HUS:n Potilaan oikeuksien päivä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HUS:n Potilaan oikeuksien päivä 10.4.2014"

Transkriptio

1 HUS:n Potilaan oikeuksien päivä LOPPURAPORTTI Laatijat Anita Karhu-Hämäläinen, Hyks Kristiina Miettinen, Hyks

2

3 Sisällys Tiivistelmä 1. Taustaa HUS:n Potilaan oikeuksien päivän tarkoitus ja tavoitteet Työryhmän nimeäminen ja työskentelytapa Viestintä Potilaan oikeuksien päivän toteutuminen Tapahtumatori Tietoiskut Luennot Kustannukset Potilaan oikeuksien päivän yleisöpalaute Yhteenveto ja jatkosuunnitelma Ehdotukset seuraavalle valmistelutyöryhmälle... 11

4

5 Tiivistelmä HUS:n toiminnan päämääränä on potilaslähtöinen ja oikea-aikainen hoito, korkeatasoinen tutkimus ja opetus, tiivis kumppanuus perusterveydenhuollon kanssa ja vaikuttava kilpailukykyinen toiminta. Toiminnan peruskivet ovat ihmisten yhdenvertaisuus, potilaslähtöisyys, luovuus ja innovatiivisuus, korkea laatu ja tehokkuus sekä avoimuus, luottamus ja keskinäinen arvostus. Potilaan oikeuksien päivän järjestäminen HUS:ssa tukee osaltaan näiden arvojen toteutumista ja HUS:n potilasturvallisuusstrategia. Potilaan oikeuksien päivä toteutettiin ja päivään oli rakennettu kolme osiota: tapahtumatori klo 15:00 17:30, tietoiskut klo 15:15 17:15 sekä luento-osuudet suomeksi ja ruotsiksi klo 17:30 19:30. Tapahtumatorilla Biomedicumin C1 ja C2 aulassa toimintaansa esitteli 18 näytteilleasettajaa. Tietoiskut esitysmuotona oli uusi osuus, jolla haluttiin lisätä tapahtumatorille tunnelmaa, toiminnallisuutta ja vuorovaikutusta. Potilaan oikeuksien tapahtuma onnistui kokonaisuudessaan hyvin ja saavutti sille asetetut tavoitteet, tosin yleisöä olisi saanut olla enemmän. Päivän valmistelutyöryhmän työskentely oli innostunutta ja innovoivaa ja sujui koko valmisteluajan aikataulun mukaisesti. Valmistelutyöryhmä on tehnyt tilavaraukset Biomedicumista vuoden 2015 Potilaan oikeuksien päivän toteuttamiseksi keskiviikkona Valmistelutyöryhmä suosittelee tapahtuman suunnittelun aloittamista lokakuussa 2014.

6

7 5 (15) 1. Taustaa Active Citizenship kansalaisverkosto alkoi vuonna 2007 markkinoida vuotuista eurooppalaista potilaan oikeuksien päivää (18. huhtikuuta) kaikissa EU-maissa. HUS oli edelläkävijä Suomessa järjestäessään ensimmäisen kerran Potilaan oikeuksien päivän , jolloin tuli myös kuluneeksi 20 vuotta potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain voimaantulosta. Potilaan oikeuksien päivän tarkoituksena on tarjota tilaisuus tiedottaa, keskustella ja toimia yhdessä potilaan oikeuksien parantamiseksi. Ensimmäisestä Potilaan oikeuksien päivästä saaduissa palautteissa kerrottiin tilaisuuden onnistuneen sisällöltään ja järjestelyiltään, joten tapahtuman vuosittaista järjestämistä päätettiin jatkaa. Vuoden 2014 Potilaan oikeuksien päiväksi sovittiin 10. päivä huhtikuuta. 2. HUS:n Potilaan oikeuksien päivän tarkoitus ja tavoitteet HUS:n toiminnan päämääränä on potilaslähtöinen ja oikea-aikainen hoito, korkeatasoinen tutkimus ja opetus, tiivis kumppanuus perusterveydenhuollon kanssa ja vaikuttava kilpailukykyinen toiminta. Toiminnan peruskivet ovat ihmisten yhdenvertaisuus, potilaslähtöisyys, luovuus ja innovatiivisuus, korkea laatu ja tehokkuus sekä avoimuus, luottamus ja keskinäinen arvostus. Potilaan oikeuksien päivän järjestäminen HUS:ssa tukee osaltaan näiden arvojen toteutumista ja HUS:n potilasturvallisuusstrategiaa. Samaan tapaan kuin vuoden 2013 Potilaan oikeuksien päivässä, vuoden 2014 tapahtumassa tarkoituksena oli jakaa tietoa potilaan oikeuksista ja ajankohtaisista lainmuutoksista. Tavoitteena oli antaa kansalaisille mahdollisuus keskustella ja toimia yhdessä potilaan oikeuksien parantamiseksi sekä tuoda uudella tavalla kansalainen lähelle HUS:n toimintaa. Potilaan oikeuksien päivä järjestettiin sekä suomen- että ruotsinkielisenä. 3. Työryhmän nimeäminen ja työskentelytapa HUS-kuntayhtymän johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi asetti hallintopäällikkö Jaana Vennon esityksen mukaisesti potilaan oikeuksien työryhmän suunnittelemaan ja toteuttamaan HUS:n potilaan oikeuksien päivää (liite 1). Työryhmään nimettiin HUS:sta yhdeksän henkilöä, minkä lisäksi ryhmään kutsuttiin edustajat Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, Espoon Järjestöjen Yhteisöstä (Ejy ry) sekä Tietosuojavaltuutetun toimistosta. Työryhmä sai tarvittaessa täydentää tai kutsua kokouksiinsa eri alojen asiantuntijoita. Työryhmän jäsenet olivat potilasasiamies Anita Karhu-Hämäläinen (pj, Hyks), potilasasiamies Carola Arjatsalo (Hyks), hallintopäällikkö Jaana Vento (Hyks), kliininen asiantuntija Susan Arminen (HYKS Operatiivinen tulosyksikkö), tiedottaja Tarja Nordman (HUS), potilasturvallisuuspäällikkö Sari Palojoki (HUS), ylilääkäri Vesa Perhoniemi (HYKS Operatiivinen tulosyksikkö), erikoissuunnittelija Stig Stolt (HUS-Servis), johdon sihteeri Kristiina Miettinen (sihteeri, Hyks), kehittämispäällikkö Salla Sainio (THL), projektipäällikkö Mari Sipilä (Espoon Järjestöjen Yhteisö Ejy ry) sekä ylitarkastaja Eija Kara ja Arto Ylipartanen (OM, Tietosuojavaltuutetun toimisto). Nimettyjen henkilöiden lisäksi työryhmään kutsuttiin Maria Moreno-Crespo HUS:n viestinnästä. Työryhmä kokoontui yhteensä seitsemän kertaa ajalla marraskuu 2013 toukokuu 2014 (kokousmuistiot liitteenä 2). Ryhmä hyödynsi edellisen työryhmän kokemuksia ja sen antamia ehdotuksia POP2014-päivän toteuttamisesta.

