TAPAHTUMAKYSELY KOUVOLAN KAUPUNGIN ELINKEINO- JA KULTTUURITOIMELLE KUNTALAISILLE TEETETYN KYSELYN TULOKSET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAPAHTUMAKYSELY KOUVOLAN KAUPUNGIN ELINKEINO- JA KULTTUURITOIMELLE KUNTALAISILLE TEETETYN KYSELYN TULOKSET"

Transkriptio

1 KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous Reeta Anteroinen & Sonia Lensu TAPAHTUMAKYSELY KOUVOLAN KAUPUNGIN ELINKEINO- JA KULTTUURITOIMELLE KUNTALAISILLE TEETETYN KYSELYN TULOKSET Projektityö 2011

2 2 SISÄLTÖ JOHDANTO TAUSTATIEDOT Ikä- ja sukupuolijakauma Asema Vuositulot Postinumerot KYSYMYS 1: MITEN HYVIN SEURAAVAT VÄITTÄMÄT MIELESTÄSI KUVAAVAT YLEISESTI KOUVOLAA TAPAHTUMIEN JÄRJESTÄMISPAIKKANA? Hyvät sisäiset kulkuyhteydet Hyvät ulkoiset kulkuyhteydet Hyvät majoituspaikat Monipuoliset oheispalvelut Edullinen hintataso Hyvä sijainti Etelä-Suomessa KYSYMYS 2: MITÄ KAUTTA OLET MUODOSTANUT MIELIKUVASI KOUVOLAN TAPAHTUMIEN JÄRJESTÄMISESTÄ? KYSYMYS 3: KUINKA MONTA SINUA KIINNOSTAVAA TAPAHTUMAA JÄRJESTETTIIN KOUVOLASSA VUODEN 2010 AIKANA? KYSYMYS 4: KUINKA MONEEN TAPAHTUMAAN OSALLISTUIT KOUVOLASSA VUODEN 2010 AIKANA? KYSYMYS 5: JOS OSALLISTUIT TAPAHTUMAAN, KUINKA TÄRKEÄKSI KOET SEURAAVAT ASIAT? Ohjelma / sisältö Ajankohta Tapahtuman sijainti Tuttavien tapaaminen Tottumus Lipun hinta Tapahtumien oheispalvelut... 17

3 3 6.8 Markkinoinnin näkyvyys ja houkuttelevuus KYSYMYS 6: OLETKO SAMAA VAI ERI MIELTÄ SEURAAVISTA VÄITTÄMISTÄ? Kouvolan tapahtumatarjonnassa on otettu huomioon eri ikäryhmät Kouvolassa on tarjolla paljon tapahtumia, joihin voisin osallistua Pidän enemmän pienistä tapahtumista kuin suurista Tapahtumat sijoittuvat tasaisesti vuoden ympäri Tapahtumat sijoittuvat tasaisesti ympäri Kouvolaa Tapahtumat ovat tärkeitä asukasviihtyvyyden kannalta Tapahtumat ovat tärkeitä seudun elinkeinoelämän kannalta Tapahtumat lisäävät Kouvolan kiinnostavuutta muilla paikkakunnilla Tapahtumien järjestelyjen toimivuus on pääosin hyvä Kouvolassa pitäisi olla oma kansallisesti tunnettu suurtapahtuma (vrt. Pori jazz, Salpausselän kisat, Savonlinnan oopperajuhlat) On parempi, että kaupunki tukee muutamaa isoa tapahtumaa kuin useaa pientä Kansallisesti merkittävän suurtapahtuman järjestäminen Kouvolassa on realistista ja tarpeellista KYSYMYS 7: KUINKA KIINNOSTUNUT OLET SEURAAVISTA TAPAHTUMALAJEISTA? Musiikkitapahtumat Lasten tapahtumat Nuorten tapahtumat Ikäihmisten tapahtumat Koko perheen tapahtumat Messutapahtumat Kulttuuritapahtumat Urheilutapahtumat Yleisöluennot Yhteenveto... 29

4 4 9. KYSYMYS 8: PUUTTUUKO KOUVOLAN TAPAHTUMISTA JOKIN SELLAINEN TAPAHTUMA, JOKA KIINNOSTAISI SINUA? KYSYMYS 9: MIHIN SEURAAVISTA TAPAHTUMISTA OLET OSALLISTUNUT VUODEN 2010 AIKANA TAI MISTÄ KUULLUT? Kuulas kansainvälinen lasten teatteritapahtuma Vonteenin valssi Karaokefestivaali Dekkaripäivät Taiteiden yö Pestoomarkkinat Vappugospel MILjazz Elovalkeat Pioneerifestivaali Kymi GP Repoveden ulkoilu- ja elämyspäivät Taikapäivät Kouvolan Komia Verlan aika KYSYMYS 10: MIKÄ MIELESTÄSI ON HYVÄÄ KOUVOLASSA JÄRJESTETYISSÄ TAPAHTUMISSA? KYSYMYS 11: MIKÄ MIELESTÄSI VAATISI KEHITTÄMISTÄ KOUVOLASSA JÄRJESTETYISSÄ TAPAHTUMISSA? KYSYMYS 12: MUUTA KOMMENTOITAVAA TAPAHTUMISTA KOUVOLASSA... 40

5 5 JOHDANTO Tapahtumakysely Kouvolan asukkaille tehtiin kevään 2011 aikana. Toimeksiantajina olivat Kouvolan kaupungin elinkeinotoimi sekä kulttuurilautakunnan alainen tapahtumatyöryhmä, jotka molemmat aikoivat selvittää Kouvolan tapahtumakenttää omasta näkökulmastaan, ja päättivät tehdä yhteisen selvityksen. Kyselyn toteutti ryhmä Kymenlaakson ammattikorkeakoulun opiskelijoita. Tarkoituksena oli selvittää kuntalaisten mielipiteitä Kouvolan tapahtumista ja tulosten pohjalta kehittää toimintaa. Kyselyitä lähetettiin kaikkiaan 1500 kappaletta ja vastauksia saatiin noin 460 kappaletta. Vastaajien keski-ikä oli noin 48 vuotta, mikä vaikutti hieman tuloksiin. Kyselyt pyrittiin hajauttamaan kaikkien Kouvolaan yhdistyneiden kuntien alueille suhteessa asukasmääriin, jotta tuloksesta saataisiin mahdollisimman edustava koko aluetta ajatellen. Suurin osa vastauksista saatiin vanhan Kouvolan alueelta. Kyselyssä tiedusteltiin vastaajien mielipiteitä koskien nykyisiä tapahtumia sekä toiveita siitä, millaisia tapahtumia alueelle kaivattaisiin. Yhtenä tärkeänä osa-alueena oli selvittää, olisiko Kouvolassa mahdollisuutta järjestää suurempia, enemmän kansallista näkyvyyttä saavia tapahtumia, jotka rikastuttaisivat seudun elinkeinoelämää ja lisäisivät Kouvolan tunnettuutta muualla Suomessa.

6 6 1. TAUSTATIEDOT 1.1 Ikä- ja sukupuolijakauma Vastaajia oli 460 kpl. Iän keskiarvo oli 48,53 vuotta. Nuorin vastaaja oli 14 ja vanhin 81. Suurin osa vastaajista (yht. 69%) on yli 40-vuotiaita, mikä vaikuttaa voimakkaasti kyselyn muihin tuloksiin, esimerkiksi toiveisiin siitä, millaisia tapahtumia Kouvolassa pitäisi olla. Toisaalta vastaajien ikärakenne on suhteellisen yhteneväinen kunnan ikärakenteen kanssa. Osaltaan ikäryhmän painottuminen voi selittyä myös aikuisväestön halukkuudesta vastata kyselyyn, jos sen aihe on koettu tärkeäksi. Vastaajista noin kaksi kolmasosaa on naisia jokaisessa ikäryhmässä.

