HUS:n Potilaan oikeuksien päivä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HUS:n Potilaan oikeuksien päivä 10.4.2014"

Transkriptio

1 HUS:n Potilaan oikeuksien päivä LOPPURAPORTTI Laatijat Anita Karhu-Hämäläinen, Hyks Kristiina Miettinen, Hyks

2

3 Sisällys Tiivistelmä 1. Taustaa HUS:n Potilaan oikeuksien päivän tarkoitus ja tavoitteet Työryhmän nimeäminen ja työskentelytapa Viestintä Potilaan oikeuksien päivän toteutuminen Tapahtumatori Tietoiskut Luennot Kustannukset Potilaan oikeuksien päivän yleisöpalaute Yhteenveto ja jatkosuunnitelma Ehdotukset seuraavalle valmistelutyöryhmälle... 11

4

5 Tiivistelmä HUS:n toiminnan päämääränä on potilaslähtöinen ja oikea-aikainen hoito, korkeatasoinen tutkimus ja opetus, tiivis kumppanuus perusterveydenhuollon kanssa ja vaikuttava kilpailukykyinen toiminta. Toiminnan peruskivet ovat ihmisten yhdenvertaisuus, potilaslähtöisyys, luovuus ja innovatiivisuus, korkea laatu ja tehokkuus sekä avoimuus, luottamus ja keskinäinen arvostus. Potilaan oikeuksien päivän järjestäminen HUS:ssa tukee osaltaan näiden arvojen toteutumista ja HUS:n potilasturvallisuusstrategia. Potilaan oikeuksien päivä toteutettiin ja päivään oli rakennettu kolme osiota: tapahtumatori klo 15:00 17:30, tietoiskut klo 15:15 17:15 sekä luento-osuudet suomeksi ja ruotsiksi klo 17:30 19:30. Tapahtumatorilla Biomedicumin C1 ja C2 aulassa toimintaansa esitteli 18 näytteilleasettajaa. Tietoiskut esitysmuotona oli uusi osuus, jolla haluttiin lisätä tapahtumatorille tunnelmaa, toiminnallisuutta ja vuorovaikutusta. Potilaan oikeuksien tapahtuma onnistui kokonaisuudessaan hyvin ja saavutti sille asetetut tavoitteet, tosin yleisöä olisi saanut olla enemmän. Päivän valmistelutyöryhmän työskentely oli innostunutta ja innovoivaa ja sujui koko valmisteluajan aikataulun mukaisesti. Valmistelutyöryhmä on tehnyt tilavaraukset Biomedicumista vuoden 2015 Potilaan oikeuksien päivän toteuttamiseksi keskiviikkona Valmistelutyöryhmä suosittelee tapahtuman suunnittelun aloittamista lokakuussa 2014.

6

7 5 (15) 1. Taustaa Active Citizenship kansalaisverkosto alkoi vuonna 2007 markkinoida vuotuista eurooppalaista potilaan oikeuksien päivää (18. huhtikuuta) kaikissa EU-maissa. HUS oli edelläkävijä Suomessa järjestäessään ensimmäisen kerran Potilaan oikeuksien päivän , jolloin tuli myös kuluneeksi 20 vuotta potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain voimaantulosta. Potilaan oikeuksien päivän tarkoituksena on tarjota tilaisuus tiedottaa, keskustella ja toimia yhdessä potilaan oikeuksien parantamiseksi. Ensimmäisestä Potilaan oikeuksien päivästä saaduissa palautteissa kerrottiin tilaisuuden onnistuneen sisällöltään ja järjestelyiltään, joten tapahtuman vuosittaista järjestämistä päätettiin jatkaa. Vuoden 2014 Potilaan oikeuksien päiväksi sovittiin 10. päivä huhtikuuta. 2. HUS:n Potilaan oikeuksien päivän tarkoitus ja tavoitteet HUS:n toiminnan päämääränä on potilaslähtöinen ja oikea-aikainen hoito, korkeatasoinen tutkimus ja opetus, tiivis kumppanuus perusterveydenhuollon kanssa ja vaikuttava kilpailukykyinen toiminta. Toiminnan peruskivet ovat ihmisten yhdenvertaisuus, potilaslähtöisyys, luovuus ja innovatiivisuus, korkea laatu ja tehokkuus sekä avoimuus, luottamus ja keskinäinen arvostus. Potilaan oikeuksien päivän järjestäminen HUS:ssa tukee osaltaan näiden arvojen toteutumista ja HUS:n potilasturvallisuusstrategiaa. Samaan tapaan kuin vuoden 2013 Potilaan oikeuksien päivässä, vuoden 2014 tapahtumassa tarkoituksena oli jakaa tietoa potilaan oikeuksista ja ajankohtaisista lainmuutoksista. Tavoitteena oli antaa kansalaisille mahdollisuus keskustella ja toimia yhdessä potilaan oikeuksien parantamiseksi sekä tuoda uudella tavalla kansalainen lähelle HUS:n toimintaa. Potilaan oikeuksien päivä järjestettiin sekä suomen- että ruotsinkielisenä. 3. Työryhmän nimeäminen ja työskentelytapa HUS-kuntayhtymän johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi asetti hallintopäällikkö Jaana Vennon esityksen mukaisesti potilaan oikeuksien työryhmän suunnittelemaan ja toteuttamaan HUS:n potilaan oikeuksien päivää (liite 1). Työryhmään nimettiin HUS:sta yhdeksän henkilöä, minkä lisäksi ryhmään kutsuttiin edustajat Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, Espoon Järjestöjen Yhteisöstä (Ejy ry) sekä Tietosuojavaltuutetun toimistosta. Työryhmä sai tarvittaessa täydentää tai kutsua kokouksiinsa eri alojen asiantuntijoita. Työryhmän jäsenet olivat potilasasiamies Anita Karhu-Hämäläinen (pj, Hyks), potilasasiamies Carola Arjatsalo (Hyks), hallintopäällikkö Jaana Vento (Hyks), kliininen asiantuntija Susan Arminen (HYKS Operatiivinen tulosyksikkö), tiedottaja Tarja Nordman (HUS), potilasturvallisuuspäällikkö Sari Palojoki (HUS), ylilääkäri Vesa Perhoniemi (HYKS Operatiivinen tulosyksikkö), erikoissuunnittelija Stig Stolt (HUS-Servis), johdon sihteeri Kristiina Miettinen (sihteeri, Hyks), kehittämispäällikkö Salla Sainio (THL), projektipäällikkö Mari Sipilä (Espoon Järjestöjen Yhteisö Ejy ry) sekä ylitarkastaja Eija Kara ja Arto Ylipartanen (OM, Tietosuojavaltuutetun toimisto). Nimettyjen henkilöiden lisäksi työryhmään kutsuttiin Maria Moreno-Crespo HUS:n viestinnästä. Työryhmä kokoontui yhteensä seitsemän kertaa ajalla marraskuu 2013 toukokuu 2014 (kokousmuistiot liitteenä 2). Ryhmä hyödynsi edellisen työryhmän kokemuksia ja sen antamia ehdotuksia POP2014-päivän toteuttamisesta.

