TAPA- JA LIIKETOIMINTASÄÄNNÖSTÖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAPA- JA LIIKETOIMINTASÄÄNNÖSTÖ"

Transkriptio

1 TAPA- JA LIIKETOIMINTASÄÄNNÖSTÖ 1

2 ESIPUHE 02 Lainsäädännön 07 Henkilökohtaisten tietojen Arvoisat työntekijät, arvoisat toimihenkilöt, Olympuksen Euroopan yhtiöiden (kaikki Olympus Europa Holding SE:hen kuuluvat Eurooppalaiset yhtiöt, Olympus KeyMed Group ja Olympus Biotech International) edustajina me kaikki olemme vastuussa yrityksemme myönteisestä maineesta. Tämän Tapa- ja liiketoimintasäännöstön tarkoituksena1 on auttaa meitä ymmärtämään organisaatiomme yhteisiä arvoja ja uskomuksia. Se tarjoaa useita ohjeita, mutta ei voi tehdä päätöksiä puolestasi. Jos sinulla on kysyttävää, pyydä neuvoja esimieheltäsi, yrityksen asiaankuuluvalta osastolta tai valvontatoiminnot-osastolta. Kehotamme jokaista työntekijää ja toimihenkilöä lukemaan tämän kirjasen huolellisesti ja keskustelemaan siitä esimiehensä kanssa. Social IN peruskäsitteen ohjaamana ja tietoisina meidän velvollisuuksista yhteiskunnan yritysjäsenenä ja yhtiönä, johon erilaiset ihmiset eri kulttuureista ja arvomaailmoista luottavat, Olympus konserni tarjoaa edelleen yhteiskunnallista merkitystä ihmisten elämänlaadun parantamiseksi kehittämiemme ja toimittamiemme tuotteiden ja ratkaisujen avulla. Olympus konserni on sitoutunut toiminnassaan vahvaan eettisyyteen ja siten lakien ja säädöksien ehdottomaan noudattamiseen. Seuraavat Social IN pääperiaatteet ohjaavat säännöstöämme: INtegrity (Integrity in Society, Rehellisyys Yhteiskunnassa) 1. Tiukkojen eettisten vaatimusten 2. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen INnovation (Creating Innovative Value, Innovatiivisten Arvojen Luominen) 3. Innovatiivisen arvon tuottaminen 4. Elinvoimainen työympäristö INvolvement (Social Involvement, Sosiaalinen Osallistuminen) 5. Sopusoinnussa ympäristön kanssa 6. Yhteiskunnallinen vaikutus 1 Kutsutaan jäljempänä säännöstöksi 1/2 2 2

3 ESIPUHE 02 Lainsäädännön 07 Henkilökohtaisten tietojen Nämä periaatteet ohjaavat meidät yksilöinä ja yrityksenä noudattamaan hyväksyttyjä kansainvälisiä standardeja, kuten Yhdistyneiden Kansakuntien yritysvastuualoitetta (Global Compact), jonka Olympus-konserni allekirjoitti vuonna Allekirjoituksella julistimme täyden sitoumuksemme yritysvastuualoitteen 10 periaatteeseen, joita ovat muun muassa ihmisoikeuksien kunnioittaminen, ammattiyhdistyksen perustamisoikeuden, pakko- ja lapsityövoiman kieltäminen, ammatillisen ja työpaikkasyrjinnän ehkäisy, ympäristönn ja ympäristöystävällisten tekniikoiden edistäminen sekä korruption, kiristyksen ja lahjonnan kitkeminen. Haluamme samalla pyytää jokaista Olympuksen Eurooppalaisten yhtiöiden työntekijää ja toimihenkilöä tekemään aktiivisesti ja jatkuvasti töitä säännöstön toimeenpanon ja lisäkehityksen puolesta: tällä hetkellä lukemasi asiakirjan periaatteet ja ohjeet heräävät henkiin vain silloin, jos me kaikki sovellamme niitä johdonmukaisesti arkielämässämme! Meidän jokaisen on käyttäydyttävä säännöstön uusimman painoksen mukaisesti. Vain näitä periaatteita jatkuvasti ja tunnollisesti noudattamalla voimme toimia vastuullisesti yrityksemme ja yhteisömme eduksi. Olympus Europa Holding SE:n hallitus Tällä hetkellä lukemasi asiakirjan periaatteet ja ohjeet heräävät henkiin vain silloin, jos me kaikki sovellamme niitä johdonmukaisesti arkielämässämme! 2/2 3 3

4 SOVELTAMINEN 02 Lainsäädännön 07 Henkilökohtaisten tietojen Tämä Säännöstö koskee kaikkia Olympuksen Eurooppalaisten yhtiöiden työntekijöitä ja toimihenkilöitä. Näiden periaatteiden ei ole tarkoitus olla kaiken kattavia, mutta ne antavat tärkeää tietoa yrityksen vakiintuneista liiketoimintatavoista. Paikalliset toimipisteet voivat julkaista paikallisia tai osastokohtaisia ohjeita näiden periaatteiden täydentämiseksi tai toteuttamiseksi. Kansainväliset lait tai tavat voivat joskus edellyttää, että muutamme tässä esittelemiämme käytäntöjä. Jos sinulla on oikeaan toimintatapaan liittyviä kysymyksiä tai huolia, keskustele asiasta esimiehesi, yrityksen asiaankuuluvan osaston kanssa tai valvontatoiminnot -osaston kanssa. Tähän säännöstöön tehdyt muutokset tai poikkeukset edellyttävät Olympus Europa Holding SE:n hallituksen kirjallista hyväksyntää. Pidäthän mielessäsi, että näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen liiketoimissa voi johtaa rangaistustoimiin, jopa työsuhteesi irtisanomiseen. Näiden ohjeiden tulee olla osa päivittäisiä työrutiineitasi. Jos tarvitset lisäohjausta soveltaessasi niitä omaan tilanteeseesi, esimiehesi tai osastosi päällikön pitäisi pystyä auttamaan sinua. Joissakin tapauksissa sinun on tarkempia ohjeita tai mielipiteitä saadaksesi otettava yhteys yrityksen asiaankuuluvaan osastoon. Jos olet epävarma, kysy! Näiden ohjeiden ymmärtäminen auttaa sinua varmistamaan, että yritys, kaikki sen työntekijät ja toimihenkilöt hoitavat liiketoimiaan vaarantamatta rehellisyyttä ja ammattimaisuutta. 4 4

5 REILU KILPAILU 02 Lainsäädännön Vapaa ja reilu kilpailu on liikesuhteidemme perusta. Siksi kieltäydymme yhteistyöstä kilpailijoiden kanssa, mikäli kyse on markkinoiden ja asiakkaiden jakamisesta ja/tai hintoihin tai tuotantomääriin liittyvistä tiedoista, emmekä ota käyttöön muita epäreiluja liiketapoja. Noudatamme kilpailun rajoitusta vastustavia lakeja kaikissa maissa, joissa meillä on toimipiste tai toimintaa. 07 Henkilökohtaisten tietojen Olemme jo vuosia olleet markkinajohtajia lääketieteellisten tähystyslaitteiden ja niiden huollon alalla. Tämä mielessämme meidän kaikkien on tiedostettava, että johtava markkinaasema tuo yritykselle myös huomattavia vaaroja. Esimerkiksi muiden yritysten markkinoille pääsyn estämistä ja kilpailun tukahduttamista pidetään johtavan markkina-aseman väärinkäyttönä. Usein riippuu yksittäistapauksesta, milloin yrityksellä katsotaan olevan hallitseva markkina-asema. Milloin tahansa asia arveluttaakin, pyydämme kaikkia hakemaan välittömästi oikeudellista neuvontaa. Kaupan esteet Mikä tahansa suora, epäsuora, muodollinen tai epämuodollinen sopimus, yhteisymmärrys tai järjestely, jolla rajoitetaan kaupankäyntiä, on EU:n kilpailulainsäädännön ja muiden soveltuvien lakien mukaan kielletty. Kaikkien työntekijöiden ja toimihenkilöiden on vältettävä antamasta edes mielikuvaa, että heidän toimintansa estäisi kaupankäyntiä. Valvontatoiminnotosasto vastaa kysymyksiin. Suhteet kilpailijoihin On Olympus Europan toimintaohjeiden vastaista keskustella tai viestiä kilpailijan kanssa hinnoista tai mu ista hinnoitteluun liittyvistä asioista, kuten kulut, luottoehdot, markkinoiden jakaminen, maantieteellinen jakauma, asiakkaat tai liiketoimintalinjat. Kieltäydymme laittomasta yhteistyöstä kilpailijoiden kanssa emmekä sovella muita epäreiluja liiketapoja. 5 5

