SEIJA JOUKANEN. Helsinki, Messukeskus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "091013 SEIJA JOUKANEN. Helsinki, Messukeskus"

Transkriptio

1 SEIJA JOUKANEN Helsinki, Messukeskus

2 SIDONNAISUUDET Asiantuntijakokoukset: ReckittBenckiser, Pfizer Kongressimatkat: Lundbeck, Pfizer, ReckittBenckiser Luennointipalkkioita: Lundbeck, ReckittBenckiser, Servier, Professio Finland, Irti Huumeista ry, Hämeen Kesäyliopisto, ym.

3 Tupakkariippuvuuden hoito osana integroituja palveluja HELSINKI ayl Seija Joukanen, HML terveyspalvelut psy el, päihdelt:n ja hallinnon erit.pt

4 INTEGROIDUT PALVELUT yksi luukku : somaattinen terveydenhuolto, mielenterveyspalvelut, päihdehuolto, sosiaalipalvelut hoitointegraatiossa eri asteita, eri malleja organisaatioiden integraatio vs. työntekijätason yhteistyö potilaan ympärillä HML:n pth:ssa osin kanavamalli, psy sh:t terveysasemilla ja kanavissa, yhteistyö päihdehuollon kanssa KOHO-tiimi : mt, päihde, sos.toimi, kuntouttava työtoiminta, suora yhteys myös somatiikkaan

5 Hämeenlinnan kanavamalli episodi, terveyshyöty, E-omahoito Hml:ssa ei erillistä mielenterveystoimistoa, pth:n avopuolellla 11 psy sh:a, 2 psykologia, psy ayl erillinen yksikkö psy päiväosasto ja psy kuntoutuspkl lääketieteellinen hoitovastuu tkl:llä myös psy potilaiden kohdalla, psykiatri konsultoi päihdehuollosta vastaa A-klinikka, potilastason yhteistyö pth:n kanssa

6 Tupakkariippuvuus ja integroidut palvelut päihde- ja mt-potilailla näyttäisi integroitu hoito parantavan vieroituksen hoitotuloksia psykososiaaliset interventiot, CBT lääkityksen lisänä riippuvuuden psykopatologian ymmärrys tärkeää riippuvuuden diagnostiset kriteerit kuten muissakin riippuvuussairauksissa

7 TUPAKKARIIPPUVUUS 1) Addiktio ( kognitio / käytös) - -voimakas halu tai pakonomainen tarve tupakoida - kykenemättömyys hallita käyttöä 2) Fysiologia: - vieroitusoireet ja toleranssi 3) Seuraukset: - muut tärkeät mielenkiinnon kohteet menettävät merkitystään - käyttö jatkuu haitoista huolimatta

8 jatkuu tupakkariippuvuus F 17.2, tupakan haitallinen käyttö F17.1 sisältyy psykiatriseen osioon ja riippuvuussairauksiin ICD 10 ja DSM IVtautiluokituksissa ICD 10: tupakointia ei pidetä psykiatrisena sairautena DSM V : ei enää erillistä luokittelua haitallinen käyttö / väärinkäyttö ja riippuvuus vaan nimikkeenä päihdehäiriö, jossa vaikeusaste-eroja

9 .. jatkuu kriteerit kuten muissa riippuvuussairauksissa nikotiiniriippuvuus vs tupakkariippuvuus Fagerström mittaa nikotiiniriippuvuutta tupakkapäihtymys? tupakkariippuvuus ei estä opiskelua/työntekoa ICD 11 yhdistää riippuvuuden ja haitallisen käytön

10 Mitä erityistä päihde- ja/tai mtpotilaiden tupakoinnissa? skitsofreniapotilaiden 3 suurinta terveysriskiä: ylipaino, tupakka, muu päihdekäyttö tupakointi vaikuttaa lääkemetaboliaan ( ei nikotiinivaikutus ) tupakoinnin merkitys kognitioon, yhteys muihin päihderiippuvuuksiin päihdevieroituksen jälkeinen kognitiivinen toipuminen tupakointia jatkavilla huono, samoin relapsiriski koholla

