b. Tukiraha, esim starttiraha (työ- ja elinkeinotoimisto) > ei yritystuki, vaan tarkoitettu toimeentulotueksi > harkinnanvaraista n kk

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "b. Tukiraha, esim starttiraha (työ- ja elinkeinotoimisto) > ei yritystuki, vaan tarkoitettu toimeentulotueksi > harkinnanvaraista n 6 + 6 + 6 kk"

Transkriptio

1 OSA 6: Talousasiaa

2 RAHOITUSLASKELMA osoittaa toiminnan kustannuksia ja investointeja ENNEN toiminnan käynnistymistä / myös toiminnan ALOITTAMISEEN tarvittavia kustannuksia kuvaa sitä, mitä pitää olla hankittuna tai hankkia heti alkuvaiheessa, että toiminta pystytään järkevästi aloittamaan (kuvattuna myös alkuajanjakso, jolloin myyntituloja ei välttämättä ole vielä riittävästi, mutta kuluja kuitenkin, kuten puhelinlaskut, oma tulotarve, palkat, vuokrat jne.) lisäksi kuvaus rahan lähteistä, mistä tarvittava rahoitus muodostuu, jolla rahan tarpeet katetaan (esim oman pääoman osuus, vieras pääoma, laina sekä näiden keskinäinen suhde). - laskelman lisänä voi mainita jo olemassa olevien laitteiden ja työkalujen osuus (ns apporttiomaisuus)

3 RAHAN LÄHTEET a. Lainaraha (pankki, Finnvera) - pienlainan ja naisyrittäjälainan myöntämisperusteita: > keskeiset päätöskriteerit - yrittäjätausta, luottotiedot, liikeidea > omat taloudelliset panostukset > liiketoiminnan kannattavuus > yritystoiminnan kehittymisedellytykset - uusia työpaikkoja aikaansaavat hankkeet, paikallinen kilpailutilanne

4 b. Tukiraha, esim starttiraha (työ- ja elinkeinotoimisto) > ei yritystuki, vaan tarkoitettu toimeentulotueksi > harkinnanvaraista n kk ( e/kk) > päätoimiseen yrittäjyyteen, ei saa olla palkkatyössä/ opintotuella > tuen myöntämisen edellytyksenä yrittäjäkoulutus, mahdollisuudet kannattavaan toimintaan, ei vääristä kilpailua, yritystoimintaa ei ole aloitettu ennen kuin tuen myöntämisestä on päätetty

5 KUSTANNUKSIA HUOMIOITAVAA - perustamismenot (tmi 75 e, ay ja ky 180 e, oy ja osuuskunta 350 e) - koneet ja kalusto (atk, hankittavat tuotantovälineet, auto, kalusteet, puhelin, toimitilan kunnostus) - alkumainonta/esitteet, vuokrat/takuuvuokrat toimitilasta - alkuvarasto ja käteiskassa (jos tarpeen) - yrittäjän oma toimeentulo > Omaa toimeentuloa suunniteltaessa huomioitavaa verojen osuus sekä pakollinen yrittäjän eläketurvamaksu > vakuutetaan työkyvyttömyys, työttömyys, vanhuuseläke > myös pohja äitiys, isyys, vanhempainrahalle - palkat ja niiden sivukulut, n 30 % / e. TyEL, sotu-maksu - mahdolliset muut kulut: esim kirjanpitäjä yms tai muut vakuutukset - yrittäjien työttömyyskassan jäsenmaksu?

6 Yrittäjän sosiaaliturva YEL eli yrittäjän eläketurva Yrittäjän työttömyys Muu sosiaaliturva ja vakuutukset

7 Yrittäjän eläkevakuutus LAKISÄÄTEINEN, mikäli alaraja täyttyy > työtulon alaraja 6775,60 e/ v (2010) YEL-vakuutus vakuutusyhtiöstä ( vuotiaille) Vakuutetaan yrittäjän työkyvyttömyys, työttömyys ja vanhuuseläke YEL-maksu perustuu työtuloon, jonka yrittäjä itse arvioi > työtulo arvioidaan yrittäjän vastaavaksi palkaksi vastaavasta työstä ulkopuoliselle Yrittämisen olosuhteiden muuttuessa työtuloa voi muuttaa YEL-maksu 21,2%, aloittavan yrittäjän maksu alennettu -25 % (4 v ajan) Esimerkki: (aloittavan) arkkitehdin vuosityötuloksi arvioitiin e > YEL vakuutusmaksu x 21,2%=6360 e (-25% alennus yht 4770 e/v) Vähennyskelpoinen verotuksessa

