Soveltuu eri formaateissa olevien aineistojen visualisointiin, hallinnointiin, editointiin, analysointiin, karttatulosteiden tuottamiseen jne.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Soveltuu eri formaateissa olevien aineistojen visualisointiin, hallinnointiin, editointiin, analysointiin, karttatulosteiden tuottamiseen jne."

Transkriptio

1 QGIS kurssi Kurssin tarkitus n perehdyttää kurssilaiset paikkatiedn perusteisiin ja ilmaisen paikkatiet hjelmistn QGIS:n käyttöön. Kurssi järjestetään Turun ylipistn maantieteen sastn tilissa (LT1, 4 krs). Tilassa n tietkneet käytössä ja QGIS hjelmist asennettuna. Js kuitenkin tahdt kkeilla hjelmista malla kneella, sen vi asentaa sitteesta: Käytämme kurssilla uusinta (2014) QGIS versita 2.2. Kurssi n ilmainen ja sille mahtuu 20 ensimmäistä ilmittautujaa. Hum! Kurssi n täynnä! Terveisin, Sanna Jkela sumi.fi Tieta QGIS:stä QGIS eli Quantum GIS hjelmist n ilmainen peruspaikkatiet hjelmist, jnka vit ladata maan käyttöön sitteesta Ohjelmista kehitetään Open Surce Gespatial Fundatin:n eli OSGe:n tuella. Sveltuu eri frmaateissa levien aineistjen visualisintiin, hallinnintiin, editintiin, analysintiin, karttatulsteiden tuttamiseen jne. Tärkeä muistaa: Ohjelmist ei le valmis kaupallinen hjelmist, jten jtkin asiat vivat lla vielä kehitysvaiheessa! Ohjelmistversiissa n eri määrä minaisuuksia valmiina ja jtkin tämän harjitustyöhjeen tehtävät eivät välttämättä tapahdu samalla tavin seuraavissa versiissa. Js timintangelmia ilmenee, kannattaa tutkia nk QGIS:n kehittäjille kerrttu asiasta nettisivujen frumilla tai bugi sivustlla ja mitä siihen n vastattu. Js kukaan ei le humannut ngelmaa, jätä asiasta viesti, jllin kehittäjät saavat asian tietnsa. Innkkaimmat hjelmijat vivat vapaasti jakaa mia hjelmapätkiään tai virheiden krjauksia sivustjen kautta. Tässä harjituksessa tehtävät harjitukset perustuvat Quantum GIS 2.2 Valmiera versin, jka n uusin vakaa versi hjelmiststa (Stable). 1. päivä :00 11:30 Tutustutaan kurssilaisiin, erilaisiin paikkatietaineistja tuttaviin tahihin, käydään läpi perusteita PaikkaOppi palvelun avulla ja ladataan kurssimateriaalit. Perusjuttuja seuraavista asiista: Mitä eri frmaatteja n lemassa ja miksi? Mitä eri krdinaattijärjestelmiä n lemassa ja miksi? Mitä eri hjelmistja käytetään? Mikä n INSPIRE ja avin data? Mikä n mittakaava? Paikkatietpalveluita: Maanmittauslaitksen palvelut: https://tiedstpalvelu.maanmittauslaits.fi/tp/kartta Paikkatietikkuna.fi SYKE:n Lapi palvelu HRI:n palvelut ja erilaisia visualisinteja & svellusesimerkkejä Lunaispaikan palvelut: Avindata palvelu Tieta paikkatietverkststa Ladataan seuraavia aineistja maan kansin (C asemalla Data>Ge>QGIS>nimea_malla_nimella_kansi). Maanmittauslaitksen vapaasti jassa levista aineistista ilmakuva vapaavalintaiselta alueelta maasttietkanta samalta alueelta peruskarttalehti samalta alueelta lataa aineist, saat linkin sähköpstiisi (ks. myös tutekuvaukset: taustakarttasarja 1: Helsingin seudulta L41R Lunaispaikan pen data palvelusta seuraavat aineistt:

