TOIMINTAKERTOMUS 2009 Vähittäiskaupan Takaus Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2009 Vähittäiskaupan Takaus Oy"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS 2009 Vähittäiskaupan Takaus Oy K-kauppiaiden takausyhtiö K-kauppiaiden liiketoiminnan tukena vuodesta 1954

2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vuoden vaihduttua on jälleen ajankohtaista tarkastella tulevaisuuden näkymiä talouden ja K-ryhmän vähittäiskauppojen rahoitusvastuiden takaajan kannalta. Talouden taantuma on vaikuttanut vähittäiskaupan toimintaedellytyksiin ja kannattavuuskehitykseen. Koko vähittäiskaupan myynti supistui kohdistuen voimakkaimmin kestokulutushyödykkeisiin. Rakentamisen määrän väheneminen oli voimakasta ja sen vaikutukset heijastuivat alan vähittäiskauppaan. On esitetty ennusteita, joiden mukaisesti rakentaminen vähenee edelleen tänäkin vuonna. Päivittäistavarakauppa on sen sijaan vaikeassa markkinatilanteessakin kyennyt säilyttämään kilpailukykynsä verrattain hyvin. Talouden taantumasta nouseminen on hidasta. Luottamus positiiviseen talouskehitykseen on vahvistumassa, vaikka varsinaisesti talouden kasvua ei vielä tällä hetkellä ole näköpiirissä. Talouden laskusuhdanteen päättymistä voidaan kuitenkin jo pitää mahdollisena ja talouskatsausten perusteella on jo havaittavissa pieniä merkkejä vähittäiskaupankin kasvukäänteestä. Vähittäiskaupan Takaus Oy on toimintavuoden aikana onnistunut erinomaisesti päätehtävässään K-ryhmän ketjuihin kuuluvan vähittäiskaupan tukemisessa. Tavoitteidensa mukaisesti Vähittäiskaupan Takaus Oy avusti kauppiaita rahoitukseen ja vakuuksiin liittyvissä järjestelyissä ja myönsi takauksia kauppiasyritysten rahalaitos- ja tililuotoille. Ydintoimintaa tukivat yhtiön luottohallintoalan palvelut, joita ovat sekä Keskokonserniin kuuluville yhtiöille että kauppiaille kohdistetut vakuushallinto-, lakiasiain- sekä koulutuspalvelut. Yhtiön toimintoja jatketaan vakaalla pohjalla ja kehitetään edelleen yhä paremmin vastaamaan asiakkaiden tarpeita. Vähittäiskaupan Takaus Oy saavutti ja jopa ylitti toimintavuodelle asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet takaus- ja palvelutoiminnoissa. Kauppiaiden rahalaitosluottojen takauksiin ja palvelujen myyntiin kohdistuneen kasvun ansiosta yhtiön liikevaihtokin kasvoi hieman. Toimintavuodelta saavutettiin positiivinen liiketoiminnallinen tulos. Liikevaihdon kasvun ohella vähintään yhtä merkityksellistä tuloksen muodostumisen kannalta on, että yhtiö on toiminnassaan kiinnittänyt korostetusti huomiota riskienhallinnan toimenpiteisiin. Takaustappioita aiheutui viime vuosiin vertailtaessa tavanomaista useamman kauppiasliiketoiminnan lopetuksen yhteydessä, mutta kaikkien osapuolten kesken hyvin toimivan yhteistyön ja tehokkaiden riskienhallinnan toimenpiteiden ansiosta syntyneiden tappioiden määrä on kyetty pitämään kuitenkin verrattain vähäisenä. Kauppapaikkoihin liittyvien taustojen selvittely, K-ryhmän liiketoiminnan konseptien tuntemus ja kauppiasyrittäjien liiketoiminnan tunteminen muodostavat Vähittäiskaupan Takaus Oy:n ratkaisutoiminnan ja riskienhallinnan kulmakivet. Yhtiön oman henkilöstön ammattitaito ja hyvin toimiva yhteistyö Kesko Oyj:n toimialayhtiöiden kauppiasasioista vastaavan henkilöstön ja muiden sidosryhmiemme kanssa varmistavat tehtävissämme onnistumisen.

