Iin Ilmailukerho ry. Kerhotoimintakäsikirja

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Iin Ilmailukerho ry. Kerhotoimintakäsikirja"

Transkriptio

1 Iin Ilmailukerho ry Kerhotoimintakäsikirja

2 Iin Ilmailukerho ry Muutos 4 Osa Sivu Sisällysluettelo 00. Sisällysluettelo Voimassa olevat sivut Julkaisuhistoria Jakelulista Yleistä Etuoikeusjärjestys Perehdyttämis- ja eroavaisuuskoulutus Lentokaluston varaaminen Lennot ja lentopaikat Vauriot Veloitukset Kerhotyö Ansiolento Koulutus Koulutuksen sisäinen valvonta... 8 Liitteet Vastuunarajoitussitoumukset Käyttäjäsopimus Koulutuksen tarkastuslista 01. Voimassa olevat sivut Sivu Muutos Pvm Vastuunrajoitussopimuksen tarkennus Tarkastuslentotoiminta Iin Ilmailukerho ry:n hyväksyntä 16 / 07, 2010 Matti Laukkanen Puheenjohtaja Pekka Laukkanen Koulutuspäällikkö

3 Iin Ilmailukerho ry Muutos 4 Osa Sivu Julkaisuhistoria IiIK KTK Versio Jakelulista - hallituksen jäsenet - toimihenkilöt - kerhohuone - ilmailukerhon Internet- sivut - jäsenet 04. Yleistä Iin Ilmailukerho ry, josta tässä käsikirjassa käytetään lyhennystä "kerho", on puhtaasti aatteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on tarjota jäsenilleen mahdollisuus harrastaa ilmailua turvallisesti ja mahdollisimman pienin kustannuksin, sekä järjestää tarpeen ja voimavarojensa mukaan lupakirjoja ja kelpuutuksia varten tarvittavaa koulutusta. Tämä käsikirja määrittelee kerhon toimintasäännöt. Käsikirjan sisällön vahvistaa kerhon johtokunta. Jäsenet voivat tehdä parannusehdotuksia, jotka johtokunta käsittelee kokouksissaan. Kerho ei toimi taloudellisen edun tavoittelemiseksi, mutta hoitaa talouttaan siten, että kykenee hankkimaan ja ylläpitämään riittävän määrän hyväkuntoisia ja ajanmukaisia lentokoneita jäsentensä käyttöön. Jäsenen on mahdollista lunastaa kerhon omistuksessa oleviin koneisiin osuus, jolloin veloitettava tuntihinta on normaaliveloitusta pienempi. Jäsenen halutessa luopua osuudestaan, kerholla on etuoikeus lunastaa osuus samalla hinnalla kuin millä jäsen on ostanut osuuden, osuuden hinnasta vähennetään mahdolliset maksamattomat lentotunnit, jäsenmaksut ym vastaavat maksut. Sijoitetulle osuuden hinnalle ei makseta korkoa. Johtokunta päättää koneesta perittävän osuuden hinnan. Kerhon lentokalustoa voivat käyttää vain kerhon jäsenet, ellei kerhon sääntöjen mukaan muuta sovita tai ellei ole kysymys ihmishenkien pelastamisesta tai muusta siihen verrattavasta tilanteesta. Ennen kerhon koneiden vuokrausta/ käyttämistä jäsenen on allekirjoitettava sekä vastuunrajoitus- että käyttäjäsopimus. Koneen käyttöoikeudesta peritään vuosittain johtokunnan päättämä käyttömaksu. Kerhon koulutuslupaan on mahdollista sisällyttää yksityisten omistamia koneita ja kerhon jäsenten oikeudesta käyttää kyseisiä koneita lentotoimintaan sovitaan erikseen. Yleissääntö on, että kyseisten koneiden käyttö on kielletty muilta kuin koneen omistajilta. Johtokunta päättää koulutuslupaan merkittävät opettajat, kaluston sekä koulutuspaikat. Kerhon koulutuslupaan merkityn ja koulutusta suorittavan lennonopettajan täytyy olla kerhon jäsen. 05. Etuoikeusjärjestys Kerhon lentokaluston käytössä noudatetaan seuraavaa etuoikeus-järjestystä: 1. Hätä- tai pakkotilan aiheuttamat lennot; sairaus-, etsintä- ja metsäpalo-partiolennot. 2. Lennot kerhon toiminnan tukemiseksi 3. Lupakirjojen ja kelpuutusten vaatimat tarkastuslennot 4. Koululennot 5. Matka- ja paikallislennot

4 Iin Ilmailukerho ry Muutos 4 Osa Sivu 4 06.Perehdyttämis-/eroavaisuuskoulutus Kerhon lentokaluston varaamisen ja vuokraamisen ehtona on lennonopettajan kanssa hyväksytysti suoritettu tyyppikoulutus. Tyyppikoulutus vaaditaan kullekin konetyypille erikseen. Tyyppikoulutus vaaditaan kaikilta ohjaajilta lupakirjaluokasta riippumatta. Tyyppikoulutuksen aloittamisen vaatimuksena on kyseisen koneluokan käyttöön oikeuttava lupakirja. Esim. ULlentokoneen tyyppikoulutukseen vaaditaan voimassa oleva UPL-lupakirja. Määritelmät Tässä kerhotoimintakäsikirjassa tarkoitetaan: Esittelykoulutuksella, koulutusta joka tähtää ilmailuharrasteen esittelyyn ja markkinointiin, Tutustumiskoulutuksella, koulutusta joka tähtää koulutukseen yksinlentovaiheeseen saakka, Peruskoulutuksella, koulutusta joka tähtää lupakirjan myöntämiseen, Jatkokoulutuksella, koulutusta joka tähtää lupakirjaan liittyvän kelpuutuksen tai oikeuden myöntämiseen tai vanhentuneen lupakirjan tai kelpuutuksen uusintaan, Kertauskoulutuksella, koulutusta joka edellytetään lennonopettajan kelpuutuksen voimassaolon jatkamiselle, Eroavuuskoulutuksella, koulutusta, joka vaaditaan kun ilma-aluksessa on lennolla säädettävä potkuri, sisään vedettävät laskutelineet, kannuspyörä- tai nokkapyörälaskuteline, pyöräkellukkeet, sukset tai suksina käytettävät kellukkeet tai joka on varustettu muilla poikkeavilla laitteilla tai ominaisuuksilla. Koulutukseen kuuluu harjoituksia, joissa tutustutaan järjestelmien toimintamenetelmiin normaaleissa ja hätätätilanteissa, Perehdyttämiskoulutuksella, koulutusta, joka ohjaajan on saatava jokaiselle uudelle ilma-alustyypille tai ensi kertaa lennettäessä kerhon kalustolla. Koulutuksessa perehdytään lentokäsikirjaan tai lento-ohjekirjaan ja suoritetaan koululento opettajan kanssa alla olevista vaihtoehdoista kokemuksen mukaan Kokemus ja vaadittava perehdyttämiskoulutus: - Ei aiempaa kokemusta kyseisestä konetyypistä, perehdyttämiskoulutuksen tulee sisältää - vähintään kaksi (2) erillistä 1 tunnin mittaista lentoa ja 15 laskua. - Alle 20 lentotuntia kyseisellä konetyypillä, perehdyttämiskoulutuksen tulee sisältää - vähintään yksi 1 tunnin mittainen lento ja 10 laskua. - Vähintään 20 lentotuntia kyseisellä konetyypillä, perehdyttämiskoulutuksen tulee sisältää - vähintään 30 min mittainen lento ja 5 laskua. Lennon pituus on ilma-aikaa, rullausaikaa ei huomioida. Perehdyttämiskoulutuksen yhteydessä suoritetaan kirjallinen käsikirjakoe (75% vaatimus), jossa koulutettavan on osoitettava tuntevansa ko. konetyypin ominaisuudet ja rajoitukset.

