TAPAHTUMAKYSELY KOUVOLAN KAUPUNGIN ELINKEINO- JA KULTTUURITOIMELLE KUNTALAISILLE TEETETYN KYSELYN TULOKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAPAHTUMAKYSELY KOUVOLAN KAUPUNGIN ELINKEINO- JA KULTTUURITOIMELLE KUNTALAISILLE TEETETYN KYSELYN TULOKSET"

Transkriptio

1 KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous Reeta Anteroinen & Sonia Lensu TAPAHTUMAKYSELY KOUVOLAN KAUPUNGIN ELINKEINO- JA KULTTUURITOIMELLE KUNTALAISILLE TEETETYN KYSELYN TULOKSET Projektityö 2011

2 2 SISÄLTÖ JOHDANTO TAUSTATIEDOT Ikä- ja sukupuolijakauma Asema Vuositulot Postinumerot KYSYMYS 1: MITEN HYVIN SEURAAVAT VÄITTÄMÄT MIELESTÄSI KUVAAVAT YLEISESTI KOUVOLAA TAPAHTUMIEN JÄRJESTÄMISPAIKKANA? Hyvät sisäiset kulkuyhteydet Hyvät ulkoiset kulkuyhteydet Hyvät majoituspaikat Monipuoliset oheispalvelut Edullinen hintataso Hyvä sijainti Etelä-Suomessa KYSYMYS 2: MITÄ KAUTTA OLET MUODOSTANUT MIELIKUVASI KOUVOLAN TAPAHTUMIEN JÄRJESTÄMISESTÄ? KYSYMYS 3: KUINKA MONTA SINUA KIINNOSTAVAA TAPAHTUMAA JÄRJESTETTIIN KOUVOLASSA VUODEN 2010 AIKANA? KYSYMYS 4: KUINKA MONEEN TAPAHTUMAAN OSALLISTUIT KOUVOLASSA VUODEN 2010 AIKANA? KYSYMYS 5: JOS OSALLISTUIT TAPAHTUMAAN, KUINKA TÄRKEÄKSI KOET SEURAAVAT ASIAT? Ohjelma / sisältö Ajankohta Tapahtuman sijainti Tuttavien tapaaminen Tottumus Lipun hinta Tapahtumien oheispalvelut... 17

3 3 6.8 Markkinoinnin näkyvyys ja houkuttelevuus KYSYMYS 6: OLETKO SAMAA VAI ERI MIELTÄ SEURAAVISTA VÄITTÄMISTÄ? Kouvolan tapahtumatarjonnassa on otettu huomioon eri ikäryhmät Kouvolassa on tarjolla paljon tapahtumia, joihin voisin osallistua Pidän enemmän pienistä tapahtumista kuin suurista Tapahtumat sijoittuvat tasaisesti vuoden ympäri Tapahtumat sijoittuvat tasaisesti ympäri Kouvolaa Tapahtumat ovat tärkeitä asukasviihtyvyyden kannalta Tapahtumat ovat tärkeitä seudun elinkeinoelämän kannalta Tapahtumat lisäävät Kouvolan kiinnostavuutta muilla paikkakunnilla Tapahtumien järjestelyjen toimivuus on pääosin hyvä Kouvolassa pitäisi olla oma kansallisesti tunnettu suurtapahtuma (vrt. Pori jazz, Salpausselän kisat, Savonlinnan oopperajuhlat) On parempi, että kaupunki tukee muutamaa isoa tapahtumaa kuin useaa pientä Kansallisesti merkittävän suurtapahtuman järjestäminen Kouvolassa on realistista ja tarpeellista KYSYMYS 7: KUINKA KIINNOSTUNUT OLET SEURAAVISTA TAPAHTUMALAJEISTA? Musiikkitapahtumat Lasten tapahtumat Nuorten tapahtumat Ikäihmisten tapahtumat Koko perheen tapahtumat Messutapahtumat Kulttuuritapahtumat Urheilutapahtumat Yleisöluennot Yhteenveto... 29

4 4 9. KYSYMYS 8: PUUTTUUKO KOUVOLAN TAPAHTUMISTA JOKIN SELLAINEN TAPAHTUMA, JOKA KIINNOSTAISI SINUA? KYSYMYS 9: MIHIN SEURAAVISTA TAPAHTUMISTA OLET OSALLISTUNUT VUODEN 2010 AIKANA TAI MISTÄ KUULLUT? Kuulas kansainvälinen lasten teatteritapahtuma Vonteenin valssi Karaokefestivaali Dekkaripäivät Taiteiden yö Pestoomarkkinat Vappugospel MILjazz Elovalkeat Pioneerifestivaali Kymi GP Repoveden ulkoilu- ja elämyspäivät Taikapäivät Kouvolan Komia Verlan aika KYSYMYS 10: MIKÄ MIELESTÄSI ON HYVÄÄ KOUVOLASSA JÄRJESTETYISSÄ TAPAHTUMISSA? KYSYMYS 11: MIKÄ MIELESTÄSI VAATISI KEHITTÄMISTÄ KOUVOLASSA JÄRJESTETYISSÄ TAPAHTUMISSA? KYSYMYS 12: MUUTA KOMMENTOITAVAA TAPAHTUMISTA KOUVOLASSA... 40

