Jet Express 1. 1 Sisällysluettelo

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jet Express 1. 1 Sisällysluettelo"

Transkriptio

1 Jet Express 1 1 Sisällysluettelo 1. Sisällysluettelo TietoaJetistä 3 3. Asennusjamääritykset Pika-asennusopas Edellytykset Jetinasennus Jet-asetustenmäärittäminen Sovelluksenasetukset Tietolähteenasetukset DynamicsNAV-tietolähteenmäärittäminen AdvancedDynamicsNAV-asetustenmäärittäminen SerenicNavigatorinkäyttöoikeussäänöt JetjaCitrix 8 4. Jet-käyttöliittymä Raportti-tilat Pääkirja OhjattuJet-funktiotoiminto(Jfx) Taulukonrakentaja Porautuminen Ruudukkoporatutuminen Korjaavirheet Viite NL-funktio Suodatetaantietoja Tyhjätsuodattimet Erikoismerkitsuodattimessa YlikymmenensuodattimenmäärittäminenNL-funktiossa Kyselyntietueidenmääränrajoittaminen ErikoiskenttiennoutaminenNL(Taulukko)-funktiolla Lajittelu 14-15

2 Jet Express GL-funktio DynamicsNAVGL-funktio Suodatus Pikanäppäimet Raportinautomaattinenmuotoilu Raporttienjakaminen Raporttiasetukset Raportti-vaihtoehdonvalidointi Hakemisto 20-22

3 Jet Express 3 2 Tietoa Jetistä MikäJeton? JetonMicrosoftExcelinapuohjelma,jokayhdistääExcelintietokantaasi,jamahdollistaayksinkertaisia laskentataulukkofunktioitasisältävienraporttienluomisen.funktiotlukevattietojasuoraantietokannastasi,joten kopioimisenjaliittämisensijaanvoitpäivittäätiedotsuoraanexcelissä.lisäätietoajet-funktioistalöytyytietoaosasta. Edellytetyttiedot JetinkäyttämiseenvaaditaanMicrosoftExcelinkäyttökokemusta,mukaanlukienviitteetjalaskentataulukon funktiot.lisäksitarvitaanperustiedotkäytetyntietokannanrakenteesta.

4 Jet Express 4 3 Asennus ja määritykset 3.1 Pika-asennusopas TÄRKEÄÄ:Varmistaennenasentamista,ettäsinullaonjärjestelmänvalvojaoikeudet. 1. SuoritaJetExpress-asennustiedosto. 2. JetExpress-apuohjelmaaktivoidaanautomaattisestiExcelissänykyisellekäyttäjälle,kunasennuson suoritettu.tietoaapuohjelmanaktivoinnistamuillekäyttäjillesaatkohdastajetexpressinaktivointi (Sektion3.3). 3. KatsomitkämuutEdellytykset(Sektion3.2)koskevattietokantatyyppiäsi. 4. MääritäyhteystietokantaasikohdassaTietolähdeasetukset(Sektion3.4.2). 3.2 Edellytykset Kaikkikäyttäjät Tuetutkäyttöjärjestelmät MicrosoftWindowsXP MicrosoftWindowsServer2003 MicrosoftWindowsVista MicrosoftWindowsServer2008 MicrosoftWindows7 TuetutMicrosoftOfficenversiot MicrosoftOffice2007 MicrosoftOffice2010(32-ja64-bittinen) Tuetuttietokannat MicrosoftDynamicsNAV6.0taiuudempi DynamicsNAVKäyttäjät EnnenkuinJetExpressonkäyttökelpoinenDynamicsNAVinkanssa,seuraavatohjelmistotonoltavaasennettuina: DynamicsNAVClassic-käyttöliittymä,suoritettavaversio6.0taiuudempi. DynamicsNAVClassic-käyttöliittymätarvitaanmyösDynamicsNAV2009RTC:nkäyttäjille. VoiollatarpeenasentaamyösvastaavaC/FRONT-versio,jokasisältyyDynamicsNAVSDK:hon.Useimmitentätä asennustaeitarvitsetehdä,koskajetsisältäätarvittavanc/front-versionkaikilletärkeimmilledynamicsnav:n versioillejaservicepackeille. C/FRONTinsallivaDynamicsNAV-lisenssiontallennettavanimelläFIN.FLFDynamicsNAV-käyttöliittymän ohjelmakansioon,jokaisellajetiäkäyttävällätietokoneella. DynamicsNAVSuojaus VoidakseenkäyttääJetiäkäyttäjälläonoltavarooliDynamicsNAVissa,eikämääritettyjäyritysrajoituksia,mikä mahdollistaayritystaulukko-objektinjataulukkotietojenlukemisenhänelläonmyösoltavaoikeudetkaikkiin taulukoihin,joistahänraportoi. DynamicsNAVSuojaussuodattimiaeisovelletaautomaattisestiC/FRONTiin,muttayritettäessälukea Suojaussuodattimenulkopuolisiatietoja,järjestelmäantaavirheilmoituksen. 3.3 Jetin asennus JoskäytätWindowsVistaataiWindowsinuudempaaversiota,napsautahiirenkakkospainikkeellaasennustiedostoa jasittenkohtaa"suoritajärjestelmänvalvojana".teenäin,vaikkaolisitkirjautunutjärjestelmään

5 Jet Express Jet-asetusten määrittäminen Sovelluksen asetukset Sovellusasetuksetovatkäyttäjänmäärittämiäasetuksiajamuitakokosovellustakoskeviaasetuksia,jotka vaikuttavatjetintoimintaan. Kieli Jetinkäyttöliittymänkieli. Yleistä Haunmalliarvojenenimmäismäärä Hakuasuoritettaessanoudettavienmalliarvojenenimmäismäärä. Haussaluettavientietueidenenimmäismäärä Luettavientietueidenenimmäismääränoudettaessamalliarvojahaunaikana. Automaattisenvirheenkorjausraportinvirheet MäärittäähalutaankoJetinetsivänautomaattisestivirheitäraportista#ARVO!raportinsuorittamisenjälkeenja näyttävänsittendiagnostiikkaviestin. Lisäasetukset Näytäyhteensopivuustilanvaroitus MäärittäänäyttääköJetvaroituksenExcelinyhteensopivuustilassakäyttämiseenliittyvistäongelmista. Näytäkielimoduulinvaroitus MärittäänäyttääköJetvaroituksen,josoletvalinnutDynamicsNAV-tietolähteellesellaisenkielen,jotavastaavaa kielimoduuliaeioleviety. OtakäyttöönJet-kirjaus Määrittääkirjataankotoiminnotmääritetyssähakemistossasijaitsevaantiedostoon Tietolähteen asetukset TietokantayhteytesimääritetäänTietolähdeasetustenavulla. Kunyhteydenluomiseentarvittavattiedotonsyötetty,voitvahvistaayhteydennapsauttamalla Testaa yhteys-painiketta Dynamics NAV -tietolähteen määrittäminen Yleistä Navision-asiakaskansio Määrittääkansion,jokasisältääDynamicsNAV-käyttöliittymän,fin.exe-tiedostontaifinsql.exe-tiedoston.Myös DynamicsNAVinlisenssitiedostotuleesijoittaatähänkansioonjasilleonannettavanimeksi"fin.flf". Kielimoduulikansio

6 Jet Express 6 Määrittääkansion,jossaDynamicsNAV-kielimoduulitsijaitsevat. Jetvoikäyttäätaulukoita,kenttiäjaasetustenarvojakielelläsi,josvietkielimoduulinDynamicsNAVistaja määrität,missähakemistossasesijaitsee.kielimoduulintuleeollasamanniminenkuinkolmikirjaiminen kielikoodijatiedostomuotoa".flm"(esim.tanskankielisenmoduulinnimiolisi DAN.flm"). Kieli Kielimoduulinviemistävarten,sinullapitääollaObjektinsuunnittelijankäyttöoikeudetDynamicsNAVissa. Määrittääkielen,jollaJetnäyttäätietokannanselosteet,mukaanlukientaulukot,kentätjaasetustenarvot. Todennus MäärittääkäytetäänkötodennukseenWindows-vaiTietokantapalvelinta. VoitsyöttääKäyttäjätunnuksenjaSalasanan,jostietokantasikäyttääTietokantapalvelimentodennusta.Joset syötäkumpaakintietoa,tietokannankirjautumistiedotpyydetäänyhdistämisenyhteydessä. Yhteys Palvelintyyppi Määrittää,luotkoyhteydenpaikalliseentietokantatiedostoon,DynamicsNAVintietokantapalvelimeenvai MicrosoftSQLServer-palvelimeen. Palvelin Määrittäätietokantaaisännöivänpalvelimennimen. Tietokanta Syötätietokannannimitähän,joskäytätMicrosoftSQLServer-palvelinta. Joskäytätpaikallistatietokantatiedostotyyppiä,napsautaSelaa-painikettajaselaahaluamaasiDynamicsNAVin tietokantatiedostoon. Verkkotyyppi Määrittääsopivanverkkoprotokollan. Yritys Määrittääyrityksen,jotaJetkäyttääoletusarvona. Näyttö SekuinkataulukotjakentätnäytetäänJet-käyttöliittymänkomponenteissa,riippuunäytönominaisuuksista. Näytätyhjättaulukot Määrittäänäytetäänkötaulukot,joissaeioleyhtääntietuetta. Näytätietueidenlukumäärä Määrittäänäytetäänkökunkintaulukontietueidenlukumäärä. Taulukoidenjakenttienpudotusmuoto Määrittäätaulukonkentäntunnustenmuodon,kunnekirjoitetaanJet-kaavoihinautomaattisesti. Lisäasetukset Avaimenhaunalgoritmi

7 Jet Express 7 Määrittääalgoritmin,jonkaavullavalitaanparasavaintietokantakyselyjävarten. C/Front-kansio Jostämäasetusonmääritetty,korvataanoletushakemisto,jostaJetetsiiC/Front-kirjastoja Advanced Dynamics NAV -asetusten määrittäminen Serenic Navigatorin käyttöoikeussäänöt JetvoisoveltaaSerenicNavigatorinKäyttöoikeussääntöjäkaikkiinkäyttäjänsuorittamiinkyselyihin,joihinpätee vähintäänyksisääntö.voitottaakäyttööntämäntoiminnontuomallanavigator-tietokantaantaulukon Navigator JetBus-objektit. Yritysobjektienmäärittäminen Taulukko"NavigatorJetBus-objektit"sisältääkenttienlinkityksetjokaiselleYritysobjektille.Näilläkentän linkityksillävalitaantaulukotjaniissäsijaitsevatkentät,joihinkäyttöoikeussääntöjäsovelletaantietyn Yritysobjektinkohdalla.NämälinkityksetontuotavaNavigatoriinjokomanuaalisestitaiDataportinkautta. Taulukko"NavigatorJetBus-objektit"sisältääseuraavatviisikenttää: Kentän nro Kentän nimi 1 Taulukon numero 2 Kentän numero Tietotyyppi Kokonaisluku Kokonaisluku Kuvaus Sentaulukonnumero,jotaYritysobjektivastaa. Senkentännumero,jotaYritysobjektivastaa. 3 Yritysobjekti Koodi Yritysobjektintunnus.Tunnusonjokokoodi,esim.GLACCOUNT, taidimensionumero. 4 Objektityyppi Vaihtoehto Yritysobjektintyyppimääritetään"Yritysobjekti"-kentässä. Tyyppivoiollajokokooditaidimensio. 5 Kentän seloste Teksti "Kentännumero"-kentässämääritettykentänseloste.Tämän kentänsisältöonvaintiedoksi,eikäjetkäytäsitä. Esimerkkejäriveistä,jotkamäärittävätjoitakinYritysobjektienlinkityksiätakaisinG/L-tilitaulukkoon: Taulukon numero Kentän numero Yritysobjekti Objektityyppi Kentän seloste 15 1 GLTILI koodi numero dimensio Globaali dimensio 1suodatin Edellisetrivitmäärittävätkaksikenttienlinkitystätietokannantaulukkoon15("G/L-tili").Ensimmäinenrivi tarkoittaa,ettäyritysobjektin"gltili"käyttäjäoikeussääntöjäsovelletaan"g/l-tili"-taulukon"numero"-kenttään. Huomaa,ettäobjektityyppion"koodi",jayritysobjekti(GLTILI)linkittääkentätsuoraanolemassaolevan Yritysobjektinnimeen. Esimerkintoisellarivilläonobjektityyppi"dimensio".Setarkoittaa,että"Yritysobjekti"-kentänsisältävänarvon tuleevastatadimensionnumeroa,tässätapauksessadimensiota"1".tämäriviosoittaa,ettädimensio1:n,tai "OHJELMAN"Navigatorinmallitietokannassa,käyttöoikeussääntöjäsovelletaan"Globaalidimension1"suodatinkenttään"G/L-Tili"-taulukossa. JosLiiketoimintaobjektiaeiolelinkitettysuoraankenttääntaitaulukkoon,kyseisen

