Toyotan tuotantojärjestelmä ja sen merkitys liiketoiminnalle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toyotan tuotantojärjestelmä ja sen merkitys liiketoiminnalle"

Transkriptio

1 Toyotan tuotantojärjestelmä ja sen merkitys liiketoiminnalle

2 Toyota Way Toyotan tuotantojärjestelmä (Toyota Production System, TPS) on Toyota Wayn ilmentymä. Toyotan työntekijät kaikilla tasoilla noudattavat ja toteuttavat Toyota Wayn viittä perusarvoa päivittäisessä työssään ja vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Arvojensa ansiosta Toyota pystyy pitämään yllä kestävää asiakastyytyväisyyttä. Jatkuva parantaminen Ihmisten kunnioittaminen CHALLENGE HAASTE Luomme pitkän tähtäimen vision ja toteutamme sen tarttumalla haasteisiin rohkeasti ja luovasti. RESPECT KUNNIOITUS Kunnioitamme toisiamme, pyrimme kaikin keinoin ymmärtämään toisiamme, kannamme vastuumme ja rakennamme keskinäisen luottamuksen ilmapiiriä. KAIZEN JATKUVA PARANTAMINEN Kaizen tarkoittaa toiminnan jatkuvaa parantamista. Mikään prosessi ei voi koskaan olla täydellinen, joten aina on varaa parantaa. TEAMWORK TIIMITYÖ Kannustamme henkilökohtaiseen ja ammatilliseen kasvuun, jaamme kehittymisen mahdollisuuksia ja maksimoimme yksilön ja tiimin suorituskyvyn. GENCHI GENBUTSU MENE JA NÄE Perussyiden tunnistaminen auttaa tekemään oikeita päätöksiä, luomaan yhteisymmärrystä ja saavuttamaan tavoitteita. 4

3 Toyotan tuotantojärjestelmän (TPS) määritelmä Toyotan tuotantojärjestelmä eli TPS antaa työntekijöille valtuudet parantaa laatua tehostamalla jatkuvasti prosesseja ja poistamalla luonnonvaroihin, työhön ja yrityksen resursseihin liittyvää hukkaa. TPS vaikuttaa joka tasolla organisaatiossamme ja sisältää yhteisen tiedon, arvojen ja prosessien ymmärryksen. Siinä annetaan työntekijöille tarkkaan määritellyt vastuualueet tuotannon jokaisessa vaiheessa ja kannustetaan jokaista parantamaan kokonaisuutta. 5

4 TPS:n historia Sakichi Toyoda perusti kehruu- ja kutomoyhtiön Toyoda Spinning and Weaving Company vuonna Hän kehitti ensimmäisenä höyrykäyttöiset kangaspuut, jotka pystyivät havaitsemaan langan katkeamisen ja pysähtymään automaattisesti. Tämän innovaation pohjalta syntyi kattavampi jidokan eli ihmisavusteisen automaation periaate, josta tuli myöhemmin toinen TPS:n peruspilareista. Joitakin vuosia myöhemmin, vuonna 1937, Sakichin poika Kiichiro perusti Toyota Motor Corporationin. Kiichiro omaksui isänsä kehittämän jidokan käsitteen ja kehitti sitä täydentämään oman filosofiansa, joka tunnetaan nimellä Just-in-Time (JIT) eli juuri oikeaan aikaan. Siitä tuli toinen TPS:n peruspilareista. Kiichiro vieraili Fordin massatuotantoon erikoistuneilla tehtailla Michiganissa tutustumassa kokoonpanolinjojen käyttöön. Taiichi Ohno Toisen maailmansodan jälkeen tarve valmistaa autoja tehokkaasti oli suurempi kuin koskaan. Kiichiron nuorempi serkku Eiji, josta tuli myöhemmin Toyota Motor Manufacturingin pääjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja, antoi nuorelle insinöörille Taiichi Ohnolle tehtäväksi kasvattaa Toyotan tuottavuutta. 6

5 Ohno onnistui yhdistämään Just-in-Time-käsitteen jidokaan. Vuonna 1953 myös Ohno matkusti Yhdysvaltoihin tutkimaan Fordin tuotantomenetelmiä, mutta hän löysikin inspiraationsa amerikkalaisista supermarketeista. Ohno huomasi, että asiakkaat ottivat kaupan hyllyiltä vain sillä hetkellä tarvitsemiaan tuotteita, minkä jälkeen kyseisten tuotteiden varastot täydennettiin nopeasti ja täsmällisesti. Ohno oivalsi, että supermarketit ovat pohjimmiltaan hyvin hoidettuja varastoja, joissa saapuvat ja lähtevät tavarat ovat hyvässä tasapainossa eikä tilaa tuhlata pitkäaikaiseen varastointiin. Palattuaan Japaniin Ohno kehitti oivalluksensa pohjalta kanbanin käsitteen. Ohno sai vaikutteita myös amerikkalaiselta laadunvalvonnan edelläkävijältä William Edwards Demingiltä. Demingin menetelmän tavoitteena oli parantaa laatua liiketoiminnan jokaisessa vaiheessa aina tuotesuunnittelusta tuotantoon ja myynninjälkeiseen asiakaspalveluun. Deming opetti, että tuotantoprosessin jokaista vaihetta tulisi pitää sitä edeltävän vaiheen asiakkaana, mikä sopi erinomaisesti Kiichiron Just-in-Time-filosofiaan ja kaizenin periaatteeseen. Nykyään Ohnoa pidetään TPS:n isänä, joka kehitti sen käytännölliseksi menetelmäksi ja ennen kaikkea sai sen toimimaan tuotannossa. Toyotan tuotantojärjestelmä on kehittynyt ja jalostunut nykymuotoonsa useiden vuosikymmenten aikana. TPS:n tekniikoiden ja johtamisprosessien tuomat hyödyt ovat kuitenkin yhtä lailla sovellettavissa muillekin 2000-luvun aloille. TPS on otettu käyttöön Toyotan kaikissa osissa, mikä on parantanut merkittävästi Toyotan tuotteiden ja palveluiden laatua ja luotettavuutta. Toyotan tuotantojärjestelmä on saanut maailmanlaajuisen maineen johtavana liiketoimintafilosofiana, joka tuo mitattavissa olevia parannuksia tuotannon tehokkuuteen ja laatuun. Monet valmistajat ovat pyrkineet omaksumaan TPS:n periaatteet, ja tutkijat ja johdon konsultit eri puolilla maailmaa ovat kehittäneet sen pohjalta omia strategioitaan ja liiketoiminnan parantamiseen tähtääviä ohjelmia. 7

6 Just-in-Time sujuvat, jatkuvat ja optimoidut työnkulut Toyotan tuotantojärjestelmän ansiosta asiakaskysyntään voidaan vastata nopeasti ja tehokkaasti, sillä koko tuotantotoiminta on sidottu todelliseen markkinakysyntään. Just-in-Time-tuotanto perustuu hienosäädettyihin kokoonpanoprosesseihin, joissa käytetään vain tarvittava määrä tarvittavia osia, juuri oikeaan aikaan. Hyvä esimerkki on prosessi, jonka avulla valmistetaan kuutta erityyppistä tuotetta. Viikon aikana tuotteiden kokonaiskysyntä voi vaihdella 25 % ylös- tai alaspäin, ja tuotetyyppien yhdistelmä vaihtuu päivittäin. Suunnittelun kannalta tilanne on haastava, mutta se on myös hyvin tavanomainen monenlaisessa liiketoiminnassa, jossa tuotantoprosessin tai muun prosessin on joustettava jatkuvasti kysynnän mukaan. Toyotan tuotantojärjestelmässä tähän elämän tosiasiaan on reagoitu kehittämällä lähestymistapa, jonka avulla HEIJUNKA TUOTANNON TASOITTAMINEN Termi heijunka kuvaa TPS-lähestymistavan pohjautumista Just-in- Time-prosesseihin, joissa varastointikustannukset minimoidaan sillä, että osat saapuvat käyttöpaikkaansa vasta silloin, kun niitä tarvitaan. vaihtaa helposti, jolloin valmistetaan vain tarvittavia tuotteita juuri oikeaan aikaan, luottaen tuotantoon. Tuotantomäärien mahdollisiin vaihteluihin varaudutaan määrittämällä kysynnän keskimääräinen taso. Työmäärien epätasaisuutta kuvataan termillä mura. Heijunka on muran poistamista tasoittamalla tuotantomääriä, jolloin tuotanto alkaa virrata sujuvasti, jatkuvasti ja tehokkaasti. Heijunkan vastakohta on massatuotanto, jossa valmistetaan suuria määriä yksittäistä tuotetta usein aivan liikaa kysyntään nähden. Heijunkan harjoittaminen poistaa myös muria eli ylikuormitusta tai rasittavaa työtä, joka voi aiheuttaa turvallisuus- ja laatuongelmia. Mura ja muri ovat muda- eli hukkalajeja, jotka tulee poistaa. Heijunka-ajattelussa prosessi suunnitellaan niin, että tuotteita voi Työntöohjaus Imuohjaus (TPS) 8

