Mikä muuttuu toimintatavoissa tai toimintaympäristössä 3-5 vuoden tähtäimellä? Varma kuunteli asiakkaitaan Eija Kaipainen-Perttula

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mikä muuttuu toimintatavoissa tai toimintaympäristössä 3-5 vuoden tähtäimellä? Varma kuunteli asiakkaitaan. 11.10.2012 Eija Kaipainen-Perttula"

Transkriptio

1 Mikä muuttuu toimintatavoissa tai toimintaympäristössä 3-5 vuoden tähtäimellä? Varma kuunteli asiakkaitaan Eija Kaipainen-Perttula

2 Varma on edelläkävijä työeläkkeissä Huolehdimme suomalaisen työn lakisääteisestä työeläkevakuuttamisesta Tarjoamme laadukkaita, asiakastarpeen mukaisia palveluja tehokkaasti ja kilpailukykyisesti Tehtävämme on kartuttaa eläkemaksuina saatavia varoja nykyisten ja tulevien eläkkeiden maksamista varten Olemme keskinäinen ja itsenäinen yhtiö Varman omistavat sen yritys- ja yrittäjäasiakkaat, vakuutetut työntekijät ja takuupääoman omistajat (Sampo Oyj ja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö n. 2 %) Päätösvaltaa Varmassa käyttävät kaikki, jotka maksavat yhtiölle vakuutusmaksuja

3 Varma on Suomen suurin työeläkeyhtiö Vakuutusmaksutulomme oli 4,0 miljardia euroa v Maksoimme eläkkeitä 4,2 miljardia euroa henkilölle vuonna 2011 Vastaamme lähes henkilön työeläketurvasta noin työpaikassa Olemme Suomen suurin sijoittaja 33,4 miljardin sijoitusomaisuudella eläkevastuu katetaan sijoituksilla Palveluksessamme on noin 600 työeläkealan asiantuntijaa Yhteyspäällikköverkostomme kattaa koko maan, toimitilamme sijaitsevat Helsingin Salmisaaressa Asioinnin voi hoitaa kätevästi myös helppokäyttöisessä varma.fi-verkkopalvelussamme Varman vakuutuksia tarjoavat myös If, Tryg ja Nordea 3

4 Kuuntelimme asiakkaitamme verkkohaastattelulla strategiatyön tueksi

5 Verkkohaastattelun tavoite Saada syötteitä asiakkailta strategiatyön tueksi ja tulevien palveluiden kehittämiseen verkkohaastattelu toteutettiin loppuvuodesta 2010 Kuunnella, mitä asioita asiakkailla 'pöydällään' 3-5 vuoden tähtäimellä. Lisätä ymmärrystä asiakkaiden toiveista ja tarpeista. Löytää keinoja ja ideoita siitä, miten vastata asiakkaiden tarpeisiin. Miten erottautua kilpailijoista. Mitä uutta tarvitaan ja/tai miten voidaan tuottaa asiakkaalle parempaa lisäarvoa kuin kilpailijat.

6 Verkkohaastattelun vaiheet Kutsu sähköpostilla Kuinka suuri vaikutus asialla tulee olemaan omaan toimintaan? Raportointi Taustamuuttujat Mieti oman yrityksesi toimintaa 3-5 vuoden tähtäimellä. Mikä muuttuu toimintatavoissa tai toimintaympäristössä?

7 Osallistuminen klikkauksia etusivulle osallistujia eli etusivulta jatkaneita vastauksia annettiin yhteensä priorisoitavana oli 316 kpl asioita priorisoinnissa tehtiin yhteensä lähes kannanottoa keskimäärin otettiin kantaa 28 kertaa/priorisoinnissa oleva asia osallistujien tausta: noin 50 % vastaajista edusti alle 10 työntekijän yritystä ja noin 20 % yli 300 työntekijän yritystä henkilöt olivat pääasiassa toimitusjohtajia, talous- ja henkilöstöpäälliköitä/johtajia sekä yksityisyrittäjiä

8 Tulos lyhyesti Asiakkaat puhuivat eniten toimintaan ja toimintaympäristöön liittyen: Kilpailussa pärjäämiseen liittyvistä asioista Uudistumisesta ja joustavuudesta talouteen liittyvistä asioista Eniten toimintaan vaikuttavat ja tärkeimpinä pidetyt asiat: Asiakaslähtöisyys Myynti ja markkinointi Palveluun panostaminen "Kilpailun vahvistuessa tarvitaan uusia innovatiivisia ideoita toiminnan kehittämiseksi ja laajentamiseksi toimialoille joilla on mahdollisuus saavuttaa entistä parempi kannattavuus" "Asiakas pitää pitää keskiössä. Asiakkaasta kaikki lähtee ja asiakkaaseen kaikki palaa. Yritykset, jotka elävät itselleen tai henkilökunnalleen kaatuvat ennemmin tai myöhemmin mikäli asiakas ei ole fokuksessa."

