Nyrnbergin joukkueen jäsenille myönnettiin oikeus kilpailla tulomatkalla myös Stettinissä. Ehdot: asunto ynnä 100 mk päiväraha kilpailijl oille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nyrnbergin joukkueen jäsenille myönnettiin oikeus kilpailla tulomatkalla myös Stettinissä. Ehdot: asunto ynnä 100 mk päiväraha kilpailijl oille"

Transkriptio

1 alle 67t kg, Lammi alle 75 kg, Gerdt alle 82i ja Mäkelä yli 82i, voimistelijoita Onni Mäki ja Kalle Lehtinen, uimareita A. Kaivola ja Irja Henriksson, yleisurheilijoita K.Vall, L.Virtanen, N.Both~s, V.Takkinen, V.Virtanen ja J.Etholen, varamiehiksi VirtWselle ja Bothakselle Perkonoja ja Salo järvi, Takkiselle Selin ja V.Virtaselle Salojärvi ja Laine, naisurheilijat Tyyne Virtanen-Miinalainen ja Rauha Laukkanen, varalle Elma Mehtonen, Elina Jääskeläinen ja Inga Saren. Päätettiin 6 äänellä 2 vastaan lisätä joukkueeseen voimistelija K. Karasti ja pyytää joukkueen lähettämiseen yli valtionavustuksen tarvittava ra~amäärä Olympiakomitealta. Passit päätettiin hankkia joukkueelle 5 vuodeksi liiton toimesta. Joukkueen jäsenille maksetaan 100 mk päiväraha ynnä vapaa asunto. Matkan järjestely jätettiin toimiston huoleksi, mutta on siitä kuitenkin tehtävä esitys ensi kokoukselle vahvistettavaksi. 5. Nyrnbergin joukkueen jäsenille myönnettiin oikeus kilpailla tulomatkalla myös Stettinissä. Ehdot: asunto ynnä 100 mk päiväraha kilpailijl oille 6. Hyväksyttiin periaatteessa yleisurheilujaoston ehdotus, että Latvia - Suomi maaottelu saadaan toimeenpanna maaseudulla. 7. Kuultiin ja hyväksyttiin Maarian Pyrkivän 13-14/4 toimeenpanemien voimistelumestaruuskilpailujen tilitys, joka osoittaa tappiota mk. Samalla päätettiin, että seuralta peritty kilpailumaksu 50 mk on suoritettava takaisin. 8. Helsingin Jyryn tiedustelun johdosta päätettiin, että Y.Kortesniemi oikeutetaan liittymään liiton alaist een seuraan 1/8-29~ 9. Helsingin piirikunnan esityksestä päätettiin H:gin Jy~n jäsentä A.Ahlbom'ia rangaista sen johdosta, että hän työväen urheilupäivänä Eläintarhan kentällä loukkasi piirikunnan lippua, 6 kuukaude~ ki~;pak~ol:vottgmuudella pii:rikunnan ehdottaii!an ~ kk asemesta. Ja-~ ~ 'å1.::tt'u... r oc..~~_ :J ~ J:t~ 'l-v-.d;å I i/-"'~i ~ ~ ~ _ ~I.",;,..~~~""" ~~...,..." L. /..'-!... ~j...~.~ rr,, ; I~.1 -, -.~~~_~~~.~/ y- '~ 41+r..

2 10. N.s. Haarlan patenttisopimus jätettiin Lähteisen tarkastettavaksi seuraavaan kokoukseen mennessä. 11. Sonkajärveh Työväenyhdistyksen kutsun johdosta päätettiin lähettää onnittelukirjelmä yhdistyksen 20-v.juhlan johdosta. 12. Liittokokouksen antamaan valtuuteen nojaten päätettiin kuluvan vuoden valtionavustus käyttää seuraavasti: Järjestäjät Palloiluneuvontaan Naisten voimistelunjohtajakurssit Miesten voimistelunjohtajakurssit Piirikunnallisia yleisurheilutoimitsijakurs. Paininneuvontaan Nousevan Voiman avustamiseen Liiton 10-v.juhlan lentolehtisen painatt. Suulliseen ja kirjalliseen valistustyöhön Piirik~allisiin avustuksiin Sihteerun palkkaukseen Naisten kesäkoti~sseihin Naisten Savonlinnan kursseihin 55,000:- 15,000:- 20,000:- 20,000:- 13,500~- 20,000:- 21,000:- 10,000:- 20,000:- 12,000:- 36,000:- 6,000:- 1,500:- 250,000:- Rinne ehdotti, että piirikuntien avustussumma pysytettäisiin 18,000 markan suuruisena. 13. Liittokokouksen liittoneuvoston asioista tekemän päätöksen PErusteella valittiin jäsenet eri jaostoihin seuraavasti: (ensinmainittu puheenjohtajana, toinen varapuheenjo~tajana) Painijaosto: P.Tiihonen, A.Tuhkunen, S.Koskinen, V.Pahlst~n, K.Vuori, L.Surakka ja J.Haanpää. Liittotoimikunnan edustajaksi V.Lähteinen. Uintijaosto: V.Varelius, H.Nieminen, A.Voutilainen, Irja Henriksson, A.Koskinen, Aune Veck ja S.Salminen. Liittotoimikunnan edustajaksi M.Salokannel. Palloilujaosto: E.Simula, M. Kohtanen, K.Altti, E.Vuorimaa, M. Lampila, V.Vuorinen ja E.Lilja. Liittotoimikunnan edustajaksi O.Fager. J Voimistelujaosto: V.Laherma, T.Salonen, ~.Grönlund, Hj.Ojala, V.Kasurinen, S.Salmi, ja Y.Ahtio. Liittotoimikunnan edustajaksi V.Laherma. LUistelujao$o: E.Ekström, Y.Pirhonen, V.Pihl, R. Kaikusalo, O.Ahlgren, O.Larssen ja M. Kohtanen. Liittotoimikunnan edustajaksi V.Koivula. Purjehdusjaosto : R.Petersohn, E.Glans, L.Forst~n, A.Sund, R. Glans, Paul Borsman ja P.Pelkonen. Nyrkkeily jaosto: S.Seppänen, E. A.Pulli, O.Backa, H.Törmä, P. Ronkanen, V.Suokas ja H. Nurmio. Liittotoimikunnan edustajaksi T.Salonen. Hiihtojaosto: U.Harjanne, E. Katajisto, A.Närhi, Ester Korholin, V.Harjunen, K.Streng ja Reino Salminen. Liittotoimikunnan edustajaksi U.Rinne. Yleisurheilujaosto: V.Koivula, V.Vainio, K. Niininen, J.Edelman, O.Lund, A.Ahl ja H.Kangas. Liittotoimikunnan edustajaksi J.Ethol~n. Pyöräily jaosto: K.Vaittinen, A. Päivärinta, S.Kanerva, P.Mäkelin, S.Vuorilaakso ja M.Lehtinen. Liittotoimikunnan edustakai V.J.Ko iainen. Nuortenjaosto: K.Luoma, R.Aaltonen, Sanni Salmi, O.Michelsson, A. Merilä, T.Vesterinen ja A.Salminen. Liittotoimikunnan edustajaksi T.H.Vilppula. Opintojaosto~ O.Paananen, A.Heiskanen, Helmi Passonen, Tyyne Leivo, Arvi Hautamäki, J.Railo ja E.Meriluoto. Liittotoimikunnan edustaja~si Elina Jääskeläinen.

