TAPA- JA LIIKETOIMINTASÄÄNNÖSTÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAPA- JA LIIKETOIMINTASÄÄNNÖSTÖ"

Transkriptio

1 TAPA- JA LIIKETOIMINTASÄÄNNÖSTÖ 1

2 ESIPUHE 02 Lainsäädännön 07 Henkilökohtaisten tietojen Arvoisat työntekijät, arvoisat toimihenkilöt, Olympuksen Euroopan yhtiöiden (kaikki Olympus Europa Holding SE:hen kuuluvat Eurooppalaiset yhtiöt, Olympus KeyMed Group ja Olympus Biotech International) edustajina me kaikki olemme vastuussa yrityksemme myönteisestä maineesta. Tämän Tapa- ja liiketoimintasäännöstön tarkoituksena1 on auttaa meitä ymmärtämään organisaatiomme yhteisiä arvoja ja uskomuksia. Se tarjoaa useita ohjeita, mutta ei voi tehdä päätöksiä puolestasi. Jos sinulla on kysyttävää, pyydä neuvoja esimieheltäsi, yrityksen asiaankuuluvalta osastolta tai valvontatoiminnot-osastolta. Kehotamme jokaista työntekijää ja toimihenkilöä lukemaan tämän kirjasen huolellisesti ja keskustelemaan siitä esimiehensä kanssa. Social IN peruskäsitteen ohjaamana ja tietoisina meidän velvollisuuksista yhteiskunnan yritysjäsenenä ja yhtiönä, johon erilaiset ihmiset eri kulttuureista ja arvomaailmoista luottavat, Olympus konserni tarjoaa edelleen yhteiskunnallista merkitystä ihmisten elämänlaadun parantamiseksi kehittämiemme ja toimittamiemme tuotteiden ja ratkaisujen avulla. Olympus konserni on sitoutunut toiminnassaan vahvaan eettisyyteen ja siten lakien ja säädöksien ehdottomaan noudattamiseen. Seuraavat Social IN pääperiaatteet ohjaavat säännöstöämme: INtegrity (Integrity in Society, Rehellisyys Yhteiskunnassa) 1. Tiukkojen eettisten vaatimusten 2. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen INnovation (Creating Innovative Value, Innovatiivisten Arvojen Luominen) 3. Innovatiivisen arvon tuottaminen 4. Elinvoimainen työympäristö INvolvement (Social Involvement, Sosiaalinen Osallistuminen) 5. Sopusoinnussa ympäristön kanssa 6. Yhteiskunnallinen vaikutus 1 Kutsutaan jäljempänä säännöstöksi 1/2 2 2

3 ESIPUHE 02 Lainsäädännön 07 Henkilökohtaisten tietojen Nämä periaatteet ohjaavat meidät yksilöinä ja yrityksenä noudattamaan hyväksyttyjä kansainvälisiä standardeja, kuten Yhdistyneiden Kansakuntien yritysvastuualoitetta (Global Compact), jonka Olympus-konserni allekirjoitti vuonna Allekirjoituksella julistimme täyden sitoumuksemme yritysvastuualoitteen 10 periaatteeseen, joita ovat muun muassa ihmisoikeuksien kunnioittaminen, ammattiyhdistyksen perustamisoikeuden, pakko- ja lapsityövoiman kieltäminen, ammatillisen ja työpaikkasyrjinnän ehkäisy, ympäristönn ja ympäristöystävällisten tekniikoiden edistäminen sekä korruption, kiristyksen ja lahjonnan kitkeminen. Haluamme samalla pyytää jokaista Olympuksen Eurooppalaisten yhtiöiden työntekijää ja toimihenkilöä tekemään aktiivisesti ja jatkuvasti töitä säännöstön toimeenpanon ja lisäkehityksen puolesta: tällä hetkellä lukemasi asiakirjan periaatteet ja ohjeet heräävät henkiin vain silloin, jos me kaikki sovellamme niitä johdonmukaisesti arkielämässämme! Meidän jokaisen on käyttäydyttävä säännöstön uusimman painoksen mukaisesti. Vain näitä periaatteita jatkuvasti ja tunnollisesti noudattamalla voimme toimia vastuullisesti yrityksemme ja yhteisömme eduksi. Olympus Europa Holding SE:n hallitus Tällä hetkellä lukemasi asiakirjan periaatteet ja ohjeet heräävät henkiin vain silloin, jos me kaikki sovellamme niitä johdonmukaisesti arkielämässämme! 2/2 3 3

4 SOVELTAMINEN 02 Lainsäädännön 07 Henkilökohtaisten tietojen Tämä Säännöstö koskee kaikkia Olympuksen Eurooppalaisten yhtiöiden työntekijöitä ja toimihenkilöitä. Näiden periaatteiden ei ole tarkoitus olla kaiken kattavia, mutta ne antavat tärkeää tietoa yrityksen vakiintuneista liiketoimintatavoista. Paikalliset toimipisteet voivat julkaista paikallisia tai osastokohtaisia ohjeita näiden periaatteiden täydentämiseksi tai toteuttamiseksi. Kansainväliset lait tai tavat voivat joskus edellyttää, että muutamme tässä esittelemiämme käytäntöjä. Jos sinulla on oikeaan toimintatapaan liittyviä kysymyksiä tai huolia, keskustele asiasta esimiehesi, yrityksen asiaankuuluvan osaston kanssa tai valvontatoiminnot -osaston kanssa. Tähän säännöstöön tehdyt muutokset tai poikkeukset edellyttävät Olympus Europa Holding SE:n hallituksen kirjallista hyväksyntää. Pidäthän mielessäsi, että näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen liiketoimissa voi johtaa rangaistustoimiin, jopa työsuhteesi irtisanomiseen. Näiden ohjeiden tulee olla osa päivittäisiä työrutiineitasi. Jos tarvitset lisäohjausta soveltaessasi niitä omaan tilanteeseesi, esimiehesi tai osastosi päällikön pitäisi pystyä auttamaan sinua. Joissakin tapauksissa sinun on tarkempia ohjeita tai mielipiteitä saadaksesi otettava yhteys yrityksen asiaankuuluvaan osastoon. Jos olet epävarma, kysy! Näiden ohjeiden ymmärtäminen auttaa sinua varmistamaan, että yritys, kaikki sen työntekijät ja toimihenkilöt hoitavat liiketoimiaan vaarantamatta rehellisyyttä ja ammattimaisuutta. 4 4

5 REILU KILPAILU 02 Lainsäädännön Vapaa ja reilu kilpailu on liikesuhteidemme perusta. Siksi kieltäydymme yhteistyöstä kilpailijoiden kanssa, mikäli kyse on markkinoiden ja asiakkaiden jakamisesta ja/tai hintoihin tai tuotantomääriin liittyvistä tiedoista, emmekä ota käyttöön muita epäreiluja liiketapoja. Noudatamme kilpailun rajoitusta vastustavia lakeja kaikissa maissa, joissa meillä on toimipiste tai toimintaa. 07 Henkilökohtaisten tietojen Olemme jo vuosia olleet markkinajohtajia lääketieteellisten tähystyslaitteiden ja niiden huollon alalla. Tämä mielessämme meidän kaikkien on tiedostettava, että johtava markkinaasema tuo yritykselle myös huomattavia vaaroja. Esimerkiksi muiden yritysten markkinoille pääsyn estämistä ja kilpailun tukahduttamista pidetään johtavan markkina-aseman väärinkäyttönä. Usein riippuu yksittäistapauksesta, milloin yrityksellä katsotaan olevan hallitseva markkina-asema. Milloin tahansa asia arveluttaakin, pyydämme kaikkia hakemaan välittömästi oikeudellista neuvontaa. Kaupan esteet Mikä tahansa suora, epäsuora, muodollinen tai epämuodollinen sopimus, yhteisymmärrys tai järjestely, jolla rajoitetaan kaupankäyntiä, on EU:n kilpailulainsäädännön ja muiden soveltuvien lakien mukaan kielletty. Kaikkien työntekijöiden ja toimihenkilöiden on vältettävä antamasta edes mielikuvaa, että heidän toimintansa estäisi kaupankäyntiä. Valvontatoiminnotosasto vastaa kysymyksiin. Suhteet kilpailijoihin On Olympus Europan toimintaohjeiden vastaista keskustella tai viestiä kilpailijan kanssa hinnoista tai mu ista hinnoitteluun liittyvistä asioista, kuten kulut, luottoehdot, markkinoiden jakaminen, maantieteellinen jakauma, asiakkaat tai liiketoimintalinjat. Kieltäydymme laittomasta yhteistyöstä kilpailijoiden kanssa emmekä sovella muita epäreiluja liiketapoja. 5 5