5 5 JOHDANTO Tapahtumakysely Kouvolan asukkaille tehtiin kevään 2011 aikana. Toimeksiantajina olivat Kouvolan kaupungin elinkeinotoimi sekä kulttuurilautakunnan alainen tapahtumatyöryhmä, jotka molemmat aikoivat selvittää Kouvolan tapahtumakenttää omasta näkökulmastaan, ja päättivät tehdä yhteisen selvityksen. Kyselyn toteutti ryhmä Kymenlaakson ammattikorkeakoulun opiskelijoita. Tarkoituksena oli selvittää kuntalaisten mielipiteitä Kouvolan tapahtumista ja tulosten pohjalta kehittää toimintaa. Kyselyitä lähetettiin kaikkiaan 1500 kappaletta ja vastauksia saatiin noin 460 kappaletta. Vastaajien keski-ikä oli noin 48 vuotta, mikä vaikutti hieman tuloksiin. Kyselyt pyrittiin hajauttamaan kaikkien Kouvolaan yhdistyneiden kuntien alueille suhteessa asukasmääriin, jotta tuloksesta saataisiin mahdollisimman edustava koko aluetta ajatellen. Suurin osa vastauksista saatiin vanhan Kouvolan alueelta. Kyselyssä tiedusteltiin vastaajien mielipiteitä koskien nykyisiä tapahtumia sekä toiveita siitä, millaisia tapahtumia alueelle kaivattaisiin. Yhtenä tärkeänä osa-alueena oli selvittää, olisiko Kouvolassa mahdollisuutta järjestää suurempia, enemmän kansallista näkyvyyttä saavia tapahtumia, jotka rikastuttaisivat seudun elinkeinoelämää ja lisäisivät Kouvolan tunnettuutta muualla Suomessa.

6 6 1. TAUSTATIEDOT 1.1 Ikä- ja sukupuolijakauma Vastaajia oli 460 kpl. Iän keskiarvo oli 48,53 vuotta. Nuorin vastaaja oli 14 ja vanhin 81. Suurin osa vastaajista (yht. 69%) on yli 40-vuotiaita, mikä vaikuttaa voimakkaasti kyselyn muihin tuloksiin, esimerkiksi toiveisiin siitä, millaisia tapahtumia Kouvolassa pitäisi olla. Toisaalta vastaajien ikärakenne on suhteellisen yhteneväinen kunnan ikärakenteen kanssa. Osaltaan ikäryhmän painottuminen voi selittyä myös aikuisväestön halukkuudesta vastata kyselyyn, jos sen aihe on koettu tärkeäksi. Vastaajista noin kaksi kolmasosaa on naisia jokaisessa ikäryhmässä.

7 7 1.2 Asema Selkeästi suurin osa vastaajista on työelämässä mukana. Seuraavaksi suurin ryhmä olivat eläkeläiset. Kun asemasta kertovaa kaaviota verrataan tuloja kuvaavaan kaavioon, huomataan että 1/3 on keskituloisia. 1.3 Vuositulot

8 8 Vuositulot yli e e e e e e Opiskelija Työtön Työssä käyvä Yrittäjä Eläkeläinen Kotiäiti/-isä Yhteensä Postinumerot N = 45 1

9 9 Vastauksia saatiin eniten Kouvolan ydinkeskustan alueelta, (vanhalta) Myllykosken alueelta sekä Kuusankoskelta, jotka ovat muutenkin suurimmat asutusalueet kunnassa. Näin ollen vastaajien jakautuminen vastaa melko hyvin kunnan asukasrakennetta. 2. KYSYMYS 1: MITEN HYVIN SEURAAVAT VÄITTÄMÄT MIELESTÄSI KUVAAVAT YLEISESTI KOUVOLAA TAPAHTUMIEN JÄRJESTÄMISPAIKKANA? 2.1 Hyvät sisäiset kulkuyhteydet N = Hyvät ulkoiset kulkuyhteydet N = 498

