HUS:n Potilaan oikeuksien päivä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HUS:n Potilaan oikeuksien päivä 10.4.2014"

Transkriptio

1 HUS:n Potilaan oikeuksien päivä LOPPURAPORTTI Laatijat Anita Karhu-Hämäläinen, Hyks Kristiina Miettinen, Hyks

2

3 Sisällys Tiivistelmä 1. Taustaa HUS:n Potilaan oikeuksien päivän tarkoitus ja tavoitteet Työryhmän nimeäminen ja työskentelytapa Viestintä Potilaan oikeuksien päivän toteutuminen Tapahtumatori Tietoiskut Luennot Kustannukset Potilaan oikeuksien päivän yleisöpalaute Yhteenveto ja jatkosuunnitelma Ehdotukset seuraavalle valmistelutyöryhmälle... 11

4

5 Tiivistelmä HUS:n toiminnan päämääränä on potilaslähtöinen ja oikea-aikainen hoito, korkeatasoinen tutkimus ja opetus, tiivis kumppanuus perusterveydenhuollon kanssa ja vaikuttava kilpailukykyinen toiminta. Toiminnan peruskivet ovat ihmisten yhdenvertaisuus, potilaslähtöisyys, luovuus ja innovatiivisuus, korkea laatu ja tehokkuus sekä avoimuus, luottamus ja keskinäinen arvostus. Potilaan oikeuksien päivän järjestäminen HUS:ssa tukee osaltaan näiden arvojen toteutumista ja HUS:n potilasturvallisuusstrategia. Potilaan oikeuksien päivä toteutettiin ja päivään oli rakennettu kolme osiota: tapahtumatori klo 15:00 17:30, tietoiskut klo 15:15 17:15 sekä luento-osuudet suomeksi ja ruotsiksi klo 17:30 19:30. Tapahtumatorilla Biomedicumin C1 ja C2 aulassa toimintaansa esitteli 18 näytteilleasettajaa. Tietoiskut esitysmuotona oli uusi osuus, jolla haluttiin lisätä tapahtumatorille tunnelmaa, toiminnallisuutta ja vuorovaikutusta. Potilaan oikeuksien tapahtuma onnistui kokonaisuudessaan hyvin ja saavutti sille asetetut tavoitteet, tosin yleisöä olisi saanut olla enemmän. Päivän valmistelutyöryhmän työskentely oli innostunutta ja innovoivaa ja sujui koko valmisteluajan aikataulun mukaisesti. Valmistelutyöryhmä on tehnyt tilavaraukset Biomedicumista vuoden 2015 Potilaan oikeuksien päivän toteuttamiseksi keskiviikkona Valmistelutyöryhmä suosittelee tapahtuman suunnittelun aloittamista lokakuussa 2014.

6

7 5 (15) 1. Taustaa Active Citizenship kansalaisverkosto alkoi vuonna 2007 markkinoida vuotuista eurooppalaista potilaan oikeuksien päivää (18. huhtikuuta) kaikissa EU-maissa. HUS oli edelläkävijä Suomessa järjestäessään ensimmäisen kerran Potilaan oikeuksien päivän , jolloin tuli myös kuluneeksi 20 vuotta potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain voimaantulosta. Potilaan oikeuksien päivän tarkoituksena on tarjota tilaisuus tiedottaa, keskustella ja toimia yhdessä potilaan oikeuksien parantamiseksi. Ensimmäisestä Potilaan oikeuksien päivästä saaduissa palautteissa kerrottiin tilaisuuden onnistuneen sisällöltään ja järjestelyiltään, joten tapahtuman vuosittaista järjestämistä päätettiin jatkaa. Vuoden 2014 Potilaan oikeuksien päiväksi sovittiin 10. päivä huhtikuuta. 2. HUS:n Potilaan oikeuksien päivän tarkoitus ja tavoitteet HUS:n toiminnan päämääränä on potilaslähtöinen ja oikea-aikainen hoito, korkeatasoinen tutkimus ja opetus, tiivis kumppanuus perusterveydenhuollon kanssa ja vaikuttava kilpailukykyinen toiminta. Toiminnan peruskivet ovat ihmisten yhdenvertaisuus, potilaslähtöisyys, luovuus ja innovatiivisuus, korkea laatu ja tehokkuus sekä avoimuus, luottamus ja keskinäinen arvostus. Potilaan oikeuksien päivän järjestäminen HUS:ssa tukee osaltaan näiden arvojen toteutumista ja HUS:n potilasturvallisuusstrategiaa. Samaan tapaan kuin vuoden 2013 Potilaan oikeuksien päivässä, vuoden 2014 tapahtumassa tarkoituksena oli jakaa tietoa potilaan oikeuksista ja ajankohtaisista lainmuutoksista. Tavoitteena oli antaa kansalaisille mahdollisuus keskustella ja toimia yhdessä potilaan oikeuksien parantamiseksi sekä tuoda uudella tavalla kansalainen lähelle HUS:n toimintaa. Potilaan oikeuksien päivä järjestettiin sekä suomen- että ruotsinkielisenä. 3. Työryhmän nimeäminen ja työskentelytapa HUS-kuntayhtymän johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi asetti hallintopäällikkö Jaana Vennon esityksen mukaisesti potilaan oikeuksien työryhmän suunnittelemaan ja toteuttamaan HUS:n potilaan oikeuksien päivää (liite 1). Työryhmään nimettiin HUS:sta yhdeksän henkilöä, minkä lisäksi ryhmään kutsuttiin edustajat Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, Espoon Järjestöjen Yhteisöstä (Ejy ry) sekä Tietosuojavaltuutetun toimistosta. Työryhmä sai tarvittaessa täydentää tai kutsua kokouksiinsa eri alojen asiantuntijoita. Työryhmän jäsenet olivat potilasasiamies Anita Karhu-Hämäläinen (pj, Hyks), potilasasiamies Carola Arjatsalo (Hyks), hallintopäällikkö Jaana Vento (Hyks), kliininen asiantuntija Susan Arminen (HYKS Operatiivinen tulosyksikkö), tiedottaja Tarja Nordman (HUS), potilasturvallisuuspäällikkö Sari Palojoki (HUS), ylilääkäri Vesa Perhoniemi (HYKS Operatiivinen tulosyksikkö), erikoissuunnittelija Stig Stolt (HUS-Servis), johdon sihteeri Kristiina Miettinen (sihteeri, Hyks), kehittämispäällikkö Salla Sainio (THL), projektipäällikkö Mari Sipilä (Espoon Järjestöjen Yhteisö Ejy ry) sekä ylitarkastaja Eija Kara ja Arto Ylipartanen (OM, Tietosuojavaltuutetun toimisto). Nimettyjen henkilöiden lisäksi työryhmään kutsuttiin Maria Moreno-Crespo HUS:n viestinnästä. Työryhmä kokoontui yhteensä seitsemän kertaa ajalla marraskuu 2013 toukokuu 2014 (kokousmuistiot liitteenä 2). Ryhmä hyödynsi edellisen työryhmän kokemuksia ja sen antamia ehdotuksia POP2014-päivän toteuttamisesta.

8 Työryhmän työskentelytapa oli ideoiva, innovoiva ja keskusteleva. Suunnitellussa aikataulussa pysyttiin (Kuvio 1). Sihteeri ja puheenjohtaja tekivät tiiviistä yhteistyötä sähköisesti ja yhteisillä tapaamisilla. 6 (15) Kuvio 1: Valmistelutyöryhmän aikataulu 11/ / Viestintä Edellisvuoden tapaan tiedottaja Tarja Nordman laati viestintäsuunnitelman (liite 3), jota päivitettiin projektin edetessä. Potilaan oikeuksien päivän graafisen ilmeen toteuttajaksi työryhmään kutsuttiin HUS:sta tiedottaja Maria Moreno-Crespo. Työryhmän käyttöön laadittiin myös Excel-pohjainen Suunnittelupohja-dokumentti, jota hyödynnettiin projektin suunnittelussa, etenemisen seurannassa sekä työryhmän sisäisessä viestinnässä (liite 4). Potilaan oikeuksien päivän valmisteluihin liittyi paljon kirjeiden laadintaa ja sähköpostiviestittelyä tapahtumaan osallistuvien luennoitsijoiden ja tapahtumatorin näytteilleasettajien kanssa, mm. kutsukirje ministeri Risikolle (liite 5), kutsut edellisvuotisille tai etukäteen ilmoittautuneille näytteilleasettajille, tietojen kerääminen näytteilleasettajilta ständikaavakkeilla (liite 6) ja erilaisiin tiedusteluihin vastaaminen. Potilaan oikeuksien päivän teemoiksi valittiin ajankohtaiset lakimuutokset (Potilaan valinnan vapaus ja Rajat ylittävä hoito) sekä sähköiset palvelut (Sähköinen asiointi tulevaisuudessa ja HUS Mielenterveystalo portaali). Potilaan oikeuksien päivän ohjelma julkaistiin sekä suomeksi että ruotsiksi (liite 7). Ruotsinkielisen materiaalin käännöstyöstä huolehtivat potilasasiamies Carola Arjatsalo, Hyks ja erikoissuunnittelija Stig Stolt, HUS-Servis.

