TOIMINTAKERTOMUS 2009 Vähittäiskaupan Takaus Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2009 Vähittäiskaupan Takaus Oy"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS 2009 Vähittäiskaupan Takaus Oy K-kauppiaiden takausyhtiö K-kauppiaiden liiketoiminnan tukena vuodesta 1954

2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vuoden vaihduttua on jälleen ajankohtaista tarkastella tulevaisuuden näkymiä talouden ja K-ryhmän vähittäiskauppojen rahoitusvastuiden takaajan kannalta. Talouden taantuma on vaikuttanut vähittäiskaupan toimintaedellytyksiin ja kannattavuuskehitykseen. Koko vähittäiskaupan myynti supistui kohdistuen voimakkaimmin kestokulutushyödykkeisiin. Rakentamisen määrän väheneminen oli voimakasta ja sen vaikutukset heijastuivat alan vähittäiskauppaan. On esitetty ennusteita, joiden mukaisesti rakentaminen vähenee edelleen tänäkin vuonna. Päivittäistavarakauppa on sen sijaan vaikeassa markkinatilanteessakin kyennyt säilyttämään kilpailukykynsä verrattain hyvin. Talouden taantumasta nouseminen on hidasta. Luottamus positiiviseen talouskehitykseen on vahvistumassa, vaikka varsinaisesti talouden kasvua ei vielä tällä hetkellä ole näköpiirissä. Talouden laskusuhdanteen päättymistä voidaan kuitenkin jo pitää mahdollisena ja talouskatsausten perusteella on jo havaittavissa pieniä merkkejä vähittäiskaupankin kasvukäänteestä. Vähittäiskaupan Takaus Oy on toimintavuoden aikana onnistunut erinomaisesti päätehtävässään K-ryhmän ketjuihin kuuluvan vähittäiskaupan tukemisessa. Tavoitteidensa mukaisesti Vähittäiskaupan Takaus Oy avusti kauppiaita rahoitukseen ja vakuuksiin liittyvissä järjestelyissä ja myönsi takauksia kauppiasyritysten rahalaitos- ja tililuotoille. Ydintoimintaa tukivat yhtiön luottohallintoalan palvelut, joita ovat sekä Keskokonserniin kuuluville yhtiöille että kauppiaille kohdistetut vakuushallinto-, lakiasiain- sekä koulutuspalvelut. Yhtiön toimintoja jatketaan vakaalla pohjalla ja kehitetään edelleen yhä paremmin vastaamaan asiakkaiden tarpeita. Vähittäiskaupan Takaus Oy saavutti ja jopa ylitti toimintavuodelle asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet takaus- ja palvelutoiminnoissa. Kauppiaiden rahalaitosluottojen takauksiin ja palvelujen myyntiin kohdistuneen kasvun ansiosta yhtiön liikevaihtokin kasvoi hieman. Toimintavuodelta saavutettiin positiivinen liiketoiminnallinen tulos. Liikevaihdon kasvun ohella vähintään yhtä merkityksellistä tuloksen muodostumisen kannalta on, että yhtiö on toiminnassaan kiinnittänyt korostetusti huomiota riskienhallinnan toimenpiteisiin. Takaustappioita aiheutui viime vuosiin vertailtaessa tavanomaista useamman kauppiasliiketoiminnan lopetuksen yhteydessä, mutta kaikkien osapuolten kesken hyvin toimivan yhteistyön ja tehokkaiden riskienhallinnan toimenpiteiden ansiosta syntyneiden tappioiden määrä on kyetty pitämään kuitenkin verrattain vähäisenä. Kauppapaikkoihin liittyvien taustojen selvittely, K-ryhmän liiketoiminnan konseptien tuntemus ja kauppiasyrittäjien liiketoiminnan tunteminen muodostavat Vähittäiskaupan Takaus Oy:n ratkaisutoiminnan ja riskienhallinnan kulmakivet. Yhtiön oman henkilöstön ammattitaito ja hyvin toimiva yhteistyö Kesko Oyj:n toimialayhtiöiden kauppiasasioista vastaavan henkilöstön ja muiden sidosryhmiemme kanssa varmistavat tehtävissämme onnistumisen.

