Toimintakertomuksen rooli

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomuksen rooli"

Transkriptio

1 Tilinpäätös 2008 KTM Tapio Tikkanen Kirjurituote Oy Toimintakertomuksen rooli Toimintakertomus eriytetty tilinpäätöksestä kirjanpitolaissa Kirjanpitolaki ei edellytä pieniltä kirjanpitovelvollisilta toimintakertomusta Kirjanpitolautakunta antoi yleisohjeen toimintakertomuksen laatimisesta KILAn yleisohje suositteli vapaaehtoisen toimintakertomuksen laatimatta jättämistä 1

2 Toimintakertomuksen rooli Kirjanpitolain tarkoittama toimintakertomus on yleisohjeen mukaan eri asia kuin yhtiölainsäädännön toimintakertomus Kuitenkin asunto-osakeyhtiölain sanamuoto edellyttää toimintakertomusta ja myös yhtiöjärjestyksissä on yleensä maininta toimintakertomuksesta Toimintakertomuksen rooli Tästä huolimatta KILAn yleisohjeessa annetaan mahdollisuus jättää toimintakertomus laatimatta ja esittää erikseen Asunto-osakeyhtiölain edellyttämät toimintakertomustiedot omana asiakirjanaan (tai liitetietona; Oy:t) Perustuu ajatukseen, ettei em. asiakirjaa tällöin sekoitettaisi kirjanpitolain tarkoittamaan toimintakertomukseen 2

3 Toimintakertomuksen rooli Millainen on KPL:n toimintakertomus; Kirjanpitolaki tuntee suppean toimintakertomuksen (KPL 3:1,6 ) ja laajan toimintakertomuksen (3:1,5 ) Suppea toimintakertomus vastaa aiempaa toimintakertomusta tietovaatimuksiltaan Toimintakertomuksen rooli Suppea toimintakertomus KPL 3:1,6 : Olennaiset tapahtumat tilikaudella Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä (Selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudesta) 3

4 Toimintakertomuksen rooli ASOYL 72 : Sen lisäksi, mitä osakeyhtiölaissa ja kirjanpitolaissa säädetään, toimintakertomuksessa on annettava tiedot: 1) yhtiövastikkeen käytöstä, jos vastike voidaan periä eri tarkoituksiin eri perustein; sekä 2) talousarvion toteutumisesta. KILA Yo:n mukaan nämä olisivat ainoat pakolliset (liite)tiedot, jos toimintakertomus jätetään laatimatta Toimintakertomuksen rooli Täsmentävä lausunto toimintakertomuksesta asunto-osakeyhtiöille KILA 1794/2007 Asunto-osakeyhtiöllä kaksi vaihtoehtoa toimintakertomusasiassa : tietojen esittäminen liitetietoina vapaaehtoisen toimintakertomuksen laatiminen 4

5 KILA 1794/2007 Ei toimintakertomusta Asunto-osakeyhtiölain toimintakertomustiedot liitetietoina (talousarviovertailu ja vastikerahoituslaskelma) Liitetietoina voi antaa myös muita tietoja (esim. tietoja yhtiön toiminnasta) Tietoja velvollisuus antaa oikean ja riittävän kuvan antamiseksi (tuloksesta ja taloudellisesta asemasta) muiden liitetietojen jälkeen Tilinpäätökseen kuuluvana liitetietoina nämä ovat mm. tilintarkastuksen kohteena KILA 1794/2007 Ei toimintakertomusta.. Kilan suosittelema otsikko kaikille em. tiedoille: Asunto-osakeyhtiölain tarkoittamat toimintakertomustiedot ja liitetiedot asuntoosakeyhtiön toiminnasta 5

6 KILA 1794/2007 Vapaaehtoinen toimintakertomus Kaikki lyhyen toimintakertomuksen tiedot (mikäli niitä on) Voi ilmoittaa myös muuta informaatiota toiminnasta oikean ja riittävän kuvan antamiseksi Voi olla myös laajan toimintakertomuksen tietoja ilman, että tarvitsee olla niistä kaikkia (ei epäolennaisten asioiden esittämispakkoa) KILA 1825/2008 Suuren korjaushankkeen toimintakertomustiedot korjaushankkeesta tiedotettava aina tuloslaskelmassa jos sitä ei laadita, tiedottamisen tulee tapahtua tilinpäätöksen liitetiedoissa pelkästään tilinpäätöksen ulkopuolinen tiedottaminen ei riitä 6

7 KILA 1825/2008 Suuren korjaushankkeen toimintakertomustiedot tiedonantovelvollisuus madaltuu mitä isompi hanke on tai mitä enemmän poikkeamia arvioiduista kustannuksista tapahtuu tiedottaminen kuuluu jokaiseen hankeaikaiseen tilinpäätöksen Toimintakertomuksen rooli Suositus; asunto-osakeyhtiöissä laaditaan edelleen toimintakertomus Annetaan lakisääteisten tietojen lisäksi tietoja myös yhtiöstä ja yhtiön tilikauden aikaisesta toiminnasta Keskeiset laskelmat vastikerahoituslaskelma ja talousarviovertailu oltava 7

8 Toimintakertomuksen rooli Jos suuria korjaushankkeita, näistä erillinen hankerahoituslaskelma (vaikka ei olisi ollut hankeosuuksia tai hanke olisi keskeneräinen) HUOM! Toimintakertomus ei ole kuitenkaan tarkoitettu esimerkiksi asukastiedottamisen apuvälineeksi Tilinpäätös 2008 Tilinpäätöksen laatimisaika KPL:n mukaan 4 kk yhtiöjärjestyksen määräämä aika Tilinpäätökseen kuuluvat: tuloslaskelma vertailutietoineen tase vertailutietoineen liitetiedot tasekirjamerkinnät Tuloksen ja taseen esittämisjärjestys itse valittavissa 8

9 Tuloslaskelma ja tase Tuloslaskelma ja tase; esittäminen KPA:n virallisten kaavojen mukaisina Hyvän kirjanpitotavan mukaista KILAn yleisohjeen mukaisten mallien käyttäminen Tyhjiä nimikkeitä ei saa esittää Pitkien (tilikohtaisten) tuloslaskelmien ja taseiden esittäminen ainoina virallisina ei ole hyväksyttävää Tuloslaskelma ja tase Vertailutieto eli edellisen tilikauden luvut rinnalla; vertailutieto tarkoittaa vertailukelpoista tietoa, ei välttämättä edellisen tilikauden tietoa sellaisenaan Aikaisempiin tilikausiin liittyvät virheet tulee oikaista omaa pääomaa vastaan (KILA 1750/2005) Tase voidaan esittää taloyhtiöissä (yleensä) lyhennetyssä muodossa. Tämä ei ole kuitenkaan suositeltavaa! 9

10 Liitetiedot Liitetiedot voidaan laatia ja julkistaa kirjanpitolainsäädännön mukaan ns. suppeina. As.Oy:n liitetiedoiksi riittäisivät siis kiinnitykset ja niiden sijainti, rasitteet ja muut vastuut hallussa olevat omat osakkeet Oikeat ja riittävät tiedot??? Liitetiedot Minimivaatimukset eivät riitä hyvässä tilinpäätöksessä => informaation antaminen lukijalle (päällekkäisyydet toimintakertomuksen kanssa kuitenkin turhia) Esimerkkejä muista liitetiedoista Tilikauden palkat ja palkkiot Satunnaisten erien sisältö Pysyvien vastaavien muutokset Arvonkorotukset Osakeomistukset muissa yhtiöissä 10

11 Liitetiedot Esimerkkejä muista liitetiedoista.. Oman pääoman muutokset (rahastoinnit) Pakolliset varaukset Pitkäaikainen (yli 5 vuotta) vieras pääoma Kiinnitykset, takaukset ja pantit Kiinteistöön kohdistuvat pysyvät rasitteet Mahdollisten muiden vastuiden esiintuominen!! annetut/saadut vakuudet, tehdyt sitoumukset; keskeneräisen urakan tulevat maksuerät Liitetiedot Kiinteistöinvestointien alv-vastuut KILA alv-yleisohjeessa malleja vastuiden esittämisestä 11

12 Tasekirja Tilinpäätös ja toimintakertomus päivätään ja allekirjoitetaan (yhteinen allekirjoitus) Tasekirja sisältää tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä luettelon käytetyistä kirjanpitokirjoista ja tositelajeista sekä tieto niiden säilytystavoista Tilintarkastaja tekee tilinpäätösmerkinnän auktorisoidun ja maallikkotilintarkastajalla erilaiset merkinnät Tasekirjan aina paperimuodossa Erittelyt Tilinpäätöstä varmentamaan laaditaan taseerittelyt erittely kertoo, mistä eristä tietty tase-erän saldo koostuu Lisäksi laaditaan erittelyt liitetiedoista esim. liitetiedoissa esitettyjen vastuiden erittely, jos taseen ulkopuolinen erä esim. alv-palautus Kummatkaan eivät kuulu julkistettavaan tilinpäätökseen 12

13 Muut tiedot tilinpäätöksessä Mitä tarkoitusta tilinpäätös palvelee? oikea ja riittävä kuva toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta; asuntoyhtiöissä korostuu jälkimmäinen tilinpäätös ei voi palvella yleisiä tiedottamistarpeita (eikä niitä korvata) tilinpäätös ei myöskään ole kaiken tiedon jakelukanava esim. energiatodistus vuonna 2009 pakollinen. Jos halutaan jakaa osakkaille ei kuulu kuitenkaan tilinpäätöksen osaksi. Toki asiasta muutoin voi antaa tietoa toimintakertomuksessa. Tilinpäätöksen järjestelykeinot Verotuksessa käytettävissä olevat tappiot käyttöaika 10 verovuotta HUOM! kuitenkin jos yli puolet omistuksesta muuttunut, ei voida käyttää (voi saada kuitenkin poikkeusluvan) tappio voidaan käyttää, vaikka veroilmoitusta ei olisikaan annettu ilmoitusvelvollisuutta koskevan vapautuksen takia 13

14 Tilinpäätöksen järjestelykeinot Asuintalovaraus asuinrakennuksista vähintään 50 % rakennuksesta vakituisessa asuinkäytössä maksimimäärä 68 /m2 vuonna 2008 minimi vuonna vuonna 2008 (200 m2) käyttöaika 10 vuotta voidaan käyttää rakentamiseen, käyttöön, huoltoon, korjaamiseen (verotuksessa vähennyskelpoisiin menoihin) tehtävä kirjanpidossa voidaan muodostaa tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä Tilinpäätöksen järjestelykeinot Pienhankinnat kertakuluna 850 (max /vuosi) Menojäännöspoistot koneet ja kalusto 25 % menojäännöspoisto rakennuksen tekniset laitteet 25 % asuin- ja toimistorakennukset 4 % myymälä-, varasto yms. rakennukset 7 % kevyet rakennelmat 20 % Tasapoistot asfaltointi, väestönsuojat, atk-ohjelmat 14

ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖS

ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖS Sirpa Määttä ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖS Opas hallituksen jäsenille ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖS Opas hallituksen jäsenille Sirpa Määttä Opinnäytetyö Kevät 2013 Liiketalouden koulutusohjelma Oulun

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSMALLI. Asunto-osakeyhtiön tilinpäätös. Tässä tilinpäätösmallissa: Tilinpäätösmallin on laatinut Juho Paavola / Tiliextra Oy

TILINPÄÄTÖSMALLI. Asunto-osakeyhtiön tilinpäätös. Tässä tilinpäätösmallissa: Tilinpäätösmallin on laatinut Juho Paavola / Tiliextra Oy TILINPÄÄTÖSMALLI Asunto-osakeyhtiön tilinpäätös Tässä tilinpäätösmallissa: on esitetty tasekirja ja tilinpäätöserittelyt on huomioitu asunto-osakeyhtiölaki (22.12.2009) on huomioitu KILA:n yleisohje asunto-osakeyhtiöistä

Lisätiedot

Hyvä toimintakertomus on onnistuneen päätöksenteon peruskivi:

Hyvä toimintakertomus on onnistuneen päätöksenteon peruskivi: Hyvä toimintakertomus on onnistuneen päätöksenteon peruskivi: Ilkka OT Tähtinen ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOIMINTAKERTOMUS Onnistuneen päätöksenteon pohja 1. Kuten tämän vihkosen emojulkaisussa x) osoitettiin,

Lisätiedot

Tarkastushavainto: Arviointi: AOYL 28:1 Soveltamisala. Tarkastushavainto:

Tarkastushavainto: Arviointi: AOYL 28:1 Soveltamisala. Tarkastushavainto: JHTT-TUTKINTO 2013 OSA II ARVOSTELUPERUSTEET JA MALLIVASTAUKSET TEHTÄVÄ 1 (enintään 5 pistettä) Mitä virheitä tai puutteita KKOy Laavan Vuokratalon tilikauden 1.1.2012 31.12.2012 kirjanpidossa, tilinpäätöksessä,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSMALLI. äätö. ö n tilinpää. Osakeyhtiö. Tässä tilinpäätösmallissa: Tilinpäätösmallin on laatinut HTM Matti J. Mäkinen / Tiliextra Oy

TILINPÄÄTÖSMALLI. äätö. ö n tilinpää. Osakeyhtiö. Tässä tilinpäätösmallissa: Tilinpäätösmallin on laatinut HTM Matti J. Mäkinen / Tiliextra Oy TILINPÄÄTÖSMALLI Osakeyhtiö ö n tilinpää äätö ää ö s Tässä tilinpäätösmallissa: on esitetty tasekirja ja tilinpäätöserittelyt on huomioitu voimassa oleva osakeyhtiölaki (21.7.2006) on huomioitu mm. KILA:n

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA www.siikavuo.com Helsingissä 27.1.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tasekirja... 5 1.2 Tuloslaskelma ja tase... 6 1.3 Määräajoista... 9 2. Tilinpäätöksen liitetiedot...

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta SISÄLLYSLUETTELO

Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta SISÄLLYSLUETTELO 1 Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta KIRJANPITOLAUTAKUNNAN YLEISOHJE ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN JA MUIDEN KESKINÄISTEN KIINTEISTÖYHTIÖIDEN KIRJANPIDOSTA, TILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSESTA

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHTIÖN TOIMINNANTARKASTUS

ASUNTO-OSAKEHTIÖN TOIMINNANTARKASTUS ASUNTO-OSAKEHTIÖN TOIMINNANTARKASTUS Pekka Luoto, toiminnanjohtaja, KTM - Mitä laki ja sen perustelut sanoo toiminnantarkastajasta ja toiminnantarkastuksesta? Asunto-osakeyhtiölain mukaan on tarkistettava

Lisätiedot

1304/2004. Laki kirjanpitolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

1304/2004. Laki kirjanpitolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 1304/2004 Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Laki kirjanpitolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan 30 päivänä joulukuuta 1997 annetun kirjanpitolain (1336/1997) 4 luvun

Lisätiedot

Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä

Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä Raportti T24/1998 Suomen Kaukolämpö ry 1998 ISSN 1238-9331 Viite: Sky-kansio 6/3 KIRJANPITOLAIN 1336/97 MUKAISTEN TULOSLASKELMA- JA TASEKAAVOJEN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

MITEN LUEN TILINPÄÄTÖSTÄ

MITEN LUEN TILINPÄÄTÖSTÄ MITEN LUEN TILINPÄÄTÖSTÄ Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys Pekka Luoto, toiminnanjohtaja, KTM 1 Asiakirjojen säilytys Vähintään 10 vuotta (tilikauden päättymisestä lukien): Päiväpääkirja tililuetteloineen

Lisätiedot

VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET 1 TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

LUENTOAINEISTOT: www.kiinteistoliitto.fi/paijat-hame

LUENTOAINEISTOT: www.kiinteistoliitto.fi/paijat-hame TILINPÄÄTÖS TUTUKSI LUENTOAINEISTOT: www.kiinteistoliitto.fi/paijat-hame Raimo Kiljunen, toiminnanjohtaja, Kiinteistöliitto Päijät-Häme Hotelli Scandic Lahti, Vesijärvenkatu 1, 15100 Lahti 1 ESITYKSEN

Lisätiedot

Jokainen, joka harjoittaa liike- tai ammattitoimintaa, on tästä toiminnastaan kirjanpitovelvollinen. Kirjanpitovelvollisia ovat kuitenkin aina:

Jokainen, joka harjoittaa liike- tai ammattitoimintaa, on tästä toiminnastaan kirjanpitovelvollinen. Kirjanpitovelvollisia ovat kuitenkin aina: 1 of 26 19.6.2008 14:06 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1997» 30.12.1997/1336 30.12.1997/1336 Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Seurattu SDK 391/2008 saakka. Kirjanpitolaki

Lisätiedot

VUODEN 2011 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2011 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2011 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSMALLI. Yhdistyksen tilinpäätös. Tässä tilinpäätösmallissa:

TILINPÄÄTÖSMALLI. Yhdistyksen tilinpäätös. Tässä tilinpäätösmallissa: TILINPÄÄTÖSMALLI Yhdistyksen tilinpäätös Tässä tilinpäätösmallissa: on esitetty yhdistyksen tasekirja ja tilinpäätöserittelyt on huomioitu mm. KILA:n yleisohje toimintakertomuksen laatimisesta (12.9.2006)

Lisätiedot

VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET 1 TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

Rahastonhoitajien koulutus 6.10.2010

Rahastonhoitajien koulutus 6.10.2010 Rahastonhoitajien koulutus 6.10.2010 Vastuu Yhdistyksen hallitus on yhteisvastuussa talousasioista. Käytännön vastuu kuuluu yhdistyksen taloutta hoitavalle toimihenkilölle. Taloudenhoitoon kuuluu varojen

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TASEEN LAATIMISESTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TASEEN LAATIMISESTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TASEEN LAATIMISESTA Helsinki 2010 ISBN 978-952-213-697-8 (nid.) ISBN 978-952-213-698-5 (pdf) ISBN 978-952-213-697-8

Lisätiedot

Pienyrityshelpotukset ja vuoden 2013 tilinpäätösdirektiivi. Kirjanpitolainsäädännön muutokset -työryhmän mietintö

Pienyrityshelpotukset ja vuoden 2013 tilinpäätösdirektiivi. Kirjanpitolainsäädännön muutokset -työryhmän mietintö Pienyrityshelpotukset ja vuoden 2013 tilinpäätösdirektiivi Kirjanpitolainsäädännön muutokset -työryhmän mietintö Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 48/2014 Pienyrityshelpotukset

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013

Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013 Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013 30.12.2014 1 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TALOUSHALLINNON KOODISTO... 3 2 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TILINPÄÄTÖSRAPORTOINTI... 4 3 AMMATTIKORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

Selvitys tarjoajan / yritysyhteenliittymän taloudellisesta asemasta

Selvitys tarjoajan / yritysyhteenliittymän taloudellisesta asemasta Selvitys tarjoajan / yritysyhteenliittymän taloudellisesta asemasta TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ JA ANALYSOINTI Tulos, tase ja tunnusluvut SISÄLTÖ Tuloslaskelman ja taseen sisältö Yrityksen tilan ja kehityksen

Lisätiedot

VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ 3 KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö Helsinki 14.9.1999 YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

Lisätiedot

Kansainväliset tilinpäätösstandardit. konsernilaskenta, 6 op

Kansainväliset tilinpäätösstandardit. konsernilaskenta, 6 op Kansainväliset tilinpäätösstandardit ja konsernilaskenta, 6 op OSA 1, konsernilaskenta Timo Alho Kauppatieteellinen tiedekunta Syksy 2014 Luennot Konserni 1. periodi Maanantaisin 9-11 Sali 4301+4302 IFRS

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ Helsinki 2007 Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-224-6 Verkkojulkaisun

Lisätiedot

TÄRKEÄT LUVUT VUODELLE 2009 -LIITE

TÄRKEÄT LUVUT VUODELLE 2009 -LIITE efecto Tilitoimisto A. Karppinen Oy:n asiakaslehti 1/2009 Ajankohtaista asiaa TÄRKEÄT LUVUT VUODELLE 2009 -LIITE Valmistaudu tilinpäätökseen 30-vuotisjuhlat Pääkirjoitus I Anne Karppinen-Salonpää, Kari

Lisätiedot

Perustajaurakoinnin tilinpäätöskäsittely ja verotus - Tilinpäätöksen laatijan näkökulma

Perustajaurakoinnin tilinpäätöskäsittely ja verotus - Tilinpäätöksen laatijan näkökulma Perustajaurakoinnin tilinpäätöskäsittely ja verotus - Tilinpäätöksen laatijan näkökulma Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Matti Hytönen 2012 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

YRITYSTUTKIMUSNEUVOTTELUKUNTA RY Analyysityöryhmä 17.12.2007

YRITYSTUTKIMUSNEUVOTTELUKUNTA RY Analyysityöryhmä 17.12.2007 RAHOITUSLASKELMAN LAATIMINEN Kirjanpitolautakunta (KILA) antoi 30.1.2007 yleisohjeen rahoituslaskelman laatimisesta. Yleisohje ohjaa kirjanpitolain (1336/1997), viimeksi muutettuna L:lla 1312/2004 ja kirjanpitoasetuksen

Lisätiedot

HTM-TUTKINTO 4.9.2005

HTM-TUTKINTO 4.9.2005 KESKUSKAUPPAKAMARI 1(15) Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 4.9.2005 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 4) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot