TAPAHTUMAKYSELY KOUVOLAN KAUPUNGIN ELINKEINO- JA KULTTUURITOIMELLE KUNTALAISILLE TEETETYN KYSELYN TULOKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAPAHTUMAKYSELY KOUVOLAN KAUPUNGIN ELINKEINO- JA KULTTUURITOIMELLE KUNTALAISILLE TEETETYN KYSELYN TULOKSET"

Transkriptio

1 KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous Reeta Anteroinen & Sonia Lensu TAPAHTUMAKYSELY KOUVOLAN KAUPUNGIN ELINKEINO- JA KULTTUURITOIMELLE KUNTALAISILLE TEETETYN KYSELYN TULOKSET Projektityö 2011

2 2 SISÄLTÖ JOHDANTO TAUSTATIEDOT Ikä- ja sukupuolijakauma Asema Vuositulot Postinumerot KYSYMYS 1: MITEN HYVIN SEURAAVAT VÄITTÄMÄT MIELESTÄSI KUVAAVAT YLEISESTI KOUVOLAA TAPAHTUMIEN JÄRJESTÄMISPAIKKANA? Hyvät sisäiset kulkuyhteydet Hyvät ulkoiset kulkuyhteydet Hyvät majoituspaikat Monipuoliset oheispalvelut Edullinen hintataso Hyvä sijainti Etelä-Suomessa KYSYMYS 2: MITÄ KAUTTA OLET MUODOSTANUT MIELIKUVASI KOUVOLAN TAPAHTUMIEN JÄRJESTÄMISESTÄ? KYSYMYS 3: KUINKA MONTA SINUA KIINNOSTAVAA TAPAHTUMAA JÄRJESTETTIIN KOUVOLASSA VUODEN 2010 AIKANA? KYSYMYS 4: KUINKA MONEEN TAPAHTUMAAN OSALLISTUIT KOUVOLASSA VUODEN 2010 AIKANA? KYSYMYS 5: JOS OSALLISTUIT TAPAHTUMAAN, KUINKA TÄRKEÄKSI KOET SEURAAVAT ASIAT? Ohjelma / sisältö Ajankohta Tapahtuman sijainti Tuttavien tapaaminen Tottumus Lipun hinta Tapahtumien oheispalvelut... 17

3 3 6.8 Markkinoinnin näkyvyys ja houkuttelevuus KYSYMYS 6: OLETKO SAMAA VAI ERI MIELTÄ SEURAAVISTA VÄITTÄMISTÄ? Kouvolan tapahtumatarjonnassa on otettu huomioon eri ikäryhmät Kouvolassa on tarjolla paljon tapahtumia, joihin voisin osallistua Pidän enemmän pienistä tapahtumista kuin suurista Tapahtumat sijoittuvat tasaisesti vuoden ympäri Tapahtumat sijoittuvat tasaisesti ympäri Kouvolaa Tapahtumat ovat tärkeitä asukasviihtyvyyden kannalta Tapahtumat ovat tärkeitä seudun elinkeinoelämän kannalta Tapahtumat lisäävät Kouvolan kiinnostavuutta muilla paikkakunnilla Tapahtumien järjestelyjen toimivuus on pääosin hyvä Kouvolassa pitäisi olla oma kansallisesti tunnettu suurtapahtuma (vrt. Pori jazz, Salpausselän kisat, Savonlinnan oopperajuhlat) On parempi, että kaupunki tukee muutamaa isoa tapahtumaa kuin useaa pientä Kansallisesti merkittävän suurtapahtuman järjestäminen Kouvolassa on realistista ja tarpeellista KYSYMYS 7: KUINKA KIINNOSTUNUT OLET SEURAAVISTA TAPAHTUMALAJEISTA? Musiikkitapahtumat Lasten tapahtumat Nuorten tapahtumat Ikäihmisten tapahtumat Koko perheen tapahtumat Messutapahtumat Kulttuuritapahtumat Urheilutapahtumat Yleisöluennot Yhteenveto... 29

4 4 9. KYSYMYS 8: PUUTTUUKO KOUVOLAN TAPAHTUMISTA JOKIN SELLAINEN TAPAHTUMA, JOKA KIINNOSTAISI SINUA? KYSYMYS 9: MIHIN SEURAAVISTA TAPAHTUMISTA OLET OSALLISTUNUT VUODEN 2010 AIKANA TAI MISTÄ KUULLUT? Kuulas kansainvälinen lasten teatteritapahtuma Vonteenin valssi Karaokefestivaali Dekkaripäivät Taiteiden yö Pestoomarkkinat Vappugospel MILjazz Elovalkeat Pioneerifestivaali Kymi GP Repoveden ulkoilu- ja elämyspäivät Taikapäivät Kouvolan Komia Verlan aika KYSYMYS 10: MIKÄ MIELESTÄSI ON HYVÄÄ KOUVOLASSA JÄRJESTETYISSÄ TAPAHTUMISSA? KYSYMYS 11: MIKÄ MIELESTÄSI VAATISI KEHITTÄMISTÄ KOUVOLASSA JÄRJESTETYISSÄ TAPAHTUMISSA? KYSYMYS 12: MUUTA KOMMENTOITAVAA TAPAHTUMISTA KOUVOLASSA... 40

5 5 JOHDANTO Tapahtumakysely Kouvolan asukkaille tehtiin kevään 2011 aikana. Toimeksiantajina olivat Kouvolan kaupungin elinkeinotoimi sekä kulttuurilautakunnan alainen tapahtumatyöryhmä, jotka molemmat aikoivat selvittää Kouvolan tapahtumakenttää omasta näkökulmastaan, ja päättivät tehdä yhteisen selvityksen. Kyselyn toteutti ryhmä Kymenlaakson ammattikorkeakoulun opiskelijoita. Tarkoituksena oli selvittää kuntalaisten mielipiteitä Kouvolan tapahtumista ja tulosten pohjalta kehittää toimintaa. Kyselyitä lähetettiin kaikkiaan 1500 kappaletta ja vastauksia saatiin noin 460 kappaletta. Vastaajien keski-ikä oli noin 48 vuotta, mikä vaikutti hieman tuloksiin. Kyselyt pyrittiin hajauttamaan kaikkien Kouvolaan yhdistyneiden kuntien alueille suhteessa asukasmääriin, jotta tuloksesta saataisiin mahdollisimman edustava koko aluetta ajatellen. Suurin osa vastauksista saatiin vanhan Kouvolan alueelta. Kyselyssä tiedusteltiin vastaajien mielipiteitä koskien nykyisiä tapahtumia sekä toiveita siitä, millaisia tapahtumia alueelle kaivattaisiin. Yhtenä tärkeänä osa-alueena oli selvittää, olisiko Kouvolassa mahdollisuutta järjestää suurempia, enemmän kansallista näkyvyyttä saavia tapahtumia, jotka rikastuttaisivat seudun elinkeinoelämää ja lisäisivät Kouvolan tunnettuutta muualla Suomessa.