2 Turun kaupungin äänestysaluerajat Varsinais Sumen palvelut 2013 Kuntarajat 2013 HRI:n sivuilta Helsingin seudun liikennennettmuusaineist QGIS:n perustiminnt (nappulat ja niiden timintaperiaatteet) Avataan QGIS. Mikä n prjekti? Missä erilaiset lähennystyökalut? Mistä nähdään missä krdinaattijärjestelmässä prjekti n? Hum! Asetuksista kannattaa j tässä vaiheessa käydä laittamassa Digitintityökaluista Khdistus timinnt päälle. Oletus khdistustila vertekseiksi ja segmenteiksi > kursri vi lukittua khteiden ndeihin tai reunaviivihin. Tleranssia vi säätää halutessa. Ruksaa myös Avaa kiinnityksen vaihtehdt lisäikkunaan. Tämä vaatii QGIS:n sammuttamisen ja uudelleenkäynnistämisen (avattaessa alareunaan tulee digitintiin liittyvä inflaatikk). vektriaineistjen lisääminen Lisätään maasttietkannasta kaikki tast > Tast>Lisää Vektritas> navigi kurssikansin ja valitse jk kaikki maasttietkantalehden tast tai etsi vektritasista seuraavat (ks. tutekuvaus) rakennustiedt plygnaineistna (r_p) maankäyttötiedt plygnaineistna (m_p) liikennetiedt viivina (l_v) krkeuskäyrät viivina (l_v) Pista muut taslistauksesta. Katstaan vektritasjen minaisuustietja ja krdinaattijärjestelmää. Tast>aineistn nimen päällä hiiren ikeaa>tasn minaisuudet Mikä krdinaattijärjestelmä n käytössä? Mitä eri sarakkeita vektriaineistn taulukk sisältää? Miten pistetaan tai lisätään sarakkeita? Sulje Tasn minaisuudet Miten kyselytyökalu timii? Entä minaisuustietjen valinta? Tee esim. säteittäinen valinta liikenneaineiststa> klikkaa aktiiviseksi liikennetas ja Valitse khteet säteellä. Khdenna zmityökalulla valintaan. Avaa minaisuustiettaulukk ja tarkastele valintaa, kuinka mnta riviä sait valintaan? Klikkaa pis valinta (Pista khteet kaikilta tasilta) Kita rauhassa eri työkaluja ja mitä ne tekevät. Muista tallentaa työtila aina välillä! 11:30 12:15 Omakustanteinen lunas (rukalita löytyy ympäri kampusta) 12:15 14:00 Jatketaan QGIS:iin tutustumista rasteriaineistn lisääminen Lisää Maanmittauslaitkselta ladattu ilmakuva samalta alueelta (valitse tiedstlistasta jpeg2000) Tutki ilmakuvaa ja kita kyselytyökalua (valitse ensin ilmakuva aktiiviseksi), mitä arvja kysely antaa? Säädä ilmakuva harmaasävyksi + värigradientti valkinen mustaksi (Tasn mainaisuudet>tyylit) säädä tasjen järjestystä niin, että ilmakuvat vat alinna ja vektritast päälimmäisenä Lisätään myös peruskarttalehti ja tutki sitä (Lisää rasteriaineist). Säädä taslistausta siten, että peruskartta viedään taustalle (vektritast ensin, ilmakuva alimmaksi) ja säädä peruskartan läpinäkyvyyttä siten, että ilmakuva näkyy alta.(tasn minaisuudet>läpinäkyvyys) Mitä era humaat vektriaineistjen ja rasteriaineistjen minaisuustiedissa? vektriaineistn visualisinti ja lukittelu Miten saat maankäyttötasn läpinäkyväksi? Laita läpinäkyvyys 50 %. Miten lukitellaan maankäyttötas siten, että sitä visi käyttää paremmin? ks. minaisuustietjen Tyyli>Lukittelu Lisää lukittelu sarakkeeksi Lukka ja väritykseksi spectral Kats MML:n hjeista mitä eri lukat tarkittavat halutessasi. Säädä tietasa ja krkeuskäyriä siten, että ne näkyvät paremmin. Vaihda myös rakennusten väriä Tallenna työtila. man aineistn tuttaminen Ludaan plygni, jlla vidaan leikata maankäyttötassta ma tutkimusalue > Tast> Lisää uusi vektritas> Valitse tyypiksi Mnikulmi Valitse sveltuva krdinaattijärjestelmä (mikä likaan käytössä leva krdinaattijärjestelmä?)

