5 KAOP1110 Kauppa- ja varallisuusoikeuden 5 perusteet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "5 KAOP1110 Kauppa- ja varallisuusoikeuden 5 perusteet"

Transkriptio

1 Vastaavuustaulukot OPS ja OPS YLEISOPINNOT OPS op OPS op TTKY02 Opintojen suunnittelu, ehops ja 1 JSBY110 Opintojen suunnittelu 1 OmaOpe-tutorointi LIB1THP Tiedonhankinnan perusteet 1 LIB1THP Tiedonhankinnan perusteet 1 HYVY001 Akateeminen opiskelukyky - 2 muutakin kuin pisteitä TTKY10 Matematiikan kertauskurssi 4 JSBY1210 Matematiikan kertauskurssi 4 TTKY11 Talousmatematiikka 1 4 JSBY1220 Talousmatematiikka 1 4 TTKY12 Talousmatematiikka 2 4 JSBY1230 Talousmatematiikka 2 4 TTKY30 Taulukkolaskenta ja tietokannat 3 JSBY120 Taulukkolaskenta ja tietokannat 3 TILP10 Tilastomenetelmien peruskurssi * JSBY120 Kvantitatiiviset menetelmät ja 4* TILP30 SPSS-kurssi 2* SPSS ITKP101 Tietokone ja tietoverkot 2 ITKP101 Tietokone ja tietoverkot 2 työvälineenä työvälineenä Kauppatieteelliset yleisopinnot Kauppatieteelliset yleisopinnot KAOP110 Siviili- ja kauppaoikeuden KAOP1110 Kauppa- ja varallisuusoikeuden perusteet perusteet KTTP111 Taloustieteen peruskurssi 8 KTTP2110 Taloustieteen peruskurssi 8 YLAY00 Tuotantojohtaminen 2 Aineopintojen seminaarin johdatuskurssit Aineopintojen seminaarin johdatuskurssit TTKA840 Tiedonhankintamenetelmät 1 JSBA1120 Tiedonhankintamenetelmät 1 TTKA80 Taloustieteellinen tutkimus ja metodiopinnot JSBA1110 Metodiopinnot *aiemmin aloittaneet voivat suorittaa joko vanhan tai uuden OPSin mukaan, uudet opiskelijat suorittavat vain uuden OPSin mukaan LIIKETOIMINTAOSAAMISEN PERUSOPINNOT** OPS Op OPS Op YTPP210 Yrityksen johtamisen ja YTTP1110 Johtamisen ja johtajuuden johtajuuden perusteet perusteet YTPP230 Markkinoinnin perusteet YTTP1120 Markkinoinnin perusteet YTPP220 Laskentatoimen perusteet YTTP1130 Laskentatoimen perusteet YTPP240 Yrittäjyyden perusteet YTTP1140 Yrittäjyyden perusteet YTTP110 Viestinnän johtamisen perusteet YTPP20 Liiketoimintaosaamisen 4 YTTP110 Liiketoimintaosaamisen 3 perusteiden soveltaminen perusteiden soveltaminen In English In English YTPP211 Introduction to Management and YTTP2110 Introduction to Management and Leadership Leadership YTPP231 Introduction to Marketing YTTP2120 Introduction to Marketing YTPP221 Introduction to Accounting YTTP2130 Introduction to Accounting YTPP241 Introduction to Entrepreneurship YTTP2140 Introduction to Entrepreneurship

2 YTTP210 Introduction to Corporate Communication YTPP21 Basic Business Studies in Practice 4 YTTP210 Basic Business Studies in Practice 3 ** Uuden OPSin mukaan kokonaisuus on Kauppakorkeakoulun ja Informaatioteknologia tiedekunnan opiskelijoille 28 op ja muille 2 op (=ilman soveltavaa osuutta) JOHTAMINEN OPS Op OPS Op Pakolliset aineopinnot 22 Pakolliset aineopinnot 22 YJOA240 Henkilöstöjohtaminen YJOA2110 Henkilöstöjohtaminen YJOA320 Strategic Management YJOA3110 Strategic Management YJOA900 Aineopintojen 10 YJOA1920 Aineopintojen 10 seminaarityöskentely ja tutkielma seminaarityöskentely ja tutkielma YJOA999 Maturiteetti 0 JSBA1920 Kypsyysnäyte 0 Valinnaiset aineopinnot 13 Valinnaiset aineopinnot 14 YJOA20 Työhyvinvoinnin johtaminen YJOA2120 Työhyvinvoinnin johtaminen YJOA20 Johdon ja henkilöstön YJOA2130 Johdon ja henkilöstön kehittäminen kehittäminen YJOA210 Henkilöstön rekrytointi ja työurat 4 YJOA210 Työn ja perheen suhde (Avoin yo) 4 YJOA41 Business and Leadership Ethics YJOA2140 Business and Leadership Ethics CEMA10 Business, Society and the CEMA2110 Business, Society and the Environment Environment TTKA311 Business in Asia 4 JSBA110 Business in Asia 4 YCCA2130 Mediasuhteet YCCA2140 Sidosryhmien odotustenhallinta TTKA312 Business in Russia 4 TTKA271 Intercultural Management 4 Pakolliset syventävät opinnot Pakolliset syventävät opinnot YJOS19 Metodiopinnot YJOS1110 Metodiopinnot YJOS991 Syventävien opintojen seminaari 3 YJOS1910 Syventävien opintojen seminaari 3 YJOS990 Pro gradu tutkielma 3 YJOS1920 Pro gradu tutkielma 3 YJOS999 Maturiteetti 0 JSBS1920 Kypsyysnäyte 0 Seuraavista valittava väh. kaksi 12 Seuraavista valittava väh. kaksi 12 YJOS10 Strategia-ajattelu YJOS3110 Strategia-ajattelu YJOS20 Organization Theories YJOS4110 Organization Theories YJOS90 Ihmisten johtaminen YJOS2110 Ihmisten johtaminen YJOS10 Organisoituminen ja johtajuus YJOS4120 Organisoituminen ja johtajuus Valinnaiset 12 Valinnaiset 12 YJOS240 Oppiminen organisaatiossa YJOS4130 Oppiminen organisaatiossa YJOS27 Cases in Business Ethics YJOS4140 Cases in Business Ethics YJOS47 Työ, organisoituminen ja yhteiskunta YJOS30 Narratiivinen organisaatio- ja johtamistutkimus YJOS1120 Narratiivinen organisaatio- ja johtamistutkimus

3 YJOS0 Culture, Gender and Diversity YJOS4190 Culture, Gender and Diversity Management Management YJOS0 Business Context YJOS70 Organizational Culture YJOS4190 Culture, Gender and Diversity Management YJOS80 Näkökulmia strategiaan YJOS3120 Näkökulmia strategiaan YJOS0 Karisma eri konteksteissaan YJOS4180 Karisma eri konteksteissaan YJOS40 Muutoksen johtaminen YJOS410 Muutoksen johtaminen YJOS0 Urajohtaminen YJOS2140 Henkilöstön rekrytointi ja työurat YJOS70 International Human Resource YJOS2130 International Human Resource Management Management YJOS80 Innovaatiojohtaminen YJOS4170 Innovaatiojohtaminen YJOS410 CSR and Governance: Global and Local Perspectives JSBS110 Urheiluorganisaatioiden johtaminen JSBS7210 Opetus- ja tutkimustyössä avustaminen LASKENTATOIMI OPS op OPS op Pakolliset aineopinnot 34 Pakolliset aineopinnot 3 YLAA10 Kirjanpito ja tuloslaskenta YLAA3110 Kirjanpito ja tuloslaskenta YLAA220 Kustannuslaskenta YLAA2110 Kustannuslaskenta 7 YLAA410 Kirjanpito ja verotus YLAA3120 Kirjanpito ja verotus YLAA230 Talousjohtaminen YLAA2120 Talousjohtaminen YLAA900 Aineopintojen seminaari ja tutkielma 10 YLAA1920 Aineopintojen seminaari ja 10 tutkielma YLAA999 Maturiteetti 0 JSBA1920 Kypsyysnäyte 0 Valinnaiset aineopinnot 1 Valinnaiset aineopinnot 18 YLAA310 Tilinpäätösanalyysi ja arvonmääritys YLAA311/YLAS311 Financial statement analysis and valuation *** siirtyy saataville ainoastaan syventävän tasoisena opintojaksona YLAA420 Laskentatoimen atk-harjoitukset YLAA310 Taloushallinnon tietojärjestelmät käytännössä YLAA00 Tilintarkastuksen peruskurssi YLAA3130 Tilintarkastuksen peruskurssi YLAA120 Konsernitilinpäätös YLAA3140 Konsernitilinpäätös (vastaavuus syventävissä) YLAA4110 Corporate Finance Pakolliset syventävät opinnot 0 Pakolliset syventävät opinnot 0 YLAS90 Laskentatoimen teoria ja etiikka YLAS1110 Laskentatoimen teoria ja etiikka YLAS91 Laskentatoimen tutkimus YLAS1120 Laskentatoimen tutkimus YLAS991 Syventävien opintojen seminaari 3 YLAS1910 Syventävien opintojen seminaari 3 YLAS990 Pro gradu -tutkielma 3 YLAS1920 Pro gradu -tutkielma 3 YLAS999 Maturiteetti 0 JSBS1920 Kypsyysnäyte 0 Valinnaiset syventävät opinnot 30 Valinnaiset syventävät opinnot 30 YLAS13 IFRS-laskenta YLAS3110 Kansainvälinen tilinpäätösraportointi