6 6 1. TAUSTATIEDOT 1.1 Ikä- ja sukupuolijakauma Vastaajia oli 460 kpl. Iän keskiarvo oli 48,53 vuotta. Nuorin vastaaja oli 14 ja vanhin 81. Suurin osa vastaajista (yht. 69%) on yli 40-vuotiaita, mikä vaikuttaa voimakkaasti kyselyn muihin tuloksiin, esimerkiksi toiveisiin siitä, millaisia tapahtumia Kouvolassa pitäisi olla. Toisaalta vastaajien ikärakenne on suhteellisen yhteneväinen kunnan ikärakenteen kanssa. Osaltaan ikäryhmän painottuminen voi selittyä myös aikuisväestön halukkuudesta vastata kyselyyn, jos sen aihe on koettu tärkeäksi. Vastaajista noin kaksi kolmasosaa on naisia jokaisessa ikäryhmässä.

7 7 1.2 Asema Selkeästi suurin osa vastaajista on työelämässä mukana. Seuraavaksi suurin ryhmä olivat eläkeläiset. Kun asemasta kertovaa kaaviota verrataan tuloja kuvaavaan kaavioon, huomataan että 1/3 on keskituloisia. 1.3 Vuositulot

8 8 Vuositulot yli e e e e e e Opiskelija Työtön Työssä käyvä Yrittäjä Eläkeläinen Kotiäiti/-isä Yhteensä Postinumerot N = 45 1

9 9 Vastauksia saatiin eniten Kouvolan ydinkeskustan alueelta, (vanhalta) Myllykosken alueelta sekä Kuusankoskelta, jotka ovat muutenkin suurimmat asutusalueet kunnassa. Näin ollen vastaajien jakautuminen vastaa melko hyvin kunnan asukasrakennetta. 2. KYSYMYS 1: MITEN HYVIN SEURAAVAT VÄITTÄMÄT MIELESTÄSI KUVAAVAT YLEISESTI KOUVOLAA TAPAHTUMIEN JÄRJESTÄMISPAIKKANA? 2.1 Hyvät sisäiset kulkuyhteydet N = Hyvät ulkoiset kulkuyhteydet N = 498

10 Hyvät majoituspaikat N = Monipuoliset oheispalvelut N = 503

11 Edullinen hintataso N = Hyvä sijainti Etelä-Suomessa N = 509 Mielipiteet Kouvolasta tapahtumien järjestämispaikkana ovat varsin positiivisia. Vastausten perusteella voitaisiin päätellä, että Kouvola on potentiaalinen paikka järjestää tapahtumia, koska niihin on helppo tulla esimerkiksi lähikunnista. Ainoana haittana, joka kävi ilmi myös myöhemmin kyselyssä, on sisäisten kulkuyhteyksien puutteellisuus. Kouvolalaiset kokevat,

12 12 että lähiliikenne on riittämätön varsinkin niille, jotka eivät asu lähellä Kouvolan keskustaa. Suurin osa tapahtumista on keskittynyt ydinalueelle, joten julkisia kulkuvälineitä kaivattaisiin enemmän. 3. KYSYMYS 2: MITÄ KAUTTA OLET MUODOSTANUT MIELIKUVASI KOUVOLAN TAPAHTUMIEN JÄRJESTÄMISESTÄ? Frekvenssi % oma kokemus 75 31,38 Tuttavan kokemus 30 12,55 Lehtikirjoitukset 44 18,42 Mainokset 41 17,15 Internet 20 8,37 Esitteet 23 9,62 Radio / tv 6 2,51 Yhteensä N = 239 Noin kolmasosa vastaajista on muodostanut mielikuvansa Kouvolan tapahtumista oman kokemuksensa perusteella (ottamalla osaa tapahtumaan?). Median välityksellä suurin tietokanava on sanomalehdet ja niiden ilmoittelu. Kysyttäessä kuntalaisten mielipiteitä tapahtumien kehittämisestä, nousi tapahtumista tiedottaminen yhdeksi suurimmista ongelmakohdista. Vastaajat kokevat, ettei tapahtumista saa riittävästi tietoa ja näin mielenkiintoiset tapahtumat saattavat mennä ohi. Joidenkin tapahtumien osalta myös tärkeiden tietojen saaminen on ollut ongelmallista. Tapahtumista tiedottamiseen pitäisi siis panostaa enemmän, jotta potentiaaliset kävijät löytäisivät paremmin itseään kiinnostavat tapahtumat. Kouvolan kaupungin sivuilla oleva tapahtumakartta on hyvä, mutta kuitenkin ilmeisesti vastaajien mielestä puutteellinen. Toisaalta etenkin vanhemmat vastaajat kaipaavat tietoa muulta kuin Internetistä.

13 13 Tapahtumaviestintää tulisikin selkeyttää tavalla tai toisella ja saattaa paremmin käyttäjien tietoisuuteen. 4. KYSYMYS 3: KUINKA MONTA SINUA KIINNOSTAVAA TAPAHTUMAA JÄRJESTETTIIN KOUVOLASSA VUODEN 2010 AIKANA? N = KYSYMYS 4: KUINKA MONEEN TAPAHTUMAAN OSALLISTUIT KOUVOLASSA VUODEN 2010 AIKANA? N = 468 Keskiarvo on 2,1 tapahtumaa.

14 14 Kysymykset kolme ja neljä korreloivat toistensa kanssa. Kouvolan alueella järjestetään monta tapahtumaa, joten jokaiselle löytyy varmasti jotain. Selvänä vähemmistönä ovat kuitenkin ne, jotka kävisivät esim. edes kerran kuussa jossain tapahtumassa. Avoimista vastauksista saatiin selville, että vastaajien mielestä monet pienet tapahtumat ovat hyvä asia, koska silloin valinnan varaa on enemmän. Toisaalta tapahtumat saattavat mennä ajallisesti päällekkäin. Koska keskimäärin ihmiset osallistuvat noin kahteen tapahtumaan vuodessa, se tukee ajatusta siitä, että muutama hyvin suunnattu suurempi tapahtuma, voisi palvella suuremman yleisön tarpeita. Mutta niiden pitäisi olla monipuolisia, jotta jokaiselle löytyisi se itseä kiinnostava juttu. Luetelluista tapahtumista Taiteiden yö oli tunnetuin/suosituin, eli kuvastaa hyvin paikallisten mieltymyksiä. On ehkä vaikeaa kehittää omaleimaista musiikkitapahtumaa, kun niitä jo on joka puolella. Pioneerifestivaali ei iske vastaajien ikäryhmään, mutta ainakin siinä on yritystä oikeaan suuntaan, samoin Vappugospelissa, joka mielletään ehkä aika rajoittuneen nuoren piirin jutuksi, mutta voisi olla myös hyvä suurtapahtuma. Sen markkinointia pitäisi kohdentaa myös vanhemmille, ja/tai laajentaa toimintaa. Ratapihan rytinät kokosi aika hyvin sen idean, mitä täällä kyselyn perusteella kaivattaisiin: monipuolista musiikkitarjontaa, myös ilmaiseksi, ja jotain oheistoimintaa lisäksi. 6. KYSYMYS 5: JOS OSALLISTUIT TAPAHTUMAAN, KUINKA TÄRKEÄKSI KOET SEURAAVAT ASIAT? 6.1 Ohjelma / sisältö N = 48 0

