TOIMINTAKERTOMUS 2009 Vähittäiskaupan Takaus Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2009 Vähittäiskaupan Takaus Oy"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS 2009 Vähittäiskaupan Takaus Oy K-kauppiaiden takausyhtiö K-kauppiaiden liiketoiminnan tukena vuodesta 1954

2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vuoden vaihduttua on jälleen ajankohtaista tarkastella tulevaisuuden näkymiä talouden ja K-ryhmän vähittäiskauppojen rahoitusvastuiden takaajan kannalta. Talouden taantuma on vaikuttanut vähittäiskaupan toimintaedellytyksiin ja kannattavuuskehitykseen. Koko vähittäiskaupan myynti supistui kohdistuen voimakkaimmin kestokulutushyödykkeisiin. Rakentamisen määrän väheneminen oli voimakasta ja sen vaikutukset heijastuivat alan vähittäiskauppaan. On esitetty ennusteita, joiden mukaisesti rakentaminen vähenee edelleen tänäkin vuonna. Päivittäistavarakauppa on sen sijaan vaikeassa markkinatilanteessakin kyennyt säilyttämään kilpailukykynsä verrattain hyvin. Talouden taantumasta nouseminen on hidasta. Luottamus positiiviseen talouskehitykseen on vahvistumassa, vaikka varsinaisesti talouden kasvua ei vielä tällä hetkellä ole näköpiirissä. Talouden laskusuhdanteen päättymistä voidaan kuitenkin jo pitää mahdollisena ja talouskatsausten perusteella on jo havaittavissa pieniä merkkejä vähittäiskaupankin kasvukäänteestä. Vähittäiskaupan Takaus Oy on toimintavuoden aikana onnistunut erinomaisesti päätehtävässään K-ryhmän ketjuihin kuuluvan vähittäiskaupan tukemisessa. Tavoitteidensa mukaisesti Vähittäiskaupan Takaus Oy avusti kauppiaita rahoitukseen ja vakuuksiin liittyvissä järjestelyissä ja myönsi takauksia kauppiasyritysten rahalaitos- ja tililuotoille. Ydintoimintaa tukivat yhtiön luottohallintoalan palvelut, joita ovat sekä Keskokonserniin kuuluville yhtiöille että kauppiaille kohdistetut vakuushallinto-, lakiasiain- sekä koulutuspalvelut. Yhtiön toimintoja jatketaan vakaalla pohjalla ja kehitetään edelleen yhä paremmin vastaamaan asiakkaiden tarpeita. Vähittäiskaupan Takaus Oy saavutti ja jopa ylitti toimintavuodelle asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet takaus- ja palvelutoiminnoissa. Kauppiaiden rahalaitosluottojen takauksiin ja palvelujen myyntiin kohdistuneen kasvun ansiosta yhtiön liikevaihtokin kasvoi hieman. Toimintavuodelta saavutettiin positiivinen liiketoiminnallinen tulos. Liikevaihdon kasvun ohella vähintään yhtä merkityksellistä tuloksen muodostumisen kannalta on, että yhtiö on toiminnassaan kiinnittänyt korostetusti huomiota riskienhallinnan toimenpiteisiin. Takaustappioita aiheutui viime vuosiin vertailtaessa tavanomaista useamman kauppiasliiketoiminnan lopetuksen yhteydessä, mutta kaikkien osapuolten kesken hyvin toimivan yhteistyön ja tehokkaiden riskienhallinnan toimenpiteiden ansiosta syntyneiden tappioiden määrä on kyetty pitämään kuitenkin verrattain vähäisenä. Kauppapaikkoihin liittyvien taustojen selvittely, K-ryhmän liiketoiminnan konseptien tuntemus ja kauppiasyrittäjien liiketoiminnan tunteminen muodostavat Vähittäiskaupan Takaus Oy:n ratkaisutoiminnan ja riskienhallinnan kulmakivet. Yhtiön oman henkilöstön ammattitaito ja hyvin toimiva yhteistyö Kesko Oyj:n toimialayhtiöiden kauppiasasioista vastaavan henkilöstön ja muiden sidosryhmiemme kanssa varmistavat tehtävissämme onnistumisen.

