UAV-kuvauksella tuotetun fotogrammetrisen aineiston käyttö puustotulkinnassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UAV-kuvauksella tuotetun fotogrammetrisen aineiston käyttö puustotulkinnassa"

Transkriptio

1 UAV-kuvauksella tuotetun fotogrammetrisen aineiston käyttö puustotulkinnassa Sakari Tuominen, Andras Balazs METLA, VMI Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute Taustaa metsien kaukokartoitustekniikasta Tällä hetkellä tarkimpana operatiivisessa käytössä olevana metsäninventointimenetelmänä (metsikkötason tunnusten arvioinnissa) pidetään laserkeilausaineistoon ja digitaalisiin ilmakuviin perustuvaa puustotulkintaa Periaatteessa vastaavanlainen tietosisältö voidaan tuottaa pelkän ilmakuvausaineiston pohjalta (tietyin rajoituksin), edellyttäen: riittävän suurta stereopeittoa riittävän korkeaa spatiaalista resoluutiota Digitaalisen fotogrammetrian menetelmien ja ohjelmistojen kehitys on mahdollistanut kohteiden automaattisen 3D-mallinnuksen stereokuvilta

2 Miehittämättömät lentolaitteet UAS (unmanned aerial system) Lentolaite Työasema lennonhallintaan (lentolinjojen suunnittelu, reittien ja lentoparametrien syöttö, lentolaitteen seuranta lennon aikana) Datalinkki maa-aseman ja lentolaitteen välillä (lentolaitteen telemetriatietojen vastaanottaminen ja ohjauskomentojen lähettäminen lentolaitteelle) UAV (unmanned aerial vehicle) = lentolaite Kooltaan ja muodoltaan monenlaisia (konstruktio eri tarkoituksiin esim. konventionaalisen lentokoneen tai helikopterin kaltainen, multikopteri, lentävä siipi) Siviilikäytössä melko pienikokoisia UAV:n edut kaukokartoituksessa + Kevyt lentolaite lentämisen kustannukset pienet + Autopilotti + GPS-IMU mahdollistaa lentämisen tarkasti haluttua lentolinjaa pitkin (peittoalue tarkasti ilman reikiä kuvapeitossa) + Mahdollisuus lentää matalalla ja hitaasti: korkea kuvausresoluutio ja stereopeitto + Suuri joustavuus kuvattavan alueen koon, ajoituksen ja kuvausolosuhteiden valinnan suhteen + Mahdollisuus operoida suoraan kuvausalueelta + Onnettomuustapauksessa vahinko lähinnä materiaalinen ja silloinkin yleensä pieni Huomionarvoista eritoten kun kartoitetaan vaikeita kohteita (sähkölinjat), vaikeissa olosuhteissa (esim. matala pilvikatto), matalalta/hitaassa lennossa

3 UAV:n ongelmat kaukokartoituskuvauksessa - Sensorikuorman nostokyky rajallinen - Konventionaalista lentokonetta lyhyempi toimintasäde - Siviilimarkkinoilla tarjolla olevat UAV:t eivät kaikki teknisesti täysin kypsiä ja lennättäjien ammattimaisuus vaihtelee ± Ilmailusäädökset periaatteessa miehitettyä ilmailua kevyemmät, toisaalta säädöksiä, jotka nimenomaan suuresti haittaavat kaukokartoituskäyttöä UAV-ilmailu säädösympäristön puitteissa Normaali tilanne: max 150 m lentokorkeus, lennokin oltava lennon aikana visuaalisen tähystyksen ulottuvissa (within line-of-sight) Lisärajoituksia ja vaatimuksia tulossa TraFi:lta Varatussa ilmatilassa mahdollista lentää pelkän autopilotin ohjauksessa ilman visuaalista kontaktia lennokkiin Seuranta telemetriatietojen kautta työasemapäätteeltä (linkkiyhteyskin todellisuudessa katkeilee UAV:n käydessä radiohorisontin takana) Kuvauskorkeus ainakin 600 m asti mahdollinen Ainoa käypä vaihtoehto metsäalueiden kuvauksessa

