MAINOSAIKATUTKIMUS / 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAINOSAIKATUTKIMUS 04 05 / 2011"

Transkriptio

1 MAINOSAIKATUTKIMUS / 2011

2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 YHTEENVETO 3 3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 4 4 SISÄLTÖJAKSOJEN MÄÄRITTELY Ohjelma ja ohjelmisto Mainonta Oman konsernin mainokset Tulevien ohjelmien esittelyt Ohjelmiin liittyvät kilpailut ja oheistuotteet Kuulutukset Menupohja Katkotunnukset Viralliset tiedotukset ja hyväntekeväisyysvetoomukset Sponsoritunnisteet Teleostolähetykset 14 5 OHJELMISTON YLEISKUVAUS 15 6 MAINONNAN MÄÄRÄ 17 7 MAINONNAN EROTTUMINEN MUUSTA OHJELMISTOSTA 21 8 MAINOSKATKOJEN SIJOITTELU 24 Liite 1. Tutkimuspäivien ohjelmatiedot 28 Liite 2. Koodausrunko 33 Liite 3. Sisältöjaksot katkon reunoilla silloin, kun katkotunnusta ei käytetty katkon molemmin puolin 35

3 1 JOHDANTO Tämän tutkimuksen tarkoitus on luokitella MTV3:n, Nelosen ja Tv Viiden ohjelmistoja niin, että Viestintävirasto voi tulosten nojalla selvittää, miten nämä televisiokanavat noudattavat televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain (744/1998) säännöksiä mainonnasta ja teleostolähetyksistä. Tutkimuksessa tarkastellaan mainonnan määrää, mainonnan sijoittelua ja mainonnan erottamista muusta ohjelmistosta. Lisäksi esitetään yleiskuvaus kanavien prime time -ohjelmistoista kuvaamalla ohjelmiston jakautuminen sisältöjaksoihin ja ohjelmaluokkiin. Tutkimuksessa ei tarkastella tuotesijoittelua tai sponsorointia ohjelmissa eikä sponsoroinnista ilmoittavien tunnisteiden sisältöä. Tutkimuksen aineisto koottiin huhti-toukokuussa 2011 viikoilla Tutkimuksessa on tukeuduttu lainsäädännön määräyksiin ja Viestintäviraston tekemiin linjauksiin. Siinä on hyödynnetty myös edellistä vastaavaa vuonna 2008 tehtyä tutkimusta. Vastaavat tutkimukset on tehty aiemmin kahdesti vuodessa vuosina Aiempien tutkimusten tapaan tämä tutkimus on toteutettu tallentamalla satunnaisesti valittuina päivinä prime time -ohjelmistoa niin, että jokainen viikonpäivä on edustettuna kaikilta tutkimukseen sisältyviltä tv-kanavilta. Televisio- ja radiotoiminnasta annettuun lakiin on tehty muutoksia, joista tämän tutkimuksen kannalta keskeisimmät ovat 20 minuutin säännön poistaminen sekä 45 minuutin säännön ja bruttoperiaatteen muuttaminen. 20 minuutin sääntö määräsi, että samaa ohjelmaa keskeyttävien peräkkäisten mainoskatkojen välillä tuli olla vähintään 20 minuuttia. Nykyään tällaista katkojen välistä aikarajoitusta ei ole. 45 minuutin sääntö määräsi, että pitkän elokuvan ja televisiota varten tehdyn elokuvan sekä muun audiovisuaalisen teoksen lähetyksen sai keskeyttää kerran kutakin 45 minuutin jaksoa kohti, jos teoksen suunniteltu kesto oli yli 45 minuuttia. Lisäksi bruttoperiaatteen mukaan lisäkeskeytys oli sallittu, jos teoksen suunniteltu kesto oli vähintään 20 minuuttia pidempi kuin kaksi tai useampi kokonaista 45 minuutin jaksoa. Uudistettujen säännösten mukaan pitkän elokuvan, televisiota varten tehdyn elokuvan, uutisohjelman ja yli 30 minuutin pituisen lastenohjelman saa keskeyttää mainoksilla ja teleostolähetyksillä kerran kutakin aikataulun mukaista 30 minuutin jaksoa kohti (23 :n 1 momentti). Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain ohella tutkimuksessa on hyödynnetty Viestintäviraston ohjeistusta mainonnan kestosta ja sijoittelusta 2. Lisäksi Viestintävirasto 1 Aiemmissa tutkimuksissa tarkasteltavina olivat MTV3:n ja Nelosen lisäksi keväisin Subtv ja syksyisin yksi digitaalinen kaupallinen kanava (Urheilukanava tai The Voice / Tv Viisi). 2 Viestintäviraston ohjeistus mainonnan kestosta ja sijoittelusta: ( , päivitetty ) 1

4 on ottanut kantaa overlay-mainontaan ja jaetun kuvaruudun käyttöön mainonnassa 3. Tutkimuksessa on hyödynnetty myös Euroopan Komission tulkintaa jaetun kuvaruudun käytöstä mainonnassa 4. Tutkimuksen toteutti Tampereen yliopiston Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus COMET. Vastaavana tutkijana toimi erikoistutkija Esa Reunanen. Tutkimusaineiston analysoi ja tutkimusraportin kirjoitti tutkija Paula Haara. Tutkimusaineiston keruusta vastasivat Reunanen ja Haara yhdessä. Viestintävirastossa tutkimuksesta ovat vastanneet apulaisjohtaja Merja Saari ja lakimies Sirpa Sillstén. 3 Viestintäviraston kannanotto jaetun kuvaruudun käytöstä mainonnassa, diaarinumero 1162/9220/2010: ytosta..pdf ( ) 4 Euroopan Komission tulkitseva tiedonanto 2004/C 102/02, kohta 3.1 Jaettu kuvaruutu: 2

