Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/plusterveys Oy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/plusterveys Oy"

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/plusterveys Oy 332/61/2012 STLTK 176 PlusTerveys Oy on pyytänyt Sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirastolta (Valvira) lupaa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttamista siten, että Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) hyväksyisi uusiksi toimipaikoiksi: Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella: 1) PlusTerveys Oy/Uudenmaan Hammaspalvelu Klaukkala, OID-koodi , aloituspäivä on sekä suu- ja leukakirurgisia toimenpiteitä. Muista hammashuollon palveluista suuhygienistin vastaanottotoimintaa sekä kuvantamis tutki muksista radiologisista tutkimuksista ja ortopantomografiaa. Ter vey den huollon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään laillistettu ham maslääkäri Pirkko Kaarina 2) PlusTerveys Oy c/o Bitewell Oy, Hämeenlinna OID-koodi: ja aloituspäivä on Yksikössä tuotettaviksi palveluiksi esitetään hammaslääkäripal veluista sekä suu- ja leukakirurgisia toimenpiteitä ja kuvanta mistut ki muksista radiologisia tutkimuksia ja ortopantomografiaa. Ter vey denhuollon palveluista vastaavaksi johta jaksi esitetään laillistettu hammaslääkäri Pirkko Kaarina Gröön roosia. 3) PlusTerveys Oy/Killingintie 9-11 B, Kuusankoski OID-koodi: ja aloituspäivä on hammaslääkärin vastaanottotoimin taa sekä kuvantamistutkimuksista radiologisia tutki muksia. Terveyden huollon pal ve luista vastaa vaksi johtajaksi esitetään laillistettu ham maslää käri Pirk ko Kaarina 4) PlusTerveys Oy c/o Kouvolan Silmälääkäripalvelut, Kouvola OID-koodi: ja aloituspäivä on Yksikössä tuotettaviksi palveluiksi esitetään lääkäripalve luista avohoidossa erikoislääkärin vastaanottotoi min taa ja erikoisalaan kuuluvien lausuntojen antamista se kä ku van ta mis tutki muk sista muita ku-

2 vantamistutkimuksia (silmätutkimuksia). Ter vey den huol lon pal veluista vas taavaksi johtajaksi esitetään yleislääketieteen erikoislääkäri ja työterveyshuollon erikoislääkäri Urpo Erkki Olavi Laisia. 5) PlusTerveys Oy c/o Diakonialaitoksen Silmäklinikka, Vuorikatu, Lahti OID-koodi: ja aloituspäivä on Yksikössä tuotettaviksi palveluiksi esitetään lääkäripalveluista avohoidossa erikoislääkärin vastaanottotoimintaa ja erikoisalaan kuuluvien lausuntojen antamista sekä kuvantamistutkimuksista muita kuvantamistutkimuksia (silmätutkimuksia). Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään yleislääketieteen erikoislääkäri ja työterveyshuollon erikoislääkäri Urpo Erkki Olavi Laisia. 6) PlusTerveys Oy c/o Kurrenkulman hammashoito Oy, Järvenpää OID-koodi: ja aloituspäivä on radiologisia tutkimuksia ja ortopantomografiaa. Terveydenhuol lon pal ve luis ta vas taavaksi johtajaksi esitetään laillistettu hammas lääkä ri Pirk ko Kaarina 7) PlusTerveys Oy c/o Hammasasema Dentinal, Kerava OID-koodi: ja aloituspäivä on erikoishammaslääkärin vastaanottotoimintaa sekä kuvantamis tut ki muksista radiologisia tutkimuksia. Terveydenhuollon palveluista vas taavaksi johtajaksi esitetään laillistettu hammaslääkäri Pirk ko Kaarina 8) PlusTerveys Oy c/o Ala-Malmin Torin Hammaslääkärit Oy, Helsinki OID-koodi: ja aloituspäivä on erikoishammaslääkärin vastaanottotoimintaa sekä suu- ja leukakirurgisia toimenpiteitä. Ter vey den huollon palve luista vas taavaksi joh ta jaksi esi te tään lail lis tettu ham maslääkäri Pirk ko Kaarina 9) PlusTerveys Oy/Klaukkalan Hammaslääkäriasema OID-koodi: ja aloituspäivä on hammaslääkärin vastaanottotoimintaa ja muista hammashuollon palveluista suuhygienistin vastaanottotoimintaa sekä kuvanta-

3 mistutkimuksista radiologisia tutkimuksia. Ter vey den huol lon pal veluista vas taa vak si joh ta jaksi esi te tään lail lis tettu ham mas lääkä ri Pirkko Kaarina Itä-Suomen aluehallintoviraston alueella: 10. PlusTerveys Oy c/o Hammaslääkäriasema Vilhelmi, Lapinlahti OID-koodi: ja aloituspäivä on erikoishammaslääkärin vastaanottotoimintaa sekä suu- ja leukakirurgisia toimenpiteitä. Kuvantamistutkimuksista radiologisia tutkimuksia ja ortopantomografiaa. Terveydenhuollon pal ve luis ta vas taavak si joh ta jak si esi te tään laillis tettu ham mas lääkä ri Pirk ko Kaarina 11. PlusTerveys Oy/Haapaniemenkatu 38 B, Kuopio OID-koodi: erikoishammaslääkärin vastaanottotoimintaa sekä suu- ja leukakirurgisia toimenpiteitä. Kuvantamistutkimuksista ortopantomografiaa. Ter vey den huol lon pal ve luis ta vas taa vaksi johtajaksi esitetään lail lis tettu ham mas lääkä ri Pirk ko Kaarina 12. PlusTerveys Oy c/o Ortholine Oy, Suokatu 33, Kuopio OID-koodi: ja aloituspäivä on erikois radiologisia tutki muksia ja ortopantomografiaa. Tervey denhuollon palveluista vastaa vaksi johtajaksi esitetään laillistettu hammaslääkäri Pirkko Kaarina 13. PlusTerveys Oy/Maaherrankatu 7, Mikkeli OID-koodi: ja aloituspäivä on radiologisia tutki muksia ja ortopantomografiaa. Terveydenhuollon palveluista vastaa vaksi johtajaksi esitetään laillistettu hammaslääkäri Pirkko Kaarina 14. PlusTerveys Oy/Brahenkatu 13, Mikkeli OID-koodi: ja aloituspäivä on erikoishammaslääkärin vastaanottotoimintaa sekä kuvantamis tutki muksista radiologisia tutki muksia. Ter vey denhuollon palveluista vas taa vaksi johtajaksi esitetään laillistettu hammaslääkäri

4 Pirk ko Kaari na 15. PlusTerveys Oy/Porrassalmenkatu 13 B, Mikkeli OID-koodi: ja aloituspäivä on hammaslääkärin vastaanottotoimintaa sekä muista hammashuollon palveluista suuhygienistin vastaanottotoimintaa. Ku van tamis tutki muk sista ra dio lo gi sia tut ki muk sia. Ter vey den huol lon pal veluis ta vas taa vaksi joh ta jak si esitetään laillis tettu ham mas lääkä ri Pirkko Kaari na 16) PlusTerveys Oy/Forumin Hammaslääkärit, Varkaus OID-koodi: ja aloituspäivä on Pirkko Kaarina 17. PlusTerveys Oy/Päiviönkatu 21, Iisalmi OID-koodi: ja aloituspäivä on radiologisia tutki muksia ja ortopantomografiaa. Terveydenhuollon palveluista vastaa vaksi johtajaksi esitetään laillistettu hammaslääkäri Pirkko Kaarina 18. PlusTerveys Oy/Pieksämäen hammasasema OID-koodi: ja aloituspäivä on sekä suu- ja leukakirurgisia toimenpiteitä. Muista hammashuollon palveluista suuhygienistin vastaanottotoimintaa sekä kuvantamistutkimuksista radiologisista tutkimuksista ja ortopantomografiaa. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään laillistettu hammaslääkäri Pirkko Kaarina 19. PlusTerveys Oy/Puijonkatu 9 A, Kuopio OID-koodi: ja aloituspäivä on Pirkko Kaarina Lapin aluehallintoviraston alueella: 20. PlusTerveys Oy c/o Kittilän Optiikka, Muonio