10 Hyvät majoituspaikat N = Monipuoliset oheispalvelut N = 503

11 Edullinen hintataso N = Hyvä sijainti Etelä-Suomessa N = 509 Mielipiteet Kouvolasta tapahtumien järjestämispaikkana ovat varsin positiivisia. Vastausten perusteella voitaisiin päätellä, että Kouvola on potentiaalinen paikka järjestää tapahtumia, koska niihin on helppo tulla esimerkiksi lähikunnista. Ainoana haittana, joka kävi ilmi myös myöhemmin kyselyssä, on sisäisten kulkuyhteyksien puutteellisuus. Kouvolalaiset kokevat,

12 12 että lähiliikenne on riittämätön varsinkin niille, jotka eivät asu lähellä Kouvolan keskustaa. Suurin osa tapahtumista on keskittynyt ydinalueelle, joten julkisia kulkuvälineitä kaivattaisiin enemmän. 3. KYSYMYS 2: MITÄ KAUTTA OLET MUODOSTANUT MIELIKUVASI KOUVOLAN TAPAHTUMIEN JÄRJESTÄMISESTÄ? Frekvenssi % oma kokemus 75 31,38 Tuttavan kokemus 30 12,55 Lehtikirjoitukset 44 18,42 Mainokset 41 17,15 Internet 20 8,37 Esitteet 23 9,62 Radio / tv 6 2,51 Yhteensä N = 239 Noin kolmasosa vastaajista on muodostanut mielikuvansa Kouvolan tapahtumista oman kokemuksensa perusteella (ottamalla osaa tapahtumaan?). Median välityksellä suurin tietokanava on sanomalehdet ja niiden ilmoittelu. Kysyttäessä kuntalaisten mielipiteitä tapahtumien kehittämisestä, nousi tapahtumista tiedottaminen yhdeksi suurimmista ongelmakohdista. Vastaajat kokevat, ettei tapahtumista saa riittävästi tietoa ja näin mielenkiintoiset tapahtumat saattavat mennä ohi. Joidenkin tapahtumien osalta myös tärkeiden tietojen saaminen on ollut ongelmallista. Tapahtumista tiedottamiseen pitäisi siis panostaa enemmän, jotta potentiaaliset kävijät löytäisivät paremmin itseään kiinnostavat tapahtumat. Kouvolan kaupungin sivuilla oleva tapahtumakartta on hyvä, mutta kuitenkin ilmeisesti vastaajien mielestä puutteellinen. Toisaalta etenkin vanhemmat vastaajat kaipaavat tietoa muulta kuin Internetistä.

13 13 Tapahtumaviestintää tulisikin selkeyttää tavalla tai toisella ja saattaa paremmin käyttäjien tietoisuuteen. 4. KYSYMYS 3: KUINKA MONTA SINUA KIINNOSTAVAA TAPAHTUMAA JÄRJESTETTIIN KOUVOLASSA VUODEN 2010 AIKANA? N = KYSYMYS 4: KUINKA MONEEN TAPAHTUMAAN OSALLISTUIT KOUVOLASSA VUODEN 2010 AIKANA? N = 468 Keskiarvo on 2,1 tapahtumaa.

14 14 Kysymykset kolme ja neljä korreloivat toistensa kanssa. Kouvolan alueella järjestetään monta tapahtumaa, joten jokaiselle löytyy varmasti jotain. Selvänä vähemmistönä ovat kuitenkin ne, jotka kävisivät esim. edes kerran kuussa jossain tapahtumassa. Avoimista vastauksista saatiin selville, että vastaajien mielestä monet pienet tapahtumat ovat hyvä asia, koska silloin valinnan varaa on enemmän. Toisaalta tapahtumat saattavat mennä ajallisesti päällekkäin. Koska keskimäärin ihmiset osallistuvat noin kahteen tapahtumaan vuodessa, se tukee ajatusta siitä, että muutama hyvin suunnattu suurempi tapahtuma, voisi palvella suuremman yleisön tarpeita. Mutta niiden pitäisi olla monipuolisia, jotta jokaiselle löytyisi se itseä kiinnostava juttu. Luetelluista tapahtumista Taiteiden yö oli tunnetuin/suosituin, eli kuvastaa hyvin paikallisten mieltymyksiä. On ehkä vaikeaa kehittää omaleimaista musiikkitapahtumaa, kun niitä jo on joka puolella. Pioneerifestivaali ei iske vastaajien ikäryhmään, mutta ainakin siinä on yritystä oikeaan suuntaan, samoin Vappugospelissa, joka mielletään ehkä aika rajoittuneen nuoren piirin jutuksi, mutta voisi olla myös hyvä suurtapahtuma. Sen markkinointia pitäisi kohdentaa myös vanhemmille, ja/tai laajentaa toimintaa. Ratapihan rytinät kokosi aika hyvin sen idean, mitä täällä kyselyn perusteella kaivattaisiin: monipuolista musiikkitarjontaa, myös ilmaiseksi, ja jotain oheistoimintaa lisäksi. 6. KYSYMYS 5: JOS OSALLISTUIT TAPAHTUMAAN, KUINKA TÄRKEÄKSI KOET SEURAAVAT ASIAT? 6.1 Ohjelma / sisältö N = 48 0