8 Työryhmän työskentelytapa oli ideoiva, innovoiva ja keskusteleva. Suunnitellussa aikataulussa pysyttiin (Kuvio 1). Sihteeri ja puheenjohtaja tekivät tiiviistä yhteistyötä sähköisesti ja yhteisillä tapaamisilla. 6 (15) Kuvio 1: Valmistelutyöryhmän aikataulu 11/ / Viestintä Edellisvuoden tapaan tiedottaja Tarja Nordman laati viestintäsuunnitelman (liite 3), jota päivitettiin projektin edetessä. Potilaan oikeuksien päivän graafisen ilmeen toteuttajaksi työryhmään kutsuttiin HUS:sta tiedottaja Maria Moreno-Crespo. Työryhmän käyttöön laadittiin myös Excel-pohjainen Suunnittelupohja-dokumentti, jota hyödynnettiin projektin suunnittelussa, etenemisen seurannassa sekä työryhmän sisäisessä viestinnässä (liite 4). Potilaan oikeuksien päivän valmisteluihin liittyi paljon kirjeiden laadintaa ja sähköpostiviestittelyä tapahtumaan osallistuvien luennoitsijoiden ja tapahtumatorin näytteilleasettajien kanssa, mm. kutsukirje ministeri Risikolle (liite 5), kutsut edellisvuotisille tai etukäteen ilmoittautuneille näytteilleasettajille, tietojen kerääminen näytteilleasettajilta ständikaavakkeilla (liite 6) ja erilaisiin tiedusteluihin vastaaminen. Potilaan oikeuksien päivän teemoiksi valittiin ajankohtaiset lakimuutokset (Potilaan valinnan vapaus ja Rajat ylittävä hoito) sekä sähköiset palvelut (Sähköinen asiointi tulevaisuudessa ja HUS Mielenterveystalo portaali). Potilaan oikeuksien päivän ohjelma julkaistiin sekä suomeksi että ruotsiksi (liite 7). Ruotsinkielisen materiaalin käännöstyöstä huolehtivat potilasasiamies Carola Arjatsalo, Hyks ja erikoissuunnittelija Stig Stolt, HUS-Servis.

9 7 (15) Potilaan oikeuksien päivän tilaisuuteen laadittiin maksulliset ilmoitukset Helsingin Sanomiin (liite 8) ja Hufvudstadsbladetiin (liite 9), joissa ilmoitus julkaistiin edellisen viikon sunnuntaina. Edellisvuonna päivän ilmoituksia oli julkaistu myös paikallislehdissä, mutta ne korvattiin verkostoviestinnällä. Kehittämispäällikkö Salla Sainio, THL, koosti verkostolistan, jonka kautta välitettiin tietoa POP2014-tapahtumasta laajasti eri potilasjärjestöille, viranomaistahoille, terveydenhuollon yksiköille ja oppilaitoksille. Verkostolista saavutti yleisöpalautteen perusteella yleisön lähes yhtä tehokkaasti kuin Helsingin Sanomien ilmoitus. Potilaan oikeuksien päivästä informoitiin myös potilas- ja sosiaaliasiamiehiä HUS:ssa ja HUS:n jäsenkunnissa. Espoon yhteisöjen järjestö- ja HUS:n OLKA yhteistyökumppaneineen olivat keskeisessä roolissa potilaan oikeuksien päivän tiedottamisessa. Tietoa tapahtumasta julkaistiin HUS:n intra- ja internet-sivulla, mistä se oli helppo linkittää verkostoviesteihin. Tapahtumaa varten laadittiin - esite näytteilleasettajista suomeksi ja ruotsiksi (liitteet 10-11) - luennoitsijaesittelyt suomeksi ja ruotsiksi (liitteet 12-13) - A4-sivun pituinen tiivistelmä tietoiskuista (liite 14) - nimikortit POP-logolla (liite 15) työryhmän jäsenille ja HUS:n näyttelypisteessä työskennelleille - palautekyselylomake suomeksi ja ruotsiksi (liite 16) Lisäksi suunniteltiin ja hankittiin päivän POP2014 roll-upit suomeksi ja ruotsiksi, HUS-kassi ja POP-logolliset makeiset. Tapahtumassa yleisölle jaettiin kasseja, joissa oli Potilaan oikeuksien päivän ohjelma, luennoitsijaesittely, Tapahtumatorin näyttelyasettajaluettelo, makeisia sekä palautekyselylomake. Ylen Aikainen teki tapahtumasta saman päivän aamuna jutun, jossa haastateltiin hallinnollinen ylilääkäri Vesa Perhoniemeä ja potilasasiamies Anita Karhu-Hämäläistä. Päivästä julkaistiin tapahtuman jälkeen kirjoitus HUS:n intranet-sivuilla (liite 17). 5. Potilaan oikeuksien päivän toteutuminen Potilaan oikeuksien päivään oli rakennettu kolme osiota: tapahtumatori klo 15:00 17:30, tietoiskut viidentoista minuutin välein sitä varten rakennetulla lavalla klo 15:15 17:15 sekä luento-osuus suomeksi (luentosalissa 1) ja ruotsiksi (luentosalissa 3) klo 17:30 19: Tapahtumatori Tapahtumatorilla Biomedicumin C1 ja C2 aulassa toimintaansa esitteli 18 näytteilleasettajaa. HUS:lla oli tapahtumassa neljä näyttelypistettä, joiden teemat olivat Potilasasiamiestoiminta, Potilasturvallisuus, asiakastyytyväisyys ja palautehallinta, HUS:n ulkoinen tarkastus ja vähemmistökielinen lautakunta sekä hoitotyön ja lääkäreiden edustajat teemalla Potilaan hoito HUS:ssa. Muut näytteilleasettajat olivat potilasjärjestöjä ja viranomaistahoja, mm. Etelä-Suomen aluehallintovirasto AVI, Tietosuojavaltuutetun toimisto, KELA sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Myös Helsingin kaupungin potilasasiamiehet osallistuivat tapahtumaan omalla näyttelypisteellään (liite 18, pohjakartta).

10 Tapahtumatorin fyysisen ympäristön turvallisuus ja tilaisuuden sujuvuus oli varmistettu tilaamalla Biomedicumista yhden vahtimestarin palvelut klo (15) 5.2 Tietoiskut Tietoiskut esitysmuotona oli uusi osuus, jolla haluttiin lisätä tapahtumatorille tunnelmaa, toiminnallisuutta ja vuorovaikutusta. Päivän tietoiskuosuuden toteuttamisesta huolehti Susan Arminen, joka toimi myös tietoiskujen kuuluttajana itse tilaisuudessa. Tietoiskut pidettiin klo Lavalla jaettiin tietoa napakoina 5 minuutin esityksinä potilaalle tärkeistä aiheista, minkä jälkeen kuulijoilla oli mahdollisuus tehdä kysymyksiä tietoiskun esittäjälle. Tietoiskuja pidettiin aiheista Potilastukipiste OLKA (hankesuunnittelija Anu Toija, Ejy ry), SADE-palveluhakemisto (projektipäällikkö Virve Jokiranta, THL), potilasvahinkomenettelyn korvaukset (korvausasiantuntijat Tuula Enroth ja Heli Karju, PVK), potilastietojen käytön valvonta (ylitarkastaja Arto Ylipartanen, Tietosuojavaltuutetun toimisto), rajat ylittävä terveydenhuolto (suunnittelija Susanna Vilkamaa, Kelan terveysosasto) sekä potilasasiamiestoiminta, josta oli tietoisku sekä suomeksi (potilasasiamies Maarit Väisänen-Sotka) että ruotsiksi (potilasasiamies Carola Arjatsalo). 5.3 Luennot Päivän suojelijaksi oli kutsuttu sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko, joka piti luentotilaisuuden avauspuheenvuoron suomeksi ja ruotsiksi. Ministeri Risikon puhe videoitiin luentosaliin 3, jossa ruotsinkielinen osuus pidettiin. Tilaisuuden puheenjohtajana suomenkielisessä osuudessa toimi Syöpäkeskuksen toimialajohtaja Petri Bono ja ruotsinkielisessä osuudessa Operatiivisen tulosyksikön Pään ja kaulan alueen kirurgian klinikkaryhmän johtaja, ylilääkäri Hans Ramsay. Ministerin puheenvuorossa esiintyivät sanat vuorovaikutus, järjestämisvastuu, rakenneuudistus sekä rahoitusuudistus. Hoidon järjestämisvastuu on suurilla Sote-alueilla, mutta tuotanto jää lähelle ihmistä. Integraatiossa ajatellaan kokonaista ihmistä, siksi siinä yhdistyvät sosiaali- ja terveyspalvelut. Rajat ylittävästä hoidosta oli puhumassa sekä suomen- että ruotsinkielisellä luennolla Kansaneläkelaitokselta yhteyspisteen päällikkö Noora Heinonen. Hän käsitteli suomalaisen potilaan valinnanvapautta ulkomailla. Ulkomailla potilas saa kiireellistä hoitoa EU-maissa (lisäksi Sveitsi, Norja ja Liechtenstein) käyttämällä eurooppalaista sairaanhoitokorttia, jonka voi anoa Kelasta. Asiakkaalla on mahdollisuus saada eurooppalainen lääkemääräys, jolla hän voi ostaa lääkkeitä EU-alueella. Tämä on tärkeää esim. kroonikkojen pidempiaikaisessa ulkomailla asumisessa. Potilas voi saada sairaanhoitoa ulkomailla asumisensa aikana. Tarvitaan ilmoitus Kelaan ja rekisteröityminen paikallisessa vastaavassa viranomaistoimistossa ulkomailla (EU, Sveitsi, Norja ja Liechtenstein). Kelasta voi saada maksusitoumuksen, jos hoitoa ei voida järjestää Suomessa, tällöin potilas voi hakeutua hoitoon EU-alueella. Potilas voi myös saada korvauksia sairaanhoitokustannuksiin Kelasta. Korvaukset on haettava Kelasta 6 kk kuluessa. Hallinnollinen ylilääkäri Vesa Perhoniemi puhui kansallisesta vapaasta liikkuvuudesta. Laajennettu vapaa liikkuvuus terveydenhuollossa tuli voimaan Potilas voi valita terveysasemansa kerran vuodessa. Muutoksen voimaantulo kestää 3 viikkoa lomakkeen perille saapumisesta. Potilas voi valita vain yhden terveysaseman kaikkine palveluineen, ei sen lisäksi osia joltakin toiselta terveysasemalta, esim. neuvolapalveluita. Valinnan vapaus ei koske koulujen oppilaita, opiskelijoita tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevia.

