METSÄSEKTORI SUOMESSA JA KYMENLAAKSOSSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "METSÄSEKTORI SUOMESSA JA KYMENLAAKSOSSA"

Transkriptio

1 METSÄSEKTORI SUOMESSA JA KYMENLAAKSOSSA

2 Suomi KOKO SUOMI ON HYVIN METSÄINEN Metsää* on maapinta-alasta 86 %. Mikäli mukaan ei lasketa joutomaata**, metsän osuus maapinta-alasta on 67 %. Metsän osuus maapinta-alasta * Metsällä tässä tarkoitetaan metsätalousmaata, mihin kuuluvat metsämaa, kitumaa ja joutomaa. ** Joutomaa = puuston vuotuinen keskikasvu alle 0,1 m 3 /ha. Kaikissa maakunnissa metsää on maapintaalasta yli 60 %. Metsän osuus maapinta-alasta on Suomessa suurempi kuin missään muualla Euroopan unionissa (EU 27). Suomessa on metsää yli viisi kertaa Sveitsin pinta-ala! > 90 % % % < 70 % Lähde: Metsäntutkimuslaitos, FAO

3 Suomi PUUSTON MÄÄRÄ LISÄÄNTYY JATKUVASTI Suomen metsissä on yhteensä puuta yli 2 miljardia kuutiometriä. Puuston määrä metsä- ja kitumaalla* * Kitumaa = puuston vuotuinen keskikasvu 0,1 1 m 3 /ha Pohjoisessa metsät peittävät suuremman osuuden maa-alasta kuin etelässä. Etelässä on puuta hehtaaria kohden enemmän. Puusto kasvaa vuosittain enemmän kuin sitä hakataan. Suomessa puuta kasvaa vuosittain niin paljon, että sen yhden tunnin kasvusta saisi kasattua jalkapallokentän kokoiselle alueelle 1,5 metrin korkuisen puupinon. > 140 m 3 /ha m 3 /ha m 3 /ha m 3 /ha Lähde: Metsäntutkimuslaitos

4 SUOMI ON MERKITTÄVÄ METSÄTEOLLISUUSMAA Suomi Maailman kymmenen suurimman metsäteollisuusyrityksen joukossa on kaksi ja Euroopan kymmenen suurimman joukossa kolme suomalaista. Vuonna 2009 noin 90 % Suomen paperin ja kartongin tuotannosta ja noin 70 % sahateollisuuden tuotannosta vietiin ulkomaille. Suomi on maailman toiseksi suurin paperin ja kartongin viejämaa. Suomen osuus maailman... Lähde: Metsäntutkimuslaitos, FAO, Metsäteollisuus ry Suomessa tuotetuilla paperi tuotteilla tyydytetään 100 miljoonan ja puutuotteilla 50 miljoonan ihmisen kulutustarpeet. paino- ja kirjoituspaperin viennistä paperin ja kartongin viennistä metsäteollisuustuotteiden viennistä metsien hakkuista metsäalasta puuston määrästä pinta-alasta 17,0 11,0 7,0 1,6 0,6 0,5 0,2 %

5 Suomi VALTAOSASSA SUOMEA METSÄTEOLLISUUS ON MERKITTÄVIN TEOLLISUUDENALA ARVON- * Arvonlisäys tarkoittaa bruttotuotosta, josta on vähennetty tuotannossa käytettyjen välituotteiden arvo. Toimialojen yhteenlasketut arvonlisäykset muodostavat alueen bruttokansantuotteen. ** Sisältää puutavaran ja puutuotteiden valmistuksen ja massan, paperin ja paperi tuotteiden valmistuksen. Lähde: Tilastokeskus LISÄYKSELLÄ* MITATEN Maa- ja metsätalouden ja metsäteollisuuden arvonlisäys 2000-luvulla Maatalous Metsätalous Metsäteollisuus METSÄSEKTORI Elektroniikka- ja sähkötuoteteollisuus Koneiden ja laitteiden valmistus Metalliteollisuus Öljy-, muovi- ja kemianteollisuus Elintarviketeollisuus Kulkuneuvojen valmistus Mineraaliteollisuus Tekstiili- ja nahkateollisuus 0,8 0,8 1,1 1,7 1,7 3,0 2,9 2,7 6,0 4,3 6,0 Metsätalous ja maatalous ovat alkutuotantoa. Metsätalous ja metsäteollisuus muodostavat yhdessä METSÄSEKTORIN. Nimellisen arvonlisäyksen muutos 1990-luvun keskiarvosta 0,4 Miljoona euroa