5 OID-koodi: ja aloituspäivä on Yksikössä tuotettaviksi palveluiksi esitetään lääkäripalveluista avohoidossa erikoislääkärin vastaanottotoimintaa ja erikoisalaan kuuluvien lausuntojen antamista sekä kuvantamistutkimuksista muita kuvantamistutkimuksia (silmätutkimuksia). Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään yleislääketieteen erikoislääkäri ja työterveyshuollon erikoislääkäri Urpo Erkki Olavi Laisia. 21. PlusTerveys Oy c/o Kittilän Optiikka OID-koodi: ja aloituspäivä on Yksikössä tuotettaviksi palveluiksi esitetään lääkäripalveluista avohoidossa erikoislääkärin vastaanottotoimintaa ja erikoisalaan kuuluvien lausuntojen antamista sekä kuvantamistutkimuksista muita kuvantamistutkimuksia (silmätutkimuksia). Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään yleislääketieteen erikoislääkäri ja työterveyshuollon erikoislääkäri Urpo Erkki Olavi Laisia. 22. PlusTerveys Oy/Keminsuun Hammas, Keminmaa OID-koodi: ja aloituspäivä on radiologisia tutkimuksia. Terveyden huol lon pal ve luista vastaavaksi johtajaksi esitetään laillistettu ham mas lää käri Pirk ko Kaarina 23. PlusTerveys Oy/Koskikatu 18 B 6, Rovaniemi OID-koodi: ja aloituspäivä on PlusTerveys Oy/Mellantie 4, Ylitornio OID-koodi: ja aloituspäivä on PlusTerveys Oy/Valtakatu 16, Rovaniemi OID-koodi: ja aloituspäivä on erikois palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään laillistettu

6 hammaslääkäri Pirkko Kaarina 26. PlusTerveys Oy c/o Kalottident Ky, Tornio OID-koodi: ja aloituspäivä on hammaslääkärin vastaanottotoimintaa sekä kuvanta mistutkimuksista radiologisia tutkimuksia ja ortopantomografiaa. Ter veydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään laillistettu hammaslääkäri Pirkko Kaarina Lounais-Suomen aluehallintoviraston alueella: 27. PlusTerveys Oy c/o Turun Hammaslääkärikeskus Oy, Hämeenkatu 2, Turku OID-koodi: ja aloituspäivä on hammaslääkärin ja erikoishammaslääkärin vastaanotto toi mintaa se kä muista hammashuollon palveluista suuhygienistin vastaanottotoiminta ja ku vantamistutkimuksista ra dio lo gi sia tut ki muk sia ja or to panto mo gra fi aa. Ter vey den huollon pal ve luis ta vas taa vaksi johta jak si esi te tään laillis tettu ham maslääkä ri Pirkko Kaari na 28. PlusTerveys Oy/Hammashoitola Nastahammas, Yliopistonkatu 15 B 15, Turku OID-koodi: ja aloituspäivä on erikoishammaslääkärin vastaanottotoimintaa ja muista hammashuollon palveluista suuhygienistin vastaanottotoiminta sekä kuvan ta mis tutki muk sista or to pan to mo gra fi aa. Ter veyden huollon pal veluis ta vas taa vaksi joh ta jak si esi te tään laillis tettu ham maslääkä ri Pirkko Kaari na 29. PlusTerveys Oy c/o Turun Hammaskolmio Oy OID-koodi: ja aloituspäivä on erikois radiologisia tutkimuksia. Ter veydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään laillistettu hammaslääkäri Pirk ko Kaarina 30. PlusTerveys Oy/Vihtorinkatu 1, Laitila OID-koodi: ja aloituspäivä on hammaslääkärin vastaanottotoimintaa sekä kuvanta mistutkimuksista radiologisia tutkimuksia ja ortopantomografiaa. Ter vey-

7 denhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään laillistettu hammaslääkäri Pirkko Kaarina 31. PlusTerveys Oy/Isolinnankatu 28, Pori OID-koodi: ja aloituspäivä on radiologisia tutkimuksia. Terveyden huollon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään laillistettu ham maslääkäri Pirkko Kaarina 32. PlusTerveys Oy/Turun Hammaskulma OID-koodi: ja aloituspäivä on Yksikössä tuotettaviksi palveluiksi esitetään hammaslääkäripal veluista hammaslääkärin ja erikoishammaslääkärin vastaanot totoimintaa sekä muista hammashuollon palveluista suuhy gienistin vastaanottotoimintaa ja kuvantamistutkimuksista radio logisia tutkimuksia. Terveydenhuollon pal veluista vastaavaksi johtajaksi esitetään lail listettu hammas lääkäri Pirkko Kaarina 33. PlusTerveys Oy/Jösse Sakonkatu 8, Turku OID-koodi: ja aloituspäivä on PlusTerveys Oy/Kaarinantorin Hammas OID-koodi: ja aloituspäivä on PlusTerveys Oy/Tuulensuunkatu 8, Naantali OID-koodi: ja aloituspäivä on hammaslääkärin vastaanottotoimintaa ja muista hammashuollon palveluista suuhygienistin vastaanottotoimintaa se kä ku van tamis tut ki muk sista ra dio lo gi sia tut ki muk sia. Ter vey den huol lon palveluista vas taavaksi joh ta jak si esi te tään laillis tettu ham mas lääkä ri Pirk ko Kaari na 36. PlusTerveys Oy/Itsenäisyydenkatu 39, Pori OID-koodi: ja aloituspäivä on

8 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueella: 37. PlusTerveys Oy c/o Tullinhammas Oy, Tampere OID-koodi: ja aloituspäivä on erikoishammaslääkärin vastaanottotoimintaa sekä ku vantamistutkimuksista radiologisia tutkimuksia ja ortopantomografi aa. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään laillistettu hammaslääkäri Pirkko Kaarina 38. PlusTerveys Oy/Vaasanpuistikko 20 B 44, Vaasa OID-koodi: ja aloituspäivä on hammaslääkärin vastaanottotoimintaa ja muista ham mashuollon palveluista suuhygienistin vastaanottotoiminta sekä ku vantamistutkimuksista radiologisia tutkimuksia. Ter vey den huollon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään laillis tettu ham maslää käri Pirkko Kaarina 39. PlusTerveys Oy/Lukkarinkatu 4, Lapua OID-koodi: ja aloituspäivä on 40. PlusTerveys Oy/Opintie 7, Alavus OID-koodi: ja aloituspäivä on radiologisia tutkimuksia ja ortopantomografiaa. Terveydenhuol lon pal ve luis ta vas taavaksi johtajaksi esitetään laillistettu hammas lääkä ri Pirk ko Kaari na 41. PlusTerveys Oy/Mannerheiminaukio 5, Kokkola OID-koodi: ja aloituspäivä on sekä suu- ja leukakirurgisia toimenpiteitä. Muista hammashuol-

9 lon palveluista suuhygienistin vastaanottotoimintaa sekä kuvantamistutkimuksista palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään laillis tettu hammaslääkäri Pirkko Kaarina 42. PlusTerveys Oy c/o Tammerkosken Hammasklinikka Oy, Tampere OID-koodi: ja aloituspäivä on erikoishammaslääkärin vastaanottotoimintaa sekä kuvantamis tut ki muksista radiologisia tutkimuksia ja ortopantomografiaa. Tervey den huollon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään laillistettu ham maslääkäri Pirkko Kaarina 43. PlusTerveys Oy c/o Jyväskylän Hammaslääkäriasema Oy OID-koodi: ja aloituspäivä on Pirkko Kaarina 44. PlusTerveys Oy/Ilmarisen Hammas, Jyväskylä OID-koodi: ja aloituspäivä on sekä suu- ja leukakirurgisia toimenpiteitä. Muista hammashuollon palveluista suuhygienistin vastaanottotoimintaa sekä kuvantamistutkimuksista radiologisia tutkimuksia ja ortopantomografiaa sekä muita hammashuollossa tehtäviä kuvantamistutkimuksia (tietokonetomografia 3D). Ter vey den huollon pal ve luis ta vas taa vaksi joh ta jak si esi te tään lail lis tettu ham maslääkä ri Pirkko Kaari na 45. PlusTerveys Oy/Hammas-Sirkku, Jyväskylä OID-koodi: ja aloituspäivä on sekä kuvanta mistutkimuksista radiologisia tutkimuksia ja ortopantomografiaa. Ter veydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään laillistettu hammaslääkäri Pirkko Kaarina 46. PlusTerveys Oy/Ykköshammas, Hannikaisenkatu 11-13, Jyväskylä OID-koodi: ja aloituspäivä on Yksikössä tuotettaviksi palveluiksi esitetään hammaslääkäripalve-