8 Työryhmän työskentelytapa oli ideoiva, innovoiva ja keskusteleva. Suunnitellussa aikataulussa pysyttiin (Kuvio 1). Sihteeri ja puheenjohtaja tekivät tiiviistä yhteistyötä sähköisesti ja yhteisillä tapaamisilla. 6 (15) Kuvio 1: Valmistelutyöryhmän aikataulu 11/ / Viestintä Edellisvuoden tapaan tiedottaja Tarja Nordman laati viestintäsuunnitelman (liite 3), jota päivitettiin projektin edetessä. Potilaan oikeuksien päivän graafisen ilmeen toteuttajaksi työryhmään kutsuttiin HUS:sta tiedottaja Maria Moreno-Crespo. Työryhmän käyttöön laadittiin myös Excel-pohjainen Suunnittelupohja-dokumentti, jota hyödynnettiin projektin suunnittelussa, etenemisen seurannassa sekä työryhmän sisäisessä viestinnässä (liite 4). Potilaan oikeuksien päivän valmisteluihin liittyi paljon kirjeiden laadintaa ja sähköpostiviestittelyä tapahtumaan osallistuvien luennoitsijoiden ja tapahtumatorin näytteilleasettajien kanssa, mm. kutsukirje ministeri Risikolle (liite 5), kutsut edellisvuotisille tai etukäteen ilmoittautuneille näytteilleasettajille, tietojen kerääminen näytteilleasettajilta ständikaavakkeilla (liite 6) ja erilaisiin tiedusteluihin vastaaminen. Potilaan oikeuksien päivän teemoiksi valittiin ajankohtaiset lakimuutokset (Potilaan valinnan vapaus ja Rajat ylittävä hoito) sekä sähköiset palvelut (Sähköinen asiointi tulevaisuudessa ja HUS Mielenterveystalo portaali). Potilaan oikeuksien päivän ohjelma julkaistiin sekä suomeksi että ruotsiksi (liite 7). Ruotsinkielisen materiaalin käännöstyöstä huolehtivat potilasasiamies Carola Arjatsalo, Hyks ja erikoissuunnittelija Stig Stolt, HUS-Servis.

