TAPIOLAN KESKUSALLAS, TALVIAIKAISEN TEKOJÄÄN SUUNNITTELU YLEISSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAPIOLAN KESKUSALLAS, TALVIAIKAISEN TEKOJÄÄN SUUNNITTELU YLEISSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 29.3.2012"

Transkriptio

1 TAPIOLAN KESKUSALLAS, TALVIAIKAISEN TEKOJÄÄN SUUNNITTELU YLEISSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS

2 FCG Finnish Consulting Group Oy TAPIOLAN KESKUALLAS, TALVIAIKAISEN TEKOJÄÄN SUUN- NITTELU YLEISSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS Työ on tehty Espoon kaupungin Teknisen keskuksen toimeksiannosta. Espoon kaupungilla työstä vastasi DI Jarkko Roine. Työ tehtiin FCG Finnish Consulting Group Oy:ssä, jossa hankkeen projektipäällikkönä toimi ins. AMK Kalle Linkola. Työtä valvoneeseen ohjausryhmään kuuluivat seuraavat henkilöt: Espoon kaupunki Jarkko Roine Espoon kaupunki Gunnar Kokko Espoon kaupunki Leena Ihalainen Espoon kaupunki Anne Nurmio Espoon kaupunki Yrjö Länkelin Espoon kaupunki Kaisa Peltonen Espoon kaupunki Paul Ekblad Espoon kaupunki Jarmo Ikävalko Espoon kaupungin museo Marja-Riitta Sahlberg FCG Finnish Consulting Group Oy:ssä projektiin osallistuivat seuraavat henkilöt: ins. AMK Kalle Linkola rak.ins. Eija Rauhamaa ins. AMK Niko Kivioja sisustusarkkitehti SIO Elina Salakari Työ tehtiin

3 FCG Finnish Consulting Group Oy SISÄLLYSLUETTELO 1 TAVOITTEET JA TEHTÄVÄNANTO LÄHTÖTIEDOT Altaan ympäristö Allas Altaan rakenne Altaan vesihuolto Sähköistys ja valaistus Liikenne Ajoneuvoliikenne Kevytliikenne SUUNNITELMA Altaan nykyiset rakenteet Altaan pohja Altaan reunat Jäädyttäminen Uudet rakenteet Laituri Palvelukokonaisuus Tekniikka Vesihuolto Liikenne Ajoneuvoliikenne Kevytliikenne Ajoyhteys altaaseen Käyttäjäturvallisuus Melu Sähköistys ja valaistus KUSTANNUSARVIO... 5 LIITTEET... 5