4 YLAS22 Strateginen johdon laskentatoimi YLAS2110 Strateginen johdon laskentatoimi YLAS10 Tilintarkastuksen jatkokurssi YLAS3120 Tilintarkastuksen jatkokurssi YLAS2 Laskentatoimi ja tietojärjestelmät YLAS2120 Laskentatoimi ja tietojärjestelmät YLAS3 Päätöksenteon teoria YLAS2130 Päätöksenteon teoria YLAS4 Julkishallinnon laskentatoimi YLAS2140 Julkishallinnon laskentatoimi YLAS1 Social and Environmental Accounting YLAS210 Social and Environmental Accounting YLAA310 Tilinpäätösanalyysi ja arvonmääritys YLAA311/YLAS311 Financial statement analysis and valuation YLAS4120 Financial Statement Analysis and Valuation *** YLAS371 Corporate Governance YLAS4130 Corporate Governance YLAS32 Corporate Finance (vastaavuus aineopinnoissa) YLAS81 Research in Financial Analysis (opintojakso jäänyt pois opetusohjelmasta syksystä 201 alkaen) YLAS1 Advanced Auditing (opintojakso jäänyt pois opetusohjelmasta syksystä 201 alkaen) JSBS7210 Opetus- ja tutkimustyössä avustaminen *** YLAA310 Tilinpäätösanalyysi ja arvonmääritys / YLAA311 Financial statement analysis and valuation -> voi korottaa lisätehtävällä syventäväksi YLAS4120 Financial statement analysis and valuation -> ota tällöin yhteyttä opettajaan -> voi suorittaa vain joko aineopinto- tai syventävätasoisena edellisen MARKKINOINTI OPS op OPS op Pakolliset aineopinnot 22 Pakolliset aineopinnot 22 YMAA12 Markkinointitutkimus YMAA210 YMAA2110 Kuluttajakäyttäytyminen YMAA130 Asiakassuhde- ja palvelujohtaminen YMAA2120 Asiakassuhde- ja palvelujohtaminen YMAA900 Aineopintojen 10 YMAA1920 Aineopintojen seminaarityöskentely 10 seminaarityöskentely ja tutkielma ja tutkielma YMAA999 Maturiteetti 0 JSBA1920 Kypsyysnäyte 0 Valinnaiset aineopinnot 13 Valinnaiset aineopinnot 14 YMAA140 Markkinoinnin johtaminen YMAA2130 Markkinoinnin johtaminen YMAA31 International Marketing YMAA2140 International Marketing YMAA71 Tuotteistaminen ja myynti YMAA210 Tuotteistaminen ja myynti YMAA210 Markkinointitutkimus ei opetuksessa lv YMAA410 Kuluttajakäyttäytymisen perusteet YMAA2110 YMAA2170 Sosiaalinen markkinointi YCCA2130 Mediasuhteet YCCA2140 Sidosryhmien odotustenhallinta CEMA10 Business, Society and Environment CEMA2110 Business, Society and the Environment TTKA311 Business in Asia 4 ei markkinoinnin uudessa opsissa mukana

5 TTKA312 Business in Russia 4 TTKA271 Intercultural Management 4 Pakolliset syventävät opinnot 2 Pakolliset syventävät opinnot YMAS230 Metodiopinnot YMAS1110 Metodiopinnot YMAS31 Asiakkuuksien johtaminen 1) YMAS310 Kuluttajakäyttäytymisen teoriat ja YMAS2110 Kuluttajakäyttäytymisen teoriat ja tutkimus tutkimus YMAS431 Btob relationships and networks YMAS2120 B to B Relationships and Networks YMAS991 Syventävien opintojen seminaari 3 YMAS1910 Syventävien opintojen seminaari 3 YMAS99 Pro gradu -tutkielma 3 YMAS1920 Pro gradu -tutkielma 3 YMAS999 Maturiteetti 0 JSBS1920 Kypsyysnäyte 0 Valinnaiset opinnot 18 Valinnaiset opinnot 24 YMAS240 Markkinoinnin tutkimussuunnat YMAS331 Marketing channels: management 4 and relationships YMAS341 Brand management YMAS2130 Brand Management YMAS380 Hinnoittelun johtaminen YMAS2140 Hinnoittelun johtaminen YMAS390 Strategic Marketing in Retail YMAS210 Strategic Marketing in Retail YMAS210 Managing Customer Relationships 1) CEMS210 Sustainable Consumption and Marketing YCCS3110 Digital Interaction YMAS3110 Information Technology Acceptance and Digital Technology User YMAS440 Digitaalinen markkinointi 4 YMAS3130 Digital Marketing Management and Planning YMAS30 Markkinointiviestinnän johtaminen YMAS3120 Digital Marketing Communications YMAS3140 Digital Marketing in Action 8 JSBS110 Urheiluorganisaatioiden johtaminen JSBS7210 Opetus- ja tutkimustyössä avustaminen YMAS0 Vastuullinen markkinointi 4 CEMS210 Sustainable Consumption and Marketing YRIS41 Innovative marketing 4 YRIS2430 Innovative Marketing 1) toisiaan vastaavat opintojaksot TALOUSTIEDE OPS op OPS op Pakolliset perus- ja aineopinnot 71 Pakolliset perus- ja aineopinnot 4 KTPP111 Taloustieteen peruskurssi 8 KTTP2110 Taloustieteen peruskurssi 8 KTTP122 Suomen talous ja talouspolitiikka 4 KTTP2120 Suomen talous ja talouspolitiikka KTTP320 Johdatus rahoitukseen 2) 8 KTTA10 Mikrotaloustiede I 8 KTTA210 Mikrotaloustiede I 8 KTTA10 Makrotaloustiede I 8 KTTA210 Makrotaloustiede I 8 KTTA210 Matemaattinen taloustiede KTTA1110 Matemaattinen taloustiede I KTTA20 Ekonometria I 8 KTTA1120 Ekonometrian johdantokurssi 8 KTTA410 Aluetaloustiede I 3)

