1 KAUPPATIETEELLISET TUTKINNOT

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 KAUPPATIETEELLISET TUTKINNOT"

Transkriptio

1 1 (12) Tullessaan valituksi ns. perustason opiskelijavalinnassa opiskelija saa oikeuden suorittaa kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon (alempi korkeakoulututkinto) ja kauppatieteiden maisterin tutkinnon (ylempi korkeakoulututkinto). 1 KAUPPATIETEELLISET TUTKINNOT Kauppatieteiden kandidaatin ja kauppatieteiden maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset ovat asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004). Tarkemmin tutkinnon rakenne ja siihen liittyvät vaatimukset on määritelty annetun tutkintosäännön avulla. Tutkintosäännön löydät mm. Intosta. 1.1 Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto Kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä (op) ja se on tarkoitus suorittaa kolmessa lukuvuodessa. Tutkintoon on sisällytettävä seuraavat opintokokonaisuudet: Liiketoimintaosaamisen perusteet, koulutusohjelman aineopintojen kokonaisuus, sivuopintokokonaisuus sekä kielija viestintäopinnot Rakenne Liiketoimintaosaamisen perusteet on 60 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus, joka sisältää kaikille alemman korkeakoulututkinnon opiskelijoille yhteiset opintojaksot. Aineopintojen kokonaisuuden laajuus on 60 opintopistettä. Kunkin koulutusohjelman aineopintojen vaatimukset on esitelty opinto-oppaassa ko. ohjelman kohdalla. Kandidaattitason koulutusohjelmia ovat: * Business Technology * Johtaminen * Markkinointi / Marketing * Taloustiede / Economics * Taloushallinto Taloushallinnon koulutusohjelmassa voi valita erikoistumisalueeksi laskentatoimen, rahoituksen (Finance) tai yritysjuridiikan. Kandidaatin tutkinto suoritetaan englannin kielellä Business Technology koulutusohjelmassa tai taloushallinnon koulutusohjelman Finance erikoistumisalueella. Myös taloustieteen ja markkinoinnin koulutusohjelmissa on mahdollista suorittaa tutkinto englannin kielellä, mutta tällöin kurssitarjonta on suppeampi ja kurssien suoritustavat voivat poiketa suomenkielisestä puolesta. Aineopintojen kokonaisuus koostuu koulutusohjelman yhteisistä opinnoista (18 op) ja erikoistumisopinnoista (42 op). Erikoistumisopintoihin sisältyy 12 opintopisteen kokonaisuus, joka sisältää 10 opintopisteen laajuisen kandidaatintutkielman ja 2 opintopisteen laajuisen seminaarin. Sivuopintokokonaisuus muodostuu 30 opintopisteen laajuisista perusopinnoista. Tämä voi olla 1) opetussuunnitelmassa vahvistettu kokonaisuus (katso opinto-opas),

2 2 (12) 2) opiskelijan Kauppakorkeakoulun virallisessa ulkomaisessa vaihtoyliopistossa tai Kauppakorkeakoulun virallisen vaihto-ohjelman vaatimukset täyttävässä opinto-ohjelmassa ulkomailla suorittama kokonaisuus (kansainvälinen sivuopintokokonaisuus), 3) toisessa suomalaisessa yliopistossa JOO-sopimuksen (joustava opinto-oikeus) nojalla suoritettu kokonaisuus tai toisessa Aalto-yliopiston korkeakoulussa suoritettu kokonaisuus, tai 4) opiskelijan henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa tutkintoon sisältyväksi vahvistettu kokonaisuus (henkilökohtainen sivuopintokokonaisuus). Kieli- ja viestintäopintojen laajuus on 30 opintopistettä. Jokaisen opiskelijan tulee opiskella vähintään kahta vierasta kieltä (ruotsin kieli ei ole vieras kieli) ja suorittaa kotimaisissa kielissä (ruotsin kieli, suomen kieli ja viestintä) vähintään 6 opintopisteen kokonaisuus. Tutkinnon pakolliset kieli- ja viestintäopinnot: 30 opintopistettä Kotimaisten kielten viestintä min 6 max 12 op (1) Talouselämän viestintä 3 (2) Ruotsin talouskieli 3 Vieraskielinen viestintä min 18 max 24 op (3) Vieraskielinen yritysviestintä/vieras kieli (4) Vieraskielinen yritysviestintä/vieras kieli 2 6 (5) Valinnainen opintojakso 6 Valinnaisella opintojaksolla (5) voi joko täydentää aikaisempia suorituksiaan 1 tai se voi olla kokonaan uuden kielen opintoja. Tutkinnon pakollisiin kieli- ja viestintäopintoihin voi sisällyttää vain yhden 0-tasolta alkavan vieraan kielen opintojakson. Vähintään yksi vieraiden kielten opintojakso on oltava tasolta B2. (Business Communication alkaa tasolta B2.) Kieliopintojen sisällöllinen koostumus määritellään erikseen kunkin kielen kohdalla esim. opintooppaassa kielten kursseja ei siis pidä opiskella satunnaisesti Muita määräyksiä Kandidaatintutkielma Aineopintoihin kuuluu kandidaatintutkielma, jonka laajuus on 10 opintopistettä. Kandidaatintutkielman tulee osoittaa, että opiskelijalla on kyky soveltaa tieteellisen tutkimuksen tuloksia oman alansa ongelmien ratkaisuissa Kandidaattitason koulutusohjelman vaihtaminen Opiskelija voi perustellusta syystä anoa koulutusohjelman vaihtoa. Opiskelija liittää anomukseensa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (hopsin), josta käy selville miten opiskelija on suunnitellut suorittavansa kandidaatin tutkinnon uudessa ohjelmassa, mikäli hänet siihen hyväksytään. Koulutusohjelman vaihtamista voi anoa syyslukukaudella marraskuun loppuun mennessä ja kevätlukukaudella huhtikuun loppuun mennessä. Ohjelmanvaihto edellyttää, että opiskelija on jo suorittanut kaikki liiketoimintaosaamisen perusteiden opintojaksot, pääosin myös taitosalkun, sekä sen hetkisestä koulutusohjelmastaan kolme opintojaksoa (eli yhteensä 18 opintopisteen opinnot). 1 Kohdat (1), (2), (3) tai (4).

3 3 (12) Jos ohjelmavaihto hyväksytään, niin opiskelijan tulee suorittaa tutkintoon kuuluvana sivuopintokokonaisuutena kokonaisuus, joka koostuu jo suoritetuista vanhan ohjelman kolmesta opintojaksosta ja kahdesta tämän vanhan ohjelman muusta opintojaksosta. Tällöin opiskelijan vahvistettuun hopsiin tulee sivuopintokokonaisuudeksi opiskelijan aiemman koulutusohjelman opinnoista muodostuva opetussuunnitelmassa vahvistettu kokonaisuus tai opiskelijan hopsissa tutkintoon sisältyväksi vahvistettu kokonaisuus. Tästä voidaan poiketa vain opiskelijan suorittaessa kandidaattitason ulkomaanvaihdon, jolloin opiskelijan kandidaatin tutkinnon sivuopintokokonaisuudeksi tulee lähtökohtaisesti kansainvälinen sivuopintokokonaisuus. Tällöinkin opiskelijalla on oltava suoritettuna koulutusohjelman vaihdossa edellytetyt vanhan koulutusohjelman kolme opintojaksoa. Milloin haettuun koulutusohjelmaan hakeneiden määrä ylitti ohjelmaan valittavien enimmäismäärän sinä vuonna jolloin nyt koulutusohjelman vaihtoa hakeva opiskelija haki kandidaattitason koulutusohjelman, niin opiskelija voi vaihtaa tähän ohjelmaan ainoastaan silloin, kun hänen kandidaattitason koulutusohjelmaan hakemisvaiheessa laskettu pistemääränsä on vähintään yhtä suuri kuin viimeisenä haettuun ohjelmaan hyväksytyn opiskelijan pistemäärä oli. Toisin sanoen, opiskelija olisi päässyt hakemaansa ohjelmaan jo kandidaattitason koulutusohjelmaa valittaessa. Ohjelmanvaihto edellyttää lisäksi aina, että vastaanottavassa ohjelmassa on tilaa ja se on valmis ottamaan opiskelijan. 1.2 Kauppatieteiden maisterin tutkinto Maisterin tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä (op) ja se on tarkoitus suorittaa kahdessa lukuvuodessa. Tutkintoon on sisällytettävä seuraavat opintokokonaisuudet: Maisterin taitosalkku, koulutusohjelman syventävien opintojen kokonaisuus sekä sivuopintokokonaisuus Rakenne Maisterin taitosalkku on 12 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus, joka sisältää kaikille ylemmän korkeakoulututkinnon opiskelijoille yhteiset opintojaksot. Koulutusohjelman syventävien opintojen kokonaisuus muodostuu laitoksen yhteisistä opinnoista (18 op) ja koulutusohjelman erikoistumisopinnoista (66) opintopistettä. Kokonaisuuden laajuus on 84 opintopistettä. Siihen sisältyy 30 opintopisteen laajuinen tutkielma seminaareineen. Kukin koulutusohjelman syventävien opintojen vaatimukset on esitelty opinto-oppaassa ko. ohjelman kohdalla. Maisteritason koulutusohjelmia ovat * Finance * Information and Service Management * International Business * International Business Communication * Johtaminen * Laskentatoimi * Markkinointi / Marketing * Talouselämän viestintä * Taloustiede / Economics * Yrittäjyys / Entrepreneurship * Yritysjuridiikka Maisterin tutkinto suoritetaan englannin kielellä Finance, Information and Service Management, International Business ja International Business Communication koulutusohjelmissa. Tutkinto on mahdollista suorittaa englanniksi myös taloustieteen (Economics), markkinoinnin (Marketing), ja yrittäjyyden (Entrepreneurship) koulutusohjelmissa. Opiskelija voi hakea suorittamaan CEMS (Community of European Management Schools) yhteisön tarjoamaa MIM ohjelmaa (Master in International Management). Aalto yliopiston kauppa-