3 Talouden elpyminen ei ole vielä kovin vakaalla pohjalla ja epävarmuus heijastuu edelleen myös kauppiasyritysten rahoitusjärjestelyissä. Kauppiasyritysten kannalta tärkeintä on pitää huolta oman liiketoiminnan kannattavuusedellytyksistä myös vaikeammassa taloussuhdanteessa. Vähittäiskaupan Takaus Oy vastaa osaltaan näiden kauppiasyritysten toimintaedellytysten rakentamisesta ja strategiamme mukaisesti tarjoamme kauppiaille kilpailukykyisiä ratkaisuja yritystoiminnan elinkaaren eri kehitysvaiheissa syntyviin rahoitustarpeisiin. Olemme tulevaisuudessakin omalla toiminnallamme voimakkaasti rakentamassa kauppiaiden menestystä K-ryhmässä. Haluan kiittää Vähittäiskaupan Takaus Oy:n henkilöstöä ansiokkaasta ja tarmokkaasta toiminnasta ja sen tuloksena syntyneistä toiminnan kaikilla tulosmittareilla saavutetuista hyvistä tuloksista. Yhteistyö Kesko Oyj:n toimialayhtiöiden kenttä- ja luottoyksiköiden henkilöstön kanssa on ollut erinomaista ja toimivaa ja olemme vaativissakin tilanteissa onnistuneet edelleen kehittämään yhteistä tekemistä myönteisellä yhteishengellä. Kiitokset sujuvasta yhteistyöstä kuuluvat myös Vähittäiskaupan Tilipalvelu VTP Oy:lle ja K-kauppiasliitto ry:lle sekä muille K-ryhmään kuluville sidosryhmillemme. Kiitokset toimintamme menestyksestä kuuluu myös asiakkainamme oleville K-kauppiaille sekä kauppiasliiketoiminnan rahoittajille ja muille yhteistyökumppaneille. Olemme kiitollisia meitä kohtaan osoittamastanne luottamuksesta ja tältä pohjalta voimme luottavaisin mielin jatkaa toimintaa ja sen kehittämistä yhteiseksi hyväksi ja K-kauppiaiden menestykseksi. Katajanokalla, tammikuussa 2010 Tom Fagerström

4 KERTOMUS 56. TOIMINTAVUODELTA 2009 Vähittäiskaupan Takaus Oy:n takaamien ja kauppiaiden nostamien rahalaitosluottojen takauskanta kasvoi toimintavuoden loppuun mennessä uuteen 2000-luvun huippulukemaan 167 m. Kehitys on viime vuosina saavutettujen suurten takauskertymien ansiota. Kuluneen vuoden takauskertymä oli myös verrattain suuri, yhteensä 59,7 m (2008: 65,6 m ). Sujuva yhteistyö rahalaitosten kanssa varmistaa jatkossakin kauppiaiden rahoitusten ja vakuusjärjestelyjen toimivuuden asiakkaidemme tarpeita vastaavalla tavalla. Rahalaitostakausasiakkaidemme määrä on ollut kasvusuuntainen erityisesti Ruokakesko Oy:n ketjuihin kuuluvien asiakkaiden osalta. Toivomme tämän kasvukehityksen voivan edelleen jatkua kaikilla K-ryhmän toimialoilla. Olemme omalla panoksellamme vahvasti myötävaikuttamassa kauppiasyrittäjien liiketoiminnan rahoitusjärjestelyjen toteuttamiseen ketjutoiminnan uudistamisen, kauppojen kehittämisen tai kauppapaikan vaihdosten yhteydessä. Vähittäiskaupan takaajan rooli on erityisen merkityksellinen uusien aloittavien K-kauppiasyrittäjien liiketoiminnan käynnistämisen yhteydessä. Vähittäiskaupan Takaus Oy:n asiakkaiksi saadaan noin ¾ kaikista uusista aloittavista K-kauppiasyrittäjistä. Tavoitteenamme on palvella mahdollisimman suurta joukkoa K-kauppiaista ja toimia siten, että K-kauppiaiden kannattaa valita Vähittäiskaupan Takaus Oy yhteistyökumppanikseen rahoitusratkaisuissaan. Kauppiasasiakkaiden tyytyväisyys yhtiön palvelutoimintaan kokonaisuutena on asiakastyytyväisyystutkimuksen tulosten perusteella hyvällä tasolla. Yhteistyö kaikkien K-kauppiasrahoitukseen osallistuvien rahalaitosten kanssa jatkui pankkipalvelujen korkean laatutason ja kustannustehokkuuden säilyttämiseksi. Rahalaitoksista OP-Pohjola on edelleen kyennyt vahvistamaan asemaansa K-ryhmän kauppiaiden rahoittajana. Osuuspankkien vakaa rahoittaja-asema perustuu erityisesti palvelujen kilpailukykyisyyteen, kattavaan palveluverkostoon ja kauppiaiden tarvitsemien vakuutustuotteiden tarjontaan tavanomaisten pankkipalvelujen rinnalla. Vähittäiskaupan Takaus Oy:n kauppiaille myöntämät ja Keskon toimialayhtiöille syntyviä maksuvelvoitteita kattavat tililuottotakaukset sekä posti- ja veikkausasiamiestakaukset ovat säilyttäneet vakiintuneen asemansa yhtiön palvelutarjonnassa. Veikkaus Oy:lle myönnettyjen asiamiestakausten määrä on kasvanut voimakkaasti samalla kun uusia veikkauspisteitä on perustettu K-ryhmän ruokakauppoihin. Vuoden 2009 aikana Vähittäiskaupan Takaus Oy toteutti toimenpideohjelman, jonka tavoitteeksi asetettiin talouslaman haitallisten vaikutusten torjunta. Yhtiössä suoritettiin takauspäätösten perusteiden ja vakuuslinjausten kriittinen tarkastelu ja toteutettiin tarvittavat toiminnalliset tarkennukset. Osana ohjelman toteutusta tehostettiin yhtiön omaa asiakasriskien seurantaa ja tiivistettiin yhteistyötä toimialayhtiöiden kauppiasasioista vastaavien kenttäyksiköiden kanssa. Jälkiperinnässä noudatettavien periaatteiden yhtenäistäminen sekä onnistunut palvelutarjonta luottohallinto-, lakiasiain- ja koulutuspalveluihin kohdistuneeseen kasvaneeseen kysyntään kuuluvat myös toimintavuoden tärkeisiin saavutuksiin.