10 luista hammaslääkärin vastaanottotoimin taa ja muista hammashuollon palveluista suuhygienis tin vastaanottotoimintaa sekä kuvantamis tutkimuksista palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään laillistettu hammaslääkäri Pirkko Kaarina 47. PlusTerveys Oy/Kalevankatu Hammaslääkärit, Jyväskylä OID-koodi ja aloituspäivä on radiologisia tutkimuksia. Terveyden huol lon pal ve luista vastaavaksi johtajaksi esitetään laillistettu ham mas lää käri Pirk ko Kaarina 48. PlusTerveys Oy/Kirkkopuiston Hammaslääkärit, Jyväskylä OID-koodi ja aloituspäivä on Pirkko Kaarina 49. PlusTerveys Oy/Rantakatu 38, Kristiinankaupunki OID-koodi: ja aloituspäivä on hammaslääkärin vastaanottotoimintaa ja muista hammashuollon palveluista suuhygienistin vastaanottotoimintaa sekä ku vanta mis tut ki muk sista ra dio lo gi sia tut ki muk sia. Ter vey den huollon pal veluis ta vas taa vaksi joh ta jak si esite tään laillis tettu ham maslää käri Pirkko Kaari na 50. PlusTerveys Oy/Hammasateljee, Mannerheiminaukio 7, Kokkola OID-koodi: ja aloituspäivä on radiologisia tutkimuksia. Terveyden huol lon pal ve luista vastaavaksi johtajaksi esitetään laillistettu ham mas lää käri Pirk ko Kaarina 51. PlusTerveys Oy c/o Pietarsaaren Hammaslääkärikeskus OID-koodi: ja aloituspäivä on Pirkko Kaarina

11 52. PlusTerveys Oy/Kauppakatu 8, Saarijärvi OID-koodi: ja aloituspäivä on muista hammashuollon palveluista suuhygienistin vastaanottotoimintaa sekä kuvantamistutki muksista radiologisia tutkimuksia. Terveyden huollon palveluista vastaavaksi joh ta jak si esi te tään laillistettu ham maslääkäri Pirkko Kaarina Gröön roosia. 53. PlusTerveys Oy/Hämeensuu, Tampere OID-koodi: ja aloituspäivä on Pirkko Kaarina 54. PlusTerveys Oy/Hallituskadun Hammaspiste, Tampere OID-koodi: ja aloituspäivä on hammaslääkärin vastaanottotoimintaa ja muista hammashuollon palveluista suu hy gienis tin vas taanottotoimintaa sekä ku van tamis tut ki muk sista ra diolo gisia tut ki muk sia. Ter vey den huollon pal veluis ta vas taa vaksi joh ta jak si esi te tään laillis tettu ham maslää käri Pirkko Kaari na Gröön roosia. 55. PlusTerveys Oy/Hämeenkatu 15 A 5-6, Tampere OID-koodi: ja aloituspäivä on se kä suu- ja leu ka ki rur gisia toimenpiteitä. Muista hammashuollon pal ve luista suuhy gienis tin vastaanottotoimintaa sekä kuvantamistut ki muk sista radiolo gisia tutkimuksia. Ter vey den huol lon pal veluis ta vastaavaksi johtajaksi esitetään laillistettu ham mas lääkä ri Pirk ko Kaarina 56. PlusTerveys Oy/Porvarintie 54, Teuva OID-koodi: ja aloituspäivä on PlusTerveys Oy/Mustanportintie 1 A 5, Toijala OID-koodi: ja aloituspäivä on

12 58. PlusTerveys Oy/Kauppapuistikko 16 A 42 B, Vaasa OID-koodi ja aloituspäivä on PlusTerveys Oy/Raastuvankatu 19 C, Vaasa OID-koodi: ja aloituspäivä on PlusTerveys Oy/Kauppapuistikko 20 B, Vaasa OID-koodi: ja aloituspäivä on sekä suu- ja leukakirurgisia toimenpiteitä. Muista hammashuollon palveluista suuhygienistin vastaanottotoimintaa sekä kuvantamistutkimuksista radiologisia tutkimuksia. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään laillistettu hammaslääkäri Pirk ko Kaarina 61. PlusTerveys Oy/Ulvajankatu 3-5 A, Valkeakoski OID-koodi: ja aloituspäivä on Pirkko Kaarina 62. PlusTerveys Oy/Väinämönkatu 6 B, Äänekoski OID-koodi: ja aloituspäivä on

13 63. PlusTerveys Oy/Kirkkotori 10, Toijala OID-koodi: ja aloituspäivä on PlusTerveys Oy/Satakunnankatu 2 A 19, Parkano OID-koodi: ja aloituspäivä on hammaslääkärin vastaanottotoimintaa ja muista hammashuollon palveluista suuhygienistin vastaanottotoimintaa sekä kuvantamistutkimuksista radiologisia tutkimuksia. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään laillistettu hammaslääkäri Pirk ko Kaarina 65. PlusTerveys Oy/Kenraalintie 12, Jämsänkoski OID-koodi: ja aloituspäivä on PlusTerveys Oy/Torikatu 4, Alavus OID-koodi: ja aloituspäivä on hammaslääkärin vastaanottotoimintaa ja muista hammashuollon palveluista suuhygienistin vastaanottotoimintaa sekä kuvantamistutkimuksista radiologisia tutkimuksia ja ortopantomografiaa. Tervey den huol lon pal ve luista vastaavaksi johtajaksi esitetään laillistettu ham mas lääkä ri Pirk ko Kaarina 67. PlusTerveys Oy/Hovioikeudenpuistikko 11 A 14, Vaasa OID-koodi: ja aloituspäivä on PlusTerveys Oy/Mäntylammintie 3 A, Jalasjärvi OID-koodi: ja aloituspäivä on hammaslääkärin vastaanottotoimintaa ja muista hammashuol-

14 lon palveluista suuhygienistin vastaanottotoimintaa sekä kuvantamistutkimuksista radiologisia tutkimuksia. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään laillistettu hammaslääkäri Pirk ko Kaarina 69. PlusTerveys Oy/Koulukadun Hammaslääkärikeskus, Koulukatu 22, Seinäjoki OID-koodi: ja aloituspäivä on Pirkko Kaarina 70. PlusTerveys Oy/Wasaborgin Hammaslääkärit, Raastuvankatu 21 B 10, Vaasa OID-koodi: ja aloituspäivä on PlusTerveys Oy/Hovioikeudenpuistikko 11 A 2, Vaasa OID-koodi: ja aloituspäivä on Pirkko Kaarina 72. PlusTerveys Oy/Härkitie 8, Nokia OID-koodi: ja aloituspäivä on Pirkko Kaarina 73. PlusTerveys Oy/Rahkolankuja 18 A 1, Ikaalinen OID-koodi: ja aloituspäivä on hammaslääkärin vastaanottotoimintaa ja muista hammashuollon palveluista suuhygienistin vastaanottotoimintaa sekä kuvantamis tut ki muksista radiologisia tutkimuksia. Terveydenhuollon palveluista vas taavaksi johtajaksi esi tetään laillistettu hammaslääkäri Pirk ko Kaari na

15 74. PlusTerveys Oy/Kaustintie 5, Kaustinen OID-koodi: ja aloituspäivä on Pirkko Kaarina 75. PlusTerveys Oy/Kauppakatu 4 D, Lapua OID-koodi: ja aloituspäivä on Pirkko Kaarina 76. PlusTerveys Oy/Tuomiokirkonkatu 34 A 15, Tampere OID-koodi: ja aloituspäivä on Pirkko Kaarina 77. PlusTerveys Oy/AAA-Hammaslääkärit, Hovioikeudenpuistikko 20 B, Vaasa OID-koodi: ja aloituspäivä on Pirkko Kaarina 78. PlusTerveys Oy/Asevelitie 6, Kauhajoki OID-koodi: ja aloituspäivä on PlusTerveys Oy/Yrjönkatu 14, Jyväskylä OID-koodi: ja aloituspäivä on hammaslääkärin vastaanottotoimintaa ja muista hammashuollon palveluista suuhygienistin vastaanottotoimintaa sekä kuvantamistutkimuksista radiologisia tutkimuksia ja ortopantomografiaa. Ter-