4 UAV - multikopterityyppi Multikopterit yleisiä UAVkuvauksissa Stabiili kamera-alusta, ohjattavuudeltaan ja hallittavuudeltaan erinomainen 3-8 sähkömoottorin pyörittämää roottoria Kokoon nähden suuri kuormanottokyky Haittapuolena suuri virrankulutus ja lyhyt toimintamatka Soveltuu huonosti metsäkuvauksiin lyhyen toimintamatkan takia, pois luettuna erikoiskohteet, toisaalta hyvin joustava lentopaikan vaatimusten suhteen Konventionaalinen kopterityyppi Pääroottori - pyrstöroottori tai vastakkain pyörivät pääroottorit Multikopteria tehokkaampi energian kulutuksessa, pidempi toimintamatka Helpompi rakentaa multikopteria suurempana ja voiman lähteenä myös polttomoottori mahdollinen Vaatii lentopaikan suhteen jonkin verran multikopteria suuremman avoimen tilan

5 Kiinteäsiipinen UAV Toimintamatka selvästi pidempi kopteriin verrattuna Kuormanottokyky siviili-uav:eissa rajallinen (painoraja tulee helposti vastaan) Lentopaikan suhteen asettaa huomattavasti kopteria suuremmat vaatimukset (ongelma metsäalueilla) riippuen toimintatavasta Vaatii aina jonkinlaisen avoimen kaistaleen Nousu: kädestä, katapultilta, maasta Lasku: varjon varassa, verkkoon, mahalasku Metsäalueilla toimittaessa nousu katapultilta ja varjolla laskeutuminen näyttäisi olevan toimivin konsepti Esimerkkinä C-Astral Bramor UAV C-Astral Bramor Wing span (cm) 230 Fuselage length (cm) 96 Take-off weight (kg) 4.2 Payload Propulsion type kg electric Take-off/landing catapult launch / parachute landing Flight endurance 120 min Altitude ceiling (m) 5000

6 Bramor UAV UAS maa-asema Lennon suunnittelu, lentoparametrien ja reittipisteiden syöttö Lennon seuranta, telemetriatiedot Lentolaitteen/sensorien toiminta, akun varaus Käsiohjauslaitteisto Datalinkki

7 UAV-kuvaukset Evolla Testialueena osa Evon opetusmetsäaluetta (noin 600 ha) Lentolaite: Gatewing X100 ja C-Astral Bramor UAV:t Sensori väärävärikamera Kuvauskorkeus m Lentolinjat autopilotin ohjauksessa GPS-IMU:n avulla Lentolaitteen ilmanopeus m/s (maanopeus vaihteli lentolinjan ja tuulen suunnasta riippuen) Raakakuvan maastoerotuskyky cm kuvauskorkeudesta ja kameran avauskulmasta riippuen Stereopeitto n. 80 % Lentolinjat

8 Kuvausaineistot Ortokuvamosaiikki, 3 kanavaa (NIR, R, G) Fotogrammetrinen latvuston pintamalli (xyzpistedata) Tietueen sisältö: X Y Z NIR R G H (=kasvillisuuden korkeus) laskettu Z-koordinaatin ja laserkeilauksella tuotetun maaston pintamallin arvon pohjalta Periaatteellisena etuna fotogrammetrisella menetelmällä on siis, että sekä optinen sävykuva että 3D- pistepilvidata saadaan tuotettua samasta kuvauksesta Tiheän kasvillisuuden alta ei saada tarpeeksi maaheijastuksia, useimmiten tarvitaan siis erikseen maaston pintamalli (DSM DTM = CHM) Fotogrammetrisen DTM:n puuttuminen ei sinänsä ongelma, koska lidariin perustuva DTM tuotetaan koko maasta, ja DTM:n päivitystarve puustotietoa paljon harvempi