7 7 1.2 Asema Selkeästi suurin osa vastaajista on työelämässä mukana. Seuraavaksi suurin ryhmä olivat eläkeläiset. Kun asemasta kertovaa kaaviota verrataan tuloja kuvaavaan kaavioon, huomataan että 1/3 on keskituloisia. 1.3 Vuositulot

8 8 Vuositulot yli e e e e e e Opiskelija Työtön Työssä käyvä Yrittäjä Eläkeläinen Kotiäiti/-isä Yhteensä Postinumerot N = 45 1

9 9 Vastauksia saatiin eniten Kouvolan ydinkeskustan alueelta, (vanhalta) Myllykosken alueelta sekä Kuusankoskelta, jotka ovat muutenkin suurimmat asutusalueet kunnassa. Näin ollen vastaajien jakautuminen vastaa melko hyvin kunnan asukasrakennetta. 2. KYSYMYS 1: MITEN HYVIN SEURAAVAT VÄITTÄMÄT MIELESTÄSI KUVAAVAT YLEISESTI KOUVOLAA TAPAHTUMIEN JÄRJESTÄMISPAIKKANA? 2.1 Hyvät sisäiset kulkuyhteydet N = Hyvät ulkoiset kulkuyhteydet N = 498

10 Hyvät majoituspaikat N = Monipuoliset oheispalvelut N = 503

11 Edullinen hintataso N = Hyvä sijainti Etelä-Suomessa N = 509 Mielipiteet Kouvolasta tapahtumien järjestämispaikkana ovat varsin positiivisia. Vastausten perusteella voitaisiin päätellä, että Kouvola on potentiaalinen paikka järjestää tapahtumia, koska niihin on helppo tulla esimerkiksi lähikunnista. Ainoana haittana, joka kävi ilmi myös myöhemmin kyselyssä, on sisäisten kulkuyhteyksien puutteellisuus. Kouvolalaiset kokevat,

12 12 että lähiliikenne on riittämätön varsinkin niille, jotka eivät asu lähellä Kouvolan keskustaa. Suurin osa tapahtumista on keskittynyt ydinalueelle, joten julkisia kulkuvälineitä kaivattaisiin enemmän. 3. KYSYMYS 2: MITÄ KAUTTA OLET MUODOSTANUT MIELIKUVASI KOUVOLAN TAPAHTUMIEN JÄRJESTÄMISESTÄ? Frekvenssi % oma kokemus 75 31,38 Tuttavan kokemus 30 12,55 Lehtikirjoitukset 44 18,42 Mainokset 41 17,15 Internet 20 8,37 Esitteet 23 9,62 Radio / tv 6 2,51 Yhteensä N = 239 Noin kolmasosa vastaajista on muodostanut mielikuvansa Kouvolan tapahtumista oman kokemuksensa perusteella (ottamalla osaa tapahtumaan?). Median välityksellä suurin tietokanava on sanomalehdet ja niiden ilmoittelu. Kysyttäessä kuntalaisten mielipiteitä tapahtumien kehittämisestä, nousi tapahtumista tiedottaminen yhdeksi suurimmista ongelmakohdista. Vastaajat kokevat, ettei tapahtumista saa riittävästi tietoa ja näin mielenkiintoiset tapahtumat saattavat mennä ohi. Joidenkin tapahtumien osalta myös tärkeiden tietojen saaminen on ollut ongelmallista. Tapahtumista tiedottamiseen pitäisi siis panostaa enemmän, jotta potentiaaliset kävijät löytäisivät paremmin itseään kiinnostavat tapahtumat. Kouvolan kaupungin sivuilla oleva tapahtumakartta on hyvä, mutta kuitenkin ilmeisesti vastaajien mielestä puutteellinen. Toisaalta etenkin vanhemmat vastaajat kaipaavat tietoa muulta kuin Internetistä.

13 13 Tapahtumaviestintää tulisikin selkeyttää tavalla tai toisella ja saattaa paremmin käyttäjien tietoisuuteen. 4. KYSYMYS 3: KUINKA MONTA SINUA KIINNOSTAVAA TAPAHTUMAA JÄRJESTETTIIN KOUVOLASSA VUODEN 2010 AIKANA? N = KYSYMYS 4: KUINKA MONEEN TAPAHTUMAAN OSALLISTUIT KOUVOLASSA VUODEN 2010 AIKANA? N = 468 Keskiarvo on 2,1 tapahtumaa.

14 14 Kysymykset kolme ja neljä korreloivat toistensa kanssa. Kouvolan alueella järjestetään monta tapahtumaa, joten jokaiselle löytyy varmasti jotain. Selvänä vähemmistönä ovat kuitenkin ne, jotka kävisivät esim. edes kerran kuussa jossain tapahtumassa. Avoimista vastauksista saatiin selville, että vastaajien mielestä monet pienet tapahtumat ovat hyvä asia, koska silloin valinnan varaa on enemmän. Toisaalta tapahtumat saattavat mennä ajallisesti päällekkäin. Koska keskimäärin ihmiset osallistuvat noin kahteen tapahtumaan vuodessa, se tukee ajatusta siitä, että muutama hyvin suunnattu suurempi tapahtuma, voisi palvella suuremman yleisön tarpeita. Mutta niiden pitäisi olla monipuolisia, jotta jokaiselle löytyisi se itseä kiinnostava juttu. Luetelluista tapahtumista Taiteiden yö oli tunnetuin/suosituin, eli kuvastaa hyvin paikallisten mieltymyksiä. On ehkä vaikeaa kehittää omaleimaista musiikkitapahtumaa, kun niitä jo on joka puolella. Pioneerifestivaali ei iske vastaajien ikäryhmään, mutta ainakin siinä on yritystä oikeaan suuntaan, samoin Vappugospelissa, joka mielletään ehkä aika rajoittuneen nuoren piirin jutuksi, mutta voisi olla myös hyvä suurtapahtuma. Sen markkinointia pitäisi kohdentaa myös vanhemmille, ja/tai laajentaa toimintaa. Ratapihan rytinät kokosi aika hyvin sen idean, mitä täällä kyselyn perusteella kaivattaisiin: monipuolista musiikkitarjontaa, myös ilmaiseksi, ja jotain oheistoimintaa lisäksi. 6. KYSYMYS 5: JOS OSALLISTUIT TAPAHTUMAAN, KUINKA TÄRKEÄKSI KOET SEURAAVAT ASIAT? 6.1 Ohjelma / sisältö N = 48 0

15 Ajankohta N = Tapahtuman sijainti N = 484

16 Tuttavien tapaaminen N = Tottumus N = 470

17 Lipun hinta N = Tapahtumien oheispalvelut N = 475

18 Markkinoinnin näkyvyys ja houkuttelevuus N = KYSYMYS 6: OLETKO SAMAA VAI ERI MIELTÄ SEURAAVISTA VÄITTÄMISTÄ? 7.1 Kouvolan tapahtumatarjonnassa on otettu huomioon eri ikäryhmät N = 476

19 Kouvolassa on tarjolla paljon tapahtumia, joihin voisin osallistua N = Pidän enemmän pienistä tapahtumista kuin suurista N = 486

