Transformation from product sales to solution sales Uusi strategia vaatii uusia kyvykkyyksiä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Transformation from product sales to solution sales Uusi strategia vaatii uusia kyvykkyyksiä"

Transkriptio

1 Transformation from product sales to solution sales Uusi strategia vaatii uusia kyvykkyyksiä Eeva Jaakonsalo toimitusjohtaja Vectia Learning Systems Oy

2 Vectia Partners Management consulting related to Market & Business Model Design, Customer Experience Design & Solution Business Acceleration Change management by designing individuals and groups working practices. Industrialized sales and marketing processes, supported with modular CRM A managed learning community for business professionals that provides content through digital channels

3 Vectia Learning Systemsin 25 vuotta Työkäytäntöjen muotoilu Johtamisen ja esimiestyön kehittäminen Asiakkuusajattelu Tiimien ja verkostojen kehittäminen Asiakaspalvelun laadun kehittäminen

4 Strategian implementointi on työkäytäntöjen muotoilua Strategia Strateginen tahtotila Visio Missio Liiketoimintamallit Yhteensopivuus! Käytännöt Tavoitteet Markkinat Tarjoomat Asiakkaat Johtamisen käytännöt Tekemisen käytännöt Yhteistyökäytännöt Kehittämiskäytännöt

5 Työkäytäntöjen muotoilun periaatteet Työn tekemisen käytännöt ovat tapoja toimia eli tekemisiä ja sanomisia. Ihmisen persoonaa ei voi (eikä pidä) muotoilla, mutta työkäytäntöjä voi. Käytäntöjä voidaan standardoida. Käytännöt ovat kontekstuaalisia; niihin vaikuttavat aina sekä ympäröivä struktuuri että yksilö itse. Käytännöillä on muisti; organisaation muisti on käytäntöjen muistien summa.

6 Työhön liittyvät käytännöt Johtamiskäytännöt Ylimmän johdon ja johtoryhmien työskentely Esimiestyö Projektien johtaminen Tiimien vetäminen Kokouskäytännöt Raportointikäytännöt Tekemisen käytännöt Asiakaspalvelutyö Asiantuntijatyö Projektityö Myyntityö Asiakkuuksien hoito Tukipalvelut Liiketoiminnan tavoitteiden mukainen toiminta Yhteistyökäytännöt Yhteiset tekemiset tiimien sisällä Yhteiset tekemiset yli tiimi- tai yksikkörajojen Viestintäkäytännöt Yhteissuunnittelu Verkostossa toimiminen Kumppanuuksien hoito ja toteutuminen Kehittämiskäytännöt Asiakkaan käytäntöjen tunnistaminen Toiminnan/palvelujen/yms. Kehittäminen Arviointikäytännöt Oppimis-, jakamis-, koulutuskäytännöt Mentorointikäytännöt

7 Konseptien käytäntöönvienti Muuttunut tai uusi konsepti toteutuu käytännössä esimerkiksi myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun työssä. Myös esimiestyö muuttuu, kun työntekijän rooli konseptin toteuttamisessa, työn tavoitteet ja sisältö muuttuvat. Uusi konsepti vaatii aina myös uusia työvälineitä, uusia yhteistyösuhteita ja uutta työnjakoa. Tunnistamme uuden konseptin vaatimat muutokset työntekijöiden perustehtävään Esimerkiksi: myyjästä asiakassuhteen hoitajaksi, asiakaspalvelijasta myyjäksi, huoltopäälliköstä myyjäksi Kuvaamme työntekijän roolin konseptin toteutumisessa ja siihen liittyvät työkäytännöt Harjoittelemme uusia työkäytäntöjä ja niiden osa-alueita ja sisäisiä linkkejä ja yhteensopivuutta: tekijä, yhteisö, säännöt, työnjako, välineet, työn kohde Harjoittelun avulla voidaan testata ja tunnistaa vaatiiko konseptin käyttöönotto vielä lisää muutoksia työkäytäntöihin Tuemme konseptin käyttöönoton pilotointia; konseptin sisällön on lupa kehittyä työn aikana Käytäntöönviennin ja kehittämisen kohde on aina tehtävä työ (eikä työn tekijöiden persoona).