3 Talouden elpyminen ei ole vielä kovin vakaalla pohjalla ja epävarmuus heijastuu edelleen myös kauppiasyritysten rahoitusjärjestelyissä. Kauppiasyritysten kannalta tärkeintä on pitää huolta oman liiketoiminnan kannattavuusedellytyksistä myös vaikeammassa taloussuhdanteessa. Vähittäiskaupan Takaus Oy vastaa osaltaan näiden kauppiasyritysten toimintaedellytysten rakentamisesta ja strategiamme mukaisesti tarjoamme kauppiaille kilpailukykyisiä ratkaisuja yritystoiminnan elinkaaren eri kehitysvaiheissa syntyviin rahoitustarpeisiin. Olemme tulevaisuudessakin omalla toiminnallamme voimakkaasti rakentamassa kauppiaiden menestystä K-ryhmässä. Haluan kiittää Vähittäiskaupan Takaus Oy:n henkilöstöä ansiokkaasta ja tarmokkaasta toiminnasta ja sen tuloksena syntyneistä toiminnan kaikilla tulosmittareilla saavutetuista hyvistä tuloksista. Yhteistyö Kesko Oyj:n toimialayhtiöiden kenttä- ja luottoyksiköiden henkilöstön kanssa on ollut erinomaista ja toimivaa ja olemme vaativissakin tilanteissa onnistuneet edelleen kehittämään yhteistä tekemistä myönteisellä yhteishengellä. Kiitokset sujuvasta yhteistyöstä kuuluvat myös Vähittäiskaupan Tilipalvelu VTP Oy:lle ja K-kauppiasliitto ry:lle sekä muille K-ryhmään kuluville sidosryhmillemme. Kiitokset toimintamme menestyksestä kuuluu myös asiakkainamme oleville K-kauppiaille sekä kauppiasliiketoiminnan rahoittajille ja muille yhteistyökumppaneille. Olemme kiitollisia meitä kohtaan osoittamastanne luottamuksesta ja tältä pohjalta voimme luottavaisin mielin jatkaa toimintaa ja sen kehittämistä yhteiseksi hyväksi ja K-kauppiaiden menestykseksi. Katajanokalla, tammikuussa 2010 Tom Fagerström

