Joensuun Tilan satama, käyttöehdot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Joensuun Tilan satama, käyttöehdot"

Transkriptio

1 1 Joensuun Tilan satama, käyttöehdot Sataman toiminta Sataman toiminnasta vastaa Joensuun Tila Oy, Y-tunnus Sataman alueella kaikki toiminta tapahtuu Joensuun Tila Oy:n (jatkossa JT) valvonnassa ja / tai vastuulla. Asiakkaan tai kolmannen osapuolen tässä dokumentissa ohjeistamaton toiminta on kiellettyä. Asiakas Asiakas on yksittäinen henkilö, yritys, yhdistys tai ryhmä henkilöitä (yhteisomistus), joka on tehnyt kirjallisen sopimuksen JT:n kanssa. Sopimukset sataman alueen palveluiden käytöstä tulee aina tehdä kirjallisena. Mikäli sataman palveluita hyödyntävä esim. vene, asuntovaunu tms. on yhteisomistuksessa, ovat kaikki omistajat yhteisvastuullisia ja yhden heistä tulee olla nimetty vastuulliseksi yhteyshenkilöksi. Mikäli yhdistyksen säännöt edellyttävät edellä mainitusta poikkeavaa edustamista, menetellään heidän kanssaan yhdistyksen sääntöjen edellyttämällä tavalla. Vierailijat Vierailijoiksi luetaan kaikki ne, jotka eivät ole JT:n asiakkaita. Tässä dokumentissa kirjatut ehdot koskevat myös vierailijoita. JT tarjoaa sataman alueella seuraavia palveluita: 1. Laituripaikkoja 2. Traileripaikkoja 3. Talvisäilytystä 4. Talvisäilytystarvikkeiden kesäsäilytystä 5. Kajakki- ja kanoottisäilytystä 6. Soutuvenetelineitä 7. Tunti- ja päivävuokrapohjaisia palveluja a. Kajakki- ja kanoottivuokrausta b. Pienvenevuokrausta c. Veneluiskan käyttöä d. Lastauslaiturin käyttöä e. Satamaparkin käyttöä f. Vieraslaiturin käyttöä g. Lyhytaikaisia traileripaikkoja Sataman yleisiä sääntöjä Satamassa on voimassa olevien lakien, asetusten ja muiden säännösten lisäksi noudatettava tämän asiakirjan määräyksiä. Satama-alueella tulee käyttäytyä niin, ettei siitä aiheudu haittaa muille satamassa olijoille. Satama-alueella on aina noudatettava tarpeellista varovaisuutta. Veneiden nopeusrajoitus on 5 km/h ja autojen nopeusrajoitus 10 km/h. Sataman valvojilla on oikeus kehottaa sellaista venekuntaa tai muuta asiakasta poistumaan, joka ei noudata tässä dokumentissa mainittuja säädöksiä, häiritsee muiden asiakkaiden asiointia tai toimii vastoin hyviä tapoja.