3 Talouden elpyminen ei ole vielä kovin vakaalla pohjalla ja epävarmuus heijastuu edelleen myös kauppiasyritysten rahoitusjärjestelyissä. Kauppiasyritysten kannalta tärkeintä on pitää huolta oman liiketoiminnan kannattavuusedellytyksistä myös vaikeammassa taloussuhdanteessa. Vähittäiskaupan Takaus Oy vastaa osaltaan näiden kauppiasyritysten toimintaedellytysten rakentamisesta ja strategiamme mukaisesti tarjoamme kauppiaille kilpailukykyisiä ratkaisuja yritystoiminnan elinkaaren eri kehitysvaiheissa syntyviin rahoitustarpeisiin. Olemme tulevaisuudessakin omalla toiminnallamme voimakkaasti rakentamassa kauppiaiden menestystä K-ryhmässä. Haluan kiittää Vähittäiskaupan Takaus Oy:n henkilöstöä ansiokkaasta ja tarmokkaasta toiminnasta ja sen tuloksena syntyneistä toiminnan kaikilla tulosmittareilla saavutetuista hyvistä tuloksista. Yhteistyö Kesko Oyj:n toimialayhtiöiden kenttä- ja luottoyksiköiden henkilöstön kanssa on ollut erinomaista ja toimivaa ja olemme vaativissakin tilanteissa onnistuneet edelleen kehittämään yhteistä tekemistä myönteisellä yhteishengellä. Kiitokset sujuvasta yhteistyöstä kuuluvat myös Vähittäiskaupan Tilipalvelu VTP Oy:lle ja K-kauppiasliitto ry:lle sekä muille K-ryhmään kuluville sidosryhmillemme. Kiitokset toimintamme menestyksestä kuuluu myös asiakkainamme oleville K-kauppiaille sekä kauppiasliiketoiminnan rahoittajille ja muille yhteistyökumppaneille. Olemme kiitollisia meitä kohtaan osoittamastanne luottamuksesta ja tältä pohjalta voimme luottavaisin mielin jatkaa toimintaa ja sen kehittämistä yhteiseksi hyväksi ja K-kauppiaiden menestykseksi. Katajanokalla, tammikuussa 2010 Tom Fagerström