9 7 (15) Potilaan oikeuksien päivän tilaisuuteen laadittiin maksulliset ilmoitukset Helsingin Sanomiin (liite 8) ja Hufvudstadsbladetiin (liite 9), joissa ilmoitus julkaistiin edellisen viikon sunnuntaina. Edellisvuonna päivän ilmoituksia oli julkaistu myös paikallislehdissä, mutta ne korvattiin verkostoviestinnällä. Kehittämispäällikkö Salla Sainio, THL, koosti verkostolistan, jonka kautta välitettiin tietoa POP2014-tapahtumasta laajasti eri potilasjärjestöille, viranomaistahoille, terveydenhuollon yksiköille ja oppilaitoksille. Verkostolista saavutti yleisöpalautteen perusteella yleisön lähes yhtä tehokkaasti kuin Helsingin Sanomien ilmoitus. Potilaan oikeuksien päivästä informoitiin myös potilas- ja sosiaaliasiamiehiä HUS:ssa ja HUS:n jäsenkunnissa. Espoon yhteisöjen järjestö- ja HUS:n OLKA yhteistyökumppaneineen olivat keskeisessä roolissa potilaan oikeuksien päivän tiedottamisessa. Tietoa tapahtumasta julkaistiin HUS:n intra- ja internet-sivulla, mistä se oli helppo linkittää verkostoviesteihin. Tapahtumaa varten laadittiin - esite näytteilleasettajista suomeksi ja ruotsiksi (liitteet 10-11) - luennoitsijaesittelyt suomeksi ja ruotsiksi (liitteet 12-13) - A4-sivun pituinen tiivistelmä tietoiskuista (liite 14) - nimikortit POP-logolla (liite 15) työryhmän jäsenille ja HUS:n näyttelypisteessä työskennelleille - palautekyselylomake suomeksi ja ruotsiksi (liite 16) Lisäksi suunniteltiin ja hankittiin päivän POP2014 roll-upit suomeksi ja ruotsiksi, HUS-kassi ja POP-logolliset makeiset. Tapahtumassa yleisölle jaettiin kasseja, joissa oli Potilaan oikeuksien päivän ohjelma, luennoitsijaesittely, Tapahtumatorin näyttelyasettajaluettelo, makeisia sekä palautekyselylomake. Ylen Aikainen teki tapahtumasta saman päivän aamuna jutun, jossa haastateltiin hallinnollinen ylilääkäri Vesa Perhoniemeä ja potilasasiamies Anita Karhu-Hämäläistä. Päivästä julkaistiin tapahtuman jälkeen kirjoitus HUS:n intranet-sivuilla (liite 17). 5. Potilaan oikeuksien päivän toteutuminen Potilaan oikeuksien päivään oli rakennettu kolme osiota: tapahtumatori klo 15:00 17:30, tietoiskut viidentoista minuutin välein sitä varten rakennetulla lavalla klo 15:15 17:15 sekä luento-osuus suomeksi (luentosalissa 1) ja ruotsiksi (luentosalissa 3) klo 17:30 19: Tapahtumatori Tapahtumatorilla Biomedicumin C1 ja C2 aulassa toimintaansa esitteli 18 näytteilleasettajaa. HUS:lla oli tapahtumassa neljä näyttelypistettä, joiden teemat olivat Potilasasiamiestoiminta, Potilasturvallisuus, asiakastyytyväisyys ja palautehallinta, HUS:n ulkoinen tarkastus ja vähemmistökielinen lautakunta sekä hoitotyön ja lääkäreiden edustajat teemalla Potilaan hoito HUS:ssa. Muut näytteilleasettajat olivat potilasjärjestöjä ja viranomaistahoja, mm. Etelä-Suomen aluehallintovirasto AVI, Tietosuojavaltuutetun toimisto, KELA sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Myös Helsingin kaupungin potilasasiamiehet osallistuivat tapahtumaan omalla näyttelypisteellään (liite 18, pohjakartta).

10 Tapahtumatorin fyysisen ympäristön turvallisuus ja tilaisuuden sujuvuus oli varmistettu tilaamalla Biomedicumista yhden vahtimestarin palvelut klo (15) 5.2 Tietoiskut Tietoiskut esitysmuotona oli uusi osuus, jolla haluttiin lisätä tapahtumatorille tunnelmaa, toiminnallisuutta ja vuorovaikutusta. Päivän tietoiskuosuuden toteuttamisesta huolehti Susan Arminen, joka toimi myös tietoiskujen kuuluttajana itse tilaisuudessa. Tietoiskut pidettiin klo Lavalla jaettiin tietoa napakoina 5 minuutin esityksinä potilaalle tärkeistä aiheista, minkä jälkeen kuulijoilla oli mahdollisuus tehdä kysymyksiä tietoiskun esittäjälle. Tietoiskuja pidettiin aiheista Potilastukipiste OLKA (hankesuunnittelija Anu Toija, Ejy ry), SADE-palveluhakemisto (projektipäällikkö Virve Jokiranta, THL), potilasvahinkomenettelyn korvaukset (korvausasiantuntijat Tuula Enroth ja Heli Karju, PVK), potilastietojen käytön valvonta (ylitarkastaja Arto Ylipartanen, Tietosuojavaltuutetun toimisto), rajat ylittävä terveydenhuolto (suunnittelija Susanna Vilkamaa, Kelan terveysosasto) sekä potilasasiamiestoiminta, josta oli tietoisku sekä suomeksi (potilasasiamies Maarit Väisänen-Sotka) että ruotsiksi (potilasasiamies Carola Arjatsalo). 5.3 Luennot Päivän suojelijaksi oli kutsuttu sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko, joka piti luentotilaisuuden avauspuheenvuoron suomeksi ja ruotsiksi. Ministeri Risikon puhe videoitiin luentosaliin 3, jossa ruotsinkielinen osuus pidettiin. Tilaisuuden puheenjohtajana suomenkielisessä osuudessa toimi Syöpäkeskuksen toimialajohtaja Petri Bono ja ruotsinkielisessä osuudessa Operatiivisen tulosyksikön Pään ja kaulan alueen kirurgian klinikkaryhmän johtaja, ylilääkäri Hans Ramsay. Ministerin puheenvuorossa esiintyivät sanat vuorovaikutus, järjestämisvastuu, rakenneuudistus sekä rahoitusuudistus. Hoidon järjestämisvastuu on suurilla Sote-alueilla, mutta tuotanto jää lähelle ihmistä. Integraatiossa ajatellaan kokonaista ihmistä, siksi siinä yhdistyvät sosiaali- ja terveyspalvelut. Rajat ylittävästä hoidosta oli puhumassa sekä suomen- että ruotsinkielisellä luennolla Kansaneläkelaitokselta yhteyspisteen päällikkö Noora Heinonen. Hän käsitteli suomalaisen potilaan valinnanvapautta ulkomailla. Ulkomailla potilas saa kiireellistä hoitoa EU-maissa (lisäksi Sveitsi, Norja ja Liechtenstein) käyttämällä eurooppalaista sairaanhoitokorttia, jonka voi anoa Kelasta. Asiakkaalla on mahdollisuus saada eurooppalainen lääkemääräys, jolla hän voi ostaa lääkkeitä EU-alueella. Tämä on tärkeää esim. kroonikkojen pidempiaikaisessa ulkomailla asumisessa. Potilas voi saada sairaanhoitoa ulkomailla asumisensa aikana. Tarvitaan ilmoitus Kelaan ja rekisteröityminen paikallisessa vastaavassa viranomaistoimistossa ulkomailla (EU, Sveitsi, Norja ja Liechtenstein). Kelasta voi saada maksusitoumuksen, jos hoitoa ei voida järjestää Suomessa, tällöin potilas voi hakeutua hoitoon EU-alueella. Potilas voi myös saada korvauksia sairaanhoitokustannuksiin Kelasta. Korvaukset on haettava Kelasta 6 kk kuluessa. Hallinnollinen ylilääkäri Vesa Perhoniemi puhui kansallisesta vapaasta liikkuvuudesta. Laajennettu vapaa liikkuvuus terveydenhuollossa tuli voimaan Potilas voi valita terveysasemansa kerran vuodessa. Muutoksen voimaantulo kestää 3 viikkoa lomakkeen perille saapumisesta. Potilas voi valita vain yhden terveysaseman kaikkine palveluineen, ei sen lisäksi osia joltakin toiselta terveysasemalta, esim. neuvolapalveluita. Valinnan vapaus ei koske koulujen oppilaita, opiskelijoita tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevia.

