HOLLOLAN KUNNAN VENESATAMASÄÄNNÖT ALKAEN SEKÄ MESSILÄN VENESATAMAN SÄHKÖJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HOLLOLAN KUNNAN VENESATAMASÄÄNNÖT 1.1.2015 ALKAEN SEKÄ MESSILÄN VENESATAMAN SÄHKÖJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJEET"

Transkriptio

1 1 HOLLOLAN KUNNAN VENESATAMASÄÄNNÖT ALKAEN SEKÄ MESSILÄN VENESATAMAN SÄHKÖJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJEET Tekninen lautakunta Sisältö Yleistä... 2 Ajoneuvojen pysäköinti ja nopeusrajoitukset satama-alueella... 2 Veneiden talvisäilytyskausi, veneiden säilyttäminen talvisäilytysalueella ja siirtäminen talvisäilytysalueelle... 2 Veneiden merkitseminen, merkitsemättömät veneet ja hylätyksi katsottavat veneet... 3 Luvattomalla paikalla säilytetyt veneet, veneiden siirto, hylätyt veneet ja niiden hävittäminen sekä myyminen... 3 Väärällä paikalla venesatamassa kiinnitetyn veneen siirto... 3 Ohjeistusta soutuvenepaikoista... 4 Toimenpiteet venepaikan vuokrasopimuksen päättyessä... 4 Ohjeet veneiden säilyttämiseen talvisäilytysalueella... 4 Veneiden huolto ja kunnostustyöt talvisäilytysalueella sekä jätteistä huolehtiminen... 4 Vastuu vahingoista... 5 Veneen rakentaminen ja veneessä yöpyminen talvisäilytysalueella on kielletty... 5 Oikeus venepaikkaan ja talvisäilytyspaikkaan... 5 Venepaikan edelleen vuokraus... 5 Vapaaksi jääneiden venepaikkojen hakeminen... 6 Veneiden nostaminen... 6 Venelaiturien ja talvisäilytysalueen vartiointi... 6 Ohjeita matkustaja-aluksille... 6 Maksujen määräytyminen... 6 MESSILÄN SATAMAN SÄHKÖJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJE... 7

2 2 Yleistä Hollolan kunnan satamasäännöt koskevat seuraavia Hollolan kunnan ylläpitämiä venesatamia: Messilän venesatama, Pyhäniemen/Kotomäen venesatama, Kukkilan venesatama, Kalliolan venesatama ja Paimelan venesatama. Satamasäännöt ovat pääsääntöisesti laadittu koskemaan Messilän venesatamaa, mutta ovat soveltuvin osin voimassa myös muissa Hollolan kunnan ylläpitämissä venesatamissa. Satama-alueella on voimassa olevien lakien, asetusten ja muiden säännösten lisäksi noudatettava näitä venesatamasääntöjä. Venesatamasäännöt ovat voimassa koko venesataman ja veneiden talvisäilytysalueeksi osoitetulla alueella. Nämä venesatamasäännöt korvaavat aiemmat lautakunnan venepaikkavuokrausta antamat ohjeet ja määräykset. Näiden venesatamasääntöjen lisäksi kunta voi yksipuolisesti antaa erillisiä satama- tai veneiden talvisäilytysalueella näitä sääntöjä täydentäviä, pysyviä tai määräaikaisia sääntöjä ja ohjeita. Ajoneuvojen pysäköinti ja nopeusrajoitukset satama-alueella Autojen pysäköinti muualle kuin merkityille pysäköintipaikoille on kielletty. Ajoneuvojen nopeusrajoitus satama-alueella on 30 km/h ja alusten nopeus satama-altaassa enintään 7 km/h. Asiaton ajelu satama-alueella on kielletty. Veneiden talvisäilytyskausi, veneiden säilyttäminen talvisäilytysalueella ja siirtäminen talvisäilytysalueelle Veneiden talvisäilytyskausi on vuosittain Muina aikoina veneiden pito ja säilyttäminen talvisäilytysalueella on kielletty. Vene on siirrettävä talvisäilytykseen ennen venepaikan jäätymistä, kuitenkin viimeistään mennessä.