9 Mistä Varman asiakkaat puhuvat (n=kaikki) 1. Eniten puhutaan kilpailussa pärjäämiseen, uudistumiseen ja joustavuuteen sekä talouteen liittyvistä asioista. 2. Paljon puheissa ovat myös tasapainoiseen työhön ja työhyvinvointiin sekä elämänlaatuun liittyvät asiat. Lukumäärä kertoo teemaan kuuluvien vastausten määrän

10 Mistä Varman asiakkaat puhuvat ja mikä on tärkeää (n=kaikki) Asiakaslähtöisyyteen, myyntiin ja markkinointiin sekä palveluun panostamiseen liittyvät asiat koetaan kaikkein tärkeimpinä. Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. aihe on mainittu aineistossa, vihreä palkki sen arvioidun tärkeyden (maksimi=100).

11 Määrä, tärkeys ja hajonta Tärkeimmiksi nousevat asiakaslähtöisyys, myynti ja markkinointi, palveluun panostaminen sekä talouden hallinta. Eniten yksimielisyyttä on myynnin ja markkinoinnin tärkeydestä. Mielipiteet hajoavat eniten palveluun panostamisen ja verkostoitumisen teemoissa. Pallon koko kertoo teeman laajuuden. Pallon korkeus kertoo tärkeyden. Mielipiteiden hajonta teeman sisällä kasvaa oikealle.

12 Tärkeimmiksi koetut teemat 1. asiakaslähtöisyys 2. myynti- ja markkinointi 3. palveluun panostaminen 4. talouden hallinta 5. hyvä johtaminen 6. osaaminen 7. verkostoituminen 8. uudistuminen ja joustavuus

13 Asiakaslähtöisyys Kilpailuun vastataan paremmalla asiakaslähtöisyydellä Asiakkaan tarpeet ja toiveet ohjaamaan kehittämistä Asiakaslähtöisyys mukaan kaikkiin osa-alueisiin Asiakas pitää pitää keskiössä. Asiakkaasta kaikki lähtee ja asiakkaaseen kaikki palaa. Yritykset, jotka elävät itselleen tai henkilökunnalleen kaatuvat ennnemmin tai myöhemmin mikäli asiakas ei ole fokuksessa. Oma toiminta kehittyy asiakkaita paremmin pavelevaksi Asiakkaat haluavat selkeää hyötyä Asiakkaille pitää pystyä entistä paremmin kertomaan, miksi heidän kannattaa valita meidät. Asiakkaat tulevat vaativammiksi Asiakas ei aina ole oikeassa, mutta asiakas maksaa. Asiakkaat haluavat, että heidät otetaan tosissaan, eikä vain pidetä välttämättömänä pahana. Organisaation osaamisen monipuolistaminen Asiakkaiden tarpeet antavat aiheen miettiä ryhtymistä toimimaan osana suurempaa asiantuntijaorganisaatiota. Vanhat myyntipuheet eivät enää kiinnosta asiakkaita. Löydettävä uusia, kiinnostavia alueita, joista asiakas on valmis maksamaan. Enemmän kokonaisratkaisuja asiakkaalle, ns. avaimet käteen Asiakkaat kansainvälistyvät kaikissa liiketoiminnoissaan