15 Ajankohta N = Tapahtuman sijainti N = 484

16 Tuttavien tapaaminen N = Tottumus N = 470

17 Lipun hinta N = Tapahtumien oheispalvelut N = 475

18 Markkinoinnin näkyvyys ja houkuttelevuus N = KYSYMYS 6: OLETKO SAMAA VAI ERI MIELTÄ SEURAAVISTA VÄITTÄMISTÄ? 7.1 Kouvolan tapahtumatarjonnassa on otettu huomioon eri ikäryhmät N = 476

19 Kouvolassa on tarjolla paljon tapahtumia, joihin voisin osallistua N = Pidän enemmän pienistä tapahtumista kuin suurista N = 486

20 Tapahtumat sijoittuvat tasaisesti vuoden ympäri N = Tapahtumat sijoittuvat tasaisesti ympäri Kouvolaa N = 472

21 Tapahtumat ovat tärkeitä asukasviihtyvyyden kannalta N = Tapahtumat ovat tärkeitä seudun elinkeinoelämän kannalta N = Tapahtumat lisäävät Kouvolan kiinnostavuutta muilla paikkakunnilla

22 22 N = Tapahtumien järjestelyjen toimivuus on pääosin hyvä N = 47 3

23 Kouvolassa pitäisi olla oma kansallisesti tunnettu suurtapahtuma (vrt. Pori jazz, Salpausselän kisat, Savonlinnan oopperajuhlat) N = Kysymyksen vastaus on ristiriitainen sen kanssa, että vastaajat ilmoittivat pitävänsä enemmän pienistä tapahtumista. Käytännössähän suurtapahtuman järjestäminen vaatii sitä, että kustannuksia on karsittava. Tapahtuuko se sitten pienten tapahtumien rahoittamista vähentämällä vai hankkimalla erillinen budjetti suurtapahtumaa varten, on ratkaisua vaativa ongelma On parempi, että kaupunki tukee muutamaa isoa tapahtumaa kuin useaa pientä N = 480

24 Kansallisesti merkittävän suurtapahtuman järjestäminen Kouvolassa on realistista ja tarpeellista N = 4 7 6

25 25 8. KYSYMYS 7: KUINKA KIINNOSTUNUT OLET SEURAAVISTA TAPAHTUMALAJEISTA? 8.1 Musiikkitapahtumat N = Lasten tapahtumat

26 Nuorten tapahtumat N = 46 N 7 = Ikäihmisten tapahtumat N = 47 6

27 Koko perheen tapahtumat N = Messutapahtumat N = 4 8 0

28 Kulttuuritapahtumat N = Urheilutapahtumat N = 47 9

29 Yleisöluennot N = Yhteenveto En ole lainkaan kiinnostunut: mitkä tapahtumalajit herättivät vähiten kiinnostusta (top 3) lasten tapahtumat (25 % ) ikäihmisten tapahtumat (21 % ) nuorten tapahtumat (16 % ) Olen vain hiukan kiinnostunut (top3) nuorten tapahtumat (21 %) yleisöluennot (20 %) ikäihmisten tapahtumat (17 %) Neutraali (top3) lasten tapahtumat ja nuorten tapahtumat (16 % kumpikin) ikäihmisten tapahtumat ja yleisöluennot (13 % kumpikin) messutapahtumat (10%)

30 30 Olen melko kiinnostunut messutapahtumat (17%) kulttuuritapahtumat (13%) koko perheen tapahtumat (12%) urheilutapahtumat ja yleisöluennot (10 % kumpikin) ikäihmisten tapahtumat (8%) lasten ja nuorten tapahtumat (7 % prosenttia kumpikin) Olen erittäin kiinnostunut musiikkitapahtumat (21%) kulttuuritapahtumat (18%) koko perheen tapahtumat (14%) urheilutapahtumat (11%) ikäihmisten tapahtumat (7%) yleisöluennot (6%) lasten ja nuorten tapahtumat (5% kumpikin) 9. KYSYMYS 8: PUUTTUUKO KOUVOLAN TAPAHTUMISTA JOKIN SELLAINEN TAPAHTUMA, JOKA KIINNOSTAISI SINUA? N = 3 7 3

