Toyotan tuotantojärjestelmä ja sen merkitys liiketoiminnalle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toyotan tuotantojärjestelmä ja sen merkitys liiketoiminnalle"

Transkriptio

1 Toyotan tuotantojärjestelmä ja sen merkitys liiketoiminnalle

2 Toyota Way Toyotan tuotantojärjestelmä (Toyota Production System, TPS) on Toyota Wayn ilmentymä. Toyotan työntekijät kaikilla tasoilla noudattavat ja toteuttavat Toyota Wayn viittä perusarvoa päivittäisessä työssään ja vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Arvojensa ansiosta Toyota pystyy pitämään yllä kestävää asiakastyytyväisyyttä. Jatkuva parantaminen Ihmisten kunnioittaminen CHALLENGE HAASTE Luomme pitkän tähtäimen vision ja toteutamme sen tarttumalla haasteisiin rohkeasti ja luovasti. RESPECT KUNNIOITUS Kunnioitamme toisiamme, pyrimme kaikin keinoin ymmärtämään toisiamme, kannamme vastuumme ja rakennamme keskinäisen luottamuksen ilmapiiriä. KAIZEN JATKUVA PARANTAMINEN Kaizen tarkoittaa toiminnan jatkuvaa parantamista. Mikään prosessi ei voi koskaan olla täydellinen, joten aina on varaa parantaa. TEAMWORK TIIMITYÖ Kannustamme henkilökohtaiseen ja ammatilliseen kasvuun, jaamme kehittymisen mahdollisuuksia ja maksimoimme yksilön ja tiimin suorituskyvyn. GENCHI GENBUTSU MENE JA NÄE Perussyiden tunnistaminen auttaa tekemään oikeita päätöksiä, luomaan yhteisymmärrystä ja saavuttamaan tavoitteita. 4

3 Toyotan tuotantojärjestelmän (TPS) määritelmä Toyotan tuotantojärjestelmä eli TPS antaa työntekijöille valtuudet parantaa laatua tehostamalla jatkuvasti prosesseja ja poistamalla luonnonvaroihin, työhön ja yrityksen resursseihin liittyvää hukkaa. TPS vaikuttaa joka tasolla organisaatiossamme ja sisältää yhteisen tiedon, arvojen ja prosessien ymmärryksen. Siinä annetaan työntekijöille tarkkaan määritellyt vastuualueet tuotannon jokaisessa vaiheessa ja kannustetaan jokaista parantamaan kokonaisuutta. 5

4 TPS:n historia Sakichi Toyoda perusti kehruu- ja kutomoyhtiön Toyoda Spinning and Weaving Company vuonna Hän kehitti ensimmäisenä höyrykäyttöiset kangaspuut, jotka pystyivät havaitsemaan langan katkeamisen ja pysähtymään automaattisesti. Tämän innovaation pohjalta syntyi kattavampi jidokan eli ihmisavusteisen automaation periaate, josta tuli myöhemmin toinen TPS:n peruspilareista. Joitakin vuosia myöhemmin, vuonna 1937, Sakichin poika Kiichiro perusti Toyota Motor Corporationin. Kiichiro omaksui isänsä kehittämän jidokan käsitteen ja kehitti sitä täydentämään oman filosofiansa, joka tunnetaan nimellä Just-in-Time (JIT) eli juuri oikeaan aikaan. Siitä tuli toinen TPS:n peruspilareista. Kiichiro vieraili Fordin massatuotantoon erikoistuneilla tehtailla Michiganissa tutustumassa kokoonpanolinjojen käyttöön. Taiichi Ohno Toisen maailmansodan jälkeen tarve valmistaa autoja tehokkaasti oli suurempi kuin koskaan. Kiichiron nuorempi serkku Eiji, josta tuli myöhemmin Toyota Motor Manufacturingin pääjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja, antoi nuorelle insinöörille Taiichi Ohnolle tehtäväksi kasvattaa Toyotan tuottavuutta. 6

5 Ohno onnistui yhdistämään Just-in-Time-käsitteen jidokaan. Vuonna 1953 myös Ohno matkusti Yhdysvaltoihin tutkimaan Fordin tuotantomenetelmiä, mutta hän löysikin inspiraationsa amerikkalaisista supermarketeista. Ohno huomasi, että asiakkaat ottivat kaupan hyllyiltä vain sillä hetkellä tarvitsemiaan tuotteita, minkä jälkeen kyseisten tuotteiden varastot täydennettiin nopeasti ja täsmällisesti. Ohno oivalsi, että supermarketit ovat pohjimmiltaan hyvin hoidettuja varastoja, joissa saapuvat ja lähtevät tavarat ovat hyvässä tasapainossa eikä tilaa tuhlata pitkäaikaiseen varastointiin. Palattuaan Japaniin Ohno kehitti oivalluksensa pohjalta kanbanin käsitteen. Ohno sai vaikutteita myös amerikkalaiselta laadunvalvonnan edelläkävijältä William Edwards Demingiltä. Demingin menetelmän tavoitteena oli parantaa laatua liiketoiminnan jokaisessa vaiheessa aina tuotesuunnittelusta tuotantoon ja myynninjälkeiseen asiakaspalveluun. Deming opetti, että tuotantoprosessin jokaista vaihetta tulisi pitää sitä edeltävän vaiheen asiakkaana, mikä sopi erinomaisesti Kiichiron Just-in-Time-filosofiaan ja kaizenin periaatteeseen. Nykyään Ohnoa pidetään TPS:n isänä, joka kehitti sen käytännölliseksi menetelmäksi ja ennen kaikkea sai sen toimimaan tuotannossa. Toyotan tuotantojärjestelmä on kehittynyt ja jalostunut nykymuotoonsa useiden vuosikymmenten aikana. TPS:n tekniikoiden ja johtamisprosessien tuomat hyödyt ovat kuitenkin yhtä lailla sovellettavissa muillekin 2000-luvun aloille. TPS on otettu käyttöön Toyotan kaikissa osissa, mikä on parantanut merkittävästi Toyotan tuotteiden ja palveluiden laatua ja luotettavuutta. Toyotan tuotantojärjestelmä on saanut maailmanlaajuisen maineen johtavana liiketoimintafilosofiana, joka tuo mitattavissa olevia parannuksia tuotannon tehokkuuteen ja laatuun. Monet valmistajat ovat pyrkineet omaksumaan TPS:n periaatteet, ja tutkijat ja johdon konsultit eri puolilla maailmaa ovat kehittäneet sen pohjalta omia strategioitaan ja liiketoiminnan parantamiseen tähtääviä ohjelmia. 7