14 Myynti ja markkinointi Myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen tulee paineita monesta suunnasta Asiakkaiden kansainvälistyessä ja kilpailun kiristyessä vanhojen toimintamallien pitää uudistua Yrityksen maineen merkitys kasvaa edelleen. Löydettävä uusia tapoja kasvaa Vanhat myyntipuheet eivät enää kiinnosta asiakkaita. Löydettävä uusia, kiinnostavia alueita, joista asiakas on valmis maksamaan. Asiakkaat kansainvälistyvät kaikissa liiketoiminnoissaan Yritysten toiminnot hajautuvat kansainvälistymisen myötä, myynti ja markkinointi, ostot ja hankintatoimet, kehitystoiminta ja t&k. Tämä johtaa lisääntyvään etätyöhön ja strategiseen verkostoitumisen muiden yritysten ja toimijoiden kanssa. Työmatkustamiseen tullaan suhtautumaan entistä kriittisemmin, sen tehottomuus ja ympäristörasitus huomioiden. Ulkomaan myynti kasvaa. Kilpailu kiristyy. Asiakaskunta tulee yhä vaativammaksi. Asiakkaat vaativat yhä ykslöllisempää palvelua. He vertailevat hintoja, mikä edellyttää tiukempaa kustannusten hallintaa. Toimintaprosesseja on radikaalisti uudistettava tehokkuuden aikaansaamiseksi. Osaamispääoma on turvattava ja avainhenkilöiden sukupolvenvaihdos hoidettava hallitusti. Uusi markkinointitekonologia kehitettävä ja otettava huomioon sosiaalisen median hyödyntäminen toimialalla (terveydenhuoltoala).

15 Palveluun panostaminen Palvelun osuus toiminnasta kasvaa, koska niihin uskotaan Asiakkaat arvostavat henkilökohtaista palvelua Palvelua kehitetään myös sähköisissä kanavissa Palvelut ja ratkaisut avaimet käteen periaatteella Kehitämme toimintaamme asiakaläheisemmäksi. Asiakkaat arvostavat henkilökohtaista palvelua ja asiakaslähtöisyyttä. Panostetaan palveluun enemmään Palvelun osuus liiketoiminnnassa kasvaa voimakkaasti Sähköiset palveluportaalit yleistyvät edelleen Uusia toimintamuotoja pitää synnyttää palvelujen pitää monipuolistua ja uudistua Palvelua tarjoavan pienyrityksen elinehto on verkottuminen. Hiemankin vaativimmissa palveluissa kapasiteetti loppuu helposti kesken. Myös osaamisen riittävä laaja-alisuus edellyttää erilaisten osaajien yhteistyötä. Palveluhenkisyys vähenee Markettimaisuus ja automatiikka syövät ihmisten asemaa yrityksissä. Kohta ei enään saa palvelua mistään. Palveluja pitäisi saada lisättyä Omaa yritystoimintaani pitäisi saada kasvatettua uusilla palveluilla, jotta toimeentulo olisi turvatumpaa. Palvelu on kova sana

16 Talouden hallinta Kannattavuudesta huolehtiminen Kasvun ja kannattavuuden yhdistäminen Tuottavuuden ja tehokkuuden nostaminen Talouden oltava tasapainossa. Talouden hallinnan tärkeys on aina merkittävää. Mikäli talous on kunnossa, niin moni muukin asia järjestyy paremmin ja päin vastoin. Pyrimme lisäämään tehokkuutta ja tuottavuutta. Päällekkäisiä työtehtäviä yritetään minimoida. Koulutusta lisätään ja se lisää tuottavuutta ja salmalla myös työn mielekkyys kasvaa. Kannattava kasvu pitää olla koko ajan tähtäimessä. Kustannustehokkuus pitää olla siinä kunnossa, että rahaa tulee enemmän kuin sitä menee. Kasvun polku pitää olla priorisoitu ja vaiheistettu (kun kasvu loppuu, niin mätäneminen alkaa). Kustannustehokkuuden merkitys korostuu. Jatkuva parantaminen. Yksinkertaistaminen Keskitytään kannattavaan toimintaan ja yksinkertaistetaan työhön liittyviä prosesseja, myyntiä/ asiakkaan valintamahdollisuuksia, tuotannon ja johdon yhteistyötä enemmän käytännöntasolle, selkeitä toimintatapoja, selkeitä vastuualueita. Kasvu on kannattavuuden edellytys Tehokkuusajattelun korostuminen asiat tulee tehdä kerralla oikein ja tehokkaasti. resursseja on niukemmin ja yrityksissä on päätettävä, mitä tehdään ja mitä jätetään tekemättä