4 FCG Finnish Consulting Group Oy TAVOITTEET JA TEHTÄVÄNANTO Tehtävän lopputavoitteena on laatia rakennussuunnitelma, joka mahdollistaa talviaikaisen tekojään sijoittamisen Tapiolan keskusaltaaseen. Tässä yleissuunnitelman selostuksessa esitetään lähtötilanne sekä rakennussuunnitelman pohjaksi valittu ratkaisumalli. Alueella on voimassaoleva asemakaava, missä allas on merkitty vesialueeksi (W). Tehtävät muutokset eivät edellytä kaavamuutosta. 2 LÄHTÖTIEDOT 2.1 Altaan ympäristö Allas sijaitsee nimensä mukaisesti keskellä Tapiolan kaupunginosan keskustaa. Tapiola on yksi Suomen 27 kansallismaisemasta. Kansallismaisema ilmentää maamme eri osien edustavimpia luonnon- ja kulttuuripiirteitä. Kansallismaisemalla on voimakas symboliarvo, ja niillä on yleisesti tunnustettu merkitys kansallisessa kulttuurissa, historiassa tai luontokuvassa. Hallinnollista merkitystä kansallismaisemilla ei ole. 1. Allas sijaitsee täysin valmiissa, tiiviisti rakennetussa ympäristössä. Altaan: - Pohjoispuolella on Tapiolan uimahalli (valm. 1965, peruskorjattu ja laajennettu 2004) sekä siihen liittyviä ulkouima-altaita. - Itäpuolella on uimahallia palveleva pysäköintialue sekä Tapiolan kirkko (valm. 1965) ja kirkkotarha. 1 Ympäristöhallinnon verkkosivu - Eteläpuolella on Tapiola Garden hotelli (valm. 1974, laajennettu 2007). - Länsipuolella on Aarne Ervin aukio, pieni amfiteatterikatsomo sekä kulttuurikeskus (valm. 1989). Itä- ja länsipuolella on myös terassointeja ja portaita. 2.2 Allas Altaan rakenne Altaan pinta-ala on n. 1,2 ha ja vesitilavuus n m 3 (ylivuototasosta laskettuna). Allas on maapohjainen ja sijaitsee vanhassa maanottopaikassa. Pohjamaa on kantavaa kitkamaata. Altaan pohja on tiivistetty moreenisululla. Moreenitiivistys on suunniteltu jonkun verran vettäläpäiseväksi, jotta altaan vesi vaihtuu luonnonmukaisesti, jolloin säästytään altaan veden kemialliselta käsittelyltä laitteineen 2. Altaan pohjan liettymisen takia pohjan vedenläpäisevyys on hyvin pieni. Talvikuukausien aikana vedenpinta ei juuri alene. Kesäisin suurin osa vedenpinnan alenemisesta aiheutuneekin haihtumisesta. Pohjan tiivistyksen takia allas on orsivesiallas eikä vaikuta ympäröivän alueen pohjaveden tasoon. Pohjaveden pinta pysyttelee pitkäaikaishavaintojen perusteella yli 2 metriä altaan pohjantason alapuolella. Altaan pohja on vaaittu Espoon kaupungin toimesta vuonna 2007, kun allas oli tyhjennettynä hotellin laajennuksen rakennustöiden takia. Pohjan taso vaihtelee Altaan luoteisnurkassa kallio on näkyvissä n. 150 m 2 alueelta. Altaan reunat ovat osin betonirakenteiset, osin puurakenteiset (lankkuseinät). Puurakenteisten reunarakenteiden käyttöiäksi ilman korjaustoimenpiteitä on arvioitu vuotta 3. Betonirakenteisia osuuksia ei ole tutkittu. Kävelytasolaatoituksen reunimmainen laatta tukeutuu reunarakenteeseen. Laatoituksen yläpinnan taso on Altaan luoteisosassa sijaitsevat suihkupumput (16 kpl). Niiden vesijohdot (2 kpl PEH225x16.6 PN10) tulevat vanhojen suunnitelmien mukaan kiertovesipumppaamolta, joka sijaitsee nykyisen hotellilaajennuksen kohdalla. Nykyisestä pumppaamojärjestelystä ei ole tietoa. Vesijohdot on painotettu betonipainoin ja peitetty 200 mm paksulla maakerroksella Altaan vesihuolto Vesi altaaseen on otettu Leimuniityllä sijaitsevasta pohjavesikaivosta. Kaivo on purettu. Uusi kaivo sijaitsee Kirkkopuistikossa. 2 Heikki v. Hertzen: Raportti kaupungin rakentamisesta, Länsiväylä Oy, 1985, ISBN WSP Finland Oy, Tapiolan keskusaltaan ympäristö, Tukimuuri- ja porrasrakenteiden kuntotutkimus, Oy Vesi-Hydro Ab:n piirustukset, , Espoon N:o 3658/36, -/37 ja -/38 Vanhasta kaivosta vedenpumppaus altaaseen oli käynnissä liki tauotta. Tämä johti satunnaisesti myös veden loppumiseen kaivosta 5. Vedenpinnan taso altaassa vaihtelee kesän kuivuuden ja sateiden mukaan. Kesällä 2011 altaaseen syötettiin vettä vesijohtoverkostosta. Altaan koillis-, kaakkois- ja lounaisnurkissa on ylivuotokaivot. Niiden purkutaso on Kaksi ensin mainittua johtaa purkuvedet kunnalliseen hulevesijärjestelmään hotellin itäpuolella. Lounaisnurkan ylivuotokaivon viemäri johtaa vedet erillisen ylivuotokaivon kautta kunnalliseen hulevesijärjestelmään. Tämä erillinen ylivuotokaivo on varustettu venttiilillä, jonka vesijuoksu on tasolla Sähköistys ja valaistus Altaan pohjoispuolella on sähköliittymä, jota alueella kesäisin toimineet kioskikauppiaat ovat käyttäneet. Liittymän sulakekoko ei ole tiedossa. Altaalle tulee hajavaloa aluevalaistuksesta sekä ympäröivistä rakennuksista. 2.4 Liikenne Ajoneuvoliikenne Alueella on toimiva katuverkosto. Lähin pysäköintialue on uimahallin luona. Muita pysäköintialueita sijaitsee mm. hotellin eteläpuolella sekä kulttuurikeskuksen länsipuolella Kevytliikenne Allas on hyvin tavoitettavissa olevia kevyenliikenteenreittejä pitkin. 3 SUUNNITELMA Kaikki toiminnot sijoitetaan altaan länsipäätyyn. 3.1 Altaan nykyiset rakenteet Altaan pohja Pohjan taso korotetaan koko altaassa tasoon Kesäisen vesiaiheen vesisyvyydeksi tulee näin ollen 0,78 m ja altaan vesitilavuudeksi n m 3. Näin käyttötarkoituksesta toiseen siirryttäessä ei vedenpinnan tason muutos vaadi kohtuuttomien vesimassojen siirtoa. Nykyiseen moreenitiivistykseen ei kohdistu toimenpiteitä. Pohjan korotus tehdään karkealla hiekalla tai soralla. Tällöin altaan pohjan ulkonäkö ei muutu. Täyttömateriaalille määrätään rakeisuusvaatimus, joka ei heikennä altaan pohjan vedenläpäisevyyttä. 5 Tapiolan Lämpö/Henry Koski, puh.kesk Oy Vesi-Hydro Ab:n piirustus, , Espoon N:o 3658/1