16 veydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään laillistettu hammaslääkäri Pirkko Kaarina 80. PlusTerveys Oy/Asematie 3, Ilmajoki OID-koodi: ja aloituspäivä on Pirkko Kaarina 81. PlusTerveys Oy/Keskustan Hammaslääkärit, Yliopistonkatu 28 B, Jyväskylä OID-koodi: ja aloituspäivä on sekä suu- ja leukakirurgisia toimenpiteitä. Muista hammashuollon palveluista suuhygienistin vastaanottotoimintaa sekä kuvantamistutkimuksista radiologisia tutkimuksia. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään laillistettu hammaslääkäri Pirk ko Kaarina 82. PlusTerveys Oy/Vuorelantie 1, Laihia OID-koodi: ja aloituspäivä on PlusTerveys Oy/Hämeenkatu 13 B 4, Tampere OID-koodi: ja aloituspäivä on erikoishammaslääkärin vastaanottotoimintaa sekä kuvantamis tut ki muksista radiologisia tutkimuksia. Terveydenhuollon palveluista vas taavaksi johtajaksi esitetään laillistettu hammaslääkäri Pirk ko Kaari na 84. PlusTerveys Oy/Hammaslääkäriasema Kulmahammas, Kannus OID-koodi: ja aloituspäivä on PlusTerveys Oy/Tesomajärvenkatu 10 A 2, Tampere

17 OID-koodi: ja aloituspäivä on PlusTerveys Oy/Pajakatu 13, Suolahti OID-koodi: ja aloituspäivä on PlusTerveys Oy/Paavolantie 31, Saarijärvi OID-koodi: ja aloituspäivä on PlusTerveys Oy/Sairaalatie 4, Alajärvi OID-koodi: ja aloituspäivä on hammaslääkärin vastaanottotoimintaa ja muista hammashuollon palveluista suuhygienistin vastaanottotoimintaa sekä kuvantamistutkimuksista radiologisia tutkimuksia. Ter vey den huollon pal veluista vastaavaksi johtajaksi esitetään laillistettu ham maslää käri Pirk ko Kaarina 89. PlusTerveys Oy/Strömberg Park, Sähkömäki 4 C, Vaasa OID-koodi: ja aloituspäivä on hammaslääkärin vastaanottotoimintaa ja muista hammashuollon palveluista suuhygienistin vastaanottotoimintaa sekä kuvantamistutkimuksista radiologisia tutkimuksia. Ter vey den huollon pal veluista vastaavaksi johtajaksi esitetään laillistettu ham maslää käri Pirk ko Kaarina Pohjois-Suomen alueella: 90. PlusTerveys Oy/Kauppakatu 26 A 8, Kajaani OID-koodi: ja aloituspäivä on Yksikössä tuotettaviksi palveluiksi esitetään hammaslääkäripalve-

18 luista 91. PlusTerveys Oy/Kauppakatu 25 A R1, Kajaani OID-koodi: ja aloituspäivä on hammaslääkärin vastaanottotoimin taa ja muista hammashuollon palveluista suuhygienis tin vastaanottotoimintaa sekä kuvantamis tutkimuksista radiologisia tutkimuksia. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi esi tetään laillistettu hammaslääkäri Pirk ko Kaarina 92. PlusTerveys Oy/Lönnrotinkatu 8 B 5, Kajaani OID-koodi: ja aloituspäivä on sekä suu- ja leukakirurgisia toimenpiteitä. Muista hammashuollon palveluista suuhygienistin vastaanottotoimintaa sekä kuvantamistutkimuksista radiologisia tutkimuksia ja ortopantomografiaa. Tervey den huol lon pal ve luista vastaavaksi johtajaksi esitetään laillistettu ham mas lääkä ri Pirk ko Kaarina 93. PlusTerveys Oy/Pohjolankatu 12 A 3, Kajaani OID-koodi: ja aloituspäivä on sekä kuvantamistutkimuksista radiologisia tutkimuksia ja ortopantomografiaa. Ter vey den huol lon pal ve luista vastaavaksi johtajaksi esitetään laillistettu ham mas lääkä ri Pirk ko Kaarina 94. PlusTerveys Oy/Kalliotie 18, Nivala OID-koodi: ja aloituspäivä on sekä suu- ja leukakirurgisia toimenpiteitä. Muista hammashuollon palveluista suuhygienistin vastaanottotoimintaa sekä kuvantamistutkimuksista radiologisia tutkimuksia ja ortopantomografiaa. Tervey den huol lon pal ve luista vastaavaksi johtajaksi esitetään laillistettu ham mas lääkä ri Pirk ko Kaarina 95. PlusTerveys Oy c/o Oulun Hammaslääkärikeskus OID-koodi: ja aloituspäivä on ja muista hammashuol lon palveluista suuhygienistin vastaanotto toimintaa sekä kuvanta mistutkimuksista radiologisia tutkimuksia.

19 Terveydenhuollon palve luista vastaavaksi johtajaksi esitetään laillistettu hammaslääkäri Pirk ko Kaarina 96. PlusTerveys Oy c/o Klubitalon Hammaslääkärit, Oulu OID-koodi: ja aloituspäivä erikoishammaslääkärin vastaanottotoimintaa sekä kuvantamis tut ki muksista radiologisia tutkimuksia. Terveydenhuollon palveluista vas taavaksi johtajaksi esitetään laillistettu hammaslääkäri Pirk ko Kaari na 97. PlusTerveys Oy c/o Rotuaarin Hammaslääkärit, Kirkkokatu 10, Oulu OID-koodi: ja aloituspäivä on ja muista hammashuol lon palveluista suuhygienistin vastaanotto toimintaa sekä kuvanta mistutkimuksista radiologisia tutkimuksia ja ortopantomografiaa. Ter veydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään laillistettu hammaslääkäri Pirkko Kaarina 98. PlusTerveys Oy/Koulukatu 18 A 1, Raahe OID-koodi: ja aloituspäivä on radiologisia tutkimuksia ja ortopantomografiaa. Terveydenhuol lon pal ve luis ta vas taavaksi johtajaksi esitetään laillistettu hammas lääkä ri Pirk ko Kaari na 99. PlusTerveys Oy/Siikasavontie 4 B, Ruukki OID-koodi: ja aloituspäivä on radiologisia tutkimuksia. Terveyden huol lon pal ve luis ta vastaavaksi johtajaksi esitetään laillistettu ham mas lääkä ri Pirk ko Kaarina 100. PlusTerveys Oy/Pohjolankatu 12 B 8, Kajaani OID-koodi: ja aloituspäivä on PlusTerveys Oy/Tutkijantie 4 B, Oulu OID-koodi: ja aloituspäivä on

20 Pirkko Kaarina 102. PlusTerveys Oy/Hammasasema Fissura, Hallituskatu 9, Ou lu OID-koodi: ja aloituspäivä on hammaslääkärin vastaanottotoimin taa ja muista hammashuol lon palveluista suuhygienis tin vastaanottotoimintaa sekä kuvanta mistutkimuksista radiologisia tutkimuksia ja ortopantomografiaa. Ter veydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään laillistettu hammaslääkäri Pirkko Kaarina 103. PlusTerveys Oy/Raahen Hammaslääkärikeskus, Kirkkoka tu 45 B, Raahe OID-koodi: ja aloituspäivä on erikoishammaslääkärin vastaanottotoimin taa sekä suu- ja leukakirurgisia toimenpiteitä. Muista hammashuol lon palveluista suuhygienistin vastaanottotoimintaa sekä kuvanta mistutkimuksista radiologisia tutkimuksia. Ter veydenhuollon palveluis ta vas taa vaksi joh tajaksi esitetään laillistettu hammaslääkäri Pirkko Kaari na 104. PlusTerveys Oy c/o Jumppahammas Ky, Kauppatie 4, Pudasjärvi OID-koodi: ja aloituspäivä on radiologisia tutkimuksia. Fysioterapeuttisesta toiminnasta fysikaaliset käsittelyt, liike- ja liikuntahoito sekä ehkäisevä toiminta ja hoitoon liittyvä neuvonta toimintayksikössä Ter vey den huollon pal veluista vas taa vaksi joh ta jak si esi te tään yleislääketieteen erikoislääkäri ja työterveyshuollon erikoislääkäri Urpo Erkki Olavi Laisia. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi suun terveydenhuollon osalta esitetään lail lis tet tu hammaslääkäri Pirkko Kaarina 105. PlusTerveys Oy/Pakkahuoneenkatu 10 A 10, Oulu OID-koodi: ja aloituspäivä on Muista hammashuol lon palveluista suuhygienistin vastaanottotoimintaa sekä kuvanta mistutkimuksista radiologisia tutkimuksia ja ortopantomografiaa. Ter veydenhuollon palveluista vastaavaksi joh-

