Helmikuu 2014 DIGITAALINEN MARKKINOINTI. OSA 1: Oma media. DICOLE - Digitaalisen liiketoiminnan kiihdyttämö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helmikuu 2014 DIGITAALINEN MARKKINOINTI. OSA 1: Oma media. DICOLE - Digitaalisen liiketoiminnan kiihdyttämö"

Transkriptio

1 Helmikuu 2014 DIGITAALINEN MARKKINOINTI OSA 1: Oma media DICOLE - Digitaalisen liiketoiminnan kiihdyttämö

2 1 Oma media Rakenna vetovoimainen verkkopresenssi 1.1 Mikä on digitaalista markkinointia? Verkkopresenssin rakentaminen 6

3 Mikä on digitaalista markkinointia? Digital marketing is the promotion of products or brands via one or more forms of electronic media. BusinessDictionary.com Kuten Business Dictionaryn määritelmässä kuvataan, digitaalinen markkinointi on kaikessa yksinkertaisuudessaan tuotteiden tai brändien myynnin edistämistä digitaalisen median kautta. Digitaalinen media muodostuu kolmesta osasta: oma media, ostettu media ja ansaittu media. Digitaalisen markkinoinnin e-kirjasarjan ensimmäisessä osassa perehdytään omaan mediaan. Oma media Ostettu media Ansaittu media 2

4 Mitä on oma media? Omalla medialla tarkoitetaan yrityksen tai brändin omia kanavia, joita voimme itse luoda verkkoon ja hallita siellä. Toisin sanoen kaikki kanavat, jotka ovat enemmän tai vähemmän yrityksemme kontrolloitavissa, ovat omaa mediaa. Omia kanavia ovat: Yrityksen tai brändin verkkosivut Verkkokauppa Blogit Sosiaalisen median profiilisivut Sovellukset Sähköpostiviestit 3

5 Miksi panostaisin omaan mediaan? Oma media tarjoaa oivan alustan brändin ja sen äänen rakentamiselle. Menestyksekkäimmät brändit tavoittavat suuren yleisön suoraan omien kanaviensa kautta, joten esimerkiksi ostettua mediaa ei välttämättä tarvita juuri lainkaan. Omat kanavat muodostavat kokonaisuuden, jota kautta voidaan tuottaa ja jakaa sisältöjä, osallistaa kohderyhmät lukemattomin eri tavoin, edistää myyntiä, ratkaista asiakkaiden ongelmia sekä palvella asiakaskuntaa ajasta ja paikasta riippumatta. Kanavien valinta ja ylipäätään läsnäolo verkossa on strateginen päätös. Jotta kanavien käyttö alkaa tuottaa tuloksia, tekemiselle on asetettava alusta alkaen selkeät tavoitteet. Valinnat on perusteltava niin asiakkaan kuin liiketoiminnan näkökulmasta: Kenelle sisältöä ja palvelua tuotetaan? Mihin asiakkaiden tarpeisiin vastaamme? Minkälaisen äänen aiomme rakentaa ja miten? Missään kanavassa ei pidä olla läsnä, jollei se ole strategisesti perusteltua. Mikäli organisaatiomme tuotetta on mahdollista myydä verkossa, miksi perustaisimme vain verkkosivun, kun vaihtoehtona on suoraan kaupan Kuinka voimme auttaa? 4

6 perustaminen? Jos puolestaan puhelinpalvelumme jonot ovat pitkät ja asiakastyytyväisyyteen tulisi panostaa voisimmeko hyödyntää verkkoa pikemminkin palvelukanavana, Ketkä ovat kohderyhmääsi? Kenet haluat verkossa tavoittaa? Ketkä ovat potentiaalisia brändilähettiläitäsi? Mitä tarpeita asiakkaillasi ja sidosryhmilläsi on? Miten hyvin esimerkiksi sosiaalista mediaa asiakkaan tarpeisiin vastataan hyödyntäen? nykyisellään ja mitkä ovat Miten rakennan tyydyttämättömät tai vielä kokonaan omaa mediaa? Ennen kuin päätät, missä brändisi tulisi tunnistamattomat tarpeet? näkyä ja kuulua verkossa, selvitä ainakin: Missä kanavissa asiakkaasi ja sidosryhmäsi jo ovat? Miten voimme palvella kohderyhmiämme paremmin eri kanavissa? Mitä liiketoiminnan haasteita voimme ratkoa ja mitkä mahdollisuudet ovat kiinnostavimpia liiketoiminnan kannalta?? 5

7 Verkkopresenssin rakentaminen Kanavia tulisi ajatella dynaamisena kokonaisuutena, joka elää, kasvaa ja kehittyy liiketoiminnan ja asiakkaiden tarpeiden mukana. Mitä yhtenäisemmän kokonaisuuden digitaaliset kanavat muodostavat, sitä eheämpi käyttökokemus ja vahvempi brändimielikuva asiakkaalle syntyy. Jokaisella kanavalla tulisi olla myös pääasiallinen tarkoitus johon toiminnan mittarit linkittyvät, esimerkiksi liidignerointi, asiakaspalvelu, viestintä tai myynti. Huomion kohteena yhtenäisen verkkopresenssin rakentamisessa ovat asiakaspolut, eri käyttökontekstit sekä kanavien väliset linkitykset. Mieti aina, mihin haluat ohjata tavoittamasi ihmiset ja mikä on seuraava askel asiakkaan polussa. Olennaista on pyrkiä eliminoimaan umpikujat eli tilanteet, joissa asiakkaan seuraavaa askelta tai kontaktimahdollisuutta ei ole tunnistettu ja tuettu. 6

8 Kanava 1: Verkkosivut Verkkosivut tarjoavat erinomaisen alustan brändin rakentamiselle ja ovat etenkin suurille yrityksille ja organisaatioille melkeinpä välttämättömyys uskottavuuden kannalta. Verkkosivuilla viestitään asiakkaalle ennen muuta arvolupaus eli: Mitä asiakas voi yritykseltämme odottaa? Miten ratkaisemme asiakkaan ongelman? Miten eroamme muista eli mikä tekee meistä ainutlaatuisen ja brändistä valitsemisen arvoisen? Älä sorru yleisiin latteuksiin, sillä todennäköisesti kaikki kilpailijasikin väittävät olevansa asiakaslähtöisiä ja innovatiivisia. Kerro sen sijaan selkeästi ja uskottavasti, miten olet oikeasti auttanut asiakkaitasi. Asiakasnäkökulman hankkiminen ja suora palaute (muun muassa laadulliset haastattelut, käyttäjäpersoonat, käyttäjätestaus ja havainnointi) ovat hyviä välineitä arvolupauksen testaamiseen ja hiomiseen. Verkkosivut voidaan koodata itse alusta loppuun tai vaihtoehtoisesti voidaan käyttää valmiita julkaisualustoja kuten Wordpress, jonka päälle oma presenssi voidaan rakentaa. Ylläpidon kannalta valmiit alustavat ovat käteviä, koska ei tarvitse olla koodaaja, jotta pystyy päivittämään ja muokkamaan verkkosivuja. Etenkin pienet yritykset ja yhdistykset, joilla ei välttämättä ole omia ITresursseja, hyötyvät valmiista alustoista. Miten kohtaat asiakkaasi? Verkossa kilpailu näkyvyydestä on kovaa, joten löydettävyyteen kannattaa panostaa ja varmistaa, että sivustollesi päätynyt asiakas varmasti löytää tarvitsemansa. Sivuston suunnittelu vaikuttaa merkittävästi sekä asiakaskokemukseen että hakukoneoptimointiin. Jotta sivumme olisivat hakukoneiden näkökul- 7