6 KTTA11 Työmarkkinat I 4) KTTA991 Aineopintojen seminaari 2 KTTA1910 Aineopintojen seminaari 2 KTTA990 Aineopintojen tutkielma 10 KTTA1920 Aineopintojen tutkielma 10 KTTA180 Maturiteetti 0 JSBA1920 Kypsyysnäyte 0 Valinnaiset 11 Valinnaiset 2 KTTP4110 Johdatus rahoitukseen 2) 8 KTTP330 Rahoitusmarkkinat ja instituutiot KTTP4120 Rahoitusmarkkinat ja -instituutiot KTTP710 Julkistalouden perusteet KTTP3110 Julkistalouden perusteet KTTP80 Koulutuksen talous KTTP3210 Koulutuksen talous KTTA33 Sijoittaminen ja rahoitusvaateiden KTTA4130 Sijoittaminen ja rahoitusvaateiden hinnoittelu hinnoittelu KTTA3410 Kaupunki- ja aluetalous 3) KTTA310 Työmarkkinat 4) KTTA20 Kansainvälisen kaupan teoriat KTTA4140 Kansainvälinen kauppa KTTA310 Terveystaloustiede KTTP720 Oppihistoria KTTA24 Strategisen päätöksenteon taloustiede KTTA730 Ympäristötaloustiede KTTA287 Applied Time Series Analysis for Finance and Macroeconomics KTTA740 Harjoittelu 3-12 JSBA7110 Työharjoittelu kotimaassa - 1 Pakolliset syventävät opinnot, yleinen Pakolliset syventävät opinnot suuntautumisvaihtoehto KTTS1 Syventävä mikrotaloustiede I KTTS2110 Mikrotaloustieteellinen politiikkaanalyysi ja sääntelyn taloustiede KTTS17 Syventävä mikrotaloustiede II KTTS2120 Strateginen vuorovaikutus, kilpailu ja hinnoittelu KTTS1 Syventävä makrotaloustiede I KTTS2130 Suhdannevaihteluiden teoria ja sovellukset KTTS17 Syventävä makrotaloustiede II KTTS2140 Kasvuteoria ja sovellukset KTTS220 Matemaattinen taloustiede II 8 KTTS1110 Matemaattinen taloustiede II 8 KTTS991 Syventävien opintojen seminaari 2 KTTS1910 Syventävien opintojen seminaari 2 KTTS990 Pro gradu -tutkielma 3 KTTS1920 Pro gradu -tutkielma 3 KTTS999 Maturiteetti 0 JSBS1920 Kypsyysnäyte 0 Valinnaiset syventävät opinnot, yleinen 2 Valinnaiset syventävät opinnot 1 suuntautumisvaihtoehto KTTS3110 Talouspolitiikan analyysi KTTS20 Ekonometria II KTTS3120 Soveltava mikroekonometria KTTS3210 Koulutuksen talous KTTS430 Aluetaloustiede II KTTS3410 Kaupunki- ja aluetalouden rakenteet ja kehittäminen KTTS21 Työmarkkinat II KTTS310 Työmarkkinat ja talouspolitiiikka KTTS310 Terveystaloustiede KTTS311 Principles of Banking KTTS4110 Principles of Banking KTTS24 Strategisen päätöksenteon taloustiede

7 KTTS287 Applied Time Series Analysis for Finance and Macroeconomics/ alkaen KTTS288 Applied Time Series Analysis for Financial Economics KTTS29 Methods in Macroeconomics (opetuksessa syksystä 201 lähtien, lukuvuonna op:n laajuinen) KTTS330 Advanced Financial Economics / alkaen KTTS333 Investment and Asset Pricing KTTS4120 Applied Time Series Analysis for Financial Economics - KTTS4130 Investments and Asset Pricing KTTS3 Derivatives KTTS4140 Derivatives KTTS390 Rahoituksen erityiskysymyksiä II 4 KTTS31 Työmarkkinoiden ja aluetalouksien erityisteemoja KTTS31 Economics of Exchange Rates KTTS4170 Economics of Exchange Rates KTTS31 International Finance KTTS410 International Finance KTTS32 Behavioral Finance KTTS410 Behavioral Finance KTTS4180 Macroprudential Policy and Financial Stability JSBS7210 Opetus- ja tutkimustyössä avustaminen 2), 3) ja 4) toisiaan vastaavat opintojaksot

8 Master s Degree Program in Banking and International Finance (BIF) Courses in Curriculum cr Courses in Curriculum cr KTTS311 Principles of Banking KTTS4110 Principles of Banking KTTS288 Applied Time Series Analysis for Financial Economics KTTS4120 Applied Time Series Analysis for Financial Economics KTTS333 Investment and Asset Pricing KTTS4130 Investments and Asset Pricing KTTS3 Derivatives KTTS4140 Derivatives KTTS31 International Finance KTTS410 International Finance YLAS32 Corporate Finance YLAS4110 Corporate Finance YLAS311 Financial Statement Analysis and Valuation YLAS4120 Financial Statement Analysis and Valuation KTTS991 Master Level Research Tutorial 3 KTTS1930 Master Level Research Tutorial 3 KTTS990 Master s Thesis 3 KTTS1940 Master s Thesis 3 KTTS999 Maturity Examination 0 JSBS1940 Maturity Test 0 KTTS32 Behavioral Finance KTTS410 Behavioral Finance KTTS31 Economics of Exchange Rates KTTS4170 Economics of Exchange Rates YLAS371 Corporate Governance YLAS4130 Corporate Governance YRIS72 Management Accounting 4 No equivalence NEW KTTS4180 Macroprudential Policy and Financial Stability NEW YLAS3110 International Financial Reporting

9 Master s Degree Program in Corporate Environmental Management (CEM) Courses in Curriculum cr Courses in Curriculum cr TTKY111 Orientation to JSBE Master s programs CEMA10 Business, society and the environment 1 JSBY210 Introduction to Master s programs CEMA2110 Business, society and the environment 1 CEMS210 Material flow management CEMS2120 Material flow management CEMS220 Material flow management, computer demos 3 CEMS2180 Material flow management, computer demos 3 CEMS230 Managing a green organization CEMS2130 Managing a green organization CEMS240 Corporate environmental management, project work of internship CEMS2140 Corporate environmental management, project work of internship CEMS20 Corporate environmental strategy and marketing CEMS210 Corporate Strategies for Sustainable Business CEMS320 Motivating Sustainable Consumption 3 CEMS210 Sustainable Consumption and Marketing CEMS20 Environmental management in networks CEMS2170 Environmental management in stakeholder networks CEMS270 Climate business No equivalence NEW CEMS2110 Sustainable transition and business NEW JSBS1110 Research methodology 3 CEMS991 Master Level Research Tutorial 3 CEMS1930 Master Level Research Tutorial 3 CEMS990 Master s Thesis 3 CEMS1940 Master s Thesis 3 CEMS999 Maturity Examination 0 JSBS1940 Maturity Test 0

10 Master s Degree Program in International Business and Entrepreneurship (IBE) Courses in Curriculum cr Courses in Curriculum cr TTKY111 Orientation to JSBE Master s programs Entrepreneurship 1 JSBY210 Introduction to Master s programs Entrepreneurship 1 YRIS01 Theories of entrepreneurship YRIS2310 Entrepreneurship Research YRIS02 Entrepreneurial Behaviour and Competence YRIS30 Family Business YRIS2320 Entrepreneurial Behaviour and Competence YRIS220 Family Business YRIS1 Strategic and entrepreneurial leadership International business No equivalence International business YRIS11 International Business 4 YRIS2110 International Business YRIS12 Internationalization of SMEs 4 YRIS2120 International Entrepreneurship YRIS31 Global Economy 4 HISA11 Global Economic History 4 Strategy YRIS21 Competitive Strategy Strategy 4 YRIS2210 Competitive and Organizational Strategy YRIS22 Organizational Design 4 No equivalence YRIS1 Strategic Management of Technology and Innovation Business skills 4 YRIS2220 Strategic Management of Technology and Innovation Business skills YRIS41 Innovative marketing YRIS2430 Innovative Marketing YRIS81 Venture lab YRIS2410 Venture Lab YRIS71 Finance for Business No equivalence YRIS72 Management Accounting 4 No equivalence YRIS92 Business Analysis 4 YRIS2420 Financial and Strategic Analysis Research skills Research skills YRIS91 Research Methodology JSBS1110 Research Methodology 4 YRIS97 Master s Seminar 3 YRIS1930 Master Level Research Tutorial 3 YRIS990 Master s Thesis 3 YRIS1940 Master s Thesis 3 YRIS99 Maturity Examination 0 JSBS1940 Maturity Test 0

LIB1THP Tiedonhankinnan perusteet 1 LIB1THP Tiedonhankinnan perusteet 1 HYVY001 Akateeminen opiskelukyky - muutakin kuin pisteitä

LIB1THP Tiedonhankinnan perusteet 1 LIB1THP Tiedonhankinnan perusteet 1 HYVY001 Akateeminen opiskelukyky - muutakin kuin pisteitä Vastaavuustaulukot OPS 2013-2017 ja OPS 2017-2020 YLEISOPINNOT OPS 2013-17 op OPS 2017-20 op TTKY02 Opintojen suunnittelu, ehops ja 1 JSBY110 Opintojen suunnittelu 1 OmaOpe-tutorointi LIB1THP Tiedonhankinnan

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA ,

OPETUSSUUNNITELMA , Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu OPINTO-OPAS 2013-2016 JA 2016-2017 Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun opinto-opas vuosille 2013-2016 sekä 2016-2017. Opetussuunnitelma lukuvuodeksi 2016-2017

Lisätiedot

https://www.jyu.fi/jsbe/opiskelu/opintojen-tueksi/manual/ops1316/referencemanual-all-...

https://www.jyu.fi/jsbe/opiskelu/opintojen-tueksi/manual/ops1316/referencemanual-all-... Sivu 1/90 Etusivu > Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu > Opiskelu > Ohjeita opiskeluun etapiolta - opintojen tueksi > Ohjekirjat > Opinto-opas 2013-2016 Opinto-opas 2013-2016 Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

Alla olevassa listassa on esitetty 2005 2008 ja 2008 2010 opetussuunnitelmien opintojaksojen vastaavuudet.

Alla olevassa listassa on esitetty 2005 2008 ja 2008 2010 opetussuunnitelmien opintojaksojen vastaavuudet. Alla olevassa listassa on esitetty 2005 2008 ja 2008 2010 opetussuunnitelmien opintojaksojen vastaavuudet. Vanhat suoritukset käyvät 2008 2010 opetussuunnitelman mukaisiin opintokokonaisuuksiin vastaavina

Lisätiedot

Viestinnän johtamisen (YCC) siirtymäkauden opetussuunnitelma sekä syventävien opintojaksojen vastaavuudet yhteisöviestinnän (YVI) ja viestinnän

Viestinnän johtamisen (YCC) siirtymäkauden opetussuunnitelma sekä syventävien opintojaksojen vastaavuudet yhteisöviestinnän (YVI) ja viestinnän Viestinnän johtamisen (YCC) siirtymäkauden etussuunnitelma sekä syventävien intojaksojen vastaavuudet yhteisöviestinnän (YVI) ja viestinnän johtamisen (YCC) välillä Siirtymävaihe Viestinnän johtaminen

Lisätiedot

OPS MUUTOKSET YLEISESTI JA OPPIAINEITTAIN

OPS MUUTOKSET YLEISESTI JA OPPIAINEITTAIN OPS MUUTOKSET YLEISESTI JA OPPIAINEITTAIN Kauppakorkeakoulussa on laadittu uusi opetussuunnitelma kaudelle 2017-2020. Suunnittelutyötä on tehty yliopistotason yleisten linjausten, meneillään olevan akkreditointiprosessin

Lisätiedot

PERUS- JA AINEOPINTOKOKONASUUKSIEN SUORITTAMINEN 2005 2008 VAATIMUSTEN MUKAISESTI

PERUS- JA AINEOPINTOKOKONASUUKSIEN SUORITTAMINEN 2005 2008 VAATIMUSTEN MUKAISESTI PERUS- JA AINEOPINTOKOKONASUUKSIEN SUORITTAMINEN 2005 2008 VAATIMUSTEN MUKAISESTI Aiempina vuosina opintonsa aloittaneet opiskelijat voivat suorittaa aineopinnot johtamisesta, laskentatoimesta, markkinoinnista

Lisätiedot

Bachelor level exams by date in Otaniemi

Bachelor level exams by date in Otaniemi Bachelor level exams by date in Otaniemi 2015-2016 (VT1 means that the place of the exam will be announced later) YOU FIND INFORMATION ABOUT THE PLACE OF THE EXAM IN OTAKAARI 1 U-WING LOBBY (M DOOR) Day

Lisätiedot

Bachelor level exams by subject in Otaniemi

Bachelor level exams by subject in Otaniemi Bachelor level exams by subject in Otaniemi 2015-2016 (VT1 means that the place of the exam will be announced later) YOU FIND INFORMATION ABOUT THE PLACE OF THE EXAM IN OTAKAARI 1 U-WING LOBBY (M DOOR)

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖT MAISTERIN TUTKINNON KOULUTUSOHJELMAN OPINNOISSA LUKUVUONNA

SIIRTYMÄSÄÄNNÖT MAISTERIN TUTKINNON KOULUTUSOHJELMAN OPINNOISSA LUKUVUONNA SIIRTYMÄSÄÄNNÖT MAISTERIN TUTKINNON KOULUTUSOHJELMAN OPINNOISSA LUKUVUONNA 2013 2014 KOULUTUSOHJELMAN OPINTOJEN laajuus on 84 opintopistettä, josta syventävien opintojen laajuus on vähintään 66 opintopistettä,

Lisätiedot

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon muutokseen liittyvät siirtymäsäännökset alkaen.

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon muutokseen liittyvät siirtymäsäännökset alkaen. Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon muutokseen liittyvät siirtymäsäännökset. Kauppatieteiden kandidaatin tutkintorakenne muuttuu 1.8.2016. Opiskelija voi siirtyä suorittamaan KTK-tutkinnon etussuunnitelmien

Lisätiedot

Wed :00-12:00 21C00250 OrganisaatiokäyttäytyminenT01 43 Wed :00-12:00 21C00250 OrganisaatiokäyttäytyminenT02 51

Wed :00-12:00 21C00250 OrganisaatiokäyttäytyminenT01 43 Wed :00-12:00 21C00250 OrganisaatiokäyttäytyminenT02 51 Day Date Time Course code and name Tentti/Vk Week Bachelor level exams by subject Thu 08.09.16 16:00-19:00 21A00110 Johtamisen perusteet T03 36 Tue 04.04.17 09:00-12:00 21A00110 Johtamisen perusteet T01

Lisätiedot

Kuukaudet. Kuukaudet

Kuukaudet. Kuukaudet Sivu järjestys aineittain Ajalta.. -.. Kauppa- Ja Taloustieteellisiä Yleis- Sekä Muita Opintoja 0 A0 D000 D0 E0 Taitosalkku; Perustyövälineohjelmat Johtamistaitojen sosiaalipsykologiaa Social Psychology

Lisätiedot

Kuukaudet. Kuukaudet

Kuukaudet. Kuukaudet Sivu järjestys aineittain Ajalta.. -..0 Kauppa- Ja Taloustieteellisiä Yleis- Sekä Muita Opintoja 0 0A0 0D000 0D00 0E00 Taitosalkku; Perustyövälineohjelmat Johtamistaitojen sosiaalipsykologiaa Social Psychology

Lisätiedot

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty 8.8.2011 1(7) TU-91 STRATEGINEN JOHTAMINEN Korvattava Korvaava Korvaava Korvaava Korvaava TU-91.100C Avoin koodi strategian ja kansainvälisen

Lisätiedot

Kauppatieteellisen tiedekunnan opintojaksot lv Opintojaksot lv Tiedekunnan yhteiset

Kauppatieteellisen tiedekunnan opintojaksot lv Opintojaksot lv Tiedekunnan yhteiset 9.5.2011 Kauppatieteellisen tiedekunnan opintojaksot lv. 2010-2011 Opintojaksot lv. 2011-2012 Tiedekunnan yhteiset Uusi nro Uusi nimi/ korvaava kurssi tutkintorakenteessa Op AA10A0001 Johdatus kauppatieteiden

Lisätiedot

LTY KAUPPATIETEIDEN OSASTO OPINTOJAKSOMUUTOKSET LV Kirsti Tiainen

LTY KAUPPATIETEIDEN OSASTO OPINTOJAKSOMUUTOKSET LV Kirsti Tiainen LTY KAUPPATIETEIDEN OSASTO OPINTOJAKSOMUUTOKSET LV. 2007 2008 Kirsti Tiainen 10.04.2007 POISTUVAT OPINTOJAKSOT Ka6520250 Sijoitusteoria 7 op Ka6520350 Emerging Market Finance 4 op/ Ka6520600 International

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMAUUDISTUS Uuden opetussuunnitelman vaikutukset ennen aloittaneisiin opiskelijoihin

KOULUTUSOHJELMAUUDISTUS Uuden opetussuunnitelman vaikutukset ennen aloittaneisiin opiskelijoihin 1 Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Koulutusdekaani Pauliina Ulkuniemi Päivitetty 14.9.2015 KOULUTUSOHJELMAUUDISTUS Uuden opetussuunnitelman vaikutukset ennen 1.8.2014 aloittaneisiin opiskelijoihin *Muutokset

Lisätiedot

Koulutusohjelmauudistus Uuden opetussuunnitelman (2014 2015) vaikutukset ennen 1.8.2014 aloittaneisiin opiskelijoihin

Koulutusohjelmauudistus Uuden opetussuunnitelman (2014 2015) vaikutukset ennen 1.8.2014 aloittaneisiin opiskelijoihin Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Koulutusdekaani Pauliina Ulkuniemi 12.8.2014 Koulutusohjelmauudistus Uuden opetussuunnitelman (2014 2015) vaikutukset ennen 1.8.2014 aloittaneisiin opiskelijoihin *Muutokset