2 2 Matkustaja-aluksille tai muille varattuja laituripaikkoja, jotka on erikseen merkitty, eivät muut alukset saa käyttää kuin hätätilanteessa. Vieraspaikkaa tarvitsevan on otettava yhteyttä kahvioon tai JT:aan verkkosivujen kautta (www.joensuuntila.fi). Laituripaikkoja tai muita JT:n tuotteita tai palveluita ei saa ilman JT:n kirjallista lupaa vuokrata edelleen kolmannelle osapuolelle. Kesäkaudella satama-alueelle nostettavasta veneestä on tehtävä ilmoitus JT:lle ja saatava siihen kirjallinen lupa. Laiturit on pidettävä siisteinä irrallisista esineistä. Laitureilla saa liikkua vain jalan. Jokaiselle laituri-, traileri- ja talvisäilytyspaikalle kuuluu oikeus auton pysäköintiin satama-alueella. Vesibussin, kahvilan ja muiden alihankkijoiden asiakkaat saavat pysäköidä näiden yrittäjien JT:n kanssa erikseen tehdyn sopimuksen mukaisesti. Avotulen teko ja tulitöiden suorittaminen niille osoitetun paikan ulkopuolella on kiellettyä. Muiden aluksiin, varusteisiin yms. kajoaminen muutoin kuin niiden suojaamiseksi on kiellettyä. Jätteitä saa jättää vain jätekatokseen. Asiakas vastaa jätteiden lajittelusta niille kuuluviin keräysastioihin. JT ei vastaa satamassa maalla tai vedessä luonnonolosuhteiden, kolmannen osapuolen palvelujen, veneistä päässeiden myrkkyjen, polttoaineiden yms. tai tulipalon aiheuttamista esinetai henkilövahingoista. JT ei vastaa asiakkaiden tai vierailijoiden ajoneuvojen aiheuttamasta vahingosta muille osapuolille. Laituripaikat Laituripaikkaan kuuluu aisoilla rajattu ja erikseen laituriin merkittu alue, oikeus käyttää laitureiden vesi- ja sähköpisteitä, oikeus käyttää sataman parkkipaikkoja, oikeus kulkea satamassa yöaikaan ja avata satamaan vievät portit puhelimellaan, oikeus käyttää lastauslaituria sekä oikeus käyttää sataman vesillelaskuluiskaa. Sähköstä laituripaikalla: Sähkö on tarkoitettu vain työsähköksi tai akkujen lataamiseen. Sähkön jatkuvasta tai poikkeavan suuresta kulutuksesta tulee sopia kirjallisesti erikseen JT:n kanssa. Laituripaikkakauden aikana JT takaa laitureiden kunnon ja sataman palveluiden toimivuuden. Laituripaikkakausi määräytyy joka vuosi sääolosuhteiden mukaan. Yleisesti kausi alkaa toukokuun alussa ja päättyy syyskuun lopussa. Tarkemmat päivät ilmoitetaan asiakkaille kirjallisesti, JT:n verkkosivuilla tai tekstiviestillä. JT vartioi satamaansa ympäri vuoden kameravalvonnalla ja rajoittaa kulkua satamaan portein maalta sekä mereltä. Mikäli asiakas kuitenkin joutuu varkauden tai ilkivallan kohteeksi, hän vastaa aiheutuneista vahingoista itse. Asiakas sitoutuu merkitsemään veneensä JT:n toimittamalla paikkatarralla tai muulla JT:n kirjallisesti hyväksymällä tavalla. Venettä ei saa kiinnittää mihinkään muualle kuin sille merkitylle paikalle ja siten, ettei siitä aiheudu vahinkoa satamarakenteille tai muille veneille. JT saa siirtää kaikki luvatta tai väärin kiinnitetyt veneet veneen omistajan kustannuksella. Traileripaikat Trailereille on varattu oma parkkialue, jolle trailerit tulee sijoittaa. Traileripaikat on erikseen merkitty. JT merkitsee jokaisen trailerin ja valvoo, että trailerit pidetään oikeilla paikoilla. Traileria ei saa parkkeerata sille merkitsemättömälle paikalle. Traileripaikan vuokraus oikeuttaa asiakkaan vesillelaskuluiskan, parkkialueen sekä lastauslaiturin käyttöön. JT:llä on lupa siirtää luvatta tai väärin parkkeeratut trailerit trailerin omistajan kustannuksella.

