Valtiontuki N 777/2001 Suomi Tukiohjelmat valtiontuen myöntämiseksi elokuville ja muulle audiovisuaaliselle tuotannolle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtiontuki N 777/2001 Suomi Tukiohjelmat valtiontuen myöntämiseksi elokuville ja muulle audiovisuaaliselle tuotannolle"

Transkriptio

1 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel C(2001)4474fin Asia: Valtiontuki N 777/2001 Suomi Tukiohjelmat valtiontuen myöntämiseksi elokuville ja muulle audiovisuaaliselle tuotannolle Arvoisa vastaanottaja 1. Menettely (1) Suomi ilmoitti 27. marraskuuta 2001 päivätyllä kirjeellä elokuvia ja muuta audiovisuaalista tuotantoa koskevista tukiohjelmistaan. 2. Elokuvatuotannon tukea koskeva Suomen lainsäädäntö (3) Suomessa elokuvien valtiontuesta säädetään laissa elokuvataiteen edistämisestä (28/2000) ja asetuksessa elokuvataiteen edistämisestä. Laissa säädetään yleisperiaatteet, joita sovelletaan valtiontuen myöntämiseen elokuvatuotantoon ja Suomen elokuvasäätiön asemaan järjestelmässä. Lain mukaan opetusministeriö voi osoittaa Suomen elokuvasäätiölle valtion varoja elokuvan ja muun kuvaohjelman valmistamisen ja jakelun tukemiseksi sekä elokuvakulttuurin edistämiseksi. Toisaalta asetuksessa säädetään, että valtion elokuvataidetoimikunta (joka on valtion taidetoimikuntiin kuuluva asiantuntijaelin), voi myöntää elokuvien ja muiden kuvaohjelmien tuottajille erityistä laatutukea tunnustuksena luovan työn korkeasta laadusta. (4) Suomen elokuvasäätiö on antanut kaksi tukiohjeistoa: tuotantotuen tukiohjeet [ks. 3. a jakso jäljempänä] ja kansainvälisen toiminnan, esitys- ja levitystoiminnan ja muun elokuvakulttuurin tukiohjeet [ks. d, e, f ja g jakso ]. (5) Tukiohjeiden mukaan säätiön tavoitteena on edistää korkeatasoista, monipuolista ja omaperäistä suomalaista elokuvatuotantoa. Tukea voidaan myöntää hakemuksesta pitkiä, lyhyitä ja sarjamuotoisia näytelmä-, dokumentti-, animaatio- ja lastenelokuvia varten. Tukea ei voida myöntää "televisio-ohjelmien lähetystoiminnan harjoittajalle tai yhtiölle, jossa yksi tai useampi televisiotoiminnan harjoittaja on osakkaana 15%:n tai sitä Ulkoministeri Erkki TUOMIOJA Laivastokatu 22 FIN HELSINKI Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles/Wetstraat 200, B-1049 Bryssel - Belgia. Puhelin: vaihde (32-2) Teleksi COMEU B Sähkeosoite: COMEUR Brussels