20 Tapahtumat sijoittuvat tasaisesti vuoden ympäri N = Tapahtumat sijoittuvat tasaisesti ympäri Kouvolaa N = 472

21 Tapahtumat ovat tärkeitä asukasviihtyvyyden kannalta N = Tapahtumat ovat tärkeitä seudun elinkeinoelämän kannalta N = Tapahtumat lisäävät Kouvolan kiinnostavuutta muilla paikkakunnilla

22 22 N = Tapahtumien järjestelyjen toimivuus on pääosin hyvä N = 47 3

23 Kouvolassa pitäisi olla oma kansallisesti tunnettu suurtapahtuma (vrt. Pori jazz, Salpausselän kisat, Savonlinnan oopperajuhlat) N = Kysymyksen vastaus on ristiriitainen sen kanssa, että vastaajat ilmoittivat pitävänsä enemmän pienistä tapahtumista. Käytännössähän suurtapahtuman järjestäminen vaatii sitä, että kustannuksia on karsittava. Tapahtuuko se sitten pienten tapahtumien rahoittamista vähentämällä vai hankkimalla erillinen budjetti suurtapahtumaa varten, on ratkaisua vaativa ongelma On parempi, että kaupunki tukee muutamaa isoa tapahtumaa kuin useaa pientä N = 480

24 Kansallisesti merkittävän suurtapahtuman järjestäminen Kouvolassa on realistista ja tarpeellista N = 4 7 6

25 25 8. KYSYMYS 7: KUINKA KIINNOSTUNUT OLET SEURAAVISTA TAPAHTUMALAJEISTA? 8.1 Musiikkitapahtumat N = Lasten tapahtumat

26 Nuorten tapahtumat N = 46 N 7 = Ikäihmisten tapahtumat N = 47 6

27 Koko perheen tapahtumat N = Messutapahtumat N = 4 8 0

28 Kulttuuritapahtumat N = Urheilutapahtumat N = 47 9

29 Yleisöluennot N = Yhteenveto En ole lainkaan kiinnostunut: mitkä tapahtumalajit herättivät vähiten kiinnostusta (top 3) lasten tapahtumat (25 % ) ikäihmisten tapahtumat (21 % ) nuorten tapahtumat (16 % ) Olen vain hiukan kiinnostunut (top3) nuorten tapahtumat (21 %) yleisöluennot (20 %) ikäihmisten tapahtumat (17 %) Neutraali (top3) lasten tapahtumat ja nuorten tapahtumat (16 % kumpikin) ikäihmisten tapahtumat ja yleisöluennot (13 % kumpikin) messutapahtumat (10%)

30 30 Olen melko kiinnostunut messutapahtumat (17%) kulttuuritapahtumat (13%) koko perheen tapahtumat (12%) urheilutapahtumat ja yleisöluennot (10 % kumpikin) ikäihmisten tapahtumat (8%) lasten ja nuorten tapahtumat (7 % prosenttia kumpikin) Olen erittäin kiinnostunut musiikkitapahtumat (21%) kulttuuritapahtumat (18%) koko perheen tapahtumat (14%) urheilutapahtumat (11%) ikäihmisten tapahtumat (7%) yleisöluennot (6%) lasten ja nuorten tapahtumat (5% kumpikin) 9. KYSYMYS 8: PUUTTUUKO KOUVOLAN TAPAHTUMISTA JOKIN SELLAINEN TAPAHTUMA, JOKA KIINNOSTAISI SINUA? N = 3 7 3

31 31 Kysymyksessä kahdeksan on vastaajien määrä huomattavasti vähäisempi kuin monivalintakysymyksissä. Suurin osa oli sitä mieltä, että Kouvolasta ei heidän mielestään puutu sellaista tapahtumaa, joka kiinnostaisi heitä itseään. He, jotka vastasivat kohtaan kyllä, ehdottivat seuraavanlaisia teemoja tapahtumiin: ajankohtainen yhteiskunnallis-kultuurinen tapahtuma (vrt. Kotkan kritiikkipäivät) balettitapahtuma hengellisiä tapahtumia (mainittiin monta kertaa) Myllykosken Koivusaareen tapahtuma perheille, jossa olisi tarjolla makkaranpaistoa, juotavaa, jäätelöä, sesonkiin kuuluvien tuotteiden esittelyä (aurinkorasvat, uimapuvut, uimalelut, tarvikkeet jne.) erilaisia kilpailuita (renkaanheitto, petanque, tikanheitto). Maaseutuun liittyvä tapahtuma ( maaseutumessut ) Kalastuskisat mato-ongella Kymijoessa (vrt. pilkkikisat) Nuorten aloittelevien taiteilijoiden tapahtumat (bändi, sirkus, tanssi, maalaus, valokuvaus yms. -> paras palkitaan jokaisessa ryhmässä?). Kellareista Manskille on jo olemassa, joten sitä voisi mahdollisesti laajentaa. Jokin ruokaan liittyvä tapahtuma messuja eri teemoilla esim. vapaa-aika, lemmikki, kirja, puutarha, tieteisiin keskittyneet kulttuuritapahtuma, jossa voisi tutustua erilaisiin kulttuureihin (vrt. Kiina- viikko) Tämäkin selkeästi olisi kaupungin tai jonkin järjestäjän (ydinkeskusta ry?) järjestettävä ja sitä varten tarvittaisiin päätoiminen suunnittelija Eniten kuitenkin vastaajat kaipaavat Kouvolaan suurta musiikkitapahtumaa. Teemana on mainittu kaikki mahdolliset musiikkilajit: blues, jazz, iskelmä, metalli, rock, hengellinen musiikki, kuoromusiikkia, pop-musiikkia ja niin edelleen. Eniten toivottaisiin, että esiintyjät olisivat saaneet jo mainetta muualla, siis kotimaisia ja ulkomaisia tunnettuja artisteja. Toisaalta kaivataan ilmaisia ulkoilmakonsertteja. Tällaista tapahtumaa kaipaavalle Ratapihan rytinät olisi tullut kuin tilauksesta.

32 KYSYMYS 9: MIHIN SEURAAVISTA TAPAHTUMISTA OLET OSALLISTUNUT VUODEN 2010 AIKANA TAI MISTÄ KUULLUT? 10.1 Kuulas kansainvälinen lasten teatteritapahtuma N = Vonteenin valssi N = 450

33 Karaokefestivaali N = Dekkaripäivät N = 444

34 Taiteiden yö N = Pestoomarkkinat N = 447

35 Vappugospel N = MILjazz N = 440

36 Elovalkeat N = Pioneerifestivaali N = 439

37 Kymi GP N = Repoveden ulkoilu- ja elämyspäivät N = 456

38 Taikapäivät N = Kouvolan Komia N = 448

39 Verlan aika N = KYSYMYS 10: MIKÄ MIELESTÄSI ON HYVÄÄ KOUVOLASSA JÄRJESTETYISSÄ TAPAHTUMISSA? Vastauksista kävi ilmi, että eniten vastaajat arvostavat tapahtumissa niiden monipuolisuutta: kaikille löytyy jotain, jos tapahtumissa haluaa käydä. Toiseksi eniten kiiteltiin tapahtumien järjestelyjen sujuvuutta ja toimivuutta. Tästä voidaan päätellä, että ainakin tapahtumajärjestämisen teoreettinen osaaminen on hallussa suuremman kokoluokan tapahtumaa ajatellen. Koska tapahtumat ovat kokoluokaltaan pienempiä, positiivisena koettiin, ettei kävijöitä ole ruuhkaksi asti, kuten useimmissa suurissa tapahtumissa on yleensä ongelmana. Pienet tapahtumat ovat rankattu kotikutoisen oloisiksi, mutta kuitenkaan tämä ei ole negatiivinen asia vaan pikemminkin korostaa paikallista osaamista ja luovat yhteishenkeä. Paikallisuus on koettu myös positiiviseksi arvoksi. Kehuja ovat saaneet myös seuraavat asiat: sijainti: tapahtumat lähellä -> pääsee yöksi kotiin alkavat usein lapsiperheillekin sopiviin aikoihin