4 KERTOMUS 56. TOIMINTAVUODELTA 2009 Vähittäiskaupan Takaus Oy:n takaamien ja kauppiaiden nostamien rahalaitosluottojen takauskanta kasvoi toimintavuoden loppuun mennessä uuteen 2000-luvun huippulukemaan 167 m. Kehitys on viime vuosina saavutettujen suurten takauskertymien ansiota. Kuluneen vuoden takauskertymä oli myös verrattain suuri, yhteensä 59,7 m (2008: 65,6 m ). Sujuva yhteistyö rahalaitosten kanssa varmistaa jatkossakin kauppiaiden rahoitusten ja vakuusjärjestelyjen toimivuuden asiakkaidemme tarpeita vastaavalla tavalla. Rahalaitostakausasiakkaidemme määrä on ollut kasvusuuntainen erityisesti Ruokakesko Oy:n ketjuihin kuuluvien asiakkaiden osalta. Toivomme tämän kasvukehityksen voivan edelleen jatkua kaikilla K-ryhmän toimialoilla. Olemme omalla panoksellamme vahvasti myötävaikuttamassa kauppiasyrittäjien liiketoiminnan rahoitusjärjestelyjen toteuttamiseen ketjutoiminnan uudistamisen, kauppojen kehittämisen tai kauppapaikan vaihdosten yhteydessä. Vähittäiskaupan takaajan rooli on erityisen merkityksellinen uusien aloittavien K-kauppiasyrittäjien liiketoiminnan käynnistämisen yhteydessä. Vähittäiskaupan Takaus Oy:n asiakkaiksi saadaan noin ¾ kaikista uusista aloittavista K-kauppiasyrittäjistä. Tavoitteenamme on palvella mahdollisimman suurta joukkoa K-kauppiaista ja toimia siten, että K-kauppiaiden kannattaa valita Vähittäiskaupan Takaus Oy yhteistyökumppanikseen rahoitusratkaisuissaan. Kauppiasasiakkaiden tyytyväisyys yhtiön palvelutoimintaan kokonaisuutena on asiakastyytyväisyystutkimuksen tulosten perusteella hyvällä tasolla. Yhteistyö kaikkien K-kauppiasrahoitukseen osallistuvien rahalaitosten kanssa jatkui pankkipalvelujen korkean laatutason ja kustannustehokkuuden säilyttämiseksi. Rahalaitoksista OP-Pohjola on edelleen kyennyt vahvistamaan asemaansa K-ryhmän kauppiaiden rahoittajana. Osuuspankkien vakaa rahoittaja-asema perustuu erityisesti palvelujen kilpailukykyisyyteen, kattavaan palveluverkostoon ja kauppiaiden tarvitsemien vakuutustuotteiden tarjontaan tavanomaisten pankkipalvelujen rinnalla. Vähittäiskaupan Takaus Oy:n kauppiaille myöntämät ja Keskon toimialayhtiöille syntyviä maksuvelvoitteita kattavat tililuottotakaukset sekä posti- ja veikkausasiamiestakaukset ovat säilyttäneet vakiintuneen asemansa yhtiön palvelutarjonnassa. Veikkaus Oy:lle myönnettyjen asiamiestakausten määrä on kasvanut voimakkaasti samalla kun uusia veikkauspisteitä on perustettu K-ryhmän ruokakauppoihin. Vuoden 2009 aikana Vähittäiskaupan Takaus Oy toteutti toimenpideohjelman, jonka tavoitteeksi asetettiin talouslaman haitallisten vaikutusten torjunta. Yhtiössä suoritettiin takauspäätösten perusteiden ja vakuuslinjausten kriittinen tarkastelu ja toteutettiin tarvittavat toiminnalliset tarkennukset. Osana ohjelman toteutusta tehostettiin yhtiön omaa asiakasriskien seurantaa ja tiivistettiin yhteistyötä toimialayhtiöiden kauppiasasioista vastaavien kenttäyksiköiden kanssa. Jälkiperinnässä noudatettavien periaatteiden yhtenäistäminen sekä onnistunut palvelutarjonta luottohallinto-, lakiasiain- ja koulutuspalveluihin kohdistuneeseen kasvaneeseen kysyntään kuuluvat myös toimintavuoden tärkeisiin saavutuksiin.

5 Henkilöstöä koskevana ratkaisuna todettakoon lisäksi, että vuoden lopulla yhtiössä tehtiin päätös järjestää henkilöstön lakisääteinen eläketurva työeläkevakuutusyhtiössä. Päätöksen seurauksena lakisääteisen eläketurvan hoitaminen siirtyy Keskon Eläkekassasta Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselle. Muutos ei vaikuta henkilöstön eikä eläkeläisten eläketurvan tasoon tai kattavuuteen. Vuoden 2009 päättyessä yhtiön takauskanta oli , josta rahalaitosluotoille myönnettyjä takauksia oli ja Kesko-konserniin kuuluville toimialayhtiöille kauppiaiden puolesta myönnettyjä tililuottotakauksia Itella Oyj:lle myönnettyjä takausvastuita oli vuoden lopussa yhteensä ja Veikkaus Oy:lle myönnettyjä takausvastuita Kuluneen tilikauden aikana syntyi takaustappioita Takaustappioiden palautuksia saatiin yhteensä Yhtiön liikevoitto vuodelta 2009 on Yhtiön sijoitukset sekä korko- ja rahoitustuotot tuottivat yli 3,9m tuloksen. Tilikauden voitto ylittää 3,1m ja yhtiön taloudellisen aseman positiivinen kehitys on vakaa.