5 Henkilöstöä koskevana ratkaisuna todettakoon lisäksi, että vuoden lopulla yhtiössä tehtiin päätös järjestää henkilöstön lakisääteinen eläketurva työeläkevakuutusyhtiössä. Päätöksen seurauksena lakisääteisen eläketurvan hoitaminen siirtyy Keskon Eläkekassasta Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselle. Muutos ei vaikuta henkilöstön eikä eläkeläisten eläketurvan tasoon tai kattavuuteen. Vuoden 2009 päättyessä yhtiön takauskanta oli , josta rahalaitosluotoille myönnettyjä takauksia oli ja Kesko-konserniin kuuluville toimialayhtiöille kauppiaiden puolesta myönnettyjä tililuottotakauksia Itella Oyj:lle myönnettyjä takausvastuita oli vuoden lopussa yhteensä ja Veikkaus Oy:lle myönnettyjä takausvastuita Kuluneen tilikauden aikana syntyi takaustappioita Takaustappioiden palautuksia saatiin yhteensä Yhtiön liikevoitto vuodelta 2009 on Yhtiön sijoitukset sekä korko- ja rahoitustuotot tuottivat yli 3,9m tuloksen. Tilikauden voitto ylittää 3,1m ja yhtiön taloudellisen aseman positiivinen kehitys on vakaa.

6 TAKAUSVASTUUT Kertomusvuoden päättyessä yhtiön takausvastuiden määrä oli yhteensä , josta oli myönnetty rahalaitoksille takauksia 587 K-kauppiaan puolesta yhteensä ja Kesko-konserniin kuuluville toimialayhtiöille K-kauppiaiden puolesta 976 tililuottotakaussitoumusta määrältään yhteensä sekä Itella Oyj:lle myönnettyjä takaussitoumuksia 47 kpl yhteensä arvosta ja Veikkaus Oy:lle myönnettyjä takaussitoumuksia 153 kpl yhteensä arvosta. Yhtiön suorittamien takausvastuiden tarkastuksen yhteydessä voitiin todeta K-kauppiaiden noudattaneen pankkien kanssa tekemiään lyhennysohjelmia. Takauskannan jakaantuminen: OP-Pohjola Nordea Pankki Suomi Oyj Sampo Pankki Oyj Paikallisosuuspankit Säästöpankit Sofia Pankki Oyj Veikkaus Oy Itella Oyj Tililuotot Yhteensä