40 40 aitous ja innostuneisuus eri ikäryhmät on otettu huomioon 12. KYSYMYS 11: MIKÄ MIELESTÄSI VAATISI KEHITTÄMISTÄ KOUVOLASSA JÄRJESTETYISSÄ TAPAHTUMISSA? Vastaajat mainitsivat eniten kehittämisen kohteeksi tapahtumista tiedottamista ja mainostamista. Suurin osa vastaajista koki, että he eivät saa riittävästi tietoa tapahtumista, jotta voisivat ottaa niihin osaa tai edes tietäisivät mielenkiintoisista tapahtumista. Osittain tämä ongelma näkyy myös kysymyksessä yhdeksän, jossa suurin osa vastaajista ei ollut edes kuullut tapahtumista, vaikka ne olivat Kouvolan suurimpia. Toiseksi mainittiin tapahtumien sijainti. Ne keskittyvät Kouvolan ydinkeskustan alueelle ja muualla kunnassa asuvat kokevat, ettei heidän alueellaan ole tarpeeksi paikallisia tapahtumia. Kouvolan keskustaan sijoittumisessa on sekä hyvät, että huonot puolensa. Hyvänä puolena on se, että ydinkeskustan läheltä löytyy eniten kohdeyleisöä. Huonona asiana on taas esim. kulkeminen kunnan muista osista. Julkinen liikenne mainittiinkin kehittämisen kohteena. Julkisen liikenteen lisäksi pyyhkeitä sai keskustan parkkipaikkojen vähyys. Koska tapahtumia on paljon, osa niistä menee päällekkäin ajallisesti. Osaa vastaajista tämä seikka harmittaa. Negatiivista palautetta sai myös tapahtumien yhteydessä oleva kaljoittelu ja örveltäminen. Tapahtumat haluttaisiinkin rauhoittaa tältä osin, vaikka se käytännössä lienee mahdotonta. 13. KYSYMYS 12: MUUTA KOMMENTOITAVAA TAPAHTUMISTA KOUVOLASSA Yleiset kommentit mukailivat paljon kysymysten 10 ja 11 linjaa ja samoja teemoja otettiin esille. Koska tapahtumia on paljon, on koettu, että jotkin niistä ovat liian samankaltaisia keskenään. Karsintaa pitäisi tehdä esimerkiksi yhdistämällä tapahtumia yhdeksi suuremmaksi kokonaisuudeksi. Näin todennäköisesti voitaisiin välttyä myös häiritseviltä päällekkäisyyksiltä.

41 41 Tapahtumien sijainnit mainittiin uudestaan. Tällä hetkellä tapahtumat keskittyvät Kouvolan ydinkeskustan alueelle, mutta tapahtumia kaivattaisiin kunnan muihinkin osiin, esimerkiksi entisen Elimäen, Valkealan ja Jaalan alueille. Tai jos tapahtumat jatkossakin sijoittuvat Kouvolan alueelle, pitäisi julkisilla kulkuvälineillä liikkuminen tehdä helpommaksi. Suurimpiin tapahtumiin voitaisiin esimerkiksi järjestää erillinen bussikuljetus maksua vastaan tapahtuma-alueen lähelle ja sieltä myöhemmin pois. Kommenteissa kiinnitettiin huomiota Kouvolan edellytyksiin järjestää jokin suuri tapahtuma, joka vetäisi väkeä paikalla myös muualta Suomesta tai maakunnasta. Onko vierailijoille tarpeeksi tilaa? Missä tapahtuma järjestettäisiin? Kulkuyhteyksien puolesta ydinkeskusta olisi otollista aluetta suurtapahtuman järjestämiseen, koska keskeiset kulkuyhteydet (juna-asema, bussiasema) ovat keskustassa. Kuitenkin kävelymatkan päässä keskustasta ei ole kunnollista tapahtumapaikkaa, jossa suuren tapahtuman järjestäminen onnistuisi. Jos taas tapahtuma itsessään sijoitettaisiin jonnekin muualle, täytyisi varautua järjestämään majoitus, kuljetus ja mahdolliset parkkipaikat. Kommenteista päätellen ainakin vastaajien keskuudessa kysyntää suurtapahtumalle on. Toisaalta vastausten hajonnan perusteella on vaikea sanoa, minkälaisesta tapahtumasta olisi potentiaalia kasvaa tai muodostua suurtapahtuma. Suurin osa vastaajista toivoo suuremman luokan musiikkitapahtumaa, jossa olisi tunnettuja artisteja. Jos oletetaan, että kansainvälinen artisti (tai useampi festarityyliin) saataisiin buukattua keikalle Kouvolaan, saattaisi se houkutella osallistujia lähikunnista ja pääkaupunkiseudulta. Suurtapahtuman yhteyteen pitäisi järjestää jonkinlainen leirintäalue, jossa majoittuminen olisi halpaa. Jos suurtapahtuman järjestämiseen liittyvät ongelmat saadaan ratkottua tiloineen ja majoituksineen, täytyisi mainontaan ja tiedottamiseen panostaa nykyistä enemmän. Tiedottamisen ongelmat mainittiin monesti tämän kysymyksen vastauksissa. Selkeää parannusta vaativat esimerkiksi tapahtumien sisällöstä kertominen: mikä osa ohjelmasta on maksullista, mikä maksutonta sekä missä tapahtuu ja mihin aikaan.

TAPAHTUMAKYSELY KOUVOLAN KAUPUNGIN ELINKEINO TOIMELLE JA KULTTUURILAUTAKUNNALLE JÄRJESTÄJILLE TEETETYN KYSELYN TULOKSET

TAPAHTUMAKYSELY KOUVOLAN KAUPUNGIN ELINKEINO TOIMELLE JA KULTTUURILAUTAKUNNALLE JÄRJESTÄJILLE TEETETYN KYSELYN TULOKSET KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous Reeta Anteroinen & Sonia Lensu TAPAHTUMAKYSELY KOUVOLAN KAUPUNGIN ELINKEINO TOIMELLE JA KULTTUURILAUTAKUNNALLE JÄRJESTÄJILLE TEETETYN KYSELYN TULOKSET Projektityö

Lisätiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Pauliina Mattinen 1 Tutkimuksesta yleensä Tutkimuksen aineistonkeruun toteutti Innolink Research Oy. Tutkimus

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Biathlon World Championships Kontiolahti TAPAHTUMATUTKIMUS

Biathlon World Championships Kontiolahti TAPAHTUMATUTKIMUS Biathlon World Championships Kontiolahti 4.-15.3.2015 TAPAHTUMATUTKIMUS Aineisto ja tulokset Tulokset sisältävät vastaukset tapahtuman jälkeen verkkokyselynä kerätystä aineistosta Yhteensä vastauksia 178

Lisätiedot

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? Raportti syksyn 2012 kyselystä Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET... 4 2.1 Vastaajien taustatiedot... 4 2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Suomessa järjestettävät urheilutapahtumat - vaikuttavuus

Suomessa järjestettävät urheilutapahtumat - vaikuttavuus Suomessa järjestettävät urheilutapahtumat - vaikuttavuus Kati Mälkki Asiantuntija, Suomen Olympiakomitea Oulu, tiistai 22.3.2016 Tapahtumayksikkö Valo & Suomen Olympiakomitea SPORT FINLAND KAUPUNGIT LAJILIITOT

Lisätiedot

Tutkimuksesta Tiivistelmä Vastaajat Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa...

