TILAN TALOUDEN ABC. Riippakoivuntie 4 A 3, Lapua Talousmestarit-verkosto: Autiomat Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILAN TALOUDEN ABC. Riippakoivuntie 4 A 3, 62100 Lapua autiomat@japo.fi +358 400 796 998. Talousmestarit-verkosto: Autiomat Oy"

Transkriptio

1 TILAN TALOUDEN ABC Riippakoivuntie 4 A 3, Lapua

2 Maatilojen koot kasvavat: Maailma muuttuu, samoin talous Yrittäjäosaaminen korostuu entisestään Jos osaamisen merkitys oli aikaisemmin 70%, nyt se on ainakin 80% Taito harkita ja laskea kasvaa, virheisiin ei ole varaa Oman talouden seuranta entistä tärkeämpää Ennakoinnin taito, seuraa maailman menoa Sopeutuminen nopeisiinkin muutoksiin Tuottajahinnat ja tuotantopanosten muutokset Työnjohdolliset taidot (uusi ongelma: bulgaari ) Tilan kasvun hallinta Herkkyysanalyysit päätöksenteon pohjana

3 KÄSITTEIDEN SEKAMELSKA Kannattavuus (erikseen tarkasteltava maatalous, metsätalous ja yritystoiminta) Verotettava tulo (maatalous, metsä, yritystoiminta) Maksuvalmius (yleensä tarkastellaan koko tilan maksuvalmiutta) Vakavaraisuus (erikseen tarkasteltava maatalous, metsätalous ja yritystoiminta + vielä tila kokonaisuutena)

4 KANNATTAVUUS VS. MAKSUVALMIUS 1. Vain kannattavalla yritystoiminnalla on mahdollista ylläpitää riittävää maksuvalmiutta ilman lisävelan ottamista 2. Maksuvalmius voi olla huono, vaikka kannattavuus olisikin hyvällä tasolla Poistojen ja lainan lyhennysten eritahtisuus, verovelka Verovaikutuksia ei aina ymmärretä tai tunnisteta Kassan hallinnan puutteet rajoittavat mahdollisuuksia varautua jopa ennalta tiedossa olevaan kassavirtojen vaihteluun Yksityistalouden menot voivat ylittää yrityksen mahdollistaman tason, Oy:ssä osakaslainat 3. Kannattava yritys pystyy yleensä myös parantamaan vakavaraisuuttaan 4. Vakavaraisella yrityksellä on mahdollisuus saada rahoitusta sekä investointeihin että tilapäisiin maksuvalmiusongelmiin 5. Investoinnit turvaavat kannattavuutta pitkällä aikavälillä ja ovat toimintaansa jatkamaan pyrkivälle yritykselle välttämättömiä 6. Vakavarainen yritys voi olla tappiollinen ja sen maksuvalmius voi olla heikko

5 KANNATTAVUUS VS. MAKSUVALMIUS 1. Kannattavuus tehdään kuluttamalla tuotanto-omaisuus loppuun Korvausinvestointeja ei tehdä Tuotannon kasvu ja kehitys laiminlyödään syntyy investointivelkaa 2. Mennään tuki edellä Pitkäaikaista investointia ei voi perustaa vain tukien varaan Tuotanto pitää suunnitella markkinoiden tarpeen, ei lyhytnäköisen tukien maksimoinnin varaan 3. Nopea kasvu pudottaa yrittäjän kärryiltä Yrittäjän pitää kasvaa yritystä nopeammin keskinkertainen osaaminen ei riitä 4. Menokuri löystyy Kun rahaa tulee, sitä myös menee velkaraha ja verojen siirto luo illuusion todellista paremmasta maksuvalmiudesta 5. Hidas reagointi toimintaympäristön muutoksiin Kun on mennyt hyvin, herkkyys toimintaympäristössä tapahtuville muutoksille voi heiketä

6 KANNATTAVUUS, YKSINKERTAISESTI KANNATTAVUUS: Tilan maatalouden tulot /. tilan maatalouden menot =KÄYTTÖKATE Määritelmä ei ole yksioikoinen, sillä arviointiin vaikuttaa mm. se, teettääkö tila töitä urakoitsijalla vai tehdäänkö tilan työn pääosin itse tilan omilla koneilla.