5 FCG Finnish Consulting Group Oy Altaan reunat Altaan reunarakenteisiin ei kohdistu toimenpiteitä lukuun ottamatta uuden ajoyhteyden vaatimaa lujitusta. 3.2 Jäädyttäminen Jäädytettävä alue koostuu kahdesta osasta: yhtenäisestä, laiturin edessä olevasta luistelualueesta 30x59 m 2 sekä luistelureitistöstä, jonka pituus on n. 330 m. Reitistön leveys on 5 m ja kokonaispinta-ala n m 2. Reitistön pituus ja muoto ovat muutettavissa. Kenttäputkisto toteutetaan siirrettävällä putkistolla ( lakumatto ). Vastaavanlainen järjestelmä on käytössä mm. Helsingin rautatientorin Jääpuistossa. Jäädytettävää aluetta ei uloteta altaan reunarakenteeseen saakka. 3.3 Uudet rakenteet Kaikki rakenteet tuodaan altaaseen syksyisin ja poistetaan keväisin. Rakenteiden nosto tehdään kuljetusvälineen kuormausnosturilla tai ajoneuvonosturilla Laituri Kaikki tekojäätä palvelevat toiminnot sijoitetaan altaaseen. Sijoittamista varten altaaseen suunnitellaan teräsrakenteinen laituri, joka kootaan syksyisin ja poistetaan keväisin. Laiturin yläpinta on samassa tasossa allasta ympäröivän laatoituksen kanssa. Laituria varten altaan pohjalle asennetaan pilarianturat, joiden päälle laituri kootaan. Anturat sijoitetaan siten, että altaan pohjan yläpuolella on vain pienet teräksiset kiinnitysosat Palvelukokonaisuus Palvelukokonaisuus toteutetaan konttiratkaisuna. Kokonaisuus sisältää kahvilan (2 konttia), wc-tilat (1 kontti) sekä tilat varusteiden vaihtoa varten (2 konttia). Ympäristön takia kokonaisuuden ulkonäköön kiinnitetään erityistä huomiota Tekniikka Noin 3500 neliömetrin kokoisen ulkoalueen jäädyttäminen tekojäänä vaatii jäähdytyslaitteiston, jonka kylmäteho on n. 800 kw. Laitteisto sijoitetaan konttiin. Jäähdytyslaitteistokontin viereen sijoitetaan tekninen kontti, jossa on mm. huoltohenkilökunnan tarvitsemia säilytystiloja sekä jäänhoitoveden lämmittämiseen tarvittava lämminvesivaraaja. Ympäristön takia konttien ulkonäköön kiinnitetään erityistä huomiota. 3.4 Vesihuolto Altaan keväiseen täyttämiseen sekä jäädyttämiseen käytettävä vesi otetaan kunnallisesta vesijohtoverkosta. Tapiolantien itäpuolelle ollaan suunnittelemassa uutta vesijohto DN400. Siitä on mahdollista saada tarvittava liitos altaan vesihuoltoa varten. Liitosvesijohdon pituus tulee olemaan n. 350 m riippuen linjauksesta Leimuniityllä. Liitosvesijohto mitoitetaan siten, että allas saadaan täytettyä kahdessa viikossa. Tämä tarkoittaa vesijohdon min. DN110 tuomista altaaseen. Vedenpinnan tasoa altaassa pidetään yllä joko vesijohtovedellä tai pumppaamalla pohjavettä Kirkkopuistikossa olevasta pohjavesikaivosta. Allas tyhjennetään talvikäyttöä varten pumppaamalla vesi hulevesiviemäriin. Luistelualueen letkujäädyttämistä varten tarvitaan vesiposti. Jäädyttäminen tehdään suoraan vesijohdosta tulevalla vedellä. Jäänhoidossa käytetään korkealuokkaisen lopputuloksen aikaansaamiseksi lämmintä vettä. Lämmin vesi tuotetaan tekniseen konttiin sijoitettavassa lämminvesivaraajassa. Vesijohdot sijoitetaan routimattomaan syvyyteen. Jäätymiselle alttiit kohteet lämpöeristetään ja tarvittaessa varustetaan sähkösaatolla. 