3 Samalla vidaan luda uudelle aineistlle myös minaisuustietja Pinta_ala (desimaaliluku, leveys 10, tarkkuus 4) Piiri (kknaisluku) Lisatiet (teksti, leveys 50) > Mitä leveys tarkittaa? Nimeä järkevästi ja tallenna kurssikansin. Nyt ludaan uusi mnikulmi eli plygni. Vaihda tas mukattavaksi (kynän kuva). Lisää khde, Siirrä khteet ja Slmutyökalu myös tärkeitä. Digitidaan n. 1 * 1 km tutkimusalue aineistjen päälle (vit ensin laskea suunnilleen sen kkisen alueen mittaustyökaluilla) Lpetus tapahtuu hiiren ikeaa klikkaamalla, jllin hjelma kysyy myös haluatk tallentaa minaisuustietja. Vit kirjittaa pakllisen ID:n ja Lisatiet sarakkeeseen haluamasi selitys tutkimusalueellesi. Tallenna tasn tiedt & lpeta mukkaus Tarkista uuden aineistn minaisuustiettauluksta, että kaikki sarakkeet n lemassa. Miksi pinta ala ja piiri sarakkeet eivät sisällä mitään tietja? Vaihda tas jälleen mukattavaksi (kynän kuva) lasketaan pinta ala hehtaareina minaisuustiettaulukkn >Tietlaskin>Päivitä lemassa leva tiet>pinta ala>valitse Gemetria funkti area> Lisää funkti lausekkeeseen. Tulksen esikatselussa näet nk tuls lähestulkn haluttu. Miten hjelma saa laskea pinta alan? laske myös tutkimualueen piiri samalla tavin kilmetreinä. Tallenna tiedt klikkaamalla kynän kuva pis päältä ja tallentamalla tiedst. Leikataan Maasttietkannan maankäyttöalueet lumallasi tutkimusalueella. Tarkituksena siis saada uusi aineist aikaan, jka sisältää tutkimusalueesi rajat ja sen sisälle jäävät maankäyttöalueet. Vektrityökaluista Geprsessintityökalu Leikkaa Valitse leikattava ja leikkaava tas ja tallenna uudella nimellä Ludaan tyhjiksi jääneisiin alueisiin mia plygneja (samaan dataan) >Määritä aineist mukattavaksi>määritä khdistus ja digitintivaihtehdista digititavalle taslle sekä tutkimusaluetaslle khdennus (snapping). Valitse Lisää khde työkalu ja kita mitä snapping tekee js viet kursrin lähelle jtain verteksiä. Kita digitida reunjen yli ja phdi miten snapping timint helpttaa digitintia. Anna lukka sarakkeeseen LUOKKA esim. Muu avin alue, lukittelematn kdi (haettu MML:n tiedista). Näkyvätkö digitimasi aineistt? Js ei, miten saat ne näkyviin? Muista tallentaa välillä. Vit laskea lpuksi vielä kaikille plygneille pinta alan ja piirin. Testaa myös pisteiden ja viivjen tuttamista mille tasille esimerkiksi peruskarttalehden avulla (Uusi>Uusi Shapefile>Lu uusi vektritas). Hum! Piste tai Viiva! 14:00 14:15 Kahvitauk 14:15 16:00 Jatketaan perustimintjen parissa man aineistn tuttaminen (jatkuu) tietjen visualisinti (vektreilla) ja karttaesityksen tek Tutetaan masta aineiststa ja ilmakuvasta karttaesitys Selvitä mitkä minaisuustiedt kuvaavat aineista, valitse minaisuustiet, jlla haluat esittää tieta. Tast>aineistn nimen päällä hiiren ikeaa>ominaisuudet Valitse spiva Tyyli, Symbli ja värit, esim. Lukiteltu, kkeile eri tapja esittää samaa tieta Js teit viiva ja pisteaineistja, kkeile niidenkin visualisintia Muista tallentaa prjekti (tallentaa aineisttast, valitut visualisnnit yms. tiedt eli ns. työtilan) karttaesityksen tek: Prjekti>Uusi Tulsteen Mudstus> Anna jkin nimi tulsteelle Tulsteen Mudstus avautuu maksi ikkunaksi. Tähän vi lisätä erilaisia bjekteja yläpalkista. Esim. kartan lisääminen > Lisää uusi kartta & Lisää uusi selite Jkaista bjektia vi mukata halutun näköiseksi > aktivi bjekti ja Smmittelu/Nimikkeen minaisuudet työkalulla vi säätää merkintöjä, esim. Selitteen tsikka, valittuja jäseniä eli tasja vi nimetä uudelleen tai pistaa, selitteen fntteja vi muuttaa

4 Muista, että hyvässä karttaesityksessä n selkeä selite, mittakaava ja phjisnuli mukana. Myös erillinen tsikk vi lla jskus tarpeen. Tallenna karttaesitys esim. pdf:nä. Tallenna ja sulje prjekti 2. päivä :00 9:30 Kerrataan pittua krdinaattijärjestelmän määrittäminen ja uuteen prjektin prjisiminen Avaa Helsingin alueen taustakarttalehti L41 R (rasteriaineist ladattu MML:n latauspalvelusta) Hum! Aineistn tiedstmut n png. Missä järjestelmässä aineist n? Missä järjestelmässä työtila eli prjekti n? Lähennä sveltuvaan mittakaavaan Avaa HRI:n kautta ladattu liikennennettmuusrekisteri (Hum! Mapinflla tehty) Missä järjestelmässä aineist n? Määritellään sille sveltuva krdinaattijärjestelmä (vinkki nimessä, mistä muualta sen näkisi?) > Tast>aineistn nimen päällä hiiren ikeaa>ominaisuudet Tallennetaan tiedt uuteen järjestelmään > ETRS89 TM35 (Tallenna nimellä >) Pista aiempi versi työtilasta. Avaa uudelleen juuri tallettamasi liikennennettmuusdata. Mistä näet nk krdinaattijärjestelmän tallennus nnistunut? Muista tallentaa prjekti. 9:30 11:30 Aineistjen analysintia tietjen rajaaminen ja haku aineistista HRI:n liikennennettmuusrekisterin käsittely ja visualisinti > Avaa maisuustiettaulu>valitse minaisuudet käyttämällä lauseketta Valitse liikennennettmuusrekisteristä vain vuden 2003 nnettmuudet Tiedt ja arvt>vv>lataa kaikki yksilölliset arvt>valitse ikea vusi Valitut khteet näkyvät nyt kartalla. Tallenna valinta maksi tasksi uudella nimellä ja lisää tasksi listalle. Tämän jälkeen tuta vuden 2003 nnettmuuksista näkymä, jssa n vain jalankulkunnettmuuksissa lukkaantuneiden määrä. Vit tehdä tämän kahdella tavalla, jk sudattamalla edelleen tietja kuten yllä tai vain visualisinnin avulla > Tyylit>Lukittelu Muuta symbli liiliksi tähdiksi ja klikkaa tassta Näytä khteiden lukumäärä. Kuinka mni vunna 2003 kuli jalankulkunnettmuuksissa? Tee lasku minaisuustietihin perustuen (valitse lausekkeella, esim. "LAJI" = 'JK' AND "VAKAV_A" = 3) Näytä vain valitut khteet taulukssa ja laske kulemaan jhtaneiden jalankulkunnettmuuksien määrä. Tee karttaesitys halutessasi. Tallenna ja sulje prjekti. minaisuustietliits (Jin) Kstetaan Turun vaalipiirien aineiststa csv taulukk Excelissä html Jätä vain aluenr, alueen nimi, ääniikeutettujen määrä ja äänestysprsentti > Tallennetaan csv:nä (luettelertin) Lisää ertinmerkkejä sisältä tekstitiedst QGIS:iin > Onk tiedstssa gemetriaa? Haetaan Lunaispaikan Avin Data sivustlta Turun kaupungin äänestysaluerajat ja lisätään työtilaan. Miksi aineist näyttää vääntyneeltä? Määritetään työtilalle sama krdinaattijärjestelmä jka äänestysalueilla n. Tarkista mikä n näiden kahden aineistn välillä se kenttä, millä yhdistäminen vidaan tehdä. Avaa Äänestysalue vektriaineistn Ominaisuustiedt>Yhdistymät (eli Jins) ja lisää uusi liits csv taulukkn Valitse yhdistäväksi tekijäksi sveltuvat kentät. Tarkasta minaisuustiettauluksta mitä tapahtui. Hum! Liits n virtuaalinen eli ei le tallennettuna muuten kuin työtilaan. Tallenna uudella nimellä.