4 4 (12) korkeakoululla on sopimukset kaksoistutkinnoista Kölnin yliopiston kauppakorkeakoulun ja Louvainin katolisen yliopiston kauppakorkeakoulun kanssa. Lisätietoja hakemisesta näihin ohjelmiin löytyy netistä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu tarjoaa yhdessä muiden Aalto-yliopiston korkeakoulujen kanssa International Design Business Management ja Creative Sustainability maisteriohjelmat. Näihin ohjelmiin haetaan yleisen maisteritason opiskelijavalinnan yhteydessä. Näin tehdään myös yhdessä Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun kanssa järjestettyyn Strategy maisteriohjelmaan. Sivuopintokokonaisuuden laajuus on 24 opintopistettä. Tämä voi olla 1) opetussuunnitelmassa vahvistettu kokonaisuus (katso opinto-opas), 2) opiskelijan Kauppakorkeakoulun virallisessa ulkomaisessa vaihtoyliopistossa tai Kauppakorkeakoulun virallisen vaihto-ohjelman vaatimukset täyttävässä opinto-ohjelmassa ulkomailla suorittama kokonaisuus (kansainvälinen sivuopintokokonaisuus), 3) toisessa suomalaisessa yliopistossa JOO-sopimuksen (joustava opinto-oikeus) nojalla suoritettu kokonaisuus tai toisessa Aalto-yliopiston korkeakoulussa suoritettu kokonaisuus, tai 4) opiskelijan henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa tutkintoon sisältyväksi vahvistettu kokonaisuus (henkilökohtainen sivuopintokokonaisuus) Muita määräyksiä Tutkielma Syventäviin opintoihin kuuluu tutkielma, jonka laajuus seminaareineen on 30 opintopistettä. Tutkielman tulee osoittaa valmiutta tieteelliseen ajatteluun, tutkimusmenetelmien hallintaa, perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin sekä kykyä tieteelliseen viestintään. 1.3 Kumpaakin tutkintoa koskevia määräyksiä Kypsyysnäytteet Opiskelijan on kirjoitettava sekä kandidaatin että maisterin tutkintoa varten tutkielmansa alalta kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin ja opiskelijan koulusivistyksen mukaisesti suomen tai ruotsin kielen taitoa. Kun opiskelija on osoittanut suomen tai ruotsin kielen taidon kandidaatin tutkintoa varten, hänen ei tarvitse osoittaa sitä enää maisterin tutkintoa varten. Kypsyysnäyte tarkastetaan tällöin vain sisällön osalta. Jos opiskelija on saanut koulusivistyksensä jollakin muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä tai ulkomailla, opetuksesta vastaava varadekaani voi anomuksesta oikeuttaa opiskelijan antamaan kypsyysnäytteen jollakin vieraalla kielellä (englanniksi). Tällaisen kypsyysnäytteen tulee osoittaa perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin. Opiskeluoikeus Yliopistolain (558/2009) mukaan opiskelijalla on oikeus suorittaa alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon johtavat opinnot yliopiston tutkintosäännössä ja opetussuunnitelmissa määräämällä tavalla. Sekä alempaa että ylempää korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinnot viimeistään kahta vuotta niiden yhteenlaskettua tavoitteellista suorittamisaikaa (viisi vuotta) pitemmässä ajassa. Tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa poissaoloa, joka johtuu vapaaehtoisen asepalveluksen tai asevelvollisuuden suorittamisesta taikka äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan pitämisestä. Tut-

5 5 (12) kinnon suorittamisaikaan ei lasketa muuta enintään neljän lukukauden pituista poissaoloa, jonka ajaksi opiskelija on ilmoittautunut poissaolevaksi. Opiskelijan katsotaan aloittavan tutkinnon suorittamisen siitä ajankohdasta, jolloin opiskelija vastaanottaa opiskelupaikan yliopistossa. Englanninkielinen tutkintonimike Kauppatieteiden kandidaatin ja kauppatieteiden maisterin tutkinnot voidaan suorittaa englannin kielellä opetussuunnitelmassa määritellyllä tavalla. Suoritetusta perustutkinnosta annetaan suomenkielisen tutkintonimikkeen lisäksi englanninkielinen tutkintonimike Bachelor of Science (Economics and Business Administration) tai Master of Science (Economics and Business Administration) opiskelijalle, joka on suorittanut tutkinnon englannin kielellä. Opiskelija on suorittanut tutkinnon englannin kielellä, kun hän on suorittanut tutkinnon englanninkielisessä koulutusohjelmassa tai taloushallinnon koulutusohjelman Finance erikoistumisalueella. Opintosuoritusten voimassaolo Yksittäiset opintosuoritukset ovat voimassa viisi vuotta kauppatieteiden kandidaatin tutkintoa tai kauppatieteiden maisterin tutkintoa varten. Tutkintokohtaiset kaikille yhteiset opinnot sekä kielija viestintäopinnot ja suoritetut opintokokonaisuudet eivät vanhene. Poikkeaminen opetussuunnitelmasta opintojen hyväksilukeminen Opiskelija voi anomuksesta hyväksilukea kandidaatin ja maisterin tutkintoon toisessa yliopistossa tai korkeakoulussa suoritettuja yksittäisiä opintojaksoja, opintokokonaisuuksia tai opiskelujaksoja opetus- ja tutkimusneuvoston erikseen määräämällä tavalla. Opiskelija voi hyväksilukea muualla suoritettuja opintoja korkeintaan puolet tutkintojen laajuuksista. Tutkielmatyö on kuitenkin aina suoritettava Kauppakorkeakoulussa. Opintojen ohjaus ja henkilökohtaiset opintosuunnitelmat Jokaiselle opiskelijalle määrätään koulutusohjelmavalinnan yhteydessä opettajatutor. Opetus- ja tutkimusneuvosto määrää opintojen ohjauksesta erikseen. Jokainen opiskelija on velvollinen tekemään henkilökohtaisen opintosuunnitelman, jonka ajankohdasta, sisällöstä ja vahvistamisesta opetus- ja tutkimusneuvosto erikseen määrää. Vahvistettujen henkilökohtaisten opintosuunnitelmien sisältämiä tietoja käytetään vuosittain opetussuunnitelman laadintaan ja opintojen etenemisen seurantaan. 2 KANDIDAATTITASON KOULUTUSOHJELMAN VALINTA JA MUUT OHJEET LUKUVUONNA Aikataulu Opiskelijat valitaan kandidaattitason koulutusohjelmaan ensimmäisen lukuvuoden heinäkuun loppuun mennessä. Tätä varten opiskelijoiden on jätettävä asiaa koskeva sähköinen hakemus ennen toukokuun loppua Hakemuksessa opiskelija ilmoittaa preferenssijärjestyksessä ne korkeintaan kolme koulutusohjelmaa tai sen erikoistumisaluetta, joihin hän hakee.