Lisätiedot

Kuulustelija(t) Huikku Jari Liski Matti. Vilmunen Jouko Airio Hannele Huvitus Mari Peltonen Berit Airio Hannele. Kuulustelija(t)

Kuulustelija(t) Huikku Jari Liski Matti. Vilmunen Jouko Airio Hannele Huvitus Mari Peltonen Berit Airio Hannele. Kuulustelija(t) Sivu 1 järjestys päivittäin MA 24.08.2015 22E12000 31C01300 31E00600 72A00100 72B00202 Laskentatoimi: Capital Budgeting Taloustiede: Energy and Environmental Economics Taloustiede: Open Economy Macroeconomics

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAOSAAJA 2020 +

LIIKETOIMINTAOSAAJA 2020 + LIIKETOIMINTAOSAAJA 2020 + 21.10.2008/ilta Tradenomi 210 op Tuloksellisen oppimisen ja ammatillisen kasvun prosessi 1. vuosi 2. vuosi 3. ja 4. vuosi suunnittelijaksi ja käynnistäjäksi 58 op analysoijaksi

Lisätiedot

LIITE. Tietokone työvälineenä 3 op: word, excel, powerpoint, unix Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistymisopinnot 10 op

LIITE. Tietokone työvälineenä 3 op: word, excel, powerpoint, unix Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistymisopinnot 10 op Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto (180 op) / ALUETIEDE Aluetieteen pääaineopinnot 82 op: Aluetieteen perusteet 5 op Julkinen johtaminen 5 op Oikeus yhteiskunnassa 5 op Hyvinvointipalvelujen hallinto

Lisätiedot

SIIRTYMÄOHJEET UUSIIN OPETUSSUUNNITELMIIN

SIIRTYMÄOHJEET UUSIIN OPETUSSUUNNITELMIIN SIIRTYMÄOHJEET UUSIIN OPETUSSUUNNITELMIIN Pääaineen opinnot Pääaineen opinnot suoritetaan pääsääntöisesti uusien tutkintorakenteiden mukaisesti. Jo suoritetut pääaineiden opinnot korvaavat uusien tutkintorakenteiden

Lisätiedot

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikan sivuainekokonaisuudet Matematiikasta voi suorittaa 25, 60 ja 120 opintopisteen opintokokonaisuudet. Matematiikan 25 op:n opintokokonaisuus Pakolliset

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

LIIKETALOUS, AVOIN AMK/PÄIVÄOPINNOT 12.6.2013 OPINTOTARJONTA LV 2013 2014

LIIKETALOUS, AVOIN AMK/PÄIVÄOPINNOT 12.6.2013 OPINTOTARJONTA LV 2013 2014 LIIKETALOUS, AVOIN AMK/PÄIVÄOPINNOT 12.6.2013 OPINTOTARJONTA LV 2013 2014 Opintojaksot jakautuvat syys- ja kevätlukukausille. Käytä opintojakso- ja toteutuskoodeja ilmoittautuessasi opintojaksoille. Perusopinnot

Lisätiedot

Kuulustelija(t) Huikku Jari Liski Matti. Vilmunen Jouko Hekkala Riitta Salovaara Antti Airio Hannele Huvitus Mari Peltonen Berit Airio Hannele

Kuulustelija(t) Huikku Jari Liski Matti. Vilmunen Jouko Hekkala Riitta Salovaara Antti Airio Hannele Huvitus Mari Peltonen Berit Airio Hannele Sivu 1 järjestys päivittäin MA 24.08.2015 22E12000 31C01300 31E00600 37C00200 72A00100 72B00202 Laskentatoimi: Capital Budgeting Taloustiede: Energy and Environmental Economics Taloustiede: Open Economy

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ 1 (9) JOHTAMISKORKEAKOULU Huom.! Päivitetty 19.12.2013 SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ talousjohtamisen opintosuunta (oppiaineet finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi

Lisätiedot

Avoimen yliopiston väylään vaadittavat 90 op voidaan koostaa monella tavalla. Seuraavaksi on esitetty muutamia esimerkkejä:

Avoimen yliopiston väylään vaadittavat 90 op voidaan koostaa monella tavalla. Seuraavaksi on esitetty muutamia esimerkkejä: Avoimen yliopiston väylään vaadittavat 90 op voidaan koostaa monella tavalla. Seuraavaksi on esitetty muutamia esimerkkejä: KAUPPAKORKEAKOULUN VÄYLÄPAKETTIESIMERKKI 1 Esimerkissä pääaineena johtaminen

Lisätiedot

1. KAUPPAKORKEAKOULUN TUTKINNOT JA OPPIAINEET

1. KAUPPAKORKEAKOULUN TUTKINNOT JA OPPIAINEET Opinto-opas 2010-2013 Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Jyväskylän yliopisto - Univers... Page 1 of 128 https://www.jyu.fi/jsbe/opiskelu/opintojen-tueksi/manual/opas1013/referencemanual-all-pages

Lisätiedot

Visualisointi informaatioverkostojen 2011-2012. Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatioverkostojen 2011-2012. Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatioverkostojen opinto-oppaasta 2011-2012 Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö

Lisätiedot

Jos haluat osallistua opintojaksolle, joka toteutetaan päivällä, tai ei ole avoimen AMKin tarjonnassa mainittu, ota yhteys

Jos haluat osallistua opintojaksolle, joka toteutetaan päivällä, tai ei ole avoimen AMKin tarjonnassa mainittu, ota yhteys Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ja matkailun ala Jos haluat osallistua opintojaksolle, joka toteutetaan llä, tai ei ole avoimen AMKin tarjonnassa mainittu, ota yhteys susanna.linko@lamk.fi Opintojaksojen

Lisätiedot

JKK/TALOUSTIEDE: Tutkintorakenneuudistus / Siirtymäsäännökset

JKK/TALOUSTIEDE: Tutkintorakenneuudistus / Siirtymäsäännökset JKK/TALOUSTIEDE: Tutkintorakenneuudistus 2012 2015 / Siirtymäsäännökset VALINTA VANHOJEN JA UUSIEN VAATIMUSTEN VÄLILLÄ... 1 UUDISTUKSEN VAIKUTUKSET TALOUSTIETEEN OPINNOISSA... 1 MUUTOKSET MUISSA PAKOLLISISSA

Lisätiedot

jyväskylän yliopisto Taloustieteiden tiedekunnan opinto-opas

jyväskylän yliopisto Taloustieteiden tiedekunnan opinto-opas jyväskylän yliopisto Taloustieteiden tiedekunnan opinto-opas 2008 2009 2009 2010 Jyväskylän yliopisto Taloustieteiden tiedekunta taitto: PIGME ISSN 1457-0742 Otavan Kirjapaino Oy Keuruu 2008 Sisällys A

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

Taloustieteen opintosuunta JKK, Tampereen yliopisto

Taloustieteen opintosuunta JKK, Tampereen yliopisto Info uusille opiskelijoille 1.10.2012 korjattu versio Taloustieteen opintosuunta JKK, Tampereen yliopisto Lisätietoa: http://www.uta.fi/jkk/kat/opintosuunnat/tal.html Voit myös kysyä taloustieteen opinnoista

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO OPPAIDEN ja VÄLILLÄ

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO OPPAIDEN ja VÄLILLÄ SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO OPPAIDEN 2012 2015 ja 2005 2012 VÄLILLÄ Siirtymäsäännökset ovat pääasiassa tarkoitettu vuonna 2005 2011 aloittaneille opiskelijoille. Tätä aiemmin aloittaneita opiskelijoita kehotetaan

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15 / Opintojaksot oppiaineittain ok 16.4.14

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15 / Opintojaksot oppiaineittain ok 16.4.14 HTK 180 op / ALUETIEDE Aluetieteen pääaineopinnot 73 op: ALUE2021 Aluetalous ja liikennejärjestelmät 5 op ALUE2017 Aluekehittämisen ammatilliset käytännöt 5 op ALUE2018 Luonto, yhteiskunta ja ympäristönsuojelu

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAT 2007-08

OPETUSSUUNNITELMAT 2007-08 OPETUSSUUNNITELMAT 2007-08 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI, 210 OP PAKOLLISET PERUSOPINNOT 60 op Op.jaksokoodi Opintokokonaisuudet op 1.vuosi 2.vuosi JBA1010 Johdatus

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot /

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 27.8.2013 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain 11042014 Julkaisufoorumin päivitysten vuoksi tasoluokka kannattaa aina tarkistaa julkaisufoorumin julkaisukanavan haku -sivulta: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php?lang