Tutkimuksesta Tiivistelmä Vastaajat Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa... SISÄLLYS Tutkimuksesta... 2 Tiivistelmä... 3 Vastaajat... 6 Kotkassa vierailu motiivit... 9 Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa... 10 Kiinnostavimmat ohjelmasisällöt... 11 Tiedonsaanti... 12 Palvelut

Lisätiedot

Tutkimuksesta Tiivistelmä Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa Osallistumisen motiivit...

Tutkimuksesta Tiivistelmä Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa Osallistumisen motiivit... SISÄLLYS Tutkimuksesta... 2 Tiivistelmä... 3 Kotkassa vierailu motiivit... 7 Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa... 8 Osallistumisen motiivit... 9 Tiedonsaanti... 10 Ohjelma... 11 Palvelut ja

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Merituulen koulu

Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Merituulen koulu Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Merituulen koulu Inkoon kunta toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille toukokuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lahden alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Lahdessa opiskelevat nuoret. Vastaajat opiskelevat ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 Pauliina Mattinen 1 Sisällysluettelo 1.Tutkimuksesta yleensä 2.Taustatietoja kaikista vastaajista 3.Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluiden käyttö 4.Motivoivat

Lisätiedot

Kesätapahtumiin osallistuminen

Kesätapahtumiin osallistuminen Kesätapahtumiin osallistuminen 1. Missä kylien kesätapahtumissa olette vierailleet tänä kesänä? Vastaajien määrä: 13 0 1 2 3 4 5 6 Ankkapurha Go Go Car & Swap & Vintage Meeting 2016, Koskiston meijeri

Lisätiedot

Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011

Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011 Jäsenkysely 2011 Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011 Kyselyn tausta, toteutus ja edustavuus Kysely toteutettiin sähköpostilla tehtynä kokonaistutkimuksena 8.-23.8.2011, niille jäsenille, jotka

Lisätiedot

Koulutusala: Liiketalous/Matkailu, Tekniikka, Sosiaali-Hoitoala, Tietojenkäsittely. Kuinka moneen tapahtumaan osallistuit viikon aikana?

Koulutusala: Liiketalous/Matkailu, Tekniikka, Sosiaali-Hoitoala, Tietojenkäsittely. Kuinka moneen tapahtumaan osallistuit viikon aikana? LIITE 1 1(8) FIRST WEEK FESTIVAL PALAUTEKYSELY VAMOK järjesti lukuvuoden alussa First Week Festivalin, joka piti sisällään 5 erilaista tapahtumaa. Tämän kyselyn tarkoituksena on kartoittaa opiskelijoiden

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien huhtikuussa 2008 tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä

Lisätiedot

FinnTec. Metalli- ja konepaja-alan suurtapahtuma. Messuvieraskyselyn yhteenveto

FinnTec. Metalli- ja konepaja-alan suurtapahtuma. Messuvieraskyselyn yhteenveto FinnTec Metalli- ja konepaja-alan suurtapahtuma Messuvieraskyselyn yhteenveto Metalli- ja konepajateollisuuden toimialakohtainen tutkimus FinnTec-messujen jälkeen toteutettiin toimialan arvostuksista ja

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014 Toimeksiantaja Kivijärven kunta KÄYTETTY MENETELMÄ Menomenetelmä Tulomenetelmä Asukaskyselyt (keskiarvot) Kuntatilastot Mökkikyselyt

Lisätiedot

Aineiston keruu. Sähköinen kysely laajalla jakelulla. Puhelinhaastattelut. Kouvolan seudun matkailun Master Plan Tuloksia kyselystä ja haastatteluista

Aineiston keruu. Sähköinen kysely laajalla jakelulla. Puhelinhaastattelut. Kouvolan seudun matkailun Master Plan Tuloksia kyselystä ja haastatteluista Kouvolan seudun matkailun Master Plan Tuloksia kyselystä ja haastatteluista Visioseminaari 17.4.2012 Aineiston keruu Sähköinen kysely laajalla jakelulla Kysely maaliskuussa, täydentävä kierros huhtikuun

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Oppimalla ammattiin. Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta. Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy

Oppimalla ammattiin. Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta. Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy Oppimalla ammattiin Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy 1 Kyselyn toteuttaminen Oppimalla ammattiin kyselyn kohderyhmänä olivat 16-29 - vuotiaat nuoret. Vastaajia

Lisätiedot

Salpausselän palveluvyöhyke. 16.6.2015 Edunvalvontapäällikkö Petteri Portaankorva

Salpausselän palveluvyöhyke. 16.6.2015 Edunvalvontapäällikkö Petteri Portaankorva Salpausselän palveluvyöhyke 1 Salpausselän palveluvyöhyke Salpausselän palveluvyöhyke on Tampereen seudulta Lahden ja Kouvolan seuduille ulottuva vyöhyke, jossa palveluja kehitetään kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Matkustajapotentiaali Kotka-Sillamäen meriliikenteessä. 29.4.2008 Kotka Loppuseminaari Projektipäällikkö Jouni Eho

Matkustajapotentiaali Kotka-Sillamäen meriliikenteessä. 29.4.2008 Kotka Loppuseminaari Projektipäällikkö Jouni Eho Matkustajapotentiaali Kotka-Sillamäen meriliikenteessä 29.4.2008 Kotka Loppuseminaari Projektipäällikkö Jouni Eho Esityksen rakenne Suomen ja Viron välinen matkustajaliikenne Kenttäkyselytutkimus Itä-Suomen

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja Tammikuussa 2012 toteutettiin valtakunnallinen Yritys- Suomi lanseerauskampanja. Mikkelin

Lisätiedot

PUSKARADIO. toimii verkossa. - tutkittua tietoa suosittelusta

PUSKARADIO. toimii verkossa. - tutkittua tietoa suosittelusta PUSKARADIO toimii verkossa - tutkittua tietoa suosittelusta Näin pääset alkuun: 1 2 3 +1 PALVELE ASIAKKAITASI suosittelemisen arvoisesti PYYDÄ ASIAKKAITASI KERTOMAAN saamastaan palvelusta hyväksi havaittuun

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta. Sidosryhmätutkimus 2015

Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta. Sidosryhmätutkimus 2015 Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta Sidosryhmätutkimus 2015 1 Sisältö Tutkimuksen taustaa ja tavoitteita Tietoa vastaajista Tutkimuksen tulokset 2 Tutkimuksen taustaa ja tavoitteita Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Pohjolan Voima teetti alkuvuoden

Lisätiedot

Kansallispuistokävijät matkailijoina

Kansallispuistokävijät matkailijoina Kansallispuistokävijät matkailijoina Tuija Sievänen ja Marjo Neuvonen Orilammin lomakeskus 19.3.2010 Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi Tutkimuksen

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Matkatoimistokysely Venäjällä