7 MUDAN ELI HUKAN POISTAMINEN Hukka eli lisäarvoa tuottamaton toiminta sisältää asioita, joita ei aina edes pidetä haaskauksena: ylituotantoa, liian suuren varaston pitämistä, uudelleentyöstämisen tarvetta sekä tarpeetonta liikkumista, käsittelyä ja odotusta. TAKT-AIKA TUOTANNON SYKE Ajankäytön suunnittelu on olennainen osa Toyotan tuotantojärjestelmää. Takt tarkoittaa asiakaskysynnän tahtia eli pohjimmiltaan sitä, mitä markkinoilla vaaditaan valmistettavan. Takt-aika kuvaa työsykliä, jonka aikana pystytään vastaamaan tietyn asiakkaan vaatimuksiin. Olennaista on se, että työsyklin tulee vastata kysyntää, jotta ei synny ali- eikä ylituotantoa. Takt-aika määrittää tuotannon virtausnopeuden, ja sen avulla voidaan laskea, miten paljon työtä voidaan tehdä. Takt-ajan optimointi vähentää hukkaa ja tehottomuutta poistamalla viivytysten tai ylituotannon riskin prosessin eri vaiheista. Takt-aika ja heijunka tarkoittavat kykyä joustaa kysynnän mukaan ja varmistaa prosessin sujuvuus, jatkuvuus ja mitattavuus. KANBAN-KORTTI Jotta työnkulut voisivat olla joustavia, tehokkaita ja sujuvia, täytyy oikeiden asioiden olla oikeissa paikoissa oikeisiin aikoihin. Toyotan tuotantojärjestelmässä tämä tarkoittaa sitä, että tuotteen rakentamiseen tarvitaan täsmälleen oikeat osat. Kanban kortti Kanban-kortti on yksinkertainen ja selkeä apuväline, jota TPS:ssä käytetään osien tilaamiseen silloin, kun niitä tarvitaan. Tämän vuoksi osia ei tarvitse varastoida kokoonpanoalueella kuin minimimäärä. Ennen kuin varastot ehtivät tyhjentyä, työntekijät ilmoittavat kanbankortin avulla lähestyvästä täydennystarpeesta, ja toimitus tulee juuri oikeaan aikaan. Prosessi perustuu imuohjauksen periaatteeseen, jossa tuotteet valmistetaan vasta tilauksesta. Imuohjauksen vastakohta on työntöohjaus, jossa ei välttämättä oteta huomioon todellista tarvetta. ja sen merkitys liiketoiminnalle Sujuva, jatkuva ja optimoitu työnkulku, johon sisältyvät huolellisesti suunnitellut ja mitatut työsyklit sekä kysynnän mukaan liikkuvat tavaravirrat, vähentää ajan, materiaalien ja kapasiteetin haaskaamisesta johtuvia kustannuksia. Työntekijät voivat keskittyä työtehtäviinsä ilman keskeytyksiä, mikä parantaa laatua, toimitusten oikeaaikaisuutta ja Toyotan asiakkaiden mielenrauhaa. 9

8 Jidoka laadun rakentaminen prosessiin Toyotan tuotantojärjestelmässä ei tingitä laadusta. Niinpä TPS:ään sisältyvä jidokan periaate merkitsee sitä, että laadunvalvonta kuuluu tuotantoprosessin jokaiseen vaiheeseen. Jidoka tekee kaikista prosesseista näkyviä ja auttaa siten varmistamaan, että poikkeamat huomataan ja niihin reagoidaan välittömästi. GENCHI GENBUTSU ONGELMIEN JUURELLE MENEMINEN Parannuksia tehdään usein sen seurauksena, että vastaan on tullut ongelmia. Siksi ongelmat täytyy selvittää kunnolla genchi genbutsu -periaatteen avulla eli sananmukaisesti menemällä ongelman juurelle ja arvioimalla sitä itse sen sijaan, että luottaisi muiden antamiin tietoihin, sillä vain itse havainnoimalla voi muodostaa tarkan kokonaiskuvan tilanteesta. ANDON-TAULU Andon-taulu on yksinkertainen mutta erittäin selkeä sähköinen taulu, jossa näkyvät tuotantolinjojen reaaliaikaiset tilat. Taulun ansiosta esimiehet saavat välittömästi tiedon työntekijän kohtaamasta ongelmasta ja näkevät ongelman tarkan ilmenemispaikan. Työntekijät ottavat vastuuta tuotannon laadusta, ja heillä on valtuudet pysäyttää tuotantolinja tarvittaessa. Tuotantolinjaa ei käynnistetä uudelleen ennen kuin vian pohjimmainen syy on hoidettu kuntoon. Andon-taulu Jidoka voidaan kääntää termillä autonomaatio, jota voidaan kuvailla ihmisavusteiseksi automaatioksi. Laatua valvotaan kaikkialla niin, että kaikki työntekijät ovat velvollisia tekemään laatutarkastuksia ennen valmisteilla olevien tavaroiden toimittamista seuraavalle työvaiheelle. Jos tuotteessa havaitaan puute tai virhe, siihen puututaan välittömästi vaikka se tarkoittaisi tuotannon keskeyttämistä joksikin aikaa. STANDARDOINTI Laadunvarmistuksen päätekijöihin kuuluu myös standardointi eli vakiinnuttaminen. Standardoitujen työtehtävien kehittäminen ja hyödyntäminen varmistaa tasaisen korkean laadun, tahdittaa tuotantoa ja toimii vertailukohtana jatkuvien parannusten tekemiselle. 10

9 VIRHEIDEN ESTÄMINEN JA TARVIKKEIDEN MERKITSEMINEN Toyotan tuotantolinjoilla näkee paljon apuvälineitä, jotka tekevät tyypillisten virheiden tekemisen työpisteissä vaikeaksi tai mahdottomaksi. Poka-yokena tunnettu periaate on yksinkertainen mutta luova ja luotettava tapa vähentää virheitä ja pitää yllä hyvää laatua. Lisäksi kaikki usein käytettävät tarvikkeet merkitään selvästi, jotta jokainen löytää ne ja voi käyttää niitä yhtä helposti. ja sen merkitys liiketoiminnalle Laadun ylläpitäminen tuotantoprosessin jokaisessa vaiheessa on auttanut luomaan Toyotan mainetta laadukkaana valmistajana. Toyotan tuotantojärjestelmässä jokainen työntekijä valtuutetaan valvomaan laatua, osoittamaan ja korjaamaan mahdolliset poikkeamat tai viat sekä estämään huonolaatuisten tuotteiden siirtyminen asiakkaalle. TPS:n tuomat hyödyt eivät kuitenkaan rajoitu asiakkaan saamaan toimitukseen. Toyotan laadukkaiden tuotteiden ansiosta asiakkaat pääsevät hyötymään paremmasta tuottavuudesta, seisokkien vähäisyydestä ja suuremmasta pääoman tuotosta. 11

10 Kaizen parantaminen on jatkuva prosessi Muutos koetaan monissa organisaatioissa haastavaksi prosessiksi. Toyotalla muutos on elämäntapa, sillä yrityksen toiminnan perustana on jatkuvan parantamisen filosofia, kaizen. Kaizen tarkoittaa sitä, että kaikki työntekijät organisaation jokaisessa osassa etsivät jatkuvasti tapoja parantaa toimintaa, ja vastaavasti ihmiset yrityksen kaikilla tasoilla tukevat tätä parantamisprosessia. Kaizenin toteuttaminen edellyttää selvyyttä tavoiteltavista asioista, joten kehityksen tueksi on tärkeää asettaa selkeitä päämääriä ja tavoitteita. Kyse on pitkälti myönteisestä asenteesta ja keskittymisestä asioihin, jotka pitäisi tehdä ei asioihin, jotka voidaan tehdä. TPS AJATTELEVIEN IHMISTEN JÄRJESTELMÄ Toyotan tuotantojärjestelmässä työntekijöitä kannustetaan ajattelemaan prosessia ja tekemään oikea-aikaisia päätöksiä sen sujuvuuden ylläpitämiseksi sen sijaan, että he toimisivat kuin robotit. Tällainen osallistuminen luo vastuuntuntoa prosessin onnistumisesta ja parantaa työmoraalia ja laatua. Myös tämä on olennaista kaizenin onnistumisen kannalta. Joka aamu pidetään asa-ichi-kokous, jossa keskustellaan laatupoikkeamista ja tartutaan niiden taustalla oleviin syihin. Kaizenissa ei ole kyse ainoastaan asiantuntijoiden tai yrityksen johdon kehittämistä ja toteuttamista parannuksista. Kaizeniin osallistuvat kaikki, sillä siinä hyödynnetään prosessissa välittömästi työskentelevien ihmisten laajaa tietämystä, osaamista ja kokemusta. Esimerkiksi Toyota Material Handling Europen tuotantolaitoksilla tehdään tyypillisesti noin parannusehdotusta vuodessa. VIISI MIKSI-KYSYMYSTÄ LOGIIKAN TESTAAMINEN Kaizenissa edellytetään kaikkien parannusehdotusten logiikan ja hyödyn huolellista arviointia ennen toimeen ryhtymistä. Tämän vuoksi Toyotalla on kehitetty viiden miksi-kysymyksen menetelmä. Jokaista suunniteltua parannusta pitää testata kysymällä miksi? viidellä tasolla sen varmistamiseksi, että parannuksen logiikka ja arvo ovat kiistämättömiä. Tämä menetelmä pienentää sitä riskiä, että tehdään muutoksia ilman riittäviä perusteluja. 12