17 Hyvä johtaminen Johtamisen merkitys kasvaa sekä yrityksen että työntekijän hyvinvoinnin rakentumisessa Jatkuva muutos ja henkilöstön ikääntyminen tuovat haasteita Johtamisen haasteet kasvavat Enää ei johdeta järjestelmillä ja vuosikelloilla vaan innostavalla persoonalla Hyvän johtamisen merkitys korostuu edelleen Vakituinen ja motivoitunut henkilökunta on meillä laadun tae. Osan töistämme voisimme teettää osa-aikaisella ja tilapäisellä henkilöllä kustannussyistä. Emme tee tätä, koska haluamme tarjota asiakkaillemme parhaan mahdollisen palvelun ja osaamisen. Samasta syystä YT-menettely ei edes tule kyseeseen. Mielekäs työ, työympäristö ja tunnelma Ihmiset sitoutuvat mielekkäisiin tehtäviin, vaativat esimiehiltään enemmän myös tällä alueella ja se vaikuttaa koko työympäristöön. Työskentelyilmapiirille asetetaan tiedostamattakin enemmän vaatimuksia. Johtaminen muutoksessa tulee normaaliksi toimintatavaksi yritykset muuttuvat jatkuvasti, ei voida siis puhua muutosjohtamisesta vaan johtamisesta muutoksessa. Eri-ikäisten johtamisen haasteet Miten sitoutetaan nuoria? Miten kannustetaan ikääntyviä kehittämään vielä itseään ja jatkamaan pidempään työelämässä? Työhyvinvointi on seurausta johtamisesta

18 Osaaminen Osaamishaasteet kasvavat ja monipuolistuvat Tarvitaan jatkuvaa osaamisen kehittämistä Moniosaaminen antaa lisää mahdollisuuksia Oman ammattitaidon ylläpitäminen on välttämätöntä Tietojen ja taitojen päivittäminen antaa hyvän pohjan kilpailulle. Pyrimme lisäämään tehokkuutta ja tuottavuutta. Koulutusta lisätään ja se lisää tuottavuutta ja samalla myös työn mielekkyys kasvaa. Jatkuva kouluttautuminen ja oman osaamisen kehittäminen Jatkuvassa muutostilanteessa eläminen vaatii ammattitaidon jatkuvaa kehittämistä ja uusien asioiden omaksumista aina vain nopeammassa tahdissa. Hiljaisia ja rauhallisia jaksoja ole. Organisaation osaamisen monipuolistaminen Asiakkaiden tarpeet antavat aiheen miettiä ryhtymistä toimimaan osana suurempaa asiantuntijaorganisaatiota. Moniosaaminen Työhyvinvointi auttaa yritystä eteenpäin myös niukoilla resursseilla. Samoin hyvässä ilmapiirissä on helppoa aloittaa moniosaamisen projekteja, jolloin työnkuormitusta voidaan hajauttaa siten, että kuormitus tasaantuu eri osaajien välillä ja tasoittaa myös kausista johtuvaa kuormitusta.moniosaaminen myös motivoi henkilöstöä pienessä yrityksessä, jossa uralla etenemismahdollisuudet ovat pienet. Osaamishaasteet ja vaatimukset muuttuvat Perinteiset osaamiset haastetaan ja kannustetaan ylittämään rajoja rohkeasti

19 Verkostoituminen Verkottuminen eri tavoilla lisääntyy (horisontaali + vertikaali) Verkostoituminen osana liiketoimintamalleja Vaatii erityisosaamista verkoston kanssa toimimiseen Verkostoituminen on menestyksekkään toiminnan edellytys. Verkostojen määrä kasvaa ja muoto elää Maailma verkostoituu yhä enenemässä määrin ja tavat toimia yhdessä muuttuvat Kumppaniverkoston luotettavuus korostuu Yhä useammat palvelut tullaan ostamaan oman yrityksen ulkopuolelta. On tärkeätä, että ulkoa ostettujen palvelujen toimittajat ovat luotettavia myös siinä mielessä, että toiminnan pitkäjänteisyys voidaan taata. Hyvät toimittajasuhteet ovat arvossa Eräissä raaka-aineissa on pulaa, jolloin hyville kumppaneille allokoidaan ensin Alihankinnan käyttö lisääntyy Verkostoituneet liiketoimintamallit yleistyvät Palvelua tarjoavan pienyrityksen elinehto on verkottuminen. Hiemankin vaativimmissa palveluissa kapasiteetti loppuu helposti kesken. Myös osaamisen riittävä laaja-alaisuus edellyttää erilaisten osaajien yhteistyötä. Keskitymme yhä tarkemmin tekemään oman toimialan töitä Kumppanuudet ovat tärkeitä. Omaan osaamiseen ja toimialaan keskittyminen vaatii osaamista kumppanuuksissa ja osaamisen ostamisessa.