8 Jet Express 8 Liiketoimintaobjektinsääntöjäeivoidasoveltaa.Tämäjohtuusiitä,ettäsellaistenyritysobjektien kenttienlinkityksiäeivoidatehdäkäyttämälläedelläkuvailtuataulukkorakennetta.tämäeiolenormaalia,jos käytättavallisiayritysobjekteja Jet ja Citrix TÄRKEÄÄ:Citrix-ympäristöteivättueJetiä,elleikokotyöpöytääjulkaista. SeuraavatohjeetpätevätJetinkäyttöönCitrixinkanssa: Kokotyöpöytäonjulkaistava. Jet,ExceljaasiakkaantietokannankomponentitonasennettavaCitrix-työpöydälle. JosoletDynamicsNAVinkäyttäjäDynamicsNAVClassic-käyttöliittymäonasennettavaCitrix-työpöydälle. JoskäytätOLE-liitintä,tietokantasiOLE-ajuripitääasentaaCitric-työpöydälle. JoskäytätODBC:tä,WindowsODBC-tietolähdepitäämäärittääCitrix-työpöydällä. Jet-apuohjelmaonaktivoitavaExcelissäkullekinsitäkäyttääaikovalleCitrixinkäyttäjälle.Lisäätietoasaat kohdastajetreports-aktivointi(sektion3.3).

9 Jet Express 9 4 Jet-käyttöliittymä 4.1 Raportti-tilat Suunnittelu RaportitluodaanSuunnittelu-tilassa.JetinfunktioidennopeusonoptimoituSuunnittelu-tilassa,eikävoidataata, ettänepalauttavatoikeattulokset. Päivitä Päivitäsuorittaaraportinjapäivittääkaikkitiedotsuoraantietokannasta. 4.2 Pääkirja AvaatyhjänGL-funktionsisältävänJfx(Sektion4.3):n 4.3 Ohjattu Jet-funktiotoiminto (Jfx) IntuitiivinentapalisätäJet-funktioitalaskentataulukkoon. 4.4 Taulukon rakentaja TaulukonrakentajaluoExcel-taulukonuseistatietokannantaulukoista,joitavoidaankäyttääpivot-taulukoidenjakaavioidenperustana. TaulukonrakentajaavoikäyttäävainDynamicsNAV-tietolähteidenkanssa. 4.5 Porautuminen Suoritaporautuminennapsauttamalla Porautuminen-painiketta,jokanäkyyJet-kaavansisältävässäsolussa, taivalitsesolujasittenporautuminen Ruudukkoporatutuminen Ruudukkoporautuminennäyttääporautumistiedotruudukossa,jokamahdollistaatietojenryhmittelyn, suodattamisenjalajittelun. Porautumisnäkymä Ruudukkoporautumisenavullavoidaanmukauttaaporautumisentuloksia.Napsauttamallasarakkeen ylätunnistintahiirenkakkospainikkeella,käyttäjävoivalita,mitkäkentätporautumislomakkeessanäytetään. Lisäksisarakkeidenjärjestystävoidaanmuuttaavetämälläsarakkeidenylätunnistimethaluttuunkohtaan. Kunporautumislomakeonsuljettu,näkyvilläolevatkentätjakenttienjärjestystallennetaantaulukon porautumisnäkymäksi.seuraavankerran,kunkäyttäjäporautuutaulukkoon,vainaikaisemminnäkyvilläolleet kentätnäytetäänsamassajärjestyksessä. Tietojenanalysointiruudukkoporautumisessa Kaikkiatietueitaeiladataporautumislomakkeenavautuessa.Tietueidenlatautuessataulukonvasempaan alakulmaanilmestyytilanneilmaisin.kuntietueetonladattu,näytetäännoudettujentietueidenyhteismäärä. Ryhmittelyä,suodatustajalajitteluavoidaansuorittaatietueidenvielälatautuessa.

10 Jet Express 10 DynamicsNAVjaRuudukkoporautuminen VirtakentänarvojaeialuksiladataRuudukkoporautumisenaikana.VoitladataVirtakentänarvotnapsauttamalla kyseisensarakkeenylätunnisteenpäivityspainiketta.virtakentänarvojaeivoidaladataennenkuinkaikki porautumistiedostotonnoudettu. 4.6 Korjaa virheet VirheenkorjausTukeeJet-funktioidenvianmääritystä.KunJet-funktiojohtaavirheeseen,funktionsisältävään työkirjansoluunilmestyy#arvo!.voitkorjatafunktionvirheetvalitsemallavirheilmoituksensisältävänsolunja valitsemallasittenkorjaavirheet.ongelmanselittäväviestinäytetään.

11 Jet Express 11 5 Viite 5.1 NL-funktio =NL(Mikä, Taulukko, Kenttä, Suodatinkenttä1, Suodatin1,..., Suodatinkenttä10, Suodatin10) Tarkoitus:Palauttaataulukostakentättaitietueavaimensuodattimienperusteella. Parametri Mikä Kuvaus Määrittäämitäpalautetaan. Argumentti "Linkki" "Taulukko" "Linkkikenttä" "Linkkisumma" "Virtakenttä" Kuvaus Palauttaamerkkijononarvon,jotavoidaankäyttääsuodattimena toisessanl-funktiossa. LuoExcel-taulukko-objektinpalautettujenkenttäarvojenperusteella. JosKenttä-argumenttijätetääntyhjäksi,ohjelmapalauttaakaikki kentät.palautamontakenttääkentänvälimuistinavulla. Palauttaamerkkijonon,jollanoudetaankenttälinkkitaulukosta NL(Taulukko)-funktiossa. Palauttaamerkkijonon,jollanoudetaankentänsumma linkkitaulukostanl(taulukko)-funktiossa. Palauttaamerkkijonon,jollanoudetaanVirtakenttäensisijaisesta taulukostanl(taulukko)-funktiossa.tässäfunktiossa VirtasuodattimiakäytetäänvainmääritettyihinVirtakenttiin,eikä pääkyselyyn. Taulukko Kenttä Suodatinkenttä1 Taulukonnimi,numerotaiseloste. Palautettavankentännimi,numerotaiseloste.DynamicsNAV-käyttäjillätämävoiolla myöslisädimensio. PalautaKentänvälimuistimäärittämälläkenttienmatriisi. KentänvälimuistiavoidaankäyttääNL(Taulukko)-funktionkanssa,kunhalutaannähdä vainosataulukonkentistä,eikaikkia.nl-funktioyhdessäkentänvälimuistinkanssa palauttaavainkentänvälimuistissasijaitsevienkenttienarvojenuniikityhdistelmät. Senkentännimi,jonkamukaansuodatetaanensimmäiseksi.DynamicsNAVinkäyttäjillä tämävoiollamyöslisädimensio.seuraavaterikoisarvotsallitaansuodatinkenttäargumentteina. Suodatinkenttä "Yritys="tai0 "SisällyttäväLinkki=" "Rajoitus=" "Suodattimet=" Kuvaus KorvaaoletusyrityksenSuodatin-argumentinmäärittämällä yrityksellä. Linkittääensisijaisentaulukontaulukkoon,jokaonmääritetty Suodatin-argumentissatiedonnoutamiseen.Lisäätietoasaat kohdastaerikoiskenttiennoutaminennl(taulukko)- funktiolla(sektion5.1.2). RajoittaapalautettujentietueidentaiarvojenmääränSuodatinargumentissamainittuunmäärään.Lisäätietoasaatkohdasta Kyselyntietueidenmääränrajoittaminen(Sektion ). MäärittääkyselynsuodattimetSuodatin-argumentin määrittämänsuodatinmatriisinavulla.lisäätietoasaat

12 Jet Express 12 Parametri Kuvaus "Ylätunnisteet=" "PiilotaSummat=" "TaulukonNimi=" kohdastaylikymmenensuodattimenmäärittäminen NL-funktiossa(Sektion ). KorvaakentänylätunnisteetSuodatin-argumentin määrittämälläylätunnistematriisilla.käytetäännl(taulukko)- funktionkanssa. PiilottaaNL(Taulukko)-funktionluomansummarivin,kun Suodatin-argumentinarvoonTOSI. MäärittääNL(Taulukko)-funktionluomanExcel-taulukkoobjektinnimeksiSuodatin-parametrissaolevannimen.Tämän avullavoitviitatataulukkoonnimelläpivot-taulukosta. Suodatin1 SuodatinkenttäN SuodatinN Suodatinkenttä1:eenkäytettävänsuodattimenarvo. SamakuinSuodatinkenttä1.Suodattimiajasuodatinparejavoidaanmäärittääenintään kymmenenkappaletta.jossuodattimiamääritetäänenemmänkuinyksi,neyhdistetään loogisellaoperaattorillaja. SamakuinSuodatin1,muttakäytetäänSuodatinkenttäN:ään Suodatetaan tietoja Tyhjät suodattimet JoskusvoiollatarpeellistasuodattaaNL(Sektion5.1)-funktiotoisenarvonperusteella,jokavoiollatyhjä.NLfunktioeisallityhjiensuodattimienmäärittämistä.JosotatkäyttöönSuodatinkenttä(Sektion5.1)-argumentin jajätätvastaavansuodatin(sektion5.1)-argumentintyhjäksi,järjestelmäantaakin#arvo-virheilmoituksen. Oletetaan,ettäsolunC4arvotuleetoisestaJet-funktiostajavoijoskusollatyhjä.Tässätapauksessavoitkäyttää kahtapuolilainausmerkkiä(')suodattimenarvonympärillä.voitkäyttääseuraavaakaavaa. =NL("Ensimmäinen","Kohde","Kuvaus","Kohteen numero","'"&c4&"'") Vaikkatämäkaavaonhiemanvaikeaselkoinen,sesisältääpuolilainausmerkin(')C4-viitteenkummallakinpuolella. JosC4sisältääarvonKohde1,tuloksenaolevasuodatinonKohde1.JosC4ontyhjä,tuloksenaonkaksi puolilainausmerkkiä,jotkamuodostavatkelvollisentyhjänkentänsuodattimen. =NL("Ensimmäinen","Kohde","Kuvaus","Kohteen Erikoismerkit suodattimessa. Jetkäsittääseuraavanlaisetmerkiterikoismerkeiksi: literaalisenamerkkijononajaselasketaanoikein. Josesimerkiksitarvitsensuodattimenasiakkaannimellä"John(Houston)"kohdan"John(Houston)"eteenon JosnimiJohn(Houston)sijaitseeviereisessäsolussa,soluviitettäkäytettäessävastaavakaavanäyttäätältä: Joshaluatyhdistääuseitasuodattimenarvoja,jotkakaikkisisältäväterikoismerkkejä,kukinsuodatinonsijoitettava puolilainausmerkkeihin('). Oletetaanesimerkiksi,ettähaluatsuodattaaasiakkaannimenmukaan,nimellä"JohnA.M."tai"Ben&Jerrys".Jos käytätloogistaoperaattoriatai( Seuraavastakaavastanäetoikeinrakennetunsuodattimen.