11 jatkuu tupakointi psyykkisesti sairailla yleisempää kuin muulla väestöllä (kansainvälinen ilmiö ) päivittäin tupakoivilla aikuisilla taustalla depressio kaksi kertaa, nuorilla viisi kertaa yleisempi tupakoivilla muita useammin jokin päihdehäiriö alkoholiriippuvaisista tupakoi 75-90%, heistä n.70% yli 30 savuketta/vrk myös muita päihdehäiriöitä sairastavilla tupakointi yleistä ja runsasta mt-potilaista 15%, yleisväestöstä 50% onnistuu lopetuksessa

12 .jatkuu riippuvuuksien hoito yleisesti päihdehuollossa, psykiatriassa tupakkariippuvuuden aikaansaamat akuutit terveyshaitat katsottu vähäisemmiksi vs. alkoholitai huumehaitat ( psykoosit, sekavuustilat) tupakkariippuvuus - dg puuttuu kirjauksista, vaikka olisi tehtykin tupakkariippuvuuden hoito keskittynyt keuhkolääkäreille, yleislääkäreille

13 jatkuu skitsofreniapotilaista tupakoi 70-90%, päivittäiset määrät korkeita depressiopotilaista tupakoi 40-50% päivittäin tupakoivilla aikuisilla taustalla oleva depressio x 2, nuorilla x 5 yleisempää verrokkiväestöön nähden tupakoivilla alkoholiongelman riski 15-20% systemaattista ohjelmaa mt-potilaiden tupakkavieroitukseen tarvitaan

14 . jatkuu mt-potilaat keskenään heterogeeninen ryhmä, samoin päihdeongelmaiset ( depressio, sch, alko-ongelma, ruiskuhuumeiden käyttäjät) sairaalahoidon aikana potilaiden tupakointi määrällisesti runsaampaa kuin avohoidon aikana - syyt? tupakoinnin aloitus ( tai uudelleen aloitus ) sairaalajakson aikana yleistä

15 Tupakointi ja päihdehuolto miten riippuvuudet eri aineisiin asetetaan tärkeysjärjestykseen akuutit terveyshaitat käytön pituus? käytön aloitusikä? hoitoon hakeutumisen ilmoitettu syy? kun huumevieroitus tehty onnistuneesti, potilas sairastuu keuhkosyöpään? tupakoinnin varhainen aloitusikä ennustaa muun päihdekäytön alkua paremmin kuin varhaiset alkoholikokeilut

16 PSYKOOSIPOTILAAT puheeksiotto myös akuuttihoidossa, suhteutettava psykiatrisen oirekuvan vaikeusasteeseen tupakointi alentaa monen psykoosilääkkeen tehoa, toisaalta voi poistaa vähentää sivuvaikutuksia tupakoinnin vähentäminen /lopettaminen nostaa näitä lääkepitoisuuksia, jolloin lääkitystä voi keventää potilaan tulee tietää tästä,samoin kertoa hoitohenkilökunnalle tupakointitapojen muutoksista lääkepitoisuusmuutokset eivät liity nikotiiniin vaan polyaromaattisiin hiilivetyihin

17 jatkuu pitoisuudet alenevat niillä lääkkeillä, jotka metaboloituvat maksan CYP 450 1A2 reittiä eniten pitoisuus alenee :olantsapiini (Zyprexa), klotsapiini (Leponex, Froidir), 30-35%, jkv. myös risperidoni, klooripromatsiini, haloperidoli psykoosipotilaalla voi samanaikaisesti olla käytössä masennuslääkkeitä, rauhoittavia lääkkeitä, unilääkkeitä, joiden pitoisuuksia tupakointi myös alentaa skitsofrenian ja tupakoinnin yhteys??

18 .jatkuu atyyppiset psykoosilääkkeet saattavat vähentää nikotiiniriippuvuuden vaikeusastetta verrattuna haloperidoliin (2010: Etelä-Korea) aripipratsoli ( Abilify)näyttäisi olevan tässä hyödyllisin : vähemmän käyttöhimoa, FTQpisteiden lasku tupakka vähentää EP-oireita, mahdollisesti lisää liikehäiriöitä nikotiini saattaa vaikuttaa suoraan joihinkin sch:lle tyypillisiin oireisiin

19 Psykiatrinen sairaalahoito sairaalahoidon aikaiset potilaan autonomian rajoitukset / hoitosopimukset tahdosta riippumaton hoito ensisijainen hoidon tavoite psyykkisen voinnin korjaaminen samanaikainen tupakkavieroitus pitkittää toipumista? oireina ahdistuneisuus, levottomuus, sekavuus - tupakan vieroitusoireet lisäävät näitä oireita?