11 5S JATKUVAN PARANTAMISEN KULTTUURI Toyotan tuotantojärjestelmä pureutuu syvemmälle kuin pelkästään tuotantoprosesseihin liittyvät periaatteet. Sen vaikutukset ulottuvat koko organisaatioon: myyntiin ja markkinointiin, hallintoon, tuotekehitykseen ja johtamiseen. Kaikkia työntekijöitä kohdellaan samalla tavalla riippumatta heidän asemastaan. Toyota huolehtii siitä, että työntekijät ovat ylpeitä työstään ja tekevät sitä tehokkaasti. Tämän tukemiseksi on kehitetty 5S-järjestelmä: SEIRI sorttaus SEITON sijoittelu SEISO siivous SEIKETSU standardointi SHITSUKE sitoutuminen ja sen merkitys liiketoiminnalle Kaizen on yksi Toyotan tuotantojärjestelmän kulmakivistä ei siis pelkkä prosessi vaan myös asenne. Tavoittelemalla alati uusia parannuksia Toyota varmistaa, että asiakkaat saavat aina nauttia erinomaisista tuotteista, joiden teknologia on kaikkein kehittyneintä ja luotettavinta. Toyota tekee myös yhteistyötä asiakkaidensa kanssa parantaakseen heille tarjoamiaan palveluita ja optimoidakseen asiakkaiden investoinnit Toyotan tuotteisiin. Näiden periaatteiden mukaisesti jokainen työntekijä osallistuu aktiivisesti prosessien optimaalisen tehokkuuden ja taloudellisuuden ylläpitämiseen. 13

12 Ympäristö Toyotan sydämen asia Toyota ottaa ympäristön huomioon kaikessa päivittäisessä toiminnassaan. Tuotteiden ympäristövaikutukset analysoidaan elinkaaren jokaisessa vaiheessa: tuotekehityksessä, tuotannossa, käytössä ja kierrätyksessä. TPS:ään kuuluu myös 3R-periaate, joka tulee sanoista reduce, reuse, recycle (vähennä, käytä uudelleen, kierrätä). Tuotannossa hukan eli mudan vähentäminen on yksi toimintaa ohjaavista pääperiaatteista ja siten myös koko TPS:n hyödyistä. Käsittelystä, varastoinnista, kuljetuksesta, ylituotannosta, liikkumisesta, odottamisesta ja tuotantovirheistä johtuvan hukan vähentäminen tuo välittömiä ympäristöhyötyjä. Alemmalla tasolla, Toyota Material Handling Europen tuotantolaitoksissa, jätteitä on lajiteltu jo pitkään. Kaikille TMHE:n tuotantolaitoksille on myönnetty ISO sertifikaatti. ja sen merkitys liiketoiminnalle Toyota on kehittänyt käytännön, joka auttaa vähentämään hiilidioksidipäästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja vähentämään ympäristöriskejä. Ympäristön huomioiminen tuotteen elinkaaren jokaisessa neljässä vaiheessa on vastuullinen lähestymistapa, joka tuottaa Toyotan asiakkaille todellisia hyötyjä heidän tasapainotellessaan oman ympäristövastuunsa kanssa. 14

13 Työturvallisuus TPS:n osana Työturvallisuus on olennainen osa kaikkia TPS:ään kuuluvia filosofioita ja käytäntöjä. Se on tärkeä asia mutta ennen kaikkea välttämättömyys. Uupumaton pyrkiminen asioiden tekemiseen parhaalla mahdollisella tavalla ei voisi koskaan tuottaa hedelmää, jos turvallisuudesta tingittäisiin näennäisen tehokkuuden vuoksi. Kun prosesseja parannetaan laadun lisäämiseksi, myös turvallisuus lisääntyy. ja sen merkitys liiketoiminnalle Toyota panostaa työntekijöidensä työterveyteen ja -turvallisuuteen, jotta he voisivat keskittyä työhönsä huippulaatuisten tuotteiden valmistamiseen ja tehokkuuden parantamiseen. Toyotan tuotantolaitoksille on myönnetty OHSAS sertifikaatti, joka on kansainvälinen työterveys- ja työturvallisuusjohtamisen standardi. Tuotantolaitoksilla pyritään ennakoimaan ja vähentämään mahdollisia riskitekijöitä tehokkaasti ja estämään työtapaturmia. Prosessien muuttamisen ja työvälineiden uusimisen yhteydessä kiinnitetään runsaasti huomiota työntekijöiden terveyden, turvallisuuden ja ergonomian turvaamiseen tai parantamiseen. Työturvallisuus ei kuitenkaan ole mikään uusi asia. TPS:ssä on aina suojeltu työntekijöitä automaation ja prosessien parantamisen avulla. Koska TPS:ssä työntekijöiltä edellytetään joustavuutta, heidän on helpompi olla tarkkaavaisia ja keskittyneitä myös työtehtäviensä muuttuessa. Työpisteet suunnitellaan aina helppokäyttöisiksi, työskentelyä nopeuttaviksi, mukaviksi ja tehokkaiksi. Kaizenin periaatteen mukaisesti kaikki työntekijät tuotannosta johtoon osallistuvat turvallisuuskoulutuksiin ja saavat tehdä aloitteita prosessien turvallisuuden parantamiseksi. 15

14 TPS:n merkitys asiakkaan liiketoiminnalle TPS on olennainen osa sitä, mikä tekee Toyotasta ainutlaatuisen ja Toyotan tuotteista kannattavan sijoituksen asiakasyrityksille. Toyotan asiakkaat tietävät, mitä voivat odottaa saavansa ostaessaan Toyotalta: yhteistyökumppanin, joka on riittävän vahva ja joustava vastatakseen muuttuvien markkinoiden tarpeisiin. Toyota pyrkii jatkuvasti parantamaan toimintaansa, joten laatu on sisäänrakennettuna tuotteisiin ja asiakkaat saavat suoria hyötyjä. Kustannukset pysyvät kurissa, sillä Toyotan korkean tuottavuuden ja tuotteiden luotettavuuden vuoksi sijoitettu pääoma tuottaa hyvin. Tuotteet toimitetaan ajallaan ja odotetun laatutason mukaisina, joten Toyotan asiakkaat voivat suunnitella ja ylläpitää toimintaansa ongelmitta. Toyota jakaa asiakkaidensa kiinnostuksen ympäristöasioihin, mikä näkyy jokaisessa vaiheessa aina tuotannosta kierrätykseen. Toyotan tuotteet ovat hyviä valintoja ympäristön kannalta. Toyotan tuotantojärjestelmä on toimivaksi osoitettu maailmanluokan järjestelmä, josta on hyötyä niin Toyotan tuotteille kuin asiakkaillekin. TPS maailmanluokan järjestelmä Toyota kiinnittää jatkuvasti huomiota turvallisuuteen, oli kyse sitten työntekijöistä tai asiakkaista. Turvallisuus on sisäänrakennettuna Toyotan prosesseissa ja tuotteissa, mikä lisää selvästi tuottavuutta ja laskee kustannuksia. 16