6 LAINSÄÄDÄNNÖN NOUDATTAMINEN 02 Lainsäädännön Kansallisten ja kansainvälisten lakien on yritykselle ensisijaisen tärkeää. Kaikkien työntekijöiden ja toimihenkilöiden on aktiivisesti tarkkailtava ja noudatettava omaa työtehtäväänsä koskevia lain määräyksiä ja pysyttävä lainsäädännön muutoksista ajan tasalla. Yrityksessä teemme kohtuudella kaiken varmistaaksemme, että työntekijät pysyvät ajan tasalla työtehtäviään ja koko yritystä koskevista laeista. Kaikkien työntekijöiden ja toimihenkilöiden on aktiivisesti tarkkailtava ja noudatettava työtehtäviään koskevia lain määräyksiä sekä pysyttävä lainsäädännön muutoksista ajan tasalla. 07 Henkilökohtaisten tietojen 6 6

7 REHELLISYYS ASIAKASSUHTEISSA 02 Lainsäädännön Asiakastyytyväisyys on pääperiaatteitamme. Tuemme asiakkaidemme menestystä kehittämällä ja tarjoamalla heille lisäarvoa tuottavia, merkityksellisiä, korkealaatuisia, turvallisia ja innovatiivisia ratkaisuja, tuotteita ja palveluita. Varsinkin lääketieteen alalla ymmärrämme täysin valtavan vastuumme potilaiden n ja terveyden kannalta. Asenteemme asiakassuhteisiin sisältää myös sen, että jokainen työntekijä kohtelee asiakkaita tasapuolisesti, henkilökohtaisista syistä ketään suosimatta tai huonosti kohtelematta. Työntekijämme ja toimihenkilömme eivät saa antaa tahallisesti virheellisiä tietoja sopimuskumppaneillemme. Asiakastietojamme on suojeltava erityisen hyvin: saamme käyttää asiakkaiden tietoja vain sisäisiin tarkoituksiin ja varmistamme, että asiaankuuluvia kansainvälisiä ja kansallisia tietoturvamääräyksiä kunnioitetaan. Kohtelemme asiakkaita tasapuolisesti suosimatta ketään henkilökohtaisista syistä. 07 Henkilökohtaisten tietojen 7 7

8 VIENTI- JA TUONTIMÄÄRÄYSTEN NOUDATTAMINEN 02 Lainsäädännön 07 Henkilökohtaisten tietojen Vienti ja tuonti ovat alueita, joilla teemme kaikkemme perehtyäksemme asiaankuuluviin määräyksiin ja noudattaaksemme niitä (esim. Japanin talous-, kauppa- ja teollisuusministeriön, kansainvälinen kauppalainsäädäntö METI, EU:n ulkomaankauppa- ja maksulainsäädäntö, tuonti- ja vienti, kauppasaarrot ja boikotit). Olympuksen Eurooppalaiset yhtiöt ei vie eikä tuo materiaaleja, tuotteita tai tekniikoita, jotka ovat lakisääteisen valvonnan alaisia tai vaativat vienti- tai tuontiluvan, hankkimatta ensin virallista hyväksyntää asianmukaisilta viranomaisilta. Joidenkin osastojemme on noudatettava kaksoiskäyttötuotteiden käsittelyä koskevaa EU-asetusta. Meidän kaikkien on tiedostettava, että työntekijöinä meidän on päivitettävä tietojamme lainsäädännöllisistä muutoksista ja uusista määräyksistä. Mikäli vienti- ja tuonti herättävät kysymyksiä, on meidän haettava välittömästi oikeudellista neuvontaa. 8 8

9 LIIKETIETOJEN JA -SALAISUUKSIEN SUOJELU 02 Lainsäädännön Yrityksen omaisuuden Kaikki työntekijät ja toimihenkilöt ovat vastuussa yrityksen omaisuuden sta. Kaikkien työntekijöiden ja toimihenkilöiden on myös ymmärrettävä Olympuksen velvoitteet ja suojeltava omaisuutta, jonka asiakkaat tai alihankkijat ovat uskoneet yrityksen haltuun, ja käsiteltävä sitä vastaavalla tavalla. Yrityksen omaisuuteen kuuluvat fyysinen omaisuus, kuten koneet ja rakennukset, sekä rahavarat, aineeton omaisuus, liikesalaisuudet ja luottamukselliset tiedot. Olympuksen omaisuutta suojellaan pitämällä se riittävässä turvassa. Tämä tarkoittaa arvo-omaisuuden säilyttämistä lukkojen takana ja turvaamista muutenkin. Tätä omaisuutta ei saa myydä, lainata, luovuttaa tai muokata millään tavalla, joka voisi vaikuttaa sen arvoon, paitsi hyvästä liiketoiminnallisesta syystä ja vastaavan esimiehen luvalla. Yrityksen aineellista ja aineetonta omaisuutta on käsiteltävä varoen ja vain liiketoimintatarkoituksiin. 07 Henkilökohtaisten tietojen Yrityksen resurssien käyttö Yrityksen resursseja, muun muassa käteistä, henkilöstöä, ohjelmistoja ja koneita, saa käyttää vain yrityksen laillisiin liiketoimintatarkoituksiin. Esimerkkitilanteita: Työntekijä tai toimihenkilö ei saa tehdä liikematkoja tai ostaa lentolippua kalliilla vain ansaitakseen lentopisteitä tai muita palkintoja omaan käyttöönsä. Kukaan yrityksen ulkopuolinen ei saa luvatta käyttää tietokoneitamme. 1/3 9 9

10 LIIKETIETOJEN JA -SALAISUUKSIEN SUOJELU 02 Lainsäädännön Yrityksen immateriaaliomaisuus ja salaisuudet Erityisesti aineeton omaisuus, kuten patentit, teknologia ja prosesseihin liittyvä tieto, ovat erittäin tärkeitä yrityksemme pitkän aikavälin menestykselle. Tähän kuuluvat muun muassa tietokoneiltamme suoraan saadut tiedot, verkostoissa välitetyt tiedot, kannettaviin sähköisiin laitteisiin tallennetut tiedot ja paperille painetut tiedot. 07 Henkilökohtaisten tietojen Työntekijöiden, toimihenkilöiden tai ulkopuolisten yritykselle tekemät keksinnöt on tarvittaessa suojattava oikeudellisesti. Liikesalaisuuksien on yhtä tärkeää, sillä liikesalaisuudet ovat tietoja, jotka eivät ole julkisesti saatavilla mutta yritykselle tai sen kilpailijoille erittäin tärkeitä. Niitä ovat tiedot hinnoista, tuotantomääristä, varastojen määrästä, tarjouksista, tuotannosta, jakelusta yms. Kunkin toimipisteen on ryhdyttävä kaikkiin asianmukaisiin ja tarpeellisiin suojatoimiin, jotta nämä tiedot eivät tahattomasti tulisi julkisiksi ottaen huomioon toimipisteen liiketoimintaan ja luottamuksellisuuteen kohdistuvat vaatimukset. Työntekijöidemme on lisäksi käsiteltävä aineetonta omaisuutta ja liikesalaisuuksia luottamuksellisesti ja erittäin huolellisesti arkipäivän toimissaan: Olympuksen työntekijänä meistä jokaisen on ryhdyttävä kaikkiin tarpeellisiin suojatoimiin, jotta tiedot eivät tulisi tahattomasti julkisiksi. Tämä vaatimus koskee myös luottamuksellisia tietoja ulkopuolisista. Aineetonta omaisuutta ja liikesalaisuuksia on käsiteltävä luottamuksellisesti ja erittäin huolellisesti. 2/