15 Ajankohta N = Tapahtuman sijainti N = 484

16 Tuttavien tapaaminen N = Tottumus N = 470

17 Lipun hinta N = Tapahtumien oheispalvelut N = 475

18 Markkinoinnin näkyvyys ja houkuttelevuus N = KYSYMYS 6: OLETKO SAMAA VAI ERI MIELTÄ SEURAAVISTA VÄITTÄMISTÄ? 7.1 Kouvolan tapahtumatarjonnassa on otettu huomioon eri ikäryhmät N = 476

19 Kouvolassa on tarjolla paljon tapahtumia, joihin voisin osallistua N = Pidän enemmän pienistä tapahtumista kuin suurista N = 486

20 Tapahtumat sijoittuvat tasaisesti vuoden ympäri N = Tapahtumat sijoittuvat tasaisesti ympäri Kouvolaa N = 472

21 Tapahtumat ovat tärkeitä asukasviihtyvyyden kannalta N = Tapahtumat ovat tärkeitä seudun elinkeinoelämän kannalta N = Tapahtumat lisäävät Kouvolan kiinnostavuutta muilla paikkakunnilla

22 22 N = Tapahtumien järjestelyjen toimivuus on pääosin hyvä N = 47 3

23 Kouvolassa pitäisi olla oma kansallisesti tunnettu suurtapahtuma (vrt. Pori jazz, Salpausselän kisat, Savonlinnan oopperajuhlat) N = Kysymyksen vastaus on ristiriitainen sen kanssa, että vastaajat ilmoittivat pitävänsä enemmän pienistä tapahtumista. Käytännössähän suurtapahtuman järjestäminen vaatii sitä, että kustannuksia on karsittava. Tapahtuuko se sitten pienten tapahtumien rahoittamista vähentämällä vai hankkimalla erillinen budjetti suurtapahtumaa varten, on ratkaisua vaativa ongelma On parempi, että kaupunki tukee muutamaa isoa tapahtumaa kuin useaa pientä N = 480

24 Kansallisesti merkittävän suurtapahtuman järjestäminen Kouvolassa on realistista ja tarpeellista N = 4 7 6

25 25 8. KYSYMYS 7: KUINKA KIINNOSTUNUT OLET SEURAAVISTA TAPAHTUMALAJEISTA? 8.1 Musiikkitapahtumat N = Lasten tapahtumat

26 Nuorten tapahtumat N = 46 N 7 = Ikäihmisten tapahtumat N = 47 6

27 Koko perheen tapahtumat N = Messutapahtumat N = 4 8 0

28 Kulttuuritapahtumat N = Urheilutapahtumat N = 47 9

29 Yleisöluennot N = Yhteenveto En ole lainkaan kiinnostunut: mitkä tapahtumalajit herättivät vähiten kiinnostusta (top 3) lasten tapahtumat (25 % ) ikäihmisten tapahtumat (21 % ) nuorten tapahtumat (16 % ) Olen vain hiukan kiinnostunut (top3) nuorten tapahtumat (21 %) yleisöluennot (20 %) ikäihmisten tapahtumat (17 %) Neutraali (top3) lasten tapahtumat ja nuorten tapahtumat (16 % kumpikin) ikäihmisten tapahtumat ja yleisöluennot (13 % kumpikin) messutapahtumat (10%)

30 30 Olen melko kiinnostunut messutapahtumat (17%) kulttuuritapahtumat (13%) koko perheen tapahtumat (12%) urheilutapahtumat ja yleisöluennot (10 % kumpikin) ikäihmisten tapahtumat (8%) lasten ja nuorten tapahtumat (7 % prosenttia kumpikin) Olen erittäin kiinnostunut musiikkitapahtumat (21%) kulttuuritapahtumat (18%) koko perheen tapahtumat (14%) urheilutapahtumat (11%) ikäihmisten tapahtumat (7%) yleisöluennot (6%) lasten ja nuorten tapahtumat (5% kumpikin) 9. KYSYMYS 8: PUUTTUUKO KOUVOLAN TAPAHTUMISTA JOKIN SELLAINEN TAPAHTUMA, JOKA KIINNOSTAISI SINUA? N = 3 7 3

31 31 Kysymyksessä kahdeksan on vastaajien määrä huomattavasti vähäisempi kuin monivalintakysymyksissä. Suurin osa oli sitä mieltä, että Kouvolasta ei heidän mielestään puutu sellaista tapahtumaa, joka kiinnostaisi heitä itseään. He, jotka vastasivat kohtaan kyllä, ehdottivat seuraavanlaisia teemoja tapahtumiin: ajankohtainen yhteiskunnallis-kultuurinen tapahtuma (vrt. Kotkan kritiikkipäivät) balettitapahtuma hengellisiä tapahtumia (mainittiin monta kertaa) Myllykosken Koivusaareen tapahtuma perheille, jossa olisi tarjolla makkaranpaistoa, juotavaa, jäätelöä, sesonkiin kuuluvien tuotteiden esittelyä (aurinkorasvat, uimapuvut, uimalelut, tarvikkeet jne.) erilaisia kilpailuita (renkaanheitto, petanque, tikanheitto). Maaseutuun liittyvä tapahtuma ( maaseutumessut ) Kalastuskisat mato-ongella Kymijoessa (vrt. pilkkikisat) Nuorten aloittelevien taiteilijoiden tapahtumat (bändi, sirkus, tanssi, maalaus, valokuvaus yms. -> paras palkitaan jokaisessa ryhmässä?). Kellareista Manskille on jo olemassa, joten sitä voisi mahdollisesti laajentaa. Jokin ruokaan liittyvä tapahtuma messuja eri teemoilla esim. vapaa-aika, lemmikki, kirja, puutarha, tieteisiin keskittyneet kulttuuritapahtuma, jossa voisi tutustua erilaisiin kulttuureihin (vrt. Kiina- viikko) Tämäkin selkeästi olisi kaupungin tai jonkin järjestäjän (ydinkeskusta ry?) järjestettävä ja sitä varten tarvittaisiin päätoiminen suunnittelija Eniten kuitenkin vastaajat kaipaavat Kouvolaan suurta musiikkitapahtumaa. Teemana on mainittu kaikki mahdolliset musiikkilajit: blues, jazz, iskelmä, metalli, rock, hengellinen musiikki, kuoromusiikkia, pop-musiikkia ja niin edelleen. Eniten toivottaisiin, että esiintyjät olisivat saaneet jo mainetta muualla, siis kotimaisia ja ulkomaisia tunnettuja artisteja. Toisaalta kaivataan ilmaisia ulkoilmakonsertteja. Tällaista tapahtumaa kaipaavalle Ratapihan rytinät olisi tullut kuin tilauksesta.

