CASE: Mobiili intubaatioapuväline

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CASE: Mobiili intubaatioapuväline"

Transkriptio

1 Omavalmistuksen edellyttämät käytännön toimenpiteet CASE: Mobiili intubaatioapuväline Sairaalatekniikan päivät, Pori Lars Sundholm, Halsing Oy

2 Halsing Oy on erikoitunut terveydenhuollon laitteiden ja palveluiden tuotteistamiseen Lääketieteen laitteiden: Mekaniikkasuunnittelu Elektroniikkasuunnittelu Ohjelmointi Muotoilu Käytettävyys Ergonomia... Laitelainsäädännön vaatimat asiakirjat Prototyypit Valmistuksen organisointi 2

3 Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen Vastineet lain Olennaisiin vaatimuksiin Tekniset asiakirjat Riskianalyysi Kliininen arviointi Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet sekä niihin liittyvät merkinnät laitteeseen Käyttötarkoituksen määrittely Tuotteen laadunvarmistus Toimintasuunnitelma laitteen poistamiseksi käytöstä Lista sovelletuista standardeista Vaatimustenmukaisuusvakuutus (vastuuhenkilö) Ilmoitus laiterekisteriin Sähköturvallisuus EMC- ja ESD-testit Bioyhteensopivuus Ei kuulu omalaitevalmistukseen: Tuotteen luokitus Ilmoitetun laitoksen arviointi CE-merkintä ja siihen liittyvät kuvaukset 3

4 Mobiili intubaatioapuväline Helppokäyttöinen ja mobiili intubaatioapuväline sairaaloihin, ambulansseihin ja muihin liikkuviin yksiköihin Intubaatioputken ohjaus paikoilleen tarkan näköyhteyden ja ohjattavuuden avulla riippumatta käyttäjän kokemuksesta Laitetta voidaan käyttää yhden henkilön toimesta Soveltuu eri kokoisille intubaatioputkille sekä larynxmaskeille Mobiili desinfiointijärjestelmä 4

5 Vastineet lain Olennaisiin vaatimuksiin (629/2010, 93/42/ETY) 5

6 I YLEISET VAATIMUKSET 1) Terveydenhuollon laite ja tarvike on suunniteltava ja valmistettava siten, ettei se sille suunnitelluissa olosuhteissa ja käyttötarkoituksen mukaisesti käytettynä vaaranna potilaan terveydentilaa ja turvallisuutta eikä käyttäjän tai tarvittaessa muun henkilön turvallisuutta ja terveyttä, sekä että laitteen ja tarvikkeen käyttöön mahdollisesti liittyvät riskit ovat potilaalle aiheutuvaan etuun nähden hyväksyttäviä ja yhteensopivia terveyden ja turvallisuuden suojelun korkean tason kanssa. Tiedostoissa Käyttötarkoitus ja Kliininen arviointi on kuvattu laitteen käyttötarkoitus ja suunnitellut olosuhteet. Teknisessä tiedostossa on kuvattu yksityiskohtaisesti laitteen ominaisuudet myös turvallisuuden kannalta. Riskianalyysissä on kuvattu jäännösriskit ja niiden arviointi. 6

7 II SUUNNITTELUA JA RAKENNETTA KOSKEVAT VAATIMUKSET 7) Kemialliset, fysikaaliset ja biologiset ominaisuudet 7.1) Terveydenhuollon laite ja tarvike on suunniteltava ja valmistettava siten, että varmistetaan yleisten vaatimusten kohdassa 1.1. tarkoitetut ominaisuudet ja suorituskyky. Erityistä huomiota on kiinnitettävä: - käytettyjen materiaalien valintaan, erityisesti mitä tulee niiden myrkyllisyyteen ja tarvittaessa syttyvyyteen sekä - käytettyjen materiaalien ja biologisten kudosten; solujen ja elimistön nesteiden keskinäiseen yhteensopivuuteen ottaen huomioon laitteen ja tarvikkeen käyttötarkoitus. Kuten Teknisestä tiedostosta ilmenee, potilas tai käyttäjä ei joudu kosketuksiin myrkyllisten aineiden kanssa (kts. myös Riskianalyysi). Materiaalien syttyvyys ei ole erityisen olennaista, sillä laitteen oma energialähde on hyvin pienitehoinen ja suunnitellussa käyttöympäristössä ei ole oletettavissa palamista. Tiedostosta Materiaalien limakalvoyhteensopivuus ilmenee myös potilaan limakalvojen kanssa kosketuksiin joutuvien materiaalien soveltuvuus käyttötarkoitukseensa. 7