5 2 YHTEENVETO Keskimääräinen mainosaika tasatuntia kohti ylitti kaikilla kolmella tarkastellulla kanavalla 12 minuuttia. Keskimääräinen mainosaika tasatuntia kohti oli Tv Viidellä ja Nelosella kummallakin 12 minuuttia 7 sekuntia ja MTV3:lla 12 minuuttia 28 sekuntia. Mainontaa yli 12 minuuttia sisälsi Tv Viidellä 86 % tasatunneista, MTV3:lla 89 % tasatunneista ja Nelosella 69 % tasatunneista. Katkotunnuksia käytettiin kaikilla samaa ohjelmaa keskeyttävillä katkoilla lukuun ottamatta MTV3:lla kesken ohjelman nähtyä kahta sponsorin mainosta. Ohjelmien välisillä katkoilla katkotunnusten käyttämisessä oli kanavakohtaisia eroja. Tv Viidellä katkotunnuksia käytettiin aina molemmin puolin katkoa. MTV3:lla käytettiin asianmukaisesti katkotunnuksia katkon molemmin puolin viittä yksittäistä poikkeusta lukuun ottamatta. Nelosella oli tutkimusajankohtana kolme toistuvaa ohjelmaa, joiden alussa ja lopussa ei käytetty katkotunnuksia (Nelosen uutiset, Nelosen sää ja Valion kotiruoka live). Lisäksi Keno-ohjelman lopussa ei käytetty katkotunnuksia, ja ohjelman alusta katkotunnus puuttui kolmessa tapauksessa seitsemästä. Muiden ohjelmien reunoilla Nelosella käytettiin katkotunnuksia. Kaikkiaan Nelosella katkotunnus oli molemmin puolin katkoa noin kolmanneksessa ohjelmien välisistä katkoista. Tv Viidellä kaikki mainokset sijoittuivat yhtä poikkeusta lukuun ottamatta samaa ohjelmaa keskeyttäville katkoille. MTV3:n mainoksista hieman alle puolet ja Nelosen mainoksista reilu kaksi kolmannesta sijoittui samaa ohjelmaa keskeyttäville katkoille. Jaetun kuvatilan tekniikkaa hyödyntäviä mainoksia esitettiin ainoastaan Tv Viidellä. Mainosruudun yläpuolella käytettiin tällöin tekstiä mainos. MTV3:lla ja Nelosella jaetun kuvaruudun tekniikkaa käytettiin oman toiminnan edistämiseen. Ohjelman aikaista overlay-mainontaa ei ollut, mutta Nelosella näytettiin ohjelmaesittelyn päällä kymmeneen otteeseen hetki sponsorin logoa, mikä tässä tulkittiin mainonnaksi. Lisäksi Nelosella ja MTV3:lla näytettiin ohjelman päälle liitettyjä oman konsernin mainoksia ja tulevista ohjelmista kertovia tekstejä. Tutkimusjaksoon sisältyi kaksitoista elokuvaa. Niissä oli kahta poikkeusta lukuun ottamatta enintään yksi katko kutakin aikataulun mukaista 30 minuutin jaksoa kohti. 3

6 3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tutkimusaineisto kerättiin tallentamalla MTV3:n Nelosen ja TV Viiden ohjelmistoa yhteensä 21 päivänä viikkojen aikana. Aineistossa on mukana jokainen viikonpäivä yhden kerran kunkin kanavan osalta. Analyysit on tehty prime time -ohjelmistosta eli klo ja välisestä lähetysajasta. Ohjelman keskeyttävien mainoskatkojen määrää elokuvissa, uutisohjelmissa ja lastenohjelmissa koskevassa analyysissä mukana ovat lisäksi viimeistään klo alkavat ohjelmat kokonaisuudessaan, vaikka ne jatkuisivat klo 23 jälkeen. Sen sijaan ennen klo 18 alkaneet ohjelmat eivät ole tässä analyysissä mukana. Tallennuspäivät ja -ajat olivat seuraavat: TV5 ke TV5 to MTV3 ti MTV3 ke MTV3 to TV5 pe Nelonen la Nelonen su Nelonen ma Nelonen ti Nelonen ke MTV3 pe MTV3 la MTV3 su MTV3 ma TV5 ti Nelonen to Nelonen pe TV5 la TV5 su TV5 ma Tutkimusaineiston tallentamiseen käytettiin Topfield TF 500 PVRc -merkkistä digiboksia ja siihen kytkettyä tallentavaa dvd-soitinta. Digiboksiin asennettiin TAP-ohjelma, jolla kellonaika sekunnin tarkkuudella saatiin dvd:lle tallentuvaan televisiokuvaan mukaan. Tutkimusaineisto analysoitiin katsomalla dvd-levyt tietokoneella siihen asennetun VLC Media Player -ohjelman avulla ja tekemällä tarvittavat luokitusmerkinnät Microsoft Excel -ohjelmaan. Tallennuksessa käytetty digiboksi poimi tallenteissa näkyvän kellonajan lähetysvirrasta. Kellonajan oikeellisuus tarkastettiin jokaisena tallennuspäivänä vähintään yhden kerran 4

7 vertaamalla sitä Yleisradion aikamerkkiin. Jos poikkeama oli enemmän kuin yksi sekunti, tallenne hylättiin ja valittiin uusi tallennuspäivä. Näin jouduttiin toimimaan yhtenä tallennuspäivänä. Tutkimustallenteet analysoitiin luokittelemalla ohjelmistot sisältöjaksoittain sekunnin tarkkuudella Excel-lomakkeelle. Sisältöjakso vaihtui aina jakson tyypin vaihtuessa. Esimerkiksi klo 18 alkavan elokuvan kuulutus on ensimmäinen sisältöjakso, sponsoritunniste toinen jakso, elokuvan alku katkotunnukseen saakka kolmas jakso, katkotunnus neljäs jakso, mainokset viides jakso, tulevan ohjelman esittely kuudes jakso jne. Ohjelmajaksot ryhmiteltiin yhteentoista ohjelmaluokkaan. Luokittelu on sama, kuin Suomalainen televisiotarjonta tutkimuksessa käytetty ns. Finnpanel-luokitus 5. Katkoista merkittiin katkoa edeltävä ja seuraava erotinjakso sekä katkon sijoittuminen ohjelmistoon (ohjelman välissä, ohjelman keskellä, jaetussa kuvatilassa ohjelman aikana tai overlay-mainonta ohjelman aikana). Ohjelmakohtaisia muuttujia olivat mainoskatkojen määrä, ohjelman pituus ohjelmatietojen mukaan ja ohjelmatietojen mukaisten 30 minuutin jaksojen lukumäärä. Myös ohjelman nimi kirjattiin ylös. Katkokohtaisten ja ohjelmakohtaisten muuttujien lisäksi luokituslomakkeelle merkittiin jokaiseen sisältöjaksoon kanava, lähetyspäivä, sisältöjakson alkuaika ja sisältöjakson kesto. Luokitusrunko on liitteessä pdf&title=Julkaisuja%

8 4 SISÄLTÖJAKSOJEN MÄÄRITTELY 4.1 Ohjelma ja ohjelmisto Televisio- ja radiotoiminnasta annettuun lain (jäljempänä laki ) 26 :n mukaan audiovisuaalisella ohjelmalla tarkoitetaan elokuvaa, televisio-ohjelmaa, tapahtuman välittämistä yleisölle tai muuta vastaavaa pääasiassa liikkuvista kuvista ja äänestä muodostuvaa kokonaisuutta. Lain 2 :n mukaan ohjelmistolla tarkoitetaan audiovisuaalisten ohjelmien tai radioohjelmien muodostamaa ennalta valikoitua kokonaisuutta. Tässä tutkimuksessa ohjelmina pidettiin ohjelmatiedoissa ilmoitettuja ohjelmia. Tulevia ohjelmia koskevat ilmoitukset, kuten uutisotsikot, luettiin tulevien ohjelmien esittelyiksi, jos niistä ei ollut mainintaa ohjelmatiedoissa. Samoin lähetyksen aikana käytyjä katsojakilpailuja ei tulkittu ohjelmiksi vaan ohjelmiin liittyviksi kilpailuiksi, jos niistä ei ollut mainintaa ohjelmatiedoissa. 4.2 Mainonta Lain 2 :n mukaan mainonnalla tarkoitetaan tavallisesti maksua tai muuta vastiketta vastaan televisio- ja radiotoiminnassa lähetettävää tiedotetta, ilmoitusta tai muuta viestiä, joka ei ole sponsorointia eikä tuotesijoittelua ja jonka tarkoituksena on edistää mainostajan hyödykkeiden myyntiä taikka taloudellista toimintaa harjoittavan mainostajan tunnettuutta. Viestintäviraston mainonnan kestoa ja sijoittelua koskevan ohjeistuksen (jäljempänä Viestintäviraston ohjeistus ) mukaan sponsoritunnisteiden esittämistä muualla kuin niille määrätyillä paikoilla, kuten ohjelmien ennakkomainosten yhteydessä, pidetään mainontana. Tutkimuksessa luokiteltiin mainonnaksi kaikki sisältöjaksot, jotka säädösten mukaan luetaan mainosaikaan. Tutkimuksen kohteena on perinteinen eli nk. spottimainonta, eikä tutkimuksessa tarkastella tuotesijoittelua tai sellaista sponsorointia, jota ei lueta mainosaikaan. Viestintäviraston ohjeistuksen mukaan televisiotoiminnan oman toiminnan edistäminen on erityinen mainonnan muoto, jossa lähetystoiminnan harjoittaja mainostaa omia tuotteitaan, palvelujaan, ohjelmiaan tai kanaviaan. Oman toiminnan edistämistä, kuten ohjelmien ennakkomainoksia (trailerit), televisiotoiminnan harjoittajan internetsivujen ja teksti-tv:n mainostamista tai omien kanavien mainostamista, ei lueta mainosaikaan, ellei se sisällä kaupallisia elementtejä kuten tietoja tuotteiden ja palveluiden hinnoista, 6

9 ostokehotuksia ja tarjouksia, jotka eivät koske suoraan ohjelmatoimintaan liittyviä oheistuotteita. Omalla kanavalla tarkoitetaan paitsi niitä televisiokanavia, joilla televisiotoimija lähettää varsinaista ohjelmaansa, myös sellaisen yhtiön kanavaa, jossa televisiotoiminnan harjoittaja käyttää tosiasiallista määräysvaltaa. Tutkimuksessa tällaisia saman konsernin kanavia olivat MTV Median tv-kanavat (MTV3, Subtv, Canal+, AVA, MTV3 Max/Fakta/Leffa/Juniori/Sarja/Scifi/Komedia), SBS Median tv-kanavat (Tv Viisi ja The Voice TV) sekä Nelonen Median tv-kanavat (Nelonen, JIM, Liv, Nelonen Pro/Kino/Perhe/Maailma). Myös samaan konserniin kuuluvien radioasemien mainostaminen, kuten The Voice radion mainostaminen Tv Viidellä sekä Radio Aallon mainostaminen Nelosella, tulkittiin oman toiminnan edistämiseksi, eikä sitä siis laskettu mainosajaksi. Oman toiminnan edistäminen luokiteltiin mainonnaksi kuitenkin silloin, jos se sisälsi kaupallisia elementtejä. Mainonnaksi luokiteltua oman toiminnan edistämistä olivat esimerkiksi ostokehotuksia ja tarjouksia sisältävät omien maksullisten kanavien kanavamainokset sekä tulevan ohjelman mainokset, joissa yhteistyökumppanin logo oli esillä ohjelmamainoksen aikana. Viestintäviraston ohjeistuksen mukaan myös mustat sekunnit luetaan mainosaikaan kuuluviksi. Tässä tutkimuksessa sisältöjakso merkittiin alkavaksi siitä hetkestä, kun jakson tyyppi vaihtuu. Mustat sekunnit lukeutuivat niitä edeltävään sisältöjaksoon riippumatta siitä, mikä oli sisältöjakson tyyppi (mainos, ohjelma, kuulutus jne.). Näin ollen kahden mainosspotin välissä olevat mustat sekunnit ja mainosjaksoa seuraavat mustat sekunnit lukeutuivat mainosaikaan ja mainosjaksoja edeltävät mustat sekunnit edeltävään sisältöjaksoon. Mainosaikaan luettavan sisällön kriteereitä kuvataan yksityiskohtaisemmin luvussa 6 Mainonnan määrä. Jaetun kuvaruudun tekniikan käyttö mainonnassa Euroopan Komission tulkitsevan tiedonannon mukaan mainonta jaetussa kuvaruudussa tarkoittaa toimituksellisen sisällön ja mainonnallisen sisällön samanaikaista tai rinnakkaista lähettämistä esimerkiksi siten, että yksi tai useita mainospaloja ilmestyy erityiseen ikkunaan ohjelman aikana ja kuvaruudussa näkyy kaksi eri kuvaa. Viestintävirasto on esittänyt kannanottonsa jaetun kuvaruudun käytöstä mainonnassa (jäljempänä Viestintäviraston kannanotto ). Kannanotossa todetaan, että jaetun kuvaruudun tekniikalla toteutettu mainonta lasketaan täysimääräisesti mainosajaksi riippumatta siitä, kuinka suuressa osassa ruutua mainos esitetään. 7