4 KERTOMUS 56. TOIMINTAVUODELTA 2009 Vähittäiskaupan Takaus Oy:n takaamien ja kauppiaiden nostamien rahalaitosluottojen takauskanta kasvoi toimintavuoden loppuun mennessä uuteen 2000-luvun huippulukemaan 167 m. Kehitys on viime vuosina saavutettujen suurten takauskertymien ansiota. Kuluneen vuoden takauskertymä oli myös verrattain suuri, yhteensä 59,7 m (2008: 65,6 m ). Sujuva yhteistyö rahalaitosten kanssa varmistaa jatkossakin kauppiaiden rahoitusten ja vakuusjärjestelyjen toimivuuden asiakkaidemme tarpeita vastaavalla tavalla. Rahalaitostakausasiakkaidemme määrä on ollut kasvusuuntainen erityisesti Ruokakesko Oy:n ketjuihin kuuluvien asiakkaiden osalta. Toivomme tämän kasvukehityksen voivan edelleen jatkua kaikilla K-ryhmän toimialoilla. Olemme omalla panoksellamme vahvasti myötävaikuttamassa kauppiasyrittäjien liiketoiminnan rahoitusjärjestelyjen toteuttamiseen ketjutoiminnan uudistamisen, kauppojen kehittämisen tai kauppapaikan vaihdosten yhteydessä. Vähittäiskaupan takaajan rooli on erityisen merkityksellinen uusien aloittavien K-kauppiasyrittäjien liiketoiminnan käynnistämisen yhteydessä. Vähittäiskaupan Takaus Oy:n asiakkaiksi saadaan noin ¾ kaikista uusista aloittavista K-kauppiasyrittäjistä. Tavoitteenamme on palvella mahdollisimman suurta joukkoa K-kauppiaista ja toimia siten, että K-kauppiaiden kannattaa valita Vähittäiskaupan Takaus Oy yhteistyökumppanikseen rahoitusratkaisuissaan. Kauppiasasiakkaiden tyytyväisyys yhtiön palvelutoimintaan kokonaisuutena on asiakastyytyväisyystutkimuksen tulosten perusteella hyvällä tasolla. Yhteistyö kaikkien K-kauppiasrahoitukseen osallistuvien rahalaitosten kanssa jatkui pankkipalvelujen korkean laatutason ja kustannustehokkuuden säilyttämiseksi. Rahalaitoksista OP-Pohjola on edelleen kyennyt vahvistamaan asemaansa K-ryhmän kauppiaiden rahoittajana. Osuuspankkien vakaa rahoittaja-asema perustuu erityisesti palvelujen kilpailukykyisyyteen, kattavaan palveluverkostoon ja kauppiaiden tarvitsemien vakuutustuotteiden tarjontaan tavanomaisten pankkipalvelujen rinnalla. Vähittäiskaupan Takaus Oy:n kauppiaille myöntämät ja Keskon toimialayhtiöille syntyviä maksuvelvoitteita kattavat tililuottotakaukset sekä posti- ja veikkausasiamiestakaukset ovat säilyttäneet vakiintuneen asemansa yhtiön palvelutarjonnassa. Veikkaus Oy:lle myönnettyjen asiamiestakausten määrä on kasvanut voimakkaasti samalla kun uusia veikkauspisteitä on perustettu K-ryhmän ruokakauppoihin. Vuoden 2009 aikana Vähittäiskaupan Takaus Oy toteutti toimenpideohjelman, jonka tavoitteeksi asetettiin talouslaman haitallisten vaikutusten torjunta. Yhtiössä suoritettiin takauspäätösten perusteiden ja vakuuslinjausten kriittinen tarkastelu ja toteutettiin tarvittavat toiminnalliset tarkennukset. Osana ohjelman toteutusta tehostettiin yhtiön omaa asiakasriskien seurantaa ja tiivistettiin yhteistyötä toimialayhtiöiden kauppiasasioista vastaavien kenttäyksiköiden kanssa. Jälkiperinnässä noudatettavien periaatteiden yhtenäistäminen sekä onnistunut palvelutarjonta luottohallinto-, lakiasiain- ja koulutuspalveluihin kohdistuneeseen kasvaneeseen kysyntään kuuluvat myös toimintavuoden tärkeisiin saavutuksiin.

5 Henkilöstöä koskevana ratkaisuna todettakoon lisäksi, että vuoden lopulla yhtiössä tehtiin päätös järjestää henkilöstön lakisääteinen eläketurva työeläkevakuutusyhtiössä. Päätöksen seurauksena lakisääteisen eläketurvan hoitaminen siirtyy Keskon Eläkekassasta Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselle. Muutos ei vaikuta henkilöstön eikä eläkeläisten eläketurvan tasoon tai kattavuuteen. Vuoden 2009 päättyessä yhtiön takauskanta oli , josta rahalaitosluotoille myönnettyjä takauksia oli ja Kesko-konserniin kuuluville toimialayhtiöille kauppiaiden puolesta myönnettyjä tililuottotakauksia Itella Oyj:lle myönnettyjä takausvastuita oli vuoden lopussa yhteensä ja Veikkaus Oy:lle myönnettyjä takausvastuita Kuluneen tilikauden aikana syntyi takaustappioita Takaustappioiden palautuksia saatiin yhteensä Yhtiön liikevoitto vuodelta 2009 on Yhtiön sijoitukset sekä korko- ja rahoitustuotot tuottivat yli 3,9m tuloksen. Tilikauden voitto ylittää 3,1m ja yhtiön taloudellisen aseman positiivinen kehitys on vakaa.