3 3 Talvisäilytys Talvisäilytyksen vuokranneilla on oikeus varastoida veneensä JT:n satamaan, käyttää satamasta saatavaa sähköä ja vettä (säävaraus) sekä parkkeerata sataman alueella. Syyskuun puolivälin ja toukokuun lopun välinen aika on varattu talvisäilytykselle. Päivämäärät ilmoitetaan poikkeavien sääolosuhteiden mukaan kirjallisesti JT:n kotisivuilla, tekstiviestillä tai kirjeellä. Tällä ajalla JT takaa pääsyn säilytyksessä olevien veneiden luokse olosuhteiden sallimissa rajoissa. Tänä aikana veneet saavat olla niille osoitetuilla maapaikoilla. Pidemmästä säilytyksestä tulee tehdä erillinen kirjallinen sopimus JT:n kanssa. Mikäli venettä pidetään maissa ilman erillistä sopimusta, on JT:llä oikeus poistaa vene satamasta veneen omistajan kustannuksella. JT vartioi satamaansa ympäri vuoden kameravalvonnalla ja rajoittaa kulkua satamaan portein maalta sekä mereltä. Mikäli asiakas kuitenkin joutuu varkauden tai ilkivallan kohteeksi, hän vastaa aiheutuneista vahingoista itse. Asiakas sitoutuu merkitsemään veneensä JT:n toimittamalla paikkatarralla tai muulla JT:n kirjallisesti hyväksymällä tavalla. Venettä ei saa sijoittaa mihinkään muualle kuin sille merkitylle paikalle. JT saa siirtää kaikki luvatta tai väärin varastoidut veneet veneen omistajan kustannuksella. Kajakki- ja kanoottisäilytys Vuokraaja saa oikeuden varastoida oman kajakkinsa ja kanoottinsa JT:n satamassa sijaitsevaan kajakkikatokseen sekä oikeuden käyttää sataman parkkialuetta oman ajoneuvonsa pysäköimiseen. Säilytyspaikan vuokraaja saa vapaasti valita kanoottihyllystä haluamansa vapaan paikan poislukien hyllyjen alimman telineen, jolla JT säilöö omat kajakkinsa. Talvisäilytystarvikkeiden kesäsäilytys Kesällä tapahtuva talvisäilytystarvikkeiden varastointi satama-alueella tulee suorittaa vain sille osoitetulla paikalla ja vain JT:n toimesta. Asiakas huolehtii itse tarvikkeidensa sijoittamisesta toisaalle tai erillisellä sopimuksella antaa tuon vastuun JT:lle. Jos asiakas ei itse huolehdi tarvikkeidensa kesävarastoinnista eikä ulkoista tätä JT:lle mennessä, niin JT katsoo tarvikkeiden olevan parkkipaikalle jätettyä jätettä. Tunti- ja päivävuokrauksen yleiset säännöt 1. Asiakas sitoutuu palauttamaan vuokraamansa tuotteen takaisin JT:lle määräaikaan mennessä. 1.1 Mikäli asiakas ei palauta vuokrauksen kohteena olevaa tuotetta määräaikaan mennessä, perii JT myöhästymismaksun. 1.2 Mikäli asiakas laiminlyö vuokraamansa tuotteen palautuksen ja korvaamisen, JT tekee asiasta rikosilmoituksen. 2. Laite luovutetaan asiakkaalle ehjänä, mikä todetaan asiakkaan kanssa yhdessä. Laitteessa on mukana tarvittavat varusteet, jotka luetellaan alla. 2.1 Laitteen vedestä tyhjennykseen sopivat välineet. 2.2 Laitteen kiinnitykseen sopivat köydet ja ankkurit. 2.3 Laitteella liikkumiseen tarvittavat välineet. 2.4 Täysi polttoainesäiliö. 3. Kaikilla laitteisiin nousevilla tulee olla henkilökohtaiset pelastautumisvälineet.