6 Just-in-Time sujuvat, jatkuvat ja optimoidut työnkulut Toyotan tuotantojärjestelmän ansiosta asiakaskysyntään voidaan vastata nopeasti ja tehokkaasti, sillä koko tuotantotoiminta on sidottu todelliseen markkinakysyntään. Just-in-Time-tuotanto perustuu hienosäädettyihin kokoonpanoprosesseihin, joissa käytetään vain tarvittava määrä tarvittavia osia, juuri oikeaan aikaan. Hyvä esimerkki on prosessi, jonka avulla valmistetaan kuutta erityyppistä tuotetta. Viikon aikana tuotteiden kokonaiskysyntä voi vaihdella 25 % ylös- tai alaspäin, ja tuotetyyppien yhdistelmä vaihtuu päivittäin. Suunnittelun kannalta tilanne on haastava, mutta se on myös hyvin tavanomainen monenlaisessa liiketoiminnassa, jossa tuotantoprosessin tai muun prosessin on joustettava jatkuvasti kysynnän mukaan. Toyotan tuotantojärjestelmässä tähän elämän tosiasiaan on reagoitu kehittämällä lähestymistapa, jonka avulla HEIJUNKA TUOTANNON TASOITTAMINEN Termi heijunka kuvaa TPS-lähestymistavan pohjautumista Just-in- Time-prosesseihin, joissa varastointikustannukset minimoidaan sillä, että osat saapuvat käyttöpaikkaansa vasta silloin, kun niitä tarvitaan. vaihtaa helposti, jolloin valmistetaan vain tarvittavia tuotteita juuri oikeaan aikaan, luottaen tuotantoon. Tuotantomäärien mahdollisiin vaihteluihin varaudutaan määrittämällä kysynnän keskimääräinen taso. Työmäärien epätasaisuutta kuvataan termillä mura. Heijunka on muran poistamista tasoittamalla tuotantomääriä, jolloin tuotanto alkaa virrata sujuvasti, jatkuvasti ja tehokkaasti. Heijunkan vastakohta on massatuotanto, jossa valmistetaan suuria määriä yksittäistä tuotetta usein aivan liikaa kysyntään nähden. Heijunkan harjoittaminen poistaa myös muria eli ylikuormitusta tai rasittavaa työtä, joka voi aiheuttaa turvallisuus- ja laatuongelmia. Mura ja muri ovat muda- eli hukkalajeja, jotka tulee poistaa. Heijunka-ajattelussa prosessi suunnitellaan niin, että tuotteita voi Työntöohjaus Imuohjaus (TPS) 8

7 MUDAN ELI HUKAN POISTAMINEN Hukka eli lisäarvoa tuottamaton toiminta sisältää asioita, joita ei aina edes pidetä haaskauksena: ylituotantoa, liian suuren varaston pitämistä, uudelleentyöstämisen tarvetta sekä tarpeetonta liikkumista, käsittelyä ja odotusta. TAKT-AIKA TUOTANNON SYKE Ajankäytön suunnittelu on olennainen osa Toyotan tuotantojärjestelmää. Takt tarkoittaa asiakaskysynnän tahtia eli pohjimmiltaan sitä, mitä markkinoilla vaaditaan valmistettavan. Takt-aika kuvaa työsykliä, jonka aikana pystytään vastaamaan tietyn asiakkaan vaatimuksiin. Olennaista on se, että työsyklin tulee vastata kysyntää, jotta ei synny ali- eikä ylituotantoa. Takt-aika määrittää tuotannon virtausnopeuden, ja sen avulla voidaan laskea, miten paljon työtä voidaan tehdä. Takt-ajan optimointi vähentää hukkaa ja tehottomuutta poistamalla viivytysten tai ylituotannon riskin prosessin eri vaiheista. Takt-aika ja heijunka tarkoittavat kykyä joustaa kysynnän mukaan ja varmistaa prosessin sujuvuus, jatkuvuus ja mitattavuus. KANBAN-KORTTI Jotta työnkulut voisivat olla joustavia, tehokkaita ja sujuvia, täytyy oikeiden asioiden olla oikeissa paikoissa oikeisiin aikoihin. Toyotan tuotantojärjestelmässä tämä tarkoittaa sitä, että tuotteen rakentamiseen tarvitaan täsmälleen oikeat osat. Kanban kortti Kanban-kortti on yksinkertainen ja selkeä apuväline, jota TPS:ssä käytetään osien tilaamiseen silloin, kun niitä tarvitaan. Tämän vuoksi osia ei tarvitse varastoida kokoonpanoalueella kuin minimimäärä. Ennen kuin varastot ehtivät tyhjentyä, työntekijät ilmoittavat kanbankortin avulla lähestyvästä täydennystarpeesta, ja toimitus tulee juuri oikeaan aikaan. Prosessi perustuu imuohjauksen periaatteeseen, jossa tuotteet valmistetaan vasta tilauksesta. Imuohjauksen vastakohta on työntöohjaus, jossa ei välttämättä oteta huomioon todellista tarvetta. ja sen merkitys liiketoiminnalle Sujuva, jatkuva ja optimoitu työnkulku, johon sisältyvät huolellisesti suunnitellut ja mitatut työsyklit sekä kysynnän mukaan liikkuvat tavaravirrat, vähentää ajan, materiaalien ja kapasiteetin haaskaamisesta johtuvia kustannuksia. Työntekijät voivat keskittyä työtehtäviinsä ilman keskeytyksiä, mikä parantaa laatua, toimitusten oikeaaikaisuutta ja Toyotan asiakkaiden mielenrauhaa. 9

8 Jidoka laadun rakentaminen prosessiin Toyotan tuotantojärjestelmässä ei tingitä laadusta. Niinpä TPS:ään sisältyvä jidokan periaate merkitsee sitä, että laadunvalvonta kuuluu tuotantoprosessin jokaiseen vaiheeseen. Jidoka tekee kaikista prosesseista näkyviä ja auttaa siten varmistamaan, että poikkeamat huomataan ja niihin reagoidaan välittömästi. GENCHI GENBUTSU ONGELMIEN JUURELLE MENEMINEN Parannuksia tehdään usein sen seurauksena, että vastaan on tullut ongelmia. Siksi ongelmat täytyy selvittää kunnolla genchi genbutsu -periaatteen avulla eli sananmukaisesti menemällä ongelman juurelle ja arvioimalla sitä itse sen sijaan, että luottaisi muiden antamiin tietoihin, sillä vain itse havainnoimalla voi muodostaa tarkan kokonaiskuvan tilanteesta. ANDON-TAULU Andon-taulu on yksinkertainen mutta erittäin selkeä sähköinen taulu, jossa näkyvät tuotantolinjojen reaaliaikaiset tilat. Taulun ansiosta esimiehet saavat välittömästi tiedon työntekijän kohtaamasta ongelmasta ja näkevät ongelman tarkan ilmenemispaikan. Työntekijät ottavat vastuuta tuotannon laadusta, ja heillä on valtuudet pysäyttää tuotantolinja tarvittaessa. Tuotantolinjaa ei käynnistetä uudelleen ennen kuin vian pohjimmainen syy on hoidettu kuntoon. Andon-taulu Jidoka voidaan kääntää termillä autonomaatio, jota voidaan kuvailla ihmisavusteiseksi automaatioksi. Laatua valvotaan kaikkialla niin, että kaikki työntekijät ovat velvollisia tekemään laatutarkastuksia ennen valmisteilla olevien tavaroiden toimittamista seuraavalle työvaiheelle. Jos tuotteessa havaitaan puute tai virhe, siihen puututaan välittömästi vaikka se tarkoittaisi tuotannon keskeyttämistä joksikin aikaa. STANDARDOINTI Laadunvarmistuksen päätekijöihin kuuluu myös standardointi eli vakiinnuttaminen. Standardoitujen työtehtävien kehittäminen ja hyödyntäminen varmistaa tasaisen korkean laadun, tahdittaa tuotantoa ja toimii vertailukohtana jatkuvien parannusten tekemiselle. 10

9 VIRHEIDEN ESTÄMINEN JA TARVIKKEIDEN MERKITSEMINEN Toyotan tuotantolinjoilla näkee paljon apuvälineitä, jotka tekevät tyypillisten virheiden tekemisen työpisteissä vaikeaksi tai mahdottomaksi. Poka-yokena tunnettu periaate on yksinkertainen mutta luova ja luotettava tapa vähentää virheitä ja pitää yllä hyvää laatua. Lisäksi kaikki usein käytettävät tarvikkeet merkitään selvästi, jotta jokainen löytää ne ja voi käyttää niitä yhtä helposti. ja sen merkitys liiketoiminnalle Laadun ylläpitäminen tuotantoprosessin jokaisessa vaiheessa on auttanut luomaan Toyotan mainetta laadukkaana valmistajana. Toyotan tuotantojärjestelmässä jokainen työntekijä valtuutetaan valvomaan laatua, osoittamaan ja korjaamaan mahdolliset poikkeamat tai viat sekä estämään huonolaatuisten tuotteiden siirtyminen asiakkaalle. TPS:n tuomat hyödyt eivät kuitenkaan rajoitu asiakkaan saamaan toimitukseen. Toyotan laadukkaiden tuotteiden ansiosta asiakkaat pääsevät hyötymään paremmasta tuottavuudesta, seisokkien vähäisyydestä ja suuremmasta pääoman tuotosta. 11