11 Erikoissairaanhoitoon hakeudutaan lähetteellä ja paikka valitaan yhteisymmärryksessä lähettävän lääkärin kanssa. Valinta ei koske yksityisiä terveydentuottajia. Hoitavan tai leikkaavan lääkärinkin voi valita, mutta valinta ei aina käytännössä toimi. Kun esim. leikkausaika on käsillä, haluttu lääkäri voi olla estynyt, silloin vuorossa oleva lääkäri tekee toimenpiteen. Valinta tehdään tarkoituksenmukaisuuden rajoissa. Ruotsinkielisessä osuudessa samasta aiheesta puhui klinikkaryhmän johtaja Hans Ramsay. Sähköisestä asioinnista tulevaisuudessa kertoi erityisasiantuntija Teemupekka Virtanen STM:stä. Uudenlainen asioiminen herättää mielipiteitä käyttäjissä, osaa se ei kiinnosta, mutta osa hoitaa mielellään asiansa näin. Asiakkaiden vaatimustaso kasvaa ja tulokset halutaan heti ja mihin aikaan tahansa vuorokaudesta. Sähköisten palvelujen etu on, että ne ovat saatavissa kaiken aikaa. 9 (15) Virtasen mukaan potilas tulee osaksi toimintaprosessia, ollen aktiivisessa roolissa esimerkiksi lähettämällä kotona tehtyjä mittaustuloksia lääkärin tulkittavaksi. Osan päätöksistä voi ehkä tehdä potilas itse, osan tekee lääkäri. Voi olla, että tulevaisuudessa potilas voisi kirjoittaa itse omat reseptinsäkin. Ruotsinkielisessä sessiossa samasta aiheesta puhui projektipäällikkö Birgit Paajanen, HUS:n kehittämistoiminnan yksiköstä. Projektinjohtaja Jan-Henry Stenberg HUS Tietohallinnosta esitteli kaikille avointa ja maksutonta HUS Mielenterveystaloa. Mielenterveystalo on psyykkistä hyvinvointia edistävä nettipalveluiden kokoelma. Se kokoaa kansalaisten saataville tietoa ja välineitä hyvinvoinnistaan huolehtimiseen. Nuorten ja aikuisten mielenterveystalot tarjoavat tietoa psyykkisistä vaikeuksista ja mielenterveyspalveluista. Ne sisältävät myös itsehoitomenetelmiä. Nettiterapiat tarjoavat kohdennettua etähoitoa mielenterveyden häiriöihin ja niihin ohjaudutaan lääkärin lähetteellä. Mielenterveystaloa ruotsinkielisessä osuudessa esitteli psykologi Monica Ålgars. 6. Kustannukset Tilaisuuden kustannukset alittivat budjetoidun rahasumman noin eurolla (liite 4, s.1-2). Suurin kustannussäästö syntyi viestinnässä, kun paikallislehti-ilmoittelu päätettiin korvata verkostoviestinnällä. Tapahtuman luennoitsijoista ei aiheutunut kustannuksia. Tapahtumatorille osallistujat vastasivat omista näyttelymateriaaleistaan. HUS:n osalta postereiden ja rollupien laatimiseen liittyvät kustannukset kohdennettiin kunkin näytteilleasettajan omalle kustannuspaikalle. HUS kustansi jokaisen näytteilleasettajan näyttelypisteen pöydistä ja seinäkkeistä sekä internetyhteydestä aiheutuneet kustannukset. 7. Potilaan oikeuksien päivän yleisöpalaute Potilaan oikeuksien päivän tilaisuudessa vieraili arviolta kävijää. Osa heistä kävi ainoastaan tapahtumatorilla jaksamatta odottaa luentojen alkamista. Luennoille osallistui yhteensä noin 70 kuulijaa. Yleisömäärä oli selkeästi vähäisempään verrattuina vuoden 2013 tapahtumaan. Potilaan oikeuksien päivän kysely tehtiin suomen ja ruotsin kielellä puolistrukturoidulla lomakkeella, jossa vastaajaa pyydettiin ympyröimään sopivin vaihtoehto asteikolla 1 5 (1 ei kiinnostava 5 erittäin kiinnostava). Tämä asteikko oli kysymyksissä Kiinnostavuus, Tapahtumatori, Luento-osuudet, Muut järjestelyt, Tietoiskut. Näiden kysymysten kohdalla vastaajalla oli mahdollisuus myös avoimeen kommentointiin. Lomakkeella kysyttiin myös mielipiteitä tilaisuuden kestosta ja siitä, mistä oli saatu tietoa tapahtumasta. Kyselyn lopussa kysyttiin mistä aiheista haluaisi kuulla tulevissa Potilaan oikeuksien päivässä. Yhteenveto yleisöpalautteista on raportin liitteenä 19.

