VALTIMOTERVEYDEKSI! Diabetesliitto. Liisa Heinonen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALTIMOTERVEYDEKSI! Diabetesliitto. Liisa Heinonen"

Transkriptio

1 VALTIMOTERVEYDEKSI! Vaikuttavan koulutuksen aineksia Taru Poukka, LitM, koulutussunnittelija, UKK-instituutti;, MMM, ravitsemusterapeutti, Suomen Diabetesliitto

2 Vaikuttavan koulutuksen aineksia Terveydenhuollon täydennyskoulutus on välttämätön osa onnistunutta interventiota ja terveydenhuollon rakenteiden ja hoitopolkujen luomista 2010 Taru Poukka,

3 Koulutus ja aineistotyöryhmä: Tuija Pusa, ravitsemusasiantuntija, Suomen Sydänliitto ry, puheenjohtaja Enna Bierganns, YTM, DEHKO, Suomen Diabetesliitto ry, ravitsemusterapeutti, MMM, Suomen Diabetesliitto ry Arja Hyytiä, TE-kehittämissuunnittelija, Terveyden edistämisen yksikkö, Etelä- Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Jukka Marttila, psykologi, PsL, Suomen Diabetesliitto ry Anu Mutka, asiantuntijahoitaja, Keski-Suomen keskussairaala Karita Pesonen, ravitsemusterapeutti, Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Taru Poukka, koulutussuunnittelija, LitM, UKK-instituutti Riitta Tuusa, koulutussuunnittelija, PsM, Aivohalvaus- ja dysfasialiitto ry

4 Luennon eteneminen: Koulutuksen määrittelyä, suosituksia Koulutus on tavoitteellista toimintaa Koulutustarpeet suunnittelun pohjana Koulutuksen järjestäminen on yhteistoimintaa Mistä vaikuttavuus koostuu -sisällöistä, menetelmistä Koulutusten arvioinnista: muuttuiko mikään?

5 Täydennyskoulutuksen määritelmä Alan ammattitaidon hankkineille järjestettyä, ammattia tukevaa, suunnitelmallista, tarvelähtöistä, lyhyt- tai pitkäkestoista koulutusta, jonka tarkoituksena on ylläpitää, ajan tasaistaa ja lisätä työntekijän ammattitaitoa ja osaamista välittömässä ja välillisessä työssä potilaiden ja asiakkaiden kanssa STM:n suositus 2004

6 Terveydenhuollon täydennyskoulutusta koskevat suositukset (STM 2004) -terveydenhuollon ammattihenkilöillä lakisääteinen velvollisuus ylläpitää ja kehittää ammattitaitoaan (L559/1994) 1. Suunnitelmallisesti systemaattisen osaamis- ja koulutustarpeen arvioinnin pohjalta 2. Työnantajan velvollisuus mahdollistaa osallistuminen 3. Toteutumista seurataan yksilö-, ammattiryhmä- ja organisaatiotasolla 4. Koulutuksen arviointikriteerit: mm. muuttuvatko toimintatavat

7 D2D-hankkeen tavoitteet Vähentää suomalaisten sairastumista tyypin 2 diabetekseen neljänneksellä sekä vähentää diabetekseen liittyvien sv-sairauksien vaaratekijöiden vallitsevuutta Tunnistaa tyypin 2 diabetes jo oireettomassa varhaisvaiheessa Kehittää tyypin 2 diabeteksen sekä sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisyn ja varhaisen hoidon toimintamalleja perusterveydenhuollossa Arvioida tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn ja sitä varten kehitettyjen toimintamallien toteutettavuutta, vaikutuksia ja kustannuksia Lisätä suomalaisten tietoisuutta tyypin 2 diabeteksesta ja sen vaaratekijöistä

8 Esimerkki koulutuksen suunnittelusta Pohjoispohjanmaan sairaanhoitopiirin D2Dkoulutustyöryhmä Kuviot Terhi Jokelainen ja Karita Pesonen

