Metsäalan strateginen ohjelma ja bioenergia-alan edistäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metsäalan strateginen ohjelma ja bioenergia-alan edistäminen"

Transkriptio

1 Metsäalan strateginen ohjelma ja bioenergia-alan edistäminen Bioenergia-alan toimialapäivät Noormarkussa Sixten Sunabacka Strateginen johtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma

2 Esityksen sisältö 1. Yleistä metsäsektorilta 2. Ajankohtaista bioenergiassa 3. Bioenergian edistäminen MSO:ssa 4. Mahdollisen uuden MSO:n painopisteet ja bioenergia

3 Esityksen sisältö 1. Yleistä metsäsektorilta 2. Ajankohtaista bioenergiassa 3. Bioenergian edistäminen MSO:ssa 4. Mahdollisen uuden MSO:n painopisteet ja bioenergia

4 Metsäteollisuuden vienti 2010 Viennin arvo 2010 oli 10,8 mrd (20 % Suomen viennin arvosta) Keskimäärin vienti on ollut n. 13 mrd /v Melkein 80 % tuli massa, paperi, kartongista ja niiden jalosteista Vain noin 450 milj. tuli puutuotteiden jalosteista (huonekalut, puutalot, muut jalosteet) Lähde:Metla

5 Metsäteollisuuden kapasiteetin käyttöasteen kehitys ja tuotanto Metsäteollisuustuotannon arvo oli 2010 noin 20,6 miljardia euroa ( mrd ) Puutuoteteollisuus 6,6 miljardia euroa (sis. Huonekalut) Massa- ja paperiteollisuus 14 miljardia euroa Massa- ja paperiteollisuuden n. 84 %:n käyttöasteella tuotettiin: paperia ja kartonkia 11,8 milj. t sellua 6,7 milj. t Puuutuoteteollisuuden n. 75 % käyttöasteella tuotettiin: sahatavaraa 9,4 milj. m3 vaneria 1,0 milj.m3 Huipputuotannot 2000-luvulla: paperia ja kartonkia sellua sahatavaraa 13,2 milj.t 7,9 milj.t 13,4 milj.m3

6 Teollisuuden uusien tilausten ja tuotannon kehitys tammikuu 2011 Metsäteollisuustuotteiden uusien tilausten määrä on edelleen nousussa. Kemiallisen metsäteollisuuden tuotantomäärä oli tammikuussa 2011 n. 3,8 % korkeampi kuin vuosi sitten. Pohjois-Afrikan tilanne on vaikeuttanut sahatavaran myyntiä. Papereiden hinnat ovat nousseet. Sellun ja sahatavaran hieman laskeneet.

7 Puukauppa yksityismetsistä 2011 Viime syksynä puukauppa kävi hyvin, mutta verohuojennuksen loppuminen ja sahatavaran markkinatilanteen heikentyminen pysäytti puukaupan. Tammi helmikuun puukaupan volyymi oli 1,7 miljoonaa kuutiometriä. Se on 77 prosenttia edellisvuoden määrästä, mutta vain 35 prosenttia edeltävän kymmenvuotiskauden keskimäärästä. Merkittävä käänne on useita kuukausia laskusuunnassa olleiden puunhintojen nousu helmikuussa. Puun ostomäärät yksityismetsistä Metsäteollisuus ry:n jäsenet Kattaa 85 % kaikista puukaupoista Suomessa Kantohinnat Suomessa viikon liukuva keskiarvo LÄHDE: Metsäteollisuus ry, Metla LÄHDE: Metsäteollisuus ry, Metla

8 Metsäomistuksen muutos Suomessa Pieniä metsätiloja on yhä enemmän Metsien taloudellinen merkitys vähenee Epätietoisten metsänomistajien määrä lisääntyy Metsätilojen suurentaminen lisää metsien taloudellista merkitystä ja parantaa metsien hyödyntämistä. Metsätilarakennetyöryhmä suosittelee: perintö- ja lahjaveron huojennusta metsätiloille tilusjärjestelyjä metsien kiinteistörakenteen parantamiseksi luovutusvoittoveron huojennus metsätilakaupoille sukupolvenvaihdosneuvonnan ja koulutuksen lisääminen uusien omistusmuotojen kehittäminen (yhteismetsiä, metsänvuokraus) LÄHDE: Metla