6 LAINSÄÄDÄNNÖN NOUDATTAMINEN 02 Lainsäädännön Kansallisten ja kansainvälisten lakien on yritykselle ensisijaisen tärkeää. Kaikkien työntekijöiden ja toimihenkilöiden on aktiivisesti tarkkailtava ja noudatettava omaa työtehtäväänsä koskevia lain määräyksiä ja pysyttävä lainsäädännön muutoksista ajan tasalla. Yrityksessä teemme kohtuudella kaiken varmistaaksemme, että työntekijät pysyvät ajan tasalla työtehtäviään ja koko yritystä koskevista laeista. Kaikkien työntekijöiden ja toimihenkilöiden on aktiivisesti tarkkailtava ja noudatettava työtehtäviään koskevia lain määräyksiä sekä pysyttävä lainsäädännön muutoksista ajan tasalla. 07 Henkilökohtaisten tietojen 6 6

7 REHELLISYYS ASIAKASSUHTEISSA 02 Lainsäädännön Asiakastyytyväisyys on pääperiaatteitamme. Tuemme asiakkaidemme menestystä kehittämällä ja tarjoamalla heille lisäarvoa tuottavia, merkityksellisiä, korkealaatuisia, turvallisia ja innovatiivisia ratkaisuja, tuotteita ja palveluita. Varsinkin lääketieteen alalla ymmärrämme täysin valtavan vastuumme potilaiden n ja terveyden kannalta. Asenteemme asiakassuhteisiin sisältää myös sen, että jokainen työntekijä kohtelee asiakkaita tasapuolisesti, henkilökohtaisista syistä ketään suosimatta tai huonosti kohtelematta. Työntekijämme ja toimihenkilömme eivät saa antaa tahallisesti virheellisiä tietoja sopimuskumppaneillemme. Asiakastietojamme on suojeltava erityisen hyvin: saamme käyttää asiakkaiden tietoja vain sisäisiin tarkoituksiin ja varmistamme, että asiaankuuluvia kansainvälisiä ja kansallisia tietoturvamääräyksiä kunnioitetaan. Kohtelemme asiakkaita tasapuolisesti suosimatta ketään henkilökohtaisista syistä. 07 Henkilökohtaisten tietojen 7 7

8 VIENTI- JA TUONTIMÄÄRÄYSTEN NOUDATTAMINEN 02 Lainsäädännön 07 Henkilökohtaisten tietojen Vienti ja tuonti ovat alueita, joilla teemme kaikkemme perehtyäksemme asiaankuuluviin määräyksiin ja noudattaaksemme niitä (esim. Japanin talous-, kauppa- ja teollisuusministeriön, kansainvälinen kauppalainsäädäntö METI, EU:n ulkomaankauppa- ja maksulainsäädäntö, tuonti- ja vienti, kauppasaarrot ja boikotit). Olympuksen Eurooppalaiset yhtiöt ei vie eikä tuo materiaaleja, tuotteita tai tekniikoita, jotka ovat lakisääteisen valvonnan alaisia tai vaativat vienti- tai tuontiluvan, hankkimatta ensin virallista hyväksyntää asianmukaisilta viranomaisilta. Joidenkin osastojemme on noudatettava kaksoiskäyttötuotteiden käsittelyä koskevaa EU-asetusta. Meidän kaikkien on tiedostettava, että työntekijöinä meidän on päivitettävä tietojamme lainsäädännöllisistä muutoksista ja uusista määräyksistä. Mikäli vienti- ja tuonti herättävät kysymyksiä, on meidän haettava välittömästi oikeudellista neuvontaa. 8 8

9 LIIKETIETOJEN JA -SALAISUUKSIEN SUOJELU 02 Lainsäädännön Yrityksen omaisuuden Kaikki työntekijät ja toimihenkilöt ovat vastuussa yrityksen omaisuuden sta. Kaikkien työntekijöiden ja toimihenkilöiden on myös ymmärrettävä Olympuksen velvoitteet ja suojeltava omaisuutta, jonka asiakkaat tai alihankkijat ovat uskoneet yrityksen haltuun, ja käsiteltävä sitä vastaavalla tavalla. Yrityksen omaisuuteen kuuluvat fyysinen omaisuus, kuten koneet ja rakennukset, sekä rahavarat, aineeton omaisuus, liikesalaisuudet ja luottamukselliset tiedot. Olympuksen omaisuutta suojellaan pitämällä se riittävässä turvassa. Tämä tarkoittaa arvo-omaisuuden säilyttämistä lukkojen takana ja turvaamista muutenkin. Tätä omaisuutta ei saa myydä, lainata, luovuttaa tai muokata millään tavalla, joka voisi vaikuttaa sen arvoon, paitsi hyvästä liiketoiminnallisesta syystä ja vastaavan esimiehen luvalla. Yrityksen aineellista ja aineetonta omaisuutta on käsiteltävä varoen ja vain liiketoimintatarkoituksiin. 07 Henkilökohtaisten tietojen Yrityksen resurssien käyttö Yrityksen resursseja, muun muassa käteistä, henkilöstöä, ohjelmistoja ja koneita, saa käyttää vain yrityksen laillisiin liiketoimintatarkoituksiin. Esimerkkitilanteita: Työntekijä tai toimihenkilö ei saa tehdä liikematkoja tai ostaa lentolippua kalliilla vain ansaitakseen lentopisteitä tai muita palkintoja omaan käyttöönsä. Kukaan yrityksen ulkopuolinen ei saa luvatta käyttää tietokoneitamme. 1/3 9 9

10 LIIKETIETOJEN JA -SALAISUUKSIEN SUOJELU 02 Lainsäädännön Yrityksen immateriaaliomaisuus ja salaisuudet Erityisesti aineeton omaisuus, kuten patentit, teknologia ja prosesseihin liittyvä tieto, ovat erittäin tärkeitä yrityksemme pitkän aikavälin menestykselle. Tähän kuuluvat muun muassa tietokoneiltamme suoraan saadut tiedot, verkostoissa välitetyt tiedot, kannettaviin sähköisiin laitteisiin tallennetut tiedot ja paperille painetut tiedot. 07 Henkilökohtaisten tietojen Työntekijöiden, toimihenkilöiden tai ulkopuolisten yritykselle tekemät keksinnöt on tarvittaessa suojattava oikeudellisesti. Liikesalaisuuksien on yhtä tärkeää, sillä liikesalaisuudet ovat tietoja, jotka eivät ole julkisesti saatavilla mutta yritykselle tai sen kilpailijoille erittäin tärkeitä. Niitä ovat tiedot hinnoista, tuotantomääristä, varastojen määrästä, tarjouksista, tuotannosta, jakelusta yms. Kunkin toimipisteen on ryhdyttävä kaikkiin asianmukaisiin ja tarpeellisiin suojatoimiin, jotta nämä tiedot eivät tahattomasti tulisi julkisiksi ottaen huomioon toimipisteen liiketoimintaan ja luottamuksellisuuteen kohdistuvat vaatimukset. Työntekijöidemme on lisäksi käsiteltävä aineetonta omaisuutta ja liikesalaisuuksia luottamuksellisesti ja erittäin huolellisesti arkipäivän toimissaan: Olympuksen työntekijänä meistä jokaisen on ryhdyttävä kaikkiin tarpeellisiin suojatoimiin, jotta tiedot eivät tulisi tahattomasti julkisiksi. Tämä vaatimus koskee myös luottamuksellisia tietoja ulkopuolisista. Aineetonta omaisuutta ja liikesalaisuuksia on käsiteltävä luottamuksellisesti ja erittäin huolellisesti. 2/