2 suuremmalla osuudella, eikä valtion laitokselle, kunnalle tai seurakunnalle eikä valtioenemmistöiselle yhtiölle tai edellä mainittuihin verrattavalle yhteisölle taikka laitokselle. Tukea ei myöskään voida myöntää sellaista tuotantoa varten, jonka tarkoituksena on jonkin tuotteen, tuoteryhmän tai palvelun taikka niihin verrattavan kohteen markkinointi." (6) Tukiohjeissa ei esitetä tuen hakemiseen oikeutettujen henkilöiden tai yhtiöiden kansallisuutta koskevia määräyksiä. (7) Elokuvaa ja muuta kuvaohjelmaa koskevat tukiohjelmat eivät sisällä välineistöä kuten filmistudioita ja laboratorioita koskevia kriteereitä. (8) Kaikki Suomen elokuvasäätiön myöntämä tuki on avustusta. Näin ollen tukea ei tarvitse maksaa takaisin. 3. Ilmoitetut tukiohjelmat, joita Suomen elokuvasäätiön hallinnoi a) Tuotantotuki (9) i) Käsikirjoitustukea voidaan myöntää elokuvakäsikirjoituksen kirjoittamiseen. Tuki myönnetään avustuksena henkilölle tai ryhmälle taikka tuotantoyhtiölle. (10) ii) Kehittämistukea voidaan myöntää elokuvahankkeen kehittämiseen tuotantoyhtiölle, joka on elokuvan Suomen oikeuksien omistaja. Tuen kohteena voi olla mm. käsikirjoituksen kirjoituttaminen ja edelleen kehittäminen, tuotanto-, kuvaus- ja lavastussuunnitelmat sekä muut kustannusarvion ja rahoitusjärjestelyjen edellyttämät toimenpiteet. (11) iii) Tuotannon ennakkotukea voidaan myöntää tuotantoyhtiölle, joka on elokuvan Suomen oikeuksien omistaja, elokuvan valmistamiseksi. Tuki myönnetään ennen varsinaisen tuotannon aloittamista. Elokuvaa varten mahdollisesti myönnetty kehittämistuki lasketaan osaksi tuotannon ennakkotukea. Kustannusarvion tulee sisältää elokuvan tuotantokustannukset ensimmäiseen esityskopioon asti, mukaan lukien 10 prosentin varaus satunnaisiin kuluihin. Ennakkotukea voidaan myöntää enintään 70 prosenttia tuotantokustannuksista. (12) iv)tuotannon jälkitukea myönnetään tuotantoyhtiölle automaattisesti kotimaisen elokuvan katsojamäärän perusteella. Tuen tarkoituksena on alentaa tuottajan riskiä tämän tuottaessa elokuvan, jolle ei ole myönnetty ollenkaan tai vain vähän ennakkotukea, edistää elokuvan tehokasta levittämistä ja varmistaa osaltaan tuotannon jatkuminen pienen kielialueen vaikeilla markkinoilla. Tuen edellytys on, että elokuva on saanut ensimmäisenä esitysvuotenaan vähintään normaalihintaisen pääsylipun maksanutta katsojaa elokuvateattereissa kotimaassa. Vuosittain ensi-iltansa saaneista 8 12 elokuvasta 3 5:lle myönnetään tuotannon jälkitukea. (13) v) Markkinointi- ja levitystukea voidaan myöntää tuotantoyhtiölle, joka on elokuvan Suomen oikeuksien omistaja, tai elokuvan suomalaiselle levitysyhtiölle, enintään 70 prosenttia elokuvan kotimaiseen teatterilevitykseen liittyvistä markkinointi- ja kopiokustannuksista. Suomessa elokuvan tuottaja on usein myös sen levittäjä. Tukea voidaan myöntää kattamaan osa elokuvan markkinointikustannuksista sekä tehokkaan levityksen edellyttämistä kopiokustannuksista. Markkinointituella voidaan kattaa 2