9 Esityksen sisältö 1. Yleistä metsäsektorilta 2. Ajankohtaista bioenergiassa 3. Bioenergian edistäminen MSO;ssa 4. Mahdollisen uuden MSO:n painopisteet ja bioenergia

10 Suomen uusiutuvalle energialle asetetut tavoitteet Tämän kokonaisuuden täytyy toimia Uusiutuvan energian osuus nousee 28,5 %:sta 38 %:iin Metsähakkeen käyttö nousee yli nelinkertaiseksi. Myös liikennepolttoaine ja pellettikäyttö tulee merkittäväksi Metsäteollisuuden tuottama energiamäärä ei saa vähentyä Lähde: TEM

11 TWh 1000 m³ Puuperäisten polttoaineiden ja metsähakkeen käyttö Puuperäisen energian käyttö Jäteliemet Muut sivutuotteet Metsähake Teollisuuden puutähdehake Sahanpuru Kuori Muut Metsähakkeen käyttö Vuotuinen käyttö

12 = puu todennäköinen raaka-aine Puuta 3,3 4,6 TWh 1,6 2,3 milj. k-m3

13 Metsähakkeen käytön jakautuminen Ottaen huomioon mahdollisten biopolttoainejalostamoiden tarvitsema raakaaine metsähakkeiden käyttö voi nousta yli tavoitteen 13,5 milj. m3/v Kuinka paljon ainespuuta tulemme tarvitsemaan energian tuotannossa riippuu kolmesta asiasta: 1. Kuinka paljon ainespuuta käytämme metsäteollisuudessa 2. Miten hyvin voimme hyödyntää päätehakkuiden hakkuutähteet ja kannot 3. Miten paljon lisääntyy ensiharvennukset ja pienpuu Metsähakkeen käyttö Mitä enemmän jalostetaan tukkia ja kuitupuuta sitä enemmän saadaan puuenergiaa ja tuloja ja sitä vähemmän tarvitaan energiatukea Lähde: VTT

14 Esityksen sisältö 1. Yleistä metsäsektorilta 2. Ajankohtaista bioenergiassa 3. Bioenergian edistäminen MSO:ssa 4. Mahdollisen uuden MSO:n painopisteet ja bioenergia

15 Yhteenveto MSO:n tilanteesta Ohjelmassa on yhteensä tehty noin 20 selvitystä ja työryhmäraporttia. Kaksi selvitystä vielä työn alla: 1. Suomen puunkäyttökapasiteettiselvitys 2. Kansainvälinen rakennusmateriaalien ilmastovaikutusselvitys. Lisäksi käynnistetään; 1. Selvitys mahdollisuuksista aloittaa Cleantech Finland -mallin mukaista toimintaa puutuotealan viennin kehittämiseksi. 2. Selvitys uusista toimista puutuotealan yritysten kasvun edistämiseksi. MSO:n painopistealueet 1. Metsätalouden ja metsä- ja puutuoteteollisuuden kotimaisen tuotannon kilpailukyvyn parantaminen 2. Metsäalan yritystoiminnan edellytysten ja liiketoimintaosaamisen kehittäminen 3. Puumarkkinoiden toiminnan kehittäminen 4. Puuperäisen energian tuotannon laajentaminen 5. Puutuoteteollisuus ja puurakentaminen 6. Alan T&K toiminta ja ennakointi