Lisätiedot

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty TU-22 TEOLLISUUSTALOUS

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty TU-22 TEOLLISUUSTALOUS Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty 8.8.2011 TU-22 TEOLLISUUSTALOUS Korvattava Korvaava Korvaava Korvaava Korvaava Korvaava 1 TU-0.1100 Johdatus tieteenfilosofiaan 3op TU-0.3100

Lisätiedot

KEMIANTEKNIIKAN DI-OHJELMA MASTER S DEGREE PROGRAMMES IN CHEMICAL ENGINEERING 2014-

KEMIANTEKNIIKAN DI-OHJELMA MASTER S DEGREE PROGRAMMES IN CHEMICAL ENGINEERING 2014- KEMIANTEKNIIKAN DI-OHJELMA 2014- MASTER S DEGREE PROGRAMMES IN CHEMICAL ENGINEERING 2014- Tuomo Sainio Head of Degree Programmes Room: 2117D Tel.: 040-3578683 E-mail: tuomo.sainio@lut.fi THESIS 30 cr 120

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, YHTEISKUNTAPOLITIIKAN OPINTOSUUNTA. 60 op. 15 op

YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, YHTEISKUNTAPOLITIIKAN OPINTOSUUNTA. 60 op. 15 op 1 VASTAAVUUSTAULUKOT YHTEISKUNTAPOLITIIKKA AINEOPINNOT UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, YHTEISKUNTAPOLITIIKAN OPINTOSUUNTA OPS 2017-2020 OPS 2014-2017

Lisätiedot

AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN LAITOKSET JA OPPIAINEET

AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN LAITOKSET JA OPPIAINEET YLEISTÄ AALTO-YLIOPISTO KAUPPAKORKEAKOULU AVOIN YLIOPISTO, MIKKELI Aalto-yliopisto on Helsingin kauppakorkeakoulun, Taideteollisen korkeakoulun ja Teknillisen korkeakoulun muodostama uusi yliopisto. Aalto-yliopisto

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteen tutkintovaatimukset

Tietojenkäsittelytieteen tutkintovaatimukset Tietojenkäsittelytieteen tutkintovaatimukset Näiden tutkintovaatimusten mukaan opiskelevat lukuvuonna 2006 2007 opintonsa aloittaneet opiskelijat sekä uuteen tutkintojärjestelmään lukuvuoden 2005 2006

Lisätiedot

Faculty of Economics and Administration

Faculty of Economics and Administration Faculty of Economics and Administration in Finnish: Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta Bachelor of Administrative Sciences Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto Major subjects: Administrative Science

Lisätiedot

Erikoistumisaluevalinta 2015

Erikoistumisaluevalinta 2015 Erikoistumisaluevalinta 2015 Marja Elonheimo marja.elonheimo@aalto.fi 15.4.2015 Esityksen sisältö Erikoistumisaluevalintaprosessi yleisesti, aikataulu Valintaperusteet, lykkäys ja erikoistumisalueiden

Lisätiedot

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus Page 1 of 5 Finanssi- ja talousasiantuntijan ko Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelmaan hyväksytään vuosittain 40 opiskelijaa. Koulutuksesta valmistutaan tradenomiksi. Tradenomin tutkintoon

Lisätiedot

KUULUSTELUJÄRJESTYS AVOIMEN YLIOPISTON JÄRJESTÄMIEN KURSSIEN TENTIT

KUULUSTELUJÄRJESTYS AVOIMEN YLIOPISTON JÄRJESTÄMIEN KURSSIEN TENTIT KUULUSTELUJÄRJESTYS 2016 2017 21.11.2016 Kuulustelujen salit ilmoitetaan kauppakorkeakoulun pääaulan ilmoitustaululla n. tuntia ennen kuulustelun alkua. Ilmoittautuminen kuulusteluihin tehdään viimeistään

Lisätiedot

Yrityksen taloustieteiden kandidaattiohjelma, viestinnän johtamisen opintosuunta

Yrityksen taloustieteiden kandidaattiohjelma, viestinnän johtamisen opintosuunta Jyväskylän yliopisto Yrityksen taloustieteiden kandidaattiohjelma, viestinnän johtamisen opintosuunta Opetussuunnitelman voimassaoloaika 1.8.2017-31.7.2020 Tutkinnon taso Kandidaatin tutkinto Laajuus (op)

Lisätiedot

KUULUSTELUJÄRJESTYS AVOIMEN YLIOPISTON JÄRJESTÄMIEN KURSSIEN TENTIT

KUULUSTELUJÄRJESTYS AVOIMEN YLIOPISTON JÄRJESTÄMIEN KURSSIEN TENTIT KUULUSTELUJÄRJESTYS 2016 2017 28.10.2016 Kuulustelujen salit ilmoitetaan kauppakorkeakoulun pääaulan ilmoitustaululla n. tuntia ennen kuulustelun alkua. Ilmoittautuminen kuulusteluihin tehdään viimeistään

Lisätiedot

KUULUSTELUJÄRJESTYS AVOIMEN YLIOPISTON JÄRJESTÄMIEN KURSSIEN TENTIT

KUULUSTELUJÄRJESTYS AVOIMEN YLIOPISTON JÄRJESTÄMIEN KURSSIEN TENTIT KUULUSTELUJÄRJESTYS 2016 2017 2.5.2017 Kuulustelujen salit ilmoitetaan kauppakorkeakoulun pääaulan ilmoitustaululla n. tuntia ennen kuulustelun alkua. Ilmoittautuminen kuulusteluihin tehdään viimeistään

Lisätiedot

A YHTEISET OPINNOT. Sisältö OPETUSOHJELMA MAANTIETEET JA YMPÄRISTÖPOLITIIKKA

A YHTEISET OPINNOT. Sisältö OPETUSOHJELMA MAANTIETEET JA YMPÄRISTÖPOLITIIKKA 1 OPETUSOHJELMA MAANTIETEET JA YMPÄRISTÖPOLITIIKKA 2014-2015 Sisältö A YHTEISET OPINNOT... 1 ALOITUSOPINNOT... 1 METODIOPINNOT... 1 MAANTIETEIDEN JA YMPÄRISTÖPOLITIIKAN PERUSOPINNOT (5116090)... 2 MAANTIETEEN

Lisätiedot

FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Humanistinen osasto/suomen kieli ja kulttuuritieteet

FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Humanistinen osasto/suomen kieli ja kulttuuritieteet Avoin yliopisto OPETUSTARJONTA 1 (5) ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON AVOIMEN YLIOPISTON OPETUSTARJONTA YHTEISTYÖOPPILAITOKSILLE Oppiaineet tiedekunnittain ja laitoksittain p= perusopinnot a=aineopinnot s=syventävät

Lisätiedot

KUULUSTELUJÄRJESTYS 2015 2016 28.9.2015 AVOIMEN YLIOPISTON JÄRJESTÄMIEN KURSSIEN TENTIT

KUULUSTELUJÄRJESTYS 2015 2016 28.9.2015 AVOIMEN YLIOPISTON JÄRJESTÄMIEN KURSSIEN TENTIT KUULUSTELUJÄRJESTYS 2015 2016 28.9.2015 Kuulustelujen salit ilmoitetaan kauppakorkeakoulun pääaulan ilmoitustaululla n. tuntia ennen kuulustelun alkua. Ilmoittautuminen kuulusteluihin tehdään viimeistään

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN ja VÄLILLÄ

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN ja VÄLILLÄ 1 / 8 JOHTAMISKORKEAKOULU päivitetty 21.8.2013 SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ Siirtymäsäännökset on pääasiassa tarkoitettu vuonna 2008 2011 aloittaneille opiskelijoille.

Lisätiedot

Monitieteiset ympäristöopinnot, kurssitarjonta

Monitieteiset ympäristöopinnot, kurssitarjonta Monitieteiset ympäristöopinnot, kurssitarjonta 2015-16 Luettelo kursseista, jotka ovat tarjolla lukuvuoden 2015-16 aikana. Tähdellä merkityt ovat pakollisia 25 op perusopintokokonaisuudessa (3120100).