8 Case: Arvomyynnin toteuttaminen teollisuusyrityksessä

9 Perinteinen myynti vs. arvomyynti ME TEEMME ASIAKAS SAA VAIKUTUS Ratkaisun ominaisuudet Hyödyt asiakkaalle Laskettu arvo asiakkaalle Mitkä ovat ratkaisun tärkeimmät ominaisuudet? Mitkä ovat ratkaisun tuomat konkreettiset hyödyt asiakkaalle? Mitkä ovat kvantifioidut vaikutukset asiakkaan (liike)toimintaan? PERINTEINEN MYYNTI ARVOMYYNTI

10 Mikä tuottaa arvoa asiakkaalle? Arvo asiakkaalle syntyy kun hän käyttää palveluita tai tuotteita Asiakas haluaa saavuttaa omat tavoitteensa jos voit auttaa tavoitteisiin pääsemisessä, tuotat arvoa Ei ole olemassa absoluuttista arvoa kaikki on kiinni asiakkaan kokemasta arvosta Älä keskity tarjooman sisältöön, kuvaa miksi yhteistyö kanssasi on arvokasta asiakkaalle Asiakkaat eivät osta palveluita tai tuotteita asiakkaat ostavat niiden tuottamia hyötyjä

11 Projektin eteneminen 1. Myyntijohto 2. Key Account Managerit 3. Muut myyntivastuulliset

12 Toimintajärjestelmä Välineet Tekijä Kohde Tulos Säännöt Yhteisö Työnjako

13 Muutoksen aikaansaamiseksi vallitsevat käytännöt on tehtävä näkyviksi Näkyvä Näkymätön Organisaatiokaavio...Ihmisten verkostot Prosessikaaviot...Syntyneet käytännöt Toiminnan kuvaukset...käytössä olevat toimintamallit Toimenkuvat...Arjen tekeminen Työohjeet...Hiljainen tieto Virallinen viestintä...arjen tulkinnat, huhut Työsopimus...Psykologinen sopimus Asema...Roolit, valta- ja tunnesuhteet

14 Näkyväksi tekemisen keinoja on monia Oman työn tutkiminen Työpäiväkirja Työnkulun kuvaus Onnistumisten ja haasteellisten tilanteiden kuvaaminen Ääneen ajattely Coachaus Kehitysvuoropuhelu Ennakointidialogi Arvostava haastattelu Toiminnalliset menetelmät Sosiometria Sosiodraama Roolikartat Dilemmatyöskentely Rooliharjoitukset Peiliaineisto Videointi Havainnointi Varjostaminen Teemahaastattelut Simulaatio

15 Esimerkki: Myynnin valmennus Päivä 1 Arvomyynti Asiakkaan odotukset Asiakasymmärrys Arvolupaus Mitä arvomyynti on ja miksi sitä tarvitaan? Asiakkaan tilanne ja odotukset yritykseltä Case: Asiakastilanne X Ymmärrys asiakkaan prosesseista ja yrityksen mahdollisuuksista tuottaa arvoa Arvolupauksen kiteyttäminen asiakasymmärryksen pohjalta Päivä 2 Arvolupaukset asiakkaille Yhteinen näkymä tulevaisuuteen Kehittämispolun hahmottaminen Oman työn kehittäminen Asiakastilanteen harjoittelu ja arvolupausten esittäminen asiakkaille Tulevaisuuden hahmottaminen Myyjien työtä koskevat havainnot ja kehittämisideat Konkreettinen suunnittelu: kuinka muutan päivittäistä tekemistäni tukemaan arvomyyntiä

16 Oman työn kehittäminen Kun ajattelet arvomyyntiä ja siihen liittyviä asioita, joita täällä on kahden päivän aikana käsitelty, niin mitä ne edellyttävät sinulta ja mihin sinun pitäisi kiinnittää erityisesti huomiota? 1. Henkilökohtainen etenemissuunnitelma Muutettavat/kehitettävät asiat työssäni Mitä teen konkreettisesti Tarvitsemani mahdollinen tuki 2. Keiden kolmen asiakkaan kanssa kokeilen uutta toimintatapaa? 3. Miten muutos näkyy esim. valmistautumisessa ja ajankäytössäni? 4. Miten uudenlainen toimintatapa valitsemieni asiakkaiden kanssa heijastuu viikkotason ajankäyttööni?