6 TAKAUSVASTUUT Kertomusvuoden päättyessä yhtiön takausvastuiden määrä oli yhteensä , josta oli myönnetty rahalaitoksille takauksia 587 K-kauppiaan puolesta yhteensä ja Kesko-konserniin kuuluville toimialayhtiöille K-kauppiaiden puolesta 976 tililuottotakaussitoumusta määrältään yhteensä sekä Itella Oyj:lle myönnettyjä takaussitoumuksia 47 kpl yhteensä arvosta ja Veikkaus Oy:lle myönnettyjä takaussitoumuksia 153 kpl yhteensä arvosta. Yhtiön suorittamien takausvastuiden tarkastuksen yhteydessä voitiin todeta K-kauppiaiden noudattaneen pankkien kanssa tekemiään lyhennysohjelmia. Takauskannan jakaantuminen: OP-Pohjola Nordea Pankki Suomi Oyj Sampo Pankki Oyj Paikallisosuuspankit Säästöpankit Sofia Pankki Oyj Veikkaus Oy Itella Oyj Tililuotot Yhteensä

7 UUDET LUOTOT Kertomusvuoden aikana kauppiaiden eri rahalaitoksista nostamien ja Vähittäiskaupan Takaus Oy:n takaamien luottojen määrä oli Edellisenä vuonna määrä oli Uusia tililuottotakauksia myönnettiin arvoa vastaavasta määrästä, edellisenä vuonna tililuottotakauksia myönnettiin arvoa vastaavasta määrästä. Uusia toiminnallisia takauksia myönnettiin Itella Oyj:lle arvosta. Edellisenä vuonna vastaava luku oli Veikkaus Oy:lle myönnettiin uusia toiminnallisia takauksia arvosta. Edellisenä vuonna vastaava luku oli Uusien nostettujen rahalaitosluottojen jakaantuminen: OP-Pohjola Nordea Pankki Suomi Oyj Säästöpankit Sampo Pankki Oyj Paikallisosuuspankit Sofia Pankki Oyj Yhteensä Rahalaitosluottojen takauskanta OP-Pohjola. 83,32 % Nordea Pankki Suomi Oyj. 12,76 % Sampo Pankki Oyj.. 1,69 % Paikallisosuuspankit 1,13 % Säästöpankit.... 1,03 % Sofia Pankki Oyj.. 0,07 %

8 Rahalaitosluottojen takauskanta (M ) Uudet nostetut rahalaitosluotot vuonna 2009 OP-Pohjola ,5 % Nordea Pankki Suomi Oyj.. 10,8 % Säästöpankit. 2,0 % Sampo Pankki Oyj 0,9 % Paikallisosuuspankit.. 0,6 % Sofia Pankki Oyj. 0,2 %

9 VASTAVAKUUDET Kukin takauksen saaja antaa yhtiön edellyttämät vastavakuudet. Yhtiön reaalivakuuskanta koostuu yrityskiinnityksistä, K-kauppiaiden ketjuhyvitystilivaroista, kiinteistöistä, asuntoosakkeista ja pörssiosakkeista. Vakuutena käytetään myös henkilötakauksia. Pääosan vakuuskannasta muodostavat yrityskiinnitysvakuudet. Yrityskiinnitysvakuuden arvostuksessa on lähtökohtana vakuuslajiin sisältyvien omaisuuserien arvot ja vakuutena oleva yritysvarallisuus arvioidaan kriittisesti vuosittain. Vähittäiskaupan Takaus Oy:n vakuusarvostukseen perustuva arvio rahalaitosluottojen takausten vastavakuutena olevan koko vakuuskannan käyvästä arvosta on 200,0 milj.. Lisäksi Vähittäiskaupan Takaus Oy:llä on Kesko-konserniin kuuluville toimialayhtiöille K- kauppiaiden puolesta annettujen tililuottotakausten osalta täysin kattavat vastavakuudet. TAKAUSTAPPIOT Kertomusvuoden aikana yhtiö maksoi rahalaitoksille antamiensa takaussitoumusten perusteella Saatavia perittiin yhtiölle annettujen vastavakuuksien avulla ja vanhoja yhtiölle aiheutuneita takaustappioita saatiin perittyä siten, että takaustappioiden palautuksia kirjattiin Takaustoiminnasta aiheutuneina takaustappioina kirjattiin kertomusvuodelta Takaustappiot ovat syntyneet kaikkiaan kahdeksan takausasiakkaan liiketoiminnan lopetukseen johtaneen tilanteen seurauksena. Tappioiden lopullinen määrä todennäköisesti pienentyy yrittäjien liiketoiminnan lopettamiseen liittyvien loppuselvittelyjen myötä. Takaustappioiden palautukset huomioon ottaen yhtiön takaustappiot kertomusvuodelta olivat siis