5 Lukitellaan data prrastetusti (Ominaisuudet>Tyylit) äänestysprsentin mukaan. Kita myös eri vaihtehtja (lunnlliset katkt, kvantiilit). Millä alueella li kvin äänestysprsentti? Tee karttaesitys halutessasi erilaisista äänestyskartista eri tavin lukiteltuna (. Tallenna ja sulje prjekti. 11:30 12:15 Omakustanteinen lunas (rukalita löytyy ympäri kampusta) 12:15 14:00 Jatketaan aineistjen analysintia sijaintiin perustuva liits & minaisuustiethin perustuvaa laskentaa Lataa Varsinais Sumen palvelut 2013 aineist sekä Kuntarajat 2013 aineist (kunnat_2013_mml_euref_fin) Lunaispaikan avin data palvelusta. Avaa tyhjä työtila ja määritä työtilan krdinaattijärjestelmäksi EPSG: 3067 (Euref Fin) Lisää mlemmat aineistt työtilaan ja määritä mlemmille järjestelmäksi sama Tehdään spatiaalinen yhdistelmä. Tarkituksena n tuttaa kunta alue aineist, jka kert palveluiden lukumäärän per kunta. >Vektri työkalut>datanhallintatyökalut>yhdistä minaisuudet sijainnin perusteella Valitse khteeksi palvelupisteet ja yhdistettäväksi vektritasksi sumen kunnat Valitse yhteenvedksi pelkästään summa ja pidä vain täsmäävät tiedt. Mitä spatiaalinen tarkittaa? Laske lumasi aineistn tietihin perustuen kuinka mnta kierrätyspistettä Ruskn kunnassa n. Avaa minaisuustiettaulukk ja tarkastele minaisuussaraketta COUNT Valitaan nyt pistetiedststa vain jätehultn liittyvät khteet ja tallennetaan ne maksi taskseen (Khde= Jätehultpiste ) Lukittele eri tyyppiset jätehultaineistt aineiststa löytyvän Legend minaisuustietsarakkeen avulla (Ominaisuudet>Tyylit) Tallenna prjekti. Bufferinti eli puskurinti Valitse Jätehultpisteistä minaisuustietkyselykkä ne, jtka kuuluvat kaikkiin jätejakeisiin Tee vektrityökalulla puskurianalyysi, 1 km khteesta Zmaa lähemmäs jhnkin valittuun khteeseen ja tarkastele lpputulsta. Lisää bufferidata tasissa jätepisteiden alle Tallenna prjekti. 14:00 14:15 Kahvitauk 14:15 16:00 Jatketaan aineistjen analysintia Npea Dem GPS pisteiden lisäämisestä QGIS:iin. Näytetään miten tudaan GPX pisteitä kartalle (ei teetetä kurssilaisilla). Vektri>GPS työkalu>selaile>reittipisteet.gpx> Valitse Väyläpisteet, Reiti ja Jäljet eli waypintit, rutes ja tracks Kaikissa näissä ei mitään sisältöä. Tässä tapauksessa ainastaan waypints tiedst sisältää jtain. Jaljet.gpx sisältää tässä tapauksessa track:n eli kuljetun reitin. WMS/WFS tasjen lisäys Lisätään WMS tasna maakuntakaava: > Tast>Lisää WMS tas>lu uusi WMS tas yhteys ja testaa timivuutta Avaa kk tas. Tarkastele vik aineista kysellä tai nk sillä minaisuustietja Mitä tapahtuu kun lähennät kartalla 1: Entä 1:10 000? Avataan sama aineist WFS tasna>tast>lisää WFS>Sama linkki timii myös tässä (tämä ei päde aina, ainastaan sillin kun palveluntarjaja n sen sallinut) Valitse tiet_radat aineist. Tarkastele aineistn minaisuustietja Valitse jkin tinen WFS tas maakuntakaava aineiststa ja tarkastele sen minaisuustietja. Miten WMS ja WFS eravat? Aineistjen yhdistely Valitaan maakuntakaava aineiststa valtatiet. Ludaan valtateille 1 km bufferi ja tallennetaan se maksi taskseen. Tehdään sijaintiin perustuva analyysi: Valitse sijainnilla>valitse khteiksi jätepisteet jtka leikkavat valtatiebufferin. Kuinka mnta jätepistettä jää valtateiden 1 km läheisyyteen? Lppukeskustelu

Paikkatiedot hyötykäyttöön -kurssi Harjoitustehtävä 2. Esimerkki ilmaisen paikkatieto-ohjelmiston käytöstä - Quantum GIS

Paikkatiedot hyötykäyttöön -kurssi Harjoitustehtävä 2. Esimerkki ilmaisen paikkatieto-ohjelmiston käytöstä - Quantum GIS Paikkatiedot hyötykäyttöön -kurssi Harjoitustehtävä 2. Esimerkki ilmaisen paikkatieto-ohjelmiston käytöstä - Quantum GIS MIKÄ IHMEEN QGIS? QGIS eli Quantum GIS -ohjelmisto on ilmainen peruspaikkatieto-ohjelmisto

Lisätiedot

Tuikki.fi ohjeistus Sisältö

Tuikki.fi ohjeistus Sisältö Tuikki.fi hjeistus Sisältö Yleistä Rekisteröinti Sisäänkirjautuminen Unhditk salasanan timint Saalispalaute rekisteröityneelle käyttäjälle Saalispalaute ilman sisäänkirjautumista Prfiili Päiväkirjani Valkuvat

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 3.5.2012 Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma KANDIDAATINTYÖ

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 3.5.2012 Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma KANDIDAATINTYÖ Lappeenrannan teknillinen ylipist 3.5.2012 Teknistaludellinen tiedekunta Tiettekniikan kulutushjelma KANDIDAATINTYÖ Pilvipalveluiden eri tietturvaprfiilit ja -tast Työn hjaaja: prf. Jari Prras Lappeenrannassa,

Lisätiedot

YLEn palvelujen käyttö digitaalisissa televisiovastaanottimissa

YLEn palvelujen käyttö digitaalisissa televisiovastaanottimissa YLEn palvelujen käyttö digitaalisissa televisivastaanttimissa YLE lähettää neljää (4) televisipalvelua: YLE TV1, YLE TV2, YLE FST5 ja YLE TEEMA ja klmea (3) radipalvelua: YLE Puhe, YLEN KLASSINEN ja YLE

Lisätiedot

Tiedonlähteitä yrittäjille - valikoima internetin lähteitä yritystoiminnan tueksi

Tiedonlähteitä yrittäjille - valikoima internetin lähteitä yritystoiminnan tueksi 1 / 21 Kirav - kirjast avimena ppimisympäristönä Biblär - bibliteket sm ett öppet lärcentrum Tiednlähteitä yrittäjille - valikima internetin lähteitä yritystiminnan tueksi Sisältö Ajantasaisen lakitiedn

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen)

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen) LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU (tim. Sinikka Mynttinen) 2 SISÄLTÖ 1 Liiketimintasuunnitelma 1.1 Liiketimintasuunnitelman määritelmä 1.2 Liiketimintasuunnitelman merkitys 1.3 Mitä välttää liiketimintasuunnitelmassa?

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin johdanto ja yleinen osio

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin johdanto ja yleinen osio Yks, kaks timimaan! -materiaalin jhdant ja yleinen si Tämä n Kehittämiskeskus Opinkirjn tuttaman Yks, kaks timimaan! -materiaalin PDF-kirjastn tiedst. Linkki sähköiseen materiaaliin ja kaikki tukiaineistt

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS Case: Kauppakeskus Klmisppi T E K I J Ä T: Jhanna Pekkarinen Miia Riepp SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Sisäkorvaistutteen saaneiden lasten kuntoutuksen ja tulkkauspalvelujen tarkoituksenmukaisuus ja tulevaisuuden tarve. 2. vaiheen haastattelututkimus.

Sisäkorvaistutteen saaneiden lasten kuntoutuksen ja tulkkauspalvelujen tarkoituksenmukaisuus ja tulevaisuuden tarve. 2. vaiheen haastattelututkimus. Sisäkrvaistutteen saaneiden lasten kuntutuksen ja tulkkauspalvelujen tarkituksenmukaisuus ja tulevaisuuden tarve. 2. vaiheen haastattelututkimus. ---------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti

Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti Talus- ja henkilöstöhallinnn perustietjärjestelmien vaihta valmistelevan työryhmän lppuraprtti Sisällysluettel Kaupunginjhtajan timeksiant 1 1. Talus- ja henkilöstöhallinnn tietjärjestelmiltä tarvittavat

Lisätiedot

Kouluttajan tukimateriaali Välkkäri koulutuksen toteuttamiseksi alakoulussa

Kouluttajan tukimateriaali Välkkäri koulutuksen toteuttamiseksi alakoulussa Kuluttajan tukimateriaali Välkkäri kulutuksen tteuttamiseksi alakulussa Alakulun Välkkäri-kulutuksen yleinen kuluttajan tukimateriaali 8.5.2014 Alakulun Välkkäri-kulutuksen yleinen kuluttajan tukimateriaali

Lisätiedot

Koonti HYYn puheenjohtajaseminaarista 25.2.2014

Koonti HYYn puheenjohtajaseminaarista 25.2.2014 Knti HYYn puheenjhtajaseminaarista 25.2.2014 Hallituksen ryhmäyttäminen ja mtivinti Vetäjinä Kerttu Kaikknen ja Jyrki Erikssn Hallituksen ryhmäyttäminen ja mtivinti -ryhmän tarkituksena li antaa puheenjhtajille

Lisätiedot

Yläluokka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alaluokka Perustietoja lähiliikuntahankkeesta. o o

Yläluokka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alaluokka Perustietoja lähiliikuntahankkeesta. o o Ylälukka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alalukka Perustietja Ensimmäinen lähtökhta li kulun remntin alitus Tinen näkemys li Yhteiskulun saneerausremntti lähiliikuntahankkeesta se, miten

Lisätiedot

Googlen Earthin asennus on helppoa ja maksutonta suoraan verkosta.

Googlen Earthin asennus on helppoa ja maksutonta suoraan verkosta. Quantum GIS QGIS eli Quantum GIS -ohjelmisto on ilmainen peruspaikkatieto-ohjelmisto. Ohjelmistoa kehitetään Open Source Geospatial Foundation:n eli OSGeo:n tuella. Ohjelmisto ei ole valmis kaupallinen

Lisätiedot

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Spectrum kkus 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Yleiset ajatukset ja ideat Miksi maanne n valinnut kääntää tietyn san Spectrumia? Sumi Kääntää Appendix 1 - Tämä n sitä, mitä Sumen muset tarvitsevat

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja TIIVISTELMÄ Outkaira tuttamhan ry n ktiseutunsa kehittämisestä kiinnstuneiden ihmisten mudstama maaseudun kehittämisyhdistys, jta kutsutaan myös timintaryhmäksi. Yhdistyksen nimestä käytetään puhekielessä

Lisätiedot

Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu Sovelluksille tarjotun toiminnallisuuden kuvaus versio 3.4

Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu Sovelluksille tarjotun toiminnallisuuden kuvaus versio 3.4 Sumalaisen julkishallinnn Vetuma-palvelu Svelluksille tarjtun timinnallisuuden kuvaus versi 3.4 Vetuma Verkktunnistus ja -maksaminen Sisällysluettel 1. Jhdant... 3 1.1 Vetuma-palvelun timinnallisuus...

Lisätiedot

KOIRAN KOTIKÄYTTÄYTYMINEN MITÄ EMME SAA SELVILLE LUONNETESTEISSÄ? Tuire Kaimio (eläintenkouluttaja, tietokirjailija, kennel Deictic)

KOIRAN KOTIKÄYTTÄYTYMINEN MITÄ EMME SAA SELVILLE LUONNETESTEISSÄ? Tuire Kaimio (eläintenkouluttaja, tietokirjailija, kennel Deictic) JALOSTUSNEUVOJIEN JATKOKURSSI 10.-11.4.2010 Jyväskylä Yhdistelty seuraavista luennista: KÄYTTÄYTYMISEN GENEETTINEN POHJA Riitta Liimatainen (Jalstusagrnmi, MMM, Opaskirakulun jhtaja, Kennelliitn MH-kuvaaja

Lisätiedot

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin EUrPan TilinTarkaSTUSTUmiiSTUin VUSikErTmUS EU:n TalUSarVi VarainhiTVUDEllE 2007 TiEDTE Sisältää tietja myös Eurpan kehitysrahastja kskevasta vusikertmuksesta JOHDANTO Eurpan tilintarkastustumiistuin

Lisätiedot

EXCEL- TAULUKKOLASKENTA

EXCEL- TAULUKKOLASKENTA EXCEL- TAULUKKOLASKENTA Kevät 2008 osittain HAMKin tietotyövälineetmateriaalin pohjalta (http://www.elearningcentre.hamk.fi/ttv/) Excel-taulukkolaskenta ja sen käyttöliittymä... 1 Tiedoston avaaminen,

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. www.webropol.fi

KÄYTTÖOPAS. www.webropol.fi KÄYTTÖOPAS Sisältö 1. PERUSSANASTO... 1 1.1 Kysymystyypit... 1 1.2 Palvelun termit... 2 2. KYSELYN LUONTI... 5 2.1 Pikaopas... 5 2.2 Eri kysymystyyppien luonti (Classic mode)... 7 2.2.1 Otsikko... 7 2.2.2

Lisätiedot

Verkkokurssin suunnittelu

Verkkokurssin suunnittelu Verkkkurssin suunnittelu Yleistä Kun suunnittelet verkk-petusta ja -hjausta, lähde liikkeelle ensin mahdllisimman yksinkertaisesta tteutuksesta. Näin pääset npeasti liikkeelle ja piskelijat speutuvat mahdllisesti

Lisätiedot

Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tentti Tentti -työkalun avulla opettaja voi laatia tentin, jonka tulokset tallentuvat Moodleen. Tentissä on mahdollista käyttää erilaisia kysymystyyppejä: monivalintakysymyksiä, tosi/epätosi -väittämiä,

Lisätiedot

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri 1 SELKOTIETO OY Netti-Jäseri Käyttöohje Netti-Jäseri N E T T I - J Ä S E R I Y H D I S T Y K S E N J Ä S E N R E K I S T E R I O H J E L M A Käyttöohje Selkotieto Oy PL 24 00351 HELSINKI Puh. 050 517 5386

Lisätiedot

OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2

OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2 OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2 Sisältö: Sisältö:... 2 Yleistä Moodlesta... 5 Navigointi ja liikkuminen... 5 Ympäristön aloitussivu... 5 Sisäänkirjautuminen... 6 Kurssit ja työtilat... 6 Kurssin aloitussivu...

Lisätiedot

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Marjatta Kaurala Mitä kuuluu vangin läheisille? Ssiaalisen tilanteen kartitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Mnisteita 3/2009 Marjatta Kaurala: Mitä kuuluu vangin läheisille?

Lisätiedot

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu Mirja Mahknen Liiku - leiki - kehity Psykmtrinen pienryhmäkkeilu Metrplia Ammattikrkeakulu Erikistumispinnt Psykmtriikka timinyakyvyn tukena Kehittämistyö 26.5.2011 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikk Sivumäärä

Lisätiedot

FACEBOOK-KURSSI. Edistyneille. HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.

FACEBOOK-KURSSI. Edistyneille. HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere. FACEBOOK-KURSSI Edistyneille HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi FACEBOOK-KURSSI 1 Sisältö Aluksi... 2 Asetukset... 3 Käyttäjätilin asetukset...

Lisätiedot

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTOIMI SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLISEN YMPÄRISTÖTOIMEN JULKAISUJA 16 Virta Riikka, Laine

Lisätiedot

REITTIPISTELUETTELO...49 GEOKÄTKÖLUETTELO...51 JÄLKILUETTELO. MATKA(TRIPPI)MITTARI NÄKYMÄ...59 OruxMaps INTEGRAATIO

REITTIPISTELUETTELO...49 GEOKÄTKÖLUETTELO...51 JÄLKILUETTELO. MATKA(TRIPPI)MITTARI NÄKYMÄ...59 OruxMaps INTEGRAATIO Sisältö PIKAOHJE... 2 KARTAT... 5 JÄLJET/REITIT... 15 REITTIPISTEET... 17 KERROKSET...19 KARTTASELAIN... 20 JÄLJEN NAUHOITUS...25 KARTTOJEN LUONTI... 28 ASETUKSET...29 KARTTASELAIN...45 Näppäimet...45

Lisätiedot