9 Koulutustarpeiden selvittämisen monet keinot Pirkanmaan sairaanhoitopiirin D2D hankkeessa Vuoden 2003 kehittämisseminaarin ryhmätyöt tehtiin linjauksia koulutuksille PSHP :n D2D hankkeen kuntakierroksen kokouksissa v.2004 koulutustarpeet olivat asialistalla Paikallishankkeiden omien organisaation sisällä koulutustarpeita selvitettiin ja kirjattiin hankesuunnitelmiin (v ) Tiedonkeruukoulutusten ja lomakekeruun yhteydessä keskusteluja koulutuksesta Webropol -koulutustarvekysely tehtiin vuonna 2005; Koulutusmahdollisuudet esiteltiin ja lisätoiveita sai esittää Keskustelut, puhelinkyselyt, sähköpostitse, keskustelut koulutusten yhteydessä ja palautekyselyjen lisäkoulutuskysymykset 2010 Taru Poukka, Auli Pölönen,

10

11 DIABETESOSAAMISKARTTA TeDika (=Terveydenhuollon Diabetesosaamiskartta) Osaamiskartta on laadittu Diabetesliiton, perus- ja työterveyshuollon ammattilaisten sekä Educa-Instituutti Oy:n yhteistyönä Työsuojelurahaston osa rahoittamassa Osaamisen ja työmenetelmien kehittäminen - hankkeessa syksyn 2005 ja talven 2006 aikana Osaamiskartan laadintaa on tuettu myös Dehko:n (Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon kehittämisohjelma ) määrärahoista. Teknisen ratkaisun ja käyttöönottoon liittyvän tukimateriaalin kehittämistä ovat tukeneet Tekes ja Sitra. Outi Himanen

12 DIABETESOSAAMISKARTTA Osaamiskartta on väline diabetekseen liittyvän osaamisen arviointiin ja kehittämiseen perus- ja työterveyshuollon työyhteisöille ja työntekijöille. Osaamiskarttaan on sisällytetty ne sairausspesifit osaamisalueet, joita diabeetikoita hoitavissa terveydenhuollon työyhteisöissä tarvitaan diabeteksen ehkäisyyn, diabeetikon hyvään hoitoon, ohjaukseen ja kuntoutukseen liittyen MBO-verkkoa hyödyntävän kurssin osaamiskartta sisältää diabeteksen ehkäisyyn liittyvät osat koko diabetesosaamiskartasta. Outi Himanen ja Liisa heinonen

13 nimi: MBO-MOPO-kurssin osaamiskartta 4 Vuorovaikutustaido 3.2 Ryhmäohjaus 1.1 Diabeteksen ehkäisy Diab. diagnosointi ja diab. sairautena 1.3 Ravitsemusohjauksen osaam. 3.1 Yksilöohjaus 1.4 Liikuntaosaaminen 2 Asiakaslähtöinen työskentely 1.5 Psykologinen osaam.

14 Osaamiskartan hyöty Yksilölle Käsitys omasta osaamisesta tarkentuu - saa tietää, mitä osaa ja mitä tulisi osata - voi laatia oman oppimisen kehittämissuunnitelman Työyhteisölle Saadaan käsitys organisaation osaamisesta: mitä meillä osataan Terveydenhuollon diabetesosaamiskartan käyttäjän käsikirja, 2007 Diabetesliitto

15 PSHP:n koulutuksien taustavoimia: Järjestäjinä: Pirkanmaan sairaanhoitopiirin D2D-keskustoimisto hanketyöntekijöineen Paikallishankkeet/ terveyskeskukset/ työterveyshuollot PSHP:n koulutustoimiston koulutuspalvelut Yhteistyötahoina: alueelliset asiantuntijaryhmät (ravitsemustyöryhmä, diabetestyöryhmä, apteekkarit, työterveyshoitajat, työterveyslääkärit, terveyskeskuslääkärit, ruokapalvelut), diabetes- ja sydänjärjestöt, yhdistykset, UKKinstituutti, PIRAMK, eri sairaanhoitopiirien D2D-hankkeet,muut hankkeet, myös paikallishankkeet jne. Koulutusta myös ostopalveluna (PPP, TKM) 2010 Taru Poukka,, Auli Pölönen

16 DEHKON 2D hankkeen (PSHP) koulutukset vuosina Koulutusten lukumäärät Vuosi Osallistujamäärät PSHP:n D2D hankkeen tilasto