7 JÄÄKÖ RAHAA? Paljonko tavallinen maatila sietää lainaa? Tilan maatalouden tulot /. tilan maatalouden menot =KÄYTTÖKATE /. Lainojen korot /. Lainojen lyhennykset /. Verot /. Yksityistalouden kulutus Jää rahaa 6800 Mitä jää korvausinvestointeihin? Maksimilainamäärä on JATKUVANA OLOTILANA 5 X = (=kädestä suuhun-periaate) Toinen knoppi: viidentenä vuonna investoinnista velan tulee olla vähemmän kuin liikevaihto!

8 KANNATTAVUUS, VELKAA Selite Kotieläintulot Maatalouden tuet LIIKEVAIHTO Maatalouden menot KÄYTTÖKATE ENNEN PALKKAVAAT Käyttökate-% 38,70 % 38,70 % 38,70 % 38,70 % 38,70 % 38,70 % - Rakennuspoistot Konepoistot Muut poistot MAATALOUSYLIJÄÄMÄ Maat.ylij. -% 27,80 % 28,00 % 28,30 % 28,50 % 28,70 % 28,80 % - Korko- ja muut rahoituskulut YRITTÄJÄTULO (Sis.varast.muutos) Yrittäjätulo-% 23,30 % 23,90 % 24,40 % 24,90 % 25,40 % 25,90 % - Oman pääoman korkovaatimus TYÖANSIO Yrittäjäperheen työmäärä (h) Työmäärä/vrk (7 pv. viikossa) 5,49 5,49 5,49 5,49 5,49 5,49 - Yrittäjäperheen palkkavaat.(?) YRITTÄJÄNVOITTO

9 KANNATTAVUUS, VELKAA Selite Kotiel ä i ntul ot Ma a tal ouden tuet LIIKEVAIHTO KOKONAISTUOTTO Ma a tal ouden menot KÄYTTÖKATE ENNEN PALKKAVAAT Kä yttöka te-% 38,70 % 38,70 % 38,70 % 38,70 % 38,70 % 38,70 % - Ra kennus poi s tot Konepoi s tot Muut poi s tot MAATALOUSYLIJÄÄMÄ Maat.ylij. -% 27,80 % 28,00 % 28,30 % 28,50 % 28,70 % 28,80 % - Korko- ja muut ra hoi tus kul ut YRITTÄJÄTULO (Sis.varast.muutos) Yrittäjätulo-% 18,80 % 19,70 % 20,50 % 21,40 % 22,20 % 22,90 % - Oman pääoman korkovaatimus TYÖANSIO Yri ttä jä perheen työmä ä rä (h) Työmäärä/vrk (7 pv. viikossa) 5,49 5,49 5,49 5,49 5,49 5,49 - Yri ttä jä perheen pa l kka va a t.(?) YRITTÄJÄNVOITTO

10 MAKSUVALMIUS, VELKAA Selite Maatalouden tulot Maatalouden tuet Maatalouden tulot yhteensä Maatalouden menot MAATAL. TULOT - MENOT Menot tuloista % 61,30 % 61,30 % 61,30 % 61,30 % 61,30 % 61,30 % TUOTANNON TULOT - MENOT Maatalouden korko- ja rahoitusmenot Maatilan osuus veroista MAATILAN TULORAHOITUS Tuotannon lainojen lyhennykset MAATILAN KASSAJÄÄMÄ Yksityistalouden menot KOKO TAL. KASSAJÄÄMÄ Konehankinnat Rakennusinvestoinnit YRITYSTOIMINNAN NETTOINVESTOINNIT Tulojen alv Menojen alv (sis. kon. ja rak. alvit) Maksettava/palautettava alv KASSA VUODEN LOPUSSA Edellinen yli-/alijäämä KUMULATIIVINEN KASSA KAIKKI LAINAT YHTEENSÄ Kaikki lainat / Käyttökate 2,7 2,5 2,3 2,1 2 1,8 VEROTUSPOISTOT YHTEENSÄ