5 Iin Ilmailukerho ry Muutos 4 Osa Sivu 5 90pv (3 kk) sääntö Mikäli ohjaaja ei ole lentänyt yhtään lentoa päällikkönä lupakirjan (PPL,MGPL,UPL) oikeuttavassa tehtävässä tai oppilaana viimeisten 90 päivän aikana, hänen tulee lentää vähintään yksi kertauskoululento (30 min/5 laskua) kerhon lennonopettajan kanssa ennenkuin lentää päällikkönä kerhon koneella. Esim. jos sinulla PPL tunteja viimeisen 90pv ajalla, et tarvitse kertauskoululentoa. Lisäksi pitää huomioida Ilmailumääräysten vaatimukset, mm. matkustajankuljetusoikeuden voimassaolo. 07. Lentokaluston varaaminen Lentokaluston varaaminen tehdään kerhon Internet-sivuilla olevan varausjärjestelmän kautta tai tarkoitukseen varattuun varauskirjaan. Varauksesta tulee käydä ilmi varaajan nimi, varausaika sekä varaajan puhelinnumero. Kerhon koneita voidaan varata enintään kahdeksi vuorokaudeksi (2). Jäsen saa tehdä kalenterikuukaudessa enintään yhden viikonloppuvarauksen pe-la tai la-su. Edellä mainitut rajoitukset ylittäviin varauksiin tulee saada kerhon johtokunnan lupa. Mikäli juhläpäiville, esim. juhannus, on useampia varauksia, etusija on sillä varaajalla, joka ei ole varannut konetta kyseisenä ajankohtana aikaisempina vuosina. Tasavertaisten varaajien kohdalla ensiksi varannut on etuoikeutettu varaukseen. Varausta ei saa tehdä niin lyhyeksi ajaksi, ettei suunniteltua lentoa pystytä suorittamaan varausajan puitteissa. Mikäli sää- tms. olosuhteista johtuu, ettei suunniteltua lentoa pystytä suorittamaan varausajan puitteissa, on varaus joko peruutettava tai viipymättä sovittava ennen lennon suorittamista sen varaajan kanssa, jonka lentoohjelmalle poikkeaminen aiheuttaa haittaa. Perusperiaate on, että koneen on oltava seuraavalla varaajalla käytössään varattuna aikana. Jos varaaja on epävarma mahdollisuuksistaan suorittaa varaamansa lento, on varaus viipymättä peruutettava. Useampaa kuin yhtä konetta ei saa varata samalle ajanjaksolle. Mikäli koneen varaaja ei ole paikalla viimeistään 20 minuutin kuluessa varauksen alkamisesta eikä ilmoita myöhästymisestä, katsotaan varaus rauenneeksi. 08. Lennot ja lentopaikat Kerho voi nimetä lentokalustoa erikseen matka-, paikallis-, harjoitus- ja koulu-lentoihin. Paikallislentoihin nimettyä konetta ei voi varata matkalentoihin ilman lentotoiminnan valvojan lupaa. Kaikki lennot on suoritettava vain sellaisissa olosuhteissa ja sellaisille viranomaisen ja johtokunnan hyväksymille lentopaikoille, joissa lentokoneen toiminta voi tapahtua koneen käsikirjan mukaisesti ja koneen säilyttäminen on turvallista. Koululentoja koskevat määräykset löytyvät osasta 13. Koululennot. Lentopaikan soveltuvuutta määritettäessä on laskelmissa otettava huomioon seuraavat seikat: a) Lentoonlähtömatka 15 metrin (50 ft) korkeuteen ei saa ylittää 80 % käytettävissä olevan kiitotien pituudesta. Esimerkki: Koneen käsikirjassa annettu lentoonlähtömatka 50 ft korkeuteen on 225 m. Mikä on vaadittava minimi kiitotiepituus? Vastaus: 281 m

6 Iin Ilmailukerho ry Muutos 4 Osa Sivu 6 b) Laskeutumismatka 15 metrin (50 ft) korkeudelta ei saa ylittää 70 % käytettävissä olevan kiitotien pituudesta. Esimerkki: Koneen käsikirjassa annettu laskumatka 50 ft korkeudesta on 350 m. Mikä on vaadittava minimi kiitotiepituus? Vastaus: 500 m c) Toimittaessa hyväksymättömiltä lentopaikoilta, joilla lähestymis- ja noususektorin kaltevuus voi ylittää sallitut arvot (max 5 %, 1 : 20) tulee varmistua siitä, että aiottu lähestymis tai nousureitti ylittää esteet vähintään 15 metrin (50 ft) korkeudella. d) Jäälentopaikalta toimimiseen vaaditaan aina lentotoiminnan valvojan lupa. e) Lisäksi on otettava huomioon olosuhteiden aiheuttamat lähtö- ja laskumatkaa lisäävät tekijät; ruoho, vesi, lumi, tuulen suunta, esteet lähtö/laskusektorissa yms. tekijät Lentotoiminnanvalvojalla tai kerhon johtokunnalla on oikeus kieltää suunniteltu lento, jos on aihetta epäillä lennon turvallisuutta 09. Vauriot Konevaurion sattuessa koneen päällikön on toimittava viranomaisten antamien määräysten ja ohjeiden mukaisesti sekä turvallisuutta vaarantamatta otettava mahdollisimman pikaisesti yhteyttä kerhon lentotoiminnan valvojaan, kaluston-hoitajaan tai muuhun johtokunnan jäseneen. Kerhon kalusto on vakuutettu, mutta vakuutus korvaa vain vauriot, jotka ylittävät kullekin koneyksilölle sovitun omavastuurajan. Vahinkotapauksessa omavastuuosuus jää konetta vahinkohetkellä ohjanneen päällikön korvattavaksi. Toimittaessa ei- hyväksytyiltä lentopaikoilta, vahinkotapauksessa koneen päällikön korvattavaksi tulee myös vakuutusehtojen mukainen osuus vahinkojen määrästä. ESIMERKKI 1: Koneelle tulee vaurio hyväksytyllä lentopaikalla, vaurio korvataan vakuutuksesta, joten päällikön maksettavaksi tulee vakuutuksen omavastuuosuus.

7 Iin Ilmailukerho ry Muutos 4 Osa Sivu 7 ESIMERKKI 2: Koneelle tulee vaurio pyörä-, vesi- tai suksilentotoiminnassa muualla kuin hyväksytyllä lentopaikalla (esim. lasku talvella jäälle, pellolle tms. paikalle tai kesällä kellukkeilla veteen, maalle), vaurio korvataan vakuutuksesta, päällikön maksettavaksi tulee vakuutuksen omavastuuosuus ja lisäksi vakuutuskirjan mukainen osuus vaurioiden määrästä Kerhon järjestämän lentokoulutuksen yhteydessä (lennonopettajan toimiessa koneen päällikkönä) tapahtuneen vahingon omavastuuosuuden maksaa koulutettava oppilas. 10. Veloitukset Moottorin käynnistys, rullaus ja koekäyttö rasittaa konetta siinä määrin, että vähimmäisveloitus lennosta on 20 minuutin lentoaikaa vastaava veloitus. Lennot merkitään koneen matkapäiväkirjaan todellisten lentoaikojen mukaan (lentoonlähtö-/laskuaika) minuutin tarkkuudella. Koneen käyntimittarilukema on merkittävä koneen matkapäiväkirjaan lennon lopuksi. Koneen käyntimittarilukema on tarkastettava ja verrattava koneen matkapäiväkirjan merkintään.ennen lennon. Koneen käyntimittarin lukema on lennon maksujen veloitusperuste. Kerhon johtokunta päättää vuosittain veloitushinnan minuutilta (1 min). Yli yhden vuorokauden kestävistä varauksista peritään kahta (2) lentotuntia vastaava veloitus kutakin päivää kohti. Eri lentopäivien aikoja voidaan kuitenkin yhdistellä. Lentotuntiveloitukset on maksettava kerhon tilille viimeistään kahden viikon kuluessa lennon suorittamisesta. Mikäli edellistä lentoa ei ole maksettu, ei seuraavaa lentoa saa suorittaa ennen edellisen lennon maksamista ts. velaksi lentäminen kielletty. Mikäli maksuja joudutaan perimään, laskuun lisätään perimiskulut. Kerhon tilille on mahdollista maksaa lentoja etukäteen, mutta siitä on sovittava talouden-hoitajan kanssa. Koneeseen osakkeen lunastaneen jäsenen veloitettavaa tuntihintaa alennetaan johtokunnan vuosittain päättämällä määrällä. 11. Kerhotyö Menestyksellisen ja edullisen kerhotyön edellytyksenä on, että kerhon kaluston huolto-, korjaus-ym. työt suoritetaan kerhotyönä. Kerho edellyttää jokaisen jäsenen osallistuvan mahdollisuuksien mukaan työhön kerhon hyväksi. Kerhotyöksi katsotaan myös työt varojen hankkimiseksi kerholle sekä kerhon johtokunnan ja mahdollisten toimikuntien tekemä työ sekä koulutus. 12. Ansiolento Kerhon omistamalla lentokalustolla ei voida suorittaa ansiolentotoimintaa vaan mahdollinen perittävä korvaus esim. ystäviä lennätettäessä tulee perustua omakustannushintaan ja jakautua tasan kaikkien koneessa olevien kesken. Kulovalvonta, viranomais- ym vastaavat kerhon hyväksi suoritettavat lennot ovat sallittuja. Lentojen suorittamisesta päättää johtokunta. Jos jäsen harjoittaa ansiolentotoimintaa omaan lukuunsa kerhon kalustolla, jäsen erotetaan kerhon jäsenyydestä, ja hän on itse vastuussa viranomaisille tekemästään rikkomuksesta ja vastaa henkilökohtaisesti mahdollisista veroseuraamuksista.