6 TAKAUSVASTUUT Kertomusvuoden päättyessä yhtiön takausvastuiden määrä oli yhteensä , josta oli myönnetty rahalaitoksille takauksia 587 K-kauppiaan puolesta yhteensä ja Kesko-konserniin kuuluville toimialayhtiöille K-kauppiaiden puolesta 976 tililuottotakaussitoumusta määrältään yhteensä sekä Itella Oyj:lle myönnettyjä takaussitoumuksia 47 kpl yhteensä arvosta ja Veikkaus Oy:lle myönnettyjä takaussitoumuksia 153 kpl yhteensä arvosta. Yhtiön suorittamien takausvastuiden tarkastuksen yhteydessä voitiin todeta K-kauppiaiden noudattaneen pankkien kanssa tekemiään lyhennysohjelmia. Takauskannan jakaantuminen: OP-Pohjola Nordea Pankki Suomi Oyj Sampo Pankki Oyj Paikallisosuuspankit Säästöpankit Sofia Pankki Oyj Veikkaus Oy Itella Oyj Tililuotot Yhteensä

7 UUDET LUOTOT Kertomusvuoden aikana kauppiaiden eri rahalaitoksista nostamien ja Vähittäiskaupan Takaus Oy:n takaamien luottojen määrä oli Edellisenä vuonna määrä oli Uusia tililuottotakauksia myönnettiin arvoa vastaavasta määrästä, edellisenä vuonna tililuottotakauksia myönnettiin arvoa vastaavasta määrästä. Uusia toiminnallisia takauksia myönnettiin Itella Oyj:lle arvosta. Edellisenä vuonna vastaava luku oli Veikkaus Oy:lle myönnettiin uusia toiminnallisia takauksia arvosta. Edellisenä vuonna vastaava luku oli Uusien nostettujen rahalaitosluottojen jakaantuminen: OP-Pohjola Nordea Pankki Suomi Oyj Säästöpankit Sampo Pankki Oyj Paikallisosuuspankit Sofia Pankki Oyj Yhteensä Rahalaitosluottojen takauskanta OP-Pohjola. 83,32 % Nordea Pankki Suomi Oyj. 12,76 % Sampo Pankki Oyj.. 1,69 % Paikallisosuuspankit 1,13 % Säästöpankit.... 1,03 % Sofia Pankki Oyj.. 0,07 %

8 Rahalaitosluottojen takauskanta (M ) Uudet nostetut rahalaitosluotot vuonna 2009 OP-Pohjola ,5 % Nordea Pankki Suomi Oyj.. 10,8 % Säästöpankit. 2,0 % Sampo Pankki Oyj 0,9 % Paikallisosuuspankit.. 0,6 % Sofia Pankki Oyj. 0,2 %

9 VASTAVAKUUDET Kukin takauksen saaja antaa yhtiön edellyttämät vastavakuudet. Yhtiön reaalivakuuskanta koostuu yrityskiinnityksistä, K-kauppiaiden ketjuhyvitystilivaroista, kiinteistöistä, asuntoosakkeista ja pörssiosakkeista. Vakuutena käytetään myös henkilötakauksia. Pääosan vakuuskannasta muodostavat yrityskiinnitysvakuudet. Yrityskiinnitysvakuuden arvostuksessa on lähtökohtana vakuuslajiin sisältyvien omaisuuserien arvot ja vakuutena oleva yritysvarallisuus arvioidaan kriittisesti vuosittain. Vähittäiskaupan Takaus Oy:n vakuusarvostukseen perustuva arvio rahalaitosluottojen takausten vastavakuutena olevan koko vakuuskannan käyvästä arvosta on 200,0 milj.. Lisäksi Vähittäiskaupan Takaus Oy:llä on Kesko-konserniin kuuluville toimialayhtiöille K- kauppiaiden puolesta annettujen tililuottotakausten osalta täysin kattavat vastavakuudet. TAKAUSTAPPIOT Kertomusvuoden aikana yhtiö maksoi rahalaitoksille antamiensa takaussitoumusten perusteella Saatavia perittiin yhtiölle annettujen vastavakuuksien avulla ja vanhoja yhtiölle aiheutuneita takaustappioita saatiin perittyä siten, että takaustappioiden palautuksia kirjattiin Takaustoiminnasta aiheutuneina takaustappioina kirjattiin kertomusvuodelta Takaustappiot ovat syntyneet kaikkiaan kahdeksan takausasiakkaan liiketoiminnan lopetukseen johtaneen tilanteen seurauksena. Tappioiden lopullinen määrä todennäköisesti pienentyy yrittäjien liiketoiminnan lopettamiseen liittyvien loppuselvittelyjen myötä. Takaustappioiden palautukset huomioon ottaen yhtiön takaustappiot kertomusvuodelta olivat siis