12 10 (15) Palautteita saatiin yhteensä 32 lomakkeella. Tilaisuuden kesto arvioitiin pääsääntöisesti olleen sopiva (n=30). Päivän Kiinnostavuudenvaltaosa arvioi olleen asteikolla 3-4 seuraavin kommentein: - Ajantasainen tieto oli paras anti. Mielenterveystalo kiinnosti erityisesti. - Kiinnostava aihe. - Mielenterveystalon info oli hyvä ja tuki luentoa sähköisestä asioinnista tulevaisuudessa. - Ajan hermolla, hyvä. Tapahtumatorin arvioit lähes kaikki palautteen antajat asteikolla 4 5 seuraavin kommentein: - Lisääkin kojuja voisi olla, eri asioista kiinnostuneille. - Monipuolinen. - Hyvä, mutta taso vaihtelee. - Esittelijät innostuneita ja innostavia. - Paljon hyvää tietoa, asiantuntevia vastauksia. - Onnistunut. - OK. Luento-osuudet arvioivat lähes kaikki asteikolla 4 5 seuraavin kommentein: - Jan-Henry Stenberg oli aivan huippu - Selkeitä, erinomaisia puhujia kaikki. - En ole vielä kuunnellut. - Kiireen tuntu häiritsi, ministeri sotki aikataulun. - Kaksi viimeistä erinomaisia. - Mielenterveystalo-hanke, erinomainen esitys. - Hyvät aiheet ja puhujat! Tapahtuman muut järjestelyistä valtaosa arvioitiin asteikolla 4 5 seuraavin kommentein: - Hyvät tilat. - Sujuvasti meni. - Aikataulu ei huomioinut tasavertaisesti avointa kyselykeskustelua. Huomaavainen ja tervetulleeksi viestivä ele kahvitarjoilu. - Luennot voisi alkaa vähän aiemmin, kaikki eivät jaksaneet odottaa alkua. Tietoiskuosuuden arvioi valtaosa palautteen antajista asteikolla 4 5 seuraavin kommentein: - Susanna Vilkamaan tietoisku oli erittäin mielenkiintoinen ja asiantunteva. Kiitoksia myös kahvitarjoilusta. - Tarpeellinen. - Tulin liian myöhään. En kuullut tietoiskuja. - Tietoiskun äänentoisto voisi toimia paremmin. - Enemmän tuoleja kuuntelijoille. - Olen eritt. positiivisesti yllättynyt aktiivisia ihmisiä. - En osallistunut. - Ensi kerralla kannattaa miettiä vielä paikkaa uudelleen, liian sivussa. Tietoa tapahtumasta (n=36) oli saatu eniten Helsingin Sanomien ilmoituksesta (n=19) ja jostain muusta kanavasta n=12). Muita kanavia olivat olleet Syöpäliiton Potilaan lääkärilehti-netti, Ylen aikainen, Potilastukipiste OLKA, Työyhteisön info, Potilasyhdistys, Työpaikan sähköposti, Rintasyöpäyhdistyksen sivu sekä työkaverit. Vastaajat toivoivat kuulevansa tulevissa Potilaan oikeuksien seuraavista asioista: - Diabetes & kolesteroliasiat. - Mielenterveys mielenkiintoinen. - Lääkäri etiikka -> Hyvä saattohoito. - Muistisairaiden potilaiden edut, edunvalvonta jne.

13 11 (15) - Rajat ylittävä hoito. - Kaikki aiheet käy. - Lasten asema potilaana (lasten mielenterveysongelmat erityisesti). - Mielenterveystalosta lisää ensi kerralla + STM:n edustaja oli hyvää tietoa. - Potilasasiakirjojen asiallisuuden, oikeellisuuden ja aukottomuuden vaikutus potilasturvallisuuteen. - Potilaan /ihmisen oikeudet omien tietojen katselusta edunvalvonnan alaisena + muiden sähköisten palvelujen käyttö ilman pankkitunnistetta. - Suoliston, vatsan hyvinvointi. - Vanhojen ihmisten potilaan oikeuksista. - Potilasasiamiehen ja Potilasvakuutuskeskuksen toiminnasta sekä potilaan vahinkoilmoitusasioista. - Potilasturvallisuus! 8. Yhteenveto ja jatkosuunnitelma Yleisöpalautteen pohjalta voidaan sanoa, että tilaisuus onnistui kokonaisuudessaan hyvin ja saavutti sille asetetut tavoitteet. Yleisöä olisi kuitenkin saanut olla enemmän. Valmistelutyöryhmä hyödynsi edellisen vuoden tapahtumapäivän valmistelutyöryhmän suunnitelmia ja kokemuksia. Työryhmän työskentely oli innostunutta ja innovoivaa ja sujui koko valmisteluajan hyvin ja aikataulun mukaisesti. Valmistelutyöryhmä arvioi toukokuussa 2014 vuoden 2015 Potilaan oikeuksien päiväksi Tilaa varattaessa 08/2014 selvisi, että tilat olivat varattavissa ainoastaan Potilaan oikeuksien päivän valmistelutyöryhmän suositellaan aloittavan suunnittelu lokakuussa Ehdotukset seuraavalle valmistelutyöryhmälle Valmistelutyöryhmän palautekeskustelussa todettiin seuraavaa. Todettiin, että tapahtuman viestinnän osalta ylivoimaisesti paras mediakanava oli Helsingin Sanomien ilmoitus. Myös POP2014:n verkostolista toimi hyvin, vaikka sitä käytettiin ainoastaan yhden viestin verran, minkä vuoksi ehdotetaan seuraavaa POP2015:ssa tiedotetaan verkostolistaa hyväksi käyttäen 2-3 kertaa ennen tapahtumapäivää. Tapahtumatori oli koettu hyvänä. Työryhmän kehittämisehdotukset ovat torille enemmän toiminnallisuutta ja aktiivisuutta yleisön kanssa Ständien fyysinen ympäristö kutsuvammaksi Pohdittavan miten yleisön ja näytteilleasettajien kohtaamisen saisi vuorovaikutteisemmaksi arvontaa ja palkintoja, esim. RR-mittari, täytekakku Elvytysharjoituspiste (yhteyshenkilö elvytyskoordinaattori Leila Saari/ HYKS Operatiivinen tulosyksikkö) elävää musiikkia Kahvitarjoilua pidettiin hyvänä. Ehdotetaan seuraavia muutoksia: Kahvitarjoilun muuttamista kahvioksi Kahvio fyysisesti syrjempään verrattuna POP2014 kahvitarjoilupaikkaan (liite 18, pohjakartta)

14 12 (15) Tapahtuman järjestelyjen toimivuuden ja mahdollisten ongelmien ennakoimiseksi oli Biomedicumista varattu yhden nimetyn vahtimestarin palvelut koko tapahtuman ajan. Tämä järjestely toimi erinomaisesti. Muun muassa ennen luento-osuutta havaittu ongelma luentosalin hätäuloskäynnissä saatiin korjattua vahtimestarin toimesta nopeasti. Ehdotetaan seuraavaa vahtimestarin varaus myös POP2015 tapahtumaan Mikäli turvallisuusongelmia, niin niistä ilmoitus myös Lasse Himmanen, HUS Näytteilleasettajien antama palaute POP2014:sta saatiin todella vähän palautetta, joten ehdotetaan, että POP2015 tehtäisiin näytteilleasettajille sähköinen kysely tai haastattelu paikan päällä käyttäen kyselylomaketta (strukturoitu/ puolistrukturoitu) POP2014 tietoiskut oli koettu hyvänä, joten ehdotetaan seuraavaa Tietoiskut myös POP2015:ssa erillinen juliste tietoiskujen sisällöstä Lisäksi todettiin, että POP2014 tietoiskujen puhujalavan suunniteltu sijoituspaikka muuttui vielä ennen torin avaamista, koska torin vierustan kokoustilat olivat varatut muihin toimintoihin. Tietoiskujen arveltiin aiheuttavan äänihäiriöitä, josta syystä lava siirrettiin toiseen paikkaan kauemmaksi kokoustiloista. Tietoiskujen äänentoistossa oli ongelmia. Kuluvuus oli hyvä ainoastaan lavan edustalla ja kuului huonosti torialueelle ja volyymia nostettaessa ääni alkoi kiertää torialueella. Ehdotetaan seuraavaa puhujalavan sijoitus keskemmälle toritapahtumapaikkaa, mahdollisesti päärappusten eteen pohdittava tulisiko puhujalavan välittömässä yhteydessä olevat kokoustilat pyytää suljettaviksi ja siinä tapauksessa huomioimaan mahdollinen suluista johtuva lisäkustannus Vuoden 2015 tilavarauksen yhteydessä Biomedicumin tapahtumanjärjestäjiä on pyydetty huomioimaan muita tiloja em. päivänä vuokratessaan, että klo 15:00 eteenpäin ala-aulassa on meluisampaa kuin normaalisti pohdittava miten tietoiskun alkamisesta ilmoitetaan Kuulutus lavalta + kuulutuksia torialueella + Tietoiskun alkaessa pyörivät valot, läheisyyteen ilmapalloja herättämään huomio tietoiskuosuudesta Työryhmän jäsenet olivat havainneet, että oli ollut joukko ihmisiä, jotka eivät jaksaneet odottaa luentojen alkamista. Ehdotetaan seuraavaa Tapahtuman aikataulutukseen muutosta esimerkiksi o Tapahtuman aikana kaksi pääluentoa (2 x 20 min), ruotsin- ja suomenkieliset, samassa luentosalissa o Tietoiskut tapahtumatorilla (10 15 min), luennot ja tietoiskut eivät yhtä aikaa o Tori auki koko tapahtuman ajan Esim: Tapahtumatori Tietoisku Tietoisku Tietoisku Luento Luento Yleisöpalautteen antajat olivat listanneet ehdotuksia ja toiveita luentojen aiheiksi. Alla työryhmän kommentteja luentojen toteuttamiseen ja aihetoiveisiin. Ehdotetaan seuraavaa