20 .jatkuu vaikeasti sairaan potilaan hoidossa painopiste psyykkisen voinnin korjaamisessa samanaikainen tupakkavieroitus pitkittää toipumista / sairaalahoidon tarvetta? 2-dg- potilaat: tupakkariippuvuutta ei määritellä päihdehäiriöksi? 2012 julkaisu: psykiatrisen sairaalan potilaat ja henkilökunta yhtä motivoituneita vieroitukseen

21 Mitä muutos vaatii? vieroitus osastojakson aikana nyt usein potilaan aloitteesta aloite ja puheeksiotto henkilökunnalle rutiiniksi henkilökunnan usko vs. epäusko vieroittautumisen onnistumiseen motivoiva haastattelu, kognitiivisen terapian menetelmät tupakointiin liittyvä haastattelu osaksi psykiatrisen tutkimuksen päihdeanamneesia

22 DEPRESSIOPOTILAAT masentunut ja ahdistunut mieliala lisää tupakointia nikotiini saattaa kohentaa masentuneen potilaan mielialaa, toimintakykyä, poistaa / lievittää ahdistusta (dopamiinin, serotoniinin nousu) masennuksen uusiutumisriski kasvaa tupakoinnin lopetuksen yhteydessä tupakointi vähentää masennuslääke agomelatiinin tehoa jopa 70%, samoin unilääkkeenä käytettävän melatoniinin tehoa (Circadin) tupakointi vähentää myös duloksetiinin (Cymbalta) ja fluvoksamiinin (Fevarin) tehoa (n.1/3) vieroituslääkkeenä Suomen markkinoille tullut bupropioni on myös masennuslääke ( Zyban, Voxra )

23 jatkuu meta-analyysi (Addiction 2012) : aiempi masennus ennustaa huonompaa tulosta tupakoinnin sekä lyhyt- että pitkäkestoisen lopetuksen onnistumiseen näillä potilailla lopetuksen yhteydessä välttämätöntä tavanomaista tiiviimpi hoito / tuki nikotiinilla itsenäinen antidepressiivinen vaikutus, nostaa dopamiinia ja serotoniinia antidepressiivisista lääkkeistä nortiptyliini ja bupropioni tukevat tupakoinnin lopetusta, SSRI:t eivät klonidiini?

24 AHDISTUNEISUUSHÄIRIÖT tupakointi lievittää ahdistusta ahdistus ja ärtymys yleinen, vaikeasti siedettävä nikotiinivieroitusoire lääkityksessä mukana (alussa) usein rauhoittavia/ unta korjaavia lääkkeitä niukalti tutkimuksia, joissa käsiteltäisiin primaaria ahdistuneisuushäiriötä sairastavan tupakkavieroitusta nikotiini saattaa lievittää esim. toiminnallisia vatsavaivoja

25 jatkuu tupakointi alentaa joidenkin rauhoittavien lääkkeiden tehoa /pitoisuuksia, esim diatsepaami ( Diapam, Medipam, Stesolid ) ja alpratsolaami (Alprox, Xanor) riippuvuusriski edellä mainittuihin lääkkeisiin yleisiä ahdistuneisuushäiriöitä sosiaalisten tilanteiden pelko, paniikkihäiriö, posttraumaattinen stressireaktio, pakkooireinen häiriö, yleistynyt ahdistuneisuushäiriö, somatisaatiohäiriö

26 PERSOONALLISUUSHÄIRIÖT ryhmä pitkäaikaisia oireyhtymiä, joita potevilla suurempi alttius sairastua myös masennukseen, ahdistuneisuushäiriöön, päihdehäiriöihin aikuisen jatkuva tai pysyvä tapa toimia / reagoida suhteessa ympäristöön impulssikontrolliongelmat, tyhjyyden tunne, ahdistuneisuus ilman ulkoista syytä ihmissuhdeongelmat, vuorovaikutusongelmat lyhytjännitteisyys, musta-valko-ajattelu hoitomotivaatio-ongelmat, vaikeus kiinnittyä hoitosuhteeseen