11 MAKSUVALMIUS, VELKAA Selite Maatalouden tulot Maatalouden tuet Maatalouden tulot yhteensä Maatalouden menot MAATAL. TULOT - MENOT Menot tuloista % 61,30 % 61,30 % 61,30 % 61,30 % 61,30 % 61,30 % TUOTANNON TULOT - MENOT Maatalouden korko- ja rahoitusmenot Maatilan osuus veroista MAATILAN TULORAHOITUS Tuotannon lainojen lyhennykset MAATILAN KASSAJÄÄMÄ Yksityistalouden menot KOKO TAL. KASSAJÄÄMÄ Konehankinnat Rakennusinvestoinnit YRITYSTOIMINNAN NETTOINVESTOINNIT Tulojen alv Menojen alv (sis. kon. ja rak. alvit) Maksettava/palautettava alv KASSA VUODEN LOPUSSA Edellinen yli-/alijäämä KUMULATIIVINEN KASSA KAIKKI LAINAT YHTEENSÄ Kaikki lainat / Käyttökate 5,5 5,1 4,7 4,3 3,9 3,5 Maatalouden poistot

12 VEROVELKA, VELKAA MAATILAN MENOJÄÄNNÖKSEN VAIKUTUS TILAN TULOSTASON RIITTÄVYYTEEN VELKOIHIN NÄHDEN MAATILAN KÄYTTÖKATE MAATILAN ARVIOITU MARGINAALIVERO-% 30% MAATILAN VELKAMÄÄRÄ RAKENNUSTEN POISTAMATON MENOJÄÄMÄ KONEIDEN POISTAMATON MENOJÄÄMÄ SALAOJIEN POISTAMATON MENOJÄÄMÄ PURKAMATTOMAT VARAUKSET MAATILAN MENOJÄÄNNÖKSET YHTEENSÄ (rakennukset, koneet, salaojat) MAATILAN MENOJÄÄNNÖKSET- VELAT ( ) MAATILAN VEROVELKA-/SAATAVA (menojäännökset velat x vero%) MAATILAN VELAT/KÄYTTÖKATE (MIELUITEN < 5 ) 2,9 MAATILAN VELAT/KÄYTTÖKATE VEROVELKAKORJAUKSELLA ( ( )) 3,0

13 VEROVELKA, VELKAA MAATILAN MENOJÄÄNNÖKSEN VAIKUTUS TILAN TULOSTASON RIITTÄVYYTEEN VELKOIHIN NÄHDEN MAATILAN KÄYTTÖKATE MAATILAN ARVIOITU VERO-% 30 % MAATILAN VELKAMÄÄRÄ RAKENNUSTEN POISTAMATON MENOJÄÄMÄ KONEIDEN POISTAMATON MENOJÄÄMÄ SALAOJIEN POISTAMATON MENOJÄÄMÄ PURKAMATTOMAT VARAUKSET MAATILAN MENOJÄÄNNÖKSET YHTEENSÄ (rakennukset, koneet, salaojat) MAATILAN MENOJÄÄNNÖKSET- VELAT ( ) MAATILAN VEROVELKA-/SAATAVA ((menojäännökset velat ) x vero%) MAATILAN VELAT/KÄYTTÖKATE (MIELUITEN < 5 ) 5,9 MAATILAN VELAT/KÄYTTÖKATE VEROVELKAKORJAUKSELLA 15,4

14 HAPPOTESTI (lainansietokyky) Paljonko tila sietää lainaa? Tilan maatalouden tulot (./. tilan maatalouden menot =KÄYTTÖKATE Maksimilainamäärä on JATKUVANA OLOTILANA 5 X = (kädestä suuhun-periaate) Hetkellisesti (investoinnin yhteydessä) lainamäärä voi nousta suuremmaksikin, mutta pysyvä olotila siitä ei saa tulla

15 KANADAN MALLI Kanadan malli: Laajennutaan vain sen verran, mitä tilan resurssit kulloinkin antavat myöten (Osaaminen, työvoima, pelto, rahoitus jne.) Muistettava AINA: Kannattavuus vs. maksuvalmius

16 TÄSTÄ EI HYVÄÄ SEURAA Muuttuvat ja tuotantoon sitoutuneet kiinteät kulut aivan liian suuret liikevaihtoon suhteutettuna = liiketoiminnan tulos (=käyttökate) liian alhainen Lainapääoma kasvanut hallitsemattomaksi (miksi?) Oma jaksaminen heikkenee: hällä väliä -mentaliteetti pääsee vallalle Pankinjohtajasta tulee vihollinen ja todellista auttajaa ei osata tunnistaa Yksityistalous karkaa käsistä, kun olisi kiva omistaa -mentaliteetti muuttuu liian helposti hankinnaksi, vaikka varaa ei olisikaan Epäsuhtia: Korvausinvestoinnit? Jäädyttäminen menettelee jonkin aikaa Peltojen yleiskunto heikkenee, kalkitukset siirretään tulevaisuuteen Kirjanpito mitä sattuu, kustannusten kohdentaminen oikeille tileille mikä on tällaisen kirjanpidon informaatioarvo?