31 31 Kysymyksessä kahdeksan on vastaajien määrä huomattavasti vähäisempi kuin monivalintakysymyksissä. Suurin osa oli sitä mieltä, että Kouvolasta ei heidän mielestään puutu sellaista tapahtumaa, joka kiinnostaisi heitä itseään. He, jotka vastasivat kohtaan kyllä, ehdottivat seuraavanlaisia teemoja tapahtumiin: ajankohtainen yhteiskunnallis-kultuurinen tapahtuma (vrt. Kotkan kritiikkipäivät) balettitapahtuma hengellisiä tapahtumia (mainittiin monta kertaa) Myllykosken Koivusaareen tapahtuma perheille, jossa olisi tarjolla makkaranpaistoa, juotavaa, jäätelöä, sesonkiin kuuluvien tuotteiden esittelyä (aurinkorasvat, uimapuvut, uimalelut, tarvikkeet jne.) erilaisia kilpailuita (renkaanheitto, petanque, tikanheitto). Maaseutuun liittyvä tapahtuma ( maaseutumessut ) Kalastuskisat mato-ongella Kymijoessa (vrt. pilkkikisat) Nuorten aloittelevien taiteilijoiden tapahtumat (bändi, sirkus, tanssi, maalaus, valokuvaus yms. -> paras palkitaan jokaisessa ryhmässä?). Kellareista Manskille on jo olemassa, joten sitä voisi mahdollisesti laajentaa. Jokin ruokaan liittyvä tapahtuma messuja eri teemoilla esim. vapaa-aika, lemmikki, kirja, puutarha, tieteisiin keskittyneet kulttuuritapahtuma, jossa voisi tutustua erilaisiin kulttuureihin (vrt. Kiina- viikko) Tämäkin selkeästi olisi kaupungin tai jonkin järjestäjän (ydinkeskusta ry?) järjestettävä ja sitä varten tarvittaisiin päätoiminen suunnittelija Eniten kuitenkin vastaajat kaipaavat Kouvolaan suurta musiikkitapahtumaa. Teemana on mainittu kaikki mahdolliset musiikkilajit: blues, jazz, iskelmä, metalli, rock, hengellinen musiikki, kuoromusiikkia, pop-musiikkia ja niin edelleen. Eniten toivottaisiin, että esiintyjät olisivat saaneet jo mainetta muualla, siis kotimaisia ja ulkomaisia tunnettuja artisteja. Toisaalta kaivataan ilmaisia ulkoilmakonsertteja. Tällaista tapahtumaa kaipaavalle Ratapihan rytinät olisi tullut kuin tilauksesta.

32 KYSYMYS 9: MIHIN SEURAAVISTA TAPAHTUMISTA OLET OSALLISTUNUT VUODEN 2010 AIKANA TAI MISTÄ KUULLUT? 10.1 Kuulas kansainvälinen lasten teatteritapahtuma N = Vonteenin valssi N = 450

33 Karaokefestivaali N = Dekkaripäivät N = 444

34 Taiteiden yö N = Pestoomarkkinat N = 447

35 Vappugospel N = MILjazz N = 440

36 Elovalkeat N = Pioneerifestivaali N = 439

37 Kymi GP N = Repoveden ulkoilu- ja elämyspäivät N = 456

38 Taikapäivät N = Kouvolan Komia N = 448

39 Verlan aika N = KYSYMYS 10: MIKÄ MIELESTÄSI ON HYVÄÄ KOUVOLASSA JÄRJESTETYISSÄ TAPAHTUMISSA? Vastauksista kävi ilmi, että eniten vastaajat arvostavat tapahtumissa niiden monipuolisuutta: kaikille löytyy jotain, jos tapahtumissa haluaa käydä. Toiseksi eniten kiiteltiin tapahtumien järjestelyjen sujuvuutta ja toimivuutta. Tästä voidaan päätellä, että ainakin tapahtumajärjestämisen teoreettinen osaaminen on hallussa suuremman kokoluokan tapahtumaa ajatellen. Koska tapahtumat ovat kokoluokaltaan pienempiä, positiivisena koettiin, ettei kävijöitä ole ruuhkaksi asti, kuten useimmissa suurissa tapahtumissa on yleensä ongelmana. Pienet tapahtumat ovat rankattu kotikutoisen oloisiksi, mutta kuitenkaan tämä ei ole negatiivinen asia vaan pikemminkin korostaa paikallista osaamista ja luovat yhteishenkeä. Paikallisuus on koettu myös positiiviseksi arvoksi. Kehuja ovat saaneet myös seuraavat asiat: sijainti: tapahtumat lähellä -> pääsee yöksi kotiin alkavat usein lapsiperheillekin sopiviin aikoihin