7 UUDET LUOTOT Kertomusvuoden aikana kauppiaiden eri rahalaitoksista nostamien ja Vähittäiskaupan Takaus Oy:n takaamien luottojen määrä oli Edellisenä vuonna määrä oli Uusia tililuottotakauksia myönnettiin arvoa vastaavasta määrästä, edellisenä vuonna tililuottotakauksia myönnettiin arvoa vastaavasta määrästä. Uusia toiminnallisia takauksia myönnettiin Itella Oyj:lle arvosta. Edellisenä vuonna vastaava luku oli Veikkaus Oy:lle myönnettiin uusia toiminnallisia takauksia arvosta. Edellisenä vuonna vastaava luku oli Uusien nostettujen rahalaitosluottojen jakaantuminen: OP-Pohjola Nordea Pankki Suomi Oyj Säästöpankit Sampo Pankki Oyj Paikallisosuuspankit Sofia Pankki Oyj Yhteensä Rahalaitosluottojen takauskanta OP-Pohjola. 83,32 % Nordea Pankki Suomi Oyj. 12,76 % Sampo Pankki Oyj.. 1,69 % Paikallisosuuspankit 1,13 % Säästöpankit.... 1,03 % Sofia Pankki Oyj.. 0,07 %

8 Rahalaitosluottojen takauskanta (M ) Uudet nostetut rahalaitosluotot vuonna 2009 OP-Pohjola ,5 % Nordea Pankki Suomi Oyj.. 10,8 % Säästöpankit. 2,0 % Sampo Pankki Oyj 0,9 % Paikallisosuuspankit.. 0,6 % Sofia Pankki Oyj. 0,2 %

9 VASTAVAKUUDET Kukin takauksen saaja antaa yhtiön edellyttämät vastavakuudet. Yhtiön reaalivakuuskanta koostuu yrityskiinnityksistä, K-kauppiaiden ketjuhyvitystilivaroista, kiinteistöistä, asuntoosakkeista ja pörssiosakkeista. Vakuutena käytetään myös henkilötakauksia. Pääosan vakuuskannasta muodostavat yrityskiinnitysvakuudet. Yrityskiinnitysvakuuden arvostuksessa on lähtökohtana vakuuslajiin sisältyvien omaisuuserien arvot ja vakuutena oleva yritysvarallisuus arvioidaan kriittisesti vuosittain. Vähittäiskaupan Takaus Oy:n vakuusarvostukseen perustuva arvio rahalaitosluottojen takausten vastavakuutena olevan koko vakuuskannan käyvästä arvosta on 200,0 milj.. Lisäksi Vähittäiskaupan Takaus Oy:llä on Kesko-konserniin kuuluville toimialayhtiöille K- kauppiaiden puolesta annettujen tililuottotakausten osalta täysin kattavat vastavakuudet. TAKAUSTAPPIOT Kertomusvuoden aikana yhtiö maksoi rahalaitoksille antamiensa takaussitoumusten perusteella Saatavia perittiin yhtiölle annettujen vastavakuuksien avulla ja vanhoja yhtiölle aiheutuneita takaustappioita saatiin perittyä siten, että takaustappioiden palautuksia kirjattiin Takaustoiminnasta aiheutuneina takaustappioina kirjattiin kertomusvuodelta Takaustappiot ovat syntyneet kaikkiaan kahdeksan takausasiakkaan liiketoiminnan lopetukseen johtaneen tilanteen seurauksena. Tappioiden lopullinen määrä todennäköisesti pienentyy yrittäjien liiketoiminnan lopettamiseen liittyvien loppuselvittelyjen myötä. Takaustappioiden palautukset huomioon ottaen yhtiön takaustappiot kertomusvuodelta olivat siis

10 HALLITUS JA TOIMITUSJOHTAJA Yhtiöjärjestykseen sisältyvän määräyksen mukaisesti yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään neljä ja enintään kuusi varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen jäsenten enemmistön tulee olla toimivia vähittäiskauppiaita. Hallituksen kokoonpano kertomusvuoden aikana oli seuraava: Talous- ja rahoitusjohtaja Arja Talma.. Helsinki puheenjohtaja Kauppias Tapio Särkilahti Oulu varapuheenjohtaja saakka Diplomikauppias Heimo Välinen Kirkkonummi varapuheenjohtaja alkaen Diplomikauppias Tomi Korpisaari.. Hausjärvi alkaen Johtaja Minna Kurunsaari... Espoo Kauppias Toni Pokela.. Helsinki alkaen Kauppias Rauno Törrönen... Joensuu saakka Hallitus kokoontui kertomusvuoden aikana kahdeksan kertaa. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Tom Fagerström Espoo