10 Kaizen parantaminen on jatkuva prosessi Muutos koetaan monissa organisaatioissa haastavaksi prosessiksi. Toyotalla muutos on elämäntapa, sillä yrityksen toiminnan perustana on jatkuvan parantamisen filosofia, kaizen. Kaizen tarkoittaa sitä, että kaikki työntekijät organisaation jokaisessa osassa etsivät jatkuvasti tapoja parantaa toimintaa, ja vastaavasti ihmiset yrityksen kaikilla tasoilla tukevat tätä parantamisprosessia. Kaizenin toteuttaminen edellyttää selvyyttä tavoiteltavista asioista, joten kehityksen tueksi on tärkeää asettaa selkeitä päämääriä ja tavoitteita. Kyse on pitkälti myönteisestä asenteesta ja keskittymisestä asioihin, jotka pitäisi tehdä ei asioihin, jotka voidaan tehdä. TPS AJATTELEVIEN IHMISTEN JÄRJESTELMÄ Toyotan tuotantojärjestelmässä työntekijöitä kannustetaan ajattelemaan prosessia ja tekemään oikea-aikaisia päätöksiä sen sujuvuuden ylläpitämiseksi sen sijaan, että he toimisivat kuin robotit. Tällainen osallistuminen luo vastuuntuntoa prosessin onnistumisesta ja parantaa työmoraalia ja laatua. Myös tämä on olennaista kaizenin onnistumisen kannalta. Joka aamu pidetään asa-ichi-kokous, jossa keskustellaan laatupoikkeamista ja tartutaan niiden taustalla oleviin syihin. Kaizenissa ei ole kyse ainoastaan asiantuntijoiden tai yrityksen johdon kehittämistä ja toteuttamista parannuksista. Kaizeniin osallistuvat kaikki, sillä siinä hyödynnetään prosessissa välittömästi työskentelevien ihmisten laajaa tietämystä, osaamista ja kokemusta. Esimerkiksi Toyota Material Handling Europen tuotantolaitoksilla tehdään tyypillisesti noin parannusehdotusta vuodessa. VIISI MIKSI-KYSYMYSTÄ LOGIIKAN TESTAAMINEN Kaizenissa edellytetään kaikkien parannusehdotusten logiikan ja hyödyn huolellista arviointia ennen toimeen ryhtymistä. Tämän vuoksi Toyotalla on kehitetty viiden miksi-kysymyksen menetelmä. Jokaista suunniteltua parannusta pitää testata kysymällä miksi? viidellä tasolla sen varmistamiseksi, että parannuksen logiikka ja arvo ovat kiistämättömiä. Tämä menetelmä pienentää sitä riskiä, että tehdään muutoksia ilman riittäviä perusteluja. 12

11 5S JATKUVAN PARANTAMISEN KULTTUURI Toyotan tuotantojärjestelmä pureutuu syvemmälle kuin pelkästään tuotantoprosesseihin liittyvät periaatteet. Sen vaikutukset ulottuvat koko organisaatioon: myyntiin ja markkinointiin, hallintoon, tuotekehitykseen ja johtamiseen. Kaikkia työntekijöitä kohdellaan samalla tavalla riippumatta heidän asemastaan. Toyota huolehtii siitä, että työntekijät ovat ylpeitä työstään ja tekevät sitä tehokkaasti. Tämän tukemiseksi on kehitetty 5S-järjestelmä: SEIRI sorttaus SEITON sijoittelu SEISO siivous SEIKETSU standardointi SHITSUKE sitoutuminen ja sen merkitys liiketoiminnalle Kaizen on yksi Toyotan tuotantojärjestelmän kulmakivistä ei siis pelkkä prosessi vaan myös asenne. Tavoittelemalla alati uusia parannuksia Toyota varmistaa, että asiakkaat saavat aina nauttia erinomaisista tuotteista, joiden teknologia on kaikkein kehittyneintä ja luotettavinta. Toyota tekee myös yhteistyötä asiakkaidensa kanssa parantaakseen heille tarjoamiaan palveluita ja optimoidakseen asiakkaiden investoinnit Toyotan tuotteisiin. Näiden periaatteiden mukaisesti jokainen työntekijä osallistuu aktiivisesti prosessien optimaalisen tehokkuuden ja taloudellisuuden ylläpitämiseen. 13

12 Ympäristö Toyotan sydämen asia Toyota ottaa ympäristön huomioon kaikessa päivittäisessä toiminnassaan. Tuotteiden ympäristövaikutukset analysoidaan elinkaaren jokaisessa vaiheessa: tuotekehityksessä, tuotannossa, käytössä ja kierrätyksessä. TPS:ään kuuluu myös 3R-periaate, joka tulee sanoista reduce, reuse, recycle (vähennä, käytä uudelleen, kierrätä). Tuotannossa hukan eli mudan vähentäminen on yksi toimintaa ohjaavista pääperiaatteista ja siten myös koko TPS:n hyödyistä. Käsittelystä, varastoinnista, kuljetuksesta, ylituotannosta, liikkumisesta, odottamisesta ja tuotantovirheistä johtuvan hukan vähentäminen tuo välittömiä ympäristöhyötyjä. Alemmalla tasolla, Toyota Material Handling Europen tuotantolaitoksissa, jätteitä on lajiteltu jo pitkään. Kaikille TMHE:n tuotantolaitoksille on myönnetty ISO sertifikaatti. ja sen merkitys liiketoiminnalle Toyota on kehittänyt käytännön, joka auttaa vähentämään hiilidioksidipäästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja vähentämään ympäristöriskejä. Ympäristön huomioiminen tuotteen elinkaaren jokaisessa neljässä vaiheessa on vastuullinen lähestymistapa, joka tuottaa Toyotan asiakkaille todellisia hyötyjä heidän tasapainotellessaan oman ympäristövastuunsa kanssa. 14

13 Työturvallisuus TPS:n osana Työturvallisuus on olennainen osa kaikkia TPS:ään kuuluvia filosofioita ja käytäntöjä. Se on tärkeä asia mutta ennen kaikkea välttämättömyys. Uupumaton pyrkiminen asioiden tekemiseen parhaalla mahdollisella tavalla ei voisi koskaan tuottaa hedelmää, jos turvallisuudesta tingittäisiin näennäisen tehokkuuden vuoksi. Kun prosesseja parannetaan laadun lisäämiseksi, myös turvallisuus lisääntyy. ja sen merkitys liiketoiminnalle Toyota panostaa työntekijöidensä työterveyteen ja -turvallisuuteen, jotta he voisivat keskittyä työhönsä huippulaatuisten tuotteiden valmistamiseen ja tehokkuuden parantamiseen. Toyotan tuotantolaitoksille on myönnetty OHSAS sertifikaatti, joka on kansainvälinen työterveys- ja työturvallisuusjohtamisen standardi. Tuotantolaitoksilla pyritään ennakoimaan ja vähentämään mahdollisia riskitekijöitä tehokkaasti ja estämään työtapaturmia. Prosessien muuttamisen ja työvälineiden uusimisen yhteydessä kiinnitetään runsaasti huomiota työntekijöiden terveyden, turvallisuuden ja ergonomian turvaamiseen tai parantamiseen. Työturvallisuus ei kuitenkaan ole mikään uusi asia. TPS:ssä on aina suojeltu työntekijöitä automaation ja prosessien parantamisen avulla. Koska TPS:ssä työntekijöiltä edellytetään joustavuutta, heidän on helpompi olla tarkkaavaisia ja keskittyneitä myös työtehtäviensä muuttuessa. Työpisteet suunnitellaan aina helppokäyttöisiksi, työskentelyä nopeuttaviksi, mukaviksi ja tehokkaiksi. Kaizenin periaatteen mukaisesti kaikki työntekijät tuotannosta johtoon osallistuvat turvallisuuskoulutuksiin ja saavat tehdä aloitteita prosessien turvallisuuden parantamiseksi. 15