4 4 4. Vastuu laitteesta ja siinä olevista ihmisistä on vuokrausajan sopimuksen tehneellä ihmisellä. 5. Mikäli vuokrauksen kohteena oleva tuote vahingoittuu tai katoaa, korvaa asiakas sen täydestä hinnasta JT:lle. 6. Ulosvuokrauksen tulee tapahtua JT:n maa- ja meriporttien aukioloaikojen puitteissa. Kajakki- ja kanoottivuokraus Vuokraaja saa oikeuden käyttää JT:n omistuksessa olevia kajakkeja ja kanootteja sekä oikeuden käyttää sataman parkkialueita oman ajoneuvonsa pysäköimiseen vuokrauksen aikana. Kajakkien ja kanoottien ulosvuokrauksen yleinen vuokrausaika on enintään 12 tuntia. Mikäli niitä halutaan vuokrata pidemmäksi aikaa, asiasta tulee tehdä kirjallinen sopimus JT:n kanssa. Pienvenevuokraus Vuokraaja saa oikeuden käyttää JT:n omistuksessa olevia pienveneitä. Yleinen vuokrausaika on enintään 12 tuntia. Mikäli pienvene halutaan vuokrata pidemmäksi aikaa, asiasta tulee tehdä kirjallinen sopimus JT:n kanssa. Pienveneen vuokraaja saa oikeuden pysäköidä ajoneuvonsa JT:n satama-alueen parkkipaikoille vuokrauksen ajaksi. Vesillelaskuluiskan käyttö Luiskan käyttöoikeus kuuluu kaikille sataman pitkäaikaisasiakkaille. Muut kuin JT:n asiakkaat voivat kirjallisella sopimuksella vuokrata luiskan käyttöönsä määräajaksi. Luiskan väliaikaisilla käyttäjillä on oikeus käyttää satama-alueen parkkipaikkoja ajoneuvon ja trailerin parkkeeraukseen niille osoitetuilla paikoilla vuokrauksen ajan. Luiskan käytössä on otettava huomioon luiskan pituus. Luiskan käyttäjä vastaa itse kaikista luiskan käytön tuottamista vahingoista. Sataman muut palvelut 1. Lastauslaiturit Lastauslaiturit on tarkoitettu veneiden lastaukseen ja purkamiseen sekä veneiden nostoon ja laskuun. Laituria ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen. Laiturille ei saa pysäköidä ajoneuvoja (auto, vene yms.) muuten kuin lastauksen ja purun ajaksi. JT saa poistaa vastoin tätä ohjetta pysäköidyt ajoneuvot lastauslaiturilta ajoneuvon omistajan kustannuksella. 2. Satamaparkki Kausittaisesta pysäköintiluvasta JT:n satama-alueella tulee tehdä kirjallinen sopimus. Pysäköinti tapahtuu sille tarkoitetulla alueella ja osoitetulla tavalla. JT saa poistaa satama-alueelta kaikki väärin pysäköidyt ajoneuvot ajoneuvon omistajan kustannuksella.

5 5 3. Vieraslaituri Vierasvenepaikat ovat ensisijaisesti JT:n satamassa vierailevien veneilijöiden kiinnittymistä varten ja vasta tämän jälkeen venepaikan omistaville. Mikäli asiakas haluaa saapua satamaan porttien kiinnioloaikana, asiakkaan tulee ilmoittaa saapumisaikansa JT:lle. Vierasvenepaikalle saa parkkeerata enintään yhdeksi vuorokaudeksi. Pidemmästä vierailusta tulee tehdä kirjallinen sopimus JT:n kanssa. 4. Jätepisteet Kukin veneilijä on velvollinen huolehtimaan tuottamistaan jätteistä toimittamalla ne huolellisesti lajiteltuina kullekin jätelajille osoitettuun jäteastiaan. Satama-alueen jätepisteet on tarkoitettu ensisijaisesti veneilijöiden jätteille ja toissijaisesti veneistä tulleelle jätteelle. Jokainen vastaa itse jätteen lajittelusta ja sen oikeaan paikkaan toimittamisesta. Talvitelakoinnista, muilta kiinteistöiltä tai muiden yrittäjien toiminnasta muodostunutta jätettä emme ota vastaan.

HOLLOLAN KUNNAN VENESATAMASÄÄNNÖT 1.1.2015 ALKAEN SEKÄ MESSILÄN VENESATAMAN SÄHKÖJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJEET

HOLLOLAN KUNNAN VENESATAMASÄÄNNÖT 1.1.2015 ALKAEN SEKÄ MESSILÄN VENESATAMAN SÄHKÖJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJEET 1 HOLLOLAN KUNNAN VENESATAMASÄÄNNÖT 1.1.2015 ALKAEN SEKÄ MESSILÄN VENESATAMAN SÄHKÖJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJEET Tekninen lautakunta 16.12.2014 126 Sisältö Yleistä... 2 Ajoneuvojen pysäköinti ja nopeusrajoitukset

Lisätiedot

Kotisatamaa hoitaa ja sen kehittämistä suunnittelee satamatoimikunta jota valvoo Turun Pursiseuran hallitus.