17 Koulutuksien erilaiset foorumit ja toteuttamistavat: suuret alueelliset koulutukset (seminaarit, videovälitteiset koulutukset): kohderyhminä sekä ammattilaisia että yleisöä pienimuotoiset interaktiiviset koulutukset: työpajat, pienryhmät, parityöskentely, verkko-opetus paikallishankkeiden järjestämä oma koulutus (materiaalitukea hankkeelta koulutuksiin ja tapahtumiin) seutukunnallisia koulutuksia paikalliset koulutukset, yhteisöllinen koulutus, eri ammattiryhmien koulutus erikseen valtakunnallisia koulutukset kansainväliset koulutukset 2010 Taru Poukka,, Auli Pölönen

18

19

20 Koulutusmenetelmien valinnasta ja vaikuttavuudesta Koulutuksen tuloksellisuutta voi vaikuttavuustutkimusten mukaan lisätä, jos koulutus on: 1. Osallistuttavaa tai osallistavaa ja toimintaan aktivoivaa, pienissä ryhmissä toteutettua ja keskustelevaa koulutus 2. Koulutukseen, joka sisältää luentoja on liitettynä pienryhminä toteutettavaa osuutta 3. Käytäntöön liittyvää, käytännönläheistä, learning by doing koulutusta 4. Ongelmalähtöistä koulutusta (PBL) 5. Potilastapauksia analysoivaa (case) koulutusta 6. Koulutusta, joka on yhteydessä päivittäiseen työhön 7. Koulutus on toteutettu yhdessä eri ammattiryhmien kanssa (moniammatillisuus) 2010 Taru Poukka,

21 Mitä koulutettiin (PSHP): Taustafaktaa, päivitettiin ja tehtiin suosituksia tutuksi: Esim. Lihavuuden hoito (2003) Liikuntapiirakan ja lautasmallin ainekset (2004) Ehkäise ja hoida diabetesta (2005) Syventävää tietoa Esim. Ene ruokavalio-koulutus (2007) Lapset ja nuoret lihovat tule mukaan etsimään ratkaisuja (2007) Terveyskunnon mittaus koulutus (2007) 2010 Taru Poukka, Auli Pölönen,

22 Elintapaohjausta edistävät koulutukset Painonhallinnan ryhmäohjaajakoulutus (PPP) Ryhmäohjauksen täydennyskoulutuspäivät painonhallintaohjaajille Tuumasta toimeen painonhallintaryhmä käyntiin MBO-MOPO verkkoa hyödyntävä monimuotokoulutus Liikkumislähete koulutus Avaa ovi liikuntaan 2010 Taru Poukka, Auli Pölönen,

23 Käytäntöön liittyvä, käytännönläheinen, learning by doing -koulutus Esimerkki D2D-malleista Terveydenhuollon arkityö: Iisalmen malli ( PSSHP) Kokeneempi terveyskeskuslääkäri kouluttaa nuorempaa kollegaa 2010 Taru Poukka,

24 MBO-MOPO Mahdollisuus Osaamisen Päivittämiseen Omaehtoisesti verkkoa hyödyntävä monimuotokoulutus 2010 Taru Poukka,

25 Ajellaanko? Kokeillaanko? Kulkeeko? Minne asti?

26 MBO-MOPO 1.Mopon virittelyä Oppimistarpeiden tunnistaminen Osaamismiskartta Perusteet ja 2. Ajokoulu Verkkotyökalu tutuksi Perustieto: Ruoka, Liikkuminen, Elintapojen muuttaminen. 3. Montussa ajoa ja kanttaamista Oman ohjaamisen kehittäminen Lähip.1 päivä 1,5 kk etäopiskelua Lähip. ½ pv 3-4 kk etäopiskelua Lähip. ½ pv. Tekemällä oppiminen: omien elintapojen tutkiminen Paritehtävä oppimisympäristössä Oman keisin ohjaaminen Pienryhmä oppimisympäristössä

27 Mistä lähtenyt ja mitä poikinut? Tuumasta toimeen painonhallintaryhmä käyntiin 11 toteutettua kurssia: 4-8 koulutustapaamista / kurssi Ritva muutoksessa ratkaisukeskeisen ravitsemus ja liikuntaneuvonnan esimerkkihenkilön ohjaaminen ja kuvaus MBO MOPO Mahdollisuus Osaamisen Päivittämiseen Omaehtoisesti 4 toteutettua kurssia: 3 koulutustapaamista Elintavat remonttiin kurssi erikoissairaanhoidossa -tavoitteena työhyvinvointi ja puheeksi ottamisen helpottaminen potilaskontakteissa Elintavat remonttiin kurssi terveyskeskuksesta ja työ- ja elinkeinotoimistosta kootulle ryhmälle -tavoitteena työhyvinvointi yhteistyön lisääminen, uuden palvelun kehittäminen