27 PÄIHDEHÄIRIÖT päihdehäiriöiden hoidossa tupakkariippuvuus usein mitätöidään abstinenssiin pyrittäessä tupakointia ei pidetä oheiskäyttönä, vaikka esim. alkoholin käyttö on kielletty päihdekartoituksessa tupakka-anamneesi sisältyy haastatteluun jää usein dg-listasta pois tupakoivilla retkahdusriski muun päihdekäytön uudelleen aloitukseen suurempi

28 VIEROITUSTEN LÄÄKEHOITO nikotiinivalmisteiden käyttöön ei estettä varenikliinin ja bupropionin käytöstä tutkimustietoa jo jkv, osin keskenään ristiriitaisia tuloksia bupropioni hoitaa myös masennusta (Käypä hoito) pitkävaikutteinen bupropionihoito ei tuonut lisähyötyä raitistuneilla alkoholisteilla tupakkarelapsin estossa, sen sijaan toimi painon nousua estävästi varenikliinin psyykkiset haitat lienevät suuremmat kuin bupropionilla nortriptyliinin merkitys vähäinen, klonidiini (?)

29 VARENIKLIINI vs. BUPROPIONI psy potilailla käytössä molempia varenikliinin käyttöä psykoosipotilailla pidetään turvallisena, suositellaan yhdistämistä CBT ( Dual Diagnosis 2012) varenikliini yhdistettynä terveiden elämäntapojen ohjaukseen psykoosipotilailla tehokas (pieni, avoin tutkimus Ann.Clin.Psych 11/12) varenikliinin riskit korostuvat masennuspotilailla, suisidaalisuus, masennuksen paheneminen

30 Onko mahdollista? tupakointi-anamneesi rutiininomaiseksi osaksi päihdehaastattelua (sekä psykiatriassa että päihdehuollossa) - samoin kirjaaminen sairauskertomukseen henkilökunnalle tämä jokapäiväiseksi toimintatavaksi vieroituksesta keskustelu / vieroituksen aloitus myös osastohoidon aikana hoitohenkilökunnan usko potilaan onnistumiseen

31 Pohdintaa puheeksiotto ja motivointi systemaattisuus, luontevuus, oma persoona, omat asenteet päihdehuollon henkilöstön ammattitaidon hyödyntäminen 2-dg : tupakkadiagnoosin systemaattinen kirjaaminen (F17) tupakka mukaan hoitosuunnitelmaan tupakkariippuvuus vs. nikotiiniriippuvuus

32 Pohdintaa tupakkavieroitukseen kohdentuvan koulutuksen toteutus psykiatriassa ja päihdehuollossa - perusvalmiudet puheeksiottoon ja riippuvuuden hoitoon ovat jo olemassa Hml: kohdennettu koulutustilaisuus 11/13 motivoiva haastattelu muutosvaihemalli retkahdusten esto

33 jatkuu tutkimuksia tupakkariippuvuuden hoidosta erityisryhmillä lisääntyvästi aikaisemmin tupakkariippuvuuden hoidon tutkimuksissa poissuljettu tutkimusasettelussa psykiatriset ja päihdeongelmaiset potilaat tupakan saatavuuteen puuttuminen, maustetut savukkeet ( EU-käsittelyssä)

34 KIITOS

PSYKIATRISTEN SAIRAUKSIEN LÄÄKEHOITO. Pauliina Piiroinen, psykiatrian erikoislääkäri, kognitiivinen psykoterapeutti

PSYKIATRISTEN SAIRAUKSIEN LÄÄKEHOITO. Pauliina Piiroinen, psykiatrian erikoislääkäri, kognitiivinen psykoterapeutti PSYKIATRISTEN SAIRAUKSIEN LÄÄKEHOITO Pauliina Piiroinen, psykiatrian erikoislääkäri, kognitiivinen psykoterapeutti Psyykenlääkkeistä: Vaikutus perustuu keskushermoston toimintaan vaikuttamiseen, hermosolujen

Lisätiedot

MASENNUS. Mistä masennus johtuu?

MASENNUS. Mistä masennus johtuu? MASENNUS Masennuksella tarkoitetaan olotilaa, jossa ihmisellä on pitkäaikaisesti vaikea, ahdistunut olo ja elämä näyttää synkältä. Kun ihminen on masentunut, hän ei pysty tuntemaan mielihyvää juuri mistään.