Kotisatamaa hoitaa ja sen kehittämistä suunnittelee satamatoimikunta jota valvoo Turun Pursiseuran hallitus. TURUN PURSISEURA KOTISATAMAN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Seuraavien sääntöjen ja ohjeiden tarkoituksena on kotisataman alueella liikkuvien seuran jäsenten ja heidän vieraidensa vapaa-ajan toimien ja yleisen viihtyvyyden

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Venesatamaohjeet Veneiden ja trailereiden kausisäilytysohjeet 6 05 02

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Venesatamaohjeet Veneiden ja trailereiden kausisäilytysohjeet 6 05 02 I VENESATAMAOHJEET II VENEIDEN JA TRAILEREIDEN KAUSISÄILYTYSOHJEET I VENESATAMAOHJEET Tekninen lautakunta hyväksynyt 10.2.2015 Voimaantulopäivä 1.3.2015 YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Näitä sopimusehtoja noudatetaan

Lisätiedot

RAUMAN SATAMA OY:N SATAMAJÄRJESTYS. Rauman Satama Oy (myöhemmin satamanpitäjä) Hakunintie 19 26100 Rauma

RAUMAN SATAMA OY:N SATAMAJÄRJESTYS. Rauman Satama Oy (myöhemmin satamanpitäjä) Hakunintie 19 26100 Rauma RAUMAN SATAMA OY:N SATAMAJÄRJESTYS Rauman Satama Oy (myöhemmin satamanpitäjä) Hakunintie 19 26100 Rauma 61 08,0' N, 21 28,0' E www.portofrauma.com office@portofrauma.com puh. +358 2 837 11 fax +358 2 822

Lisätiedot

PORIN SATAMA OY:N SATAMAJÄRJESTYS. Porin Satama Oy Merisatamantie 4, 28880 Pori. Sisällysluettelo

PORIN SATAMA OY:N SATAMAJÄRJESTYS. Porin Satama Oy Merisatamantie 4, 28880 Pori. Sisällysluettelo PORIN SATAMA OY:N SATAMAJÄRJESTYS Porin Satama Oy Merisatamantie 4, 28880 Pori Sisällysluettelo 1. Yleiset säännökset 2. Satama-alueen turvallisuus 3. Ympäristöasioiden hoitaminen 4. Satamaan tehtävät

Lisätiedot

Satamajärjestys. Yleiset säännökset. I Yleiset säännökset. II Satamalle tehtävät ilmoitukset. III Aluksen saapuminen ja sijoittaminen satamaan

Satamajärjestys. Yleiset säännökset. I Yleiset säännökset. II Satamalle tehtävät ilmoitukset. III Aluksen saapuminen ja sijoittaminen satamaan Satamajärjestys I Yleiset säännökset II Satamalle tehtävät ilmoitukset III Aluksen saapuminen ja sijoittaminen satamaan IV Sataman turvallisuus V Tavaran purkaus, lastaus ja varastointi VI Ympäristömääräyksiä

Lisätiedot

DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT

DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT 1. SOVELTAMISALA 1.1 Näitä toimitusehtoja (jäljempänä Toimitusehdot) sovelletaan, kun yritys tai yhteisö (jäljempänä Asiakas)

Lisätiedot

Toimittaja ei vastaa Asiakkaan verkkopalvelussa olevasta tietosisällöstä tai tietosisällön toimivuudesta.

Toimittaja ei vastaa Asiakkaan verkkopalvelussa olevasta tietosisällöstä tai tietosisällön toimivuudesta. Soveltaminen ja määritelmät Näitä yleisiä Sopimusehtoja sovelletaan Timer Group Oy:n ( Toimittaja ) asiakkaalle ja sen konserniyhteisöille ( Asiakas ) tuottamiin verkkopalveluihin ( Palvelu ). Nämä sopimusehdot

Lisätiedot

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten.