9 7 (15) Potilaan oikeuksien päivän tilaisuuteen laadittiin maksulliset ilmoitukset Helsingin Sanomiin (liite 8) ja Hufvudstadsbladetiin (liite 9), joissa ilmoitus julkaistiin edellisen viikon sunnuntaina. Edellisvuonna päivän ilmoituksia oli julkaistu myös paikallislehdissä, mutta ne korvattiin verkostoviestinnällä. Kehittämispäällikkö Salla Sainio, THL, koosti verkostolistan, jonka kautta välitettiin tietoa POP2014-tapahtumasta laajasti eri potilasjärjestöille, viranomaistahoille, terveydenhuollon yksiköille ja oppilaitoksille. Verkostolista saavutti yleisöpalautteen perusteella yleisön lähes yhtä tehokkaasti kuin Helsingin Sanomien ilmoitus. Potilaan oikeuksien päivästä informoitiin myös potilas- ja sosiaaliasiamiehiä HUS:ssa ja HUS:n jäsenkunnissa. Espoon yhteisöjen järjestö- ja HUS:n OLKA yhteistyökumppaneineen olivat keskeisessä roolissa potilaan oikeuksien päivän tiedottamisessa. Tietoa tapahtumasta julkaistiin HUS:n intra- ja internet-sivulla, mistä se oli helppo linkittää verkostoviesteihin. Tapahtumaa varten laadittiin - esite näytteilleasettajista suomeksi ja ruotsiksi (liitteet 10-11) - luennoitsijaesittelyt suomeksi ja ruotsiksi (liitteet 12-13) - A4-sivun pituinen tiivistelmä tietoiskuista (liite 14) - nimikortit POP-logolla (liite 15) työryhmän jäsenille ja HUS:n näyttelypisteessä työskennelleille - palautekyselylomake suomeksi ja ruotsiksi (liite 16) Lisäksi suunniteltiin ja hankittiin päivän POP2014 roll-upit suomeksi ja ruotsiksi, HUS-kassi ja POP-logolliset makeiset. Tapahtumassa yleisölle jaettiin kasseja, joissa oli Potilaan oikeuksien päivän ohjelma, luennoitsijaesittely, Tapahtumatorin näyttelyasettajaluettelo, makeisia sekä palautekyselylomake. Ylen Aikainen teki tapahtumasta saman päivän aamuna jutun, jossa haastateltiin hallinnollinen ylilääkäri Vesa Perhoniemeä ja potilasasiamies Anita Karhu-Hämäläistä. Päivästä julkaistiin tapahtuman jälkeen kirjoitus HUS:n intranet-sivuilla (liite 17). 5. Potilaan oikeuksien päivän toteutuminen Potilaan oikeuksien päivään oli rakennettu kolme osiota: tapahtumatori klo 15:00 17:30, tietoiskut viidentoista minuutin välein sitä varten rakennetulla lavalla klo 15:15 17:15 sekä luento-osuus suomeksi (luentosalissa 1) ja ruotsiksi (luentosalissa 3) klo 17:30 19: Tapahtumatori Tapahtumatorilla Biomedicumin C1 ja C2 aulassa toimintaansa esitteli 18 näytteilleasettajaa. HUS:lla oli tapahtumassa neljä näyttelypistettä, joiden teemat olivat Potilasasiamiestoiminta, Potilasturvallisuus, asiakastyytyväisyys ja palautehallinta, HUS:n ulkoinen tarkastus ja vähemmistökielinen lautakunta sekä hoitotyön ja lääkäreiden edustajat teemalla Potilaan hoito HUS:ssa. Muut näytteilleasettajat olivat potilasjärjestöjä ja viranomaistahoja, mm. Etelä-Suomen aluehallintovirasto AVI, Tietosuojavaltuutetun toimisto, KELA sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Myös Helsingin kaupungin potilasasiamiehet osallistuivat tapahtumaan omalla näyttelypisteellään (liite 18, pohjakartta).

10 Tapahtumatorin fyysisen ympäristön turvallisuus ja tilaisuuden sujuvuus oli varmistettu tilaamalla Biomedicumista yhden vahtimestarin palvelut klo (15) 5.2 Tietoiskut Tietoiskut esitysmuotona oli uusi osuus, jolla haluttiin lisätä tapahtumatorille tunnelmaa, toiminnallisuutta ja vuorovaikutusta. Päivän tietoiskuosuuden toteuttamisesta huolehti Susan Arminen, joka toimi myös tietoiskujen kuuluttajana itse tilaisuudessa. Tietoiskut pidettiin klo Lavalla jaettiin tietoa napakoina 5 minuutin esityksinä potilaalle tärkeistä aiheista, minkä jälkeen kuulijoilla oli mahdollisuus tehdä kysymyksiä tietoiskun esittäjälle. Tietoiskuja pidettiin aiheista Potilastukipiste OLKA (hankesuunnittelija Anu Toija, Ejy ry), SADE-palveluhakemisto (projektipäällikkö Virve Jokiranta, THL), potilasvahinkomenettelyn korvaukset (korvausasiantuntijat Tuula Enroth ja Heli Karju, PVK), potilastietojen käytön valvonta (ylitarkastaja Arto Ylipartanen, Tietosuojavaltuutetun toimisto), rajat ylittävä terveydenhuolto (suunnittelija Susanna Vilkamaa, Kelan terveysosasto) sekä potilasasiamiestoiminta, josta oli tietoisku sekä suomeksi (potilasasiamies Maarit Väisänen-Sotka) että ruotsiksi (potilasasiamies Carola Arjatsalo). 5.3 Luennot Päivän suojelijaksi oli kutsuttu sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko, joka piti luentotilaisuuden avauspuheenvuoron suomeksi ja ruotsiksi. Ministeri Risikon puhe videoitiin luentosaliin 3, jossa ruotsinkielinen osuus pidettiin. Tilaisuuden puheenjohtajana suomenkielisessä osuudessa toimi Syöpäkeskuksen toimialajohtaja Petri Bono ja ruotsinkielisessä osuudessa Operatiivisen tulosyksikön Pään ja kaulan alueen kirurgian klinikkaryhmän johtaja, ylilääkäri Hans Ramsay. Ministerin puheenvuorossa esiintyivät sanat vuorovaikutus, järjestämisvastuu, rakenneuudistus sekä rahoitusuudistus. Hoidon järjestämisvastuu on suurilla Sote-alueilla, mutta tuotanto jää lähelle ihmistä. Integraatiossa ajatellaan kokonaista ihmistä, siksi siinä yhdistyvät sosiaali- ja terveyspalvelut. Rajat ylittävästä hoidosta oli puhumassa sekä suomen- että ruotsinkielisellä luennolla Kansaneläkelaitokselta yhteyspisteen päällikkö Noora Heinonen. Hän käsitteli suomalaisen potilaan valinnanvapautta ulkomailla. Ulkomailla potilas saa kiireellistä hoitoa EU-maissa (lisäksi Sveitsi, Norja ja Liechtenstein) käyttämällä eurooppalaista sairaanhoitokorttia, jonka voi anoa Kelasta. Asiakkaalla on mahdollisuus saada eurooppalainen lääkemääräys, jolla hän voi ostaa lääkkeitä EU-alueella. Tämä on tärkeää esim. kroonikkojen pidempiaikaisessa ulkomailla asumisessa. Potilas voi saada sairaanhoitoa ulkomailla asumisensa aikana. Tarvitaan ilmoitus Kelaan ja rekisteröityminen paikallisessa vastaavassa viranomaistoimistossa ulkomailla (EU, Sveitsi, Norja ja Liechtenstein). Kelasta voi saada maksusitoumuksen, jos hoitoa ei voida järjestää Suomessa, tällöin potilas voi hakeutua hoitoon EU-alueella. Potilas voi myös saada korvauksia sairaanhoitokustannuksiin Kelasta. Korvaukset on haettava Kelasta 6 kk kuluessa. Hallinnollinen ylilääkäri Vesa Perhoniemi puhui kansallisesta vapaasta liikkuvuudesta. Laajennettu vapaa liikkuvuus terveydenhuollossa tuli voimaan Potilas voi valita terveysasemansa kerran vuodessa. Muutoksen voimaantulo kestää 3 viikkoa lomakkeen perille saapumisesta. Potilas voi valita vain yhden terveysaseman kaikkine palveluineen, ei sen lisäksi osia joltakin toiselta terveysasemalta, esim. neuvolapalveluita. Valinnan vapaus ei koske koulujen oppilaita, opiskelijoita tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevia.