6 Suomi PUU TUO MAAKUNTIIN RAHAA Metsänomistajat saivat tuloja puun myynnistä 1,9 miljardia euroa vuonna Yksityismetsänomistajien osuus tästä oli 82 %. 80 % yksityismetsien puunmyyntituloista jää metsän sijaintimaakuntaan. Yksityismetsien bruttokantorahatulot* metsäkeskuksittain (2008) * Bruttokantorahatulo tarkoittaa puun myynnistä saatujen tulojen sekä omaan käyttöön otetun puun arvon summaa. Lähde: Metsäntutkimuslaitos (Metinfo), Kansallinen metsäohjelma 2015 (MMM) Etelä-Savo Häme-Uusimaa Pohjois-Savo Keski-Suomi Lounais-Suomi Kaakkois-Suomi Pohjois-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Pirkanmaa Pohjois-Karjala Rannikko Lappi Kainuu Ahvenanmaa Miljoona euroa

7 Suomi METSÄT TYÖLLISTÄVÄT METSÄSEKTORILLA JA SEN ULKOPUOLELLA Metsäsektorin osuus Suomen työllisistä vuonna 2007 * Sisältää metsätalouden, puutavaran ja puutuotteiden valmistuksen sekä massan, paperin ja paperituotteiden valmistuksen. ** On arvioitu, että yhtä metsäteollisuuden työpaikkaa kohti syntyy 1,6 työpaikkaa metsäsektorin ulkopuolella. Lähde: Tilastokeskus, Metsäteollisuus ry, Metsäntutkimuslaitos Vuonna 2008 Suomen työllisistä 3,4 % työskenteli metsäsektorilla*. Välittömästi metsäsektorilla töissä oli noin henkilöä. Metsäteollisuudessa ~ Metsätaloudessa ~ Metsäsektorin kokonaistyöllistävyys** on jopa yli suomalaista Mutta hei! Mitä kaikkia kerrannaisvaikutuksia metsäsektorilla onkaan? Ainakin puutavaran kuljetuksissa on ihmisiä töissä ja palvelualoilla > 10 % 7,5 10 % 5 7,5 % 2,5 5 % 0 2,5 %

8 Suomi SUOMEN METSÄT TARJOAVAT AINESPUUN LISÄKSI Energiapuuta Vuonna 2008 noin 21 % Suomessa kulutetusta energiasta tuotettiin puuperäisillä polttoaineilla. Osuus on lähes yhtä suuri kuin öljyn osuus ja suurempi kuin ydinenergian osuus. EU:n asettamien ympäristötavoitteiden mukaisesti puupolttoaineen ja muiden uusiutuvien energialähteiden osuutta pyritään lisäämään tulevaisuudessa. Riistaa Riistasaaliin laskennallinen arvo vuonna 2008 oli 73 milj.. Suomalaiset kuluttivat hirvenlihaa noin 2 kiloa henkeä kohden (naudan- ja vasikanlihaa noin 18 kg/hlö). Keräilytuotteita Suomessa kerätään vuosittain noin 40 milj. kg (vajaat 8 kg/hlö) metsämarjoja ja 2 10 milj. kg (n. 1 kg/hlö) metsäsieniä. Lisäksi metsistä kerätään esimerkiksi koristejäkälää. Vuonna 2008 jäkälän vientitulot olivat noin 1 milj.. Retkeily-, ulkoilu- sekä matkailumahdollisuuksia Lähteitä: Metsäntutkimuslaitos, Tilastokeskus, Maaja metsätalousministeriön tietopalvelu