3 3 Veneiden merkitseminen, merkitsemättömät veneet ja hylätyksi katsottavat veneet Vuokrapaikalla oleva vene tulee olla selkeästi merkitty. Venemerkki on sijoitettava siten, että se on helposti havaittavissa. Vain venemerkillä merkittyä venettä voi säilyttää vuokrapaikalla ja talvisäilytyspaikalla. Merkitsemätön vene kuljetetaan kunnan varikolle. Veneen siirrosta ilmoitetaan paikallisessa lehdessä ja jos omistaja ei ilmoittaudu kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksesta, vene katsotaan hylätyksi. Hylätyt veneet kunta myy julkisella huutokaupalla. Veneen voi lunastaa omistustodistusta vastaan maksamalla siirto- ja ilmoituskustannukset. Luvattomalla paikalla säilytetyt veneet, veneiden siirto, hylätyt veneet ja niiden hävittäminen sekä myyminen Vuosittain 1.6. talvisäilytyskauden päättymisen jälkeen alueelle jätetyn veneen Hollolan kunta siirtää kunnan varikolle veneen omistajan kustannuksella ja vastuulla. Veneelle tehdään ennen siirtoa katselmus, jossa todetaan sen kunto. Katselmuksesta laaditaan erillinen pöytäkirja. Pois kuljetettu vene voidaan lunastaa säilytys- ja kuljetuskustannuksia vastaavalla hinnalla Hollolan kunnalta. Trailerien ja muiden veneen säilytykseen liittyvien välineiden säilyttäminen talvi-säilytysalueella on sallittu talvisäilytyskauden ulkopuolisena aikana vuosittainen sillä ehdolla, että venemerkki on kiinnitettynä venepukin aisaan tai trailerissa vetoaisaan maksun tarkistamiseksi. Mikäli maksettua venemerkkiä ei ole kiinnitetty näiden ohjeiden mukaan, katsotaan traileri ja muut veneen säilytykseen liittyvät välineet hylätyksi ja Hollolan kunta siirtää ne omalle varikolleen. Mikäli kunnan varikolle siirrettyä traileria tai muita veneeseen liittyviä tarvikkeita ei ole lunastettu kunnalta kolmen kuukauden kuluessa niiden siirtopäivästä, on kunnalla oikeus hävittää tai myydä ne. Trailereiden ja muita veneisiin liittyvien tarvikkeiden myynti tapahtuu julkisella huutokaupalla, josta kuulutetaan erikseen. Omaisuuden talteenotosta ilmoitetaan välittömästi ja myynnistä hyvissä ajoin vuokralaiselle tai omistajalle (mikäli ovat tiedossa) heidän ilmoittamaansa tai muutoin tiedossa olevaan osoitteeseen. Väärällä paikalla venesatamassa kiinnitetyn veneen siirto Mikäli vene on kiinnitetty venesatamassa muualle kuin vuokrasopimuksen mukaiselle venepaikalle, Hollolan kunnalla on oikeus siirtää tai siirrättää vene