32 KYSYMYS 9: MIHIN SEURAAVISTA TAPAHTUMISTA OLET OSALLISTUNUT VUODEN 2010 AIKANA TAI MISTÄ KUULLUT? 10.1 Kuulas kansainvälinen lasten teatteritapahtuma N = Vonteenin valssi N = 450

33 Karaokefestivaali N = Dekkaripäivät N = 444

34 Taiteiden yö N = Pestoomarkkinat N = 447

35 Vappugospel N = MILjazz N = 440

36 Elovalkeat N = Pioneerifestivaali N = 439

37 Kymi GP N = Repoveden ulkoilu- ja elämyspäivät N = 456

38 Taikapäivät N = Kouvolan Komia N = 448

39 Verlan aika N = KYSYMYS 10: MIKÄ MIELESTÄSI ON HYVÄÄ KOUVOLASSA JÄRJESTETYISSÄ TAPAHTUMISSA? Vastauksista kävi ilmi, että eniten vastaajat arvostavat tapahtumissa niiden monipuolisuutta: kaikille löytyy jotain, jos tapahtumissa haluaa käydä. Toiseksi eniten kiiteltiin tapahtumien järjestelyjen sujuvuutta ja toimivuutta. Tästä voidaan päätellä, että ainakin tapahtumajärjestämisen teoreettinen osaaminen on hallussa suuremman kokoluokan tapahtumaa ajatellen. Koska tapahtumat ovat kokoluokaltaan pienempiä, positiivisena koettiin, ettei kävijöitä ole ruuhkaksi asti, kuten useimmissa suurissa tapahtumissa on yleensä ongelmana. Pienet tapahtumat ovat rankattu kotikutoisen oloisiksi, mutta kuitenkaan tämä ei ole negatiivinen asia vaan pikemminkin korostaa paikallista osaamista ja luovat yhteishenkeä. Paikallisuus on koettu myös positiiviseksi arvoksi. Kehuja ovat saaneet myös seuraavat asiat: sijainti: tapahtumat lähellä -> pääsee yöksi kotiin alkavat usein lapsiperheillekin sopiviin aikoihin

40 40 aitous ja innostuneisuus eri ikäryhmät on otettu huomioon 12. KYSYMYS 11: MIKÄ MIELESTÄSI VAATISI KEHITTÄMISTÄ KOUVOLASSA JÄRJESTETYISSÄ TAPAHTUMISSA? Vastaajat mainitsivat eniten kehittämisen kohteeksi tapahtumista tiedottamista ja mainostamista. Suurin osa vastaajista koki, että he eivät saa riittävästi tietoa tapahtumista, jotta voisivat ottaa niihin osaa tai edes tietäisivät mielenkiintoisista tapahtumista. Osittain tämä ongelma näkyy myös kysymyksessä yhdeksän, jossa suurin osa vastaajista ei ollut edes kuullut tapahtumista, vaikka ne olivat Kouvolan suurimpia. Toiseksi mainittiin tapahtumien sijainti. Ne keskittyvät Kouvolan ydinkeskustan alueelle ja muualla kunnassa asuvat kokevat, ettei heidän alueellaan ole tarpeeksi paikallisia tapahtumia. Kouvolan keskustaan sijoittumisessa on sekä hyvät, että huonot puolensa. Hyvänä puolena on se, että ydinkeskustan läheltä löytyy eniten kohdeyleisöä. Huonona asiana on taas esim. kulkeminen kunnan muista osista. Julkinen liikenne mainittiinkin kehittämisen kohteena. Julkisen liikenteen lisäksi pyyhkeitä sai keskustan parkkipaikkojen vähyys. Koska tapahtumia on paljon, osa niistä menee päällekkäin ajallisesti. Osaa vastaajista tämä seikka harmittaa. Negatiivista palautetta sai myös tapahtumien yhteydessä oleva kaljoittelu ja örveltäminen. Tapahtumat haluttaisiinkin rauhoittaa tältä osin, vaikka se käytännössä lienee mahdotonta. 13. KYSYMYS 12: MUUTA KOMMENTOITAVAA TAPAHTUMISTA KOUVOLASSA Yleiset kommentit mukailivat paljon kysymysten 10 ja 11 linjaa ja samoja teemoja otettiin esille. Koska tapahtumia on paljon, on koettu, että jotkin niistä ovat liian samankaltaisia keskenään. Karsintaa pitäisi tehdä esimerkiksi yhdistämällä tapahtumia yhdeksi suuremmaksi kokonaisuudeksi. Näin todennäköisesti voitaisiin välttyä myös häiritseviltä päällekkäisyyksiltä.

41 41 Tapahtumien sijainnit mainittiin uudestaan. Tällä hetkellä tapahtumat keskittyvät Kouvolan ydinkeskustan alueelle, mutta tapahtumia kaivattaisiin kunnan muihinkin osiin, esimerkiksi entisen Elimäen, Valkealan ja Jaalan alueille. Tai jos tapahtumat jatkossakin sijoittuvat Kouvolan alueelle, pitäisi julkisilla kulkuvälineillä liikkuminen tehdä helpommaksi. Suurimpiin tapahtumiin voitaisiin esimerkiksi järjestää erillinen bussikuljetus maksua vastaan tapahtuma-alueen lähelle ja sieltä myöhemmin pois. Kommenteissa kiinnitettiin huomiota Kouvolan edellytyksiin järjestää jokin suuri tapahtuma, joka vetäisi väkeä paikalla myös muualta Suomesta tai maakunnasta. Onko vierailijoille tarpeeksi tilaa? Missä tapahtuma järjestettäisiin? Kulkuyhteyksien puolesta ydinkeskusta olisi otollista aluetta suurtapahtuman järjestämiseen, koska keskeiset kulkuyhteydet (juna-asema, bussiasema) ovat keskustassa. Kuitenkin kävelymatkan päässä keskustasta ei ole kunnollista tapahtumapaikkaa, jossa suuren tapahtuman järjestäminen onnistuisi. Jos taas tapahtuma itsessään sijoitettaisiin jonnekin muualle, täytyisi varautua järjestämään majoitus, kuljetus ja mahdolliset parkkipaikat. Kommenteista päätellen ainakin vastaajien keskuudessa kysyntää suurtapahtumalle on. Toisaalta vastausten hajonnan perusteella on vaikea sanoa, minkälaisesta tapahtumasta olisi potentiaalia kasvaa tai muodostua suurtapahtuma. Suurin osa vastaajista toivoo suuremman luokan musiikkitapahtumaa, jossa olisi tunnettuja artisteja. Jos oletetaan, että kansainvälinen artisti (tai useampi festarityyliin) saataisiin buukattua keikalle Kouvolaan, saattaisi se houkutella osallistujia lähikunnista ja pääkaupunkiseudulta. Suurtapahtuman yhteyteen pitäisi järjestää jonkinlainen leirintäalue, jossa majoittuminen olisi halpaa. Jos suurtapahtuman järjestämiseen liittyvät ongelmat saadaan ratkottua tiloineen ja majoituksineen, täytyisi mainontaan ja tiedottamiseen panostaa nykyistä enemmän. Tiedottamisen ongelmat mainittiin monesti tämän kysymyksen vastauksissa. Selkeää parannusta vaativat esimerkiksi tapahtumien sisällöstä kertominen: mikä osa ohjelmasta on maksullista, mikä maksutonta sekä missä tapahtuu ja mihin aikaan.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Pauliina Mattinen 1 Tutkimuksesta yleensä Tutkimuksen aineistonkeruun toteutti Innolink Research Oy. Tutkimus

Lisätiedot

Biathlon World Championships Kontiolahti TAPAHTUMATUTKIMUS

Biathlon World Championships Kontiolahti TAPAHTUMATUTKIMUS Biathlon World Championships Kontiolahti 4.-15.3.2015 TAPAHTUMATUTKIMUS Aineisto ja tulokset Tulokset sisältävät vastaukset tapahtuman jälkeen verkkokyselynä kerätystä aineistosta Yhteensä vastauksia 178

Lisätiedot

Tutkimuksesta Tiivistelmä Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa Osallistumisen motiivit...

