HUS:n Potilaan oikeuksien päivä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HUS:n Potilaan oikeuksien päivä 10.4.2014"

Transkriptio

1 HUS:n Potilaan oikeuksien päivä LOPPURAPORTTI Laatijat Anita Karhu-Hämäläinen, Hyks Kristiina Miettinen, Hyks

2

3 Sisällys Tiivistelmä 1. Taustaa HUS:n Potilaan oikeuksien päivän tarkoitus ja tavoitteet Työryhmän nimeäminen ja työskentelytapa Viestintä Potilaan oikeuksien päivän toteutuminen Tapahtumatori Tietoiskut Luennot Kustannukset Potilaan oikeuksien päivän yleisöpalaute Yhteenveto ja jatkosuunnitelma Ehdotukset seuraavalle valmistelutyöryhmälle... 11

4

5 Tiivistelmä HUS:n toiminnan päämääränä on potilaslähtöinen ja oikea-aikainen hoito, korkeatasoinen tutkimus ja opetus, tiivis kumppanuus perusterveydenhuollon kanssa ja vaikuttava kilpailukykyinen toiminta. Toiminnan peruskivet ovat ihmisten yhdenvertaisuus, potilaslähtöisyys, luovuus ja innovatiivisuus, korkea laatu ja tehokkuus sekä avoimuus, luottamus ja keskinäinen arvostus. Potilaan oikeuksien päivän järjestäminen HUS:ssa tukee osaltaan näiden arvojen toteutumista ja HUS:n potilasturvallisuusstrategia. Potilaan oikeuksien päivä toteutettiin ja päivään oli rakennettu kolme osiota: tapahtumatori klo 15:00 17:30, tietoiskut klo 15:15 17:15 sekä luento-osuudet suomeksi ja ruotsiksi klo 17:30 19:30. Tapahtumatorilla Biomedicumin C1 ja C2 aulassa toimintaansa esitteli 18 näytteilleasettajaa. Tietoiskut esitysmuotona oli uusi osuus, jolla haluttiin lisätä tapahtumatorille tunnelmaa, toiminnallisuutta ja vuorovaikutusta. Potilaan oikeuksien tapahtuma onnistui kokonaisuudessaan hyvin ja saavutti sille asetetut tavoitteet, tosin yleisöä olisi saanut olla enemmän. Päivän valmistelutyöryhmän työskentely oli innostunutta ja innovoivaa ja sujui koko valmisteluajan aikataulun mukaisesti. Valmistelutyöryhmä on tehnyt tilavaraukset Biomedicumista vuoden 2015 Potilaan oikeuksien päivän toteuttamiseksi keskiviikkona Valmistelutyöryhmä suosittelee tapahtuman suunnittelun aloittamista lokakuussa 2014.

6

7 5 (15) 1. Taustaa Active Citizenship kansalaisverkosto alkoi vuonna 2007 markkinoida vuotuista eurooppalaista potilaan oikeuksien päivää (18. huhtikuuta) kaikissa EU-maissa. HUS oli edelläkävijä Suomessa järjestäessään ensimmäisen kerran Potilaan oikeuksien päivän , jolloin tuli myös kuluneeksi 20 vuotta potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain voimaantulosta. Potilaan oikeuksien päivän tarkoituksena on tarjota tilaisuus tiedottaa, keskustella ja toimia yhdessä potilaan oikeuksien parantamiseksi. Ensimmäisestä Potilaan oikeuksien päivästä saaduissa palautteissa kerrottiin tilaisuuden onnistuneen sisällöltään ja järjestelyiltään, joten tapahtuman vuosittaista järjestämistä päätettiin jatkaa. Vuoden 2014 Potilaan oikeuksien päiväksi sovittiin 10. päivä huhtikuuta. 2. HUS:n Potilaan oikeuksien päivän tarkoitus ja tavoitteet HUS:n toiminnan päämääränä on potilaslähtöinen ja oikea-aikainen hoito, korkeatasoinen tutkimus ja opetus, tiivis kumppanuus perusterveydenhuollon kanssa ja vaikuttava kilpailukykyinen toiminta. Toiminnan peruskivet ovat ihmisten yhdenvertaisuus, potilaslähtöisyys, luovuus ja innovatiivisuus, korkea laatu ja tehokkuus sekä avoimuus, luottamus ja keskinäinen arvostus. Potilaan oikeuksien päivän järjestäminen HUS:ssa tukee osaltaan näiden arvojen toteutumista ja HUS:n potilasturvallisuusstrategiaa. Samaan tapaan kuin vuoden 2013 Potilaan oikeuksien päivässä, vuoden 2014 tapahtumassa tarkoituksena oli jakaa tietoa potilaan oikeuksista ja ajankohtaisista lainmuutoksista. Tavoitteena oli antaa kansalaisille mahdollisuus keskustella ja toimia yhdessä potilaan oikeuksien parantamiseksi sekä tuoda uudella tavalla kansalainen lähelle HUS:n toimintaa. Potilaan oikeuksien päivä järjestettiin sekä suomen- että ruotsinkielisenä. 3. Työryhmän nimeäminen ja työskentelytapa HUS-kuntayhtymän johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi asetti hallintopäällikkö Jaana Vennon esityksen mukaisesti potilaan oikeuksien työryhmän suunnittelemaan ja toteuttamaan HUS:n potilaan oikeuksien päivää (liite 1). Työryhmään nimettiin HUS:sta yhdeksän henkilöä, minkä lisäksi ryhmään kutsuttiin edustajat Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, Espoon Järjestöjen Yhteisöstä (Ejy ry) sekä Tietosuojavaltuutetun toimistosta. Työryhmä sai tarvittaessa täydentää tai kutsua kokouksiinsa eri alojen asiantuntijoita. Työryhmän jäsenet olivat potilasasiamies Anita Karhu-Hämäläinen (pj, Hyks), potilasasiamies Carola Arjatsalo (Hyks), hallintopäällikkö Jaana Vento (Hyks), kliininen asiantuntija Susan Arminen (HYKS Operatiivinen tulosyksikkö), tiedottaja Tarja Nordman (HUS), potilasturvallisuuspäällikkö Sari Palojoki (HUS), ylilääkäri Vesa Perhoniemi (HYKS Operatiivinen tulosyksikkö), erikoissuunnittelija Stig Stolt (HUS-Servis), johdon sihteeri Kristiina Miettinen (sihteeri, Hyks), kehittämispäällikkö Salla Sainio (THL), projektipäällikkö Mari Sipilä (Espoon Järjestöjen Yhteisö Ejy ry) sekä ylitarkastaja Eija Kara ja Arto Ylipartanen (OM, Tietosuojavaltuutetun toimisto). Nimettyjen henkilöiden lisäksi työryhmään kutsuttiin Maria Moreno-Crespo HUS:n viestinnästä. Työryhmä kokoontui yhteensä seitsemän kertaa ajalla marraskuu 2013 toukokuu 2014 (kokousmuistiot liitteenä 2). Ryhmä hyödynsi edellisen työryhmän kokemuksia ja sen antamia ehdotuksia POP2014-päivän toteuttamisesta.

8 Työryhmän työskentelytapa oli ideoiva, innovoiva ja keskusteleva. Suunnitellussa aikataulussa pysyttiin (Kuvio 1). Sihteeri ja puheenjohtaja tekivät tiiviistä yhteistyötä sähköisesti ja yhteisillä tapaamisilla. 6 (15) Kuvio 1: Valmistelutyöryhmän aikataulu 11/ / Viestintä Edellisvuoden tapaan tiedottaja Tarja Nordman laati viestintäsuunnitelman (liite 3), jota päivitettiin projektin edetessä. Potilaan oikeuksien päivän graafisen ilmeen toteuttajaksi työryhmään kutsuttiin HUS:sta tiedottaja Maria Moreno-Crespo. Työryhmän käyttöön laadittiin myös Excel-pohjainen Suunnittelupohja-dokumentti, jota hyödynnettiin projektin suunnittelussa, etenemisen seurannassa sekä työryhmän sisäisessä viestinnässä (liite 4). Potilaan oikeuksien päivän valmisteluihin liittyi paljon kirjeiden laadintaa ja sähköpostiviestittelyä tapahtumaan osallistuvien luennoitsijoiden ja tapahtumatorin näytteilleasettajien kanssa, mm. kutsukirje ministeri Risikolle (liite 5), kutsut edellisvuotisille tai etukäteen ilmoittautuneille näytteilleasettajille, tietojen kerääminen näytteilleasettajilta ständikaavakkeilla (liite 6) ja erilaisiin tiedusteluihin vastaaminen. Potilaan oikeuksien päivän teemoiksi valittiin ajankohtaiset lakimuutokset (Potilaan valinnan vapaus ja Rajat ylittävä hoito) sekä sähköiset palvelut (Sähköinen asiointi tulevaisuudessa ja HUS Mielenterveystalo portaali). Potilaan oikeuksien päivän ohjelma julkaistiin sekä suomeksi että ruotsiksi (liite 7). Ruotsinkielisen materiaalin käännöstyöstä huolehtivat potilasasiamies Carola Arjatsalo, Hyks ja erikoissuunnittelija Stig Stolt, HUS-Servis.