4 4 välittömästi sekä periä siirrosta aiheutuneet kustannukset venepaikan vuokralaiselta. Ohjeistusta soutuvenepaikoista Soutuvenepaikat on tarkoitettu ainoastaan soutuveneille. Jos Hollolan kunta havaitsee paikoilla muita kuin soutuveneitä, esimerkiksi moottoriveneitä, on kunnalla oikeus siirtää ja siirrättää vene välittömästi pois venepaikalta ja periä siirrosta aiheutuneet kustannukset venepaikan vuokralaiselta. Lisäksi Hollolan kunnalla on yksipuolinen oikeus purkaa edellä mainitussa tapauksessa kyseisen venepaikan vuokrasopimus. Venemerkki on kiinnitettävä näkyvälle paikalle, jotta se on helppo havaita. Toimenpiteet venepaikan vuokrasopimuksen päättyessä Vuokralaisen irtisanoessa venepaikkansa vuokrasopimuksen tai muuten sen päättyessä vuokralaisen on välittömästi vuokrasopimuksen umpeutuessa siirrettävä veneensä sekä muu omaisuutensa pois venepaikalta ja talvisäilytysalueelta ja paikka on luovutettava vapaana Hollolan kunnan käyttöön. Mikäli venepaikkamaksua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, Hollolan kunta katsoo vuokraajan luopuneen venepaikastaan. Ohjeet veneiden säilyttämiseen talvisäilytysalueella Veneen saa peittää ainoastaan yhtenäisellä muovi- tai kangaspeitteellä, joka on kiinnitettävä asianmukaisesti. Pöytien, tuolien, aurinkovarjojen yms. säilyttäminen talvisäilytysalueella on kielletty. Kiinteän katoksen rakentaminen on talvisäilytysalueelle kielletty. Veneiden huolto ja kunnostustyöt talvisäilytysalueella sekä jätteistä huolehtiminen Veneen huolto, varustelu ja maalaus ovat sallittua talvisäilytysalueella. Toimenpiteistä ei saa aiheutua haittaa muille alueen käyttäjille. Jäteöljyä, maalia tai muita ongelmajätteitä ei saa joutua maahan tai veteen. Vuokralaisen tulee lajitella ja kuljettaa mahdolliset jätteet alueella oleviin roskasäiliöihin.

5 5 Vastuu vahingoista Vuokralaisen tulee huolehtia, että vuokratulla talvisäilytyspaikalla oleva vene on asianmukaisesti tuettu ja peitetty hyvin. Vuokralaisen tulee myös huolehtia, että talvisäilytysalueen rakenteille, laitteille ja varusteille tai alueen muille käyttäjille tai heidän omaisuudelleen ei aiheudu vaaraa, vammoja, vaurioita tai muita vahinkoja. Vuokralainen vastaa aina kaikista veneensä, sen talvisäilytysvarusteiden tai muiden omistamiensa tai hallussaan olevien laitteiden Hollolan kunnalle tai kolmansille osapuolille aiheuttamista vahingoista, vammoista tai vaurioista. Veneen rakentaminen ja veneessä yöpyminen talvisäilytysalueella on kielletty Veneessä yöpyminen ja veneen rakentaminen talvisäilytysalueella on kielletty. Oikeus venepaikkaan ja talvisäilytyspaikkaan Venepaikan vuokrasopimus pitää olla toimitettu henkilökohtaisesti tai venepaikan hakijan valtuuttaman henkilön toimesta kunnanvirastolle yhteispalvelupiste Piipahlukseen. Ennen vuokrasopimuksen toimittamista ei venepaikkamaksun suorittanut venepaikan vuokralainen ole oikeutettu venepaikkaan. Edellisen kauden venepaikkamaksun suorittaneet saavat laskun, joka tulee maksaa eräpäivään mennessä. Maksu sisältää myös oikeuden talvisäilytyspaikkaan talvisäilytysalueella. Venepaikkamaksu on maksettava ennen veneen siirtämistä joko talvisäilytysalueelle tai venelaiturille. Maksukuittia vastaan tulee hakea vuosittainen venemerkki ja laituripaikan avain Yhteispalvelupiste Piipahluksesta. Venemerkki on kiinnitettävä talvisäilytysalueella venepukkiin tai laituripaikalla olevaan veneeseen näkyvälle paikalle. Venepaikan edelleen vuokraus Venepaikkaa ei voi vuokrata edelleen.