9 masta relevantteja, meidän on optimoitava sivujemme sisältö siten, että ne nousevat hakutuloksissa mahdollisimman korkealle, mieluiten ensimmäisten joukkoon. Hakukoneoptimointi tapahtuu suunnittelemalla hyvin verkkosivun hallittavissa olevat elementit. Niitä ovat muun muassa sisältö, avainsanat, kategoriat sekä sivuston sisäiset ja eri sivustojen väliset linkit. Kategorisoinnilla sivuston rakenteesta saadaan selkeä ja johdonmukainen. Tekstisisältö ja avainsanat vaikuttavat sivuston löydettävyyteen, kun taas linkityksillä rakennetaan katkeamaton asiakaspolku ja saadaan synergioita eri sivustojen välille. Lisäksi sivuston suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota responsiivisuuteen eli miten verkkosivut taipuvat eri päätelaitteille. Asiakkaat liikkuvat sujuvasti eri medioiden ja laitteiden välillä, joten eri käyttökontekstit ja tarpeet on mietittävä jo suunnitteluvaiheessa. Asiakaskokemusta ja konversiota voidaan edelleen parantaa oikeilla toimintakehoitteilla: Hyvään käyttökokemukseen kuuluu käyttäjän ohjaaminen aina seuraavalle tasolle. Visuaalinen viesti on vaikuttavampi Visuaalisella suunnittelulla voidaan luoda haluttu fiilis ja vaikuttaa kokonaisvaltaisesti sivun käyttökokemukseen. Visuaaliset elementit vaikuttavat myös mielikuviin yrityksestä ja brändistä. Niiden tulisi olla aina yhtenäiset ja brändiohjeiston mukaiset. Huomioi siis verkkoympäristöt visuaalisissa ohjeistuksissa. Visualisoinnilla - kuten kuvien tai infografiikoiden käytöllä - voidaan elävöittää sisältöä. On hyvä tuottaa sisältöä napostelukoossa, jota on helppo jakaa ja linkittää myös sivuston ulkopuolisiin 8

10 kanaviin. Mikäli osaamista ei löydy talon sisältä, netistä löytyy yhteisöjä kuten Visual.ly, jota kautta visuaalista sisältöä ja suunnittelua voi ostaa helposti ja nopeasti. Multimedian käyttö kannattaa, koska se tekee sisällöstä rikkaampaa. Mieti siis onko osa teksti mahdollista korvata kuvilla tai videolla. Testaa, opi ja optimoi Saapumissivujen ja toimintakehotteiden avulla konversioastetta voidaan nostaa. A/B-testit ovat oivallinen keino testata, millainen tyyli ja sijoittelu purevat kohdeyleisöön. Pienikin muutos asettelussa, tekstissä tai visuaalisuudessa voi vaikuttaa konversioon merkittävästi. Saapumissivu on yksittäinen verkkosivu, joka on luotu esimerkiksi kampanjaa, promootiota tai muuten vain myynnin edistämistä varten. Saapumissivuja voi olla useita riippuen siitä, kuinka paljon eri sisältöjä tuotamme ja mihin haluamme kävijät milloinkin ohjata. Toimintakehoite on usein tekstisisältöinen painike, tekstilinkki, kuvapainike tai ikoni, jonka tarkoituksena on saada asiakas toimimaan verkkosivulla halutulla tavalla. Konversio tarkoittaa kaikkea asiakkaiden toimintaa, johon yritys on pystynyt vaikuttamaan esimerkiksi toimintakehotteiden avulla. Konversio voi olla ostotapahtuma, uutiskirjeentilaus tai vaikkapa sisällön jakaminen. Netissä on runsas määrä erilaisia työkaluja, joiden avulla testausta voidaan toteuttaa, kuten Optimizely sekä Visual Website Optimizer. 9

11 Kanava 2: Verkkokauppa Skaalaa myynti kaupan rakentaminen kannattaa aloittaa asiakastarpeiden ja ostokäyttäytymismallien pohjalta. Mitä sujuvamman Viime kädessä kaikki polut johtavat asiakaspolun voimme rakentaa, sitä posi- netissä kauppaan - tavalla tai toisella. tiivisempi kokemus asiakkaalle jää. Monessa tapauksessa myynti ja ostaminen tapahtuvat kokonaan verkon välityksellä. Etenkin jos tavoitteena on skaalata myyntiä, kannattaa rakentaa verkkokauppa - ajasta ja paikasta riippumaton kauppapaikka. Asiakaskokemus kannattaa miettiä brändin mukaiseksi alusta loppuun saakka, aina ensikosketuksesta postipaketin avaamiseen ja jälkimarkkinointiin. Mieti, miltä kuulostat ja näytät. Ostoprosessiin kuuluvat usein fiilistely, vertailu ja jakami- Verkkokauppa on helppo pistää pystyyn nen, mitä kannattaa netissäkin tukea. esimerkiksi Shopify lla tai Wordpressillä, Jos verkkokaupasta tarjotaan suora linkki jotka tarjoavat valmiita verkkokaupparat- esimerkiksi Facebookiin, sitä kautta voi- kaisuja kaikenkokoisille yrityksille. Verkko- daan helpostii jakaa tietoa kausituot10

12 teista, uutuuksista, tarjouksista ja niin edelleen. Ostotapahtumasta kannattaa tehdä asiakkaalle mahdollisimman helppo. Mitä selkeämpi polku on tuotteiden selaamisesta ja valinnasta maksamiseen, sitä suuremmalla todennäköisyydella kauppa tapahtuu. Koska netissä asiakas ei pääse kokeilemaan ja tunnustelemaan tuotteita, niiden ominaisuudet on tuotava esille mahdollisimman kattavasti ja monipuolisesti. Esimerkiksi PetNetostore on ottanut lemmikkien ulkoiluvaatteista yksityiskohtaisia kuvia, joiden avulla asiakas voi arvioida muun muassa, kuinka helppo vaatteet on pukea lemmikille ja minkälaiseen käyttöön ne sopivat. Lisäksi vaatteet on esitetty mallinukkekoirien yllä, mistä näkee, miltä ne näyttävät päälle puettuina. 11

13 Kanava 3: Blogit Kasvata yleisöä ja vaikuta Aktiivisella, kiinnostavalla blogilla on mahdollisuus rakentaa mielipidejohtajuutta sekä vetää sivuliikennettä puoleensa. Blogit kuten verkkokauppakin voidaan integroida osaksi verkkosivuja. Esimerkiksi Wordpress sopii sekä verkkosivu-, verkkokauppa- että blogialustaksi. Lisäksi siihen on mahdollista hankkia VideoPress-liitännäinen, jonka avulla käyttäjä voi toimittaa videoblogia. Myös kuvablogit ovat yleistyneet, kuten multimediaformaattien käyttö ylipäänsä. Tumblr esimerkiksi tarjoaa alustan nimenomaan kuvabloggaamiselle. Blogin ja verkkosivujen yhdistämisen etuna on, että sivut päivittyvät säännöllisesti, mikä puolestaan edesauttaa hakukoneoptimointia ja näin ollen lisää yrityksen tai brändin näkyvyyttä netissä. Toiseksi yhdistäminen vaikuttaa asiakaskokemukseen, koska asiakkaiden ei tällöin tarvitse liikkua usean eri sivuston välillä, vaan kaikki löytyvät niin sanotusti saman katon alta. Huom! Blogin sisällön on oltava todella kiinnostavaa tai hyödyllistä erottuakseen. Keskinkertainen sisältö ei riitä vaativalle kuluttajalle. Monet yritykset ovat palkanneetkin itselleen brändilähettiläitä, tunnettuja bloggaajia, joilla on jopa tuhansia seuraajia verkossa. Kiinnostava sisältökään ei sinällään vielä riitä. Jotta saamme näkyvyyttä ja arvostusta blogiyhteisössä, meidän on oltava aktiivisia ja kommentoitava myös muita alan ja edelläkävijöiden blogeja. Suosituimmat blogit keräävätkin julkaisujen perään useita kommentteja ja synnyttävät hedelmällisiä keskusteluja. Kommentteihin kannattaa aina liittää myös linkki omaan blogiin ja sisältöön, joka liittyy kommentoitavaan aiheeseen. Hyvät kommentit nimittäin auttavat vetämään kävijäliikennettä myös omaan blogiin. Osallista henkilöstösi Blogin jatkuvuuden ja laadun takaamiseksi sisällöntuotanto on suunniteltava jo perustamisvaiheessa. Mielenkiintoisimmat asiat tapahtuvat usein markkinoinnista vastaavien työhuoneiden ulkopuo- 12