40 40 aitous ja innostuneisuus eri ikäryhmät on otettu huomioon 12. KYSYMYS 11: MIKÄ MIELESTÄSI VAATISI KEHITTÄMISTÄ KOUVOLASSA JÄRJESTETYISSÄ TAPAHTUMISSA? Vastaajat mainitsivat eniten kehittämisen kohteeksi tapahtumista tiedottamista ja mainostamista. Suurin osa vastaajista koki, että he eivät saa riittävästi tietoa tapahtumista, jotta voisivat ottaa niihin osaa tai edes tietäisivät mielenkiintoisista tapahtumista. Osittain tämä ongelma näkyy myös kysymyksessä yhdeksän, jossa suurin osa vastaajista ei ollut edes kuullut tapahtumista, vaikka ne olivat Kouvolan suurimpia. Toiseksi mainittiin tapahtumien sijainti. Ne keskittyvät Kouvolan ydinkeskustan alueelle ja muualla kunnassa asuvat kokevat, ettei heidän alueellaan ole tarpeeksi paikallisia tapahtumia. Kouvolan keskustaan sijoittumisessa on sekä hyvät, että huonot puolensa. Hyvänä puolena on se, että ydinkeskustan läheltä löytyy eniten kohdeyleisöä. Huonona asiana on taas esim. kulkeminen kunnan muista osista. Julkinen liikenne mainittiinkin kehittämisen kohteena. Julkisen liikenteen lisäksi pyyhkeitä sai keskustan parkkipaikkojen vähyys. Koska tapahtumia on paljon, osa niistä menee päällekkäin ajallisesti. Osaa vastaajista tämä seikka harmittaa. Negatiivista palautetta sai myös tapahtumien yhteydessä oleva kaljoittelu ja örveltäminen. Tapahtumat haluttaisiinkin rauhoittaa tältä osin, vaikka se käytännössä lienee mahdotonta. 13. KYSYMYS 12: MUUTA KOMMENTOITAVAA TAPAHTUMISTA KOUVOLASSA Yleiset kommentit mukailivat paljon kysymysten 10 ja 11 linjaa ja samoja teemoja otettiin esille. Koska tapahtumia on paljon, on koettu, että jotkin niistä ovat liian samankaltaisia keskenään. Karsintaa pitäisi tehdä esimerkiksi yhdistämällä tapahtumia yhdeksi suuremmaksi kokonaisuudeksi. Näin todennäköisesti voitaisiin välttyä myös häiritseviltä päällekkäisyyksiltä.

41 41 Tapahtumien sijainnit mainittiin uudestaan. Tällä hetkellä tapahtumat keskittyvät Kouvolan ydinkeskustan alueelle, mutta tapahtumia kaivattaisiin kunnan muihinkin osiin, esimerkiksi entisen Elimäen, Valkealan ja Jaalan alueille. Tai jos tapahtumat jatkossakin sijoittuvat Kouvolan alueelle, pitäisi julkisilla kulkuvälineillä liikkuminen tehdä helpommaksi. Suurimpiin tapahtumiin voitaisiin esimerkiksi järjestää erillinen bussikuljetus maksua vastaan tapahtuma-alueen lähelle ja sieltä myöhemmin pois. Kommenteissa kiinnitettiin huomiota Kouvolan edellytyksiin järjestää jokin suuri tapahtuma, joka vetäisi väkeä paikalla myös muualta Suomesta tai maakunnasta. Onko vierailijoille tarpeeksi tilaa? Missä tapahtuma järjestettäisiin? Kulkuyhteyksien puolesta ydinkeskusta olisi otollista aluetta suurtapahtuman järjestämiseen, koska keskeiset kulkuyhteydet (juna-asema, bussiasema) ovat keskustassa. Kuitenkin kävelymatkan päässä keskustasta ei ole kunnollista tapahtumapaikkaa, jossa suuren tapahtuman järjestäminen onnistuisi. Jos taas tapahtuma itsessään sijoitettaisiin jonnekin muualle, täytyisi varautua järjestämään majoitus, kuljetus ja mahdolliset parkkipaikat. Kommenteista päätellen ainakin vastaajien keskuudessa kysyntää suurtapahtumalle on. Toisaalta vastausten hajonnan perusteella on vaikea sanoa, minkälaisesta tapahtumasta olisi potentiaalia kasvaa tai muodostua suurtapahtuma. Suurin osa vastaajista toivoo suuremman luokan musiikkitapahtumaa, jossa olisi tunnettuja artisteja. Jos oletetaan, että kansainvälinen artisti (tai useampi festarityyliin) saataisiin buukattua keikalle Kouvolaan, saattaisi se houkutella osallistujia lähikunnista ja pääkaupunkiseudulta. Suurtapahtuman yhteyteen pitäisi järjestää jonkinlainen leirintäalue, jossa majoittuminen olisi halpaa. Jos suurtapahtuman järjestämiseen liittyvät ongelmat saadaan ratkottua tiloineen ja majoituksineen, täytyisi mainontaan ja tiedottamiseen panostaa nykyistä enemmän. Tiedottamisen ongelmat mainittiin monesti tämän kysymyksen vastauksissa. Selkeää parannusta vaativat esimerkiksi tapahtumien sisällöstä kertominen: mikä osa ohjelmasta on maksullista, mikä maksutonta sekä missä tapahtuu ja mihin aikaan.

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Heli Eichelberger 1200796 SVEITSIN YSTÄVÄT SUOMESSA -YHDISTYKSEN TOIMINNAN SEKÄ TIEDOTUKSEN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö Toukokuu 2014 OPINNÄYTETYÖ

Lisätiedot

KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ. Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke

KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ. Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke 2 1. YLEISTÄ Kyselyn tarkoituksena oli saada vanhemmilta

Lisätiedot

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN JULKAISU 1/2007 Specia Kannet: Public Design Oy Piirrokset: Miiku Lehtelä Taitto: Olli Luotonen Forssan kirjapaino 2007 ISBN 978-952-5738-00-1 ISSN 1797-1810 SPECIAN

Lisätiedot

Oppimisympäristöt tutkimus

Oppimisympäristöt tutkimus Oppimisympäristöt tutkimus Etäopetus Suomessa Minna Nummenmaa Turun yliopisto Oppimistutkimuksen keskus 2 Tässä raportissa esitellään Oppimisympäristöt -koordinointihankkeiden (www.oppiminen.fi) valtakunnallisen

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle Pia Piltz, Raita Särkkä 12.3.2015 Tiivistelmä Päiväys 12.3.2015 Tekijä(t) Pia Piltz, Raita Särkkä Koulutusohjelma Liiketalous Raportin/Opinnäytetyön

Lisätiedot

Osallistumisen seuranta ja arviointi kaavoituksessa Case Tampere

Osallistumisen seuranta ja arviointi kaavoituksessa Case Tampere Osallistumisen seuranta ja arviointi kaavoituksessa Case Tampere Tampereen kaupunki Outi Teittinen ja Henna Blåfield SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 TAUSTAA 3 ARVIOINNIN VIITEKEHYS JA KESKEISET KÄSITTEET

Lisätiedot

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Helsinki 2011 Sivu 1 / 60 Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

Riina Helenius & Paula Oja:

Riina Helenius & Paula Oja: Riina Helenius & Paula Oja: AVERKON OPISKELIJAPALAUTE 2002 2003 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT...3 3 VERKKO-OPISKELUN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET...6 4 TUTOROINTI JA SEN KEHITTÄMINEN...8

Lisätiedot

Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys

Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys Hanna Kaisti & Niina Kuisma 2013 Laatua ja tuottavuutta kirjastopalveluille

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006

Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006 Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006 Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 199 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara. Lapsiparkki -palvelukonsepti

Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara. Lapsiparkki -palvelukonsepti Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Lapsiparkki -palvelukonsepti Hyttinen, Junnila, Koponen Lehtinen, Lehto, Lyytikäinen Raportti Joulukuu, 2014 Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Suurpelto... 5 2.1 Suurpelto

Lisätiedot

ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ!

ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ! JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Tonttituotanto Maria E. Tolppanen ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ! KYSELY LÄHIMETSIEN ARVOSTA Hannikaisenkatu 17 PL 233, 40101 Jyväskylä SISÄLLYS 1. JOHDANTO

Lisätiedot

VESIJUOKSUN ENSIMMÄISET MM-KILPAILUT JA NIIDEN ONNISTUMINEN

VESIJUOKSUN ENSIMMÄISET MM-KILPAILUT JA NIIDEN ONNISTUMINEN VESIJUOKSUN ENSIMMÄISET MM-KILPAILUT JA NIIDEN ONNISTUMINEN Leena Tenhunen Opinnäytetyö Lokakuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis-

Lisätiedot

1. TOIMEKSIANTAJA JA TUTKIJAT

1. TOIMEKSIANTAJA JA TUTKIJAT 1 Sisällys sivunumero 1. TOIMEKSIANTAJA JA TUTKIJAT 2 2. TUTKIMUKSEN TARKOITUS 2 3. PERUSJOUKON MÄÄRITYS 3 4. OTANTAMENETELMÄ, OTOS JA SEN EDUSTAVUUS 3 5. VASTAUSPROSENTTI, POISTUMA JA MAHDOLLINEN PAINOTUS