11 LIIKETIETOJEN JA -SALAISUUKSIEN SUOJELU 02 Lainsäädännön 07 Henkilökohtaisten tietojen Työhönottohetkellä kaikkien työntekijöiden ja toimihenkilöiden on allekirjoitettava sopimus Olympuksen luottamuksellisten tietojen ja immateriaalioikeuksien suojaamisesta Olympus -työsuhteen aikana ja sen jälkeen. Työsopimuksen päätyttyä työntekijöiden ja toimihenkilöiden on palautettava Olympukselle kaikki yrityksen omistama aineellinen tai luottamuksellinen tieto (esim. patentit, piirrokset, tiedot) ja valtuutettava Olympus näiden tietojen haltijaksi. Vaadimme,,että kaikki työntekijät tai toimihenkilöt ovat henkilökohtaisessa vastuussa yrityksen tietojen kaikissa muodoissaan suojelemisesta katoamisilta, sopimattomilta muokkauksilta ja paljastamiselta henkilöille, joilla ei ole lupaa niiden saamiseen tai joiden ei tarvitse niitä tietää. Muutamissa tapauksissa, esimerkiksi tehtäessä yhteistyötä ulkopuolisten konsulttien tai asiantuntijoiden kanssa, saattaa olla välttämätöntä luovuttaa luottamuksellisia tietoja ulkopuolisille. Näissä tapauksissa on allekirjoitettava sopimus luottamuksellisuudesta tai salassapidosta. Patenttejamme hoidetaan keskitetysti. Mikäli patentteihin myönnetään lisenssejä, on jokaisen työntekijän kaikissa olosuhteissa ilmoitettava asiasta Olympus-konsernin laatujohdolle ja vastaavalle Olympuksen Eurooppalaisen yhtiön yksikölle. Asiakirjojen säilyttäminen Yrityksen asiakirjat ja arkistot ovat yrityksen merkittävää omaisuutta. Niissä on lukuja ja tietoja, jotka ovat tärkeitä liiketoimintamme jatkumiselle, lainmukaisten oikeuksiemme turvaamiselle sekä vero- ja muiden lakisääteisten määräysten tueksi ja rekisteröimiseksi. Nämä asiakirjat ja tallenteet on laadittava täsmällisesti ja vilpittömästi. Tekaistuja, harjaanjohtavia tai vilpillisiä asiakirjoja ei saa luoda. Hallussamme olevat tiedot tallennetaan lain määräysten mukaisesti. Samalla tiedon keruuta, käsittelyä ja käyttöä säätelevät tiedon tarkoituksenmukaisuutta ja tiedon säilytystä koskevat periaatteet. 3/

12 KONSERNIN VIESTINTÄ TIEDOTUSVÄLINEILLE 02 Lainsäädännön 07 Henkilökohtaisten tietojen Suhdetoiminta/viestimet Olympus pyrkii säilyttämään avoimet ja johdonmukaiset viestintäsuhteet tiedotusvälineisiin. Konsernin viestintäosasto ja Olympuksen Eurooppalaisten yhtiöiden hallitukset vastaavat kaikesta viestinnästä tiedotusvälineiden suuntaan (esimerkiksi taloudellisten tietojen, tapaturmatilastojen ja ongelmien, yritysostojen ja fuusioiden tai yhtiön johdossa tehtyjen muutosten julkistaminen). Olympuksen julkisia ja virallisia tiedotteita antaa vain yritysviestintäosasto tai vastaavat PR-edustajat. Yksittäiset työntekijät eivät saa ilman etukäteislupaa vastata Olympuksen nimissä ja puolesta yritystä koskeviin kyselyihin millään julkisella foorumilla, kuten Internetissä, verkkopalveluissa tai tiedotusvälineissä paitsi, jos tämä on annettu heidän tehtäväkseen. Olympus kunnioittaa kaikkien työntekijöiden mielipiteenvapautta, mutta työntekijöiden on oltava tietoisia siitä, että Olympusta koskevat kannanotot tai kommentit olivatpa ne myönteisiä tai kielteisiä voivat vahingoittaa Olympuksen tai sen tytäryhtiöiden etuja. Työntekijöiden on kunnioitettava Olympuksen oikeuksia ja etuja sekä suhtauduttava varovaisesti henkilökohtaisten mielipiteidensä julkistamiseen. 1/

13 KONSERNIN VIESTINTÄ TIEDOTUSVÄLINEILLE 02 Lainsäädännön 07 Henkilökohtaisten tietojen Työntekijöiden käyttäytyminen Internetissä Työntekijät voivat työnsä puolesta joutua osallistumaan verkkofoorumeihin. Työntekijät eivät saa esittää mielipiteitään Olympuksesta tällaisilla foorumeilla, jollei heitä ole pyydetty tekemään näin. Jos viesti ei tule Olympuksen verkkosivuilta, työntekijöiden on ilmoitettava kytköksestään Olympukseen. Kaikkien kommenttien tulee pysyä työntekijän osaamisalueen rajoissa. Jos viesti vaikuttaa Olympuksen muihin työntekijöihin, on näille kerrottava asiasta etukäteen ja lähetettävä viestistä kopio. Työntekijät ovat täydellisessä vastuussa omista mielipiteistään verkkoyhteisöissä, ja henkilökohtaiset tiedot on merkittävä selvästi henkilökohtaisiksi. Epäselvyyksien välttämiseksi työntekijöiden on ilmoitettava, että heidän mielipiteensä ovat heidän omiaan, eivät Olympuksen. Tästä vastuuvapauslausekkeesta huolimatta tällaisia viestimiä koskevat salassapito ovat voimassa. Työntekijöiden käyttäytyminen tietoverkossa vaikuttaa yritykseen laajasti. Työntekijöiden ei tule koskaan kommentoida yrityksen luottamuksellisia tai sisäisiä asioita eikä tietoja, jotka saattavat sisältää sisäpiirintietoa, ei myöskään Olympuksen, sen asiakkaisiin tai liikekumppaneihin liittyviä keskeneräisiä oikeuskanteita. Alueelliset lait koskevat myös sosiaalista mediaa sekä tietojen ja asiakastietojen (kuten tekijänoikeudet ja henkilökohtaiset oikeudet) kunnioittamista. 2/

14 HENKILÖKOHTAISTEN TIETOJEN SUOJELU 02 Lainsäädännön Olympus kunnioittaa luonnollisten henkilöiden perusoikeuksia ja vapauksia, varsinkin yksityisyyden oikeutta, sovellettavien tietoturvalakien mukaisesti. Keräämme, käsittelemme ja käytämme henkilökohtaisia tietoja vain tarpeellisessa määrin tiettyihin tarkasti määriteltyihin ja oikeutettuihin tarkoituksiin. Siksi arvostamme erityisesti henkilökohtaisten tietojen järjestelmällistä ja teknistä a luvattomalta käytöltä. Kaikki työntekijät ja toimihenkilöt ovat saaneet koulutusta sovellettavista järjestelyistä. 07 Henkilökohtaisten tietojen 14 14