11 Erikoissairaanhoitoon hakeudutaan lähetteellä ja paikka valitaan yhteisymmärryksessä lähettävän lääkärin kanssa. Valinta ei koske yksityisiä terveydentuottajia. Hoitavan tai leikkaavan lääkärinkin voi valita, mutta valinta ei aina käytännössä toimi. Kun esim. leikkausaika on käsillä, haluttu lääkäri voi olla estynyt, silloin vuorossa oleva lääkäri tekee toimenpiteen. Valinta tehdään tarkoituksenmukaisuuden rajoissa. Ruotsinkielisessä osuudessa samasta aiheesta puhui klinikkaryhmän johtaja Hans Ramsay. Sähköisestä asioinnista tulevaisuudessa kertoi erityisasiantuntija Teemupekka Virtanen STM:stä. Uudenlainen asioiminen herättää mielipiteitä käyttäjissä, osaa se ei kiinnosta, mutta osa hoitaa mielellään asiansa näin. Asiakkaiden vaatimustaso kasvaa ja tulokset halutaan heti ja mihin aikaan tahansa vuorokaudesta. Sähköisten palvelujen etu on, että ne ovat saatavissa kaiken aikaa. 9 (15) Virtasen mukaan potilas tulee osaksi toimintaprosessia, ollen aktiivisessa roolissa esimerkiksi lähettämällä kotona tehtyjä mittaustuloksia lääkärin tulkittavaksi. Osan päätöksistä voi ehkä tehdä potilas itse, osan tekee lääkäri. Voi olla, että tulevaisuudessa potilas voisi kirjoittaa itse omat reseptinsäkin. Ruotsinkielisessä sessiossa samasta aiheesta puhui projektipäällikkö Birgit Paajanen, HUS:n kehittämistoiminnan yksiköstä. Projektinjohtaja Jan-Henry Stenberg HUS Tietohallinnosta esitteli kaikille avointa ja maksutonta HUS Mielenterveystaloa. Mielenterveystalo on psyykkistä hyvinvointia edistävä nettipalveluiden kokoelma. Se kokoaa kansalaisten saataville tietoa ja välineitä hyvinvoinnistaan huolehtimiseen. Nuorten ja aikuisten mielenterveystalot tarjoavat tietoa psyykkisistä vaikeuksista ja mielenterveyspalveluista. Ne sisältävät myös itsehoitomenetelmiä. Nettiterapiat tarjoavat kohdennettua etähoitoa mielenterveyden häiriöihin ja niihin ohjaudutaan lääkärin lähetteellä. Mielenterveystaloa ruotsinkielisessä osuudessa esitteli psykologi Monica Ålgars. 6. Kustannukset Tilaisuuden kustannukset alittivat budjetoidun rahasumman noin eurolla (liite 4, s.1-2). Suurin kustannussäästö syntyi viestinnässä, kun paikallislehti-ilmoittelu päätettiin korvata verkostoviestinnällä. Tapahtuman luennoitsijoista ei aiheutunut kustannuksia. Tapahtumatorille osallistujat vastasivat omista näyttelymateriaaleistaan. HUS:n osalta postereiden ja rollupien laatimiseen liittyvät kustannukset kohdennettiin kunkin näytteilleasettajan omalle kustannuspaikalle. HUS kustansi jokaisen näytteilleasettajan näyttelypisteen pöydistä ja seinäkkeistä sekä internetyhteydestä aiheutuneet kustannukset. 7. Potilaan oikeuksien päivän yleisöpalaute Potilaan oikeuksien päivän tilaisuudessa vieraili arviolta kävijää. Osa heistä kävi ainoastaan tapahtumatorilla jaksamatta odottaa luentojen alkamista. Luennoille osallistui yhteensä noin 70 kuulijaa. Yleisömäärä oli selkeästi vähäisempään verrattuina vuoden 2013 tapahtumaan. Potilaan oikeuksien päivän kysely tehtiin suomen ja ruotsin kielellä puolistrukturoidulla lomakkeella, jossa vastaajaa pyydettiin ympyröimään sopivin vaihtoehto asteikolla 1 5 (1 ei kiinnostava 5 erittäin kiinnostava). Tämä asteikko oli kysymyksissä Kiinnostavuus, Tapahtumatori, Luento-osuudet, Muut järjestelyt, Tietoiskut. Näiden kysymysten kohdalla vastaajalla oli mahdollisuus myös avoimeen kommentointiin. Lomakkeella kysyttiin myös mielipiteitä tilaisuuden kestosta ja siitä, mistä oli saatu tietoa tapahtumasta. Kyselyn lopussa kysyttiin mistä aiheista haluaisi kuulla tulevissa Potilaan oikeuksien päivässä. Yhteenveto yleisöpalautteista on raportin liitteenä 19.

12 10 (15) Palautteita saatiin yhteensä 32 lomakkeella. Tilaisuuden kesto arvioitiin pääsääntöisesti olleen sopiva (n=30). Päivän Kiinnostavuudenvaltaosa arvioi olleen asteikolla 3-4 seuraavin kommentein: - Ajantasainen tieto oli paras anti. Mielenterveystalo kiinnosti erityisesti. - Kiinnostava aihe. - Mielenterveystalon info oli hyvä ja tuki luentoa sähköisestä asioinnista tulevaisuudessa. - Ajan hermolla, hyvä. Tapahtumatorin arvioit lähes kaikki palautteen antajat asteikolla 4 5 seuraavin kommentein: - Lisääkin kojuja voisi olla, eri asioista kiinnostuneille. - Monipuolinen. - Hyvä, mutta taso vaihtelee. - Esittelijät innostuneita ja innostavia. - Paljon hyvää tietoa, asiantuntevia vastauksia. - Onnistunut. - OK. Luento-osuudet arvioivat lähes kaikki asteikolla 4 5 seuraavin kommentein: - Jan-Henry Stenberg oli aivan huippu - Selkeitä, erinomaisia puhujia kaikki. - En ole vielä kuunnellut. - Kiireen tuntu häiritsi, ministeri sotki aikataulun. - Kaksi viimeistä erinomaisia. - Mielenterveystalo-hanke, erinomainen esitys. - Hyvät aiheet ja puhujat! Tapahtuman muut järjestelyistä valtaosa arvioitiin asteikolla 4 5 seuraavin kommentein: - Hyvät tilat. - Sujuvasti meni. - Aikataulu ei huomioinut tasavertaisesti avointa kyselykeskustelua. Huomaavainen ja tervetulleeksi viestivä ele kahvitarjoilu. - Luennot voisi alkaa vähän aiemmin, kaikki eivät jaksaneet odottaa alkua. Tietoiskuosuuden arvioi valtaosa palautteen antajista asteikolla 4 5 seuraavin kommentein: - Susanna Vilkamaan tietoisku oli erittäin mielenkiintoinen ja asiantunteva. Kiitoksia myös kahvitarjoilusta. - Tarpeellinen. - Tulin liian myöhään. En kuullut tietoiskuja. - Tietoiskun äänentoisto voisi toimia paremmin. - Enemmän tuoleja kuuntelijoille. - Olen eritt. positiivisesti yllättynyt aktiivisia ihmisiä. - En osallistunut. - Ensi kerralla kannattaa miettiä vielä paikkaa uudelleen, liian sivussa. Tietoa tapahtumasta (n=36) oli saatu eniten Helsingin Sanomien ilmoituksesta (n=19) ja jostain muusta kanavasta n=12). Muita kanavia olivat olleet Syöpäliiton Potilaan lääkärilehti-netti, Ylen aikainen, Potilastukipiste OLKA, Työyhteisön info, Potilasyhdistys, Työpaikan sähköposti, Rintasyöpäyhdistyksen sivu sekä työkaverit. Vastaajat toivoivat kuulevansa tulevissa Potilaan oikeuksien seuraavista asioista: - Diabetes & kolesteroliasiat. - Mielenterveys mielenkiintoinen. - Lääkäri etiikka -> Hyvä saattohoito. - Muistisairaiden potilaiden edut, edunvalvonta jne.

13 11 (15) - Rajat ylittävä hoito. - Kaikki aiheet käy. - Lasten asema potilaana (lasten mielenterveysongelmat erityisesti). - Mielenterveystalosta lisää ensi kerralla + STM:n edustaja oli hyvää tietoa. - Potilasasiakirjojen asiallisuuden, oikeellisuuden ja aukottomuuden vaikutus potilasturvallisuuteen. - Potilaan /ihmisen oikeudet omien tietojen katselusta edunvalvonnan alaisena + muiden sähköisten palvelujen käyttö ilman pankkitunnistetta. - Suoliston, vatsan hyvinvointi. - Vanhojen ihmisten potilaan oikeuksista. - Potilasasiamiehen ja Potilasvakuutuskeskuksen toiminnasta sekä potilaan vahinkoilmoitusasioista. - Potilasturvallisuus! 8. Yhteenveto ja jatkosuunnitelma Yleisöpalautteen pohjalta voidaan sanoa, että tilaisuus onnistui kokonaisuudessaan hyvin ja saavutti sille asetetut tavoitteet. Yleisöä olisi kuitenkin saanut olla enemmän. Valmistelutyöryhmä hyödynsi edellisen vuoden tapahtumapäivän valmistelutyöryhmän suunnitelmia ja kokemuksia. Työryhmän työskentely oli innostunutta ja innovoivaa ja sujui koko valmisteluajan hyvin ja aikataulun mukaisesti. Valmistelutyöryhmä arvioi toukokuussa 2014 vuoden 2015 Potilaan oikeuksien päiväksi Tilaa varattaessa 08/2014 selvisi, että tilat olivat varattavissa ainoastaan Potilaan oikeuksien päivän valmistelutyöryhmän suositellaan aloittavan suunnittelu lokakuussa Ehdotukset seuraavalle valmistelutyöryhmälle Valmistelutyöryhmän palautekeskustelussa todettiin seuraavaa. Todettiin, että tapahtuman viestinnän osalta ylivoimaisesti paras mediakanava oli Helsingin Sanomien ilmoitus. Myös POP2014:n verkostolista toimi hyvin, vaikka sitä käytettiin ainoastaan yhden viestin verran, minkä vuoksi ehdotetaan seuraavaa POP2015:ssa tiedotetaan verkostolistaa hyväksi käyttäen 2-3 kertaa ennen tapahtumapäivää. Tapahtumatori oli koettu hyvänä. Työryhmän kehittämisehdotukset ovat torille enemmän toiminnallisuutta ja aktiivisuutta yleisön kanssa Ständien fyysinen ympäristö kutsuvammaksi Pohdittavan miten yleisön ja näytteilleasettajien kohtaamisen saisi vuorovaikutteisemmaksi arvontaa ja palkintoja, esim. RR-mittari, täytekakku Elvytysharjoituspiste (yhteyshenkilö elvytyskoordinaattori Leila Saari/ HYKS Operatiivinen tulosyksikkö) elävää musiikkia Kahvitarjoilua pidettiin hyvänä. Ehdotetaan seuraavia muutoksia: Kahvitarjoilun muuttamista kahvioksi Kahvio fyysisesti syrjempään verrattuna POP2014 kahvitarjoilupaikkaan (liite 18, pohjakartta)

14 12 (15) Tapahtuman järjestelyjen toimivuuden ja mahdollisten ongelmien ennakoimiseksi oli Biomedicumista varattu yhden nimetyn vahtimestarin palvelut koko tapahtuman ajan. Tämä järjestely toimi erinomaisesti. Muun muassa ennen luento-osuutta havaittu ongelma luentosalin hätäuloskäynnissä saatiin korjattua vahtimestarin toimesta nopeasti. Ehdotetaan seuraavaa vahtimestarin varaus myös POP2015 tapahtumaan Mikäli turvallisuusongelmia, niin niistä ilmoitus myös Lasse Himmanen, HUS Näytteilleasettajien antama palaute POP2014:sta saatiin todella vähän palautetta, joten ehdotetaan, että POP2015 tehtäisiin näytteilleasettajille sähköinen kysely tai haastattelu paikan päällä käyttäen kyselylomaketta (strukturoitu/ puolistrukturoitu) POP2014 tietoiskut oli koettu hyvänä, joten ehdotetaan seuraavaa Tietoiskut myös POP2015:ssa erillinen juliste tietoiskujen sisällöstä Lisäksi todettiin, että POP2014 tietoiskujen puhujalavan suunniteltu sijoituspaikka muuttui vielä ennen torin avaamista, koska torin vierustan kokoustilat olivat varatut muihin toimintoihin. Tietoiskujen arveltiin aiheuttavan äänihäiriöitä, josta syystä lava siirrettiin toiseen paikkaan kauemmaksi kokoustiloista. Tietoiskujen äänentoistossa oli ongelmia. Kuluvuus oli hyvä ainoastaan lavan edustalla ja kuului huonosti torialueelle ja volyymia nostettaessa ääni alkoi kiertää torialueella. Ehdotetaan seuraavaa puhujalavan sijoitus keskemmälle toritapahtumapaikkaa, mahdollisesti päärappusten eteen pohdittava tulisiko puhujalavan välittömässä yhteydessä olevat kokoustilat pyytää suljettaviksi ja siinä tapauksessa huomioimaan mahdollinen suluista johtuva lisäkustannus Vuoden 2015 tilavarauksen yhteydessä Biomedicumin tapahtumanjärjestäjiä on pyydetty huomioimaan muita tiloja em. päivänä vuokratessaan, että klo 15:00 eteenpäin ala-aulassa on meluisampaa kuin normaalisti pohdittava miten tietoiskun alkamisesta ilmoitetaan Kuulutus lavalta + kuulutuksia torialueella + Tietoiskun alkaessa pyörivät valot, läheisyyteen ilmapalloja herättämään huomio tietoiskuosuudesta Työryhmän jäsenet olivat havainneet, että oli ollut joukko ihmisiä, jotka eivät jaksaneet odottaa luentojen alkamista. Ehdotetaan seuraavaa Tapahtuman aikataulutukseen muutosta esimerkiksi o Tapahtuman aikana kaksi pääluentoa (2 x 20 min), ruotsin- ja suomenkieliset, samassa luentosalissa o Tietoiskut tapahtumatorilla (10 15 min), luennot ja tietoiskut eivät yhtä aikaa o Tori auki koko tapahtuman ajan Esim: Tapahtumatori Tietoisku Tietoisku Tietoisku Luento Luento Yleisöpalautteen antajat olivat listanneet ehdotuksia ja toiveita luentojen aiheiksi. Alla työryhmän kommentteja luentojen toteuttamiseen ja aihetoiveisiin. Ehdotetaan seuraavaa

15 13 (15) Luento-osuudessa voisi olla kaksi pääteemaa: o 1) Iäkkäät ihmiset / Mielenterveys ja puolesta asiointi o 2) Puolesta asiointi / Lapset ja Edunvalvonnan alaiset Tietoiskuissa voisi olla samoja aiheita kuin luennoilla. Mielenterveystalosta kannattaisi olla sekä luento ja tietoisku Saattohoito Potilasturvallisuus ja potilasasiakirjat Uutena aiheena luentoa aiheesta Apotti yhteinen potilastietojärjestelmä ja lopuksi rajaamaan sairauskohtaiset luennot pois Potilaan oikeuksien päivästä, koska HUS:n Studia Generaliassa käsitellään sairauksia ja niiden hoitoa. Kuva: Työryhmä Kuvasta puuttuvat: Mari Sipilä, Ejy ry, Eija Kara ja Arto Ylipartanen, Tietosuojavaltuutetun toimisto sekä Vesa Perhoniemi, Hyks

HUS:N POTILAAN OIKEUKSIEN PÄIVÄN 23.4.2013 LOPPURAPORTTI. Laatinut potilasasiamies Maarit Väisänen-Sotka

HUS:N POTILAAN OIKEUKSIEN PÄIVÄN 23.4.2013 LOPPURAPORTTI. Laatinut potilasasiamies Maarit Väisänen-Sotka HUS:N POTILAAN OIKEUKSIEN PÄIVÄN 23.4.2013 LOPPURAPORTTI Laatinut potilasasiamies Maarit Väisänen-Sotka 1 (7) Taustaa Kansalaisten asettaminen EU:n terveyspolitiikan lähtökohdaksi alkaa potilaan oikeuksien

Lisätiedot

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma. Viestintä Ohjausryhmän tiedottaja Tarja Nordman toimii viestinnän suunnittelun koordinaattorina toimii Savuton sairaala viestintätiimin puheenjohtajana tuottaa

Lisätiedot

www.hoitopaikanvalinta.fi uusi verkkopalvelu terveydenhuollon valinnanvapaudesta 30.9.2015

www.hoitopaikanvalinta.fi uusi verkkopalvelu terveydenhuollon valinnanvapaudesta 30.9.2015 www.hoitopaikanvalinta.fi uusi verkkopalvelu terveydenhuollon valinnanvapaudesta 30.9.2015 Noora Heinonen Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteen päällikkö 12.3.2015 Potilas tekee valinnan palveluntuottajastaan