3 mainoskampanjoiden kustannuksia sekä tiedotusvälineissä julkaistavien mainosten kustannuksia. b) Tuotantotuen tuki-intensiteetti (14) Ilmoituksen mukaan tuotantotuki ei tavallisesti ylitä 50 prosenttia kokonaistuotantokustannuksista. Tuki voi kuitenkin poikkeuksellisesti ylittää 50 prosenttia, jos kyseessä on vaikea tai pienen budjetin elokuva ja tämä on perusteltua hankkeen kulttuurisen sisällön tai poikkeuksellisen korkeiden laatutavoitteiden vuoksi. (15) Seuraavassa taulukossa esitetään erilaisen tuotantotuen ylärajat joko absoluuttisena määränä elokuvaa kohti tai prosentteina kokonaiskustannuksista. Taulukossa esitetään myös eri tukiluokille vuonna 2001 kohdistetut määrärahat. Vuosi 2001 Käsikirjoitustuki Kehittämistuki Tuotannon ennakkotuki Markkinointi- ja levitystuki Tuotannon jälkituki Enintään % 70 % 70% 3,36/katsoja Talousarvio c) Tuen kasautumista koskevat säännöt (16) Suomen elokuvasäätiö on sisällyttänyt tukiohjelmiinsa kaksi rajoitusta: 1) Yhteenlaskettu tuotannon ennakko- ja jälkituki voi edellä 15 kohdassa mainituissa poikkeustapauksissa olla enintään 70 prosenttia tuotantokustannuksista tai euroa. 2) Tuotannon jälkituen määrä ei saa koskaan olla yli 50 prosenttia tuotantokustannuksista. d) Kansainvälisen toiminnan tuki (17) i) Tuottajille ja tekijöille voidaan myöntää matka-avustusta, jotta he voivat osallistua festivaaleille tai muihin kansainvälisiin tapahtumiin, joissa heidän elokuviaan esitetään. (18) ii) Kansainvälisen kopion valmistustuki: suomalaisen elokuvan tuottaja voi hakea tukea kansainvälisen esityskopion valmistuskustannuksiin (kopion teettämiseen, elokuvan käännättämiseen vieraalle kielelle, kopion tekstittämiseen) sekä elokuvaa esittelevän materiaalin valmistamiseen. Tuki myönnetään sen jälkeen, kun elokuva on kutsuttu kansainvälisille festivaaleille tai muuhun tapahtumaan. e) Esitystoiminnan tuki (19) i) Kunnostus- ja laitehankintatuki: Tuki on tarkoitettu osarahoitukseksi ensisijaisesti keskisuurten ja pienten paikkakuntien elokuvateattereiden perusparannuksiin, laitehankintoihin sekä toiminnallisiin uudistuksiin. Tuki voi kattaa enintään 60 prosenttia hankkeen kustannuksista, kuitenkin enintään euroa, kun kustannukset ovat 3

4 enintään euroa, ja enintään 50 prosenttia kustannuksista, kun kustannukset ovat yli euroa. (20) ii) Alueellisella esitystuella tuetaan elokuvateattereita, jotka sijaitsevat 20:n liikevaihdoltaan parhaan elokuvateatteripaikkakunnan ulkopuolella. Kun elokuvan esitysjakson bruttoliikevaihto jää alle 252 euron, levittäjälle maksetaan 84 euroa eikä levittäjä laskuta elokuvateatterilta esityskorvausta. Tukeen ovat oikeutettuja sekä kotimaiset että ulkomaiset elokuvat. (21) iii) Lisäkopiotuki: Levittäjä voi myös saada tukea enintään 75 prosenttia lisäkopioiden kustannuksista, kun tuen kohteena olevia lisäkopioita esitetään 15 parhaan elokuvateatteripaikkakunnan ulkopuolisissa teattereissa. Tukeen ovat oikeutettuja sekä kotimaiset että ulkomaiset elokuvat. f) Levitystoiminnan tuki (22) i) Maahantuontituki: Tuen tavoitteena on edistää laadukkaan, maailman eri elokuvakulttuureja monipuolisesti kuvastavan elokuvaohjelmiston maahantuontia. Tuki on enintään 50 prosenttia maahantuonti- ja markkinointikustannuksista, kuitenkin enintään euroa/3 kopiota, euroa/2 kopiota ja euroa/1 kopio. Lasten- ja perhe-elokuvien dubbauskustannuksiin voidaan lisäksi myöntää erityistukena enintään 50 prosenttia toteutuneista kustannuksista, enintään euroa+/elokuva. (23) ii) Videon, DVD:n ja muiden kuvatallenteiden levitystuki: enintään 50 prosenttia julkaisu- ja markkinointikustannuksista, enintään euroa/elokuva, kun elokuva levitetään videona, ja euroa/elokuva, kun elokuva levitetään DVD:nä. Tukeen ovat oikeutettuja sekä kotimaiset että ulkomaiset elokuvat. g) Muun elokuvakulttuurin tuki (24) Tukea myönnetään kansainvälisille festivaaleille, joilla on valtakunnallista merkitystä Suomessa. Vuonna 2001 tukea myönnettiin kuudelle festivaalille. (25) Seuraavassa taulukossa esitetään jokaiselle edellä mainituista luokista varatut talousarviomäärärahat. Kv. toiminta Esitystoiminta Levitys Muu elokuvakulttuuri Vuoden 2001 talousarvio h) Rahoitusnäkymät ja tuetun elokuvatuotannon määrä vuosina (26) Talousarviossa audiovisuaalisen tuotannon valtiontukeen varatuista määrärahoista ja tuotannon määrästä vuoden 2004 loppuun voidaan esittää seuraava summittainen arvio. Määrärahat ovat vuonna 2001 noin euroa. Vuotuisen tuen määrä on tarkoitus nostaa enintään euroon vuosina Suomen 4

5 elokuvasäätiön yleisenä tavoitteena on mahdollistaa pitkän elokuvan tuotanto vuosittain. Tuen osuus tuotantobudjetista ei nouse, koska määrärahojen mahdolliset korotukset sijoitetaan kunkin elokuvan tuotantobudjetin vahvistamiseen, mukaan luettuna yksityinen rahoitus. i) Kesto (27) Suomen ohjelmia audiovisuaalisen tuotannon valtiontuesta sovelletaan ja ne ovat voimassa ilman aikarajoitusta. Suomi on hakenut komission hyväksyntää 31 joulukuuta 2004 asti. 4. Arviointi (28) Suomen elokuvasäätiön hallinnoimat tukiohjelmat rahoitetaan kokonaan valtion varoista käyttämällä kulttuuriministeriön suoria talousarviomäärärahoja. (29) Suomen elokuvasäätiön hallinnoimat tukiohjelmat eivät sisällä määräyksiä, joilla harjoitetaan kansallisuuteen perustuvaa syrjintää tai rikotaan sijoittautumisvapautta, tavaroiden vapaata liikkuvuutta tai vapautta tarjota palveluita, koska niissä ei ole määräyksiä tuen hakemiseen oikeutettujen henkilöiden tai yhtiöiden kansallisuudesta. (30) Komissio katsoo, että elokuvatuotannon tuki on omiaan vääristämään kilpailua ja kauppaa perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla ja että sen salliminen edellyttää tiettyjen ehtojen noudattamista. Ranskan ohjelmasta elokuvatuotannon automaattiselle tuelle kesäkuussa 1998 tehdyssä komission päätöksessä esiteltiin ensimmäistä kertaa komission politiikka elokuvien ja tv-ohjelmien tuen suhteen. Komissio asetti lisäksi neljä ehtoa, joiden toteutuessa voidaan sallia tuki kyseisellä alalla 87 artiklan 3 kohdan d alakohdan nojalla. Komissio antoi 26. syyskuuta 2001 tietyistä elokuviin ja muihin audiovisuaalisiin teoksiin liittyvistä oikeudellisista näkökohdista tiedonannon 1, jossa se selvittää politiikkaansa kyseisellä alalla. (31) Vaikka Suomen elokuvasäätiön ohjelmista myönnetty tuki kuuluu perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan, se täyttää komission asettamat neljä ehtoa, ja näin ollen se voidaan sallia 87 artiklan 3 kohdan d alakohdassa määrätyn poikkeuksen mukaisena tukena kulttuurin edistämiseen. Tuki on suunnattu kulttuurituotteeseen, koska sillä katetaan elokuvien kehittämiseen, tuotantoon ja levitykseen liittyviä kustannuksia. Suomen elokuvasäätiön sääntöjen mukaisesti tuotantotuen intensiteetti ei myöskään yleensä ylitä 50:tä prosenttia. Säätiö voi kuitenkin poikkeuksellisesti nostaa tuen 70 prosenttiin, jos kyseessä on vaikea tai pienen budjetin elokuva ja tämä on perusteltua hankkeen kulttuurisen sisällön tai poikkeuksellisen korkeiden laatutavoitteiden vuoksi. Tämä vastaa elokuva-alasta annetussa komission tiedonannossa vahvistettua politiikkaa, jonka mukaan maantieteellisesti suhteellisen pienen alueen kattavien kulttuurien elokuviin voidaan soveltaa korkeampia tuki-intensiteettejä, jos sen osoitetaan olevan välttämätöntä. Suomen elokuvasäätiön tukiohjelmat eivät myöskään sisällä maantieteellisiä ehtoja, jotka edellyttäisivät tuottajien käyttävän tietyn osan elokuvan budjetista Suomessa, eikä niissä myöskään määrätä erityisbonuksia Suomessa toteutettavalle elokuvatoiminnalle. 1 K0M (2001) 534 lopullinen. 5

6 (32) Myöskään esitystoiminnan- ja levitystoiminnan tuki ei sisällä maantieteellisiä vaatimuksia, vaan sitä myönnetään sekä suomalaisille että muille eurooppalaisille elokuville ketään syrjimättä ja se on rajoitettu 50 prosenttiin tukikelpoisista kustannuksista. (33) Kansainväliseen toimintaan ja muun elokuvakulttuurin tukemiseen tarkoitetulla tuella, jolla periaatteessa tuetaan elokuvafestivaalien järjestämistä ja elokuvantekijöiden osallistumista niille, on keskeinen osa elokuvakulttuurin levittämisessä eivätkä tuen vaikutukset tunnu olevan vastoin yhteistä etua. 2 (34) Edellä esitetyn perusteella Suomen elokuvasäätiön hallinnoimien tukiohjelmien voidaan katsoa soveltuvan yhteismarkkinoille ja näin ollen niihin voidaan soveltaa 87 artiklan 3 kohdan d alakohtaa. 5. Päätös (35) Näin ollen komissio on päättänyt olla vastustamatta Suomen tukiohjelmia valtiontuen myöntämiseksi elokuville ja muulle audiovisuaaliselle tuotannolle, koska tukiohjelmat ovat EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan d alakohdan nojalla EY:n perustamissopimuksen mukaisia. (36) Jos tämä kirje sisältää luottamuksellisia tietoja, joita ei saa julkistaa, ilmoittakaa tästä komissiolle viidentoista työpäivän kuluessa kirjeen vastaanottamisesta. Jos komissio ei saa perusteltua pyyntöä asetetussa määräajassa, se katsoo, että olette antanut suostumuksenne koko kirjeen julkaisemiseen todistusvoimaisella kielellä Internetsivustossa Pyyntö on lähetettävä kirjattuna kirjeenä tai faksilla seuraavaan osoitteeseen: Euroopan komissio Kilpailun pääosasto (DG COMP) Linja H B-1049 Bruxelles/Brussels Faksi: (32-2) Kunnioittavasti Komission puolesta Mario MONTI Komission jäsen 2 On huomattava, että pienten ja keskisuurten yritysten valtiontuesta annetun komission asetuksen N:o 70/2001 nojalla pk-yrityksille näyttelyihin ja messuihin osallistumista varten myönnetty tuki on yhteismarkkinoille soveltuvaa eikä siitä tarvitse ilmoittaa, jos se ei ylitä 50:tä prosenttia osallistumisesta aiheutuvista lisäkustannuksista. 6

Valtiontuki N:o N 269/2003 Suomi Avustukset ja lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen

Valtiontuki N:o N 269/2003 Suomi Avustukset ja lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 29.01.2004 C(2004)261 Asia: Valtiontuki N:o N 269/2003 Suomi Avustukset ja lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen Herra Ministeri, 1. MENETTELY Suomen viranomaiset