8 Iin Ilmailukerho ry Muutos 4 Osa Sivu Koulutustoiminta Kerhon puheenjohtaja on koulutustoiminnan vastuullinen johtaja. Koulutustoiminnassa tulee noudattaa Ilmailumääräystä TRG M1-7. Ennen lentokoulutuksen oppilaan on allekirjoitettava sekä vastuunrajoitus- että käyttäjäsopimus. Koulutuspäällikkö ja johtokunta päättävät kerhon koulutuslupaan liitettävät lentokoulutuksessa käytettävät koneet, lentopaikat sekä opettajat. Lennonopettajan ja oppilaan täytyy olla kerhon jäsen. Johtokunta määrittelee koulutuksesta perittävän korvauksen. Koulutukseen käytettävällä lentokalustolla täytyy olla viranomaisen vaatimat vakuutukset, myös istuinpaikkavakuutukset opettajan sekä oppilaiden paikoille. Koulutuksessa voidaan käyttää vain viranomaisen, johtokunnan ja koulutuspäällikön hyväksymiä lentopaikkoja sekä koulutuspäällikön hyväksymiä jäälentopaikkoja ja vesialueita. Turvallisen koulutuksen takaamiseksi UL-B ja sitä ylempään lupakirjaan (PPL, MOPU jne.) tähtäävässä peruskoulutuksessa vaadittava kiitotien pituus on konetyyppikohtainen käsikirjan mukainen lentoonlähtö- ja laskumatka kerrottuna kahdella, kuitenkin vähintään 500m ja minimileveys 15m. Kiitotien pitää olla sivureunoiltaan merkitty, mikäli kiitotie ei erotu riittävän selvästi muusta ympäristöstään, esim. jos koko kiitoalue on ruohopintainen. Sivutuulikomponentti peruskoulutuksessa laskuharjoituksia tehtäessä enintään 10 solmua. Tarkastuslennot / lentokokeet Mikäli tarkastuslennolle siirrytään toiselle kentälle, lento lennetään suoraan ja opettajan pitää olla mukana kyseisellä lennolla. Oppilaalle täytyy taata riittävä lepo siirtolennon jälkeen ennen tarkastuslennon/lentokokeen suorittamista (vähintään 1 tunti). Paluulentoa oppilas EI saa suorittaa yksinään riippumatta lentokokeen tuloksesta vaan yhdessä opettajan kanssa 14. Koulutuksen sisäinen valvonta Sisäinen valvonta käsittää kaikki ne systemaattiset toimenpiteet, joiden avulla varmistetaan, että toiminta on suunniteltu, organisoitu, toteutettu, jatkuvasti ylläpidetty ja dokumentoitu viranomaisten määräysten ja kerhon omien vaatimusten mukaisesti. Kerhon puheenjohtaja sekä johtokunnan määräämät 2 jäsentä suorittavat vuosittain koulutustoiminnan tarkastuksen. Koulutuksen aikana havaitut poikkeamat tulee saattaa välittömästi vastuullisen johtajan tietoon ja hänen on ryhdyttävä välittömiin toimenpiteisiin asian korjaamiseksi. Ilmailutoiminnan turvallisuudesta on huolehdittava sisäisen valvonnan keinoin Sisäiseen valvontaan on kuuluvat seuraavat systemaattiset laadunvarmistustoiminnot, joiden on katettava koko toiminta lentoturvallisuuteen vaikuttavilta osiltaan: a) Kerhon antamassa koulutuksessa on noudatettava viranomais- ja kerhon omia määräyksiä b) Koulutupäällikön, päälennonopettajan sekä huoltotoiminnanjohtajan tehtävät ja vastuut määritellään

9 Iin Ilmailukerho ry Muutos 4 Osa Sivu 9 ilmailumääräyksessä TRG M1-7 c) Koulutuspäällikön ja päälennonopettajan tulee seurata kerhon tavoitteiden ja lentoturvallisuusnormien täyttämistä. d) Kaikki poikkeamat asetettuihin tavoitteisiin tai lentoturvallisuusnormeihin nähden sekä poikkeamien analysointi, arviointi ja tarvittavat korjaustoimenpiteet tulee tallentaa sisäisen valvonnan tarkastusraporttiin e) Sisäisen valvonnan tehtävänä on tavoitteisiin ja lentoturvallisuusnormeihin vaikuttavien tapahtumien ja kehityssuuntien tutkiminen ja arviointi

10 Iin Ilmailukerho ry Muutos 4 Osa Sivu 10 Iin Ilmailukerho ry VASTUUNRAJOITUSSITOUMUS Täten allekirjoittanut nimi ja syntymäaika ilmoittautuu Iin Ilmailukerho ry:n järjestämään ultrakevytlentäjän perus-,vesitai suksilentokoulutukseen ja sitoutuu siihen, ettei esitä vahinkotapauksessa lentokoulutuksessa käytettävien koneiden omistajille, Iin Ilmailukerho ry:lle, sen toimihenkilöille, kerhon koulutusorganisaatiolle tai siihen kuuluvalle lentokoneiden tai koulutusluvan haltijan (Iin Ilmailukerho ry) vakuutusturvan ylittäviä korvausvaatimuksia ja ottaa itse ne lisävakuutukset, joita katsoo tarvitsevansa. Olen tutustunut kerhon ja koneiden vakuutuksiin ja vakuutusehtoihin. paikka päivämäärä allekirjoitus ja nimen selvennys tarvittaessa holhoojan allekirjoitus ja nimen selvennys Todistavat:

11 Iin Ilmailukerho ry Muutos 4 Osa Sivu 11 Iin Ilmailukerho ry VASTUUNRAJOITUSSITOUMUS Täten allekirjoittanut lennonopettaja nimi ja syntymäaika suostuu toimimaan Iin Ilmailukerho ry:n järjestämän ultrakevytlentäjän lentokoulutuksen lennonopettajana ja sitoutuu siihen, ettei esitä vahinkotapauksessa lentokoulutuksessa käytettävien koneiden omistajille, Iin Ilmailukerho ry:lle, sen toimihenkilöille, kerhon koulutusorganisaatiolle tai siihen kuuluvalle lentokoneiden tai koulutusluvan haltijan (Iin Ilmailukerho ry) vakuutusturvan ylittäviä korvausvaatimuksia ja ottaa itse ne lisävakuutukset, joita katsoo tarvitsevansa. Olen tutustunut kerhon ja koneiden vakuutuksiin ja vakuutusehtoihin. paikka päivämäärä Lennonopettajan allekirjoitus ja nimen selvennys Todistavat:

12 Iin Ilmailukerho ry Muutos 4 Osa Sivu 12 Käyttäjäsopimus 1. Vauriotapauksessa Iin Ilmailukerho ry:n omistaman/vuokraaman/ koulutuksessa käytetyn UL-lentokoneen kaskovakuutuksen omavastuu ja lisäosuuden maksaa vauriohetkellä koneen päällikkönä toiminut henkilö. Toimittaessa lentopaikoilta, jotka eivät ole Ilmailuviranomaisen hyväksymiä sekä suksi- ja vesilentotoiminnassa, omavastuuta korotetaan perusomavastuun lisäksi vakuutusehtojen mukaisella summalla vahingon määrästä (=lisäosuus). 2. Yllä olevasta kohdasta 1. poiketaan, mikäli vaurio tapahtuu oppilaalle annettavan lentokoulutuksen tai kertauskoululennon yhteydessä Iin Ilmailukerho ry:n lentokoulutukseen hyväksymältä lentopaikalta tai suksi-/vesilentokoulutuksessa lennonopettajan toimiessa koneen päällikkönä. Tässä tapauksessa lennonopettajalta (koneen päälliköltä) ei vaadita omavastuun korvaamista, vaan omavastuun maksaa kyseinen koulutettava oppilas. Lennonopettajan on oltava Iin Ilmailukerho ry:n johtokunnan hyväksymä lennonopettaja. 3. Kohdan 2. poikkeuskäytäntö ei ole voimassa, jos koneen päällikkönä toimineen henkilön todetaan toimineen Yleisten Lentovakuutusehtojen vastaisesti (esim. aiheuttaneen vahingon tahallaan, törkeästä huolimattomuudesta tai alkoholin tai huumausaineen vaikutuksen alaisena). 4. Sitoudun käyttämään vain Ilmailulaitoksen hyväksymiä ja/tai Iin Ilmailukerho ry:n kerhotoimintakäsikirjan mukaan hyväksyttyjä lentopaikkoja. Vesilentotoiminnassa ja suksilentotoiminnassa noudatan Kerhotoimintakäsikirjan ohjeita laskupaikkojen suhteen. 5. Sitoudun siihen, että en esitä vahinkotapauksessa Iin Ilmailukerho ry:lle, sen toimihenkilöille, koulutusorganisaatiolle tai siihen kuuluville henkilöille tai koneen omistajille koneen vakuutusturvan ylittäviä korvausvaatimuksia ja otan itse ne lisävakuutukset, joita katson tarvitsevani. Olen tutustunut koneen vakuutuksiin ja vakuutusehtoihin. Tätä sopimusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi koneen käyttäjälle, yksi Iin Ilmailukerho ry:lle Hyväksyn omavastuulausuman. Paikka ja aika Allekirjoitus ja nimen selvennys Iin Ilmailukerho ry:n puheenjohtaja