14 lella ja kannattaakin miettiä, miten koko yrityksen sisällä olevaa osaamista voidaan tuoda esiin. Asiantuntijat ja työntekijät: Blogissa työntekijät voivat tuoda esiin oman asiantuntemuksensa tai erityisosaamisensa, jakaa ajatuksia vertaisryhmien kanssa ja kehittäää omaa osamistaan. Toimii etenkin erityisalojen ja B2B-puolen yrityksissä. Mielipidejohtajat ja gurut: Monissa suurissa korporaatiossa on aktiivisia johtajabloggaajia, jotka kirjoittavat trendeistä ja ilmiöistä, asioista, jotka puhuttavat. Myös monet itsenäiset gurut hyödyntävät blogia näkemystensä ja visioidensa jakamiseen. 13

15 Kanava 4: Sosiaalinen media Missä keskustelut käydään ja kontakteja luodaan? Blogien ohella sosiaalinen media liittää digitaaliseen läsnäoloon vuorovaikutusulottuvuuden. Se tarjoaa läpinäkyvyyttä ja avoimuutta, mikä lisää asiakkaiden luottamusta yritystä kohtaan ja edistää sitoutumista brändiin. Sosiaalisen median sivujen avulla organisaatiot, asiakkaat ja muut sidosryhmät voivat tavoittaa toisensa nopeasti, usein reaaliajassa, sekä edistää suusanallista viestintää. Se, missä kanavissa ollaan läsnä, riippuu viime kädessä siitä, missä asiakkaat ja sidosryhmät ovat läsnä. Jos palvelemme esimerkiksi business-asiakkaita, LinkedIn ja muut asiantuntijaverkostot ovat luontevin valinta. Jos taas asiakaskuntamme koostuu kuluttaja-asiakkaista, Facebook ja YouTube ovat erinomaisia kanavia lisätä keskustelua verkossa, jakaa sisältöjä, edistää myyntiä ja niin edelleen. Mikäli järjestämme paljon tapahtumia tai tuotamme paljon sisältöä, Twitter on oivallinen kanava jakaa tietoa ja linkkejä. Kuvien jakamiseen puolestaan Pinterest ja Flickr tarjoavat sopivat alustat. Parhaimmillaan yrityksen verkkopresenssi muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden, missä brändin henki näkyy ja tuntuu jokaisessa sosiaalisen median kanavassa. Kun eri kanavat on linkitetty saumattomasti yhteen, asiakaspolusta tulee johdonmukainen ja kokemuksesta kokonaisvaltainen. 14

16 Kanava 5: Sovellukset Sovelluksilla voidaan tarjota lisäarvopalveluita ja ominaisuuksia, joilla pyritään lisäämään asiakkaiden sitoutumista ja kosketuspintaa yrityksen tuotteisiin ja palveluihin. Sovellus voi toimia palveluna, myyntikanavana, sosiaalista mediaa hyödyntävä verkostoitumisvälineenä, tapahtumapalveluna tai vaikkapa promootioon suunniteltuna pelinä. Hyvien sovellusten arvo on niiden voimassa koukuttaa asiakkaat. Parhaimmillaan kokonaisvaltainen ja yksilöity palvelukokemus edistää asiakasuskollisuutta. Kun sovellus on toistuvasti käytössä ja kulkee mobiilisti mukana, brändi on jatkuvasti lähellä asiakasta. Esimerkiksi etasku-sovellus tarjoaa kätevän tavan siirtää kirjanpidon kuitit suoraan digitaaliseen muotoon. Kuitista tarvitsee ottaa vain kuva älypuhelimella ja yhdellä Aina sovellus ei kuitenkaan ole tarkoituk- napin painalluksella sen saa siirrettyä senmukainen. Jos sovellusidea ei tue reaaliajassa suoraan kirjanpitäjälle. keskeisesti brändin sanomaa ja ole asiakkaan tarpeet huomioiden suunniteltu, se kannattaa jättää toteuttamatta. Usein riittää, että verkkosivut ovat responsiivisesti suunniteltu eikä erilliseen sovelluskehitykseen ole järkevää sitoa resursseja. Sovellukset sopivat useille alustoille, mutta etenkin älypuhelinten ja tablettilaitteiden yleistyminen on lisännyt merkittävästi sovellusten mobiilikäyttöä. Näin ollen on järkevää suunnitella sovelluksia, joiden avulla asiakkaita voidaan palvella entistä tehokkaammin juuri oikealla hetkellä yksilölliset tarpeet huomioiden. 15

17 Kanava 6: Sähköposti Erotu tai huku massaan Vaikka sähköposti on saanut hieman negatiivisen leiman roskapostimarkkinoinnin ja sähköpostitulvan myötä, uutiskirje ja tarpeiden pohjalta kohdistetut sähköpostiviestit ovat usein silti välttämättömyys digitaalisessa markkinoinnissa. Sähköposti on suora kanava tavoittaa prospekteja ja kasvattaa potentiaalisten asiakkaiden määrää. Etenkin asiakaspolun alkuvaiheessa yrityksen tavoitteena on kerätä mahdollisimman paljon uutiskirjeen tilaajia, jotta suora yhteys asiakkaaseen saavutetaan. Sähköpostitulva on aiheuttanut monelle kuitenkin päänvaivaa eikä kaikkia viestejä ehdi ajatuksella lukea, joten on äärimmäisen tärkeää lähestyä asiakasta kiinnostavalla sisällöllä. Jo viestin otsikon on erotuttava massasta, jottei viesti päädy suoraan roskakoriin. Koska otsikointi ja sisältö ratkaisevat, eri lähestymistapojen toimivuutta on syytä testata säännöllisesti. Kerää asiakastietokantaa reiluin periaattein Uutiskirjeen tilaajista saadaan kerättyä sähköpostilistoja, jotka voidaan segmentoida esimerkiksi tarpeiden tai demografioiden mukaan. Edellytyksenä on, että uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä, pyydetään käyttäjältä erinäisiä tietoja kuten nimi, sähköposti ja organisaatio, jota uutiskirjeen tilaaja edustaa. Kannattaa kuitenkin välttää liian monien tietojen pyytämistä kerralla ja tallentaa lisätietoja asiakastietokantaan vaiheittain. Tässä yhteydessä on hyvä painottaa tietosuojaa ja sitä, ettei tietoja käytetä muuhun kuin organisaation sisäisiin tarkoituksiin ja kohdentamiseen, jotta sisällöstä saataisiin vastaanottajalleen relevanttia. Sähköpostilistoista saadaan koottua myös potentiaalisten asiakkaiden tietokanta, joka voidaan viedä suoraan asiakashallinnan (CRM) järjestelmään. Kerätessäsi kontakteja, kerro avoimesti miten yhteystietoja käytetään ja miksi ne kannattaa jakaa. Moni suhtautuu omien yhteystietojen jakamiseen syystä skeptisesti roskapostin pelossa. 16

18 Jaa uutiset ja ajankohtaiset asiat Uutiskirjettä laadittaessa on mietittävä tarkkaan, mitä sillä halutaan saada aikaan: Toimintakehotteiden avulla asiakkaita ohjataan saapumissivuille esimerkiksi kampanjaa tai tarjousta koskien. Niiden ulkoasua, viestiä ja sijoittelua testaamalla uutiskirjeen konversio saadaan optimoitua. Toimivan työkalun uutiskirjeiden tuottamiseen tarjoaa esimerkiksi MailChimp. Työkalun avulla uutiskirjeitä on helppo tuottaa nopealla aikataululla sekä seurata niiden vaikutuksia myös pidemmällä aikajänteellä. Mieti myös sisällön skaalaamista ja muokkaamista suhteessa eri kanaviin. Esimerkiksi asiakaslehteä toimittavien yritysten kannattaa miettiä sisällön digitoimista ja palastelua verkkolevitykseen. 17

19 Älä enää mieti, löydä digitaalinen potentiaalisi nyt! Oletko rakentamassa tai optimoimassa yrityksesi digitaalista presenssiä? Rakenna toimiva kokonaisuus yhdessä Dicolen asiantuntijoiden kanssa niin pääset nopeasti tavoitteista tuloksiin. Varaa tapaaminen kanssamme nyt niin kuulet ehdotuksemme, miten otat haltuun oman digitaalisen mediasi. Ota yhteyttä: DICOLE - Digitaalisen liiketoiminnan kiihdyttämö Fredrikinkatu 61 A 60, 8. kerros, Helsinki 18