15 13 (15) Luento-osuudessa voisi olla kaksi pääteemaa: o 1) Iäkkäät ihmiset / Mielenterveys ja puolesta asiointi o 2) Puolesta asiointi / Lapset ja Edunvalvonnan alaiset Tietoiskuissa voisi olla samoja aiheita kuin luennoilla. Mielenterveystalosta kannattaisi olla sekä luento ja tietoisku Saattohoito Potilasturvallisuus ja potilasasiakirjat Uutena aiheena luentoa aiheesta Apotti yhteinen potilastietojärjestelmä ja lopuksi rajaamaan sairauskohtaiset luennot pois Potilaan oikeuksien päivästä, koska HUS:n Studia Generaliassa käsitellään sairauksia ja niiden hoitoa. Kuva: Työryhmä Kuvasta puuttuvat: Mari Sipilä, Ejy ry, Eija Kara ja Arto Ylipartanen, Tietosuojavaltuutetun toimisto sekä Vesa Perhoniemi, Hyks

Suun terveydenhuollon valvonta

Suun terveydenhuollon valvonta Suun terveydenhuollon valvonta Marja Hyvärinen Yksikön päällikkö, terveydenhuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto 20.2.2014 Itä-Suomen aluehallintovirasto, Marja Hyvärinen 26.2.2014 1 Terveydenhuoltolaki

Lisätiedot

HUS:n toiminnan arvioinnista

HUS:n toiminnan arvioinnista HUS:n toiminnan arvioinnista Reijo Salmela, LKT, THT, dos. Arviointijohtaja HUS, Ulkoisen tarkastuksen yksikkö 15.11.2012 Arviointiyhdistyksen keskustelufoorumi 1 Vuosibudjetti noin 1,7 miljardia euroa

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

Väestön mielipiteet hoitoon pääsystä ja potilaan valinnanvapaudesta

Väestön mielipiteet hoitoon pääsystä ja potilaan valinnanvapaudesta Väestön mielipiteet hoitoon pääsystä ja potilaan valinnanvapaudesta Kyselyn toteutus Lääkäriliitto selvitti marraskuussa 2014 kansalaisten käsityksiä hoitoon pääsystä ja potilaan valinnanvapaudesta. Tutkimuksen

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus

Terveyspalvelujen tulevaisuus Terveyspalvelujen tulevaisuus Kansalaisten parissa toteutetun tutkimuksen tulokset Lasipalatsi 10.12.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen kansalaisten parissa koskien terveyspalvelujen

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Vammaisneuvosto 21.03.2016 AIKA 21.03.2016 klo 18:00-19:06 PAIKKA Helmirannan kokoustila, Helminkuja 3, 62200 Kauhava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Valtakunnallisen

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin erikoislehti Työhyvinvoinnin vuosikymmenet Työyhteisö keskeisessä roolissa: SAIRAUSPOISSAOLOT PUOLITTUIVAT VERVE 1965-2015 Palvelujärjestelmän MONIMUTKAISUUS HÄMMENTÄÄ TYÖKYKYJOHTAMINEN

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 6.5.2015 Yli-insinööri Antti Härkönen, Valvira Asiakastietolaki Laki 159/2007 (ja muutokset

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 (10) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 (10) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 (10) TARKASTUSLAUTAKUNTA AIKA 08.09.2014 klo 09:00-11:45 PAIKKA Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 61 EDELLISEN

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/ Maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/ Maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2016 1 Kokousaika 20.10.2016 kello 12:00-14:15 Kokouspaikka Maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (12) SAIRAANHOITOPIIRI 1 16.06.2015

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (12) SAIRAANHOITOPIIRI 1 16.06.2015 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (12) 1 16.06.2015 11 AIKA 16.06.2015 klo 17:00-19:10 PAIKKA Hyks psykiatriakeskus 1. krs., Tammisali, Välskärinkatu 12, 00260 Helsinki KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry Toimintakertomus 2015 Sisällys 1. Yhdistyksen tarkoitus 1 2. Hallitus 1 3. Yhdistyksen kokoukset 1 4. Toiminta 2 5. Tiedottaminen 2 6. Talous 3 1 1. YHDISTYKSEN

Lisätiedot

terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Jukka Mattila, Timo Keistinen, Pirjo Pennanen, Maire Kolimaa, STM

terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Jukka Mattila, Timo Keistinen, Pirjo Pennanen, Maire Kolimaa, STM Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki 19.9.20139 Jukka Mattila, Timo Keistinen, Anne Nordblad, Riitta-Maija Jouttimäki, Pirjo Pennanen, Maire Kolimaa, STM Terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Asukkaat mukana SiunSotessa Pohjois-Karjalassa. Kantu päivät Helsinki toiminnanjohtaja Elina Pajula

Asukkaat mukana SiunSotessa Pohjois-Karjalassa. Kantu päivät Helsinki toiminnanjohtaja Elina Pajula Asukkaat mukana SiunSotessa Pohjois-Karjalassa Kantu päivät 12.2.2015 Helsinki toiminnanjohtaja Elina Pajula SOTE -tuotantoalue Pohjois-Karjalan kunnat ja Heinävesi, PKSSK SiunSotessa 5 valmistelutyöryhmää

Lisätiedot

Muistio. Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä)

Muistio. Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä) Muistio 1(5) Asiakasraati Aika Keskiviikko 25.2.2016 kello 16.00 18.00 Paikka Osallistujat Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä) Seppo Ranta, asiakasraadin puheenjohtaja, johtajaylilääkäri

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki ja potilaan valinnanvapaus. Mika Paavilainen Kuntaliitto, sosiaali- ja terveys

Terveydenhuoltolaki ja potilaan valinnanvapaus. Mika Paavilainen Kuntaliitto, sosiaali- ja terveys Terveydenhuoltolaki ja potilaan valinnanvapaus Mika Paavilainen Kuntaliitto, sosiaali- ja terveys Terveydenhuoltolaki ja potilaan valinnanvapaus Säännökset hoitopaikan valintaoikeudesta sisältyvät terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana

Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 26.5.2016 Yli-insinööri Antti Härkönen, Valvira Tietojärjestelmien valvonta Terveysteknologia-ryhmä

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 2016 Maakunnan viestintäryhmä Varsinais-Suomen liitto YDINVIESTIT Suodatamme

Lisätiedot

Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen

Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen Vakuutusyhtiöiltapäivä 12.5.2015 Reetta Kyyrö Terveysosasto Kv-sairaanhoitotiimi Ulkomailla syntyneet sairaanhoitokustannukset 1. Äkillinen sairastuminen

Lisätiedot

Potilaiden vapaa liikkuvuus EU:ssa

Potilaiden vapaa liikkuvuus EU:ssa Potilaiden vapaa liikkuvuus EU:ssa Direktiivi potilaan oikeuksien soveltamisesta rajat ylittävässä terveydenhuollossa (24/2011/EU, potilasdirektiivi ) 28.5.2013 Noora Heinonen Potilasdirektiivin taustaa

Lisätiedot

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Työkokouspäivä 22.3.2011 Avauspuheenvuoro Yksikön päällikkö Riitta Pöllänen Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva

Lisätiedot

Sairaanhoitajan työ ja osaaminen tietoyhteiskunnan kehityksessä Sairaanhoitajaliiton sähköisten terveyspalvelujen strategia vuosille

Sairaanhoitajan työ ja osaaminen tietoyhteiskunnan kehityksessä Sairaanhoitajaliiton sähköisten terveyspalvelujen strategia vuosille Sairaanhoitajan työ ja osaaminen tietoyhteiskunnan kehityksessä Sairaanhoitajaliiton sähköisten terveyspalvelujen strategia vuosille 2015 2020 Kirjoittajaryhmä Sairaanhoitajaliiton ehealth -asiantuntijatyöryhmä

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 65 13.3.2013 Asianro 302/00.04.02/2013 155 Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016 Tiivistelmä

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi.5.009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI OPPIMISVERKOSTOTAPAAMISTEN ARVIOINTIRAPORTTI - Monikulttuurinen

Lisätiedot

2. VIESTINTÄRYHMÄ JA KREODIN TOIMITUSKUNTA 2013 2014. AMKIT-konsortio on päättänyt 9.1.2013 viestintäryhmän ja Kreodin toimituskunnan kokoonpanosta.