9 7 (15) Potilaan oikeuksien päivän tilaisuuteen laadittiin maksulliset ilmoitukset Helsingin Sanomiin (liite 8) ja Hufvudstadsbladetiin (liite 9), joissa ilmoitus julkaistiin edellisen viikon sunnuntaina. Edellisvuonna päivän ilmoituksia oli julkaistu myös paikallislehdissä, mutta ne korvattiin verkostoviestinnällä. Kehittämispäällikkö Salla Sainio, THL, koosti verkostolistan, jonka kautta välitettiin tietoa POP2014-tapahtumasta laajasti eri potilasjärjestöille, viranomaistahoille, terveydenhuollon yksiköille ja oppilaitoksille. Verkostolista saavutti yleisöpalautteen perusteella yleisön lähes yhtä tehokkaasti kuin Helsingin Sanomien ilmoitus. Potilaan oikeuksien päivästä informoitiin myös potilas- ja sosiaaliasiamiehiä HUS:ssa ja HUS:n jäsenkunnissa. Espoon yhteisöjen järjestö- ja HUS:n OLKA yhteistyökumppaneineen olivat keskeisessä roolissa potilaan oikeuksien päivän tiedottamisessa. Tietoa tapahtumasta julkaistiin HUS:n intra- ja internet-sivulla, mistä se oli helppo linkittää verkostoviesteihin. Tapahtumaa varten laadittiin - esite näytteilleasettajista suomeksi ja ruotsiksi (liitteet 10-11) - luennoitsijaesittelyt suomeksi ja ruotsiksi (liitteet 12-13) - A4-sivun pituinen tiivistelmä tietoiskuista (liite 14) - nimikortit POP-logolla (liite 15) työryhmän jäsenille ja HUS:n näyttelypisteessä työskennelleille - palautekyselylomake suomeksi ja ruotsiksi (liite 16) Lisäksi suunniteltiin ja hankittiin päivän POP2014 roll-upit suomeksi ja ruotsiksi, HUS-kassi ja POP-logolliset makeiset. Tapahtumassa yleisölle jaettiin kasseja, joissa oli Potilaan oikeuksien päivän ohjelma, luennoitsijaesittely, Tapahtumatorin näyttelyasettajaluettelo, makeisia sekä palautekyselylomake. Ylen Aikainen teki tapahtumasta saman päivän aamuna jutun, jossa haastateltiin hallinnollinen ylilääkäri Vesa Perhoniemeä ja potilasasiamies Anita Karhu-Hämäläistä. Päivästä julkaistiin tapahtuman jälkeen kirjoitus HUS:n intranet-sivuilla (liite 17). 5. Potilaan oikeuksien päivän toteutuminen Potilaan oikeuksien päivään oli rakennettu kolme osiota: tapahtumatori klo 15:00 17:30, tietoiskut viidentoista minuutin välein sitä varten rakennetulla lavalla klo 15:15 17:15 sekä luento-osuus suomeksi (luentosalissa 1) ja ruotsiksi (luentosalissa 3) klo 17:30 19: Tapahtumatori Tapahtumatorilla Biomedicumin C1 ja C2 aulassa toimintaansa esitteli 18 näytteilleasettajaa. HUS:lla oli tapahtumassa neljä näyttelypistettä, joiden teemat olivat Potilasasiamiestoiminta, Potilasturvallisuus, asiakastyytyväisyys ja palautehallinta, HUS:n ulkoinen tarkastus ja vähemmistökielinen lautakunta sekä hoitotyön ja lääkäreiden edustajat teemalla Potilaan hoito HUS:ssa. Muut näytteilleasettajat olivat potilasjärjestöjä ja viranomaistahoja, mm. Etelä-Suomen aluehallintovirasto AVI, Tietosuojavaltuutetun toimisto, KELA sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Myös Helsingin kaupungin potilasasiamiehet osallistuivat tapahtumaan omalla näyttelypisteellään (liite 18, pohjakartta).

10 Tapahtumatorin fyysisen ympäristön turvallisuus ja tilaisuuden sujuvuus oli varmistettu tilaamalla Biomedicumista yhden vahtimestarin palvelut klo (15) 5.2 Tietoiskut Tietoiskut esitysmuotona oli uusi osuus, jolla haluttiin lisätä tapahtumatorille tunnelmaa, toiminnallisuutta ja vuorovaikutusta. Päivän tietoiskuosuuden toteuttamisesta huolehti Susan Arminen, joka toimi myös tietoiskujen kuuluttajana itse tilaisuudessa. Tietoiskut pidettiin klo Lavalla jaettiin tietoa napakoina 5 minuutin esityksinä potilaalle tärkeistä aiheista, minkä jälkeen kuulijoilla oli mahdollisuus tehdä kysymyksiä tietoiskun esittäjälle. Tietoiskuja pidettiin aiheista Potilastukipiste OLKA (hankesuunnittelija Anu Toija, Ejy ry), SADE-palveluhakemisto (projektipäällikkö Virve Jokiranta, THL), potilasvahinkomenettelyn korvaukset (korvausasiantuntijat Tuula Enroth ja Heli Karju, PVK), potilastietojen käytön valvonta (ylitarkastaja Arto Ylipartanen, Tietosuojavaltuutetun toimisto), rajat ylittävä terveydenhuolto (suunnittelija Susanna Vilkamaa, Kelan terveysosasto) sekä potilasasiamiestoiminta, josta oli tietoisku sekä suomeksi (potilasasiamies Maarit Väisänen-Sotka) että ruotsiksi (potilasasiamies Carola Arjatsalo). 5.3 Luennot Päivän suojelijaksi oli kutsuttu sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko, joka piti luentotilaisuuden avauspuheenvuoron suomeksi ja ruotsiksi. Ministeri Risikon puhe videoitiin luentosaliin 3, jossa ruotsinkielinen osuus pidettiin. Tilaisuuden puheenjohtajana suomenkielisessä osuudessa toimi Syöpäkeskuksen toimialajohtaja Petri Bono ja ruotsinkielisessä osuudessa Operatiivisen tulosyksikön Pään ja kaulan alueen kirurgian klinikkaryhmän johtaja, ylilääkäri Hans Ramsay. Ministerin puheenvuorossa esiintyivät sanat vuorovaikutus, järjestämisvastuu, rakenneuudistus sekä rahoitusuudistus. Hoidon järjestämisvastuu on suurilla Sote-alueilla, mutta tuotanto jää lähelle ihmistä. Integraatiossa ajatellaan kokonaista ihmistä, siksi siinä yhdistyvät sosiaali- ja terveyspalvelut. Rajat ylittävästä hoidosta oli puhumassa sekä suomen- että ruotsinkielisellä luennolla Kansaneläkelaitokselta yhteyspisteen päällikkö Noora Heinonen. Hän käsitteli suomalaisen potilaan valinnanvapautta ulkomailla. Ulkomailla potilas saa kiireellistä hoitoa EU-maissa (lisäksi Sveitsi, Norja ja Liechtenstein) käyttämällä eurooppalaista sairaanhoitokorttia, jonka voi anoa Kelasta. Asiakkaalla on mahdollisuus saada eurooppalainen lääkemääräys, jolla hän voi ostaa lääkkeitä EU-alueella. Tämä on tärkeää esim. kroonikkojen pidempiaikaisessa ulkomailla asumisessa. Potilas voi saada sairaanhoitoa ulkomailla asumisensa aikana. Tarvitaan ilmoitus Kelaan ja rekisteröityminen paikallisessa vastaavassa viranomaistoimistossa ulkomailla (EU, Sveitsi, Norja ja Liechtenstein). Kelasta voi saada maksusitoumuksen, jos hoitoa ei voida järjestää Suomessa, tällöin potilas voi hakeutua hoitoon EU-alueella. Potilas voi myös saada korvauksia sairaanhoitokustannuksiin Kelasta. Korvaukset on haettava Kelasta 6 kk kuluessa. Hallinnollinen ylilääkäri Vesa Perhoniemi puhui kansallisesta vapaasta liikkuvuudesta. Laajennettu vapaa liikkuvuus terveydenhuollossa tuli voimaan Potilas voi valita terveysasemansa kerran vuodessa. Muutoksen voimaantulo kestää 3 viikkoa lomakkeen perille saapumisesta. Potilas voi valita vain yhden terveysaseman kaikkine palveluineen, ei sen lisäksi osia joltakin toiselta terveysasemalta, esim. neuvolapalveluita. Valinnan vapaus ei koske koulujen oppilaita, opiskelijoita tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevia.