Matkatoimistokysely Venäjällä Tutkimuksilla tuloksiin Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy Matkatoimistokysely Venäjällä marraskuu 2007 Laserkatu 6 :: FIN-53850 LAPPEENRANTA :: tel. +358 5 624 3190 :: fax +358 5 412 0949 :: info@takoy.fi

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

Kansallispuistokävijät matkailijoina

Kansallispuistokävijät matkailijoina Kansallispuistokävijät matkailijoina Tuija Sievänen ja Marjo Neuvonen Seitsemisen Luontokeskus 18.3.2010 Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi Tutkimuksen

Lisätiedot

Eiranrannan ja Kaivopuiston rantatien matkailututkimus 2017

Eiranrannan ja Kaivopuiston rantatien matkailututkimus 2017 Eiranrannan ja Kaivopuiston rantatien matkailututkimus 2017 Sisältö Sivu Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus 3-4 Tutkimusalue ja kohteet 5 Yhteenveto päätuloksista 6 Tärkeimmät syyt tulla alueelle 8 Alueella

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Oulun seudun kyselyn kohderyhmänä olivat paikalliset yliopistossa ja ammattiopistossa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Kysely vuonna 2010 Leena Pöysti Sisältö Johdanto... 3 Kokemuksia mopoilusta osana muuta liikennettä... 3 Mikä olisi mopolle sopiva huippunopeus liikenteessä... 3

Lisätiedot

2 (8) Taulukko 1 Leirien väittämät ja tulokset ESPOON KAUPUNKI 02070 ESPOON KAUPUNKI WWW.ESPOO.FI ESBO STAD 02070 ESBO STAD WWW.ESBO.

2 (8) Taulukko 1 Leirien väittämät ja tulokset ESPOON KAUPUNKI 02070 ESPOON KAUPUNKI WWW.ESPOO.FI ESBO STAD 02070 ESBO STAD WWW.ESBO. Nuorisopalvelut 1 (8) Loma-ajan toiminnan asiakaspalauteraportti 2012 Tässä raportissa selvitetään kesän 2012 loma-ajan toiminnasta kerättyjen asiakaspalautteiden keskeiset tulokset. Loma-ajan toimintojen

Lisätiedot

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 Tapahtumia Pohjois-Karjalaan hanke 2010-2013 Anna Jetsu Projektikoordinaattori 25.1.2013 1 Tapahtumakartoitus Tapahtumakartoitus toteutettiin 18.12.2012-8.1.2013 Survey Monkey kyselyn

Lisätiedot

Seinäjoen opetustoimi. Henkilöstön kehittäminen 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa)

Seinäjoen opetustoimi. Henkilöstön kehittäminen 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Seinäjoen opetustoimi Henkilöstön kehittäminen 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Yhteistulos, henkilöstön kehittäminen Henkilöstön kehittäminen 5 4 3 2 1 Ka 1 Miten suunnitelmallista

Lisätiedot

2015 IIHF Inline Hockey World Championships 5.-11.7.2015 TAPAHTUMATUTKIMUS

2015 IIHF Inline Hockey World Championships 5.-11.7.2015 TAPAHTUMATUTKIMUS 2015 IIHF Inline Hockey World Championships 5.-11.7.2015 TAPAHTUMATUTKIMUS Aineisto ja tulokset Tulokset sisältävät vastaukset tapahtuman jälkeen verkkokyselynä kerätystä aineistosta Yhteensä vastauksia

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lapin alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Rovaniemellä ja Kemi-Torniossa opiskelevat nuoret. Vastaajat

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Kymenlaakson taajama- ja yhdyskuntarakenteen kehittäminen Kymenlaakson kokonaismaakuntakaavoituksen pohjaksi. FCG:n karttakyselyn tulokset, 27.1.

Kymenlaakson taajama- ja yhdyskuntarakenteen kehittäminen Kymenlaakson kokonaismaakuntakaavoituksen pohjaksi. FCG:n karttakyselyn tulokset, 27.1. Kymenlaakson taajama- ja yhdyskuntarakenteen kehittäminen Kymenlaakson kokonaismaakuntakaavoituksen pohjaksi FCG:n karttakyselyn tulokset, 27.1.2017 2.6.2017 Page 1 Sisältö 1. Taajamien luonne, vahvuudet

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

HVS Kysely 0-20v Tulokset

HVS Kysely 0-20v Tulokset WORKING DRAFT Last Modified 2015-04-23 19:16 FLE Standard Time Printed HVS Kysely 0-20v Tulokset 04-2015 Harri Heliövaara Kimmo Karviala Harri Leiviskä Sisällysluettelo Kysymykset Vastaajaprofiili Tulokset

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

Tapahtumien Hämeenlinna

Tapahtumien Hämeenlinna Tapahtumien Hämeenlinna 20.1.2015 www.linnan.fi Linnan Kehityksen tavoitteena on hankkia kaupunkiin isoja tapahtumia Haemme aktiivisesti kaupunkiin erityyppisiä isoja tapahtumia: Isojen yritysten vuositilaisuudet,

Lisätiedot

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska Kyselyyn vastasi sähköisesti 120 kunnan asukasta. Lisäksi saatiin 3 vastausta paperilla, joita ei ole huomioitu esitetyissä kuvaajissa. Saadut

Lisätiedot

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Haastattelukysely 12.9.2011 Lanun aukiolla SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS VERSO 11. marraskuuta 2011 Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta

Lisätiedot

Neste Oil Ralli 2013 vaiku2avuustutkimus. Yhteenveto tutkimustuloksista 29.10.2013

Neste Oil Ralli 2013 vaiku2avuustutkimus. Yhteenveto tutkimustuloksista 29.10.2013 Neste Oil Ralli 2013 vaiku2avuustutkimus Yhteenveto tutkimustuloksista 29.10.2013 Taloudelliset vaikutukset Rallitapahtuman aikainen kulutus Katsojat* VIP- vieraat Tiimit* Media YHTEENSÄ 13.9 M 2.2 M 0.7

Lisätiedot

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia?

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia? EKOLOGISUUS Ovatko lukiolaiset ekologisia? Mitä on ekologisuus? Ekologisuus on yleisesti melko hankala määritellä, sillä se on niin laaja käsite Yksinkertaisimmillaan ekologisuudella kuitenkin tarkoitetaan

Lisätiedot

Mielipidetutkimus liikennejärjestelysuunnitelmasta

Mielipidetutkimus liikennejärjestelysuunnitelmasta Mielipidetutkimus liikennejärjestelysuunnitelmasta Tanja Vaski, Anne Virtanen, Sanni Pitkänen 5/11/2012 Laurea P2P Projektimuotoista työskentelyä yritysten toimeksiannoista Vaatii itsenäistä ja omatoimista

Lisätiedot

Gigantin joulukysely 2015 Tätä kuuluu suomalaiseen jouluun ja vuoden 2015 toivelahjat.

Gigantin joulukysely 2015 Tätä kuuluu suomalaiseen jouluun ja vuoden 2015 toivelahjat. Gigantin joulukysely 2015 Tätä kuuluu suomalaiseen jouluun ja vuoden 2015 toivelahjat. Kyselyn toteutus Gigantti toteutti verkkokyselyn jouluun liittyvistä toiveista ja mieltymyksistä. Kyselyyn vastasi

Lisätiedot

Sonkajärven keskustaajaman kehittämistyö, yrityskyselyn havainnot

Sonkajärven keskustaajaman kehittämistyö, yrityskyselyn havainnot Sonkajärven keskustaajaman kehittämistyö, yrityskyselyn havainnot KYSELYN TAVOITE JA TOTEUTUS Kysely on osa Iisalmen kaupungin sekä Sonkajärven, Vieremän ja Lapinlahden kuntien käynnistämää keskustaajamien

Lisätiedot

Poolian hakijatutkimus 2012

Poolian hakijatutkimus 2012 Poolian hakijatutkimus 2012 Hakijatutkimuksen taustoja ja tietoja Pooliasta Tämän hakijatutkimuksen tarkoituksena on täydentää vuosittaisen palkkatutkimuksemme antamaa kuvaa työnhakijoidemme toiveista

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ tutkimus KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2009 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien maaliskuun 2009 lopussa tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista

Lisätiedot

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI Hannele Laaksonen 1. JOHDANTO...3 2. VASTAAJIEN TAUSTATIETOJA...4 3. HALLINTO- JA ELINKEINOTEIMEN PALVELUJEN ARVIOINTI...6 4.

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

PIRKANMAAN FESTIVAALIT RY Tanssivirtaa Tampereella Kävijäkyselytutkimus 2011

PIRKANMAAN FESTIVAALIT RY Tanssivirtaa Tampereella Kävijäkyselytutkimus 2011 Raportti 15.5. PIRKANMAAN FESTIVAALIT RY Tanssivirtaa Tampereella Kävijäkyselytutkimus Kaisa Mäki-Kihniä tutkimuskonsultti kaisamk @innolink.fi 0505 744 755 Tutkimuskoordinaattori Anssi Mäkelä Innolink

Lisätiedot

1 Taustatietoja (rasti ruutuun)

1 Taustatietoja (rasti ruutuun) KOUVOLAN KAUPUNGIN YHTEISPALVELUPISTEIDEN ASIAKASPALVELUKYSELY Yhtspalvelupisteet ovat paikallistiedon ja ylsasioinnin keskuksia, joista saa opastusta ja ylsneuvontaa Kouvolan kaupungin ja yhtstyökumppanden

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

FinnBuild. Kansainväliset rakennus- ja talotekniikkamessu 9.-12.10.2012 Helsingin Messukeskuksessa. Toimialakyselyn tiivistelmä 13.11.

FinnBuild. Kansainväliset rakennus- ja talotekniikkamessu 9.-12.10.2012 Helsingin Messukeskuksessa. Toimialakyselyn tiivistelmä 13.11. FinnBuild Kansainväliset rakennus- ja talotekniikkamessu 9.-12.10.2012 Helsingin Messukeskuksessa. Toimialakyselyn tiivistelmä 13.11.2012 Suomen Messujen Tiedote 25.9.2012 FinnBuildissa tehdään toimialakartoitus

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 27.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

Kuntien markkinointitutkimus 2009. vs. markkinointipäällikkö Päivi Lazarov 2.4.2009

Kuntien markkinointitutkimus 2009. vs. markkinointipäällikkö Päivi Lazarov 2.4.2009 Kuntien markkinointitutkimus 2009 vs. markkinointipäällikkö Päivi Lazarov 2.4.2009 Toteutus maaliskuussa 2009 Toteutettiin webropol-kyselynä Sähköpostitse kuntien kirjaamojen kautta kuntien markkinointivastaaville

Lisätiedot

Videotuotantojen kilpailutuksen käsikirja. MASSIVE Helsinki / TrueStory 11.9.2014

Videotuotantojen kilpailutuksen käsikirja. MASSIVE Helsinki / TrueStory 11.9.2014 Videotuotantojen kilpailutuksen käsikirja MASSIVE Helsinki / TrueStory 11.9.2014 Ja kaikki alkoi suunnittelusta... Ennen kilpailutusta mieti tarkkaan, että mihin tarkoitukseen videotuotanto tulee ja mitä

Lisätiedot

Vertaistoiminnan ja vertaistoimintaoppaan palautekysely

Vertaistoiminnan ja vertaistoimintaoppaan palautekysely Vertaistoiminnan ja vertaistoimintaoppaan palautekysely Raportti Heidi Oinonen Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry osallisuushanke Salli Toukokuu 2013 Vertaistoiminnan ja vertaistoimintaoppaan palautekyselyn

Lisätiedot

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Tuotteita käyttävistä ihmisistä on tullut parempia mainoksia, kuin perinteisistä medioista Miksi näin on? 3

Lisätiedot

KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki. Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller

KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki. Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset

Lisätiedot

Vieremän keskustaajaman kehittämistyö, yrityskyselyn havainnot

Vieremän keskustaajaman kehittämistyö, yrityskyselyn havainnot Vieremän keskustaajaman kehittämistyö, yrityskyselyn havainnot KYSELYN TAVOITE JA TOTEUTUS Kysely on osa Iisalmen kaupungin sekä Sonkajärven, Vieremän ja Lapinlahden kuntien käynnistämää keskustaajamien

Lisätiedot

KYSELY LAHDEN KESKUSTASTA Raportti karttakyselyn tuloksista

KYSELY LAHDEN KESKUSTASTA Raportti karttakyselyn tuloksista KYSELY LAHDEN KESKUSTASTA Raportti karttakyselyn tuloksista Kevytkooste 29.5.2017 Lahden kaupunki, kaupunkiympäristön palvelualue Maankäyttö ja aluehankkeet Lahtelaiset kartoittivat keskustaa Lahden keskustan

Lisätiedot

Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset

Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset Brändiseminaari 7.11.2012 Hotelli Savonia, Kuopio Mielikuvatutkimus, vaihe 1 Tutkimuksen toteutti Innolink Research Oy. Tavoitteena oli selvittää sekä

Lisätiedot

Messututkimus. RAKSA 2013, Lahden Messukeskus 15.-17.3.2013

Messututkimus. RAKSA 2013, Lahden Messukeskus 15.-17.3.2013 Messututkimus RAKSA, Lahden Messukeskus 15.-17.3. RAKSA, Lahden Messukeskus 15.-17.3. Yhteenveto RAKSA, Lahden Messukeskus 15.-17.3. Messututkimus sisältö Kokonaiskävijämäärä 20 000 1 Kansi Kävijäperheen

Lisätiedot

Kansalaistutkimus rakentamisen materiaaleista. Rakennustuoteteollisuus RTT ry Luottamuksellinen Marraskuu 2012

Kansalaistutkimus rakentamisen materiaaleista. Rakennustuoteteollisuus RTT ry Luottamuksellinen Marraskuu 2012 Kansalaistutkimus rakentamisen materiaaleista Rakennustuoteteollisuus RTT ry Luottamuksellinen Marraskuu 2012 Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti suomalaisten parissa kyselytutkimuksen asumisesta

Lisätiedot

Projektiyhdistyksen jäsenkysely 2014. Palautekooste. 2014 Projektiyhdistys ry

Projektiyhdistyksen jäsenkysely 2014. Palautekooste. 2014 Projektiyhdistys ry Projektiyhdistyksen jäsenkysely 2014 Palautekooste 2014 Projektiyhdistys ry Taustaa Jäsenkysely toteutettiin 6/2014 Webropol-kyselynä PRY:n jäsenille. Edellinen kysely v. 2011. Vastauksia 513 Vastaajista

Lisätiedot

ORIENTAATIOKOULUTUS Hämeenlinna 20.2.2015

ORIENTAATIOKOULUTUS Hämeenlinna 20.2.2015 ORIENTAATIOKOULUTUS Hämeenlinna 20.2.2015 TUOTTEISTAMISEN PERUSTEKIJÄT 1. Palvelun/tuotteen nimi 2. Asiakas (kenelle tarjotaan B2B/B2C) ja minkä haasteen palvelu/tuote ratkaisee + mahdollinen palvelulupaus

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE

Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE TULEVAISUUDEN LIIKENNE KYSELYN TULOKSET Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 24.8.2012 Tekninen johdanto 3 24.8.2012 1009 Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Seinäjoen raportissa käsitellään sekä Tamperelaisten että Seinäjokelaisten nuorten vastauksia.