14 TPS:n merkitys asiakkaan liiketoiminnalle TPS on olennainen osa sitä, mikä tekee Toyotasta ainutlaatuisen ja Toyotan tuotteista kannattavan sijoituksen asiakasyrityksille. Toyotan asiakkaat tietävät, mitä voivat odottaa saavansa ostaessaan Toyotalta: yhteistyökumppanin, joka on riittävän vahva ja joustava vastatakseen muuttuvien markkinoiden tarpeisiin. Toyota pyrkii jatkuvasti parantamaan toimintaansa, joten laatu on sisäänrakennettuna tuotteisiin ja asiakkaat saavat suoria hyötyjä. Kustannukset pysyvät kurissa, sillä Toyotan korkean tuottavuuden ja tuotteiden luotettavuuden vuoksi sijoitettu pääoma tuottaa hyvin. Tuotteet toimitetaan ajallaan ja odotetun laatutason mukaisina, joten Toyotan asiakkaat voivat suunnitella ja ylläpitää toimintaansa ongelmitta. Toyota jakaa asiakkaidensa kiinnostuksen ympäristöasioihin, mikä näkyy jokaisessa vaiheessa aina tuotannosta kierrätykseen. Toyotan tuotteet ovat hyviä valintoja ympäristön kannalta. Toyotan tuotantojärjestelmä on toimivaksi osoitettu maailmanluokan järjestelmä, josta on hyötyä niin Toyotan tuotteille kuin asiakkaillekin. TPS maailmanluokan järjestelmä Toyota kiinnittää jatkuvasti huomiota turvallisuuteen, oli kyse sitten työntekijöistä tai asiakkaista. Turvallisuus on sisäänrakennettuna Toyotan prosesseissa ja tuotteissa, mikä lisää selvästi tuottavuutta ja laskee kustannuksia. 16

15 Sanasto Andon-taulu Apuväline, jolla työntekijät voivat viestittää ongelmista esimiehilleen, jotta tilanne voidaan korjata heti. Työntekijät voivat tarvittaessa pysäyttää tuotantoprosessin. Tuotantolinjan varrella olevista työpisteistä voidaan antaa varoitus, joka näkyy keskeisellä paikalla olevalla, tuottavuutta reaaliaikaisesti kuvaavalla valotaululla. Asa-ichi-kokous Kokous, joka pidetään joka aamu Toyotan tehtailla ja jossa keskustellaan laatupoikkeamista ja tartutaan niiden taustalla oleviin syihin. Olennainen osa kaizenin harjoittamista. Kanban-kortti Prosessin apuväline, jolla pyydetään osien täydentämistä varastoon, jotta tuotanto pääsisi jatkumaan keskeytyksettä. Muda Hukka kaikissa muodoissaan (asiat, jotka eivät tuota lisäarvoa valmiille tuotteelle): ylituotanto, liialliset varastot, uudelleentyöstäminen/korjaus, liikkuminen, käsittely, odotus ja kuljetus. Mura Epätasaisuus (työmäärässä). Heijunka poistaa muraa, muria ja mudaa. Genchi genbutsu Perussyiden tunnistaminen, joka auttaa tekemään oikeita päätöksiä, luomaan yhteisymmärrystä ja saavuttamaan tavoitteita. Heijunka Tuotannon tasaaminen sekä tuotantomäärän että valikoiman suhteen. Just-in-Time-filosofian sekä muran, murin ja mudan poistamisen edellytys. Muri Ylikuormitus tai rasittava työ, joka aiheuttaa turvallisuusja laatuongelmia eli lisää hukkaa. Poka-yoke Virheiden estämiseen suunnitellut apuvälineet, jotka tekevät yleisten virheiden tekemisen työpisteissä vaikeaksi tai mahdottomaksi. Yksinkertainen mutta luova ja luotettava tapa vähentää virheitä ja pitää yllä hyvää laatua. Jidoka Ongelmien tuominen esiin, jotta ne voidaan ratkaista välittömästi. Just-in-Time Tuotannon ohjaaminen valmistamalla vain asiakkaiden tarvitsemia tuotteita juuri oikeaan aikaan ja oikean määrän ja toimittamalla tuotteet juuri oikealla tavalla (standardoidun tuotannon jatkuva imuohjaus ). Imuohjaus Tuotteiden valmistaminen vasta tilauksesta. Imuohjauksen vastakohta on työntöohjaus, jossa ei välttämättä oteta huomioon todellista tarvetta. Takt-aika Asiakaskysynnän tahti: tuotetaan vain markkinoiden tarvitsemia tuotteita ja optimoidaan siten kunkin asiakkaan vaatimuksiin vastaavan työsyklin kesto. Kaizen Jatkuva parantaminen. Mikään prosessi ei voi koskaan olla täydellinen, joten aina on varaa parantaa. 18

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

Asfalttiprosessin tehokas hallinta ja tuottavuuden parantamisen keinot. Asfalttiseminaari 6.3.2008 Lauri Merikallio Vakeva Oy

Asfalttiprosessin tehokas hallinta ja tuottavuuden parantamisen keinot. Asfalttiseminaari 6.3.2008 Lauri Merikallio Vakeva Oy Asfalttiprosessin tehokas hallinta ja tuottavuuden parantamisen keinot Mitä opittavaa meillä on valmistavalta teollisuudelta? Asfalttiseminaari 6.3.2008 Lauri Merikallio Vakeva Oy Alustuksen tavoitteena

Lisätiedot

Lean johtaminen ja työkalut. Työpaja 16.3.2016

Lean johtaminen ja työkalut. Työpaja 16.3.2016 Lean johtaminen ja työkalut Työpaja 16.3.2016 Lean ja Lean Construction Teoriainformoidut käytännön ihmiset MITÄ ON LEAN? LEAN on johtamisfilosofia joka on koko organisaatiota koskeva laaja-alainen muutosprosessi,

Lisätiedot

Työmaa-aikataulun tekeminen ja noudattaminen. 1 16.5.2016 Skanska Talonrakennus Oy Vesa Hintukainen

Työmaa-aikataulun tekeminen ja noudattaminen. 1 16.5.2016 Skanska Talonrakennus Oy Vesa Hintukainen Työmaa-aikataulun tekeminen ja noudattaminen 1 16.5.2016 Skanska Talonrakennus Oy Vesa Hintukainen Takuutoimenpiteet Työn tekeminen uudelleen Laite- ja konehäiriöt Tarpeeton materiaalin käsittely Tarpeettomat

Lisätiedot

Varastokalusteet. Lisätietoja ulokehyllyistä. Toyota Storage Solutions. www.toyota-forklifts.fi

Varastokalusteet. Lisätietoja ulokehyllyistä. Toyota Storage Solutions. www.toyota-forklifts.fi Lisätietoja ulokehyllyistä Toyota Storage Solutions Varastokalusteet Ulokehyllyt Pylväskorkeus (mm) Ulokepituudet (mm) Kevyt 2000, 2600, 3000 400, 500, 600, 700 ja 800 Keskiraskas 3000, 3600, 4000 400,

Lisätiedot

Siirtyminen ketterien menetelmien maailmaan! Maarit Laanti 24 October 2013!