Lisätiedot

Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 552/2002 - Finnveran lainaohjelma maataloustuotteiden jalostukseen ja markkinointiin

Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 552/2002 - Finnveran lainaohjelma maataloustuotteiden jalostukseen ja markkinointiin EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 28-10-2002 C(2002) 4136 Asia: Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 552/2002 - Finnveran lainaohjelma maataloustuotteiden jalostukseen ja markkinointiin Herra Ministeri, Komissio ilmoittaa

Lisätiedot

Valtiontuki SA.38428 (2014/N) FI Suomen merituulipuistojen kokeiluhanke

Valtiontuki SA.38428 (2014/N) FI Suomen merituulipuistojen kokeiluhanke EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2014 C(2014) 8385 final Tämän päätöksen julkaistusta versiosta on poistettu joitakin tietoja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 93 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista

Lisätiedot

Asia: Valtiontuki SA.33823 (2012/N) Suomi Tuki Manner-Suomen ja Ahvenanmaan väliselle sähkökaapelille

Asia: Valtiontuki SA.33823 (2012/N) Suomi Tuki Manner-Suomen ja Ahvenanmaan väliselle sähkökaapelille EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 31.7.2012 C(2012) 5526 final Asia: Valtiontuki SA.33823 (2012/N) Suomi Tuki Manner-Suomen ja Ahvenanmaan väliselle sähkökaapelille Arvoisa ulkoasiainministeri Euroopan komissio

Lisätiedot

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt Opas de minimis -tuista EU:n valtiontukisäännöt Sisällys 1 EU:n valtiontukisäännöt ja menettelyt... 5 1.1 De minimis -tuen määritelmä ja tuen myöntäjän muistilista... 8 2 Minkälaiseen toimintaan voidaan

Lisätiedot

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset 956776_CV_FI 5/31/06 9:13 AM Pagina 1 on noin 23 miljoonaa pk-yritystä 99 prosenttia kaikista EU:n yrityksistä on pk-yrityksiä pk-yritykset työllistävät noin 75 miljoonaa ihmistä. Pk-yritysten kynnysarvot

Lisätiedot

Lausunto Audiovisuaalinen kulttuuri digitaalisessa ympäristössä poliittiset linjaukset 2012 2015, OKM/1/600/2012

Lausunto Audiovisuaalinen kulttuuri digitaalisessa ympäristössä poliittiset linjaukset 2012 2015, OKM/1/600/2012 Opetus- ja kulttuuriministeriö kirjaamo@minedu.fi Lausunto Audiovisuaalinen kulttuuri digitaalisessa ympäristössä poliittiset linjaukset 2012 2015, OKM/1/600/2012 Suomen elokuvasäätiö kiittää mahdollisuudesta

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Opas valtiontukea, julkisia hankintoja ja sisämarkkinoita koskevien Euroopan unionin sääntöjen soveltamiseksi

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX [ ](2013) XXX draft KOMISSION TIEDONANTO Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen (ETA:n kannalta

Lisätiedot

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan, ottavat huomioon komission ehdotuksen ( 1 ),

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan, ottavat huomioon komission ehdotuksen ( 1 ), L 345/90 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2003/98/EY, annettu 17 päivänä marraskuuta 2003, julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0224/1999 03/11/1999 ***II YHTEINEN KANTA Asia: Neuvoston 22 päivänä lokakuuta 1999 vahvistama yhteinen kanta (EY) N:o../1999 Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen L 302/32 Euroopan unionin virallinen lehti 17.11.2009 DIREKTIIVIT EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa

Lisätiedot

Puoluerahoituksen ymmärrettävyyden työryhmä (WP-PF)

Puoluerahoituksen ymmärrettävyyden työryhmä (WP-PF) b) c) LIITE 3 Lahjonnan vastainen valtioiden ryhmä EUROOPAN NEUVOSTO PÄÄOSASTO I LAKIASIAT RIKOSONGELMIEN OSASTO Strasbourg, 23. kesäkuuta 2006 Luottamuksellinen WP-PF (2006) 8E rev 2 Puoluerahoituksen