Lisätiedot

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2 1 TIETOJA AIEMPIEN VUOSIEN OPINTOJAKSOISTA Informaatiotutkimuksen opintojaksot 2015-2016 Opintosuunnitelman uudistuksen myötä erityisesti perus- ja aineopinnot ovat muuttuneet (opintojaksojen nimet ja

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv / Opintojaksot oppiaineittain ok

Hallintotieteiden opinto-opas lkv / Opintojaksot oppiaineittain ok HTK 180 op / ALUETIEDE Aluetieteen pääaineopinnot 73 op: ALUE2021 Aluetalous ja liikennejärjestelmät 5 op ALUE2017 Aluekehittämisen ammatilliset käytännöt 5 op ALUE2018 Luonto, yhteiskunta ja ympäristönsuojelu

Lisätiedot

1 KAUPPATIETEELLISET TUTKINNOT

1 KAUPPATIETEELLISET TUTKINNOT 1 (12) Tullessaan valituksi ns. perustason opiskelijavalinnassa opiskelija saa oikeuden suorittaa kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon (alempi korkeakoulututkinto) ja kauppatieteiden maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Visualisointi informaatioverkostojen Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatioverkostojen Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatioverkostojen opinto-oppaasta 2008-2009 Opintoneuvoja Teemu Meronen 29.10.2008 (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö (30

Lisätiedot

Korvaavuustaulukot Valtio-oppi

Korvaavuustaulukot Valtio-oppi Korvaavuustaulukot Valtio-oppi Uuteen tutkintorakenteeseen vaihtava opiskelija Perusopinnot POLPOP00 Politiikan tutkimuksen perusopinnot POLPOP01 Kansainvälisen politiikan johdantokurssi * POLPOP02 Valtio-opin

Lisätiedot

UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, SOSIOLOGIAN OPINTOSUUNTA. 60 op. 15 op

UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, SOSIOLOGIAN OPINTOSUUNTA. 60 op. 15 op 1 VASTAAVUUSTAULUKOT SOSIOLOGIA AINEOPINNOT UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, SOSIOLOGIAN OPINTOSUUNTA OPS 217-22 OPS 214-217 Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

LIIKETALOUS, ILTASOVELLUS 19.6.2012 OPINTOTARJONTA 2012-2013

LIIKETALOUS, ILTASOVELLUS 19.6.2012 OPINTOTARJONTA 2012-2013 LIIKETALOUS, ILTASOVELLUS 19.6.2012 OPINTOTARJONTA 2012-2013 Opintojaksot sijoittuvat lukuvuoden aikana neljälle periodille. Käytä opintojakso- ja toteutuskoodeja ilmoittautuessasi opintojaksoille. Oikeus

Lisätiedot

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2 1 TIETOJA AIEMPIEN VUOSIEN OPINTOJAKSOISTA Informaatiotutkimuksen opintojaksot 2016-2017 Opintosuunnitelman uudistuksen myötä erityisesti perus- ja aineopinnot ovat muuttuneet (opintojaksojen nimet ja

Lisätiedot

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto 1 (12) Itä-Suomen yliopisto Kauppatieteiden laitos lukuvuodet 2014 2016 Tässä on lyhyesti kerrottuna kauppatieteiden laitoksella tarjolla olevat kauppatieteiden kandidaatin ja kauppatieteiden maisterin

Lisätiedot

Opintojaksojen muutokset / vastaavuudet (päivitetty 15.8.2014/UT) Yhteiset opinnot:

Opintojaksojen muutokset / vastaavuudet (päivitetty 15.8.2014/UT) Yhteiset opinnot: Liite Yhteiset innot: Opintojaksojen muutokset / vastaavuudet (päivitetty 15.8.2014/UT) Kaikissa pääaineissa ovat seuraavat pakolliset kauppa- ja taloustieteen yhteiset innot (23 ): Orientoituminen yliisto-iskeluun

Lisätiedot

T307 Tuotantotalouden laitos Korvaavuusluettelo, päivitetty

T307 Tuotantotalouden laitos Korvaavuusluettelo, päivitetty T307 Tuotantotalouden laitos Korvaavuusluettelo, päivitetty 8.7.2013 EDELTÄJÄT A) TU-91.126 Strategic Management in the Telecom Industry B) S-38.001 Telecommunications Forum (min. 2 ov) korvaava kurssi

Lisätiedot

HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma LuK -tutkintoon

HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma LuK -tutkintoon JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Matematiikan ja tilastotieteen laitos Tilastotiede HOPS - Tilastotiede HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma LuK -tutkintoon Nimi: Syntymäaika: Ammatti ja urasuunnitelmat: Muuta:

Lisätiedot

Siirtyminen TS2005:stä TS2013:een

Siirtyminen TS2005:stä TS2013:een Siirtyminen TS2005:stä TS2013:een 1. HENKILÖTIEDOT * Etunimi Sukunimi Opiskelijanumero Sähköposti 2. KOULUTUSOHJELMA JA SEN ERIKOISTUMISALUE * Opiskelija siirtyy aina koulutusohjelmaansa vastaavalle erikoistumisalueelle.

Lisätiedot

Opintojen vastaavuudet (ohjeellinen)

Opintojen vastaavuudet (ohjeellinen) Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet Opintojen vastaavuudet (ohjeellinen) päivitetty 30.6.2015/mrv lkv 2014-15 muutokset / lkv 2015-16 muutokset ORIENTOIVAT OPINNOT, YLEISOPINNOT, VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT

Lisätiedot

KUULUSTELUJÄRJESTYS 2015 2016 20.11.2015 AVOIMEN YLIOPISTON JÄRJESTÄMIEN KURSSIEN TENTIT

KUULUSTELUJÄRJESTYS 2015 2016 20.11.2015 AVOIMEN YLIOPISTON JÄRJESTÄMIEN KURSSIEN TENTIT KUULUSTELUJÄRJESTYS 2015 2016 20.11.2015 Kuulustelujen salit ilmoitetaan kauppakorkeakoulun pääaulan ilmoitustaululla n. tuntia ennen kuulustelun alkua. Ilmoittautuminen kuulusteluihin tehdään viimeistään

Lisätiedot

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty 8.8.2011

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty 8.8.2011 Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty 8.8.2011 1(9) TU-53 TYÖPSYKOLOGIA JA JOHTAMINEN Korvattava Korvaava Korvaava Korvaava Korvaava Korvaava Tuo-53.106 Työpsykologian perusopintojakso

Lisätiedot

Juha Tervala Materiaali:

Juha Tervala Materiaali: Juha Tervala 13.6.2017 Materiaali: http://blogs.helsinki.fi/jtervala/taloustieteen-kandiohjelma/ Iso pyörä on Helsingin yliopiston koulutusohjelmauudistus, jonka tavoitteena on aito kolmiportaisuus: ensin

Lisätiedot

Master s Thesis opinnäytetyön tuki Industrial Management Master s -ohjelmassa. TkT Marjatta Huhta, Metropolia

Master s Thesis opinnäytetyön tuki Industrial Management Master s -ohjelmassa. TkT Marjatta Huhta, Metropolia Master s Thesis opinnäytetyön tuki Industrial Management Master s -ohjelmassa TkT Marjatta Huhta, Metropolia 1 Esityksen sisältö Master s in Industrial Management ohjelman kokonaisuus, tavoitteet ja rakenne

Lisätiedot

UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, FILOSOFIAN OPINTOSUUNTA. 60 op

UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, FILOSOFIAN OPINTOSUUNTA. 60 op 1 VASTAAVUUSTAULUKOT FILOSOFIA AINEOPINNOT UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, FILOSOFIAN OPINTOSUUNTA OPS 2017-2020 OPS 2014-2017 Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Master s Programme in Building Technology Rakennustekniikka Byggteknik

Master s Programme in Building Technology Rakennustekniikka Byggteknik Master s Programme in Building Technology Rakennustekniikka Byggteknik Maisteriohjelma Building Technology, Rakennustekniikka, Byggteknik Yhteiset Syventävät Vapaasti valittavat Diplomityö 30 op Pääaine

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tuotantotalouden kandidaattivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tuotantotalouden pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Lahden ammattikorkeakoulu Lahti University of Applied Sciences Liiketalouden ja matkailun ala Faculty of Business and Hospitality Management

Lahden ammattikorkeakoulu Lahti University of Applied Sciences Liiketalouden ja matkailun ala Faculty of Business and Hospitality Management Lahden ammattikorkeakoulu Lahti University of Applied Sciences Liiketalouden ja matkailun ala Faculty of Business and Hospitality Management Jos haluat osallistua opintojaksolle, joka toteutetaan päivällä,

Lisätiedot

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology TSSH-HEnet 9.2.2006: Kansainvälistyvä opetussuunnitelma CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology Elina Orava Kv-asiain suunnittelija Tietotekniikan osasto Lähtökohtia Kansainvälistymisen

Lisätiedot

60 op. STOA2001 Sosiaaliset ongelmat ja eriarvoisuus 5 STOA094 Sosiaalisten ongelmien teoreettisia jäsennyksiä

60 op. STOA2001 Sosiaaliset ongelmat ja eriarvoisuus 5 STOA094 Sosiaalisten ongelmien teoreettisia jäsennyksiä 1 VASTAAVUUSTAULUKOT SOSIAALITYÖN AINEOPINNOT UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE SOSIAALITYÖN AINEOPINNOT OPS 2017-2020 OPS 2014-2017 Sosiaalityön aineopinnot 60 op Sosiaalityön toimintaympäristö

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN OPS

TIETOTEKNIIKAN OPS TIETOTEKNIIKAN OPS 2017-2020 Infotilaisuus nykyisille opiskelijoille Raino Mäkinen, Sanna Mönkölä & Ilona Lapinkylä OPS-infon sisältö OPS 2017-2020 mikä, miksi? Miten uusi eroaa nykyisistä ja vanhoista?