6 6 Vapaaksi jääneiden venepaikkojen hakeminen Venepaikkahakemuksia otetaan vastaan Yhteispalvelupiste Piipahluksessa läpi vuoden. Venepaikkahakemus löytyy myös kunnan internetsivuilta osoitteesta Vapaaksi jääneet venepaikat arvotaan vuosittain mennessä jätettyjen hakemusten kesken. Arvonnassa otetaan huomioon myös veneen koko. Mikäli venepaikanvuokraaja luopuu kesken kauden venepaikastaan, on siitä ilmoitettava erikseen Yhteispalvelupiste Piipahlukseen. Venepaikkamaksua ei palauteta kesken kauden luovutetuista venepaikoista. Veneiden nostaminen Hollolan kunta ei suorita veneen nostoa vaan se on jokaisen venepaikan vuokraajan omalla vastuulla. Venelaiturien ja talvisäilytysalueen vartiointi Talvisäilytysalue ja venelaiturit eivät ole vartioitu Hollolan kunnan toimesta. Kunta ei myöskään vastaa aluksille satama-alueella mahdollisesti sattuvista vahingoista. Ohjeita matkustaja-aluksille Matkustaja-aluksille tai muille varattuja laituripaikkoja, jotka on merkitty kilvellä, saavat muut alukset käyttää vain tilapäisesti. Muut alukset on siirrettävä pois hyvissä ajoin ennen etuoikeutetun aluksen saapumista. Matkustaja-alusten laituripaikalla oleva laituritasanne on jätettävä vapaaksi, samoin nostopaikan vieressä ja muualla kilvellä erikseen merkityt alueet. Maksujen määräytyminen Tämän sataman laituripaikoista ja muista palveluista perittävät maksut päättää tekninen lautakunta.

7 7 MESSILÄN SATAMAN SÄHKÖJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJE 1. Messilän satamassa on sähköpistorasioita, jotka on tarkoitettu vain veneiden kunnostusta varten. 2. Sähköpistorasioissa on sähköä vuosittain huhtikuun alusta toukokuun loppuun, sekä syyskuusta lokakuuhun. Muina aikoina pistorasioissa ei ole sähköä. 3. Sähköä saa käyttää käsityökalujen käyttöön valaistukseen. 4. Sähköä EI SAA KÄYTTÄÄ lämmitykseen veneissä yöpymiseen tms. asumiseen liittyvään toiminaan asuntovaunu käyttöön veneiden säilytykseen osoitetulla alueella 5. Pistorasiat on asennettu 1997, määräaikaistarkastettu Asennusaikana 1997 ei ollut vaatimuksena vikavirtasuojan käyttöä. Sähköasennukset täyttävät asennusajan vaatimukset 6. käyttäjän tulee käyttää jatkoroikkaan tai työmaakassiin asennettavaa vikavirtasuojaa. Markkinoilta löytyy IP34 pistorasiaan asennettavia vikavirtasuojia. YHTEYSTIEDOT Venepaikkavaraukset, laskutus ja tiedustelut Yhteispalvelupiste Piipahlus Palveluneuvoja Arja Virolainen puh , Palveluneuvoja Leena Uotila puh Satamavalvoja ja muut asiat Liikuntavastaava Antti Anttonen puh Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)hollola.fi

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Venesatamaohjeet Veneiden ja trailereiden kausisäilytysohjeet 6 05 02

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Venesatamaohjeet Veneiden ja trailereiden kausisäilytysohjeet 6 05 02 I VENESATAMAOHJEET II VENEIDEN JA TRAILEREIDEN KAUSISÄILYTYSOHJEET I VENESATAMAOHJEET Tekninen lautakunta hyväksynyt 10.2.2015 Voimaantulopäivä 1.3.2015 YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Näitä sopimusehtoja noudatetaan

Lisätiedot

Kotisatamaa hoitaa ja sen kehittämistä suunnittelee satamatoimikunta jota valvoo Turun Pursiseuran hallitus.