11 Erikoissairaanhoitoon hakeudutaan lähetteellä ja paikka valitaan yhteisymmärryksessä lähettävän lääkärin kanssa. Valinta ei koske yksityisiä terveydentuottajia. Hoitavan tai leikkaavan lääkärinkin voi valita, mutta valinta ei aina käytännössä toimi. Kun esim. leikkausaika on käsillä, haluttu lääkäri voi olla estynyt, silloin vuorossa oleva lääkäri tekee toimenpiteen. Valinta tehdään tarkoituksenmukaisuuden rajoissa. Ruotsinkielisessä osuudessa samasta aiheesta puhui klinikkaryhmän johtaja Hans Ramsay. Sähköisestä asioinnista tulevaisuudessa kertoi erityisasiantuntija Teemupekka Virtanen STM:stä. Uudenlainen asioiminen herättää mielipiteitä käyttäjissä, osaa se ei kiinnosta, mutta osa hoitaa mielellään asiansa näin. Asiakkaiden vaatimustaso kasvaa ja tulokset halutaan heti ja mihin aikaan tahansa vuorokaudesta. Sähköisten palvelujen etu on, että ne ovat saatavissa kaiken aikaa. 9 (15) Virtasen mukaan potilas tulee osaksi toimintaprosessia, ollen aktiivisessa roolissa esimerkiksi lähettämällä kotona tehtyjä mittaustuloksia lääkärin tulkittavaksi. Osan päätöksistä voi ehkä tehdä potilas itse, osan tekee lääkäri. Voi olla, että tulevaisuudessa potilas voisi kirjoittaa itse omat reseptinsäkin. Ruotsinkielisessä sessiossa samasta aiheesta puhui projektipäällikkö Birgit Paajanen, HUS:n kehittämistoiminnan yksiköstä. Projektinjohtaja Jan-Henry Stenberg HUS Tietohallinnosta esitteli kaikille avointa ja maksutonta HUS Mielenterveystaloa. Mielenterveystalo on psyykkistä hyvinvointia edistävä nettipalveluiden kokoelma. Se kokoaa kansalaisten saataville tietoa ja välineitä hyvinvoinnistaan huolehtimiseen. Nuorten ja aikuisten mielenterveystalot tarjoavat tietoa psyykkisistä vaikeuksista ja mielenterveyspalveluista. Ne sisältävät myös itsehoitomenetelmiä. Nettiterapiat tarjoavat kohdennettua etähoitoa mielenterveyden häiriöihin ja niihin ohjaudutaan lääkärin lähetteellä. Mielenterveystaloa ruotsinkielisessä osuudessa esitteli psykologi Monica Ålgars. 6. Kustannukset Tilaisuuden kustannukset alittivat budjetoidun rahasumman noin eurolla (liite 4, s.1-2). Suurin kustannussäästö syntyi viestinnässä, kun paikallislehti-ilmoittelu päätettiin korvata verkostoviestinnällä. Tapahtuman luennoitsijoista ei aiheutunut kustannuksia. Tapahtumatorille osallistujat vastasivat omista näyttelymateriaaleistaan. HUS:n osalta postereiden ja rollupien laatimiseen liittyvät kustannukset kohdennettiin kunkin näytteilleasettajan omalle kustannuspaikalle. HUS kustansi jokaisen näytteilleasettajan näyttelypisteen pöydistä ja seinäkkeistä sekä internetyhteydestä aiheutuneet kustannukset. 7. Potilaan oikeuksien päivän yleisöpalaute Potilaan oikeuksien päivän tilaisuudessa vieraili arviolta kävijää. Osa heistä kävi ainoastaan tapahtumatorilla jaksamatta odottaa luentojen alkamista. Luennoille osallistui yhteensä noin 70 kuulijaa. Yleisömäärä oli selkeästi vähäisempään verrattuina vuoden 2013 tapahtumaan. Potilaan oikeuksien päivän kysely tehtiin suomen ja ruotsin kielellä puolistrukturoidulla lomakkeella, jossa vastaajaa pyydettiin ympyröimään sopivin vaihtoehto asteikolla 1 5 (1 ei kiinnostava 5 erittäin kiinnostava). Tämä asteikko oli kysymyksissä Kiinnostavuus, Tapahtumatori, Luento-osuudet, Muut järjestelyt, Tietoiskut. Näiden kysymysten kohdalla vastaajalla oli mahdollisuus myös avoimeen kommentointiin. Lomakkeella kysyttiin myös mielipiteitä tilaisuuden kestosta ja siitä, mistä oli saatu tietoa tapahtumasta. Kyselyn lopussa kysyttiin mistä aiheista haluaisi kuulla tulevissa Potilaan oikeuksien päivässä. Yhteenveto yleisöpalautteista on raportin liitteenä 19.

12 10 (15) Palautteita saatiin yhteensä 32 lomakkeella. Tilaisuuden kesto arvioitiin pääsääntöisesti olleen sopiva (n=30). Päivän Kiinnostavuudenvaltaosa arvioi olleen asteikolla 3-4 seuraavin kommentein: - Ajantasainen tieto oli paras anti. Mielenterveystalo kiinnosti erityisesti. - Kiinnostava aihe. - Mielenterveystalon info oli hyvä ja tuki luentoa sähköisestä asioinnista tulevaisuudessa. - Ajan hermolla, hyvä. Tapahtumatorin arvioit lähes kaikki palautteen antajat asteikolla 4 5 seuraavin kommentein: - Lisääkin kojuja voisi olla, eri asioista kiinnostuneille. - Monipuolinen. - Hyvä, mutta taso vaihtelee. - Esittelijät innostuneita ja innostavia. - Paljon hyvää tietoa, asiantuntevia vastauksia. - Onnistunut. - OK. Luento-osuudet arvioivat lähes kaikki asteikolla 4 5 seuraavin kommentein: - Jan-Henry Stenberg oli aivan huippu - Selkeitä, erinomaisia puhujia kaikki. - En ole vielä kuunnellut. - Kiireen tuntu häiritsi, ministeri sotki aikataulun. - Kaksi viimeistä erinomaisia. - Mielenterveystalo-hanke, erinomainen esitys. - Hyvät aiheet ja puhujat! Tapahtuman muut järjestelyistä valtaosa arvioitiin asteikolla 4 5 seuraavin kommentein: - Hyvät tilat. - Sujuvasti meni. - Aikataulu ei huomioinut tasavertaisesti avointa kyselykeskustelua. Huomaavainen ja tervetulleeksi viestivä ele kahvitarjoilu. - Luennot voisi alkaa vähän aiemmin, kaikki eivät jaksaneet odottaa alkua. Tietoiskuosuuden arvioi valtaosa palautteen antajista asteikolla 4 5 seuraavin kommentein: - Susanna Vilkamaan tietoisku oli erittäin mielenkiintoinen ja asiantunteva. Kiitoksia myös kahvitarjoilusta. - Tarpeellinen. - Tulin liian myöhään. En kuullut tietoiskuja. - Tietoiskun äänentoisto voisi toimia paremmin. - Enemmän tuoleja kuuntelijoille. - Olen eritt. positiivisesti yllättynyt aktiivisia ihmisiä. - En osallistunut. - Ensi kerralla kannattaa miettiä vielä paikkaa uudelleen, liian sivussa. Tietoa tapahtumasta (n=36) oli saatu eniten Helsingin Sanomien ilmoituksesta (n=19) ja jostain muusta kanavasta n=12). Muita kanavia olivat olleet Syöpäliiton Potilaan lääkärilehti-netti, Ylen aikainen, Potilastukipiste OLKA, Työyhteisön info, Potilasyhdistys, Työpaikan sähköposti, Rintasyöpäyhdistyksen sivu sekä työkaverit. Vastaajat toivoivat kuulevansa tulevissa Potilaan oikeuksien seuraavista asioista: - Diabetes & kolesteroliasiat. - Mielenterveys mielenkiintoinen. - Lääkäri etiikka -> Hyvä saattohoito. - Muistisairaiden potilaiden edut, edunvalvonta jne.