13 Iin Ilmailukerho ry Muutos 4 Osa Sivu 13 Luvanvarainen lentokoulutus Kurssikohtainen/vuosittainen tarkastuslista ilmailukerhossa Kurssi ja kurssiaika: Tarkastuskohde Tarkastus pvm Tarkastaja Tarkastuksen tulos (Ok tai korjauksen pvm) Koulutuslupa: Tarkasta koulutusluvasta etäopetuskurssin luvan voimassaolo kurssiajalle. Ohjaajaluettelo- Lentokoulutus Tarkasta koulutusluvan lennonopettajien luettelo ja opettajien pätevyydet sekä suostumuskaavakkeet. Ohjaajaluettelo- Teoriakoulutus Tarkasta koulutusluvan teoriakouluttajien luettelo ja opettajien pätevyydet sekä suostumuskaavakkeet. Opettajien kelpoisuus Tarkasta lennonopettajien lupakirjat, lääketieteelliset kelpoisuustodistukset sekä päällikköoikeudet ja tyyppikoulutus kurssin lentokaluston osalta. Kalustoluettelo Tarkasta, että kurssin lentokalusto on liitetty koulutusluvan kalustoluetteloon Ilma-alusten lentokelpoisuuden tarkastus Tarkasta lentokaluston tarkastuskaavakkeen avulla kunkin ilma-aluksen lentokelpoisuus koulutustoimintaan. Tarkasta vakuutukset. Koulutustilojen varustus Tarkasta ilmailukäsikirjojen ja ilmailumääräyskokoelmien päivitykset sekä tarvittavan muun oppimateriaalin saatavilla olo. Oppilaiden kelpoisuus osallistumiseen Tarkasta oppilaiden kelpoisuus osallistua koulutukseen täyttämällä lento-oppilaan asiakirjatarkistuskaavake. Oppilaiden vakuutusturvaselvitys Tarkasta, että lento-oppilaat ovat täyttäneet vakuutusturvaselityksen virheettömästi. Koulutuskirjanpito-teoriakoulutus Tarkasta koulutuskirjanpidosta oppituntivaatimusten täyttyminen. Tarkastusajankohta: koulutuksen lopussa Lentokoulutuksen seurantakirjanpito Tarkasta jokaisen lento-oppilaan lentokoulutuksen seurantakaavake puutteiden varalta Tarkastusajankohta: koulutuksen lopussa Koetulosten yhteenveto

14 Iin Ilmailukerho ry Muutos 4 Osa Sivu 14 Tarkasta koetulosten yhteenvetokaavake puutteiden tai hylättyjen koetulosten havaitsemiseksi. Tarkastusajankohta: koulutuksen lopussa Lentokoulutuksen oppilaskohtainen yhteenveto Tarkasta lentokoulutuksen yhteenvetokaavakkeesta lentokoulutuksen vaatimusten täyttyminen kunkin oppilaan osalta. Tarkastusajankohta: koulutuksen lopussa Lentokokeen lausuntokopiot Tarkasta, että lentokokeiden lausuntojen kopiot ovat kurssikohtaisessaan koulutuskirjanpidossa. Tarkastusajankohta: koulutuksen lopussa Todistusjäljennökset Tarkasta, että oppilaiden saamien todistusten jäljennökset ovat kurssikohtaisessa kansiossa. Tarkastusajankohta: koulutuksen lopussa Koulutuspäällikön allekirjoitus kurssin päätyttyä: päiväys Allekirjoitus ja nimen selvennys Kerhon/organisaation puheenjohtajan allekirjoitus päiväys Allekirjoitus ja nimen selvennys Tarkastuslista tulee säilyttää alkuperäisenä kurssikohtaisessa koulutuskirjanpidossa.

Ähtärin Ilmailijat ry:n ultrajaoksen kerhotoimintakäsikirja. versio 1.3

Ähtärin Ilmailijat ry:n ultrajaoksen kerhotoimintakäsikirja. versio 1.3 Ähtärin Ilmailijat ry:n ultrajaoksen kerhotoimintakäsikirja versio 1.3 0. Sisällysluettelo 0. Sisällysluettelo... 2 1. Versiohistoria... 3 2. Yleistä... 3 3. Etuoikeusjärjestys... 3 4. Tyyppikoulutus...

Lisätiedot

Ähtärin Ilmailijat ry - konekaluston säännöt (logo?)

Ähtärin Ilmailijat ry - konekaluston säännöt (logo?) Ähtärin Ilmailijat ry - konekaluston säännöt (logo?) 0. Sisällysluettelo 0. Sisällysluettelo... 2 1. Versiohistoria... 3 2. Yleistä... 3 3. Etuoikeusjärjestys... 3 4. Tyyppikoulutus... 3 5. Päällikkönä

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS ULTRAKEVYTLENTÄJÄN LUPAKIRJA

ILMAILUMÄÄRÄYS ULTRAKEVYTLENTÄJÄN LUPAKIRJA .... ILMAILUHALLINTO luftffiatsforva _ TNtNGCN finn!sh CML AVIW!ON flutiioility ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-70 5.5. 2009 PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-46

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-46 .... ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-46 ILMAILUHALLINTO LUFHilRTS rörvrl.tni NGCN FINr

Lisätiedot

LUPAHAKEMUS MOOTTORILENTO- JA HELIKOPTERILENTOKOULUTUSTA VARTEN

LUPAHAKEMUS MOOTTORILENTO- JA HELIKOPTERILENTOKOULUTUSTA VARTEN Koulutusluvan hakijan tiedot: Vastaanottomerkinnät: PVM / 20 Dnro: / / LUPAHAKEMUS MOOTTORILENTO- JA HELIKOPTERILENTOKOULUTUSTA VARTEN HUOM. Kaikkiin kohtiin tulee vastata ja vaaditut selvitykset on liitettävä

Lisätiedot

ULTRAKEVYTLENNONOPETTAJAN KELPUUTUS

ULTRAKEVYTLENNONOPETTAJAN KELPUUTUS LUO Määräys 1 (5) Asianumero Antopäivä: 10.10.2014 Säädösperusta: Ilmailulaki (1194/2009) 45 Voimaantulopäivä: 14.10.2014 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot: Tällä

Lisätiedot

ULTRAKEVYTLENNONOPETTAJAN KELPUUTUS

ULTRAKEVYTLENNONOPETTAJAN KELPUUTUS 1 (5) Antopäivä: x.x.2019 Voimaantulopäivä: x.x.2019 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki liikenteen palveluista (320/2017), II osan 13 luvun 2 Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot:

Lisätiedot

ILMAILUHALLINTO LUFTFARTSFÖRVALTNINGEN FINNISH CIVIL AVIATION AUTHORITY

ILMAILUHALLINTO LUFTFARTSFÖRVALTNINGEN FINNISH CIVIL AVIATION AUTHORITY ILMAILUHALLINTO LUFTFARTSFÖRVALTNINGEN FINNISH CIVIL AVIATION AUTHORITY Ilmailuhallinto PL 186 01531 VANTAA Puh. 09-4250 11 Vastaanottomerkinnät: PVM 20 Dnro: LUPAHAKEMUS ULTRAKEVYTLENTOKOULUTUSTA VARTEN

Lisätiedot

ILMAILUHALLINTO LUFTFARTSFÖRVALTNINGEN FINNISH CIVIL AVIATION AUTHORITY

ILMAILUHALLINTO LUFTFARTSFÖRVALTNINGEN FINNISH CIVIL AVIATION AUTHORITY ILMAILUHALLINTO LUFTFARTSFÖRVALTNINGEN FINNISH CIVIL AVIATION AUTHORITY Ilmailuhallinto PL 186 01531 VANTAA Puh. 09-4250 11 Vastaanottomerkinnät: PVM 20 Dnro: ULTRAKEVYTKOULUTUSLUVAN UUDISTAMISILMOITUS

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-70

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-70 ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-70 muutos 3 20.12.2007 PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi LU 3300 01/06 ULTRAKEVYTLENTÄJÄN LUPAKIRJA Tämä ilmailumääräys

Lisätiedot

SUIO Opettajakertauskoulutus Kertauskoulu- ja tyyppilennot (Eroavaisuus perehdyttämiskoulutus)

SUIO Opettajakertauskoulutus Kertauskoulu- ja tyyppilennot (Eroavaisuus perehdyttämiskoulutus) Kertauskoulu- ja tyyppilennot (Eroavaisuus perehdyttämiskoulutus) Kertauskoululento vaurioita 2017 ja 2018 johdatuksena asioihin 1. 7. 2017 Kertauskoululento hallinnan menetys 2. 5. 2018 Kertauskoululento

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS AUTOGYROLENTÄJÄN LUPAKIRJA

ILMAILUMÄÄRÄYS AUTOGYROLENTÄJÄN LUPAKIRJA ... ILMAILUHALLINTO LUFHAAT5f0RVR,TNIN GEN FINNISH CNil fw,frjon AU"HORJTV ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-80 5.5.2009 PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi

Lisätiedot

Moottoroidun Varjoliidon Koulutusohjelma

Moottoroidun Varjoliidon Koulutusohjelma Tämä koulutusohjelma on Suomen ilmailuliitto (SIL) ry:n hyväksymä yleisesti käytettävä koulutusohjelma, joka korvaa 7.12.2010 päivätyn koulutusohjeen. SIL on hyväksynyt koulutusohjelman 24.11.2010 ja se

Lisätiedot

ULTRAKEVYTLENNONOPETTAJAN KELPUUTUS

ULTRAKEVYTLENNONOPETTAJAN KELPUUTUS 1 (5) Antopäivä: 5.6.2019 Voimaantulopäivä: 6.6.2019 Säädösperusta: Laki liikenteen palveluista (320/2017) 131 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot: Tällä määräyksellä

Lisätiedot

Pyöräalustaisten liitimien koulutusohjelma

Pyöräalustaisten liitimien koulutusohjelma Tämä on Suomen ilmailuliitto (SIL) ry:n hyväksymä yleisesti käytettävä. SIL on hyväksynyt n 30.11.2012 ja se astuu voimaan. Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 1. Yleistä... 2 2. Koulutuksen aloittamisvaatimukset...