11 Erikoissairaanhoitoon hakeudutaan lähetteellä ja paikka valitaan yhteisymmärryksessä lähettävän lääkärin kanssa. Valinta ei koske yksityisiä terveydentuottajia. Hoitavan tai leikkaavan lääkärinkin voi valita, mutta valinta ei aina käytännössä toimi. Kun esim. leikkausaika on käsillä, haluttu lääkäri voi olla estynyt, silloin vuorossa oleva lääkäri tekee toimenpiteen. Valinta tehdään tarkoituksenmukaisuuden rajoissa. Ruotsinkielisessä osuudessa samasta aiheesta puhui klinikkaryhmän johtaja Hans Ramsay. Sähköisestä asioinnista tulevaisuudessa kertoi erityisasiantuntija Teemupekka Virtanen STM:stä. Uudenlainen asioiminen herättää mielipiteitä käyttäjissä, osaa se ei kiinnosta, mutta osa hoitaa mielellään asiansa näin. Asiakkaiden vaatimustaso kasvaa ja tulokset halutaan heti ja mihin aikaan tahansa vuorokaudesta. Sähköisten palvelujen etu on, että ne ovat saatavissa kaiken aikaa. 9 (15) Virtasen mukaan potilas tulee osaksi toimintaprosessia, ollen aktiivisessa roolissa esimerkiksi lähettämällä kotona tehtyjä mittaustuloksia lääkärin tulkittavaksi. Osan päätöksistä voi ehkä tehdä potilas itse, osan tekee lääkäri. Voi olla, että tulevaisuudessa potilas voisi kirjoittaa itse omat reseptinsäkin. Ruotsinkielisessä sessiossa samasta aiheesta puhui projektipäällikkö Birgit Paajanen, HUS:n kehittämistoiminnan yksiköstä. Projektinjohtaja Jan-Henry Stenberg HUS Tietohallinnosta esitteli kaikille avointa ja maksutonta HUS Mielenterveystaloa. Mielenterveystalo on psyykkistä hyvinvointia edistävä nettipalveluiden kokoelma. Se kokoaa kansalaisten saataville tietoa ja välineitä hyvinvoinnistaan huolehtimiseen. Nuorten ja aikuisten mielenterveystalot tarjoavat tietoa psyykkisistä vaikeuksista ja mielenterveyspalveluista. Ne sisältävät myös itsehoitomenetelmiä. Nettiterapiat tarjoavat kohdennettua etähoitoa mielenterveyden häiriöihin ja niihin ohjaudutaan lääkärin lähetteellä. Mielenterveystaloa ruotsinkielisessä osuudessa esitteli psykologi Monica Ålgars. 6. Kustannukset Tilaisuuden kustannukset alittivat budjetoidun rahasumman noin eurolla (liite 4, s.1-2). Suurin kustannussäästö syntyi viestinnässä, kun paikallislehti-ilmoittelu päätettiin korvata verkostoviestinnällä. Tapahtuman luennoitsijoista ei aiheutunut kustannuksia. Tapahtumatorille osallistujat vastasivat omista näyttelymateriaaleistaan. HUS:n osalta postereiden ja rollupien laatimiseen liittyvät kustannukset kohdennettiin kunkin näytteilleasettajan omalle kustannuspaikalle. HUS kustansi jokaisen näytteilleasettajan näyttelypisteen pöydistä ja seinäkkeistä sekä internetyhteydestä aiheutuneet kustannukset. 7. Potilaan oikeuksien päivän yleisöpalaute Potilaan oikeuksien päivän tilaisuudessa vieraili arviolta kävijää. Osa heistä kävi ainoastaan tapahtumatorilla jaksamatta odottaa luentojen alkamista. Luennoille osallistui yhteensä noin 70 kuulijaa. Yleisömäärä oli selkeästi vähäisempään verrattuina vuoden 2013 tapahtumaan. Potilaan oikeuksien päivän kysely tehtiin suomen ja ruotsin kielellä puolistrukturoidulla lomakkeella, jossa vastaajaa pyydettiin ympyröimään sopivin vaihtoehto asteikolla 1 5 (1 ei kiinnostava 5 erittäin kiinnostava). Tämä asteikko oli kysymyksissä Kiinnostavuus, Tapahtumatori, Luento-osuudet, Muut järjestelyt, Tietoiskut. Näiden kysymysten kohdalla vastaajalla oli mahdollisuus myös avoimeen kommentointiin. Lomakkeella kysyttiin myös mielipiteitä tilaisuuden kestosta ja siitä, mistä oli saatu tietoa tapahtumasta. Kyselyn lopussa kysyttiin mistä aiheista haluaisi kuulla tulevissa Potilaan oikeuksien päivässä. Yhteenveto yleisöpalautteista on raportin liitteenä 19.