11 TYÖVALIOKUNTA Hallituksen asettamaan työvaliokuntaan kuuluivat toimitusjohtaja Tom Fagerström, kenttäpäällikkö Antti Setälä sekä hallituksen kauppiasjäsenten edustaja. Työvaliokunnan kokouksiin on vuorollaan osallistunut kukin hallituksen kauppiasjäsen kahden kuukauden ajanjaksoissa. Työvaliokunta kokoontui kertomusvuoden aikana 45 kertaa. TILINTARKASTAJA Yhtiön tilintarkastajana kertomusvuoden aikana oli PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mikko Nieminen. HENKILÖSTÖ Yhtiön palveluksessa kertomusvuoden aikana oli kahdeksan henkilöä. Edellisenä vuonna palveluksessa oli kahdeksan henkilöä. Palkkoja kertomusvuoden aikana maksettiin henkilökunnalle ja hallitukselle Edellisenä vuonna palkkoja maksettiin henkilökunnalle ja hallitukselle OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKAAT Yhtiön osakepääoma on Osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo on 2. Yhtiön osakkeen omistus jakaantuu seuraavasti: K-kauppiasliitto ry.. 34,48 % Kesko Oyj 34,35 % Valluga-sijoitus Oy. 25,73 % K-kauppiaat ja muut yksityiset henkilöt. 5,44 %

12 TULOSLASKELMA Liitet LIIKEVAIHTO 1) , ,17 HENKILÖSTÖKULUT 2) , ,63 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot 3) , ,63 LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT 4) , ,03 LIIKEVOITTO / -TAPPIO , ,12 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista , ,80 Muut korko- ja rahoitustuotot , ,16 Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista 0, ,70 Muut korko- ja rahoituskulut 0,00-32,71 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,55 VOITTO / TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,43 TILINPÄÄTÖSSIIRROT Poistoeron muutos 771,72 796,32 TULOVEROT 5) , ,66 TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO , ,09

13 TASE VASTAAVAA Liitet PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 6) , ,26 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,26 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 7) , ,43 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,43 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 8) , ,66 Sijoitukset yhteensä , ,66 VAIHTUVAT VASTAAVAT Pitkäaikaiset saamiset 9) Lainasaamiset , ,00 Pitkäaikaiset saamiset yhteensä , ,00 Lyhytaikaiset saamiset 10) Lainasaamiset , ,82 Myyntisaamiset , ,10 Muut saamiset , ,19 Siirtosaamiset 11) , ,85 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,96 Rahoitusarvopaperit Muut rahoitusarvopaperit 12) , ,00 Rahat ja pankkisaamiset , ,13 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,44

14 VASTATTAVAA Liitet OMA PÄÄOMA 13) Osakepääoma , ,00 Vararahasto , ,45 Käyttörahasto 0, ,97 Edellisten tilikausien voitto / tappio , ,99 Tilikauden voitto / tappio , ,09 Oma pääoma yhteensä , ,50 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero 14) 2 190, ,59 Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä 2 190, ,59 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Muut velat , ,43 Ostovelat , ,75 Siirtovelat 15) , ,17 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , ,35 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,44

15 RAHOITUSLASKELMA LIIKETOIMINTA Liikevoitto , ,12 Oikaisut liikevoittoon , ,63 Nettokäyttöpääoman muutos Lyhytaikaiset liikesaamiset, lis/väh (-/+) , ,19 Koroton lyhytaikainen velka, lis/väh (+/-) , ,94 Saadut korot , ,65 Maksetut korot 0,00-32,71 Rahoitusarvopapereiden arvonalentumiset 0, ,70 Saadut osingot , ,80 Verot , ,61 LIIKETOIMINNAN NETTOKASSAVIRTA , ,81 INVESTOINNIT Atk-ohjelmat 0, ,71 Koneet ja kalusto 0, ,26 Osakkeiden hankinta , ,24 Osuus osakkuusyhtiöstä , ,00 INVESTOINTIEN KASSAVIRTA YHTEENSÄ , ,21 KASSAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA , ,40 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Pitkäaikaiset saamiset, lis/väh (-/+) , ,00 Lyhytaikaiset saamiset, lis/väh (-/+) , ,56 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ , ,56 Likvidien varojen lisäys / vähennys , ,16 Likvidit varat , ,97 LIKVIDIT VARAT , ,13