Siirtyminen ketterien menetelmien maailmaan! Maarit Laanti 24 October 2013! Siirtyminen ketterien menetelmien maailmaan! Maarit Laanti 24 October 2013! Sisältö! 1. Tilanne nyt: waterscrumming! 2. Kokonaisvaltainen ketteryys mitä sillä haetaan, mitä sillä saadaan?! 3. Ketterän

Lisätiedot

Maintpartner-konserni

Maintpartner-konserni Maintpartner-konserni Yritysesittely Huhtikuu 2016 100 % teollisuuden kunnossapitoa Itämeren alueella Avainluvut 2015 Liikevaihto 170 M, EBITDA 4,4 M Henkilöstön määrä 1600 Omistuspohja Pääomasijoittaja

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Nostetta kuormankäsittelyyn

Nostetta kuormankäsittelyyn Kuormausnosturit Vaihtolavalaitteet Ajoneuvotrukit Takalaitanostimet Puutavara- ja kierrätysnosturit Nostetta kuormankäsittelyyn www.hiab.com Hiab tuntee kuormankäsittelyn toimialat ja niiden erityispiirteet.

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

septima tuotannon uusi elämä

septima tuotannon uusi elämä septima tuotannon uusi elämä 1 2 3 4 5 6 7 Lupaus Septima-palvelutuotteella saamme seitsemässä päivässä aikaan yrityksesi tuotannolle uuden elämän. Uuden tehokkaamman elämän, jossa kustannukset saadaan

Lisätiedot

Hukkahaavit ja Kaizen. Mitä Hukkahaavi ja Kaizen on? Susanna Mantere Välinehuoltotyönohjaaja

Hukkahaavit ja Kaizen. Mitä Hukkahaavi ja Kaizen on? Susanna Mantere Välinehuoltotyönohjaaja Hukkahaavit ja Kaizen Susanna Mantere Välinehuoltotyönohjaaja 7.10.2016 Mitä Hukkahaavi ja Kaizen on? Hukkahaavi prosessin tarkastelua johon osallistuu eri ammattiryhmiä ja useampi työyksikkö Kaizen on

Lisätiedot

Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa. Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Kaj von Weissenberg

Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa. Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Kaj von Weissenberg Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä Kaj von Weissenberg 19.5.2016 1 Lisää Inspectasta Luomme turvallisuutta, luotettavuutta ja kestävää kehitystä Pohjois-Euroopassa

Lisätiedot

Lean Leadership -valmennusohjelma

Lean Leadership -valmennusohjelma Lean Leadership -valmennusohjelma Näkökulmia johtajuuteen Tule kehittämään ja kehittymään! Valmennuksen tavoitteet Arjen kehittäminen: yksinkertaisilla kehitystoimenpiteillä merkittäviä parannuksia Henkilöstö

Lisätiedot

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa Uudistamme rohkeasti Uudistaminen on sitä, että reagoimme muuttuvaan toimintaympäristöön aiempaa herkemmin. Kehitämme ammattitaitoamme, kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja ja opimme yhdessä luottaen

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

Monipuolista hienomekaniikkaa. Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI Järvenpää. Tel (0)

Monipuolista hienomekaniikkaa. Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI Järvenpää. Tel (0) Monipuolista hienomekaniikkaa Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI-04430 Järvenpää. Tel. +358 (0) 9 836 6070. www.mecsalo.com Liiketoiminta Valmistamme edistyksellisiä tuotteita vaativiin sovelluksiin

Lisätiedot

Paperiliiton hallitusohjelmatavoitteita

Paperiliiton hallitusohjelmatavoitteita Paperiliiton hallitusohjelmatavoitteita 2015-2018 27.2.2015 1 Varmuus laadukkaista työpaikoista Työntekijöiden osalta ei ole perusteita tuotannon siirtämiseksi muihin maihin. Suomalaisten työntekijöiden

Lisätiedot

TÄTÄ ON LEAN. Leo Riihiaho

TÄTÄ ON LEAN. Leo Riihiaho TÄTÄ ON LEAN Leo Riihiaho 040-8660145 Leo.riihiaho@vr.fi/lexa.riihiaho@gmail.com TÄTÄ ON LEAN Lean kiteytettynä Arvoketjun hallinta Virtaus Johtaminen Tuloksia Taiichi Ohno Lean kiteytettynä Tarkoitus

Lisätiedot

Arvot ja eettinen johtaminen

Arvot ja eettinen johtaminen Arvot ja eettinen johtaminen Erika Heiskanen +358 40 7466798 erika.heiskanen@juuriharja.fi Juuriharja Consulting Group Oy Eettinen strategia Eettinen johtaminen Eettinen kulttuuri Valmennamme kestävään

Lisätiedot

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA Arto Engbom Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKETOIMINNASSA Arto Engbom Laatu ja kehitysjohtaja, Laitteet liiketoiminta-alue

Lisätiedot

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Ekologisen innovaation merkitys Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Meidän kaikkien täytyy ottaa ekologinen innovaatio huomioon Kun 53 % eurooppalaisten yritysten päätöksentekijöistä pitää

Lisätiedot

KUNTO Muutoksen seurantakysely

KUNTO Muutoksen seurantakysely KUNTO Muutoksen seurantakysely Muutoksen seurantakyselyn tavoitteena on auttaa organisaation johtoa seuraamaan muutosprosessia ja arvioimaan sen vaikutuksia. Kysely tarjoaa henkilöstölle mahdollisuuden

Lisätiedot

PALVELUOHJAUS. Tuotantorakennetyöryhmä

PALVELUOHJAUS. Tuotantorakennetyöryhmä PALVELUOHJAUS Tuotantorakennetyöryhmä 8.4.2015 PALVELUN TARVE Tiedon hankinta itsepalveluna Palveluohjaus 80-90% 10%-20% Palveluihin ohjaus/ palveluneuvonta Palveluissa ohjautuminen palveluohjaus Neuvonta/

Lisätiedot

TUOTETIEDOT SAHATARVIKKEET. Text

TUOTETIEDOT SAHATARVIKKEET. Text TUOTETIEDOT Text SAHATARVIKKEET ProSelect on ainutlaatuinen valikoimamme metsäkoneiden varaosia, lisätarvikkeita ja kuluvia osia. Sarja on suunniteltu tarjoamaan metsäkoneen käyttäjälle mahdollisuus parantaa

Lisätiedot

Taloudellisen vastuun tavoitteet ja tulokset

Taloudellisen vastuun tavoitteet ja tulokset KESKEISIÄ TAVOITTEITA JA TULOKSIA 07.10.2016 Esittelemme tällä sivulla keskeisiä taloudellisen vastuun, sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun tavoitteita ja tuloksia. Lisää vastuullisuustyömme tuloksia

Lisätiedot

KUNTO Muutoskysely Alkukysely

KUNTO Muutoskysely Alkukysely KUNTO Muutoskysely Alkukysely Muutoskyselyn tavoitteena on auttaa organisaation johtoa suunnittelemaan ja seuraamaan muutosprosessia sekä arvioimaan sen vaikutuksia. Muutoskysely tarjoaa henkilöstölle