17 Keskeiset asiat arvomyynnin käyttöönotossa Esimiesten rooli & coachaus Tavoitteiden ja mittareiden määrittäminen Tarvittavien tukimateriaalien tuottaminen myynnille, esim. Myyntiesitykset, esitteet Check-listat, hissipuheet Koko organisaation tuki arvomyynnille, esim. myydyn arvon toimittaminen asiakkaalle asiakasarvon mittaaminen toimituksen jälkeen markkinoinnin ja viestinnän rooli

18 Strategia toteutuu vain yhteensopivien työkäytäntöjen kautta

19 Muutoksen johtaminen Muutos on aina syklinen ja se kannattaa jäsentää vaiheittain Muutoksen läpivienti tulee suunnitella muutoksen sisällön kautta Muutoksen eri vaiheissa on eri tehtävät Luottamuksen rakentaminen ja jämäkkyys ovat keskeisiä muutoksen läpiviennin onnistumisessa Muutoksessa kaikilla on omat roolinsa. Johtoryhmä Johtoryhmän jäsenet omissa yksiköissään Esimiehet Myyjät Koko henkilöstö

20 Toiminnan kehittämisen sykli 5. Työkäytännön arviointi Arvioidaan työkäytännön toteutumista, toimivuutta, tarkoituksenmukaisuutta ja konkreettisia vaikutuksia Arvioidaan kehittämisprosessia ja otetaan opiksi Tunnistetaan jatkokehittämistarpeita tai uuden syklin alku Ympäröivät toiminnat 5 Hyödyt Oma toiminta 1 1. Tarvetila Työyhteisön sisältä nouseva tarvetila: erimielisyyksiä, kyseenalaistamista, klikkejä ja muita ilmiongelmia Strategiasta esiin nousevat kehittämisen motiivit ja tarpeet: strategian ja nykyisen työkäytännön ero Ulkoiset paineet ja muutokset Uusi 4. Työkäytännön vakiinnuttaminen Varmistetaan tarvittava tuki, seuranta, jämäkkyys Opitaan työkäytännön edellyttämiä tietoja ja taitoja Viedään teoria omaan työhön Harjoitellaan ja hiotaan omaa toimintaa Jaetaan opitut asiat ja kokemukset yhteiseksi osaamiseksi Ratkotaan uuden ja vanhan yhteentörmäykset 4 Vanha 3 Panokset Uuden käyttöönotto Muoto 2 Sisältö 3. Työkäytännön uudistaminen Rakennetaan uusi työkäytäntö ja hiotaan sitä kokeilemalla tai uudistetaan olemassa olevaa työkäytäntöä 2. Työkäytäntö tienhaarassa Miten työkäytäntö on kehittynyt nykymuotoonsa Mitkä ovat nykyisen työkäytännön kipukohdat Mitä uusia ideoita ja mahdollisuuksia on näköpiirissä Mihin suuntaan lähdetään

21

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

PALVELUPROSESSIT NÄKYVÄKSI: PROSESSIKUVAUKSET PALVELUJEN TUOTTEISTAMISEN TUKENA SERVICE INNOVATION BOOT CAMP 14.3.2013

PALVELUPROSESSIT NÄKYVÄKSI: PROSESSIKUVAUKSET PALVELUJEN TUOTTEISTAMISEN TUKENA SERVICE INNOVATION BOOT CAMP 14.3.2013 PALVELUPROSESSIT NÄKYVÄKSI: PROSESSIKUVAUKSET PALVELUJEN TUOTTEISTAMISEN TUKENA SERVICE INNOVATION BOOT CAMP 14.3.2013 TYÖPAJAN KULKU Alustus Johdanto työpajan menetelmään Työpajaosuus Tulosten läpikäynti

Lisätiedot

Organisaatio- muutos. esimiehen näkökulmasta

Organisaatio- muutos. esimiehen näkökulmasta Organisaatio- muutos esimiehen näkökulmasta Tämä opas on osa Tukea työpaikalle organisaatiomuutoksen toteuttamiseen -hanketta. Hanketta ovat tukeneet sosiaali- ja terveysministeriö ja Työsuojelurahasto.