16 Puuperäisen energian tuotannon laajentaminen MSO:ssa Puuperäisen energian tuotannon kehittämiseksi on tehty useampia selvityksiä. Selvitysten mukaan tärkeimmät toimenpiteet ovat; kauppatavan teknologian logistiikan metsäpalvelun ja erilaisten tukien kehittäminen Toteutetut toimenpiteet Hallituksen energiapaketti antaa hyvän perustan laajentaa puuperäisen energian tuotantoa. Energiapuukaupan kehittäminen on osa puumarkkinoiden kehittämistä. Kauppatavan kehittämiseen liittyy myös energiapuun mittauksen kehittäminen. Metla on käynnistämässä hankkeen energiapuun mittauksen kehittämiseksi. Energiapuuska-hanketta on käynnistetty, jonka tarkoituksena on kehittää energiapuun korjuutekniikkaa, logistiikkaa ja laatua. Kehittämiskeskus Tapio on tehnyt uudet ohjeet energiapuun korjuuseen ja metsätietostandardin. Metsäpalvelun kehittäminen erittäin haastavaa nykyisten rakenteiden takia. Yritykset ovat kehittäneet avain- ja alueyrittäjyyttä, Organisaatiorakenteita ollaan muuttamassa (metsäkeskukset, mhy:t). Pienpuun energiatuki ja muut energiapakettiin liittyvät tuet ovat notifiointivaiheessa. MSO on osallistunut erityisesti pienpuun energiatuen, turveveron ja siistauslietteen verotuksen vaikutusten selvittelyyn ja teettänyt asiaan liittyviä selvityksiä.

17 Esityksen sisältö 1. Yleistä metsäsektorilta 2. Ajankohtaista bioenergiassa 3. Bioenergian edistäminen MSO:ssa 4. Mahdollisen uuden MSO:n painopisteet ja bioenergia

18 Puu on hyvä vaihtoehto uusiutumattomille luonnonvaroille Yksi kuutiometri sahatavaraa rakentamisessa vähentää CO2-päästöjä 2 tonnilla verrattuna betoniin: tonni sitoutuu puun kasvaessa päästöt vähenevät tonnilla Puun kasvu sitoo ilmasta hiilidioksidia, muiden materiaalien valmistus päästää ilmakehään. Luonnonvaroja löytyy yhä lisääkin, mutta käytön kannalta aina vain hankalammilta alueilta.

19 Uusi biotalous rakennetaan nykyisen metsäteollisuuden rinnalle Bioenergiassa ja biopolttoaineissa sekä puutuotteissa ja puurakentamisessa ovat lähitulevaisuuden merkittävimmät kasvumahdollisuudet Bioenergia Biojalostamo Puutuotteet Puurakentaminen

20 Uuden MSO:n mahdolliset painopisteet : 1. Perusmetsäteollisuuden arvoketjujen tehostaminen On pystyttävä luomaan uusia, entistä tehokkaampia tapoja toimia arvoketjun sisällä. Keskeisiä keinoja ovat; puu- ja palvelumarkkinoiden uudistaminen, yrittäjyyden ja alan verkostojen kehittäminen. 2. Uusiutuvan energian arvoketjujen kehittäminen Puun energiakäytön lisäksi pitää panostaa biopolttoaineratkaisuihin. Raaka-aineen logistiikkaratkaisuja ja hankintaketjuja on kehitettävä. Alan yrittäjyys, vetovoimaisuus ja resursointi ovat tärkeitä kehittämiskohteita. 3. Uusien tuotteiden ja innovaatioiden tuotteistaminen ja kaupallistaminen Nopea innovointi, tuotteistaminen ja kaupallistaminen sekä sähköinen kaupankäynti. Panosta tulee kohdentaa myynti- ja markkinointipainotteisiin hankkeisiin. Uudet järjestelmät ja normit tueksi. Uusia kehittäjiä mukaan. 4. Puutuotteiden ja puurakentamisen T&K-työn sekä kasvun ja viennin edistäminen Puutuotealalla tärkeintä on nostaa jalostusarvoa, kasvattaa yrityskokoa ja kehittää asiakaslähtöisiä kokonaisratkaisuja ja vientiä. Viennin edistämiseksi on kehitettävä CleanTech -mallin mukainen puualan toimintamalli. UM:n ja YM:n työryhmien esitykset tulee saada nopeasti voimaan. Ilmastomuutoksen torjuminen tulee ottaa alan normiohjaukseen, kaavoituksen ja julkisen rakentamisen perustaksi Puurakentamisen T&K -toimintaan ja tukijärjestelmiin tulee panostaa.