3.5 Liikenne Ajoneuvoliikenne Pysäköintipaikkojen lisääminen maanpäällisen pysäköintiin on hankalaa, ellei mahdotonta. Olevista paikoista ei voida osoittaa erikseen paikkoja luistelualueen käyttäjille. Rakennettavaan kalliopysäköintiin on tulossa 1500 autopaikkaa. Tapionaukion laitoksessa on 450 autopaikkaa käytössä vuonna Kevytliikenne Allas on hyvin tavoitettavissa olevia kevyenliikenteenreittejä pitkin. Muutoksille ei ole tarvetta Ajoyhteys altaaseen Rakenteiden altaaseen tuomista ja poistoa sekä huoltoliikennettä varten täytyy altaaseen olla ajoyhteys. Se järjestetään rakentamalla hiekkapintainen ajoyhteys kulttuurikeskuksen itäpuolella olevan avokallion ja pyöreän ulkouima-altaan välistä. Samalle sijainnille on esitetty väliaikainen ajoyhteys altaan pohjan sorastussuunnitelmassa 7. Suunnitelman toteutuksesta ei ole varmaa tietoa. Nykyisin osalla esitettyä sijaintia on hiekkapintainen polku. Altaan reunarakennetta on vahvistettava ajoyhteyden kohdalta. Itse altaaseen ajoa varten rakennetaan altaassa olevan avokallion päälle luiska murskeesta. Murskeen alla levitetään suodatinkangas. Ajoyhteys ja luiska rakennetaan syksyisin ja poistetaan keväisin. 7 Oy Vesi-Hydro Ab:n piirustus, , Espoon N:o 3658/ Käyttäjäturvallisuus Allasta ei ole tällä hetkellä aidattu. Altaan pohjaa korotetaan altaan reunoilla siten, että putoamiskorkeusvaatimus täyttyy. Luistelureitistö aidataan. 3.7 Melu Jäähdytyslaitteisto tuottaa käydessään ääntä. Laitteisto käy eniten kauden alkaessa syksyllä, kun jäätä muodostetaan sekä keväällä kauden päättyessä, kun jäätä ylläpidetään ulkoilman lämmetessä. Pakkaskaudella laitteisto käy harvakseltaan tai ei lainkaan. Suurin äänilähde ovat laitteiston lauhduttimet, jotka sijaitsevat ulkoilmassa kontin päällä. Altaan välittömässä läheisyydessä ei ole asuinrakennuksia. Olevista rakennuksista Tapiola Garden hotelli on toiminnoiltaan sellainen, jolle melusta saattaa aiheutua haittaa. Haittaa voidaan pienentää suurentamalla lauhduttimien kokoa ja/tai rakentamalla lauhduttimien hotellin puoleiselle sivulle suojaseinä. Tarkka melutarkastelu voidaan tehdä vasta, kun käytettävä koneisto on valittu ja mitoitettu. 3.8 Sähköistys ja valaistus Jäähdytyslaitteiston vaatiman sähköliittymän koko 630 A. Liittyminen ei vaadi uuden muuntamon rakentamista. Liittymismaksu liittymälle on haltijan liittymismaksuhinnaston mukaan 60 /A eli (sis. alv. 23 %). Luistelualueen valaistus toteutetaan esimerkiksi palvelukokonaisuuden katokseen kiinnitetyillä valaisimilla. Luistelureitistön valaistus järjestetään aitaelementteihin sijoitetuilla valaisimilla.