Lisätiedot

Uuden toimintakonseptin kehittäminen ammattikorkeakouluun

Uuden toimintakonseptin kehittäminen ammattikorkeakouluun Uuden toimintakonseptin kehittäminen ammattikorkeakouluun Muutoslaboratorio yhteisen kehittämisen välineenä Jaakko Virkkunen, Heli Ahonen, Leila Lintula (toim.) HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA

Lisätiedot

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Jaakko Virkkunen Yrjö Engeström Juha Pihlaja Merja Helle. MUUTOSLABORATORIO Uusi tapa oppia ja kehittää työtä

Jaakko Virkkunen Yrjö Engeström Juha Pihlaja Merja Helle. MUUTOSLABORATORIO Uusi tapa oppia ja kehittää työtä Jaakko Virkkunen Yrjö Engeström Juha Pihlaja Merja Helle MUUTOSLABORATORIO Uusi tapa oppia ja kehittää työtä Helsinki 2001 1 Taitto: Pikseri Julkaisupalvelut ISBN 951-735-400-2 Edita Oyj Helsinki 2001

Lisätiedot

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan perustana Heli Arantola ja Kimmo Simonen Tekesin katsaus 256/2009 12 Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan

Lisätiedot

Myynnin johtamisen systematiikka järjestelmän tuella. Tiina Häikiö Myyntijohtaja Revenue House Oy

Myynnin johtamisen systematiikka järjestelmän tuella. Tiina Häikiö Myyntijohtaja Revenue House Oy Myynnin johtamisen systematiikka järjestelmän tuella Tiina Häikiö Myyntijohtaja Revenue House Oy Revenue House Oy Perustettu kesällä 2010 Trainers House Oyj:n 100% omistama tytäryhtiö Tarjoaa asiakkailleen

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

Projektiosaaminen johtamisjä ja johdon projektiosaamisen k

Projektiosaaminen johtamisjä ja johdon projektiosaamisen k Osaaminen kuntoon Projektiosaaminen johtamisjä ja johdon projektiosaamisen k Teksti: Markku Aarni Johdon vastuulla on luoda organisaatioon johtamisrakenteet sekä osaaminen, joilla strategia realisoidaan

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

KOULUTUSTILAISUUDET SYKSY 2007

KOULUTUSTILAISUUDET SYKSY 2007 KOULUTUSTILAISUUDET SYKSY 2007 YRITTÄJIEN KOULUTUSKESKUS OY YRITYSAKATEMIA www.yritysakatemia.fi KOULUTUSTILAISUUDET JOHTAMINEN ESIMIESKOULUTUS 1 HAASTAVAT TILANTEET ESIMIESTYÖSSÄ 3 JOHTAMINEN JA SISÄINEN

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Heinonen, Marko 2009 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Marko Heinonen Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

ESIMIESVALMENNUS (ET)

ESIMIESVALMENNUS (ET) Karl-Magnus Spiik Ky 1 ESIMIESVALMENNUS (ET) Esimiestaito I Aihealueet: Harjoitukset: Vuorovaikutustaidot Nykypäivän johtamiskulttuuri ja todellisen esimiestaidon oppiminen. Itsetuntemus ja itsensä johtaminen.

Lisätiedot

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa Pro gradu tutkielma Heli Heiskanen Kauppatieteiden laitos Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta Kuopion yliopisto

Lisätiedot

Organisaatiomuutoksen johtaminen: Analyysi uuden asiakaspalvelukonseptin käyttöönoton onnistumisesta.

Organisaatiomuutoksen johtaminen: Analyysi uuden asiakaspalvelukonseptin käyttöönoton onnistumisesta. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Organisaatiomuutoksen johtaminen: Analyysi uuden asiakaspalvelukonseptin käyttöönoton onnistumisesta. Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Hanne Aho

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta TYÖYHTEISÖTAIDOT sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. TYÖYHTEISÖTAIDOT OSANA ORGANISAATIOTAITOJA 4 2.1 Esimiestaidot, alaistaidot - työyhteisötaidot 4 2.2 Pysyvä muutos

Lisätiedot

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja Matti Mäkelä Jaana Kilpinen HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot

NUKSUN STRATEGIA 2014-2018

NUKSUN STRATEGIA 2014-2018 NUKSUN STRATEGIA 2014-2018 Sisällys 1. Rallattelusta rullaamaan 3 2. Visio kohti unelmaa 4 3. Toiminta-ajatus 4 4. Arvot 5 5. Tavoitteet ja innostaminen 6 6. Strategiset valinnat 6 6.1 Toiminta-alue 6

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

tehokkaasti tulokseen

tehokkaasti tulokseen ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Maaliskuu 2008 tehokkaasti tulokseen - Myynnin ja markkinoinnin keinoin Myyjän taidot ja kehittyminen ERÄÄN CRM -PROJEKTIN

Lisätiedot

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa vvvv Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa ICMI Intelligent Customer Management International Oy, 2010 Sisällys 1 Tiivistelmä: Asiakkuudet uudistavat johtamisen 4 2 Asiakkuudet johtamisessa

Lisätiedot

UUDEN TYÖN ABC. Uusi työ on liikkuvaa, verkostoitunutta ja sujuvaa. Se ei tunne aikaa tai paikkaa se tuntee tuloksellisuuden.

UUDEN TYÖN ABC. Uusi työ on liikkuvaa, verkostoitunutta ja sujuvaa. Se ei tunne aikaa tai paikkaa se tuntee tuloksellisuuden. UUDEN TYÖN ABC Uusi työ on liikkuvaa, verkostoitunutta ja sujuvaa. Se ei tunne aikaa tai paikkaa se tuntee tuloksellisuuden. UUDEN TYÖN ABC UUDEN TYÖN ABC DNA Business muodosti Kansallisena Etätyöpäivänä

Lisätiedot

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Delfoi Akatemia Lähteenmäki Heli Koivumäki Tanja lokakuu 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. Aluksi 2 2. Mitä muutos on? 2 3. Muutosjohtamisen teoriaa 3 4. Miten johtamisella

Lisätiedot

2 Asiakkaan aika ASIAKKAAN AIKA

2 Asiakkaan aika ASIAKKAAN AIKA 2 Asiakkaan aika ASIAKKAAN AIKA 2014 Asiakkaan aika 3 4 Asiakkaan aika Sisällysluettelo Asiakkaan aika Avaimet kultakaivokseen 7 Osa 1 - Mitä on tulevaisuuden markkinointi? 8 Osa 2 - Neljän vaiheen muutos

Lisätiedot

LAURA HUMPPI AKATEEMINEN YRITTÄJYYS JA SPIN-OFF YRITYKSET YLI- OPISTOTUTKIMUKSEN KAUPALLISTAMISEN SEURAUKSENA SYSTEEMIBIOLOGISET ASIANTUNTIJAPALVELUT

LAURA HUMPPI AKATEEMINEN YRITTÄJYYS JA SPIN-OFF YRITYKSET YLI- OPISTOTUTKIMUKSEN KAUPALLISTAMISEN SEURAUKSENA SYSTEEMIBIOLOGISET ASIANTUNTIJAPALVELUT LAURA HUMPPI AKATEEMINEN YRITTÄJYYS JA SPIN-OFF YRITYKSET YLI- OPISTOTUTKIMUKSEN KAUPALLISTAMISEN SEURAUKSENA SYSTEEMIBIOLOGISET ASIANTUNTIJAPALVELUT Diplomityö Tarkastaja: professori Olavi Uusitalo Tarkastaja

Lisätiedot

Henkilöstön sitouttaminen uuteen toimintatapaan johtamisen haasteena Case Tuntinetti, työajanseurantaväline

Henkilöstön sitouttaminen uuteen toimintatapaan johtamisen haasteena Case Tuntinetti, työajanseurantaväline Henkilöstön sitouttaminen uuteen toimintatapaan johtamisen haasteena Case Tuntinetti, työajanseurantaväline Hiltunen, Sari & Rantanen, Merja 2012 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää Henkilöstön

Lisätiedot

CRM-järjestelmän hyödyntäminen liiketoiminnassa

CRM-järjestelmän hyödyntäminen liiketoiminnassa CRM-järjestelmän hyödyntäminen liiketoiminnassa Sillman, Laura 2011 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara CRM-järjestelmän hyödyntäminen liiketoiminnassa Laura Sillman Tietojenkäsittelyn

Lisätiedot