12 10 (15) Palautteita saatiin yhteensä 32 lomakkeella. Tilaisuuden kesto arvioitiin pääsääntöisesti olleen sopiva (n=30). Päivän Kiinnostavuudenvaltaosa arvioi olleen asteikolla 3-4 seuraavin kommentein: - Ajantasainen tieto oli paras anti. Mielenterveystalo kiinnosti erityisesti. - Kiinnostava aihe. - Mielenterveystalon info oli hyvä ja tuki luentoa sähköisestä asioinnista tulevaisuudessa. - Ajan hermolla, hyvä. Tapahtumatorin arvioit lähes kaikki palautteen antajat asteikolla 4 5 seuraavin kommentein: - Lisääkin kojuja voisi olla, eri asioista kiinnostuneille. - Monipuolinen. - Hyvä, mutta taso vaihtelee. - Esittelijät innostuneita ja innostavia. - Paljon hyvää tietoa, asiantuntevia vastauksia. - Onnistunut. - OK. Luento-osuudet arvioivat lähes kaikki asteikolla 4 5 seuraavin kommentein: - Jan-Henry Stenberg oli aivan huippu - Selkeitä, erinomaisia puhujia kaikki. - En ole vielä kuunnellut. - Kiireen tuntu häiritsi, ministeri sotki aikataulun. - Kaksi viimeistä erinomaisia. - Mielenterveystalo-hanke, erinomainen esitys. - Hyvät aiheet ja puhujat! Tapahtuman muut järjestelyistä valtaosa arvioitiin asteikolla 4 5 seuraavin kommentein: - Hyvät tilat. - Sujuvasti meni. - Aikataulu ei huomioinut tasavertaisesti avointa kyselykeskustelua. Huomaavainen ja tervetulleeksi viestivä ele kahvitarjoilu. - Luennot voisi alkaa vähän aiemmin, kaikki eivät jaksaneet odottaa alkua. Tietoiskuosuuden arvioi valtaosa palautteen antajista asteikolla 4 5 seuraavin kommentein: - Susanna Vilkamaan tietoisku oli erittäin mielenkiintoinen ja asiantunteva. Kiitoksia myös kahvitarjoilusta. - Tarpeellinen. - Tulin liian myöhään. En kuullut tietoiskuja. - Tietoiskun äänentoisto voisi toimia paremmin. - Enemmän tuoleja kuuntelijoille. - Olen eritt. positiivisesti yllättynyt aktiivisia ihmisiä. - En osallistunut. - Ensi kerralla kannattaa miettiä vielä paikkaa uudelleen, liian sivussa. Tietoa tapahtumasta (n=36) oli saatu eniten Helsingin Sanomien ilmoituksesta (n=19) ja jostain muusta kanavasta n=12). Muita kanavia olivat olleet Syöpäliiton Potilaan lääkärilehti-netti, Ylen aikainen, Potilastukipiste OLKA, Työyhteisön info, Potilasyhdistys, Työpaikan sähköposti, Rintasyöpäyhdistyksen sivu sekä työkaverit. Vastaajat toivoivat kuulevansa tulevissa Potilaan oikeuksien seuraavista asioista: - Diabetes & kolesteroliasiat. - Mielenterveys mielenkiintoinen. - Lääkäri etiikka -> Hyvä saattohoito. - Muistisairaiden potilaiden edut, edunvalvonta jne.