10 HALLITUS JA TOIMITUSJOHTAJA Yhtiöjärjestykseen sisältyvän määräyksen mukaisesti yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään neljä ja enintään kuusi varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen jäsenten enemmistön tulee olla toimivia vähittäiskauppiaita. Hallituksen kokoonpano kertomusvuoden aikana oli seuraava: Talous- ja rahoitusjohtaja Arja Talma.. Helsinki puheenjohtaja Kauppias Tapio Särkilahti Oulu varapuheenjohtaja saakka Diplomikauppias Heimo Välinen Kirkkonummi varapuheenjohtaja alkaen Diplomikauppias Tomi Korpisaari.. Hausjärvi alkaen Johtaja Minna Kurunsaari... Espoo Kauppias Toni Pokela.. Helsinki alkaen Kauppias Rauno Törrönen... Joensuu saakka Hallitus kokoontui kertomusvuoden aikana kahdeksan kertaa. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Tom Fagerström Espoo

11 TYÖVALIOKUNTA Hallituksen asettamaan työvaliokuntaan kuuluivat toimitusjohtaja Tom Fagerström, kenttäpäällikkö Antti Setälä sekä hallituksen kauppiasjäsenten edustaja. Työvaliokunnan kokouksiin on vuorollaan osallistunut kukin hallituksen kauppiasjäsen kahden kuukauden ajanjaksoissa. Työvaliokunta kokoontui kertomusvuoden aikana 45 kertaa. TILINTARKASTAJA Yhtiön tilintarkastajana kertomusvuoden aikana oli PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mikko Nieminen. HENKILÖSTÖ Yhtiön palveluksessa kertomusvuoden aikana oli kahdeksan henkilöä. Edellisenä vuonna palveluksessa oli kahdeksan henkilöä. Palkkoja kertomusvuoden aikana maksettiin henkilökunnalle ja hallitukselle Edellisenä vuonna palkkoja maksettiin henkilökunnalle ja hallitukselle OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKAAT Yhtiön osakepääoma on Osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo on 2. Yhtiön osakkeen omistus jakaantuu seuraavasti: K-kauppiasliitto ry.. 34,48 % Kesko Oyj 34,35 % Valluga-sijoitus Oy. 25,73 % K-kauppiaat ja muut yksityiset henkilöt. 5,44 %

12 TULOSLASKELMA Liitet LIIKEVAIHTO 1) , ,17 HENKILÖSTÖKULUT 2) , ,63 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot 3) , ,63 LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT 4) , ,03 LIIKEVOITTO / -TAPPIO , ,12 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista , ,80 Muut korko- ja rahoitustuotot , ,16 Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista 0, ,70 Muut korko- ja rahoituskulut 0,00-32,71 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,55 VOITTO / TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,43 TILINPÄÄTÖSSIIRROT Poistoeron muutos 771,72 796,32 TULOVEROT 5) , ,66 TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO , ,09

13 TASE VASTAAVAA Liitet PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 6) , ,26 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,26 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 7) , ,43 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,43 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 8) , ,66 Sijoitukset yhteensä , ,66 VAIHTUVAT VASTAAVAT Pitkäaikaiset saamiset 9) Lainasaamiset , ,00 Pitkäaikaiset saamiset yhteensä , ,00 Lyhytaikaiset saamiset 10) Lainasaamiset , ,82 Myyntisaamiset , ,10 Muut saamiset , ,19 Siirtosaamiset 11) , ,85 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,96 Rahoitusarvopaperit Muut rahoitusarvopaperit 12) , ,00 Rahat ja pankkisaamiset , ,13 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,44