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa 7.5 2014 Anu Korkiakangas Myynninmaailma Oy www.myynninmaailma.fi Miksi sähköinen markkinointi? Tukemaan myyntiä Tavoitat oikeat kohderyhmät

Lisätiedot

Sosiaalinen media markkinointivälineenä

Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media on hyvä apuväline brändin kannatuksen kasvattamiseksi ja tietoisuuden levittämiseksi. B2B-yrityksessä, jossa sosiaalista mediaa edelleen vain ihmetellään

Lisätiedot

Markkinointia, joka tuottaa myyntimahdollisuuksia!"#$%&'%(()*+,-'.#%/0

Markkinointia, joka tuottaa myyntimahdollisuuksia!#$%&'%(()*+,-'.#%/0 Markkinointia, joka tuottaa myyntimahdollisuuksia!"#$%&'%(()*+,-'.#%/0 Markkinoinnin tehtävät 1. Liidien tuottaminen 2. Liidien laadullistaminen 3. Tuotteiden ja palveluiden tunnettuuden kehittäminen

Lisätiedot

Onnistu sisällöissä ja somessa Differo Oy. Riikka Seppälä @seppalar1 Riikka.Seppala@Differo.fi 11.3.2015

Onnistu sisällöissä ja somessa Differo Oy. Riikka Seppälä @seppalar1 Riikka.Seppala@Differo.fi 11.3.2015 Onnistu sisällöissä ja somessa Differo Oy Riikka Seppälä @seppalar1 Riikka.Seppala@Differo.fi 11.3.2015 Differosta Autamme yrityksiä jalkauttamaan kohderyhmää kiinnostavaa puhetta verkkoon sisältöstrategian

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

HANKIMME TEILLE ASIAKKAITA

HANKIMME TEILLE ASIAKKAITA HANKIMME TEILLE ASIAKKAITA Timo Häkkinen Technopolis Tampere 21.11.2014!"#$%&'%(()*+,-'.#%/0 MicroMedia Palvelut PÄÄTTÄJÄ- TIEDOT TÄSMÄ- MARKKINOINTI ASIAKAS- DIALOGI MARKKINOINTI- KONSULTOINTI MARKKINOINTI-

Lisätiedot

Sosiaalinen media matkailusektorilla Koodiviidakko Oy Pekka Huttunen Liiketoimintajohtaja, KTM

Sosiaalinen media matkailusektorilla Koodiviidakko Oy Pekka Huttunen Liiketoimintajohtaja, KTM Sosiaalinen media matkailusektorilla Koodiviidakko Oy Pekka Huttunen Liiketoimintajohtaja, KTM - Ohjelmistoja digitaaliseen viestintään Koodiviidakko Oy Koodiviidakko Oy on digitaaliseen viestintään ja

Lisätiedot

Tuloksia tehokkaalla markkinoinnilla. Heitä nurkkaan vaikeat suunnitelmat. Ala töihin ja mittaa työtäsi!

Tuloksia tehokkaalla markkinoinnilla. Heitä nurkkaan vaikeat suunnitelmat. Ala töihin ja mittaa työtäsi! Tuloksia tehokkaalla markkinoinnilla Heitä nurkkaan vaikeat suunnitelmat. Ala töihin ja mittaa työtäsi! Kokonaisuus Sähköisen markkinoinnin kehittäminen pitää sisällään kohderyhmän määrittelyn, selkeän

Lisätiedot

Iso kysymys: Miten saan uusia asiakkaita ja kasvatan myyntiä internetin avulla? Jari Juslén 2014 2

Iso kysymys: Miten saan uusia asiakkaita ja kasvatan myyntiä internetin avulla? Jari Juslén 2014 2 Jari Juslén 2014 1 Iso kysymys: Miten saan uusia asiakkaita ja kasvatan myyntiä internetin avulla? Jari Juslén 2014 2 Agenda Myynnin suurin ongelma Ongelman ratkaiseminen, ensimmäiset vaiheet Jari Juslén

Lisätiedot

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio 27.9.2012 Oskari Uotinen Intosome Oy on yhteisöllisen bisneskehityksen asiantuntijayritys. Autamme asiakkaitamme ymmärtämään ja hyödyntämään yhteisöllisiä

Lisätiedot

Brändin rakentaminen somessa

Brändin rakentaminen somessa Terhi Aho Tulos Helsinki Oy 22.4.2016 #tuloslove Brändin rakentaminen somessa Brändin rakentamisesta johtamiseen Ennen Nyt Ei voi hallita, mutta voi vaikuttaa. Kuka johtaa yrityksen verkkoviestintää? Viestintä

Lisätiedot

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Sisältö Sosiaalinen media järjestöissä Twitter Blogit Instagram Lähteet: Sosiaalinen media koulutus Oulussa 2.9.2015 sekä oma

Lisätiedot

Digimarkkinointi. Ari Tenhunen

Digimarkkinointi. Ari Tenhunen Digimarkkinointi Ari Tenhunen Sosiaalinen media 2 Myyntisykli digimarkkinoinnin kehyksenä Ei tietoa Tietoinen Kiinnostunut Käyttö Omistautuminen Ostoaikomus Sisäänajo Muistuttaminen Tutustuminen Suostuttelu

Lisätiedot

Mittaa, kohdenna ja optimoi näkyvyytesi verkossa. Janne Stude Tuotepäällikkö, Omakaupunki.fi Oma Yritys-tapahtuma 27.3.

Mittaa, kohdenna ja optimoi näkyvyytesi verkossa. Janne Stude Tuotepäällikkö, Omakaupunki.fi Oma Yritys-tapahtuma 27.3. Mittaa, kohdenna ja optimoi näkyvyytesi verkossa Janne Stude Tuotepäällikkö, Omakaupunki.fi Oma Yritys-tapahtuma 27.3.2012, Wanha Satama Ennen kuin aloitat mieti seuraavia: Kohderyhmä Tavoitteet Mitä on

Lisätiedot

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas Työnhaku 2.0 A s i a n t u n t i j a b r ä n d i v e r k o s s a, t y ö n h a k u s o m e s s a j a v i s u a a l i n e n C V 11.2.2016 Sanna Saarikangas Mitä? Ohjelmassa Miten ja miksi työnhaku on muuttunut

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Sisältö Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Mediaviestintä Kriisiviestintä Seuraviestintä sisäinen viestintä Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Hyvä sisäinen viestintä

Lisätiedot

Agenda. Sähköpostimarkkinoinnin ongelmat Sähköpostimarkkinoinnin mahdollisuudet Automaattinen sähköpostimarkkinointi. Jari Juslén 2014 2

Agenda. Sähköpostimarkkinoinnin ongelmat Sähköpostimarkkinoinnin mahdollisuudet Automaattinen sähköpostimarkkinointi. Jari Juslén 2014 2 Jari Juslén 2014 1 Agenda Sähköpostimarkkinoinnin ongelmat Sähköpostimarkkinoinnin mahdollisuudet Automaattinen sähköpostimarkkinointi Jari Juslén 2014 2 Sähköpostimarkkinoijan pahimmat virheet Ajatus,

Lisätiedot

Internetmarkkinointi ja sen SEURANTA!!!

Internetmarkkinointi ja sen SEURANTA!!! Internetmarkkinointi ja sen SEURANTA!!! Riikka Räisänen Projektipäällikkö, digitaalinen markkinointi Google AdWords Qualified riikka.raisanen@verkkoasema.fi +358 40 195 8650 Valitse sinun yrityksellesi

Lisätiedot

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Matkailutoimialan aamu 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Asiakaskäyttäytyminen internetissä asiakkaan tietotarpeet ja ostopäätökseen vaikuttavat tekijät Internet on noussut vallitsevaksi viestintävälineeksi.