11 LIIKETIETOJEN JA -SALAISUUKSIEN SUOJELU 02 Lainsäädännön 07 Henkilökohtaisten tietojen Työhönottohetkellä kaikkien työntekijöiden ja toimihenkilöiden on allekirjoitettava sopimus Olympuksen luottamuksellisten tietojen ja immateriaalioikeuksien suojaamisesta Olympus -työsuhteen aikana ja sen jälkeen. Työsopimuksen päätyttyä työntekijöiden ja toimihenkilöiden on palautettava Olympukselle kaikki yrityksen omistama aineellinen tai luottamuksellinen tieto (esim. patentit, piirrokset, tiedot) ja valtuutettava Olympus näiden tietojen haltijaksi. Vaadimme,,että kaikki työntekijät tai toimihenkilöt ovat henkilökohtaisessa vastuussa yrityksen tietojen kaikissa muodoissaan suojelemisesta katoamisilta, sopimattomilta muokkauksilta ja paljastamiselta henkilöille, joilla ei ole lupaa niiden saamiseen tai joiden ei tarvitse niitä tietää. Muutamissa tapauksissa, esimerkiksi tehtäessä yhteistyötä ulkopuolisten konsulttien tai asiantuntijoiden kanssa, saattaa olla välttämätöntä luovuttaa luottamuksellisia tietoja ulkopuolisille. Näissä tapauksissa on allekirjoitettava sopimus luottamuksellisuudesta tai salassapidosta. Patenttejamme hoidetaan keskitetysti. Mikäli patentteihin myönnetään lisenssejä, on jokaisen työntekijän kaikissa olosuhteissa ilmoitettava asiasta Olympus-konsernin laatujohdolle ja vastaavalle Olympuksen Eurooppalaisen yhtiön yksikölle. Asiakirjojen säilyttäminen Yrityksen asiakirjat ja arkistot ovat yrityksen merkittävää omaisuutta. Niissä on lukuja ja tietoja, jotka ovat tärkeitä liiketoimintamme jatkumiselle, lainmukaisten oikeuksiemme turvaamiselle sekä vero- ja muiden lakisääteisten määräysten tueksi ja rekisteröimiseksi. Nämä asiakirjat ja tallenteet on laadittava täsmällisesti ja vilpittömästi. Tekaistuja, harjaanjohtavia tai vilpillisiä asiakirjoja ei saa luoda. Hallussamme olevat tiedot tallennetaan lain määräysten mukaisesti. Samalla tiedon keruuta, käsittelyä ja käyttöä säätelevät tiedon tarkoituksenmukaisuutta ja tiedon säilytystä koskevat periaatteet. 3/

12 KONSERNIN VIESTINTÄ TIEDOTUSVÄLINEILLE 02 Lainsäädännön 07 Henkilökohtaisten tietojen Suhdetoiminta/viestimet Olympus pyrkii säilyttämään avoimet ja johdonmukaiset viestintäsuhteet tiedotusvälineisiin. Konsernin viestintäosasto ja Olympuksen Eurooppalaisten yhtiöiden hallitukset vastaavat kaikesta viestinnästä tiedotusvälineiden suuntaan (esimerkiksi taloudellisten tietojen, tapaturmatilastojen ja ongelmien, yritysostojen ja fuusioiden tai yhtiön johdossa tehtyjen muutosten julkistaminen). Olympuksen julkisia ja virallisia tiedotteita antaa vain yritysviestintäosasto tai vastaavat PR-edustajat. Yksittäiset työntekijät eivät saa ilman etukäteislupaa vastata Olympuksen nimissä ja puolesta yritystä koskeviin kyselyihin millään julkisella foorumilla, kuten Internetissä, verkkopalveluissa tai tiedotusvälineissä paitsi, jos tämä on annettu heidän tehtäväkseen. Olympus kunnioittaa kaikkien työntekijöiden mielipiteenvapautta, mutta työntekijöiden on oltava tietoisia siitä, että Olympusta koskevat kannanotot tai kommentit olivatpa ne myönteisiä tai kielteisiä voivat vahingoittaa Olympuksen tai sen tytäryhtiöiden etuja. Työntekijöiden on kunnioitettava Olympuksen oikeuksia ja etuja sekä suhtauduttava varovaisesti henkilökohtaisten mielipiteidensä julkistamiseen. 1/

13 KONSERNIN VIESTINTÄ TIEDOTUSVÄLINEILLE 02 Lainsäädännön 07 Henkilökohtaisten tietojen Työntekijöiden käyttäytyminen Internetissä Työntekijät voivat työnsä puolesta joutua osallistumaan verkkofoorumeihin. Työntekijät eivät saa esittää mielipiteitään Olympuksesta tällaisilla foorumeilla, jollei heitä ole pyydetty tekemään näin. Jos viesti ei tule Olympuksen verkkosivuilta, työntekijöiden on ilmoitettava kytköksestään Olympukseen. Kaikkien kommenttien tulee pysyä työntekijän osaamisalueen rajoissa. Jos viesti vaikuttaa Olympuksen muihin työntekijöihin, on näille kerrottava asiasta etukäteen ja lähetettävä viestistä kopio. Työntekijät ovat täydellisessä vastuussa omista mielipiteistään verkkoyhteisöissä, ja henkilökohtaiset tiedot on merkittävä selvästi henkilökohtaisiksi. Epäselvyyksien välttämiseksi työntekijöiden on ilmoitettava, että heidän mielipiteensä ovat heidän omiaan, eivät Olympuksen. Tästä vastuuvapauslausekkeesta huolimatta tällaisia viestimiä koskevat salassapito ovat voimassa. Työntekijöiden käyttäytyminen tietoverkossa vaikuttaa yritykseen laajasti. Työntekijöiden ei tule koskaan kommentoida yrityksen luottamuksellisia tai sisäisiä asioita eikä tietoja, jotka saattavat sisältää sisäpiirintietoa, ei myöskään Olympuksen, sen asiakkaisiin tai liikekumppaneihin liittyviä keskeneräisiä oikeuskanteita. Alueelliset lait koskevat myös sosiaalista mediaa sekä tietojen ja asiakastietojen (kuten tekijänoikeudet ja henkilökohtaiset oikeudet) kunnioittamista. 2/

14 HENKILÖKOHTAISTEN TIETOJEN SUOJELU 02 Lainsäädännön Olympus kunnioittaa luonnollisten henkilöiden perusoikeuksia ja vapauksia, varsinkin yksityisyyden oikeutta, sovellettavien tietoturvalakien mukaisesti. Keräämme, käsittelemme ja käytämme henkilökohtaisia tietoja vain tarpeellisessa määrin tiettyihin tarkasti määriteltyihin ja oikeutettuihin tarkoituksiin. Siksi arvostamme erityisesti henkilökohtaisten tietojen järjestelmällistä ja teknistä a luvattomalta käytöltä. Kaikki työntekijät ja toimihenkilöt ovat saaneet koulutusta sovellettavista järjestelyistä. 07 Henkilökohtaisten tietojen 14 14

15 SISÄPIIRIKAUPAN JA MARKKINOIDEN MANIPULOINNIN KIELTÄMINEN 02 Lainsäädännön 07 Henkilökohtaisten tietojen Työntekijöillä tai toimihenkilöillä voi toisinaan olla tilaisuus nähdä yritykseemme tai liiketoimiimme liittyviä tietoja, jotka eivät ole julkisia. Näitä kutsutaan "sisäpiirintiedoiksi". Periaatteidemme mukaan sisäpiirintietoja ei saa milloinkaan käyttää sopimattomiin tarkoituksiin. Sisäpiirintietojen suojaaminen Sisäpiirintietoja ei saa paljastaa kenellekään yrityksen ulkopuoliselle henkilölle paitsi, kun tarkoituksena on yrityksen liiketoimien hoitaminen. Osakekaupat ja olennaiset sisäpiirintiedot Joitakin sisäpiirintietoja voidaan pitää olennaisina esimerkiksi tietoina, jotka voivat vaikuttaa emoyhtiömme (Olympus Corporation, Japani) osakekurssiin. Jos työntekijällä tai toimihenkilöllä on olennaisia sisäpiirintietoja yrityksestä, hän ei saa käydä kauppaa yrityksen osakkeilla tai muilla rahoitusinstrumenteilla, ellei tietoja ole julkistettu yleisesti. Olennaisia tietoja ovat mm. tuloslaskelmat, yritysostosuunnitelmat ja uusien tärkeiden tuotteiden julkistamissuunnitelmat. Tietyt olennaiset tiedot, jotka liittyvät yrityksen liiketoimiin, eivät ehkä vaikuta Olympuksen osakekurssiin, mutta ne voivat vaikuttaa toisen yrityksen kurssiin tai muiden sijoitusmahdollisuuksien arvoon. Olympuksen työntekijä tai toimihenkilö ei saa käyttää olennaisia sisäpiirintietoja saadakseen itselleen taloudellista etua tai manipuloidakseen markkinoita. Tällaiseen sisäpiirintietoon luetaan esimerkiksi Olympuksen suunnitelma tehdä merkittävä sijoitus toiseen yritykseen tai tehdä merkittävä sopimus jonkun alihankkijan kanssa. Sisäpiirintietoon perustuva osakkeilla tai muilla rahoitusinstrumenteilla käytävä kauppa, sisäpiirintietojen luovuttaminen ulkopuolisille tai ulkopuolisten houkutteleminen kaupankäyntiin kyseisillä rahoitusvälineillä on kiellettyä, samoin markkinoiden manipulointi. Kaikissa tilanteissa, jos työntekijää tai toimihenkilöä kielletään toimimasta omaksi edukseen (esimerkiksi käymällä osakekauppaa tai sijoittamalla), hän ei voi käydä kauppaa myöskään ulkopuolisen puolesta, antaa tai paljastaa sisäpiirintietoja ulkopuoliselle tai houkutella tätä toimimaan omasta puolestaan. 1/

