Ajankohtaista työ- ja elinkeinoministeriöstä sekä MSO:sta. SISÄ-SUOMEN METSÄPÄIVÄ 2012 JÄMSÄSSÄ Sixten Sunabacka

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ajankohtaista työ- ja elinkeinoministeriöstä sekä MSO:sta. SISÄ-SUOMEN METSÄPÄIVÄ 2012 JÄMSÄSSÄ Sixten Sunabacka 31.8.2012"

Transkriptio

1 Ajankohtaista työ- ja elinkeinoministeriöstä sekä MSO:sta SISÄ-SUOMEN METSÄPÄIVÄ 2012 JÄMSÄSSÄ Sixten Sunabacka

2 Sisältö TEM:in t ja metsäala Metsäalan strategisen n tilanne Puutuote- ja sahateollisuuden kehittäminen 2

3 Ajankohtaiset metsäalaa koskevat t ja strategiat TEM:issä Metsäalan strateginen, MSO - Puurakentamis Cleantechin strateginen Puhtaan energian Energia- ja ilmastopoliittisen strategian päivitys Cleantech Rohkeat ja älykkäät ratkaisut Vientimme sakkaa ja tuontituotteet kallistuvat tarvitaan uutta otetta Suomen kauppatase 2011 oli heikoin 35 vuoteen Luonnonvarastrategia ja biotalouden koordinaatio Lähde: Suomen Pankki, *tammi-marraskuu 2 3

4 Ajankohtaiset metsäalaa koskevat t ja strategiat TEM:issä Cleantech Rohkeat ja älykkäät ratkaisut Metsäalan strateginen, MSO -Puurakentamis Cleantechin strateginen Puhtaan energian Energia- ja ilmastopoliittisen strategian päivitys Luonnonvarastrategia ja biotalouden koordinaatio 4

5 MSO-raportin tarkoitus ja sisältö Perusta Suomen metsäalan kilpailukyvyn ja uudistumisen edistämiseksi Paketti MSO:sta, metsäalan toimintaympäristöstä, mahdollisuuksista ja haasteista sekä priorisoiduista toimenpiteistä Fokus on hallitusssa määritellyissä ja MSO:n neuvottelukunnassa tarkennetuissa tavoitteissa 1. puurakentamisen ja puutuoteratkaisujen lisääminen 2. perusmetsäteollisuuden jalostusasteen nostaminen ja toimintojen vahvistaminen 3. uuden yritystoiminnan luominen innovaatiolla ja uusilla tuotteilla 4. puunkäytön lisääminen sekä metsä- ja energiateollisuuden puunhankinnan pullonkaulojen poistaminen 5

6 MSO:n painopiste Puurakentaminen Uusia puukerrostaloasuntoja on suunnitteilla Suomessa on rakennettu noin 600 puukerrostaloasuntoa Puurakentamisratkaisuja tarjoavat yritykset ja rakennusliikkeet ovat aktivoituneet Suomalaisista 4/5 pitää puurakentamista myönteisenä asiana Puurakentamisen osaamisen taso on selvitetty ja kehittämissuunnitelma on tehty Espoo/Aalto-yliopisto/TEM yhteistyöhanke etenee suunnitellusti 6

7 MSO-raportin keskeisimmät havainnot Suurimmat mahdollisuudet ovat : Puurakentaminen kotimaassa ja puutuotteiden vienti lähimarkkinoille Uudet puubiomassaan perustuvat innovaatiot (bioöljy, liikennepolttoaineet, biohiili, biokaasu, komposiitit ) mahdollistavat myös uutta pkyritystoimintaa Puunkäytön lisääminen (nykykapasiteetilla ja uusilla investoinneilla) Suurimmat haasteet ovat: Koko metsäalan kilpailukyky. Sahateollisuuden tilanne on erityisen huolestuttava Raaka-aineen saatavuus ja tuotemarkkinoiden epävarmuus Uudistumista jarruttavat rakenteet ja perinteiset toimintatavat Innovatiivisen pk-teollisuuden puuttuminen 7