10 Jaetun kuvaruudun tekniikkaa käytettiin toimituksellisen sisällön ja mainonnallisen sisällön yhtäaikaiseen esittämiseen Tv Viidellä. Sen sijaan MTV3:lla ja Nelosella jaetun kuvaruudun tekniikkaa käytettiin vain tulevien ohjelmien esittelyissä, ohjelmaan liittyvissä katsojakilpailuissa, oman konsernin mainoksessa ja menupohjissa. Ohjelman päälle liitetty mainonta eli overlay-mainonta Viestintäviraston kannanotossa erotetaan jaetun kuvaruudun tekniikalla toteutettu ja overlay-mainonta toisistaan. Overlay-mainonnassa ohjelmakuvan päälle liitetään mainoksia. Kuvaruutu ei jakaudu, vaan ohjelma näkyy edelleen koko ruudulla mainoksen peittämää osaa lukuun ottamatta. Viestintäviraston kannanoton mukaan myös overlay-mainonta lasketaan täysimääräisesti mukaan mainosaikaan riippumatta siitä, kuinka isossa osassa kuvaruutua mainos esitetään. MTV3:lla ja Tv Viidellä ei esitetty ohjelmakuvan päälle liitettyjä overlay-mainoksia. Nelosella nähtiin kymmeneen otteeseen ohjelmaesittelyn aikana sponsorin logo, joka oli liitetty ohjelmaesittelyn päälle overlay-tekniikalla. Koska sponsoritunniste esitettiin tässä tapauksessa muussa yhteydessä kuin sponsoritunnisteiden esittämiselle määrätyllä paikalla, on ohjelmaesittelystä luettu mainosaikaan se osuus, jolloin sponsorin logo näkyi. Nelosella ja MTV3:lla nähtiin oman konsernin mainoksia ja tulevista ohjelmista kertovia tekstejä ohjelmakuvan päällä, mutta niitä ei tutkimuksessa erikseen tarkasteltu. Mainontaa jaetussa kuvaruudussa ja ohjelman päällä tarkastellaan lähemmin luvussa 7 Mainonnan erottuminen muusta ohjelmistosta. 4.3 Oman konsernin mainokset Oman konsernin mainonta on televisiontoiminnan harjoittajan oman toiminnan edistämistä, eikä sitä lueta mainosaikaan, mikäli toimilla tarjotaan katsojalle tiettyyn ohjelmaan tai televisiotoimintaan yleensä liittyvää lisäinformaatiota. (Viestintäviraston ohjeistus) Tutkimuksessa oman konsernin mainoksiksi laskettiin omien kanavien kanavamainonta, rekrytointi-ilmoitukset sekä internet-sivujen, teksti-tv:n ja maksuttoman netti-tv:n mainonta (MTV3:n Katsomo.fi:ssä suurin osa sisällöstä ilmaista, Nelosen Ruutu.fi). Lisäksi oman konsernin mainokseksi tulkittiin katsojakilpailut, jotka eivät liittyneet johonkin kanavan tv-ohjelmaan ja jotka eivät sisältäneet mainonnallisia elementtejä. Samaan konserniin kuuluvien maksullisten kanavien mainonta luettiin mukaan mainosaikaan vain, jos spotti sisälsi ostokehotuksia. Tv Viidellä oman konsernin mainokseksi tulkittiin SBS-median rekrytointimainos, jossa haettiin sisällöntekijöitä (10.5.). Samoin MTV3:lla esitetty spotti, jossa kehotettiin mainostamaan MTV3:lla, tulkittiin oman konsernin mainokseksi (28.4.). 8

11 Tv Viiden internetsivuilla (16.5.) ja MTV3:lla tekstiviestin lähettämällä (8.5.) pystyi osallistumaan elokuva-aiheiseen kilpailuun. Nelosella esitettiin Saimin enkelit -ohjelman lopputekstien aikana jaetussa kuvatilassa teksti, jonka mukaan kanavan internetsivuilla saattoi käydä äänestämässä Trendin enkelimäisintä kansikuvaa (2.5.). Nämä kolme katsojakilpailua tulkittiin ohjelmaan liittyvän kilpailun sijaan oman konsernin mainoksiksi, koska kilpailut eivät liittyneet kyseisten televisiokanavien ohjelmiin. Ne eivät myöskään sisältäneet mainonnallisia elementtejä. Samoilla perusteilla oman konsernin mainokseksi tulkittiin myös Tv Viideltä nähty kilpailu, johon osallistumalla saattoi voittaa Voicen festaripassin (15.5.). MTV3:n maksullisen Canal+ -kanavan (26.4., 6.5., 8.5. ja 9.5.) ja MTV3 Maxin (26.4. ja 6.5.) kanavamainokset tulkittiin oman konsernin mainoksiksi silloin, kun ne eivät sisältäneet ostokehotuksia. Nelosella esitettiin maksullisten Nelonen Maailman (jokaisena tutkimuspäivänä) ja Nelonen Pro:n (30.4.) kanavamainoksia, jotka tulkittiin samoista syistä oman konsernin mainoksiksi. Myös Nelosella esitetyt Radio Aallon kanavamainokset (2.5., 3.5. ja 13.5.) tulkittiin oman konsernin mainoksiksi. Oman konsernin mainokseksi tulkittiin myös Nelosella Radio Aallon järjestämää ilmaiskonserttia mainostava spotti (12.5.). Konsertin parhaat palat saattoi katsoa Neloselta. MTV3:lla kuuluttaja kertoi yhden kuulutuksen yhteydessä Katsomo.fi-palvelusta, mutta tämä sisältöjakso luokiteltiin kuulutukseksi (ks. luku 4.6) eikä oman konsernin mainosta huomioitu. MTV3:lla ja Nelosella esitettiin oman konsernin overlay-mainontaa ohjelmakuvan päällä, kuten viittauksia kanavan internetsivuille, mutta niitä ei tutkimuksessa tarkasteltu. 4.4 Tulevien ohjelmien esittelyt Tulevien ohjelmien esittely on oman konsernin mainosten tapaan televisiotoiminnan harjoittajan oman toiminnan edistämistä, eikä sitä lueta mainosaikaan, mikäli toimilla tarjotaan katsojalle tiettyyn ohjelmaan tai televisiotoimintaan yleensä liittyvää lisäinformaatiota. (Viestintäviraston ohjeistus) Tulevien ohjelmien esittelyllä tarkoitetaan tutkimuksessa oman konsernin kanavien ja oman konsernin ilmaisen netti-tv:n ennakkomainoksia (trailerit eli ohjelmaotteista koostuvat esittelyjaksot) ja ohjelmaesittelyjä pois lukien kuulutukset ja menupohjat. Tulevien ohjelmien esittelyksi tulkittiin myös epäsäännöllisesti esitettävät lyhyet uutislähetykset, joissa kerrottiin päivän uutisotsikot ja viitattiin tulossa olevaan pidempään lähetykseen ja joista ei ollut mainintaa ohjelmatiedoissa. Tällaisia lyhyitä uutislähetyksiä esiintyi MTV3:lla ja Nelosella jokaisena tutkimuspäivänä. Tulevan ohjelman esittely rakentui tyypillisesti niin, että ensin näytettiin ote esiteltävästä ohjelmasta. Ruudussa näkyi myös sen kanavan logo, josta esiteltävä ohjelma oli katsottavissa. Ohjelmaotteen päälle tuli ohjelman esitystiedot. Tv Viidellä ohjelmaote saattoi jatkua omassa pienessä kuvaruudussa ruudun vasemmassa ylälaidassa ja ohjelmatiedot näkyä taustalla, jossa oli esimerkiksi kuvaputkitelevisioita tai elokuvaesittelyissä valkokangas. Ohjelmaesittelyjen aikana 9