15 SISÄPIIRIKAUPAN JA MARKKINOIDEN MANIPULOINNIN KIELTÄMINEN 02 Lainsäädännön 07 Henkilökohtaisten tietojen Työntekijöillä tai toimihenkilöillä voi toisinaan olla tilaisuus nähdä yritykseemme tai liiketoimiimme liittyviä tietoja, jotka eivät ole julkisia. Näitä kutsutaan "sisäpiirintiedoiksi". Periaatteidemme mukaan sisäpiirintietoja ei saa milloinkaan käyttää sopimattomiin tarkoituksiin. Sisäpiirintietojen suojaaminen Sisäpiirintietoja ei saa paljastaa kenellekään yrityksen ulkopuoliselle henkilölle paitsi, kun tarkoituksena on yrityksen liiketoimien hoitaminen. Osakekaupat ja olennaiset sisäpiirintiedot Joitakin sisäpiirintietoja voidaan pitää olennaisina esimerkiksi tietoina, jotka voivat vaikuttaa emoyhtiömme (Olympus Corporation, Japani) osakekurssiin. Jos työntekijällä tai toimihenkilöllä on olennaisia sisäpiirintietoja yrityksestä, hän ei saa käydä kauppaa yrityksen osakkeilla tai muilla rahoitusinstrumenteilla, ellei tietoja ole julkistettu yleisesti. Olennaisia tietoja ovat mm. tuloslaskelmat, yritysostosuunnitelmat ja uusien tärkeiden tuotteiden julkistamissuunnitelmat. Tietyt olennaiset tiedot, jotka liittyvät yrityksen liiketoimiin, eivät ehkä vaikuta Olympuksen osakekurssiin, mutta ne voivat vaikuttaa toisen yrityksen kurssiin tai muiden sijoitusmahdollisuuksien arvoon. Olympuksen työntekijä tai toimihenkilö ei saa käyttää olennaisia sisäpiirintietoja saadakseen itselleen taloudellista etua tai manipuloidakseen markkinoita. Tällaiseen sisäpiirintietoon luetaan esimerkiksi Olympuksen suunnitelma tehdä merkittävä sijoitus toiseen yritykseen tai tehdä merkittävä sopimus jonkun alihankkijan kanssa. Sisäpiirintietoon perustuva osakkeilla tai muilla rahoitusinstrumenteilla käytävä kauppa, sisäpiirintietojen luovuttaminen ulkopuolisille tai ulkopuolisten houkutteleminen kaupankäyntiin kyseisillä rahoitusvälineillä on kiellettyä, samoin markkinoiden manipulointi. Kaikissa tilanteissa, jos työntekijää tai toimihenkilöä kielletään toimimasta omaksi edukseen (esimerkiksi käymällä osakekauppaa tai sijoittamalla), hän ei voi käydä kauppaa myöskään ulkopuolisen puolesta, antaa tai paljastaa sisäpiirintietoja ulkopuoliselle tai houkutella tätä toimimaan omasta puolestaan. 1/

16 SISÄPIIRIKAUPAN JA MARKKINOIDEN MANIPULOINNIN KIELTÄMINEN 02 Lainsäädännön Jokaisen työntekijän on ymmärrettävä, että sisäpiirikauppoja koskevan kansallisen ja kansainvälisen lainsäädännön noudattamatta jättäminen on vakava rikos. Sillä voi olla ankaria seuraamuksia työlainsäädännön perusteella, se voi johtaa korvausvaatimuksiin ja jopa vankeusrangaistukseen. Kaikki mahdolliset tällaisiin kauppoihin liittyvät kysymykset on selvitettävä valvontatoiminnot-osaston kanssa. Ylimpään johtoon kuuluviin sovelletaan lisärajoituksia. Sama koskee työntekijöitä, joilla on pääsy sisäpiiritietoihin. 07 Henkilökohtaisten tietojen 2/

17 ETURISTIRIITOJEN VÄLTTÄMINEN 02 Lainsäädännön Jokaisen työntekijän tai toimihenkilön on aina vältettävä omien ja yrityksen etujen välistä ristiriitaa, joka voi syntyä toiminnasta liikekumppaneiden, työntekijöiden tai ulkopuolisten kanssa. 07 Henkilökohtaisten tietojen Työntekijän tai toimihenkilön paras toimintatapa on selvittää kyseinen tilanne esimiehensä kanssa, jotta hän voi arvioida, aiheuttaako asia ongelmia, ja jos aiheuttaa, miten ne voidaan ratkaista. Jos työntekijän tai toimihenkilön esimies päättelee, että kyseessä on tai voi olla eturistiriita, hän keskustelee asiasta Valvontatoiminnot-osaston kanssa. Valvontatoiminnotosasto tekee yhteistyötä asianomaisten esimiesten kanssa määritelläkseen, onko kyseessä todellinen eturistiriita. Jos kyseessä on ristiriita, voi olla tarpeellista siirtää työntekijä toisiin tehtäviin, vaatia työntekijää irrottautumaan ristiriitatilanteesta tai korjata tilanne ehtona työsuhteen jatkamiselle. Jos työntekijä tai toimihenkiö on asemassa, jossa hän voi vaikuttaa liikekumppanin (esimerkiksi alihankkijan tai asiakkaan) liiketoimien tilaan, on työntekijän tai toimihenkilön kerrottava esimiehelleen kaikista taloudellisista, henkilökohtaisista tai muunlaisista valvontaan tai vaikutusvaltaan liittyvistä kytköksistä (esimerkiksi läheinen perheenjäsen tai ystävä), joita työntekijällä tai toimihenkilöllä voi olla. (Huom. taloudellinen tai oma etu käsittää sijoitukset, arvopapereiden omistuksen ja lainasopimukset.) Työntekijän tai toimihenkilön, joka asemassaan voi vaikuttaa materiaalien tai palveluiden hankintaan, on muodollisesti ilmoitettava, jos työntekijän tai toimihenkilön läheinen perheenjäsen tai ystävä on Olympuksen liikekumppanin palveluksessa. Periaatteisiimme ei kuulu estää työntekijöiden tai toimihenkilöiden perheenjäsenten tai läheisten ystävien palkkaamista alihankkijoiden tai kilpailijoiden palvelukseen. Jokaisella on tietysti oikeus harjoittaa valitsemaansa ammattia. Yrityksen tarkoitus on silti varmistaa, ettei tällainen työsuhde vaikuta todellisesti tai näytä vaikuttavan sen liikesuhteisiin. Henkilökohtaisten ja yrityksen etujen välistä ristiriitaa on aina vältettävä. 1/

18 ETURISTIRIITOJEN VÄLTTÄMINEN 02 Lainsäädännön Kaupallisluonteisen sivutyön haluavan työntekijän tai toimihenkilön on ensin hankittava virallinen lupa henkilöstöosastolta, mikäli hänen työsopimuksensa ei jo käsittele tällaista ulkopuolista työsuhdetta. Olympuksen työntekijät ja toimihenkilöt eivät saa myöskään olla hallitsevassa asemassa yrityksessä, joka kilpailee Olympuksen tai sen kilpailijoiden kanssa. Olympus ei missään nimessä hyväksy sivutyötä kilpailijan lukuun. Kuitenkin, jos eturistiriitoja ei ole, Olympus kannustaa voimakkaasti työntekijöidemme ja toimihenkilöidemme sitoutumista yhteiskunnalliseen toimintaan. 07 Henkilökohtaisten tietojen 2/