9 KYMENLAAKSO Meillä metsäteollisuus on suurin teollisuuden toimiala!

10 Kymenlaakso SUOMESSA ENITEN METSÄÄ OMISTAVAT YKSITYISET IHMISET Eri omistajaryhmien osuus metsistä* Kymenlaaksossa ja koko Suomessa Valtion metsät ovat pääosin Pohjois-Suomessa. Kymenlaakso Koko maa Yhteisöt 6 % Yhtiöt 11 % Valtio 3 % Valtio 35 % Yksityiset 52 % * Metsällä tässä tarkoitetaan metsätalous maata, mihin kuuluvat metsä maa, kitumaa ja joutomaa Lähde: Metsäntutkimuslaitos, (Metinfo) Yksityiset 80 % Yhtiöt 8 % Yhteisöt 5 %

11 Kymenlaakso METSÄSEKTORIN OSUUS ARVONLISÄYKSESTÄ (2007) metsätalous massa- ja paperiteollisuus* puutuoteteollisuus huonekaluteollisuus** Etelä-Karjala Kainuu Etelä-Savo Lappi Keski-Suomi KYMENLAAKSO Pohjois-Karjala Päijät-Häme Pohjois-Savo Satakunta Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Pirkanmaa Koko maa Pohjois-Pohjanmaa Kanta-Häme Keski-Pohjanmaa Itä-Uusimaa Varsinais-Suomi Uusimaa Ahvenanmaa 25,8 18,9 17,3 17,1 15,8 13,5 13,1 12,4 11,7 9,7 8,6 8,6 7,9 7,1 7,0 7,0 5,6 4,1 3,4 2,7 1, % Lähde: Tilastokeskus * Massa- ja paperiteollisuudessa on tässä kaaviossa mukana kustantaminen ja painaminen, koska joissakin maakunnissa niiden erottaminen vaarantaisi tietosuojan. Vuonna 2007 kustantamisen ja painamisen osuus Suomen metsäsektorin arvonlisäyksestä oli 18 %. ** Huonekaluteollisuudessa on tässä mukana kaikki huonekalut. Puuvalmisteisten huonekalujen osuutta ei pystytä tilastollisesti erottelemaan.

12 Kymenlaakso METSÄTALOUDEN JA -TEOLLISUUDEN ARVONLISÄYS KYMENLAAKSOSSA VERRATTUNA MUIHIN TEOLLI- SUUDEN TOIMIALOIHIN JA MAATALOUTEEN (2007) * Metsäteollisuus sisältää tässä kaaviossa myös kustantamisen ja painamisen, koska joissakin maakunnissa sen erottaminen vaarantaisi tietosuojan. Vuonna 2007 kustantamisen ja painamisen osuus Suomen metsä sektorin arvonlisäyksestä oli 18 %. Huone kaluteollisuus ei sisälly metsäteollisuuteen vaan se esitetään erikseen. Maatalous Metsätalous Metsäteollisuus* METSÄSEKTORI Elektroniikka- ja sähköteollisuus Koneiden ja laitteiden valmistus Metalliteollisuus Öljy-, muovi- ja kemianteollisuus Elintarviketeollisuus Kulkuneuvojen valmistus Mineraaliteollisuus Tekstiili- ja nahkateollisuus Huonekaluteollisuus Muu teollisuus Miljoona euroa Lähde: Tilastokeskus Lähes kaikissa maakunnissa metsäsektorin arvonlisäys on suurin tai toiseksi suurin!

13 Kymenlaakso METSÄSEKTORIN MERKITYS TYÖLLISTÄJÄNÄ (2007) metsätalous massa- ja paperiteollisuus* puutuoteteollisuus huonekaluteollisuus** Etelä-Karjala Päijät-Häme Etelä-Savo Kainuu Keski-Suomi KYMENLAAKSO Lappi Pohjois-Karjala Pohjois-Savo Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Pirkanmaa Pohjanmaa Satakunta Koko maa Pohjois-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Itä-Uusimaa Varsinais-Suomi Uusimaa Ahvenanmaa 10,6 (5900) 10,0 9,3 8,9 8,4 7,5 (6000) 7,3 6,8 6,7 6,1 5,3 5,2 (11400) 5,1 5,0 5,0 (125000) 4,8 4,6 4,1 3,0 2,6 1,9 (340) % Lähde: Tilastokeskus * Massa- ja paperiteollisuudessa on tässä kaaviossa mukana kustantaminen ja painaminen, koska joissakin maakunnissa niiden erottaminen vaarantaisi tietosuojan. Vuonna 2007 kustantamisen ja painamisen osuus Suomen metsäsektorin työllisistä oli 25 %. ** Huonekaluteollisuudessa on mukana kaikki huonekalut. Puuvalmisteisia huonekaluja ei pystytä tilastollisesti erottelemaan.