13 11 (15) - Rajat ylittävä hoito. - Kaikki aiheet käy. - Lasten asema potilaana (lasten mielenterveysongelmat erityisesti). - Mielenterveystalosta lisää ensi kerralla + STM:n edustaja oli hyvää tietoa. - Potilasasiakirjojen asiallisuuden, oikeellisuuden ja aukottomuuden vaikutus potilasturvallisuuteen. - Potilaan /ihmisen oikeudet omien tietojen katselusta edunvalvonnan alaisena + muiden sähköisten palvelujen käyttö ilman pankkitunnistetta. - Suoliston, vatsan hyvinvointi. - Vanhojen ihmisten potilaan oikeuksista. - Potilasasiamiehen ja Potilasvakuutuskeskuksen toiminnasta sekä potilaan vahinkoilmoitusasioista. - Potilasturvallisuus! 8. Yhteenveto ja jatkosuunnitelma Yleisöpalautteen pohjalta voidaan sanoa, että tilaisuus onnistui kokonaisuudessaan hyvin ja saavutti sille asetetut tavoitteet. Yleisöä olisi kuitenkin saanut olla enemmän. Valmistelutyöryhmä hyödynsi edellisen vuoden tapahtumapäivän valmistelutyöryhmän suunnitelmia ja kokemuksia. Työryhmän työskentely oli innostunutta ja innovoivaa ja sujui koko valmisteluajan hyvin ja aikataulun mukaisesti. Valmistelutyöryhmä arvioi toukokuussa 2014 vuoden 2015 Potilaan oikeuksien päiväksi Tilaa varattaessa 08/2014 selvisi, että tilat olivat varattavissa ainoastaan Potilaan oikeuksien päivän valmistelutyöryhmän suositellaan aloittavan suunnittelu lokakuussa Ehdotukset seuraavalle valmistelutyöryhmälle Valmistelutyöryhmän palautekeskustelussa todettiin seuraavaa. Todettiin, että tapahtuman viestinnän osalta ylivoimaisesti paras mediakanava oli Helsingin Sanomien ilmoitus. Myös POP2014:n verkostolista toimi hyvin, vaikka sitä käytettiin ainoastaan yhden viestin verran, minkä vuoksi ehdotetaan seuraavaa POP2015:ssa tiedotetaan verkostolistaa hyväksi käyttäen 2-3 kertaa ennen tapahtumapäivää. Tapahtumatori oli koettu hyvänä. Työryhmän kehittämisehdotukset ovat torille enemmän toiminnallisuutta ja aktiivisuutta yleisön kanssa Ständien fyysinen ympäristö kutsuvammaksi Pohdittavan miten yleisön ja näytteilleasettajien kohtaamisen saisi vuorovaikutteisemmaksi arvontaa ja palkintoja, esim. RR-mittari, täytekakku Elvytysharjoituspiste (yhteyshenkilö elvytyskoordinaattori Leila Saari/ HYKS Operatiivinen tulosyksikkö) elävää musiikkia Kahvitarjoilua pidettiin hyvänä. Ehdotetaan seuraavia muutoksia: Kahvitarjoilun muuttamista kahvioksi Kahvio fyysisesti syrjempään verrattuna POP2014 kahvitarjoilupaikkaan (liite 18, pohjakartta)

14 12 (15) Tapahtuman järjestelyjen toimivuuden ja mahdollisten ongelmien ennakoimiseksi oli Biomedicumista varattu yhden nimetyn vahtimestarin palvelut koko tapahtuman ajan. Tämä järjestely toimi erinomaisesti. Muun muassa ennen luento-osuutta havaittu ongelma luentosalin hätäuloskäynnissä saatiin korjattua vahtimestarin toimesta nopeasti. Ehdotetaan seuraavaa vahtimestarin varaus myös POP2015 tapahtumaan Mikäli turvallisuusongelmia, niin niistä ilmoitus myös Lasse Himmanen, HUS Näytteilleasettajien antama palaute POP2014:sta saatiin todella vähän palautetta, joten ehdotetaan, että POP2015 tehtäisiin näytteilleasettajille sähköinen kysely tai haastattelu paikan päällä käyttäen kyselylomaketta (strukturoitu/ puolistrukturoitu) POP2014 tietoiskut oli koettu hyvänä, joten ehdotetaan seuraavaa Tietoiskut myös POP2015:ssa erillinen juliste tietoiskujen sisällöstä Lisäksi todettiin, että POP2014 tietoiskujen puhujalavan suunniteltu sijoituspaikka muuttui vielä ennen torin avaamista, koska torin vierustan kokoustilat olivat varatut muihin toimintoihin. Tietoiskujen arveltiin aiheuttavan äänihäiriöitä, josta syystä lava siirrettiin toiseen paikkaan kauemmaksi kokoustiloista. Tietoiskujen äänentoistossa oli ongelmia. Kuluvuus oli hyvä ainoastaan lavan edustalla ja kuului huonosti torialueelle ja volyymia nostettaessa ääni alkoi kiertää torialueella. Ehdotetaan seuraavaa puhujalavan sijoitus keskemmälle toritapahtumapaikkaa, mahdollisesti päärappusten eteen pohdittava tulisiko puhujalavan välittömässä yhteydessä olevat kokoustilat pyytää suljettaviksi ja siinä tapauksessa huomioimaan mahdollinen suluista johtuva lisäkustannus Vuoden 2015 tilavarauksen yhteydessä Biomedicumin tapahtumanjärjestäjiä on pyydetty huomioimaan muita tiloja em. päivänä vuokratessaan, että klo 15:00 eteenpäin ala-aulassa on meluisampaa kuin normaalisti pohdittava miten tietoiskun alkamisesta ilmoitetaan Kuulutus lavalta + kuulutuksia torialueella + Tietoiskun alkaessa pyörivät valot, läheisyyteen ilmapalloja herättämään huomio tietoiskuosuudesta Työryhmän jäsenet olivat havainneet, että oli ollut joukko ihmisiä, jotka eivät jaksaneet odottaa luentojen alkamista. Ehdotetaan seuraavaa Tapahtuman aikataulutukseen muutosta esimerkiksi o Tapahtuman aikana kaksi pääluentoa (2 x 20 min), ruotsin- ja suomenkieliset, samassa luentosalissa o Tietoiskut tapahtumatorilla (10 15 min), luennot ja tietoiskut eivät yhtä aikaa o Tori auki koko tapahtuman ajan Esim: Tapahtumatori Tietoisku Tietoisku Tietoisku Luento Luento Yleisöpalautteen antajat olivat listanneet ehdotuksia ja toiveita luentojen aiheiksi. Alla työryhmän kommentteja luentojen toteuttamiseen ja aihetoiveisiin. Ehdotetaan seuraavaa

15 13 (15) Luento-osuudessa voisi olla kaksi pääteemaa: o 1) Iäkkäät ihmiset / Mielenterveys ja puolesta asiointi o 2) Puolesta asiointi / Lapset ja Edunvalvonnan alaiset Tietoiskuissa voisi olla samoja aiheita kuin luennoilla. Mielenterveystalosta kannattaisi olla sekä luento ja tietoisku Saattohoito Potilasturvallisuus ja potilasasiakirjat Uutena aiheena luentoa aiheesta Apotti yhteinen potilastietojärjestelmä ja lopuksi rajaamaan sairauskohtaiset luennot pois Potilaan oikeuksien päivästä, koska HUS:n Studia Generaliassa käsitellään sairauksia ja niiden hoitoa. Kuva: Työryhmä Kuvasta puuttuvat: Mari Sipilä, Ejy ry, Eija Kara ja Arto Ylipartanen, Tietosuojavaltuutetun toimisto sekä Vesa Perhoniemi, Hyks

HUS:N POTILAAN OIKEUKSIEN PÄIVÄN 23.4.2013 LOPPURAPORTTI. Laatinut potilasasiamies Maarit Väisänen-Sotka

HUS:N POTILAAN OIKEUKSIEN PÄIVÄN 23.4.2013 LOPPURAPORTTI. Laatinut potilasasiamies Maarit Väisänen-Sotka HUS:N POTILAAN OIKEUKSIEN PÄIVÄN 23.4.2013 LOPPURAPORTTI Laatinut potilasasiamies Maarit Väisänen-Sotka 1 (7) Taustaa Kansalaisten asettaminen EU:n terveyspolitiikan lähtökohdaksi alkaa potilaan oikeuksien

Lisätiedot

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma. Viestintä Ohjausryhmän tiedottaja Tarja Nordman toimii viestinnän suunnittelun koordinaattorina toimii Savuton sairaala viestintätiimin puheenjohtajana tuottaa

Lisätiedot

www.hoitopaikanvalinta.fi uusi verkkopalvelu terveydenhuollon valinnanvapaudesta 30.9.2015

www.hoitopaikanvalinta.fi uusi verkkopalvelu terveydenhuollon valinnanvapaudesta 30.9.2015 www.hoitopaikanvalinta.fi uusi verkkopalvelu terveydenhuollon valinnanvapaudesta 30.9.2015 Noora Heinonen Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteen päällikkö 12.3.2015 Potilas tekee valinnan palveluntuottajastaan

Lisätiedot

Eurooppalaisen potilasliikkuvuusdirektiivin kansallinen soveltaminen Suomessa. Kuntamarkkinat, 12.9.2013. Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija

Eurooppalaisen potilasliikkuvuusdirektiivin kansallinen soveltaminen Suomessa. Kuntamarkkinat, 12.9.2013. Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija Eurooppalaisen potilasliikkuvuusdirektiivin kansallinen soveltaminen Suomessa Kuntamarkkinat, 12.9.2013 Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija EU:n direktiivi potilaan oikeuksista rajat ylittävässä terveydenhuollossa,