Tutkimuksesta Tiivistelmä Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa Osallistumisen motiivit... SISÄLLYS Tutkimuksesta... 2 Tiivistelmä... 3 Kotkassa vierailu motiivit... 7 Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa... 8 Osallistumisen motiivit... 9 Tiedonsaanti... 10 Ohjelma... 11 Palvelut ja

Lisätiedot

Suomessa järjestettävät urheilutapahtumat - vaikuttavuus

Suomessa järjestettävät urheilutapahtumat - vaikuttavuus Suomessa järjestettävät urheilutapahtumat - vaikuttavuus Kati Mälkki Asiantuntija, Suomen Olympiakomitea Oulu, tiistai 22.3.2016 Tapahtumayksikkö Valo & Suomen Olympiakomitea SPORT FINLAND KAUPUNGIT LAJILIITOT

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 Tapahtumia Pohjois-Karjalaan hanke 2010-2013 Anna Jetsu Projektikoordinaattori 25.1.2013 1 Tapahtumakartoitus Tapahtumakartoitus toteutettiin 18.12.2012-8.1.2013 Survey Monkey kyselyn

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014 Toimeksiantaja Kivijärven kunta KÄYTETTY MENETELMÄ Menomenetelmä Tulomenetelmä Asukaskyselyt (keskiarvot) Kuntatilastot Mökkikyselyt

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta. Sidosryhmätutkimus 2015

Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta. Sidosryhmätutkimus 2015 Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta Sidosryhmätutkimus 2015 1 Sisältö Tutkimuksen taustaa ja tavoitteita Tietoa vastaajista Tutkimuksen tulokset 2 Tutkimuksen taustaa ja tavoitteita Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

2015 IIHF Inline Hockey World Championships 5.-11.7.2015 TAPAHTUMATUTKIMUS

2015 IIHF Inline Hockey World Championships 5.-11.7.2015 TAPAHTUMATUTKIMUS 2015 IIHF Inline Hockey World Championships 5.-11.7.2015 TAPAHTUMATUTKIMUS Aineisto ja tulokset Tulokset sisältävät vastaukset tapahtuman jälkeen verkkokyselynä kerätystä aineistosta Yhteensä vastauksia

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

Vertaistoiminnan ja vertaistoimintaoppaan palautekysely

Vertaistoiminnan ja vertaistoimintaoppaan palautekysely Vertaistoiminnan ja vertaistoimintaoppaan palautekysely Raportti Heidi Oinonen Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry osallisuushanke Salli Toukokuu 2013 Vertaistoiminnan ja vertaistoimintaoppaan palautekyselyn

Lisätiedot

1 Taustatietoja (rasti ruutuun)

1 Taustatietoja (rasti ruutuun) KOUVOLAN KAUPUNGIN YHTEISPALVELUPISTEIDEN ASIAKASPALVELUKYSELY Yhtspalvelupisteet ovat paikallistiedon ja ylsasioinnin keskuksia, joista saa opastusta ja ylsneuvontaa Kouvolan kaupungin ja yhtstyökumppanden

Lisätiedot

HVS Kysely 0-20v Tulokset

HVS Kysely 0-20v Tulokset WORKING DRAFT Last Modified 2015-04-23 19:16 FLE Standard Time Printed HVS Kysely 0-20v Tulokset 04-2015 Harri Heliövaara Kimmo Karviala Harri Leiviskä Sisällysluettelo Kysymykset Vastaajaprofiili Tulokset

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ tutkimus KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2009 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien maaliskuun 2009 lopussa tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista

Lisätiedot

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa Anna-Leena Ruotsalainen AHOT:lla eli aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella tarkoitetaan opiskelijan

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon suunta 2011 kyselytutkimuksen tulokset. Nordic Healthcare Group Oy Suomen Lääkäriliitto 1.4.2011

Perusterveydenhuollon suunta 2011 kyselytutkimuksen tulokset. Nordic Healthcare Group Oy Suomen Lääkäriliitto 1.4.2011 Perusterveydenhuollon suunta 0 kyselytutkimuksen tulokset Nordic Healthcare Group Oy Suomen Lääkäriliitto..0 Johdanto Perusterveysbarometri 0 Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto ovat toteuttaneet

Lisätiedot

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Tuotteita käyttävistä ihmisistä on tullut parempia mainoksia, kuin perinteisistä medioista Miksi näin on? 3

Lisätiedot

YHTEENVETO 1/3. Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Koulukyselyn tulokset 29.9.2014

YHTEENVETO 1/3. Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Koulukyselyn tulokset 29.9.2014 Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Koulukyselyn tulokset 29.9.2014 YHTEENVETO 1/3 Koulukysely suoritettiin 1. 19.9.2014 ja kysely onnistui erinomaisesti. Vastausmäärä oli 1299 kpl, mikä

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

KYLÄKYSELY HANHIKOSKELAISILLE

KYLÄKYSELY HANHIKOSKELAISILLE KYLÄKYSELY HANHIKOSKELAISILLE Tällä kyselyllä kartoitetaan Teidän mielipiteitänne omasta kylästänne. Mitkä asiat kylällä ovat hyvin ja mitkä asiat kaipaisivat muutosta? VASTAAJAN TAUSTATIEDOT: Ikä: 18-44

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

MILLAINEN ON POHJOIS-SAVON BRÄNDI?