12 myös kuuluttaja kertoi esitystiedot. MTV3:lla ja Nelosella hyödynnettiin tulevien ohjelmien esittelyissä myös jaetun kuvaruudun tekniikkaa ohjelman lopputekstien aikana. MTV3:lla ohjelmatietojen yhteydessä näkyi myös linkki kanavan internetsivuille ja teksti-tv:n sivu, josta saattoi katsoa lisää ohjelmatietoja. Katsomo.fi-palvelun kautta katsottavissa olevien ohjelmien esittelyn yhteydessä näytettiin Katsomon logo. Kotimaisten ohjelmien esittelyn yhteydessä näytettiin Suomen lippuavainmerkkiä. MTV3:lla tulevista ohjelmista kerrottiin myös menupohjissa, joiden alalaidassa saattoi lukea esimerkiksi Jännitys tiivistyy! Idolsin neljäs finaali su Tätä ei tutkimuksessa erikseen noteerattu, vaan nämä sisältöjaksot luokiteltiin menupohjaksi (ks. luku 4.7). Vastaavasti Nelosella ja MTV3:lla tulevista ohjelmista tiedotettiin ohjelmakuulutuksen aikana. Nelosella oli seuraavaksi alkavan ohjelman nimen alla pysäytyskuva esiteltävän ohjelman päähenkilöstä sekä teksti Uusi tarina alkaa, Pro Patria, Virta tänään 21. Lisäksi MTV3:lla ja Nelosella kuuluttaja saattoi kertoa kuulutuksen yhteydessä tulevasta ohjelmistosta. Nämä sisältöjaksot luokiteltiin kuulutuksiksi (ks. luku 4.6) eikä tulevista ohjelmista tiedottamista huomioitu erikseen. MTV3-kanavalla esiintyi yhdistelmäruutu, jossa oli samanaikaisesti tulevien ohjelmien esittelyjä ja omien internet-sivujen mainontaa. Ruudulla näkyi myös kellonaika. Yhdistelmäruutu sijaitsi yleensä mainosjaksojen lopussa ennen katkotunnusta. Yhdistelmäruudut tulkittiin tulevan ohjelman esittelyksi, koska sitä oli ruudulla eniten. MTV3:lla ja Nelosella esiintyi tulevista ohjelmista kertovia tekstejä kuvaruudun yläreunassa ohjelmakuvan päällä, kuten Seuraavaksi Kymmenen uutiset, mutta niitä ei tarkasteltu tutkimuksessa. 4.5 Ohjelmiin liittyvät kilpailut ja oheistuotteet Lain 29 :n 2 momentissa teleostolähetysten ja televisiomainosten aikarajoitusten yhteydessä todetaan, ettei mainosten aikarajoitusta sovelleta televisiotoiminnan harjoittajan ilmoituksiin sen omista audiovisuaalisista ohjelmista ja ohjelmiin suoraan liittyviin oheistuotteisiin. Ohjelmiin suoraan liittyviksi oheistuotteiksi mainitaan Viestintäviraston ohjeistuksessa esimerkiksi kieliohjelmiin liittyvät nauhoitteet ja kirjat. Myöskään ohjelmiin liittyviä katsojakilpailuja ei laskettu tutkimuksessa mainosaikaan. Millään kanavalla ei tutkimusjaksolla esiintynyt ohjelmiin liittyviä tuotekuulutuksia. Tv Viidellä esiintyi tutkimusjaksolla yksi spotti, joka laskettiin ohjelmaan liittyväksi kilpailuiksi. Kuuntelemalla Voice radion iltapäivälähetystä saattoi voittaa liput Linkin Parkin keikalle (29.4.). MTV3:lla esiintyi kaksi kanavan ohjelmaan liittyvän katsojakilpailun mainosta: Biisikärpänenkilpailun mainos (7.5.) ja Kauniit ja rohkeat -kilpailun mainos (27.4., ja 6.5.). Biisikärpänenohjelman kilpailu myös käytiin lähetyksessä. MTV3:lla kuuluttaja kertoi yhden kuulutuksen yhteydessä katsojakilpailusta, mutta tämä sisältöjakso luokiteltiin kuulutukseksi eikä katsojakilpailua huomioitu. Nelosella kuuluttaja saattoi kertoa menupohjan aikana päättyvään ohjelmaan liittyvästä kilpailusta, mutta sisältöjakso luokiteltiin menupohjaksi eikä katsojakilpailua huomioitu. 10

