Kuopion Lentäjät ry lentotoimintaohje. Hyväksytty Kuopion Lentäjät ry:n hallituksen kokouksessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuopion Lentäjät ry lentotoimintaohje. Hyväksytty Kuopion Lentäjät ry:n hallituksen kokouksessa 16.09.2010."

Transkriptio

1 lentotoimintaohje Hyväksytty :n hallituksen kokouksessa Tämä lentotoimintaohje korvaa aikaisemmat ohjeet lentotoiminnasta :ssä ja on laadittu tarkentamaan ja selkeyttämään kerhon lentotoimintaan liittyviä yksityiskohtia. Olosuhteiden muuttuessa on jaosto velvollinen tekemään tähän ohjeeseen tarvittavat korjaukset ja lisäykset. Kulloinkin voimassa oleva lentotoimintaohje tulee esittää yleiskokouksessa. Kulloinkin voimassa oleva lentotoimintaohje tulee olla esillä kerhotalon ilmoitustaululla, palo- ja SAR- lentokäsikirjassa ja web pohjaisen jäsenpalvelun asiakirjapankissa. Viranomaisten ja lentopaikkojen määräysten lisäksi on noudatettava näitä ohjeita. 1 Lentotoimintaohjeen tarkoituksena on luoda pohja tehokkaalle ja turvalliselle lentotoiminnalle, määritellä oikeudet, velvollisuudet ja vastuut sekä menettelytapa rikkomuksissa. 2 Jokaisen lentotoimintaan osallistuvan on perehdyttävä lentotoimintaohjeeseen. 3 Lentotoiminta käsittää SAR-, palo-, hinaus-, koulu-, tarkastus-, matka- ja harjoituslennot pyörä-, suksi- tai vesikoneella. 4 Oikeus osallistua moottorilentotoimintaan, kaikilla kerhon jäsenillä, jotka ovat suorittaneet jäsenmaksun, vapaaehtoisen kalustomaksun, hyväksyneet lentotoimintaohjeet ja yhdistyksen säännöt eivätkä ole lentokiellossa. 5 Lentotoiminnan vastaava, jonka johtokunta voi nimittää, tehtävänä on kerhon lentotoiminnan kehittäminen, ohjaaminen ja kerhon sisäinen lentoturvallisuusvalvonta. 6 Internet pohjainen jäsenohjelmisto Kaikki lennonvaraukset tehdään ainoastaan kyseisen järjestelmän kautta. Lennon jälkeen jokaisen lentäjän tulee mahdollisimman pikaisesti (max. 24 h:n sisällä) syöttää tarvittavat lennon tiedot (off-blocklentoonlähtö-lasku- ja on-block ajat sekä laskujenmäärä) järjestelmän lennonsyöttö osioon lentämänsä koneen kohdalle. Kaikki polttoaine tankkaukset ja öljyn lisäykset merkitään aina niille tarkoitettuihin kohtiin. Toimintaviat tai häiriöt lennolla merkitään häiriö/poikkeama kenttään. Verrattaessa koneen ja järjestelmän matkapäiväkirjan tietojen yhteneväisyyttä puuttuvien tai virheellisten tietojen osalta laskuttaja lisää 5 : lisämaksun kyseistä lentoa kohden. Jäsen vastaa omien ja ilmoittamiensa tietojen paikkaansa pitävyydestä järjestelmässä. 7 Kerhotarkastuslento, johon voi sisältyä tarvittaessa myös käsikirja kuulustelu, on lennettävä kun 1. kyseessä uusi jäsen 2. lennonopettaja tai lentotoiminnanvastaava katsoo sen aiheelliseksi 3. kyseessä on kerholle uusi lentokoneyksilö. Kerhotarkastuslento lennetään kerhon lennonopettajille jäsenen omalla kustannuksella. Lentäjällä ei ole oikeus kuljettaa matkustajia, ennen kun on suorittanut yksin tai lennonopettajan (FI) kanssa vähintään 3 lentoonlähtöä ja laskua mikäli edellisestä lennosta on kulunut yli 90 vrk.