20 Uudistuminen, joustavuus, muutosvalmius, nopea reagointi Uudistuminen, uusien toimintamuotojen kehittäminen tärkeitä kilpailussa Muutosten nopeus ja ennakoimattomuus kasvavat, jolloin kyky reagoida ja tehdä päätöksiä nopeasti tärkeää Täytyy olla valmis nopeisiin muutoksiin Yritystoiminnassa täytyy olla valmis tekemään ratkaisuja nopeastikin. Kun on elänyt muutaman taantuman tai toiminnan pienenemisen, osaa valmistautua. Pitää löytää uusia toimintatapoja ja - alueita. Tilanne vaatii innovatiivisuutta, pitää löytää uusia toiminta-alueita. Asiakkaat tulevat vaativammiksi Asiakkaat haluavat, että heidän mielipiteisiinsä paneudutaan ja niihin reagoidaan. Jatkuva kouluttautuminen ja oman osaamisen kehittäminen Jatkuvassa muutostilanteessa eläminen vaatii ammattitaidon jatkuvaa kehittämistä ja uusien asioiden omaksumista aina vain nopeammassa tahdissa. Hiljaisia ja rauhallisia jaksoja ole. Yllätyksiin varautuminen tärkeää Uusia toimintamuotoja pitää synnyttää palvelujen pitää monipuolistua ja uudistua Toimintaympäristön muutokset jatkuvat ja ylläreitä tulee Toimintaympäristön muutosnopeus kasvaa muutokset tulevat nopeassa tahdissa ja vaativat monipuolista osaamista sekä muutoksen sietokykyä henkilöstöltämme.

21

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

Hommat hanskaan. Maatilayrityksen johtaminen

Hommat hanskaan. Maatilayrityksen johtaminen Hommat hanskaan Maatilayrityksen johtaminen Miksi tämä opas? Maatilayrittäjä tarvitsee näkemyksen siitä, miten hän kehittää yrityksensä toimintaa lähitulevaisuudessa. Maatilayrityksen johtaminen on suunnan

Lisätiedot

Tilitoimistotyo n vetovoima

Tilitoimistotyo n vetovoima Tilitoimistotyo n vetovoima Innovaatioleiri Tertin kartano 6. kesäkuuta 2014 Maailman muutoksissa uusi tilitoimistotyö Toisen asteen koulutusjärjestelmä on rakentunut tarpeeseen varmistaa ammattitaitoista

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN - TIE TULOKSIIN Urpo Jalava & Kari J Keinonen 2008 Koulutus Käyttöoikeustiedot Tämän materiaalin sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Lisätiedot

rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä

rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä Rajatonta rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä Toimittaneet Heli Paavola ja Marjo Uusikylä Kaikkea saa tehdä. Kaikkea pitää tehdä. Kaikkia ovia täytyy tempoa, kaikkia kuita kurkotella.

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Tilitoimistotyo n vetovoima

Tilitoimistotyo n vetovoima Tilitoimistotyo n vetovoima Innovaatioleiri 22.-23.1.2014 Hartola, Linna Hotelli HS-Yrityspalvelut ja Lahden Tilikeskus Maailman muutoksissa uusi tilitoimistotyö Toisen asteen koulutusjärjestelmä on rakentunut

Lisätiedot

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Joanna Vihtonen (toim.) Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 166 1 Joanna Vihtonen

Lisätiedot

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Delfoi Akatemia Lähteenmäki Heli Koivumäki Tanja lokakuu 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. Aluksi 2 2. Mitä muutos on? 2 3. Muutosjohtamisen teoriaa 3 4. Miten johtamisella

Lisätiedot

Suunta 2009 tutkimus. Seuraa johtajaa! Miten leikistä tehdään totta?