Lisätiedot

Psykiatrinen osaaminen vammaispalveluissa

Psykiatrinen osaaminen vammaispalveluissa Psykiatrinen osaaminen vammaispalveluissa Terhi Koskentausta LT, psykiatrian erikoislääkäri, kehitysvammalääketieteen erityispätevyys ylilääkäri Eteva kuntayhtymä Seinäjoki 14.5.09 Eteva kuntayhtymä Muodostunut

Lisätiedot

Omaisen opas. Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti

Omaisen opas. Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti Omaisen opas Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti 2 INNEHÅLL Johdanto oppaaseen... Miksi ihminen sairastuu psyykkisesti?... Millloin sairastunut tarvitsee ammattiapua?...

Lisätiedot

Masennuksen hoito Espoon terveysasemilla

Masennuksen hoito Espoon terveysasemilla Masennuksen hoito Espoon terveysasemilla Kristian Wahlbeck, Sirkka-Liisa Kuitunen 19.12.2014 Suomen Mielenterveysseura 2014 1 1 Raportin tausta... 3 2 Depressio ja sen laadukas hoito... 3 2.1. Depression

Lisätiedot

Riippuvuutta aiheuttavat lääkkeet. Martta Palttila-Pulli 14.5.2013

Riippuvuutta aiheuttavat lääkkeet. Martta Palttila-Pulli 14.5.2013 Riippuvuutta aiheuttavat lääkkeet Martta Palttila-Pulli 14.5.2013 HIEMAN HISTORIAA Vuosisatoja: alkoholi opium kannabis 1800-luku: kloraalihydraatti bromiyhdisteet Hoffmanin tipat: morfiini+kodeiini+alkoholi+eetteri

Lisätiedot

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä 1 VANTAAN PÄIHDEPALVELUJEN PALVELURAKENTEEN JA PALVELUJEN KEHITTÄMINEN - YHTEENVETO JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan

Lisätiedot

TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN

TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN Tutkimus nuorten omakohtaisista masennuskokemuksista Henna Heiskanen Eeva Laukkanen Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen

Lisätiedot

PÄIHDETYÖ SOMAATTISESSA HOIDOSSA. TAMPERE 111011 Seija Joukanen Psy el, päihdelääketieteen ja hallinnon erityispätevyys

PÄIHDETYÖ SOMAATTISESSA HOIDOSSA. TAMPERE 111011 Seija Joukanen Psy el, päihdelääketieteen ja hallinnon erityispätevyys PÄIHDETYÖ SOMAATTISESSA HOIDOSSA TAMPERE 111011 Seija Joukanen Psy el, päihdelääketieteen ja hallinnon erityispätevyys PÄIHDETYÖ päihteiden käytön ehkäisy päihteiden käyttöön liittyvien riskien, haittojen

Lisätiedot

Opas lääkäreille ja muulle ammattihenkilöstölle. Dementoiviin sairauksiin liittyvät käytösoireet. Raimo Sulkava Petteri Viramo Ulla Eloniemi-Sulkava

Opas lääkäreille ja muulle ammattihenkilöstölle. Dementoiviin sairauksiin liittyvät käytösoireet. Raimo Sulkava Petteri Viramo Ulla Eloniemi-Sulkava Opas lääkäreille ja muulle ammattihenkilöstölle Dementoiviin sairauksiin liittyvät käytösoireet Raimo Sulkava Petteri Viramo Ulla Eloniemi-Sulkava Sisältö Julkaisija: Suomen dementiahoitoyhdistys Arkadiankatu

Lisätiedot

DEPRESSIO Potilasopas Jukka Turtonen

DEPRESSIO Potilasopas Jukka Turtonen DEPRESSIO Potilasopas Jukka Turtonen Sisältö sivu Lukijalle 4 Mitä lääkäri tarkoittaa hoitoa vaativalla masennuksella? 5 Ahdistuneisuushäiriöt ja masennus 10 Masennus ja päihteet 16 Masennus ja fyysiset

Lisätiedot

Bentsodiatsepiinit Kuinka ne toimivat ja kuinka vieroittaa Lääketieteellinen tutkimustieto bentsodiatsepiinivieroitusklinikalta