MILLAINEN ON POHJOIS-SAVON BRÄNDI? MILLAINEN ON POHJOIS-SAVON BRÄNDI? MAAKUNNALLINEN MARKKINOINTIOHJELMA -HANKE Aluebrändityö työstetään maakunnallisena hankkeena, jonka veturina toimii Kuopio. Tämä esitys liittyy hankkeen valmisteluvaiheeseen

Lisätiedot

Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen

Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen STUL Ry. Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen Tutkimuksen toteutus Tämän tutkimuksen on tehnyt STUL Ry:n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy. Aineisto kerättiin

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden käyttötutkimus 2011

Tampereen kaupunki Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden käyttötutkimus 2011 Tampereen kaupunki Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden käyttötutkimus 2011 Tutkimusraportti 23.11.2011 KAISA MÄKI-KIHNIÄ Tutkimuskonsultti JUUSO HEINISUO Tutkimuspäällikkö, raportointi T U T K I M U K

Lisätiedot

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 AIHE KOETTIIN KIINNOSTAVAKSI YLI TUHAT VASTAAJAA 1008

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Kartoitus sijaisisien asemasta. Hakala, Joonas Murtonen, Veikka

Kartoitus sijaisisien asemasta. Hakala, Joonas Murtonen, Veikka Kartoitus sijaisisien asemasta Hakala, Joonas Murtonen, Veikka Tutkimuksen taustaa Idea sijaisisiä koskevasta opinnäytetyöstä syntyi PePPihankkeen toimesta, kyseltyämme sähköpostitse opinnäytetyön aihetta

Lisätiedot

Tehostettu tulviin varautuminen ja tulvatiedottaminen -hanke. Projektet Effektivare beredskap och information inför översvämningar

Tehostettu tulviin varautuminen ja tulvatiedottaminen -hanke. Projektet Effektivare beredskap och information inför översvämningar Tehostettu tulviin varautuminen ja tulvatiedottaminen -hanke Projektet Effektivare beredskap och information inför översvämningar Hankkeen osa-alueet Kartoitus tiedontarpeista Tulvatiedon tuottaminen ja

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

Kuntalaiskyselyn tulokset. Taustatiedot: Vastauksia 178 N 55% M 45% Kaupunginkanslia / Suunnittelu ja rahoitusryhmä

Kuntalaiskyselyn tulokset. Taustatiedot: Vastauksia 178 N 55% M 45% Kaupunginkanslia / Suunnittelu ja rahoitusryhmä Kuntalaiskyselyn tulokset Taustatiedot: Vastauksia 178 N 55% M 45% Taustatiedot: ammatti 3 % 8 % 8 % 3 % 1 % 16 % 25 % 36 % Koululainen Kunnan tai valtion työntekijä Yrittäjä Työtön Opiskelija Töissä yksityisellä

Lisätiedot

Tehostettu tulviin varautuminen ja tulvatiedottaminen -hanke. Projektet Effektivare beredskap och information inför översvämningar

Tehostettu tulviin varautuminen ja tulvatiedottaminen -hanke. Projektet Effektivare beredskap och information inför översvämningar Tehostettu tulviin varautuminen ja tulvatiedottaminen -hanke Projektet Effektivare beredskap och information inför översvämningar Hankkeen osa-alueet Kartoitus tiedontarpeista Tulvatiedon tuottaminen ja

Lisätiedot

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN Valttien palaute Väliraportti 26.11.2016 AKSELI MAKKONEN 146 vastausta 23.11.2016 mennessä Suurin osa opiskelijoita Millä alalla toimit tai opiskelet? Muu kasvatusala Hoitoala Muu, mikä? Liikunta ja vapaa-aika

Lisätiedot

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI 2013 LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI RAUTALAMMIN KUNTA LIIKUNTATOIMI Liikuntakysely Rautalammin kunnan työikäisille (16-64v.) toteutettiin tammi-helmikuussa 2013. Liikuntakyselyn tavoitteena oli kartoittaa työikäisten

Lisätiedot

Nuorisotutkimus 2008

Nuorisotutkimus 2008 Nuorisotutkimus 08 Tutkimuksen taustatiedot Nuorisotutkimus tehtiin huhtikuussa 08 verkkokyselynä Tutkimus toteutettiin Elinkeinoelämän nuoriso-ohjelman alueilla Vastaajina on peruskoulun 7. 9.-luokkalaisia

Lisätiedot

Ohjelma. 0 Alustus LiVo hankkeesta sosiaaliohjauksen

Ohjelma. 0 Alustus LiVo hankkeesta sosiaaliohjauksen Foorumin tavoitteet, osallistujat ja kohderyhmä 0 Foorumiin kutsuttiin sosiaaliohjaajia ja kaikkia sosiaaliohjauksen kehittämisestä kiinnostuneita, myös kouluttajia. 0 Kutsun mukaan tavoitteena oli kokoontua

Lisätiedot

Kaivostoiminnan hyväksyttävyys paikallisyhteisöissä - vakituiset asukkaat ja loma-asukkaat

Kaivostoiminnan hyväksyttävyys paikallisyhteisöissä - vakituiset asukkaat ja loma-asukkaat Kaivostoiminnan hyväksyttävyys paikallisyhteisöissä - vakituiset asukkaat ja loma-asukkaat Ylläs Jazz-Blues seminaari 1.2.2013 Marika Kunnari Lapin yliopisto, DILACOMI-hanke Kysymyksenasettelun taustalla:

Lisätiedot

Perusterveysbarometri Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto

Perusterveysbarometri Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto Perusterveysbarometri Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto Johdanto ja keskeiset tulokset Perusterveysbarometri 2 Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto ovat toteuttaneet yhteistyössä

Lisätiedot

Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely

Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely 1. Yleistä Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely tehtiin 18.3. - 18.6.1997 välisenä aikana. Kysely tehtiin www-sivujen etusivulle sijoitetulla

Lisätiedot

Demo Pike-esiselvityksen soveltamisesta kirkonkylän kehittämiseen. Kotialue Oy / Mikko Virkamäki Puh.

Demo Pike-esiselvityksen soveltamisesta kirkonkylän kehittämiseen. Kotialue Oy / Mikko Virkamäki Puh. Demo Pike-esiselvityksen soveltamisesta kirkonkylän kehittämiseen Kotialue Oy / Mikko Virkamäki mikko.virkamaki@kotialue.fi Puh. 050 5937282 Esiselvityksen tavoite Esiselvityksen tavoitteena on löytää

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut 9.2.2015 Mikko Kesä Meiju Ahomäki Jari Holttinen YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Palveluiden käyttäjien profiili Palveluiden käyttö

Lisätiedot

Päivä Paloasemalla Kodin paloturvallisuusteemapäivä

Päivä Paloasemalla Kodin paloturvallisuusteemapäivä Päivä Paloasemalla Kodin paloturvallisuusteemapäivä SPEK - yhteenveto 10.12.2008 Mika Jäntti Päivä Paloasemalla palautekysely Päivä Paloasemalla tapahtumaan liittyi arviointi, jossa tapahtumassa mukana

Lisätiedot

JOENSUUN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET

JOENSUUN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET Kuva: Juha-Pekka Vartiainen JOENSUUN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET Lisätietoja: Hanna Herkkola, hanna.herkkola@ramboll.fi, 5 51 55 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 1. Sukupuolenne?. Ikäryhmänne

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013 Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013 Jäsentyytyväisyyskyselyn toteutus 2013 Kohderyhmän muodostivat kauppakamareiden luottamushenkilöt sekä jäsenyhteisöiden yhteyshenkilöt. Kyselyyn osallistui

Lisätiedot

SoteMaku messut

SoteMaku messut SoteMaku messut 7.12.2016 Yhteenveto kyselyyn annetuista vastauksista Koonnut hallintopäällikkö Ulla Silmäri Mistä asioista haluat lisää tietoa sote- ja maakuntauudistuksessa? las ten j a nuorten palvel

Lisätiedot

Juvan Koettu Kuntakeskusta Juvan Koettu Keskusta selvitys Raportti ja yhteenveto

Juvan Koettu Kuntakeskusta Juvan Koettu Keskusta selvitys Raportti ja yhteenveto Juvan Koettu Kuntakeskusta 2016 Juvan Koettu Keskusta selvitys Raportti ja yhteenveto 7.12.2016 Kyselyn perustiedot Kysely avattiin 25.10.2016 Muistutukset 3.11., 7.11. ja 10.11. Kysely suljettiin 11.11.

Lisätiedot

Vanhustenviikon liikuntapäivä Kuhmossa

Vanhustenviikon liikuntapäivä Kuhmossa Vanhustenviikon liikuntapäivä Kuhmossa 12.10.2012 Teema: Yhdessä vahvempia EU:n aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden teemavuosi 14.8.2013 P r o j e k t i k u v a u s / M V 1 TAUSTAA

Lisätiedot

Hollola Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Hollola Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta KUNTALAISTUTKIMUS 2015 Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Yleisiä näkemyksiä, päätöksentekoa ja osallistumista koskevat kysymykset 2015 Kyselylomakkeen kysymykset: 13-17, 24-, -,, 37 Näpäytä solua

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa 20 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 3 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014 Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset Kevät 2014 Laatukysely 2014 Rovaniemen varhaiskasvatuspalveluissa laatua arvioitiin uudistetun laatukyselyn avulla. Kyselyn uudistamisella haluttiin kohdentaa

Lisätiedot

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta A. Vastaajan taustatiedot Mikä on asemasi organisaatiossa? 1. Ylempi toimihenkilö 2. Työnjohtaja 3. Toimihenkilö 4. Työntekijä Minkä

Lisätiedot

Palautekysely CE Hki Pietari 2013 festivaalista 11.-15.2.2013

Palautekysely CE Hki Pietari 2013 festivaalista 11.-15.2.2013 Palautekysely CE Hki Pietari 2013 festivaalista 11.15.2.2013 1. Olen Opiskelija Opettaja tai muuta henkilökuntaa 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2. Sukupuoli Nainen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Lisätiedot

Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012

Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012 Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012 Reija Salovaara Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi, Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL), Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntienliitto

Lisätiedot

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Etelä-Savo Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Kesäkuu 2013 Anne Matilainen ja Tarinka Ringvall ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 029 502

Lisätiedot

KOTKAN MERIPÄIVIEN KÄVIJÄKYSELY 2015 Kotkan kulttuuriasiainkeskus

KOTKAN MERIPÄIVIEN KÄVIJÄKYSELY 2015 Kotkan kulttuuriasiainkeskus KOTKAN MERIPÄIVIEN KÄVIJÄKYSELY 2015 Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Aineiston rakenne... 3 Osallistuminen

Lisätiedot

Ikäinnovaatio 2012 2014 -hankkeen Ylä-Savon seututapaaminen 7.5.2012 Iisalmessa

Ikäinnovaatio 2012 2014 -hankkeen Ylä-Savon seututapaaminen 7.5.2012 Iisalmessa Ikäinnovaatio 2012 2014 -hankkeen Ylä-Savon seututapaaminen 7.5.2012 Iisalmessa Tilaisuuden aluksi Elsa Paronen (Ikäinnovaatio hankkeen projektipäällikkö) esitteli Ikäinnovaatio 2012-2014 hanketta ja sen

Lisätiedot

Ammattina avustaminen

Ammattina avustaminen Ammattina avustaminen Henkilökohtaisen avustajan työ työelämän tutkimuksen näkökulmasta Milja Mäkinen, YTK Henkilökohtainen avustaja Tampereen yliopiston Porin yksikkö Ammattina avustaminen 2010 - tutkimus

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 Osavuosikatsaus II SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Hallinto- ja talouspalvelut PÄÄLINJAUS/ TOT. LINJAUS TOIMENPIDE SITOVA TAVOITE MITTARI/ MITTA- RIN TAVOITE

Lisätiedot

19 Uusimaa Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

19 Uusimaa Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 19 Uusimaa 19.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 19.1. UUSIMAA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 13 kpl Taajaan asutut: 6 kpl Maaseutumaiset: 9 kpl Uusimaa on väkiluvultaan

Lisätiedot

TYÖIKÄISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä

TYÖIKÄISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä TYÖIKÄISET Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Sähköiseen kyselyyn vastasi 321 täysi-ikäistä pieksämäkeläistä, joista 67 prosenttia oli naisia ja 33 prosenttia

Lisätiedot

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 Yhteenveto: Jyväskylä 22112010 Sari Koski KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KYSELY KAUPUNGIN VIESTINNÄSTÄ Kyselytutkimukseen osallistuivat seuraavat kaupungit:

Lisätiedot

Palautetta nuortenryhmältä

Palautetta nuortenryhmältä Tuija Sane & Marjaana Hänninen Taustaa nuortenryhmästä: Tavoitteena oli koota nuortenryhmä (n. 4-5 nuorta), jolta kerätä palautetta etenkin lastensuojelun toiminnasta ja yhteistyöstä muiden tahojen kanssa.

Lisätiedot

Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä

Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 TIIVISTELMÄ... 2 1 JOHDANTO... 4 2 YRITTÄJIEN LOMAT... 6 3 KESÄTYÖNTEKIJÄT... 9 Tämän raportin ovat

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu 16 SFS ISO252 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /16 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä IROResearch

Lisätiedot

PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi

PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi Ramboll Finland Oy Knowledge taking people further PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi Porotalouskysely 13.1.2009 PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi Porotalouskysely

Lisätiedot

HARRI SAHAVIRTA Helsingin kaupunginkirjasto

HARRI SAHAVIRTA Helsingin kaupunginkirjasto HARRI SAHAVIRTA Helsingin kaupunginkirjasto 23.11.2016 Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama tutkimushanke 2016-2017 Helsingin kaupunginkirjasto hallinnoi, mukana myös Espoo, Inari, Tampere ja Vihti

Lisätiedot

Riitta Rajala

Riitta Rajala Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Huoltajat - (N = 11) Riitta Rajala 29.4.2011 Hyvä aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäjä! Opetushallitus toteutti valtakunnallisen koululaisten aamu-

Lisätiedot

KORKEAKOULUJEN IMAGO 2008 YLIOPISTOT JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Kirjekysely helmikuussa 2008 17-29-vuotiaat suomalaiset

KORKEAKOULUJEN IMAGO 2008 YLIOPISTOT JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Kirjekysely helmikuussa 2008 17-29-vuotiaat suomalaiset Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa edelleen toimittaa tai julkaista missään muodossa ilman tutkimuslaitoksen lupaa ja nimen mainitsemista.