19 LAHJOJA JA PALVELURAHOJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 02 Lainsäädännön Kutsut liikelounaille ja pienet lahjat kuuluvat tavanomaisiin liiketapoihin. Ongelmia syntyy kuitenkin silloin, kun lahjoja, edustustilaisuuksia tai muita etuja käytetään sopimattomasti, tai niitä selvästi käytetään liikepäätöksiin vaikuttamiseen tai liike-edun saavuttamiseen tai julkisen sektorin ollessa osapuolena. Katso tämän säännöstön kappale "Terveydenhuoltoalan ja julkisen sektorin kanssa toimiminen". Kaikissa olosuhteissa on varmistettava, että liiketoimia hoidetaan täysin riippumattomalla ja avoimella tavalla, asiaankuuluvien kansainvälisten ja kansallisten lakien mukaan, yrityksen säädöksien ja ammatillisten menettelysääntöjen mukaan. Rahalahjojen, kuten käteisen, sitä vastaavan tai arvopaperien antaminen tai vastaanottaminen on kaikissa tapauksissa ehdottomasti kiellettyä. 07 Henkilökohtaisten tietojen Lahjojen, edustustilaisuuksien tai muiden etujen tarjoaminen Lahjoja ja edustusta koskevat säännöt vaihtelevat riippuen siitä, tehdäänkö kauppaa yksityisen vai julkisen sektorin kanssa. Lahjukset asiakkaille, alihankkijoille ja kaikille muillekin osapuolille ovat ankarasti kiellettyjä. Työntekijät voivat tarjota vain arvoltaan vähäisiä lahjoja. Lahjan arvon on oltava alle maassa sovellettavan verotusrajan. Poikkeuksista, jos katsotaan tarpeelliseksi, on tehtävä selvitys ja niille on aina saatava asianmukaisen toimitusjohtajan kirjallinen lupa. Tilanne on arvioitava ja aistittava oikein ottaen huomioon vastaanottajan oman yrityksen ja/tai kansalliset lahjojen ja edustuksen vastaanotosta. Lisäksi aterioita ja edustustilaisuuksia saa tarjota vain, kun ne ovat arvoltaan kohtuullisia, satunnaisia ja vastaanottajan niitä vaatimatta.on ehdottomasti kiellettyä antaa, tarjota tai luvata lahjaa valtion virkamiehelle (esim. ministeriöiden virkamiehille) tai tämän perheenjäsenille. Mikäli asia herättää kysymyksiä, ota yhteys valvontatoiminnot osastoon. On varmistettava, että liiketoimia hoidetaan täysin riippumattomalla ja avoimella tavalla, asiaankuuluvien kansainvälisten ja kansallisten lakien mukaan, yrityksen säädöksien ja ammatillisten menettelysääntöjen mukaan. 1/

20 LAHJOJA JA PALVELURAHOJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 02 Lainsäädännön Lahjojen, edustustilaisuuksien tai muiden liikelahjojen vastaanottaminen Työntekijät ja toimihenkilöt voivat ottaa vain satunnaisesti vastaan arvoltaan vähäisiä liikelahjoja tai muita samankaltaisia etuja. On tietysti ehdottoman kiellettyä pyytää minkäänlaista lahjaa. Ulkopuolisilta yhteyshenkilöiltään lahjoja tai vastaavia ilmaisetuja säännöllisesti saavien työntekijöiden ja toimihenkilöiden on luovuttava niistä, mikäli niiden vuosittainen arvo on yli 35. Jos kyseessä oleva kansallinen verotusraja on alle tämän, kansallista rajaa on noudatettava. Tämä määräys koskee kaikkia työntekijöitä varsinkin joulun ja muiden kansallisten juhlapyhien aikaan. Luovutetut lahjat annetaan sellaisenaan tai rahaksi muutettuina hyväntekeväisyyteen tai voidaan jakaa työntekijöiden kesken. Jokaisen Olympuksen Eurooppalaisen yhtiön on varmistettava ryhtyvänsä tehokkaisiin ja asianmukaisiin toimenpiteisiin asiassa. On ehdottomasti kiellettyä antaa, tarjota tai luvata lahjaa valtion virkamiehelle tai tämän perheenjäsenille. 07 Henkilökohtaisten tietojen Työntekijät ja toimihenkilöt voivat hyväksyä kutsuja liikelounaille ja muihin liike-elämän tapahtumiin, kunhan ne ovat arvoltaan kohtuullisia ja satunnaisia. Kolmansien osapuolten työntekijöiden kutsujen tulisi palvella liiketoiminnallista tarkoitusta ja ne tulee hyväksyttää esimiehellä. Lisäpalkkioita ei tulisi hyväksyä. Lahjukset ja voitelurahat Työntekijät ja toimihenkilöt eivät saa tarjota tai hyväksyä lahjusta. Lahjus määritellään tavaran, jolla on jotain arvoa, antamiseksi jollekulle tarkoituksena saada vastaanottajalta suosivaa kohtelua. Voitelurahat tarkoittavat käteis- tai muuta maksua, myös tavaroita, palveluita, toisen yrityksen omaisuuden käyttämistä tai minkä tahansa velvoitteen anteeksi antamista asiakkaalle tai alihankkijalle tarkoituksena saada tai palkita epäasiallinen suosiva kohtelu myynti- tai ostotapahtuman yhteydessä. On kiellettyä tarjota lahjuksia ja voitelurahoja suoraan tai jonkun ulkopuolisen kautta ja näin velvoittaa vastaanottaja tekemään vastapalvelus. 2/

21 LAHJOJA JA PALVELURAHOJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 02 Lainsäädännön Esimerkiksi: Ei ole hyväksyttävää maksaa rahdin kuljettajalle ylimääräistä, jotta tämä vauhdittaisi lähetyksen etenemistä tullissa, jos rahdin kuljettaja lahjoo.valtion virkamiestä tai muuten ei noudata sovellettavia sääntöjä ja määräyksiä. Toisaalta on sallittua vauhdittaa käsittelyä sääntöjä ja määräyksiä noudattaen ja virkamiehiä lahjomatta. Nämä periaatteet koskevat jokaista toimintamaatamme, vaikka eri kulttuureissa lahjojen ja palvelurahojen antaminen voikin olla tavanomainen liiketapa. Noudatamme ehdottomasti mahdollisia kansainvälisiä ja kansallisia määräyksiä korruption kitkemiseksi. Yksittäistapauksia koskevat kyselyt tulee lähettää valvontatoiminnot-osastolle. 07 Henkilökohtaisten tietojen 3/

22 TERVEYDENHUOLTOALAN JA JULKISEN SEKTORIN ORGANISAATIOIDEN KANSSA TOIMIMINEN 02 Lainsäädännön 07 Henkilökohtaisten tietojen Terveydenhuoltoalan kanssa käytävät liiketoimet ovat kaikkialla maailmassa erittäin säädeltyjä ja rajoitettuja, varsinkin julkisella sektorilla. Lainsäädäntö ja liiketavat ovat joka maassa erilaisia, ja näihin eroihin onkin syytä kiinnittää erityishuomiota. Olympuksen Eurooppalaiset yhtiöt noudattavat ehdottomasti kaikkia kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja määräyksiä. Asiaankuuluvia lääkinnällisiä laitteita ja lääkealan yritysten säännöstöjä kuten EUCOMED ja EFPIA noudatetaan vastaavasti. Jäljempänä mainitut periaatteet koskevat kaikkia yhteyksiämme yksittäisiin henkilöihin (kliininen ja ei-kliininen henkilöstö, muun muassa lääkärit, sairaanhoitajat, tekniset asiantuntijat ja tutkimuskoordinaattorit) ja yhteisöihin (sairaalat tai konsernien ostoyksiköt), jotka suoraan tai välillisesti ostavat, vuokraavat, suosittelevat, käyttävät tai järjestävät Olympuksen laitteiden ostoja tai vuokrauksia tai määräävät niitä ("terveydenhuoltoalan ammattilaiset"). Näitä periaatteita sovelletaan myös toimintaamme julkisen sektorin organisaatioiden kanssa, jotka eivät ole mukana terveydenhoitoalalla, kuten julkiset yliopistot. Suhteen yhteistyökumppaneihimme on oltava vakaa ja nojattava seuraaviin EUCOMED Eettiset liiketoiminnan käytännöt keskeisiin periaatteisiin: Erillisyys Valmistajan ja terveydenhuoltoalan ammattilaisten välistä vuorovaikutusta ei saa käyttää väärin vaikuttamalla epäasiallisilla tai sopimattomilla yhteydenotoilla ostopäätöksiin. Vuorovaikutuksen ei pitäisi myöskään riippua kaupoista tai Olympus -tuotteiden käyttöä koskevista suosituksista. Avoimuus Valmistajien ja terveydenhuoltoalan ammattilaisten välisen vuorovaikutuksen on oltava avointa ja vastattava kansallisia ja paikallisia lakeja ja määräyksiä tai toimialan tapasääntöjä. Olympus toimii asiaankuuluvan avoimesti edellyttämällä kirjallista, etukäteen annettavaa ilmoitusta sairaalan hallinto-osastolle, terveydenhuoltoalan ammattilaisen esimiehelle tai muulle tehtävään paikan päällä nimetylle toimivaltaiselle viranomaiselle ja kertomalla avoimesti vuorovaikutuksen tarkoituksesta. 1/