14 Kymenlaakso KYMENLAAKSON OSUUS VUONNA ,4 % Suomen metsistä* (0,4 milj. ha), 3,1 % Suomen markkinahakkuista (1,8 milj. m 3 ), 7,3 % Suomen metsäteollisuuden arvonlisäyksestä (548 milj. ). * Metsällä tässä tarkoitetaan metsätalous maata, mihin kuuluvat metsä maa, kitumaa, joutomaa sekä metsätiet ja puuvarastot jne. Meillä maa-alasta 72 % on metsää* ja metsäteollisuus on suurin teollisuuden toimiala. Lähde: Metsäntutkimuslaitos, Tilastokeskus

12 Metsäsektori kansantaloudessa

12 Metsäsektori kansantaloudessa Metsäsektori kansantaloudessa Odotettuja merkkejä noususuhdanteen alusta ei näkynyt vuonna 2013. Kansantalouden tilinpidon ennakkotietojen mukaan volyymilla mitattu bruttokansantuote laski prosentin edellisvuodesta.

Lisätiedot

Yritysrekisterin vuositilasto 2010

Yritysrekisterin vuositilasto 2010 Yritykset 2011 Yritysrekisterin vuositilasto 2010 Yritysten määrä ja henkilöstö väheni, mutta liikevaihto kasvoi vuonna 2010 Suomessa toimi Tilastokeskuksen yritysrekisterin mukaan 318 951 yritystä vuonna

Lisätiedot

Metsät ja metsätalous Suomessa. Maa- ja metsätalousministeriö

Metsät ja metsätalous Suomessa. Maa- ja metsätalousministeriö Metsät ja metsätalous Suomessa Maa- ja metsätalousministeriö 70 0'0"E Metsät ovat hyvinvoinnin lähde Suomi kuuluu maailman metsäisimpiin maihin. Metsät peittävät kolme neljäsosaa Suomen maapinta-alasta.

Lisätiedot

Pk-yritysten rooli Suomessa 1

Pk-yritysten rooli Suomessa 1 Pk-yritysten rooli Suomessa 1 1 Yritysten määrä on kasvanut 2 Yritystoiminta maakunnittain 3 Pk-yritykset tärkeitä työllistäjiä 4 Tutkimus- ja kehityspanostukset sekä innovaatiot 5 Pk-sektorin rooli kansantaloudessa

Lisätiedot

3 Metsätalous. 3.1 Puuvarojen käyttö

3 Metsätalous. 3.1 Puuvarojen käyttö 3 Metsätalous 3.1 Puuvarojen käyttö Suomen metsävarat ovat runsaat ja riittävät tyydyttämään teollisuuden puuntarpeen koivua lukuun ottamatta. Koivua käytetään lähes 50 prosenttia enemmän kuin sitä sisältyy

Lisätiedot

Muistio 1 Alueellinen kulttuurisatelliitti 2008-09 1(9) aku alanen 28.10.2012

Muistio 1 Alueellinen kulttuurisatelliitti 2008-09 1(9) aku alanen 28.10.2012 1(9) Kulttuurin tuotanto maakuntatasolla 2008-2009 yleistilanteen esitys Kulttuurisiksi katsottavien alojen taloudellinen toiminta on jakautunut Suomessa hyvin epätasaisesti alueellisesti, paljon koko

Lisätiedot

Kansallinen metsäohjelma. Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös

Kansallinen metsäohjelma. Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös Kansallinen metsäohjelma 2015 Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös 32008 Kansallinen metsäohjelma 2015 Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä Valtioneuvoston