16 SISÄPIIRIKAUPAN JA MARKKINOIDEN MANIPULOINNIN KIELTÄMINEN 02 Lainsäädännön Jokaisen työntekijän on ymmärrettävä, että sisäpiirikauppoja koskevan kansallisen ja kansainvälisen lainsäädännön noudattamatta jättäminen on vakava rikos. Sillä voi olla ankaria seuraamuksia työlainsäädännön perusteella, se voi johtaa korvausvaatimuksiin ja jopa vankeusrangaistukseen. Kaikki mahdolliset tällaisiin kauppoihin liittyvät kysymykset on selvitettävä valvontatoiminnot-osaston kanssa. Ylimpään johtoon kuuluviin sovelletaan lisärajoituksia. Sama koskee työntekijöitä, joilla on pääsy sisäpiiritietoihin. 07 Henkilökohtaisten tietojen 2/

17 ETURISTIRIITOJEN VÄLTTÄMINEN 02 Lainsäädännön Jokaisen työntekijän tai toimihenkilön on aina vältettävä omien ja yrityksen etujen välistä ristiriitaa, joka voi syntyä toiminnasta liikekumppaneiden, työntekijöiden tai ulkopuolisten kanssa. 07 Henkilökohtaisten tietojen Työntekijän tai toimihenkilön paras toimintatapa on selvittää kyseinen tilanne esimiehensä kanssa, jotta hän voi arvioida, aiheuttaako asia ongelmia, ja jos aiheuttaa, miten ne voidaan ratkaista. Jos työntekijän tai toimihenkilön esimies päättelee, että kyseessä on tai voi olla eturistiriita, hän keskustelee asiasta Valvontatoiminnot-osaston kanssa. Valvontatoiminnotosasto tekee yhteistyötä asianomaisten esimiesten kanssa määritelläkseen, onko kyseessä todellinen eturistiriita. Jos kyseessä on ristiriita, voi olla tarpeellista siirtää työntekijä toisiin tehtäviin, vaatia työntekijää irrottautumaan ristiriitatilanteesta tai korjata tilanne ehtona työsuhteen jatkamiselle. Jos työntekijä tai toimihenkiö on asemassa, jossa hän voi vaikuttaa liikekumppanin (esimerkiksi alihankkijan tai asiakkaan) liiketoimien tilaan, on työntekijän tai toimihenkilön kerrottava esimiehelleen kaikista taloudellisista, henkilökohtaisista tai muunlaisista valvontaan tai vaikutusvaltaan liittyvistä kytköksistä (esimerkiksi läheinen perheenjäsen tai ystävä), joita työntekijällä tai toimihenkilöllä voi olla. (Huom. taloudellinen tai oma etu käsittää sijoitukset, arvopapereiden omistuksen ja lainasopimukset.) Työntekijän tai toimihenkilön, joka asemassaan voi vaikuttaa materiaalien tai palveluiden hankintaan, on muodollisesti ilmoitettava, jos työntekijän tai toimihenkilön läheinen perheenjäsen tai ystävä on Olympuksen liikekumppanin palveluksessa. Periaatteisiimme ei kuulu estää työntekijöiden tai toimihenkilöiden perheenjäsenten tai läheisten ystävien palkkaamista alihankkijoiden tai kilpailijoiden palvelukseen. Jokaisella on tietysti oikeus harjoittaa valitsemaansa ammattia. Yrityksen tarkoitus on silti varmistaa, ettei tällainen työsuhde vaikuta todellisesti tai näytä vaikuttavan sen liikesuhteisiin. Henkilökohtaisten ja yrityksen etujen välistä ristiriitaa on aina vältettävä. 1/

18 ETURISTIRIITOJEN VÄLTTÄMINEN 02 Lainsäädännön Kaupallisluonteisen sivutyön haluavan työntekijän tai toimihenkilön on ensin hankittava virallinen lupa henkilöstöosastolta, mikäli hänen työsopimuksensa ei jo käsittele tällaista ulkopuolista työsuhdetta. Olympuksen työntekijät ja toimihenkilöt eivät saa myöskään olla hallitsevassa asemassa yrityksessä, joka kilpailee Olympuksen tai sen kilpailijoiden kanssa. Olympus ei missään nimessä hyväksy sivutyötä kilpailijan lukuun. Kuitenkin, jos eturistiriitoja ei ole, Olympus kannustaa voimakkaasti työntekijöidemme ja toimihenkilöidemme sitoutumista yhteiskunnalliseen toimintaan. 07 Henkilökohtaisten tietojen 2/

19 LAHJOJA JA PALVELURAHOJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 02 Lainsäädännön Kutsut liikelounaille ja pienet lahjat kuuluvat tavanomaisiin liiketapoihin. Ongelmia syntyy kuitenkin silloin, kun lahjoja, edustustilaisuuksia tai muita etuja käytetään sopimattomasti, tai niitä selvästi käytetään liikepäätöksiin vaikuttamiseen tai liike-edun saavuttamiseen tai julkisen sektorin ollessa osapuolena. Katso tämän säännöstön kappale "Terveydenhuoltoalan ja julkisen sektorin kanssa toimiminen". Kaikissa olosuhteissa on varmistettava, että liiketoimia hoidetaan täysin riippumattomalla ja avoimella tavalla, asiaankuuluvien kansainvälisten ja kansallisten lakien mukaan, yrityksen säädöksien ja ammatillisten menettelysääntöjen mukaan. Rahalahjojen, kuten käteisen, sitä vastaavan tai arvopaperien antaminen tai vastaanottaminen on kaikissa tapauksissa ehdottomasti kiellettyä. 07 Henkilökohtaisten tietojen Lahjojen, edustustilaisuuksien tai muiden etujen tarjoaminen Lahjoja ja edustusta koskevat säännöt vaihtelevat riippuen siitä, tehdäänkö kauppaa yksityisen vai julkisen sektorin kanssa. Lahjukset asiakkaille, alihankkijoille ja kaikille muillekin osapuolille ovat ankarasti kiellettyjä. Työntekijät voivat tarjota vain arvoltaan vähäisiä lahjoja. Lahjan arvon on oltava alle maassa sovellettavan verotusrajan. Poikkeuksista, jos katsotaan tarpeelliseksi, on tehtävä selvitys ja niille on aina saatava asianmukaisen toimitusjohtajan kirjallinen lupa. Tilanne on arvioitava ja aistittava oikein ottaen huomioon vastaanottajan oman yrityksen ja/tai kansalliset lahjojen ja edustuksen vastaanotosta. Lisäksi aterioita ja edustustilaisuuksia saa tarjota vain, kun ne ovat arvoltaan kohtuullisia, satunnaisia ja vastaanottajan niitä vaatimatta.on ehdottomasti kiellettyä antaa, tarjota tai luvata lahjaa valtion virkamiehelle (esim. ministeriöiden virkamiehille) tai tämän perheenjäsenille. Mikäli asia herättää kysymyksiä, ota yhteys valvontatoiminnot osastoon. On varmistettava, että liiketoimia hoidetaan täysin riippumattomalla ja avoimella tavalla, asiaankuuluvien kansainvälisten ja kansallisten lakien mukaan, yrityksen säädöksien ja ammatillisten menettelysääntöjen mukaan. 1/

20 LAHJOJA JA PALVELURAHOJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 02 Lainsäädännön Lahjojen, edustustilaisuuksien tai muiden liikelahjojen vastaanottaminen Työntekijät ja toimihenkilöt voivat ottaa vain satunnaisesti vastaan arvoltaan vähäisiä liikelahjoja tai muita samankaltaisia etuja. On tietysti ehdottoman kiellettyä pyytää minkäänlaista lahjaa. Ulkopuolisilta yhteyshenkilöiltään lahjoja tai vastaavia ilmaisetuja säännöllisesti saavien työntekijöiden ja toimihenkilöiden on luovuttava niistä, mikäli niiden vuosittainen arvo on yli 35. Jos kyseessä oleva kansallinen verotusraja on alle tämän, kansallista rajaa on noudatettava. Tämä määräys koskee kaikkia työntekijöitä varsinkin joulun ja muiden kansallisten juhlapyhien aikaan. Luovutetut lahjat annetaan sellaisenaan tai rahaksi muutettuina hyväntekeväisyyteen tai voidaan jakaa työntekijöiden kesken. Jokaisen Olympuksen Eurooppalaisen yhtiön on varmistettava ryhtyvänsä tehokkaisiin ja asianmukaisiin toimenpiteisiin asiassa. On ehdottomasti kiellettyä antaa, tarjota tai luvata lahjaa valtion virkamiehelle tai tämän perheenjäsenille. 07 Henkilökohtaisten tietojen Työntekijät ja toimihenkilöt voivat hyväksyä kutsuja liikelounaille ja muihin liike-elämän tapahtumiin, kunhan ne ovat arvoltaan kohtuullisia ja satunnaisia. Kolmansien osapuolten työntekijöiden kutsujen tulisi palvella liiketoiminnallista tarkoitusta ja ne tulee hyväksyttää esimiehellä. Lisäpalkkioita ei tulisi hyväksyä. Lahjukset ja voitelurahat Työntekijät ja toimihenkilöt eivät saa tarjota tai hyväksyä lahjusta. Lahjus määritellään tavaran, jolla on jotain arvoa, antamiseksi jollekulle tarkoituksena saada vastaanottajalta suosivaa kohtelua. Voitelurahat tarkoittavat käteis- tai muuta maksua, myös tavaroita, palveluita, toisen yrityksen omaisuuden käyttämistä tai minkä tahansa velvoitteen anteeksi antamista asiakkaalle tai alihankkijalle tarkoituksena saada tai palkita epäasiallinen suosiva kohtelu myynti- tai ostotapahtuman yhteydessä. On kiellettyä tarjota lahjuksia ja voitelurahoja suoraan tai jonkun ulkopuolisen kautta ja näin velvoittaa vastaanottaja tekemään vastapalvelus. 2/