Suunta 2009 tutkimus. Seuraa johtajaa! Miten leikistä tehdään totta? Suunta 2009 tutkimus Seuraa johtajaa! Miten leikistä tehdään totta? uunta Sisältö MPS tutkimuksen toteuttaja Johtajuustutkimus MPS:ssä Suunta 2009 tutkimuksen taustaa ja vastaajaprofiili Suunta 2009 Seuraa

Lisätiedot

Sopivat saappaat luovat tasa-arvoa

Sopivat saappaat luovat tasa-arvoa TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2007 Sinikka Mustakallio: Sopivat saappaat luovat tasa-arvoa s. 6-9 Parempi alkaa paikallisesti s. 1 0 Proha reagoi nopeasti globalisaation vaatimuksiin s. 1 5

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

Johtamisen uusi resepti Nuorten johtajien näkemyksiä

Johtamisen uusi resepti Nuorten johtajien näkemyksiä No. 8 3.9.2009 Johtamisen uusi resepti Nuorten johtajien näkemyksiä Hanna Suoranta Yhteenveto Nuorten asenteet ovat muuttuneet. Demografia on epäsuotuisaa. Organisaatioiden kilpailukyky rakentuu entistä

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

Pienyritysten Älykkäät Yhdistelmät -Työkirja. Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: Alkusanat. 1. askel: Mitä minä haluan tehdä?

Pienyritysten Älykkäät Yhdistelmät -Työkirja. Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: Alkusanat. 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? Pienyritysten Älykkäät Yhdistelmät -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä

Lisätiedot

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä EK 2006 Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Lisätiedot

Museoiden johtamis- ja

Museoiden johtamis- ja Altistutaan asiakkaille! Museoiden johtamis- ja toimintamallit muutoksessa Ulla Teräs, Eeva Teräsvirta Altistutaan asiakkaille! Museoiden johtamis- ja toimintamallit muutoksessa Keskustelunavaus Julkaisija:

Lisätiedot

Ilmarinen KÄDENJÄLKI RATKAISEE VIHERALAN BISNEKSEN TAPIO POSTI: Miten johdat itseäsi? Yksilöllisyyttä vanhusten hoitoon

Ilmarinen KÄDENJÄLKI RATKAISEE VIHERALAN BISNEKSEN TAPIO POSTI: Miten johdat itseäsi? Yksilöllisyyttä vanhusten hoitoon Ilmarinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen asiakaslehti 4/2009 Miten johdat itseäsi? Yksilöllisyyttä vanhusten hoitoon Maksutaso ja eläkemuutokset 2010 TAPIO POSTI: KÄDENJÄLKI RATKAISEE VIHERALAN BISNEKSEN

Lisätiedot

määräisivät kunnat ja myös jätteen loppusijoituspaikkaa ei yrittäjä voisi valita.

määräisivät kunnat ja myös jätteen loppusijoituspaikkaa ei yrittäjä voisi valita. Etelä-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Teksti ja kuvat: Kari Tegelberg PUNKAHARJUN KULJETUS MUHONEN OY Yrittäjä arvostaa jatkuvuutta Punkaharjun Kuljetus Oy yhdessä kahden tytäryrityksen kanssa

Lisätiedot

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Kim Kärkkäinen LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Sisältö 3 Johdanto 4 Teollinen murros ja tulevaisuus 9 10 types of innovation tutkimuksen viitekehys 11 Mistä kilpailukyky

Lisätiedot

MUUTOSPROSESSI PK-YRITYKSESSÄ Viestinnän ja markkinoinnin näkökulmia

MUUTOSPROSESSI PK-YRITYKSESSÄ Viestinnän ja markkinoinnin näkökulmia MUUTOSPROSESSI PK-YRITYKSESSÄ Viestinnän ja markkinoinnin näkökulmia Päivi Kantonen Pro gradu -tutkielma Yhteisöviestintä Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto Kesäkuu 2011 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit

Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit Helsingin yliopisto Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Taloustieteen laitos Erkka Tuomela Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit Elintarvike-ekonomia Pro gradu EE 331

Lisätiedot

YRITystoiminnan palveluopas. yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen

YRITystoiminnan palveluopas. yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen YRITystoiminnan palveluopas yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen Toimitus Marko Lehtonen ja Mari Äijälä Julkaisija Keski-Pohjanmaan Aikuisopisto Taitto Jukka Linnanmäki 2006 yritystoiminnan

Lisätiedot

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA?

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] VÄITEKIRJA-SARJA mitä tapahtuu huomenna? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] KIRJOITTAJAT Maria Vesanen & Emma Varis KUVITUS JA TAITTO Lea-Maija Laitinen KUSTANTAJA Strateginen

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa vvvv Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa ICMI Intelligent Customer Management International Oy, 2010 Sisällys 1 Tiivistelmä: Asiakkuudet uudistavat johtamisen 4 2 Asiakkuudet johtamisessa

Lisätiedot