13 11 (15) - Rajat ylittävä hoito. - Kaikki aiheet käy. - Lasten asema potilaana (lasten mielenterveysongelmat erityisesti). - Mielenterveystalosta lisää ensi kerralla + STM:n edustaja oli hyvää tietoa. - Potilasasiakirjojen asiallisuuden, oikeellisuuden ja aukottomuuden vaikutus potilasturvallisuuteen. - Potilaan /ihmisen oikeudet omien tietojen katselusta edunvalvonnan alaisena + muiden sähköisten palvelujen käyttö ilman pankkitunnistetta. - Suoliston, vatsan hyvinvointi. - Vanhojen ihmisten potilaan oikeuksista. - Potilasasiamiehen ja Potilasvakuutuskeskuksen toiminnasta sekä potilaan vahinkoilmoitusasioista. - Potilasturvallisuus! 8. Yhteenveto ja jatkosuunnitelma Yleisöpalautteen pohjalta voidaan sanoa, että tilaisuus onnistui kokonaisuudessaan hyvin ja saavutti sille asetetut tavoitteet. Yleisöä olisi kuitenkin saanut olla enemmän. Valmistelutyöryhmä hyödynsi edellisen vuoden tapahtumapäivän valmistelutyöryhmän suunnitelmia ja kokemuksia. Työryhmän työskentely oli innostunutta ja innovoivaa ja sujui koko valmisteluajan hyvin ja aikataulun mukaisesti. Valmistelutyöryhmä arvioi toukokuussa 2014 vuoden 2015 Potilaan oikeuksien päiväksi Tilaa varattaessa 08/2014 selvisi, että tilat olivat varattavissa ainoastaan Potilaan oikeuksien päivän valmistelutyöryhmän suositellaan aloittavan suunnittelu lokakuussa Ehdotukset seuraavalle valmistelutyöryhmälle Valmistelutyöryhmän palautekeskustelussa todettiin seuraavaa. Todettiin, että tapahtuman viestinnän osalta ylivoimaisesti paras mediakanava oli Helsingin Sanomien ilmoitus. Myös POP2014:n verkostolista toimi hyvin, vaikka sitä käytettiin ainoastaan yhden viestin verran, minkä vuoksi ehdotetaan seuraavaa POP2015:ssa tiedotetaan verkostolistaa hyväksi käyttäen 2-3 kertaa ennen tapahtumapäivää. Tapahtumatori oli koettu hyvänä. Työryhmän kehittämisehdotukset ovat torille enemmän toiminnallisuutta ja aktiivisuutta yleisön kanssa Ständien fyysinen ympäristö kutsuvammaksi Pohdittavan miten yleisön ja näytteilleasettajien kohtaamisen saisi vuorovaikutteisemmaksi arvontaa ja palkintoja, esim. RR-mittari, täytekakku Elvytysharjoituspiste (yhteyshenkilö elvytyskoordinaattori Leila Saari/ HYKS Operatiivinen tulosyksikkö) elävää musiikkia Kahvitarjoilua pidettiin hyvänä. Ehdotetaan seuraavia muutoksia: Kahvitarjoilun muuttamista kahvioksi Kahvio fyysisesti syrjempään verrattuna POP2014 kahvitarjoilupaikkaan (liite 18, pohjakartta)

14 12 (15) Tapahtuman järjestelyjen toimivuuden ja mahdollisten ongelmien ennakoimiseksi oli Biomedicumista varattu yhden nimetyn vahtimestarin palvelut koko tapahtuman ajan. Tämä järjestely toimi erinomaisesti. Muun muassa ennen luento-osuutta havaittu ongelma luentosalin hätäuloskäynnissä saatiin korjattua vahtimestarin toimesta nopeasti. Ehdotetaan seuraavaa vahtimestarin varaus myös POP2015 tapahtumaan Mikäli turvallisuusongelmia, niin niistä ilmoitus myös Lasse Himmanen, HUS Näytteilleasettajien antama palaute POP2014:sta saatiin todella vähän palautetta, joten ehdotetaan, että POP2015 tehtäisiin näytteilleasettajille sähköinen kysely tai haastattelu paikan päällä käyttäen kyselylomaketta (strukturoitu/ puolistrukturoitu) POP2014 tietoiskut oli koettu hyvänä, joten ehdotetaan seuraavaa Tietoiskut myös POP2015:ssa erillinen juliste tietoiskujen sisällöstä Lisäksi todettiin, että POP2014 tietoiskujen puhujalavan suunniteltu sijoituspaikka muuttui vielä ennen torin avaamista, koska torin vierustan kokoustilat olivat varatut muihin toimintoihin. Tietoiskujen arveltiin aiheuttavan äänihäiriöitä, josta syystä lava siirrettiin toiseen paikkaan kauemmaksi kokoustiloista. Tietoiskujen äänentoistossa oli ongelmia. Kuluvuus oli hyvä ainoastaan lavan edustalla ja kuului huonosti torialueelle ja volyymia nostettaessa ääni alkoi kiertää torialueella. Ehdotetaan seuraavaa puhujalavan sijoitus keskemmälle toritapahtumapaikkaa, mahdollisesti päärappusten eteen pohdittava tulisiko puhujalavan välittömässä yhteydessä olevat kokoustilat pyytää suljettaviksi ja siinä tapauksessa huomioimaan mahdollinen suluista johtuva lisäkustannus Vuoden 2015 tilavarauksen yhteydessä Biomedicumin tapahtumanjärjestäjiä on pyydetty huomioimaan muita tiloja em. päivänä vuokratessaan, että klo 15:00 eteenpäin ala-aulassa on meluisampaa kuin normaalisti pohdittava miten tietoiskun alkamisesta ilmoitetaan Kuulutus lavalta + kuulutuksia torialueella + Tietoiskun alkaessa pyörivät valot, läheisyyteen ilmapalloja herättämään huomio tietoiskuosuudesta Työryhmän jäsenet olivat havainneet, että oli ollut joukko ihmisiä, jotka eivät jaksaneet odottaa luentojen alkamista. Ehdotetaan seuraavaa Tapahtuman aikataulutukseen muutosta esimerkiksi o Tapahtuman aikana kaksi pääluentoa (2 x 20 min), ruotsin- ja suomenkieliset, samassa luentosalissa o Tietoiskut tapahtumatorilla (10 15 min), luennot ja tietoiskut eivät yhtä aikaa o Tori auki koko tapahtuman ajan Esim: Tapahtumatori Tietoisku Tietoisku Tietoisku Luento Luento Yleisöpalautteen antajat olivat listanneet ehdotuksia ja toiveita luentojen aiheiksi. Alla työryhmän kommentteja luentojen toteuttamiseen ja aihetoiveisiin. Ehdotetaan seuraavaa