8 Muita olennaisissa vaatimuksissa käsiteltyjä aiheita: Sähköiskulta suojaaminen Ympäristön sähkölaitteiden vaikutus Sähkömagneettinen säteily Materiaalit (palamattomuus, bioyhteensopivuus ) Laitteen kanssa käytettyjen aineiden turvallisuus Mekaaniset vaarat (terävät osat, osien irtoaminen ) Infektio ja mikrobikontaminaatio Aineiden tunkeutuminen laitteeseen (IP-luokitus) Käyttöohjeet Valmistus, säilytys, kuljetus, käyttö, hävittäminen 8

9 Tekniset asiakirjat (tekninen tiedosto) 9

10 10

11 11

12 12

13 Riskianalyysi SFS-EN ISO (2007) 13

14 Intubaatioapuväline toimii kahdella 3 voltin vaihdettavalla lithiumparistolla, eli yhteensä 6 voltin nimellisparistojännitteellä. Mikäli laitteen kuori vaurioituu esimerkiksi mekaanisen rasituksen tai kahvapuolikkaiden huolimattoman liimauksen johdosta, käyttäjä tai potilas saattaisi joutua kosketuksiin jännitteellisten osien kanssa. Kahva on valmistettu ruiskupuristeena sitkeästä ABS-muovista. Kahva koostuu kestävyyttä parantavista kaksoiskaarevista muodoista, seinämävahvuus on valittu lujuutta silmällä pitäen 2,5 mm paksuiseksi ja kahvan sisäosissa on lukuisia tukiripoja, jotka lisäävät kahvan kestävyyttä. Kahvan sisällä olevien komponenttien väliin on asennettu elastista materiaalia, jolla pyritään pienentämään mekaanisia iskuja. Kahvapuolikkaat on liimattu toisiinsa nimenomaan ABS-muoville sopivalla liimalla. Kahvapuolikkaiden liityntäpinnassa on ns. T-ura, jolla on lisätty liimauspinta-alaa ja parannettu liiman kiinnipysyvyyttä. Lopputarkastuksessa varmistetaan liimauksen onnistuminen. Energialähteen käyttöjännite 6 volttia on suhteellisen pieni, joten laite ei pysty aiheuttamaan voimakasta sähköiskua. Edellä mainitun perusteella työryhmä katsoo että riski on hyväksyttävällä tasolla. 14

15 Kuitupaketin halkaisija on suhteellisen pieni, jotta se mahtuisi myös pienikokoisen intubaatioputken sisälle. Pienen halkaisijan takia kuitupaketin päähän välitetty voima kohdistuu myös suhteellisen pienelle alueelle ja tästä aiheutuva paine voisi aiheuttaa vaurioita potilaan limakalvolle. Kuitupaketin pää on pyöristetty ja tasainen, ja uloimman komponentin, suojakuoren materiaali on muovia. Näin ollen se ei tunkeudu erityisen hyvin kudokseen, etenkään kun kuitupaketti ei välitä voimaa kuitupaketin joustavuuden ansiosta. Suojakuoren materiaalilla on pieni kitkakerroin, joten se ei erityisesti hankaa kudosta vasten. Eri lääkäreitä on pyydetty arvioimaan kuitupaketin turvallisuutta, eikä siinä ole koettu riskejä. Edellä mainittujen ominaisuuksien perusteella intubaatioapuväline ei sisällä markkinoilla oleviin muihin laitteisiin nähden suurempia riskejä - esimerkkinä valmistajan X intubaatiotähystin, jonka metallinen kuitupaketti on täysin jäykkä ja jonka päätyosaa ei ole pyöristetty. Edellä mainitun perusteella työryhmä katsoo että riski on hyväksyttävällä tasolla. 15

16 Kliininen arviointi 16

17 17

18 Esimerkki asiantuntijalääkärin lausunnosta Yhteenveto: Arvioni mukaan LAITE X soveltuu lääketieteelliseen käyttöön, sille on kliininen tarve, se tuo merkittäviä etuja nykyisin käytössä oleviin laitteisiin verrattuna eikä sen käyttöön liity uusia riskejä nykyisin käytössä oleviin laitteisiin verrattuna. Suunniteltavan laitteen vertailua markkinoilla oleviin laitteisiin suorituskyvyn, riskien ja etujen kannalta 18

19 Asennus-, käyttö- ja huoltoohjeet sekä niihin liittyvät merkinnät laitteeseen 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 LAITE X Yritys Ltd 24