17 TILASOKEUTTA PUKKAA Peltoviljely: peltojen kunto rempallaan, satotasot mitä sattuu, rikkakasveja enemmän kuin itse viljeltäviä kasveja, sadon säilönnässä epäonnistutaan Rakennukset: epäkäytännölliset, sokkeloiset korjaukset tehty rautalangalla ja kuormalavoilla nurkat täynnä tavaraa -> loukkaantumisriski iso Koneet ja laitteet: konekanta ylimitoitettua, kaikki oltava omia kiinteät kulut karanneet käsistä ei osata tehdä koneyhteistyötä eikä uskalleta käyttää urakoitsijoiden palveluja

18 LISÄÄ TILASOKEUTTA Tuotantoeläimet: eläinten hyvinvointi /olosuhteet rempallaan ruokintastrategia epäonnistunutta tautiriskiä ei tiedosteta Tilan työvoima: yrittäjäominaisuudet puuttuvat liian paljon töitä, joita ei ehditä tehdä kunnolla oma asenne (navettatyöt eivät maistu) aputyövoiman puute kiire, kiire, kiire todellista vai itse tehtyä?

19 KoKEMUKSIA JA NÄKEMYKSIÄ Kuinka työt on järjestetty, töiden organisointi, työnteon johtaminen, työnantajan rooli ei ole aina auennut Tilan koneistus ja koneiden tehokas käyttö Onko hankittu sellaista, mitä todella ei tarvita, ylikoneellistettu tila, jossa ei osata käyttää koneita, koneiden kunto ja ylläpito Talouden ymmärtäminen, realistinen asenne asioihin (keskituotos on jotain muuta kuin meijeriin viety määrä) Yrittäjämäinen toiminta, taito ennakoida asioita Peltoalan hyödyntäminen, tuotannon tehokkuus Kokonaisuuden hahmottaminen

20 VAKUUDET KORTILLA Reaalivakuudet Kiinteistökiinnitykset, oma asunto (eduskunnan esitys!) kiinnitys vuokraoikeuteen yrityskiinnitys asunto-osakkeet talletustodistukset arvopaperit Henkilötakaus tai muut vieraat vakuudet Muut vakuudet (esim. valtion takaus korkotukilainoille)

21 VUOKRAOIKEUDEN KIINNITYS Koskee vuokra-alueelle rakennettavia rakennuksia Edellytykset sopimus voidaan siirtää kolmannelle alueelle voidaan rakentaa vuokraoikeuden haltija kirjannut vuokraoikeutensa Arvoon vaikuttaa mm. jäljellä oleva vuokra-aika

22 YRITYSKIINNITYS Elinkeinotoimintaan liittyvään, yrittäjän omistamaan irtaimistoon vahvistettava kiinnitys (PRH) Kiinnitys kattaa koneet ja kaluston, eläimet, varastot, saatavat, rahavarat ja arvopaperit Vakuusarvo muodostuu varovaisesti arvioidusta käyvästä arvosta Yrittäjän oltava kaupparekisterissä elinkeinonharjoittajana -> toiminimen perustaminen

23 VELKAJÄRJESTELY, VELKASANEERAUS VELKAJÄRJESTELY: käsite laaja ja karannut käsistä Käytetään yleisimmin henkilökohtaisten lainojen järjestelyyn Käsite velkajärjestely mielletään siten, että tilan velkoja yhdistellään ja maksuaikatauluja muutetaan. Yksittäisten lainojen lyhennysten lykkäysoperaatiot eivät täytä velkajärjestelyn määritelmää