6 6 (12) 2.2 Eri kandidaattitason koulutusohjelmiin valittavien määrät Eri kandidaattitason koulutusohjelmiin valittavien enimmäismäärät ovat seuraavat: Business Technology 75 Johtaminen 60 Markkinointi 100 Taloushallinto 180 (laskentatoimi 90, rahoitus 60 ja yritysjuridiikka 30) Taloustiede 60 Mikäli toukokuussa johonkin kandidaattitason koulutusohjelmaan tai sen erikoistumisalueelle hakee edellä mainittuja enimmäismääriä enemmän opiskelijoita, valinta suoritetaan opintomenestyksestä saatavien pisteiden osoittaman järjestyksen sekä jäljempänä mainittujen, koulutusohjelmakohtaisten kriteerien perusteella. 2.3 Valintaperusteet Niillä opiskelijoille, jotka eivät osaa suomen kieltä, on etusija englanninkielisiin koulutusohjelmiin Opintomenestyksestä saatavat pisteet A1 Pääsääntö Koulutusohjelman pistelaskuun otetaan mukaan liiketoimintaosaamisen perusteisiin lukeutuvat ensimmäisen opiskeluvuoden aikana suoritettavaksi suunnitellut opintojaksot Taitosalkkua lukuun ottamatta (yhteensä 48 opintopistettä) sekä korkeintaan 12 opintopistettä (op) kielten opintoja. Pistelaskussa otetaan siis huomioon korkeintaan 60 opintopisteen suoritukset eli yhden lukuvuoden opinnot. Mukana ovat kaikki lukuvuoden aikana toimitetut kuulustelut. Pistelaskussa otetaan huomioon vain Kauppakorkeakoulussa tutkinnon suoritusoikeuden saamisen jälkeen suoritetut opinnot. Kustakin kuulustelusta saatavaan pistemäärään vaikuttaa opintojakson laajuus sekä hyväksytyn kuulustelun arvosana. Niistä opintojaksoista, jotka arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty, annetaan pistelaskussa p = 50 p/p = 0 p. Pistelasku suoritetaan seuraavan kaavan mukaisesti: jossa n m P = op 2 / i pi op j p j /100, i j op i = liiketoimintaosaamisen perusteiden opintojakson i opintopistemäärä p i = opintojakson i kuulustelusta saatu pistemäärä n = suoritettujen liiketoimintaosaamisen perusteiden opintojaksojen lukumäärä op j = suoritettujen kieliopintojen opintojakson j opintopistemäärä p j = opintojakson j kuulustelusta saatu pistemäärä m = suoritettujen kieliopintojen opintojaksojen lukumäärä Esimerkki: Opiskelija on suorittanut kaikki liiketoimintaosaamisen perusteiden ensimmäisen vuoden opintojaksot (48 op) sekä talouskielen perusteet ruotsin kielessä (3 op) kaikki

7 7 (12) arvosanalla 3. Hän saa silloin koulutusohjelmavalinnassa 48 x (6/100) + 3 x (6/100) = 3,06 pistettä. Jos opiskelija on suorittanut liiketoimintaosaamisen perusteista vain 30 op ja kieliä 3 op muodostuu pisteiksi 30 x 0, x 0,06 = 1,98. Koulutusohjelmavalinnassa huomioidaan opiskelijan opintosuoritukset tutkintosäännön 27 mukaisesti lineaarisesti uudelle arvosteluasteikolle muunnettuna desimaalilukuna, jos alkuperäinen koulutusohjelmavalinnassa huomioon otettava suoritus on vanhan arvosteluasteikon mukainen. A2 Kun opiskelijalla on hyväksiluettuja pistelaskussa huomioitavia opintoja Mikäli opiskelija on saanut hyväksiluettua liiketoimintaosaamisen perusteisiin kuuluvia koulutusohjelmavalinnassa huomioon otettavia opintoja, otetaan näiden tilalla huomioon opiskelijan muut mahdolliset perus- ja aineopintotasoiset Kauppakorkeakoulussa ensimmäisenä vuonna tehdyt opintosuoritukset arvosanojen mukaisessa paremmuusjärjestyksessä siten, että pistelaskussa huomioitavien opintojen opintopistemäärä on korkeintaan 60 opintopistettä Muut perusteet Taloushallinnon koulutusohjelman valinnassa laskentatoimen, rahoituksen ja yritysjuridiikan liiketoimintaosaamisen perusteisiin kuuluvat opintojaksot painotetaan kaksinkertaisina muihin verrattuna; yllä olevassa kaavassa käytetään kertoimen 2 kohdalla kerrointa Kandidaattitason koulutusohjelman lykkääminen Lykkäystä kandidaattitason koulutusohjelman valinnasta voi saada asevelvollisuuden, vakavan sairauden tai äitiysloman perusteella. Lykkäysanomukset tulee jättää opintoasiaintoimistoon huhtikuun 2012 aikana. Vapaamuotoiseen lykkäysanomukseen tulee liittää asianmukaisesti oikeaksi todistetut asiakirjat (palvelukukseenastumismääräys ei riitä), joista anomuksen perusteet ilmenevät. Huom! Poissaolevaksi ilmoittautuminen em. syistä ei lykkää automaattisesti koulutusohjelman valintaa. Lykkäys on anottava erikseen Kauppakorkeakoulun avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot Tutkinto-oikeuden aikana Kauppakorkeakoulun avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot otetaan huomioon samalla tavalla kuin tutkintokoulutuksen puolella suoritetut opinnot. Sellaisista avoimessa yliopistossa tehdyistä suorituksista, joita ei haluta huomioitavan koulutusohjelmavalinnassa, pyydetään ilmoittamaan sähköpostilla 3 SIIRTYMINEN MAISTERITASOLLE Maisteritason koulutusohjelman valinta perustuu opetus- ja tutkimusneuvoston tekemään päätökseen maisteritason koulutusohjelman valintaperusteista. Lähtökohtana on maisteritason koulutusohjelmien ilmoitus siitä mistä kandidaattitason koulutusohjelmista ja niiden mahdollisista erikoistumisalueista ne rekrytoivat kandidaatin tutkinnon suorittaneita opiskelijoita maisteritasolle ja millä edellytyksillä tämä tapahtuu.

8 8 (12) 3.1 Mistä kandidaattitason koulutusohjelmasta mihin maisteritason koulutusohjelmaan? Business Technology kandidaattitason koulutusohjelmasta Suoraan seuraaviin maisteritason koulutusohjelmiin: Information and Service Management (ISM; aikaisemmin Business Technology), International Business Communication, Talouselämän viestintä ja Entrepreneurship. Finance maisteritason koulutusohjelmaan, jos rahoituksen sivuopintokokonaisuus on suoritettu kandidaatin tutkintoon sisältyvänä sivuopintokokonaisuutena vähintään 4,20 pisteen keskiarvolla. International Business maisteritason koulutusohjelmaan, jos kandidaatin tutkintoon sisältyvien opintojen pistekeskiarvo on vähintään 4,00 pistettä ja kandidaatin tutkintoon sisältyy vähintään 24 opintopistettä johtamisen, International Business tai International Business Communication opintoja (myös opiskelijavaihdossa suoritetut opinnot otetaan huomioon). Johtamisen maisteritason koulutusohjelmaan, jos johtamisen sivuopintokokonaisuus on suoritettu kandidaatin tutkintoon sisältyvänä sivuopintokokonaisuutena tai jos opiskelijan maisteritutkintoon sisältyvänä sivuopintokokonaisuutena tulee olemaan johtamisen kandidaattitason sivuopintokokonaisuus. Laskentatoimen maisteritason koulutusohjelmaan, jos laskentatoimen sivuopintokokonaisuus on suoritettu kandidaatin tutkintoon sisältyvänä sivuopintokokonaisuutena vähintään 3,00 pisteen pistekeskiarvolla. Markkinoinnin maisteritason koulutusohjelmaan, jos markkinoinnin sivuopintokokonaisuus on suoritettu kandidaatin tutkintoon sisältyvänä sivuopintokokonaisuutena tai jos opiskelijan maisteritutkintoon sisältyvänä sivuopintokokonaisuutena tulee olemaan markkinoinnin kandidaattitason sivuopintokokonaisuuden. Taloustieteen maisteritason koulutusohjelmaan, jos tutkintoon sisältyvässä sivuopintokokonaisuudessa on aineopintotasoiset mikrotaloustieteen, makrotaloustieteen, taloustieteen empiiristen menetelmien ja taloustieteen matemaattisten menetelmien kurssit TAI riittävän laajat kansantaloustieteen syventävissä opinnoissa käytettäviä menetelmiä käsittelevät opinnot. Menetelmäopintojen antaman valmiuden arvioi koulutusohjelman edustaja. Yritysjuridiikan maisteritason koulutusohjelmaan, jos tutkintoon kuuluvassa sivuopintokokonaisuudessa on suoritettu opintojakso 32C060 Verotuksen perusteet Johtamisen kandidaattitason koulutusohjelmasta Suoraan seuraaviin maisteritason koulutusohjelmiin: Information and Service Management (ISM; aikaisemmin Business Technology), International Business Communication, Johtaminen, Markkinointi, Talouselämän viestintä ja Entrepreneurship. Finance maisteritason koulutusohjelmaan, jos rahoituksen sivuopintokokonaisuus on suoritettu kandidaatin tutkintoon sisältyvänä sivuopintokokonaisuutena vähintään 4,20 pisteen keskiarvolla. International Business maisteritason koulutusohjelmaan, jos kandidaatin tutkintoon sisältyvien opintojen pistekeskiarvo on vähintään 4,00 pistettä ja kandidaatin tutkintoon sisältyy vähintään

9 9 (12) 24 opintopistettä johtamisen, International Business tai International Business Communication opintoja (myös opiskelijavaihdossa suoritetut opinnot otetaan huomioon). Laskentatoimen maisteritason koulutusohjelmaan, jos laskentatoimen sivuopintokokonaisuus on suoritettu kandidaatin tutkintoon sisältyvänä sivuopintokokonaisuutena vähintään 3,00 pisteen pistekeskiarvolla. Taloustieteen maisteritason koulutusohjelmaan, jos tutkintoon sisältyvässä sivuopintokokonaisuudessa on aineopintotasoiset mikrotaloustieteen, makrotaloustieteen, taloustieteen empiiristen menetelmien ja taloustieteen matemaattisten menetelmien kurssit TAI riittävän laajat kansantaloustieteen syventävissä opinnoissa käytettäviä menetelmiä käsittelevät opinnot. Menetelmäopintojen antaman valmiuden arvioi koulutusohjelman edustaja. Yritysjuridiikan maisteritason koulutusohjelmaan, jos tutkintoon kuuluvassa sivuopintokokonaisuudessa on suoritettu opintojakso 32C060 Verotuksen perusteet Markkinoinnin kandidaattitason koulutusohjelmasta Suoraan seuraaviin maisteritason koulutusohjelmiin: Information and Service Management (ISM; aikaisemmin Business Technology), International Business Communication, Johtaminen, Markkinointi, Talouselämän viestintä ja Entrepreneurship. Finance maisteritason koulutusohjelmaan, jos rahoituksen sivuopintokokonaisuus on suoritettu kandidaatin tutkintoon sisältyvänä sivuopintokokonaisuutena vähintään 4,20 pisteen keskiarvolla. International Business maisteritason koulutusohjelmaan, jos kandidaatin tutkintoon sisältyvien opintojen pistekeskiarvo on vähintään 4,00 pistettä ja kandidaatin tutkintoon sisältyy vähintään 24 opintopistettä johtamisen, International Business tai International Business Communication opintoja (myös opiskelijavaihdossa suoritetut opinnot otetaan huomioon). Laskentatoimen maisteritason koulutusohjelmaan, jos laskentatoimen sivuopintokokonaisuus on suoritettu kandidaatin tutkintoon sisältyvänä sivuopintokokonaisuutena vähintään 3,00 pisteen pistekeskiarvolla. Taloustieteen maisteritason koulutusohjelmaan, jos tutkintoon sisältyvässä sivuopintokokonaisuudessa on aineopintotasoiset mikrotaloustieteen, makrotaloustieteen, taloustieteen empiiristen menetelmien ja taloustieteen matemaattisten menetelmien kurssit TAI riittävän laajat kansantaloustieteen syventävissä opinnoissa käytettäviä menetelmiä käsittelevät opinnot. Menetelmäopintojen antaman valmiuden arvioi koulutusohjelman edustaja. Yritysjuridiikan maisteritason koulutusohjelmaan, jos tutkintoon kuuluvassa sivuopintokokonaisuudessa on suoritettu opintojakso 32C060 Verotuksen perusteet Taloushallinnon kandidaattitason koulutusohjelmasta Suoraan seuraaviin maisteritason koulutusohjelmiin: Information and Service Management (ISM; aikaisemmin Business Technology), International Business Communication, Talouselämän viestintä, Entrepreneusrhip ja Yritysjuridiikka.

10 10 (12) Finance maisteritason koulutusohjelmaan, jos erikoistumisalueena on ollut rahoitus tai rahoituksen sivuopintokokonaisuus on suoritettu kandidaatin tutkintoon sisältyvänä sivuopintokokonaisuutena yli 4,20 pisteen keskiarvolla. International Business maisteritason koulutusohjelmaan, jos kandidaatin tutkintoon sisältyvien opintojen pistekeskiarvo on vähintään 4,00 pistettä ja kandidaatin tutkintoon sisältyy vähintään 24 opintopistettä johtamisen, International Business tai International Business Communication opintoja (myös opiskelijavaihdossa suoritetut opinnot otetaan huomioon). Johtamisen maisteritason koulutusohjelmaan, jos johtamisen sivuopintokokonaisuus on suoritettu kandidaatin tutkintoon sisältyvänä sivuopintokokonaisuutena tai jos opiskelijan maisteritutkintoon sisältyvänä sivuopintokokonaisuutena tulee olemaan johtamisen kandidaattitason sivuopintokokonaisuus. Laskentatoimen maisteritason koulutusohjelmaan, jos erikoistumisalueena on ollut laskentatoimi tai laskentatoimen sivuopintokokonaisuus on suoritettu kandidaatin tutkintoon sisältyvänä sivuopintokokonaisuutena vähintään 3,00 pisteen pistekeskiarvolla. Markkinoinnin maisteritason koulutusohjelmaan, jos markkinoinnin sivuopintokokonaisuus on suoritettu kandidaatin tutkintoon sisältyvänä sivuopintokokonaisuutena tai jos opiskelijan maisteritutkintoon sisältyvänä sivuopintokokonaisuutena tulee olemaan markkinoinnin kandidaattitason sivuopintokokonaisuuden. Taloustieteen maisteritason koulutusohjelmaan, jos tutkintoon sisältyvässä sivuopintokokonaisuudessa on aineopintotasoiset mikrotaloustieteen, makrotaloustieteen, taloustieteen empiiristen menetelmien ja taloustieteen matemaattisten menetelmien kurssit TAI riittävän laajat kansantaloustieteen syventävissä opinnoissa käytettäviä menetelmiä käsittelevät opinnot. Menetelmäopintojen antaman valmiuden arvioi koulutusohjelman edustaja Taloustieteen kandidaattitason koulutusohjelmasta Suoraan seuraaviin maisteritason koulutusohjelmiin: Information and Service Management (ISM; aikaisemmin Business Technology), International Business Communication, Taloustiede, Talouselämän viestintä ja Entrepreneurship. Finance maisteritason koulutusohjelmaan, jos rahoituksen sivuopintokokonaisuus on suoritettu kandidaatin tutkintoon sisältyvänä sivuopintokokonaisuutena vähintään 4,20 pisteen keskiarvolla. International Business maisteritason koulutusohjelmaan, jos kandidaatin tutkintoon sisältyvien opintojen pistekeskiarvo on vähintään 4,00 pistettä ja kandidaatin tutkintoon sisältyy vähintään 24 opintopistettä johtamisen, International Business tai International Business Communication opintoja (myös opiskelijavaihdossa suoritetut opinnot otetaan huomioon). Johtamisen maisteritason koulutusohjelmaan, jos johtamisen sivuopintokokonaisuus on suoritettu kandidaatin tutkintoon sisältyvänä sivuopintokokonaisuutena tai jos opiskelijan maisteritutkintoon sisältyvänä sivuopintokokonaisuutena tulee olemaan johtamisen kandidaattitason sivuopintokokonaisuus. Laskentatoimen maisteritason koulutusohjelmaan, jos laskentatoimen sivuopintokokonaisuus on suoritettu kandidaatin tutkintoon sisältyvänä sivuopintokokonaisuutena vähintään 3,00 pisteen pistekeskiarvolla.

11 11 (12) Markkinoinnin maisteritason koulutusohjelmaan, jos markkinoinnin sivuopintokokonaisuus on suoritettu kandidaatin tutkintoon sisältyvänä sivuopintokokonaisuutena tai jos opiskelijan maisteritutkintoon sisältyvänä sivuopintokokonaisuutena tulee olemaan markkinoinnin kandidaattitason sivuopintokokonaisuuden. Yritysjuridiikan maisteritason koulutusohjelmaan, jos tutkintoon kuuluvassa sivuopintokokonaisuudessa on suoritettu opintojakso 32C060 Verotuksen perusteet. 3.2 Maisteritason opintojen aloittaminen Opiskelija voi halutessaan aloittaa maisteritason opinnot kaikille yhteisistä opintojaksoista (Maisterin taitosalkku) suoritettuaan 150 opintopistettä kandidaatin tutkintoon sisältyviä opintoja. Samoin opiskelija voi jo tässä vaiheessa (eli suoritettuaan 150 opintopistettä kandidaatin tutkintoon sisältyviä opintoja) aloittaa maisterin tutkinnon sivuopintokokonaisuuteen kuuluvien opintojen suorittamisen. 3.3 Valinta maisteritason koulutusohjelmaan (1) Opiskelija ilmoittaa kandidaatin todistusta anoessaan mihin maisteritason koulutusohjelmaan hän hakee. Mahdollisia ovat ne ohjelmat, jotka ovat ilmoittaneet rekrytoivansa opiskelijoita ao. opiskelijan suorittamasta kandidaattitason koulutusohjelmasta ja sen mahdolliselta erikoistumisalueelta (katso kohta 3.1 yllä). (2) Kun opiskelija on hyväksytty koulutusohjelmaan, hänelle annetaan opinto-oikeus maisteritason koulutusohjelmaan ja ilmoitetaan opettajatutorin nimi. (3) Kun opiskelija on saanut kandidaatin tutkintotodistuksen ja opinto-oikeuden maisteritason koulutusohjelmaan, tulee hänen laatia henkilökohtainen opintosuunnitelma (hops), käydä kehityskeskustelu opettajatutorinsa kanssa sekä vahvistuttaa hops kahden kuukauden kuluessa maisteritason opinto-oikeuden saamisesta. Opiskelija voi hakea suorittamaan CEMS (Community of European Management Schools) yhteisön tarjoamaa MIM ohjelmaa (Master in International Management). Aalto yliopiston kauppakorkeakoululla on sopimukset kaksoistutkinnoista Kölnin yliopiston kauppakorkeakoulun ja Louvainin katolisen yliopiston kauppakorkeakoulun kanssa. Lisätietoja hakemisesta näihin ohjelmiin löytyy netistä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu tarjoaa yhdessä muiden Aalto-yliopiston korkeakoulujen kanssa International Design Business Management ja Creative Sustainability maisteriohjelmat. Näihin ohjelmiin haetaan yleisen maisteritason opiskelijavalinnan yhteydessä. Näin tehdään myös yhdessä Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun kanssa järjestettyyn Strategy maisteriohjelmaan Millä perusteella maisteritason koulutusohjelmaa voi vaihtaa? Opiskelija voi perustellusta syystä anoa koulutusohjelman vaihtoa. Koulutusohjelman vaihto edellyttää, että opiskelija on suorittanut kaikille yhteiset maisteritason opinnot (Maisterin taitosalkku). Opiskelija voi anoa siirtymistä ainoastaan sellaiseen maisteritason koulutusohjelmaan, johon hänen suorittamansa kandidaattitason koulutusohjelma antaa

12 12 (12) edellytykset (katso Siirtyminen maisteritasolle). Lisäksi vastaanottavassa ohjelmassa on oltava tilaa ja sen on oltava valmis ottamaan opiskelija. Opiskelijan anomus käsitellään ao. koulutusohjelmassa. Opetuksesta vastaava varadekaani päättää koulutusohjelman lausunnon perusteella opiskelijan hyväksymisestä hakemaansa ohjelmaan tai anomuksen hylkäämisestä. Jos opiskelija on hyväksytty koulutusohjelmaan, hänelle ilmoitetaan opettajatutorin nimi. Anomukset pyritään käsittelemään kahdessa viikossa. 4 SIVUOPINTOKOKONAISUUDET Lukuvuonna tarjolla olevat sivuopintokokonaisuudet tulevat.opiskleijkavana intoon, kun ne on vahvistettu.

Erikoistumisaluevalinta 2015

Erikoistumisaluevalinta 2015 Erikoistumisaluevalinta 2015 Marja Elonheimo marja.elonheimo@aalto.fi 15.4.2015 Esityksen sisältö Erikoistumisaluevalintaprosessi yleisesti, aikataulu Valintaperusteet, lykkäys ja erikoistumisalueiden

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

Siirtyminen TS2005:stä TS2013:een

Siirtyminen TS2005:stä TS2013:een Siirtyminen TS2005:stä TS2013:een 1. HENKILÖTIEDOT * Etunimi Sukunimi Opiskelijanumero Sähköposti 2. KOULUTUSOHJELMA JA SEN ERIKOISTUMISALUE * Opiskelija siirtyy aina koulutusohjelmaansa vastaavalle erikoistumisalueelle.

Lisätiedot

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014 1 (5) Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Median laitos Graafisen suunnittelun koulutusohjelma (TaM) Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa

Lisätiedot

Erikoistumisalueen opinnot

Erikoistumisalueen opinnot en opinnot 2017-2018 en valinta valintaan osallistuvat kaikki Kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijat ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä. Lykkäystä erikoistumisalueen valintaan voit saada, jos olet suorittanut

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto

Lisätiedot

Aiemmin tehdyt opinnot Miten eteenpäin?

Aiemmin tehdyt opinnot Miten eteenpäin? Aiemmin tehdyt opinnot Miten eteenpäin? Opintotutorit Marja Elonheimo ja Salla Mäkinen Opintotutor-biz@aalto.fi Vastaanotto tiistaisin klo 12-13 BIZ Opiskelijapalvelut, U-249 Tiistai 6.9.2016 Oletko muistanut

Lisätiedot

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat opetusta ja tutkintoja sääteleviä lakeja,

Lisätiedot

Mitä 1. vuoden jälkeen? 20A00510 Opinnot haltuun Marja Elonheimo & Salla Mäkinen

Mitä 1. vuoden jälkeen? 20A00510 Opinnot haltuun Marja Elonheimo & Salla Mäkinen Mitä 1. vuoden jälkeen? 20A00510 Opinnot haltuun Marja Elonheimo & Salla Mäkinen opintotutor-biz@aalto.fi 21.4.2017 Sisältö Kandiopinnot Maisterin tutkinto Mitä on muistettava kesällä ennen syyslukukauden

Lisätiedot

Erikoistumisaluevalinta Marja Elonheimo & Salla Mäkinen

Erikoistumisaluevalinta Marja Elonheimo & Salla Mäkinen Erikoistumisaluevalinta 2017 Marja Elonheimo & Salla Mäkinen opintotutor-biz@aalto.fi Päivän ohjelma 13.15 Palaute Meet Your Community -tilaisuudesta 13.30 Tietoa erikoistumisaluevalinnasta 14.00 Opiskelijapaneeli

Lisätiedot

AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kauppatieteen akateemisessa komiteassa 27. päivänä toukokuuta 2011.

AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kauppatieteen akateemisessa komiteassa 27. päivänä toukokuuta 2011. AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kauppatieteen akateemisessa komiteassa 27. päivänä toukokuuta 2011. 1 luku YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Tehtävä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKKÖ 7.7.2015

YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKKÖ 7.7.2015 1 YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKKÖ 7.7.2015 HUMANISTISTEN TIETEIDEN, PSYKOLOGIAN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN, SEKÄ FILOSOFIAN, PSYKOLOGIAN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTOJA

Lisätiedot

Vaihto-opinnot ulkomailla. Mari Trinidad Info

Vaihto-opinnot ulkomailla. Mari Trinidad Info Vaihto-opinnot ulkomailla Mari Trinidad Info 20.4.2017 Vaihto-opinnoista yleisesti Vaihdossa suoritetut opinnot hyväksytään joko kandidaatin tai maisterin tutkintoihin (ainakin vähintään vapaasti valittaviin

Lisätiedot

Vaihto-opinnot ulkomailla. Mari Trinidad & opintojen ohjaajat Info

Vaihto-opinnot ulkomailla. Mari Trinidad & opintojen ohjaajat Info Vaihto-opinnot ulkomailla Mari Trinidad & opintojen ohjaajat Info 10.4.2019 Vaihto-opinnoista yleisesti Vaihdossa suoritetut opinnot hyväksytään joko kandidaatin tai maisterin tutkintoihin (ainakin vähintään

Lisätiedot

Opiskelu Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa. Tutkintorakenne ja opiskelun aloittamiseen liittyviä käytännön ohjeita

Opiskelu Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa. Tutkintorakenne ja opiskelun aloittamiseen liittyviä käytännön ohjeita Opiskelu Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa Tutkintorakenne ja opiskelun aloittamiseen liittyviä käytännön ohjeita 29.8.2012 ORIENTAATIOPÄIVILLÄ Tutustutaan Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun, sen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Ulkomaan vaihto-opinnot

Ulkomaan vaihto-opinnot Info 20.4.2017 Ulkomaan vaihto-opinnot LUT School of Business and Management Kauppatieteiden koulutusohjelma Kaija Huotari Opintojen ohjaaja Vaihto-opinnot kauppatieteiden koulutusohjelmassa Suosittelemme

Lisätiedot

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset 109 Hallintotieteiden tiedekunta Hyväksytty hallintotieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 5.6.2007. 1. Tutkintoja ja opiskelua koskevat määräykset Tutkintojen suorittamisessa noudatetaan

Lisätiedot

Yliopistot ja niitä vastaavat korkeakoulut. Tutkinnot Kaksiportainen tutkintorakenne Haku Opiskelijavalinta Opinto-oikeus Opintojen pisteitys

Yliopistot ja niitä vastaavat korkeakoulut. Tutkinnot Kaksiportainen tutkintorakenne Haku Opiskelijavalinta Opinto-oikeus Opintojen pisteitys Yliopistot ja niitä vastaavat korkeakoulut Tutkinnot Kaksiportainen tutkintorakenne Haku Opiskelijavalinta Opinto-oikeus Opintojen pisteitys Yliopistot ja niitä vastaavat korkeakoulut Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

20A00510 Opinnot haltuun. Anni Rintala & Inka Pulkkinen

20A00510 Opinnot haltuun. Anni Rintala & Inka Pulkkinen 20A00510 Opinnot haltuun 20A00510 Opinnot haltuun Anni Rintala & Inka Pulkkinen opintotutor-biz@aalto.fi 20.3.2018 Tänään ohjelmassa Erikoistumisaluevalinnan kertaus Kandiopinnot 1. vuoden jälkeen Opintojen

Lisätiedot

Info Ulkomaan vaihto-opinnot. LUT School of Business and Management Kauppatieteiden koulutusohjelma

Info Ulkomaan vaihto-opinnot. LUT School of Business and Management Kauppatieteiden koulutusohjelma Info 18.4.2018 Ulkomaan vaihto-opinnot LUT School of Business and Management Kauppatieteiden koulutusohjelma Kaija Huotari Opintojen ohjaaja, maisteriopiskelijat Kirsti Tiainen Opintojen ohjaaja, kandidaattiopiskelijat

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 1. Maisteriohjelman nimi Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 Kauppatieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 2. Maisteriohjelman yleiskuvaus Maisteritason erillisessä

Lisätiedot

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Koulutusuudistuksen siirtymäaika Tampereen

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS /TaM

Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS /TaM MEDIAN LAITOS 1 (5) Valokuvataide 27.6.2013 Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS /TaM Valokuvataiteen koulutusohjelman (TaM 120 op) tutkinnon rakenne 2013 2014 ja opintojen suositeltu suorittamisjärjestys

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta kauppatieteiden kandidaateille kevät 2014 Kasvatustieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 1. Yleistä Joustava opintopolun kasvatuspsykologian

Lisätiedot

Opiskelijavaihtoinfo LUT School of Business and Management Kauppatieteiden koulutusohjelma

Opiskelijavaihtoinfo LUT School of Business and Management Kauppatieteiden koulutusohjelma Opiskelijavaihtoinfo 10.4.2019 LUT School of Business and Management Kauppatieteiden koulutusohjelma Kirsti Tiainen (kirsti.tiainen@lut.fi) Opintojen ohjaaja, kandidaattiopiskelijat Kaija Huotari (kaija.huotari@lut.fi)

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET

KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET 1.10.2010 Sivu 1 / 7 Kauppatieteellisessä ja teknillisessä tiedekunnassa suoritettavista kauppatieteellisen alan tutkinnoista ja opinnoista sekä opetuksesta ja

Lisätiedot

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Opintoasiain päällikön päätös 1 (1) Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Aalto-yliopisto tukee perustutkinto-opiskelijoiden kansainvälistä opiskelijavaihtoa

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN LAITOKSET JA OPPIAINEET

AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN LAITOKSET JA OPPIAINEET YLEISTÄ AALTO-YLIOPISTO KAUPPAKORKEAKOULU AVOIN YLIOPISTO, MIKKELI Aalto-yliopisto on Helsingin kauppakorkeakoulun, Taideteollisen korkeakoulun ja Teknillisen korkeakoulun muodostama uusi yliopisto. Aalto-yliopisto

Lisätiedot

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO VALINTA- OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO Haluatko vaihtaa pääainetta? TAI Onko sinulla vähintään alempi korkeakoulututkinto toisesta korkeakoulusta ja haluat vaihtaa

Lisätiedot

Kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille 2015-2018

Kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille 2015-2018 TAMPEREEN YLIOPISTO Informaatiotieteiden yksikkö (SIS) Kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille 2015-2018 Nämä määräykset astuvat voimaan 1.8.2015. Määräykset on vahvistettu

Lisätiedot

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS PL 4600, 90014 Oulun yliopisto p. 029 448 2920 http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/ HOPS henkilökohtainen opintosuunnitelma Pelkkää KTM-tutkintoa suorittamaan siirtyvät opiskelijat Nimi: Opiskelijanumero:

Lisätiedot

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. Asetus teologisista tutkinnoista 7.4.1995/517 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Koulutusvastuu Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. 2 Tutkinnot

Lisätiedot

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Hyväksilukeminen... 3 2.1. Hyväksilukemismenettelyyn liitetään

Lisätiedot

Opinnot haltuun: Vaihto-opiskelu ulkomailla. Minna Pekkanen Kansainväliset opiskelijapalvelut 28.9.2015

Opinnot haltuun: Vaihto-opiskelu ulkomailla. Minna Pekkanen Kansainväliset opiskelijapalvelut 28.9.2015 Opinnot haltuun: Vaihto-opiskelu ulkomailla Minna Pekkanen Kansainväliset opiskelijapalvelut 28.9.2015 Kuka voi lähteä vaihtoon? Vaihtoon voi lähteä kaikista kauppatieteiden kandidaatin ohjelman erikoistumisalueista

Lisätiedot

Lukijalle. Lukuvuosi 2012 13 on jaettu viiteen periodiin: Syyslukukausi: I periodi viikot 36 43 II periodi viikot 44 50

Lukijalle. Lukuvuosi 2012 13 on jaettu viiteen periodiin: Syyslukukausi: I periodi viikot 36 43 II periodi viikot 44 50 Lukijalle Tämä opinto-opas sisältää hallintotieteiden kandidaattiohjelman sekä maisteriopintojen rakenteet, oppiaineiden esittelyt sekä keskeiset tiedot opintojen suorittamisesta lukuvuonna 2012 13. Opetussuunnitelmissa

Lisätiedot

Alkuorientaation tavoitteet

Alkuorientaation tavoitteet Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences SIS Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 2014 Alkuorientaation tavoitteet tutustuttaa yliopisto-opiskeluun tutustuttaa opiskelijoita Tampereen

Lisätiedot

Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 30.1.2013.

Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 30.1.2013. Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 30.1.2013. Tämä sääntö sisältää tiedekunnassa suoritettaviin tutkintoihin ja opintoihin

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä.

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Ohjeen nimi MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Vastuuhenkilö Opetusjohtaja Tuija Vänttinen Voimaantulo 1.8.2011 Päätös Koulutustiimi 17.5.2011 76 Johtoryhmä 24.5.2011 74 AMK-hallitus 14.6.2011

Lisätiedot

TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2016 (ennakkotieto)

TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2016 (ennakkotieto) 1 TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2016 (ennakkotieto) Valtioneuvoston asetuksen yliopistojen tutkinnoista (794/2004) mukaan opiskelemaan

Lisätiedot

Lukijalle. Lukuvuosi Lukuvuosi on jaksotettu viiteen periodiin:

Lukijalle. Lukuvuosi Lukuvuosi on jaksotettu viiteen periodiin: Lukijalle Tämä opinto-opas sisältää hallintotieteiden kandidaatin ja hallintotieteiden maisterin tutkintojen rakenteet, oppiaine-esittelyt sekä keskeiset tiedot opintojen suorittamisesta lukuvuonna 2010

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus HAKIJAN OPAS AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI Seinäjoella toteutettava koulutus Seinäjoen ammattikorkeakoulun tekniikan yksikössä järjestetään avoimet

Lisätiedot

Opinnot haltuun: Vaihto-opiskelu ulkomailla. Minna Pekkanen Kansainväliset opiskelijapalvelut

Opinnot haltuun: Vaihto-opiskelu ulkomailla. Minna Pekkanen Kansainväliset opiskelijapalvelut Opinnot haltuun: Vaihto-opiskelu ulkomailla Minna Pekkanen Kansainväliset opiskelijapalvelut Kuka voi lähteä vaihtoon? Vaihtoon voi lähteä kaikista kauppatieteiden kandidaatin ohjelman erikoistumisalueista

Lisätiedot

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat 14 Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat Opiskelijat, joiden tutkinnonsuoritusoikeus on myönnetty 1.8.2005 jälkeen sekä ne aiemmin aloittaneet opiskelijat,

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET Johtokunta 7/2013, Asia4 Korjattu liite 1 LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Tutkintojen yleisrakenne, vaadittavat opintosuoritukset ja mitoitus

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA

OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA VALINTAPERUSTEET 2017 KOULUTUKSEN KUVAUS Tutkinto: Kauppatieteiden maisteri (KTM), pääaine laskentatoimi Opintojen laajuus: 120 opintopistettä

Lisätiedot

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Tutkintoja koskevan asetuksen (794/2004) 7 :n mukaan alempaan korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen tulee antaa

Lisätiedot

Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta

Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea on hyväksynyt 14.6.2011 seuraavat säännöt, jotka tulevat voimaan 1.8.2011. Muutokset hyväksytty

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia)

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia) HOPS-PROSESSI Teatterikorkeakoulun perustutkintojen tutkintosäännön 12 :n mukaan opiskelija laatii opintojensa suunnittelun tueksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Opintosuunnitelma on tutkintokohtainen.

Lisätiedot

Syksyllä 2010 opintonsa aloittavat uudet opiskelijat hyväksytään suoraan uuteen oppiaineeseen (tiedekuntaneuvoston päätös ).

Syksyllä 2010 opintonsa aloittavat uudet opiskelijat hyväksytään suoraan uuteen oppiaineeseen (tiedekuntaneuvoston päätös ). INFORMAATIOTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tampereen yliopisto 6.5.2010 Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 12.5.2010. Liite B3/1 Informaatiotutkimuksen oppiainenimen muutoksesta ja uusista informaatiotutkimuksen ja

Lisätiedot

AHOT-käytännöt. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa

AHOT-käytännöt. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa AHOT-käytännöt Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa 2 Sisältö Reunaehtoja Aiempien tutkintojen hyväksilukeminen Aiempien / muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen Muun osaamisen tunnustaminen

Lisätiedot

Taitosalkku-opintokokonaisuus, 6 op Perehdytyspäivät, avoimen väylä Minna Nevala

Taitosalkku-opintokokonaisuus, 6 op Perehdytyspäivät, avoimen väylä Minna Nevala Taitosalkku-opintokokonaisuus, 6 op 29.8.2012 Perehdytyspäivät, avoimen väylä Minna Nevala MIKÄ ON TAITOSALKKU? 1/2 Taitosalkku on 6 op:n opintokokonaisuus, joka on osa liiketoimintaosaamisen perusteita

Lisätiedot

VALMISTUMINEN JA SIIRTYMINEN opas perustasolle valituille vuoden 1995 tutkintosäännön mukaista tutkintoa suorittaville

VALMISTUMINEN JA SIIRTYMINEN opas perustasolle valituille vuoden 1995 tutkintosäännön mukaista tutkintoa suorittaville VALMISTUMINEN JA SIIRTYMINEN opas perustasolle valituille vuoden 1995 tutkintosäännön mukaista tutkintoa suorittaville 1 SIIRTYMINEN LYHYESTI Ennen 1.8.2005 opintonsa aloittaneet ovat voineet opiskella

Lisätiedot

Avoimen yliopiston kauppatieteellisten opintojen alkuinfo 17.8.2015 klo 17.00 Töölön kampus

Avoimen yliopiston kauppatieteellisten opintojen alkuinfo 17.8.2015 klo 17.00 Töölön kampus Avoimen yliopiston kauppatieteellisten opintojen alkuinfo 17.8.2015 klo 17.00 Töölön kampus Kauppatieteellinen ala Väylä - Erillisvalinta Kauppakorkeakoulun kandidaattiohjelmaan - Hakijoille, joilla ei

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien sekä välillä

Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien sekä välillä Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien 2012 2015 sekä 2015 2018 välillä PERUS- JA AINEOPINNOT Perus- ja aineopintojen suurin muutos on se, että jaksot Suomen kielen ja sen tutkimuksen historia

Lisätiedot

Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen aloittaneille opiskelijoille

Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen aloittaneille opiskelijoille Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen 1.8.2012 aloittaneille opiskelijoille Tampereen yliopiston hallituksen 13.6.2012 hyväksymän ja 1.8.2012 voimaan tulevan tutkintosäännön 33 2 momentin mukaan

Lisätiedot

Opinnot ja opiskelu hallintotieteiden tiedekunnassa

Opinnot ja opiskelu hallintotieteiden tiedekunnassa Opinnot ja opiskelu hallintotieteiden tiedekunnassa Hallintotieteiden tiedekunta vastaa yhteiskuntatieteellisen alan opetuksesta ja tutkimuksesta Vaasan yliopistossa. Tutkintokoulutusta on annettu vuodesta

Lisätiedot

HOPS ja opintojen suunnittelu

HOPS ja opintojen suunnittelu HOPS ja opintojen suunnittelu Hanna-Mari Kivinen, 8.12.2010 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Fysiikan laitos Mikä ihmeen HOPS? HOPS eli Henkilökohtainen OPintoSuunnitelma HOPS kuuluu 1.8.2005

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET BioMediTech Johtokunta hyväksynyt 25.8.2015 LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 2015-2018 1. Tutkintojen yleisrakenne, vaadittavat opintosuoritukset

Lisätiedot

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello 11-12 Opintokoordinaattori Heli Tontti KTM, tutkinnon rakenne laajuus 120 op tutkinnon suorittamisaika tavoiteaika

Lisätiedot

Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma

Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma ssa opiskellaan suomea ja ruotsia aidosti kaksikielisessä ympäristössä. Ohjelmaan sisältyy kolme pääainetta: suomenkieliset opiskelevat pääaineenaan ruotsia, ruotsinkieliset joko ruotsia äidinkielenä tai

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot Ia 2014 Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto,

Lisätiedot

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä Kauppatieteiden maisteri KTM Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Kaisu Säilä Luennon sisältö Kauppatieteiden maisterin (KTM) tutkinto tutkinnon rakenne Tutkinto-ohjelman osaamistavoitteet Täydentävät

Lisätiedot

Lastentarhanopettajan kelpoisuudesta

Lastentarhanopettajan kelpoisuudesta Lastentarhanopettajan kelpoisuudesta Lastentarhanopettajan opintosuunnasta valmistunut kasvatustieteen kandidaatti on pätevä lastentarhanopettaja Myös esikoulun osalta Esi- ja alkuopetuksen sivuaine ei

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tuotantotalouden kandidaattivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tuotantotalouden pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

KAKSOISTUTKINTO/DOUBLE DEGREE -KÄYTÄNTEET JAMKISSA NINA BJÖRN & KRISTIINA KORHONEN OPINTOASIAINPÄIVÄT TAMPEREELLA MARRASKUUSSA 2012 12.11.

KAKSOISTUTKINTO/DOUBLE DEGREE -KÄYTÄNTEET JAMKISSA NINA BJÖRN & KRISTIINA KORHONEN OPINTOASIAINPÄIVÄT TAMPEREELLA MARRASKUUSSA 2012 12.11. KAKSOISTUTKINTO/DOUBLE DEGREE -KÄYTÄNTEET JAMKISSA NINA BJÖRN & KRISTIINA KORHONEN OPINTOASIAINPÄIVÄT TAMPEREELLA MARRASKUUSSA 2012 12.11.2012 1 DOUBLE DEGREE-TUTKINNOT kansainvälinen kaksoistutkinto kahden

Lisätiedot

Teknillistieteellisen alan tutkintomääräykset

Teknillistieteellisen alan tutkintomääräykset 1 Teknillistieteellisen alan tutkintomääräykset (jatkotutkintoja koskevat määräykset löytyvät jatkotutkintojen opetussuunnitelmista) Teknillisessä tiedekunnassa suoritettavista tutkinnoista ja opinnoista

Lisätiedot

LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSALA

LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSALA LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSALA TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET Seuraavat tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat asetuksia ja johtosääntöjä. Nämä määräykset hyväksyy

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO, ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNTA Kandidaatintutkinto ja kandidaatintyö Ohjeet 2015

OULUN YLIOPISTO, ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNTA Kandidaatintutkinto ja kandidaatintyö Ohjeet 2015 1 OULUN YLIOPISTO, ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNTA Kandidaatintutkinto ja kandidaatintyö Ohjeet 2015 1. Tekniikan kandidaatin tutkinto ja sen yleiset tavoitteet... 1 2. Kandidaatin tutkintoon liittyvä kandidaatin