Lisätiedot

HUS:n toiminnan arvioinnista

HUS:n toiminnan arvioinnista HUS:n toiminnan arvioinnista Reijo Salmela, LKT, THT, dos. Arviointijohtaja HUS, Ulkoisen tarkastuksen yksikkö 15.11.2012 Arviointiyhdistyksen keskustelufoorumi 1 Vuosibudjetti noin 1,7 miljardia euroa

Lisätiedot

HUSLABIN TULEVAISUUDEN ORGANISAATIO

HUSLABIN TULEVAISUUDEN ORGANISAATIO HUSLABIN TULEVAISUUDEN ORGANISAATIO SKKY ry:n ja Sairaalakemistit ry:n syyskoulutuspäiv ivät t 31.10.2013 Toimitusjohtaja Piia Aarnisalo, HUSLAB 31.10.2013 1 SUOMEN JOHTAVA KLIINISTEN LABORTORIOPALVELUIDEN

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (14) SAIRAANHOITOPIIRI 1 21.04.2015

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (14) SAIRAANHOITOPIIRI 1 21.04.2015 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (14) 1 21.04.2015 14 AIKA 21.04.2015 klo 16:00-17:20 PAIKKA Hyks Psykiatriakeskus, Punatiili talo Ahlfors-sali KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Valtakunnallinen vaaratapahtumien raportointiverkoston päivä 3.10.2013

Valtakunnallinen vaaratapahtumien raportointiverkoston päivä 3.10.2013 Valtakunnallinen vaaratapahtumien raportointiverkoston päivä 3.10.2013 avoite: Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteisten käytäntöjen jakaminen, toisilta oppiminen ja verkostoituminen Johdatus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon kehittämisen yhteistyöseminaari

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon kehittämisen yhteistyöseminaari Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon kehittämisen yhteistyöseminaari Hotelli Lasaretti, Oulu 26.-27.3.2014 Terveyden ja THL Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon operatiivisen ohjauksen

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

POTILAAN VALINNAN VAPAUS

POTILAAN VALINNAN VAPAUS POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI POTILAAN VALINNAN VAPAUS Aino-Liisa Oukka dos., johtajaylilääkäri PPSHP Asiakaslähtöisyys MIKSI? potilaan vahvempi osallistaminen hoitoonsa yleinen asenneilmapiiri

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain laajennetun valinnanvapauden ja potilasdirektiivin merkitys kuntoutuspalvelujen kannalta

Terveydenhuoltolain laajennetun valinnanvapauden ja potilasdirektiivin merkitys kuntoutuspalvelujen kannalta HYKS-Operatiivinen tulosyksikkö Vesa Perhoniemi 11.9.2014 11.9.2014 Terveydenhuoltolain laajennetun valinnanvapauden ja potilasdirektiivin merkitys kuntoutuspalvelujen kannalta Vesa Perhoniemi hallinnollinen

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO JA VAKAA TALOUS HUIPPUTULOSTEN PERUSTANA

HYVÄ HALLINTO JA VAKAA TALOUS HUIPPUTULOSTEN PERUSTANA HYVÄ HALLINTO JA VAKAA TALOUS HUIPPUTULOSTEN PERUSTANA erikoissairaanhoito on dynaamisesti kehittyvä yhteiskunnallisen palvelun alue, kaikki uusiutuu viiden vuoden välein Tänään Harvardissa, huomenna HYKSissä

Lisätiedot

Potilastukipiste OLKA. Anu Toija Projektipäällikkö Vertaisresepti-hanke Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry anu.toija@ejy.fi

Potilastukipiste OLKA. Anu Toija Projektipäällikkö Vertaisresepti-hanke Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry anu.toija@ejy.fi Potilastukipiste OLKA Anu Toija Projektipäällikkö Vertaisresepti-hanke Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry anu.toija@ejy.fi EJY:n Vertaisresepti-hanke Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry on alueellinen sosiaali-,

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLTOLAIN LAAJENNUS TULEE VOIMAAN 1.1.2014

TERVEYDENHUOLTOLAIN LAAJENNUS TULEE VOIMAAN 1.1.2014 TERVEYDENHUOLTOLAIN LAAJENNUS TULEE VOIMAAN 1.1.2014 Asiakkaan valinnan mahdollisuudet laajenevat edelleen 1.5.2011 alkaen on ollut mahdollista valita hoidosta vastaava terveysasema oman kunnan tai yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus

Terveyspalvelujen tulevaisuus Terveyspalvelujen tulevaisuus Kansalaisten parissa toteutetun tutkimuksen tulokset Lasipalatsi 10.12.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen kansalaisten parissa koskien terveyspalvelujen

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 (10) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 (10) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 (10) TARKASTUSLAUTAKUNTA AIKA 08.09.2014 klo 09:00-11:45 PAIKKA Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 61 EDELLISEN

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (12) SAIRAANHOITOPIIRI 1 16.06.2015

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (12) SAIRAANHOITOPIIRI 1 16.06.2015 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (12) 1 16.06.2015 11 AIKA 16.06.2015 klo 17:00-19:10 PAIKKA Hyks psykiatriakeskus 1. krs., Tammisali, Välskärinkatu 12, 00260 Helsinki KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko

Lisätiedot

Väestön mielipiteet hoitoon pääsystä ja potilaan valinnanvapaudesta

Väestön mielipiteet hoitoon pääsystä ja potilaan valinnanvapaudesta Väestön mielipiteet hoitoon pääsystä ja potilaan valinnanvapaudesta Kyselyn toteutus Lääkäriliitto selvitti marraskuussa 2014 kansalaisten käsityksiä hoitoon pääsystä ja potilaan valinnanvapaudesta. Tutkimuksen

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa. Terveydenhuoltolaki

Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa. Terveydenhuoltolaki Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Terveydenhuoltolain merkitys Asiakaskeskeisyys julkisen potilaan rooli asiakkaana järjestelmän ohjaaja - valinnanmahdollisuus oman hoidon

Lisätiedot

Leila Mukkala Ranuan kunta

Leila Mukkala Ranuan kunta Leila Mukkala Ranuan kunta Kotihoidossa aluksi care-ohjelma ja kannettavat tietokoneet käytössä 2000-luvun alkupuolella l ll ja tk:ssa Mediatri i potilastietojärjestelmä Ohjelmat eivät kommunikoineet i

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA VIESTINTÄSUUNNITELMA Hankekunnat Henkilöstö Asiakkaat Järjestöt AVI STM Aikuissosiaalityön eri toimijat THL Sosiaalialan osaamiskeskukset SOS II -HANKE SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä hanke

Lisätiedot

terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Jukka Mattila, Timo Keistinen, Pirjo Pennanen, Maire Kolimaa, STM

terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Jukka Mattila, Timo Keistinen, Pirjo Pennanen, Maire Kolimaa, STM Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki 19.9.20139 Jukka Mattila, Timo Keistinen, Anne Nordblad, Riitta-Maija Jouttimäki, Pirjo Pennanen, Maire Kolimaa, STM Terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Potilaan siirtymisten ergonominen avustaminen Siirtoergonomiakoulutus HUS:ssa. Tiina Karjalainen HUS Siirtoergonomiakouluttaja fysioterapeutti YAMK

Potilaan siirtymisten ergonominen avustaminen Siirtoergonomiakoulutus HUS:ssa. Tiina Karjalainen HUS Siirtoergonomiakouluttaja fysioterapeutti YAMK Potilaan siirtymisten ergonominen avustaminen Siirtoergonomiakoulutus HUS:ssa Tiina Karjalainen HUS Siirtoergonomiakouluttaja fysioterapeutti YAMK 6/10/2013 Taustaa HUS kuntayhtymän työsuojelujaoston toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin erikoislehti Työhyvinvoinnin vuosikymmenet Työyhteisö keskeisessä roolissa: SAIRAUSPOISSAOLOT PUOLITTUIVAT VERVE 1965-2015 Palvelujärjestelmän MONIMUTKAISUUS HÄMMENTÄÄ TYÖKYKYJOHTAMINEN

Lisätiedot

Kieli sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kieli sosiaali- ja terveydenhuollossa Kieli sosiaali- ja terveydenhuollossa Kielelliset oikeudet kuuluvat yksilön perusoikeuksiin. Omakielinen sosiaali- ja terveydenhuolto on tärkeä osa ihmisen perusturvallisuutta kaikissa elämän vaiheissa.

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki ja potilaan valinnanvapaus. Mika Paavilainen Kuntaliitto, sosiaali- ja terveys

Terveydenhuoltolaki ja potilaan valinnanvapaus. Mika Paavilainen Kuntaliitto, sosiaali- ja terveys Terveydenhuoltolaki ja potilaan valinnanvapaus Mika Paavilainen Kuntaliitto, sosiaali- ja terveys Terveydenhuoltolaki ja potilaan valinnanvapaus Säännökset hoitopaikan valintaoikeudesta sisältyvät terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Muistio. Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä)

Muistio. Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä) Muistio 1(5) Asiakasraati Aika Keskiviikko 25.2.2016 kello 16.00 18.00 Paikka Osallistujat Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä) Seppo Ranta, asiakasraadin puheenjohtaja, johtajaylilääkäri

Lisätiedot

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry Toimintakertomus 2015 Sisällys 1. Yhdistyksen tarkoitus 1 2. Hallitus 1 3. Yhdistyksen kokoukset 1 4. Toiminta 2 5. Tiedottaminen 2 6. Talous 3 1 1. YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Vaikeavammaisten toimintakyky asiantuntijaryhmä. Pj. Tiina Suomela-Markkanen Kela, Terveysosasto

Vaikeavammaisten toimintakyky asiantuntijaryhmä. Pj. Tiina Suomela-Markkanen Kela, Terveysosasto Vaikeavammaisten toimintakyky asiantuntijaryhmä Pj. Tiina Suomela-Markkanen Kela, Terveysosasto Taustaa Tavoitteena oli Löytää ja arvioida tarkoituksenmukaiset arviointimenetelmät vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Asukkaat mukana SiunSotessa Pohjois-Karjalassa. Kantu päivät Helsinki toiminnanjohtaja Elina Pajula

Asukkaat mukana SiunSotessa Pohjois-Karjalassa. Kantu päivät Helsinki toiminnanjohtaja Elina Pajula Asukkaat mukana SiunSotessa Pohjois-Karjalassa Kantu päivät 12.2.2015 Helsinki toiminnanjohtaja Elina Pajula SOTE -tuotantoalue Pohjois-Karjalan kunnat ja Heinävesi, PKSSK SiunSotessa 5 valmistelutyöryhmää

Lisätiedot

THL:n sähköiset kansalaispalvelut: Omahoitopolut.fi ja Palveluvaaka.fi

THL:n sähköiset kansalaispalvelut: Omahoitopolut.fi ja Palveluvaaka.fi THL:n sähköiset kansalaispalvelut: Omahoitopolut.fi ja Palveluvaaka.fi Projektipäällikkö Anu Suurnäkki ja Kehittämispäällikkö Niina Peränen, THL 11.5.2015 Terveydenhuollon atk-päivät 12.-13.5.2015 1 Uudet

Lisätiedot

TKI-päivät 2012. Palautekysely

TKI-päivät 2012. Palautekysely TKI-päivät 2012 Palautekysely Kyselyn toteuttaminen Kysely toteutettiin ajalla 22.2. 2.3.2012 Kysely lähetettiin sähköpostitse 244 seminaariosallistujalle Vastauksia saatiin 95 kpl Vastausprosentti 39

Lisätiedot

Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana

Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 26.5.2016 Yli-insinööri Antti Härkönen, Valvira Tietojärjestelmien valvonta Terveysteknologia-ryhmä

Lisätiedot

Kätevästi netissä KÄYTTÖOHJE. www.nettirassi.fi

Kätevästi netissä KÄYTTÖOHJE. www.nettirassi.fi Kätevästi netissä KÄYTTÖOHJE www.nettirassi.fi Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen ja rekisteröityminen... 4 2. Omat jutut kansio... 8 2.1. Omat tiedostot:... 8 2.2. Omat seurannat... 9 3. Omat terveystiedot...

Lisätiedot

Potilaiden vapaa liikkuvuus EU:ssa

Potilaiden vapaa liikkuvuus EU:ssa Potilaiden vapaa liikkuvuus EU:ssa Direktiivi potilaan oikeuksien soveltamisesta rajat ylittävässä terveydenhuollossa (24/2011/EU, potilasdirektiivi ) 28.5.2013 Noora Heinonen Potilasdirektiivin taustaa

Lisätiedot

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät TiVoLin viestintä Seuran www-sivujen päivitysvastaavat Seuratoiminnan työryhmä Projektien työryhmät Johtokunta: pj, sihteeri, rahastonhoitaja, toimialavastaavat Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät Valmentajat,

Lisätiedot

Kävijäkysely 6.-7.9.2007. Helsingin Messukeskus

Kävijäkysely 6.-7.9.2007. Helsingin Messukeskus Kävijäkysely 6.-7.9.2007 Liikelahjat-messut t Helsingin Messukeskus Business to Business Mediat Oy Kävijäkysely Liikelahjat-messut 6.-7.9.2007, Helsingin Messukeskus Vastaajia 242 Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

Sairaanhoitajan työ ja osaaminen tietoyhteiskunnan kehityksessä Sairaanhoitajaliiton sähköisten terveyspalvelujen strategia vuosille

Sairaanhoitajan työ ja osaaminen tietoyhteiskunnan kehityksessä Sairaanhoitajaliiton sähköisten terveyspalvelujen strategia vuosille Sairaanhoitajan työ ja osaaminen tietoyhteiskunnan kehityksessä Sairaanhoitajaliiton sähköisten terveyspalvelujen strategia vuosille 2015 2020 Kirjoittajaryhmä Sairaanhoitajaliiton ehealth -asiantuntijatyöryhmä

Lisätiedot

Vähemmistökielinen lautakunta. jäsen jäsen jäsen jäsen puheenjohtaja varapuheenjohtaja sihteeri

Vähemmistökielinen lautakunta. jäsen jäsen jäsen jäsen puheenjohtaja varapuheenjohtaja sihteeri Pöytäkirja sivu 1(6) nro 1/2016 Elin: Vähemmistökielinen lautakunta Aika: 9.5.2016, klo 13.00 15.30 Paikka: Vaasan keskussairaala, X-talon 6. kerroksen kokoushuone Päätöksentekijät Läsnäolijat: Ingves

Lisätiedot

Ulkomailta tulleiden sairaanhoito Suomessa. Elli Rönnholm Kelan terveysosasto / kv-sairaanhoitotiimi Kuntamarkkinat 12.9.2013

Ulkomailta tulleiden sairaanhoito Suomessa. Elli Rönnholm Kelan terveysosasto / kv-sairaanhoitotiimi Kuntamarkkinat 12.9.2013 Ulkomailta tulleiden sairaanhoito Suomessa Elli Rönnholm Kelan terveysosasto / kv-sairaanhoitotiimi Kuntamarkkinat 12.9.2013 Esityksen sisältö 1. Henkilön hoito-oikeuden peruste Suomessa 2. Hoitokustannusten

Lisätiedot

Anna-Maija Koivusalo 26.5.15

Anna-Maija Koivusalo 26.5.15 Anna-Maija Koivusalo 26.5.15 Kivuton sairaala projekti vuonna 214 Kivun arviointi projekti Kivuton sairaala toteutettiin yhdeksännen kerran syksyllä 214 pääosin Euroopan kipuviikolla (viikko 42). Mukana

Lisätiedot

Neuvolan asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset toiminnan kehittämisen perustana

Neuvolan asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset toiminnan kehittämisen perustana Neuvolan asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset toiminnan kehittämisen perustana Salla Sainio, kehittämispäällikkö, THL Eija Luoto, projektipäällikkö, THL Kansalliset asiakaspalautekyselyt Mitä ovat kansalliset

Lisätiedot

Koulutusala: Liiketalous/Matkailu, Tekniikka, Sosiaali-Hoitoala, Tietojenkäsittely. Kuinka moneen tapahtumaan osallistuit viikon aikana?

Koulutusala: Liiketalous/Matkailu, Tekniikka, Sosiaali-Hoitoala, Tietojenkäsittely. Kuinka moneen tapahtumaan osallistuit viikon aikana? LIITE 1 1(8) FIRST WEEK FESTIVAL PALAUTEKYSELY VAMOK järjesti lukuvuoden alussa First Week Festivalin, joka piti sisällään 5 erilaista tapahtumaa. Tämän kyselyn tarkoituksena on kartoittaa opiskelijoiden

Lisätiedot

Oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa. Reetta Kyyrö Kela, Etuuspalvelut Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 17.3.2016

Oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa. Reetta Kyyrö Kela, Etuuspalvelut Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 17.3.2016 Oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa Reetta Kyyrö Kela, Etuuspalvelut Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 17.3.2016 Esityksen sisältö Mitä tarkoittaa oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa? Mihin

Lisätiedot

Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen

Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen Vakuutusyhtiöiltapäivä 12.5.2015 Reetta Kyyrö Terveysosasto Kv-sairaanhoitotiimi Ulkomailla syntyneet sairaanhoitokustannukset 1. Äkillinen sairastuminen

Lisätiedot

Saamelaisten rajayhteistyöseminaari

Saamelaisten rajayhteistyöseminaari Saamelaisten rajayhteistyöseminaari Inari Noora Heinonen Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteen päällikkö Kela lisää saamenkielistä palvelua Etäpalvelussa Kelan palveluneuvoja neuvoo asiakasta

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON LOMAKKEIDEN NYKYTILA JA TULEVAISUUS. Terveydenhuollon Atk-päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylän Paviljongissa Timo Siira, neuvonantaja

TERVEYDENHUOLLON LOMAKKEIDEN NYKYTILA JA TULEVAISUUS. Terveydenhuollon Atk-päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylän Paviljongissa Timo Siira, neuvonantaja TERVEYDENHUOLLON LOMAKKEIDEN NYKYTILA JA TULEVAISUUS Terveydenhuollon Atk-päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylän Paviljongissa Timo Siira, neuvonantaja Terveydenhuollon lomakkeet Lomakkeesta voidaan yleistäen

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Vaikeavammaisten päivätoiminta

Vaikeavammaisten päivätoiminta Vaikeavammaisten päivätoiminta Kysely vaikeavammaisten päivätoiminnasta toteutettiin helmikuussa 08. Sosiaalityöntekijät valitsivat asiakkaistaan henkilöt, joille kyselyt postitettiin. Kyselyjä postitettiin

Lisätiedot

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009 Sairaanhoito EU:ssa Noora Heinonen 25.8.2009 EY-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT), Itävalta (AT), Kreikka

Lisätiedot

Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus

Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus 25.8.2016 Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Sisältö 1. Yleistä hoito-oikeuksista Suomessa 2. Työskentely EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä ja hoitooikeus

Lisätiedot

HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN. Hoitoon toiseen EU-maahan

HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN. Hoitoon toiseen EU-maahan HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 6 2010 6 2010 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN Hoitoon toiseen EU-maahan 2/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN EU-kansalaisilla on mahdollisuus sairaanhoitoon kotimaan lisäksi muissa jäsenmaissa.

Lisätiedot

Raportti: Viestinnän nykytilan selvitys. Pauliina Juhola / Katja Nieminen

Raportti: Viestinnän nykytilan selvitys. Pauliina Juhola / Katja Nieminen Raportti: Viestinnän nykytilan selvitys Pauliina Juhola / Katja Nieminen Kyselyn toteuttaminen Kohderyhmänä ekspertit (EuroSkills 2012, WorldSkills 2013) lajipäälliköt valmentajat lajivastaavat yhteensä

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

2. VIESTINTÄRYHMÄ JA KREODIN TOIMITUSKUNTA 2013 2014. AMKIT-konsortio on päättänyt 9.1.2013 viestintäryhmän ja Kreodin toimituskunnan kokoonpanosta.

2. VIESTINTÄRYHMÄ JA KREODIN TOIMITUSKUNTA 2013 2014. AMKIT-konsortio on päättänyt 9.1.2013 viestintäryhmän ja Kreodin toimituskunnan kokoonpanosta. AMKIT-KONSORTIO MUISTIO Viestintäryhmä ja Kreodin toimituskunta 29.1.2013 AIKA 14.1.2013 klo 10.10-15 PAIKKA Tikkurila, Ratatie 22, tila A406 Kutsutut Hanna Lahtinen, pj Hanna-Riina Aho, etäyhteydellä,

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

WWW.MIELENTERVEYSTALO.FI

WWW.MIELENTERVEYSTALO.FI 17.4.2014 1 17.4.2014 2 WWW.MIELENTERVEYSTALO.FI Esittelyvideo: http://vimeo.com/83577952 17.4.2014 3 4 HISTORIAA HUS Mielenterveystalo otettiin aluksi käyttöön Hyvinkään sairaanhoitoalueella 2009 (Kelnet-Mielenterveystalo)

Lisätiedot

ESITTELYVIDEO. Mielenterveystalo.fi Nuorten mielenterveystalo.fi Nettiterapiat.fi

ESITTELYVIDEO. Mielenterveystalo.fi Nuorten mielenterveystalo.fi Nettiterapiat.fi ESITTELYVIDEO Mielenterveystalo.fi Nuorten mielenterveystalo.fi Nettiterapiat.fi 10.11.2014 Mielenterveystalon esittely 2 MIELENTERVEYSTALO PÄHKINÄNKUORESSA LUOTETTAVAA JA AJANTASAISTA TIETOA OIRENAVIGAATTORI

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut klikkauksen päässä (SADe-SoTe)

Sosiaali- ja terveyspalvelut klikkauksen päässä (SADe-SoTe) Sosiaali- ja terveyspalvelut klikkauksen päässä (SADe-SoTe) Etsi, vertaa ja arvioi sosiaali- ja terveyspalveluja ja palveluntuottajia Virve Jokiranta, Salla Sainio 20.5.2014 Terveydenhuollon ATK-päivät

Lisätiedot

Muistiohjelman eteneminen

Muistiohjelman eteneminen Kansallinen muistiohjelma: tavoitteena muistiystävällinen Suomi Pirkanmaan kunnille tehdyn kyselyn tuloksia Kirsti Kuusterä Asiantuntija, Muistiliiton muistiohjelmatoiminta Sihteeri, STM:n muistiohjelman

Lisätiedot

Kehittäjän kokemukset

Kehittäjän kokemukset ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012-31.12.2014 Kehittäjän kokemukset Hankkeen

Lisätiedot

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Yleistä tutkimuksesta 2 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Porvoon sairaala, lautakunnan kokoushuone, 1. kerros

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Porvoon sairaala, lautakunnan kokoushuone, 1. kerros HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (12) AIKA 04.06.2015 klo 18:00-19:40 PAIKKA Porvoon sairaala, lautakunnan kokoushuone, 1. kerros KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 18 AJANKOHTAISKATSAUS 4 19

Lisätiedot

Mistä valinnanvapaudessa on tai voisi olla kyse?

Mistä valinnanvapaudessa on tai voisi olla kyse? Mistä valinnanvapaudessa on tai voisi olla kyse? Maijaliisa Junnila, FT, johtava asiantuntija, VALVA-hankkeen johtaja 17.9.2015 Mistä valinnanvapaudessa on kyse / Maijaliisa Junnila 1 Valinnanvapaus kuluttaja

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

2/10/2015 YLEISKATSAUS MIKSI NETTIPALVELUT OVAT OK? HISTORIAA SUOSITUKSIA JA PALKINTOJA

2/10/2015 YLEISKATSAUS MIKSI NETTIPALVELUT OVAT OK? HISTORIAA SUOSITUKSIA JA PALKINTOJA YLEISKATSAUS eterveys on täällä nyt Terveys/hyvinvointiteknologian hurja kasvu (Suomi on kärkimaita) Netin käyttö on arkipäivää, myös ikäihmisillä : Yli neljännes 75-89-vuotiaista suomalaisista käyttää

Lisätiedot

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS Verkostokokous 6.9.2010. Seinäjoen osahanke Jaana Ahola

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS Verkostokokous 6.9.2010. Seinäjoen osahanke Jaana Ahola LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS Verkostokokous 6.9.2010 Seinäjoen osahanke Jaana Ahola Hankkeen toteuttajat Hanke toteutetaan yhteistyössä Seinäjoen kaupungin, Seinäjoen Vajaaliikkeisten Kunto ry:n asiantuntijatoimikunnan

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA

PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA Osallistujia Kumppanuusfoorumiin oli 16, joista 14 vastasi palautelomakkeeseen. Vastausprosentti on 87,5 %. 1. Edustan (Vastaajia: 14) Edustan 14,3

Lisätiedot

NCC Plaza Business Park Kiinteistö ja sen yritysten verkottaminen. TYKELI Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä

NCC Plaza Business Park Kiinteistö ja sen yritysten verkottaminen. TYKELI Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä NCC Plaza Business Park Kiinteistö ja sen yritysten verkottaminen TYKELI Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä Sisältö Pilotin aikataulu ja toimijat Pilotin tavoitteet ja kohderyhmä Pilotin sisältö

Lisätiedot

Potilaiden liikkuvuus EU:ssa ja valinnanvapaus

Potilaiden liikkuvuus EU:ssa ja valinnanvapaus Potilaiden liikkuvuus EU:ssa ja valinnanvapaus Mervi Kattelus Terveyspolitiikan asiantuntija Suomen Lääkäriliitto Liikkuvuuden eri ulottuvuudet (Potilas sairastuu tilapäisen toisessa valtiossa oleskelun

Lisätiedot

Kokemuksia sähköisestä lääkemääräyksestä

Kokemuksia sähköisestä lääkemääräyksestä Kokemuksia sähköisestä lääkemääräyksestä TERVE-SOS 2011 Johanna Andersson 23.5.2011 Medi-IT Oy Heikinkatu 7, 48100 Kotka Puh. 05-211 1888 Fax. 05-220 5919 www.medi-it.fi 1 Potilasohje Tiedot toimitetusta

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 2/2011 23.2.2011

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 2/2011 23.2.2011 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) Aika Keskiviikko 23.2.2011 klo 18.30 19.45 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä puheenjohtaja Jarmo Heinonen Hannu Hyttinen Riitta Jutila

Lisätiedot

Verkostoituvat tietojärjestelmälääkärit

Verkostoituvat tietojärjestelmälääkärit Verkostoituvat tietojärjestelmälääkärit FILIP SCHEPERJANS, LT NEUROLOGIAN ERIKOISLÄÄKÄRI, HYKS TIETOJÄRJESTELMÄLÄÄKÄREIDEN ALAOSASTON JOHTOKUNNAN PJ, SUOMEN LÄÄKÄRILIITTO Lääkäreiden rooli terveydenhuollon

Lisätiedot

Uudet toimintamallit käyttöön yhteistyössä asiakkaiden ja henkilöstön kanssa Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä

Uudet toimintamallit käyttöön yhteistyössä asiakkaiden ja henkilöstön kanssa Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012-31.12.2014 Uudet toimintamallit käyttöön

Lisätiedot

Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki

Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki Konferenssi on osaamisen kehittämisen prosessi, jonka tavoitteena on 1. tuoda esille ne osaamiset, joita

Lisätiedot

POTKU hanke potilas kuljettajan paikalle. POTKU -ohjausryhmä 7.12.2010 hankejohtaja Erja Oksman hankesuunnittelija Mari Sisso

POTKU hanke potilas kuljettajan paikalle. POTKU -ohjausryhmä 7.12.2010 hankejohtaja Erja Oksman hankesuunnittelija Mari Sisso POTKU hanke potilas kuljettajan paikalle POTKU -ohjausryhmä 7.12.2010 hankejohtaja Erja Oksman hankesuunnittelija Mari Sisso 8.10. seminaarin palautteet Seuraava seminaari pidetään keväällä Kaikki yhteensä

Lisätiedot

Terveyskeskusten johtavat viranhaltijat ja PPSHP yhteistyöseminaari 7.10.2014. potilasasiamies Hilkka Manner PPSHP

Terveyskeskusten johtavat viranhaltijat ja PPSHP yhteistyöseminaari 7.10.2014. potilasasiamies Hilkka Manner PPSHP Terveyskeskusten johtavat viranhaltijat ja yhteistyöseminaari 7.10.2014 www.stm.fi } kaikkialla terveydenhuollossa } asuin- tai olinpaikasta riippumatta } lapsen kiireellistä hoitoa ei voi kukaan kieltää

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta Vesihuolto 2014 3.6.2014, Helsinki Projekti-insinööri Henna Luukkonen Suomen Kuntaliitto Vesiosuuskunnat,

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi. Terveyspalvelujen käsikirja

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi. Terveyspalvelujen käsikirja Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Terveyspalvelujen käsikirja 2013 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen väestöpohja on noin 74.000 asukasta Kunta Asukasluku Hirvensalmi 2 439 Kangasniemi

Lisätiedot

OMA TUPA, OMA LUPA HANKE: MUISTIONGELMAISET JA OMAISHOITAJAT TYÖRYHMÄN VI KOKOUS

OMA TUPA, OMA LUPA HANKE: MUISTIONGELMAISET JA OMAISHOITAJAT TYÖRYHMÄN VI KOKOUS OMA TUPA, OMA LUPA HANKE: MUISTIONGELMAISET JA OMAISHOITAJAT TYÖRYHMÄN VI KOKOUS Aika: 25.8.2014 klo 12.00 14.30 Paikka: Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, kokoustila MAT100. Os. Matarankatu 4, Jyväskylä

Lisätiedot

5.9.2004/J.R VAPAUDEN VIESTI TUUSULASSA 2.9.2004. Jorma Riissanen. Yleistä.

5.9.2004/J.R VAPAUDEN VIESTI TUUSULASSA 2.9.2004. Jorma Riissanen. Yleistä. 1 5.9.2004/J.R VAPAUDEN VIESTI TUUSULASSA 2.9.2004 Jorma Riissanen Yleistä. Tuusulan vuoro sattui vuodelle 2004 järjestää Vapauden viesti tapahtuma. Järjestelyvastuu annettiin Tuusulan Reserviupseerikerholle.

Lisätiedot

Soteviestintä tilaaja-tuottaja - mallissa Tampereella. Matti Meikäläinen

Soteviestintä tilaaja-tuottaja - mallissa Tampereella. Matti Meikäläinen Soteviestintä tilaaja-tuottaja - mallissa Tampereella X.X.2012 Matti Meikäläinen Viestintä monituottajamallissa Monituottajamalli haastaa perinteisen viestinnän jaon sisäiseen ja ulkoiseen viestintään.

Lisätiedot

HUITTISTEN PILOTIN LOPPURAPORTTI 1.10.2012 30.9.2013. LÄNSI 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke

HUITTISTEN PILOTIN LOPPURAPORTTI 1.10.2012 30.9.2013. LÄNSI 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke HUITTISTEN PILOTIN LOPPURAPORTTI 1.10.2012 30.9.2013 LÄNSI 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke Tarja Horn Marjo Virtanen 29.10.2013 Sisällysluettelo Johdanto... 3

Lisätiedot

Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista

Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista 1. Osallistuin MUUTOS 16! - Viesti ymmärrettävästi! Selkokieli oman työn apuvälineenä - koulutukseen: Vastaajien määrä: 24 Kyllä

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

Kävijäkysely 6.-7.9.2007. Helsingin Messukeskus

Kävijäkysely 6.-7.9.2007. Helsingin Messukeskus Kävijäkysely 6.-7.9.007 S&A päivät ät Helsingin Messukeskus Business to Business Mediat Oy Kävijäkysely S & A päivät 6.-7.9.007, Helsingin Messukeskus Vastaajia 5 Tutkimus toteutettiin internet-kyselynä,

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 30.9.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI 1. LÄHTÖKOHDAT Sosiaalityöntekijät kokivat osan asiakastilanteista

Lisätiedot

Laurea-Ammattikorkeakoulu Laurea Järvenpää. HYVÄ VANHUUS JA RUOKA Studia Generalia Luennon palautteet

Laurea-Ammattikorkeakoulu Laurea Järvenpää. HYVÄ VANHUUS JA RUOKA Studia Generalia Luennon palautteet Laurea-Ammattikorkeakoulu Laurea Järvenpää HYVÄ VANHUUS JA RUOKA Studia Generalia Luennon palautteet Perttu Niitynpää Jari Martikainen 1.3.7 Selostus Oheisessa raportissa on viimekertaisen Studia Generalia

Lisätiedot

Palaute RAI-vertailukehittämisen seminaarista: Kohti parempaa asiakas- ja asukasturvallisuutta Helsinki Congress Paasitorni 3.10.

Palaute RAI-vertailukehittämisen seminaarista: Kohti parempaa asiakas- ja asukasturvallisuutta Helsinki Congress Paasitorni 3.10. 1 Palaute RAI-vertailukehittämisen seminaarista: Kohti parempaa asiakas- ja asukasturvallisuutta Helsinki Congress Paasitorni 3.10.2013 YHTEINEN AAMUPÄIVÄ: Turvallisuus on yhteinen asia Puheenjohtaja ylilääkäri

Lisätiedot

SÄHKÖISET MIELENTERVEYSPALVELUT TERVEYDENHOIDOSSA HELSINKI 2.2.2016 MIELENTERVEYSTALO.FI NUORTEN MIELENTERVEYSTALO.FI NETTITERAPIAT.

SÄHKÖISET MIELENTERVEYSPALVELUT TERVEYDENHOIDOSSA HELSINKI 2.2.2016 MIELENTERVEYSTALO.FI NUORTEN MIELENTERVEYSTALO.FI NETTITERAPIAT. SÄHKÖISET MIELENTERVEYSPALVELUT TERVEYDENHOIDOSSA HELSINKI 2.2.2016 MIELENTERVEYSTALO.FI NUORTEN MIELENTERVEYSTALO.FI NETTITERAPIAT.FI LUENNOITSIJA JA INTRESSIT Jan-Henry Stenberg FT., PsL, erikoispsykologi,

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

SÄHKÖINEN RESEPTI. Sähköisen allekirjoituksen läpimurto? Terveydenhuollon ATK-päivät 11.5.2004 Tampere-talo. Matti Kataja STM

SÄHKÖINEN RESEPTI. Sähköisen allekirjoituksen läpimurto? Terveydenhuollon ATK-päivät 11.5.2004 Tampere-talo. Matti Kataja STM SÄHKÖINEN RESEPTI Sähköisen allekirjoituksen läpimurto? Terveydenhuollon ATK-päivät 11.5.2004 Tampere-talo Matti Kataja STM Sähköreseptikokeilu Tavoite: Kokeillaan, toimivatko sähköreseptityöryhmän kirjaamat

Lisätiedot