25 Käyttötarkoituksen määrittely 25

26 Intubaatioapuväline on terveydenhuollon laite, joka on tarkoitettu käytettäväksi ihmisen fysiologisen toiminnon korvaamiseksi suoritettavassa intubaatiossa apuvälineenä. Intubaatioputkella suoritettava intubaatio tarkoittaa potilaan ilmatien varmistamista, asettamalla intubaatioputki potilaan henkitorveen. Intubaatio suoritetaan aina anestesian yhteydessä, sekä muulloin jos potilas on tajuton. Intubaatioapuvälinettä voidaan käyttää intuboitaessa intubaatioputkella suun tai nenän kautta tai supraglottisten ilmatievälineiden paikan varmistamiseen. Laitetta ei saa käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen. Intubaation suorittaminen intubaatioapuvälineellä on kuvattu tarkemmin kliinisen arvioinnin yhteydessä. Laitteen suorituskykyä on arvioitu tarkemmin Teknisen tiedoston ja Kliinisen arvioinnin yhteydessä. 26

27 Tuotteen laadunvarmistus 27

28 28

29 Sähköturvallisuus (IEC 60601) EMC- ja ESD-testit 29

30 30

31 Bioyhteensopivuus (ISO 10993) 31

32 32

33 Toimintasuunnitelma laitteen poistamiseksi käytöstä 33

34 34

35 Lista sovelletuista standardeista ISO SFS-EN ISO (2007) IEC

36 Vaatimustenmukaisuusvakuutus (vastuuhenkilö) 36

37 Vaatimustenmukaisuusvakuutus I-tuoteluokan laitteelle Me Yritys Oy Osoitekatu 1 Pori Y-tunnus: Vakuutamme yksinomaan omalla vastuulla, että seuraava tuote Laitetuote Täyttää terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevan lain 629/2010 ja sen nojalla annettujen säännösten, sekä lääkinnällisistä laitteista annetun neuvoston direktiivin 93/42/ETY vaatimukset. Porissa Siganture Toimitusjohtaja Teuvo Tuotekehittäjä 37

38 Ilmoitus laiterekisteriin 38

39 https://tlt.valvira.fi/tltvaara/do/lomake2 39

40 Yhteenveto laitelainsäädännön mukaisista asiakirjoista Vastineet lain Olennaisiin vaatimuksiin Tekniset asiakirjat Riskianalyysi Kliininen arviointi Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet sekä niihin liittyvät merkinnät laitteeseen Käyttötarkoituksen määrittely Tuotteen laadunvarmistus Toimintasuunnitelma laitteen poistamiseksi käytöstä Lista sovelletuista standardeista Vaatimustenmukaisuusvakuutus (vastuuhenkilö) Ilmoitus laiterekisteriin Sähköturvallisuus EMC- ja ESD-testit Bioyhteensopivuus 40

41 Lisätietoja: Lars Sundholm

Lain 629/2010 soveltaminen (Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista)

Lain 629/2010 soveltaminen (Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista) Lain 629/2010 soveltaminen (Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista) Lääkintätekniikan alan koulutustilaisuus Turku 4.11.2014 ylitarkastaja Jari Knuuttila, Valvira 1 Terveydenhuollon laite ja

Lisätiedot

Leluturvallisuusdirektiivi 2009/48/EY

Leluturvallisuusdirektiivi 2009/48/EY EUROOPAN KOMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO Tavaroiden sisämarkkinat Sisämarkkinat ja niiden kansainvälinen ulottuvuus Leluturvallisuusdirektiivi 2009/48/EY Soveltamisopas Rev 1.7 Päiväys:

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/79 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Lelujen turvallisuus ei ole leikin asia. Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus

Lelujen turvallisuus ei ole leikin asia. Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus LELUJEN TURVALLISUUS Lelujen turvallisuus ei ole leikin asia. Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus Fotolia Orange Tuesday Euroopan unionissa asuu noin 80 miljoonaa alle 14-vuotiasta lasta ja

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/357 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, tietyllä jännitealueella toimivien sähkölaitteiden asettamista

Lisätiedot

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojelujulkaisuja 91 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN 978-952-479-093-2 ISSN 1455-4011 Multiprint Oy, Tampere 2009 ESIPUHE Valtioneuvoston asetus työvälineiden

Lisätiedot

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto Työsuojelujulkaisuja 57 Koneturvallisuus Säädökset ja soveltaminen Työsuojeluhallinto Tampere 2007 ISSN 1455-4011 ISBN 978-952-479-059-8 Multiprint Oy, Tampere 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. KONEISIIN SOVELLETTAVAT