21 tajaksi esitetään laillistettu hammaslääkäri Pirkko Kaarina 106. PlusTerveys Oy c/o Hammaslääkärikeskus Furka, Oulu OID-koodi: ja aloituspäivä on sekä kuvantamistutkimuksista radiologisia tutkimuksia ja ortopantomografiaa. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi joh tajaksi esitetään laillistettu hammaslääkäri Pirkko Kaarina 107. PlusTerveys Oy c/o Hammaslääkäriasema Denttari Oy, Oulu OID-koodi: ja aloituspäivä on erikoishammaslääkärin vastaanottotoimin taa sekä kuvantamistutkimuksista radiologisia tutkimuksia ja orto pantomografiaa. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajak si esitetään laillistettu hammaslääkäri Pirkko Kaarina 108. PlusTerveys Oy c/o Gallerian Hammaslääkärit Oy, Isokatu 23 A, Oulu OID-koodi: ja aloituspäivä on. Muista hammashuollon palveluista suuhygienistin vastaanottotoimintaa sekä kuvantamistutkimuksista radiologisia tutkimuksia. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi joh tajaksi esitetään laillistettu hammaslääkäri Pirkko Kaarina Gröön roosia. Lisäksi hakija on pyytänyt luvan muuttamista siten, että seuraavien toimipaikkojen osalta Valvira hyväksyisi terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi: 109. PlusTerveys Oy/Harjun Hammas, Jyväskylä OID-koodi: ja muutospäivä Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään laillistettu hammaslääkäri Pirkko Kaarina 110. PlusTerveys Oy/Hammaslääkärikeskus Kokko-Dent, Kokkola OID-koodi: ja muutospäivä on Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään laillis-

22 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: tettu hammaslääkäri Pirkko Kaarina Lisäksi hakija on pyytänyt luvan muuttamista siten, että Valvira hyväksyisi uu deksi terveydenhuollon palveluksi ja terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi seuraavan toimipaikan osalta: 111. PlusTerveys Oy/PlusTerveys-HymyDent, Salo OID-koodi: ja muutospäivä erikoishammaslääkärin vastaanottotoimin taa. Terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi esitetään laillis tettu hammaslääkä ri Pirkko Kaarina Valvira on antamallaan päätöksellä Dnro 5471/ /2011 tehnyt myönnettyyn lupaan (Dnro VAL /So-35ml) yksityisen terveyden huollon palvelujen antamiseen hakemuksessa pyydetyt muutokset. Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveysjohtaja Maire Ahopelto, puh tai sähköpostitse Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi Valviran antaman päätöksen Dnro 5471/ /2011, jolla se on tehnyt myönnettyyn lupaan (Dnro VAL /So-35ml) yksityisen ter veyden huollon palvelujen antamiseen hakemuksessa pyydetyt muutokset. Hyväksyi päätösehdotuksen.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/silmäasema Fennica Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/silmäasema Fennica Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 271 24.08.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/silmäasema Fennica Oy 750/61/616/2011 STLTK 271 Silmäasema Fennica Oy on pyytänyt Sosi aali- ja terveysalan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 208 18.08.2010 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy 604/61/616/2010 640/61/616/2010 STLTK 208 Invalidiliiton Asumispalvelut

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupavirasto/ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö

Sosiaali- ja terveysalan lupavirasto/ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö Sosiaali- ja terveyslautakunta 108 16.03.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupavirasto/ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö 222/61/616/2011 STLTK 108 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö on pyytä nyt Sosiaali-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 380 09.11.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy 1068/61/616/2011 STLTK 380 Botnia Scan Oy on pyytänyt sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 246 29.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy 652/61/616/2011 STLTK 246 HES Sairaankuljetus Oy on pyytänyt Sosi aali- ja terveysalan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/plusterveys Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/plusterveys Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 333 17.10.2012 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/plusterveys Oy 758/61/616/2012 STLTK 333 Plusterveys Oy on pyytänyt Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja val

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira/Fanin Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira/Fanin Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 256 06.10.2010 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira/Fanin Oy 761/61/616/2010 STLTK 256 Fanin Oy Kuopiosta on pyytänyt lupaa Sosi aali- ja terveysalan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy Hallitus 198 10.04.2013 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy H 198 Suomen Terveystalo Oy on pyytänyt Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvon ta vi ras tol ta yksityisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/satucon Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/satucon Oy Hallitus 46 16.01.2013 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/satucon Oy H 46 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto on 14.12.2012 an ta nut päätöksen 1002/05.01.11.02.01/2011Satucon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 464 21.12.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy 352/61/616/2011 STLTK 464 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ilmoitukset ja päätökset: Trinitas Lääkäripalvelut Oy Tassukuja 3 21250 Masku

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ilmoitukset ja päätökset: Trinitas Lääkäripalvelut Oy Tassukuja 3 21250 Masku Hallitus 20 11.02.2015 Ilmoitusasiat 872/00.00 04 00/2014 H 20 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ilmoitukset ja päätökset: 1) Päätös 26.1.2015: Yksityisen terveydenhuollon palvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/via Healthcare Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/via Healthcare Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 348 26.10.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/via Healthcare Oy 977/61/616/2011 STLTK 348 Via Healthcare Oy on pyytänyt sosiaali- ja terveysalan lupa-

Lisätiedot

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 11 poliisilaitosaluetta Lapin poliisilaitos Oulun poliisilaitos Pohjanmaan poliisilaitos Sisä Suomen poliisilaitos Itä Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

257/00.00 04 00/2015, 221/00.00 04 00/2015, 674/00.00 04 00/2013, 791/00.00 04 00/2013, 13/00.00 04 00/2014

257/00.00 04 00/2015, 221/00.00 04 00/2015, 674/00.00 04 00/2013, 791/00.00 04 00/2013, 13/00.00 04 00/2014 Hallitus 75 22.04.2015 Ilmoitusasiat 257/00.00 04 00/2015, 221/00.00 04 00/2015, 674/00.00 04 00/2013, 791/00.00 04 00/2013, 13/00.00 04 00/2014 H 75 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston

Lisätiedot

162/00.00 04 00/2014, 161/00.00 04 00/2014, 321/00.00 04 00/2013, 195/00.00 04 00/2014, 59/00.00 04 00/2014. ve lut Kotikoivu Ay, Kajaani:

162/00.00 04 00/2014, 161/00.00 04 00/2014, 321/00.00 04 00/2013, 195/00.00 04 00/2014, 59/00.00 04 00/2014. ve lut Kotikoivu Ay, Kajaani: Hallitus 61 12.03.2014 Ilmoitusasiat 162/00.00 04 00/2014, 161/00.00 04 00/2014, 321/00.00 04 00/2013, 195/00.00 04 00/2014, 59/00.00 04 00/2014 H 61 1) Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 20.2.2014 ilmoitus

Lisätiedot

Magistrate (Meldeämter) in Finnland. ETELÄ-SUOMI (SÜDFINNLAND) Länsi-Uudenmaan maistraatti:

Magistrate (Meldeämter) in Finnland. ETELÄ-SUOMI (SÜDFINNLAND) Länsi-Uudenmaan maistraatti: Magistrate (Meldeämter) in Finnland Register Office of Espoo Itätuulentie 1 P.O.B. 49 02101 ESPOO Tel.: (029) 553 9301 Fax: (029) 553 6326 info.lansi-uusimaa@maistraatti.fi ETELÄ-SUOMI (SÜDFINNLAND) Länsi-Uudenmaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset: Hakija/palvelujen tuottaja: Palveluja tuottava toimipaikka:

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset: Hakija/palvelujen tuottaja: Palveluja tuottava toimipaikka: Hallitus 127 17.06.2015 Ilmoitusasiat H 127 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset: 1) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston, Valviran päätös 29.5.2015

Lisätiedot

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö N:o 6 27 TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö Taajuuskokonaisuus 1 105,7 Anjalankoski 106,2 Espoo 106,0 Eurajoki 104,1 Haapavesi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/odl Terveys Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/odl Terveys Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 133 06.04.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/odl Terveys Oy 257/61/616/2011 STLTK 133 ODL Terveys Oy on pyytänyt Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2012 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta Annettu Helsingissä 15 päivänä elokuuta 2013