9 Puustotulkinta fotogrammetrisella aineistolla 1 Puustotulkinnassa käytettävät kaukokartoituspiirteet Ortokuvan sävypiirteet Ortokuvan ja rasteroidun latvuspintamallin tekstuuripiirteet Ns. Haralick-piirteet (Angular Second Moment, Contrast, Correlation, Variance, jne., yht. 12 kpl.) + hajonnat Fotogrammetrinen pintamallin XYZ-pistepiirteet Latvusmallin pisteiden korkeusjakaumaa kuvaavat piirteet jne. Periaatteessa samat kuin laserkeilausaineistolla Piirteiden todellinen informaatiosisältö eroaa jonkin verran laseraineistosta, koska fotogrammetrinen aineisto ei anna tietoa kohteista, jotka ovat toisen kohteen alla (vastaa siis laserdatan ensimmäisiä/ainoita kaikuja) Puustotulkinta fotogrammetrisella aineistolla 2 Irrotettuja kaukokartoituspiirteitä testattiin Evolta mitatulla koeala-aineistolla, n. 100 kpl 9.77 m säteisiä ympyräkoealoja (lukupuista mitattu puulaji, lpm, pituus ja elävän latvuksen alaraja). Aluepohjainen estimointimenetelmä (vastaa Suomen Metsäkeskuksen metsäninventointijärjestelmässä sovellettavaa periaatetta) Estimointi hilaruuduille K:n lähimmän naapurin estimointi Estimaattien testaus koealatietojen ristiin validoinnilla

10 Piirrevalinta Kuten lidar-aineistossa, irrotettavissa olevien kaukokartoituspiirteiden määrä on hyvin suuri ( ) Hyperulotteinen piirreavaruus, curse of dimensionality Löydettävä keino poimia puustotunnusten tulkinnan kannalta hyvä piirrejoukko Geneettinen algoritmi (R language Genalg package) Tavoitefunktiona minimoida puustoestimaattien RMSE-arvot Piirrevalinta Tässä tapauksessa piirrevalinta tehtiin kullekin inventointimuuttujalle erikseen Ei normaali menettely inventointiprojektissa K:n arvo eri muuttujille ja mahdollinen etäisyyden painotus iteroitiin samassa vaiheessa

11 Puustotulkinnan tulokset, valitut piirteet Height DBH Basal area STD_G, H05, H30, H80, H85, H95, HCV, VEG, P60, IDM_R, MOC_G, MOC_H, SV_H HSTD, H0, H90, H95, H100, P20, P60, MOC_NIR, ASM_R, ENT_G, DE_H, MOC_H HAVG, H20, H40, H80, H90, D3, ENT_NIR, SV_R, ASM_G, ASM_H, CON_H Vol. total Vol. pine Vol. Spruce Vol. Broadleaf HSTD, H10, H70, H80, H85, H90, H95, D0, P60, SA_R, CON_H, DV_H MEAN_NIR, H20, H80, H85, H95, D2, D6, D9, P60, COR_NIR, DE_NIR, IDM_H, SV_H MEAN_NIR, HSTD, H40, H70, H100, D3, P80, IDM_H HSTD, H0, H40, H80, H90, D2, D8, PGH, SV_NIR, COR_G, ASM_H, IDM_H, SA_H, VAR_H Puustotulkinnan tulokset: estimaattien tarkkuus

12 Tutkimuksen tulokset ja päätelmät 1. UAV-kuvauksella tuotettu fotogrammetrisen pintamallin ja ortokuvamosaiikin yhdistelmä periaatteessa soveltuu hyvin puustotunnusten tulkintaan 2. Puustotunnusten estimaattien tarkkuus samaa luokkaa, kuin mitä aiemmassa tutkimushankkeessa saavutettu Evon aineistolla laserkeilausdatan ja konventionaalisen ilmakuvan yhdistelmällä samanlaisella estimointitekniikalla (Huom. tässä koealojen määrä oli vähäisempi) 3. Tekniikka ja laitteisto eivät teknisesti täysin kypsää operatiiviseen käyttöön, erilaisten lastentautien takia kuvausaineiston laadussa ilmeni vaihtelua ja kuvapeitto jäi rajalliseksi (koealojen määrä jäi pieneksi) 4. Ilmailusäädökset mutkistavat kaukokartoituskäyttöä Yleisiä havaintoja ja avoimia kysymyksiä koskien sovellettavaa metodologiaa Latvuspintamallin tuottamiseen väärävärikamera ei ilmeisesti paras mahdollinen kuvaussensori, väri-infrakuvassa puiden latvusten väliin näkyy huonosti (paitsi silloin kun puusto hyvin harvaa) RGB-kamera sittenkin parempi vaihtoehto fotogrammetrista 3D mallitusta varten? Mistä tieto eri puulajien erottamiseen? Tarvitaanko lennolle useampia eri sensoreita?