Lisätiedot

ULTRAKEVYTLENTÄJÄN LUPAKIRJA

ULTRAKEVYTLENTÄJÄN LUPAKIRJA 1 (9) Antopäivä: 10.10.2014 Säädösperusta: Ilmailulaki(1194/2009) 45 Voimaantulopäivä: 14.10.2014 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot: Tällä Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-41 PURJELENTÄJÄN LUPAKIRJA

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-41 PURJELENTÄJÄN LUPAKIRJA ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-41 ILMAILUHALLINTO LUFTFAfiTSFORVAL TNI G(N flf\inish CML ffi AöiON AUTHOAJTY 20.12.2007 PL 186, 01531 VANTAA, FINlAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ohjeistus Suomen Urheiluilmailuopisto Oy versio 1.1 15.1.2007

Sisäisen valvonnan ohjeistus Suomen Urheiluilmailuopisto Oy versio 1.1 15.1.2007 Sisäisen valvonnan ohjeistus Suomen Urheiluilmailuopisto Oy versio 1.1 Suomen Urheiluilmailuopisto Oy SISÄISEN VALVONNAN OHJEISTUS 2/16 Sisällysluettelo PÄIVITYKSET...3 Muutosluettelo...3 Voimassa olevien

Lisätiedot

Kansallisen ilma-aluksen miehitys

Kansallisen ilma-aluksen miehitys luonno Ilmailumääräys 1 (9) Antopäivä: 11.4.2013 Voimaantulopäivä: 12.4.2013 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Ilmailulain (1194/2009) 60 Muutostiedot: Tällä Liikenteen turvallisuusviraston määräyksellä

Lisätiedot

Ultrakevytlentäjän lupakirja PEL M2-70 Ultrakevytlennonopettajan kelpuutus PEL M2-71 Sidosryhmätilaisuus 9.10.2014

Ultrakevytlentäjän lupakirja PEL M2-70 Ultrakevytlennonopettajan kelpuutus PEL M2-71 Sidosryhmätilaisuus 9.10.2014 Ultrakevytlentäjän lupakirja PEL M2-70 Ultrakevytlennonopettajan kelpuutus PEL M2-71 Sidosryhmätilaisuus 9.10.2014 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Miksi uusi määräys annetaan? Ultramääräyksillä

Lisätiedot

Helsinki-Malmin lentoasema 00700 Helsinki 16.12.1996 LIIDINKOULUTUS JA OHJAAJAN KELPOISUUSVAATIMUKSET

Helsinki-Malmin lentoasema 00700 Helsinki 16.12.1996 LIIDINKOULUTUS JA OHJAAJAN KELPOISUUSVAATIMUKSET 1 SUOMEN ILMAILULIITTO RY KOULUTUSOHJE Helsinki-Malmin lentoasema 00700 Helsinki 16.12.1996 LIIDINKOULUTUS JA OHJAAJAN KELPOISUUSVAATIMUKSET Tämä ohje on ilmailumääräyksen OPS M2-9 tarkoittama hyväksytty

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-7. PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 HARRASTEILMAILUN LENTOKOULUTUS

ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-7. PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 HARRASTEILMAILUN LENTOKOULUTUS ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-7 muutos 3 20.12.2007 PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi HARRASTEILMAILUN LENTOKOULUTUS Tämä ilmailumääräys on annettu

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS. PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 HARRASTEILMAILUN LENTOKOULUTUS

ILMAILUMÄÄRÄYS. PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 HARRASTEILMAILUN LENTOKOULUTUS ILMAILUMÄÄRÄYS PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 TRG M1-7 muutos 8 5.5.2009 www.ilmailuhallinto.fi HARRASTEILMAILUN LENTOKOULUTUS Tämä ilmailumääräys on annettu

Lisätiedot

VAKUUTUSTURVA JA VASTUUT

VAKUUTUSTURVA JA VASTUUT Aurinkoenergialla eteenpäin VAKUUTUSTURVA JA VASTUUT 7.4.2018 1. Ilmailuvakuutukset 2. Ilmailuliiton jäsenyyteen liittyvä vakuutusturva 3. Kerhon säännöt ja pysyväismääräykset 4. Kerhon jäsenen vastuu

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-10

ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-10 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 Normi kumottu 15.1.2008 ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-10 KUUMAILMAPALLOLENTOKOULUTUS muutos 1 18.1.2000 www.lentoturvallisuushallinto.fi

Lisätiedot

LENTOKOULUTUSORGANISAATION (FTO) HYVÄKSYNTÄHAKEMUS JAR-FCL 1/2.055

LENTOKOULUTUSORGANISAATION (FTO) HYVÄKSYNTÄHAKEMUS JAR-FCL 1/2.055 ILMAILUHALLINTO PL 186 01531 VANTAA Puh. 09-425011 Vastaanottomerkinnät: PVM / 20 Dnro: / / 1 LENTOKOULUTUSORGANISAATION (FTO) HYVÄKSYNTÄHAKEMUS JAR-FCL 1/2.055 Hakijan tiedot: Kotipaikka: Osoite: Postinumero

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-5

ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-5 ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-5 muutos 2 10.2.2000 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi TARKASTUSLENTOTOIMINTAA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Tämä määräys

Lisätiedot

KOULUTUS RAJOITETTUA RADIOPUHELIMENHOITAJAN KELPUUTUSTA VARTEN

KOULUTUS RAJOITETTUA RADIOPUHELIMENHOITAJAN KELPUUTUSTA VARTEN LUO Määräys 1 (5) Antopäivä: 22.5.2015 Säädösperusta: Ilmailulaki (864/2014) 71 Voimaantulopäivä: 25.5.2015 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot: Tällä määräyksellä

Lisätiedot

Ajankohtaista PART-FCL lupakirjoista

Ajankohtaista PART-FCL lupakirjoista Ajankohtaista PART-FCL lupakirjoista Tiedotustilaisuus: Pienet hyväksytyt koulutusorganisaatiot non-complex ATO Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Aikataulu, merkittäviä päivämääriä ja muutoksia PART-FCL

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-9

ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-9 ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-9 muutos 1 24.2.2000 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 Normi kumottu 15.1.2008 ULTRAKEVYTLENTOKOULUTUS www.lentoturvallisuushallinto.fi Tämä

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-7

ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-7 ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-7 muutos 3 24.2.2000 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi PURJE- JA MOOTTORIPURJELENTOKOULUTUS Tämä ilmailumääräys

Lisätiedot

Liite II huolto-ohjelma

Liite II huolto-ohjelma Liite II huolto-ohjelma Jukka Parviainen 4.10.2017 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Ilmailulaki 864/2014 34 Lentokelpoisuuden ylläpitäminen Ilmailuun käytettävän ilma-aluksen omistajan, haltijan

Lisätiedot

Kuopion Lentäjät ry lentotoimintaohje. Hyväksytty Kuopion Lentäjät ry:n hallituksen kokouksessa 16.09.2010.

Kuopion Lentäjät ry lentotoimintaohje. Hyväksytty Kuopion Lentäjät ry:n hallituksen kokouksessa 16.09.2010. lentotoimintaohje Hyväksytty :n hallituksen kokouksessa 16.09.2010. Tämä lentotoimintaohje korvaa aikaisemmat ohjeet lentotoiminnasta :ssä ja on laadittu tarkentamaan ja selkeyttämään kerhon lentotoimintaan

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-1

ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-1 ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-1 muutos 1 11.12.1999 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi MOOTTORILENTO- JA HELIKOPTERILENTOKOULUTUS Tämä ilmailumääräys

Lisätiedot

Ilmailumääräys 1 (8) Voimassa: Toistaiseksi

Ilmailumääräys 1 (8) Voimassa: Toistaiseksi Ilmailumääräys 1 (8) TRAFI/4841/03.04.00.00/2011 OPS M2-9 Antopäivä: 6.7.2011 Voimaantulopäivä: 1.8.2011 Säädösperusta: Ilmailulaki (1194/2009) 6 ja 78 :n 4 momentti. Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot:

Lisätiedot

ULTRAKEVYTLENTÄJÄN LUPAKIRJA

ULTRAKEVYTLENTÄJÄN LUPAKIRJA LUONNOS 1 (9) Antopäivä: x.x.2019 Voimaantulopäivä: x.x.2019 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki liikenteen palveluista (320/2017), II osan 13 luvun 2 Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot:

Lisätiedot

Lennonopettajien kertauskoulutus Räyskälä 10.12.2011. Harrasteilmailuyksikkö, Jarmo Selonen

Lennonopettajien kertauskoulutus Räyskälä 10.12.2011. Harrasteilmailuyksikkö, Jarmo Selonen Lennonopettajien kertauskoulutus Räyskälä 10.12.2011 Harrasteilmailuyksikkö, Jarmo Selonen KANSALLISISTA JA JAR-FCL VAATIMUKSISTA EASA PART-FCL VAATIMUKSIIN LUENNON SISÄLTÖÄ EASAN säädösrakennetta /määräysprosessi

Lisätiedot

ILMAILUTIEDOTUS ADVISORY CIRCULAR. KOULULENNON SUORITTAMINEN LUOKKAKELPUUTUKSEN (SE piston) JA / TAI (TMG) VOIMASSAOLON JATKAMISEKSI

ILMAILUTIEDOTUS ADVISORY CIRCULAR. KOULULENNON SUORITTAMINEN LUOKKAKELPUUTUKSEN (SE piston) JA / TAI (TMG) VOIMASSAOLON JATKAMISEKSI I L M A I L U L A I T O S CIVIL AVIATION ADMINISTR ATION LENTOTURVALLISUUSHALLINTO F LI GH T SA T A U T O I T FI F E Y N L AN H R Y D ILMAILUTIEDOTUS ADVISORY CIRCULAR PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel.