Olympus Europa Holding. tapa- ja liiketoimintasäännöstö

Olympus Europa Holding. tapa- ja liiketoimintasäännöstö tapa- ja liiketoimintasäännöstö 1 02 Lainsäädännön Arvoisat työntekijät, arvoisat toimihenkilöt, Olympus Europa -konsernin ja sen tytäryhtiöiden 1 edustajina me kaikki olemme vastuussa yrityksemme myönteisestä

Lisätiedot

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 Tekijä: Åsa Fredriksson Laadittu: 24. helmikuuta 2013 Tarkistettu: 10. syyskuuta 2014 Versio:

Lisätiedot

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011 Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille Huhtikuu 2011 JOHDANTO Sodexon periaatteisiin liiketoiminnassa kuuluu korkeat eettiset standardit. Tämän vuoksi olemme laatineet Code of Conduct, toimintaohjeistuksen

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT Coor Group Vahvistettu Coorin hallituksessa 11. joulukuuta 2014 TARKOITUS JA SOVELLUSALA Etiikassa on pohjimmiltaan kyse siitä, mitä tekoja pidetään oikeina ja miten meidän

Lisätiedot

Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille

Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille Smiths Group on globaali konserni, joka toimii vuorovaikutuksessa asiakkaiden, osakkeenomistajien ja toimittajien kanssa maailmanlaajuisesti.

Lisätiedot

EEttisEt toimintaohjeet

EEttisEt toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet Husqvarna-konsernin eettiset toimintaohjeet noudattavat YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita, joiden tarkoitus on saada yritykset toimimaan ihmisoikeuksia, työntekijöiden

Lisätiedot

Rehellisen liiketoiminnan periaatteet

Rehellisen liiketoiminnan periaatteet Rehellisen liiketoiminnan periaatteet Sisällys 1. Epäreilusta kilpailusta pidättyminen... 2 2. Sidosryhmien kanssa toimiminen... 2 3. Lahjonnasta kieltäytyminen... 3 4. Eturistiriitojen torjuminen... 3

Lisätiedot

Muistio taloudellisten etuuksien tunnistamisessa käytetyistä menetelmistä

Muistio taloudellisten etuuksien tunnistamisessa käytetyistä menetelmistä Muistio taloudellisten etuuksien tunnistamisessa käytetyistä menetelmistä Content Muistio taloudellisten etuuksien tunnistamisessa käytetyistä menetelmistä... 1 1. Johdanto... 2 2. Määritelmät... 3 2.1.

Lisätiedot

TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET

TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET OLEMME OSA JOKIVARSIEN ELÄMÄÄ 5 Viesti toimitusjohtajalta 6 Lainsäädännön ja hyvien liiketoimintatapojen noudattaminen 8 Reilu kilpailu

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Toimeksiantosopimuksen muotovaatimukset on säädetty laissa kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä. Toimeksiantosopimus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti siten, ettei sopimusehtoja

Lisätiedot

Eettinen toimintaohje

Eettinen toimintaohje Eettinen toimintaohje Me Tokmannilla haluamme toimia vastuullisesti ja odotamme sitä myös yhteistyökumppaneiltamme. Sisällysluettelo 1. Toimitusjohtajan terveiset 4 2. Ihmisten reilu ja kunnioittava kohtelu

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. heinäkuuta 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 ILMOITUS Asia: Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan menettelysäännöt SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 EUROOPPA-NEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Sisällysluettelo: 1 Sääntöjen tarkoitus... 2 2 Käytön periaatteet... 2 3 Käyttöoikeus ja käyttäjätunnukset... 4 4 Käyttöoikeuden

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 7 LIITE asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE Pakolaiskriisin hallinta: Euroopan muuttoliikeagendaan

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

Page 1 sur 10. Valitse kieli. Finnish

Page 1 sur 10. Valitse kieli. Finnish Page 1 sur 10 Valitse kieli Finnish SUPPLY CHAIN INITIATIVEN YHTEENSOPIVUUSKYSELY 2016 Tervetuloa Dedicatedin verkkokyselysivustolle. Verkkopohjainen menetelmä takaa yrityksesi vastausten luottamuksellisuuden.

Lisätiedot

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT 4.4.1. MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS 9. TOUKOKUUTA 2016 EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIEHISTÖ,

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Työhön ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Vakuuttaminen Suomessa asuvat ovat vakuutettuja Kelan hoitaman sosiaaliturvan osalta, jos Henkilöllä on täällä varsinainen asunto ja koti ja

Lisätiedot

STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET

STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET 1. Tarkoitus Näiden korruption vastaisten periaatteiden tarkoituksena on tarkentaa ohjeita suhtautumisessamme korruptioon ja eturistiriitatilanteisiin, joita

Lisätiedot

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia 1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia Ihmisarvon kunnioittaminen ja siihen liittyen yhdenvertaisuus, syrjimättömyys ja yksityisyyden

Lisätiedot

Henkilökorttilaki ja Perusmaksutili vaikutukset alkaen

Henkilökorttilaki ja Perusmaksutili vaikutukset alkaen Henkilökorttilaki ja Perusmaksutili vaikutukset 1.1.2017 alkaen Kaksi 1.1.2017 voimaan astuvaa lakimuutosta helpottaa pankkipalvelujen tarjoamista oleskeluluvan saaneille. Henkilökorttilaki Ulkomaalaisen

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt 10/11/2016 ESMA/2016/1477 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät...

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Eettiset toimintaohjeet

Eettiset toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet 1 JOHDANTO 1.1 Näiden toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltamisala Finnair on suomalainen lentoyhtiö, jolla on symboliarvoa ja joka on kansainvälisen ilmailuyhteisön arvostettu jäsen.

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt Taidoista työpoluiksi projekti Sisältö Työelämän peruskäsitteet Työelämässä Poissaolot Työturvallisuus ja terveys Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet Työantajan oikeudet ja velvollisuudet

Lisätiedot

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen 20/10/2016 ESMA/2016/1478 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät...

Lisätiedot

Altistumisskenaarion laatimista koskeva ohje

Altistumisskenaarion laatimista koskeva ohje TIETOVAATIMUKSET JA KEMIKAALITURVALLISUUSARVIOINTI (OSA D) Viite: ECHA-08-GF-07-FI Päivämäärä: 21/07/2008 Kieli: suomi Altistumisskenaarion laatimista koskeva ohje (ECHA) julkaisee sarjan tiedotteita,

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Ihmisen tarpeisiin suunniteltu Toyota Prius on ajonautinto

Ihmisen tarpeisiin suunniteltu Toyota Prius on ajonautinto 1. Toyota Prius takuutiedot Ihmisen tarpeisiin suunniteltu Toyota Prius on ajonautinto Asiakkaat ovat aina olleet Toyotalle kaikkein tärkeimpiä. Toivottavasti Toyota Prius muodostuu tärkeäksi osaksi jokapäiväistä

Lisätiedot

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011 NASTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.20111 Sisällysluettelo Keskeiset periaatteet viranhaltijoille....... 2 Asianomaisasema.