Lisätiedot

Muutokset HTK-/HTM tutkintoihin: HTK-tutkinnon yleisistä oikeusjärjestysopinnoista poistuu opintojakso Lainsäädäntötutkimuksen

Muutokset HTK-/HTM tutkintoihin: HTK-tutkinnon yleisistä oikeusjärjestysopinnoista poistuu opintojakso Lainsäädäntötutkimuksen Oikeustieteiden laitos 29.6.2016 KESKEISET MUUTOKSET OIKEUSTIETEIDEN LAITOKSEN OPETUSSUUNNITELMAAN LV. 2016 2017 Muutokset tutkintorakenteissa ja pääaineissa Muutokset HTK-/HTM tutkintoihin: HTK-tutkinnon

Lisätiedot

RANS0002 P2. Phonetics and Pronunciation (Fonetiikka ja ääntäminen), O, 2 ECTS. RANS0010 P3. Translation Exercise (Käännösharjoitukset) s, O, 3 ECTS

RANS0002 P2. Phonetics and Pronunciation (Fonetiikka ja ääntäminen), O, 2 ECTS. RANS0010 P3. Translation Exercise (Käännösharjoitukset) s, O, 3 ECTS FRENCH Curriculum of the academic year 2013-2014 BASIC STUDIES (First year, French Studies and French Translation and Interpreting) 25 ECTS, O = Obligatory RANS0001 P1. French Grammar (Kielioppi), O, 4

Lisätiedot

KUULUSTELUJÄRJESTYS AVOIMEN YLIOPISTON JÄRJESTÄMIEN KURSSIEN TENTIT

KUULUSTELUJÄRJESTYS AVOIMEN YLIOPISTON JÄRJESTÄMIEN KURSSIEN TENTIT KUULUSTELUJÄRJESTYS 2016 2017 12.9.2016 Kuulustelujen salit ilmoitetaan kauppakorkeakoulun pääaulan ilmoitustaululla n. tuntia ennen kuulustelun alkua. Ilmoittautuminen kuulusteluihin tehdään viimeistään

Lisätiedot

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta 2009-2010 Opintoneuvoja Teemu Meronen 10.9.2009 (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö

Lisätiedot

Poistuvat kurssit ja korvaavuudet (RRT ja YYT)

Poistuvat kurssit ja korvaavuudet (RRT ja YYT) Poistuvat kurssit ja korvaavuudet 2016-2017 (RRT ja YYT) Rakenne- ja rakennustuotantotekniikka Rak-43.3001 Rakennuksen rungon suunnittelu I CIV-E1030 Fundamentals of Structural Design Rak-43.3111 Prestressed

Lisätiedot

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineen esittely

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineen esittely Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen esittely Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen opiskelijat käyvät sekä markkinoinnin että kansainvälisen liiketoiminnan

Lisätiedot

Vastaavuustaulukot aiemmin aloittaneille eli siirtymäsäännöt

Vastaavuustaulukot aiemmin aloittaneille eli siirtymäsäännöt Vastaavuustaulukot aiemmin aloittaneille eli siirtymäsäännöt 2017-20 Poliittinen historia & talous- ja sosiaalihistoria Ohjeet siitä, miten aiemmin aloittaneet opiskelijat suorittavat tutkintoaan, jos

Lisätiedot

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS PL 4600, 90014 Oulun yliopisto p. 029 448 2920 http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/ HOPS henkilökohtainen opintosuunnitelma Pelkkää KTM-tutkintoa suorittamaan siirtyvät opiskelijat Nimi: Opiskelijanumero:

Lisätiedot

Kurssin koodi ja nimi Ryhmä Päivä Aika Sali Luennoitsija Viikot

Kurssin koodi ja nimi Ryhmä Päivä Aika Sali Luennoitsija Viikot Kurssin koodi ja nimi Ryhmä Päivä Aika Sali Luennoitsija Viikot TARKISTA PÄIVITETTY TIETO AINA WEBOODISTA! 20A00510 Opinnot haltuun L01 Ke 13:15-15:00 U2 Marja Elonheimo 38-42 20A00510 Opinnot haltuun

Lisätiedot

Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi?

Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi? Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi? Uudet tutkintovaatimukset tulevat voimaan 1.8.12. Lue, miten jatkat opintojasi.

Lisätiedot

Yrityksen taloustieteiden maisteriohjelma, viestinnän johtamisen opintosuunta

Yrityksen taloustieteiden maisteriohjelma, viestinnän johtamisen opintosuunta Jyväskylän yliopisto Yrityksen taloustieteiden maisteriohjelma, viestinnän johtamisen opintosuunta Opetussuunnitelman voimassaoloaika 1.8.2017 31.7.2020 Tutkinnon taso Maisterin tutkinto Laajuus (op) 120

Lisätiedot

Yhteiskuntapolitiikan vastaavuustaulukko ( ) asti)

Yhteiskuntapolitiikan vastaavuustaulukko ( ) asti) Yhteiskuntapolitiikan vastaavuustaulukko 1.8.2014 (14..2014) 2011-2014 (voimassa op 2014-2017 (voimassa op Huom. 31.7.2014 asti) 1.8.2014 alkaen) Perusopinnot (73018) 2 Perusopinnot 2 Mikäli kokonaisuuden

Lisätiedot

Kanditason opetus Otaniemessä 2015-16

Kanditason opetus Otaniemessä 2015-16 Kanditason opetus Otaniemessä 2015-16 HUOM! Muutama kandikurssi Töölössä Kurssin koodi ja nimi Ryhmä Päivä Aika Sali Luennoitsija Viikot 20A00510 Opinnot haltuun L01 Ma 09:15-16:00 M Marja Elonheimo 36

Lisätiedot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot Rakennustekniikka 14. TIETOJOHTAMINEN 14.1. Tavoitteet 163 on koulutusohjelma, joka on suunniteltu vastaamaan tietoteknisen, taloudellisen sekä viestinnällisen johtamisen haasteisiin. Tietojohtamisen opinnot

Lisätiedot

Vapaavalintaisiin opintoihin tai sivuaineisiin on löydettävissä opintoja etäsuoritusmahdollisuudella Avoimen yliopiston kautta.

Vapaavalintaisiin opintoihin tai sivuaineisiin on löydettävissä opintoja etäsuoritusmahdollisuudella Avoimen yliopiston kautta. Teologian tutkinnon rakenne ja ohjeellinen suoritusjärjestys suuntautumisvaihtoehdoittain Avoimen yliopiston kautta tutkintotavoitteisesti opiskeleville Turkoosilla värillä merkityt opintojaksot on mahdollista

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot Yleisopinnot STAT1020 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op TITE1022 Tietokone työvälineenä 3 op LIIK1200 Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistyminen 10 op OPIS0033 Harjoittelu 5 op Tilastotieteen

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKKA 2012-2013 Koodi Vanha opintojakso op ov Vastuuhenkilö LV 2011-2012 vastaavat opinnot tai korvaava suoritustapa TTE.

TIETOTEKNIIKKA 2012-2013 Koodi Vanha opintojakso op ov Vastuuhenkilö LV 2011-2012 vastaavat opinnot tai korvaava suoritustapa TTE. TIETOTEKNIIKKA 2012-2013 Koodi Vanha opintojakso op ov Vastuuhenkilö LV 2011-2012 vastaavat opinnot tai korvaava suoritustapa TTE.344 Agenttipohjainen tietojenkäsittely 3 Ei voi suorittaa, tilalle jokin

Lisätiedot