16 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT ) Liikevaihto toimialoittain Takaustoiminta , ,06 Luottohallinto-, koulutus- ja lakiasiainpalvelut, ja vakuutusedustuspalkkiot , ,11 Yhteensä , ,17 2) Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,62 Eläkekulut , ,49 Muut henkilösivukulut , ,52 Yhteensä , ,63 3) Poistot ja arvonalentumiset Poistot Aineettomat oikeudet , ,97 Koneet ja kalusto 3 429, ,66 Yhteensä , ,63 Poistoeron muutos Koneet ja kalusto 771,72 796,32 4) Liiketoiminnan muut kulut Takaustappiot , ,20 Takaustappiopalautukset , ,29 Liiketoiminnan muut kulut , ,12 Yhteensä , ,03 5) Välittömät verot Veroennakot , ,72 Aikaisempien tilikausien verot 0, ,92 Verojen jaksotus , ,98 Yhteensä , ,66

17 TASEEN LIITETIEDOT AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET 6) Atk-ohjelmat Hankintameno tilikauden alussa , ,79 Lisäykset tilikauden aikana 0, ,71 Hankintameno tilikauden lopussa , ,50 Kertyneet sumu-poistot tilikauden alussa , ,27 Sumu-poistot tilikaudella , ,97 Kertyneet sumu-poistot tilikauden lopussa , ,24 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa , ,26 7) Koneet ja kalusto Hankintameno tilikauden alussa , ,90 Lisäykset tilikauden aikana 0, ,26 Hankintameno tilikauden lopussa , ,16 Kertyneet sumu-poistot tilikauden alussa , ,07 Sumu-poistot tilikaudella , ,66 Kertyneet sumu-poistot tilikauden lopussa , ,73 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa , ,43 8) Sijoitukset Hankintameno , ,42 Lisäykset tilikaudella , ,24 Vähennykset tilikaudella ,00 0,00 Hankitameno , ,66

18 Osakkeet ja osuudet kpl Osuus kaikista Kirjanpidollinen Kirjanpitoarvo osakkeista vasta-arvo, Kesko Oyj A , ,69 Kesko Oyj B , ,39 Kesko Oyj yhteensä ,04 % ,08 Valluga-sijoitus Oy *) ,00 % 168, ,35 Vähittäiskaupan Tilipalvelu VTP Oy *) 30 30,00 % ,38 Osakkeet ja osuudet yhteensä ,81 Tilikauden voitto Oma pääoma *) Valluga-sijoitus Oy, Helsinki , ,01 *) Vähittäiskaupan Tilipalvelu VTP Oy, Helsinki , , ) Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset Vähittäiskaupan Tilipalvelu VTP Oy:ltä , ,00 Yhteensä , ,00 10) Lyhytaikaiset saamiset Lainasaamiset Kesko Oyj:ltä , ,82 Lainasaamiset Vähittäiskaupan Tilipalvelu VTP Oy:ltä , ,00 Myyntisaamiset , ,10 Muut saamiset , ,19 Siirtosaamiset , ,85 Yhteensä , ,96 11) Siirtosaamiset Verosaamiset , ,98 Korkosaamiset, Oulun OP , ,20 Muut siirtosaamiset , ,67 Yhteensä , ,85

19 ) Rahoitusarvopaperit Markkina-arvo , ,00 Kirjanpitoarvo , ,00 Erotus 0,00 0,00 13) Oma pääoma Osakepääoma 1.1. ja , ,00 Vararahasto 1.1. ja , ,45 Käyttörahasto , ,97 Siirto voittovaroihin ,97 0,00 Käyttörahasto , ,97 Edellisten tilikausien voitto , ,99 Siirto käyttörahastosta ,97 0,00 Tilikauden voitto , ,09 Voittovarat , ,08 Oma pääoma yhteensä , ,50 Laskelma voitonjakokelpoisista varoista Käyttörahasto 0, ,97 Edellisten tilikausien voitto , ,99 Siirto käyttörahastosta ,97 0,00 Tilikauden voitto , ,09 Yhteensä , ,05 14) Tilinpäätössiirtojen kertymä Kokonais- ja sumu-poistojen kertynyt erotus tilikauden alussa 2 962, ,88 Poistoeron vähennys tilikauden aikana -771,72-796,32 Poistoero tilikauden lopussa 2 190, ,56 15) Siirtovelat Palkat , ,16 Vakuutukset , ,66 Muut siirtovelat 716,65 225,35 Yhteensä , ,17

20 Muut liitetiedot Takaukset muiden puolesta Rahalaitosluotot Tililuotot Toiminnalliset takaukset Yhteensä Leasingvastuut Leasingvastuut , ,87 Seuraavalla tilikaudella maksettavat 5 378, ,91 Myöhemmin maksettavat 0, ,96 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Noudatetut arvostus- ja jaksotusperiaatteet Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina alkuperäisestä hankintamenosta. Koneiden ja kaluston osalta poisto on laskettu 25 %:n menojäännöspoistona. Menojäännöspoisto Koneet ja kalusto 25 % menojäännöksestä. Tasapoisto Atk-ohjelmat 5 vuotta Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