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten. MAXISAT OY:N MAXIVISION-PALVELUN YLEISET SOPIMUSEHDOT 01.03.2015 1. SOVELTAMISALA 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Maxisatin asiakkaalle tarjoamiin Maxivision tuotteisiin ja palveluihin ja

Lisätiedot

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT URAKKAMAAILMA OY Voimassa 15.1.2015 lukien 1 (10) URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA KOHDE 1.1 Näitä Sopimusehtoja sovelletaan Urakkamaailma Oy:n (Urakkamaailma on Remonttibulevardi

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 Checkout-palvelun yleiset sopimusehdot Liite 1 Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 1. MÄÄRITELMÄT... 2 2. PALVELUN TOTEUTUS... 2 2.1 LUOTTOKORTTIMAKSUT... 3 2.2 CHECKOUT.FI -PALVELUPORTAALI... 3 3. PALVELUNTARJOAJAN

Lisätiedot

2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö: Anne Kosonen, talousjohtaja Y-tunnus 0242746-2 Torikatu 18 80100 JOENSUU

2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö: Anne Kosonen, talousjohtaja Y-tunnus 0242746-2 Torikatu 18 80100 JOENSUU 1(8) VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja AVAIN Palvelukodit Oy Yhteyshenkilö: Perttu Liukku, toimitusjohtaja Y-tunnus 2422023-5 Lautatarhankatu 8 B 00580 HELSINKI 2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

YLEISET SATAMAOPEROINTIEHDOT 2006

YLEISET SATAMAOPEROINTIEHDOT 2006 YLEISET SATAMAOPEROINTIEHDOT 2006 Sisällysluettelo YLEISTÄ...1 1 SATAMAOPEROINTISOPIMUKSEN SOPIJAPUOLET... 1 2 YLEISTEN SATAMAOPEROINTIEHTOJEN SITOVUUS... 1 3 SATAMAOPERAATTORIN TEHTÄVÄT... 1 4 SÄHKÖINEN

Lisätiedot

Näitä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin palveluihin jotka Soma Systems (jäljempänä palveluntarjoaja) toimittaa asiakkailleen.

Näitä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin palveluihin jotka Soma Systems (jäljempänä palveluntarjoaja) toimittaa asiakkailleen. Soma Systems Yleiset sopimusehdot Y-tunnus: 2122675-4 http://www.soma.fi/ Kenraalintie 12 A 5 46800 Myllykoski 040 141 8830 1. Sopimusehtojen soveltaminen Näitä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin palveluihin

Lisätiedot

Asiakas tarkoittaa asiakassopimuksen tekevää tai tehnyttä taikka Watsonia käyttävää henkilöä, joka ei ole myyjä.

Asiakas tarkoittaa asiakassopimuksen tekevää tai tehnyttä taikka Watsonia käyttävää henkilöä, joka ei ole myyjä. WATSON-PALVELUN ERITYISEHDOT WATSON NORDIC OY 1. Soveltamisala ja määritelmät 1.1. Näitä sopimusehtoja sovelletaan Watson tv- ja tilausvideopalvelun (jäljempänä Watson) käyttämiseen, ja ne määrittävät

Lisätiedot

Kotisivujen- ja Verkkokaupan Teko

Kotisivujen- ja Verkkokaupan Teko Photographer Timo Niemi Kotisivujen- ja Verkkokaupan Teko Hinnasto ja toiminta periaate Timo Niemi 29.1.2011 Sisältää hinnaston sekä toiminta mallin sivustojen tekoon. 2 Sisällysluettelo Toiminnan kulku

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1.1 Näitä yleisiä toimitusehtoja ( Yleiset Toimitusehdot ) sovelletaan osana sopimuksia ( Sopimus ), joilla Oy Capnova Ltd ( Toimittaja tai Palveluntarjoaja ) toimittaa

Lisätiedot

Sopimusehdot. Yrityksen tiedot. Multim Oy (markkinointinimi Shellit.org) Y-tunnus: 2119522-2 Ylisensahantie 12 29900 Merikarvia www.shellit.