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

Lean -menetelmä tuotanto- ja palveluorganisaatioissa

Lean -menetelmä tuotanto- ja palveluorganisaatioissa Uuden työelämän trendit Lean -menetelmä tuotanto- ja palveluorganisaatioissa Harri Haapasalo Professori, tuotantotalous D.Sc. Tech., M.Sc. Eng., M.Sc. Econ. Head of Industrial Engineering and Management

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a MAAHANMUUTTOVIRASTON Strateg a 2013 2017 VISIO 2017 Maahanmuutosta kansalaisuuteen johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja. Maahanmuuttovirasto on johtava toimija oleskeluluvan käsittelystä

Lisätiedot

Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos

Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos Johtamisen suurimpia haasteita Jatkuva uudistuminen ja nopea muutos Lisääntyvä monimutkaisuus Innovatiivisuuden ja luovuuden vaatimukset

Lisätiedot

Toimiva työyhteisö DEMO

Toimiva työyhteisö DEMO Toimiva työyhteisö DEMO 7.9.6 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Toimiva työyhteisö DEMO Sivu / 8 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimiva työyhteisö raportti muodostuu kahdesta osa alueesta:

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Perheystävällinen työpaikka Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Miksi perheystävällisyys kannattaa? Top 3 1.Perheystävällinen työpaikka houkuttelee parhaita osaajia ja sitouttaa heidät

Lisätiedot

Supply Chain Module 1

Supply Chain Module 1 2.5.2016 Supply Chain Module 1 1. Määritelmä 2. Kuinka vähittäiskaupan ketju toimii? 3. Mitä toimenpiteitä teet kaupassa? 3.1. Perusvarastonvalvonta/ Check-in ja Check-out toiminnot (Vastaanotto ja Palautukset)

Lisätiedot

Ergonomia työterveyden edistäjänä

Ergonomia työterveyden edistäjänä Ergonomia työterveyden edistäjänä Työterveyslaitoksen koulutus 2016 Mika Nyberg, TtM, tft, erityisasiantuntija mika.nyberg@ttl.fi, Työterveyslaitos, Tampere Työterveyshuolto - Ergonomia Ergonomia on ihmisen

Lisätiedot

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan?

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Raila Oksanen 1.9.2016 Page 1 Monikäyttöisyyden lähtökohta CAF on tarkoitettu helppokäyttöiseksi työkaluksi julkisen sektorin organisaatioiden

Lisätiedot

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Muutamia ajatuksia siitä, miten testaus pärjää lama-ajan säästötalkoissa. Laman patologioita ja mahdollisuuksia. Säästämisen strategioita.

Lisätiedot

Liiketoiminnan johtaminen

Liiketoiminnan johtaminen MaitoManageri johtaminen ja johtajuus-kysely Liiketoiminnan johtaminen 1. Osaan määrittää yrityksellemme tulevaisuuden vision (tavoitetilan) 2. Viestin siten, että kaikki tilalla työskentelevät ovat tietoisia

Lisätiedot

Yhteistyöllä riskit hallintaan

Yhteistyöllä riskit hallintaan Työterveys ja -turvallisuus on yhteinen asia. Hyväksi sinulle. Hyväksi tuottavuudelle. Terveellinen työ Yhteistyöllä riskit hallintaan www.healthy-workplaces.eu Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto

Lisätiedot

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka Kiertotalous ja jätehuolto Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka 15.11.2016 Esityksen sisältö 1. Johdanto 2. Mitä on kiertotalous? 3. Yhdyskuntajätehuolto ja kierrätys

Lisätiedot

Securitas-yhtiöt. Henkilöstöraportti 2008

Securitas-yhtiöt. Henkilöstöraportti 2008 Securitas-yhtiöt Henkilöstöraportti 28 2 Securitas-yhtiöt Arvoisa lukija Securitas yhtiöissä on julkaistu henkilöstöraporttia vuodesta 21 lähtien. Vuonna 28 henkilöstön määrä oli jälleen kasvussa. Henkilöstö

Lisätiedot

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT Johdanto Mahdollisuus koputtaa harvoin ovellesi. Koputa sen sijaan mahdollisuuden ovea, jos toivot pääseväsi sisään. J okaisen myyjän on hyvä tiedostaa miten ja miksi pitää

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

LAADUKAS MATKAILUTUOTE

LAADUKAS MATKAILUTUOTE LAATUJÄRJESTELMÄT JA LAADUKAS MATKAILUTUOTE Kajaani 9.2.2010 2010 Mitä laatu on? Kokonaisvaltainen johtamismalli, joka kattaa kaikki yrityksen toiminnot strategisesta suunnittelusta asiakaspalveluun. 80

Lisätiedot

Luotettava ratkaisutoimittaja

Luotettava ratkaisutoimittaja Luotettava ratkaisutoimittaja 40 vuoden kokemuksella 1 Asiakaslähtöistä ongelmanratkaisua jo 40 vuotta Vuonna 1976 perustettu Sermatech Group on kasvanut 40 vuodessa mekaniikan suunnittelu- ja valmistusyhtiöstä

Lisätiedot

Aukoton havaitseminen. Varmasti luotettava. Commercial Series -liiketunnistimet

Aukoton havaitseminen. Varmasti luotettava. Commercial Series -liiketunnistimet Aukoton havaitseminen. Varmasti luotettava. Commercial Series -liiketunnistimet Havaitseminen on ensimmäinen vaihe kodin tai yrityksen ja niiden seinien sisällä olevien ihmisten ja omaisuuden suojelemisessa.

Lisätiedot

Jonot ja odotusajat - voiko niitä hallita ja onko vaivan arvoista? Tuula Heinänen Kehittämisjohtaja Espoon sosiaali- ja terveystoimi

Jonot ja odotusajat - voiko niitä hallita ja onko vaivan arvoista? Tuula Heinänen Kehittämisjohtaja Espoon sosiaali- ja terveystoimi Jonot ja odotusajat - voiko niitä hallita ja onko vaivan arvoista? Tuula Heinänen Kehittämisjohtaja Espoon sosiaali- ja terveystoimi Mikä on Hyvä vastaanotto = Kaste-rahoitteinen hanke, jonka puitteissa

Lisätiedot

KÄSITYÖ VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KÄSITYÖ VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KÄSITYÖ VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet T1 ohjata oppilasta suunnittelemaan työskentelyään sekä ideoimaan, tutkimaan ja kokeilemaan yritteliäästi T2 ohjata oppilasta asettamaan käsityöhön omia oppimisen

Lisätiedot

Tarvitsetko lisää virtaa?

Tarvitsetko lisää virtaa? Tarvitsetko lisää virtaa? Elintarvikkeet ja taukotilaratkaisut 1 Staples Business Advantage Elintarvikkeet ja taukotilaratkaisut Parhaat ideat eivät aina synny työpöydän tai tietokoneen ääressä: toisinaan

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3. Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.2017 Riikka Vacker opetusneuvos Tietojohtaminen Tietojohtaminen tarkoittaa

Lisätiedot

Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä!

Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä! Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä! Reetta Kekkonen Tiimin prosessit Oppiva työprosessi YHTEISÖLLISET PROSESSIT Taidot + valmiudet Reetta Kekkonen Rakenne Foorumit TIIMI / HENKILÖSTÖ VUOROVAIKUTUS

Lisätiedot

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara?