2. VIESTINTÄRYHMÄ JA KREODIN TOIMITUSKUNTA 2013 2014. AMKIT-konsortio on päättänyt 9.1.2013 viestintäryhmän ja Kreodin toimituskunnan kokoonpanosta. AMKIT-KONSORTIO MUISTIO Viestintäryhmä ja Kreodin toimituskunta 29.1.2013 AIKA 14.1.2013 klo 10.10-15 PAIKKA Tikkurila, Ratatie 22, tila A406 Kutsutut Hanna Lahtinen, pj Hanna-Riina Aho, etäyhteydellä,

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa 13.9.2016, Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Esityksen rakenne Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta

Lisätiedot

Palautepalvelut. Salla Sainio

Palautepalvelut. Salla Sainio Palautepalvelut Salla Sainio 22.4.2013 1 Mitä kehitetään ja kenelle? Kansalliset asiakaspalautekyselyt: luodaan Suomeen asteittain yhtenäiset asiakaspalautekyselyt ensimmäisenä neuvoloihin ja suun terveydenhuoltoon

Lisätiedot

Vähemmistökielinen lautakunta. jäsen jäsen jäsen jäsen puheenjohtaja varapuheenjohtaja sihteeri

Vähemmistökielinen lautakunta. jäsen jäsen jäsen jäsen puheenjohtaja varapuheenjohtaja sihteeri Pöytäkirja sivu 1(6) nro 1/2016 Elin: Vähemmistökielinen lautakunta Aika: 9.5.2016, klo 13.00 15.30 Paikka: Vaasan keskussairaala, X-talon 6. kerroksen kokoushuone Päätöksentekijät Läsnäolijat: Ingves

Lisätiedot

Oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa. Reetta Kyyrö Kela, Etuuspalvelut Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 17.3.2016

Oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa. Reetta Kyyrö Kela, Etuuspalvelut Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 17.3.2016 Oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa Reetta Kyyrö Kela, Etuuspalvelut Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 17.3.2016 Esityksen sisältö Mitä tarkoittaa oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa? Mihin

Lisätiedot

Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus

Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus 25.8.2016 Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Sisältö 1. Yleistä hoito-oikeuksista Suomessa 2. Työskentely EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä ja hoitooikeus

Lisätiedot

Esivalmistelun sote-tiimi

Esivalmistelun sote-tiimi MUISTIO 1/2016 1 Esivalmistelun sote-tiimi Aika 21.12.2016 klo 14:00-16:20 Paikka Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 B Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen 3 2 Sote- ja maakuntauudistuksen

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki. Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva

Hämeenlinnan kaupunki. Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2011 Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva Tutkimusraportti 11.1.2012 MIKKO KESÄ MERJA LEHTINEN JUUSO HEINISUO INNOLINK RESEARCH OY TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ

Lisätiedot

HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN. Hoitoon toiseen EU-maahan

HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN. Hoitoon toiseen EU-maahan HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 6 2010 6 2010 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN Hoitoon toiseen EU-maahan 2/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN EU-kansalaisilla on mahdollisuus sairaanhoitoon kotimaan lisäksi muissa jäsenmaissa.

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 2/2011 23.2.2011

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 2/2011 23.2.2011 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) Aika Keskiviikko 23.2.2011 klo 18.30 19.45 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä puheenjohtaja Jarmo Heinonen Hannu Hyttinen Riitta Jutila

Lisätiedot

POTKU hanke potilas kuljettajan paikalle. POTKU -ohjausryhmä 7.12.2010 hankejohtaja Erja Oksman hankesuunnittelija Mari Sisso

POTKU hanke potilas kuljettajan paikalle. POTKU -ohjausryhmä 7.12.2010 hankejohtaja Erja Oksman hankesuunnittelija Mari Sisso POTKU hanke potilas kuljettajan paikalle POTKU -ohjausryhmä 7.12.2010 hankejohtaja Erja Oksman hankesuunnittelija Mari Sisso 8.10. seminaarin palautteet Seuraava seminaari pidetään keväällä Kaikki yhteensä

Lisätiedot

Koulutusohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä nimen selvennys, virka-asema / arvo

Koulutusohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä nimen selvennys, virka-asema / arvo Oulun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Terveystieteiden laitos PRO GRADU-TUTKIELMAN ARVIOINTILOMAKE Tutkielman tekijä(t): Tutkielman nimi: Pääaine: Tutkielman ohjaaja(t): Tutkielman arviointi Tutkielman

Lisätiedot

Muistiohjelman eteneminen

Muistiohjelman eteneminen Kansallinen muistiohjelma: tavoitteena muistiystävällinen Suomi Pirkanmaan kunnille tehdyn kyselyn tuloksia Kirsti Kuusterä Asiantuntija, Muistiliiton muistiohjelmatoiminta Sihteeri, STM:n muistiohjelman

Lisätiedot

TORI-verkkohaastattelu Tiivistelmä tuloksista

TORI-verkkohaastattelu Tiivistelmä tuloksista TORI-verkkohaastattelu Tiivistelmä tuloksista 14.11.2012 TORI-verkkohaastattelu Tavoitteena oli selvittää tulevan ICT-palvelukeskuksen palvelujen tuottajien ja niiden käyttäjien näkemyksiä palvelukeskuksen

Lisätiedot

Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista

Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista 1. Osallistuin MUUTOS 16! - Viesti ymmärrettävästi! Selkokieli oman työn apuvälineenä - koulutukseen: Vastaajien määrä: 24 Kyllä

Lisätiedot

Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai klo Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu Tampere

Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai klo Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu Tampere 10.00 Aamukahvi 10.20 Tervetuloa Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai 25.9.2012 klo 10.00-15.30 Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu 2 33101 Tampere 10.30 Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen

Lisätiedot

Työryhmäprosessi Versio 0.4 Työryhmäprosessi :03:23

Työryhmäprosessi Versio 0.4 Työryhmäprosessi :03:23 Työryhmäprosessi 13.7.2011 16:03:23 VAIHE 1 Työryhmän asettaminen Prosessi alkaa VALMISTELIJA Valmistelee perustamisen Kirjoittaa Esittelee asettajalle Antaa englanninkielisen käännöksen Kielipalvelujen

Lisätiedot

Miten huomioida asiakaskunnan lisääntyvä monikulttuurisuus työterveyshuollossa? Perjantai-meeting 5.9.2014 Kirsi Yli-Kaitala

Miten huomioida asiakaskunnan lisääntyvä monikulttuurisuus työterveyshuollossa? Perjantai-meeting 5.9.2014 Kirsi Yli-Kaitala Miten huomioida asiakaskunnan lisääntyvä monikulttuurisuus työterveyshuollossa? Perjantai-meeting 5.9.2014 Kirsi Yli-Kaitala Maahanmuuttajien määrä kasvaa 2 Maahanmuuttajien terveys ja työkyky tutkimustietoa

Lisätiedot

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke 1.3.2015 31.10.2017 Viestintäsuunnitelma Jessica Fagerström Satu Raatikainen 15.9.2015 Päivitetty 4.12.2015 Parempi Arki-hankkeen tausta, tavoitteet ja organisaatio

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 21.10.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 21.10.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 21.10.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 27.10.2014-28.11.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava 10-12 asiantuntijaluentoa vuosittain 1 000 osallistujaa Teemoina mm. työnhaun uudet tuulet, työnantajien

Lisätiedot

Asukkaiden osallisuus, kuuleminen ja vapaa valinta. Tehtävän yhteenvetoa

Asukkaiden osallisuus, kuuleminen ja vapaa valinta. Tehtävän yhteenvetoa Asukkaiden osallisuus, kuuleminen ja vapaa valinta Tehtävän yhteenvetoa Työryhmän tehtävät Asukaslähtöisyys Sote-integraatio Kustannustehokkuus 1. Suunnitelma asukkaiden osallistamisesta, kuulemisesta

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tapiolan seurakuntaneuvosto 09.02.2016 16:30 1/2016

SISÄLLYSLUETTELO. Tapiolan seurakuntaneuvosto 09.02.2016 16:30 1/2016 SISÄLLYSLUETTELO Tapiolan seurakuntaneuvosto 09.02.2016 16:30 1/2016 Esityslistan kansilehti... 1 1 Vahtimestarin työsuhteen täyttäminen... 2 2 Nuorisotyönohjaajan viran täyttäminen... 4 3 Kappalaisen

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo hallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo hallituksen kokoushuone PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 Elämänhallintatyöryhmä Aika 17.09.2015 klo 09:00 Paikka Sastamalan kaupungintalo hallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

SÄHKÖISET MIELENTERVEYSPALVELUT TERVEYDENHOIDOSSA HELSINKI 2.2.2016 MIELENTERVEYSTALO.FI NUORTEN MIELENTERVEYSTALO.FI NETTITERAPIAT.

SÄHKÖISET MIELENTERVEYSPALVELUT TERVEYDENHOIDOSSA HELSINKI 2.2.2016 MIELENTERVEYSTALO.FI NUORTEN MIELENTERVEYSTALO.FI NETTITERAPIAT. SÄHKÖISET MIELENTERVEYSPALVELUT TERVEYDENHOIDOSSA HELSINKI 2.2.2016 MIELENTERVEYSTALO.FI NUORTEN MIELENTERVEYSTALO.FI NETTITERAPIAT.FI LUENNOITSIJA JA INTRESSIT Jan-Henry Stenberg FT., PsL, erikoispsykologi,

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON PALVELURAKENTEEN ARVIOINTI Tuomas Koskela Net Effect Oy

OPPILASHUOLLON PALVELURAKENTEEN ARVIOINTI Tuomas Koskela Net Effect Oy OPPILASHUOLLON PALVELURAKENTEEN ARVIOINTI 12.5.2008 Tuomas Koskela Net Effect Oy 1 ARVIOINNISTA YLEISESTI 2 Arviointitehtävästä Oppilashuollon palvelurakenteen arvioinnin toteuttaa Net Effect Oy OPH:n

Lisätiedot

Mitä on lasten osallistuminen- - pelkkää demokratiaako?

Mitä on lasten osallistuminen- - pelkkää demokratiaako? Mitä on lasten osallistuminen- - pelkkää demokratiaako? Maria Kaisa Aula 12.11.2013 Tampereen yliopisto 1 YK:n lapsen oikeuksien sopimus 1989/1991 Erityinen suojelu Protection Palvelut ja toimeentulo Riittävä

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11 Aika 31.1.2017 kello 18.30 18.50 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif Ahvenjärvi Seppo Nurminen-Pulkkinen Enni Elo Irmeli Pihkala Isto Elo Joonas Poutiainen Upe

Lisätiedot

Kielellisten palvelujen toimikunta PÖYTÄKIRJA 2/2014

Kielellisten palvelujen toimikunta PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kielellisten palvelujen toimikunta 20.08.2014 PÖYTÄKIRJA 2/2014 11 Kokouksen avaus 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 13 Pöytäkirjan tarkastajat 14 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Aika 22.01. 2010, kello 9:00 16:00 Paikka Finanssialan keskusliitto, Bulevardi 28 Paikalla Martti From TIEKE, pj Ari Pulkkinen Agentit, ohjelmistotalotyöryhmä pj Pirjo Ilola

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sote-hanke

Pohjois-Karjalan sote-hanke Pohjois-Karjalan sote-hanke Pohjois-Karjalan sote-hanke tekee kuntien päätöksentekoa varten suunnitelman siitä, miten alueen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tuotetaan ja organisoidaan 1.1.2017 alkaen.

Lisätiedot

SAIRAANHOITOPIIRI VASTAA MYÖS OSTOPALVELUNA POTILAALLE HANKITUN HOIDON TOTEUTUMISESTA

SAIRAANHOITOPIIRI VASTAA MYÖS OSTOPALVELUNA POTILAALLE HANKITUN HOIDON TOTEUTUMISESTA 22.10.2015 Dnro 4709/4/14 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Esittelijäneuvos Kaija Tanttinen-Laakkonen SAIRAANHOITOPIIRI VASTAA MYÖS OSTOPALVELUNA POTILAALLE HANKITUN HOIDON TOTEUTUMISESTA

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 8/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 8/2016 Pöytäkirja 1 (9) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 8/2016 Aika 7.6.2016 kello 18:00-19:13 Paikka n kaupunginhalllituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Katsaus Tiedon SOTEratkaisuihin

Katsaus Tiedon SOTEratkaisuihin Katsaus Tiedon SOTEratkaisuihin Tom Saari Asiantuntijalääkäri Tieto, Healthcare & Welfare tom.saari@tieto.com Mikko Kaidesoja Tuotepäällikkö Tieto, Healthcare & Welfare mikko.kaidesoja@tieto.com Mistä

Lisätiedot

Avoin data Avoimempi hallinto Avoin hallinto Maija-Liisa Honkola

Avoin data Avoimempi hallinto Avoin hallinto Maija-Liisa Honkola Avoin data Avoimempi hallinto Avoin hallinto 27.3.2105 Maija-Liisa Honkola Sisällys Mitä on avoin data Ilmatieteen laitoksen avoin data Avoin data aineistoja Verkkopalveluun rekisteröityminen HelpDesk

Lisätiedot

ASIAKKUUS, ASIAKASLÄHTÖISYYS JA ERIKOISSAIRAANHOIDON ROOLI TULEVINA VUOSINA

ASIAKKUUS, ASIAKASLÄHTÖISYYS JA ERIKOISSAIRAANHOIDON ROOLI TULEVINA VUOSINA ASIAKKUUS, ASIAKASLÄHTÖISYYS JA ERIKOISSAIRAANHOIDON ROOLI TULEVINA VUOSINA Laissa potilaan asemasta ja oikeuksista säädetään seuraavista asioista: Hoitoon tarvitaan potilaan suostumus. Hoidon on tapahduttava

Lisätiedot

Palaute RAI-vertailukehittämisen seminaarista: Kohti parempaa asiakas- ja asukasturvallisuutta Helsinki Congress Paasitorni 3.10.

Palaute RAI-vertailukehittämisen seminaarista: Kohti parempaa asiakas- ja asukasturvallisuutta Helsinki Congress Paasitorni 3.10. 1 Palaute RAI-vertailukehittämisen seminaarista: Kohti parempaa asiakas- ja asukasturvallisuutta Helsinki Congress Paasitorni 3.10.2013 YHTEINEN AAMUPÄIVÄ: Turvallisuus on yhteinen asia Puheenjohtaja ylilääkäri

Lisätiedot

Maailman Suurin Vanhempainilta

Maailman Suurin Vanhempainilta Maailman Suurin Vanhempainilta Maailma muuttuu nopeasti, samoin suomalainen koulu. Maailman Suurimman Vanhempainillan tavoitteena on kertoa innostavalla tavalla kaikesta siitä hienosta, mitä suomalaisissa

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2016 1 Maakuntauudistuksen johtoryhmä Kokousaika 10.08.2016 kello 10:00-12:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Lisätiedot

Käyntien odotusajat Salo, THL AVOHILMO perusterveydenhuollon lääkärit Käynnit Aika: 2015 09/2015 Palvelumuoto: Sairaanhoito Avosairaanhoito

Käyntien odotusajat Salo, THL AVOHILMO perusterveydenhuollon lääkärit Käynnit Aika: 2015 09/2015 Palvelumuoto: Sairaanhoito Avosairaanhoito 276/06.00.00/2016 Vastaus Lounais-Suomen aluehallintoviraston selvityspyyntöön hoitoonpääsyn toteutumisesta perusterveydenhuollossa Lounais-Suomen aluehallintoviraston pyytää kirjeellään LSAVI/3818/05.07.03/2015

Lisätiedot

OPI -kurssit uusi kuntoutuspalvelu käynnistyy. Suunnittelija Irja Kiisseli 17.11.2015

OPI -kurssit uusi kuntoutuspalvelu käynnistyy. Suunnittelija Irja Kiisseli 17.11.2015 OPI -kurssit uusi kuntoutuspalvelu käynnistyy Suunnittelija Irja Kiisseli 17.11.2015 Esitys sisältää Vähän taustaa - Hankevaiheesta pysyvään toimintaan Uusi palvelu käynnistyy yhteistyö alkaa Kenelle OPI

Lisätiedot

Rohkeita ratkaisuja yhdessä toimien!

Rohkeita ratkaisuja yhdessä toimien! Rohkeita ratkaisuja yhdessä toimien! Valinnanvapaus haastaa toimimaan toisin Mia Lindberg Riitta Pylvänen 17.1.2017 Sisältö Mitä valinnanvapauskokeilu tarkoittaa, taustat Mitä kokeillaan? Kuinka valinnanvapauskokeilu

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Pöytäkirja 1 (12) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Aika 19.4.2016 kello 18:00-19:53 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta TNS 0 Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Kysely toteutettiin TNS Gallup Foruminternetpaneelissa. Yhteensä tehtiin

Lisätiedot

Ympäristön turvallisuus, luonnonvarat ja alkutuotannon edistäminen teemaryhmä

Ympäristön turvallisuus, luonnonvarat ja alkutuotannon edistäminen teemaryhmä Ympäristön turvallisuus, luonnonvarat ja alkutuotannon edistäminen teemaryhmä Työsuunnitelma 27.10.2016 31.10.2016 1 www.pirkanmaa2019.fi Järjestäytyminen: 1. kokous pidetään 27.10.2016 ja siitä lähtien

Lisätiedot

Käytsä täällä usein? Käyttäjätutkimus Turun pääkirjaston käytöstä

Käytsä täällä usein? Käyttäjätutkimus Turun pääkirjaston käytöstä Käytsä täällä usein? Käyttäjätutkimus Turun pääkirjaston käytöstä Yleisten kirjastojen neuvosto Inkeri Näätsaari 8.10.2012 Palaute, asiakaskyselyt, käyttäjätutkimukset Asiakaspalveluhenkilökunnan kokemukset

Lisätiedot

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA -seminaari, projektikoordinaattori, th TtM Salon kaupungin vanhuspalvelut Vanhuspalveluiden palvelurakenteen

Lisätiedot

Terveyskeskusten avosairaanhoidon järjestelyt 2015 Kyselytutkimuksen tuloksia 1

Terveyskeskusten avosairaanhoidon järjestelyt 2015 Kyselytutkimuksen tuloksia 1 TUTKIMUKSESTA TIIVIISTI 7 TOUKOKUU 2016 Terveyskeskusten avosairaanhoidon järjestelyt 2015 Kyselytutkimuksen tuloksia 1 Ydinviestit Terveydenhuollon järjestäjiä oli Suomessa 151 kappaletta vuonna 2015.

Lisätiedot

Ruotsissa asuvan eläkkeensaajan hoito-oikeudet Suomessa. Suvi Lummila Kelan Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus

Ruotsissa asuvan eläkkeensaajan hoito-oikeudet Suomessa. Suvi Lummila Kelan Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Ruotsissa asuvan eläkkeensaajan hoito-oikeudet Suomessa Suvi Lummila Kelan Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 5.10.2016 Sisältö Mitä tarkoittaa oikeus käyttää terveyspalveluita Suomessa Miten hoito-oikeus

Lisätiedot

Mini-interventiokyselyn 2014 tuloksia Kymenlaakson osalta. Yhdyshenkilöiden yhteistyöpäivä Etelä-Suomen aluehallintovirasto Heli Heimala

Mini-interventiokyselyn 2014 tuloksia Kymenlaakson osalta. Yhdyshenkilöiden yhteistyöpäivä Etelä-Suomen aluehallintovirasto Heli Heimala Mini-interventiokyselyn 2014 tuloksia Kymenlaakson osalta Yhdyshenkilöiden yhteistyöpäivä 18.12.2014 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Heli Heimala 1 Kysely mini-intervention toteuttamisesta 2014 THL ja

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Turku, Pori, Tampere

Turku, Pori, Tampere Ammatillisten oppilaitosten kansainväliseen, ja erityisesti EU-alueen toimintaan osallistuville ja siitä kiinnostuneille, erityisesti ATTO - aineiden opettajille Turku, Pori, Tampere Elämme kansainvälisessä

Lisätiedot

Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa. Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto

Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa. Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto Kyselytutkimuksen tausta Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lisätiedot

Muistio 1(5) Kokoushuone Päivystyksen johtokeskus (käynti sairaalan päivystysvastaanoton sisäänkäynnistä)

Muistio 1(5) Kokoushuone Päivystyksen johtokeskus (käynti sairaalan päivystysvastaanoton sisäänkäynnistä) Muistio 1(5) Asiakasraati Aika Keskiviikko 15.9.2015 kello 16.00 - Paikka Osallistujat Kokoushuone Päivystyksen johtokeskus (käynti sairaalan päivystysvastaanoton sisäänkäynnistä) Seppo Ranta, asiakasraadin

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 Nuorisovaltuusto 02.04.2013 AIKA 2.4.2013 klo 14.00 PAIKKA Yläaste KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 3 NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Henkilönsuojainten markkinavalvontahankkeen 2013 loppuraportti

Henkilönsuojainten markkinavalvontahankkeen 2013 loppuraportti Henkilönsuojainten markkinavalvontahankkeen 2013 loppuraportti Kuva: Unto Kärkkäinen Työsuojelunäyttely Sivu 2 / 7 Sisällys Tiivistelmä. 3 1 Hankkeen tausta ja tavoite.3 1.1 Hankkeen taustaa 3 1.2 Hankkeen

Lisätiedot

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta 15.11.2013 Kristiina Alppivuori Johdanto Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE on julkaisussaan

Lisätiedot

Päivä Paloasemalla Kodin paloturvallisuusteemapäivä

Päivä Paloasemalla Kodin paloturvallisuusteemapäivä Päivä Paloasemalla Kodin paloturvallisuusteemapäivä SPEK - yhteenveto 10.12.2008 Mika Jäntti Päivä Paloasemalla palautekysely Päivä Paloasemalla tapahtumaan liittyi arviointi, jossa tapahtumassa mukana

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Kopio siirtyy lapsen mukana Sivu 1 / 14 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: / 20 Ikä: Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Liitteet

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Liitteet Kopio siirtyy lapsen mukana Sivu 1 / 13 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / 20 Lapsen nimi: Ikä: Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lisätiedot

Lain velvoitteet ja lakimuutosten vaikutukset yksityiselle sektorille. Jari Porrasmaa

Lain velvoitteet ja lakimuutosten vaikutukset yksityiselle sektorille. Jari Porrasmaa Lain velvoitteet ja lakimuutosten vaikutukset yksityiselle sektorille 16.10.2013 Voimassa olevat säädökset sähköisen lääkemääräyksen suhteen Määrittää mm. seuraavat seikat sähköisen lääkemääräyksen laadinnan

Lisätiedot

Soneran Assitiimi 03/09/2010

Soneran Assitiimi 03/09/2010 Soneran Assitiimi TeliaSonera Telia Ab ja Sonera Oyj fuusioituivat joulukuussa 2002 Pääkonttori Tukholmassa 2009 liikevaihto 109 161 milj. SEK Henkilöstöä noin 29 700 Osakkeet listattu Nasdaq OMX Stockholm

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot