Opintojen vastaavuudet (ohjeellinen)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opintojen vastaavuudet (ohjeellinen)"

Transkriptio

1 Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet Opintojen vastaavuudet (ohjeellinen) päivitetty /mrv lkv muutokset / lkv muutokset ORIENTOIVAT OPINNOT, YLEISOPINNOT, VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT YMS. Johdatus yliopisto-opiskeluun 2 op (OPIS0006) HOPS (HTK) 1 op (OPIS0017) Tiedonhankintataidot 1 1 op (OPIS0002) Johdatus yliopisto-opiskeluun 2 op (OPIS0006) HOPS (HTK) 1 op (OPIS0017) HTK-tutkinto: Tiedonhankintataidot 1 1 op (OPIS0002) Tiedonhankintataidot 2 1 op (OPIS0004) Tiedonhankintataidot 2 1 op (OPIS0004) suoritetaan osana kandidaattiseminaaria Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op (LIIK1200) Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op (LIIK1200) pakollinen lkv ja sen jälkeen aloittaneille. Liiketoimintaosaamisen osion (5 op) voi suorittaa: LIIK1200 tai taloustieteen (KANS) tai liiketaloustieteen opintojakso (JOHT/LASK/MARK) Tilastotieteen johdantokurssi 5 op (STAT1020) Tilastotieteen johdantokurssi 5 op (STAT1020) Tietokone työvälineenä 3 op (TITE1022) Tietokone työvälineenä 3 op (TITE1022) mikäli opiskelija on aloittanut opintonsa ennen lkv , tulee hänen suorittaa myös TITE1021 Tietojenkäsittelyn teoriaosuus 2 op => TITE1020 Tietojenkäsittely 5 op Pääainekohtainen harjoittelu (aineopintotasoinen) Kansainvälistymisopinnot 10 op Harjoittelu (HTK) 5 op (OPIS0033) Äidinkieli 5 op Äidinkieli 5 op suomen tai ruotsin kieli Toinen kotimainen kieli 5 op Toinen kotimainen kieli 5 op ruotsin tai suomen kieli Vieras kieli 5 op Vieras kieli 5 op ei alkeis/täydennyskursseja HTM-tutkinto: pakollinen lkv aloittaville, muille suositellaan pakollinen lkv aloittaville, lkv ja sitä aiemmin aloittaneilla harjoittelu merkitään osaksi pääainetta aloitusvuoden opetussuunnitelmien mukaisesti (ALUE2007, HALL2004, JOIK2010, SOTE2004) HOPS (HTM) 1 op (OPIS0018) HOPS (HTM) 1 op (OPIS0018) jos opiskelija valittu suoraan maisteriopintoihin Pääainekohtainen harjoittelu (vap.val. syventävä) Harjoittelu (HTM) 5 op (OPIS0034) vapaavalintainen; merkitään HTM-tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin Tieteellinen kirjoittaminen 5 op Suoritetaan joko suomen tai englannin kielellä riippuen Englannin tieteell. kirjoittaminen 5 op (yksi jakso) lkv gradun kirjoituskielestä (KSUO9211 / KENG9212) lukien, aik. KENG op & KENG op

2 HALLINTOTIETEIDEN PERUSOPINNOT Hallinto-osaaminen lkv Opintojakso lkv lukien Lisätietoja Yhteiskunnan alueellinen organisoituminen 5 op Aluetieteen perusteet 5 op (ALUE1007) (ALUE1001) Hallinto ja johtaminen 5 op (HALL1001) Julkinen johtaminen 5 op (HALL1010) Julkisoikeus osana Suomen oikeusjärjestystä 5 op Oikeus yhteiskunnassa 5 op (JOIK1012) (JOIK1001) Palvelut ja hyvinvointi 5 op (SOTE1001) Hyvinvointipalvelujen hallinto 5 op (SOTE1006) Filosofian perusteet 5 op (FILO1001) Julkisen taloushallinnon perusteet 5 op (HALL1011 => FIHA1001) JULKISEN TOIMINNAN PERUSTEET -OPINTOKOKONAISUUS Opintojaksot lkv lukien Aluekehittämisen monitasoinen järjestelmä 5 op (ALUE1008) Esimiestyö ja johtajuus 5 op (HALL1007) Hallinto ja oikeus 5 op (JOIK1013) Hyvinvointipalvelut uudistuvassa toim.ympäristössä 5 op (SOTE1007) Filosofian perusteet 5 op (FILO1001) koodimuutos lkv : FIHA1001 Lisätietoja Tilalle: FILO1005 Etiikka ja yhteiskuntafilosofia 5 op

3 ALUETIETEEN OPINNOT Yhteiskunnan alueellinen organisoituminen 5 op (ALUE1001) Aluetieteen perusteet 5 op (ALUE1007) Aluetalouden rakenteet 5 op (ALUE1002) Aluetalous ja liikennejärjestelmät 7 op (ALUE2015) Liikennejärjestelmät ja logistiikka 5 op (ALUE1003) Luonto, yhteiskunta ja ympäristönsuojelu 5 op (ALUE1006) Luonto, yhteiskunta ja ympäristönsuojelu 5 op (ALUE2018) jakso osa hallintotieteiden perusopintoja Laajuus- ja koodimuutos lkv : ALUE2021 Aluetalous ja liikennejärjestelmät 5 op Eurooppa 5 op (ALUE1005) Eurooppa 5 op (ALUE2019) Lkv : jakso poistettu opetussuunnitelmista. Aluekehittäminen 8 op (ALUE2002) Aluekehittämisen monitas. järjestelmä 5 op (ALUE1008) jakso osa julkisen toiminnan perusteet -kokonaisuutta Aluekehittämisen ammatilliset käytännöt 5 op (ALUE2017) Yritys, alue ja kansainvälistyminen 6 op (ALUE2004) Yritys, alue ja kansainvälistyminen 5 op (ALUE2016) Poliittinen maantiede 5 op (ALUE2003) Väestön ja kulttuurien maantiede 5 op (ALUE2005) Poliittinen maantiede 5 op (ALUE2003) Väestön ja kulttuurien maantiede 5 op (ALUE2005) Lkv : jakso poistettu opetussuunnitelmista. Opetussuunnitelmissa taas lkv lukien. Nimimuutos lkv : ALUE2005 Kulttuuri- ja väestömaantiede 5 op Matkailun perusteet ja tutkimus 5 op (ALUE2006) Matkailun perusteet ja tutkimus 5 op (ALUE2006) Lkv : jakso poistettu opetussuunnitelmista Regional Development Policies 5 op (ALUE2020) Uusi jakso: ALUE2022 Aluekehittämisen kompleksisuus 5 op Aluetutkimuksen menetelmät 8 op (ALUE2012) Tutkimusmenetelmät 5 op (HALL2024) MapInfo-osuus jaksossa Aluetutkimuksen mahd. puuttuva harj.työ palautettava viim ! Tilastollinen tietojenkäsittely SPSS 5 op (STAT2100) menetelmät GIS-perusteet ja kartografia 5 op (ALUE2014) GIS-perusteet ja kartografia 5 op (ALUE3017) Tutkimuksen tekemisen perusteet 3 op (ALUE2013) Aluetieteen metodologia 3 op (ALUE3014) Aluetalouden tutkimuksen teoriaperintö ja nykysuuntauksia 10 op (ALUE3012) Aluetieteen erikoiskurssi 5 op (ALUE3003) Tutkimuksen tekeminen käytännössä 3 op (ALUE3020) Aluetieteen metodologia 3 op (ALUE3014) Aluetalouden tutkimuksen teoriaperintö ja nykysuuntauksia 10 op (ALUE3012) Aluetieteen erikoiskurssi 5 op (ALUE3003) Tasomuutos lkv : ALUE2013 Tutkimuksen tekeminen käytännössä 3 op (jakso aineopintoihin). Nimimuutos lkv : Tutkimus käytännössä (ALUE2013, 3 op)

4 Aluekehittäjän ammatilliset käytännöt 12 op (ALUE3013) Aluekehittämisen kenttäkurssi 10 op (ALUE3015) Aluetutkimuksen menetelmät 5 op (ALUE3016) Transnational Learning and Regional Development 10 op (ALUE3018) Alueellinen ja paikallinen kehitys 10 op (ALUE3019)