6 FCG Finnish Consulting Group Oy KUSTANNUSARVIO Taulukko 1. Kustannusarvio, investointi (alv. 0 %) Rakennusosa Määrä Yksikkö Yksikkökustannus Kustannus 1 erä Altaan pohjan puhdistus ja m 3 rtr korottaminen hiekalla tai soralla tasoon Altaan vedenjakelu / salaojaputkitus, 1 erä suihkujen syöt- tövesijohtojen routasuojaus Jäähdytyslaitteisto kontteineen 1 erä tekninen kontti Siirrettävä kenttäputkisto 3500 m 2 Laituri 330 m 2 + katos erä m 2 Palvelukokonaisuus (5 konttia) 1 erä Luistelualueen ja -reitistön 1 erä valaistus Luistelureitistön aitaaminen 1 erä jm Sähköliittymä 1 kpl Syöttövesijohto DN jm varusteet Palvelukokonaisuuden vesihuolto 65 jm (vesijohto, jäteve- sipaineviemäri, jvpumppaamo) Vesihuollon ja sähköistyksen 1 erä vaatimat työt altaan ympärillä+laiturin anturat YHTEENSÄ M LIITTEET Asemapiirustus 1:750/A3 Liite 1 Kahvila ja pukutilat 1:100/A3 Liite 2 Julkisivu ja leikkaus 1:100/A3 Liite 3 Alueleikkaukset 1:500/A3 Liite 4 Visualisointi/A3 Liite 5 Taulukko 2. Kustannusarvio, käyttö/kausi (alv. 0 %) Altaan tyhjennys ja pohjan 1 krt/ puhdistus/tasaus kausi Rakenteiden asennus/purku 2 krt/ sis. ajoyhteyden altaaseen kausi Sähköenergiakulut MWh Rakenteiden vuosihuolto ja 1 erä *) -korjaus Altaan täyttäminen vesijohtoverkosta m YHTEENSÄ *) Arvioitu kustannus (palvelukokonaisuus + laituri + katos + jäähdytyslaitteisto + kenttäputkisto + aitaaminen + valaistus) x 2,5%. FCG Finnish Consulting Group Oy

KEINUKALLION URHEILUPUISTO

KEINUKALLION URHEILUPUISTO KEINUKALLION URHEILUPUISTO KEHITTÄMISSUUNNITELMA 3.11.2014 0 KERAVAN KAUPUNKITEKNIIKKA LIIKELAITOS 1 1 YLEISTÄ 3 1.1 HANKKEEN TAVOITTEET 3 1.2 MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU 3 1.3 TYÖRYHMÄ 4 2 OLEVA INFRA 4 2.1

Lisätiedot

Kaupunkibulevardien rakenneteknisiä tarkasteluja Esimerkkejä väyläalueiden kattamisesta

Kaupunkibulevardien rakenneteknisiä tarkasteluja Esimerkkejä väyläalueiden kattamisesta HELSINGIN YLEISKAAVA Kaupunkibulevardien rakenneteknisiä tarkasteluja Esimerkkejä väyläalueiden kattamisesta Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston

Lisätiedot

Savonlinnan vedenottamoiden käytön suunnittelu

Savonlinnan vedenottamoiden käytön suunnittelu S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SAVONLINNAN VESI Savonlinnan vedenottamoiden käytön suunnittelu Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.3.2015 P25148 Raportti 1 (17) Antti Smolander 9.3.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 16. kaupunginosan erityisaluetta ja 26. kaupunginosan kortteleita 7 ja 8 sekä erityis-, katu- ja liikennealueita.

Lisätiedot

JÄÄLIN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENTAMINEN JÄÄLIN MONITOIMITALOKSI

JÄÄLIN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENTAMINEN JÄÄLIN MONITOIMITALOKSI Oulun kaupunki JÄÄLIN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENTAMINEN JÄÄLIN MONITOIMITALOKSI HANKESUUNNITELMA Hankesuunnitteluryhmä 10.10.2012 Rehtori Markku Väisänen, opetuspalvelut Kirjastonhoitaja Eeva Mäkinen,

Lisätiedot

HAUKKANIEMI. Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet

HAUKKANIEMI. Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet HAUKKANIEMI Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet KUOPION KAUPUNKI Tekninen virasto Kaavoitusosasto 31.8.2007 SUUNNITTELU- JA RAKENTAMISOHJEET SISÄLTÖ OSA 1 PIENTALORAKENTAJIEN SUUNNITTELU-

Lisätiedot

ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014

ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014 1/32 ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014 2/32 Harjunpään energiantuotanto - ja aluelämpöselvityksen raportti Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

Tuomiojärven Laajavuoren alueellinen virkistysreittisuunnitelma

Tuomiojärven Laajavuoren alueellinen virkistysreittisuunnitelma Tuomiojärven Laajavuoren alueellinen virkistysreittisuunnitelma 14.12.2011 Jyväskylän kaupunki Laajavuoren alueellinen virkistysreittisuunnitelma 2011 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Työn tavoitteet...

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ. Ehdotus 11.10.2011

RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ. Ehdotus 11.10.2011 RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ Ehdotus 11.10.2011 2 1 YLEISTÄ... 5 1.1 Tavoite... 5 1.2 Soveltamisala... 5 1.3 Määritelmät... 5 1.4 Rakennusvalvontaviranomainen... 6 1.5 Rakentamistapaohjeet...

Lisätiedot

Esitys Tuomelan koulun perusparannus- ja laajennus Hankesuunnitelman muuttamisesta Tuomelan koulun Kunnossapitosuunnitelmaksi

Esitys Tuomelan koulun perusparannus- ja laajennus Hankesuunnitelman muuttamisesta Tuomelan koulun Kunnossapitosuunnitelmaksi Esitys Tuomelan koulun perusparannus- ja laajennus Hankesuunnitelman muuttamisesta Tuomelan koulun Kunnossapitosuunnitelmaksi!!!!!!!!!! Laatineet:!!!!!!!!!! Marko Järvitalo!!!!!!!!!! Timo Karén!!!!!!!!!!