28 Koulutuskokonaisuuksia sisältävät aineiston Ohjauskartta (Sydänliitto) Elintapaohjauksen tukiaineisto ja koulutus PPP (Sydänliitto ja Diabetesliitto) painonhallintaryhmämalli ja koulutus Tulppa (Sydänliitto) Valtimotautipotilaiden elintaparyhmäohjausmalli ja ohjaajakoulutus Vertaisryhmätoimintamallit ITE-ryhmämalli ja ohjaajakoulutus (Sydänliitto ja Diabetesliitto), Naisen Sydän-ryhmäaineistopaketti ja Kävely-klubi (Sydänliitto) Neuvokas Perhe (Sydänliitto) Lapsiperheiden elintapaohjausmalli ja koulutus UKK-instituutti: Terveysinfo tietokanta

29 Toimintojen juurruttamista hankekoulutuksien kautta (PSHP) Paikallishankkeet olivat Pirkanmaan hankkeen erityispiirre 1. Kehittämishankkeen käynnistämisseminaarit 2. Kehittämishankkeet ja laadunhallintaseminaarit 3. D2D-yhdyshenkilöpäivät 4. Kokemus kumppaniksi oivallukset opiksi Dehkon 2Dhankkeiden itsearvioinnin ja jatkosuunnittelun neuvottelupäivä 5. Posterikoulutus 6. Dehkon 2D-hankkeen paikallistoiminnan kehittämisseminaari 2010 Taru Poukka, Auli Pölönen,

30 Välitöntä palautetta koulutuksista: On tarjottu uudenlaista, monipuolista koulutusta. Kuka jatkaa koulutuksen laajaa tarjontaa hankkeen jälkeen? Tarpeellista koulutusta. Työn tekemistä tukevaa. Taru Poukka,, Auli Pölönen

31 Koulutusten ja hanketyön myötä toiminta muuttui: - ryhmiä järjestettiin enemmän - Interventioita toteutettiin enemmän - joukkoruokailun tarjoamat ateriat muuttuivat - kokoustarjoilut muuttuivat - terveystestejä, tietoiskuja järjestettiin - toimintatavat selkiytyivät ja kehittyivät - eri toimijoiden yhteistyö käynnistyi ja kehittyi D2D:n hyvien käytäntöjen raportointilomakkeista poimittua

32 KIITOS Nämä ovat polkuja joita syntyy kun usein mennään samasta kohdasta Minä olen luonnon tapahtuma Tai miten joelle syntyy uoma. Pentti Saarikoski, Taru Poukka 2010 Kuva: Joanna Mrozinski

33 VALTIMOTERVEYDEKSI!

Tyypin 2 diabetes Sydän- ja verisuonisairaudet Terveyden edistäminen Valtimoterveyttä kaikille -projekti 2009 2010. Loppuraportti.

Tyypin 2 diabetes Sydän- ja verisuonisairaudet Terveyden edistäminen Valtimoterveyttä kaikille -projekti 2009 2010. Loppuraportti. Tyypin 2 diabetes Sydän- ja verisuonisairaudet Terveyden edistäminen Valtimoterveyttä kaikille -projekti 2009 2010 Loppuraportti Kirsi Heinonen Sosiaali- ja terveysministeriö/ Terveyden edistämisen politiikkaohjelma

Lisätiedot

OSAAMISKARTTAPALVELU DIABETESOSAAMISEN KEHITTÄMISEKSI

OSAAMISKARTTAPALVELU DIABETESOSAAMISEN KEHITTÄMISEKSI OSAAMISKARTTAPALVELU DIABETESOSAAMISEN KEHITTÄMISEKSI, koulutuspäällikkö, Diabetesliitto SISÄLTÖ Miksi Terveydenhuollon diabetesosaamikartta, TeDika laadittiin ja mikä se on? Diabetesosaamiskarttapalvelu

Lisätiedot

DEHKO-raportti 2003:1

DEHKO-raportti 2003:1 DEHKO-raportti 2003:1 Täydennyskoulutuksen lisääminen ja kehittäminen vastaus Dehkon haasteisiin? Outi Himanen Pirjo Ilanne-Parikka 1 Täydennyskoulutuksen lisääminen ja kehittäminen vastaus Dehkon haasteisiin?