Lisätiedot

Asianajajatutkimus 2012. Kymi, Mikkeli ja Itä-Suomi

Asianajajatutkimus 2012. Kymi, Mikkeli ja Itä-Suomi Asianajajatutkimus 2012 Kymi, Mikkeli ja Itä-Suomi Taustatietoa Asianajajatutkimukseen vastasi Kymen, Mikkelin ja Itä- Suomen osastoista 49 asianajajaa. Noin 35 prosenttia alueen asianajajista Kaikkiaan

Lisätiedot

YRITTÄJIEN LOMAT 2007 1

YRITTÄJIEN LOMAT 2007 1 YRITTÄJIEN LOMAT 2007 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien kesäkuussa 2007 tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista sekä kesätyöntekijöiden palkkaamisesta.

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

Kysely Kymenlaaksolaisille nuorille aikuisille

Kysely Kymenlaaksolaisille nuorille aikuisille Kysely Kymenlaaksolaisille nuorille aikuisille Vastaajien ikä Aritmeettinen keskiarvo 21,8 vuotta Mediaani 21 vuotta Nuorin 15 vuotta Vanhin 28 vuotta Mitkä tekijät houkuttelevat muualta muuttamaan

Lisätiedot

Lahjan Päivä 2006: Lahjoita iloa kaikille aisteille

Lahjan Päivä 2006: Lahjoita iloa kaikille aisteille Lahjan Päivä 2006: Lahjoita iloa kaikille aisteille Kerro kokemuksia ja mielipiteitä Lahjan Päivästä. Tänä vuonna kampanjaa vietetään uudella konseptilla ja senkin vuoksi on tärkeää kuulla sinun mielipiteesi

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala Julkinen Iina Mustalampi Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä mieltä olet saamastasi

Lisätiedot

Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy. Markkinatutkimus Murmanskin alueella 2013

Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy. Markkinatutkimus Murmanskin alueella 2013 Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy Markkinatutkimus Murmanskin alueella 2013 Tutkimuksesta yleensä Tämä on Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEOn ja Inlike Oy:n tilaaman Muurmanskin

Lisätiedot

Kansallispuistokävijät matkailijoina

Kansallispuistokävijät matkailijoina Kansallispuistokävijät matkailijoina Tuija Sievänen ja Marjo Neuvonen Luontokeskus Oskari 15.3.2010 Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi Linnansaaren

Lisätiedot

SOME -KYSELY SAARIJA RVEN PERUSKOULUN LUOKKALAISILLE JA TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE TIIVISTELMÄ RAPORTISTA

SOME -KYSELY SAARIJA RVEN PERUSKOULUN LUOKKALAISILLE JA TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE TIIVISTELMÄ RAPORTISTA 0 SOME -KYSELY SAARIJA RVEN PERUSKOULUN 5.-9. LUOKKALAISILLE JA TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE 24.10-10.11.2017 TIIVISTELMÄ RAPORTISTA SOFIA AHONEN, KULTTUURITOIMEN HARJOITTELIJA SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 1 1

Lisätiedot

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2017

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2017 Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2017 Taustaa Kysely toteutettiin huhti-toukokuussa 2017 (11.4.-12.5.) Kysely lähetettiin kirjaamojen kautta kuntien verkkoviestinnästä vastaaville

Lisätiedot

Työmatkakysely Eija Peltonen ja Urpo Huuskonen

Työmatkakysely Eija Peltonen ja Urpo Huuskonen Eija Peltonen ja Urpo Huuskonen Yleistä Työmatkakysely toteutettiin 16.9. 20.10.2011 Vastaajia 230, työmatkakyselysivustolla kävijöitä oli 481 Kouvolaan työhön tulevia vastaajista oli 72 Kouvolalaisia

Lisätiedot

YHTEENVETO 1/3. Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Koulukyselyn tulokset 29.9.2014

YHTEENVETO 1/3. Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Koulukyselyn tulokset 29.9.2014 Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Koulukyselyn tulokset 29.9.2014 YHTEENVETO 1/3 Koulukysely suoritettiin 1. 19.9.2014 ja kysely onnistui erinomaisesti. Vastausmäärä oli 1299 kpl, mikä

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Asianajajatutkimus 2012. Helsingin Asianajajayhdistys

Asianajajatutkimus 2012. Helsingin Asianajajayhdistys Asianajajatutkimus 2012 Helsingin Asianajajayhdistys Taustatietoa Asianajajatutkimukseen vastasi Helsingin Asianajajayhdistyksestä 340 asianajajaa. Noin 30 prosenttia alueen asianajajista Kaikkiaan Asianajajatutkimukseen

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö Osuustoiminnallinen yrittäminen ja yhteisötalous projekti: Yhdessä yrittämään

Työ- ja elinkeinoministeriö Osuustoiminnallinen yrittäminen ja yhteisötalous projekti: Yhdessä yrittämään TNS Työ- ja elinkeinoministeriö Osuustoiminnallinen yrittäminen ja yhteisötalous projekti: Yhdessä yrittämään Radiomedia, Radiomainonnan Huomioarvotutkimus Viikko 6 / Helmikuu 2010 Tämän tutkimuksen tulokset

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN PAIKALLISLIIKENNE ASIAKASKYSELYN YHTEENVETO 2014

LAPPEENRANNAN PAIKALLISLIIKENNE ASIAKASKYSELYN YHTEENVETO 2014 LAPPEENRANNAN PAIKALLISLIIKENNE ASIAKASKYSELYN YHTEENVETO 2014 TAUSTATIEDOT Kysely toteutettiin Webropolkyselynä 4 viikon aikana päättyen 1.12.2014. Vastauksia saatiin 445 kpl (vuonna 2013 vastauksia oli

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

Sykleissä mennään tiedotuksessakin olet tarkkana

Sykleissä mennään tiedotuksessakin olet tarkkana Sykleissä mennään tiedotuksessakin olet tarkkana Keväällä tapahtuu paljon (touko-kesäkuu) Heinäkuussa hiljenee vaikka kv-kisoja ympäri maailmaa- nyt olisi tiedottamisen paikka Elokuussa jälleen tahti kiihtyy

Lisätiedot

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 14 Lähdeviite: Kaunismaa Henna 2011: Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa.

Lisätiedot

Kuinka monta vuotta vastaajat ovat jo olleet mukana harrastuksessa?

Kuinka monta vuotta vastaajat ovat jo olleet mukana harrastuksessa? Kysely-yhteenveto Virtuaalihevosharrastajien ikä- ja osaamiskyselyn tulokset Kysely julkaistiin 4.10.2012, ja se suljettiin kuukauden kuluttua 4.11.2012 jolloin siihen oli vastannut 420 harrastajaa. Vertailulukuna

Lisätiedot

PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA

PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA Osallistujia Kumppanuusfoorumiin oli 16, joista 14 vastasi palautelomakkeeseen. Vastausprosentti on 87,5 %. 1. Edustan (Vastaajia: 14) Edustan 14,3

Lisätiedot