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle KASVOT LUOMULLE 1. Perustiedot (lyhyesti ja ytimekkäästi) Mitä yritys myy? Mikä on pääkohderyhmä? Kenelle myydään? Miten

Lisätiedot

ja menestyvän pk-yrityksen mahdollisuudet

ja menestyvän pk-yrityksen mahdollisuudet Sosiaalinen netti ja menestyvän pk-yrityksen mahdollisuudet Antti Leino Digital director / Omnicom Media Group @anttileino Kirjat: Dialogin aika (2010) Sosiaainen netti ja menestyvän pk-yrityksen mahdollisuudet

Lisätiedot

Webinaari 31.3.2015. Kuinka rakennat toimivan digitaalisen kivijalan? Tomi Grönfors, Brandfors - @groenforsmethod Jarno Wuorisalo, Cuutio - @jarnowu

Webinaari 31.3.2015. Kuinka rakennat toimivan digitaalisen kivijalan? Tomi Grönfors, Brandfors - @groenforsmethod Jarno Wuorisalo, Cuutio - @jarnowu Webinaari 31.3.2015 Kuinka rakennat Tomi Grönfors, Brandfors - @groenforsmethod Jarno Wuorisalo, Cuutio - @jarnowu WEBINAARI Webinaari 31.3.2013: Miten rakennat KIVIJALAN RAKENTAMINEN 1. HYVIN TOIMIVAN

Lisätiedot

Yksinkertaista. Me autamme. TM

Yksinkertaista. Me autamme. TM Yksinkertaista. Me autamme. TM Tuloksia tehokkaalla markkinoinnilla Heitä nurkkaan vaikeat suunnitelmat. Ala töihin ja mittaa työtäsi! Kokonaisuus Kohderyhmän kontaktitiedot Sähköisen markkinoinnin kehittäminen

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

8 tapaa hyödyntää sosiaalista mediaa

8 tapaa hyödyntää sosiaalista mediaa 8 tapaa hyödyntää sosiaalista mediaa Liinamaaria Hakola Tekesin Liideri Aktivaattori Mkhmarketing CC BY 2.0 Asiakasrajapinnassa Yrityskuvan rakentaminen Sisäinen hyödyntäminen Fiksumpaa kommunikointia

Lisätiedot

Webinaari 15.5.2015. Kuinka rakennat toimivan digitaalisen kivijalan? Tomi Grönfors, Brandfors - @groenforsmethod Jarno Wuorisalo, Cuutio - @jarnowu

Webinaari 15.5.2015. Kuinka rakennat toimivan digitaalisen kivijalan? Tomi Grönfors, Brandfors - @groenforsmethod Jarno Wuorisalo, Cuutio - @jarnowu Webinaari 15.5.2015 Kuinka rakennat Tomi Grönfors, Brandfors - @groenforsmethod Jarno Wuorisalo, Cuutio - @jarnowu WEBINAARI toimivan digitaalisen kivijalan? KIVIJALAN RAKENTAMINEN 1. HYVIN TOIMIVAN VERKKOSIVUSTON

Lisätiedot

Toimiva verkkosivusto lehdelle. Riikka Räisänen Projektipäällikkö, Digitaalinen markkinointi riikka.raisanen@verkkoasema.fi Puhelin: +35840 194 8650

Toimiva verkkosivusto lehdelle. Riikka Räisänen Projektipäällikkö, Digitaalinen markkinointi riikka.raisanen@verkkoasema.fi Puhelin: +35840 194 8650 Toimiva verkkosivusto lehdelle Riikka Räisänen Projektipäällikkö, Digitaalinen markkinointi riikka.raisanen@verkkoasema.fi Puhelin: +35840 194 8650 Miksi? Tavoitteet Mitä myyt? Mitä ja miten haluat asiakkaillesi

Lisätiedot

Rakenna onnistunut sisältökampanja

Rakenna onnistunut sisältökampanja sisältökampanja Kun sisältömarkkinointiin tuodaan kampanjalle ominaisia piirteitä, helpottaa se suunnittelua ja mittaamista. Opas tarjoaa apua ja käytännön työkaluja sisältömarkkinointikampanjan suunnitteluun.

Lisätiedot

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Mikael Alatalo, palvelutuotantojohtaja, Fonecta

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Mikael Alatalo, palvelutuotantojohtaja, Fonecta Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten Mikael Alatalo, palvelutuotantojohtaja, Fonecta Asunnonvälitys Autokauppa Matka-ala Vaatekauppa Mitä verkossa ympärillämme Logistiset palvelut Pankki- ja vakuuttaminen

Lisätiedot

Tiedotejakelun trendit 2014!

Tiedotejakelun trendit 2014! Tiedotejakelun trendit 2014 Riina Vasala Toimitusjohtaja epressi.com epressi.com epressi.com on kotimainen yksityisesti omistettu yritys. Tarjoaa yritysviestinnän ammattilaisille työkalun mediajulkisuuden

Lisätiedot

IAB Finland Sosiaalisen Median Markkinoinnin Mittaamisen Suositus 1.0

IAB Finland Sosiaalisen Median Markkinoinnin Mittaamisen Suositus 1.0 1.11.2012 IAB Finland Sosiaalisen Median Markkinoinnin Mittaamisen Suositus 1.0 Tämän suosituksen tarkoitus on auttaa yrityksiä ja yhteisöjä laatimaan vertailukelpoisia mittauksia sosiaalisen median markkinointitoimenpiteitä

Lisätiedot

SÄHKÖINEN MARKKINOINTI

SÄHKÖINEN MARKKINOINTI SÄHKÖINEN MARKKINOINTI Kuka Teemu Korpi? Sähköisen markkinoinnin ala Hakusanamainonta Display-mainonta Facebookmainonta Hakukoneoptimointi Affiliate-markkinointi Sisältömarkkinointi Sosiaalinen media Mobiilimarkkinointi

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2015

Viestintäsuunnitelma 2015 Viestintäsuunnitelma 2015 OAJ Varsinais-Suomen viestintää toteutetaan vuosittaisen viestintäsuunnitelman mukaisesti. Se noudattaa aina voimassa olevaa OAJ V-S:n viestintästrategian linjauksia. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

LISÄTEHOJA ASIAKASHANKINTAAN. MicroMedia auttaa asiakkaiden hankinnassa ja lisämyynnin tekemisessä

LISÄTEHOJA ASIAKASHANKINTAAN. MicroMedia auttaa asiakkaiden hankinnassa ja lisämyynnin tekemisessä LISÄTEHOJA ASIAKASHANKINTAAN MicroMedia auttaa asiakkaiden hankinnassa ja lisämyynnin tekemisessä Timo Häkkinen @HakkinenTimo Timo Häkkinen www.micromedia.fi www.liidijalostamo.fi www.renable.fi/blogi

Lisätiedot

julkaiseminen verkossa

julkaiseminen verkossa julkaiseminen verkossa SuPerin webmastereiden koulutuspäivä Viestintä-Piritta Piritta Seppälä Vuosi 2015 www.viestintapiritta.fi viestintä-pirittan piritta @piritta Sosiaalisen median kouluttaja ja asiantuntija

Lisätiedot

Helpoin tapa hoitaa yrityksesi näkyvyys. Markkinointipalvelusi verkossa

Helpoin tapa hoitaa yrityksesi näkyvyys. Markkinointipalvelusi verkossa Helpoin tapa hoitaa yrityksesi näkyvyys. Markkinointipalvelusi verkossa Meedio on luotu helpottamaan yrittäjän elämää. markkinointitoimet ovat nyt omassa hallinnassasi yhden, helppokäyttöisen sähköisen

Lisätiedot

MATKAILUPALVELUJEN SÄHKÖINEN MYYNTI JA MARKKINOINTI. Pia Behm, CEO/Owner

MATKAILUPALVELUJEN SÄHKÖINEN MYYNTI JA MARKKINOINTI. Pia Behm, CEO/Owner MATKAILUPALVELUJEN SÄHKÖINEN MYYNTI JA MARKKINOINTI Pia Behm, CEO/Owner Kuka puhuu? - erusway Oy 10/13: Auttaa yrityksiä saamaan lisää asiakkaita Venäjältä - Google Partner - Tärkeimmät asiakkaat matkailun

Lisätiedot

Miten digimarkkinoinnilla tehdään tulosta?

Miten digimarkkinoinnilla tehdään tulosta? Miten digimarkkinoinnilla tehdään tulosta? OSA 1 /2 idealmainos.fi Miten verkkosivut toimivat myynnin käynnistäjänä? Miten mittaamme Digitaalisen markkinoinnin tuloksia? Voiko digitaalinen markkinointi

Lisätiedot

Näkyvyys nousuun hakukoneoptimoinnilla

Näkyvyys nousuun hakukoneoptimoinnilla Näkyvyys nousuun hakukoneoptimoinnilla Teemu Leppänen Puhujan esittely Verkkosivuja vuodesta 1999 Tietoliikennealan koulutus Kouluttajana noin 10 vuotta Asunut Englannissa ja Australiassa Oma yritys vuodesta

Lisätiedot

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Cocomms lyhyesti Vahvuuksiamme ovat yritys-, talous-, terveys- ja lääke-

Lisätiedot

SISÄLTÖMARKKINOINTI. Viestintää uusissa vaatteissa vai markkinointia vanhoissa vaatteissa? @MinnaPerila

SISÄLTÖMARKKINOINTI. Viestintää uusissa vaatteissa vai markkinointia vanhoissa vaatteissa? @MinnaPerila SISÄLTÖMARKKINOINTI Viestintää uusissa vaatteissa vai markkinointia vanhoissa vaatteissa? @MinnaPerila SISÄLTÖMARKKINOINTI JA NATIIVIMAINONTA OVAT NYT IN. MIKSI? Digitaalinen maailma antaa uusia reviirejä

Lisätiedot

SÄHKÖINEN MYYNTIMIES

SÄHKÖINEN MYYNTIMIES SÄHKÖINEN MYYNTIMIES Yritys Henkilöstö 25+ Asiakkaita 700+ Palvelut: Sähköinen myyntimies Livezhat Perustettu Suomalainen Patentoitu USA:ssa ZEF Arviointikone ZEF Vaalikone Kannattava kasvuyritys Suomen

Lisätiedot

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media -kyselyn tausta Kyselyssä selvitettiin, miten suomalaiset

Lisätiedot

PERUSTA VERKKOKAUPPA. info@cimacuu.net 044 0122 296 www.cimacuu.net

PERUSTA VERKKOKAUPPA. info@cimacuu.net 044 0122 296 www.cimacuu.net info@cimacuu.net 044 0122 296 www.cimacuu.net Valitse sopivin verkkokauppa. Postin ja Matkahuollon toimitusintegraatiot* *Postin ja Matkahuollon toimitusintegraatiot tekevät osoitekorttien ja seurantatunnusten

Lisätiedot

Matkailumarkkinoinnin visuaaliset elementit sähköisissä kanavissa Aleksanteri Baidin Mediatoimisto Voitto

Matkailumarkkinoinnin visuaaliset elementit sähköisissä kanavissa Aleksanteri Baidin Mediatoimisto Voitto Matkailumarkkinoinnin visuaaliset elementit sähköisissä kanavissa Aleksanteri Baidin Mediatoimisto Voitto 4.12.2012 Aleksanteri Baidin 1 Imagokampanjointi 4.12.2012 Aleksanteri Baidin 2 Imagokampanja onnistuneet

Lisätiedot

Miten tavoitan asiakkaani verkossa?

Miten tavoitan asiakkaani verkossa? Miten tavoitan asiakkaani verkossa? Jere Kuusinen,lehtori Satakunnan AMK Tee ainakin nämä asiat: Paranna www-sivujasi Opettele hakukoneoptimointi Laita itsesi Googlen kartalle Hanki sivuillesi linkkejä

Lisätiedot

Visit Finland -markkinointi matkailuyritysten tukena

Visit Finland -markkinointi matkailuyritysten tukena Visit Finland -markkinointi matkailuyritysten tukena Mervi Holmén Johtaja, maakuva ja markkinointi 15.9.2014 2 Visit Finland -markkinointi Visit Finland -kohderyhmät kokonaisuudessaan Visit Finland -markkinointi,

Lisätiedot

Mediaseuranta & tiedotejakelu:! PR kolikon kääntöpuolet? Copyright @ Koodiviidakko Oy

Mediaseuranta & tiedotejakelu:! PR kolikon kääntöpuolet? Copyright @ Koodiviidakko Oy Mediaseuranta & tiedotejakelu:! PR kolikon kääntöpuolet? Webnewsmonitor verkkomedian seuranta Keitä me olemme? Kotimainen, pitkä 10+v historia Konsernissa yli 100 työntekijää ja kaikki toiminnot saman

Lisätiedot

Social Media Newsroom Olet jo sosiaalisessa mediassa, halusit tai et. Ota keskustelun ohjat omiin käsiisi.

Social Media Newsroom Olet jo sosiaalisessa mediassa, halusit tai et. Ota keskustelun ohjat omiin käsiisi. Social Media Newsroom Olet jo sosiaalisessa mediassa, halusit tai et. Ota keskustelun ohjat omiin käsiisi. MAINEENHALLINTA KUNTOON SOSIAALISESSA MEDIASSA. OSALLISTU JA JOHDA KESKUSTELUA BRÄNDISI YMPÄRILLÄ.

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ MYYNNIN TUKENA www.liiketoiminta.info/lumo

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ MYYNNIN TUKENA www.liiketoiminta.info/lumo SIVU 1 SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ MYYNNIN TUKENA www.liiketoiminta.info/lumo SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ MYYNNIN TUKENA 3. Päivä / Kirsi Mikkola Koulutuspäivän tavoite Osallistuja ymmärtää sosiaalisen median

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen?

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? 1 Olet päättänyt perustaa yrityksen tai olet sen jo perustanut. Kertoaksesi potentiaalisille asiakkaillesi, että olet olemassa,

Lisätiedot

WordPress-blogin perustaminen

WordPress-blogin perustaminen WordPress-blogin perustaminen Mene osoitteeseen http://wordpress.com/ ja luo itsellesi tili. Tilin luomiseen tarvitset seuraavat tiedot: sähköpostiosoitteen, käyttäjätunnuksen ja salasanan. Klikattuasi

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla @MeltwaterFIN Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla Maria Sundström Managing Director Meltwater Group 0 Agenda @MeltwaterFIN MELTWATER I. SOSIAALISEN MEDIAN SEURANTA JA RAPORTOINTI Sosiaalisen

Lisätiedot

MARKKINOINNIN MUUTTUMINEN SISÄLTÖ- OHJAUTUVAKSI

MARKKINOINNIN MUUTTUMINEN SISÄLTÖ- OHJAUTUVAKSI MARKKINOINNIN MUUTTUMINEN SISÄLTÖ- OHJAUTUVAKSI CASE: SOCIAL HERO & MICROSOFT JAANA VUORI MICROSOFT OY SATU YRJÄNEN SEK LOYAL OY PÄIVÄN SISÄLTÖ 1 2 3 4 5 6 Markkinoinnin ja ostokäyttäytymisen muutos Sisältöohjautuva

Lisätiedot

Ohjeistus verkkoprojektiin

Ohjeistus verkkoprojektiin Ohjeistus verkkoprojektiin Luomuyrityksen web design brief -työkirjamalli HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET UNIVERSITY OF HELSINKI Projektin RAAMIT JA RAJAUKSET Onko sinulla toiveita julkaisujärjestelmästä

Lisätiedot

Meedio on luotu helpottamaan yrittäjän elämää.

Meedio on luotu helpottamaan yrittäjän elämää. Meedio on luotu helpottamaan yrittäjän elämää. Yrityksesi markkinointitoimet ovat nyt hallinnassasi yhden, helppokäyttöisen sähköisen työpöydän kautta, myös mobiilisti. Meedion avulla nykyiset ja uudet

Lisätiedot

Tuloksellinen somemarkkinointi. Kristiina Pääkkönen 10.11.2015

Tuloksellinen somemarkkinointi. Kristiina Pääkkönen 10.11.2015 Tuloksellinen somemarkkinointi Kristiina Pääkkönen 10.11.2015 Valmentajaesittely Yhteiskuntatieteiden maisteri, MBA, Johdon ja esimiesten työnohjaaja MIF, Certified Progress Coach ja tiedottaja MTi Kristiina

Lisätiedot

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Aleksi Issakainen, tarjoamapäällikkö, Fonecta

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Aleksi Issakainen, tarjoamapäällikkö, Fonecta Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten Aleksi Issakainen, tarjoamapäällikkö, Fonecta Asunnonvälitys Autokauppa Matka-ala Vaatekauppa Pankki- ja vakuuttaminen Autonvuokraus Mitä verkossa ympärillämme tapahtuu

Lisätiedot

Sosiaalisen median hyödyntämisestä tutkimuksessa ja sitä kautta liiketoiminnassa

Sosiaalisen median hyödyntämisestä tutkimuksessa ja sitä kautta liiketoiminnassa Sosiaalisen median hyödyntämisestä tutkimuksessa ja sitä kautta liiketoiminnassa Suomen markkinointitutkimusseuran Sosiaalinen Suomen markkinointitutkimusseuran Sosiaalinen media & web-analytiikka osana

Lisätiedot

Sosiaalinen media muuttaa maailman. Nyt! Heti! Nopeasti!

Sosiaalinen media muuttaa maailman. Nyt! Heti! Nopeasti! Sosiaalinen media muuttaa maailman Nyt! Heti! Nopeasti! Sara-Maria Forsberg Syyskuu 2014: 2 elokuvaa ja kansainvälinen levytys-sopimus Maaliskuu 2014: Kassaneiti Sosiaalinen Media YouTube Tuotetaan sisältöä

Lisätiedot

SOME-INFO 16.11.2015. Sosiaalinen media tutuksi ja mitä hyötyä siitä on kylätoiminnalle?

SOME-INFO 16.11.2015. Sosiaalinen media tutuksi ja mitä hyötyä siitä on kylätoiminnalle? SOME-INFO 16.11.2015 Sosiaalinen media tutuksi ja mitä hyötyä siitä on kylätoiminnalle? TOIVEET PÄIVÄN TILAISUUDESTA! Maaseutukuriirin SOME-kyselyyn tuli yhteensä 20 vastausta. Kaikilla vastanneilla organisaatiolla

Lisätiedot

Työelämä 2020 -hanke Sosiaalisen median strategia

Työelämä 2020 -hanke Sosiaalisen median strategia Työelämä 2020 -hanke Sosiaalisen median strategia 25.10.2013 Okimo Clinic Oy 2 (6) Sisällys Sosiaalinen media - hyödyt ja haasteet Lähtökohdat Pääteesit sosiaaliseen mediaan Kohderyhmät Äänensävy Sosiaalisen

Lisätiedot

Kannattava verkkokauppa

Kannattava verkkokauppa Kannattava verkkokauppa Digi-ABC-koulu kaupan ja palvelualan yrityksille 28.5.2015 Olli Miettinen, Vilkas Group @ollimiettinen #digiabckoulu Agenda Miksi perustaisin verkkokaupan? Mitä riskejä verkkokaupan

Lisätiedot

PDF-tiedostojen optimointi hakukoneille

PDF-tiedostojen optimointi hakukoneille PDF-tiedostojen optimointi hakukoneille PDF-tiedostojen optimointi herättää ristiriitaisia tunteita. Jotkut väittävät, että PDF:illä ei ole mitään arvoa hakukoneoptimointimielessä, toiset taas puhuvat

Lisätiedot

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

Hautaako Facebook tahallaan sivun ylläpitäjien julkaisut? 13.2.2013

Hautaako Facebook tahallaan sivun ylläpitäjien julkaisut? 13.2.2013 Hautaako Facebook tahallaan sivun ylläpitäjien julkaisut? 13.2.2013 Tilaisuuden järjestäjä FBO Facebook-opas Facebook-markkinoinnin käsikirja ja valmennusohjelma verkossa http://facebook-opas.akatemia.fi

Lisätiedot

Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta!

Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta! Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta! Viisi totuutta sosiaalisesta mediasta 1. Facebook on uusi Internet. 2. Yritys ei ole enää kuningas. 3. Suosittelu on sosiaalisen median tärkein liiketoimintatavoite.

Lisätiedot

Ellimaija Ahonen Kouluttaja

Ellimaija Ahonen Kouluttaja LinkedInin käyttö työnhaussa Ellimaija Ahonen Kouluttaja Spring House Oy Kanssanne tänään Ellimaija Ahonen ü Koulutus- ja palveluliiketoiminta ü Kahlattuna Suomi ja Iso-Britannia Matkan varrella Työnhaku-

Lisätiedot

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville?

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mikä on tutkimusohjelman tai hankkeen tulos? Tutkijoille työtä, opinnäytteitä, meriittejä

Lisätiedot

Näin rakennat mielenkiintoiset nettisivut

Näin rakennat mielenkiintoiset nettisivut Näin rakennat mielenkiintoiset nettisivut Ajattele ennen kuin toimit Ei kannata lähteä suinpäin nettisivuja rakentamaan. Hyvin suunniteltu on enemmän kuin puoliksi tehty. Muuten voi käydä niin, että voit

Lisätiedot

Sosiaalinen media. Katri Lietsala, Gemilo Oy Toimitusjohtaja, perustaja

Sosiaalinen media. Katri Lietsala, Gemilo Oy Toimitusjohtaja, perustaja 1 Sosiaalinen media Katri Lietsala, Gemilo Oy Toimitusjohtaja, perustaja Puhelin 040-7499072, sähköposti katri.lietsala@gemilo.com Gemilo Oy. Rautatienkatu 21 A, Tampere Katri on konsultoinut lukuisia

Lisätiedot

MITEN SELVIÄT DIGIAJASSA?

MITEN SELVIÄT DIGIAJASSA? (Päivitetty 10.8.2015) MITEN SELVIÄT DIGIAJASSA? KEHITY JA OTA HYÖTY IRTI! MITEN SELVIÄT DIGIAJASSA? KEHITY JA OTA HYÖTY IRTI! Digitaalisuus tuo mahdollisuuksia, joita emme ole ennen nähneet tai edes kuvitelleet.

Lisätiedot

Useasti Kysyttyä ja Vastattua

Useasti Kysyttyä ja Vastattua 1. Miksen ostaisi tykkääjiä, seuraajia tai katsojia? Sinun ei kannata ostaa palveluitamme mikäli koet että rahasi kuuluvat oikeastaan kilpailijoidesi taskuun. 2. Miksi ostaisin tykkääjiä, seuraajia tai

Lisätiedot

Auta asiakkaita löytämään kauppaasi! Terhi Aho/ 21.4.2016

Auta asiakkaita löytämään kauppaasi! Terhi Aho/ 21.4.2016 Auta asiakkaita löytämään kauppaasi! Terhi Aho/ 21.4.2016 #ässäthihasta #tuloslove Verkkokaupan hakukoneoptimointi 1. Löydettävyys 2. Mitä on hakukoneoptimointi? 3. Avainsanatutkimus 4. Asiakaspalvelu

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

REALTIME CUSTOMER INSIGHT. 2015 Wellnator Oy

REALTIME CUSTOMER INSIGHT. 2015 Wellnator Oy REALTIME CUSTOMER INSIGHT YMMÄRRÄ ASIAKASTA Asiakastyytyväisyyttä ja asiakaskokemusta mittaamalla saadaan arvokasta tietoa asiakasrajapinnasta. Analysoimalla tätä tietoa ja reagoimalla siihen asiakassuhteet

Lisätiedot

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA. Kirjaudu -palveluun osoitteessa www.punomo.npn.fi/wp-login.php tunnuksellasi.

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA. Kirjaudu -palveluun osoitteessa www.punomo.npn.fi/wp-login.php tunnuksellasi. Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA Kirjaudu -palveluun osoitteessa www.punomo.npn.fi/wp-login.php tunnuksellasi. Tunnuksia jakavat Punomo.fi:n ylläpitäjät. Kun olet kirjautunut, blogin OHJAUSNÄKYMÄ

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Kenelle, mitä, missä? Kenelle? Kenelle suuntaatte viestinne? Mitä? Määritelkää kolme tärkeintä asiaa, jotka haluatte

Lisätiedot

Miksi tiedottaa (median kautta)?

Miksi tiedottaa (median kautta)? Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Big-data analytiikka-alusta osana markkinoinnin kokonaisratkaisua

Big-data analytiikka-alusta osana markkinoinnin kokonaisratkaisua Big-data analytiikka-alusta osana markkinoinnin kokonaisratkaisua IAB Finland Big Data seminaari 6.6.2014 Fonecta Enterprise Solutions Mikko Hakala, Head of Business IT 105 asiakkuusmarkkinoinnin, analytiikan

Lisätiedot

ordica on Suomeen erikoistunut matkailun myynti ja arkkinointiagentuuri. Tänään neljä vakituista työntekijää ja kv. artneriverkosto.

ordica on Suomeen erikoistunut matkailun myynti ja arkkinointiagentuuri. Tänään neljä vakituista työntekijää ja kv. artneriverkosto. Jyrki Oksanen 9 vuotta maailmalla ja 16 v Suomessa. semat: Helsinki, Lontoo, Turku, Salo, Tukholma, Helsinki, ampuri, Frankfurt, Heidelberg, Amsterdam, Mainz, Berliini. atkailualalla vuodesta 1988 jatkuvasti

Lisätiedot

Vertailua: Kaleva.fi, Facebook, Google kuinka markkinointi toimii eri alustoilla?

Vertailua: Kaleva.fi, Facebook, Google kuinka markkinointi toimii eri alustoilla? Vertailua: Kaleva.fi, Facebook, Google kuinka markkinointi toimii eri alustoilla? 29.10.2014 Digiaamiainen Markkinointi lukijan näkökulmasta Lukija seuraa itseään kiinnostavia aiheita eri kanavista joukkoon

Lisätiedot

Tervetuloa Expokeskukseen. Virtuaalitapahtumat netissä 24/7 - aina avoinna

Tervetuloa Expokeskukseen. Virtuaalitapahtumat netissä 24/7 - aina avoinna Tervetuloa Expokeskukseen Virtuaalitapahtumat netissä 24/7 - aina avoinna WWW.NETEXPO.CENTER aukeaa lokakuussa 2015 Netexpo näkyy ja kuuluu 15.10 alkaen Virtuaalisen Expokeskuksen maailma kutsuu vierailijaa

Lisätiedot

Enjoy Online Shopping.

Enjoy Online Shopping. Enjoy Online Shopping. Nosto parantaa verkkokaupan Enjoy Online Shopping. tulosta tuottamalla asiakkaille henkilökohtaisen ostokokemuksen Nosto vaikuttaa positiivisesti Verkkokaupan konversioon Tilauksen

Lisätiedot

Data ja analytiikka sisältöansainnan vahvistajana. Kirsi Hakaniemi Digitaalisen liiketoiminnan johtaja Keskisuomalainen Oyj

Data ja analytiikka sisältöansainnan vahvistajana. Kirsi Hakaniemi Digitaalisen liiketoiminnan johtaja Keskisuomalainen Oyj Data ja analytiikka sisältöansainnan vahvistajana Kirsi Hakaniemi Digitaalisen liiketoiminnan johtaja Keskisuomalainen Oyj OSA-ALUEET 1. Teknologiat ja verkkopalveluiden kehitys 2. Analytiikka, hakukoneoptimointi

Lisätiedot

Sosiaalinen media työnhaussa

Sosiaalinen media työnhaussa Sosiaalinen media työnhaussa Sosiaalisen rekrytoinnin kanavat Englantilaisen yrityksen Provide vuonna 2012 luoma sosiaalisen rekrytoinnin kompassi (inhunt.fi) Some sopii kaikille ei vain viestintä- ja

Lisätiedot

Mediaopas Tarinasoittimella

Mediaopas Tarinasoittimella Mediaopas Tarinasoittimella 2015 Tarinasoitin mediaopas Tarinasoitin on joustava tapa toteuttaa älypuhelimella käytettävä kuva, ääni tai video-opas tai niiden yhdistelmä. Tämä esite tutustuttaa sinut Tarinasoittimen

Lisätiedot

Vientimarkkinointia verkossa: Asiakasymmärrys. Workshop 13.11.2014 17/11/14 1

Vientimarkkinointia verkossa: Asiakasymmärrys. Workshop 13.11.2014 17/11/14 1 Vientimarkkinointia verkossa: Asiakasymmärrys Workshop 13.11.2014 17/11/14 1 Agenda tänään 1. Digitaalisuus, Some ja Verkkokauppa 2. Asiakasymmärrys KATI SAARI Strategi Kati Varhee (MS ECON) on toiminut

Lisätiedot

Asiakaskohtaaminen sosiaalisessa mediassa

Asiakaskohtaaminen sosiaalisessa mediassa Asiakaskohtaaminen sosiaalisessa mediassa Tietotalo Digiforum 11.2.2016 #SOME2016 #DigiForum Asiakaskohtaaminen sosiaalisessa mediassa Esittely: Toni Hopponen 00358 (0) 40 1989 003 Toni@flockler.com @tonihopponen

Lisätiedot

tervetuloa internetiin:

tervetuloa internetiin: Tässä osassa opit rakentamaan omat kotisivut lisäämään tekstiä ja kuvia valitsemaan teeman liittämään taustan kotisivuille Toinen osa antaa apua kotisivujen rakentamisessa yhdistyksen tai kerhon käyttöön.

Lisätiedot

Sisältömarkkinoinnilla vauhtia pkyritysten. Katri Tanni / Differo Oy Maaliskuu 2014

Sisältömarkkinoinnilla vauhtia pkyritysten. Katri Tanni / Differo Oy Maaliskuu 2014 Sisältömarkkinoinnilla vauhtia pkyritysten kaupan käyntiin Katri Tanni / Differo Oy Maaliskuu 2014 Differosta Autamme yrityksiä jalkauttamaan myynnin puhetta verkkoon sisältöstrategian avulla Differosta

Lisätiedot

TARKENNETTU PROJEKTISUUNNITELMA

TARKENNETTU PROJEKTISUUNNITELMA TARKENNETTU PROJEKTISUUNNITELMA Rucola Plus/Internet markkinointi ja myynti -toteutus Matkailun ja elämystuotannon klusteriohjelma (OSKE) SISÄLLYS 1 Yhteenveto... 3 2 Rucola Plus/Internet-markkinointi

Lisätiedot

Myynnin ja markkinoinnin rajapinnan haasteet kansainvälistä kauppaa tekevässä yrityksessä. 5.11.2013 Tommi Lindbom, toimitusjohtaja Junttan Oy

Myynnin ja markkinoinnin rajapinnan haasteet kansainvälistä kauppaa tekevässä yrityksessä. 5.11.2013 Tommi Lindbom, toimitusjohtaja Junttan Oy Myynnin ja markkinoinnin rajapinnan haasteet kansainvälistä kauppaa tekevässä yrityksessä 5.11.2013 Tommi Lindbom, toimitusjohtaja Junttan Oy 1 Junttan Oy lyhyesti Kuopiolainen yritys, perustettu 1976

Lisätiedot

Näy netissä! Hio LinkedIn profiilisi kuntoon ja paranna näkyvyyttäsi

Näy netissä! Hio LinkedIn profiilisi kuntoon ja paranna näkyvyyttäsi Näy netissä! Hio LinkedIn profiilisi kuntoon ja paranna näkyvyyttäsi 19.10.2015 1 Agenda Lyhyesti atalentista Miksi LinkedIn Profiilin hionti Kansikuva Otsikko Yhteystiedot Summary Skills Kiinnostuksenkohteet

Lisätiedot

Mikä ihmeen hakukonemarkkinointi?

Mikä ihmeen hakukonemarkkinointi? Mikä ihmeen hakukonemarkkinointi? Mitä teet ensimmäiseksi, kun etsit tietoa jostain asiasta? Luultavimmin Google- haun, etkä ole ainut: ihmiset ovat siirtyneet yhä enemmän nettiin käyttämään sähköisiä

Lisätiedot

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalista mediaa hyödynnetään yrityksessäni tällä hetkellä Vastaus Lukumäärä Prosentti

Lisätiedot

Sosiaalinen media Valion viestinnässä

Sosiaalinen media Valion viestinnässä Sosiaalinen media Valion viestinnässä Pia Kontunen, viestintäjohtaja 28.3.2011 Sosiaalinen media uudistaa liiketoimintaa Esityksen sisältö Pia Kontunen Minkälainen yritys on Valio ja mitä se haluaa viestiä?

Lisätiedot