13 4.6 Kuulutukset Kuulutuksiksi katsottiin sisältöjaksot, joissa kerrottiin seuraavaksi alkavan ohjelman nimi muttei useamman ohjelman nimeä. Jos tiedotettiin seuraavaksi alkavan ohjelman lisäksi muista päivän ohjelmista, sisältöjakso luokiteltiin menupohjaksi (ks. luku 4.7). Muunlaiset ohjelmaesittelyt kuin kuulutukset ja menupohjat, luokiteltiin tulevien ohjelmien esittelyiksi (ks. luku 4.4). Kuulutuksia käytettiin toisinaan myös katkotunnuksina. Ohjelmiston yleiskuvauksessa (luku 5) ne on tällöinkin luokiteltu kuulutuksiksi, kun taas katkojen erottumista tarkasteltaessa ne on katsottu katkotunnuksiksi (luku 7). Kuulutuksen elementit olivat teksti seuraavaksi, elokuva, alkaa nyt tai Nelosella nyt, sekä alkavan ohjelman nimi ja kanavan logo. Kuulutuksessa saattoi olla pelkkää tekstiä, tai joskus kuuluttaja kertoi alkavasta ohjelmasta tekstin ohessa. Kuulutusten kesto oli Tv Viidellä sekuntia, MTV3:lla 7 27 sekuntia ja Nelosella lyhyissä kuulutusversioissa 6 7 sekuntia, pitkissä kuulutusversioissa sekuntia ja viikonlopun elokuvien kuulutuksissa sekuntia. Tv Viidellä kuulutukseksi merkittiin kokonaisuus, jossa ensin näytetään samaa liikkuvaa kuvaa tai grafiikkaa, joita Tv Viisi käytti katkotunnuksissaan. Tämän jälkeen katkotunnuksissakin käytetty taustamusiikki jatkuu taustalla ja kuvaruudussa vasemmalla näkyy otetta alkamassa olevasta ohjelmasta omassa pienehkössä kuvaruudussa ja oikealla on teksti seuraavaksi ja ohjelman nimi, tai elokuva ja elokuvan nimi, sekä kanavan logo 5. Taustakuvaversioita oli kolme, esimerkiksi leikkiautorata. Kuuluttaja kertoi, jos ohjelma sisälsi voimakkaita kohtauksia, jotka saattaisivat olla haitallisia lapsille. MTV3:lla oli tutkimusajankohtana kuulutuksissa viisi teemaa, esimerkiksi melojat melomassa tai nuoren tytön matka kotoa Idols-kilpailuihin esiintymään suurelle yleisölle. Liikkuvan kuvan päälle tulee teksti seuraavaksi, kanavan logo, ohjelman nimi ja mahdollinen k-merkintä. Kuuluttaja saattaa kertoa alkavasta ohjelmasta, tulevasta ohjelmistosta, katsojakilpailusta kanavan nettisivuilla tai Katsomo.fi-palvelusta. Nelosella näytettiin ensin pidempi versio kuulutuksesta, minkä jälkeen nähtiin vielä mainoksia. Mainosten jälkeen juuri ennen ohjelman alkua tuli vielä lyhyt kuulutus. Pidemmissä kuulutuksissa kanavan logoa kuvaava sininen kuutio muuttaa asioita paremmaksi tai joksikin muuksi. Esimerkiksi leikkiautot alkavat kulkea kovempaa, kun autoradan muuntajan tilalle vaihdetaan sininen kuutio. Pidempien kuulutusten aikana ruutuun ilmestyy teksti viihde on hyväksi ja sitten teksti Nelosella nyt ja ohjelman nimi. Kuuluttaja saattaa kertoa alkavasta ohjelmasta tai tulevasta ohjelmistosta. Juuri ennen ohjelman alkua nähtyjen lyhyiden kuulutusten taustat toistavat pidempien kuulutusten teemoja. Ruudussa lukee ohjelman nimi, teksti alkaa nyt ja kanavan logo. Ennen viikonlopun leffaputken elokuvaa nähtiin kuulutus, jossa pariskunta alkaa katsoa kotona elokuvaa punaviinilasien kera. Sitä ennen nainen nappaa mieheltä kannettavan tietokoneen ja kännykän, jonka hän pudottaa akvaarioon. 11

14 4.7 Menupohja Menupohja on kuvaruutu, jota käytetään tulevista ohjelmista kertomiseen. Menupohjat erosivat kuulutuksista siinä, että niissä kerrottiin seuraavaksi alkavan ohjelman nimen lisäksi päivän ohjelmatietoja pidemmälle. Ne esitettiin ohjelmien jälkeen, kun taas kuulutukset esitettiin Nelosella näytettyä pidempää kuulutusversiota lukuun ottamatta juuri ennen ohjelman alkua. Menuun kuului kanavan logo, teksti seuraavaksi tai tulossa, seuraavana esitettävän ohjelman nimi ja luettelo kahdesta siitä seuraavasta ohjelmasta esitysaikoineen. Menupohjien kesto oli Tv Viidellä sekuntia, MTV3:lla 7 12 sekuntia ja Nelosella sekuntia. Menupohjia saatettiin käyttää myös katkotunnusten paikalla. Tällöin menupohjat ovat samalla myös katkotunnuksia. Ohjelmiston yleiskuvauksessa (luku 5) ne on tällöinkin luokiteltu menupohjiksi, mutta katkojen erottuvuuden tarkastelussa (luku 7) ne on katsottu katkotunnuksiksi. Tv Viidellä menupohjaksi merkittiin kokonaisuus, jossa ensin näytetään pidempänä versiona samaa liikkuvaa kuvaa tai grafiikkaa, joita Tv Viisi käyttää katkotunnuksissaan. Tämän jälkeen katkotunnuksissakin käytetty taustamusiikki jatkuu taustalla, ja liikkuva kuva tai grafiikka jatkuu kuvatilassa vasemmalla pienessä omassa kuvaruudussa. Oikealle tulee teksti tulossa ja kolme seuraavaa ohjelmaa. Tekstin tausta vaihtelee menupohjan aloittavan liikkuvan kuvan tai grafiikan mukaisesti. Esimerkiksi jos alussa norsut hyppivät trampoliinilla, niin menutekstin taustana oli norsun kärsä, joka tavoittelee pähkinöitä. MTV3:lla menu on valkoisella pohjalla. Jokaisen ohjelmatekstin edessä on pienessä ruudussa pysäytyskuva ohjelmasta tai ohjelman logo. Lisäksi ruudun alalaidassa saattaa olla tulevan ohjelman mainos, esimerkiksi: Jännitys tiivistyy! Idolsin neljäs finaali su 19.00, tai viittaus kanavan internetsivuille. Nelosen menupohjissa tekstin lisäksi myös kuuluttaja saattaa kertoa seuraavaksi vuorossa olevan ohjelman nimen, päivän tulevasta ohjelmistosta tai päättyvään ohjelmaan liittyvästä kilpailusta kanavan internetsivuilla. Nelosen menupohjat esitettiin jaetussa kuvatilassa ohjelman lopputekstien aikana. 4.8 Katkotunnukset Laki ei erikseen määrittele katkotunnusten sisältöä. Viestintäviraston ohjeistuksen mukaan katkotunnuksessa tulee olla jokin yhtenäinen ja samanlaisena toistuva kuvaja/tai äänielementti. Tunnuksessa ei tule olla mainoksissa tai ohjelmissa esiintyviä elementtejä. Menun käyttäminen katkotunnuksena on hyväksyttävää, jos katkotunnuksena käytettävä menu eroaa selvästi kanavan muissa yhteyksissä käyttämistä menupohjista. Viestintäviraston mukaan ohjelman alku- ja lopputekstejä tai pelkän mustan esittämistä ei voida pitää lain tarkoittamina katkotunnuksina. Samaa ohjelmaa keskeyttävät katkot Samaa ohjelmaa keskeyttävillä katkoilla käytettiin erityisiä lyhyitä katkotunnuksia, joiden kesto Tv Viidellä oli 3 5 sekuntia (yhdessä katkotunnusversiossa