Lisätiedot

EASAN PURJELENTOLUPAKIRJAT (Yhteenveto FCL-vaatimusten kommenttiasiakirjasta, CRD)

EASAN PURJELENTOLUPAKIRJAT (Yhteenveto FCL-vaatimusten kommenttiasiakirjasta, CRD) N PURJELENTOLUPAKIRJAT (Yhteenveto FCL-vaatimusten kommenttiasiakirjasta, CRD) PEL M2-41 Vähimmäisikä 2.9.1.1 16 vuotta PEL M2-41 2.1 16 vuotta Harrastelentäjän lupakirjan (LAPL) hakijan on oltava vähintään

Lisätiedot

HYPPYMESTARIKOULUTUS JA -KELPOISUUS

HYPPYMESTARIKOULUTUS JA -KELPOISUUS SUOMEN ILMAILULIITTO RY KOULUTUSOHJELMA Helsinki-Malmin lentoasema 00700 HELSINKI 7.3.2012 HYPPYMESTARIKOULUTUS JA -KELPOISUUS PL-HYPPYMESTARIKURSSI 1 Koulutuksen yleisjärjestelyt Pakkolaukaisuhyppymestarikurssin

Lisätiedot

PUOLUSTUSVOIMIEN ULKOPUOLISEN TAHON ANTAMAA SOTILASLENTOKOULUTUSTA KOSKEVAT VAATIMUKSET

PUOLUSTUSVOIMIEN ULKOPUOLISEN TAHON ANTAMAA SOTILASLENTOKOULUTUSTA KOSKEVAT VAATIMUKSET SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS SIM-To-Lnt-037 27.02.2019 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, puh. 0299 800, faksi 0299 291 929, s-posti fimaa@mil.fi PUOLUSTUSVOIMIEN ULKOPUOLISEN TAHON ANTAMAA

Lisätiedot

Talvipäivät Tallukka. Uudet harrasteilmailumääräykset

Talvipäivät Tallukka. Uudet harrasteilmailumääräykset Talvipäivät 15.-16.3.2008 Tallukka Uudet harrasteilmailumääräykset 1 Määräysmuutosten valmistelu Määräysmuutokset on valmisteltu virkamiesvetoisesti Ilmailuhallinnossa. Valmistelun apuna on käytetty työryhmää,

Lisätiedot

Koulutusorganisaatioiden käsikirjat

Koulutusorganisaatioiden käsikirjat Koulutusorganisaatioiden käsikirjat 17.6.2014 Mika Haapala Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Koulutusorganisaation käsikirjat Käsikirjojen tulee olla mahdollisimman yksinkertaiset Käsikirjojen tulee

Lisätiedot

TARKASTUSLENTÄJIEN KERTAUSKOULUTUS

TARKASTUSLENTÄJIEN KERTAUSKOULUTUS TARKASTUSLENTÄJIEN KERTAUSKOULUTUS 8.11.2013 Tarkastuslentotoimintaa koskevat määräykset Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ylitarkastaja Jaakko Sillanpää TARKASTUSLENTÄJÄ Tarkastuslentäjän hyväksyntätodistuksen

Lisätiedot

HELIKOPTERILENTÄJÄKSI! KIEHTOVA HARRASTUS JA HAASTAVA AMMATTI

HELIKOPTERILENTÄJÄKSI! KIEHTOVA HARRASTUS JA HAASTAVA AMMATTI Helikopterilentokoulutusta koskeva infopaketti (syyskuu 2009) 1(8) HELIKOPTERILENTÄJÄKSI! KIEHTOVA HARRASTUS JA HAASTAVA AMMATTI Suomen johtava kaupallinen helikopteriammattilentäjien koulutusorganisaatio

Lisätiedot

HUOLTO-OHJELMA HO-969-0

HUOLTO-OHJELMA HO-969-0 HUOLTO-OHJELMA HO-969-0 muutostaso 0 04.08.2009 sivu1/13 1. Sisällys Sivu Kappaleet Sisältö 1 1 2 3 4 5 Sisällys Kohde Käyttö Vastuuhenkilö Ohjelman tarkastukset 2 6 7 Toiminnan kuvaus Muutokset Huolto-ohjeeseen

Lisätiedot

Ultrakevytlentäjän lupakirja PEL M2-70 Ultrakevytlennonopettajan kelpuutus PEL M2-71

Ultrakevytlentäjän lupakirja PEL M2-70 Ultrakevytlennonopettajan kelpuutus PEL M2-71 PerustelumuistioLUONNOS 1(5) Laatimisaika Ultrakevytlentäjän lupakirja PEL M2-70 Ultrakevytlennonopettajan kelpuutus PEL M2-71 1. Määräysten tausta ja säädösperusta... 1 2. Määräysten valmistelu... 1 3.

Lisätiedot

Henri Airava. Lennonopettaja vuodesta Tarkastuslentäjä vuodesta 2000 B757 TRI/TRE. (Air Finlandin päälennonopettaja) Norwegian B787-projekti

Henri Airava. Lennonopettaja vuodesta Tarkastuslentäjä vuodesta 2000 B757 TRI/TRE. (Air Finlandin päälennonopettaja) Norwegian B787-projekti Henri Airava Lennonopettaja vuodesta 1988 Tarkastuslentäjä vuodesta 2000 B757 TRI/TRE (Air Finlandin päälennonopettaja) Norwegian B787-projekti Tarkastuslentäjien kertauskoulutus 5-6.11.2012 Ilma-aluksen

Lisätiedot

Tarkastuslentäjän oikeudet ja velvollisuudet

Tarkastuslentäjän oikeudet ja velvollisuudet Tarkastuslentäjän oikeudet ja velvollisuudet Tarkastuslentäjien tehtävät, vastuut ja velvollisuudet Trafin näkökulmasta Tarkastuslentäjän asema Viranomaisen kautta tilattavat tarkastuslennot Poikkeusluvat

Lisätiedot

Voimassa: toistaiseksi. Muutostiedot: Tällä määräyksellä kumotaan 2.12.2008 annettu lentotyötä koskeva ilmailumääräys OPS M1-23 LENTOTYÖ

Voimassa: toistaiseksi. Muutostiedot: Tällä määräyksellä kumotaan 2.12.2008 annettu lentotyötä koskeva ilmailumääräys OPS M1-23 LENTOTYÖ lu 1 (6) Antopäivä: 11.2.2015 Säädösperusta: Ilmailulaki (864/2014) 70 Voimaantulopäivä: 15.2.2015 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Muutostiedot: Tällä määräyksellä kumotaan 2.12.2008

Lisätiedot

Lentolupakirjoja koskevia yleisiä määräyksiä

Lentolupakirjoja koskevia yleisiä määräyksiä LUONNOluonnluonn Määräys 1 (5) Antopäivä: 5.9.2018 Säädösperusta: Ilmailulaki (864/2014) 47 Voimaantulopäivä: 7.9.2018 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Muutostiedot: Tällä määräyksellä

Lisätiedot

Suomen ilmailuliitto ry Helsinki-Malmin lentokenttä 00700 Helsinki Liidintoimikunta 29.3.2012 LIIDINKOULUTUSOHJE

Suomen ilmailuliitto ry Helsinki-Malmin lentokenttä 00700 Helsinki Liidintoimikunta 29.3.2012 LIIDINKOULUTUSOHJE Suomen ilmailuliitto ry OHJE Helsinki-Malmin lentokenttä 00700 Helsinki Liidintoimikunta 29.3.2012 LIIDINKOULUTUSOHJE Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Koulutustoiminnasta ilmoittaminen 3. Lentokoulutusorganisaatio

Lisätiedot

Ilma-aluksen miehitys

Ilma-aluksen miehitys luonno Määräysluonnos 1 (8) Antopäivä: [pp.kk.vvvv] Säädösperusta: Ilmailulain (1194/2009) 60 Voimaantulopäivä: 8.4.2013 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: Tällä Liikenteen turvallisuusviraston määräyksellä

Lisätiedot

Suomen Moottorilentäjien Liitto (SMLL)

Suomen Moottorilentäjien Liitto (SMLL) KOMMENTTIKOOSTE Määräys PEL M2-70 1(8) TRAFI/657752/03.04.00.00/2018 Perustelumuistion liite Kohta Kommentti Lausunnon antaja Traficomin vastaus 1.2 Tarkastuslento-määritelmä puuttuu vaikka siihen viitataan

Lisätiedot

Ultrakevytlentäjän lupakirja PEL M2-70 Ultrakevytlennonopettajan kelpuutus PEL M2-71

Ultrakevytlentäjän lupakirja PEL M2-70 Ultrakevytlennonopettajan kelpuutus PEL M2-71 Perustelumuistio 1(5) 10.10.2014 Ultrakevytlentäjän lupakirja PEL M2-70 Ultrakevytlennonopettajan kelpuutus PEL M2-71 1. Määräysten tausta ja säädösperusta... 1 2. Määräysten valmistelu... 1 3. Arvio määräysten

Lisätiedot

Harrastuslennonopettajien kertauskoulutus EFRY 12.-13.12.