21 Poliittinen päätöksenteko

Kansallinen metsäohjelma. Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös

Kansallinen metsäohjelma. Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös Kansallinen metsäohjelma 2015 Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös 32008 Kansallinen metsäohjelma 2015 Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä Valtioneuvoston

Lisätiedot

Valtioneuvoston metsäpoliittinen. etsäpoliittinen selonteko 2050

Valtioneuvoston metsäpoliittinen. etsäpoliittinen selonteko 2050 Valtioneuvoston metsäpoliittinen etsäpoliittinen selonteko 2050 1 Sisältö Tiivistelmä... 3 1 Johdanto... 4 1.1 Metsäpoliittinen selonteko linjaa pitkän aikavälin metsäpolitiikkaa... 4 1.2 Metsien merkitys

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Tiivistelmä Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa

Lisätiedot

Maakunnan energiahuolto. Kotikenttä ja Referenssit ja. ensimmäiset kokemus-

Maakunnan energiahuolto. Kotikenttä ja Referenssit ja. ensimmäiset kokemus- Huomio! Suunnitelma on lausunnolla valmisteluun osallistuneissa yrityksissä 21.6. saakka Bioenergiasta voimavara klusteriohjelma 2007-2015 Maakunnan energiahuolto Uutta tietoa ja osaamista sekä tukipalveluita

Lisätiedot

The Biofore Company. vuosikertomus 2012. sisältö

The Biofore Company. vuosikertomus 2012. sisältö The Biofore Company vuosikertomus 2 Sisältö UPM-KONSERNI Avaintietoja 2 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 UPM:n liiketoimintojen strateginen suunta 6 UPM sijoituskohteena 9 Taloudelliset tavoitteet ja tulokseen

Lisätiedot

2 Avaintietoja 1999 2008 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Strategia ja taloudelliset tavoitteet 8 Markkinatekijät. 10 Energia ja sellu

2 Avaintietoja 1999 2008 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Strategia ja taloudelliset tavoitteet 8 Markkinatekijät. 10 Energia ja sellu VUOSIKERTOMUS 20 08 Sisällysluettelosta pääset suoraan haluamallesi sivulle - painat vain otsikkoa. Acrobatissa valitse asetus: Näytä/Sivunäyttö/Yksi sivu Sisältö 2 Avaintietoja 1999 2008 4 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Metsan uusi aika kansi konvertoituna.fh11 Tue May 20 13:39:38 2008 Page 1 C M Y CM MY CY CMY K METSÄN UUSI AIKA Composite

Metsan uusi aika kansi konvertoituna.fh11 Tue May 20 13:39:38 2008 Page 1 C M Y CM MY CY CMY K METSÄN UUSI AIKA Composite METSÄN uusi aika kohti monipuolisempaa metsäalan elinkeinorakennetta Anssi Niskanen, Jakob Donner-Amnell, Simo Häyrynen, Taru Peltola Anssi Niskanen, Jakob Donner-Amnell, Simo Häyrynen, Taru Peltola, 2008.

Lisätiedot

Metsät ja metsätalous Suomessa. Maa- ja metsätalousministeriö

Metsät ja metsätalous Suomessa. Maa- ja metsätalousministeriö Metsät ja metsätalous Suomessa Maa- ja metsätalousministeriö 70 0'0"E Metsät ovat hyvinvoinnin lähde Suomi kuuluu maailman metsäisimpiin maihin. Metsät peittävät kolme neljäsosaa Suomen maapinta-alasta.

Lisätiedot

Suomen metsävarat ja puumarkkinoiden kehittäminen toimintaohjelma puun käyttöä lisäävien investointien edistämiseksi

Suomen metsävarat ja puumarkkinoiden kehittäminen toimintaohjelma puun käyttöä lisäävien investointien edistämiseksi 18.3.2015 Suomen metsävarat ja puumarkkinoiden kehittäminen toimintaohjelma puun käyttöää lisäävien investointienn edistämiseksi Tiivistelmä Kotimaisen puun käytön ennustetaan toteutusvaiheessa ja suunnitteilla

Lisätiedot

3 Metsätalous. 3.1 Puuvarojen käyttö

3 Metsätalous. 3.1 Puuvarojen käyttö 3 Metsätalous 3.1 Puuvarojen käyttö Suomen metsävarat ovat runsaat ja riittävät tyydyttämään teollisuuden puuntarpeen koivua lukuun ottamatta. Koivua käytetään lähes 50 prosenttia enemmän kuin sitä sisältyy