Lisätiedot

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Prosessilaitosten ja prosessien

Lisätiedot

Sairaalakaasujärjestelmien

Sairaalakaasujärjestelmien Sairaalakaasujärjestelmien suunnittelu-, asennus- ja huolto-ohje Suomen Sairaalatekniikan yhdistys ry Sairaalakaasujärjestelmien suunnittelu-, asennus- ja huolto-ohje 2014 SSTY Suomen Sairaalatekniikan

Lisätiedot

Käsittely- ja asennusohje Dryrex Monitoimikaapelit AHXAMK-WM 10-20 kv

Käsittely- ja asennusohje Dryrex Monitoimikaapelit AHXAMK-WM 10-20 kv Käsittely- ja asennusohje Dryrex Monitoimikaapelit AHXAMK-WM 10-20 kv KÄSITTELY- JA ASENNUSOHJE 1 (62) KÄSITTELY- JA ASENNUSOHJE DRYREX Monitoimikaapelit AHXAMK-WM 10 20 kv Sisällys Soveltamisala... 2

Lisätiedot

TUKES OPAS PAINELAITTEET TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Painelaitteet

TUKES OPAS PAINELAITTEET TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Painelaitteet TUKES OPAS PAINELAITTEET Painelaitteet 1 2 Painelaitteet 1. Johdanto 1. Johdanto 2. Painelaitteiden tarkastuslaitokset 2.1 Yleistä 2.2 Ilmoitettu laitos 2.3 Pätevöintilaitos 2.4 Käyttäjien tarkastuslaitos

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12 Nostoapuvälineet Turvallisuus Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-101-4 SSN 1456-257X Multiprint Oy, Tampere 2010 Sisällysluettelo JOHDANTO... 7 NOSTOAPUVÄLINEIDEN

Lisätiedot

Terveydenhuollon yksikön oma laitevalmistus: uudet velvoitteet ja menettelytavat. Kimmo Linnavuori. Ylilääkäri

Terveydenhuollon yksikön oma laitevalmistus: uudet velvoitteet ja menettelytavat. Kimmo Linnavuori. Ylilääkäri Terveydenhuollon yksikön oma laitevalmistus: uudet velvoitteet ja menettelytavat Ylilääkäri Lain 629/2010 2 Soveltamisala Tätä lakia sovelletaan terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden ja niiden lisälaitteiden

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16. Koneturvallisuus. Koneiden tekniset vaatimukset ja vaatimustenmukaisuus TYÖSUOJELUHALLINTO

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16. Koneturvallisuus. Koneiden tekniset vaatimukset ja vaatimustenmukaisuus TYÖSUOJELUHALLINTO Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16 Koneturvallisuus Koneiden tekniset vaatimukset ja vaatimustenmukaisuus TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2008 ISBN 978-952-479-084-0 ISSN 1456-257X Multiprint 2008 Lukijalle Euroopan

Lisätiedot

Terveydenhuollossa käytettävät muut kuin itsetoimivat vaa at

Terveydenhuollossa käytettävät muut kuin itsetoimivat vaa at TLT-info 1/2004 Terveydenhuollossa käytettävät muut kuin itsetoimivat vaa at vaatimukset ja vaatimustenmukaisuuden osoittaminen Terveydenhuollossa käytettävät muut kuin itsetoimivat vaa at vaatimukset

Lisätiedot

PAINELAITEDIREKTIIVIN SOVELTAMISOHJEET

PAINELAITEDIREKTIIVIN SOVELTAMISOHJEET TUKES-julkaisu 3/2009 PAINELAITEDIREKTIIVIN SOVELTAMISOHJEET TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki 2009 Turvatekniikan keskus Julkaisija Turvatekniikan keskus Julkaisuaika 6/2009 Tekijä(t) Julkaisun nimi Tiivistelmä

Lisätiedot

Konedirektiivin 2006/42/EY

Konedirektiivin 2006/42/EY EUROOPAN KOMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINTA Konedirektiivin 2006/42/EY soveltamisopas Toinen painos Kesäkuu 2010 Toisen painoksen johdanto Direktiivillä 2006/42/EY on tarkistettu konedirektiiviä,

Lisätiedot

Kompressorisumutin Malli NE-C801 Käyttöohje

Kompressorisumutin Malli NE-C801 Käyttöohje Kompressorisumutin Malli NE-C801 TM Käyttöohje FI IM-NE-C801S-E(V)-01-06/2013 Ennen laitteen käyttöä Sisältö Ennen laitteen käyttöä Johdanto... 3 Käyttötarkoitus... 3 Tärkeitä turvallisuusohjeita... 4