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? KIRA-foorumi 27.1.2010 Toimitusjohtaja Anja Mäkeläinen ASUNTOSÄÄTIÖ ASUKKAAT KESKIÖSSÄ ASUINALUEITA KEHITETTÄESSÄ Hyvä elinympäristö ei synny sattumalta eikä

Lisätiedot

CxO Mentor Oy. Organisaatiokulttuurit. CxO Academy Eerik Lundmark. CxO Mentor Oy 2014

CxO Mentor Oy. Organisaatiokulttuurit. CxO Academy Eerik Lundmark. CxO Mentor Oy 2014 CxO Mentor Oy Organisaatiokulttuurit CxO Academy 16.4.2014 Eerik Lundmark Menestystekijät luovat kulttuurin Joustavuus Kontrolli Sisäinen Ulkoinen Painopiste Kohdennus Organisaatiokulttuurin moodit Joustavuus

Lisätiedot

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Terve! Pieni, nopea kysely kiitos! Lyhyt katsaus osallistujiin

Lisätiedot

Kehitä. varastosi toimintaa. Fimatic varastoratkaisulla. Varaston tehokkuutta voidaan lisätä vaiheittain Fimatic varastoratkaisulla: 5.

Kehitä. varastosi toimintaa. Fimatic varastoratkaisulla. Varaston tehokkuutta voidaan lisätä vaiheittain Fimatic varastoratkaisulla: 5. VARASTORATKAISU Kehitä varastosi toimintaa Fimatic varastoratkaisulla Onko varastosi tehokkuudessa parantamisen tarvetta? Ovatko käytössä olevat keräysjärjestelmät kustannustehokkain tapa kerätä tuotteenne?

Lisätiedot

Miten laadin tavoitteet ammatillisessa kuntoutuksessa?

Miten laadin tavoitteet ammatillisessa kuntoutuksessa? Hyvinvointia työstä Miten laadin tavoitteet ammatillisessa kuntoutuksessa? GAS-seminaari 2.12.2015 Hilkka Ylisassi, erikoistutkija, Työterveyslaitos Työterveyslaitos Työhyvinvoinnin tutkija, kehittäjä

Lisätiedot

4 askelta kohti Lean-tuotantoa. Tiedonkeruusta Lean-päivittäisjohtamiseen

4 askelta kohti Lean-tuotantoa. Tiedonkeruusta Lean-päivittäisjohtamiseen 4 askelta kohti Lean-tuotantoa Tiedonkeruusta Lean-päivittäisjohtamiseen 1 Sisällys Sisällys s. 2 Lukijalle s. 3 Mitä Lean on? s. 4 Kohti Lean-päivittäisjohtamista s. 6 Järjestelmän rooli Lean-päivittäisjohtamisessa

Lisätiedot

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola Viljatilan johtaminen Timo Jaakkola 8.4.2010 Maatilayrityksen toiminnan suunnittelu Toimintaympäristön analysointi Yrittäjäperheen tavoitteet Vaihtoehtojen kartoittaminen ja vertailu Näkemys tulevista

Lisätiedot

IFHE JA KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTTEET

IFHE JA KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTTEET YK:N KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEET JA KOTITALOUSALA IFHE Position Paper / Terhi Lindqvist Marttaliitto 2016 IFHE JA KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTTEET IFHE hyväksyi Korean maailmankongressissa IFHE Position

Lisätiedot

Vihreämmän ajan kuntaseminaari. Päättäjien Aamu

Vihreämmän ajan kuntaseminaari. Päättäjien Aamu Vihreämmän ajan kuntaseminaari Päättäjien Aamu Agenda - 9:00-11:00 Kuntakentän haasteet ja niihin vastaaminen tietotekniikan keinoin IT:n ekologinen jalanjälki Virran- ja kustannusten säästö nykyaikaisin

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KUNTOUTUMISEN TUKEMISEN TUTKINNON OSASSA / NÄYTÖN

Lisätiedot

FluidHouse. www.fluidhouse.fi. Johtava hydrauliikan järjestelmäosaaja. Älykkäitä ja ympäristöystävällisiä fluidijärjestelmiä

FluidHouse. www.fluidhouse.fi. Johtava hydrauliikan järjestelmäosaaja. Älykkäitä ja ympäristöystävällisiä fluidijärjestelmiä FluidHouse Johtava hydrauliikan järjestelmäosaaja Älykkäitä ja ympäristöystävällisiä fluidijärjestelmiä www.fluidhouse.fi FluidHouse Hydrauliikka Öljyvoitelu Pneumatiikka Automaatio Kokonaisuus takaa tehokkuuden

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Tuoreen mansikan kokeiluvienti Venäjälle

Tuoreen mansikan kokeiluvienti Venäjälle Sisä-Savon Seutuyhtymä Tuoreen mansikan kokeiluvienti Venäjälle Alexandra Bogolyubova Suonenjoki 11.12.2014 Heinäkuussa 2014 tuoreen mansikan vienti Pietariin Kolme erää = noin 1 000 kiloa Tavarantoimittaja

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

HYVÄN MIELEN RAKENTAJA

HYVÄN MIELEN RAKENTAJA HYVÄN MIELEN RAKENTAJA Lean & korjausrakentaminen työpaja 11.6.2014 Linjasaneerausten vallankumous - heitetään hukka pihalle Sami Kokkonen, Fira Palvelut Oy AGENDA Lyhyt yritysesittely Lyhyesti rakennusalan

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus

Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus Ympäristölinjaus: Tavoitteet 1. Osoitetaan yrityksille ympäristöosaamisen ja -teknologioiden keinot vahvistaa kilpailukykyä ja varmistaa toimintaedellytykset tulevaisuudessa.

Lisätiedot

LÄÄKEHUOLLON PALVELUJEN JA KLIINISEN FARMASIAN PALVELUJEN KU- VAUS LÄÄKKEIDEN KILPAILUTUS, HANKINTA JA TOIMITUS

LÄÄKEHUOLLON PALVELUJEN JA KLIINISEN FARMASIAN PALVELUJEN KU- VAUS LÄÄKKEIDEN KILPAILUTUS, HANKINTA JA TOIMITUS 1 (5) LIITE 1 HELSINGIN KAUPUNKI LÄÄKEHUOLLON PALVELUJEN JA KLIINISEN FARMASIAN PALVELUJEN KU- VAUS LÄÄKKEIDEN KILPAILUTUS, HANKINTA JA TOIMITUS HUS-Apteekin toimittaa lääkkeitä ja lääkkeisiin rinnastettavia

Lisätiedot

KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA TOIMINTAKULTTUURI

KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA TOIMINTAKULTTUURI KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA TOIMINTAKULTTUURI L U O N N O S P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A N P E R U S T E I K S I 2 0 1 4 ( 1 4. 1 1. 2 0 1 2 ) KOULUN TOIMINTAKULTTUURI Historiallisesti

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Matti Lievonen. 3.4.2014 Yhtiökokous 1

Toimitusjohtajan katsaus. Matti Lievonen. 3.4.2014 Yhtiökokous 1 Toimitusjohtajan katsaus Matti Lievonen 1 Neste Oilin johtoryhmä Toimitusjohtaja: Matti Lievonen Yhteiset toiminnot Liiketoiminta-alueet Tuotanto ja logistiikka Ilkka Poranen Henkilöstö Hannele Jakosuo-Jansson

Lisätiedot

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Toimintatutkimus? Toimintatutkimus on sosiaalinen prosessi,

Lisätiedot

Jamk Innovointipäivät

Jamk Innovointipäivät Keskiviikko3 Asiakastutkimuksien suunnittelu Jamk Innovointipäivät Miksi asiakastutkimukset? Olemme nyt saaneet toimeksiannon kehitystehtäväämme ja tarkentaneet sen jälkeen tiimissämme mitä meidän halutaan

Lisätiedot

QL Excellence -käsikirja

QL Excellence -käsikirja QL Excellence -käsikirja QL Laatutoiminta Oy:n laadunhallinta 2010 Sisällysluettelo: QL Excellence -käsikirja...3 Yleiskuvaus... 3 Laatupolitiikka...3 Laatukäsikirja...3 Laadunhallintajärjestelmän kuvaus...