15 Sanasto Andon-taulu Apuväline, jolla työntekijät voivat viestittää ongelmista esimiehilleen, jotta tilanne voidaan korjata heti. Työntekijät voivat tarvittaessa pysäyttää tuotantoprosessin. Tuotantolinjan varrella olevista työpisteistä voidaan antaa varoitus, joka näkyy keskeisellä paikalla olevalla, tuottavuutta reaaliaikaisesti kuvaavalla valotaululla. Asa-ichi-kokous Kokous, joka pidetään joka aamu Toyotan tehtailla ja jossa keskustellaan laatupoikkeamista ja tartutaan niiden taustalla oleviin syihin. Olennainen osa kaizenin harjoittamista. Kanban-kortti Prosessin apuväline, jolla pyydetään osien täydentämistä varastoon, jotta tuotanto pääsisi jatkumaan keskeytyksettä. Muda Hukka kaikissa muodoissaan (asiat, jotka eivät tuota lisäarvoa valmiille tuotteelle): ylituotanto, liialliset varastot, uudelleentyöstäminen/korjaus, liikkuminen, käsittely, odotus ja kuljetus. Mura Epätasaisuus (työmäärässä). Heijunka poistaa muraa, muria ja mudaa. Genchi genbutsu Perussyiden tunnistaminen, joka auttaa tekemään oikeita päätöksiä, luomaan yhteisymmärrystä ja saavuttamaan tavoitteita. Heijunka Tuotannon tasaaminen sekä tuotantomäärän että valikoiman suhteen. Just-in-Time-filosofian sekä muran, murin ja mudan poistamisen edellytys. Muri Ylikuormitus tai rasittava työ, joka aiheuttaa turvallisuusja laatuongelmia eli lisää hukkaa. Poka-yoke Virheiden estämiseen suunnitellut apuvälineet, jotka tekevät yleisten virheiden tekemisen työpisteissä vaikeaksi tai mahdottomaksi. Yksinkertainen mutta luova ja luotettava tapa vähentää virheitä ja pitää yllä hyvää laatua. Jidoka Ongelmien tuominen esiin, jotta ne voidaan ratkaista välittömästi. Just-in-Time Tuotannon ohjaaminen valmistamalla vain asiakkaiden tarvitsemia tuotteita juuri oikeaan aikaan ja oikean määrän ja toimittamalla tuotteet juuri oikealla tavalla (standardoidun tuotannon jatkuva imuohjaus ). Imuohjaus Tuotteiden valmistaminen vasta tilauksesta. Imuohjauksen vastakohta on työntöohjaus, jossa ei välttämättä oteta huomioon todellista tarvetta. Takt-aika Asiakaskysynnän tahti: tuotetaan vain markkinoiden tarvitsemia tuotteita ja optimoidaan siten kunkin asiakkaan vaatimuksiin vastaavan työsyklin kesto. Kaizen Jatkuva parantaminen. Mikään prosessi ei voi koskaan olla täydellinen, joten aina on varaa parantaa. 18

Leanin lähteellä Toyotan lean-kulttuuri ja asiakas ensin - ajattelu. Turku 19.9.2014 Jukka Korkiala

Leanin lähteellä Toyotan lean-kulttuuri ja asiakas ensin - ajattelu. Turku 19.9.2014 Jukka Korkiala Leanin lähteellä Toyotan lean-kulttuuri ja asiakas ensin - ajattelu Turku 19.9.2014 Jukka Korkiala Maailmanlaajuiset Toyota Way - arvot ovat Toyota-toiminnan kivijalkana Tavoitteena on saumaton yhteistyö

Lisätiedot

Suomen Lean-yhdistys ry Lean Association of Finland. Lean-ajatusmalli. Valunkäytön seminaari Kalle Arsalo

Suomen Lean-yhdistys ry Lean Association of Finland. Lean-ajatusmalli. Valunkäytön seminaari Kalle Arsalo Suomen Lean-yhdistys ry Lean Association of Finland Lean-ajatusmalli Valunkäytön seminaari 30.03.2017 Kalle Arsalo 19.8.2015 Suomen Lean-yhdistys ry Aatteellinen v. 2009 perustettu henkilöjäsenyhdistys

Lisätiedot

Mitä Lean on? Lean5 Europe Oy Ltd

Mitä Lean on? Lean5 Europe Oy Ltd Mitä Lean on? Lean5 Europe Oy Ltd Tommi Elomaa MITÄ ON LEAN? 1. ARVO TEHDÄÄN VAIN SITÄ, MIKÄ TUOTTAA ARVOA ASIAKKAALLE. EI TEHDÄ MITÄÄN MUUTA. Leanin keskeinen ajatus on päinvastainen Tarkoitus ei ole

Lisätiedot

BIMin mahdollisuudet hukan poistossa ja arvonluonnissa LCIFIN Vuosiseminaari 30.5.2012

BIMin mahdollisuudet hukan poistossa ja arvonluonnissa LCIFIN Vuosiseminaari 30.5.2012 BIMin mahdollisuudet hukan poistossa ja arvonluonnissa LCIFIN Vuosiseminaari 30.5.2012 RIL tietomallitoimikunta LCI Finland Aalto-yliopisto Tampereen teknillisen yliopisto ja Oulun yliopisto Tietomallien

Lisätiedot

Asfalttiprosessin tehokas hallinta ja tuottavuuden parantamisen keinot. Asfalttiseminaari 6.3.2008 Lauri Merikallio Vakeva Oy

Asfalttiprosessin tehokas hallinta ja tuottavuuden parantamisen keinot. Asfalttiseminaari 6.3.2008 Lauri Merikallio Vakeva Oy Asfalttiprosessin tehokas hallinta ja tuottavuuden parantamisen keinot Mitä opittavaa meillä on valmistavalta teollisuudelta? Asfalttiseminaari 6.3.2008 Lauri Merikallio Vakeva Oy Alustuksen tavoitteena

Lisätiedot

KJR C2006 Lean tuotanto Pekka Kyrenius K2015

KJR C2006 Lean tuotanto Pekka Kyrenius K2015 KJR C2006 Lean tuotanto Pekka Kyrenius K2015 15.1.2015 K213 Runkona: Luku 36 Philip D. Rufe (ed.) Fundamentals of Manufacturing, 3 rd Ed. [2013] Dearborn, Mich. : SME, Society of Manufacturing Engineers

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

Teollisuuden kriittiset menestystekijät. Tuotanto-automaation. automaation haasteet. Answers for Industry. Page 1 / 13

Teollisuuden kriittiset menestystekijät. Tuotanto-automaation. automaation haasteet. Answers for Industry. Page 1 / 13 Teollisuuden kriittiset menestystekijät Tuotanto-automaation automaation haasteet Answers for Industry Page 1 / 13 Teollisuuden kriittiset menestystekijät Strategisen suunnittelun merkitys kasvaa Markkinoiden

Lisätiedot

Siirtyminen ketterien menetelmien maailmaan! Maarit Laanti 24 October 2013!

Siirtyminen ketterien menetelmien maailmaan! Maarit Laanti 24 October 2013! Siirtyminen ketterien menetelmien maailmaan! Maarit Laanti 24 October 2013! Sisältö! 1. Tilanne nyt: waterscrumming! 2. Kokonaisvaltainen ketteryys mitä sillä haetaan, mitä sillä saadaan?! 3. Ketterän

Lisätiedot

Lean johtaminen ja työkalut. Työpaja 16.3.2016

Lean johtaminen ja työkalut. Työpaja 16.3.2016 Lean johtaminen ja työkalut Työpaja 16.3.2016 Lean ja Lean Construction Teoriainformoidut käytännön ihmiset MITÄ ON LEAN? LEAN on johtamisfilosofia joka on koko organisaatiota koskeva laaja-alainen muutosprosessi,

Lisätiedot

Miten edistää resilienssiä? Karolina Olin Potilasturvallisuuspäällikkö VSSHP

Miten edistää resilienssiä? Karolina Olin Potilasturvallisuuspäällikkö VSSHP Miten edistää resilienssiä? Karolina Olin Potilasturvallisuuspäällikkö VSSHP Mitä on resilienssi? Ei suoraa, yksiselitteistä määritelmää Tausta psykologiassa Viittaa dynaamiseen prosessiin Resilienssi

Lisätiedot

LCI-PÄIVÄT 2015 RANTASIPI AIRPORT MITEN LEAN CONSTRUCTION LUO UUTTA POTENTIAALIA RAKENNUSALAN KEHITTÄMISEEN

LCI-PÄIVÄT 2015 RANTASIPI AIRPORT MITEN LEAN CONSTRUCTION LUO UUTTA POTENTIAALIA RAKENNUSALAN KEHITTÄMISEEN LCI-PÄIVÄT 2015 RANTASIPI AIRPORT MITEN LEAN CONSTRUCTION LUO UUTTA POTENTIAALIA RAKENNUSALAN KEHITTÄMISEEN KIINTEISTÖJOHTAJA TEPPO SALMIKIVI HELSINGIN YLIOPISTO, TILA- JA KIINTEISTÖKESKUS HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

Varastokalusteet. Lisätietoja ulokehyllyistä. Toyota Storage Solutions. www.toyota-forklifts.fi