Lisätiedot

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä Pääsuunnittelijakoulutus PS Pro Tutkielma Maaria Turunen Helsinki 19.09.2014 Aalto University Professional Development Aalto PRO 1 Tiivistelmä Tutkielmani

Lisätiedot

Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV

Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV Käyttöohjeet Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV Yleisiä huomautuksia Lue käyttöohje kokonaan läpi! Käyttöohjeen tarkoituksena on opastaa käyttäjää käyttämään laitteita turvallisesti. Lue järjestelmän

Lisätiedot

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 020 7934 200 etunimi.sukunimi@fkl.fi http://www.fkl.fi SISÄLLYS 1 MITÄ ON LAATU?... 4 2 ISO 9000 VAATIMUKSET... 7 2.1 Vaatimukset

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS / ASIA- KASTURVALLISUUS- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS / ASIA- KASTURVALLISUUS- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 27.4.2015 JÄMSÄN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS / ASIA- KASTURVALLISUUS- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa xx.xx.xxxx Sisällys 1 Potilasturvallisuus

Lisätiedot

VALPAS. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueellinen apuvälinepalveluiden toimintakäytäntö

VALPAS. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueellinen apuvälinepalveluiden toimintakäytäntö VALPAS Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueellinen apuvälinepalveluiden toimintakäytäntö VSSHP, Alueellinen apuvälinekeskus, Alueellinen apuvälinetoiminta 2005, päivitetty 2015 3. versio Esipuhe Terveydenhuoltolaki

Lisätiedot

POTILAANLÄMMITYS. Potilaanlämmitysjärjestelmän säädin Malli WC5X Käyttöopas

POTILAANLÄMMITYS. Potilaanlämmitysjärjestelmän säädin Malli WC5X Käyttöopas POTILAANLÄMMITYS Potilaanlämmitysjärjestelmän säädin Malli WC5X Käyttöopas Valmistaja: Augustine Temperature Management 6581 City West Parkway Eden Prairie, MN 55344 USA Puhelin: 952 465 3500 Faksi: 952

Lisätiedot

Ohje YVL A.12 Ydinlaitoksen tietoturvallisuuden hallinta

Ohje YVL A.12 Ydinlaitoksen tietoturvallisuuden hallinta Sisällysluettelo VALTUUTUSPERUSTEET... 2 SOVELTAMISSÄÄNNÖT... 2 1 JOHDANTO... 3 2 SOVELTAMISALA... 3 3 TIETOTURVALLISUUDEN HALLINTA... 4 3.1 YLEISET VAATIMUKSET... 4 3.2 TIETOTURVALLISUUDEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ...

Lisätiedot

Työturvallisuusohje STO 2/2009

Työturvallisuusohje STO 2/2009 Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 2/2009 8.10.2009 Korvaa: Laatija: Jukka Tamminen Liittyvä lainsäädäntö: Työturvallisuuslaki (738/2002), Sähköturvallisuuslaki

Lisätiedot

1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5

1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (26) Sisällysluettelo 1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5 3 YLEISTÄ... 5 3.1 YTM-asetuksen tavoite... 5 3.2 YTM-asetuksen soveltaminen... 6 3.3 Ehdottaja vastaa riskienhallinnan toteuttamisesta...

Lisätiedot

Kokoamis- ja käyttöohje. belluno

Kokoamis- ja käyttöohje. belluno Kokoamis- ja käyttöohje belluno Hyvä asiakkaamme, Ostaessanne Bock hoitosängyn, olette hankkineet erittäin turvallisen ja toiminnoiltaan monipuolisen tuotteen, jonka käyttöikä on pitkä. Sähkösäätöiset

Lisätiedot

VAARALLISTEN AINEIDEN ILMAKULJETUS

VAARALLISTEN AINEIDEN ILMAKULJETUS 1 (20) Antopäivä: 8.11.2012 Voimaantulopäivä: 12.11.2012 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Tämä ilmailumääräys on annettu vaarallisten aineiden kuljetuksesta 2.8.1994 annetun lain (719/1994) nojalla

Lisätiedot

Laatu tulee voida osoittaa STUK-A163

Laatu tulee voida osoittaa STUK-A163 teerien asettamisesta vastuussa ensisijaisesti on toiminnan harjoittaja, kuten sairaala, terveyskeskus, yksityinen toiminnanharjoittaja. Potilaan hoito muodostuu usein hoitoketjusta, jossa hoitoon osallistuu

Lisätiedot