14 VASTATTAVAA Liitet OMA PÄÄOMA 13) Osakepääoma , ,00 Vararahasto , ,45 Käyttörahasto 0, ,97 Edellisten tilikausien voitto / tappio , ,99 Tilikauden voitto / tappio , ,09 Oma pääoma yhteensä , ,50 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero 14) 2 190, ,59 Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä 2 190, ,59 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Muut velat , ,43 Ostovelat , ,75 Siirtovelat 15) , ,17 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , ,35 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,44

15 RAHOITUSLASKELMA LIIKETOIMINTA Liikevoitto , ,12 Oikaisut liikevoittoon , ,63 Nettokäyttöpääoman muutos Lyhytaikaiset liikesaamiset, lis/väh (-/+) , ,19 Koroton lyhytaikainen velka, lis/väh (+/-) , ,94 Saadut korot , ,65 Maksetut korot 0,00-32,71 Rahoitusarvopapereiden arvonalentumiset 0, ,70 Saadut osingot , ,80 Verot , ,61 LIIKETOIMINNAN NETTOKASSAVIRTA , ,81 INVESTOINNIT Atk-ohjelmat 0, ,71 Koneet ja kalusto 0, ,26 Osakkeiden hankinta , ,24 Osuus osakkuusyhtiöstä , ,00 INVESTOINTIEN KASSAVIRTA YHTEENSÄ , ,21 KASSAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA , ,40 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Pitkäaikaiset saamiset, lis/väh (-/+) , ,00 Lyhytaikaiset saamiset, lis/väh (-/+) , ,56 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ , ,56 Likvidien varojen lisäys / vähennys , ,16 Likvidit varat , ,97 LIKVIDIT VARAT , ,13

16 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT ) Liikevaihto toimialoittain Takaustoiminta , ,06 Luottohallinto-, koulutus- ja lakiasiainpalvelut, ja vakuutusedustuspalkkiot , ,11 Yhteensä , ,17 2) Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,62 Eläkekulut , ,49 Muut henkilösivukulut , ,52 Yhteensä , ,63 3) Poistot ja arvonalentumiset Poistot Aineettomat oikeudet , ,97 Koneet ja kalusto 3 429, ,66 Yhteensä , ,63 Poistoeron muutos Koneet ja kalusto 771,72 796,32 4) Liiketoiminnan muut kulut Takaustappiot , ,20 Takaustappiopalautukset , ,29 Liiketoiminnan muut kulut , ,12 Yhteensä , ,03 5) Välittömät verot Veroennakot , ,72 Aikaisempien tilikausien verot 0, ,92 Verojen jaksotus , ,98 Yhteensä , ,66

17 TASEEN LIITETIEDOT AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET 6) Atk-ohjelmat Hankintameno tilikauden alussa , ,79 Lisäykset tilikauden aikana 0, ,71 Hankintameno tilikauden lopussa , ,50 Kertyneet sumu-poistot tilikauden alussa , ,27 Sumu-poistot tilikaudella , ,97 Kertyneet sumu-poistot tilikauden lopussa , ,24 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa , ,26 7) Koneet ja kalusto Hankintameno tilikauden alussa , ,90 Lisäykset tilikauden aikana 0, ,26 Hankintameno tilikauden lopussa , ,16 Kertyneet sumu-poistot tilikauden alussa , ,07 Sumu-poistot tilikaudella , ,66 Kertyneet sumu-poistot tilikauden lopussa , ,73 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa , ,43 8) Sijoitukset Hankintameno , ,42 Lisäykset tilikaudella , ,24 Vähennykset tilikaudella ,00 0,00 Hankitameno , ,66