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset: Hakija/palvelujen tuottaja:

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset: Hakija/palvelujen tuottaja: Hallitus 240 19.11.2014 Ilmoitusasiat H 240 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset: 1) Päätös: Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta /2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta /2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2014 1140/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta Annettu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen

Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen Valvira Sosiaali-ja terveysalan lupa-ja valvontavirasto Päätös 1 (6) 30.9.2016 Mehiläinen Oy Pohjoinen Hesperiankatu 17 00260 Helsinki Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen

Lisätiedot

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw)

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw) N:o 434 1269 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.3 Digitaalinen televisiotoiminta Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ilmoitukset ja päätökset: Attendo Terveyden Tuottajat Oy PL 750 00181 Helsinki

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ilmoitukset ja päätökset: Attendo Terveyden Tuottajat Oy PL 750 00181 Helsinki Hallitus 8 21.01.2015 Ilmoitusasiat H 8 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ilmoitukset ja päätökset: 1) Päätös 26.11.2014: Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva

Lisätiedot

7714 Etelä-Pohjanmaan Kirjakauppa OyInfo Seinäjoki Koulukatu 20 60100 Seinäjoki Iso 0094 Etelä-Pohjanmaan Kirjakauppa OyInfo Alajärvi Kauppakatu 16

7714 Etelä-Pohjanmaan Kirjakauppa OyInfo Seinäjoki Koulukatu 20 60100 Seinäjoki Iso 0094 Etelä-Pohjanmaan Kirjakauppa OyInfo Alajärvi Kauppakatu 16 Nimi Osoite 7714 Etelä-Pohjanmaan Kirjakauppa OyInfo Seinäjoki Koulukatu 20 60100 Seinäjoki Iso 0094 Etelä-Pohjanmaan Kirjakauppa OyInfo Alajärvi Kauppakatu 16 62900 Alajärvi Iso 2488 Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Kaupunki/kunta Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Tontin kiint.vero euroa/m²/kk Rakenn. kiint.vero Kaukol. Vesi/jätev. Jätehuolto Yhteensä Lappeenranta 0.21 0.27

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP N:o 453 3591 TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Paikkakunta Kanavanippu ERP A B C D E Vaasa (kw) Akaa 42 13 Enontekiö 53 58

Lisätiedot

7625 SUOMALAINEN KIRJAKAUPPA OY OLAVINKATU 48 57100 Savonlinna 7633 SUOMALAINEN KIRJAKAUPPA OY KAUPPAKESKUS WILLA TORIKATU 7 7862 SUOMALAINEN

7625 SUOMALAINEN KIRJAKAUPPA OY OLAVINKATU 48 57100 Savonlinna 7633 SUOMALAINEN KIRJAKAUPPA OY KAUPPAKESKUS WILLA TORIKATU 7 7862 SUOMALAINEN 106 kplnimi Osoite 7714 ETELÄ-POHJANMAAN KIRJAKAUPPA OY Info Seinäjoki Koulukatu 20 60100 Seinäjoki 0094 ETELÄ-POHJANMAAN KIRJAKAUPPA OY Info Alajärvi Kauppakatu 16 62900 Alajärvi 2488 ETELÄ-POHJANMAAN

Lisätiedot

OP-Kiinteistökeskusten yrityskohtaiset tiedot:

OP-Kiinteistökeskusten yrityskohtaiset tiedot: OP-Kiinteistökeskusten yrityskohtaiset tiedot: Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Y-tunnus Arvonlisäverotunniste Vakuutusyhtiö (vastuu- vakuutuksen osalta) Valvova viranomainen Akaan Seudun OP-Kiinteistökeskus

Lisätiedot

Päätös 1 (5)

Päätös 1 (5) Valvira Sosiaali-ja terveysalan lupa-ja valvontavirasto Päätös 1 (5) 9.1.2017 Jaakonkatu 3 B / 3. kerros 00100 Helsinki ASIA Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen HAKIJA/PALVELUJEN

Lisätiedot

LUONNOS. Valtioneuvoston asetus

LUONNOS. Valtioneuvoston asetus LUONNOS Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/mehiläinen Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/mehiläinen Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 37 18.01.2012 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/mehiläinen Oy 3/61/616/2012 STLTK 37 Mehiläinen Oy on pyytänyt sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot

Asemakaavalla suojeltujen rakennusten määrä ja kerrosala sekä niiden muutokset ELY-keskuksittain vuosina

Asemakaavalla suojeltujen rakennusten määrä ja kerrosala sekä niiden muutokset ELY-keskuksittain vuosina Asemakaavalla suojeltujen rakennusten määrä ja kerrosala sekä niiden muutokset ELY-keskuksittain vuosina 2006 2011 Liite 1 Lähde: Ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertta, Asemakaavojen seurantalomakkeet,

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

1.3 Tontin lohkomistoimituksen kesto keskimäärin (vrk)

1.3 Tontin lohkomistoimituksen kesto keskimäärin (vrk) . KIINTEISTÖNMUODOSTUSTOIMINTA. Tontinlohk omisia suoritettu.. Näissä tontteja yhteensä (kpl).2 Tontin lohkomisen yhteydessä tehtyjä kiinnitysten käsittelypäätöksiä (kpl).3 Tontin lohkomistoimituksen kesto

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 31.12.2001. Valtuutussäännös Liikennevakuutuslain 16 22/002/2001. Voimassaoloaika 1.1.2002 toistaiseksi

MÄÄRÄYS 31.12.2001. Valtuutussäännös Liikennevakuutuslain 16 22/002/2001. Voimassaoloaika 1.1.2002 toistaiseksi 1 (2) MÄÄRÄYS 31.12.2001 Valtuutussäännös Dnro Liikennevakuutuslain 16 22/002/2001 Voimassaoloaika 1.1.2002 toistaiseksi Kumoaa Sosiaali- ja terveysministeriön määräys 181/411/95 Asia Liikennevakuutuksen

Lisätiedot

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT 1.1.-31.12.2015 21.1.2016 Alioikeus Rikos- Muut rikos- Pakko- Sakon Maaoikeus- Laajat Erill. turv.- Summaa- Avio- Muut Velka- Yritys- Konk. Ulosotto- Yhasiat oik.asiat

Lisätiedot

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta. Taajuus (MHz) ERP (kw)

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta. Taajuus (MHz) ERP (kw) 382 Liite TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta 2.1 Analoginen radiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Taajuus (MHz) ERP (kw) Anjalankoski,

Lisätiedot

Ilmoitusasiat. Hallitus 337 11.09.2013 35/02.02 08 02/2013, 907/00.00 04 01/2013, 933/00.00 04 00/2013, 2/61.615/2013 H 337

Ilmoitusasiat. Hallitus 337 11.09.2013 35/02.02 08 02/2013, 907/00.00 04 01/2013, 933/00.00 04 00/2013, 2/61.615/2013 H 337 Hallitus 337 11.09.2013 Ilmoitusasiat 35/02.02 08 02/2013, 907/00.00 04 01/2013, 933/00.00 04 00/2013, 2/61.615/2013 H 337 1) Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus 2.8.2013 PSAVI/1722/04.02.00/2013

Lisätiedot

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN 14.2.2017 1(7) AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT 1.1.2015 LÄHTIEN Yksittäishyväksyntöjä myöntävät A-Katsastus Oy:n, E. Valjakka Oy:n, K1 Katsastajat Oy:n, Oy Testmill Ltd:n, Suomen Yksittäishyväksyntä

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset:

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset: Hallitus 137 19.08.2015 Ilmoitusasiat H 137 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset: 1) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston, Valviran ilmoitus 14.7.2015

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen

Päätös 1 (5) Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen Päätös 1 (5) Saaristonkatu 22 90100 Oulu ASIA Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen HAKIJA/PALVELUJEN TUOTTAJA Saaristonkatu 22 90100 Oulu Y-tunnus: 1824918-9 HAKEMUS

Lisätiedot

Ilmoitusasiat. Hallitus 56 13.11.2013

Ilmoitusasiat. Hallitus 56 13.11.2013 Hallitus 56 13.11.2013 Ilmoitusasiat 1089/01.01 02 00/2013, 1100/00.00 04 00/2013, 20/00.00 04 00/2013, 1120/00.00 04 00/2013, 1108/00.00 04 00/2013, 1109/00.00 04 00/2013, 1110/00.00 04 00/2013, 1111/00.00