Bentsodiatsepiinit Kuinka ne toimivat ja kuinka vieroittaa Lääketieteellinen tutkimustieto bentsodiatsepiinivieroitusklinikalta Bentsodiatsepiinit Kuinka ne toimivat ja kuinka vieroittaa Lääketieteellinen tutkimustieto bentsodiatsepiinivieroitusklinikalta tehnyt Professori C. Heather Ashton, D.M., F.R.C.P. School of Neurosciences

Lisätiedot

Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan

Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan olevan 85 000 keskivaikeasti tai vaikeasti dementoitunutta ja 35 000 lievästi dementoitunutta henkilöä (1). Dementian esiintyvyys on ollut 65 69-vuotiaiden

Lisätiedot

Po t i l a s o p a s Masennus ja siitä toipuminen

Po t i l a s o p a s Masennus ja siitä toipuminen P o t i l a s o p a s Masennus ja siitä toipuminen En jaksa mitään, istun kuin halvaantunut sohvannurkassa, hammasharja kädessä ja odotan, että jaksaisin raahautua kohti lavuaaria Elämällä ei ole mitään

Lisätiedot

Piikkihuumeita käyttävien kanssa työskenteleville

Piikkihuumeita käyttävien kanssa työskenteleville Piikkihuumeita käyttävien kanssa työskenteleville 2 Saatteeksi...8 Käsitemääritelmiä...9 Johdanto...11 Terveyden edistäminen ja haittojen rajoittaminen...12 Haittojen rajoittamisen toimintamalli tukee

Lisätiedot

Saattohoito-opas JUHA HÄNNINEN. 13. uudistettu painos ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING RY

Saattohoito-opas JUHA HÄNNINEN. 13. uudistettu painos ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING RY -opas POTILAAN 2012... JA OMAISEN OPAS 13. uudistettu painos JUHA HÄNNINEN ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING RY Saattohoito POTILAAN JA OMAISEN OPAS 13. uudistettu painos 2012...

Lisätiedot

Nuorten hyvinja pahoinvointi

Nuorten hyvinja pahoinvointi Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Suomen Akatemia Nuorten hyvinja pahoinvointi Konsensuskokous 2010 1. 3.2.2010 Hanasaaren kulttuurikeskus, Espoo Nuorten hyvinja pahoinvointi Konsensuskokous 2010 Suomalainen

Lisätiedot

-mielenterveystyön kehittämishankkeen loppuraportti 30.4.2010 Työelämän kehittämisohjelma Tykes Projektinumero T80155

-mielenterveystyön kehittämishankkeen loppuraportti 30.4.2010 Työelämän kehittämisohjelma Tykes Projektinumero T80155 -mielenterveystyön kehittämishankkeen loppuraportti 30.4.2010 Työelämän kehittämisohjelma Tykes Projektinumero T80155 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto 2 2 Erityisestä edistävään mielenterveystyön kehittämishankkeen

Lisätiedot

Irti tupakasta. Suurin osa tupakoivista naisista sanoo haluavansa eroon tupakasta. Tämä opas on tehty

Irti tupakasta. Suurin osa tupakoivista naisista sanoo haluavansa eroon tupakasta. Tämä opas on tehty Suurin osa tupakoivista naisista sanoo haluavansa eroon tupakasta. Tämä opas on tehty heidän tuekseen. Opas käsittelee tupakoinnin terveysvaikutuksia, mutta ennen kaikkea siinä pohditaan tupakoinnin lopettamista:

Lisätiedot

Milloin vanhus tarvitsee psykiatrista sairaalahoitoa?