Harrastuslennonopettajien kertauskoulutus EFRY 12.-13.12. Tarkastuslennoilla havaittua Jorma Laine Ensimmäinen lento tarkastuslentäjänä 23.9.1979 K-7, OH-253 Lentokoe Lupakirjan myöntämiseksi Vesilento-oikeuden saamiseksi ultralla Hinauslentäjäoikeuden saamiseksi

Lisätiedot

LASKUVARJOHYPPYKOULUTUS

LASKUVARJOHYPPYKOULUTUS Suomen Ilmailuliitto ry 8.10.2005 Helsinki-Malmin lentoasema 00700 Helsinki 1 LASKUVARJOHYPPYKOULUTUS Tämä ohje on ilmailumääräyksen OPS M6-1 tarkoittama hyväksytty koulutusohje ja -ohjeisto. Tämä ohje

Lisätiedot

Lennonjohtajan ja lennonjohtajaoppilaan lupakirja

Lennonjohtajan ja lennonjohtajaoppilaan lupakirja 1 (5) Antopäivä: 29.1.2013 Säädösperusta: Voimaantulopäivä: 1.2.2013 Voimassa: Toistaiseksi Tämä ilmailumääräys on annettu ilmailulain (1194/2009) 45, 46, 119 ja 120 :n nojalla ottaen huomioon lennonjohtajien

Lisätiedot

KAATIKSEN KENTTÄALUEEN SÄÄNNÖT ILMATILAN KÄYTÖSTÄ

KAATIKSEN KENTTÄALUEEN SÄÄNNÖT ILMATILAN KÄYTÖSTÄ KAATIKSEN KENTTÄALUEEN SÄÄNNÖT ILMATILAN KÄYTÖSTÄ Johtokunta KUOPION LENNOKKIKERHO KIHU RY Versiohistoria Versio päivämäärä Olennaiset muutokset 1.0 16.5.2018 Alkuperäinen versio 1 KAATIKSEN ILMATILA Kaatiksen

Lisätiedot

Kielitaitotarkastajat ja kielitaitokokeelle asetettavat vaatimukset

Kielitaitotarkastajat ja kielitaitokokeelle asetettavat vaatimukset 1 (7) Antopäivä: 14.11.2013 Säädösperusta: Voimaantulopäivä: 29.11.2013 Voimassa: Toistaiseksi Ilmailulain (1194/2009) 45, 78, 119 ja 120, sellaisena kuin 45, 119 ja 120 on muutettu lailla ilmailulain

Lisätiedot

VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA -KELPOISUUS

VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA -KELPOISUUS SUOMEN ILMAILULIITTO RY KOULUTUSOHJELMA Helsinki-Malmin lentoasema 00700 HELSINKI 10.12.2011 VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA -KELPOISUUS VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKURSSI 1 Koulutuksen yleisjärjestelyt Kouluttajakurssin

Lisätiedot

MUUTOSTYÖT I L M A I L U L A I T O S TYYPPIHYVÄKSYMÄTTÖMIIN ILMA-ALUKSIIN TEHTÄVÄT MUUTOSTYÖT

MUUTOSTYÖT I L M A I L U L A I T O S TYYPPIHYVÄKSYMÄTTÖMIIN ILMA-ALUKSIIN TEHTÄVÄT MUUTOSTYÖT MUUTOSTYÖT TYYPPIHYVÄKSYMÄTTÖMIIN ILMA-ALUKSIIN TEHTÄVÄT MUUTOSTYÖT AIR M5-3 Koe- ja harrasteluokkaan kuuluvan ilma-aluksen lentokelpoisuus ja huolto AIR M5-10 Ultrakevyiden lentokoneiden lentokelpoisuus,

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus koulutusorganisaatioiden vastuuhenkilöille

Tiedotustilaisuus koulutusorganisaatioiden vastuuhenkilöille Tiedotustilaisuus koulutusorganisaatioiden vastuuhenkilöille 17.6.2014 Karoliina Vesterbacka Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Vastuuhenkilöiden roolit ja vastuut Organisaation tulee esittää/nimetä

Lisätiedot

FE(A) kertauskoulutus

FE(A) kertauskoulutus FE(A) kertauskoulutus 8.11.2013 POH/AFM POH:n rakenteen tuntemus Tiedon löytäminen Käyttörajoitukset Nopeusrajoitukset Paino- ja painopisterajoitukset Hätätoimenpiteet ulkoamuistettavat POH/AFM Normaalitoiminta

Lisätiedot

Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt

Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry, josta voidaan käyttää lyhennystä

Lisätiedot

Harrasteilmailun turvallisuuden analysointi, lentokaudet 2012 2013. Jorma Laine

Harrasteilmailun turvallisuuden analysointi, lentokaudet 2012 2013. Jorma Laine Harrasteilmailun turvallisuuden analysointi, lentokaudet 2012 2013 Jorma Laine Oma tausta Purjelentoa vuodesta 1974, noin 2000 h Purjelennon opettaja Moottoripurjelentäjä noin 350 h Moottoripurjelennon

Lisätiedot

PEL M2-70: Ultrakevytlentäjän lupakirja

PEL M2-70: Ultrakevytlentäjän lupakirja Perustelumuistio 1(6) 27.5.2019 TRAFI/657752/03.04.00.00/2018 PEL M2-70: Ultrakevytlentäjän lupakirja Määräyksen tausta ja säädösperusta Ultrakevytlentäjän lupakirjamääräykset kuuluvat edelleen kokonaan

Lisätiedot

LASKUVARJOHYPPYKOULUTUS

LASKUVARJOHYPPYKOULUTUS Suomen Ilmailuliitto ry. 1.4.2012 Helsinki-Malmin lentoasema 00700 Helsinki 1 LASKUVARJOHYPPYKOULUTUS Tämä ohje muodostaa yhdessä Laskuvarjohyppääjien toiminnalliset ohjeet ja kelpoisuusvaatimukset -ohjeen

Lisätiedot

MIEHITTÄMÄTTÖMÄN ILMA-ALUKSEN JA LENNOKIN LENNÄTTÄMINEN

MIEHITTÄMÄTTÖMÄN ILMA-ALUKSEN JA LENNOKIN LENNÄTTÄMINEN al Määräysluonnos versio 5.5.2015 1 (6) Antopäivä: x.xx.2015 Voimaantulopäivä: x.xx.2015 Säädösperusta: Ilmailulaki (864/2014) 9, 57, 70 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöön pantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot:

Lisätiedot

Ilmailumääräys OPS M6-1

Ilmailumääräys OPS M6-1 Liikenteen turvallisuusvirasto TRAFI/11541/03.04.00.00/2010 Ilmailumääräys OPS M6-1 Antopäivä: 9.7.2010 Voimassaoloaika: 15.7.2010 alkaen, toistaiseksi Säädösperusta: ilmailulaki (1194/2009) 6 :n 4 momentti

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2015 Ilmailu

Valvontasuunnitelma 2015 Ilmailu Valvontasuunnitelma 2015 Ilmailu Sisällysluettelo 1 Lentopaikkojen pidon valvonta... 1 2 Lennonvarmistusorganisaatioiden valvonta... 1 3 Siviili-ilmailun turvaamispalveluorganisaatioiden valvonta... 2

Lisätiedot

Harrasteilmailun lentokoulutuksen näkymiä EASA aikana

Harrasteilmailun lentokoulutuksen näkymiä EASA aikana Harrasteilmailun lentokoulutuksen näkymiä EASA aikana Lennonopettajien kertauskoulutus Räyskälässä 1.12.2012 Jarmo Selonen Trafi / Lupakirjaryhmä Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. LUENNON SISÄLTÖÄ

Lisätiedot

Lakeuden Tokoilijat ry. yhdistyksen säännöt

Lakeuden Tokoilijat ry. yhdistyksen säännöt Lakeuden Tokoilijat ry yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lakeuden Tokoilijat ry ja sen kotipaikka on Ilmajoki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

EUT/MT Talvipäivät Lupakirjat ja niiden oikeuksien ylläpito

EUT/MT Talvipäivät Lupakirjat ja niiden oikeuksien ylläpito EUT/MT Talvipäivät Lupakirjat ja niiden oikeuksien ylläpito Jani Kosonen 12.3.2016 Ilmailun lupakirjat/trafi Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Yleistä Hakemukset ja muut asiakirjat lähetetään osoitteeseen

Lisätiedot

Lentosuunnistus ja ilmatilan jako. Harrasteilmailun lennonopettajien kertauskoulutus 2009 MH2009

Lentosuunnistus ja ilmatilan jako. Harrasteilmailun lennonopettajien kertauskoulutus 2009 MH2009 Lentosuunnistus ja ilmatilan jako Harrasteilmailun lennonopettajien kertauskoulutus 2009 MH2009 Taustalla Eksymisiä Valvottuun ilmatilaan lentäminen ilman Lentosuunnitelmaa Lennonjohtoselvitystä Tötöily

Lisätiedot

Tasotarkastajan valtuutus ja tasotarkastuksen suorittaminen

Tasotarkastajan valtuutus ja tasotarkastuksen suorittaminen 1 (5) Antopäivä: 29.1.2013 Voimaantulopäivä: 1.2.2013 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Tämä ilmailumääräys on annettu ilmailulain (1194/2009) 45, 46, 119 ja 120 :n nojalla ottaen huomioon lennonjohtajien

Lisätiedot

ELA1 ja Liite II ilma-alusten lentokelpoisuus Savonsolmu

ELA1 ja Liite II ilma-alusten lentokelpoisuus Savonsolmu ELA1 ja Liite II ilma-alusten lentokelpoisuus Savonsolmu 3.-4.3.2012 Onko ilma-alus ELA1 vai Liite II ilma-alus? Huom: ELA1 ilma-alus on aina EASA ilma-alus 2 ELA1-ilma-alus tarkoittaa seuraavia eurooppalaisia