18 Osakkeet ja osuudet kpl Osuus kaikista Kirjanpidollinen Kirjanpitoarvo osakkeista vasta-arvo, Kesko Oyj A , ,69 Kesko Oyj B , ,39 Kesko Oyj yhteensä ,04 % ,08 Valluga-sijoitus Oy *) ,00 % 168, ,35 Vähittäiskaupan Tilipalvelu VTP Oy *) 30 30,00 % ,38 Osakkeet ja osuudet yhteensä ,81 Tilikauden voitto Oma pääoma *) Valluga-sijoitus Oy, Helsinki , ,01 *) Vähittäiskaupan Tilipalvelu VTP Oy, Helsinki , , ) Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset Vähittäiskaupan Tilipalvelu VTP Oy:ltä , ,00 Yhteensä , ,00 10) Lyhytaikaiset saamiset Lainasaamiset Kesko Oyj:ltä , ,82 Lainasaamiset Vähittäiskaupan Tilipalvelu VTP Oy:ltä , ,00 Myyntisaamiset , ,10 Muut saamiset , ,19 Siirtosaamiset , ,85 Yhteensä , ,96 11) Siirtosaamiset Verosaamiset , ,98 Korkosaamiset, Oulun OP , ,20 Muut siirtosaamiset , ,67 Yhteensä , ,85

19 ) Rahoitusarvopaperit Markkina-arvo , ,00 Kirjanpitoarvo , ,00 Erotus 0,00 0,00 13) Oma pääoma Osakepääoma 1.1. ja , ,00 Vararahasto 1.1. ja , ,45 Käyttörahasto , ,97 Siirto voittovaroihin ,97 0,00 Käyttörahasto , ,97 Edellisten tilikausien voitto , ,99 Siirto käyttörahastosta ,97 0,00 Tilikauden voitto , ,09 Voittovarat , ,08 Oma pääoma yhteensä , ,50 Laskelma voitonjakokelpoisista varoista Käyttörahasto 0, ,97 Edellisten tilikausien voitto , ,99 Siirto käyttörahastosta ,97 0,00 Tilikauden voitto , ,09 Yhteensä , ,05 14) Tilinpäätössiirtojen kertymä Kokonais- ja sumu-poistojen kertynyt erotus tilikauden alussa 2 962, ,88 Poistoeron vähennys tilikauden aikana -771,72-796,32 Poistoero tilikauden lopussa 2 190, ,56 15) Siirtovelat Palkat , ,16 Vakuutukset , ,66 Muut siirtovelat 716,65 225,35 Yhteensä , ,17

20 Muut liitetiedot Takaukset muiden puolesta Rahalaitosluotot Tililuotot Toiminnalliset takaukset Yhteensä Leasingvastuut Leasingvastuut , ,87 Seuraavalla tilikaudella maksettavat 5 378, ,91 Myöhemmin maksettavat 0, ,96 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Noudatetut arvostus- ja jaksotusperiaatteet Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina alkuperäisestä hankintamenosta. Koneiden ja kaluston osalta poisto on laskettu 25 %:n menojäännöspoistona. Menojäännöspoisto Koneet ja kalusto 25 % menojäännöksestä. Tasapoisto Atk-ohjelmat 5 vuotta Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

21 VOITONJAKOEHDOTUS Laskelma voitonjakokelpoisista varoista Edellisten tilikausien voitto ,08 Siirto käyttörahastosta voittovaroihin ,97 Tilikauden voitto ,74 Yhteensä ,79 ============= Tämän hallitus ehdottaa käytettäväksi seuraavasti: Osinkoa osakkeenomistajille ei jaeta. Voittovarojen tilille jätetään ,79 Yhteensä ,79 ============= TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET

22 TILINTARKASTUSKERTOMUS

23 OSOITTEET JA PUHELINNUMEROT Vähittäiskaupan Takaus Oy Postiosoite Satamakatu 3, Helsinki Käyntiosoite Kruunuvuorenkatu 4, Helsinki Puhelin (09) Telefax (09) Fagerström Tom, toimitusjohtaja Grön Tiina, back office toimihenkilö Kelloniemi Katja, back office toimihenkilö Pölönen Erja, talous ja kirjanpito Rinne-Kanto Mika, controller Setälä Antti, kenttäpäällikkö Toivonen Juhana, lakimies Währn Heidi, back office toimihenkilö Vähittäiskaupan Takaus Oy:n asiamiesverkoston muodostavien Kesko-konserniin kuuluvien toimialayhtiöiden aluekeskusten ja valtakunnallisten luottoyksiköiden osoitteet ja puhelinnumerot: RUOKAKESKO OY Etelä-Suomen aluekeskus, Helsinki Suuryksiköt, Helsinki Satamakatu 3 Satamakatu Kesko Kesko puh puh Itä-Suomen aluekeskus, Kuopio Länsi-Suomen aluekeskus, Tampere Siunauskappelintie 2 Jokipohjantie 28 PL 127 PL Kuopio Tampere puh puh Pohjois-Suomen aluekeskus, Oulu RAUTAKESKO OY Äimäkuja 6 Tikkurilantie 10 PL 16 PL Oulu Vantaa puh b 261 puh Kesko Oyj:n käyttötavarakaupan tytäryhtiöt (Musta Pörssi Oy, Intersport Finland Oy, Kenkäkesko Oy) Luottoyksikkö Kutojantie Espoo puh

24 Postiosoite: Satamakatu 3, Helsinki Käyntiosoite: Kruunuvuorenkatu 4, Helsinki Puhelin: (09) , Telefax (09)

TOIMINTAKERTOMUS 2015

TOIMINTAKERTOMUS 2015 TOIMINTAKERTOMUS 2015 VÄHITTÄISKAUPAN TAKAUS OY K-kauppiaiden liiketoiminnan tukena vuodesta 1954 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 62. toimintavuosi 2015 Suomen talouden kasvu on edelleen hyvin vaimeaa. Yksityissektorin

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 K-kauppiaiden takausyhtiö K-kauppiaiden liiketoiminnan tukena vuodesta 1954 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 61. toimintavuosi 2014 Vuoden 2014 aikana talouden kasvukehitys on ollut vaisua.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 K-kauppiaiden takausyhtiö K-kauppiaiden liiketoiminnan tukena vuodesta 1954 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 60. toimintavuosi 2013 Talouden elpyminen ja sen kasvukehitys on edelleen osoittautunut

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2010 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2010 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3-4 Tase 5-6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9-12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) 1. Kokouksen avaus Esityslista 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 3. Vahvistetaan ääniluettelo 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5 Y-tunnus 2462309-3 Liitetiedot 5 Yleistä Pielisen tietoverkko-osuuskunta on perustettu 19.01.2012 ja se on merkitty kaupparekisteriin 22.03.2012 ja ytj-tietokantaan 15.02.2012 alkaen. Osuuskunta on liiketoiminnasta

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 4.11.2004 klo 13.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2004 - Kolmas vuosineljännes tyydyttävä - Liikevaihto 16,8 milj. euroa, laskua 1,0 % -

Lisätiedot

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0 1. Liikevaihto M 2016 % 2015 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 257,0 46,8 226,8 42,1 Teollisuuspalvelut 52,5 9,6 73,6 13,6 Kiinteistöpalvelut 239,6 43,6 238,9 44,4 Yhteensä 549,1 100,0 539,3

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 000 euroa 1.1. 31.12.2005 1.1. 31.12.2004 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

Ensimmäinen vuosineljännes 2016

Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Jakson liikevaihto oli 23 447 T (23 571 T ) Jakson liiketulos oli 299 T (721 T ) Jakson tulos oli 212 T (515 T ) Tulos per osake 0,014 Oma pääoma per osake 0,443 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Inlook Group Oy T A S E K I R J A

Inlook Group Oy T A S E K I R J A Inlook Group Oy T A S E K I R J A Tilinpäätös tilikaudelta 1.10.2010-30.9.2011 Inlook Group Oy Sahaajankatu 1 00880 HELSINKI Y-tunnus: 0199102-9 Kotipaikka: Helsinki SISÄLLYSLUETTELO: Toimintakertomus

Lisätiedot

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Konsernin rakenne Osuuskunta KPY on emoyhteisö konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy, KPY Sijoitus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot