Myös nykyisten kurssien sisällä voidaan tuoda opetukseen opetussuunnitelman rajoissa sisältöjä ja teemoja, jotka tukevat liiketalouspainotusta.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Myös nykyisten kurssien sisällä voidaan tuoda opetukseen opetussuunnitelman rajoissa sisältöjä ja teemoja, jotka tukevat liiketalouspainotusta."

Transkriptio

1 Via Economica - Kauniaisten lukion ekonomiapainotus 1. Paikallisen painotuksen lähtökohdat Ekonomiapainotuksen ideana on luoda opiskelijoille polku, joka innostaa taloustieteen jatko-opintoihin korkeakouluihin tai ammattikorkeaan ja tukee Kauniaisten lukion osuuskunnan toimintaa. Ekonomiapainotukseen kannustaa myös Kauniaisten yritysystävällinen ympäristö ja opiskelijoiden aktiivinen hakeutuminen taloustieteen jatko-opintoihin sekä Kauniaisten lukion Osuuskunta Granin toiminta. Vuonna 2013 perustetulla Osuuskunnalla on vastuullinen hallitus, jossa on yhteistyötahojen kuten Kauniaisten yrittäjien ja Taloudellisen tiedotustoimiston edustus. Hallituksen puheenjohtajana toimii lukion rehtori. Käytännön toimintaa pyörittää vuosittain vaihtuva opiskelijahallitus. Aktiivisesti mukana olevat opiskelijat saavat toiminnastaan kurssisuorituksia ja palkkaa. Painotuksen myötä osuuskunnan toimintaa kehitetään entisestään ja siitä voidaan rakentaa Kauniaisten suomenkielisen koulutoimen uusi vahva brändi. 2. Painotuksen sisältö Tällä hetkellä talouteen ja yrittämiseen liittyviä kursseja Kauniaisten lukiossa järjestetään yhteiskuntaopissa ja matematiikassa. Paikallinen profiloituminen edellyttää lisäpanostuksia yrittäjyyteen, taloustieteeseen ja talousmatematiikkaan. Uuden opetussuunnitelman teemaopintoihin ideoidaan liiketaloutta ja yrittäjyyttä tukevia integroivia kursseja. Lisäksi eri oppiaineissa voidaan kehittää ekonomiapainotusta tukevia soveltavia kursseja, kuten yritysviestintä, kielten business-kielen kurssit, biotalouden, kestävän kehityksen ja kehitystalouden hankkeet, talousmaantiede, talouden etiikka ja psykologia ja graafinen suunnittelu. Myös nykyisten kurssien sisällä voidaan tuoda opetukseen opetussuunnitelman rajoissa sisältöjä ja teemoja, jotka tukevat liiketalouspainotusta. Yrittäjyyden johdantokurssilla opiskelijoilla on mahdollisuus ideoida omia yrityksiä, jotka voitaisiin toteuttaa osuuskunta Granin kautta. Sisältö on samankaltainen kuin nykyisessä yritystalouden kurssissa, jossa taas keskitytään yrityksen toimintaan talouden ja kansantalouden näkökulmasta. Kansantaloustieteen jatkokurssi on tarkoitettu taloudesta ja talouteen liittyvistä jatko-opinnoista kiinnostuneille. Sisältö voidaan toteuttaa yhteiskuntaopin ja matematiikan yhteistyönä. Kumpikin kursseista nivoutuu kauppakorkeakoulun pääsykoekirjojen sisältöihin.

2 Yrittäjyyskursseja voi olla useita ja osa niistä voidaan toteuttaa itsenäisinä kursseina ja osa taas yhteistyössä Nuori Yrittäjyys-verkoston kanssa. Kursseihin sisällytetään myös työelämäjaksoja ja niiden pohjalta voidaan kehittää valtakunnallista yritysdiplomia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Painotusta tukevat yhteiset tapahtumat kuten esim. messut, joilla lukiolaiset voivat esitellä taitojaan, asiantuntijaluennot ja laaja verkostoituminen asiantuntijoiden, yritysten ja korkeakoulujen kanssa. Opiskelijoilla on mahdollisuus päästä erilaisiin yritysmaailman tapahtumiin kuten vaikkapa Slushiin. Lukiossa voisi toimia jatkossa myös Start Up-työpajoja. Yhteyksiä työ- ja yrityselämään syvennetään opettajien työssäoppimisjaksoilla (ns. OPE-TET) ja yrityskummiverkostolla. Lukiolaisia ohjataan yhä enemmän osallistumaan talousaiheisiin kilpailuihin (esim. Talousguru). Kaiken tämän tavoitteena on rakentaa monipuolinen Via Economica -painotus lukion ensimmäisestä vuositasosta kolmanteen saakka. 3. Yrittäjyystaitoja kaikille lukion opiskelijoille Tavoitteena on saada Kauniaisten lukioon opiskelijoita, jotka ovat motivoituneita ja hakeutuvat lukioomme kiinnostuksensa pohjalta. Kuitenkin, koska ekonomiapainotus ei ole suljettu kokonaisuus, jokainen Kauniaisten lukion opiskelija saa mahdollisuuksia liittää opintoihinsa ekonomiapainotuksen luomia lisäopintoja. Myös osuuskunta Granin tarjoamat työtilaisuudet ja toiminta opiskelijahallituksessa on kaikille opiskelijoille avointa. Yrittäjätaitoihin liittyviä ominaisuuksia, kuten sisäistä yrittäjyyttä, oma-aloitteisuutta, luovuutta ja pitkäjänteisyyttä, tuodaan lisää kaikkeen Kauniaisten lukion opetukseen. Tämän tueksi kehitetään opettajakunnan ja yhteistyökumppaneiden avulla sisäisen yrittäjyyden kehitysohjelma. 4. Kauniaisten lukion liiketaloussuuntaus ekonomiapainotuksella - Via Economica 4.1. Taustatekijöitä Lukioiden toimintaympäristön muuttuminen Profiloitumisen tarve Kauniaisten lukiosta hakeudutaan paljon kaupalliselle alalle Osuuskuntatoiminta

3 4.2. Liikeidea MITÄ? Tarve/hyöty asiakkaalle profiloituminen, näkyvyys seudullinen voimavara yrittäjyyspolku opintopolku kaupalliseen koulutukseen ja taloustieteen jatkoopintoihin MITEN? Tavoite/imago Laadukas opetus ja laaja-alainen verkostoituminen osuuskunnan brändäys Tuotteet/palvelut Osuuskunta ja sen toiminnan kehittäminen. Osuuskuntatoiminnan oppimispolku integroituna yrityskursseihin Yritystalouden kurssi ja edustava valikoima yrittäjyyskursseja (esim. yritysdiplomi ja itsenäisiä kursseja ja projektiopintoja (työelämäyhteydet, muut oppilaitokset) Taloustieteen jatkokurssi Kauppakorkeaan Talousmatematiikka ja sijoittamiseen/rahoitukseen liittyvä jatkokurssi Integraatio- ja teemakursseja (yrittäminen ja talous soveltuvat hyvin integraatiokursseiksi) Eri aineiden soveltavia kursseja: Kestävä talous (biotalous, uudet energialähteet, esim. osuuskunta myy aurinkosähköä, kehitysmaantiede ja kehitystalouden kysymykset (Kenia, Intia), kielten business-kurssit, viestintätaidot (äidinkieli), graafinen suunnittelu, design, yritysetiikka, talouden psykologiaa, sijoittaminen ja rahoitus Messut Studia Granialia Start Up -työpajat (esim. tietotekniset sovellutukset, fysiikka, Kuvis) Tapa toimia Osuuskunnan vastuuopettajat + rehtori koordinaattoreina Kummit Aihekokonaisuudet/ilmiöpohjaisuus uuden OPSin hengessä

4 Koko opettajayhteisö mukana toteuttamassa ja suunnitelmassa Vierailuluennot Avoimet ovet, messut Tutustumiskäyntiin yrityksiin ja oppilaitoksiin (esim. Aaltoyliopisto, Lappeenranta, Turku, Vaasa) - Työssäoppimisjaksot sekä opiskelijoille että opettajille (TETjaksot ja OPE-TET) Aikataulutus Syksy 2015: Opetussuunnitelman perusteet syyskuussa. Liiketalouspolku jo olemassa olevilla kursseilla hieman terävöitettynä Kevät 2016: Liiketalouspolkuun sopivien uusien kurssien suunnittelua ja opsiin kirjoittamista. Liiketalouspolun lanseeraaminen Syksy 2016: Uusittu tuntijako ja uusittu OPS 2017: Pitää näkyä toiminnassa Verkostot Pellervo Kauniaisten kaupunki Kauniaisten yrittäjät Työväen akatemia - avoimen yliopiston kurssit, myös kauppatiede TAT Aalto-yliopisto Nuori yrittäjyys Samis Yrityskummit Asiantuntijaverkostot - talouden vaikuttajat ja entiset opiskelijat KENELLE? Asiakkaat Erityismarkkinointi talouden jatko-opinnoista/yrittäjyydestä kiinnostuneille Avoin kaikille

5 4.3. Toimintasuunnitelma Aikajänne Toiminta Osuuskuntatoiminnan kehittäminen ja ekonomiapainotuksen rakentaminen - Sisäisen yrittäjyyden kehitysohjelma Yrittäjyyden johdantokurssi Teemaopinnot ja integraatiokurssit Kansantaloustieteen perusteet Kauppakorkeaan pyrkiville (voidaan toteuttaa myös integraatiokurssina talousmatematiikan kanssa talousteoria + laskuharjoitukset talousmatematiikan jatko) Yrittäjyysdiplomit ja soveltavat yrittäjäkurssit Teemaopinnot ja integraatiokurssit Studian Granialia talousasiantuntijaluennot Verkostojen luominen Kurssien markkinointi Verkosten hyödyntäminen Messut Valmennuskurssi Kauppakorkeaan ja yrittäjyyspolun rakentaminen Toiminnan vakiinnuttaminen Yhteistyöverkostot käytössä (Nuori Yrittäjyys) Teemaopinnot ja integraatiokurssit 4.4. Ekonomiapainotusta hakevan opiskelijan polku 1. vuosi Ekonomialinjalaiset alkavat kerätä matkakohderahastoa Opiskelijoiden sitouttaminen osuuskunnan toimintaan vähintään työntekijöinä Yrittäjyyden johdantokurssi Integraatio- ja teemakursseja mielenkiinnon mukaan (kielet, cleantech, kulttuurit ja kansainvälisyys, talouden etiikka ja psykologia, graafinen suunnittelu) Studia Granialia 2. vuosi Talousmatematiikka ja taloustiedon kurssi

6 Yritystalous ja yrittäjyyskursseja Yrittäjyyskursseihin integroidut vierailut ja työelämäjaksot Omien yritysten rakentaminen osuuskunnan yhteydessä Osuuskunnan oppimispolkujen syventäminen ja osallistuminen osuuskunnan käytännön pyörittämiseen Integraatio-ja teemakursseja + eri aineiden soveltavia kursseja ja eri oppiaineiden soveltavia kursseja (OPS!) Studia Granialia Ekonomialinjan matkarahaston kartuttaminen 3. vuosi Taloustiedon jatkokurssi Kauppakorkeaan pyrkiville Talousmatematiikan jatko, rahoitus ja sijoittaminen Teema- ja integraatiokurssit + eri aineiden soveltavia kursseja Ekonomialinjan matka 4.5. Osuuskunnan toimintaan osallistuvan opiskelijan polku 1. VUOSI osallistuminen duunirinkiin työelämän pelisääntöihin tutustuminen Yrittäjyyden johdantokurssi Osuuskunta-aktiivien oma matka - rahankeruu 2. VUOSI hallitustyöskentelyyn osallistuminen ja liiketoimintasuunnitelman osa-alueisiin perehtyminen (taloushallinto, markkinointi ja mainonta, rahoitus, muut toiminnan osa-alueet) Yritystalouden kurssi ja osuuskunnan yhteydessä toimivien yritysten perustaminen Messujen organisointi Työelämään tutustuminen, vierailut osana integroituja yrityskursseja Osuuskuntamatkan varainhankinta 3. VUOSI Hallitustyöskentely abivuoden kiireet huomioiden Osuuskunta-aktiivien oma matka

7 4.6. Osuuskuntatoiminnan kehittäminen Perustaminen Toiminnan aloittaminen, hallituksen järjestäytyminen, kirjanpito ja verotus - Opiskelijahallituksen toiminta käyntiin - Ensimmäiset työkeikat - Osuuskuntatiimi, vastuuopettaja Jesse Hietikko pj Opiskelijahallituksen toiminnan kehittäminen. - Ohjauksen kehittäminen ( kaksi ohjaavaa opettajaa) - Duuniringin ja sähköisen järjestelmän (Nimenhuuto) luominen - Työskentely- ja kokoontumistila - Yhteistyösopimukset yrittäjien kanssa Yrittäjyyden johdantokurssi (vahva suositus osuuskuntatoimintaan osallistuville). Liiketoimintasuunnitelman osa-alueet ja työelämätietous - Strategian luominen - Ohjauksen ja hallitustyön jäntevöittäminen - Verkostojen luominen, TAT, Pellervo, NY - Markkinoinnin ja mainonnan kehittäminen - Koko osuuskunnan hallituksen näkyvämpi rooli toiminnan ohjaamisessa, vastuullisen hallituksen ja opiskelijahallituksen tulevaisuusseminaari Toiminnan kehittäminen kaikilla tasoilla strategisten linjausten mukaisesti - Osuuskunnan suojissa toimivien yritysten perustaminen yritystalouden kurssilla ja messujen järjestäminen - Verkostojen hyödyntäminen - Osuuskuntatoiminta osana laaja-alaisia yrittäjyysopintoja - Imagon rakentaminen (yritysviestintä, mainonta, brändäys Toiminnan vakiinnuttaminen kaikilla tasoilla strategisten linjausten mukaisesti - Verkostot toiminnassa - Yrittäjyysopintoihin nivoutuva oppimispolku rakennettu - Osuuskunnan brandin luominen Suunnitelmaa ovat olleet työstämässä: Olli Junkkari, Joni Lehtola, Jesse Hietikko, Mari Lähdesmäki ja Ilpo Ahlholm Asiantuntijoina kuultu opiskelijoita Julius Alanne ja Miki Toivonen

Yrittäjyyskasvatuksen ehjää polkua rakentamassa:

Yrittäjyyskasvatuksen ehjää polkua rakentamassa: Yrittäjyyskasvatuksen ehjää polkua rakentamassa: kuvauksia Keski-Suomesta Yrittäjyyskasvatuksen ehjää polkua rakentamassa: kuvauksia Keski-Suomesta Toim.: Kuvitus: Julkaisija: Tokila, Anu ja Hynninen,

Lisätiedot

NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa. NY Vuosi yrittäjänä ja 24h -leiri

NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa. NY Vuosi yrittäjänä ja 24h -leiri NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa NY Vuosi yrittäjänä ja 24h -leiri NY Yrittäjyyskasvatuksen polku NY Start Up NY Next Steps NY 24h-leiri Enterprise without Borders NY 12h-leiri NY Vuosi yrittäjänä NY 6h-leiri

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen seutukunnallinen opetussuunnitelma

Yrittäjyyskasvatuksen seutukunnallinen opetussuunnitelma Yrittäjyyskasvatuksen seutukunnallinen opetussuunnitelma YRITTÄJYYSKASVATUS Tieto, innovatiivisuus, luovuus ja osaaminen ovat alkaneen vuosituhannen talouden ja koko suomalaisen yhteiskunnan hyvinvoinnin

Lisätiedot

OPETUKSEN YRITYSPALAT. käytännön malleja yrittäjyyskasvatukseen

OPETUKSEN YRITYSPALAT. käytännön malleja yrittäjyyskasvatukseen OPETUKSEN YRITYSPALAT käytännön malleja yrittäjyyskasvatukseen 1 Toimitus: Kasvu yrittäjyyteen -hanke: Katriina Huvi, Tiina Paukkonen, Arja Rantamäki, Helena Hannu, Pirjo Hauvala, Taina Matis, Satu Mursula

Lisätiedot

Case-storyt oppilaitoksista

Case-storyt oppilaitoksista a t s u t e p o - os an a Case-storyt oppilaitoksista NY Yrittäjyyskasvatuksen polku Yrityskylä NY Mitä ihmiset tekevät? 2 NY Vuosi yrittäjänä www.ny-yritys.fi 4 Case-storya oppilaitoksista NY Vuosi yrittäjänä

Lisätiedot

TORNION YHTEISLYSEON LUKIO

TORNION YHTEISLYSEON LUKIO TORNION YHTEISLYSEON LUKIO - OPETUSSUUNNITELMA 2007 - TORNION YHTEISLYSEON LUKION OPETUSSUUNNITELMA 2007 Päivitetty 1.2.2008 SISÄLLYS 1 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ 1.1 Lukiokoulutuksen tehtävä 1 2 ARVOPERUSTA

Lisätiedot

Nuorten kesäyrittäjyys

Nuorten kesäyrittäjyys Nuorten kesäyrittäjyys YHTEISTYÖMALLI NUORTEN KESÄYRITTÄJYYDEN MAHDOLLISTAMISEKSI OULUN SEUDULLA Minna t Lam, 18.12.2014 Kesätyönä yrittäjyys -esiselvityshanke Sisältö: 1 Johdanto... 2 2 Kesäyrittäjyyden

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma

Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma Ohjelma pähkinänkuoressa uudessa esitteessämme Yhdessä oppien teemme rohkeaa ja poreilevaa yrittäjyyttä Stadiin Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma 1 Sisällys 1. Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma

Lisätiedot

ny oma YritYsYrittäjän opas

ny oma YritYsYrittäjän opas A M O Y N S Y Y RIT Yrittäjän opas NY Yrittäjyyskasvatuksen polku Kustantaja: Nuori Yrittäjyys ry, Helsinki 2012 Toimitus: Turo Numminen ja Virpi Utriainen Ulkoasu ja taitto: Anne Jokisaari Oikoluku: Tom

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA

LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA Opintojen laajuus 210 opintopistettä Opintojen kestoaika 2011-2014 Hyväksytty 26.1.2011 2 1 JOHDANTO Ammattikorkeakoulun hallituksen 15.10.2010

Lisätiedot

Liiketalouden koulutus

Liiketalouden koulutus Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutus Opetussuunnitelma 2014-2015 15.9.2014 0 Sisällysluettelo LIIKETALOUDEN ALAN KOULUTUSOHJELMA... 12 Ydinosaaminen 150 op... 16 Perusopinnot 75 op... 16 Yritysportfolio...

Lisätiedot

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa TÖÖLÖN YHTEISKOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa 1 2 1. Koulun työn perusta... 5 1.1. Arvoperusta... 5 1.2. Koulun toiminta-ajatus... 6 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet...

Lisätiedot

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa 2 1. Lukiokoulutus Pyhäjoella Lukio jatkaa Pyhäjoella perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Tehtävänä on antaa laajaalainen yleissivistys ja riittävät valmiudet lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin.

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat

Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat Opetusministeriö Undervisningsministeriet Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat Opetusministeriön julkaisuja 2009:7 Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat Opetusministeriön julkaisuja 2009:7 Opetusministeriö

Lisätiedot

Opas koulujen ja yritysten yhteistyöhön

Opas koulujen ja yritysten yhteistyöhön Opas koulujen ja yritysten yhteistyöhön Miksi yhteistyötä? 1. Suomi tarvitsee nuorensa nopeammin hyvään työelämään 2. Nuorella tulee olla paremmat mahdollisuudet tehdä koulutus- ja uravalintansa tietoon

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA...

1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA... SISÄLTÖ 1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA... 3 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 3 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 3 2 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ...

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

Helsingin Uusi yhteiskoulu. lukion opetussuunnitelma. 1.8.2005 alkaen

Helsingin Uusi yhteiskoulu. lukion opetussuunnitelma. 1.8.2005 alkaen Helsingin Uusi yhteiskoulu lukion opetussuunnitelma 1.8.2005 alkaen Päivitetty 6.2.2012 Sisällysluettelo 1. LUKION TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 1.1. Arvot... 4 1.2. Tehtävä ja tavoitteet... 4 1.3. Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014 Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014 KALEVAN LUKION TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPAINOTUKSET 12 Koulun toiminta-ajatus ja toiminnan tavoite 12 Arvoperusta 12 Kalevan lukion arvoperusta 13 TOIMINTAKULTTUURI

Lisätiedot

Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen

Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen tietoa kuntapäättäjille ja rehtoreille Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen Kouluthan ovat kansainvälistyneet vai ovatko? Kansainvälisyyttä on tuotu koulujen

Lisätiedot

LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA Voimaan 1.8.2005 Käsitelty 12.5.2005 (Luyljo 11) ja 29.6.2005 (Sivla 48) Muutettu 14.12.2006 (Sivla 74 ja 75) Muutettu 10.2.2008 (Sivla 18) Muutettu 3.12.2009 (Sivla 117)

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty Suomen Lukiolaisten Liiton liittokokouksessa 15.11.2014 Toimintasuunnitelma 2015 1. EDUNVALVONTA 1.1 Valtakunnallinen edunvalvonta 1 Liitto vaikuttaa lukiokoulutukseen ja ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1. Keskeiset toiminnalliset osa-alueet 4 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa 5 2.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 2.2. Kuntien ja

Lisätiedot

STRATEGIA- JA VAIKUTTAVUUSHANKE: Vieraiden kielten ja kulttuurien koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi LOPPURAPORTTI

STRATEGIA- JA VAIKUTTAVUUSHANKE: Vieraiden kielten ja kulttuurien koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi LOPPURAPORTTI STRATEGIA- JA VAIKUTTAVUUSHANKE: Vieraiden kielten ja kulttuurien koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi LOPPURAPORTTI 24.3.2015 2 SISÄLTÖ 1. Työryhmän toimeksianto ja työskentely

Lisätiedot

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2015

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2015 Kalevan lukion opetussuunnitelma 2015 KALEVAN LUKION TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPAINOTUKSET 12 Koulun toiminta-ajatus ja toiminnan tavoite 12 Arvoperusta 12 Kalevan lukion arvoperusta 13 TOIMINTAKULTTUURI

Lisätiedot

Selvitys Suomen kauppatieteellisten yksiköiden painotuksista ja profiileista

Selvitys Suomen kauppatieteellisten yksiköiden painotuksista ja profiileista Selvitys Suomen kauppatieteellisten yksiköiden painotuksista ja profiileista ABS:n raportti 1/2012 Suomen kauppakorkeakoulut Föreningen för Handelshögskolorna i Finland Association of Business Schools

Lisätiedot

Hyväksytty AMK-hallituksessa 26.9.2008

Hyväksytty AMK-hallituksessa 26.9.2008 Hyväksytty AMK-hallituksessa 26.9.2008 Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagoginen strategia 2008-2012 - SISÄLTÖ - JOHDANTO 4 PEDAGOGISEN STRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT 5 OPPIMISNÄKEMYS 6 PEDAGOGISET KEHITTÄMISKOHTEET,

Lisätiedot