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000,

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, 10.7.2000 L 169/1 I (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, kasvien ja kasvituotteiden haitallisten organismien jäsenvaltioihin kulkeutumisen

Lisätiedot

EY:n valtiontukisäännöt

EY:n valtiontukisäännöt EY:n valtiontukisäännöt 1 Valtiontuen määritelmä Yrityksille1 myönnettäviä valtiontukia koskevat periaatteet määritellään EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artikloissa. Vaikka valtiontuet ovat lähtökohtaisesti

Lisätiedot

NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT

NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT 1.7.2014 JOHDANTO Kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain (748/2012) mukaan pörssin on laadittava ja pidettävä yleisön saatavilla pörssitoimintaa koskevat

Lisätiedot

HE 24/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi kulutusluottoja

HE 24/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi kulutusluottoja Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta ja eräiden luotonantajien rekisteröinnistä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEIDEN LAAJAKAISTAHANKE 19.1.2015 Pyyntö hanke-ehdotuksiksi Osa 4. Hanke-ehdotusten vaatimukset, laatiminen ja käsittely

HAJA-ASUTUSALUEIDEN LAAJAKAISTAHANKE 19.1.2015 Pyyntö hanke-ehdotuksiksi Osa 4. Hanke-ehdotusten vaatimukset, laatiminen ja käsittely HAJA-ASUTUSALUEIDEN LAAJAKAISTAHANKE 19.1.2015 Pyyntö hanke-ehdotuksiksi Osa 4. Hanke-ehdotusten vaatimukset, laatiminen ja käsittely Yleistä Valtioneuvosto linjasi periaatepäätöksessään 4.12.2008 tietoliikennepolitiikkaa.

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 593/2008, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma I)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 593/2008, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma I) L 177/6 FI Euroopan unionin virallinen lehti 4.7.2008 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 593/2008, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2015 COM(2015) 286 final 2015/0125 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 161 artiklan, ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 161 artiklan, ottaa huomioon komission ehdotuksen, 31.7.2006 L 210/25 NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1083/2006, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2006, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä

Lisätiedot

Tekesin tukiohjelma pienten ja keskisuurten yritysten innovaatiotoimintaan

Tekesin tukiohjelma pienten ja keskisuurten yritysten innovaatiotoimintaan Tekesin tukiohjelma pienten ja keskisuurten yritysten innovaatiotoimintaan Tekesin tukiohjelma pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritys) innovaatiotoimintaan perustuu tiettyjen tukimuotojen toteamisesta

Lisätiedot

Tämäjulkaisu on painettu seuraavillakielillä:

Tämäjulkaisu on painettu seuraavillakielillä: 1 Perussääntö Tämäjulkaisu on painettu seuraavillakielillä: BG ISBN 92-861-0574-6 CS ISBN 92-861-0554-1 DA ISBN 92-861-0555-X DE ISBN 92-861-0556-8 EL ISBN 92-861-0557-6 EN ISBN 92-861-0558-4 ES ISBN 92-861-0559-2

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi talletuspankkien yhteenliittymästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki talletuspankkien

Lisätiedot

Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella

Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella - Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaiset yritystuet - Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), lain valtionavustuksesta yritystoiminnan

Lisätiedot

OHJE. Kumoaa/muuttaa ohjeen (pvm, nro): Työministeriön ohje investoinneista, työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta

OHJE. Kumoaa/muuttaa ohjeen (pvm, nro): Työministeriön ohje investoinneista, työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta OHJE Päivämäärä Nro 5.9.2005 O/17/2005TM Jakelu: Työvoima- ja elinkeinokeskusten työvoimaosastot ja työvoimatoimistot Ohjeen nimi: Ohje työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta

Lisätiedot