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN SEKÄ FILOSOFIAN MAISTERIN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 2012-2015

YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN SEKÄ FILOSOFIAN MAISTERIN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 2012-2015 1 YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN SEKÄ FILOSOFIAN MAISTERIN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 2012-2015 Hyväksytty Viestinnän, median ja teatterin yksikön johtokunnassa

Lisätiedot

Opiskelu Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa

Opiskelu Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa Opiskelu Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa Tutkintorakenne ja opiskelun aloittamiseen liittyviä käytännön ohjeita 27.8.2015 Marja Elonheimo ja Laura Pellikka Orientaation ohjelma to 27.8.2015 Klo 17.00-18.00

Lisätiedot

Sivuainekokonaisuudet Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa. HuTK sivuaineinfo Johtava koulutusasiantuntija Vuokko Iinatti

Sivuainekokonaisuudet Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa. HuTK sivuaineinfo Johtava koulutusasiantuntija Vuokko Iinatti Sivuainekokonaisuudet 2018-2019 n kauppakorkeakoulussa HuTK sivuaineinfo 5.9.2018 Johtava koulutusasiantuntija Vuokko Iinatti Opinto-oikeudet sivuaineisiin - Lv. 2018-2019 sivuaineopetusta järjestetään

Lisätiedot

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain 8.3.2016, Meet Your Community 2.0 @Saha Kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot

Opiskelijoiden palvelut ja neuvonta Helsingin yliopistossa

Opiskelijoiden palvelut ja neuvonta Helsingin yliopistossa Opiskelijoiden palvelut ja neuvonta Helsingin yliopistossa Minna Kaartinen-Koutaniemi Urhean oppilaitostapaaminen 17.4.2013 19.4.2013 1 Palvelut ja neuvonta Yleinen opiskelijaneuvonta palvelee henkilökohtaisesti,

Lisätiedot

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Tutkintosääntö 1 (6) LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Lahden ammattikorkeakoulun tutkintosääntö antaa ohjeita opintojen suorittamisesta ja niiden järjestelyistä. Lahden ammattikorkeakoulun hallitus

Lisätiedot

luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta JOENSUUN KAMPUS Aineenopettajan ja luokanopettajan koulutus, matematiikka, fysiikka ja kemia Aineenopettajan koulutus, matematiikka, fysiikka ja kemia Biologia

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON TUTKINTOSÄÄNTÖ. Annettu Rovaniemellä 16 päivänä kesäkuuta 2014

LAPIN YLIOPISTON TUTKINTOSÄÄNTÖ. Annettu Rovaniemellä 16 päivänä kesäkuuta 2014 1 LAPIN YLIOPISTON TUTKINTOSÄÄNTÖ Annettu Rovaniemellä 16 päivänä kesäkuuta 2014 Lapin yliopiston hallitus on 16. päivänä kesäkuuta 2014 annetun yliopistolain (558/2009) 41 :n nojalla hyväksynyt seuraavan

Lisätiedot

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen 7.3.2014 LL TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen SISÄLTÖ 1. KTK Giga - kandidaatintutkinnon suorittaminen

Lisätiedot

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016 Opiskelu avoimen yliopiston väylällä Opiskelu avoimen yliopiston väylällä on pääosin päiväsaikaan tapahtuvaa opiskelua, joitain opintojaksoja saattaa olla

Lisätiedot

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio 2015-16 Opinto-opas Kerimäen lukio Opinto-opas Näin opiskellaan Kerimäen lukiossa Tervetuloa opiskelemaan Kerimäen lukioon! Opintoihin liittyvissä kysymyksissä sinua neuvovat rehtori, opinto-ohjaaja ja

Lisätiedot

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen 1.8.2005 aloittaneille opiskelijoille Kaikki ennen 1.8.2005 aloittaneet opiskelijat on siirretty uuden tutkintosäännön piiriin. Uuteen tutkintosääntöön siirtyvien opiskelijoiden

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 1. Koulutus- ja opetussuunnittelu, aliprosessit 1. Korkeakoulun koulutusvastuiden strateginen suunnittelu 2. Koulutuksen

Lisätiedot

Tutkinnonuudistus ja uudet DI-ohjelmat Master s Programme in Information Networks

Tutkinnonuudistus ja uudet DI-ohjelmat Master s Programme in Information Networks Tutkinnonuudistus ja uudet DI-ohjelmat Master s Programme in Information Networks Infotilaisuus 4.12.2014 DI-tutkinnonuudistuksen aikataulu Uudet DI-ohjelmat aloittavat 1.8.2015 Vanha tutkinto valmiiksi

Lisätiedot

Opiskelu Aaltoyliopiston kauppakorkeakoulussa

Opiskelu Aaltoyliopiston kauppakorkeakoulussa Opiskelu Aaltoyliopiston kauppakorkeakoulussa Perustietoa opiskelun aloittamisesta I Marja Elonheimo marja.elonheimo@aalto.fi huone U-249 (Otakaari 1 M, 2.krs) PEREHDYTYSVIIKON AIKANA Aloitatte opiskelun

Lisätiedot

Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan tutkintoja koskevat pysyväismääräykset

Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan tutkintoja koskevat pysyväismääräykset Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan tutkintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty farmasian tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 3.5.2011. I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Tutkintojen ja opintojen

Lisätiedot

Valintoja ja optioita! Valinnaisten opintojen info

Valintoja ja optioita! Valinnaisten opintojen info Valintoja ja optioita! Valinnaisten opintojen info www.helsinki.fi/yliopisto 8.11.2018 1 Tilaisuuden sisältö Miksi valinnaisia pitäisi / voi suorittaa ja minkä verran? Eli tietoa tutkintorakenteista ja

Lisätiedot

Johtamiskorkeakoulun tutkintoja koskevat määräykset

Johtamiskorkeakoulun tutkintoja koskevat määräykset JOHTAMISKORKEAKOULU Nämä määräykset tulevat voimaan 1.8.2015 Johtamiskorkeakoulun tutkintoja koskevat määräykset 2015 2018 1 Johtamiskorkeakoulun tutkinto-ohjelmat Johtamiskorkeakoulussa on kaksi koulutusalaa,

Lisätiedot

Alkuorientaatio Orientoivat opinnot Yliopisto, yksikkö, tutkinnot SIS-uuden opiskelijan opas (s. 8-18)

Alkuorientaatio Orientoivat opinnot Yliopisto, yksikkö, tutkinnot SIS-uuden opiskelijan opas (s. 8-18) Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 24.8.2015 Yliopisto, yksikkö, tutkinnot SIS-uuden opiskelijan opas 2015-2016 (s. 8-18) Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences - SIS Opintopäällikkö

Lisätiedot

Tutkinnonuudistus 2014 Kuvataidekasvatus KANDIT

Tutkinnonuudistus 2014 Kuvataidekasvatus KANDIT Tutkinnonuudistus 2014 Kuvataidekasvatus KANDIT Helena Kurkela 14.4.2014 Siirtymäsäännökset Siirtymäkausi: kandidaatin tutkintoon johtavilla ohjelmilla 1.8.2014-31.10.2016 maisterin tutkintoon johtavilla

Lisätiedot

Laitosten FL-jatko-opiskelijat kartoitetaan vuosittain ja heidän jatko-opintosuunnitelmansa ajanmukaistetaan tarvittaessa. Ajanmukaistamista (esim.

Laitosten FL-jatko-opiskelijat kartoitetaan vuosittain ja heidän jatko-opintosuunnitelmansa ajanmukaistetaan tarvittaessa. Ajanmukaistamista (esim. O U L U N Y L I O P I S T O L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a F L - t u t k i n n o n s u o r i t t a m i n e n 1. Opinto-oikeus Jatko-opinto-oikeuden saaminen. Tieteellisen, taiteellisen

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto, 180 op (tavoiteaika 3 vuotta)

Lisätiedot

Aalto-yliopiston Insinööritieteiden koulutusalan vuoden 2016 jatko-opiskelijavalintojen perusteet

Aalto-yliopiston Insinööritieteiden koulutusalan vuoden 2016 jatko-opiskelijavalintojen perusteet Aalto-yliopiston Insinööritieteiden koulutusalan vuoden 2016 jatko-opiskelijavalintojen perusteet VALINTA JATKOKOULUTUKSEEN 1. Yleinen hakukelpoisuus Yleinen hakukelpoisuus määritellään yliopistolaissa

Lisätiedot

Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus Opetushalllitus

Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus Opetushalllitus Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus 4.3.2013 Opetushalllitus Miksi Vieraskielisiä on nuorten lukiokoulutuksessa vähän suhteessa kantaväestöön Puutteet kielitaidossa

Lisätiedot