Lisätiedot

Yhtiömme, valintamme. Vuosikertomus 2007. Jouko Karvinen toimitusjohtaja. Robert Dobkowski työntekijä. työntekijä

Yhtiömme, valintamme. Vuosikertomus 2007. Jouko Karvinen toimitusjohtaja. Robert Dobkowski työntekijä. työntekijä Yhtiömme, valintamme Vuosikertomus 2007 Christiane Yoshinaga työntekijä Robert Dobkowski työntekijä Jouko Karvinen toimitusjohtaja Hannu Honkanen työntekijä José Videgain työntekijä Lisa McCartney kuluttaja

Lisätiedot

selkeä visio valoisasta tulevaisuudesta vuosikertomus 2008

selkeä visio valoisasta tulevaisuudesta vuosikertomus 2008 selkeä visio valoisasta tulevaisuudesta vuosikertomus 2008 lupaus yhtiö ympäristö ihmiset liiketoiminta Yhtiön esittely 2 Liiketoiminta-alueet lyhyesti 4 Osakkeenomistajille 6 Sanomalehti- ja kirjapaperi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 5 ja 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

UUSI POHJOINEN Suunta Suomelle!

UUSI POHJOINEN Suunta Suomelle! UUSI POHJOINEN Suunta Suomelle! POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA Kainuun liitto Keski-Pohjanmaan liitto Lapin liitto Pohjois-Pohjanmaan liitto SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKIJALLE... 3 2. POHJOIS-SUOMEN NÄKYMÄT...

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ LIIKETOIMINTA-ALUEET MENESTYSTEKIJÄT YHTIÖN HALLINNOINTI TILINPÄÄTÖS 2009

SISÄLTÖ. Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ LIIKETOIMINTA-ALUEET MENESTYSTEKIJÄT YHTIÖN HALLINNOINTI TILINPÄÄTÖS 2009 SISÄLTÖ Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ 2 Lyhyesti 4 Avaintietoja 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Visio ja toiminta-ajatus 10 Strategia ja taloudelliset tavoitteet 12 Riskienhallinta 14 Markkinatekijät LIIKETOIMINTA-ALUEET

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ

Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ SISÄLTÖ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS UPM-Kymmene Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 22.3.2010 klo 14.30 Helsingin Messukeskuksessa, osoite Messuaukio 1, 00520 Helsinki.

Lisätiedot

TEM Toimialapalvelun toimialapäälliköiden näkemykset toimialojen tulevaisuuden näkymistä, syksy 2012

TEM Toimialapalvelun toimialapäälliköiden näkemykset toimialojen tulevaisuuden näkymistä, syksy 2012 3.9.2012 TEM Toimialapalvelun toimialapäälliköiden näkemykset toimialojen tulevaisuuden näkymistä, syksy 2012 1. Puutuotealaa synkistää kysynnän hiipuminen ja kustannusten kasvu Puuteollisuuden tilanne

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen ILMASTONMUUTOS ja yritykset Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja

Lisätiedot

Hallitus arvioi sähkön tarvetta syksyllä 2008 hyväksytyssä ilmasto- ja energiastrategiassa.

Hallitus arvioi sähkön tarvetta syksyllä 2008 hyväksytyssä ilmasto- ja energiastrategiassa. Vihreän kasvun malli V i h r e ä t e s i t t e l e e m a l - l i n, j o l l a y h t e i s k u n n a n s ä h k ö n t a r v e t u r v a t a a n i l m a n l i s ä y d i n v o i m a a. E s i t y s s i s ä

Lisätiedot

Metsä 2025 - uuteen metsäohjelmaan

Metsä 2025 - uuteen metsäohjelmaan Muistio / Veli Pohjonen 4.11.1998 Paavo Pelkonen Maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja Timo Kalli Metsä 2025 - uuteen metsäohjelmaan Taustaa 1. Maassamme on laadittu 1900-luvulla useita metsätalouden

Lisätiedot

Energia-alan kehittämishankkeet Keski-Suomessa

Energia-alan kehittämishankkeet Keski-Suomessa KESKI-SUOMEN LIITTO Energia-alan kehittämishankkeet Keski-Suomessa Bioenergiasta elinvoimaa -klusterin ja Jyväskylän seudun Energiateknologian osaamiskeskusohjelman vuosikatsaus 2009 Tiina Vilkkilä (toim.)

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA 1. Valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoite Valtioneuvoston periaatepäätöksessä

Lisätiedot

ETELÄ-SAVO -OHJELMA. Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU!

ETELÄ-SAVO -OHJELMA. Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU! ETELÄ-SAVO -OHJELMA Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU! Luonnos 21.2.2014 2 Etelä-Savo -ohjelma 2014-2017 SISÄLLYS STRATEGIASTA TOIMENPITEIKSI... 3 MAAKUNNAN NYKYTILA JA KEHITTÄMISMAHDOLLISUUDET

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ

VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ VUOSIKERTOMUS 213 UPM Vuosikertomus 213 Sisältö UPM konserni UPM lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 3 Strategia 5 UPM sijoituskohteena 9 Taloudelliset tavoitteet ja tulokseen vaikuttavat tekijät 11 Riskienhallinta

Lisätiedot

Suomen metsäalan tulevaisuus Esityksen sisältö

Suomen metsäalan tulevaisuus Esityksen sisältö Metsäntutkimus tänään ja tulevaisuudessa seminaari Itä Suomen yliopisto, 31.8.2012 Suomen metsäalan tulevaisuus Lauri Hetemäki EFI & UEF Esityksen sisältö 1. Suomen metsäsektori: e Miten ie tultu u nykytilanteeseen?

Lisätiedot

YEAR OF PROGRESS VUOSIKERTOMUS

YEAR OF PROGRESS VUOSIKERTOMUS The Biofore Company YEAR OF PROGRESS VUOSIKERTOMUS 214 Sisältö UPM konserni 1 UPM lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Strategia 11 UPM sijoituskohteena 13 Taloudelliset tavoitteet ja tulokseen vaikuttavat

Lisätiedot

Metsäalan luova tuho. Prologi. Schumpeter ja luova tuho. Lauri Hetemäki Erikoistutkija Metsäntutkimuslaitos

Metsäalan luova tuho. Prologi. Schumpeter ja luova tuho. Lauri Hetemäki Erikoistutkija Metsäntutkimuslaitos Kansantaloudellinen aikakauskirja 105. vsk. 4/2009 Metsäalan luova tuho Lauri Hetemäki Erikoistutkija Metsäntutkimuslaitos Prologi Eräänä syksyisenä iltana vuonna 1868 tervaporvari Mauno Niska teki Oulussa

Lisätiedot

TIIMITYÖNÄ. JUSSI PESONEN: Jalostetaan puu mahdollisimman monipuolisesti. Yhteismetsänomistusta. AVAINYRITTÄJÄT puhaltavat yhteen hiileen Utajärvellä

TIIMITYÖNÄ. JUSSI PESONEN: Jalostetaan puu mahdollisimman monipuolisesti. Yhteismetsänomistusta. AVAINYRITTÄJÄT puhaltavat yhteen hiileen Utajärvellä [ UPM:N LEHTI METSÄNOMISTAJILLE 1/2010 ] henki Yhteismetsänomistusta TIIMITYÖNÄ AVAINYRITTÄJÄT puhaltavat yhteen hiileen Utajärvellä Satelliittisääksi JUKKA TALVEHTII Afrikan lämmössä JUSSI PESONEN: Jalostetaan

Lisätiedot

Monikäyttöinen paperi. Paperi

Monikäyttöinen paperi. Paperi Monikäyttöinen paperi Paperi 1 Johdanto Monet tuotteet ovat meille välttämättömiä, mutta kulutustottumuksia on muutettava. Uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä ja ilmastoa lämmittäviä hiilidioksidipäästöjä

Lisätiedot

TAVOITTEENA KAINUULAINEN GLOKAALI BIOTALOUS

TAVOITTEENA KAINUULAINEN GLOKAALI BIOTALOUS Kainuun biotalouden nykytilaa ja tulevaisuuden kehittämisen painopisteitä tarkasteltiin kahdessa asiantuntijatyöpajassa helmimaaliskuussa 2014. Biotalouden osaalueista tarkasteltiin bioenergiaa, biokaasua,

Lisätiedot