Lisätiedot

Eurooppalaisen potilasliikkuvuusdirektiivin kansallinen soveltaminen Suomessa. Kuntamarkkinat, 12.9.2013. Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija

Eurooppalaisen potilasliikkuvuusdirektiivin kansallinen soveltaminen Suomessa. Kuntamarkkinat, 12.9.2013. Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija Eurooppalaisen potilasliikkuvuusdirektiivin kansallinen soveltaminen Suomessa Kuntamarkkinat, 12.9.2013 Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija EU:n direktiivi potilaan oikeuksista rajat ylittävässä terveydenhuollossa,

Lisätiedot

HUS:n toiminnan arvioinnista

HUS:n toiminnan arvioinnista HUS:n toiminnan arvioinnista Reijo Salmela, LKT, THT, dos. Arviointijohtaja HUS, Ulkoisen tarkastuksen yksikkö 15.11.2012 Arviointiyhdistyksen keskustelufoorumi 1 Vuosibudjetti noin 1,7 miljardia euroa

Lisätiedot

HUSLABIN TULEVAISUUDEN ORGANISAATIO

HUSLABIN TULEVAISUUDEN ORGANISAATIO HUSLABIN TULEVAISUUDEN ORGANISAATIO SKKY ry:n ja Sairaalakemistit ry:n syyskoulutuspäiv ivät t 31.10.2013 Toimitusjohtaja Piia Aarnisalo, HUSLAB 31.10.2013 1 SUOMEN JOHTAVA KLIINISTEN LABORTORIOPALVELUIDEN

Lisätiedot

Valtakunnallinen vaaratapahtumien raportointiverkoston päivä 3.10.2013

Valtakunnallinen vaaratapahtumien raportointiverkoston päivä 3.10.2013 Valtakunnallinen vaaratapahtumien raportointiverkoston päivä 3.10.2013 avoite: Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteisten käytäntöjen jakaminen, toisilta oppiminen ja verkostoituminen Johdatus

Lisätiedot

POTILAAN VALINNAN VAPAUS

POTILAAN VALINNAN VAPAUS POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI POTILAAN VALINNAN VAPAUS Aino-Liisa Oukka dos., johtajaylilääkäri PPSHP Asiakaslähtöisyys MIKSI? potilaan vahvempi osallistaminen hoitoonsa yleinen asenneilmapiiri

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (14) SAIRAANHOITOPIIRI 1 21.04.2015

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (14) SAIRAANHOITOPIIRI 1 21.04.2015 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (14) 1 21.04.2015 14 AIKA 21.04.2015 klo 16:00-17:20 PAIKKA Hyks Psykiatriakeskus, Punatiili talo Ahlfors-sali KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon kehittämisen yhteistyöseminaari

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon kehittämisen yhteistyöseminaari Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon kehittämisen yhteistyöseminaari Hotelli Lasaretti, Oulu 26.-27.3.2014 Terveyden ja THL Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon operatiivisen ohjauksen

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain laajennetun valinnanvapauden ja potilasdirektiivin merkitys kuntoutuspalvelujen kannalta

Terveydenhuoltolain laajennetun valinnanvapauden ja potilasdirektiivin merkitys kuntoutuspalvelujen kannalta HYKS-Operatiivinen tulosyksikkö Vesa Perhoniemi 11.9.2014 11.9.2014 Terveydenhuoltolain laajennetun valinnanvapauden ja potilasdirektiivin merkitys kuntoutuspalvelujen kannalta Vesa Perhoniemi hallinnollinen

Lisätiedot

Väestön mielipiteet hoitoon pääsystä ja potilaan valinnanvapaudesta

Väestön mielipiteet hoitoon pääsystä ja potilaan valinnanvapaudesta Väestön mielipiteet hoitoon pääsystä ja potilaan valinnanvapaudesta Kyselyn toteutus Lääkäriliitto selvitti marraskuussa 2014 kansalaisten käsityksiä hoitoon pääsystä ja potilaan valinnanvapaudesta. Tutkimuksen

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO JA VAKAA TALOUS HUIPPUTULOSTEN PERUSTANA

HYVÄ HALLINTO JA VAKAA TALOUS HUIPPUTULOSTEN PERUSTANA HYVÄ HALLINTO JA VAKAA TALOUS HUIPPUTULOSTEN PERUSTANA erikoissairaanhoito on dynaamisesti kehittyvä yhteiskunnallisen palvelun alue, kaikki uusiutuu viiden vuoden välein Tänään Harvardissa, huomenna HYKSissä

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon valvonta

Suun terveydenhuollon valvonta Suun terveydenhuollon valvonta Marja Hyvärinen Yksikön päällikkö, terveydenhuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto 20.2.2014 Itä-Suomen aluehallintovirasto, Marja Hyvärinen 26.2.2014 1 Terveydenhuoltolaki

Lisätiedot

TYÖLLISYYSFOORUMI

TYÖLLISYYSFOORUMI TYÖLLISYYSFOORUMI 16.9.216 PALAUTERAPORTTI Kirjoittajat: Anu Järvinen, Laura Kallio ja Jemina Niemi, Osuuskunta Motive Työllisyysfoorumi järjestettiin Tampereella Scandic Rosendahlissa 16.9.216. Järjestelyistä

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLTOLAIN LAAJENNUS TULEE VOIMAAN 1.1.2014

TERVEYDENHUOLTOLAIN LAAJENNUS TULEE VOIMAAN 1.1.2014 TERVEYDENHUOLTOLAIN LAAJENNUS TULEE VOIMAAN 1.1.2014 Asiakkaan valinnan mahdollisuudet laajenevat edelleen 1.5.2011 alkaen on ollut mahdollista valita hoidosta vastaava terveysasema oman kunnan tai yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

Potilastukipiste OLKA. Anu Toija Projektipäällikkö Vertaisresepti-hanke Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry anu.toija@ejy.fi

Potilastukipiste OLKA. Anu Toija Projektipäällikkö Vertaisresepti-hanke Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry anu.toija@ejy.fi Potilastukipiste OLKA Anu Toija Projektipäällikkö Vertaisresepti-hanke Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry anu.toija@ejy.fi EJY:n Vertaisresepti-hanke Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry on alueellinen sosiaali-,

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus

Terveyspalvelujen tulevaisuus Terveyspalvelujen tulevaisuus Kansalaisten parissa toteutetun tutkimuksen tulokset Lasipalatsi 10.12.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen kansalaisten parissa koskien terveyspalvelujen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Vammaisneuvosto 21.03.2016 AIKA 21.03.2016 klo 18:00-19:06 PAIKKA Helmirannan kokoustila, Helminkuja 3, 62200 Kauhava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Valtakunnallisen

Lisätiedot

TERVETTÄ VIESTINTÄÄ MITEN SAIRAALA KRIISITILANTEESSA HOITAA MEDIAA VIESTINTÄPÄÄLLIKKÖ PAAVO HOLI, HUS-VIESTINTÄ

TERVETTÄ VIESTINTÄÄ MITEN SAIRAALA KRIISITILANTEESSA HOITAA MEDIAA VIESTINTÄPÄÄLLIKKÖ PAAVO HOLI, HUS-VIESTINTÄ TERVETTÄ VIESTINTÄÄ MITEN SAIRAALA KRIISITILANTEESSA HOITAA MEDIAA VIESTINTÄPÄÄLLIKKÖ PAAVO HOLI, HUS-VIESTINTÄ 14.11.2017 KOHTEENA ERIKOISSAIRAANHOITO ELI VOIT SOITTAA NELJÄLTÄ, KUN LEIKKAUS ON OHI 16.11.2017

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma Pvm Mitä tehty Kuka Missä käsitelty 21.3.2016 Suunnitelman luonnos Johanna PoPSTer 19.5.2016 Suunnitelman täydennys ja päivitys Johanna & Kirsi 1.6.2016 poliittinen ohjausryhmä

Lisätiedot

Vähemmistökielinen lautakunta. jäsen jäsen jäsen hallituksen edustaja puheenjohtaja varapuheenjohtaja Risto Kukon varajäsen sihteeri

Vähemmistökielinen lautakunta. jäsen jäsen jäsen hallituksen edustaja puheenjohtaja varapuheenjohtaja Risto Kukon varajäsen sihteeri Pöytäkirja sivu 1(5) nro 1/2017 Elin: Vähemmistökielinen lautakunta Aika: 17.5.2017, klo 14.00 15.45 Paikka: Vaasan keskussairaala, X-talon 6. kerroksen kokoushuone Päätöksentekijät Läsnäolijat: Ingves

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 (10) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 (10) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 (10) TARKASTUSLAUTAKUNTA AIKA 08.09.2014 klo 09:00-11:45 PAIKKA Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 61 EDELLISEN

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (12) SAIRAANHOITOPIIRI 1 16.06.2015