Varastokalusteet. Lisätietoja ulokehyllyistä. Toyota Storage Solutions. www.toyota-forklifts.fi Lisätietoja ulokehyllyistä Toyota Storage Solutions Varastokalusteet Ulokehyllyt Pylväskorkeus (mm) Ulokepituudet (mm) Kevyt 2000, 2600, 3000 400, 500, 600, 700 ja 800 Keskiraskas 3000, 3600, 4000 400,

Lisätiedot

TUOTTAVUUS Kivirakentamisen elinehto. Olli Korander RTT Tuottavuuselvitys 10.8.2012

TUOTTAVUUS Kivirakentamisen elinehto. Olli Korander RTT Tuottavuuselvitys 10.8.2012 TUOTTAVUUS Kivirakentamisen elinehto Aiheita RTT tuottavuusselvitys Tuottavuuden osa-alueet Laatu osana tuottavuutta Väittämiä tuottavuudesta Toimenpide-ehdotuksia Tavoite ja menetelmä RTT tuottavuusselvitys

Lisätiedot

VIRTAUSTEHOKKUUDEN LISÄÄMINEN PATOLOGIAN LABORATORIOSSA

VIRTAUSTEHOKKUUDEN LISÄÄMINEN PATOLOGIAN LABORATORIOSSA VIRTAUSTEHOKKUUDEN LISÄÄMINEN PATOLOGIAN LABORATORIOSSA Mikko Laiho 6.2.2015 TEHOKKUUSMATRIISI LEAN ON TÄHDEN TAVOITTELUA VAIHTELUA VÄHENTÄMÄLLÄ RESURSSITEHOKKUUS VIRTAUSTEHOKKUUS Vaihtelu Voi syntyä mm.

Lisätiedot

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015 REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ Tero Lausala, 24.9.2015 TYÖN MUUTOS JA MURROS TYÖPAIKOISTA TYÖTEHTÄVIIN: MONIMUOTOISET TAVAT TEHDÄ TYÖTÄ TYÖN TARJONNAN JA KYSYNNÄN KOHTAANTO-ONGELMA

Lisätiedot

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUPOLITIIKKA Puutyöliike Pekka Väre Ky:n liiketoiminnan kehittyminen ja jatkuvuus varmistetaan koko henkilökunnan yhdessä omaksumien toimintaperiaatteiden ja yrityksessä

Lisätiedot

PALVELUOHJAUS. Palveluohjaustyöryhmä 8.4.2015

PALVELUOHJAUS. Palveluohjaustyöryhmä 8.4.2015 PALVELUOHJAUS Palveluohjaustyöryhmä 8.4.2015 Anu Pihl 16.4.2015 PALVELUN TARVE Tiedon hankinta itsepalveluna Palveluohjaus 80-90% 10%-20% Palveluihin ohjaus/ palveluneuvonta Palveluissa ohjautuminen palveluohjaus

Lisätiedot

Työmaa-aikataulun tekeminen ja noudattaminen. 1 16.5.2016 Skanska Talonrakennus Oy Vesa Hintukainen

Työmaa-aikataulun tekeminen ja noudattaminen. 1 16.5.2016 Skanska Talonrakennus Oy Vesa Hintukainen Työmaa-aikataulun tekeminen ja noudattaminen 1 16.5.2016 Skanska Talonrakennus Oy Vesa Hintukainen Takuutoimenpiteet Työn tekeminen uudelleen Laite- ja konehäiriöt Tarpeeton materiaalin käsittely Tarpeettomat

Lisätiedot

Ilkka Kouri. Lean taskukirja

Ilkka Kouri. Lean taskukirja Ilkka Kouri Lean taskukirja Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukaisesti kielletty ilman nimenomaista

Lisätiedot

Automaatioratkaisuja yli

Automaatioratkaisuja yli Automaatioratkaisuja yli 40 vuoden kokemuksella 1 Asiakaslähtöisiä tuotantoautomaation ratkaisuja yli 40 vuoden kokemuksella Vuonna 1976 perustettu Sermatech Group on n. 70 henkilöä työllistävä monipuolinen

Lisätiedot

Meidän visiomme......sinun tulevaisuutesi

Meidän visiomme......sinun tulevaisuutesi Meidän visiomme... Asiakkaittemme akunvaihdon helpottaminen...sinun tulevaisuutesi Uusia asiakkaita, lisää kannattavuutta ja kehitystä markkinoiden tahdissa Synergy Battery Replacement Programme The Battery

Lisätiedot

Lean-implementaation tiekartta VSSHP:ssä Heikki Laurila Lean projektijohtaja VSSHP, Kehittämispalvelut

Lean-implementaation tiekartta VSSHP:ssä Heikki Laurila Lean projektijohtaja VSSHP, Kehittämispalvelut Lean-implementaation tiekartta VSSHP:ssä 8.5.2017 Heikki Laurila Lean projektijohtaja VSSHP, Kehittämispalvelut 1 VSSHP strategia 2017-2018, neljä strategista päämäärää Kaiken toiminnan on tuotettava arvoa

Lisätiedot

Turvallisuuden ja toimintavarmuuden hallinta tieliikenteen kuljetusyrityksissä. Anne Silla ja Juha Luoma VTT

Turvallisuuden ja toimintavarmuuden hallinta tieliikenteen kuljetusyrityksissä. Anne Silla ja Juha Luoma VTT Turvallisuuden ja toimintavarmuuden hallinta tieliikenteen kuljetusyrityksissä Anne Silla ja Juha Luoma VTT Click to edit Master Tutkimuksen title style tavoitteet Click Selvittää to edit toimintatapoja

Lisätiedot

Nostetta kuormankäsittelyyn

Nostetta kuormankäsittelyyn Kuormausnosturit Vaihtolavalaitteet Ajoneuvotrukit Takalaitanostimet Puutavara- ja kierrätysnosturit Nostetta kuormankäsittelyyn www.hiab.com Hiab tuntee kuormankäsittelyn toimialat ja niiden erityispiirteet.

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Tavoitteet Tämän toimintamallin avulla opit määrittelemään kiireen. Työyhteisösi oppii tunnistamaan toistuvan, kuormittavan kiireen sekä etsimään sen syitä

Lisätiedot

Tehokkuutta hoitotyöhön, hukkatyö ja Lean ajattelu terveydenhuollossa. Katja Pesonen, suunnittelija, HUS Perusterveydenhuollon yksikkö

Tehokkuutta hoitotyöhön, hukkatyö ja Lean ajattelu terveydenhuollossa. Katja Pesonen, suunnittelija, HUS Perusterveydenhuollon yksikkö Tehokkuutta hoitotyöhön, hukkatyö ja Lean ajattelu terveydenhuollossa Katja Pesonen, suunnittelija, HUS Perusterveydenhuollon yksikkö Lean ajattelu Filosofia, kulttuuri, arvo, ajattelutapa jne. Parannuskeino,

Lisätiedot

Hukkahaavit ja Kaizen. Mitä Hukkahaavi ja Kaizen on? Susanna Mantere Välinehuoltotyönohjaaja

Hukkahaavit ja Kaizen. Mitä Hukkahaavi ja Kaizen on? Susanna Mantere Välinehuoltotyönohjaaja Hukkahaavit ja Kaizen Susanna Mantere Välinehuoltotyönohjaaja 7.10.2016 Mitä Hukkahaavi ja Kaizen on? Hukkahaavi prosessin tarkastelua johon osallistuu eri ammattiryhmiä ja useampi työyksikkö Kaizen on

Lisätiedot

Maintpartner-konserni

Maintpartner-konserni Maintpartner-konserni Yritysesittely Huhtikuu 2016 100 % teollisuuden kunnossapitoa Itämeren alueella Avainluvut 2015 Liikevaihto 170 M, EBITDA 4,4 M Henkilöstön määrä 1600 Omistuspohja Pääomasijoittaja

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

septima tuotannon uusi elämä

septima tuotannon uusi elämä septima tuotannon uusi elämä 1 2 3 4 5 6 7 Lupaus Septima-palvelutuotteella saamme seitsemässä päivässä aikaan yrityksesi tuotannolle uuden elämän. Uuden tehokkaamman elämän, jossa kustannukset saadaan

Lisätiedot

Lean -menetelmä tuotanto- ja palveluorganisaatioissa

Lean -menetelmä tuotanto- ja palveluorganisaatioissa Uuden työelämän trendit Lean -menetelmä tuotanto- ja palveluorganisaatioissa Harri Haapasalo Professori, tuotantotalous D.Sc. Tech., M.Sc. Eng., M.Sc. Econ. Head of Industrial Engineering and Management