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue Ajankohtaista Georg Henrik Wrede Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue 02953 30345 georghenrik.wrede@minedu.fi Uudistuksesta kysytty ja ehdotettu 1. Tavoitteet (2 ) 2. Nuorten määritelmä (3 ) 3.

Lisätiedot

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Järjestyssääntöjä sovelletaan Jyväskylän ammattiopistossa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998/35 ), johon kuuluvana pidetään opetuksen käytössä olevia

Lisätiedot

EU:n liikenneturvallisuusohjelma tuottaa hyviä tuloksia tavoite 25 000 ihmishengen säästämisestä Euroopan teillä voidaan saavuttaa vuonna 2010

EU:n liikenneturvallisuusohjelma tuottaa hyviä tuloksia tavoite 25 000 ihmishengen säästämisestä Euroopan teillä voidaan saavuttaa vuonna 2010 IP/07/584 Bryssel, 27 april 2007 EU:n liikenneturvallisuusohjelma tuottaa hyviä tuloksia tavoite 25 000 ihmishengen säästämisestä Euroopan teillä voidaan saavuttaa vuonna 2010 Euroopan komissio käynnisti

Lisätiedot

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta.

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta. Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011 Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa Viranhaltijan on suoritettava virkasuhteeseen kuuluvat tehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä noudattaen asianomaisia säännöksiä

Lisätiedot

Avoimuus, Luottamus ja Yhteistyö. Schaeffler Groupin toimintaohjeet. Lahjomattomuus. Luottamus. Yhteistyö. Vastuullisuus. Kunnioitus.

Avoimuus, Luottamus ja Yhteistyö. Schaeffler Groupin toimintaohjeet. Lahjomattomuus. Luottamus. Yhteistyö. Vastuullisuus. Kunnioitus. Yhteistyö Vastuullisuus Kunnioitus Lahjomattomuus Tasapuolisuus Luottamus Avoimuus Schaeffler Groupin toimintaohjeet Avoimuus, Luottamus ja Yhteistyö Hyvät Kollegat, Schaefflerin liiketoiminta perustuu

Lisätiedot

Tamtron Group. May 31, 2013

Tamtron Group. May 31, 2013 Code of Conduct Tamtronin maine on tärkein omaisuutemme ja maineeseen vaikuttaa oma käytöksemme. Asiakkaat ja muut yhteistyökumppanit edellyttävät meiltä korkeaa etiikkaa samalla kun me täytämme sitoumuksemme

Lisätiedot

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen?

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä väkivallasta perheessä ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää

Lisätiedot

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ Hallitus 3.5.2015 64 1 1 Järjestyssäännön tarkoitus Järjestyssääntö luo edellytykset opiskelun kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden saavuttamiselle

Lisätiedot

EFPIA:n ja Lääketeollisuus ry:n sääntöjen mukainen taloudellisten etuuksien julkistaminen. vuosi 2015

EFPIA:n ja Lääketeollisuus ry:n sääntöjen mukainen taloudellisten etuuksien julkistaminen. vuosi 2015 EFPIA:n ja Lääketeollisuus ry:n sääntöjen mukainen taloudellisten etuuksien julkistaminen vuosi 2015 Muistio käytetyistä menetelmistä Bristol-Myers Squibb Julkaisupäivä 31. toukokuuta 2016 Sisällys Johdanto...

Lisätiedot

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää Yrittämisen edellytykset Suomessa Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää 1 Teema I Yrittäjyyden ja yritysympäristön kuva KYSYMYS NUMERO 1: Pidän Suomen tarjoamaa yleistä

Lisätiedot

Tarkastuskomitean mandaatti

Tarkastuskomitean mandaatti EKP JULKINEN Tarkastuskomitean mandaatti Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto on perustanut EKP:n työjärjestyksen artiklan 9a nojalla korkean tason tarkastuskomitean. Se vahvistaa nykyisiä sisäisen ja

Lisätiedot

Autolla ulkomaille. Voimassa 1.6.2015 alkaen

Autolla ulkomaille. Voimassa 1.6.2015 alkaen Autolla ulkomaille Voimassa 1.6.2015 alkaen Liikenteessä vahinko voi yllättää huolellisenkin matkalaisen Tästä oppaasta on apua, jos joudut ulkomailla liikenneonnettomuuteen. Opas sisältää toimintaohjeita

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien

Lisätiedot

Ollahanpas ihimisiksi

Ollahanpas ihimisiksi Kunnanhallitus 2.5.2016 65 Ollahanpas ihimisiksi Toimintamalli häirinnän ja epäasiallisen kohtelun varalle Isojoen kunta Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinnan ohjeistus. Häirinnän ja epäasiallisen

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Tapani Keränen Itä-Suomen yliopisto; Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, tutkimusyksikkö ja eettinen toimikunta 21.3.2012 1 Alueelliset eettiset

Lisätiedot

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 31.1.2000 Yleistä 1 Koulun alue on kortteli 57-YO. Koulun piha-alue on koulukiinteistön, Rantatien sekä koulun kentän erottama alue. 2 Kouluajaksi katsotaan

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Voimaan 28.8.2014 sisältävät opiskelijan tai harjoittelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia määräyksiä, joiden lähtökohtana ovat ammatillisesta

Lisätiedot

Oppivelvollisuuden pidentäminen - taustaa ja toteutusta

Oppivelvollisuuden pidentäminen - taustaa ja toteutusta Oppivelvollisuuden pidentäminen - taustaa ja toteutusta Aleksi Kalenius 2.4.2014 Perusopetuksen varassa olevat ja perusopetuksen varaan jääminen 2 Vailla perusasteen jälkeistä koulutusta 1970-2012 3 Vailla

Lisätiedot

Julkinen kuuleminen TV UHF taajuuksien käytöstä tulevaisuudessa: Lamyn raportti

Julkinen kuuleminen TV UHF taajuuksien käytöstä tulevaisuudessa: Lamyn raportti Julkinen kuuleminen TV UHF taajuuksien käytöstä tulevaisuudessa: Lamyn raportti Fields marked with are mandatory. Tähdellä () merkityt kentät ovat pakollisia. 1 Vastaajan profiili Vastaan: Yksityishenkilönä

Lisätiedot

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Sisällys Johdanto Epäasiallinen kohtelu ja häirintä opiskeluyhteisössä Kiusaaminen Häirintä Sukupuoleen perustuva häirintä

Lisätiedot

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli)

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Tämä sopimus ei ole virallinen sopimus, vaan malli, jonka pohjalle rakentaa sellainen. Huomioita; Kulttuurimatkailun viitekehyksessä on

Lisätiedot

1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS

1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS 1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS European Employment Services EUROOPPALAINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU neuvoo työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä ulkomailla ja työnantajia, jotka haluavat

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

EETTINEN OHJEISTO TÄRKEITÄ PERIAATTEITA MEILLÄ TYÖSKENTELEVILLE

EETTINEN OHJEISTO TÄRKEITÄ PERIAATTEITA MEILLÄ TYÖSKENTELEVILLE EETTINEN OHJEISTO TÄRKEITÄ PERIAATTEITA MEILLÄ TYÖSKENTELEVILLE 1 Vaikka liiketoimintamme kehittyy jatkuvasti, vaatimuksemme eettisestä toiminnasta eivät muutu. Meillä kaikilla on velvollisuus toimia kunnioittavasti