10 HALLITUS JA TOIMITUSJOHTAJA Yhtiöjärjestykseen sisältyvän määräyksen mukaisesti yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään neljä ja enintään kuusi varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen jäsenten enemmistön tulee olla toimivia vähittäiskauppiaita. Hallituksen kokoonpano kertomusvuoden aikana oli seuraava: Talous- ja rahoitusjohtaja Arja Talma.. Helsinki puheenjohtaja Kauppias Tapio Särkilahti Oulu varapuheenjohtaja saakka Diplomikauppias Heimo Välinen Kirkkonummi varapuheenjohtaja alkaen Diplomikauppias Tomi Korpisaari.. Hausjärvi alkaen Johtaja Minna Kurunsaari... Espoo Kauppias Toni Pokela.. Helsinki alkaen Kauppias Rauno Törrönen... Joensuu saakka Hallitus kokoontui kertomusvuoden aikana kahdeksan kertaa. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Tom Fagerström Espoo

11 TYÖVALIOKUNTA Hallituksen asettamaan työvaliokuntaan kuuluivat toimitusjohtaja Tom Fagerström, kenttäpäällikkö Antti Setälä sekä hallituksen kauppiasjäsenten edustaja. Työvaliokunnan kokouksiin on vuorollaan osallistunut kukin hallituksen kauppiasjäsen kahden kuukauden ajanjaksoissa. Työvaliokunta kokoontui kertomusvuoden aikana 45 kertaa. TILINTARKASTAJA Yhtiön tilintarkastajana kertomusvuoden aikana oli PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mikko Nieminen. HENKILÖSTÖ Yhtiön palveluksessa kertomusvuoden aikana oli kahdeksan henkilöä. Edellisenä vuonna palveluksessa oli kahdeksan henkilöä. Palkkoja kertomusvuoden aikana maksettiin henkilökunnalle ja hallitukselle Edellisenä vuonna palkkoja maksettiin henkilökunnalle ja hallitukselle OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKAAT Yhtiön osakepääoma on Osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo on 2. Yhtiön osakkeen omistus jakaantuu seuraavasti: K-kauppiasliitto ry.. 34,48 % Kesko Oyj 34,35 % Valluga-sijoitus Oy. 25,73 % K-kauppiaat ja muut yksityiset henkilöt. 5,44 %

12 TULOSLASKELMA Liitet LIIKEVAIHTO 1) , ,17 HENKILÖSTÖKULUT 2) , ,63 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot 3) , ,63 LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT 4) , ,03 LIIKEVOITTO / -TAPPIO , ,12 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista , ,80 Muut korko- ja rahoitustuotot , ,16 Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista 0, ,70 Muut korko- ja rahoituskulut 0,00-32,71 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,55 VOITTO / TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,43 TILINPÄÄTÖSSIIRROT Poistoeron muutos 771,72 796,32 TULOVEROT 5) , ,66 TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO , ,09

13 TASE VASTAAVAA Liitet PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 6) , ,26 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,26 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 7) , ,43 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,43 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 8) , ,66 Sijoitukset yhteensä , ,66 VAIHTUVAT VASTAAVAT Pitkäaikaiset saamiset 9) Lainasaamiset , ,00 Pitkäaikaiset saamiset yhteensä , ,00 Lyhytaikaiset saamiset 10) Lainasaamiset , ,82 Myyntisaamiset , ,10 Muut saamiset , ,19 Siirtosaamiset 11) , ,85 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,96 Rahoitusarvopaperit Muut rahoitusarvopaperit 12) , ,00 Rahat ja pankkisaamiset , ,13 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,44

14 VASTATTAVAA Liitet OMA PÄÄOMA 13) Osakepääoma , ,00 Vararahasto , ,45 Käyttörahasto 0, ,97 Edellisten tilikausien voitto / tappio , ,99 Tilikauden voitto / tappio , ,09 Oma pääoma yhteensä , ,50 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero 14) 2 190, ,59 Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä 2 190, ,59 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Muut velat , ,43 Ostovelat , ,75 Siirtovelat 15) , ,17 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , ,35 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,44

15 RAHOITUSLASKELMA LIIKETOIMINTA Liikevoitto , ,12 Oikaisut liikevoittoon , ,63 Nettokäyttöpääoman muutos Lyhytaikaiset liikesaamiset, lis/väh (-/+) , ,19 Koroton lyhytaikainen velka, lis/väh (+/-) , ,94 Saadut korot , ,65 Maksetut korot 0,00-32,71 Rahoitusarvopapereiden arvonalentumiset 0, ,70 Saadut osingot , ,80 Verot , ,61 LIIKETOIMINNAN NETTOKASSAVIRTA , ,81 INVESTOINNIT Atk-ohjelmat 0, ,71 Koneet ja kalusto 0, ,26 Osakkeiden hankinta , ,24 Osuus osakkuusyhtiöstä , ,00 INVESTOINTIEN KASSAVIRTA YHTEENSÄ , ,21 KASSAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA , ,40 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Pitkäaikaiset saamiset, lis/väh (-/+) , ,00 Lyhytaikaiset saamiset, lis/väh (-/+) , ,56 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ , ,56 Likvidien varojen lisäys / vähennys , ,16 Likvidit varat , ,97 LIKVIDIT VARAT , ,13

16 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT ) Liikevaihto toimialoittain Takaustoiminta , ,06 Luottohallinto-, koulutus- ja lakiasiainpalvelut, ja vakuutusedustuspalkkiot , ,11 Yhteensä , ,17 2) Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,62 Eläkekulut , ,49 Muut henkilösivukulut , ,52 Yhteensä , ,63 3) Poistot ja arvonalentumiset Poistot Aineettomat oikeudet , ,97 Koneet ja kalusto 3 429, ,66 Yhteensä , ,63 Poistoeron muutos Koneet ja kalusto 771,72 796,32 4) Liiketoiminnan muut kulut Takaustappiot , ,20 Takaustappiopalautukset , ,29 Liiketoiminnan muut kulut , ,12 Yhteensä , ,03 5) Välittömät verot Veroennakot , ,72 Aikaisempien tilikausien verot 0, ,92 Verojen jaksotus , ,98 Yhteensä , ,66

17 TASEEN LIITETIEDOT AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET 6) Atk-ohjelmat Hankintameno tilikauden alussa , ,79 Lisäykset tilikauden aikana 0, ,71 Hankintameno tilikauden lopussa , ,50 Kertyneet sumu-poistot tilikauden alussa , ,27 Sumu-poistot tilikaudella , ,97 Kertyneet sumu-poistot tilikauden lopussa , ,24 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa , ,26 7) Koneet ja kalusto Hankintameno tilikauden alussa , ,90 Lisäykset tilikauden aikana 0, ,26 Hankintameno tilikauden lopussa , ,16 Kertyneet sumu-poistot tilikauden alussa , ,07 Sumu-poistot tilikaudella , ,66 Kertyneet sumu-poistot tilikauden lopussa , ,73 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa , ,43 8) Sijoitukset Hankintameno , ,42 Lisäykset tilikaudella , ,24 Vähennykset tilikaudella ,00 0,00 Hankitameno , ,66