13 Jet Express 13 =NL("Rivit","Myyntilasku","Nro","Asiakas","'John A.M.' 'Ben & Jerrys'") Nämänimetvoivattullasoluviitteistä,jotenseuraavassaesitetäänsamakaavasoluviitteillä. =NL("Rivit","Myyntilasku","Nro.","Asiakas","'"&C3&"' '"&C4&"'") Yli kymmenen suodattimen määrittäminen NLfunktiossa ParametriSuodattimet=mahdollistaasuodattimetmäärittävienalueidenkäyttämisenNL(Sektion5.1)- kaavoissa.näinvoitkäyttääylikymmentäsuodatinkenttä(sektion5.1)/suodatin(sektion5.1)-paria, raporttiensuunnitteluonyksiselitteisempääjasuodattimienlisääminenraporttiinmyöhemminonhelpompaa. VoitkäyttäätätätoimintoamäärittämälläSuodatinkentätExcelinsarakkeessajavastaavatsuodattimenarvot viereisessä,oikeallapuolellaolevassasarakkeessa.määritäsittensolumatriisi,jokasisältääsekäsuodatinkentät ettäsuodatinparametrinsuodattimet,jasijoitasetekstinsuodattimet=peräänseuraavallatavalla: =NL("Rivit","Myyntilaskun ylätunniste",,"suodattimet=",$b$2:$c$4) Kyselyn tietueiden määrän rajoittaminen VoitrajoittaaNL(Sektion5.1)-funktionpalauttamientietueidenmäärääsyöttämällälausekkeenRajoitus= yhteensuodatinkenttä(sektion5.1)-parametreistäjasyöttämälläenimmäismääränvastaavaansuodatin (Sektion5.1)-parametriin. SeuraavaesimerkkitulostaakymmenensuurimmanmyynninAsiakkaannimet. =NL("Rivit","Asiakas","Nimi","-Myynti($)","*","Rajoitus=",10) Erikoiskenttien noutaminen NL(Taulukko)-funktiolla Kentänarvojennoutaminenlinkitetyistätaulukoista. Kentänarvojenlinkitetyistätaulukoistanoutamiseenkäytettäväsyntaksinäyttäätältä: =NL("Taulukko","Taulukko",{"Taulukko1Kenttä","Linkkikenttä([Taulukko2], [Taulukko2Kenttä2])"},"SisällyttäväLinkki=","Taulukko2","Taulukko2Kenttä1","=Taulukko1Kenttä") TämäfunktionoutaisikaikkiTaulukko1kenttä-arvotTaulukko1:stäjaTaulukko2Kenttä2:nensimmäisenarvon Taulukko2:sta,jokaiselleTaulukko1:ntietueelle,kunTaulukko2Kenttä1:narvovastaaTaulukko1kenttä-arvoaja tyhjänarvon,jostaulukko2:staeilöydyvastaaviaarvoja. NL(Linkkikenttä)-funktio NL(Linkkikenttä)-funktioonotettukäyttöön,jottakenttiennoutaminenlinkitetyistätaulukoistaolisi yksinkertaisempaa.nl(linkkikenttä)-funktionsyntaksinäyttäätältä: =NL("Linkkikenttä","Taulukko2","Taulukko2kenttä") TähänfunktioonvoidaansittenviitataNL(Taulukko)-funktionKenttä-parametrissaLinkkikenttä()-kaavan manuaalisensyöttämisensijaan. Kentänsummiennoutaminenlinkitetyistätaulukoista. Kentänsummienlinkitetyistätaulukoistanoutamiseenkäytettäväsyntaksinäyttäätältä: =NL("Taulukko","Taulukko1",{"Taulukko1Kenttä","Linkkisumma([Taulukko2],[Taulukko2Kenttä2], [Taulukko2Kenttä3], [A*])"},"SisällyttäväLinkki=","Taulukko2","Taulukko2Kenttä1","=Taulukko1Kenttä") TämäfunktiohakisikaikkiTaulukko1Kenttä-arvotTaulukko1:stäjaTaulukko2Kenttä2:arvojensummankullekin Taulukko1:ntietueelle,joissaTable2Kenttä1:narvovastaakohdanTaulukko1Kenttäarvoajajoissa Taulukko2Kenttä3:narvoalkaaA:llaja0:lla,josTaulukko2:staeilöydyvastaaviatietueista.

14 Jet Express 14 NL(Linkkisumma)-funktio NL(Linkkisumma)-funktioonotettukäyttöön,jottasummiennoutaminenlinkitetyistätaulukoistaolisi yksinkertaisempaa.nl(linkkisumma)-funktionsyntaksinäyttäätältä: =NL("Linkkisumma","Taulukko2","Taulukko2Kenttä2","Taulukko2Kenttä3","A*") TähänfunktioonvoidaansittenviitataNL(Taulukko)-funktionKenttä-parametrissaLinkkisumma()-kaavan manuaalisensyöttämisensijaan. Kentänarvojenjasummiennoutaminensisäkkäisistälinkeistä. Kentänarvotjasummatvoidaannoutaaseuraavankaltaisistalinkitetyistä,sisäkkäisistätaulukoista: =NL("Taulukko","Asiakastapahtuma ",{"Tapahtuman nro","linkkikenttä([asiakkaan kirjausryhmä], [Koodi])"},"Sisällyttävä linkki=","asiakas","nro","=asiakkaan nro","sisällyttävä linkki=","asiakkaan kirjausryhmä","koodi","=asiakkaan kirjausryhmä") TämäfunktionoutaisikaikkiTapahtumannro-kentänarvotAsiakastapahtuma-taulukostajaKoodi-kentänarvot Asiakkaankirjausryhmä-taulukosta,jokaonlinkitettyAsiakas-taulukkoon. Kentänarvojenjasummiennoutaminenmonestataulukosta Kentänarvotjasummatvoidaannoutaamyösmonestaensisijaisentaulukonkauttalinkitetystätaulukosta, esimerkiksinäin: =NL("Taulukko","Asiakas",{"Nro","Linkkikenttä([Asiakkaan kirjausryhmä], [Koodi])","Linkkisumma([Asiakastapahtuma ],[Summa])"},"SisällyttäväLinkki=","Asiakastapahtuma ","Asiakkaan nro","=nro","sisällyttävälinkki=asiakas","asiakkaan kirjausryhmä","koodi","=asiakkaan kirjausryhmä") TämäfunktionoutaisikaikkiNro-kentänarvotAsiakas-taulukosta,Koodi-kentänarvotAsiakkaankirjausryhmätaulukostajaSumma-kentänarvojensummanAsiakastapahtuma-taulukosta.Huomaa,ettäsekäAsiakkaan kirjausryhmä-taulukkoettäasiakastapahtuma-taulukkoonlinkitettyasiakas-taulukosta. VirtakenttienjaVirtasuodattimiennoutaminen NL(Taulukko)-funktionKenttä-argumentissakäytettäväVirtakenttä-syntaksimahdollistaaVirtakentän noutamisenvainkyseiseenkenttäänkäytettävienvirtasuodattimienavulla: =NL("Taulukko","Asiakas",{"Nimi","Virtakenttä([Myynti],[Päivämääräsuodatin],[1/1/10..31/12/10])"}) EnsimmäinenargumenttionnoudettavaVirtakenttä,jonkajälkeentuleevapaavalintainenmäärä Virtasuodatinkenttä/Virtasuodatin-pareja. NL(Virtakenttä)-funktio NL(Virtakenttä)-funktioonotettukäyttöön,jottaVirtakenttiennoutaminenolisiyksinkertaisempaa. NL(Virtakenttä)-funktionsyntaksinäyttäätältä: =NL("Virtakenttä","Asiakas","Myynti","Päivämääräsuodatin","1/1/10..31/12/10") TähänfunktioonvoidaansittenviitataNL(Taulukko)-funktionKenttä-parametrissaVirtakenttä()-kaavan manuaalisensyöttämisensijaan. Kaikkiakokokyselyyn,eliNL(Taulukko)-funktioon,käytettyjäVirtasuodattimiakäytetäänmyös Virtakenttä-syntaksinavullamääritettyihinkenttiin. DynamicsNAV-tietolähteitäkäytettäessäerikoiskentätvoidaannoutaavainNL(Taulukosta) Lajittelu

15 Jet Express 15 Jet-funktioidenpalauttamatarvotlajitellaanoletusarvoisestinousevaanjärjestykseenpalautettujenarvojen perusteella;lajittelunoletusarvovoidaankuitenkinohittaajalajitteluvoidaansuorittaaminkätahansasellaisen kentänarvojenperusteella,jokasijaitseetaulukossa,jostatietojapalautetaan. Voitlajitellatiedotnousevaanjärjestykseensyöttämällä"+"-merkinkentännimeneteenSuodatinkenttä (Sektion5.1)-parametrissa. Voitlajitellatiedotlaskevaanjärjestykseensyöttämällä"-"-merkinkentännimeneteen. MyösSuodatinkentänSuodatin(Sektion5.1)-argumenttitarvitaan.Joshaluatlajitellakentänmukaan, suodattamattatämänkentänmukaan,syötä"*"kyseiseensuodattimeen. SeuraavatNL(Sektion5.1)-funktiotlajittelevatYrityksenNimenmukaanjasuodattavatB:lläalkavat YrityksenNimet. =NL("Taulukko","Asiakkaat","+Yrityksen nimi","b*") SeuraavaNL-funktiolajitteleeLaskutatuotettatunnuksella-kentänarvotAsiakkaanTunnus-kentänmukaan nousevaanjärjestykseenjasittenmäärä-kentänarvojenmukaanlaskevaanjärjestykseen. =NL("Taulukko","Laskut","TuotteenTunnus","+AsiakkaanTunnus","*","-Määrä","*") 5.2 GL-funktio Dynamics NAV GL -funktio =GL(Mikä, Tili, Aloituspäivämäärä, Lopetuspäivämäärä, Näkymä, Dim1, Dim2, Dim3, Dim4, Liiketoimintayksikkö, Yritys, Varattu, SuljePoisTilinpäätöspäivä, Varattu, Varattu, Varattu, Varattu, Varattu, Varattu, NäytäKysely, Varattu, Tietolähde) Tarkoitus:Palauttaabudjetin,saldon,nettomuutoksen,debetittaikreditityhdeltätaiuseammaltapääkirjatililtä. Määritäseuraavassakuvattujenparametrienjärjestysedellämainitunfunktionmääritelmänavulla. Varatuiksimerkittyjäparametrejaeikäytetä. Parametri Mikä Tili Aloituspäivämäärä Lopetuspäivämäärä Tarkastele Dim1 Dim2 Dim3 Dim4 Kuvaus MäärittäämitäGL-funktiopalauttaa.VaihtoehtojaovatSaldo,Budjetti, KredititjaDebetit. G/L-tilinumero,-suodatintai-alue.Josmääritätyhdensummatilin,tämä funktiopalauttaakyseisentilinarvon.josmääritätuseitatilejätai tilialueita,summatilejäeiotetamukaantulokseen. Määrittääsisällytettävientransaktioidenaloituspäivämäärän.Saattilin saldontiettynäpäivänäjättämälläaloituspäivämääräntyhjäksi.jos haluatnähdätilinnettomuutoksen,käytäsaldoajamääritäsekä AloituspäivämääräettäLopetuspäivämäärä. Määrittääsisällytettävientransaktioidenaloituspäivämäärän. KäytettäväG/L-analyysinäkymä.Josjätättämänkohdantyhjäksi,mitään Analyysinäkymääeikäytetä. Analyysinäkymänensimmäisendimensionsuodatin.JosNäkymäargumenttiontyhjä,tämänonGlobaalidimensio1:nsuodatin. Analyysinäkymäntoisendimensionsuodatin.JosNäkymäontyhjä, tämänonglobaalidimensio2:nsuodatin. Analyysinäkymänkolmannendimensionsuodatin. Analyysinäkymänneljännendimensionsuodatin.

16 Jet Express 16 Parametri Liiketoimintayksikkö. Budjetti Yritys SuljePoisTilinpäätöspäivä NäytäKysely Tietolähde 5.3 Suodatus Kuvaus Liiketoimintayksikönsuodatin. Budjetti-suodatinJätätämätyhjäksi,joshaluatnähdäkaikkibudjetit. Tätäkäytetäänvainpalautettaessabudjetteja. Yrityksennimi.Jostämäparametriontyhjä,käytetäänoletusyritystä. Suljepoistilinpäätöspäivämääräntransaktiotvalitsemalla"Tosi". Oletusarvoon"Epätosi". "Tosi"näyttääporautumiseenkäytettävänfinhlink-merkkijonon. Oletusarvoon"Epätosi". Tietolähteennimi.Jostämäparametriontyhjä,käytetään oletustietolähdettä. Merkitys Symboli Mallilausekkeet Noudetuttietueet Yhtäkuin None(Ei mitään) 377 SININEN Ne,joidenkentänarvoon377 Ne,joidenkentänarvoonSININEN Eiyhtäkuin <> <>0 Ne,joidenkentänarvoeiole0. Ja & >1000&<2000 Ne,joidenkentänarvoonsuurempi kuin1000japienempikuin2000 Tai Ne,joidenkentänarvoonjoko1000 tai2000 Suurempikuin > >1000 Ne,joidenkentänarvoonsuurempi kuin1000 Suurempitai yhtäsuurikuin >= >=1000 Ne,joidenkentänarvoonsuurempi taiyhtäsuurikuin1000 Pienempikuin < <1000 Ne,joidenkentänarvoonpienempi kuin1000 Pienempitaiyhtä suurikuin <= <=1000 Ne,joidenkentänarvoonpienempi taiyhtäsuurikuin1000 Tuotesarja Ne,joidenkentänarvoonvähintään 1000jaenintään2000 Ne,joidenkentänarvoonenintään 1000 Ne,joidenkentänarvoonvähintään 1000 Jokerimerkki * *co* *co co* Ne,joidenkentänarvosisältäämerkit "co" Ne,joidenkentänarvopäättyy merkkeihin"co" Ne,joidenkentänarvoalkaamerkeillä "co" Yksimerkkinen jokerimerkki? Hans?n Ne,joidenkentänarvoonjoko HansontaiHansen

17 Jet Express 17 Merkitys Symboli Mallilausekkeet Noudetuttietueet Toimintojen järjestys Älähuomioi jokerimerkkejä Älähuomioi kirjainkokoa 5.4 Pikanäppäimet () 30 (>10&<20) Ne,joidenkentänarvoon30TAI suurempikuin10japienempikuin20 Ne,joidenkentänarvoonA&B '' 'A&B' 'C&D' Ne,joidenkentänarvoonseuraavien kaltainen:sijainti,sijaintitai Sijainti Jetissäovatkäytettävissäseuraavatpikanäppäimet: Pikakuvake Käytettävissäalkaen Toiminta F1 Käyttöliittymänkomponentit Näyttääkontekstiin liittyvänohjeen F4 Jfx Vaihtaasoluviitteen osoitteenmääritystilan F6 Käyttöliittymänkomponentit arvohaulla Näyttäähaun tietokannasta 5.5 Raportin automaattinen muotoilu Automaattinenkoonmuuttaminen Jotkuttietoarvotovatniineripituisia,ettäennenraportinsuorittamistaonmahdotontatietää,kuinkaleveitä sarakkeidentuleeolla.jossarakeeioletarpeeksileveätietojennäyttämiseen,excelnäyttääjokomerkit######## taisoluunmahtuvanosantiedoista. Sovittaminen SijoittamallaSovita-avainsanasarakkeenRiville1kyseinensarakevoidaanmuotoillaautomaattisestiniin,että pisinsensisältämätietomahtuusensisään.rivinkorkeusvoidaanmuotoillamelkeinsamallatavalla,muttatässä tapauksessasovita-avainsanasijoitetaanmuotoiltavanrivinsarakkeeseena. Automaattinenpiilotus Jotkutosattyökirjansisällöstävoivatollavälttämättömiäraportinsuunnittelulle,muttaniideneihalutanäkyvän Raportti-tilassa(Sektion4.1). PiilotajaPiilotaLaskentataulukko SaraketairivivoidaanpiilottaaautomaattisestisijoittamallaPiilota-avainsanapiilotettavansarakkeenRiville1tai piilotettavanrivinsarakkeeseena.kokonaisialaskentataulukoitavoidaanpiilottaaautomaattisestilisäämällä +PiilotaLaskentataulukkolaskentataulukonsoluunA1.Jetpiilottaamääritetytrivit,sarakkeettai laskentataulukotraporttiasuoritettaessa. 5.6 Raporttien jakaminen Raporttiasetukset NäytäRaporttiasetukset-ikkunaraporttiasuoritettaessaseuraavienlaskentataulukkotunnisteidenavulla: Asetus, OtsikkojaArvo.

18 Jet Express 18 Kunkinlaskentataulukon,jokasisältääasetuksen,jonkahaluatnäkyvänRaporttiasetukset-ikkunassa,onsisällettävä Asetus-tunnisteSarakkeessaA.AsetustenotsikotsisältävänsarakkeenonsisällettäväOtsikko-tunnisteRivillä1. Varsinaisetasetustenarvot,joihinpitääviitataraportissa,sisältävänsarakkeenonsisällettävä Arvo-tunniste Rivillä1.Asetukset-rivinjaOtsikko-jaArvo-sarakkeidenleikkauskohtaluovatraporttiasetukset. Seuraavataulukkoonyksinkertainenesimerkki: A B C 1 Automaattisesti+Piilota+Arvot Otsikko Arvo 2 Asetus asiakkaan * 3 Asetus Avaa TOSI A B C D 1 Automaattisesti+Piilota+Arvot Otsikko Arvo Haku 2 Asetus asiakkaan * =NL("Haku","Asiakas","Nro") 3 Asetus Avaa TOSI Raporttiasetukset-ikkunanäytetäänsuoritettaessaraporttiaraporttiasetuksilla. Josraporttiasetuksetovatlaskentataulukossa,jonkahaluatpiilottaakäyttäjältä,lisää +PiilotaLaskentataulukkotunnisteeseensolussaA Raportti-vaihtoehdon validointi Raportti-vaihtoehtoakäytettäessäonmahdollistavalidoidasyötetytarvotRaportti-tilaansiirryttäessätaikun ohjelmavirkistääraportin.tällöinonkäytettäväseuraaviavalinnaisiataulukkolaskentalomakkeensarake-tageja: ValidjaMessage. Kelvollinen Kelvollinen-taginsisältävässäsarakkeessaonoltavakelvollinenExcel-toiminto,jokapalauttaatiedonTRUEtai FALSEriippuenraporttivaihtoehdonarvosta. Viesti MikäliExcel-toimintoValid-sarakkeessapalauttaatiedonFALSEsenjälkeenkunonvaihdettuRaportti-tilaanja kunraportti-vaihtoehdonarvotonsyötetty,reportviewer-toimintosaasenviestin,jokaonmääriteltyviesti-tagin sisältävässäsarakkeessa. Seuraavassataulukossaesitetäänyksinkertainenesimerkki A B C D E 1 Auto+Hide Otsikko Arvo Kelvollinen Viesti 2 Asetus Vuosi 2011 =IF(VALUE(C2)>2010,TRUE,FALSE) Vuodenon oltava myöhempi kuin Asetus Osavaltio WA =IF(OR(C3="WA",C3="OR",C3="ID"),TRUE,FALSE) Vain Washington, Oregonja Idahoovat kelvollisia osavaltioita tässä raportissa.

19 Jet Express 19 Kunraporttiajetaannäilläraporttivaihtoehdoilla,kelvollisetarvot"Vuosi"-vaihtoehdolleovatsuurempiakuin2010 jakelvollisetarvot"osavaltio"-vaihtoehdolleovat"wa","or"ja"id". VihjeruutuSenjälkeen,kunReportViewer-toimintoonkuitannutVaihtoehto-arvonvalidoinnintuloksena esitetynviestin,alkuperäinenreportoption-arvopalautuuvalue-sarakkeeseen.kyseinenarvopalautuu kuitenkintekstinä.numeroarvojenkanssatoimittaessaontärkeääpitäätämämielessäjanäitäarvojaon käsiteltävävastaavastivalidointikaavoissa. Esimerkki:Sensijaan,ettäkäytettäisiinvalidointikaavaa=IF(C3>10,TRUE,FALSE)keinonavarmistaa,että ReportOption-arvoonsuurempikuin10,onkinvarmistettava,ettäalkuperäinenarvopalautetaan numeroarvonakaavassa:=if(value(c3)>10,true,false).

20 Jet Express 20 6 Hakemisto #ARVO!,10 AdvancedDynamicsNAV-asetustenmäärittäminen SerenicNavigatorinkäyttöoikeussäänöt,7-8 Aktivointi,4 Aloituspäivämäärä,15-16 Arvo,10 Asennusjamääritykset Pika-asennusopas,4 Edellytykset,4 Jetinasennus,4 Automaattinen,17 Automaattisenvirheenkorjausraportinvirheet,5 Budjetti,15-16 Citrix,8 DynamicsNAVGL-funktio,15-16 DynamicsNAV-tietolähteenmäärittäminen,5-7 Edellytykset,4 Eiyhtäkuin,16-17 ErikoiskenttiennoutaminenNL(Taulukko)-funktiolla,13-14 Erikoismerkitsuodattimessa.,12-13 Excel,3 Express,3 GL-funktio DynamicsNAVGL-funktio,15-16 Haunmalliarvojenenimmäismäärä,5 Haussaluettavientietueidenenimmäismäärä,5 Ja,16-17 JetjaCitrix,8 Jet-asetustenmäärittäminen Sovelluksenasetukset,5 JetjaCitrix,8 Jetinasennus,4 Kieli,5 Kirjaa,5 Kirjaus,5 Korjaavirheet,10 Kyselyntietueidenmääränrajoittaminen,13 Lajittelu,14-15 Liiketoimintayksikkö,15-16 Linkki,11-12,13-14 Linkkikenttä,13-14 Linkkisumma,13-14 Lopetuspäivämäärä,15-16 Määritykset,5

21 Jet Express 21 MicrosoftExcel,3 Mikä,11-12,15-16 NF-optimointi,5 NL-funktio,11-12 NL-funktio NL-funktio,11-12 ErikoiskenttiennoutaminenNL(Taulukko)-funktiolla,13-14 Lajittelu,14-15 OhjattuJet-funktiotoiminto(Jfx),9 Pääkirja,9 Päivitä,9 Pienempikuin,16-17 Pienempitaiyhtäsuurikuin,16-17 Piilota,17 PiilotaLaskentataulukko,17 Pika-asennusopas,4 Pikanäppäimet,17 Porautuminen,9 Porautuminen Porautuminen,9 Ruudukkoporatutuminen,9-10 Raportinautomaattinenmuotoilu,17 Raporttiasetukset,17-18 Raportti-tila,9 Raportti-tilat,9 Raportti-vaihtoehdonvalidointi,18-19 Ruudukkoporatutuminen,9-10 SerenicNavigatorinkäyttöoikeussäänöt,7-8 Sovelluksenasetukset,5 Sovita,17 Sovitaautomaattisesti,17 SuljePoisTilinpäätöspäivä,15-16 Suodatetaantietoja Tyhjätsuodattimet,12 Erikoismerkitsuodattimessa.,12-13 YlikymmenensuodattimenmäärittäminenNL-funktiossa,13 Kyselyntietueidenmääränrajoittaminen,13 Suodatin,11-12 Suodatinkenttä,11-12 Suodattimet,11-12 Suodatus,16-17 Suunnittelu-tila,9 Suurempikuin,16-17 Suurempitaiyhtäsuurikuin,16-17 Tai,16-17 Tarkastele,15-16

22 Jet Express 22 Taulukko,11-12 Taulukonrakentaja,9 TietoaJetistä,3 Tietokanta,5 Tietolähde,15-16 Tietolähteenasetukset,5 Tietolähteenasetukset Tietolähteenasetukset,5 DynamicsNAV-tietolähteenmäärittäminen,5-7 Tili,15-16 Tyhjätsuodattimet,12 Väli,16-17 Virhe,10 Virtakenttä,13-14 Virtasuodatin,13-14 Yhtäkuin,16-17 Yhteensopivuustila,5 Yhteys,5 Ylätunnisteet,11-12 YlikymmenensuodattimenmäärittäminenNL-funktiossa,13 Yritys,15-16

Jet Express 1. 1 Sisällysluettelo

Jet Express 1. 1 Sisällysluettelo Jet Express 1 1 Sisällysluettelo 1. Sisällysluettelo 1-2 2. TietoaJetistä 3 3. Mikäonuutta 4 4. Asennusjamääritykset 5 4.1. Pika-asennusopas 5 4.2. Edellytykset 5 4.3. Jetinasennus 5 4.4. Jet-asetustenmäärittäminen

Lisätiedot

Pikaopas. Ohjeiden etsiminen Hae ohjesisältöä napsauttamalla kysymysmerkkiä.

Pikaopas. Ohjeiden etsiminen Hae ohjesisältöä napsauttamalla kysymysmerkkiä. Pikaopas Microsoft Access 2013 näyttää erilaiselta kuin aiemmat versiot. Tämän oppaan avulla pääset alkuun nopeasti ja saat yleiskuvan uusista ominaisuuksista. Näyttökoon muuttaminen tai tietokannan sulkeminen

Lisätiedot

Ryhmäkirjeen hyödyntäminen

Ryhmäkirjeen hyödyntäminen Ryhmäkirjeen hyödyntäminen hannele.rajaniemi@jyu.fi konkkola@cc.jyu.fi Sisältö Joukkokirje-toiminnon (Wordin ja Excelin yhteiskäytön) periaatteet Excel tietolähteenä tutuksi (valmis harjoitustiedosto)

Lisätiedot

MICROSOFT EXCEL 2010

MICROSOFT EXCEL 2010 1 MICROSOFT EXCEL 2010 Taulukkolaskentaohjelman jatkokurssin tärkeitä asioita 2 Taulukkolaskentaohjelmalla voit Käyttää tietokonetta ruutupaperin ja taskulaskimen korvaajana Laatia helposti ylläpidettäviä

Lisätiedot

1 Visma Econet Pro Arkistointi

1 Visma Econet Pro Arkistointi 1 Visma Econet Pro Arkistointi 1.1 Arkistointiajo Visma Econet Pro:n on lisätty ominaisuus, jolla tietokannassa olevista tiedoista voidaan ajaa arkistointiajo. Arkistointi luo määriteltyyn hakemistoon

Lisätiedot

Automaster tai MBS. 2. ODBC - ajurin asennus (jos ei ole jo asennettu)

Automaster tai MBS. 2. ODBC - ajurin asennus (jos ei ole jo asennettu) 1 GHTransaction-ohjelman asennusohje Copyright Grey-Hen Oy. All rights reserved. Sisältö: 1. Johdanto 2. ODBC - ajurin asennus 3. GH Transaction ohjelman asennus Automaster tai MBS 1. Johdanto GHTransaction

Lisätiedot

NAVITA BUDJETTIJÄRJESTELMÄN ENSIASENNUS PALVELIMELLE

NAVITA BUDJETTIJÄRJESTELMÄN ENSIASENNUS PALVELIMELLE NAVITA BUDJETTIJÄRJESTELMÄN ENSIASENNUS PALVELIMELLE Ennen palvelinohjelman asennusta perustetaan tarvittavat kansiot. Oikeustasoista share- tai security-tason oikeudet riittävät; molempien oikeustasojen

Lisätiedot

Outlook Office 365. Tässä ohjeessa kuvataan miten sähköpostitili (IMAP) sekä Kotisivut.com Autentikoiva SMTPlisäpalvelu

Outlook Office 365. Tässä ohjeessa kuvataan miten sähköpostitili (IMAP) sekä Kotisivut.com Autentikoiva SMTPlisäpalvelu 1 Tämä ohje on tarkoitettu seuraaville Outlook-sähköpostiohjelman versioille: Outlook 2016 tai uudempi tai sekä Windows-käyttöjärjestelmille. Tässä ohjeessa kuvataan miten sähköpostitili (IMAP) sekä Kotisivut.com

Lisätiedot

Uusi raporttityökalu emolehmätarkkailuun Petri Saarinen

Uusi raporttityökalu emolehmätarkkailuun Petri Saarinen Uusi raporttityökalu emolehmätarkkailuun 19.2.2015 Petri Saarinen Yleistä Emolehmätarkkailuun kuuluville WinPihvi käyttäjille avataan 28.2. tehtävän indeksilaskennan jälkeen uusi raportti Web-ympäristöön.

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Toukokuu 2014 1 (8) Toukokuu 2014 2 (8) Sisällysluettelo 1. Käyttäjäasetukset... 3 2. Yleiset parametrit... 3 3. Kierrätysasetukset... 3 4. palvelimen tiedot... 4 5. lähetyksen aktivointi... 5 6. Eräajot

Lisätiedot

5. Klikkaa avautuvan ikkunan oikeasta yläkulmasta käyttäjätunnustasi ja valitse Luo pikakuvake

5. Klikkaa avautuvan ikkunan oikeasta yläkulmasta käyttäjätunnustasi ja valitse Luo pikakuvake 1 Sisällysluettelo 1. Accuna-pikakuvakkeen asentaminen työpöydälle... 2 2. Työasemakäyttö... 3 2.1 Käynnistäminen... 3 2.2 Raportin valinta... 4 2.3 Laskentakohteiden valinta... 4 2.4 Kauden vaihto...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Word Sisällysluettelo

SISÄLLYSLUETTELO. Word Sisällysluettelo Word 2013 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 Otsikoiden merkitseminen... 1 Ylä- ja alatunnisteet: sisällysluettelosivulla ja tekstissä erilainen ylätunniste... 1 Sisällysluettelon

Lisätiedot

NAVITA BUDJETTIJÄRJESTELMÄN ENSIASENNUS TYÖASEMALLE

NAVITA BUDJETTIJÄRJESTELMÄN ENSIASENNUS TYÖASEMALLE NAVITA BUDJETTIJÄRJESTELMÄN ENSIASENNUS TYÖASEMALLE 1) Navita Budjettijärjestelmä asennetaan palvelimelle asennetusta Navita\NavitaSetup kansiosta Setup komennolla tämä mahdollistaa Navita-työasemien automaattisen

Lisätiedot

TILIOTE TOSITTEENA. Säästää aikaa ja vaivaa. Taloushallinnon kumppani Copyright TIKON Oy

TILIOTE TOSITTEENA. Säästää aikaa ja vaivaa. Taloushallinnon kumppani Copyright TIKON Oy TILIOTE TOSITTEENA Säästää aikaa ja vaivaa 22.5.2017 1 TILIOTE TOSITTEENA Tiedot tiliotteelta suoraan kirjanpitoon. Helpottaa ja nopeuttaa tiliotteiden käsittelyä Automaattitiliöintisäännöt vähentävät

Lisätiedot

Maventa Connector Käyttöohje

Maventa Connector Käyttöohje Maventa Connector Käyttöohje 17.4.2015 Sisällys 1. Esittely... 2 1.1. Käytön edellytykset... 2 1.2. Tuetut aineistomuodot... 2 2. Asennustiedosto... 3 2.1. Sisäänkirjautuminen... 7 3. Asetuksien määrittäminen...

Lisätiedot

Tero Mononen / Kumppanuuskampus

Tero Mononen / Kumppanuuskampus Yksi tili kaikkiin Googlen palveluihin. Ne joilla on GOOGLE TILI, tutkikaa ja testatkaa sivun 19 valikosta löytyvää GOOGLE DRIVE -palvelua https://accounts.google.com/signup 1 Yksityisille ilmainen palvelu

Lisätiedot

Tilastokeskuksen rajapintapalveluiden käyttöönotto MapInfo - ohjelmistossa Ohjeita laatiessa on käytetty MapInfon versiota 11.5.

Tilastokeskuksen rajapintapalveluiden käyttöönotto MapInfo - ohjelmistossa Ohjeita laatiessa on käytetty MapInfon versiota 11.5. 1(6) Tilastokeskuksen rajapintapalveluiden käyttöönotto MapInfo - ohjelmistossa Ohjeita laatiessa on käytetty MapInfon versiota 11.5. Koordinaattijärjestelmä Koordinaattijärjestelmä määrittyy WMS- ja WFS-palveluita

Lisätiedot

NAV - aloitus Microsoft Dynamics NAV 5.0

NAV - aloitus Microsoft Dynamics NAV 5.0 NAV - aloitus Microsoft Dynamics NAV 5.0 1 NAVin käytöstä harjoituksissa jokaisella on oma yritys opettaja jakaa henkilökohtaisen yritysnumeron ja opastaa kirjautumisen samalla koneella työskennellessä

Lisätiedot

Excel 2016 Power Pivot

Excel 2016 Power Pivot Excel 2016 Power Pivot 20.11.2018 Markku Könkkölä JY / Digipalelut Lyhyesti Excel Power Pivot -apuohjelmalla voit analysoida suuria listamuotoisia tietoja tehokkaasti ilman taulukon sarake- tai rivirajoituksia.

Lisätiedot

Osto- ja myyntiprosessi

Osto- ja myyntiprosessi Osto- ja myyntiprosessi Microsoft Dynamics NAV 1 Harjoitus käy läpi oston ja myynnin perusprosessit Maalitölkit ostetaan ja myydään sellaisenaan eteenpäin = jälleenmyynti Viedään prosessit läpi NAVilla

Lisätiedot

Excel helpoksi hankintojen maailmassa. Ymmärrystä ja tehoa Excel-työskentelyyn.

Excel helpoksi hankintojen maailmassa. Ymmärrystä ja tehoa Excel-työskentelyyn. Excel helpoksi hankintojen maailmassa Ymmärrystä ja tehoa Excel-työskentelyyn. Päivän kulku lyhyesti 2 OSIO 1 Excel-työskentelyn tehokas suunnittelu Asetukset, perusteet ja yleistoiminnot Harjoitustaulukko

Lisätiedot

Asiakastietojen tuominen toisesta tietokannasta etaika-ohjelmistoon. Kuinka yhdistän tietoja eri asiakastietokantojen välillä

Asiakastietojen tuominen toisesta tietokannasta etaika-ohjelmistoon. Kuinka yhdistän tietoja eri asiakastietokantojen välillä Asiakastietojen tuominen toisesta tietokannasta etaika-ohjelmistoon Kuinka yhdistän tietoja eri asiakastietokantojen välillä Aloitus Asiakastietoja voidaan tuoda ulkoisesta lähteestä CSV-tiedostona (Excel)

Lisätiedot

Flexi Presentityn Android-sovelluksen käyttöohje

Flexi Presentityn Android-sovelluksen käyttöohje Flexi Presentityn Android-sovelluksen käyttöohje Datatal on kehittänyt älypuhelimellesi sovelluksen, jolla voit asettaa soitonsiirtoja, soittaa puheluita, etsiä kollegoita ja kuunnella ääniviestejä helposti.

Lisätiedot

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA Liiketalous ja tietojenkäsittely Huittinen Liiketalous Taloushallinto 2005 1

Lisätiedot

Visma Business AddOn Tositteiden tuonti. Käsikirja

Visma Business AddOn Tositteiden tuonti. Käsikirja Visma Business AddOn Tositteiden tuonti Käsikirja Oppaan päiväys: 10.2.2012. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Toukokuu 2013 1 (7) 6.3.0 Copyright Aditro 2013 Toukokuu 2013 2 (7) Sisällysluettelo 1. Käyttäjäasetukset... 3 2. Yleiset parametrit... 3 3. Kierrätysasetukset... 3 4. palvelimen tiedot... 4 5. lähetyksen

Lisätiedot

Mitä raportit ja tilastot kertovat?

Mitä raportit ja tilastot kertovat? Mitä raportit ja tilastot kertovat? 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 1 Mitä tietoja raportissa voi kerätä?... 3 2 Raportissa tarkasteltavat käyttäjät... 4 3 Raportissa esillä olevat asiat... 5

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Testausmenetelmiä

Ohjelmiston testaus ja laatu. Testausmenetelmiä Ohjelmiston testaus ja laatu Testausmenetelmiä Testausmenetelmiä - 1 Testauksen menetelmien päälähestymistapoina ovat black-box testi testaaja ei voi tutkia lähdekoodia testaus perustuu sovellukselle suunnitteluvaiheessa

Lisätiedot

Sisällysluettelo... 1 Muutokset ohjelman toimintoihin... 2

Sisällysluettelo... 1 Muutokset ohjelman toimintoihin... 2 Versiosaate 1.58 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Muutokset ohjelman toimintoihin... 2 Rivikohtainen hyväksyntä Visma.net Financials laskuilla...2 Ohjattu hyväksyntäasetusten valinta...2 Laajennettu

Lisätiedot

WORD TYYLILLÄ. Tietohallintokeskus hannele.rajaniemi@jyu.fi. Miksi tyylit? Tyylien lisääminen: joko jälkikäteen tai etukäteen

WORD TYYLILLÄ. Tietohallintokeskus hannele.rajaniemi@jyu.fi. Miksi tyylit? Tyylien lisääminen: joko jälkikäteen tai etukäteen WORD TYYLILLÄ Tietohallintokeskus hannele.rajaniemi@jyu.fi Sisältö 2 h Miksi tyylit? Tyylien lisääminen: joko jälkikäteen tai etukäteen Tyylien muokkaaminen Asiakirjamallit * Sisällysluettelo otsikkotyylien

Lisätiedot

Opettajana Mika Sorsa, mika.sorsa@koudata.fi, HAMK:n ammatillisen opettajakoulutuksen opetusharjoittelija

Opettajana Mika Sorsa, mika.sorsa@koudata.fi, HAMK:n ammatillisen opettajakoulutuksen opetusharjoittelija Opettajana Mika Sorsa, mika.sorsa@koudata.fi, HAMK:n ammatillisen opettajakoulutuksen opetusharjoittelija Opintojaksolla: keskitytään relaatiotietokantojen teoriaan ja toimintaan SQL-kieli kyselykielenä

Lisätiedot

Excel PowerPivot

Excel PowerPivot Excel 2016 -PowerPivot 11.12.2017 Markku Könkkölä J Y / Tietohallintokeskus PowerPivot Excel 2010:n PowerPivot -apuohjelmalla voit analysoida tietoja tehokkaasti ilman datan kokorajoituksia. Voit yhdistää

Lisätiedot

811120P Diskreetit rakenteet

811120P Diskreetit rakenteet 811120P Diskreetit rakenteet 2016-2017 4. Joukot, relaatiot ja funktiot Osa 3: Funktiot 4.3 Funktiot Olkoot A ja B joukkoja. Funktio joukosta A joukkoon B on sääntö, joka liittää yksikäsitteisesti määrätyn

Lisätiedot

Visma Business AddOn Tilauksen synkronointi. Käsikirja

Visma Business AddOn Tilauksen synkronointi. Käsikirja Visma Business AddOn Tilauksen synkronointi Käsikirja Oppaan päiväys: 10.4.2013. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin

Lisätiedot

10. ASIAKASHALLINTA CRM; Osoitetarrat, ryhmäsähköposti ja export

10. ASIAKASHALLINTA CRM; Osoitetarrat, ryhmäsähköposti ja export 10. ASIAKASHALLINTA CRM; Osoitetarrat, ryhmäsähköposti ja export 10.1. PERIAATE CRM asiakashallintajärjestelmästä voidaan tulostaa osoitetarrat, lähettää ryhmäsähköpostia sekä exportata (viedä) hakutuloksia

Lisätiedot

Office 365 palvelujen käyttöohje Sisällys

Office 365 palvelujen käyttöohje Sisällys Office 365 palvelujen käyttöohje Sisällys Sisäänkirjautuminen... 2 Office 365:n käyttöliittymä... 3 Salasanan vaihto... 5 Outlook-sähköpostin käyttö... 7 Outlook-kalenterin käyttö... 10 OneDriven käyttö...

Lisätiedot

ECDL Tietokannat. Copyright 2015 ECDL Foundation ECDL Tietokannat Sivu 1 / 7

ECDL Tietokannat. Copyright 2015 ECDL Foundation ECDL Tietokannat Sivu 1 / 7 ECDL Tietokannat Copyright 2015 ECDL Foundation ECDL Tietokannat Sivu 1 / 7 Tavoite Tässä esitellään tutkintovaatimukset moduulille ECDL Tietokannat, joka määrittelee tarvittavat tiedot ja taidot näyttökokeen

Lisätiedot

Yhteistyö kaikkien kanssa

Yhteistyö kaikkien kanssa Käyttöopas, Winter 16 @salesforcedocs Tämän asiakirjan englanninkielinen versio on etusijalla sen käännettyyn versioon nähden. Copyright 2000 2015 salesforce.com, inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Salesforce

Lisätiedot

Xerox Device Agent, XDA-Lite. Pika-asennusopas

Xerox Device Agent, XDA-Lite. Pika-asennusopas Xerox Device Agent, XDA-Lite Pika-asennusopas XDA-Liten esittely XDA-Lite on ohjelmisto, jolla kerätään laitetietoja ja sen päätehtävänä on lähettää automaattisia mittarilukemia laskutuksen tarkkuuden

Lisätiedot

Visma Avendon asennusohje

Visma Avendon asennusohje Visma Avendon asennusohje 1 Versio 5.21 On tärkeää, että käytössäsi on aina uusin toimittamamme versio ohjelmistosta. Asentamalla viimeisimmän version saat käyttöösi ohjelman tuoreimmat ominaisuudet ja

Lisätiedot

MICROSOFT EXCEL 2010

MICROSOFT EXCEL 2010 1 MICROSOFT EXCEL 2010 Taulukkolaskentaohjelman perusteet 2 Taulukkolaskentaohjelmalla voit Käyttää tietokonetta ruutupaperin ja taskulaskimen korvaajana Laatia helposti ylläpidettäviä listoja, luetteloita

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0 Toukokuu 2014 1 (11) Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0 Päivitysohje Toukokuu 2014 2 (11) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku...

Lisätiedot

Word 2003:n käyttötoimintojen muutokset Word 2010:ssä

Word 2003:n käyttötoimintojen muutokset Word 2010:ssä 1/6 Word 2003:n käyttötoimintojen muutokset Word 2010:ssä WORD 2003 TOIMINNOT TOIMINNOT WORD 2010:ssä Uusi tiedosto Avaa tiedosto Sivun asetukset valikosta painike ja avautuvasta valikosta valitse haluamasi

Lisätiedot

WORD TYYLILLÄ (4 h) Tietohallintokeskus Miksi tyylit? Tyylien lisääminen: joko jälkikäteen tai etukäteen

WORD TYYLILLÄ (4 h) Tietohallintokeskus Miksi tyylit? Tyylien lisääminen: joko jälkikäteen tai etukäteen WORD TYYLILLÄ (4 h) Tietohallintokeskus hannele.rajaniemi@jyu.fi Sisältö 4 h Miksi tyylit? Tyylien lisääminen: joko jälkikäteen tai etukäteen Tyylien muokkaaminen Asiakirjamallit Sisällysluettelo otsikkotyylien

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO, KUVIEN JA TAULUKOIDEN AUTOMAATTINEN NUMEROINTI

SISÄLLYSLUETTELO, KUVIEN JA TAULUKOIDEN AUTOMAATTINEN NUMEROINTI Word 2013 Sisällysluettelo, kuvien ja taulukoiden numerointi SISÄLLYSLUETTELO, KUVIEN JA TAULUKOIDEN AUTOMAATTINEN NUMEROINTI SISÄLLYSLUETTELO... 1 Otsikoiden merkitseminen... 1 Ylä- ja alatunnisteet:

Lisätiedot

SYÖTTÖPOHJA LUKUJEN SYÖTTÖÖN ERI TARKOITUKSIIN

SYÖTTÖPOHJA LUKUJEN SYÖTTÖÖN ERI TARKOITUKSIIN SYÖTTÖPOHJA LUKUJEN SYÖTTÖÖN ERI TARKOITUKSIIN Usein tarvitaan käyttäjän käsin syöttämiä lukuja eri tarkoituksiin. Tällaisia ovat mm. budjetti-, ennuste-, tavoite- ym. luvut. Lukuja syötetään eri kohteille,

Lisätiedot

Excel helpoksi hankintojen maailmassa. Ymmärrystä ja tehoa Excel-työskentelyyn.

Excel helpoksi hankintojen maailmassa. Ymmärrystä ja tehoa Excel-työskentelyyn. Excel helpoksi hankintojen maailmassa Ymmärrystä ja tehoa Excel-työskentelyyn. Päivän kulku lyhyesti 2 OSIO 1 Excel-työskentelyn tehokas suunnittelu Asetukset, perusteet ja yleistoiminnot Harjoitustaulukko

Lisätiedot

Käyttöliittymän muokkaus

Käyttöliittymän muokkaus Käyttöliittymän muokkaus Ohjelman pitkän kehityshistorian takia asetukset ovat jakaantuneet useampaan eri kohtaan ohjelmassa. Ohessa yhteenveto nykyisistä asetuksista (versio 6.4.1, 2/2018). Ylä- ja sivupalkkien

Lisätiedot

Monikielinen verkkokauppa

Monikielinen verkkokauppa Monikielinen verkkokauppa Monikielinen verkkokauppa Monikielisen verkkokaupan luomisessa pitää Multiple Languages lisämoduuli olla aktivoituna. Klikkaa valikosta Features -> Apps Management -> näkyviin

Lisätiedot

Aditro Tikon versio 6.2.0 SP1

Aditro Tikon versio 6.2.0 SP1 Tammikuu 2013 1 (6) Aditro Tikon versio 6.2.0 SP1 Ohjelmistomuutokset Tammikuu 2013 2 (6) Sisällysluettelo Tikon versioon 6.2.0 SP1 tehdyt muutokset... 3 1. Kirjanpito ja reskontra (6.2.0 SP1)... 3 1.1.

Lisätiedot

Aditro Tikon versio SP1

Aditro Tikon versio SP1 Tammikuu 2013 1 (5) Aditro Tikon versio 6.2.0 SP1 Ohjelmistomuutokset Tammikuu 2013 2 (5) Sisällysluettelo Tikon versioon 6.2.0 SP1 tehdyt muutokset... 3 1. Kirjanpito ja reskontra (6.2.0 SP1)... 3 1.1.

Lisätiedot

Index. ääniopas 163 Äänioppaan painike 139

Index. ääniopas 163 Äänioppaan painike 139 Index Ä ääniopas 163 Äänioppaan painike 139 A AHOI pikanäppäimet 225 aina ylimmäisenä 213 Aktovoidaksesi ZoomText 9.1 21 alueen sisäpuolella 127 alueen ulkopuolella 127 Alueet painike 139 AppRdr painike

Lisätiedot

ALUE & LOHKO OHJEKIRJANEN

ALUE & LOHKO OHJEKIRJANEN ALUE & LOHKO OHJEKIRJANEN 1 Tämä asiakirja antaa ohjeet alue- tai lohkostruktuurin perustamiseen ja hallinnointiin. Seuraavassa esitetään looginen järjestys, joka jakaa toteutusprosessin kolmeen ryhmään:

Lisätiedot

Nexetic Shield Unlimited

Nexetic Shield Unlimited Nexetic Shield Unlimited Käyttöohje 1. Asennus ja käyttöönotto 2. Ohjelman käyttäminen 3. Lisäasetukset 4. Tietojen palautus 1. Asennus ja käyttöönotto Asiakasohjelman asennus Tehtyäsi tilauksen varmistusohjelmasta

Lisätiedot

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla BLOGGER ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla Sisältö Blogin luominen... 1 Uuden blogitekstin kirjoittaminen... 4 Kuvan lisääminen blogitekstiin... 5 Lisää kuva omalta koneelta... 6 Lisää kuva

Lisätiedot

Flexy Presentityn ios-sovelluksen käyttöohje

Flexy Presentityn ios-sovelluksen käyttöohje Flexy Presentityn ios-sovelluksen käyttöohje Datatal on kehittänyt älypuhelimellesi sovelluksen, jolla voit asettaa soitonsiirtoja ja kuunnella ääniviestejä helposti. Voit ladata sovelluksen etsimällä

Lisätiedot

ipad maahanmuuttajien ohjauksessa Laitteen käyttöönotto Kotomaatti 2016

ipad maahanmuuttajien ohjauksessa Laitteen käyttöönotto Kotomaatti 2016 ipad maahanmuuttajien ohjauksessa Laitteen käyttöönotto Kotomaatti 2016 Sisältö hyperlinkkeinä Miten ipad avataan ja suljetaan? Miten sovellukset avataan ja suljetaan? Kuinka luodaan kansio? Kuinka käytän

Lisätiedot

Topfieldin sarjaporttipäivitystyökalun asennus(rs232)

Topfieldin sarjaporttipäivitystyökalun asennus(rs232) Topfieldin sarjaporttipäivitystyökalun asennus(rs232) Oheinen kuvasarja selitysteksteineen opastaa sinut onnistuneesti päivittämään Topfield -vastaanottimesi. - Lataa sarjaportti -päivitystyökalu -sivustolta

Lisätiedot

Ohjelman Suositukset. Luku 5 Suositukset

Ohjelman Suositukset. Luku 5 Suositukset Luku 5 Suositukset Suositukset ovat asetuksia jotka määräävät kuinka ZoomText käynnistyy, lopettaa ja esiintyy Windows työpöydällä käytön aikana. Aktivoimalla Automaattiset Päivitykset, aina ZoomTextin

Lisätiedot

Tekstinkäsittely ja opinnäytetyö I sisällysluettelo ja sivunumerointi. Word 2007

Tekstinkäsittely ja opinnäytetyö I sisällysluettelo ja sivunumerointi. Word 2007 Tekstinkäsittely ja opinnäytetyö I sisällysluettelo ja sivunumerointi Word 2007 Perttu Suhonen 2008 Sisällysluettelo 1 Sisällysluettelon tekeminen...5 1.1 Monitasoinen numerointi...5 1.2 Otsikkotyylien

Lisätiedot

Ylläpitodokumentti Mooan

Ylläpitodokumentti Mooan Ylläpitodokumentti Mooan Helsinki 16.08.06 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (9+1op/6ov) Projektiryhmä Heikki Aitakangas

Lisätiedot

Navigator ja Siemens ID

Navigator ja Siemens ID Navigator ja siemens.com/bt/navigator -tunnistautuminen otetaan käyttöön Navigator- palvelussa 26.9.2018 Mitä tarkoittaa? on asiakaskäyttöön tarkoitettu tunnistautumiskeino, jolla Siemensin palveluihin

Lisätiedot

1. Puhelimen käynnistys. Käynnistä puhelin sen käynnistyspainikkeesta. Ensin kysytään SIMkortin PIN-koodia. Uudessa JYU SIM-kortissa se on 0000.

1. Puhelimen käynnistys. Käynnistä puhelin sen käynnistyspainikkeesta. Ensin kysytään SIMkortin PIN-koodia. Uudessa JYU SIM-kortissa se on 0000. Android Puhelimen käyttöönotto. Lyhyesti: Ennen puhelimen käynnistämistä ensimmäistä kertaa, avaa sim-kortin kelkka puhelimen mukana toimitetulla työkalulla ja asenna SIM-kortti puhelimeen. Puhelimen mukanana

Lisätiedot

ARVONLISÄVEROJEN KÄSITTELY SOVELLUKSESSA, KUN OSTAJA ON HANKINNASTA ARVONLISÄVEROVELVOLLINEN

ARVONLISÄVEROJEN KÄSITTELY SOVELLUKSESSA, KUN OSTAJA ON HANKINNASTA ARVONLISÄVEROVELVOLLINEN ARVONLISÄVEROJEN KÄSITTELY SOVELLUKSESSA, KUN OSTAJA ON HANKINNASTA ARVONLISÄVEROVELVOLLINEN Sisällysluettelo: 1 Yleistä... 2 2 Verokannat... 2 2.1 Eu-tavaraoston verokannat... 2 2.2 Eu-palvelujen ostojen

Lisätiedot

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistävalikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

Ohjelmistoprojektin vaiheet ja OMT++ -suunnittelumenetelmä

Ohjelmistoprojektin vaiheet ja OMT++ -suunnittelumenetelmä Ohjelmistoprojektin vaiheet ja OMT++ -suunnittelumenetelmä Harjoitustyö: Virtuaalikirjasto (VAIHE 2) Ryhmä 3 Jari Pulli, Jarkko Puranen, Anu Niemi ja Annemari Auvinen Sisällysluettelo 1 GUI-MÄÄRITTELY...

Lisätiedot

Secure hubiin kirjautuminen

Secure hubiin kirjautuminen Outlook iphonelle Sisältö Secure hubiin kirjautuminen... 2 Vanhan sähköpostitilin poisto... 6 Outlookin ja Yritysportaalin käyttöönotto... 8 Hyvä ottaa huomioon asennuksen jälkeen.... 16 1 Secure hubiin

Lisätiedot

Connection Manager -käyttöohje

Connection Manager -käyttöohje Connection Manager -käyttöohje 1.0. painos 2 Sisältö Tee yhteysongelmien vianmääritys 10 Tietoja yhteydenhallintasovelluksesta 3 Näin pääset alkuun 3 Avaa yhteydenhallintasovellus 3 Tarkista nykyisen yhteyden

Lisätiedot

Käyttöohje. Ticket Inspector. Versio 1.0. Sportum Oy

Käyttöohje. Ticket Inspector. Versio 1.0. Sportum Oy Käyttöohje Ticket Inspector Versio 1.0 Sportum Oy 10.5.2017 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 2. Kirjautuminen ensimmäisellä kerralla / PIN-koodin unohtuessa... 3 3. Tunnistautuminen... 4 4. Päänäkymä...

Lisätiedot

MultiBoot Käyttöopas

MultiBoot Käyttöopas MultiBoot Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Outlook ja Yritysportaali iphonelle

Outlook ja Yritysportaali iphonelle Outlook ja Yritysportaali iphonelle Sisältö 1. Tarvittavat sovellukset... 2 2. Secure Hubiin kirjautuminen... 3 3. Outlookin ja Yritysportaalin käyttöönotto... 7 4. Hyvä ottaa huomioon asennuksen jälkeen....

Lisätiedot

1. Uuden Ilmon käytön eroavaisuudet vanhasta Ilmosta lyhyesti

1. Uuden Ilmon käytön eroavaisuudet vanhasta Ilmosta lyhyesti Sisällysluettelo 1. Uuden Ilmon käytön eroavaisuudet vanhasta Ilmosta lyhyesti... 2 Huomattavaa kurssin tietojen täyttämisessä!... 2 2. Kurssikuvauksen ja muiden opiskelijoille näkyvien kurssitietojen

Lisätiedot

NAV harjo. oitus 1 (3) tyyppiä: se koostuu,

NAV harjo. oitus 1 (3) tyyppiä: se koostuu, NAV harjo oitus 1 (3) Tommi Turunen 8.10.2010 Harjoitus Tuoterakenteet Yksi kätevimmistä ominaisuuksista ERP-järjestelmissä ovat tuoterakent nteet. Tuoterakenne on nimike, joka koostuuu muista nimikkeistä

Lisätiedot

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset - Avaa Työkalut valikko ja valitse Tilien asetukset - Valitse vasemman reunan lokerosta Lähtevän postin palvelin (SM - Valitse listasta palvelin, jonka

Lisätiedot

Visma Econet 7.30. Uudet ominaisuudet ja muutokset

Visma Econet 7.30. Uudet ominaisuudet ja muutokset Visma Econet 7.30 Uudet ominaisuudet ja muutokset Visma Duetto-liittymä Visma Econet Pro 7.30 -versiossa Maksuhuomautusten ja perinnän ulkoistaminen, www.vismaduetto.fi Euromääräiset laskut Palvelun aktivointi

Lisätiedot

Taulukkolaskenta (30 pistettä)

Taulukkolaskenta (30 pistettä) Taulukkolaskenta (30 pistettä) Yleistä Tehtävässä käsitellään koiranäyttelyn budjettia varten tehtyä Excel -työkirjaa. Käytä kaavan kopiointia ja kiinteitä viittauksia aina kun mahdollista. Käytettävät

Lisätiedot

Used with permission of Microsoft. Kulttuurihistoria Syyskuu 2015

Used with permission of Microsoft. Kulttuurihistoria Syyskuu 2015 MUOTOSEIKKOJA Mitä asetuksia käytän? Tyypillisimpiä fontteja ovat Times New Roman (fonttikoko 12) tai Arial (fonttikoko 11). Käytä riviväliä 1,5, jotta asettelu on selkeä ja teksti on myös tältä osin helppolukuista.

Lisätiedot

DL SOFTWARE Uumajankatu 2 Umeågatan FIN-65350 VAASA/VASA FINLAND +358-(0)207 701 701 Fax +358-(0)207 701 711 http://www.dlsoftware.

DL SOFTWARE Uumajankatu 2 Umeågatan FIN-65350 VAASA/VASA FINLAND +358-(0)207 701 701 Fax +358-(0)207 701 711 http://www.dlsoftware. 15.11.2007 1 (10) HELPDESKIN KÄYTTÖ JA OHJELMIEN PÄIVITYS INTERNETISSÄ DL Helpdesk Online Asiakastukemme avuksi on rakennettu Helpdesk, joka löytyy osoitteesta helpdesk.dlsoftware.com Jokainen ylläpitoasiakas

Lisätiedot

Mitä tentissä tulee osata? 50 % arvioinnista

Mitä tentissä tulee osata? 50 % arvioinnista Mitä tentissä tulee osata? 50 % arvioinnista Sisältö 1. Luennot ja käsitteet 10 pistettä 2. NAVin käyttö 20 pistettä Läpäisyyn vaaditaan 12 pistettä, joista vähintään 8 on NAVin käytöstä. Luennot ja käsitteet

Lisätiedot

Määrittelydokumentti: Kansallinen palveluväylä - integraatio

Määrittelydokumentti: Kansallinen palveluväylä - integraatio : Kansallinen palveluväylä - integraatio Dynamics 365 for Customer Engagement Kansallinen palveluarkkitehtuuri Toimittaja: 30.8.2017 Teemu Tokee 30.8.2017 2 (6) DOKUMENTIN VERSIOINTI Päivämäärä Versio

Lisätiedot

U U D E T O M I N A I S U U D E T V E R S I O S T A 2 0 1 3 V E R S I O O N 2 0 1 4

U U D E T O M I N A I S U U D E T V E R S I O S T A 2 0 1 3 V E R S I O O N 2 0 1 4 Sivu 1/5 U U D E T O M I N A I S U U D E T V E R S I O S T A 2 0 1 3 V E R S I O O N 2 0 1 4 Talgraf Raportointi, sivut 1-2 Talgraf Budjetointi, sivu 3 Talgraf Viewer, sivu 4 Talgraf Konserni, sivu 5 Express

Lisätiedot

Yhdistäminen. Tietolähteen luominen. Word-taulukko. Joukkokirje, osoitetarrat Työvälineohjelmistot 1(5)

Yhdistäminen. Tietolähteen luominen. Word-taulukko. Joukkokirje, osoitetarrat Työvälineohjelmistot 1(5) Työvälineohjelmistot 1(5) Yhdistäminen Yhdistämistoiminnolla voidaan tehdä esimerkiksi joukkokirjeitä, osoitetarroja, kirjekuoria, jne. Siinä yhdistetään kaksi tiedostoa: Pääasiakirja Tietolähde Pääasiakirjassa

Lisätiedot

Messenger. Novell 1.0 NOVELL MESSENGERIN OHJEET. www.novell.com PIKAOPAS

Messenger. Novell 1.0 NOVELL MESSENGERIN OHJEET. www.novell.com PIKAOPAS Novell Messenger 1.0 PIKAOPAS www.novell.com Novell Messenger on Novell edirectory TM -pohjainen, eri käyttöympäristöissä toimiva yritysten pikaviestituote. Messenger-järjestelmän käyttöympäristöksi soveltuu

Lisätiedot

Kirjoita oma versio funktioista strcpy ja strcat, jotka saavat parametrinaan kaksi merkkiosoitinta.

Kirjoita oma versio funktioista strcpy ja strcat, jotka saavat parametrinaan kaksi merkkiosoitinta. Tehtävä 63. Kirjoita oma versio funktiosta strcmp(),joka saa parametrinaan kaksi merkkiosoitinta. Tee ohjelma, jossa luetaan kaksi merkkijonoa, joita sitten verrataan ko. funktiolla. Tehtävä 64. Kirjoita

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1. Osanvaihto näkyy näytöllä vaakasuorana kaksoispisteviivarivinä ja keskellä riviä lukee osanvaihdon tyyppi

Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1. Osanvaihto näkyy näytöllä vaakasuorana kaksoispisteviivarivinä ja keskellä riviä lukee osanvaihdon tyyppi KSAO Liiketalous 1 Osat Tiedosto voidaan jakaa osiin ja jokainen osa muotoilla erikseen. Osa voi olla miten pitkä tahansa, yhdestä kappaleesta kokonaiseen tiedostoon. Osanvaihto näkyy näytöllä vaakasuorana

Lisätiedot

Korkeakoulujen prosessipalvelin: mallintajan palvelinohje Versio 0.2

Korkeakoulujen prosessipalvelin: mallintajan palvelinohje Versio 0.2 Korkeakoulujen prosessipalvelin: mallintajan palvelinohje Versio 0.2 Sisällysluettelo Muutoshistoria...3 1 Johdanto...4 2 Palvelimen käyttöön tarvittavat ohjelmat...4 3 Palvelimelle kirjautuminen...4 4

Lisätiedot

Valintanauhan komennot Valintanauhan välilehdissä on ryhmiä ja kussakin ryhmässä on toisiinsa liittyviä komentoja.

Valintanauhan komennot Valintanauhan välilehdissä on ryhmiä ja kussakin ryhmässä on toisiinsa liittyviä komentoja. Pikaopas Microsoft Project 2013 näyttää erilaiselta kuin aiemmat versiot. Tämän oppaan avulla pääset alkuun nopeasti ja saat yleiskuvan uusista ominaisuuksista. Pikatyökalurivi Mukauta tämä alue niin,

Lisätiedot

Hallittu siirtymä Business Planningista FPM:ään, sekä uuden ohjelmiston mahdollisuudet.

Hallittu siirtymä Business Planningista FPM:ään, sekä uuden ohjelmiston mahdollisuudet. A Basware Presentation Hallittu siirtymä Business Planningista FPM:ään, sekä uuden ohjelmiston mahdollisuudet. Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011 Rohkeus liiketoiminnan kehittämiseen Lahti Tervetuloa!

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöopas. Android C-Penille

Asennus- ja käyttöopas. Android C-Penille Asennus- ja käyttöopas Android C-Penille TÄRKEÄ HUOMAUTUS: C-Pen 3.5 sisältää litium-ioni-akun. Tätä akkutyyppiä EI saa säilyttää lataamattomana pitkään. Jos C-Pen 3.5 -kynää ei käytetä pitempään aikaan,

Lisätiedot

Outlook ja Yritysportaali Androidille

Outlook ja Yritysportaali Androidille Outlook ja Yritysportaali Androidille Sisältö Secure hubiin kirjautuminen... 2 Outlookin ja Yritysportaalin käyttöönotto... 4 Hyvä ottaa huomioon asennuksen jälkeen.... 12 1 Secure hubiin kirjautuminen

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA OBSERVATION CAMERAN KÄYTTÖLIITTYMÄSOVELLUS. Copyright 2003 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään Päivämäärä: 28.11.03, ver. 1.

PIKAOPAS NOKIA OBSERVATION CAMERAN KÄYTTÖLIITTYMÄSOVELLUS. Copyright 2003 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään Päivämäärä: 28.11.03, ver. 1. PIKAOPAS NOKIA OBSERVATION CAMERAN KÄYTTÖLIITTYMÄSOVELLUS Copyright 2003 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään Päivämäärä: 28.11.03, ver. 1.0 Sisällys 1. JOHDANTO...1 2. OHJELMISTON ASENTAMINEN...1 3. SOVELLUKSEN

Lisätiedot

NOPSA TM järjestelmä. Kulunvalvonta Käyttöohje, konttori. Käyttötuki: LogiNets Oy. All rights reserved.

NOPSA TM järjestelmä. Kulunvalvonta Käyttöohje, konttori.  Käyttötuki: LogiNets Oy. All rights reserved. NOPSA TM järjestelmä Kulunvalvonta Käyttöohje, konttori www.loginets.com/nopsa Käyttötuki: +358 50 570 6252 Sisältö 1. Aloitusnäkymä s. 4 2. Läsnäolojen seuranta ja AVI s. 5 3. Tuntikirjaukset 4. Projektit

Lisätiedot

Näillä sivuilla Tilastomatematiikan esimerkit, joissa käsitellään tietokoneen käyttöä tilastollissa operaatioissa, on tehty Excel-2007 -versiolla.

Näillä sivuilla Tilastomatematiikan esimerkit, joissa käsitellään tietokoneen käyttöä tilastollissa operaatioissa, on tehty Excel-2007 -versiolla. Näillä sivuilla Tilastomatematiikan esimerkit, joissa käsitellään tietokoneen käyttöä tilastollissa operaatioissa, on tehty Excel-2007 -versiolla. Nämä ohjeet, samoin kuin Tilastomatematiikan kirjakaan,

Lisätiedot

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen EU Login EU Login kirjautuminen EU Login järjestelmä mahdollistaa keskitetyn pääsyn useisiin eri Euroopan Komission verkkosovelluksiin yhdellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla. EU login varmistaa identiteettisi

Lisätiedot

Marjahavaintojen tallennus Marjahavainnot.fi järjestelmään

Marjahavaintojen tallennus Marjahavainnot.fi järjestelmään Marjahavaintojen tallennus Marjahavainnot.fi järjestelmään Kaikki marjasatoseurannan havainnot kirjataan Luonnonvarakeskuksen ylläpitämään sähköiseen seuranta- ja tiedotusjärjestelmään. Havaintojen tallentamista

Lisätiedot

Käyttöohjeet Sovellussivusto

Käyttöohjeet Sovellussivusto Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttämistä ja pidä se tallessa. Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3

Lisätiedot

Muistin käyttö. Muistin käyttö. Muistin käyttö. Muistin käyttö. Muistin käyttö. Muistin käyttö. Muistin käyttö C-ohjelmassa

Muistin käyttö. Muistin käyttö. Muistin käyttö. Muistin käyttö. Muistin käyttö. Muistin käyttö. Muistin käyttö C-ohjelmassa ssa ohjelman käytössä suoritusaikana oleva muisti jakautuu neljään osaan: koodisegmentti datasegmentti pinosegmentti (stack) kasa (heap) ssa ohjelman koodisegmentti sisältää käännetyn ohjelmakoodin sisältö

Lisätiedot

DigiReWork - digitaalisuus työelämän uudistajana

DigiReWork - digitaalisuus työelämän uudistajana DigiReWork - digitaalisuus työelämän uudistajana Googlen työkalut 7.11.2017 Google Nykyään osa 2015 perustettua emoyhtiötä Alphabet:ia Tunnettu sähköpostistaan gmail, selaimestaan Chrome sekä tietenkin

Lisätiedot

Esi-LEI-hakemusten rekisteröintiohje NordLEI-verkkoportaalissa

Esi-LEI-hakemusten rekisteröintiohje NordLEI-verkkoportaalissa Esi-LEI-hakemusten rekisteröintiohje NordLEI-verkkoportaalissa Osana NordLEI-verkkoportaalia asiakkaat voivat hakea esi-lei-tunnisteita juridisille yksiköilleen. Lisäksi NordLEI sallii myös niin kutsutun

Lisätiedot