15 13 (15) Luento-osuudessa voisi olla kaksi pääteemaa: o 1) Iäkkäät ihmiset / Mielenterveys ja puolesta asiointi o 2) Puolesta asiointi / Lapset ja Edunvalvonnan alaiset Tietoiskuissa voisi olla samoja aiheita kuin luennoilla. Mielenterveystalosta kannattaisi olla sekä luento ja tietoisku Saattohoito Potilasturvallisuus ja potilasasiakirjat Uutena aiheena luentoa aiheesta Apotti yhteinen potilastietojärjestelmä ja lopuksi rajaamaan sairauskohtaiset luennot pois Potilaan oikeuksien päivästä, koska HUS:n Studia Generaliassa käsitellään sairauksia ja niiden hoitoa. Kuva: Työryhmä Kuvasta puuttuvat: Mari Sipilä, Ejy ry, Eija Kara ja Arto Ylipartanen, Tietosuojavaltuutetun toimisto sekä Vesa Perhoniemi, Hyks

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Antikoagulaatiohoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla -hanke Ulkoinen arviointi Mari Luntamo Antikoagulaatiohoidon

Lisätiedot

Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus

Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus Elsilä, Jere Harjuoja, Selina Mattila, Karin Pelkonen, Sanna 2015 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen

Lisätiedot

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä!

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muuttuvat tulkkipalvelut hankkeen loppuraportti. Pirkko Jääskeläinen Helsinki 2012 Sisällysluettelo Alkusanat... 1 1. Hankkeen taustaa... 1 1.2 Hankkeen päämäärä...

Lisätiedot

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen OK-opintokeskus ja Suomen Parkinson-liitto ry 2012-2013 1 PAUKUISTA PEUKKUIHIN -MALLI Paukuista peukkuihin

Lisätiedot

Suomen Lions-liiton 55. vuosikokous Lappeenrannassa 7-8.6.2008 LOPPURAPORTTI

Suomen Lions-liiton 55. vuosikokous Lappeenrannassa 7-8.6.2008 LOPPURAPORTTI Suomen Lions-liiton 55. vuosikokous Lappeenrannassa 7-8.6.2008 LOPPURAPORTTI 2 Sisällysluettelo Päätoimikunnan puheenjohtaja 3 Kokoustoimikunta 7 Kansliatoimikunta 9 Tiedotus 12 Lasten Turvapäivä 15 Ohjelmatoimikunta

Lisätiedot

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 1 Anu Gretschel (toim.) Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Menetelmän kehittäminen nuorten näkökulman, ja päättäjien kanssa keskustelun aikaansaamiseksi

Lisätiedot

KANSALLINEN OHJELMA 2014 2017

KANSALLINEN OHJELMA 2014 2017 Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2014:5 Harvinaisten sairauksien KANSALLINEN OHJELMA 2014 2017 Ohjausryhmän raportti Helsinki 2014 2 KUVAILULEHTI Julkaisija Päivämäärä Sosiaali-

Lisätiedot

Eija Kilgast. Esteistä eroon. Vammaisten päihdehaittojen ehkäisyprojektin loppuraportti 1998-2000. Sininauhaliitto

Eija Kilgast. Esteistä eroon. Vammaisten päihdehaittojen ehkäisyprojektin loppuraportti 1998-2000. Sininauhaliitto Eija Kilgast Esteistä eroon Vammaisten päihdehaittojen ehkäisyprojektin loppuraportti 1998-2000 Sininauhaliitto Toimittaja Eija Kilgast Etukannen kuva Eeva Mehto / Kuvaliiteri Kannen suunnittelu Terttu

Lisätiedot

Marja Vaarama TYÖPAPERI. Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään hyvinvointiyhteiskuntaan

Marja Vaarama TYÖPAPERI. Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään hyvinvointiyhteiskuntaan Marja Vaarama TYÖPAPERI Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään hyvinvointiyhteiskuntaan 18 2013 Työpaperi 18/2013 Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla

Lisätiedot

OLEN HARVINAINEN. Harvinaisten sairauksien päivän kyselyn tuloksia 2012

OLEN HARVINAINEN. Harvinaisten sairauksien päivän kyselyn tuloksia 2012 Harvinaisten sairauksien päivän kyselyn tuloksia 2012 OLEN HARVINAINEN Harvinaisiin sairaus- ja vammaryhmiin kuuluvien kokemuksia ja ajatuksia palveluista, vertaistuesta ja arjen haasteista Toimituskunta

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE SISÄLTÖ 1. 2. 2.1 2.2. 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 Viestintäohjeen tavoitteet Strategiset lähtökohdat Kouvolan kaupunkistrategia

Lisätiedot

ILMAJOEN MONIAMMATILLISEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄN TOIMINNAN ALOITTAMINEN

ILMAJOEN MONIAMMATILLISEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄN TOIMINNAN ALOITTAMINEN 1 ILMAJOEN MONIAMMATILLISEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄN TOIMINNAN ALOITTAMINEN Piia Siikala Riitta Winter Metropolia AMK Lapsen ja nuoren hyvän kuntoutuksen toteutuminen palveluverkostossa -projektin koulutus Vajaaliikkeisten