21 LAHJOJA JA PALVELURAHOJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 02 Lainsäädännön Esimerkiksi: Ei ole hyväksyttävää maksaa rahdin kuljettajalle ylimääräistä, jotta tämä vauhdittaisi lähetyksen etenemistä tullissa, jos rahdin kuljettaja lahjoo.valtion virkamiestä tai muuten ei noudata sovellettavia sääntöjä ja määräyksiä. Toisaalta on sallittua vauhdittaa käsittelyä sääntöjä ja määräyksiä noudattaen ja virkamiehiä lahjomatta. Nämä periaatteet koskevat jokaista toimintamaatamme, vaikka eri kulttuureissa lahjojen ja palvelurahojen antaminen voikin olla tavanomainen liiketapa. Noudatamme ehdottomasti mahdollisia kansainvälisiä ja kansallisia määräyksiä korruption kitkemiseksi. Yksittäistapauksia koskevat kyselyt tulee lähettää valvontatoiminnot-osastolle. 07 Henkilökohtaisten tietojen 3/

22 TERVEYDENHUOLTOALAN JA JULKISEN SEKTORIN ORGANISAATIOIDEN KANSSA TOIMIMINEN 02 Lainsäädännön 07 Henkilökohtaisten tietojen Terveydenhuoltoalan kanssa käytävät liiketoimet ovat kaikkialla maailmassa erittäin säädeltyjä ja rajoitettuja, varsinkin julkisella sektorilla. Lainsäädäntö ja liiketavat ovat joka maassa erilaisia, ja näihin eroihin onkin syytä kiinnittää erityishuomiota. Olympuksen Eurooppalaiset yhtiöt noudattavat ehdottomasti kaikkia kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja määräyksiä. Asiaankuuluvia lääkinnällisiä laitteita ja lääkealan yritysten säännöstöjä kuten EUCOMED ja EFPIA noudatetaan vastaavasti. Jäljempänä mainitut periaatteet koskevat kaikkia yhteyksiämme yksittäisiin henkilöihin (kliininen ja ei-kliininen henkilöstö, muun muassa lääkärit, sairaanhoitajat, tekniset asiantuntijat ja tutkimuskoordinaattorit) ja yhteisöihin (sairaalat tai konsernien ostoyksiköt), jotka suoraan tai välillisesti ostavat, vuokraavat, suosittelevat, käyttävät tai järjestävät Olympuksen laitteiden ostoja tai vuokrauksia tai määräävät niitä ("terveydenhuoltoalan ammattilaiset"). Näitä periaatteita sovelletaan myös toimintaamme julkisen sektorin organisaatioiden kanssa, jotka eivät ole mukana terveydenhoitoalalla, kuten julkiset yliopistot. Suhteen yhteistyökumppaneihimme on oltava vakaa ja nojattava seuraaviin EUCOMED Eettiset liiketoiminnan käytännöt keskeisiin periaatteisiin: Erillisyys Valmistajan ja terveydenhuoltoalan ammattilaisten välistä vuorovaikutusta ei saa käyttää väärin vaikuttamalla epäasiallisilla tai sopimattomilla yhteydenotoilla ostopäätöksiin. Vuorovaikutuksen ei pitäisi myöskään riippua kaupoista tai Olympus -tuotteiden käyttöä koskevista suosituksista. Avoimuus Valmistajien ja terveydenhuoltoalan ammattilaisten välisen vuorovaikutuksen on oltava avointa ja vastattava kansallisia ja paikallisia lakeja ja määräyksiä tai toimialan tapasääntöjä. Olympus toimii asiaankuuluvan avoimesti edellyttämällä kirjallista, etukäteen annettavaa ilmoitusta sairaalan hallinto-osastolle, terveydenhuoltoalan ammattilaisen esimiehelle tai muulle tehtävään paikan päällä nimetylle toimivaltaiselle viranomaiselle ja kertomalla avoimesti vuorovaikutuksen tarkoituksesta. 1/

Olympus Europa Holding. tapa- ja liiketoimintasäännöstö

Olympus Europa Holding. tapa- ja liiketoimintasäännöstö tapa- ja liiketoimintasäännöstö 1 02 Lainsäädännön Arvoisat työntekijät, arvoisat toimihenkilöt, Olympus Europa -konsernin ja sen tytäryhtiöiden 1 edustajina me kaikki olemme vastuussa yrityksemme myönteisestä

Lisätiedot

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 Tekijä: Åsa Fredriksson Laadittu: 24. helmikuuta 2013 Tarkistettu: 10. syyskuuta 2014 Versio:

Lisätiedot

Code Eettiset of ohjeemme. It s all about values

Code Eettiset of ohjeemme. It s all about values Code Eettiset of ohjeemme Conduct It s all about values JOHDANTO Eettisten ohjeidemme perustana ovat Nordzuckerin arvot, jotka ovat yrityskulttuurimme kulmakivi. Arvot ohjaavat toimintaamme pulmatilanteissa,

Lisätiedot

SCA:n eettinen ohjeisto

SCA:n eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto 1 Eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto SCA on sitoutunut luomaan osakkeenomistajilleen lisäarvoa ja rakentamaan kunnioitukseen, vastuullisuuteen ja arvostukseen perustuvat

Lisätiedot

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

Toimittajien menettelyohje

Toimittajien menettelyohje Toimittajien menettelyohje 1 (3) 01/01/2015 Toimittajien menettelyohje Tausta ja tarkoitus Posti on ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa. Huolehdimme kaupankäynnin ja

Lisätiedot

2.1. Noudatamme kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja säädöksiä. Noudatamme asianmukaisia kansainvälisiä ja kansallisia lakeja ja säädöksiä.

2.1. Noudatamme kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja säädöksiä. Noudatamme asianmukaisia kansainvälisiä ja kansallisia lakeja ja säädöksiä. EETTISET PERIAATTEET 1. Johdanto Ahlstromin eettisissä periaatteissa kuvataan ne eettiset periaatteet, jotka ohjaavat yhtiömme liiketoimintaa. Periaatteet perustuvat ydinarvoihimme, joita ovat vastuullinen

Lisätiedot

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011 Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille Huhtikuu 2011 JOHDANTO Sodexon periaatteisiin liiketoiminnassa kuuluu korkeat eettiset standardit. Tämän vuoksi olemme laatineet Code of Conduct, toimintaohjeistuksen

Lisätiedot

EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE

EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE 1 Euroopan ALH-sivustojen toimintaperiaate Lisätäkseen Amwayn, Amwayn tuotteiden ja Amwayn liiketoimintamahdollisuuden tunnettavuutta sekä ALH:ien tukemiseksi liiketoiminnan

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille

Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille Smiths Group on globaali konserni, joka toimii vuorovaikutuksessa asiakkaiden, osakkeenomistajien ja toimittajien kanssa maailmanlaajuisesti.