Lisätiedot

TAPAHTUU KAUPUNGISSA. Tapahtumaklusteri ja tapahtumien vaikutukset HELSINGISSÄ

TAPAHTUU KAUPUNGISSA. Tapahtumaklusteri ja tapahtumien vaikutukset HELSINGISSÄ KAUPUNGISSA TAPAHTUU Tapahtumaklusteri ja tapahtumien vaikutukset HELSINGISSÄ 2012 Kaupunkitutkimus TA Oy Päivi Kilpeläinen Eeva Kostiainen Seppo Laakso Sisältö 1 Johdanto... 4 1.1 Tapahtumat Helsingin

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset

KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset 8/2012 Niina Puistovirta 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Mitä LEADER-toiminta on?... 4 3. Kyselyn tavoite ja aiemmat

Lisätiedot

Miten lähestyä käymättömiä? Ei-kävijyyden esitarkastelua asiantuntijahaastattelujen valossa Tutkimusraportti

Miten lähestyä käymättömiä? Ei-kävijyyden esitarkastelua asiantuntijahaastattelujen valossa Tutkimusraportti Miten lähestyä käymättömiä? Ei-kävijyyden esitarkastelua asiantuntijahaastattelujen valossa Tutkimusraportti Päivi Karhio Toukokuu 2003 Sisällys 1. Tutkimuksen tavoitteet ja tausta...3 2. Haastateltavat...4

Lisätiedot

Asuintalojen yhteiskäyttötilat ja kotitalouspalveluiden käyttö

Asuintalojen yhteiskäyttötilat ja kotitalouspalveluiden käyttö Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennustuotanto ja -talous. Raportti 7 Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Construction Management and Economics.

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010. Kohderyhmähaastattelut Iso- Britanniassa ja Saksassa

KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010. Kohderyhmähaastattelut Iso- Britanniassa ja Saksassa KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010 Kohderyhmähaastattelut Iso- Britanniassa ja Saksassa Kohderyhmähaastattelut Iso-Britanniassa ja Saksassa 2 (20) SISÄLLYSLUETTELO 1. ISO-BRITANNIA 3 1.1. Wildlife

Lisätiedot

Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla

Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla Tutkimusraportti Keski-Suomen, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueilta Kaisa Merilahti Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta

Lisätiedot

Suomalaiset auttajina ja luottamus avun lähteisiin

Suomalaiset auttajina ja luottamus avun lähteisiin AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 19 Anne Birgitta Pessi Suomalaiset auttajina ja luottamus avun lähteisiin RAY:n juhlavuoden kansalaiskyselyjen tulokset AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 19 Anne Birgitta Pessi Suomalaiset

Lisätiedot

Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta

Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta Erika Tarvainen Minna-Maria Mäkäräinen Liiketalouden koulutusohjelma 12.3.2014 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Tutkimusongelma ja

Lisätiedot

YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA

YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA Timo Itäpuisto 31.8.2010 SISÄLTÖ: 1. TAUSTA...3 1.1. Yritysvaikutusten arviointi (YRVA) osana Saarijärven

Lisätiedot

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Kannen kuva: Lasten asiantuntijaryhmän 27.2.2013 työpajassa työstämä vaikuttamisen kehärata 1 Sisällys

Lisätiedot

Radio-ohjelmien toimittaminen nuorille vähemmistökielellä SR Sisuradion Klubi-nuortenohjelmat

Radio-ohjelmien toimittaminen nuorille vähemmistökielellä SR Sisuradion Klubi-nuortenohjelmat Radio-ohjelmien toimittaminen nuorille vähemmistökielellä SR Sisuradion Klubi-nuortenohjelmat Mari Törmälä Opinnäytetyö, syksy 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun yksikkö Viestinnän koulutusohjelma

Lisätiedot

Kerhotoiminnan kehittäminen (Ohjaajan opas) Työväline menestystä janoavan kerhon avuksi. Hannu Vetola

Kerhotoiminnan kehittäminen (Ohjaajan opas) Työväline menestystä janoavan kerhon avuksi. Hannu Vetola 1(16) Kerhotoiminnan kehittäminen (Ohjaajan opas) - Työväline menestystä janoavan kerhon avuksi Hannu Vetola Sisällysluettelo 2(16) 1.Filateelisen kerhotoiminnan nykytilanne...4 2.Tilaisuuden osallistujat...4

Lisätiedot

Päihdekyselyn tulokset

Päihdekyselyn tulokset Hämeenlinnan Rotaryklubi järjesti joulukuun 2011 ja tammikuun 2012 aikana webbikyselyn 13-17 - vuotiaille Hämeenlinnan ja sen ympäristön nuorille. Kyseessä on Hämeenlinnan Rotaryklubin DSG-projekti. Tavoitteena

Lisätiedot