13 Jatkotutkimus Hyperspectral stereo imaging (HSI) Tavoitteena on tuottaa tietoa seuraaviin kysymyksiin Mikä on hyperspektrikuvan ja RGB-kuvan yhdistelmän käyttökelpoisuus puustotunnusten ennustamisessa?? RGB kuvan perusteella fotogrammetrisesti johdettu kasvillisuuden pintamalli Ortokuva hyperspektrisensoriaineiston pohjalta Puustotulkinnan tarkkuus laserkeilauksen ja vääräväriilmakuvan yhdistelmään verrattuna Latvuspintamallin (CHM) tarkkuus Mikä on hyperspektrikuvan korkean spektrisen resoluution hyöty puulajien tunnistamisessa? Aineiston soveltuvuus mikrokuvioiden automaattisen rajaamisen pohjaksi? HSI Kuvaukset kesällä 2014 Evon opetusmetsä-alueella ja Vesijaon tutkimusmetsäalueella Kuvauslennot RGB-kameran ja hyperspektrikameran (näkyvä valo - NIR) yhdistelmällä 3D-informaatio RGB-kamerasta, spektrinen informaatio hyperspektrikamerasta Kummankin sensorin kuvausparametrit asetetaan tarpeen mukaan: RGB-kuvissa korkea spatiaalinen resoluutio, hyperspektridatassa 1-sijalla spektrinen resoluutio ja spatiaalinen tarkkuus 2-sijalla Mahdollisesti uusi kuvaus kesällä 2015 (VTT:n SWIRsensorilla) Mikäli hyperspektriaineisto osoittautuu hyödylliseksi, yhdistäminen lidar-3d aineiston kanssa optiona

KASVILLISUUDEN SEKÄ MAAPERÄN LUOKITTELU JA ANALYSOINTI HYPERSPEKTRIKUVILTA

KASVILLISUUDEN SEKÄ MAAPERÄN LUOKITTELU JA ANALYSOINTI HYPERSPEKTRIKUVILTA TEKNILLINEN KORKEAKOULU Maanmittausosasto KASVILLISUUDEN SEKÄ MAAPERÄN LUOKITTELU JA ANALYSOINTI HYPERSPEKTRIKUVILTA Teknillisen korkeakoulun Maanmittausosastolla tehty diplomityö Espoo, huhtikuu 2004

Lisätiedot

Artikkelin tässä osassa luodaan katsaus Metsämannut

Artikkelin tässä osassa luodaan katsaus Metsämannut Metsätieteen aikakauskirja t i e t e e n t o r i Kari T. Korhonen Metsäsuunnittelun tietohuollon käytäntö ja tutkimus Metsäsuunnittelun tietohuolto metsähallituksen ja metsäyhtiöiden metsissä Artikkelin

Lisätiedot

GPS-paikannuksen tarkkuus

GPS-paikannuksen tarkkuus Metsätieteen aikakauskirja Rouvinen, Varjo & Korhonen t u t k i m u s a r t i k k e l i Seppo Rouvinen, Jari Varjo ja Kari T. Korhonen GPS-paikannuksen tarkkuus metsässä Seppo Rouvinen Rouvinen, S., Varjo,

Lisätiedot

SISÄLLYS TIIVISTELMÄ...3 1 JOHDANTO...4 2 PINTA-ALAN MÄÄRITYSMENETELMÄT...4 3 GPS-MITTAUS...5

SISÄLLYS TIIVISTELMÄ...3 1 JOHDANTO...4 2 PINTA-ALAN MÄÄRITYSMENETELMÄT...4 3 GPS-MITTAUS...5 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ...3 1 JOHDANTO...4 2 PINTA-ALAN MÄÄRITYSMENETELMÄT...4 3 GPS-MITTAUS...5 4 TUTKIMUSMENETELMÄT...6 4.1 Kohteiden valinta...6 4.2 Maastomittaukset...6 4.3 Differentiaalikorjaukset ja