Lisätiedot

Suomen metsäteollisuuden rakenne - muutos ja sen vaikutukset

Suomen metsäteollisuuden rakenne - muutos ja sen vaikutukset Suomen metsäteollisuuden rakenne - muutos ja sen vaikutukset 20.9.2009 Suomen metsäala on merkittävässä käännekohdassa. Sen taustalla ovat mm. mullistukset metsäteollisuustuotteiden kansainvälisillä markkinoilla,

Lisätiedot

19.8.2010 versio 1.3 METSÄALA TARJOAA MONIPUOLISIA JA KESTÄVIÄ RATKAISUJA TULEVAISUUDEN HAASTEISIIN

19.8.2010 versio 1.3 METSÄALA TARJOAA MONIPUOLISIA JA KESTÄVIÄ RATKAISUJA TULEVAISUUDEN HAASTEISIIN 19.8.2010 versio 1.3 METSÄALA TARJOAA MONIPUOLISIA JA KESTÄVIÄ RATKAISUJA TULEVAISUUDEN HAASTEISIIN Tarkistettu Kansallinen metsäohjelma 2015 Kansallinen metsäohjelma 2015 on valtioneuvoston 23.3.2008

Lisätiedot

Liitetaulukko 20. Puuston runkolukusarjat puulajeittain.

Liitetaulukko 20. Puuston runkolukusarjat puulajeittain. Liitetaulukko 20. Puuston runkolukusarjat puulajeittain. Ahvenanmaa Metsämaa Mänty 316,8 35,2 113,0 12,6 187,7 20,9 101,1 11,2 66,5 7,4 47,4 5,3 30,0 3,3 19,2 2,1 10,2 1,1 8,2 0,9 900,0 Kuusi 189,6 31,9

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2011

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2011 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2012 Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2011 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot kasvaneet maltillisesti Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot ylittivät 7 miljardin

Lisätiedot

Tuomas Santasalo Katja Koskela TUKKUKAUPPA SUOMESSA 2009

Tuomas Santasalo Katja Koskela TUKKUKAUPPA SUOMESSA 2009 Tuomas Santasalo Katja Koskela TUKKUKAUPPA SUOMESSA 2009 Tukkukaupan toimiala on Suomessa viime vuosina kehittynyt varsin voimakkaasti ja kirjassa kuvataan tätä kehitystä sekä toimintatapojen muutosta.

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2012

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2012 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2013 Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2012 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoissa mittava vähennys vuonna 2012 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot olivat 6,8

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08372-11. Energia- ja ympäristöturpeen kysyntä ja tarjonta vuoteen 2020 mennessä. Luottamuksellisuus:

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08372-11. Energia- ja ympäristöturpeen kysyntä ja tarjonta vuoteen 2020 mennessä. Luottamuksellisuus: TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08372-11 Energia- ja ympäristöturpeen kysyntä ja tarjonta vuoteen 2020 mennessä Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Martti Flyktman Julkinen 2 (44) 3 (44) ALKUSANAT VTT selvitti Turveteollisuusliitto

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2012

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2012 Kauppa 2013 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2012 Kuvio 1. Viennin ja tuonnin arvot maakunnittain v. 2012 Figur 1. Export och import efter landskap år 2012 Uusimaa - Nyland Varsinais-Suomi

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 CCI 2007 FI 06 RPO 001 Hyväksytty 10.8.2007 Muutettu 14.4.2008,

Lisätiedot

Puun hintojen nousun vauhdittama puukauppa jatkui vilkkaana marraskuussa.