Kotisatamaa hoitaa ja sen kehittämistä suunnittelee satamatoimikunta jota valvoo Turun Pursiseuran hallitus. TURUN PURSISEURA KOTISATAMAN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Seuraavien sääntöjen ja ohjeiden tarkoituksena on kotisataman alueella liikkuvien seuran jäsenten ja heidän vieraidensa vapaa-ajan toimien ja yleisen viihtyvyyden

Lisätiedot

RAUMAN SATAMA OY:N SATAMAJÄRJESTYS. Rauman Satama Oy (myöhemmin satamanpitäjä) Hakunintie 19 26100 Rauma

RAUMAN SATAMA OY:N SATAMAJÄRJESTYS. Rauman Satama Oy (myöhemmin satamanpitäjä) Hakunintie 19 26100 Rauma RAUMAN SATAMA OY:N SATAMAJÄRJESTYS Rauman Satama Oy (myöhemmin satamanpitäjä) Hakunintie 19 26100 Rauma 61 08,0' N, 21 28,0' E www.portofrauma.com office@portofrauma.com puh. +358 2 837 11 fax +358 2 822

Lisätiedot

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät ja soveltamisala 2 Sopimuksen tekeminen 2.1 Sopimuksen tekemättä jättäminen Tässä

Lisätiedot

Uusi Lastensairaala Osoite Stenbäckinkatu 9 Helsinki

Uusi Lastensairaala Osoite Stenbäckinkatu 9 Helsinki Hallitus 24.3.2014, LIITE 1 2014-03-18 Luonnos SAIRAALA- ALUEEN MÄÄRÄALAN MAANVUOKRASOPIMUS Uusi Lastensairaala Osoite Stenbäckinkatu 9 Helsinki VUOKRA-ALUEEN KÄYTTÖTARKOITUS VUOKRANANTAJA Julkisen terveydenhuollon

Lisätiedot

PORIN SATAMA OY:N SATAMAJÄRJESTYS. Porin Satama Oy Merisatamantie 4, 28880 Pori. Sisällysluettelo

PORIN SATAMA OY:N SATAMAJÄRJESTYS. Porin Satama Oy Merisatamantie 4, 28880 Pori. Sisällysluettelo PORIN SATAMA OY:N SATAMAJÄRJESTYS Porin Satama Oy Merisatamantie 4, 28880 Pori Sisällysluettelo 1. Yleiset säännökset 2. Satama-alueen turvallisuus 3. Ympäristöasioiden hoitaminen 4. Satamaan tehtävät

Lisätiedot

Porvoon seurakuntayhtymän hautainhoitorahastolla on oma sääntönsä.

Porvoon seurakuntayhtymän hautainhoitorahastolla on oma sääntönsä. PORVOON SEURAKUNTAYHTYMÄ 1(19) HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa marraskuun 16. päivänä 2004 ja vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa syyskuun 21. päivänä

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA

YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA 1. Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan, kun televerkkoyritys Kemiön Puhelosakeyhtiö vuokraa tilaajayhteyttä

Lisätiedot

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimi tuksiin yritys- ja yhteisöasiakkaille (asiakas), ellei muuta ole erikseen sovittu.

Lisätiedot

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010 www.lahtienergia.fi Sisällys: A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun

Lisätiedot

Satamajärjestys. Yleiset säännökset. I Yleiset säännökset. II Satamalle tehtävät ilmoitukset. III Aluksen saapuminen ja sijoittaminen satamaan

Satamajärjestys. Yleiset säännökset. I Yleiset säännökset. II Satamalle tehtävät ilmoitukset. III Aluksen saapuminen ja sijoittaminen satamaan Satamajärjestys I Yleiset säännökset II Satamalle tehtävät ilmoitukset III Aluksen saapuminen ja sijoittaminen satamaan IV Sataman turvallisuus V Tavaran purkaus, lastaus ja varastointi VI Ympäristömääräyksiä

Lisätiedot

Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa huhtikuun 19. päivänä 2012 ja vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa kesäkuun 13. päivänä 2012.

Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa huhtikuun 19. päivänä 2012 ja vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa kesäkuun 13. päivänä 2012. HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa huhtikuun 19. päivänä 2012 ja vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa kesäkuun 13. päivänä 2012.

Lisätiedot

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun

Lisätiedot

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten.