Lisätiedot

OP-Kiinteistökeskusten yrityskohtaiset tiedot:

OP-Kiinteistökeskusten yrityskohtaiset tiedot: OP-Kiinteistökeskusten yrityskohtaiset tiedot: Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Y-tunnus Arvonlisäverotunniste Vakuutusyhtiö (vastuu- vakuutuksen osalta) Valvova viranomainen Akaan Seudun OP-Kiinteistökeskus

Lisätiedot

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 341. Valtioneuvoston asetus

SISÄLLYS. N:o 341. Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 2008 SISÄLLYS N:o Sivu 341 Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen

Lisätiedot

457/00.00 04 00/2014, 498/00.00 04 00/2014, 512/00.00 04 00/2013, 28/00.00 04 00/2013

457/00.00 04 00/2014, 498/00.00 04 00/2014, 512/00.00 04 00/2013, 28/00.00 04 00/2013 Hallitus 53 25.03.2015 Ilmoitusasiat 457/00.00 04 00/2014, 498/00.00 04 00/2014, 512/00.00 04 00/2013, 28/00.00 04 00/2013 H 53 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset:

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy Hallitus 168 20.03.2013 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy 214/05.05 00/2013 H 168 Invalidiliiton Asumispalvelut Oy on hakenut Sosiaali- ja terveysalan lu

Lisätiedot

Ajokorttitoimivallan siirto

Ajokorttitoimivallan siirto Ajokorttitoimivallan siirto Tieliikenteen sääntelyn sidosryhmätilaisuus 24.11.2015 Kimmo Pylväs Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Tosi pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06.

Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06. Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06.2016 71 Pihtiputaan suun terveydenhuollon kilpailutus 641/240/2015 Perusturvalautakunta

Lisätiedot

Kiinteistö- ja mittaustoimi v. 2011. 1.3 Tontin lohkomistoimituk sen kesto keskimäärin (vrk)

Kiinteistö- ja mittaustoimi v. 2011. 1.3 Tontin lohkomistoimituk sen kesto keskimäärin (vrk) 1. KIINTEISTÖNMUODOSTUSTOIMINTA 1.1 Tontinlohkomisia suoritettu 1.1.1 Näissä tontteja yhteensä 1.2 Tontin lohkomisen yhteydessä tehtyjä kiinnitysten käsittelypäätöksiä 1.3 Tontin lohkomistoimituk sen kesto

Lisätiedot

TUOTTAJAIN MAIDON TOIMIPISTEET: Tuottajain Maito Riihimäki Meijerintie 10 11100 RIIHIMÄKI p. 0103814244

TUOTTAJAIN MAIDON TOIMIPISTEET: Tuottajain Maito Riihimäki Meijerintie 10 11100 RIIHIMÄKI p. 0103814244 TUOTTAJAIN MAIDON TOIMIPISTEET: Tuottajain Maito Riihimäki Meijerintie 10 11100 RIIHIMÄKI p. 0103814244 Katja Jokela katja.jokela@valio.fi Tuottajain Maito Kouvola Utinkatu 52 45200 KOUVOLA p. 0103814834

Lisätiedot

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta 176 N:o 22 Liite 2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta 2.1 Analoginen radiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Taajuus ERP (MHz) (kw) AAVASAKSA 87,9 10 AAVASAKSA AAVASAKSA

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 7 27.01.2015. 7 Asianro 540/00.02.03/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 7 27.01.2015. 7 Asianro 540/00.02.03/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2015 1 (1) 7 Asianro 540/00.02.03/2015 Tiedonantoja Valviran ilmoitus 15.1.2015 Dnro 117/06.01.00.02/2015, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikkojen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2009 N:o 819 821. Oikeusministeriön asetus. N:o 819

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2009 N:o 819 821. Oikeusministeriön asetus. N:o 819 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2009 N:o 819 821 SISÄLLYS N:o Sivu 819 Oikeusministeriön asetus oikeusapupiireistä ja oikeusaputoimistojen toimipaikoista... 4661 820

Lisätiedot

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Viestintävirasto 70/2014 M 1 (27) Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Viestintävirasto määrää 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä KAIKKI IKÄRYHMÄT

Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä KAIKKI IKÄRYHMÄT Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä 2013-2015 KAIKKI IKÄRYHMÄT Helsinki 329 300 404 1033 Nurmijärvi 107 93 55 255 Nurmijärvi 245 224 191 660 Tuusula 60 37 27 124 Riihimäki 217 182 184 583 Mäntsälä

Lisätiedot

Merkkien selitykset: X = ensisijaisesti haettu taajuuskokonaisuus (X) = vaihtoehtoisesti haettu taajuuskokonaisuus. ; = myönnetty taajuuskokonaisuus

Merkkien selitykset: X = ensisijaisesti haettu taajuuskokonaisuus (X) = vaihtoehtoisesti haettu taajuuskokonaisuus. ; = myönnetty taajuuskokonaisuus 1 9DOWDNXQQDOOLQHQMDVLLKHQULQQDVWHWWDYDWRLPLQWDKDNLMDWMDSllW VHKGRWXV Merkkien selitykset: X = ensisijaisesti haettu taajuuskokonaisuus (X) = vaihtoehtoisesti haettu taajuuskokonaisuus ; = myönnetty taajuuskokonaisuus

Lisätiedot

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking 2 Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking Mittaa seutukunnan vetovoimaisuutta yrittäjien ja yritysten näkökulmasta Hyödyntää kahta aineistoa: 1) Tilastotieto Kuntatalouden lähtökohdat ja

Lisätiedot

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT HSL-alueen sisäinen lähiliikenne ei sisälly taulukoihin.

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT HSL-alueen sisäinen lähiliikenne ei sisälly taulukoihin. MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 27.3. 19.6.2016 HSL-alueen sisäinen lähiliikenne ei sisälly taulukoihin. Merkkien selitykset 1 Helsinki Turku satama, Turku satama Helsinki 2 Karjaa Hanko, Hanko Karjaa

Lisätiedot

Nordean MS Lync ratkaisu

Nordean MS Lync ratkaisu Nordean MS Lync ratkaisu Miksi yhdistetty viestintäratkaisu Miten matka on edennyt Puheratkaisut Käytön laajuus Kokemuksia & tulevaisuuden odotuksia Olli Mäenpää (olli.maenpaa@nordea.com) Collaboration

Lisätiedot

Ilmoitusasiat. Hallitus 138 04.06.2014

Ilmoitusasiat. Hallitus 138 04.06.2014 Hallitus 138 04.06.2014 Ilmoitusasiat 399/00.00 04 00/2014, 387/00.00 04 00/2014, 263/00.00 04 00/2014, 262/00.00 04 00/2014, 406/00.00 04 00/2014, 407/00.00 04 00/2014, 408/00.00 04 00/2014, 258/00.00

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lahti 1 106,8 Heinola Esan Kirjapaino Oy, Iskelmä Lahti Iskelmä, populaari, varttunut väestö 103,0 Lahti

Lahti 1 106,8 Heinola Esan Kirjapaino Oy, Iskelmä Lahti Iskelmä, populaari, varttunut väestö 103,0 Lahti Alueelliset ja paikalliset taajuuskokonaisuudet Alueet Taajuudet Hakijat pääasiallinen kohderyhmä tai suuntaus Etelä- ja Pohjois-Savo Kuopio-Iisalmi 89,5 Iisalmi Kevyt Kanava Oy, (Iskelmä Oikea Asema)

Lisätiedot

Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan.

Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan. 1 Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan. Etelä-Suomi Altia Oyj A sikkalan kunnan vesilaito s Espoon Vesi

Lisätiedot

Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä loppuvuonna 2012

Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä loppuvuonna 2012 Sosiaali- ja terveyslautakunta 326 17.10.2012 Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä loppuvuonna 2012 STLTK 326 1. Maakunnallinen sijaispalveluyksikkö Maakunnallinen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/määräys hoidon saatavuuden saattamisesta lain edellyttämälle tasolle

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/määräys hoidon saatavuuden saattamisesta lain edellyttämälle tasolle Sosiaali- ja terveyslautakunta 342 26.10.2011 Sosiaali- ja terveyslautakunta 404 30.11.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/määräys hoidon saatavuuden saattamisesta lain edellyttämälle

Lisätiedot

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT HSL-alueen sisäinen lähiliikenne ei sisälly taulukoihin.