Sopimusehdot. Yrityksen tiedot. Multim Oy (markkinointinimi Shellit.org) Y-tunnus: 2119522-2 Ylisensahantie 12 29900 Merikarvia www.shellit. Yrityksen tiedot Multim Oy (markkinointinimi Shellit.org) Y-tunnus: 2119522-2 Ylisensahantie 12 29900 Merikarvia www.shellit.org 1. Sopimusehtojen soveltaminen ja voimassaolo Näitä sopimusehtoja sovelletaan

Lisätiedot

Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11

Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11 Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11 Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään solmineet kauppakeskuksessa sijaitsevista liiketiloista tämän vuokrasopimuksen. Tavoitteena on mahdollistaa kauppakeskuksen

Lisätiedot

PHYSIOBIT OY, FYSIAPP-MOBIILI- JA WEB-SOVELLUKSEN KÄYTTÖEHDOT

PHYSIOBIT OY, FYSIAPP-MOBIILI- JA WEB-SOVELLUKSEN KÄYTTÖEHDOT PHYSIOBIT OY, FYSIAPP-MOBIILI- JA WEB-SOVELLUKSEN KÄYTTÖEHDOT 1. Käyttöehtojen hyväksyminen FysiApp -palvelun ( Palvelu ), joka koostuu FysiApp -ohjelmistoista ja näiden sisällöistä ja niillä toteutettavista,

Lisätiedot

Maksuperusteena on /tn kuljetusreiteittäin.

Maksuperusteena on /tn kuljetusreiteittäin. PALVELUHANKINNAN SISÄLTÖ 1. Kohde Tässä palveluhankinnan sisällössä esitetyt asiat ovat toimeksiantoon sisältyviä minimivaatimuksia, joiden mukaisesti kuljetusliike tarjouksen tekemällä sitoutuu toimeksiannon

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA

YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA 1. Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan, kun televerkkoyritys Kemiön Puhelosakeyhtiö vuokraa tilaajayhteyttä

Lisätiedot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot 1. Yleisten sopimusehtojen soveltaminen ja sopimuksen syntyminen 1.1. Näitä yleisiä ehtoja ( Yleiset Ehdot ) sovelletaan Atea Finland Oy:n ( Atea ) ja sen kanssa sopimuksen ( Sopimus ) tehneen asiakkaan

Lisätiedot

Vuokrausehdot. Näissä ehdoissa tarkoitetaan vuokraamolla vuokralleantajaa ja vuokraajalla vuokralleottajaa.

Vuokrausehdot. Näissä ehdoissa tarkoitetaan vuokraamolla vuokralleantajaa ja vuokraajalla vuokralleottajaa. Vuokrausehdot Näissä ehdoissa tarkoitetaan vuokraamolla vuokralleantajaa ja vuokraajalla vuokralleottajaa. 1. AUTON KÄYTTÖ - Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan autosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö

Lisätiedot

WEBHOTELLI, DOMAIN JA SÄHKÖPOSTIPALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

WEBHOTELLI, DOMAIN JA SÄHKÖPOSTIPALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT WEBHOTELLI, DOMAIN JA SÄHKÖPOSTIPALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. Sopimusehtojen soveltaminen ja voimassaolo Näitä sopimusehtoja sovelletaan ICT Hosting Media:n Y-tunnus 2474498-7 (jäljempänä palveluntarjoaja)

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. Määritelmät. Sopimuksen sisältö. Järjestelmän toimitus

Yleiset sopimusehdot. Määritelmät. Sopimuksen sisältö. Järjestelmän toimitus 1 (5) Yleiset sopimusehdot 1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Smarthome by EKE (aiemmin ebts ) -kotiautomaatiojärjestelmien toimituksiin, mikäli osapuolet ovat siitä kirjallisesti tai muulla tavalla

Lisätiedot

MMD.Net Sopimusehtopaketti 24.6.2014 1! (! 16) MMD.Net -palveluiden yleiset sopimusehdot!

MMD.Net Sopimusehtopaketti 24.6.2014 1! (! 16) MMD.Net -palveluiden yleiset sopimusehdot! MMD.Net Sopimusehtopaketti 24.6.2014 1 ( 16) MMD.Net -palveluiden yleiset sopimusehdot 1. Sopijaosapuolet Tämän sopimuksen osapuolet ovat MMD Networks Oy (myöhemmin MMD) sekä sopimuksen tekevä yksityishenkilö,

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Sivu 2/13 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Määritelmät... 3 3. Sopimuksen syntyminen... 3 4. Sopimuskausi ja sopimuksen irtisanominen... 4 5. Palvelun toimittaminen ja

Lisätiedot