2 OH-KLE:n autopilotin käyttöoikeus ainoastaan erillisen kerhon sisäisen koulutuksen hyväksytysti suorittaneilla jäsenillä. 8 Varaukset Lentokoneiden varaukset tehdään verkkosivulle sivustolla olevan jäsenjärjestelmän kautta henkilökohtaisesti omilla tunnuksilla. Jos konetta ei ole otettu käyttöön 30 minuutin kuluessa varauksen alkamisesta, varaus peruuntuu ja seuraavalla käyttäjällä on oikeus varata kone. On kuitenkin suositeltavaa ilmoittaa peruuntuvan varauksen haltijalle varauksen peruuntumisesta ja koneen käyttöön otosta. Perumattomasta varauksesta olisi suotavaa ilmoittaa lentotoiminnanvastaavalle. Yli 60 minuutin varauksen ylittämisestä tapauksissa joissa toisen varaajan varaus siirtyy tai estyy tulee tapauksesta ilmoittaa lentotoiminnan vastaavalle. Voimassa olevalla toisen varauksella ei ole oikeutta ottaa konetta käyttöön, pois lukien SAR lennot ks. kohta 12 SAR ja Palolennot. Lennettyjä varauksia ei saa poistaa varauskalenterista. Varauksen päättymisaikaa saa ja tulee muuttaa jos palaa lennolta takaisin huomattavasti ennen varauksen päättymistä, jolloin muilla on mahdollisuus varata kone. Varaukset tulee olla todellisen käyttö- / lentoajan mukaisia. Mikäli kone ei varauksen päättyessä palaa asemapaikalleen sään tai teknisen syyn takia, on varauksentekijä velvollinen ilmoittamaan asiasta koneen seuraavalle varaajalle, tai jollekin muulle henkilölle, joka ilmoittaa tiedon seuraaville varaajille ja lentotoiminnan vastaavalle. Ilmoitus seuraaville varaajille tulee tehdä mahdollisimman pian. Koneella ei ole pakko lentää, vaikka sen on varannutkin, jos lentoa ei voida suorittaa turvallisesti tai määräysten mukaisesti. Älä ota turhia riskejä! Rangaistuksena varaussääntöjen rikkomisesta voi seurata lentokielto johtokunnan harkinnan mukaan. Lentokieltoon asetetun jäsenen kaikki varaukset purkautuvat. 11 Lentojen tärkeysjärjestys 12 SAR- ja Palolennot 11-1 SAR lennot 11-2 Muut lennot, mukaan lukien myös palolennot ks. kohta 12 SAR lennot ovat etuoikeutettuja muihin lentoihin ja varauksiin nähden sekä ohittavat jo voimassa olevat varaukset. SAR lennolle lähdettäessä ohjaaja tai tehtävänjohtaja on velvollinen ilmoittamaan kaikille kyseiselle ajankohdalle koneen varanneille tilanteesta sekä merkitsemään varauksen SAR lennosta jäsenpalvelun etusivulle. Palolennot ohittavat myös muut varaukset, kuitenkin vain sillä ehdolla että mahdollisuuksien mukaan lentoja tulee sovittaa jo olemassa oleviin varauksiin. ns. ristiriitaisuuksissa ratkaisun tekee päivystävä tukikohdan SAR- ja palopäällikkö tai lentotoiminnanvastaava osapuolet tasavertaisesti huomioon ottaen. 13 Koneiden huolloista ja lentokelpoisuudesta vastaa lentokelpoisuutta valvova organisaatio ja kalustovastaava, jonka tulee valvoa koneen pysymistä lentokelpoisena ja ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin lentokelpoisuuden ylläpitämiseksi. (Ilma-aluksen päällikkö vastaa käyttämänsä ilma-aluksen lentokelpoisuudesta lennollansa.)