Lisätiedot

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO JA INNOFACTOR OYJ 16.6.2014 3815172.3 SISÄLLYSLUETTELO JÄLLEENMYYNTISOPIMUS... 3 OSAPUOLET... 3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin uudistamislomaketta varten

Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin uudistamislomaketta varten SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin YLEISIÄ HUOMAUTUKSIA Tämä lomake on Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV) laatima ja perustuu

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT YT-neuvosto hyväksynyt 21.11.2007 Vahvistanut: kuntayhtymän johtaja Pentti Leipälä 4.1.2008 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS 1 2. KÄYTÖN PERIAATTEET

Lisätiedot

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot

OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI

OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI 2 (4) SISÄLTÖ sivu 1. Yleistä 1 2. Työpaikkahäirintä 1 2.1 Häirinnän ja työpaikkakohtelun ilmenemismuotoja 1

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 26.8.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 201 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN PARLAMENTTI PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/77/S SISÄISISTÄ TOIMISTA VASTAAVIEN VALIOKUNTIEN PÄÄOSASTON

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Asuntolan järjestyssäännöt

Asuntolan järjestyssäännöt Asuntolan järjestyssäännöt Koulutuksen järjestäjä on päättänyt näistä järjestyssäännöistä 26.1.2016 ja ne ovat voimassa 1.2.2016 alkaen toistaiseksi. Järjestyssääntöjen valmisteluvaiheessa on kuultu sekä

Lisätiedot

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EPV:n ohjeet maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

F.E. Sillanpään lukion järjestyssäännöt

F.E. Sillanpään lukion järjestyssäännöt F.E. Sillanpään lukion järjestyssäännöt OPETUSHALLITUKSEN OHJEIDEN MUKAISET JÄRJESTYSSÄÄNNÖT HÄMEENKYRÖN KUNTA F.E. Sillanpään lukio Sisällys 1 Koulun nimi... 3 2 Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen...

Lisätiedot

Lainsäädäntö ja yritysten itsesääntely ohjaamassa kaivostoimintaa. Dilacomi-loppuseminaari Prof. Kai Kokko

Lainsäädäntö ja yritysten itsesääntely ohjaamassa kaivostoimintaa. Dilacomi-loppuseminaari Prof. Kai Kokko Lainsäädäntö ja yritysten itsesääntely ohjaamassa kaivostoimintaa Dilacomi-loppuseminaari 27.9.2013 Prof. Kai Kokko Sisältö Sääntelyn kokonaisvaltaisuus Sääntely ja lainsäädäntö Yritysten ympäristövastuu

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1 (5) UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006. Työjärjestystä on muutettu viimeksi

Lisätiedot

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! oppilaan huoltajille. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! oppilaan huoltajille. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus PUUTTUMINEN JA OJENTAMINEN PERUSOPETUKSESSA (LIITE POL 29 JA 35-36 ) PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! HÄIRITSEE OPETUSTA TAI MUUTOIN oppilaan huoltajille koulun opettaja

Lisätiedot

Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen

Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen 1 (6) 25.11.2015 Lappeenrannan kaupungin tietoturvapolitiikka 2016 Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen 25.11.2015 Valmis Tietohallintotyöryhmän käsittelyyn. 1.0

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1,

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0318 Pakkaukset ja pakkausjätteet *** II Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi pakkauksista

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia OAMK / Luova 4.5. ja 11.5. Sisäinen auditointi osa Oamkin ympäristöohjelmatyötä Sisältö 1. päivä Johdanto Auditoinnin tavoitteet Ympäristöstandardin (ISO 14001) pääkohdat Alustava ympäristökatselmus Auditoinnin

Lisätiedot

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi TYÖOLOJEN KEHITYS Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi % Palkansaajien koulutusrakenne Työolotutkimukset 1977-2013 100 90 10 13 14 20

Lisätiedot

Tekijänoikeussopimukset

Tekijänoikeussopimukset Tekijänoikeussopimukset Virtuaaliamk:n yhteyshenkilöpäivät Helsinki 11.2.2004 Ari Koivumaa ari.koivumaa[at]ulapland.fi 1. Opm:n sopimusmallit sopimus työntekijän kanssa tekijän työ- tai virkatehtävänä

Lisätiedot

Esimerkkejä Euroopasta. Koonnut (2012): Tutkija Anneli Miettinen

Esimerkkejä Euroopasta. Koonnut (2012): Tutkija Anneli Miettinen Esimerkkejä Euroopasta Koonnut (2012): Tutkija Anneli Miettinen Ruotsi Tanska Slovenia Liettua Hollanti Itävalta Latvia Portugali Ranska Kypros SUOMI Belgia Saksa Bulgaria Viro Puola Luxembourg Tsekin

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

Miten yritysten tulee toimia?

Miten yritysten tulee toimia? 20.2.2013 Hyvä jäsenyritys! Matkustajien oikeuksia koskeva asetus voimaan 1.3.2013 Matkustajien oikeuksia koskeva EU-asetus astuu voimaan myös Suomessa 1.3.2013. Asetus on sellaisenaan sovellettavaa oikeutta

Lisätiedot

Digitaalinen media ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö. Mari Laiho Lasten suojelu digitaalisessa mediassa Pelastakaa Lapset ry

Digitaalinen media ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö. Mari Laiho Lasten suojelu digitaalisessa mediassa Pelastakaa Lapset ry Digitaalinen media ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö Mari Laiho Lasten suojelu digitaalisessa mediassa Pelastakaa Lapset ry Joulukuu 2011 Lapsen oikeudet YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus valtioita

Lisätiedot

SUOMEKSI. Tietoa Unionenista. Ruotsin suurin yksityisen sektorin ammattiliitto

SUOMEKSI. Tietoa Unionenista. Ruotsin suurin yksityisen sektorin ammattiliitto SUOMEKSI Tietoa Unionenista Ruotsin suurin yksityisen sektorin ammattiliitto Jäsenistöömme kuuluu muun muassa projektipäälliköitä, insinöörejä, toimihenkilöitä, ekonomisteja, IT-asiantuntijoita, teknisiä

Lisätiedot

Kokemusasiantuntija mielenterveys- ja päihdepalveluja uudistamassa

Kokemusasiantuntija mielenterveys- ja päihdepalveluja uudistamassa Kokemusasiantuntija mielenterveys- ja päihdepalveluja uudistamassa 13.02.2013 Helsinki Kristian Wahlbeck Kehitysjohtaja kristian.wahlbeck@mielenterveysseura.fi 13.2.2013 Kokemusasiantuntija palvelujen

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta:

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta: TIETOSUOJASELOSTE 1. Johdanto Avare Oy ("Avare") sitoutuu suojaamaan Fernando sivuston (sisältäen, mutta ei rajoittuen, seuraavan internetsivuston (http://fernando.fi) sekä kaikki siihen liittyvät keskustelufoorumit,

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 29.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Toimitus. Kuljetus Suomi:

Toimitus. Kuljetus Suomi: Toimitus Kuljetus Suomi: Toimitusmaksu alle 150,00 tilauksille on 9,95. Me tarjoamme ilmaisen toimituksen, jos tilauksen summa ylittää 150,00 (paitsi toimitus ulkomaille ja erityistapaukset ylimitoitettu

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä KAU Yhteistyösopimus Uudenkaupungin kaupungin ja Finn Sportsman Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tämän yhteistyösopimuksen osapuolina ovat: (1) Uudenkaupungin kaupunki (Y-tunnus: 0144036-6) Välskärintie 2 23500

Lisätiedot

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto 1 Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto Minulta on pyydetty asiantuntijalausuntoa koskien osapuolten velvollisuuksia soviteltaessa ulkopuolisen sovittelijan toimesta työelämän

Lisätiedot