21 VOITONJAKOEHDOTUS Laskelma voitonjakokelpoisista varoista Edellisten tilikausien voitto ,08 Siirto käyttörahastosta voittovaroihin ,97 Tilikauden voitto ,74 Yhteensä ,79 ============= Tämän hallitus ehdottaa käytettäväksi seuraavasti: Osinkoa osakkeenomistajille ei jaeta. Voittovarojen tilille jätetään ,79 Yhteensä ,79 ============= TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET

22 TILINTARKASTUSKERTOMUS

23 OSOITTEET JA PUHELINNUMEROT Vähittäiskaupan Takaus Oy Postiosoite Satamakatu 3, Helsinki Käyntiosoite Kruunuvuorenkatu 4, Helsinki Puhelin (09) Telefax (09) Fagerström Tom, toimitusjohtaja Grön Tiina, back office toimihenkilö Kelloniemi Katja, back office toimihenkilö Pölönen Erja, talous ja kirjanpito Rinne-Kanto Mika, controller Setälä Antti, kenttäpäällikkö Toivonen Juhana, lakimies Währn Heidi, back office toimihenkilö Vähittäiskaupan Takaus Oy:n asiamiesverkoston muodostavien Kesko-konserniin kuuluvien toimialayhtiöiden aluekeskusten ja valtakunnallisten luottoyksiköiden osoitteet ja puhelinnumerot: RUOKAKESKO OY Etelä-Suomen aluekeskus, Helsinki Suuryksiköt, Helsinki Satamakatu 3 Satamakatu Kesko Kesko puh puh Itä-Suomen aluekeskus, Kuopio Länsi-Suomen aluekeskus, Tampere Siunauskappelintie 2 Jokipohjantie 28 PL 127 PL Kuopio Tampere puh puh Pohjois-Suomen aluekeskus, Oulu RAUTAKESKO OY Äimäkuja 6 Tikkurilantie 10 PL 16 PL Oulu Vantaa puh b 261 puh Kesko Oyj:n käyttötavarakaupan tytäryhtiöt (Musta Pörssi Oy, Intersport Finland Oy, Kenkäkesko Oy) Luottoyksikkö Kutojantie Espoo puh

24 Postiosoite: Satamakatu 3, Helsinki Käyntiosoite: Kruunuvuorenkatu 4, Helsinki Puhelin: (09) , Telefax (09)

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03 Vuosikertomus 2003 avainluvut Liikevaihto, MEur 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 8 7 6 5 4 3 2 1 Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur Tulos/Osake (EPS), Eur 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0 99 00 01

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus... VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

vuosikertomus toimitusjohtajan katsaus

vuosikertomus toimitusjohtajan katsaus vuosikertomus 2010 toimitusjohtajan katsaus Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Toimintakertomus 2010 5 Emoyhtiön tuloslaskelma ja tase 9 Emoyhtiön rahoituslaskelma 12 Konsernin tuloslaskelma ja tase 13

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Vuosikertomus 2013 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 6 Avainluvut 7 Vuosi 2013 lyhyesti 7 Anvia ICT 8 Anvia TV 11 Anvia Securi 12 Henkilöstö 13 Hallinto 14 Johtoryhmä 14 Hallintoneuvosto 15

Lisätiedot

TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ

TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2003-31.12.2003 TASEKIRJA TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2003-31.12.2003

Lisätiedot

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 4 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ SISÄLLYSLUETTELO TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE 4 KONSERNI LYHYESTI 5 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 6 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 8 KONSERNITULOSLASKELMA

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 ST1 NORDIC OY

VUOSIKERTOMUS 2013 ST1 NORDIC OY OY 1 2 4 6 7 8 10 Hallituksen toimintakertomus 14 Tulos, tase ja rahoituslaskelma 20 Liitetiedot 34 35 T I LI NPÄ ÄTÖS Sisällys Olemme suomalainen energia yhtiö, joka haastaa totutut toimintatavat. Etenemme

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus

Tilinpäätös ja toimintakertomus Tilinpäätös ja toimintakertomus HYY Yhtymän vuosi 2013 Toimintakertomus 2 Sisältö Toimintakertomus Tilinpäätös Toiminta tilikaudella 4 Tuloslaskelma 13 Liikevaihto ja tulos 4 Tase 14 Kiinteistöt 4 Majoitus