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT HSL-alueen sisäinen lähiliikenne ei sisälly taulukoihin. MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 19.6. 9.12.2017 HSL-alueen sisäinen lähiliikenne ei sisälly taulukoihin. Merkkien selitykset 1 Helsinki Turku satama, Turku satama Helsinki 2 Karjaa Hanko, Hanko Karjaa

Lisätiedot

Lomakyytien aikataulut 2015

Lomakyytien aikataulut 2015 Lomakyytien aikataulut 2015 päivitetty 6.7.2015 / Alik Hotti VMTK Reitti 3B Pyhäntä th 16:25 16:25 21:25 21:25 Kärsämäki Neste 16:50 16:50 21:00 21:00 Nivala Neste th 17:35 17:35 20:10 20:10 Sievi th 17:50

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 29 24.03.2015. 29 Asianro 1466/00.02.03/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 29 24.03.2015. 29 Asianro 1466/00.02.03/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) 29 Asianro 1466/00.02.03/2015 Tiedonantoja Valvontatarkastaja Kauko Pursiaisen 6.3.2015 antama sijaintikunnan lausunto yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta

Lisätiedot

Radio Taajuuskokonaisuudet

Radio Taajuuskokonaisuudet Radio 2020 Taajuuskokonaisuudet Vaihtoehdot 2020-kierrokselle Vaihtoehto 1: Nykymalli Nykyiset kokonaisuudet Tekniset optimoinnit: Täydet päällekkäisyydet poistettu Vaihtoehto 2: Muokattu malli Valtakunnalliset

Lisätiedot

Alueelliset ja paikalliset taajuuskokonaisuudet

Alueelliset ja paikalliset taajuuskokonaisuudet Alueelliset ja paikalliset taajuuskokonaisuudet Värien selitys vihreä jatko nykyiselle toimiluvalle, nykyinen taajuuskokonaisuus keltainen vanhan toimiluvanhaltijan hakemus uuteen toimintaan tai vaihtoehtoinen

Lisätiedot

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT HSL-alueen sisäinen lähiliikenne ei sisälly taulukoihin.

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT HSL-alueen sisäinen lähiliikenne ei sisälly taulukoihin. MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 10.12.2017 24.3.2018 HSL-alueen sisäinen lähiliikenne ei sisälly taulukoihin. Merkkien selitykset Muutokset edellisiin versioihin 1 Helsinki Turku satama, Turku satama Helsinki

Lisätiedot

Ilmoitusasiat. Hallitus 315 21.08.2013

Ilmoitusasiat. Hallitus 315 21.08.2013 Hallitus 315 21.08.2013 Ilmoitusasiat 791/00.00 04 00/2013, 707/00.00 04 00/2013, 863/00.00 04 00/2013, 10/00.00 04 00/2013, 744/00.00 04 00/2013, 745/00.00 04 00/2013, 743/00.00 04 00/2013, 742/00.00

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Päätös 1 (9) Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen

Päätös 1 (9) Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen Päätös 1 (9) Attendo Terveyspalvelut Oy PL 750 00181 Helsinki ASIA Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen HAKIJA/PALVELUJEN TUOTTAJA Attendo Terveyspalvelut Oy PL 750

Lisätiedot

KUNTIEN YRITYSILMASTO 2011. Selvitys kuntien ja seutukuntien yritysmyönteisyydestä

KUNTIEN YRITYSILMASTO 2011. Selvitys kuntien ja seutukuntien yritysmyönteisyydestä KUNTIEN YRITYSILMASTO 2011 Selvitys kuntien ja seutukuntien yritysmyönteisyydestä KUNTIENYRITYSILMASTO 2011 SISÄLTÖ SAATTEEKSI 3 JOHTOPÄÄTÖKSET 4 1SELVITYSMENETELMÄT 5 1.1Yritysilmastomittarijaselvityksentoteuttaminen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 21 24.02.2015. 21 Asianro 1466/00.02.03/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 21 24.02.2015. 21 Asianro 1466/00.02.03/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) 21 Asianro 1466/00.02.03/2015 Tiedonantoja Terveysjohtaja Jari Saarisen 16.1.2015 antama yksityisen terveydenhuollon toimintayksikön tarkastuskertomus käyttöönottotarkastuksesta

Lisätiedot

KRUUNUPYY 44 600 SVT

KRUUNUPYY 44 600 SVT 4706 N:o 119 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw)

Lisätiedot

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi, Helsinki Vantaankoski ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin.

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi, Helsinki Vantaankoski ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin. 1 MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 6.6. 30.10.2011 Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi, Helsinki Vantaankoski ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin. Merkkien selitykset Muutokset 1 Helsinki Turku satama,

Lisätiedot

Yhdistysluettelo 2017

Yhdistysluettelo 2017 Yhdistysluettelo 2017 Jäsen- ja äänimäärät Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n jäsenyhdistykset Jäsenmäärä 1.1.2017 liiton rekisterin mukaan Äänimäärä ALAJÄRVI-VIMPELIN KVT RY 41 1 ALAVIESKAN KVT RY 41 1

Lisätiedot

- IC 43 Helsinki asema Oulu asema 7:30:00 14:08:00 Ma Ti Ke To Pe La Su + IC 43 Helsinki asema Oulu asema 7:30:00 14:08:00 Ma Ti Ke To Pe

- IC 43 Helsinki asema Oulu asema 7:30:00 14:08:00 Ma Ti Ke To Pe La Su + IC 43 Helsinki asema Oulu asema 7:30:00 14:08:00 Ma Ti Ke To Pe - AE 30 Pietari_(Finljandski) Helsinki asema 5:40:00 9:16:00 Ma Ti Ke To Pe La Su - PVV 31 Helsinki asema Moskova_(Leningradski) 17:52:00 7:25:00 Ma Ti Ke To Pe La Su - PVV 32 Moskova_(Leningradski) Helsinki

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen Kuntien yritysilmasto 2012 Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 66 19.08.2014. 66 Asianro 448/00.02.03/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 66 19.08.2014. 66 Asianro 448/00.02.03/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 (1) 66 Asianro 448/00.02.03/2014 Tiedonantoja POSELY/1134/2014, 7.8.2014 / Pakolaisten vastaanoton järjestämisestä aiheutuvien erityiskustannusten korvaaminen. Kustannuksia

Lisätiedot

Säännöllinen kapasiteetti

Säännöllinen kapasiteetti Junatyyppi Juna Kulkuväli Lähtö Tulo Linja Kulkupäivät Voimassaoloaika IC 1 Helsinki asema Joensuu asema 7:17:00 11:40:00 Ma Ti Ke To Pe La Su 30.10.2016 10.12.2016 IC 2 Joensuu asema Helsinki asema 5:18:00

Lisätiedot

Tarkemmat tiedot kohteista saat myyntipalvelustamme 0424-852200 tai info@ultimatemarket.com.

Tarkemmat tiedot kohteista saat myyntipalvelustamme 0424-852200 tai info@ultimatemarket.com. Tarkemmat tiedot kohteista saat myyntipalvelustamme 0424-852200 tai info@ultimatemarket.com. Kohdetuote Kohdekaupunki Kohdepostinumero energiavaraaja HELSINKI 00660 energiavaraaja HELSINKI 00690 energiavaraaja

Lisätiedot

Ilmoitus 1 (12) Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikkojen nimenmuutokset. 1. Palveluja tuottava toimipaikka:

Ilmoitus 1 (12) Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikkojen nimenmuutokset. 1. Palveluja tuottava toimipaikka: Ilmoitus 1 (12) DBC Suomi Oy Hatanpään valtatie 1 33100 Tampere Y-tunnus: 1731334-5 ASIA Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikkojen nimenmuutokset DBC Suomi Oy on ilmoittanut Sosiaali-

Lisätiedot

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry Liittotunnus yhdistysnumero Yhdistyksen nimi prosentti 2016 374 021 Jyty Espoo ry, Jyty Esbo rf 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 374 066 Jyty Hämeenlinna ry

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 84 22.09.2015. 84 Asianro 1466/00.02.03/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 84 22.09.2015. 84 Asianro 1466/00.02.03/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 (1) 84 Asianro 1466/00.02.03/2015 Tiedonantoja Itä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus 4.9.2015 ISAVI/1904 / 04.01.02/2015, Yksityisen ympärivuorokautisen sosiaalihuollon

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi Liittotunnus yhdistysnumero yhdistyksen nimi prosentti 2015 374 021 Jyty Espoo - Jyty Esbo ry 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 313 054 Jyty Helsinki ry 1,3%

Lisätiedot