Lisätiedot

Terveyden edistämisen alueellisen koulutuksen kehittäminen ja toteuttaminen

Terveyden edistämisen alueellisen koulutuksen kehittäminen ja toteuttaminen Terveyden edistämisen alueellisen koulutuksen kehittäminen ja toteuttaminen Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveyden huolto 2009 2011 -hanke Terveyttä ja hyvinvointia hoitotyön johtamisella Loppuraportti

Lisätiedot

Välittäjä 2009 -hankkeen loppuraportti

Välittäjä 2009 -hankkeen loppuraportti Välitämme ihmisistä Välitämme osaamista ja tietoa Välitämme hyviä käytäntöjä ja kokemuksia Välittäjä 2009 hankkeen loppuraportti Tiivistelmä VäliSuomen mielenterveys ja päihdetyön kehittämishanke Välittäjä

Lisätiedot

MUUTOS NYT HYVINVOINTISOPIMUS 2013 2017

MUUTOS NYT HYVINVOINTISOPIMUS 2013 2017 MUUTOS NYT HYVINVOINTISOPIMUS 2013 2017 Muutos Nyt -hyvinvointisopimus 2013 2017 Pidämme huolta itsestämme, toisistamme ja ympäristöstämme ja tavoitteena on, että vuonna 2017 Olemme edelläkävijöitä ihmisen

Lisätiedot

ARTIKKELIKOKOELMA toimittanut Riitta Saksanen. Näkökulmia kuntoutusohjaukseen Kuntoutusohjauksen kehittämishanke 2011 2012.

ARTIKKELIKOKOELMA toimittanut Riitta Saksanen. Näkökulmia kuntoutusohjaukseen Kuntoutusohjauksen kehittämishanke 2011 2012. ARTIKKELIKOKOELMA toimittanut Riitta Saksanen Näkökulmia kuntoutusohjaukseen Kuntoutusohjauksen kehittämishanke 2011 2012 Invalidiliitto ry Lukijalle 3 Vammaisen asialla kuntoutusohjausta 30 vuotta 4 Sydänpotilaiden

Lisätiedot

LASTEN RUOKAKASVATUS VARHAISKASVATUKSESSA

LASTEN RUOKAKASVATUS VARHAISKASVATUKSESSA pauliina ojansivu mari sandell hanna lagström arja lyytikäinen LASTEN RUOKAKASVATUS VARHAISKASVATUKSESSA RUOKAILOA JA TERVEYTTÄ LAPSILLE Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskuksen julkaisuja 8/2014 Lasten

Lisätiedot

Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelma. Korkean riskin strategia

Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelma. Korkean riskin strategia Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelma Korkean riskin strategia 2003 2010 2 TYYPIN 2 DIABETEKSEN EHKÄISYOHJELMA Korkean riskin strategia Dehko-materiaalia: Diabetesliitto Diabeteskeskus Kirjoniementie 15

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Anna Karttunen, Keijo Piirainen & Aija Kettunen Politiikkaohjelmasta käytännöksi vai käytännöstä ohjelmaksi? Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto

Lisätiedot

Ravitsemuksella hyvinvointia. Opas kuntapäättäjälle

Ravitsemuksella hyvinvointia. Opas kuntapäättäjälle Ravitsemuksella hyvinvointia Opas kuntapäättäjälle Sisällysluettelo Johdannoksi...3 Ravitsemus osana kunnan hyvinvointistrategiaa...4 Raskaana olevat ja imettävät naiset sekä pikkulapset...8 Koululaiset

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

SOKERIRASITUSPÄIVÄN MERKITYS DIABETEKSEN ENNALTAEHKÄISYSSÄ JA VARHAISESSA TOTEAMISESSA

SOKERIRASITUSPÄIVÄN MERKITYS DIABETEKSEN ENNALTAEHKÄISYSSÄ JA VARHAISESSA TOTEAMISESSA OPINNÄYTETYÖ SANNA SAARINIEMI 2011 SOKERIRASITUSPÄIVÄN MERKITYS DIABETEKSEN ENNALTAEHKÄISYSSÄ JA VARHAISESSA TOTEAMISESSA HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA SAIRAANHOITAJA AMK ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU TERVEYS

Lisätiedot

Eri-ikäiset työntekijät moniarvoisen työyhteisön voimavarana

Eri-ikäiset työntekijät moniarvoisen työyhteisön voimavarana 1(51) Hoitotyön henkilöstön työhyvinvoinnin lisääminen eri-ikäiset työntekijät huomioiden Työiästä Poweria Eri-ikäiset työntekijät moniarvoisen työyhteisön voimavarana Raportti R4 Etelä-Savon sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Terveydenhuollon ja varhaiskasvatuksen henkilöstön tieto- ja viestintätekniikan koulutuksen sekä työelämän osaamistarpeiden kartoitus

Terveydenhuollon ja varhaiskasvatuksen henkilöstön tieto- ja viestintätekniikan koulutuksen sekä työelämän osaamistarpeiden kartoitus Kaija Saranto, Noora von Fieandt, Päivi Klami, Jaana Luostarinen, Hanna Sulonen, Leena Nissilä (toim.) Tilausnro A229 Terveydenhuollon ja varhaiskasvatuksen henkilöstön tieto- ja viestintätekniikan koulutuksen

Lisätiedot

Diabetes ja lääkäri. diabetes.fi. 4 2010 Syyskuu 39. vuosikerta Suomen Diabetesliitto. Diabetes ja masennus TEEMANA Kuntoutus Diabeteskeskus 30 vuotta

Diabetes ja lääkäri. diabetes.fi. 4 2010 Syyskuu 39. vuosikerta Suomen Diabetesliitto. Diabetes ja masennus TEEMANA Kuntoutus Diabeteskeskus 30 vuotta Diabetes ja masennus TEEMANA Kuntoutus Diabeteskeskus 30 vuotta 4 2010 Syyskuu 39. vuosikerta Suomen Diabetesliitto Diabetes ja lääkäri diabetes.fi Kuva: Rodeo Tämä tapa teki diabeteksesta oppimisen hauskaksi.

Lisätiedot

-mielenterveystyön kehittämishankkeen loppuraportti 30.4.2010 Työelämän kehittämisohjelma Tykes Projektinumero T80155

-mielenterveystyön kehittämishankkeen loppuraportti 30.4.2010 Työelämän kehittämisohjelma Tykes Projektinumero T80155 -mielenterveystyön kehittämishankkeen loppuraportti 30.4.2010 Työelämän kehittämisohjelma Tykes Projektinumero T80155 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto 2 2 Erityisestä edistävään mielenterveystyön kehittämishankkeen

Lisätiedot

Loppuraportti. Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014. Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Loppuraportti. Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014. Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Loppuraportti Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014 Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisällysluettelo Johdanto 3 Äiti ei pysy kärryillä -projektin taustatietoa 5 Projektin tavoiteltavat

Lisätiedot

Diabetesbarometri 2009. Sari Koski

Diabetesbarometri 2009. Sari Koski Diabetesbarometri 2009 Sari Koski 2010 Diabetesbarometri 2010 Sari Koski Diabetesbarometri 2010 Julkaisija: Suomen Diabetesliitto ry ISBN 978-952-486-102-1 (painettu) ISBN 978-952-486-103-8 (pdf) Toimitustyö:

Lisätiedot

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankeaika 1.4.2008-31.3.2011 Toteuttajat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Helsingin, Espoon ja Vantaan

Lisätiedot

30.09.2013. Hankesuunnitelma Hyvä Potku. - jatkuvaa parantamista sosiaali- ja terveydenhuollon tiimeissä

30.09.2013. Hankesuunnitelma Hyvä Potku. - jatkuvaa parantamista sosiaali- ja terveydenhuollon tiimeissä Hankesuunnitelma Hyvä Potku - jatkuvaa parantamista sosiaali- ja terveydenhuollon tiimeissä 30.09.2013 Tausta : Hyvä vastaanotto ja Potku hankkeet Saatavuus ia Hyvä vastaanotto Aiemmin toteutuneen Kaste

Lisätiedot

Sairaanhoitajat syöpäpotilaan hoidon kehittäjinä

Sairaanhoitajat syöpäpotilaan hoidon kehittäjinä Laurea Julkaisut I Laurea Publications Outi Ahonen, Aila Peippo, Annikki Päällysaho, Mirkka Pirilä & Kaarina Murtola (toim.) Sairaanhoitajat syöpäpotilaan hoidon kehittäjinä Oppisopimustyyppisen täydennyskoulutuksen

Lisätiedot

VARHAISTA TUKEA JA KUMPPANUUTTA. Pohjoisen alueen Kaste (PaKaste II) hankekokonaisuuden Pohjois-Pohjanmaan osahanke

VARHAISTA TUKEA JA KUMPPANUUTTA. Pohjoisen alueen Kaste (PaKaste II) hankekokonaisuuden Pohjois-Pohjanmaan osahanke VARHAISTA TUKEA JA KUMPPANUUTTA Pohjoisen alueen Kaste (PaKaste II) hankekokonaisuuden Pohjois-Pohjanmaan osahanke Lapsen hyvä arki 2-hanke 2011-2013 VARHAISTA TUKEA JA KUMPPANUUTTA Pohjoisen alueen Kaste

Lisätiedot

Kemin terveyskeskuksen vastaanottotoiminnan kehittäminen

Kemin terveyskeskuksen vastaanottotoiminnan kehittäminen Kemin terveyskeskuksen vastaanottotoiminnan kehittäminen PaKaste/Lappi/Perusterveydenhuollon kehittäminen Loppuraportti 1.12.2009 31.10.2011 Osastonhoitaja Hilkka Timonen Kehittäjätyöntekijä, th Miia Kauppila

Lisätiedot

Palokan terveydenhuollon kuntayhtymä: EVI-hanke eli elämäntapasairauksien varhaistunnistaminen ja interventio

Palokan terveydenhuollon kuntayhtymä: EVI-hanke eli elämäntapasairauksien varhaistunnistaminen ja interventio Palokan terveydenhuollon kuntayhtymä: EVI-hanke eli elämäntapasairauksien varhaistunnistaminen ja interventio Ihmisten elämäntavat ovat avainasemassa arvioitaessa kansansairauksien ehkäisyn ja terveyden

Lisätiedot

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki Liite Kaupunginhallitus 5.04.203 202 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 202 Sisällysluettelo JOHDANTO 202... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2. Henkilöstön

Lisätiedot

Erityisvarhaiskasvatusta yli kuntarajojen

Erityisvarhaiskasvatusta yli kuntarajojen Hannakaarina Sarvela (toim.) Erityisvarhaiskasvatusta yli kuntarajojen SYKE-hankkeen loppuraportti 25 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen

Lisätiedot

TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI. Toimintasuunnitelma vuosille 2014-2015. Päivitetty 9/2013 / Maarit Mykkänen

TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI. Toimintasuunnitelma vuosille 2014-2015. Päivitetty 9/2013 / Maarit Mykkänen TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI Toimintasuunnitelma vuosille 2014-2015 Päivitetty 9/2013 / Maarit Mykkänen 94 Sisällysluettelo JOHDANTO 3 1 TUETTU PÄÄTÖKSENTEKO - taustaa ja tulevaisuutta teeman ympärillä

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa

Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa Kasvun ja oppimisen tuen kehittämissuunnitelma Nastola 2013 Susanna Kulonen Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Kehittämissuunnitelmatyö... 1 3. Kolmiportaisen tuen

Lisätiedot

2. Hankkeen koulutus- ja kehittämistoiminta 12 2.1 Hankkeessa toteutettu koulutuskokonaisuus 12 2.2 Hankkeen tutkimus- ja kehittämistoiminta 18

2. Hankkeen koulutus- ja kehittämistoiminta 12 2.1 Hankkeessa toteutettu koulutuskokonaisuus 12 2.2 Hankkeen tutkimus- ja kehittämistoiminta 18 ISBN 978-952-5281-30-9 (TOIM.) Tarja Heinonen Painopaikka: Esa Print Oy Tampere 2008 Sisällys: Lukijalle LUKU 1: Hanke pähkinänkuoressa 1. TeknosKo -koulutus- ja kehittämishanke 4 1.1 Tausta ja tarve 4

Lisätiedot