Lisätiedot

HUVIVENEIDEN 12 V SÄHKÖJÄRJESTELMÄ

HUVIVENEIDEN 12 V SÄHKÖJÄRJESTELMÄ Huviveneiden 12 VDC sähköjärjestelmät 1 (23) HUVIVENEIDEN 12 V SÄHKÖJÄRJESTELMÄ Sisältö HUVIVENEIDEN 12 V SÄHKÖJÄRJESTELMÄ 1 1. Yleistä... 2 2. Sähkökeskus... 2 3. Pääsähköjakelu... 4 4. Kaapelointi...

Lisätiedot

6. Skedulointi eli vuoronnus

6. Skedulointi eli vuoronnus 100 Sulautettu ohjelmointi 6. Skedulointi eli vuoronnus Skeduloinnin eli vuoronnuksen (scheduling) tehtävä voidaan tiivistää kysymykseen, miten seuraavaksi suoritukseen otettava prosessi valitaan. Valintaperusteita

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tie- ja ratahankkeiden maastotiedot Mittausohje

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tie- ja ratahankkeiden maastotiedot Mittausohje 18 2011 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Mittausohje Mittausohje Liikenneviraston ohjeita 18/2011 Liikennevirasto Helsinki 2011 Kannen kuva: Vt 14 Savonlinna, Laitaatsalmen maastomalliote Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi)

Lisätiedot

TKT-2540 Paikannuksen menetelmät. Jussi Collin Helena Leppäkoski Martti Kirkko-Jaakkola

TKT-2540 Paikannuksen menetelmät. Jussi Collin Helena Leppäkoski Martti Kirkko-Jaakkola TKT-2540 Paikannuksen menetelmät Jussi Collin Helena Leppäkoski Martti Kirkko-Jaakkola 2010 Esipuhe Tämä moniste on jatkoa kurssin MAT-45800 Paikannuksen matematiikka (http://math.tut. fi/courses/mat-45800/)

Lisätiedot

SAR-INTERFEROMETRIA MAANPINNAN MUODONMUUTOSTEN HAVAITSEMISESSA. Maa-57.270 Fotogrammetrian, kuvatulkinnan ja kaukokartoituksen seminaari

SAR-INTERFEROMETRIA MAANPINNAN MUODONMUUTOSTEN HAVAITSEMISESSA. Maa-57.270 Fotogrammetrian, kuvatulkinnan ja kaukokartoituksen seminaari SAR-INTERFEROMETRIA MAANPINNAN MUODONMUUTOSTEN HAVAITSEMISESSA Maa-57.270 Fotogrammetrian, kuvatulkinnan ja kaukokartoituksen seminaari Valtteri Tuominen 57534C valtteri.tuominen@hut.fi Tiivistelmä Niin

Lisätiedot

3/2009. Karttapaikalta rajapinnalle. Elinkaarimallit toimitilojen toteuttamisessa. Asunto-osakeyhtiöt ja täydennysrakentaminen

3/2009. Karttapaikalta rajapinnalle. Elinkaarimallit toimitilojen toteuttamisessa. Asunto-osakeyhtiöt ja täydennysrakentaminen 3/2009 Karttapaikalta rajapinnalle Elinkaarimallit toimitilojen toteuttamisessa Asunto-osakeyhtiöt ja täydennysrakentaminen Paikkatiedon laatu Rakennusten tunnistaminen laserkeilaus- ja ilmakuva-aineistoista

Lisätiedot

Juoksumatkoista ja maantiereittien mitoista pjh 7.7.2015, v1.0: Ensimmäinen julkaistu versio. Tekstin selkeys kaipaa hiomista.