Milloin vanhus tarvitsee psykiatrista sairaalahoitoa? TIETEESSÄ HANNA-MARI ALANEN LT, ylilääkäri TAYS, Toimialue 5, Neuro- ja vanhuspsykiatria Pitkäniemen sairaala hanna-mari.alanen@pshp.fi ESA LEINONEN psykiatrian professori, ylilääkäri Tampereen yliopisto

Lisätiedot

1 (20) 28.1.2014 YLEISTÄ

1 (20) 28.1.2014 YLEISTÄ 1 (20) YLEISTÄ Päihteettömyys on jokaisen potilaan kohdalla hoitotavoitteena. Kuitenkin opioidiriippuvuus on usein niin vaikea, ettei potilas kestä hoidossa vierotushoitojaksoa. Lisäksi tutkimusten mukaan

Lisätiedot

TUKEA MASENNUKSEN JÄLKEISEEN TYÖHÖN PALUUSEEN

TUKEA MASENNUKSEN JÄLKEISEEN TYÖHÖN PALUUSEEN Raija Tiainen, Marja Oivo, Jouni Puumalainen ja Johanna Korkeamäki Mielenterveysongelmien esiintyvyys ei ole väestössä lisääntynyt. viime vuosina. Erityisesti ovat lisääntyneet masennuksen perusteella

Lisätiedot

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Tiina Kaalinpää Aija Suikkanen MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Lokakuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaaliala, Kuusankoski/Sosiaalialan koulutusohjelma/sosiaalinen kuntoutus

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaaliala, Kuusankoski/Sosiaalialan koulutusohjelma/sosiaalinen kuntoutus KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaaliala, Kuusankoski/Sosiaalialan koulutusohjelma/sosiaalinen kuntoutus Taru Lillberg TOIMIVAT LAITOSKATKAISUHOITOKÄYTÄNNÖT LAHDEN, KOUVOLAN JA KOTKAN KATKAISUHOITOASEMILLA

Lisätiedot

Tässä työssä käytän lähteinä kirjoja, potilasoppaita ja artikkeleita, jotka alan ammattilaiset ovat kirjoittaneet.

Tässä työssä käytän lähteinä kirjoja, potilasoppaita ja artikkeleita, jotka alan ammattilaiset ovat kirjoittaneet. 1/23 Johdanto Tämä työ käsittelee paniikkihäiriötä, joka kuuluu ahdistuneisuushäiriöihin. Aihe on tärkeä, koska paniikkihäiriö on suhteellisen yleinen sairaus suomalaisten keskuudessa. Minua itseä aihe

Lisätiedot

Sisältö I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ II LÄÄKKEET JA TYÖKYKY ERI SAIRAUKSISSA III KEHITYS TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISEN SILMIN

Sisältö I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ II LÄÄKKEET JA TYÖKYKY ERI SAIRAUKSISSA III KEHITYS TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISEN SILMIN LÄÄKKEET JA TYÖKYKY Sisältö Johdanto: Jussi Merikallio... 4 I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ Hyvä työkyky tehdään yhdessä: Arto Laine... 8 Työterveyshuolto terveyden ja työkyvyn tukijalkana: Mauri Jussila...

Lisätiedot

Depression hyvä hoito perusterveydenhuollossa

Depression hyvä hoito perusterveydenhuollossa Julkaistu 14.11.2014 www.laakarilehti.fi Katsaus verkossa ensin tieteessä Maria Vuorilehto LT, yleislääketieteen ja psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti HUS, Helsingin ja vanhuspsykiatrian tulosyksikkö

Lisätiedot

NUORTEN TYTTÖJEN VIILTELYN TAUSTA, SYYT JA HOITO - KIRJALLISUUSKATSAUS SUOMALAISISTA JULKAISUISTA

NUORTEN TYTTÖJEN VIILTELYN TAUSTA, SYYT JA HOITO - KIRJALLISUUSKATSAUS SUOMALAISISTA JULKAISUISTA Saimaan ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala, Lappeenranta Hoitotyön koulutusohjelma Miina Lohi, Maria Lyyra NUORTEN TYTTÖJEN VIILTELYN TAUSTA, SYYT JA HOITO - KIRJALLISUUSKATSAUS SUOMALAISISTA JULKAISUISTA

Lisätiedot

IÄKKÄIDEN LÄÄKEHOITO Sirkka-Liisa Kivelä ja Ismo Räihä

IÄKKÄIDEN LÄÄKEHOITO Sirkka-Liisa Kivelä ja Ismo Räihä IÄKKÄIDEN LÄÄKEHOITO Sirkka-Liisa Kivelä ja Ismo Räihä Alkusanat Edellinen vanhusten lääkehoitoa käsitellyt Kapseli julkaistiin vuonna 1989. Silloin 75 vuotta täyttäneitä henkilöitä oli lähes puolet vähemmän

Lisätiedot