Lisätiedot

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT Coor Group Vahvistettu Coorin hallituksessa 11. joulukuuta 2014 TARKOITUS JA SOVELLUSALA Etiikassa on pohjimmiltaan kyse siitä, mitä tekoja pidetään oikeina ja miten meidän

Lisätiedot

EEttisEt toimintaohjeet

EEttisEt toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet Husqvarna-konsernin eettiset toimintaohjeet noudattavat YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita, joiden tarkoitus on saada yritykset toimimaan ihmisoikeuksia, työntekijöiden

Lisätiedot

Rehellisen liiketoiminnan periaatteet

Rehellisen liiketoiminnan periaatteet Rehellisen liiketoiminnan periaatteet Sisällys 1. Epäreilusta kilpailusta pidättyminen... 2 2. Sidosryhmien kanssa toimiminen... 2 3. Lahjonnasta kieltäytyminen... 3 4. Eturistiriitojen torjuminen... 3

Lisätiedot

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Tavoitteet Tämä diaesitys ohjaa työpaikkaa luomaan työpaikalle yhteiset pelisäännöt eli yhteiset toimintatavat. Yhteiset toimintatavat parantavat yhteishenkeä

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet 1. Johdanto 1.1. Tässä eturistiriitoja koskevassa käytännössä määritetään, kuinka Plus500CY Ltd.

Lisätiedot

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö 09/10/2007-19/11/2007 Kriteereitä vastaavia vastauksia: 517/517 OSALLISTUMINEN Maa DE - Saksa 80 (15.5%) PL - Puola 51 (9.9%) DA - Tanska 48 (9.3%) NL - Alankomaat

Lisätiedot

Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet

Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet 1. Johdanto Shellin toimiessa Suomessa saattaa syntyä tilanteita, joissa Shell kerää henkilötietoja. Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet on laadittu, jotta voidaan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT

HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT T y ö n t e k i j ä l l e Henkilöstövuokrauksen auktorisointi Henkilöstöpalveluyritysten auktorisoinnilla varmistetaan, että henkilöstövuokraus on aina reilua

Lisätiedot

TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET

TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET OLEMME OSA JOKIVARSIEN ELÄMÄÄ 5 Viesti toimitusjohtajalta 6 Lainsäädännön ja hyvien liiketoimintatapojen noudattaminen 8 Reilu kilpailu

Lisätiedot

Eettiset toimintaohjeet

Eettiset toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet 2 Nämä Cargotecin hallituksen hyväksymät eettiset toimintaohjeet määrittelevät yhteiset työskentelytapamme. Tavoitteenamme on, että Cargotec on kiistaton markkinajohtaja lastinkäsittelylaitteiden

Lisätiedot

EETTISET SÄÄNNÖT. Eurooppalainen painos

EETTISET SÄÄNNÖT. Eurooppalainen painos EETTISET SÄÄNNÖT Eurooppalainen painos Kaikille työntekijöille MIKSI BRP:LLÄ ON EETTISET SÄÄNNÖT? Miksi BRP:llä on eettiset säännöt? Yhtiö on oikeushenkilö itse asiassa useita oikeushenkilöitä - joka

Lisätiedot

Delfort menettelytapasäännöt

Delfort menettelytapasäännöt Maaliskuu 2017 Delfort menettelytapasäännöt Hallituksen esipuhe delfortgroup AG ja sen tytäryhtiöiden liiketoiminnan perustana ovat seuraavat avainperiaatteet: laadukkuus kunnioitus vastuu luotettavuus

Lisätiedot

Muistio taloudellisten etuuksien tunnistamisessa käytetyistä menetelmistä

Muistio taloudellisten etuuksien tunnistamisessa käytetyistä menetelmistä Muistio taloudellisten etuuksien tunnistamisessa käytetyistä menetelmistä Content Muistio taloudellisten etuuksien tunnistamisessa käytetyistä menetelmistä... 1 1. Johdanto... 2 2. Määritelmät... 3 2.1.

Lisätiedot

Eettinen toimintaohje

Eettinen toimintaohje Eettinen toimintaohje Me Tokmannilla haluamme toimia vastuullisesti ja odotamme sitä myös yhteistyökumppaneiltamme. Sisällysluettelo 1. Toimitusjohtajan terveiset 4 2. Ihmisten reilu ja kunnioittava kohtelu

Lisätiedot

TOIMINTAOHJEEMME SISÄLTÖ

TOIMINTAOHJEEMME SISÄLTÖ TOIMINTAOHJE TOIMINTAOHJEEMME Tämä on Fortumin toimintaohje. Se perustuu yhteisiin arvoihimme ja auttaa meitä saavuttamaan visiomme: Olla ensiluokkainen sähkö- ja lämpöyhtiö ja kestävän kehityksen edelläkävijä.

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Toimeksiantosopimuksen muotovaatimukset on säädetty laissa kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä. Toimeksiantosopimus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti siten, ettei sopimusehtoja

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1977L0249 FI 01.01.2007 005.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 22 päivänä maaliskuuta 1977, asianajajien

Lisätiedot

Governia konsernissa noudatettavat eettiset ohjeet

Governia konsernissa noudatettavat eettiset ohjeet GOVERNIA OY (2245476-7) Governia konsernissa noudatettavat eettiset ohjeet 1. Johdanto Governia Oy:n eettisissä ohjeissa kuvataan ne eettiset periaatteet, jotka ohjaavat yhtiön ja sen tytäryhtiöiden liiketoimintaa.

Lisätiedot

Code of Conduct eettinen ohjeistus

Code of Conduct eettinen ohjeistus Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2016 Sisällys 1. Almamedialaiset...1 2. Alma Media -konsernin edun ajaminen... 2 3. Yhteistyö ja kumppanuudet... 2 4. Asiakkaat... 3 5. Lakien, säädösten

Lisätiedot

KEMIRAN LIIKETAPAPERIAATTEET

KEMIRAN LIIKETAPAPERIAATTEET KEMIRAN LIIKETAPAPERIAATTEET 1 Liiketapaperiaatteemme kuvaavat liiketoimintamme perusvaatimukset Kemira tarjoaa asiantuntemusta ja räätälöityjä kemikaaliyhdistelmiä runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille.

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI FI Tämä asiakirja on EKP:n neuvoston jäsenille osoitettujen menettelytapaohjeiden epävirallinen konsolidoitu toisinto ja laadittu ainoastaan tiedotustarkoituksiin. B EUROOPAN KESKUSPANKKI MENETTELYTAPAOHJEET

Lisätiedot

LIITE. Euroopan parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset.

LIITE. Euroopan parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 LIITE parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto

TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto JOHDANTO Monier-konserni uskoo maailmaan, jossa kattojen ko ko potentiaali hyödynnetään, jotta

Lisätiedot

Julkinen kuuleminen: EU:n ympäristömerkki kalastus- ja vesiviljelytuotteille

Julkinen kuuleminen: EU:n ympäristömerkki kalastus- ja vesiviljelytuotteille Case Id: 0de07826-cc4c-4173-b6d8-234da2c827b3 Date: 31/07/2015 11:53:18 Julkinen kuuleminen: EU:n ympäristömerkki kalastus- ja vesiviljelytuotteille Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia. Perustiedot

Lisätiedot

Ehdotus neuvoston päätökseksi alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus neuvoston päätökseksi alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. lokakuuta 2014 (OR. en) 14333/14 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed. asiak. nro: 13884/14 Asia: CDR 109 INST 511 AG 17 Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

Sis i äi s nen äi Tervetuloa taloon!

Sis i äi s nen äi Tervetuloa taloon! Tervetuloa taloon! Perehdytyksellä hyvä startti työuralle! ISS Perehdytyskäytäntöihin sisältyvät: Perehdytyskortin käyttöönotto Tervetuloa Taloon -perehdytys tai -verkkokurssi Tehtäväkohtainen perehdytys

Lisätiedot

Yrityksen periaatteet

Yrityksen periaatteet Yrityksen periaatteet Eettiset toimintaohjeet Toimintaohjeiden tarkoitus Toimintaohjeet sisältävät sitovat säännöt ja odotukset, jotka kohdistamme jokapäiväiseen toimintaamme. Nämä periaatteet sitovat

Lisätiedot

Kansainväliset sponsorointiperiaatteet

Kansainväliset sponsorointiperiaatteet Kansainväliset sponsorointiperiaatteet 1. huhtikuuta 2015 Amway Kansainväliset sponsorointiperiaatteet Nämä periaatteet koskevat kaikkia Euroopan markkina-alueita (Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja,

Lisätiedot

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE EETTISET OHJEET

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE EETTISET OHJEET TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE EETTISET OHJEET Toyota Material Handling Finland Oy www.toyota-forklifts.fi ULKOINEN Ver 201206 2 2 PÄÄJOHTAJAN ESIPUHE Toyota Material Handling Europen (TMHE:n) tavoitteena

Lisätiedot

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS SUOMEN PANKKIYHDISTYS HYVÄ PANKKITAPA Hyvä pankkitapa on muotoutunut käytännön kokemuksesta. Hyvän pankkitavan säännöt sisältävät asiakkaan ja pankin välistä suhdetta sekä pankkien toimintatapoja koskevia

Lisätiedot

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN?