Juoksumatkoista ja maantiereittien mitoista pjh 7.7.2015, v1.0: Ensimmäinen julkaistu versio. Tekstin selkeys kaipaa hiomista. Juoksumatkoista ja maantiereittien mitoista pjh 7.7.2015, v1.0: Ensimmäinen julkaistu versio. Tekstin selkeys kaipaa hiomista. Osa 1: Juoksijan kulkema matka Johdanto "Paljonko juoksit?" on yksi tyypillinen

Lisätiedot

PATTERIVERKOSTON SÄÄTÄMINEN. Patteriverkoston säätäminen

PATTERIVERKOSTON SÄÄTÄMINEN. Patteriverkoston säätäminen Patteriverkoston säätäminen 2 Sisältö Miksi säätää?... 5 1. Patteriverkoston säätäminen... 9 1.1 Liian suuri virtaama aiheuttaa liian pienen virtaaman...9 1.2 Liian suuri virtaama jakeluverkossa... 11

Lisätiedot

Kevyen liikenteen seurannan kehittäminen Oulun seudulla

Kevyen liikenteen seurannan kehittäminen Oulun seudulla Käyntiosoite: Uusikatu 26 Postiosoite: PL 32, 90015 Oulun kaupunki Puhelin: (08) 558 410 Kevyen liikenteen seurannan kehittäminen Oulun seudulla etunimi.sukunimi@ouka.fi www.ouka.fi/tekninen Sisällysluettelo

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M1-1

ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M1-1 ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M1-1 Muutos 6 30.11.2006 PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi LENTOSÄÄNNÖT Ilmailuhallinto on antanut ja julkaissut lentosääntöjen

Lisätiedot

PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos)

PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos) PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos) 1. JOHDANTO 2. VARSINAIS-SUOMEN TUULIVOIMASELVITYS 2010 2011 3. TUULIVOIMASELVITYKSEEN SISÄLTYVÄT ALUEET KEMIÖNSAARELLA 4. KEMIÖNSAAREN KUNNAN PERIAATEPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Lentosääpalvelut Suomessa

Lentosääpalvelut Suomessa Lentosääpalvelut Suomessa Sisällysluettelo 1. Lentosääpalveluiden vastuutahot ja toiminta Suomessa... 3 2. Lentosäätuotteet Suomessa... 4 2.1. Lentosäähavainnot... 4 2.1.1. Yleistä säähavainnoista... 4

Lisätiedot

Energiapuun määrä ja laatu sekä niiden arviointi

Energiapuun määrä ja laatu sekä niiden arviointi ISBN 978-951-40-2416-0 (PDF) ISSN 1795-150X Energiapuun määrä ja laatu sekä niiden arviointi Jari Lindblad, Miina Jahkonen, Juha Laitila, Harri Kilpeläinen ja Seija Sirkiä www.metla.fi Metlan työraportteja

Lisätiedot

1.Kuvauksen lähtöaineisto

1.Kuvauksen lähtöaineisto 1.Kuvauksen lähtöaineisto 1 Tieteen tehtävänä on uuden tiedon hankkiminen. Käyttäytymistieteet tutkivat elollisten olioiden käyttäytymistä voidakseen ymmärtää sitä tai ainakin löytääkseen siitä säännönmukaisuuksia;

Lisätiedot

ONE1 Oy HAMINAN KAUPUNKI TERVASAAREN ALUEEN ALOITUSKORTTELIEN UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUSELVITYS 20.11.2014

ONE1 Oy HAMINAN KAUPUNKI TERVASAAREN ALUEEN ALOITUSKORTTELIEN UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUSELVITYS 20.11.2014 ONE1 Oy HAMINAN KAUPUNKI TERVASAAREN ALUEEN ALOITUSKORTTELIEN UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUSELVITYS 20.11.2014 2/28 Tervasaaren alueen aloituskorttelien uusiutuvan energian ratkaisuselvitys Sisällys 1.