8 Toimenpide 1/2 Noin 20 teeman alle on määritelty, ajoitettu ja vastuutettu noin 60 konkreettista toimenpidettä Puurakentaminen ja puutuotteet Puutuotealan kasvu ja kansainvälistyminen Puubrändi ( Puun tarina ) Asiakaslähtöinen ja kilpailukykyinen puurakentaminen Osaaminen, tutkimus- ja kehitysyhteistyö Uudet yritystoiminnot ja tuotteet Yhteinen tulevaisuudenkuva (biotalousstrategian teollisuusosio) Kasvuyritystoiminta (yrityskiihdyttämö) Pilotit ja demot, kaupallistaminen Pk- ja suuryritysten kumppanuus Perusmetsäteollisuus Kilpailukyky, imago ja investoinnit Infrastruktuuri Mekaaninen metsäteollisuus; markkinat, raaka-aine Metsätalous, puu- ja palvelumarkkinat Perusmetsäteollisuus Puu-/puubiomassatuotteet, puurakentaminen 8

9 Toimenpide 2/2 Metsäpalveluliiketoiminta Uutta teknologiaa, asiakaslähtöisistä palvelua Hyvinvointi- ja luontopalvelut; toimijakettä ja tuki Metsänomistamisesta metsäyrittäjäksi Puunkäyttö ja puunhankinta Metsätalouden aktivointi, metsänomistusrakenne ja metsäelinkeinotoiminta Uudistettu puukauppa ja sähköiset palvelut Rautatieterminaalit, maantieterminaalit ja puutavaran autokuljetus Energiapuu; uudet tekniikat, toimintamallit, hyväksyttävyys ja viestintä Metsätalous, puuja palvelumarkkinat Perusmetsäteollisuus Puu/puubiomassatuotteet, puurakentaminen 9

10 Sahateollisuuden kriisi Suomi on menettänyt merkittävästi markkinaosuuksia Sahateollisuuden menestyminen on tärkeää koko metsä- ja energiasektorille Suomen sahateollisuuden kilpailukyky on entisestään heikentynyt Kilpailukyvyn markkinoilla ja kotimaan kustannustehokkuuden pitää parantua Lähde: Indufor Suomen ja kilpailijamaiden sahatavaran tuotantomäärän kehitys Saksa Venäjä Ruotsi Itävalta Kanada Suomi 1% 0% -1% -2% -3% -4% Suomen sahateollisuuden osittaistuottavuuksien vuotuinen kehitys Raaka-aine Energia Työ Pääoma

11 Sahateollisuuden kriisin ratkaisun avaimet Kotimaan kustannustehokkuuden parantaminen 1. Puun saatavuuden parantaminen metsänomistusrakennetta ja puukauppaa kehittämällä 2. Puunhankinnan ja logistiikan tehostaminen 3. Kustannuskilpailukyvyn tukeminen politiikkatoimilla (verojen palautukset, poisto-oikeudet, tappioiden vähennykset) 4. Toimialarakenteen ja tehokkuuden kehittäminen toimialajärjestelyin (Alan toimijoiden sisäinen asia) Kilpailukyvyn parantaminen markkinalähtöisesti 1. Kotimaan sahatavaran kysynnän lisääminen (puurakentaminen, julkinen rakentaminen) 2. Kansainvälisen markkinoinnin ja vaikuttamisen tehostaminen (markkinoilla tapahtuvien muutosten selvittäminen, puubrändin rakentaminen, vaikuttamisen tehostaminen)

12 Puutuote- ja sahateollisuuden kilpailukyvyn parantamisen vaikutukset (karkea arvio) Puukerrostalot + 20 %, puujalosteiden vienti milj., sahatavaran vienti + 2 milj. m3/v Ainespuun hakkuiden lisäystä Energiapuuta lisää (metsähaketta, kuorta, purua) Sahatavaran ja puutuotejalosteiden vienti Kantorahatuloja Korjuu-, kuljetusmaksuja ja palkkoja Puurakentamisen ja puutuotteiden viennin lisäyksestä; Uusia työpaikkoja Suomen vaihtotaseen parantuminen 13 milj. m3/v 2 milj. m3/v milj. /v > 400 milj. /v milj. /v milj.