Lisätiedot

ONE1 Oy HAMINAN KAUPUNKI TERVASAAREN ALUEEN ALOITUSKORTTELIEN UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUSELVITYS 20.11.2014

ONE1 Oy HAMINAN KAUPUNKI TERVASAAREN ALUEEN ALOITUSKORTTELIEN UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUSELVITYS 20.11.2014 ONE1 Oy HAMINAN KAUPUNKI TERVASAAREN ALUEEN ALOITUSKORTTELIEN UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUSELVITYS 20.11.2014 2/28 Tervasaaren alueen aloituskorttelien uusiutuvan energian ratkaisuselvitys Sisällys 1.

Lisätiedot

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013. Kaukolämpö

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013. Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Suositus L11/2013 Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Energiateollisuus ry 2013 ET-Kaukolämpökansio 2/6 Energiateollisuus

Lisätiedot

SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEIS- KAAVAN TEKNISET SELVITYKSET JA SUUNNITTELU

SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEIS- KAAVAN TEKNISET SELVITYKSET JA SUUNNITTELU Vastaanottaja Sipoon kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11/2013 SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEIS- KAAVAN TEKNISET SELVITYKSET JA SUUNNITTELU Päivämäärä 15.11.2013 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Jari Mannila,

Lisätiedot

Ymp.suoj.ltk 8.12.2011 53 liite 5. 1 Hakemus 1.1 Luvan hakija Jätekukko Oy Y-tunnus 1710559-7 PL 2500 70101 Kuopio

Ymp.suoj.ltk 8.12.2011 53 liite 5. 1 Hakemus 1.1 Luvan hakija Jätekukko Oy Y-tunnus 1710559-7 PL 2500 70101 Kuopio Ymp.suoj.ltk 8.12.2011 53 liite 5 sivu 1 1 Hakemus 1.1 Luvan hakija Jätekukko Oy Y-tunnus 1710559-7 PL 2500 70101 Kuopio Hakijan yhteyshenkilö: Arto Ryhänen, puhelin 044 368 0150, faksi 017 368 0160, sähköposti

Lisätiedot

Pakkalanrinteen asemakaavan muutos

Pakkalanrinteen asemakaavan muutos Pakkala 51 Pakkalanrinteen asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus, sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 22.11.2010 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002079. Vantaa, Kaupunkisuunnittelu,

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA Ulvilantie 29 29.8.2014 1 (57) AS OY ULVILANTIE 29 LINJASANEERAUKSEN HANKESUUNNITELMA 29.8.2014. Optiplan Oy

HANKESUUNNITELMA Ulvilantie 29 29.8.2014 1 (57) AS OY ULVILANTIE 29 LINJASANEERAUKSEN HANKESUUNNITELMA 29.8.2014. Optiplan Oy 1 (57) AS OY ULVILANTIE 29 LINJASANEERAUKSEN HANKESUUNNITELMA Y-tunnus 0775337-1 Helsinki Turku Tampere Oulu www.optiplan.fi Mannerheimintie 105 Helsinginkatu 15 Åkerlundinkatu 11 C Uusikatu 35 Puh. 010

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOPAS 2013. Energiakaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen Toivo Lapinlampi YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

YMPÄRISTÖOPAS 2013. Energiakaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen Toivo Lapinlampi YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖOPAS 2013 Energiakaivo Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa Janne Juvonen Toivo Lapinlampi YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖOPAS 2013 Energiakaivo

Lisätiedot

N E P E N M Ä E N K O U L U A S E M A K A A V A N M U U T O S

N E P E N M Ä E N K O U L U A S E M A K A A V A N M U U T O S Työ nro 1669 18.2.2015 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS N E P E N M Ä E N K O U L U A S E M A K A A V A N M U U T O S K A A V A S E L O S T U S Ilmakuva Nepenmäen koulun kaavamuutosalueen

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

HÄMEENKYRÖN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 HÄMEENKYRÖN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Valtuusto 17.12.2012 Voimaantulopäivä 01.01.2013 2 Rakennusjärjestys Sisällysluettelo Johdanto 1. Luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Rakentamistapaohjeet 2.

Lisätiedot

Puuhallin rakenteet. Esisuunnittelu ja valintaperusteet

Puuhallin rakenteet. Esisuunnittelu ja valintaperusteet Puuhallin rakenteet Esisuunnittelu ja valintaperusteet PUUHALLIN RAKENTEET Esisuunnittelu ja valintaperusteet Puuhallin rakenteet Esisuunnittelu ja valintaperusteet Pdf-painos helmikuu 2009 Teksti Asko

Lisätiedot

POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA

POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro 20859 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA VUOSTIMO KOSTAMONPALO LAUTASALMI KIRPPAKANGAS KEMIJÄRVEN KAUPUNKI POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA Copyright

Lisätiedot

Ylästöntie 16 (kortteli 51152, tontti 7)

Ylästöntie 16 (kortteli 51152, tontti 7) Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu Pakkala Ylästöntie 16 (kortteli 51152, tontti 7) Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 5.3.2008 päivättyä asemakaavakarttaa nro 001979. Merja Häsänen, arkkitehti,

Lisätiedot

KERAVAN KESKUSTAN KEHITTÄMINEN

KERAVAN KESKUSTAN KEHITTÄMINEN KERAVAN KESKUSTAN KEHITTÄMINEN 1 TYÖN KERAVAN TAUSTOJA KESKUSTAN KEHITTÄMINEN Sisällysluettelo TYÖN TAUSTOJA Parasta arkea, askeleen päässä, rohkealla sykkeellä 4 Asukasmäärä kasvaa 4 Lisää liiketilaa

Lisätiedot

Kainuun maakunta kuntayhtymä. IT-turvahuoneratkaisu. Tarjouspyyntö

Kainuun maakunta kuntayhtymä. IT-turvahuoneratkaisu. Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ 38 / 2009 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 12.6.2009 Kainuun maakunta kuntayhtymä IT-turvahuoneratkaisu Tarjouspyyntö Hankintamenettely: Asiakirjat liitteineen Hankintapäällikkö Laila Härkönen

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 20 Ympäristö ja rautatiealueet

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 20 Ympäristö ja rautatiealueet 18 2012 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 20 Ympäristö ja rautatiealueet Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 20 Ympäristö ja rautatiealueet Liikenneviraston ohjeita 18/2012 Liikennevirasto

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KESKUSTAN ETELÄRANNAN YLEINEN KAUPUNKIRAKENTEELLINEN IDEAKILPAILU 15.11.2006 28.2.2007 KILPAILUOHJELMA SUOMEN ARKKITEHTILIITTO

HÄMEENLINNAN KESKUSTAN ETELÄRANNAN YLEINEN KAUPUNKIRAKENTEELLINEN IDEAKILPAILU 15.11.2006 28.2.2007 KILPAILUOHJELMA SUOMEN ARKKITEHTILIITTO HÄMEENLINNAN KESKUSTAN ETELÄRANNAN YLEINEN KAUPUNKIRAKENTEELLINEN IDEAKILPAILU 15.11.2006 28.2.2007 KILPAILUOHJELMA SUOMEN ARKKITEHTILIITTO 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 KILPAILUKUTSU... 4 1.1 Kilpailun järjestäjä,

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNNAN ABC, osa 2

VESIOSUUSKUNNAN ABC, osa 2 76 999 VESIOSUUSKUNNAN ABC, osa 2 KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS Jouko Kakkonen 78 79 SISÄLLYSLUETTELO 6 SUUNNITTELU 81 6.1 Hankintamenettely 81 6.2 Suunnitelmien sisällöstä päättäminen ja sunnittelutarjouspyyntö

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaava Työ: E25863 Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011 ASIA Tornion nestekaasuterminaalin ympäristöluvan tarkistaminen, Tornio HAKIJA Neste Oil Oyj Keilaranta 21 02150

Lisätiedot