5 JULKISJOHTAMISEN OPINNOT Hallinto ja johtaminen 5 op (HALL1001) Julkinen johtaminen 5 op (HALL1010) jakso osa hallintotieteiden perusopintoja Eurooppahallinto 5 op (HALL1008) Eurooppahallinto 5 op (HALL2019) Lkv : jakso poistettu opetussuunnitelmista Julkisorganisaatioiden talouden perusteet 5 op (HALL1009) Julkisen taloushallinnon perusteet 5 op (HALL1011 => FIHA1001) jakso osa hallintotieteiden perusopintoja Markkinaehtoisuus hallinnossa ja palveluissa 5 op (HALL1006) Julkisen toiminnan ulkoistaminen 5 op (HALL2018) Esimiestyö ja johtajuus 5 op (HALL1007) Esimiestyö ja johtajuus 5 op (HALL1007) jakso osa julkisen toiminnan perusteet -kokonaisuutta. Hallintotieteellinen tutkimus 8 op (HALL2001) Palvelujohtaminen 6 op (HALL2014) Johtamisen etiikka 5 op (HALL2015) Human Resource Mgmt in the Public Sector 8 op (HALL2016) Talous julkisjoht. välineenä 8 op (HALL2017) Comparative Public Policy and Adminin. 10 op (HALL2009) Vertailu tutkielman menetelmänä 10 op (HALL3001) Julkinen johtaminen syventäen 10 op (HALL3002) Managerial Decisions 7 op (HALL3017) Public Ethics 8 op (HALL3011) Julkisen ja yksityisen kumppanuus 5 op (HALL2022) Tutkimusmenetelmät 5 op (HALL2024) Tilastollinen tietojenkäsittely SPSS 5 op (STAT2100) Palvelujohtaminen ja kehittäminen 6 op (HALL2020) Johtamisen etiikka 5 op (HALL2015) Public Human Resource Management 6 op (HALL2023) Talous johtamisen välineenä 5 op (HALL2021) Government and Management 10 op (HALL2026) Vertailu tutkimustapana ja uudistamiskeinona 6 op (HALL3019) Julkinen johtaminen syventäen 8 op (HALL3020) Culture and Management 5 op (HALL3018) Public Ethics 8 op (HALL3011) Kehittäminen ja konsultointi 6 op (HALL3021) Vuorovaikutteinen johtaminen 6 op (HALL3022) Lkv : jakso poistettu opetussuunnitelmista Lkv uusi jakso: HALL2028 Eettisten dilemmojen casekurssi 5 op Lkv uusi jakso: HALL2029 Manageriaalinen päätöksenteko ja strategiat julkisella sektorilla 5 op Lkv uusi jakso: HALL2030 Managing Hybridity 5 op Lkv : jakso poistettu opetussuunnitelmista Lkv : HALL2031 Government and Management 5 op (laajuusmuutos) Vapaavalintaisia opintojaksoja: HALL2025 Näkökulmia julkiseen valtaan ja yhteiskuntaan 5 op, HALL2027 Comparative Public Administration 5 op Contemporary Public Management 8 op (HALL3023)

6 JULKISOIKEUDEN OPINNOT Julkisoikeus osana Suomen oikeusjärjestystä 5 op Oikeus yhteiskunnassa 5 op (JOIK1012) (JOIK1001) jakso osa hallintotieteiden perusopintoja Hallinto-oikeus I 5 op (JOIK1010) Hallinto ja oikeus 5 op (JOIK1013) jakso osa julkisen toiminnan perusteet -kokonaisuutta Hallinto-oikeus II 3 op (JOIK1011) Oikeussuoja hallinnossa 5 op (JOIK2020) perusopinnoista aineopintoihin / Op:t 3 op => 5 op Kunnallisoikeus 6 op (JOIK1008) Kunnallisoikeus 6 op (JOIK2021) tasomuutos: perusopinnoista aineopintoihin Virkamiesoikeus 5 op (JOIK1005) / Henkilöstöoikeus 6 op (TOIK2030) Henkilöstöoikeus 6 op (JOIK2022) joik-jakso = toik-jakso Oikeudellisen tiedon haku 1 op (JOIK1007) Oikeudellisen tiedon haku 1 op (JOIK2019) tasomuutos: perusopinnoista aineopintoihin Perus- ja ihmisoikeudet 5 op (JOIK2014) Perus- ja ihmisoikeudet 5 op (JOIK2014) Kansainvälinen oikeus 6 op (JOIK2003) Kansainvälinen oikeus/public Int. Law 6 op (JOIK2003) Lkv : jakso poistettu opetussuunnitelmista Ympäristöoikeus 6 op (JOIK2004) Sosiaali- ja terveysoikeus 6 op (JOIK2005) Organisaatio-oikeus 6 op (TOIK1011) Markkinaoikeus 7 op (TOIK2039) Sopimusoikeus 6 op (TOIK1009) Vero-oikeus 6 op (TOIK1012) Oikeusteoria 6 op (JOIK2016) Eurooppalainen julkisoikeus 5 op (JOIK2013) Ympäristöoikeus 6 op (JOIK2004) Sosiaali- ja terveysoikeus 6 op (JOIK2005) Organisaatio-oikeus 6 op (TOIK1011) Markkinaoikeus 7 op (TOIK2039) Sopimusoikeus 6 op (TOIK1009) / lukien: Sopimus- ja korvausoikeus 6 op (TOIK1009) Vero-oikeus 6 op (TOIK1012) Oikeusteoria 6 op (JOIK2016) Eurooppalainen julkisoikeus 5 op (JOIK3015) Julkisten varojen käytön oik. per. 6 op (JOIK2017) Julkisten varojen käyttö 5 op (JOIK3016) Hallintolainkäytön oikeustapausanal.kurssi 8 op (JOIK3001) Hallintolainkäytön oikeustapausanal.kurssi 6 op (JOIK3017/3018) Oikeuden systematiikka ja oikeustiede 6 op (TOIK3010) Oikeuden systematiikka ja oikeustiede 6 op (JOIK3023) joik-jakso = toik-jakso Oikeusvertailu 5 op (JOIK3012) Oikeussosiologia 5 op (JOIK3013) Oikeustapausanalyysi 6 op (TOIK3017) Talousoikeudell. ratk.toiminta 6 op (TOIK3011) Hallinto-oikeuden syventävät opinnot 8 op (JOIK3003) Perus- ja ihmisoikeuksien syv. opinnot 5 op (JOIK3010) Syventävä teemakurssi 5 op (JOIK3011) Oikeusvertailu/Comparative Law 5 op (JOIK3012) Oikeussosiologia 5 op (JOIK3013) Oikeustapausanalyysi 6 op (TOIK3017) => poistuu lkv lukien! Perus- ja ihmisoikeuksien syv. opinnot 5 op (JOIK3019/3020) Syventävä teemakurssi 5 op (JOIK3021/3022) Voi suorittaa: JOIK3021 Syventävä teemakurssi: hallintooikeuden erityiskysymykset (5 op)

7 SOSIAALI- JA TERVEYSHALLINTOTIETEEN OPINNOT Palvelut ja hyvinvointi 5 op (SOTE1001) Hyvinvointipalvelujen hallinto 5 op (SOTE1006) jakso osa hallintotieteiden perusopintoja Sosiaali- ja terveysjärjestelmät 6 op (SOTE1005) Hyvinvointipalvelut uudistuvassa toim.ympäristössä 5 op (SOTE1007) jakso osa julkisen toiminnan perusteet -kokonaisuutta Yhteistyö sosiaali- ja terveyssektorilla 7 op (SOTE1003) Sosiaali- ja terveysalan organisatoriset haasteet 6 op (SOTE2009) Lkv : jakso poistettu opetussuunnitelmista Strategiset toimintatavat ja johtaminen 7 op (SOTE1004) Strategiset toimintatavat sosiaali- ja terv.palveluissa 6 op (SOTE2008) Nimimuutos lkv : SOTE2008 Vintagesta moderniin johtamiseen 6 op Demokratia ja asiakkuus hyvinvointiyhteiskunnassa 6 op (SOTE2010) Nimimuutos lkv : SOTE2010 Ihmisen ääni hyvinvointiyhteiskunnassa 6 op Laatu ja osallisuus 8 op (SOTE2001) Laatu ja vaikuttavuus 6 op (SOTE2013) Lkv : jakso poistettu opetussuunnitelmista Hankintaosaaminen ja yrittäjyys hyvinv.palv. 7 op Hyvinvoinnin yrittäjyys 8 op (SOTE2002) (SOTE2011) Sosiaali- ja terveysjohtaminen 6 op (SOTE2003) Hyvinvointipalveluiden taloudelliset per. 6 op (SOTE2007) Hallintotieteellinen tutkimus 8 op (HALL2001) Arviointi johtamisen välineenä 8 op (SOTE3001) Kompleksisuusajattelu sos.terv.hall.tieteessä 6 op (SOTE3008) Johtaminen ja työhyvinvointi 8 op (SOTE3009) Kehittämistyö ja projektien hallinta 8 op (SOTE3010) Vertailu tutkielman menetelmänä 10 op (HALL3001) Sosiaali- ja terveystalous 6 op (SOTE2012) Tutkimusmenetelmät 5 op (HALL2024) Tilastollinen tietojenkäsittely SPSS 5 op (STAT2100) Sosiaali- ja terv.huollon org. kv. kontekstissa 6 op (SOTE3012) Arviointi demokratian ja johtamisen välineenä 6 op (SOTE3013) Deliberatiiv. hallinta ja kompleksisuus hyvinv.yht.k. 6 op (SOTE3014) Hyvinvointijohtaminen 6 op (SOTE3015) Projekti-innovaatiot käytännön uudistajina 6 op (SOTE3016) Vertailu tutkimustapana ja uudistamiskeinona 6 op (HALL3019) Lkv uusi jakso: SOTE2015 Hyvinvointipeli - julkisen ja yksityisen rajapinnalla 6 op Lkv : SOTE2014 Talous ja vaikuttavuus 6 op Lkv : jakso poistettu opetussuunnitelmista Lkv : jakso poistettu opetussuunnitelmista Nimimuutos lkv : SOTE3014 Johtajana kaaoksen reunalla 6 op Nimimuutos lkv : SOTE3015 Hyvinvointi- ja henkilöstöjohtaminen 6 op Lkv uusi jakso: SOTE3017 Sosiaali- ja terveysjärjestelmien tulevaisuus 6 op Lkv uusi jakso: SOTE3018 Johtamisen taloudelliset reunaehdot 6 op

OPINTO-OPAS 2012-2013

OPINTO-OPAS 2012-2013 OPINTO-OPAS 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO Opinto-oppaan käyttäjälle... 5 Vaasan yliopisto... 5 Kauppatieteellinen tiedekunta... 6 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 6 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat...

Lisätiedot

Opinto-opas 2009 2010

Opinto-opas 2009 2010 Opinto-opas 2009 2010 Vaasan yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Postiosoite: PL 700, 65101 VAASA Käyntiosoite: Wolffintie 34, 65200 VAASA Puhelinvaihde (06) 324 811 Telekopio (06) 324 8179 http://www.uwasa.fi/opiskelu/oppaat/

Lisätiedot

Sosiaalitieteiden opintoinfo. Marja Andersson, Antti Kouvo, Tuukka Kaidesoja, Päivi Naumanen, Milla Salin & Outi Sarpila 27.11.

Sosiaalitieteiden opintoinfo. Marja Andersson, Antti Kouvo, Tuukka Kaidesoja, Päivi Naumanen, Milla Salin & Outi Sarpila 27.11. Sosiaalitieteiden opintoinfo Marja Andersson, Antti Kouvo, Tuukka Kaidesoja, Päivi Naumanen, Milla Salin & Outi Sarpila 27.11.2014 VTK- ja VTM-tutkinnon rakenne KAIKKI suorittavat ensin VTK-tutkinnon (180

Lisätiedot

Pirullisista ongelmista hyvään hallintoon

Pirullisista ongelmista hyvään hallintoon KIRSI LEHTO (Toim.) Pirullisista ongelmista hyvään hallintoon VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA OPETUSJULKAISUJA 65 HALLINTOTIETEET 2 III Kirjoittajat Hyyryläinen, Esa Katajamäki, Hannu Lehto, Kirsi Lindell,