3 14 Lentokoneiden vakuutukset Kerhon lentokoneissa on pakolliset vakuutukset sekä Kasko. Koneen vakuutusasiakirjoista on tarkistettavissa vakuutusturva ja voimassaoloajat. 15 Kausikortti Koneen päälliköllä on vastuu tarkistaa koneen asiapaperista kausikortin voimassa olo. Lentäessään koneella jossa ei ole voimassa oleva kausikortti on lentäjä velvollinen maksamaan laskeutumismaksut. 16 Vauriotapaukset Kaikista kerhon kalustolle sattuneista vaurioista on viipymättä ilmoitettava huolto- ja kalustopäällikölle ja puheenjohtajalle tai lentotoiminnan vastaavalle. Ilma-aluksen päällikkö on vastuussa kerhon kalustolle aiheuttamastaan vauriosta vähintään vakuutuksen omavastuuosuudella. Johtokunta käsittelee vauriot tapauskohtaisesti ja voi muuttaa omavastuuosuutta. Jos vaurio on johtunut varomattomuudesta, huolimattomuudesta tai lentoa koskevien sääntöjen rikkomisesta, voidaan vaurion aiheuttaja velvoittaa korvaamaan kaikki vauriosta kerholle aiheutuvat kustannukset. Puhtaasta vahingosta johtuneesta vauriosta kerho ei peri jäseneltä omavastuuta, mikäli hän itse omatoimisesti ilmoittaa aiheutuneesta vahingosta. 17 Toimintahäiriöt tai viat koneessa lennolla Kaikista toimintahäiriöistä tai vioista koneessa lennolla tulee välittömästi lennonpäätyttyä ilmoittaa kalustovastaavalle tai lentotoiminnanvastaavalle, jotka tekevät tarvittavat toimenpiteet. Lentoturvallisuuteen tai määräykseen liittyvän toimintahäiriön vian sattuessa koneeseen tulee laitta lappu lentokiellosta sekä viesti jäsenpalvelun etusivulle kunnes asia on selvitetty. 18 Koneiden käyttö Kone on lentäjän vastuulla, kunnes kone on siivottu, tyhjennetty ja siirretty asianmukaisesti halliin, paikalle tai seuraava lentäjä ottanut sen vastuulleen. Koneen ollessa ohjeiden vastaisesti edellisen varaajan/lentäjän jäljiltä on seuraava varaajan/lentäjän suotavaa ilmoittaa siitä huoltoja kalustopäällikölle tai lentotoiminnanvastaavalle. Talvilentämisessä tulee noudattaa valmistajan käsikirjassa antamia ohjeita koneen käytöstä, mikäli et ole varma talvilentämisestä ja sen toiminta tavoista niin kysy neuvoa ennen lentoasi lentotoiminnanvastaavalta tai lennonopettajilta. OH-KLE ja OH-CNR säilytetään aina EFKU:n hallissa ellei toisin ole ilmoitettu. OH-FMM ohjaajina/päällikkönä toimivat ainoastaan Pauli Perttula ja Heikki Tuomainen, koneen muusta ylläpidosta vastaa em. henkilöiden ohella Jussi Rönkkö. Ulkona säilytettäessä koneet tulee pysäköidä niille varatuille paikoille, ankkuroida asianmukaisesti, pyöräpukit paikoillaan, ohjaimet lukittuna ja ovet suljettuina sekä päävirtakytkin off ja avaimet poissa virtalukosta niille tarkoitetussa paikassa. Koneiden tavaratilassa on laukut joissa säilytetään moottoriöljyä lisäystä varten, paperia, lasinpuhdistusainetta yms. Tarkista matkalennolle lähdettäessä kassissa laukuissa tarvittava varustus. Kasseista käytetyt tyhjät öljypullot tulee viedä hallissa sijaitsevaan kaappiin ja tilalle kasseihin laitta täydet öljypullot. Lennolle lähdettäessä päällikkö vastaa että kassissa on vähintään 2 litraa öljyä. Käytettyjä öljyrättejä tai muita ns. roskia ei saa laitta tai jättää koneeseen. Kuulokkeet tulee säilyttää aina omissa kasseissaan kerhorakennuksessa niille tarkoitetuissa paikoissa. Sennheiser kuulokkeet ovat tarkoitettu ainoastaan OH-KLE:n käyttöön. Muut kuulokkeet muihin käytössä oleviin ilma-aluksiin. Koneiden matkapäiväkirjat ja virta-avaimet säilytetään aina kerhorakennuksen toimistossa niille varatussa paikassa.

4 Lennettäessä yhdistyksen käytössä olevilla ilma-aluksilla tulee lentäjällä olla suoritettuna vuotuinen jäsenmaksu 100 sekä kalustomaksu 250. Yhdistyksen koulutusluvassa olevat lennonopettajat (FI) ovat vapautettuja kalustomaksusta. 19 Koneiden puhtaus. Jäsenten tulee omatoimisesti puhdistaa käyttämänsä ilma-alus aina lennon jälkeen tai ennen lentoakin mikäli havaitsee koneen olevan likainen tai muutoin epäsiisti. EFKU:n lentokonehallissa yhdistyksen peltikaappi, jossa tarvittavat puhdistusvälineet ja imuri. Ilma-aluksen lasien puhdistus tulee tehdä aina riittävän kosteana sekä pitkittäisillä samansuuntaisilla liikkeillä, ei koskaan pyörittävällä puhdistusliikkeellä. Koneen vesipesu tulee suorittaa lentokonehallin edustalla ulkona. Vesipesussa voi käyttää lentokonehallin palopostin letkua. tarvittaessa kalusto- tai lentotoiminnan vastaava opastaa toimenpiteissä. Edellisen käyttäjän jäljiltä koneen ollessa ohjeistuksen vastaisessa kunnossa tulee siitä merkitä lennonsyötön selite/huomautukset kenttään. Ilma-aluksen päällikkö vastaa aina käyttämänsä koneen siisteydestä. 20 Lentomaksut päättää vuosikokous. Yhdistys laskuttaa lentäjää/jäsentä koneen lentopäiväkirjaan ja jäsen järjestelmään merkityn ajan mukaisesti vähintään kerran kuukaudessa. Minimilaskutusaika on 10 minuuttia. OH-KLE OH-COR OH-CNR OH-FMM 160 /tunti 212 /tunti 167 /tunti kerhotaitolento 29 /min ja kerhomatkalento 24 /min. Kerhon lähettämät laskut on maksettava eräpäivään mennessä. Mikäli laskua ei ole maksettu eräpäivään laskusta voidaan periä kulloinkin voimassa oleva viivästyskorko. 2. huomautuslaskun jälkeen kerholla on oikeus siirtää lasku perintään ja kyseinen henkilö asetetaan tilapäiseen lentokieltoon ellei rahastonhoitajan kanssa ole maksusopimusta tai eräpäivän muutosta erikseen sopinut. Jäsenellä ollessa sähköpostiosoite on suotavaa että jäsen valitsee sähköisen laskutuksen, jolloin laskut lähetetään sähköpostiin. Tarkemman erittelyn laskusta jäsen näkee jäsenpalveluohjelman omat laskut kohdasta. Jäsenen halutessa perinteisen paperilaskun peritään jokaisesta laskusta 5 :n suuruinen laskutuslisä. Lennonmaksaja tulee aina olla yhdistyksen jäsen, pois lukien ainoastaan SAR- ja Palolentotoiminnan lennonmaksajat. 21 Alennukset Kalustomaksut on maksettu. 250 / vuosi. Alennus kohdistuu vain lentoihin, jotka on lennetty etukäteismaksun suorittamisen jälkeen. Alennus annetaan lentolaskun loppusummasta. Etukäteismaksun saldo pienenee alennetun lentolaskun loppusumman mukaisesti. Kun etukäteismaksun saldo on nolla, on lentolasku on maksettava normaaliin tapaan voimassa olevan tuntihinnan mukaisesti, ellei ole tehnyt uutta etukäteismaksua ennen saldon nollaantumista. Etukäteismaksua ei palauteta. Lentokauden lopussa käyttämättä jäänyt etukäteismaksu siirtyy seuraavalle lentokaudelle etukäteismaksuksi samoin ehdoin. Etukäteismaksulla tai käyttämättä jääneellä etukäteismaksulla ei voi kuitata muita maksuja, kuten kalustomaksua, jäsenmaksua, rästissä olevia lentolaskuja jne.

5 Etukäteismaksulla ei voi kuitata PPL lentokoulutuksen koululentoja Etukäteismaksu 750 EUR, alennus 4% laskun loppusummasta. Etukäteismaksu 1500 EUR, alennus 8% laskun loppusummasta. 22 Tämän lentotoimintaohjeen rikkomisesta tai lentotoiminnan vaarantamisesta huolimattomuudella, koneeseen tulleen vian salaamisella tms. rangaistaan puhuttelulla tai lentokiellolla johtokunnan harkinnan mukaan. Vakavista tapauksista seuraa kerhosta erottaminen määräajaksi. 23 Jos lentäjä syyllistyy varomattomuuteen tai huolimattomuuteen, lennonopettajalla, lentotoiminnan vastaavalla tai johtokunnan jäsenellä on oikeus asettaa lentäjä tilapäiseen lentokieltoon :n käytössä olevalla kalustolla. Lentokielto on voimassa kunnes johtokunta on käsitellyt asian. Asia tulee käsitellä mahdollisimman nopeasti. Jos lentotoiminnan vaarantuminen on johtunut lentäjän kokemattomuudesta, annettakoon tapauskohtaisesti lisäkoulutusta opettajan määräämässä laajuudessa, jäsenen kustannuksella. 24 Ansiolento on :n kalustolla kaikilta osin kielletty. Muutokset tai lisäykset näihin sääntöihin tulevat voimaan, kun :n hallitus on ne hyväksynyt. :n hallitus on kokouksessaan vahvistanut tämän lentotoimintaohjeen käyttöönotettavaksi