Lisätiedot

Mainoselokuvakilpailu 2009. Valitse sopimuksen laji(t) laittamalla rasti ruutuun [ x ] Allekirjoitus: 1 [ ] ESIINTYMISEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

Mainoselokuvakilpailu 2009. Valitse sopimuksen laji(t) laittamalla rasti ruutuun [ x ] Allekirjoitus: 1 [ ] ESIINTYMISEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS Esiintymisen ja kuvauspaikan käyttöoikeussopimus Jokaisen mainoselokuvassa pelkällä äänellään tai kasvoillaan tunnistettavasti esiintyvän henkilön tulee allekirjoittaa esiintyjäsopimus. Jokaisesta valmiissa

Lisätiedot

Suomen Moottorilentäjien. liitto ry (SMLL) ultrakevyttoimikunta

Suomen Moottorilentäjien. liitto ry (SMLL) ultrakevyttoimikunta Kohta Kommentti Lausuja Trafin vastaus Koko määräys Ei lausuttavaa. sisäministeriö - 1.2 Lentokelpoisuusmääräyksellä ilmailulain (864/2014) 33 :ssä tarkoitettua ilmailuvälineen tyyppihyväksyntävaltion,

Lisätiedot

Harrastusilmailun koulutus

Harrastusilmailun koulutus Harrastusilmailun koulutus Sakari Kuosmanen Suomen Urheiluilmailuopisto Oy Perusteita Suomen Urheiluilmailuopisto Oy (Opisto) SIL 80%, Lopen kunta 8%, R-S 8%, Jämi-Säätiö 4% Valtakunnallinen kouluttaja;

Lisätiedot

RMH-sopimus-/omistajuusmalli esimerkit

RMH-sopimus-/omistajuusmalli esimerkit RMH-sopimus-/omistajuusmalli esimerkit Kyseiset omistajuus-/sopimusmallit ovat pelkästään esimerkkejä. Jokaisen kaupan/sopimuksen yhteydessä on aina syytä harkita, tarvitaanko asiantuntijaa laatimaan yksilölliset

Lisätiedot

VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA -KELPOISUUS

VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA -KELPOISUUS SUOMEN ILMAILULIITTO RY KOULUTUSOHJELMA Helsinki-Malmin lentoasema 00700 HELSINKI 9.4.2015 VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA -KELPOISUUS KOULUTTAJAKURSSI 1 Koulutuksen yleisjärjestelyt Kouluttajakurssin

Lisätiedot

Uusitut kielitaitomääräykset

Uusitut kielitaitomääräykset Uusitut kielitaitomääräykset Kielitaitotarkastajien kertauskoulutus Tina El-Nemr 26.11.2013 Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Esityksessä käsiteltävät aiheet Yleistä Mikä on muuttunut? PEL M2-91 PEL

Lisätiedot

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN TEKNISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSVAATIMUKSET

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN TEKNISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSVAATIMUKSET SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-He-lv-002 versio A, muutos 0 19.12.2008 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel.

Lisätiedot

Kevytilmailu Ry - KILA. KILA SAFE PILOT (KSP) Jatkokoulutusohjelma. Kevytilmailu - Light Aviation Ry

Kevytilmailu Ry - KILA. KILA SAFE PILOT (KSP) Jatkokoulutusohjelma. Kevytilmailu - Light Aviation Ry Kevytilmailu Ry - KILA KILA SAFE PILOT (KSP) Jatkokoulutusohjelma Kevytilmailu - Light Aviation Ry Ver. 1.005 10.7.2015 Esipuhe KILA SAFE PILOT (KSP) ohjelma on jatkokoulutus kokonaisuus ultrakevyt lentäjille.

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT YT-neuvosto hyväksynyt 21.11.2007 Vahvistanut: kuntayhtymän johtaja Pentti Leipälä 4.1.2008 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS 1 2. KÄYTÖN PERIAATTEET

Lisätiedot

Määräys kansallisen ilma-aluksen miehityksestä OPS M1-20

Määräys kansallisen ilma-aluksen miehityksestä OPS M1-20 Muistio 1(7) 11.4.2013 Määräys kansallisen ilma-aluksen miehityksestä OPS M1-20 Määräyksen tausta ja säädösperusta Määräys annetaan ilma-aluksen miehistöä koskevan ilmailulain 60 :n nojalla, jonka mukaan

Lisätiedot

Part M vaiheet kuinka tähän on tultu. Part-M ja katsastusjärjestelyt Jyrki Laitila

Part M vaiheet kuinka tähän on tultu. Part-M ja katsastusjärjestelyt Jyrki Laitila Part M vaiheet kuinka tähän on tultu Part-M ja katsastusjärjestelyt 21.01.2010 Jyrki Laitila Luennon aiheet Uusi Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi Ilmailutoimialan organisaatio ja sen muutokset Part

Lisätiedot

Lento-onnettomuus Helsinki-Malmin lentoasemalla 12.8.2010

Lento-onnettomuus Helsinki-Malmin lentoasemalla 12.8.2010 Tutkintaselostus D7/2010L Lento-onnettomuus Helsinki-Malmin lentoasemalla 12.8.2010 OH-NTL AS 202/18A4 Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan 3.1 mukaan ilmailuonnettomuuden

Lisätiedot

LENTOTOIMINTA LIITIMELLÄ. Tämä määräys on annettu ilmailulain (1242/2005) 6 :n ja 77 :n nojalla.

LENTOTOIMINTA LIITIMELLÄ. Tämä määräys on annettu ilmailulain (1242/2005) 6 :n ja 77 :n nojalla. OPS M2-9 Luonnos 15.10.2008 LENTOTOIMINTA LIITIMELLÄ Tämä määräys on annettu ilmailulain (1242/2005) 6 :n ja 77 :n nojalla. Sisältö: 1. Yleistä 2. Tekniset määräykset 3. Toiminnalliset määräykset 4. Lentäjältä

Lisätiedot

FE(A/H) YHTENÄISTÄMIS- / KERTAUSKURSSI Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

FE(A/H) YHTENÄISTÄMIS- / KERTAUSKURSSI Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. FE(A/H) 1 2012 YHTENÄISTÄMIS- / KERTAUSKURSSI 5.-6.11.2012 Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Tarkastuslentäjäksi ennen: PEL M2-16, koulutus, kokemus ja hakemus Alakohta 1.3 soveltuvuus ja tarve (viranomainen)

Lisätiedot

15.1.2015. Myyntipaikkaan voi tulla tuntia ennen kauppahallin avautumista ja sieltä tulee poistua tunnin kuluessa kauppahallin sulkeutumisesta.

15.1.2015. Myyntipaikkaan voi tulla tuntia ennen kauppahallin avautumista ja sieltä tulee poistua tunnin kuluessa kauppahallin sulkeutumisesta. 1 (5) Hakemukset kauppiasyhdistykselle (puheenjohtajan tai edustajan hyväksymä hakemus): alle 1 kalenterikuukausi (1-4 viikkoa) - etusijalla Hakaniemen kauppahallin vuokralaiset (kauppiasyhdistys päättää

Lisätiedot

PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT

PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT 1 PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT 1. YLEINEN PÄÄTÖKSENTEKO 1 Osakaskunnan nimi Pyötsaaren maaosakaskunta 2 Kotipaikka Haminan Kaupunki 3 Yhteinen alue Haminan kaupungissa sijaitsevan Vepsun saaren ja

Lisätiedot

A. Suhteellisuus. B. Vastuullisuus. C. Yhdenmukaisuus. D. Läpinäkyvyys. E. Kohdennettavuus

A. Suhteellisuus. B. Vastuullisuus. C. Yhdenmukaisuus. D. Läpinäkyvyys. E. Kohdennettavuus LAUSUNTOKOOSTE PEL M2-70 Ultrakevytlentäjän lupakirja 1(24) 10.10.2014 Määräysluonnoksen kohta Lausuja Mahdollinen muutosehdotus perusteluineen tai muu huomio Yleisiä huomioita Suomen Moottorilentäjien

Lisätiedot

TraFi Liikenteen turvallisuusvirasto

TraFi Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi Liikenteen turvallisuusvirasto FE(A/H) 1 2012 YHTENAISTAMIS- / KERTAUSKURSSI 5.-6.11.2012 Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. T~.~.K~.STUSLENTOTOIMIN~AA KOSKEVAT ~ TraFi Vertailu TRG Ml-S > JAR-FCL

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 31.1.2000 Yleistä 1 Koulun alue on kortteli 57-YO. Koulun piha-alue on koulukiinteistön, Rantatien sekä koulun kentän erottama alue. 2 Kouluajaksi katsotaan

Lisätiedot

Sisällysluettelo Yleistä Koulutustoiminnasta ilmoittaminen Lentokoulutusorganisaatio... 5

Sisällysluettelo Yleistä Koulutustoiminnasta ilmoittaminen Lentokoulutusorganisaatio... 5 Liidinkoulutusohje Tämä koulutusohje on Suomen ilmailuliitto (SIL) ry:n hyväksymä yleisesti käytettävä koulutusohje, joka kumoaa 29.3.2012 päivätyn ohjeen. SIL ry on hyväksynyt tämän ohjeen 14.3.2013 ja

Lisätiedot