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 48/2007. Television lastenohjelmatarjonta syksyllä 2006

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 48/2007. Television lastenohjelmatarjonta syksyllä 2006 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 48/2007 Television lastenohjelmatarjonta syksyllä 2006 Helsinki, 2007 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 1.10.2007 Tekijä Annikka Suoninen Julkaisun laji Tutkimus

Lisätiedot

Markkinakatsaus 4b/2010. Katsaus audiovisuaalisen median markkinoihin. Markkinakatsaus 4b/2010

Markkinakatsaus 4b/2010. Katsaus audiovisuaalisen median markkinoihin. Markkinakatsaus 4b/2010 Markkinakatsaus 4b/2010 Katsaus audiovisuaalisen median markkinoihin 2010 Markkinakatsaus 4b/2010 Markkinakatsaus 4b/2010 - Katsaus audiovisuaalisen median markkinoihin 2010 13.12.2010 Viestintävirasto

Lisätiedot

SUVI-ESISELVITYSHANKE LOPPURAPORTTI

SUVI-ESISELVITYSHANKE LOPPURAPORTTI SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008 LOPPURAPORTTI PAIKALLISEN DIGIMEDIATUOTANNON JAKELUKANAVAT JA TEKNIIKAT, PALVELUT JA LIIKETOIMINTAMALLIT SEKÄ TOIMIJOIDEN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET SUUPOHJAN SEUTUVERKOSSA

Lisätiedot

Lasten mediabarometri 2012

Lasten mediabarometri 2012 Lasten mediabarometri 2012 10 12-vuotiaiden tyttöjen ja poikien mediankäyttö Annikka Suoninen nuorisotutkimusverkosto Lasten mediabarometri 2012 10 12-vuotiaiden tyttöjen ja poikien mediankäyttö Annikka

Lisätiedot

Suomen audiovisuaalisen alan tuottajat SATU ry TV-TUOTANNON TOIMINTAMALLIT JA KASVUN LÄHTEET 28.4.2015. Jari Muikku ja Timo Argillander

Suomen audiovisuaalisen alan tuottajat SATU ry TV-TUOTANNON TOIMINTAMALLIT JA KASVUN LÄHTEET 28.4.2015. Jari Muikku ja Timo Argillander Suomen audiovisuaalisen alan tuottajat SATU ry TV-TUOTANNON TOIMINTAMALLIT JA KASVUN LÄHTEET 28.4.2015 Jari Muikku ja Timo Argillander SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 3 1.1. Tausta 3 1.2. Tavoitteet 3 1.3.

Lisätiedot

UUSIKAA USEIN MEIDÄN MUISTOJAMME. Television sarjafilmit vuosilta 1957 1982 suomalaisten arjessa ja muistoissa

UUSIKAA USEIN MEIDÄN MUISTOJAMME. Television sarjafilmit vuosilta 1957 1982 suomalaisten arjessa ja muistoissa Tanja Välisalo UUSIKAA USEIN MEIDÄN MUISTOJAMME Television sarjafilmit vuosilta 1957 1982 suomalaisten arjessa ja muistoissa Suomen historian pro gradu Historian ja etnologian laitos Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 104

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 104 OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 104 National Research Institute of Legal Policy. Research Communications. Rättspolitiska forskningsinstitutet. Forskningsmeddelanden. Auri Pakarinen

Lisätiedot

Tekijänoikeudella suojattujen aineistojen käyttötarpeet oppilaitoksissa

Tekijänoikeudella suojattujen aineistojen käyttötarpeet oppilaitoksissa Opetusministeriö Undervisningsministeriet Tekijänoikeudella suojattujen aineistojen käyttötarpeet oppilaitoksissa Opetusministeriön julkaisuja 2006:12 Tekijänoikeudella suojattujen aineistojen käyttötarpeet

Lisätiedot

IMPIVAARASTA ISOLLE KIRKOLLE Alueellisuus Ylen ja MTV3:n valtakunnallisissa uutisissa

IMPIVAARASTA ISOLLE KIRKOLLE Alueellisuus Ylen ja MTV3:n valtakunnallisissa uutisissa IMPIVAARASTA ISOLLE KIRKOLLE Alueellisuus Ylen ja MTV3:n valtakunnallisissa uutisissa Petra Thurén Journalistiikan pro gradu -tutkielma Kevät 2013 Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto 2 SISÄLLYS

Lisätiedot

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 1 Minna Haarala TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Case Mainoset ja Maigrafi Oy Liiketalouden koulutusohjelma 2004 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 1.1 Työn taustaa...

Lisätiedot

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu. Salo Jari Työn nimi Tuotesijoittelun mahdollisuudet Pc- ja konsolipeleissä

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu. Salo Jari Työn nimi Tuotesijoittelun mahdollisuudet Pc- ja konsolipeleissä OULUN YLIOPISTO Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Markkinoinnin laitos Tekijä Työn valvoja Salo Arto Salo Jari Työn nimi Tuotesijoittelun mahdollisuudet Pc- ja konsolipeleissä

Lisätiedot

Kuluttajien pilvipalveluiden käyttö. Taina Lempiäinen

Kuluttajien pilvipalveluiden käyttö. Taina Lempiäinen Kuluttajien pilvipalveluiden käyttö Taina Lempiäinen Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Vuorovaikutteinen teknologia Pro gradu -tutkielma Ohjaajat: Saila Ovaska ja Poika Isokoski Joulukuu

Lisätiedot

HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO

HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO Hinnastojen käsittely Sisällys i Sisällys HINNASTOJEN PÄIVITTÄMISESTÄ YLEISESTI... 1 YLEISTÄ... 1 HINNASTOJEN MUOTO... 1 OSTOHINNAT HINNASTOSSA TULEVILLE TUOTTEILLE...