Lisätiedot

PALVELUOHJAUS. Tuotantorakennetyöryhmä

PALVELUOHJAUS. Tuotantorakennetyöryhmä PALVELUOHJAUS Tuotantorakennetyöryhmä 8.4.2015 PALVELUN TARVE Tiedon hankinta itsepalveluna Palveluohjaus 80-90% 10%-20% Palveluihin ohjaus/ palveluneuvonta Palveluissa ohjautuminen palveluohjaus Neuvonta/

Lisätiedot

Tuotannon luotettavuus

Tuotannon luotettavuus Tuotannon luotettavuus Tuomas Särkilahti Skanska Talonrakennus Oy 1 Sisältö 1. Skanskan Luotettavan Tuotannon Toimintapa (LTT) 2. Miksi tuotannon luotettavuus on tärkeää 3. Miten varmistamme luotettavan

Lisätiedot

SSCC - SERIAL SHIPPING CONTAINER CODE

SSCC - SERIAL SHIPPING CONTAINER CODE SSCC - SERIAL SHIPPING CONTAINER CODE käyttö toimitusketjussa Tiedonsiirron merkitys korostuu kilpailun globalisoituessa ja yritysten verkottuessa. Yritykset eivät hae kilpailuetua pelkästään yksittäisinä

Lisätiedot

TÄTÄ ON LEAN. Leo Riihiaho

TÄTÄ ON LEAN. Leo Riihiaho TÄTÄ ON LEAN Leo Riihiaho 040-8660145 Leo.riihiaho@vr.fi/lexa.riihiaho@gmail.com TÄTÄ ON LEAN Lean kiteytettynä Arvoketjun hallinta Virtaus Johtaminen Tuloksia Taiichi Ohno Lean kiteytettynä Tarkoitus

Lisätiedot

Ohjattua suorituskykyä.

Ohjattua suorituskykyä. Ohjattua suorituskykyä. Yhdyskuntatekniset ajoneuvot Toimiala Rakennuskoneet Maa- ja metsätalouskoneet Kuljetus ja logistiikka Suorituskykyä. Kaikkien komponentien täydellisen integroinnin ansiosta saavutetaan

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Lean-ohjelmistokehityksen käyttöönoton jälkeisiä ohjelmistokehitysnopeutta rajoittavia tekijöitä

Lean-ohjelmistokehityksen käyttöönoton jälkeisiä ohjelmistokehitysnopeutta rajoittavia tekijöitä Matti Lehtinen Lean-ohjelmistokehityksen käyttöönoton jälkeisiä ohjelmistokehitysnopeutta rajoittavia tekijöitä Tietotekniikan pro gradu -tutkielma 9. lokakuuta 2011 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Tällä mennään Tuotteistaminen & asiakaslähtöinen markkinointi Vähän teoriaa, enemmän käytäntöä. http://www.youtube.com/watch?v=uk0zrvzvtb4

Lisätiedot

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE EETTISET OHJEET

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE EETTISET OHJEET TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE EETTISET OHJEET Toyota Material Handling Finland Oy www.toyota-forklifts.fi ULKOINEN Ver 201206 2 2 PÄÄJOHTAJAN ESIPUHE Toyota Material Handling Europen (TMHE:n) tavoitteena

Lisätiedot

HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan kokous Oheismateriaali A TULOSALUE: HYKS-SAIRAANHOITOALUE

HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan kokous Oheismateriaali A TULOSALUE: HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan kokous 8.3.2016 Oheismateriaali A TULOSALUE: HYKS-SAIRAANHOITOALUE Löydätte yksikkönne tulokset kalvosarjan alussa ja tämän jälkeen vertailut. Erot voidaan vastauksien

Lisätiedot

FlowIT virtaa IT-hankintoihin

FlowIT virtaa IT-hankintoihin FlowIT virtaa IT-hankintoihin Virpi Kalakoski, Matti Gröhn, Kirsi Jääskeläinen, Tiina Kalliomäki-Levanto, Jani Lukander, Kristian Lukander, Jarno Turunen, Teppo Valtonen, Tiina Vihtonen, Tuija Virtanen

Lisätiedot

Lean Leadership -valmennusohjelma

Lean Leadership -valmennusohjelma Lean Leadership -valmennusohjelma Näkökulmia johtajuuteen Tule kehittämään ja kehittymään! Valmennuksen tavoitteet Arjen kehittäminen: yksinkertaisilla kehitystoimenpiteillä merkittäviä parannuksia Henkilöstö

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen Nolla tapaturmaa 2020 Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015 Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus asetti

Lisätiedot

Boliden Kokkola. vastuullinen sinkintuottaja

Boliden Kokkola. vastuullinen sinkintuottaja Boliden Kokkola vastuullinen sinkintuottaja Sinkkiteknologian edelläkävijä Luotettavaa laatua Boliden Kokkola on yksi maailman suurimmista sinkkitehtaista. Tehtaan päätuotteet ovat puhdas sinkki ja siitä

Lisätiedot

Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa. Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Kaj von Weissenberg

Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa. Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Kaj von Weissenberg Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä Kaj von Weissenberg 19.5.2016 1 Lisää Inspectasta Luomme turvallisuutta, luotettavuutta ja kestävää kehitystä Pohjois-Euroopassa

Lisätiedot

Lean-periaatteiden mukaisen hukan havaitseminen ja minimointi ohjelmisto-organisaatiossa: tapaustutkimus

Lean-periaatteiden mukaisen hukan havaitseminen ja minimointi ohjelmisto-organisaatiossa: tapaustutkimus Lean-periaatteiden mukaisen hukan havaitseminen ja minimointi ohjelmisto-organisaatiossa: tapaustutkimus Riku Heinonen Helsinki 16.11.2015 Pro Gradu -tutkielma HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen

Lisätiedot

Hyria. Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa.

Hyria. Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa. Hyria 2018 Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa. Strategian avulla toteutamme visiomme. Hyria 2018 Strategia ei anna suoraa

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2016

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2016 Nokian kaupungin LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2016 Kaupunginjohtajan asettama työryhmä Tuomas Erkkilä (pj.) Marjatta Ainasoja, Sisko Nevala, Aila Vaimare Terttu Haataja, Kaisa Kirkko-Jaakkola,

Lisätiedot

Näkökulmia ja haasteita Venäjäliiketoimintaympäristössä. Живи и учись. Век живи - век учись

Näkökulmia ja haasteita Venäjäliiketoimintaympäristössä. Живи и учись. Век живи - век учись Valtakunnalliset ammattikorkeakoulujen liiketalouden koulutusalan kehittämispäivät 7. 8.11.2012 Näkökulmia ja haasteita Venäjäliiketoimintaympäristössä Живи и учись. Век живи - век учись Mitä on Venäjä-osaaminen?

Lisätiedot

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN a) Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa omassa myyntityössään toimia liiketoiminnan keskeisten periaatteiden ja organisaationsa

Lisätiedot

Käytännön laatua matkailuyrityksiin. Petkeljärvi 1.10.2009

Käytännön laatua matkailuyrityksiin. Petkeljärvi 1.10.2009 Käytännön laatua matkailuyrityksiin Petkeljärvi 1.10.2009 Mitä laatu on? Kokonaisvaltainen johtamismalli, joka kattaa kaikki yrityksen toiminnot strategisesta suunnittelusta asiakaspalveluun. 80 % systematiikkaa

Lisätiedot

Fiblonin tarina Meidän tapamme toimia

Fiblonin tarina Meidän tapamme toimia Fiblonin tarina Meidän tapamme toimia Ainutlaatuinen tapa toimia Fiblonilla on alalla ainutlaatuinen tapa toimia paneudumme asiakkaidemme liiketoimintaan ja kehitämme jatkuvasti uusia, innovatiivisia palvelu-

Lisätiedot

LCI Finland vuosipäivä 2013. Mitä on Lean Construction?

LCI Finland vuosipäivä 2013. Mitä on Lean Construction? LCI Finland vuosipäivä 2013 Mitä on Lean Construction? Lean Construction Lean Construction is not just another specific approach to construction, but rather a challenger of the conventional understanding

Lisätiedot

Healthcare Security Terveydenhuollon turvallisuuspalvelut

Healthcare Security Terveydenhuollon turvallisuuspalvelut Healthcare Security Terveydenhuollon turvallisuuspalvelut Terveydenhuollon toimintaympäristössä korostuvat ihmisläheisyys, luottamuksellisuus ja kyky toimia ripeästi tilanteiden muuttuessa. Nämä ominaisuudet

Lisätiedot

Vastuullisesti tuotettua, aina tasalaatuista sahatavaraa liiketoimintasi tueksi UPM TIMBER

Vastuullisesti tuotettua, aina tasalaatuista sahatavaraa liiketoimintasi tueksi UPM TIMBER Vastuullisesti tuotettua, aina tasalaatuista sahatavaraa liiketoimintasi tueksi UPM TIMBER UPM TIMBER Sinun ykkösvalintasi Nykyaikaiset ja tehokkaat sahamme sekä ammattitaitoinen henkilöstömme ovat avainasemassa,

Lisätiedot

Suomi jäämässä jälkeen kilpailijamaistaan ICT:n käytössä - mitä tehdä suunnan kääntämiseksi? Tomi Dahlberg TIVIA TALKS 7-8.5.2014

Suomi jäämässä jälkeen kilpailijamaistaan ICT:n käytössä - mitä tehdä suunnan kääntämiseksi? Tomi Dahlberg TIVIA TALKS 7-8.5.2014 Suomi jäämässä jälkeen kilpailijamaistaan CT:n käytössä - mitä tehdä suunnan kääntämiseksi? Tomi Dahlberg TVA TALKS 7-8.5.2014 1. Kaksi kuvaa T:n ja digitaalisen tiedon käytöstä Suomessa 2. T-Barometri

Lisätiedot

Etelä-Savon luomulogistiikan nykyinen malli. 6.3.2014 Suvi Leinonen

Etelä-Savon luomulogistiikan nykyinen malli. 6.3.2014 Suvi Leinonen Etelä-Savon luomulogistiikan nykyinen malli 6.3.2014 Suvi Leinonen S Etelä-Savon luomulogistiikan nykyinen malli - Lihantuottajat S Hankkeen lihantuottajat, naudat ja lampaat http://maps.yandex.com/? um=o3klinp0z0xkjxbusmk89pix_o1hipgq&l=map

Lisätiedot

Vastuullista turvallisuutta

Vastuullista turvallisuutta Vastuullista turvallisuutta Teline- ja sääsuojapalvelut SafeSolveTM Teline-Rami Oy telinerami.fi SafeSolve TM -konsepti koostuu 4 osa-alueesta: Sertifioidut toimintajärjestelmät ISO 9001, ISO 14001 ja

Lisätiedot

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Mitä on osaaminen ja osaamisen kehittäminen työssä? Työpaikoilla eletään jatkuvassa muutoksessa. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat ja työpaikalla

Lisätiedot

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY. Laatujärjestelmät yrityksen toiminnan tehostajana 4.3.2015. Marika Kilpivuori ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY. Laatujärjestelmät yrityksen toiminnan tehostajana 4.3.2015. Marika Kilpivuori ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Laatujärjestelmät yrityksen toiminnan tehostajana 4.3.2015 Marika Kilpivuori OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 BRC ISO 14001 OHSAS 18001 IFS 1 MIKSI OMAVALVONTA EI AINA

Lisätiedot

Teollisten palveluiden kehittäminen asiakaslähtöisesti. Diplomityö esitys Kari Kammonen

Teollisten palveluiden kehittäminen asiakaslähtöisesti. Diplomityö esitys Kari Kammonen Teollisten palveluiden kehittäminen asiakaslähtöisesti Diplomityö esitys Kari Kammonen Tutkimuskysymykset Alakysymyksillä pyrittiin saavuttamaan tutkimuksen tavoite sekä pyrittiin saamaan vastaus tutkimusongelmaan.

Lisätiedot

Varoitusjärjestelmä turvallisemman työympäristön puolesta

Varoitusjärjestelmä turvallisemman työympäristön puolesta Varoitusjärjestelmä turvallisemman työympäristön puolesta www.toyota-forklifts.fi Turvallisuus osana päivittäistä liiketoimintaasi Työtapaturmilla on alentava vaikutus tuottavuuteen. Tutkimukset Euroopassa

Lisätiedot

5.10. Työ Työkykyjohtamisen opintopolku 2017, osa 8/9: Työkyvyn johtaminen tiedolla

5.10. Työ Työkykyjohtamisen opintopolku 2017, osa 8/9: Työkyvyn johtaminen tiedolla 5.10. Työ 2040 - Työkykyjohtamisen opintopolku 2017, osa 8/9: Työkyvyn johtaminen tiedolla Hanna Kankainen, työkykyjohtaja, Varma Juho Kettunen, suurasiakasjohtaja, Varma Työkyvyn johtaminen tiedolla Liiketoimintalähtöinen

Lisätiedot

SUUNNITELMASTA VALMIIKSI TUOTTEEKSI 15.4.2014 RIIHIMÄKI

SUUNNITELMASTA VALMIIKSI TUOTTEEKSI 15.4.2014 RIIHIMÄKI SUUNNITELMASTA VALMIIKSI TUOTTEEKSI Jarkko Lohilahti Jarkko.lohilahti@maker3d.fi +358400565641 Konetekniikan insinööri Yrittäjä: 3D-tulostuspalvelu Maker3D Oy Tutkimusta ja toimintaa 3D-tulostuksen parissa

Lisätiedot

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen 28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen Monikulttuurinen työpaikka? Mitä se merkitsee? Onko työyhteisömme valmis siihen? Olenko minä esimiehenä valmis siihen?

Lisätiedot

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Haasteet vesialalla Monet yritykset pieniä kansainvälisen kasvun kynnyksellä

Lisätiedot

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Sosiaalialan yritysvastuu tarkoittaa yrityksen vastuuta omista yhteiskunnallisista vaikutuksistaan toimia, jotka hyödyttävät työntekijöitä ja muita yrityksen

Lisätiedot

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA Arto Engbom Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKETOIMINNASSA Arto Engbom Laatu ja kehitysjohtaja, Laitteet liiketoiminta-alue

Lisätiedot

VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUSTEN TURVALLISUUS ON ONNISTUMISEN SIVUTUOTE

VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUSTEN TURVALLISUUS ON ONNISTUMISEN SIVUTUOTE VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUSTEN TURVALLISUUS ON ONNISTUMISEN SIVUTUOTE 1 Case: Vantaan Energia Case: Vantaan Energia Oy Turvallisuushavainnot 2013 CASE: Vantaan energia Oy Kehitysprojektit 2013-14 Turvallisuustilastojen

Lisätiedot

Koulutustarjontaa asiantuntijoille, toimihenkilöille, suunnittelijoille, team leadereille, projektinvetäjille

Koulutustarjontaa asiantuntijoille, toimihenkilöille, suunnittelijoille, team leadereille, projektinvetäjille Koulutustarjontaa asiantuntijoille, toimihenkilöille, suunnittelijoille, team leadereille, projektinvetäjille Paavo Heikkinen Paavo.heikkinen@ael.fi Puhelin 050 3641 802 www.ael.fi AEL on profiloitunut

Lisätiedot

Työnjohtokoulutus/kiinteistöpalveluala

Työnjohtokoulutus/kiinteistöpalveluala Työnjohtokoulutus/kiinteistöpalveluala Hyväksytty 2.10.2013 Rehtori Sai Niemelä-Pentti Sisällys Työnjohtokoulutus/kiinteistöpalveluala... 3 Asiakkuuksien hallinta, 25 ov... 3 Lähiesimiehenä toimiminen,

Lisätiedot

Kestävät liiketoimintaratkaisut! Bisneksen tulostekijät! #FIBS_RP15!!

Kestävät liiketoimintaratkaisut! Bisneksen tulostekijät! #FIBS_RP15!! Kestävät liiketoimintaratkaisut! Bisneksen tulostekijät! #FIBS_RP15!! !!! Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS on Suomen johtava yritysvastuuverkosto. Autamme yrityksiä tekemään parempaa liiketoimintaa

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

Tuotannon laatukeskeinen suunnittelu ja ohjaus

Tuotannon laatukeskeinen suunnittelu ja ohjaus Tuotannon laatukeskeinen suunnittelu ja ohjaus Juha Juntunen mailto:juha.juntunen@pp.nic.fi Opintojakson sisältö Tehdassuunnittelun perusteet Tuotteen valmistusprosessit Kapasiteetin mitoitus Kannattavuusanalyysi

Lisätiedot

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan?

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Liikkuva Tuki Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Matti Järvinen Porin perusturva Psykososiaalisten palvelujen

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖSSÄ PARAS. Lean Yrityspalvelut. VAKK 15.09.2014 Vakk LEAN Yrityspalvelut Minna Kiviharju

KÄYTÄNNÖSSÄ PARAS. Lean Yrityspalvelut. VAKK 15.09.2014 Vakk LEAN Yrityspalvelut Minna Kiviharju KÄYTÄNNÖSSÄ PARAS. Lean Yrityspalvelut VAKK 15.09.2014 Vakk LEAN Yrityspalvelut Minna Kiviharju LEAN? VAKK 15.09.2014 Vakk LEAN Yrityspalvelut Minna Kiviharju Millaisia ongelmia LEAN ratkaisee? Hidaste

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI Copyright Mentorit Oy, 2006. www.mentorit.fi Mittarin käyttöoikeus vain tunnukset lunastaneella. Osittainenkin kopiointi tai muokkaus vain tekijän luvalla. Kyselyn perustana

Lisätiedot

When people and products connect a workplace comes to life.

When people and products connect a workplace comes to life. 130903 Tuotanto: Valentin&Byhr. Paino: Strokirk-Landströms. Paperi: Munken Polar. When people and products connect a workplace comes to life. www.efg.fi Tutustu meihin. EFG on johtava toimisto- ja julkisten

Lisätiedot

Mitä prosessissa kehitetään. Prosessin kehittäminen. Kehittämisen tavoitteita. Perusasioita kehittämisessä. Pohjana esim. CMM

Mitä prosessissa kehitetään. Prosessin kehittäminen. Kehittämisen tavoitteita. Perusasioita kehittämisessä. Pohjana esim. CMM Mitä prosessissa kehitetään Pohjana esim. CMM Prosessin kehittäminen Projektien hallinta Prosessin kuvaus, toimintaohjeet Laadunvarmistus Mentelmät Riskinhallinta Yms. Kehittämisen tavoitteita Tuotannon

Lisätiedot

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Ekologisen innovaation merkitys Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Meidän kaikkien täytyy ottaa ekologinen innovaatio huomioon Kun 53 % eurooppalaisten yritysten päätöksentekijöistä pitää

Lisätiedot

Monipuolista hienomekaniikkaa. Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI Järvenpää. Tel (0)

Monipuolista hienomekaniikkaa. Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI Järvenpää. Tel (0) Monipuolista hienomekaniikkaa Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI-04430 Järvenpää. Tel. +358 (0) 9 836 6070. www.mecsalo.com Liiketoiminta Valmistamme edistyksellisiä tuotteita vaativiin sovelluksiin

Lisätiedot

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa Uudistamme rohkeasti Uudistaminen on sitä, että reagoimme muuttuvaan toimintaympäristöön aiempaa herkemmin. Kehitämme ammattitaitoamme, kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja ja opimme yhdessä luottaen

Lisätiedot

Tuotteen hitsattavuuden testaus robottisimulointiohjelmalla. Kari Solehmainen Savonia Ammattikorkeakoulu HitSavonia

Tuotteen hitsattavuuden testaus robottisimulointiohjelmalla. Kari Solehmainen Savonia Ammattikorkeakoulu HitSavonia Tuotteen hitsattavuuden testaus robottisimulointiohjelmalla Kari Solehmainen Savonia Ammattikorkeakoulu HitSavonia Sisältö Yhtenäissuunnittelu (Concurrent engineering) Mallinnus ja simulointi Robottihitsauksen

Lisätiedot

PRO-Tietoisku LEAN 47. Laatupäivät 20.-21.5.2015, Tampere Juha Isomäki

PRO-Tietoisku LEAN 47. Laatupäivät 20.-21.5.2015, Tampere Juha Isomäki Muokkaa perustyyl. napsautt. PRO-Tietoisku LEAN 47. Laatupäivät 20.-21.5.2015, Tampere Juha Isomäki Valmentaja: Juha Isomäki DI, TTKK (turvallisuustekniikka ja tuotantotalous). Stora Enso Packaging Oy

Lisätiedot

Paperiliiton hallitusohjelmatavoitteita

Paperiliiton hallitusohjelmatavoitteita Paperiliiton hallitusohjelmatavoitteita 2015-2018 27.2.2015 1 Varmuus laadukkaista työpaikoista Työntekijöiden osalta ei ole perusteita tuotannon siirtämiseksi muihin maihin. Suomalaisten työntekijöiden

Lisätiedot

Laadunhallintajärjestelmä:

Laadunhallintajärjestelmä: Laadunhallintajärjestelmä: ISO 9001:2008 vs 2015 Kirsi Andersson, TTY Mitä eroa on ISO 9001:2008 ja ISO 9001:2015? Johtajuus korostuu Johtajuus saa uudessa standardissa enemmän painoarvoa. 2008 standardi

Lisätiedot

Testauksen tuki nopealle tuotekehitykselle. Antti Jääskeläinen Matti Vuori

Testauksen tuki nopealle tuotekehitykselle. Antti Jääskeläinen Matti Vuori Testauksen tuki nopealle tuotekehitykselle Antti Jääskeläinen Matti Vuori Mitä on nopeus? 11.11.2014 2 Jatkuva nopeus Läpäisyaste, throughput Saadaan valmiiksi tasaiseen, nopeaan tahtiin uusia tuotteita

Lisätiedot

ELÄKÖÖN ELÄMÄ JA TYÖ V työhyvinvoinnin ja johtamisen koulutuspäivä 22.10.2014 Palvelu tapana toimia. FM Jukka Oresto LAMK / Paideia Oy

ELÄKÖÖN ELÄMÄ JA TYÖ V työhyvinvoinnin ja johtamisen koulutuspäivä 22.10.2014 Palvelu tapana toimia. FM Jukka Oresto LAMK / Paideia Oy ELÄKÖÖN ELÄMÄ JA TYÖ V työhyvinvoinnin ja johtamisen koulutuspäivä 22.10.2014 Palvelu tapana toimia FM Jukka Oresto LAMK / Paideia Oy 1 . KAIKKI MUUTTUU Ansaintalogiikka on muuttumassa tavaroiden saatavuuden

Lisätiedot

Toyota Material Handling. Työturvallisuus. www.toyota-forklifts.fi

Toyota Material Handling. Työturvallisuus. www.toyota-forklifts.fi Toyota Material Handling Työturvallisuus www.toyota-forklifts.fi Trukkien turvallisuus -Ei mikään pieni asia Yrityksen vastuu trukkien työturvallisuudesta: Suomessa on aktiivikäytössä noin 30 000 trukkia.

Lisätiedot

Katsaus LEANin olemukseen Onko LEAN vain muoti ilmiö? BMKlubi HKI

Katsaus LEANin olemukseen Onko LEAN vain muoti ilmiö? BMKlubi HKI Katsaus LEANin olemukseen Onko LEAN vain muoti ilmiö? BMKlubi HKI 5 3.5.2016 BM Klubi Hki 5 Sonja Kynnös Jukka Pekka Pelttari Petri Kononow Petri Hannele Soiniitty Markku Koivisto (pj) Työtapa Kerran kuukaudessa

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Roeland Baan

Toimitusjohtajan katsaus. Roeland Baan Toimitusjohtajan katsaus Roeland Baan Olla vuoteen 2020 mennessä ruostumattoman teräksen johtaja, joka luo alan parhaan arvon olemalla asiakassuuntaunut ja tehokas. 1. Asiakkaat 2. Osakkeenomistajat 3.

Lisätiedot

Uusi Seelanti. katju.holkeri@vm.fi

Uusi Seelanti. katju.holkeri@vm.fi Uusi Seelanti katju.holkeri@vm.fi Tavoite 1 Haluttu työnantaja Varmistaa, että valtionhallinto on työnantajana houkutteleva hyville, sitoutuneille työntekijöille. Tavoite 2 Erinomaiset virkamiehet Luoda

Lisätiedot

Tuotantotehokkuuden parantaminen HKScanissa. Sami Sivuranta, EVP, Operations

Tuotantotehokkuuden parantaminen HKScanissa. Sami Sivuranta, EVP, Operations Tuotantotehokkuuden parantaminen HKScanissa Sami Sivuranta, EVP, Operations 1 Must-win Battle 2 2 1 Tiivis yhteistyö tuottajien kanssa Tuottavuuden ja kustannuskilpailukyvyn parantaminen 3 Fokus lihassa

Lisätiedot

Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle

Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle 1 Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle Markus Hellström 2 Esityksen kiteytys 3 Esityksen sisältö Tavoite ja sen merkitys liiketoiminnan johtamisessa Miten vien liiketoiminnan tavoitteeseen?

Lisätiedot

1) Ymmärrä - ja tule asiantuntijaksi askel askeleelta

1) Ymmärrä - ja tule asiantuntijaksi askel askeleelta Tarkkailuharjoitus 4..4. Tarkkailu- harjoitus Tarkkailuvihkotekniikka Alla on kuvattu askel askeleelta etenevät ohjeet siitä, kuinka kuluttajien tarpeita voidaan paljastaa. Tämä metodi auttaa sinua tekemään

Lisätiedot

www.ruukki.fi/flex RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ

www.ruukki.fi/flex RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ www.ruukki.fi/flex RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ JA ALUMIINIA TOIVEIDESI MUKAAN Ruukki FLEX Ruostumaton teräs ja alumiini juuri sinun mittojesi mukaan Ajattele ratkaisua, jossa saat yhden kontaktin palveluna juuri

Lisätiedot