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (12) SAIRAANHOITOPIIRI 1 16.06.2015 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (12) 1 16.06.2015 11 AIKA 16.06.2015 klo 17:00-19:10 PAIKKA Hyks psykiatriakeskus 1. krs., Tammisali, Välskärinkatu 12, 00260 Helsinki KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Potilaan siirtymisten ergonominen avustaminen Siirtoergonomiakoulutus HUS:ssa. Tiina Karjalainen HUS Siirtoergonomiakouluttaja fysioterapeutti YAMK

Potilaan siirtymisten ergonominen avustaminen Siirtoergonomiakoulutus HUS:ssa. Tiina Karjalainen HUS Siirtoergonomiakouluttaja fysioterapeutti YAMK Potilaan siirtymisten ergonominen avustaminen Siirtoergonomiakoulutus HUS:ssa Tiina Karjalainen HUS Siirtoergonomiakouluttaja fysioterapeutti YAMK 6/10/2013 Taustaa HUS kuntayhtymän työsuojelujaoston toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin erikoislehti Työhyvinvoinnin vuosikymmenet Työyhteisö keskeisessä roolissa: SAIRAUSPOISSAOLOT PUOLITTUIVAT VERVE 1965-2015 Palvelujärjestelmän MONIMUTKAISUUS HÄMMENTÄÄ TYÖKYKYJOHTAMINEN

Lisätiedot

Osallisuus matkalla Lapin maakuntaan & uudessa maakunnassa. Lapin maakuntauudistuksen esivalmistelun ajatelmia Huhtikuu 2017

Osallisuus matkalla Lapin maakuntaan & uudessa maakunnassa. Lapin maakuntauudistuksen esivalmistelun ajatelmia Huhtikuu 2017 Osallisuus matkalla Lapin maakuntaan & uudessa maakunnassa Lapin maakuntauudistuksen esivalmistelun ajatelmia Huhtikuu 2017 Maakuntauudistuksella luodaan maahamme nykyaikainen ja kustannustehokas, kaikkia

Lisätiedot

Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa. Terveydenhuoltolaki

Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa. Terveydenhuoltolaki Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Terveydenhuoltolain merkitys Asiakaskeskeisyys julkisen potilaan rooli asiakkaana järjestelmän ohjaaja - valinnanmahdollisuus oman hoidon

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Kuosmanen Taru. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh ,

Valmistelija / lisätiedot: Kuosmanen Taru. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , Tampere Ote pöytäkirjasta 37/2017 1 (6) Kaupunginhallitus, 178, 20.03.2017 Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta, 19, 15.02.2017 Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta, 18, 16.02.2017

Lisätiedot

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry Toimintakertomus 2015 Sisällys 1. Yhdistyksen tarkoitus 1 2. Hallitus 1 3. Yhdistyksen kokoukset 1 4. Toiminta 2 5. Tiedottaminen 2 6. Talous 3 1 1. YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Merituulen koulun oppimis- ja työympäristön laadun seurantatyöryhmä

Merituulen koulun oppimis- ja työympäristön laadun seurantatyöryhmä PÖYTÄKIRJA Merituulen koulun oppimis- ja työympäristön laadun seurantatyöryhmä Aika 2.10.2017 klo 15 Paikka Merituulen koulu, Urheilutie 3 Osallistujat Sari Wilhola, sivistys- ja hyvinvointi (15:08 alkaen)

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/ Maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/ Maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2016 1 Kokousaika 20.10.2016 kello 12:00-14:15 Kokouspaikka Maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

Omasote kenen oma? Sähköinen hyvinvointi- ja asiointipalvelu asiakkaan tukena Pohjois-Suomen hoitotiedepäivät Kajaanissa

Omasote kenen oma? Sähköinen hyvinvointi- ja asiointipalvelu asiakkaan tukena Pohjois-Suomen hoitotiedepäivät Kajaanissa Omasote kenen oma? Sähköinen hyvinvointi- ja asiointipalvelu asiakkaan tukena 11.5.2017 Pohjois-Suomen hoitotiedepäivät Kajaanissa Kristiina Taskinen erikoissuunnittelija, FM Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA VIESTINTÄSUUNNITELMA Hankekunnat Henkilöstö Asiakkaat Järjestöt AVI STM Aikuissosiaalityön eri toimijat THL Sosiaalialan osaamiskeskukset SOS II -HANKE SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä hanke

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Konginkankaan palvelutalo, Palvelutie 3, Konginkangas. Otsikko Sivu

Konginkankaan palvelutalo, Palvelutie 3, Konginkangas. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto AIKA 13.05.2015 kello 14:20-15:00 PAIKKA Konginkankaan palvelutalo, Palvelutie 3, 44400 Konginkangas LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Työkokouspäivä 22.3.2011 Avauspuheenvuoro Yksikön päällikkö Riitta Pöllänen Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva

Lisätiedot

terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Jukka Mattila, Timo Keistinen, Pirjo Pennanen, Maire Kolimaa, STM

terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Jukka Mattila, Timo Keistinen, Pirjo Pennanen, Maire Kolimaa, STM Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki 19.9.20139 Jukka Mattila, Timo Keistinen, Anne Nordblad, Riitta-Maija Jouttimäki, Pirjo Pennanen, Maire Kolimaa, STM Terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Potilaiden vapaa liikkuvuus EU:ssa

Potilaiden vapaa liikkuvuus EU:ssa Potilaiden vapaa liikkuvuus EU:ssa Direktiivi potilaan oikeuksien soveltamisesta rajat ylittävässä terveydenhuollossa (24/2011/EU, potilasdirektiivi ) 28.5.2013 Noora Heinonen Potilasdirektiivin taustaa

Lisätiedot

Asukkaat mukana SiunSotessa Pohjois-Karjalassa. Kantu päivät Helsinki toiminnanjohtaja Elina Pajula

Asukkaat mukana SiunSotessa Pohjois-Karjalassa. Kantu päivät Helsinki toiminnanjohtaja Elina Pajula Asukkaat mukana SiunSotessa Pohjois-Karjalassa Kantu päivät 12.2.2015 Helsinki toiminnanjohtaja Elina Pajula SOTE -tuotantoalue Pohjois-Karjalan kunnat ja Heinävesi, PKSSK SiunSotessa 5 valmistelutyöryhmää

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki ja potilaan valinnanvapaus. Mika Paavilainen Kuntaliitto, sosiaali- ja terveys

Terveydenhuoltolaki ja potilaan valinnanvapaus. Mika Paavilainen Kuntaliitto, sosiaali- ja terveys Terveydenhuoltolaki ja potilaan valinnanvapaus Mika Paavilainen Kuntaliitto, sosiaali- ja terveys Terveydenhuoltolaki ja potilaan valinnanvapaus Säännökset hoitopaikan valintaoikeudesta sisältyvät terveydenhuoltolain

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 2016 Maakunnan viestintäryhmä Varsinais-Suomen liitto YDINVIESTIT Suodatamme

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 6.5.2015 Yli-insinööri Antti Härkönen, Valvira Asiakastietolaki Laki 159/2007 (ja muutokset

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2017 1

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2017 1 Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2017 1 Kokousaika 24.3.2017 kello 13:00-14.23 Kokouspaikka Tuma, Sammonkatu 12,50130 Mikkeli Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Maakuntauudistuksen ajankohtaista

Lisätiedot

Vaikeavammaisten toimintakyky asiantuntijaryhmä. Pj. Tiina Suomela-Markkanen Kela, Terveysosasto

Vaikeavammaisten toimintakyky asiantuntijaryhmä. Pj. Tiina Suomela-Markkanen Kela, Terveysosasto Vaikeavammaisten toimintakyky asiantuntijaryhmä Pj. Tiina Suomela-Markkanen Kela, Terveysosasto Taustaa Tavoitteena oli Löytää ja arvioida tarkoituksenmukaiset arviointimenetelmät vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

Muistio. Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä)

Muistio. Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä) Muistio 1(5) Asiakasraati Aika Keskiviikko 25.2.2016 kello 16.00 18.00 Paikka Osallistujat Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä) Seppo Ranta, asiakasraadin puheenjohtaja, johtajaylilääkäri

Lisätiedot

THL:n sähköiset kansalaispalvelut: Omahoitopolut.fi ja Palveluvaaka.fi

THL:n sähköiset kansalaispalvelut: Omahoitopolut.fi ja Palveluvaaka.fi THL:n sähköiset kansalaispalvelut: Omahoitopolut.fi ja Palveluvaaka.fi Projektipäällikkö Anu Suurnäkki ja Kehittämispäällikkö Niina Peränen, THL 11.5.2015 Terveydenhuollon atk-päivät 12.-13.5.2015 1 Uudet

Lisätiedot

Koulutusala: Liiketalous/Matkailu, Tekniikka, Sosiaali-Hoitoala, Tietojenkäsittely. Kuinka moneen tapahtumaan osallistuit viikon aikana?