18 Osakkeet ja osuudet kpl Osuus kaikista Kirjanpidollinen Kirjanpitoarvo osakkeista vasta-arvo, Kesko Oyj A , ,69 Kesko Oyj B , ,39 Kesko Oyj yhteensä ,04 % ,08 Valluga-sijoitus Oy *) ,00 % 168, ,35 Vähittäiskaupan Tilipalvelu VTP Oy *) 30 30,00 % ,38 Osakkeet ja osuudet yhteensä ,81 Tilikauden voitto Oma pääoma *) Valluga-sijoitus Oy, Helsinki , ,01 *) Vähittäiskaupan Tilipalvelu VTP Oy, Helsinki , , ) Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset Vähittäiskaupan Tilipalvelu VTP Oy:ltä , ,00 Yhteensä , ,00 10) Lyhytaikaiset saamiset Lainasaamiset Kesko Oyj:ltä , ,82 Lainasaamiset Vähittäiskaupan Tilipalvelu VTP Oy:ltä , ,00 Myyntisaamiset , ,10 Muut saamiset , ,19 Siirtosaamiset , ,85 Yhteensä , ,96 11) Siirtosaamiset Verosaamiset , ,98 Korkosaamiset, Oulun OP , ,20 Muut siirtosaamiset , ,67 Yhteensä , ,85

19 ) Rahoitusarvopaperit Markkina-arvo , ,00 Kirjanpitoarvo , ,00 Erotus 0,00 0,00 13) Oma pääoma Osakepääoma 1.1. ja , ,00 Vararahasto 1.1. ja , ,45 Käyttörahasto , ,97 Siirto voittovaroihin ,97 0,00 Käyttörahasto , ,97 Edellisten tilikausien voitto , ,99 Siirto käyttörahastosta ,97 0,00 Tilikauden voitto , ,09 Voittovarat , ,08 Oma pääoma yhteensä , ,50 Laskelma voitonjakokelpoisista varoista Käyttörahasto 0, ,97 Edellisten tilikausien voitto , ,99 Siirto käyttörahastosta ,97 0,00 Tilikauden voitto , ,09 Yhteensä , ,05 14) Tilinpäätössiirtojen kertymä Kokonais- ja sumu-poistojen kertynyt erotus tilikauden alussa 2 962, ,88 Poistoeron vähennys tilikauden aikana -771,72-796,32 Poistoero tilikauden lopussa 2 190, ,56 15) Siirtovelat Palkat , ,16 Vakuutukset , ,66 Muut siirtovelat 716,65 225,35 Yhteensä , ,17

20 Muut liitetiedot Takaukset muiden puolesta Rahalaitosluotot Tililuotot Toiminnalliset takaukset Yhteensä Leasingvastuut Leasingvastuut , ,87 Seuraavalla tilikaudella maksettavat 5 378, ,91 Myöhemmin maksettavat 0, ,96 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Noudatetut arvostus- ja jaksotusperiaatteet Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina alkuperäisestä hankintamenosta. Koneiden ja kaluston osalta poisto on laskettu 25 %:n menojäännöspoistona. Menojäännöspoisto Koneet ja kalusto 25 % menojäännöksestä. Tasapoisto Atk-ohjelmat 5 vuotta Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

21 VOITONJAKOEHDOTUS Laskelma voitonjakokelpoisista varoista Edellisten tilikausien voitto ,08 Siirto käyttörahastosta voittovaroihin ,97 Tilikauden voitto ,74 Yhteensä ,79 ============= Tämän hallitus ehdottaa käytettäväksi seuraavasti: Osinkoa osakkeenomistajille ei jaeta. Voittovarojen tilille jätetään ,79 Yhteensä ,79 ============= TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET

22 TILINTARKASTUSKERTOMUS

23 OSOITTEET JA PUHELINNUMEROT Vähittäiskaupan Takaus Oy Postiosoite Satamakatu 3, Helsinki Käyntiosoite Kruunuvuorenkatu 4, Helsinki Puhelin (09) Telefax (09) Fagerström Tom, toimitusjohtaja Grön Tiina, back office toimihenkilö Kelloniemi Katja, back office toimihenkilö Pölönen Erja, talous ja kirjanpito Rinne-Kanto Mika, controller Setälä Antti, kenttäpäällikkö Toivonen Juhana, lakimies Währn Heidi, back office toimihenkilö Vähittäiskaupan Takaus Oy:n asiamiesverkoston muodostavien Kesko-konserniin kuuluvien toimialayhtiöiden aluekeskusten ja valtakunnallisten luottoyksiköiden osoitteet ja puhelinnumerot: RUOKAKESKO OY Etelä-Suomen aluekeskus, Helsinki Suuryksiköt, Helsinki Satamakatu 3 Satamakatu Kesko Kesko puh puh Itä-Suomen aluekeskus, Kuopio Länsi-Suomen aluekeskus, Tampere Siunauskappelintie 2 Jokipohjantie 28 PL 127 PL Kuopio Tampere puh puh Pohjois-Suomen aluekeskus, Oulu RAUTAKESKO OY Äimäkuja 6 Tikkurilantie 10 PL 16 PL Oulu Vantaa puh b 261 puh Kesko Oyj:n käyttötavarakaupan tytäryhtiöt (Musta Pörssi Oy, Intersport Finland Oy, Kenkäkesko Oy) Luottoyksikkö Kutojantie Espoo puh

24 Postiosoite: Satamakatu 3, Helsinki Käyntiosoite: Kruunuvuorenkatu 4, Helsinki Puhelin: (09) , Telefax (09)

TOIMINTAKERTOMUS 2015

TOIMINTAKERTOMUS 2015 TOIMINTAKERTOMUS 2015 VÄHITTÄISKAUPAN TAKAUS OY K-kauppiaiden liiketoiminnan tukena vuodesta 1954 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 62. toimintavuosi 2015 Suomen talouden kasvu on edelleen hyvin vaimeaa. Yksityissektorin

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 K-kauppiaiden takausyhtiö K-kauppiaiden liiketoiminnan tukena vuodesta 1954 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 58. toimintavuosi 2011 Suomen ja euroalueen talouskehityksessä ei toistaiseksi

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 K-kauppiaiden takausyhtiö K-kauppiaiden liiketoiminnan tukena vuodesta 1954 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 61. toimintavuosi 2014 Vuoden 2014 aikana talouden kasvukehitys on ollut vaisua.

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2014 Kymppivoima Hankinta Oy Y-tunnus 1796584-5 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Tasekirja 1.1.2014-31.12.2014 Osoite c/o Marika Lohi Sinikalliontie 10 02630 Espoo Y-tunnus: 252555-5 Kotipaikka: Helsinki Eettisen pankkitoiminnan kehitys

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3 Vironkatu 5 OO170 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sldllyrluotblo Slvu Tase Tuloelaskelma Liitetiedot Allekirioitukset ja tilinpc0t0smerkint0

Lisätiedot

Hämeenlinnan Eteläranta

Hämeenlinnan Eteläranta - Hämeenlinnan Eteläranta Oy, 2397335-8 TilinpaatOs 1.1.2014-31.12.2014 Hämeenlinnan Eteläranta Raatihuoneenkatu 9 13100 Hämeenlinna Kotipaikka: Hãmeenhinna Y-tunnus: 2397335-8 Qy TASEKI RJA 1.1.2014-31.12.2014

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2008-31.12.2008 1454032-3 Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI Helsinki SisSllysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot 3-5 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT 524 N:o 151 Liite I RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT TULOSLASKELMA Palkkiotuotot Hallinnointipalkkiot - Hallinnointipalkkioiden palautukset Merkintäpalkkiot Lunastuspalkkiot palkkiot Tuotot

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot