OPETUSSUUNNITELMAT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPETUSSUUNNITELMAT 2007-08"

Transkriptio

1 OPETUSSUUNNITELMAT LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI, 210 OP PAKOLLISET PERUSOPINNOT 60 op Op.jaksokoodi Opintokokonaisuudet op 1.vuosi 2.vuosi JBA1010 Johdatus ammattikorkeakouluopintoihin 10 2 x Liiketaloudelliset opinnot JBA2010 Yritystoiminta ja sen ohjaus 5 x JBA2011 Asiakassuuntautunut markkinointi 5 x JBA2012 Yritysjuridiikka ja oikeudellinen ajattelu 5 x JBA2013 Taloushallinnon perusteet 5 x Kieli- ja viestintäopinnot C 16 JBCO010 Suomen kieli ja viestintä sekä tiedonhankinta 4 x JBCR000 Svenska i affärslivet 3 x JBCR001 Muntlig kommunikation i affärslivet 3 x JBCE000 Business English 3 x JBCE001 Interactive English 3 x Menetelmäopinnot 21 9 JBA2101 Talousmatematiikka 6 x JBA2102 Tilastomatematiikka 3 x Yrityksen toimintaympäristöt 22 4 JBA2210 Kansantalous 4 x Tieto- ja toimistotekniset opinnot 23 9 JBA2310 Tekstinkäsittely 4 x JBA2311 Tietotekniikan perusteet 5 x Koulutusohjelman opinnot: * pakolliset perusopinnot 60 op * suuntautumisvaihtoehtojen ammattiopinnot 70op * vaihtoehtoiset ammattiopinnot 20 op * vapaasti valittavat opinnot 15 op * harjoittelu 30 op * opinnäytetyö 15 op

2 KANSAINVÄLINEN LIIKETOIMINTA op.jaksokoodi Opintokokonaisuudet op 2. vuosi 3. vuosi Kansainvälinen markkinointiviestintä 30 8 JBB3002 Integroitu markkinointiviestintä 4 x JBB3003 Tietotekniikka markkinointiviestinnässä 4 x Henkilökohtainen myyntityö 31 3 JBB3103 Sales Management and Personal Selling 3 x Peruskilpailukeinot kansainvälisessä markkinoinnissa 32 8 JBB3202 Tuote ja elinkaariajattelu 4 x JBB3203 Kustannuslaskenta ja hinnoittelu 4 x Kansainvälisen kaupan toteutus 33 6 JBB3300 Yritysten kansainvälistymisoperaatiot 3 x JBB3301 Ulkomaankaupan jakelutiet ja huolinta 3 x Markkinointitutkimus 34 6 JBB3400 Kansainvälinen markkinointitutkimus 3 x JBB3401 Tilastollisten menetelmien atk-sovellukset 3 x Kansainvälisen markkinoinnin johtaminen JBB3500 Globaalin markkinoinnin suunnittelu 3 x x JBB3501 Markkinoinnin johtaminen 3 x JBB3502 Budjetointi 3 x JBB3503 Kansainvälinen kilpailuoikeus 3 x Tutkimusmetodiikka 37 5 JBB3703 Tutkimusmenetelmät 5 x Liiketaloudelliset opinnot JBB2000 Yrityksen perustaminen 3 x JBB2001 Suunnittelu ja organisointi 4 x JBB2002 Projektinhallinta 3 x JBB2003 Aktiivinen työelämään hakeutuminen ja ammattietiikka 3 x Kieli- ja viestintäopinnot C (valittava tarjonnasta) 9 JBCE004 Business Communication 3 x JBCE005 Effective Business Texts 3 x JBCE017 English for International Business 3 x x JBCR004 Utrikeshandel och affärskommunikation 1 3 x JBCR005 Affärskommunikation 2 3 x x JBB9000 Työharjoittelu 30 x x JBB9900 Opinnäytetyö 15 x Tutkinnossa on vieraiden kielten opintopisteitä yhteensä vähintään 33 op.

3 TEOLLISUUDEN TALOUSHALLINTO op.jaksokoodi Opintokokonaisuudet op 2. vuosi 3. vuosi Ulkoinen laskentatoimi JBB4001 Taloushallinnon atk-sovellukset 3 x JBB4002 Palkkahallinto 3 x JBB4005 International Accounting 3 x JBB4006 Kirjanpidon ja tilinpäätöksen erityiskysymykset 5 x Sisäinen laskentatoimi JBB4103 Johdon laskentatoimi teollisuusyrityksessä 3 x JBB3203 Kustannuslaskenta ja hinnoittelu 4 x JBB3502 Budjetointi 3 x Rahoitus 42 6 JBB4200 Rahoitus ja investoinnit (joka toinen vuosi) 3 x x JBB4201 Velkasuhteet ja velanperintä 3 x x Verotus ja tilinpäätössuunnittelu 43 6 JBB4302 Yritysverotus, tilinpäätössuunnittelu ja analyysi 6 x Tuote ja ympäristö 44 4 JBB3202 Tuote ja elinkaariajattelu 4 x Tutkimusmetodiikka 37 8 JBB3703 Tutkimusmenetelmät 5 x Tilastollisten menetelmien atk-sovellutukset (joka toinen JBB3401 vuosi) 3 x Liiketaloudelliset opinnot JBB2000 Yrityksen perustaminen 3 x JBB2001 Suunnittelu ja organisointi 4 x JBB2002 Projektinhallinta 3 x JBB2003 Aktiivinen työelämään hakeutuminen ja ammattietiikka 3 x Kieli- ja viestintäopinnot C (valittava tarjonnasta) 9 JBCE004 Business Communication 3 x JBCE005 Effective Business Texts 3 x JBCE017 English for International Business 3 x x JBCR004 Utrikeshandel och affärskommunikation 1 3 x JBCR005 Affärskommunikation 2 3 x x JBB9000 Työharjoittelu 30 x x JBB9900 Opinnäytetyö 15 x Tutkinnossa on vieraiden kielten opintopisteitä yhteensä vähintään 24 op.

4 YRITTÄJYYS JA LIIKETOIMINTA op.jaksokoodi Opintokokonaisuudet op 2.vuosi 3.vuosi Taloushallinto, laskentatoimi ja verotus JBB5001 Budjetointi (luennot) 3 x JBB5003 Kustannuslaskenta ja hinnoittelu (luennot) 4 x JBB5004 Yritysverotus, tilinpäätössuunnittelu ja -analyysi (luennot) 6 x Markkinointi JBB5101 Kansainvälinen markkinointitutkimus (luennot ->harj.) 3 x JBB5102 Markkinoinnin johtaminen (luennot ->harj.) 3 x JBB5103 Globaalin markkinoinnin suunnittelu (luennot) 3 x JBB5104 Integroitu markkinointiviestintä (luennot alussa -> harj.) 3 x Yrittäjyys ja liiketoiminta 52 9 JBB5200 Yrityksen perustaminen (luennot/oma yritys) 3 x JBB5201 Yrittäjyys (luennot) 3 x JBB5202 Tiimitoiminta (luennot) 3 x Kansainvälistyminen 53 6 JBB5300 Ulkomaankaupan jakelutiet ja huolinta (luennot) 3 x JBB5301 Yrityksen kansainvälistymisoperaatiot (kirjaopinnot) 3 x Tietojenkäsittely ja menetelmäopinnot 54 6 JBB3401 Tilastollisten menetelmien atk-sovellukset 3 x JBB5405 Tietotekniikan jatkokurssi (luennot) 3 x Liiketaloudelliset opinnot JBB2001 Suunnittelu ja organisointi 4 x JBB2002 Projektinhallinta (LbD toteutus) 3 x JBB2003 Aktiivinen työelämään hakeutuminen ja ammattietiikka 3 x Tutkimusmetodiikka 37 5 JBB3703 Tutkimusmenetelmät 5 x Kieli- ja viestintäopinnot C (valittava tarjonnasta) 9 JBCE004 Business Communication (projekti) 3 x JBCE005 Effective Business Texts 3 x x JBCE017 English for International Business 3 x x JBCR004 Utrikeshandel och affärskommunikation 1 3 x JBCR005 Affärskommunikation 2 3 x x JBB9000 Työharjoittelu 30 x x JBB9900 Opinnäytetyö 15 x Tutkinnossa on vieraiden kielten opintopisteitä yhteensä vähintään 24 op.

5 DIGITAALINEN MEDIA op.jaksokoodi Opintokokonaisuudet op 2.vuosi 3.vuosi Tieto- ja toimistotekniset opinnot JBB2300 Digitaalinen kuva ja grafiikka 3 x JBB2301 Digitaalinen video ja ääni 3 x JBB2302 Verkkojulkaiseminen 4 x JBB2303 Verkkohypermedia 3 x JBB2304 Tietokannat ja SQL 4 x JBB2305 Web-ohjelmointi 3 x JBB2306 Web- ja tietokantapalvelin 4 x JBB2307 Dynaamiset verkkosovellukset 5 x JBB2308 Esite- ja julkaisutekniikka 3 x JBB2309 Digimediaprojekti 4 x Liiketaloudelliset opinnot JBB2000 Yrityksen perustaminen 3 x JBB2001 Suunnittelu ja organisointi 4 x JBB2002 Projektinhallinta 3 x JBB2003 Aktiivinen työelämään hakeutuminen ja ammattietiikka 3 x x JBB3002 Integroitu markkinointiviestintä 4 x JBB2006 E-Business 3 x Yrityksen toimintaympäristöt 22 3 JBB2203 Atk-oikeuden perusteet 3 x Tutkimusmetodiikka 37 5 JBB3703 Tutkimusmenetelmät 5 x Kieli- ja viestintäopinnot C 6 JBCE004 Business Communication 3 x JBCE005 Effective Business Texts 3 x JBB9000 Työharjoittelu 30 x x JBB9900 Opinnäytetyö 15 x Tutkinnossa on vieraiden kielten opintopisteitä yhteensä vähintään 18 op.

6 TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA op.jaksokoodi Opintokokonaisuudet op 1.vuosi 2.vuosi 3.vuosi Tieto- ja toimistotekniset opinnot JTB2305 Multimedia Presentations (in English) 3 x JTB2313 Tietoturva 3 x JTB2323 Web-kehitys Linux ssa 5 x Liiketaloudelliset opinnot JTB2000 Yrityksen perustaminen 3 x JTB2001 Suunnittelu ja organisointi 4 x JTB2002 Projektinhallinta 3 x JTB2003 Aktiivinen työelämään hakeutuminen ja ammattietiikka 3 x Tutkimusmetodiikka 37 8 JTB3702 Tilastomatematiikka 5 x JTB3701 Tutkimusmenetelmät 3 x Kieli- ja viestintäopinnot C 10 JTCO010 Suomen kieli ja viestintä sekä tiedonhankinta 4 x JTCR004 Muntlig kommunikation i databranchen 3 x JTCE009 Computing English II 3 x x JTB9000 Työharjoittelu 30 x x JTB9900 Opinnäytetyö 15 x Tutkinnossa on vieraiden kielten opintopisteitä yhteensä vähintään 15 op.

7 LIIKETALOUDEN JA TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMAT VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT 20 op op.jaksokoodi op.jaksokoodi Opintokokonaisuudet op 2.vuosi 3.vuosi JB JT Kieli- ja viestintäopinnot C (valittava tarjonnasta) JBCO002 JTCO002 Tutkimusviestintä 3 x x JBCO003 JTCO003 Kokous- ja neuvottelutaito 3 x JBCO004 JTCO004 Esiintymistaito 3 x x JBCE004 JTCE004 Business Communication 3 x x JBCE006 JTCE006 Executive Communication 3 x x JBCE007 JTCE007 Intercultural Communication 3 x x Liiketaloudelliset opinnot 20 JBD2000 JTD2000 Laadunhallinta 3 x x JBD2002 JTD2002 Tilintarkastus (joka toinen vuosi) 3 x x JBD2004 JTD2004 Riskienhallinnan toimintavaihtoehdot 3 x x JBD2005 JTD2005 Matkailu ja matkailumarkkinointi 3 x x JBD2006 JTD2006 Johtaminen 3 x x JBD2008 JTD2008 Markkinointipsykologia 3 x x JBD2010 JTD2010 Toimistosimulaatio (SIMU ) 3 x x JBD2014 JTD2014 Rahoitusinstrumentit ja arvopaperisijoittaminen 3 x JBD2015 JTD2015 Logistiset toiminnot 3 x x JBD2312 JTD2312 Projektinhallintaohjelmien käyttö 3 x x Yrityksen toimintaympäristöt 22 JBD2201 JTD2201 Työoikeus 3 x JBD2202 JTD2202 Jokaisen lakitietous 3 x x JBD2203 JTD2203 ATK-oikeuden perusteet 3 x x JBD2204 JTD2204 Kansainvälinen talous 3 x x Tieto- ja toimistotekniset opinnot 23 JBD2316 JTD2316 Linux-palvelin 3 x x JBD2317 JTB2317 Esite- ja julkaisutekniikka 3 x JBD2320 JTD2320 Tietotekniikan jatkokurssi 3 x JBD2321 JTD2321 Verkkojulkaiseminen 4 x Yrittäjyyden ja liiketoiminnan suuntautumisvaihtoehdossa lisäksi JBD5500- Liiketaloudellinen ammattikirjallisuus (määrit. hops:ssa) 15 x x JBD5550- Projektit (määritellään hops:ssa) 10 x x

8 LIIKETALOUDEN JA TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMAT VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15 op op.jakso- op.jakso- Opintokokonaisuudet op 1.vuosi 2.vuosi 3.vuosi JB JT Yrityksen toimintaympäristöt 22 JBE2203 JTE2203 Venäjän ja Aasian kauppa 3 x x JBE2204 JTE2204 Ympäristö ja liiketoiminta 3 x x Muut opinnot 61 JBE6101 JTE6101 Kouluttajakoulutus 3 x x JBE6102 JTE6102 Valtteri- opiskelija- ja harjoitteluvaihtovalmennus 3 x x JBE6105 JTE6105 Tutorointi 2-4 x x JBE6107 JTE6107 Projektityöskentely 3-6 x x x JBE6108 JTE6108 Kulttuurien välinen viestintä 3 x x JBE6109 JTE6109 Talousmatematiikan tukikurssi 3 x JBE6110 JTE6110 Intercultural Competence 3 x x JBE6111 JTE6111 Opiskelijayritystoiminta 3-9 x x JBE6112 JTE6112 Ergonomia ja työsuojelu 3 x x Kieli- ja viestintäopinnot C JBCS017 JTCS017 Saksan peruskurssi / Elementary German 6 x x x JBCS018 JTCS018 Liikesaksa 1 / Business German 1 3 x x x JBCQ002 JTCQ002 Venäjän peruskurssi / Elementary Russian 6 x x x JBCQ003 JTCQ003 Liikevenäjä 1 / Business Russian 1 3 x x x JBCF002 JTCF002 Ranskan peruskurssi / Elementary French 6 x x x JBCF003 JTCF003 Liikeranska 1 / Business French 1 3 x x x Yrittäjyyden ja liiketoiminnan suuntautumisvaihtoehdossa lisäksi Tiimityöskentely 56 7 x x JBE5600- Projektipalaverit JBE5650- Oppimisen jakamiskeskustelut x x Muut vapaasti valittavat opinnot 57 8 JBE5700 Kirjalista x x JBE5750 Projektit x x

Thesis 10 crs. Practical Traininig 20 crs. Optional Studies, 8 crs. Professional Studies, 58 crs. Basic Studies, 44 crs

Thesis 10 crs. Practical Traininig 20 crs. Optional Studies, 8 crs. Professional Studies, 58 crs. Basic Studies, 44 crs Thesis 10 crs Practical Traininig 20 crs Optional Studies, 8 crs Professional Studies, 58 crs Basic Studies, 44 crs INTERNATIONAL BUSINESS Degree Programme &855,&8/80ÃÃ678'(176Ã67$57,1*Ã7+(,5Ã678',(6Ã

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAOSAAJA 2020 +

LIIKETOIMINTAOSAAJA 2020 + LIIKETOIMINTAOSAAJA 2020 + 21.10.2008/ilta Tradenomi 210 op Tuloksellisen oppimisen ja ammatillisen kasvun prosessi 1. vuosi 2. vuosi 3. ja 4. vuosi suunnittelijaksi ja käynnistäjäksi 58 op analysoijaksi

Lisätiedot

HARJOITTELU 20 ov. PERUSOPINNOT Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 ov Ammatilliset perusopinnot 46 ov OPINNÄYTETYÖ.

HARJOITTELU 20 ov. PERUSOPINNOT Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 ov Ammatilliset perusopinnot 46 ov OPINNÄYTETYÖ. 5 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN KOULUTUSOHJELMAT JA SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT 5.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA Opintojen rakenne PERUSOPINNOT Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 ov

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelma, Helsinki, aikuiset

Liiketalouden koulutusohjelma, Helsinki, aikuiset Liiketalouden koulutusohjelma, Helsinki, aikuiset Liiketalouden koulutusohjelma pähkinänkuoressa Tutkintonimike Tradenomi Tutkintotaso Ohjelman laajuus AMK-tutkinto 210 opintopistettä 3,5 vuotta Ohjelman

Lisätiedot

Joustava opintoketju Pohjois-Savossa hanke

Joustava opintoketju Pohjois-Savossa hanke Joustava opintoketju Pohjois-Savossa hanke Joustava opintoketju Pohjois-Savossa hankkeen kaupan alan työryhmän jäseninä ja tämän raportin laatimiseen osallistuneet henkilöt: Jäsenet Sääski Kaija Savonia-amk

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelman ammatilliset perusopinnot

Liiketalouden koulutusohjelman ammatilliset perusopinnot 5 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN KOULUTUSOHJELMAT JA SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT 5.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelman tavoite Koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa liiketalouden osaajia,

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 5.2 TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelman tavoite Koulutusohjelman tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiudet yritysten ja yhteisöjen tietojenkäsittelyn asiantuntija- ja esimiestehtäviin

Lisätiedot

Matkailun koulutusohjelma

Matkailun koulutusohjelma 5.3 MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK/Ikaalinen Opintojen rakenne matkailun koulutusohjelmassa PERUSOPINNOT Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 ov Matkailun koulutusohjelman ammatilliset

Lisätiedot

Myyntityön koulutusohjelma 2013-2014

Myyntityön koulutusohjelma 2013-2014 Myyntityön koulutusohjelma 2013-2014 Myyntityön koulutusohjelma pähkinänkuoressa Myyntityön koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinen kasvu Lukukausiteemat Opiskelijan ammatillinen

Lisätiedot

Liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys OK BUSLH 21

Liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys OK BUSLH 21 Liiketalouden koulutusohjelma, Helsinki (HELI) Opintojaksokuvaukset 2013 2014 Liiketalouden koulutusohjelma, Helsinki (LH) Tunnus Opintopisteet Perusopinnot 60 Yrityksen toimintaympäristö OK ENVLH 9 Juridiikan

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden laitos Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinto Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Opinto-opas 2006-2007 LIIKETALOUDEN

Lisätiedot

Matkailun koulutusohjelma

Matkailun koulutusohjelma Matkailun koulutusohjelma Suoritettava tutkinto Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto, Restonomi (AMK), 210 op. Tutkinnon yleiskuvaus ja tavoitteet Matkailun koulutusohjelman opinnot valmentavat

Lisätiedot

Liiketalouden koulutus

Liiketalouden koulutus Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutus Opetussuunnitelma 2014-2015 15.9.2014 0 Sisällysluettelo LIIKETALOUDEN ALAN KOULUTUSOHJELMA... 12 Ydinosaaminen 150 op... 16 Perusopinnot 75 op... 16 Yritysportfolio...

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelma

Liiketalouden koulutusohjelma 1 POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma OPETUSSUUNNITELMA 20- Hyväksytty ammattikorkeakoulun hallituksessa.3.20 Opetussuunnitelmat määrittelevät tutkintojen osaamistavoitteet

Lisätiedot

1. Taloushallinto... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: TALOUSHALLINTO 210 OP... 6 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 70 OP... 6 1.2.

1. Taloushallinto... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: TALOUSHALLINTO 210 OP... 6 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 70 OP... 6 1.2. 1. Taloushallinto............................................................................................... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: TALOUSHALLINTO 210 OP.............................................

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Suoritettava tutkinto Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Tutkinto ja tutkintonimike Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, tutkintonimike tradenomi Valmiuksia asiantuntijuuteen Opinnot tarjoavat käytännön

Lisätiedot

Opinnäytetyö, projektiopinnot ja alan kehittymisen seuraaminen syventävät opiskelijan asiantuntijuutta.

Opinnäytetyö, projektiopinnot ja alan kehittymisen seuraaminen syventävät opiskelijan asiantuntijuutta. Matkailun koulutusohjelma SUORITETTAVA TUTKINTO Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto Restonomi (AMK), Opiskeluaika 3,5 vuotta TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET Opinnot valmentavat matkailualan

Lisätiedot

5.1.3 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Virrat KAUPALLISEN MEDIAVIESTINNÄN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO

5.1.3 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Virrat KAUPALLISEN MEDIAVIESTINNÄN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO 5.1.3 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Virrat KAUPALLISEN MEDIAVIESTINNÄN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO Tavoitteena on kouluttaa viestintäalan ammattilaisia, joilla on monipuolinen taiteellinen, viestinnällinen

Lisätiedot

LIIKETALOUS, ILTASOVELLUS 19.6.2012 OPINTOTARJONTA 2012-2013

LIIKETALOUS, ILTASOVELLUS 19.6.2012 OPINTOTARJONTA 2012-2013 LIIKETALOUS, ILTASOVELLUS 19.6.2012 OPINTOTARJONTA 2012-2013 Opintojaksot sijoittuvat lukuvuoden aikana neljälle periodille. Käytä opintojakso- ja toteutuskoodeja ilmoittautuessasi opintojaksoille. Oikeus

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden laitos. Liiketalouden koulutusohjelma Yrittäjyyspolku

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden laitos. Liiketalouden koulutusohjelma Yrittäjyyspolku OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden laitos Liiketalouden koulutusohjelma Yrittäjyyspolku Lahden ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA Tutkinto Koulutusohjelma johtaa

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2008-2009. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden laitos. Liiketalouden koulutusohjelma 210 op Aikuiskoulutus

OPINTO-OPAS 2008-2009. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden laitos. Liiketalouden koulutusohjelma 210 op Aikuiskoulutus OPINTO-OPAS 2008-2009 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden laitos Liiketalouden koulutusohjelma 210 op Aikuiskoulutus LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA Tavoite: Liiketalouden koulutusohjelman tavoitteena

Lisätiedot

LIIPOn opintojaksokuvaukset 2005 2006

LIIPOn opintojaksokuvaukset 2005 2006 a LIIPOn opintojaksokuvaukset 2005 2006 Englanti 1...1 Englanti ja viestintä...2 Englanti 2...3 Espanjan alkeet 1...4 Espanjan alkeet 2...5 Espanjan alkeet 3...6 Espanjan alkeet 4...7 Liiketalouden koulutusohjelman

Lisätiedot

1. Logistiikka... 2 1.1 LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKAN KOULUTUSOHJELMA 210 OP... 6 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 60 OP... 7 1.2.1 AMMATTIKORKEAKOULUN

1. Logistiikka... 2 1.1 LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKAN KOULUTUSOHJELMA 210 OP... 6 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 60 OP... 7 1.2.1 AMMATTIKORKEAKOULUN 1. Logistiikka................................................................................................. 2 1.1 LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKAN KOULUTUSOHJELMA 210 OP..................................................

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalous ja kauppa LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI. ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA HOPS 120 ov

OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalous ja kauppa LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI. ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA HOPS 120 ov Liiketalous ja kauppa OPETUSSUUNNITELMA 2006 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA HOPS 120 ov hyväksytty kyha 26.9.2006 83 SISÄLTÖ I OSA OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden laitos Kansainvälisen kaupan koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Opinto-opas 2006-2007 Kansainvälisen kaupan

Lisätiedot

Vapaasti valittavat opinnot, 10 ov

Vapaasti valittavat opinnot, 10 ov Opinnäytetyö, 10 ov Harjoittelu, 20 ov Vapaasti valittavat opinnot, 10 ov Ammattiopinnot, 97 ov Perusopinnot, 23 ov 0(76b7$/28'(1Ã.28/87862+-(/0$Ã0016 Suositeltava ajoitus vuosittain ÃV\NV\OOlÃDORLWWDYDW

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2011 2012. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala. Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 210 op

OPINTO-OPAS 2011 2012. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala. Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 210 op OPINTO-OPAS 2011 2012 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 210 op 2 Lahden ammattikorkeakoulu TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA Tutkinto Koulutusohjelma johtaa

Lisätiedot

8.8. TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA

8.8. TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA 8.8. TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA Opintojen laajuus opintoviikkoina Lukiopohja Ammattipohja Opintokokonaisuudet Opintovuosi Yh- Opintovuosi Yh- Koodi Opintojaksot 1 2 3 4 teensä 1 2 3 4 teensä KOKONAISLAAJUUS

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden laitos. Tilintarkastustyön ja taloushallinnon erikoistumisopinnot

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden laitos. Tilintarkastustyön ja taloushallinnon erikoistumisopinnot OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden laitos Tilintarkastustyön ja taloushallinnon erikoistumisopinnot TILINTARKASTUSTYÖN JA TALOUSHALLINNON ERIKOISTUMISOPINNOT 35 OP Opintojen

Lisätiedot