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? Jouni Välijärvi, professori Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto EDUCA 2014 Helsinki 25.1.2014 30.1.2014 Suomalaisnuorten osaaminen

Lisätiedot

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Sosiaalialan yritysvastuu tarkoittaa yrityksen vastuuta omista yhteiskunnallisista vaikutuksistaan toimia, jotka hyödyttävät työntekijöitä ja muita yrityksen

Lisätiedot

KILPAILUTTAMO PALVELU

KILPAILUTTAMO PALVELU YLEISET KÄYTTÖEHDOT LAATIMALLA, ESIKATSELEMALLA, SELAAMALLA, LÄHETTÄMÄLLÄ, VASTAANOTTAMALLA TAI LUKEMALLA TARJOUSPYYNNÖN KILPAILUTTAMO:N WWW-SIVUILTA (MYÖHEMMIN PALVELU) SEN LAATIJA (MYÖHEMMIN ASIAKAS)

Lisätiedot

KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA

KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA 14.06.2005-15.07.2005 Kriteereitä vastaavia vastauksia: 803/803. Yrityksen toimiala D - Teollisuus 225 28,0% K - Kiinteistöalan toiminta,

Lisätiedot

Eettiset toimintaohjeet

Eettiset toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet 1 JOHDANTO 1.1 Näiden toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltamisala Finnair on suomalainen lentoyhtiö, jolla on symboliarvoa ja joka on kansainvälisen ilmailuyhteisön arvostettu jäsen.

Lisätiedot

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. heinäkuuta 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 ILMOITUS Asia: Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan menettelysäännöt SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 EUROOPPA-NEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

Page 1 sur 10. Valitse kieli. Finnish

Page 1 sur 10. Valitse kieli. Finnish Page 1 sur 10 Valitse kieli Finnish SUPPLY CHAIN INITIATIVEN YHTEENSOPIVUUSKYSELY 2016 Tervetuloa Dedicatedin verkkokyselysivustolle. Verkkopohjainen menetelmä takaa yrityksesi vastausten luottamuksellisuuden.

Lisätiedot

Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat

Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat J uhana B rotherus Ekonomis ti 26.11.2014 Talouskasvu jäänyt odotuksista 2 USA kohti kestävää kasvua Yritykset optimistisia Kuluttajat luottavaisia 3 Laskeva öljyn hinta

Lisätiedot

STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET

STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET 1. Tarkoitus Näiden korruption vastaisten periaatteiden tarkoituksena on tarkentaa ohjeita suhtautumisessamme korruptioon ja eturistiriitatilanteisiin, joita

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 7 LIITE asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE Pakolaiskriisin hallinta: Euroopan muuttoliikeagendaan

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

Työhön ulkomaille - lähetetyt työntekijät. Marika Peltoniemi 25.8.2011

Työhön ulkomaille - lähetetyt työntekijät. Marika Peltoniemi 25.8.2011 Työhön ulkomaille - lähetetyt työntekijät Marika Peltoniemi 25.8.2011 Ulkomaantyöskentely lainvalintaa koskevat säännöt EI SOPIMUSTA EU/ETA -MAA SOPIMUSMAA Suomen kansallinen lainsäädäntö ja toisen maan

Lisätiedot

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille FI FI FI Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille Näissä menettelysäännöissä vahvistetaan periaatteita, joita yksittäiset sovittelijat voivat halutessaan noudattaa omalla vastuullaan. Sovittelijat

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Sisällysluettelo: 1 Sääntöjen tarkoitus... 2 2 Käytön periaatteet... 2 3 Käyttöoikeus ja käyttäjätunnukset... 4 4 Käyttöoikeuden

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Työhön ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Vakuuttaminen Suomessa asuvat ovat vakuutettuja Kelan hoitaman sosiaaliturvan osalta, jos Henkilöllä on täällä varsinainen asunto ja koti ja

Lisätiedot

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari Niina Pietikäinen henkilöstöjohtaja 28.08.2017 Sami Uusitalo työhyvinvointipäällikkö Taustaa Kaupungilla käytössä

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Työaika Suomessa ja muissa maissa. Joulukuu 2010 Työmarkkinasektori EK

Työaika Suomessa ja muissa maissa. Joulukuu 2010 Työmarkkinasektori EK Työaika Suomessa ja muissa maissa Joulukuu 2010 EK Säännöllisen vuosityöajan pituus 1910-2010 Teollisuuden työntekijät päivätyössä 3000 2800 2600 2400 2200 Tuntia vuodessa Vuosityöajan pituus: vuonna 1920

Lisätiedot

Töihin ulkomaille - lähetetyt työntekijät

Töihin ulkomaille - lähetetyt työntekijät Töihin ulkomaille - lähetetyt työntekijät Marika Peltoniemi 31.8.2010 Eläketurvakeskus KOULUTTAA EU/ETA-maat ja Sveitsi 2 EU:n sosiaaliturva-asetukset 883/2004 ja 987/2009: EU: Belgia, Bulgaria, Espanja,

Lisätiedot

Erilaisuus pelastustoimessa- Entä jos jäänkin yhteisön ulkopuolelle? Pekka Vänskä Uudenmaan pelastusliitto

Erilaisuus pelastustoimessa- Entä jos jäänkin yhteisön ulkopuolelle? Pekka Vänskä Uudenmaan pelastusliitto Erilaisuus pelastustoimessa- Entä jos jäänkin yhteisön ulkopuolelle? Pekka Vänskä Uudenmaan pelastusliitto Jäävuoriteoria Henkinen väkivalta, työssä kiusaaminen ja työsyrjintä Henkinen väkivalta on pitkään

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

Tämä on englanninkielisen asiakirjan käännös, jonka ainoana tarkoituksena on tehdä tekstin lukeminen sinulle helpommaksi.

Tämä on englanninkielisen asiakirjan käännös, jonka ainoana tarkoituksena on tehdä tekstin lukeminen sinulle helpommaksi. Tämä on englanninkielisen asiakirjan käännös, jonka ainoana tarkoituksena on tehdä tekstin lukeminen sinulle helpommaksi. Englanninkielinen alkuperäisteksi on määräävä, mitä tulee oikeuksiisi ja velvollisuuksiisi.

Lisätiedot

THE WARRANTY GROUP, INC. ONGELMIEN ESITTÄMISTÄ JA ILMOITTAMISTA KOSKEVAT PERIAATTEET

THE WARRANTY GROUP, INC. ONGELMIEN ESITTÄMISTÄ JA ILMOITTAMISTA KOSKEVAT PERIAATTEET THE WARRANTY GROUP, INC. ONGELMIEN ESITTÄMISTÄ JA ILMOITTAMISTA KOSKEVAT PERIAATTEET Yhtiön hallitus on hyväksynyt asiakirjan 18. lokakuuta 2011 PERIAATTEET The Warranty Group, Inc. on sitoutunut tarjoamaan

Lisätiedot

Kysymykset/vastaukset

Kysymykset/vastaukset Kysymykset/vastaukset 1) Mikä on L ORÉAL Ethics Open Talk -sivuston soveltamisalue? L ORÉAL Ethics Open Talk -sivusto noudattaa alla olevassa kysymyksessä 2 määriteltyjä ehtoja ja mahdollistaa seuraaviin

Lisätiedot

Ihmisoikeudet haltuun nuorisotyössä: Oikeuksilla syrjintää vastaan. Matti Jutila

Ihmisoikeudet haltuun nuorisotyössä: Oikeuksilla syrjintää vastaan. Matti Jutila Ihmisoikeudet haltuun nuorisotyössä: Oikeuksilla syrjintää vastaan Matti Jutila #ihmisoikeudet #nuorisotyö @ihmisoikeus @JutilaMatti Tarjolla tänään o Mitä oikeuksia puolustamme, kun vastustamme vihapuhetta?

Lisätiedot

Tietosuoja KERÄÄTKÖ TALLENNATKO KÄYTÄTKÖ HENKILÖTIETOJA? Mitä henkilötiedot ovat? Paremmat säännöt pienten yritysten kannalta.

Tietosuoja KERÄÄTKÖ TALLENNATKO KÄYTÄTKÖ HENKILÖTIETOJA? Mitä henkilötiedot ovat? Paremmat säännöt pienten yritysten kannalta. 0100101000011010100010001010110101101111000101000 00101000011010100010001010110101101111000101 Paremmat säännöt pienten yritysten kannalta Tietosuoja 01001001010000110101000100010101101011011110001 Tietosuojaa

Lisätiedot

KESKUSPÖLYNIMURIJÄRJESTELMÄT. hyvinvoinnin maailma...