Lisätiedot

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 Kerttu Pollari-Malmi c Kerttu Pollari-Malmi Sisältö 1 Tietokoneista ja ohjelmista 1 1.1 Lyhyesti tietokoneen rakenteesta....................

Lisätiedot

Selvitys huoltajien kuvaohjelmien ikärajoihin liittyvästä tietoudesta sekä ikärajojen noudattamisesta perheissä

Selvitys huoltajien kuvaohjelmien ikärajoihin liittyvästä tietoudesta sekä ikärajojen noudattamisesta perheissä Selvitys huoltajien kuvaohjelmien ikärajoihin liittyvästä tietoudesta sekä ikärajojen noudattamisesta perheissä 1/2014 Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö (Cupore) Kansallinen audiovisuaalinen

Lisätiedot

AUTOMAATTISILLA JÄRJESTELMILLÄ LÄHETETTÄVÄ SUORAMARKKINOINTI DIRECT MARKETING THROUGH AUTOMATIC SYSTEMS

AUTOMAATTISILLA JÄRJESTELMILLÄ LÄHETETTÄVÄ SUORAMARKKINOINTI DIRECT MARKETING THROUGH AUTOMATIC SYSTEMS Lappeenrannan teknillinen yliopisto School of Business Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka AUTOMAATTISILLA JÄRJESTELMILLÄ LÄHETETTÄVÄ SUORAMARKKINOINTI DIRECT MARKETING THROUGH AUTOMATIC SYSTEMS

Lisätiedot

Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5

Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5 62900 ALAJÄRVI 1 / 90 SISÄLLYSLUETTELO: Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5 1.1 Yleistä 5 1.2 Sisäinen tietoliikenne 5 1.2.1 Lähiverkko 5 1.2.2 Lähiverkon laitteet 5 1.2.3 Kaapeloitu lähiverkko (yleisesti ja toteutus)

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 124

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 124 OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 124 National Research Institute of Legal Policy. Research Communications. Rättspolitiska forskningsinstitutet. Forskningsmeddelanden. Antti Rissanen

Lisätiedot

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15 AB-ajokortti 2 Excel 97 Sisällys Taulukkolaskenta...4 Excel...5 Alueiden valinta...5 Automaattinen laskenta...6 Excelin käytön perusperiaatteita...6 Täyttökahva, aikasarjat, muut sarjat...7 Solun sisällön

Lisätiedot

Selittävät huomautukset

Selittävät huomautukset EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Välillinen verotus ja verohallinto Arvonlisävero Julkaistu 3. huhtikuuta 2014 Selittävät huomautukset Vuonna 2015 voimaan tulevat EU:n arvonlisäverotusta

Lisätiedot

Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma

Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma Luonnos 23.5.2012 2 1. JOHDANTO... 5 2. VIESTINTÄPOLIITTISEN OHJELMAN TAVOITTEET... 7 3. SUOMALAINEN MEDIAMAISEMA... 12 3.1 Televisiotaloudet... 12 3.2 Televisiotoimialan

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

Tavoitteena koko kansan elokuvakerho Julkisen palvelun elokuvapolitiikka Yle Teema -kanavalla 2001 2013

Tavoitteena koko kansan elokuvakerho Julkisen palvelun elokuvapolitiikka Yle Teema -kanavalla 2001 2013 Tavoitteena koko kansan elokuvakerho Julkisen palvelun elokuvapolitiikka Yle Teema -kanavalla 2001 2013 Maria Vera Kristina Pirkkalainen Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Poliittinen historia

Lisätiedot

Enemmän viihdettä. Vähemmän virityskuvaa. Sonera Viihde -palvelun asennus- ja käyttöohje

Enemmän viihdettä. Vähemmän virityskuvaa. Sonera Viihde -palvelun asennus- ja käyttöohje Enemmän viihdettä. Vähemmän virityskuvaa. Sonera Viihde -palvelun asennus- ja käyttöohje 1. Tervetuloa Sonera Viihde -asiakkaaksi! Onnea, teit hyvän valinnan! Sonera Viihde tuo laajakaistan kautta täydellisen

Lisätiedot

OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA

OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA Mitä ja miksi? Markkinointi on yksi tärkeimmistä avaimista onnistuneeseen tapahtumaan. Tämä markkinointiopas on tehty käyttöösi tapahtumajärjestämisen

Lisätiedot

ylen yleisöt 2012 johdanto yleisradio instituutiona Ylen asiakastyytyväisyys Ylen yleisöpalautteet liitetaulukot Ylen julkaisujen yleisöt

ylen yleisöt 2012 johdanto yleisradio instituutiona Ylen asiakastyytyväisyys Ylen yleisöpalautteet liitetaulukot Ylen julkaisujen yleisöt 2012 yleisökertomus SIsällys 3 4 4 5 6 ylen yleisöt 2012 johdanto Mediakäytön trendit Toimintaympäristön muutoksia Yleisötutkimuksista ja yleisöpalautteesta 17 21 Radionkuuntelu Kaikki kuuntelijat Ruotsinkieliset

Lisätiedot

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net Kotisivujen abc Sisällysluettelo: Kotisivujen abc... s. 1 1. Perusteet... s. 2 2. Suunnittelu... s. 5 3. Koosto... s. 9 4. Julkaisu... s. 12 5. Ylläpito ja päivitys... s. 14 6. Markkinointi... s. 15 Kotisivut

Lisätiedot

Urheilun sähköinen media 2.0

Urheilun sähköinen media 2.0 Urheilun sähköinen media 2.0 Liikkuva kuva -selvitystyön ohjausryhmä Viestintäjohtaja Eila Ruuskanen-Himma, SLU Yritysstrategisti, viestinnän asiantuntija Satu Harkke Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry,

Lisätiedot

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2013

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2013 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö Yli neljännes -vuotiaista käyttää internetiä Internetin käyttö yleistyy edelleen. prosenttia -vuotiaasta väestöstä käytti

Lisätiedot

Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö

Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö PEKKA OESCH Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö kehitys ja käytännöt Culture, Companies and Sponsorship Development and Practice TAITEEN KESKUSTOIMIKUNNAN JULKAISUJA N:O 25 Taiteen keskustoimikunta

Lisätiedot