Koulutusala: Liiketalous/Matkailu, Tekniikka, Sosiaali-Hoitoala, Tietojenkäsittely. Kuinka moneen tapahtumaan osallistuit viikon aikana? LIITE 1 1(8) FIRST WEEK FESTIVAL PALAUTEKYSELY VAMOK järjesti lukuvuoden alussa First Week Festivalin, joka piti sisällään 5 erilaista tapahtumaa. Tämän kyselyn tarkoituksena on kartoittaa opiskelijoiden

Lisätiedot

Leila Mukkala Ranuan kunta

Leila Mukkala Ranuan kunta Leila Mukkala Ranuan kunta Kotihoidossa aluksi care-ohjelma ja kannettavat tietokoneet käytössä 2000-luvun alkupuolella l ll ja tk:ssa Mediatri i potilastietojärjestelmä Ohjelmat eivät kommunikoineet i

Lisätiedot

TKI-päivät 2012. Palautekysely

TKI-päivät 2012. Palautekysely TKI-päivät 2012 Palautekysely Kyselyn toteuttaminen Kysely toteutettiin ajalla 22.2. 2.3.2012 Kysely lähetettiin sähköpostitse 244 seminaariosallistujalle Vastauksia saatiin 95 kpl Vastausprosentti 39

Lisätiedot

Asiakkaan valinnanvapaus kasvaa Palveluvaaka.fi avuksi

Asiakkaan valinnanvapaus kasvaa Palveluvaaka.fi avuksi Asiakkaan valinnanvapaus kasvaa Palveluvaaka.fi avuksi 1 Lyhyesti seuraavista aiheista Terveydenhuoltolaki lisää asiakkaiden ja potilaiden valinnanvapautta Palveluvaaka.fi ja sen ideologinen perusta 2

Lisätiedot

Kävijäkysely 6.-7.9.2007. Helsingin Messukeskus

Kävijäkysely 6.-7.9.2007. Helsingin Messukeskus Kävijäkysely 6.-7.9.2007 Liikelahjat-messut t Helsingin Messukeskus Business to Business Mediat Oy Kävijäkysely Liikelahjat-messut 6.-7.9.2007, Helsingin Messukeskus Vastaajia 242 Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen

Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen Vakuutusyhtiöiltapäivä 12.5.2015 Reetta Kyyrö Terveysosasto Kv-sairaanhoitotiimi Ulkomailla syntyneet sairaanhoitokustannukset 1. Äkillinen sairastuminen

Lisätiedot

Kätevästi netissä KÄYTTÖOHJE. www.nettirassi.fi

Kätevästi netissä KÄYTTÖOHJE. www.nettirassi.fi Kätevästi netissä KÄYTTÖOHJE www.nettirassi.fi Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen ja rekisteröityminen... 4 2. Omat jutut kansio... 8 2.1. Omat tiedostot:... 8 2.2. Omat seurannat... 9 3. Omat terveystiedot...

Lisätiedot

Komeustiedon kerääminen sähköiseen. hyvinvointikertomukseen. Hyvinvoinnin yhteistyöryhmä

Komeustiedon kerääminen sähköiseen. hyvinvointikertomukseen. Hyvinvoinnin yhteistyöryhmä Komeustiedon kerääminen sähköiseen hyvinvointikertomukseen Hyvinvoinnin yhteistyöryhmä 30.10.2015 Marjo Riitta Tervonen, erityisasiantuntija, SOSTE Maarit Niva, asiantuntija, Oulun kaupunki Sähköinen hyvinvointikertomus

Lisätiedot

Sairaanhoitajan työ ja osaaminen tietoyhteiskunnan kehityksessä Sairaanhoitajaliiton sähköisten terveyspalvelujen strategia vuosille

Sairaanhoitajan työ ja osaaminen tietoyhteiskunnan kehityksessä Sairaanhoitajaliiton sähköisten terveyspalvelujen strategia vuosille Sairaanhoitajan työ ja osaaminen tietoyhteiskunnan kehityksessä Sairaanhoitajaliiton sähköisten terveyspalvelujen strategia vuosille 2015 2020 Kirjoittajaryhmä Sairaanhoitajaliiton ehealth -asiantuntijatyöryhmä

Lisätiedot

Kieli sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kieli sosiaali- ja terveydenhuollossa Kieli sosiaali- ja terveydenhuollossa Kielelliset oikeudet kuuluvat yksilön perusoikeuksiin. Omakielinen sosiaali- ja terveydenhuolto on tärkeä osa ihmisen perusturvallisuutta kaikissa elämän vaiheissa.

Lisätiedot

Mika Vuori. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen

Mika Vuori. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Mika Vuori Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen KKI-päivät/ Laatua liikunnan palveluketjuun 18.3.2015 Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen ydinprosessin palvelutilaukset (Tilinpäätösennuste 2014) ennaltaehkäisevät

Lisätiedot

Vähemmistökielinen lautakunta. jäsen jäsen jäsen jäsen puheenjohtaja varapuheenjohtaja sihteeri

Vähemmistökielinen lautakunta. jäsen jäsen jäsen jäsen puheenjohtaja varapuheenjohtaja sihteeri Pöytäkirja sivu 1(6) nro 1/2016 Elin: Vähemmistökielinen lautakunta Aika: 9.5.2016, klo 13.00 15.30 Paikka: Vaasan keskussairaala, X-talon 6. kerroksen kokoushuone Päätöksentekijät Läsnäolijat: Ingves

Lisätiedot

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009 Sairaanhoito EU:ssa Noora Heinonen 25.8.2009 EY-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT), Itävalta (AT), Kreikka

Lisätiedot

POTKU hanke potilas kuljettajan paikalle. POTKU -ohjausryhmä 7.12.2010 hankejohtaja Erja Oksman hankesuunnittelija Mari Sisso

POTKU hanke potilas kuljettajan paikalle. POTKU -ohjausryhmä 7.12.2010 hankejohtaja Erja Oksman hankesuunnittelija Mari Sisso POTKU hanke potilas kuljettajan paikalle POTKU -ohjausryhmä 7.12.2010 hankejohtaja Erja Oksman hankesuunnittelija Mari Sisso 8.10. seminaarin palautteet Seuraava seminaari pidetään keväällä Kaikki yhteensä

Lisätiedot

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS Verkostokokous 6.9.2010. Seinäjoen osahanke Jaana Ahola

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS Verkostokokous 6.9.2010. Seinäjoen osahanke Jaana Ahola LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS Verkostokokous 6.9.2010 Seinäjoen osahanke Jaana Ahola Hankkeen toteuttajat Hanke toteutetaan yhteistyössä Seinäjoen kaupungin, Seinäjoen Vajaaliikkeisten Kunto ry:n asiantuntijatoimikunnan

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Esivalmistelun sote-tiimi

Esivalmistelun sote-tiimi MUISTIO 1/2016 1 Esivalmistelun sote-tiimi Aika 21.12.2016 klo 14:00-16:20 Paikka Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 B Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen 3 2 Sote- ja maakuntauudistuksen

Lisätiedot

Neuvolan asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset toiminnan kehittämisen perustana

Neuvolan asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset toiminnan kehittämisen perustana Neuvolan asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset toiminnan kehittämisen perustana Salla Sainio, kehittämispäällikkö, THL Eija Luoto, projektipäällikkö, THL Kansalliset asiakaspalautekyselyt Mitä ovat kansalliset

Lisätiedot

Muistiohjelman eteneminen

Muistiohjelman eteneminen Kansallinen muistiohjelma: tavoitteena muistiystävällinen Suomi Pirkanmaan kunnille tehdyn kyselyn tuloksia Kirsti Kuusterä Asiantuntija, Muistiliiton muistiohjelmatoiminta Sihteeri, STM:n muistiohjelman

Lisätiedot

Anna-Maija Koivusalo 26.5.15

Anna-Maija Koivusalo 26.5.15 Anna-Maija Koivusalo 26.5.15 Kivuton sairaala projekti vuonna 214 Kivun arviointi projekti Kivuton sairaala toteutettiin yhdeksännen kerran syksyllä 214 pääosin Euroopan kipuviikolla (viikko 42). Mukana

Lisätiedot

Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai klo Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu Tampere

Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai klo Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu Tampere 10.00 Aamukahvi 10.20 Tervetuloa Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai 25.9.2012 klo 10.00-15.30 Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu 2 33101 Tampere 10.30 Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen

Lisätiedot

Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana

Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 26.5.2016 Yli-insinööri Antti Härkönen, Valvira Tietojärjestelmien valvonta Terveysteknologia-ryhmä