8 Yrittäjä työttömyysturvassa Työttömäksi joutuessaan YEL:n kautta saa Kelan peruspäivärahan, mutta yrittäjien työttömyyskassan kautta saa ansiopäivärahaa Jos liittyy yrittäjien työttömyyskassaan, on maksettava vuotuinen jäsenmaksu > valittava yrittäjien työttömyyskassaan liittyessään työtulonsa, joka voi olla enintään lakisääteisen eläkevakuutuksen perusteena oleva vahvistettu työtulo ja vähintään 8520 e/v= 710 e/kk ( olennaisen yrittäjyyden raja) > valittu työtulo katsotaan palkaksi ansiopäivärahaa laskettaessa Jäsenmaksu määräytyy valitun työtulon perusteella (2010) - työtulo 8520 e/v > jäsenmaksu 73,44 e/v > päiväraha 28,96 e/pv - työtulo e/v > jäsenmaksu 618,40 e/v > päiväraha 62,18 e/pv Päivärahaa saa, jos yrittäjän työssäoloehto täyttyy: > oltava kassan jäsen ja toimittava yrittäjänä väh 24 kk (työttömyyttä edelt. 4 vuoden aikana) - yrittäjän työttömyysedellytys > TE- toimisto päättää: yritystoiminnan oltava kokonaan lopetettu tai todisteellisesti keskeytetty väh 4 kk

9 Muu sosiaaliturva ja vakuutukset Kela voi maksaa yrittäjälle äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa Täydentävä vapaaehtoinen vakuutusturva esim - tapaturmavakuutus - sairaskuluvakuutus yms yritykselle voi ottaa erillisiä vakuutuksia

10 Mitä kirjanpito maksaa? Jokainen joka harjoittaa liike- tai ammattitoimintaa on kirjanpitovelvollinen > ULKOISTA! Tilitoimiston valintaan vaikuttavia seikkoja: - katso mieluummin kokemusta kuin hintaa > muiden saman alan yrittäjien suositukset (toimialan pelisääntöjen tuntemus) hyväksi - pienelle yritykselle pieni tilitoimisto (saa henkilökohtaisempaa palvelua?)

11 Tilitoimistojen hinnoittelusta Erilaisia hinnoittelujärjestelmiä - esimerkit laskettu yhden ihmisen pienelle yritykselle, jolla n 20 tositetta/kk. Yksi tosite ( se pieni kuittisälä ) aiheuttaa 3 vientiä ( netto, alv ja brutto) a. halpa tuntihinta ja kallis vientihinta > 35 e/h + 1 e/vienti = 95 e + alv b. kallis tuntihinta ja halpa vientihinta > 60 e/h + 0,10 e/vienti = 66 e + alv Joskus tilitoimisto laskuttaa mapeista, tulosteista, cd-romeista: ole tarkkana! Erikseen laskutetaan esim tuloslaskelma, tase ja tilinpäätös yms yrittäjän puolesta tehty selvitystyö, mitä se onkaan.

12 Laskun sisältövaatimukset säädetty arvonlisäverolaissa mm - antamispäivä - myyjän y-tunnus - ostajan arvonlisäverotunniste (yhteisökaupassa) - myyjän nimi ja ostajan nimi ja osoite - myytyjen tavaroiden/palveluiden määrä ja luonne - arvonlisäveron peruste, yksikköhinta - arvonlisäverokanta - suoritettavan alvin määrä euroina

13 KANNATTAVUUSLASKELMA kannattavuuslaskelmassa tarkastellaan kuluja, joita toiminta synnyttää myynnistä riippumatta (tarkastelujakso esim 6 kk, 1 vuosi) kuluja suhteutetaan käytettävissä olevaan työaikaan (esim. työtunnit viikossa, kuukaudessa) auttaa hahmottamaan, millainen myyntitavoite yritykselle tulisi asettaa > kuinka paljon myyntiä täytyy olla, millä ajalla ja hinnalla, sekä suhteuttaa tätä eri asiakasryhmiin > jotta toiminta on kannattavaa ja tuottaa riittävästi tuloa yrittäjän tarpeisiin "paljonko laskutusta tarvitaan tietyllä aikavälillä?"

14