13 Liitteet

14 Ajankohtaiset metsäalaa koskevat t ja strategiat TEM:issä Metsäalan strateginen, MSO - Puurakentamis Cleantech alan toimialat: Cleantechin strateginen Puhtaan energian Cleantech Rohkeat ja älykkäät ratkaisut Energia- ja ilmastopoliittisen strategian päivitys Luonnonvarastrategia ja biotalouden koordinaatio Lähde: Gaia 14

15 Ajankohtaiset metsäalaa koskevat t ja strategiat TEM:issä Metsäalan strateginen, MSO - Puurakentamis Cleantechin strateginen Puhtaan energian Cleantech Rohkeat ja älykkäät ratkaisut Energia- ja ilmastopoliittisen strategian päivitys Ohjelman tavoitteet: Ohjelma vauhdittaa suomalaisyrityksiä kestävään kasvuun ja uudistumiseen cleantechin avulla. Tavoitteena on synnyttää Suomeen uutta puhtaan teknologian työpaikkaa vuoteen 2020 mennessä ja kaksinkertaistaa cleantech-yritysten yhteenlaskettu liikevaihto n. 20 miljardista eurosta 40 miljardiin euroon vuoteen 2018 mennessä. Luonnonvarastrategia ja biotalouden koordinaatio 15

16 Ajankohtaiset metsäalaa koskevat t ja strategiat TEM:issä Cleantech Rohkeat ja älykkäät ratkaisut Metsäalan strateginen, MSO - Puurakentamis Cleantechin strateginen Ohjelman tavoitteet: 1. Suomen vaihtotaseen tasapainottaminen 2. Uusiutuvan energian osuuden kasvattaminen ja innovaatioiden synnyttäminen ja kaupallistaminen Puhtaan energian Energia- ja ilmastopoliittisen strategian päivitys Luonnonvarastrategia ja biotalouden koordinaatio Lähde: Suomen Pankki, *tammi-marraskuu 16

17 Ajankohtaiset metsäalaa koskevat t ja strategiat TEM:issä Cleantech Rohkeat ja älykkäät ratkaisut Metsäalan strateginen, MSO - Puurakentamis Cleantechin strateginen Puhtaan energian Energia- ja ilmastopoliittisen strategian päivitys Luonnonvarastrategia ja biotalouden koordinaatio Ohjelman tavoitteet: 1. Suomen vaihtotaseen tasapainottaminen 2. Uusiutuvan energian osuuden kasvattaminen ja innovaatioiden synnyttäminen ja kaupallistaminen 3. Tuontienergialaskun vähentäminen kolmanneksella 2025 mennessä - Mineraaliöljy - 20 % => biodiesel - Kivihiili 0 % => biovoima - Maakaasu -10 %=> (puu)biokaasu - Sähkön tuonti Lisää energiapuuta? Ministeri Häkämies esittelee n energia- ja ilmastostrategian päivityksen yhteydessä 17

18 Ajankohtaiset metsäalaa koskevat t ja strategiat TEM:issä Cleantech Rohkeat ja älykkäät ratkaisut Metsäalan strateginen, MSO - Puurakentamis Cleantechin strateginen Puhtaan energian Energia- ja ilmastopoliittisen strategian päivitys Luonnonvarastrategia ja biotalouden koordinaatio Edellinen valmistui % uusiutuvan energian velvoite Aiheita: EU:n politiikka 2020 jälkeen Energiatehokkuus Varautuminen päästöjen lisävähennyksiin Uusiutuvan energian lisätoimet Turpeen käyttö Öljyriippuvuuden vähentäminen Maakaasun aseman turvaaminen Energiamarkkinakehitys Sähkön omavaraisuus Kaukolämpö Aikataulu: 2012 loppuun mennessä 18

19 Ajankohtaiset metsäalaa koskevat t ja strategiat TEM:issä Cleantech Rohkeat ja älykkäät ratkaisut Metsäalan strateginen, MSO - Puurakentamis Cleantechin strateginen Puhtaan energian Energia- ja ilmastopoliittisen strategian päivitys Älykäs ja vastuullinen luonnonvaratalous selonteko eduskunnalle joulukuussa 2010 Kataisen hallitusssa; luonnonvarastrategian linjaukset päivitetään vaalikauden aikana Suomelle biotalousstrategia? Luonnonvarastrategian ja -selonteon rakenne Luonnonvarastrategia ja biotalouden koordinaatio 19