Lisätiedot

Viestintä vaikuttamisen välineenä Liikkuva koulu -edistämistyössä. Noora Moilanen, viestintäkoordinaattori

Viestintä vaikuttamisen välineenä Liikkuva koulu -edistämistyössä. Noora Moilanen, viestintäkoordinaattori Viestintä vaikuttamisen välineenä Liikkuva koulu -edistämistyössä Noora Moilanen, viestintäkoordinaattori Kenelle Liikkuvasta koulusta pitäisi viestiä? Oppilaat Opettajat Rehtori Muu henkilökunta Vanhemmat

Lisätiedot

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin

Lisätiedot

LÄNSI-LAPIN ALUETYÖRYHMÄN KOKOUS 1/2013

LÄNSI-LAPIN ALUETYÖRYHMÄN KOKOUS 1/2013 LÄNSI-LAPIN ALUETYÖRYHMÄN KOKOUS 1/2013 Aika: Perjantai 30.8.2013 klo 10.00 11.30 Paikka: Tornion kaupunki, sosiaalitoimiston neuvotteluhuone Osallistujat: Pia Rantaiso sosiaaliohjaaja Tornion kaupunki/sosiaalitoimi,

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi.5.009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI OPPIMISVERKOSTOTAPAAMISTEN ARVIOINTIRAPORTTI - Monikulttuurinen

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa. Reetta Kyyrö Kela, Etuuspalvelut Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 17.3.2016

Oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa. Reetta Kyyrö Kela, Etuuspalvelut Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 17.3.2016 Oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa Reetta Kyyrö Kela, Etuuspalvelut Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 17.3.2016 Esityksen sisältö Mitä tarkoittaa oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa? Mihin

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 65 13.3.2013 Asianro 302/00.04.02/2013 155 Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016 Tiivistelmä

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa

TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty 17.1.2017 lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa Tässä toimintaohjeessa kuvataan systemaattinen toimintatapa, jota käytetään

Lisätiedot

Aihe: Marraskuun 6. päivä 2012 ensimmäisen kerran valtakunnallinen Lääkehoidon päivä. Tiedoksi kaikille,

Aihe: Marraskuun 6. päivä 2012 ensimmäisen kerran valtakunnallinen Lääkehoidon päivä. Tiedoksi kaikille, Aihe: Marraskuun 6. päivä 2012 ensimmäisen kerran valtakunnallinen Lääkehoidon päivä Tiedoksi kaikille, Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko teki alkuvuodesta aloitteen, jonka mukaisesti 6.11.2012

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja. Tero Björkman. Opiskelijakunta JAMKO

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja. Tero Björkman. Opiskelijakunta JAMKO JUPINAVIIKOT 2017 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja Tero Björkman Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 Johdanto... 3 Palautteiden

Lisätiedot

Saamelaisten rajayhteistyöseminaari

Saamelaisten rajayhteistyöseminaari Saamelaisten rajayhteistyöseminaari Inari Noora Heinonen Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteen päällikkö Kela lisää saamenkielistä palvelua Etäpalvelussa Kelan palveluneuvoja neuvoo asiakasta

Lisätiedot

Vaikeavammaisten päivätoiminta

Vaikeavammaisten päivätoiminta Vaikeavammaisten päivätoiminta Kysely vaikeavammaisten päivätoiminnasta toteutettiin helmikuussa 08. Sosiaalityöntekijät valitsivat asiakkaistaan henkilöt, joille kyselyt postitettiin. Kyselyjä postitettiin

Lisätiedot

SÄHKÖISET MIELENTERVEYSPALVELUT TERVEYDENHOIDOSSA HELSINKI 2.2.2016 MIELENTERVEYSTALO.FI NUORTEN MIELENTERVEYSTALO.FI NETTITERAPIAT.

SÄHKÖISET MIELENTERVEYSPALVELUT TERVEYDENHOIDOSSA HELSINKI 2.2.2016 MIELENTERVEYSTALO.FI NUORTEN MIELENTERVEYSTALO.FI NETTITERAPIAT. SÄHKÖISET MIELENTERVEYSPALVELUT TERVEYDENHOIDOSSA HELSINKI 2.2.2016 MIELENTERVEYSTALO.FI NUORTEN MIELENTERVEYSTALO.FI NETTITERAPIAT.FI LUENNOITSIJA JA INTRESSIT Jan-Henry Stenberg FT., PsL, erikoispsykologi,

Lisätiedot

Tilaisuuden järjestelyt: % % 3 1 3,4 % ,3 % ,3 % Total 129 Average 4,45

Tilaisuuden järjestelyt: % % 3 1 3,4 % ,3 % ,3 % Total 129 Average 4,45 Question Options Answer count Percentage YLEISTÄ: Paikka (1 tähti = peestä, 5 tähteä = 1 0 0 % 2 1 3,4 % 4 17 58,6 % 5 9 31 % Total 121 Average 4,17 Tilaisuuden järjestelyt: 1 0 0 % 3 1 3,4 % 4 14 48,3

Lisätiedot

Strategian kansalaisosion toimeenpanoryhmä

Strategian kansalaisosion toimeenpanoryhmä Strategian kansalaisosion toimeenpanoryhmä Ryhmän kokoonpano Teemupekka Virtanen, STM, pj Karri Vainio, Kuntaliitto, sihteeri Jari Numminen, Hämeenlinna Maija Paukkala, Esshp Kaisa Kostamo-Pääkkö, POSKE

Lisätiedot

GKS 2017 Presymposiumpalaute

GKS 2017 Presymposiumpalaute GKS 2017 Presymposiumpalaute Perineaalinen ultraääni laskeuman ja lantionpohjan arvioinnissa 27.9.2017 HUS Naistenklinikka, Helsinki Kouluttajana Prof Hans Peter Dietz, Sydney, Australia Oletko (N=36)

Lisätiedot

Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus

Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus 25.8.2016 Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Sisältö 1. Yleistä hoito-oikeuksista Suomessa 2. Työskentely EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä ja hoitooikeus

Lisätiedot

korkeasti koulutetun maahan muuttaneen osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen viitekehys

korkeasti koulutetun maahan muuttaneen osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen viitekehys URAREITTI korkeasti koulutetun maahan muuttaneen osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen viitekehys Työpaketti 3: Ammatillinen suomen kieli ja viestintätaito terveysalalla iltapäiväseminaari 30.5.2017

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 302/00.04.02/2013 81 Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016 Tiivistelmä Turun kaupunki on pyytänyt kuntia hyväksymään terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Miten huomioida asiakaskunnan lisääntyvä monikulttuurisuus työterveyshuollossa? Perjantai-meeting 5.9.2014 Kirsi Yli-Kaitala

Miten huomioida asiakaskunnan lisääntyvä monikulttuurisuus työterveyshuollossa? Perjantai-meeting 5.9.2014 Kirsi Yli-Kaitala Miten huomioida asiakaskunnan lisääntyvä monikulttuurisuus työterveyshuollossa? Perjantai-meeting 5.9.2014 Kirsi Yli-Kaitala Maahanmuuttajien määrä kasvaa 2 Maahanmuuttajien terveys ja työkyky tutkimustietoa

Lisätiedot

Ulkomailta tulleiden sairaanhoito Suomessa. Elli Rönnholm Kelan terveysosasto / kv-sairaanhoitotiimi Kuntamarkkinat 12.9.2013

Ulkomailta tulleiden sairaanhoito Suomessa. Elli Rönnholm Kelan terveysosasto / kv-sairaanhoitotiimi Kuntamarkkinat 12.9.2013 Ulkomailta tulleiden sairaanhoito Suomessa Elli Rönnholm Kelan terveysosasto / kv-sairaanhoitotiimi Kuntamarkkinat 12.9.2013 Esityksen sisältö 1. Henkilön hoito-oikeuden peruste Suomessa 2. Hoitokustannusten

Lisätiedot

Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki

Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki Konferenssi on osaamisen kehittämisen prosessi, jonka tavoitteena on 1. tuoda esille ne osaamiset, joita

Lisätiedot

HUITTISTEN PILOTIN LOPPURAPORTTI 1.10.2012 30.9.2013. LÄNSI 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke

HUITTISTEN PILOTIN LOPPURAPORTTI 1.10.2012 30.9.2013. LÄNSI 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke HUITTISTEN PILOTIN LOPPURAPORTTI 1.10.2012 30.9.2013 LÄNSI 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke Tarja Horn Marjo Virtanen 29.10.2013 Sisällysluettelo Johdanto... 3

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017 VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017 Turun Cheerleadingseura Smash ry SISÄLLYS 1 VIESTINNÄN TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄT... 3 2 VIESTINNÄN VÄLINEET JA TYÖKALUT... 4 2.1 Sähköposti... 4 2.2 Seuran Facebook-ryhmä... 4

Lisätiedot