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013. ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf

TOIMINTAKERTOMUS 2013. ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf TOIMINTAKERTOMUS 2013 ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf s i s ä l t ö SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE...3 2. YHDISTYSTOIMINTA...4 2.1. VERTAISTUKI...5 3. EDUNVALVONTA...6 4. TIEDON VÄLITTÄMINEN...7 4.1. NEUVONTA

Lisätiedot

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 1 (40) Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Ihmisen terveyden tähden 2 (40) Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategia hyvän hoidon tukena... 5 2.1 Hyvä

Lisätiedot

SIISTI KAUPUNKI KAIKILLE -KAMPANJAN TIEDOTUS JA KOORDINOINTI

SIISTI KAUPUNKI KAIKILLE -KAMPANJAN TIEDOTUS JA KOORDINOINTI SIISTI KAUPUNKI KAIKILLE -KAMPANJAN TIEDOTUS JA KOORDINOINTI Sirpa Kovanen Mervi Kytömäki-Pussinen Janne Toivanen Opinnäytetyö Marraskuu 2003 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Mikä ITU on? Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry on mielenterveyskuntoutujien vapaaehtoistoiminnan keskus, edunvalvontajärjestö ja vertaistukiyhteisö.

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUKSEN JA ARJEN SUJUVUUS

LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUKSEN JA ARJEN SUJUVUUS Vajaaliikkeisten Kunto Bot för Rörelsehindrade Ry Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus -projekti LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUKSEN JA ARJEN SUJUVUUS Osaprojekti Tutkimusraportti Jorvin piirin asiantuntijatoimikunta

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 2014 TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Sisällys Sisällys... 2 1. Pääsektori... 7 1.1. Toimijat... 7 1.2. Toimintasuunnitelman mukaiset projektit... 7 1.3. Henkilöstö... 8 1.4. Muuta... 9 Yliopisto...

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE Loppuraportti SISÄLLYS Johdanto... 3 Toteutuneet toimenpiteet... 3 1. Toimenpideohjelma tunnetuksi... 4 2. Monialainen työryhmä... 5 3. Lapsi- ja nuorisovaikutusten arviointi...

Lisätiedot

OVIA OMAISHOITAJUUTEEN

OVIA OMAISHOITAJUUTEEN OVIA OMAISHOITAJUUTEEN Käsikirja Ovet-omaishoitajavalmennuksen järjestäjille Sandra Gehring Malla Heino Merja Kaivolainen Maria Malmi Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 2012 1 OVIA OMAISHOITAJUUTEEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 VIESTINTÄOHJE Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUOPION KAUPUNGIN VIESTINTÄ...4 1.1 Viestintäohjeen lähtökohdat...5 1.2 Viestinnän periaatteet...8

Lisätiedot

Aktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen. Hankkeen hallinnollinen loppuraportti

Aktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen. Hankkeen hallinnollinen loppuraportti ktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen Hankkeen hallinnollinen loppuraportti Jari Latvalahti 2015 V ktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen Hankkeen hallinnollinen loppuraportti Jari Latvalahti 2015 V KL-Kustannus

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun

Turun ammattikorkeakoulun OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA 79 RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Päivi Saalasto (toim.) Turun ammattikorkeakoulun nettisivu-uudistus Kokemuksia onnistuneesta projektista Kirjoittajat: Pietilä Sara, projektisuunnittelija,

Lisätiedot

ARTIKKELIKOKOELMA toimittanut Riitta Saksanen. Näkökulmia kuntoutusohjaukseen Kuntoutusohjauksen kehittämishanke 2011 2012.

ARTIKKELIKOKOELMA toimittanut Riitta Saksanen. Näkökulmia kuntoutusohjaukseen Kuntoutusohjauksen kehittämishanke 2011 2012. ARTIKKELIKOKOELMA toimittanut Riitta Saksanen Näkökulmia kuntoutusohjaukseen Kuntoutusohjauksen kehittämishanke 2011 2012 Invalidiliitto ry Lukijalle 3 Vammaisen asialla kuntoutusohjausta 30 vuotta 4 Sydänpotilaiden

Lisätiedot

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi 0 Jaana Fedotoff, Mika Pietilä, Merja-Maaria Oinas, Heidi Leppäkari Kehittämisen ja hankkeiden vuosi Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta,

Lisätiedot

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS JOHDANTO Pitelet käsissäsi arvokasta opasta nuorisovaltuustotoiminnan arviointiopasta. Suomalaisilla nuorilla on monia keinoja vaikuttaa päätöksentekoon ja osallistua,

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 0 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 Unto Ahvensalmi 8.3.2012 1 Sisällöstä (pääotsikot) KUNTALAISTEN YHTEYDENOTOISTA 2 NEUVONNAN,OHJAUKSEN JA TAVOITETTAVUUDEN

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014 Sisältö TAUSTAA... 2 YHDISTYKSEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMAT... 2 YHTEISTYÖ VANTAAN KAUPUNGIN KANSSA... 2 SWOT-ANALYYSI... 2 VANVARYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 4 SUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET... 4 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti

Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti Hankenro: 70020 Projektikoodi: A30260 20.12.2010 Keski Pohjanmaan aikuisopisto Marjaana Peltoniemi 2 Sisältö Sisältö... 2 1 Hankkeen tausta... 3 2 Kohderyhmät

Lisätiedot