Lisätiedot

Valitse voittajarengas

Valitse voittajarengas Valitse voittajarengas Monipuolisuus on nyt tärkeämpää kuin koskaan Nykyisessä vaikeassa taloustilanteessa yksi parhaista kuljetus- ja kalustotoimintojen optimointitavoista on hyödyntää jokaista kuorma-autoa

Lisätiedot

KONE Kuntotutkimus. Ammattilaisen arviointi hissin nykytilasta. Tehokasta kiinteistönhoitoa

KONE Kuntotutkimus. Ammattilaisen arviointi hissin nykytilasta. Tehokasta kiinteistönhoitoa KONE Kuntotutkimus Ammattilaisen arviointi hissin nykytilasta Tehokasta kiinteistönhoitoa Luotettavasti toimiva hissi tänään ja huomenna Vaativa toimintaympäristö Hissiä käyttävät kaikki kiinteistössä

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

Työpaja 1 Johtoryhmästä tehot irti huipputiimin johtaminen Senior Partner Jouko Tuominen Faros Group

Työpaja 1 Johtoryhmästä tehot irti huipputiimin johtaminen Senior Partner Jouko Tuominen Faros Group Autokauppa 2016 17.11.2015 Työpaja 1 Johtoryhmästä tehot irti huipputiimin johtaminen Senior Partner Jouko Tuominen Faros Group KOSKA OSAAMISTA EI VOI ULKOISTAA Analyysit Työkalut Seuranta JOHTAMINEN Johtamisen

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuurikysely

Turvallisuuskulttuurikysely Turvallisuuskulttuurikysely Kuntayhtymähallitus 21.1.2014 Maijaterttu Tiainen Ylihoitaja, potilasturvallisuuskoordinaattori Turvallisuuskulttuuri On organisaation kykyä ja tahtoa ymmärtää: Millaista turvallinen

Lisätiedot

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA PROJEKTITOIMINNAN ONGELMIA Kaikkea mahdollista nimitetään projekteiksi Projekti annetaan henkilöille muiden töiden ohella Ei osata käyttää

Lisätiedot

Tuotantotalous päivittäisessä arjen johtamisessa. Heta Jauhiainen, talousasiantuntija Lauri Tölli, talousasiantuntija ProAgria Oulu

Tuotantotalous päivittäisessä arjen johtamisessa. Heta Jauhiainen, talousasiantuntija Lauri Tölli, talousasiantuntija ProAgria Oulu Tuotantotalous päivittäisessä arjen johtamisessa Heta Jauhiainen, talousasiantuntija Lauri Tölli, talousasiantuntija ProAgria Oulu Usein Lainaa nyt 2 krt liikevaihto Tulikin tehtyä tuo robopihatto x120x2x365

Lisätiedot

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Joustavasti ja avoimesti uuteen toimintakulttuuriin L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Marika Tammeaid Kehityspäällikkö, Valtion henkilöstöjohtamisen tuki, Valtiokonttori #Työ2.0 Klassikot uudessa valossa Kohti

Lisätiedot

Uusiutuvan energian kilpailunäkökohtia. Erikoistutkija Olli Kauppi kkv.fi. kkv.fi

Uusiutuvan energian kilpailunäkökohtia. Erikoistutkija Olli Kauppi kkv.fi. kkv.fi Uusiutuvan energian kilpailunäkökohtia Erikoistutkija Olli Kauppi 14.1.2013 EU:n energiapolitiikka - Päästökauppa, -yhteismarkkinat, -kapasiteettimarkkinat, - RES-tuki Kilpailu - Edullinen energia - Kestävä

Lisätiedot

LEAN. Enemmän arvoa vähemmällä. Mitä LEAN on? LEAN on filosofia, jolla pyritään hyödyntämään resurssit maksimaalisesti

LEAN. Enemmän arvoa vähemmällä. Mitä LEAN on? LEAN on filosofia, jolla pyritään hyödyntämään resurssit maksimaalisesti LEAN Mitä LEAN on? Enemmän arvoa vähemmällä LEAN on filosofia, jolla pyritään hyödyntämään resurssit maksimaalisesti Keskittyy kyseenalaistamaan ja eliminoimaan kaikkea, joka ei tuo asiakkaalle lisäarvoa

Lisätiedot

Esimiesopas varhaiseen tukeen. Elon työhyvinvointipalvelut 1

Esimiesopas varhaiseen tukeen. Elon työhyvinvointipalvelut 1 Esimiesopas varhaiseen tukeen Elon työhyvinvointipalvelut 1 Tavoitteena tukea työssäjaksamista Tahtotila Henkilöstön työssä jaksaminen ja jatkaminen on avainasia! Luodaan meidän tapa toimia pelisäännöt

Lisätiedot

HUS TOB 2015 KUNTAYHTYMÄ

HUS TOB 2015 KUNTAYHTYMÄ HUS TOB 2015 KUNTAYHTYMÄ Löydätte yksikkönne tulokset kalvosarjan alussa ja tämän jälkeen vertailut. Erot voidaan vastauksien määrien (N) mukaan tulkita seuraavasti: N > 10 000 ero suurempi kuin 0,15 on

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

REXEL TEOLLISUUSAUTOMAATIO

REXEL TEOLLISUUSAUTOMAATIO N KOKONAISRATKAISUT Toimiva teollisuusautomaatio toimii koko tehtaan prosessitoiminnan keskitettynä työkaluna. Lisäksi oikeaoppinen automaatiokokonaisuus vähentää energiankulutusta jopa 30 prosenttia!

Lisätiedot

Tavaratalokaupan automaattitäydennyksellä tehoa ketjutoimintaan!

Tavaratalokaupan automaattitäydennyksellä tehoa ketjutoimintaan! Whitepaper 12.6.2009 1 / 5 Tavaratalokaupan automaattitäydennyksellä tehoa ketjutoimintaan! Kirjoittaja: Mikko Kärkkäinen Toimitusjohtaja, TkT Tämä artikkeli keskittyy täydennystilaamiseen tavaratalokaupan

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

Welding quality management

Welding quality management Welding quality management WELDEYE -HITSAUKSEN HALLINTAOHJELMISTO "Tämän parempaa järjestelmää ei ole. Aiemmin joissakin tapauksissa asiakas on halunnut tietoja siitä, kuka on hitsannut mitä ja milloin.

Lisätiedot

7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI

7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI 7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI 339 LUOKKA 8 2 h viikossa TAVOITTEET oppii tuntemaan käsityöhön liittyviä käsitteitä ja käyttämään erilaisia materiaaleja, työvälineitä ja menetelmiä oppii käsityön

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

Tavoitteena innovatiivinen insinöörin ammattitaito

Tavoitteena innovatiivinen insinöörin ammattitaito Tavoitteena innovatiivinen insinöörin ammattitaito Insinöörikoulutuksen foorumi 2012 TkT Olli Mertanen ja KTT Liisa Kairisto-Mertanen Innovaatiopedagogiikan avulla pyritään tuottamaan ammattitaitoa, joka

Lisätiedot

Psykiatrian Lean hankkeet

Psykiatrian Lean hankkeet Psykiatrian Lean hankkeet PSYKIATRISEN SAIRAANHOIDON LAUTAKUNTA, yh, laatupäällikkö Hyks Psykiatria, vs. potilasturvallisuuspäällikkö HUS Yhtymähallinto 2 Esityksen sisältö Mitä on Lean? Päivittäinen johtaminen

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi Esimiehen opas kehityskeskusteluihin Irma Meretniemi Talentum Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Irma Meretniemi Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Lapine Oy Taitto: Anni Palotie ISBN

Lisätiedot