Puun hintojen nousun vauhdittama puukauppa jatkui vilkkaana marraskuussa. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Puukauppa marraskuu 2004 Toimittaja: Mika Mustonen 17.12.2004 751 Hintojen nousu piristi puukauppaa Puun

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 CCI 2007 FI 06 RPO 001 Hyväksytty 10.8.2007 Muutettu 14.4.2008,

Lisätiedot

Aikajana. Keski-Suomen

Aikajana. Keski-Suomen 2 KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN KEHITYSKUVA 4 KESKI-SUOMEN TALOUDEN RAKENNE 6 KESKI-SUOMEN AVAINALAT 8 KESKI-SUOMEN TOIMIALARYHMÄT 9 KESKI-SUOMEN PLUSSAT, MIINUKSET JA KYSYMYSMERKIT 10 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

Lisätiedot

Uusiutuva energia. Jari Kostama 1.6.2011 Helsinki

Uusiutuva energia. Jari Kostama 1.6.2011 Helsinki Uusiutuva energia - mahdollisuus vai haavekuva? Jari Kostama 1.6.2011 Helsinki Esityksen sisältö Miksi uusiutuvaa energiaa halutaan lisätä? Suomen tavoite ja keinot Metsä- ja tuulienergiaa EU:n energian

Lisätiedot

Alueellisen innovaatiojärjestelmän vaikuttavuuden vahvistaminen

Alueellisen innovaatiojärjestelmän vaikuttavuuden vahvistaminen Alueellisen innovaatiojärjestelmän vaikuttavuuden vahvistaminen Tarkastelussa osaamisintensiivisten asiantuntijapalveluiden (KIBS) käyttäminen ja tuottaminen Toni Saarivirta Anmari Viljamaa Seliina Päällysaho

Lisätiedot

13 Kansainvälisiä metsätilastoja

13 Kansainvälisiä metsätilastoja 13 Kansainvälisiä metsätilastoja Maailman maapinta-alasta noin kolmannes, hieman yli neljä miljardia hehtaaria, on metsien peitossa. Metsäpinta-alaltaan suurimmat maat ovat Venäjä, Brasilia ja Kanada,

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 CCI 2007 FI 06 RPO 001 Hyväksytty 10.8.2007 Muutettu 14.4.2008,

Lisätiedot

PEFC-ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009*

PEFC-ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009* PEFC-ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009* Sisältö: 1. Johdanto: Metsien hoito ja käyttö Suomessa 2008... 2 1.1 Metsien merkitys

Lisätiedot

Metsäalan strateginen ohjelma ja bioenergia-alan edistäminen

Metsäalan strateginen ohjelma ja bioenergia-alan edistäminen Metsäalan strateginen ohjelma ja bioenergia-alan edistäminen Bioenergia-alan toimialapäivät 31.3.2011 Noormarkussa Sixten Sunabacka Strateginen johtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen

Lisätiedot

Hakata vai säästää. metsät ja ilmastonmuutos. Pekka Kauppi Hannes Mäntyranta JULKAISTU MARRASKUUSSA 2014

Hakata vai säästää. metsät ja ilmastonmuutos. Pekka Kauppi Hannes Mäntyranta JULKAISTU MARRASKUUSSA 2014 Hakata vai säästää metsät ja ilmastonmuutos JULKAISTU MARRASKUUSSA 2014 Pekka Kauppi Hannes Mäntyranta Kirjoittajat Pekka Kauppi Metsänhoitaja ja ympäristönsuojelun professori Pekka Kauppi on urallaan

Lisätiedot

Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla

Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla Suomen PEFC-standardi Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009 9.11.2009 Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen

Lisätiedot

13 Kansainvälisiä metsätilastoja

13 Kansainvälisiä metsätilastoja 13 Kansainvälisiä metsätilastoja Maailmassa on metsiä hieman yli neljä miljardia hehtaaria, ja ne peittävät maapallon maapintaalasta kolmanneksen. Metsäpinta-alaltaan suurimmat maat ovat Venäjä, Brasilia

Lisätiedot

Teollisuustuotannon teknologinen taso ja aluekehitys 1

Teollisuustuotannon teknologinen taso ja aluekehitys 1 Kansantaloudellinen aikakauskirja 97. vsk. 2/2001 ARTIKKELEITA Teollisuustuotannon teknologinen taso ja aluekehitys 1 Timo Lautanen Ph.D. Joensuun yliopisto, Karjalan tutkimuslaitos 1. Johdanto S uomessa

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2013

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2013 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2014 Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2013 Tutkimus- ja kehittämismenot laskevat etenkin yrityksissä Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot olivat Tilastokeskuksen

Lisätiedot