Lisätiedot

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Emoyhtiö Tase 13 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

I K E R T O M U S V U O S

I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 7 V U O S 2 sisältö 4 Vuosi 2007 lyhyesti 5 tunnuslukuja 6 toimitusjohtajan katsaus 7 hallitus, johto ja tilintarkastajat 7 GWs-yhtiöt 8 Glaston 10 Detection technology 12 hallituksen

Lisätiedot

Kesko Oy:n yhtiökokous pidetään maanantaina 3.4.1995 klo 13.00 Helsingin Messukeskuksen kongressisiivessä, Konserni lyhyesti 2

Kesko Oy:n yhtiökokous pidetään maanantaina 3.4.1995 klo 13.00 Helsingin Messukeskuksen kongressisiivessä, Konserni lyhyesti 2 SISÄLTÖ Konserni lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Kesko-konsernin toiminta 6 Osakkeet 9 Osakkeenomistajat 10 Pörssivuosi 11 Konserni numeroina 12 Tilinpäätökset 15 Konsernitilinpäätös 15 Kesko Oy:n

Lisätiedot

TRADEKA OY VUOSIKERTOMUS 2005

TRADEKA OY VUOSIKERTOMUS 2005 TRADEKA OY VUOSIKERTOMUS 2005 SISÄLTÖ Tradeka Oy lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Tapahtumia 6 Brändit ja myymälät 7 Hallituksen toimintakertomus 8 Tilinpäätös 10 Yhtiön omistus 25 Hallitus ja tilintarkastajat

Lisätiedot

Vuosikertomus 2000Castrum

Vuosikertomus 2000Castrum Vuosikertomus 2000Castrum Toimitusjohtajan katsaus... 2 Toimintaympäristö... 4 Castrum tänään... 5 Kiinteistöomaisuus... 7 Hallituksen toimintakertomus... 9 Tuloslaskelma...11 Tase... 12 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010

TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010 SSP Yhtiöt Oy TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010 SSP Yhtiöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 3 TASEKIRJA 13 TULOSLASKELMA 14 TASE 15 RAHOITUSLASKELMA 16 LIITETIEDOT 17 1. TILINPÄÄTÖKSEN LAAJUUS JA

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Sisältö

Toiminta-ajatus. Sisältö Vuosikertomus 1998 Toiminta-ajatus Incap-konserni kehittää, tuottaa ja markkinoi havupuisten koottavien huonekalujen ja elektroniikan sopimusvalmistuspalveluja kansainvälisille markkinoille. Sisältö Vuosi

Lisätiedot

Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216

Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216 V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 2 Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216 Exel Oyj, Kivaran tehdas Muovilaaksontie 2 82110 Heinävaara puh. (013) 73 711 fax

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 213-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 213...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 9 Tuloslaskelma...s. 11 Tase...s. 12 Rahoituslaskelma...s.

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS 1.1. 31.12. 1.1. 31.12. Liite 2011 2010 Liikevaihto 1 1 165,2 1 167,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0,2 0,2 Liiketoiminnan muut tuotot 2 201,3 7,9

Lisätiedot

Perlos. Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate-

Perlos. Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate- Vuosikertomus 1999 Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate- Perlos riaaliteknologian hallintaan. Perlos on maailman johtavia tarkkuutta vaativien

Lisätiedot

Vuosikertomus 2003. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen puheenjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus. Tuloslaskelma.

Vuosikertomus 2003. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen puheenjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus. Tuloslaskelma. Vuosikertomus 2003 Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen puheenjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Taseen ulkopuoliset sitoumukset Liitetiedot Tunnusluvut Tilikauden tulos ja

Lisätiedot

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2013 ESP:n 120 v. juhlatilaisuuksia Sylvään koululla, Vexve Areenalla ja Myllymaan urheilutalolla syksyllä 2013 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia)

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) 1 (26) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2002

TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2002 TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.22 SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus...2 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... 27 Konsernin tuloslaskelma...29 Konsernin tase...3 Konsernin rahoituslaskelma... 31 Finnair Oyj:n

Lisätiedot

Oy Samlink Ab 1997 1996 1995

Oy Samlink Ab 1997 1996 1995 VUOSIKERTOMUS 1997 SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2 SAMLINKIN LIIKETOIMINTA 4 TILINPÄÄTÖS 7 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 7 TULOSLASKELMA 9 TASE 10 RAHOITUSLASKELMA 12 TASEEN LIITETIEDOT 13 TILIKAUDEN

Lisätiedot