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus

Terveyspalvelujen tulevaisuus Terveyspalvelujen tulevaisuus Kansalaisten parissa toteutetun tutkimuksen tulokset Lasipalatsi 10.12.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen kansalaisten parissa koskien terveyspalvelujen

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

Arviointi oppilaiden näkökulmasta

Arviointi oppilaiden näkökulmasta Arviointi oppilaiden näkökulmasta Raija Niemi Oppilaat vastasivat jakson päätteeksi seitsemään kysymykseen koskien ravintotiedon opiskelua terveystietojaksolla. Luokista 8 A oli työskennellyt melkein koko

Lisätiedot

Kyläkyselyn tuloksia. Pohjois-Kuru uuteen nousuun -hanke Taistelijan talo palveluyhdistys Kuva: A-P Joukanen

Kyläkyselyn tuloksia. Pohjois-Kuru uuteen nousuun -hanke Taistelijan talo palveluyhdistys Kuva: A-P Joukanen Kyläkyselyn tuloksia Pohjois-Kuru uuteen nousuun -hanke Taistelijan talo palveluyhdistys 17.2.2012 Kuva: A-P Joukanen Miten kysely tehtiin? Kysely lähetettiin sähköpostitse 50:lle ja se oli jaossa kyläkauppa

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu 1 SFS ISO22 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista 12/1 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä

Lisätiedot

Kokemuksia välittömän palautteen keräämisestä Etelä-Savon Ohjaamoissa. Mikkelissä Heikki Kantonen / TKI-asiantuntija

Kokemuksia välittömän palautteen keräämisestä Etelä-Savon Ohjaamoissa. Mikkelissä Heikki Kantonen / TKI-asiantuntija Kokemuksia välittömän palautteen keräämisestä Etelä-Savon Ohjaamoissa Mikkelissä 11.10.2016 Heikki Kantonen / TKI-asiantuntija Välittömän palautteen kerääminen Palautteen keräämisen laitteet hankittu kokeilukäyttöön

Lisätiedot

Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014

Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014 Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014 Ota kantaa Espoon päihdetilanteeseen Kyselyllä kartoitettiin Espoon asukkaiden päihteisiin, tupakkaan ja rahapeleihin liittyviä näkemyksiä ja mielipiteitä päihdehaittojen

Lisätiedot

Kuluttajien ostopäätöksiin vaikuttavat tekijät. Hannu Tuuri

Kuluttajien ostopäätöksiin vaikuttavat tekijät. Hannu Tuuri Kuluttajien ostopäätöksiin vaikuttavat tekijät Hannu Tuuri 1. JOHDANTO Tutkimus on osa Palvelevat puuyritykset hanketta, jota on rahoitettu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Kyseessä on Suomen

Lisätiedot

Susanna Kähkönen, Rovaniemen ammattikorkeakoulu Sanna Riipinen, Rovaniemen Kehitys Oy MAKUJEN LAPPI -RUOKATAPAHTUMAN OSALLISTUJIEN PALAUTE

Susanna Kähkönen, Rovaniemen ammattikorkeakoulu Sanna Riipinen, Rovaniemen Kehitys Oy MAKUJEN LAPPI -RUOKATAPAHTUMAN OSALLISTUJIEN PALAUTE 1 Susanna Kähkönen, Rovaniemen ammattikorkeakoulu Sanna Riipinen, Rovaniemen Kehitys Oy MAKUJEN LAPPI -RUOKATAPAHTUMAN OSALLISTUJIEN PALAUTE 2 1 JOHDANTO 5.-6.5.1 Rovaniemellä järjestetty MAKUJEN LAPPI

Lisätiedot

EK tutki: Osaamisvajeet ja avun tarve pk-yrityksissä. Kysely Suomen yrityskummeille

EK tutki: Osaamisvajeet ja avun tarve pk-yrityksissä. Kysely Suomen yrityskummeille EK tutki: Osaamisvajeet ja avun tarve pk-yrityksissä Kysely Suomen yrityskummeille Selvityksen aineisto Yrityskummit alueilla 45 35 3 25 15 1 5 17 Yrityskummit suuralueittain* 19 Uusimaa Etelä-Suomi Länsi-Suomi

Lisätiedot

KOKEMUKSET MONITILATOIMISTOSTA SEURANTATUTKIMUS KAHDELLA TYÖPAIKALLA

KOKEMUKSET MONITILATOIMISTOSTA SEURANTATUTKIMUS KAHDELLA TYÖPAIKALLA KOKEMUKSET MONITILATOIMISTOSTA SEURANTATUTKIMUS KAHDELLA TYÖPAIKALLA Annu Haapakangas, Valtteri Hongisto & Johanna Varjo Turun ammattikorkeakoulu annu.haapakangas@turkuamk.fi Sisäilmastoseminaari 16.3.2016,

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

KASVUKYSELYN TULOKSET

KASVUKYSELYN TULOKSET KASVUKYSELYN TULOKSET Taustaa Osana Strategiaa 2020 tukevan kasvusuunnitelman valmistelua järjestettiin lippukunnille kysely kasvua estävistä tekijöistä sekä lippukuntien hyvistä toimintatavoista. Tätä

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat 30.10.2015 Elina Antikainen 1. Ikäsi Yhteensä 34 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue (äänestysalueittain) Muut asuinalueet: Linnankoski

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Kuluttajakysely Maaliskuu 2010 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Jaana Kurjenoja Taustaa Päivämatkat ja yöpymisen Virossa

Lisätiedot

Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa

Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa Anne Ågren Suomen kielen hallintoalueen kehittäjä Heinäkuu 2014 Sisällysluettelo Tausta, tarkoitus ja toteutus Vastausprosentti Toiminnat

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Yhteenveto Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n työssäoppimiskyselystä 2008

Yhteenveto Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n työssäoppimiskyselystä 2008 Yhteenveto Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n työssäoppimiskyselystä 2008 1 Johdanto Teknologiateollisuus ry:n Tampereen alueyksikkö ja Metallityöväen Liitto ry tekivät yhteistyössä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 136

Espoon kaupunki Pöytäkirja 136 14.05.2013 Sivu 1 / 1 2320/12.01.00/2013 136 Koulukohtaisen budjetin vaikutus oppimisen ja koulunkäynnin tuen muotojen antamisen mahdollisuuksiin sekä kieli- ja kulttuuriryhmien kohdennetun resursoinnin

Lisätiedot

Nuorten vaikuttamismahdollisuudet Helsingissä

Nuorten vaikuttamismahdollisuudet Helsingissä Nuorten vaikuttamismahdollisuudet Helsingissä 25.11.2013 1 Nuoret Helsingissä Vuoden 2013 alussa 15 29-vuotiaita oli Helsingissä 135 528 eli 22 % koko Helsingin väestöstä ja 14 % koko maan samanikäisistä

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Kuntalaiskysely. Kiihtelysvaara. Pasi Saukkonen

Kuntalaiskysely. Kiihtelysvaara. Pasi Saukkonen Kuntalaiskysely Kiihtelysvaara Pasi Saukkonen 14.10.2015 116 Kiihtelysvaaralaista vastaajaa % 0 20 40 60 80 100 Kaupunkilainen vai maalainen? kaupunkilainen 3% Oletko mielestäsi sekä maalainen että kaupunkilainen

Lisätiedot