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten. MAXISAT OY:N MAXIVISION-PALVELUN YLEISET SOPIMUSEHDOT 01.03.2015 1. SOVELTAMISALA 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Maxisatin asiakkaalle tarjoamiin Maxivision tuotteisiin ja palveluihin ja

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT URAKKAMAAILMA OY Voimassa 15.1.2015 lukien 1 (10) URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA KOHDE 1.1 Näitä Sopimusehtoja sovelletaan Urakkamaailma Oy:n (Urakkamaailma on Remonttibulevardi

Lisätiedot

Arkistolaitos VAPA -palvelu

Arkistolaitos VAPA -palvelu Arkistolaitos VAPA -palvelu Asiakirjallisen aineiston sähköistä siirtoa ja säilyttämistä koskeva sopimus ( Siirto- ja säilytyssopimus ) Arkistolaitos ja [ ] Kansallisarkisto Rauhankatu 17 PL 258, 00171

Lisätiedot

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ 1. Osapuolet KVKL SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto Ry, y-tunnus 2192123-9, osoite Iso Roobertinkatu 1 A 9, 00120 Helsinki Asiakas Asiakas tarkoittaa tämän

Lisätiedot

1. Sopimusehtojen voimassaolo ja soveltaminen. 2. Sopimuksen syntyminen ja sopimuskauden pituus. 4. Sopimuksen purku ja palvelun sulkeminen

1. Sopimusehtojen voimassaolo ja soveltaminen. 2. Sopimuksen syntyminen ja sopimuskauden pituus. 4. Sopimuksen purku ja palvelun sulkeminen 1 Yleiset sopimusehdot 1. Sopimusehtojen voimassaolo ja soveltaminen Näitä sopimusehtoja sovelletaan :n (jäljempänä Palveluntarjoaja) asiakkailleen toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin. Ehdot astuvat

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 2014

LIITTYMISEHDOT LE 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat LIITTYMISEHDOT LE 2014 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1 Nämä liittymisehdot (LE 2014) liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä

Lisätiedot

LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA

LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA 1 (3) Energiateollisuus ry:n suosittelema LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA TVPE 11 A Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen 1. Soveltamisala

Lisätiedot

THERMO FISHER SCIENTIFIC OY YLEISET MYYNTIEHDOT

THERMO FISHER SCIENTIFIC OY YLEISET MYYNTIEHDOT 1(5) THERMO FISHER SCIENTIFIC OY YLEISET MYYNTIEHDOT MIKÄLI KIRJALLISESTI EI OLE NIMENOMAISESTI MUUTOIN SOVITTU, NOUDATETAAN SEURAAVIA YLEISIÄ SOPIMUSEHTOJA THERMO FISHER SCIENTIFIC OY:N VALMISTAMIEN JA/TAI

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot Voimassa alkaen 18.3.2015 1 / 5 Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Verifone Finland Oy:n

Lisätiedot

Viestintäpalveluiden erityisehdot yrityksille ja yhteisöille

Viestintäpalveluiden erityisehdot yrityksille ja yhteisöille Viestintäpalveluiden erityisehdot yrityksille ja yhteisöille EHDOT 1 (6) KAISANET OY VIESTINTÄPALVELUJEN ERITYISEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE 1. SOVELTAMINEN 1.1. Näitä erityisehtoja sovelletaan toimittajan

Lisätiedot

1(4) VATTENFALL OY:N ONLINE-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT

1(4) VATTENFALL OY:N ONLINE-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT 1(4) VATTENFALL OY:N ONLINE-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT 1. Yleistä Nämä ovat Vattenfall Oy:n (jäljempänä Vattenfall ) OnLine-palvelun ja siihen liittyvän sovelluksen, sivuston, sisällön sekä ohjelmiston (jäljempänä

Lisätiedot

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 Nämä konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön,

Lisätiedot

Maakaasun toimitusehdot

Maakaasun toimitusehdot Maakaasun toimitusehdot Sisältö Maakaasun toimitusehdot 1.3.2006 1 Soveltamisala ja määritelmät... 3 2 Maakaasun toimitussopimuksen tekeminen ja muut tarvittavat sopimukset... 3 3 Maakaasuputkistot ja

Lisätiedot