Lisätiedot

KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS

KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS KANSANTERVEYSTIETEEN TUTKINTOJEN TAVOITTEET Koulutus tähtää terveystieteiden kandidaatin (TtK, alempi korkeakoulututkinto) ja terveystieteiden maisterin (TtM, ylempi korkeakoulututkinto)

Lisätiedot

OPINNOT 2014-2015 STUDIER 2014 2015 STUDIES 2014 2015

OPINNOT 2014-2015 STUDIER 2014 2015 STUDIES 2014 2015 OPINNOT 2014-2015 STUDIER 2014 2015 STUDIES 2014 2015 Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! Helsingin yliopiston Avoin yliopisto tarjoaa Helsingin yliopiston tutkintovaatimusten

Lisätiedot

Avoimen yliopiston opetus lukuvuonna 2011 2012

Avoimen yliopiston opetus lukuvuonna 2011 2012 ILMOITTAUDUN Etelä-Pohjanmaan Opistossa lukuvuonna 2011 2012 järjestettävään avoimen yliopiston opetukseen seuraavissa aineissa: Kieli- ja viestintäopinnot, yleisopinnot sekä yksittäiskurssit (aakkosjärjestys)

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus

Avoin yliopisto-opetus Avoin yliopisto-opetus Opinto-opas 2014 2015 Tervetuloa opiskelemaan avoimeen yliopistoon! Kädessäsi on Turun yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen opinto-opas. Tämä opas sisältää tietoa lukuvuonna 2014

Lisätiedot

Kokoelmakartoitus Oulun seudun ammattikorkeakoulun kirjastossa ja Oulun yliopiston kirjastossa

Kokoelmakartoitus Oulun seudun ammattikorkeakoulun kirjastossa ja Oulun yliopiston kirjastossa Kokoelmakartoitus Oulun seudun ammattikorkeakoulun kirjastossa ja Oulun yliopiston kirjastossa Aihealueina hoitotyö / hoitotiede ja liiketalous / liiketaloustiede Oulussa 11.10.2006 Hilkka Alila Oulun

Lisätiedot

HARJOITTELU 20 ov. PERUSOPINNOT Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 ov Ammatilliset perusopinnot 46 ov OPINNÄYTETYÖ.

HARJOITTELU 20 ov. PERUSOPINNOT Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 ov Ammatilliset perusopinnot 46 ov OPINNÄYTETYÖ. 5 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN KOULUTUSOHJELMAT JA SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT 5.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA Opintojen rakenne PERUSOPINNOT Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 ov

Lisätiedot

MARKKINOINTI Marketing

MARKKINOINTI Marketing MARKKINOINTI Marketing Markkinointi on avainasemassa sekä yritysten toiminnassa että liiketaloustieteen opetuksessa. Markkinointi käsittelee asiakas- ja muiden sidosryhmäsuhteiden luomiseen, säilyttämiseen,

Lisätiedot

Englannin kieli...101 Ranskan kieli...106 Ruotsin kieli...113 Saksan kieli...115 Suomen kieli ja viestintä...119 TEOLLISUUSTALOUS...

Englannin kieli...101 Ranskan kieli...106 Ruotsin kieli...113 Saksan kieli...115 Suomen kieli ja viestintä...119 TEOLLISUUSTALOUS... SISÄLLYSLUETTELO TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN KTM-KOULUTUS...3 Turun kauppakorkeakoulu Porin yksikkö, lukuvuoden 2005-2006 työskentelyajat...5 Turun kauppakorkeakouluun ilmoittautuminen...6 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

KESÄ 2015. yliopiston opinnot. Helsingin yliopisto

KESÄ 2015. yliopiston opinnot. Helsingin yliopisto Helsingin yliopisto AVOIN YLIOPISTO avoimen yliopiston opinnot KESÄ 2015 Opintojen ajat, paikat, maksut ja ilmoittautumisohjeet opinto-ohjelmissa www.helsinki.fi/avoin/opintotarjonta 1 Vietä opiskelukesä!

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011

OPINTO-OPAS 2010 2011 Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Espoo 2010 OPINTO-OPAS 2010 2011 Toimittanut: Tuotantotalouden tutkinto-ohjelman kanslia Opintotoimisto Rakkaat fuksit, Tervetuloa opiskelmaan Aalto-yliopiston Tuotantotalouden

Lisätiedot

1. Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, YAMK... 2 1.1 Johdantosivu, Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen

1. Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, YAMK... 2 1.1 Johdantosivu, Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen 1. Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, YAMK........................................................... 2 1.1 Johdantosivu, Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Selvitys Suomen kauppatieteellisten yksiköiden painotuksista ja profiileista

Selvitys Suomen kauppatieteellisten yksiköiden painotuksista ja profiileista Selvitys Suomen kauppatieteellisten yksiköiden painotuksista ja profiileista ABS:n raportti 1/2012 Suomen kauppakorkeakoulut Föreningen för Handelshögskolorna i Finland Association of Business Schools

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelman ammatilliset perusopinnot

Liiketalouden koulutusohjelman ammatilliset perusopinnot 5 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN KOULUTUSOHJELMAT JA SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT 5.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelman tavoite Koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa liiketalouden osaajia,

Lisätiedot

Liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys OK BUSLH 21

Liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys OK BUSLH 21 Liiketalouden koulutusohjelma, Helsinki (HELI) Opintojaksokuvaukset 2013 2014 Liiketalouden koulutusohjelma, Helsinki (LH) Tunnus Opintopisteet Perusopinnot 60 Yrityksen toimintaympäristö OK ENVLH 9 Juridiikan

Lisätiedot

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN OPINTO-OPAS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN OPINTO-OPAS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN OPINTO-OPAS 2011-2012 2012-2013 2013-2014 Vastaava toimittaja Opintoasiainpäällikkö Päivi Saari Taitto: Mervi

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2009-2010

OPINTO-OPAS 2009-2010 OPINTO-OPAS 2009-2010 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Katriina Lindfors Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot

Kaisu Säilä. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta 13.4.2015. Teknillinen tiedekunta

Kaisu Säilä. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta 13.4.2015. Teknillinen tiedekunta Kaisu Säilä KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta 13.4.2015 Teknillinen tiedekunta Ohjelmat ja pääaineet Kauppatieteiden kandidaatti Tietotekniikan ja tuotantotalouden ohjelma Pääaine tietotekniikka

Lisätiedot

Matkailun koulutusohjelma

Matkailun koulutusohjelma Matkailun koulutusohjelma Suoritettava tutkinto Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto, Restonomi (AMK), 210 op. Tutkinnon yleiskuvaus ja tavoitteet Matkailun koulutusohjelman opinnot valmentavat

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 SISÄLLYS TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 TURUN KAUPPAKORKEAKOULUUN ILMOITTAUTUMINEN... 7 OPINTOAIKOJEN RAJAUS...

Lisätiedot

Liiketalouden koulutus

Liiketalouden koulutus Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutus Opetussuunnitelma 2014-2015 15.9.2014 0 Sisällysluettelo LIIKETALOUDEN ALAN KOULUTUSOHJELMA... 12 Ydinosaaminen 150 op... 16 Perusopinnot 75 op... 16 Yritysportfolio...

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto

Lisätiedot

Taiteen laitos. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma,

Taiteen laitos. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma, 160 Taiteen laitos 162 Taiteen laitos Koulutusohjelmat Taiteen kandidaatin tutkintoon johtava koulutusohjelma Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma (180 op) Taiteen maisterin tutkintoon johtavat koulutusohjelmat

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2005-2006

OPINTO-OPAS 2005-2006 OPINTO-OPAS 2005-2006 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja ma. opintoasiainsihteeri Hanna Pihkola Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot

opinto-opas 2014-2015 Oulun yliopisto kauppakorkeakoulu

opinto-opas 2014-2015 Oulun yliopisto kauppakorkeakoulu opinto-opas 2014-2015 Oulun yliopisto kauppakorkeakoulu Toimittajat: Vuokko Iinatti ja Merja Inget Kannen suunnittelu: Petri Ovaskainen ISSN: 1457-8506 Juvenes Print - Suomen Yliopistopaino Oy Oulu 2014

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2013-2014

OPINTO-OPAS 2013-2014 OPINTO-OPAS 2013-2014 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Mira Larkia Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Opintotoimisto

Lisätiedot