KESKUSPÖLYNIMURIJÄRJESTELMÄT. hyvinvoinnin maailma... KESKUSPÖLYNIMURIJÄRJESTELMÄT hyvinvoinnin maailma... Hygieniaa ja mukavuutta yksinkertaisesti 1 Keskuspölynimuri 2 PVC-putket 3 Äänenvaimennin 4 Imurasia Kuvat ovat suuntaa-antavia. KESKUSPÖLYNIMURIJÄRJESTELMÄT

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAAT RY:N (KY) EDUSTAJISTON VAALIN MAINONTAMÄÄRÄYKSET

HELSINGIN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAAT RY:N (KY) EDUSTAJISTON VAALIN MAINONTAMÄÄRÄYKSET Keskusvaalilautakunta 2013 HELSINGIN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAAT RY:N (KY) EDUSTAJISTON VAALIN MAINONTAMÄÄRÄYKSET I Yleiset määräykset 1 Soveltamisala Näitä määräyksiä sovelletaan KY:n edustajiston vaalissa

Lisätiedot

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT 4.4.1. MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS 9. TOUKOKUUTA 2016 EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIEHISTÖ,

Lisätiedot

Eettiset ohjeet. www.polygongroup.fi

Eettiset ohjeet. www.polygongroup.fi Eettiset ohjeet Toimimme Aina Parhaaksesi. www.polygongroup.fi Our Responsibility Johdanto Polygonin eettisiin ohjeisiin Polygonin eettiset ohjeet sisältävät Polygonin yhteiskuntavastuun pääperiaatteet

Lisätiedot

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia 1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia Ihmisarvon kunnioittaminen ja siihen liittyen yhdenvertaisuus, syrjimättömyys ja yksityisyyden

Lisätiedot

Viron tasavallan hallitus ja Suomen tasavallan hallitus, jäljempänä osapuolet, jotka

Viron tasavallan hallitus ja Suomen tasavallan hallitus, jäljempänä osapuolet, jotka SOPIMUS VIRON TASAVALLAN HALLITUKSEN JA SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ YHTEISTYÖSTÄ ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISEMISEN, NIIHIN VARAUTUMISEN JA PELASTUSTOIMINNAN ALALLA Viron tasavallan hallitus ja Suomen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

ODE CODE OF CONDUCT. Coor Group

ODE CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE CODE OF CONDUCT Coor Group Vahvistettu Coorin hallituksessa 11. joulukuuta 2014 TOIMITUSJOHTAJAN LAUSUNTO PELIN SÄÄNNÖT Etiikassa on pohjimmiltaan kyse siitä, mitä tekoja pidetään oikeina ja miten

Lisätiedot

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t Tampereen yliopisto Yliopistopalvelut / tietohallinto Rehtorin päätös 28.8.2014. Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 2 2 Käyttövaltuudet ja käyttäjätunnus... 2 2.1 Käyttövaltuudet...

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 17. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

HYY Yhtymän sopimus Global Compactin periaatteiden noudattamisesta ja raportointi 2014 1 (6)

HYY Yhtymän sopimus Global Compactin periaatteiden noudattamisesta ja raportointi 2014 1 (6) HYY Yhtymän sopimus Global Compactin periaatteiden noudattamisesta ja raportointi 2014 1 (6) 2 (6) HYY YHTYMÄN GLOBAL COMPACTIN PERIAATTEIDEN NOUDATTAMISESTA HYY Yhtymä on hyväksytty YK:n Global Compact

Lisätiedot

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti?

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? MEMO/11/406 Bryssel 16. kesäkuuta 2011 Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? Kun olet lomalla varaudu yllättäviin tilanteisiin! Oletko aikeissa matkustaa toiseen EU-maahan,

Lisätiedot

Toiminta- periaatteet

Toiminta- periaatteet Toimintaperiaatteet Toimitusjohtajalta Hyvä Metson kollega, haluamme olla varmoja siitä, että kaikki työntekijät ymmärtävät, kuinka liikeasioissa toimitaan rehellisellä ja kestävällä tavalla. Sen vuoksi

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) 12313/15 ADD 7 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 23. syyskuuta 2015 Vastaanottaja: JAI 685 ASIM 93 FRONT 196 RELEX 741 CADREFIN 58 ENFOPOL 261 PROCIV

Lisätiedot

Sosiaalinen media työelämässä

Sosiaalinen media työelämässä Sosiaalinen media työelämässä 6.6.2014 Sosiaalinen media Yhtä selkeää määritelmää ei ole olemassa Kuka tahansa voi tuottaa sisältöä, muokata sitä, kommentoida, jakaa eteenpäin Sisältöä voi ainoastaan valvoa

Lisätiedot

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan.

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan. YLEISIÄ OHJEITA VALTUUTETULLE Seuraavat ohjeet perustuvat edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) säännöksiin sellaisina kuin ne lain voimaan tullessa 1.11.2007 olivat. Valtuutetun on oma-aloitteisesti

Lisätiedot

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt 10/11/2016 ESMA/2016/1477 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät...

Lisätiedot

Tamtron Group. May 31, 2013

Tamtron Group. May 31, 2013 Code of Conduct Tamtronin maine on tärkein omaisuutemme ja maineeseen vaikuttaa oma käytöksemme. Asiakkaat ja muut yhteistyökumppanit edellyttävät meiltä korkeaa etiikkaa samalla kun me täytämme sitoumuksemme

Lisätiedot

Ammattiliitto Nousu ry

Ammattiliitto Nousu ry Ammattiliitto Nousu ry Nordeassa työpaikkakiusaamista ei hyväksytä Pankin ohjeiden mukaan työpaikkakiusaamiseen on puututtava heti, kun sitä ilmenee Jokaisella on velvollisuus puuttua kiusaamiseen ja epäasialliseen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0132 (NLE) 10257/15 ACP 96 N 455 PTOM 13 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston päätös Euroopan kehitysrahaston

Lisätiedot

Sopimusrajoja koskevat ohjeet

Sopimusrajoja koskevat ohjeet EIOPABoS14/165 FI Sopimusrajoja koskevat ohjeet EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site: https://eiopa.europa.eu/

Lisätiedot

KESKEISET TOIMINTAPERIAATTEET TYÖNTEKIJÄNÄ

KESKEISET TOIMINTAPERIAATTEET TYÖNTEKIJÄNÄ KESKEISET TOIMINTAPERIAATTEET TYÖNTEKIJÄNÄ Yleinen vastuu työn tekemisestä 1. Työntekijän on työskenneltävä työsopimuksen mukaisesti vastuuntuntoisesti sekä Suomen lakia noudattaen kansalaisuudesta riippumatta.

Lisätiedot

HMV-sääntelyn tiekartta. Viestintämarkkinapäivä 8.10.2013 Apulaisjohtaja Marja Lehtimäki, markkinat

HMV-sääntelyn tiekartta. Viestintämarkkinapäivä 8.10.2013 Apulaisjohtaja Marja Lehtimäki, markkinat HMV-sääntelyn tiekartta Viestintämarkkinapäivä 8.10.2013 Apulaisjohtaja Marja Lehtimäki, markkinat Sisältö HMV-sääntely» Mitä ja miksi? HMV-sääntelyn punainen lanka Tiekartta 2013 2017» HMV-analyysit ja

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt Taidoista työpoluiksi projekti Sisältö Työelämän peruskäsitteet Työelämässä Poissaolot Työturvallisuus ja terveys Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet Työantajan oikeudet ja velvollisuudet

Lisätiedot

ebm-papst Menettelytapasäännöstö Vastuullisen ja oikeudenmukaisen kaupankäynnin periaatteet

ebm-papst Menettelytapasäännöstö Vastuullisen ja oikeudenmukaisen kaupankäynnin periaatteet ebm-papst Menettelytapasäännöstö Vastuullisen ja oikeudenmukaisen kaupankäynnin periaatteet Sisällysluettelo ebm-papst group of companies ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle 2 74673 Mulfingen Germany

Lisätiedot

ACCOUNTORIN EETTINEN TOIMINTAOHJE

ACCOUNTORIN EETTINEN TOIMINTAOHJE ACCOUNTORIN EETTINEN TOIMINTAOHJE MIKSI EETTINEN TOIMINTAOHJE ON TÄRKEÄ? Me haluamme olla luottamuksen arvoisia ja toimia vastuullisesti ja eettisesti asiakkaita, yhteistyökumppaneita, työntekijöitä, johtajia

Lisätiedot

Henkilökorttilaki ja Perusmaksutili vaikutukset alkaen

Henkilökorttilaki ja Perusmaksutili vaikutukset alkaen Henkilökorttilaki ja Perusmaksutili vaikutukset 1.1.2017 alkaen Kaksi 1.1.2017 voimaan astuvaa lakimuutosta helpottaa pankkipalvelujen tarjoamista oleskeluluvan saaneille. Henkilökorttilaki Ulkomaalaisen

Lisätiedot