24 VELKAJÄRJESTELY, VELKASANEERAUS VELKASANEERAUS raskas operaatio, jolla yleensä lihotetaan vain asianajotoimiston tilipussia velkasaneeraus aloitetaan maatilan reaaliomaisuuden arvioinnilla, eli haetaan maatilan ns. käypä arvo verrataan tilan velkoja käypään arvoon: jos käypä arvo on isompi kuin velkamäärä, velkasaneeraukseen ei pääse jos pankin velat ovat pienemmät kuin käypä arvo, pankki ei yleensä vastusta saneerausta muut velkojat voivat riitauttaa saneerauksen, jos yksittäisen velkojan saaminen on enemmän kuin 10% koko velkamäärästä Velat jaetaan ns. vakuudellisiin ja vakuudettomiin, jolloin osa vakuudettomista veloista saatetaan jopa poistaa saneerauksen piiristä. Tällaisia voivat olla esim. tietyt osamaksuvelat Lopputuloksena voi olla pahimmillaan tilanne, jossa vakuudettomia velkoja leikataan vain 50% ja todellinen velkamäärä jää edelleen liian kovaksi

25 MAATLAN JOHTAMINEN Varaa johtamistyölle riittävästi aikaa Laadi kirjallinen suunnitelma eri vaihtoehtoineen, katelaskelmat auttavat hallitsemaan tilanteita Tee tai päivitä Liiketoimintasuunnitelma ajan tasalle Laadi lyhyen ja pitkän aikavälin tuotannolliset sekä taloudelliset tavoitteet Valitse 3-5 seurattavaa mittaria (Kari Jalosen teesit) Tee vuosittainen toimintasuunnitelma sekä budjetti ja seuraa sen toteutumista, mieluiten vähintään 3 kk jaksoissa Kerää sekä anna henkilöstölle ja verkostoille säännöllisesti palautetta Palkitse itsesi, perheesi, henkilöstösi sekä verkostosi onnistumisista Oma menestyminen on kaikkien eri osatekijöiden onnistumisten summa

26 Taustaa: Lars Inge Gustafsson MAATILAN JOHTAMINEN Kirjanpito oltava ajan tasalla jatkuvasti, hyvin menevät tilat kassaperuste, muilla suoriteperuste Tulosta seurataan kuukausitasolla, mutta varaston arvo päivitetään kolmen kuukauden välein, jolloin tutkitaan, miten edellinen neljännes on mennyt Isoimmille maatiloille on perustettu hallitus, jossa on maatilan oma edustus, kirjanpitäjä (=talousneuvoja samalla), yksi ulkopuolinen henkilö (ulkopuolinen konsultti) sekä pankin edustaja Hallitus kokoontuu vähintään 3 kk välein ja suurimmissa yksiköissä yhden kuukauden välein Tila seuraa tuotannon lukuja päivittäin ja niistä koostetaan viikko- sekä kuukausiraportit. Jos tuotannossa on mitä hyvänsä muutoksia (parempaan tai huonompaan), siihen tartutaan heti. Sovitaan toimenpiteet, vastuutetaan tekijät ja asian seuranta nostetaan heti seuraavan kokouksen esityslistalle valmiiksi. Tuotantoraportteja tuotetaan paljon, mutta niistä on osattava irrottaa informatiivisin osuus Jos tuotantoraportit tai kirjanpito antavat viitteitä muutoksista, niihin reagoidaan heti eikä vasta vuoden kuluttua, kun tilinpäätös on valmistunut

27 BUDJETTI PAKOLLISEKSI a) Tilalle laaditaan budjetti, joka on suunniteltava kuukausitasolle saakka. Tässä kohtaa edellisvuosien kirjanpidon merkitys korostuu b) Budjettia tarkennetaan tarpeen vaatiessa tilikauden puolessa välissä c) Budjetti toimii tulosteiden vertailulukemina d) Loistava apu elinkeinosuunnitelman laskelmaosion laadinnassa

28 KIRJANPITO OLTAVA AINA AJAN TASALLA a) Kirjanpito hoidetaan toistaiseksi kassa- ja kuukausiperiaatteella, mutta tämä pätee vain ns. normaalisti laskunsa maksaviin tiloihin, joilla ei ole maksuviivästyksiä b) Jos tilan laskujen maksut alkavat viivästymään, silloin on syytä selvittää ostolaskujen osalta keskimääräinen maksuaika ja sillä oikaistaan maksuvalmiusennustetta

29 KUUKAUSITASON TIEDOT Pääkirjan saldot Siirretään kuukausittain Cashmaniin (Saas / käsin) Näin saadaan: a) Tulojen ja menojen kumulatiivinen toteuma verrattuna vuosibudjettiin b) Tulojen ja menojen kumulatiivinen toteuma verrattuna saman ajanjakson budjettiin c) Tulojen ja menojen kumulatiivinen toteuma täydennettynä loppuvuoden budjettiolettamuksilla d) Sekä lainojen lyhennyksillä että yksityistalouden menoilla e) ja näiden tuloksena saadaan maksuvalmiusennusteet

30 MITÄ TULOSTEITA TARVITAAN Kannattavuus ja maksuvalmius a) käyttökate ja b) yrittäjävoitto c) kauden kassa d) vuoden kassa sekä e) kumulatiivinen kassa f) Investointien seuranta

31 TARVITTAVAT TUNNUSLUVUT Tunnusluvut: a) sijoitetun pääoman tuotto-% b) oman pääoman tuotto-% c) omavaraisuusaste-% d) suhteellinen velkaantuneisuus e) jos edelleen vaaditaan, sitten myös kannattavuuskerroin

32 POSITIIVISESTI, KIITOS Tämän päivän investoija on Huomisen päivän asiakas Kiitos

Maatilan kassanhallinta ja maksuvalmius Leppävirta 21.4.2015. Talousasiantuntija Leena Eskelinen, KTM ProAgria Pohjois-Savo

Maatilan kassanhallinta ja maksuvalmius Leppävirta 21.4.2015. Talousasiantuntija Leena Eskelinen, KTM ProAgria Pohjois-Savo Maatilan kassanhallinta ja maksuvalmius Leppävirta 21.4.2015 Talousasiantuntija Leena Eskelinen, KTM ProAgria Pohjois-Savo Maatilan liiketalous Kannattavuus Maksuvalmius Vakavaraisuus Kannattavuus Tarkoittaa

Lisätiedot

Talouden tärkeät tunnusluvut

Talouden tärkeät tunnusluvut Talouden tärkeät tunnusluvut Lihatilan talous- hankkeen päätösseminaari 27.11.2014 Alahärmä Ari Nopanen Toimitusjohtaja ProAgria Liha Osaamiskeskus p. 0400-432582 ari.nopanen@proagria.fi Rakennekehityksen

Lisätiedot

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Juha Siikavuo, HTM, KTM ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Helsingissä 24.2.2013 J.Siikavuo Ky Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com Leivän voitelua mökillä, toiselle se on

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

USEAMMAN TILAN OSAKEYHTIÖ NAUDANLIHAN TUOTANNOSSA

USEAMMAN TILAN OSAKEYHTIÖ NAUDANLIHAN TUOTANNOSSA USEAMMAN TILAN OSAKEYHTIÖ NAUDANLIHAN TUOTANNOSSA Tiina Pietiläinen Tammikuu 2010 Maitoa ja naudanlihaa Keski-Suomesta -koulutushanke 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 5 2 KOLMIVAIHEINEN NAUDANLIHANTUOTANTO... 6

Lisätiedot

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS OSA 1: MIKÄ ON TILINPÄÄTÖS? OSA 2: TULOSLASKELMA JA TASE OSA 3: YRITYKSEN TOIMINNAN LAAJUUS JA KANNATTAVUUS OSA 4: VAKAVARAISUUS OSA 5: MAKSUVALMIUS JA TEHOKKUUS OSA 6: KERTAUS JA YHTEENVETO Mikä on tilinpäätös?

Lisätiedot

Maatalousyrityksen rahoitus. 21.04.2015 OP Leppävirta Jukka Kilpeläinen

Maatalousyrityksen rahoitus. 21.04.2015 OP Leppävirta Jukka Kilpeläinen Maatalousyrityksen rahoitus 21.04.2015 OP Leppävirta Jukka Kilpeläinen Suomessa rahoituksen saatavuus on edelleen hyvällä tasolla Suomessa pankit eivät ole talouskasvun pullonkaula % 20 15 Suomi 2013 vs.

Lisätiedot

YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS

YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS businessoulu.com 2015 2 SISÄLTÖ SIVU 1. YRITTÄMISEN EDELLYTYKSET 3 1.1 Ammattitaito 3 1.2 Koulutus 3 1.3 Tuotteen tai palvelun kysyntä 3 1.4 Vaihtoehtona yrityksen ostaminen

Lisätiedot

YT1. Yrityksen suunnitteluopas

YT1. Yrityksen suunnitteluopas YT1 Yrityksen suunnitteluopas 2015 2 (24) Sisältö 1. Yrittämisen edellytykset...3 1.1 Ammattitaito...3 1.2 Koulutus...3 1.3 Tuotteen tai palvelun kysyntä...3 1.4 Vaihtoehtona yrityksen ostaminen...3 1.5

Lisätiedot

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA 14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA Hevosalan yritystoiminta on hyvin monipuolista ja alan yritystoiminnan erityispiirteenä voidaan pitää sitä, että alalle siirrytään tyypillisesti harrastustoiminnan kautta. Lisäksi

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 Vakka-Suomen Veden johtokunta 17.2.2010 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

2/2015 YRITYKSEN RAHOITUSOPAS. www.novago.fi

2/2015 YRITYKSEN RAHOITUSOPAS. www.novago.fi 2/2015 YRITYKSEN RAHOITUSOPAS www.novago.fi SISÄLTÖ YLEISTÄ 3 1. RAHOITUKSEN SUUNNITTELU 3 1.1 Toimitilat 3 1.2 Koneet ja laitteet 3 1.3 Valmistusoikeudet 4 1.4 Käyttöpääoma 4 1.5 Talouden tunnuslukuja

Lisätiedot

Yrityksen rahoitusopas

Yrityksen rahoitusopas Yrityksen rahoitusopas 2/2015 2 (25) SISÄLTÖ 1. Yleistä...3 2. Käyttöpääoman tarpeen laskenta ja minimointikeinot...4 2.1 Keinoja käyttöpääoman vähentämiseksi...4 3. Käyttöpääoman rahoitus...5 4. Yrityksen

Lisätiedot

HEVOSALAN YRITYKSEN TALOUSASIOIDEN HALLINTA

HEVOSALAN YRITYKSEN TALOUSASIOIDEN HALLINTA HEVOSALAN TIETOPAKETIT 5/8 - koulutuspäivien luentomateriaali 2004-2005 HEVOSALAN YRITYKSEN TALOUSASIOIDEN HALLINTA Talouden suunnittelu ja seuranta Kannattavuussuunnittelu Päivittäisen rahaliikenteen

Lisätiedot

YRITYKSEN RAHOITUSOPAS

YRITYKSEN RAHOITUSOPAS YRITYKSEN RAHOITUSOPAS 2014 businessoulu.com 2 SISÄLTÖ SIVU 1. YLEISTÄ 3 2. KÄYTTÖPÄÄOMAN TARPEEN LASKENTA JA MINIMOINTIKEINOT 3 3. KÄYTTÖPÄÄOMAN RAHOITUS 4 4. YRITYKSEN LAAJENNUSINVESTOINTIEN RAHOITUSTARVE

Lisätiedot

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Alkusanat... iii Johdanto... 1 1 Kansainvälistyvä tilinpäätös... 9 2 Tilinpäätösanalyysi omistajan

Lisätiedot

J.Siikavuo Ky. Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com. Helsingissä 14.1.2012 Juha Siikavuo HTM, KTM.

J.Siikavuo Ky. Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com. Helsingissä 14.1.2012 Juha Siikavuo HTM, KTM. Juha Siikavuo J.Siikavuo Ky Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com Helsingissä 14.1.2012 Juha Siikavuo HTM, KTM 1 SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat... 3 Firmani ja minä, tmi, ay, ky ja

Lisätiedot

YRITystoiminnan palveluopas. yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen

YRITystoiminnan palveluopas. yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen YRITystoiminnan palveluopas yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen Toimitus Marko Lehtonen ja Mari Äijälä Julkaisija Keski-Pohjanmaan Aikuisopisto Taitto Jukka Linnanmäki 2006 yritystoiminnan

Lisätiedot

TALOUDELLISTA PÄÄOMAA

TALOUDELLISTA PÄÄOMAA 1 Ensio Tikkanen Pentti Vartia TALOUDELLISTA PÄÄOMAA Johdatus kansantalouteen 2 Kansi: Mainos Mayday Oy, Vantaa Valokuvat: Lehtikuva Oy (paitsi kuva sivulla 8 Kimmo Aaltonen) Tekijät ja Taloustieto Oy

Lisätiedot

YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista. Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti.

YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista. Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti. YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti. Juha K Humalajoki 4.3.2009 Lähde OP -pankki 1 Yrittäjäksi? Tuntuuko Sinusta, että itsenäisenä

Lisätiedot

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN ISBN 951-739-416-0 Copyright Kauppa- ja teollisuusministeriö sekä Enconsults Oy 1998 Päivitetty 2002 Graafinen suunnittelu ja

Lisätiedot

NAIS- JA MIESJOHTAJIEN VÄLISET EROT RAHOITUKSEN NÄKÖKULMASTA

NAIS- JA MIESJOHTAJIEN VÄLISET EROT RAHOITUKSEN NÄKÖKULMASTA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos NAIS- JA MIESJOHTAJIEN VÄLISET EROT RAHOITUKSEN NÄKÖKULMASTA Pro gradu tutkielma, Taloushallinto ja rahoitus

Lisätiedot

Tilaisuus tekee varkaan. Konkurssiasiamiehen toimistossa tunnetaan suomalaiset konkurssit perin juurin.

Tilaisuus tekee varkaan. Konkurssiasiamiehen toimistossa tunnetaan suomalaiset konkurssit perin juurin. Asianajotoimisto Heikkilä & Co Oy:n ja Yrittäjien Oikeussuoja Oy:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2011 3 6 8 13 14 18 Maksuongelmat on ratkaistava ajoissa Hyvä myyntisopimus antaa turvaa riskeiltä Perusohje

Lisätiedot

10 Tilaisuus tekee varkaan. Konkurssiasiamiehen toimistossa tunnetaan suomalaiset. konkurssit perin juurin.

10 Tilaisuus tekee varkaan. Konkurssiasiamiehen toimistossa tunnetaan suomalaiset. konkurssit perin juurin. Asianajotoimisto Heikkilä & Co Oy:n ja Yrittäjien Oikeussuoja Oy:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2011 3 Maksuongelmat on ratkaistava ajoissa myyntisopimus 6 Hyvä antaa turvaa riskeiltä yrittäjälle: 8 Perusohje

Lisätiedot

Pääoman menetys - uhka yrityksen imagolle? TALOUS JA YRITTÄJÄ. Tässä numerossa: Seuraavassa numerossa: KESÄ 2007. www.terveyritys.

Pääoman menetys - uhka yrityksen imagolle? TALOUS JA YRITTÄJÄ. Tässä numerossa: Seuraavassa numerossa: KESÄ 2007. www.terveyritys. TERVE YRITYS 1/2007 Terve Yritys SIVU KESÄ 2007 TALOUS JA YRITTÄJÄ Neljä numeroa vuodessa www.terveyritys.fi ISSN 1796-976X Pääoman menetys - uhka yrityksen imagolle? Kaupparekisteri kirjaa - sidosryhmät

Lisätiedot

6.1 Kauppakirjaan tavallisesti kirjattavat asiat... 17 6.2 Muita huomioon otettavia seikkoja... 17 6.3 Sopimuskumppanit... 17 6.

6.1 Kauppakirjaan tavallisesti kirjattavat asiat... 17 6.2 Muita huomioon otettavia seikkoja... 17 6.3 Sopimuskumppanit... 17 6. Sisällys 1. Yrittäjäksi ryhtyminen... 3 2. Yritysmuodon valinta... 4 2.1 Yksityinen elinkeinonharjoittaja... 4 2.2 Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö... 4 2.3 Osakeyhtiö... 5 3. Rahoitus... 7 3.1 Vakuudet...

Lisätiedot

T542103 3 OP 39 h 3.9.2014 OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 1

T542103 3 OP 39 h 3.9.2014 OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 1 T542103 3 OP 39 h 3.9.2014 OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 1 Opiskelija tietää mitä rakennusliikkeen budjettitoimella tarkoitetaan Opiskelija saa arvioida rakennusliikkeen toiminnan kannattavuutta eri tunnuslukujen

Lisätiedot

Henry Oinonen. Rakennusalan yrityksen aloittaminen

Henry Oinonen. Rakennusalan yrityksen aloittaminen Henry Oinonen Rakennusalan yrityksen aloittaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Tradenomi Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Tammikuu 2010 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Tutkinto Koulutusohjelma

Lisätiedot

Antti Soikkeli 0348088. Ohjaaja: Elena Fedorova

Antti Soikkeli 0348088. Ohjaaja: Elena Fedorova LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon tutkielma Talousjohtaminen Viimeisin finanssikriisi ja sen vaikutus suurimpiin yrityksiin Helsingin

Lisätiedot