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOS MÄÄRÄYS 1 (1) Keskushallinto

MAANMITTAUSLAITOS MÄÄRÄYS 1 (1) Keskushallinto MAANMITTAUSLAITOS MÄÄRÄYS 1 (1) Keskushallinto 31.1.2003 MML/1/012/2003 KAAVOITUSMITTAUSOHJEET Maanmittauslaitos on tänään antanut maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 206 :n 3 momentissa tarkoitetut,

Lisätiedot

Täsmäviljely ja ravinteiden käytön tarkentaminen

Täsmäviljely ja ravinteiden käytön tarkentaminen TEHO-HANKKEEN JULKAISUJA 5/2010 Täsmäviljely ja ravinteiden käytön tarkentaminen Liisa Pesonen, Jere Kaivosoja ja Pasi Suomi Tehoa maatalouden vesiensuojeluun TEHO-HANKKEEN JULKAISUJA 5/2010 Tehoa maatalouden

Lisätiedot

MEMS-elementtien kiekkotason riskianalyysi

MEMS-elementtien kiekkotason riskianalyysi TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto MIKES TKK Mittaustekniikka MEMS-elementtien kiekkotason riskianalyysi 26.1.2009 Markus Nenonen monenone@cc.hut.fi Erikoistyö kurssiin S-108.3130

Lisätiedot

Versio 19.11.2012 1 (43)

Versio 19.11.2012 1 (43) 1 (43) ILMA-ALUKSEN KÄYTÖN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. Ilma-alustyypit... 3 1.1. Yleistä... 3 1.2. Lentokone... 4 1.3. Yksimoottorinen helikopteri... 5 1.4. Monimoottorinen helikopteri... 6 2. Ilma-aluksen

Lisätiedot

Yksityismetsänomistajien arvoja ja tavoitteita

Yksityismetsänomistajien arvoja ja tavoitteita Metsätieteen aikakauskirja 1/2006 Tieteen tori Timo Pukkala Muut kuin puuaineiset tuotteet metsäsuunnittelussa e e m t a Johdanto Yksityismetsänomistajien arvoja ja tavoitteita käsittelevien tutkimusten

Lisätiedot

Maanmittauspäivät Dipolissa vielä ehdit mukaan. Viisasten kivi löytyi Heinolasta. Ilmakuvia viistoon ja pystyyn Maanmittari vesillä

Maanmittauspäivät Dipolissa vielä ehdit mukaan. Viisasten kivi löytyi Heinolasta. Ilmakuvia viistoon ja pystyyn Maanmittari vesillä 1/2015 Maanmittauspäivät Dipolissa vielä ehdit mukaan Viisasten kivi löytyi Heinolasta Ilmakuvia viistoon ja pystyyn Maanmittari vesillä MAANMITTAUSLAITOS MUUTTUU JA MUKAUTUU ÄLYKÄSTÄ ERIKOISTUMISTA RAKENNUS-

Lisätiedot

Vesijätön arvo tontin lisäalueena

Vesijätön arvo tontin lisäalueena Maanmittaus 82:2 (2007) 45 Maanmittaus 82:2 (2007) Saapunut 22.11.2006 ja tarkistettuna 20.4.2007 Hyväksytty 21.5.2007 Vesijätön arvo tontin lisäalueena Risto Peltola ja Juhana Hiironen Maanmittauslaitos

Lisätiedot

Nykyisin suometsistämme hakataan vuosittain

Nykyisin suometsistämme hakataan vuosittain Metsätieteen aikakauskirja / Timo Penttilä, Hannu Hökkä ja Raija Laiho Harvennusten ekologiset perusteet ja tuotosvaikutukset ojitetuilla rämeillä e e m t a Tausta Nykyisin suometsistämme hakataan vuosittain

Lisätiedot

LINK-16 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ PUOLUSTUSVOIMISSA

LINK-16 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ PUOLUSTUSVOIMISSA MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU LINK-16 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ PUOLUSTUSVOIMISSA Pro gradu -tutkielma Kadettialikersantti Staffan Kullström Kadettikurssi 89 Ilmavoimien ohjaajalinja Helmikuu 2006 MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU

Lisätiedot

Koordinaatit, korkeus, kartat ja GPS

Koordinaatit, korkeus, kartat ja GPS Koordinaatit, korkeus, kartat ja GPS Markku Poutanen Geodeettinen laitos Markku.Poutanen@fgi.fi Paikan esittämiseen tarvitaan koordinaatit. Vaikka koordinaattien tuottaminen onkin GPS-mittausten perustehtäviä,

Lisätiedot