3 14. Liiton sihteeriksi valittiin kahdesta hakijasta V.J.Kostiainen 3,500 markan kuukausipalkalla kesäkuun 15 p:stä lukien. Kostiaisen poistuttua pi»i tätä asiaa käsiteltäessä pöytäkirjaa jaostosihteeri 0.He1enius. 15. Kuluvan vuoden menoarvio vahvistettiin oheen1iitetyssä muodossaan. 16. Vahvistettiin liiton ennätysluettelo oheenliitetyssä muodossaan. 17 Päätettiin antaa p ä~vä1ehdissä varoitus luvattomille kilpailumatkoille aikoville. Tiedonantoa tarkastaamaan määrättiin molemmat puheenjohtajat. 18. Liiton tilientarkkailijoiksi määrättiin T.H.Vilppula ja M. ~~~ Salokannel. Palkkioksi määrättiin 100 markkaa mieheen k6f~alta Liiton nimenkirjoittajiksi määrättiin T.H.Vilppula, V.Lähteinen, U.Rinne ja M.Leskinen kaksi yhdessä. 20. Ilmoitettiin, että valtioneuvosto on myöntänyt Nyrnbergin matkw8 varten 60,000 markan suuruisen avustuksen. 21. Ilmoitettiin, että on nostettu valtionavustuksen toinen nellännes 62,500 ja naisten voimistelukodin ostoon myönnetyn avustuksen toinen neljännes 12,500 ~. 22. Lehtivaliokuntaan valittiin Vilppula, Laherma, Lähteinen, Ethol~n, Klami ja Koivula. 23. Liittokokouksen tekemät sääntömuutmkset päätettiin antaa jaostojen saatettavaksi painatuskuntoon ja toimittaa julkisuuteen niin pian kuin mahdollista. Samalla päätettiin toimittaa kaikista säännnöistä yhteinen sääntökokoelma. 24. Liittokokouksen tärkeimmistä päätöksistä päätettiin tiedoittaa seuroille kie~tokirjeel1ä. Samalla päätettiin valmistaa kaavake

4 TUL-lehdessä ilmoittamista varten, mikä kaavake liitetään kilpailuluvan mukaan kullekin seuralle. 25. Nastolassa sijaitsevan Pajulahden voimistelukodin lainhuudatustoimitus jätettiin taloudenhoitaja J.Klamin huollettavakai. 26. Pajulahden voimistelukoti päätettiin vakuuttaa Suomen maalaisten paloapuhdistyksessä kiinteistö 220,000 markasta ja irtaimisto 67,000 markasta. 27. Keskusteltiin osakehuoneuston ostokysymyksestä, muttax asia pantiin toistaiseksi pöydälle. Vakuudeksi :

5 le e no j c. S:i.hJ.:; ceri T"LJL-l ehj. en t imi ':> -G a j a T[,l o1.10.0j111 0 i ta, " ~.,h.ost osihteor i Naissiht.ja leh d. toim. l~ir j anpi t2.j ä TOiDistoapal~inen!l N 0 V. toi mi t t 8. 2 a -i ; 1... (""\ AS.. apo ~.l'-c;~ Vuokrat Toi 'TIi st otar 1Je "t Tpstilmlut SUhl>;:ö sano~t\,t K8..~t::mö St~Töt L8ht~ tilu:uk::::et Ptl~1e l inmn.io:m t 1 1 r.'! 0 i tuskl.:!..:i 1.1 t Le''ltien lähetys UPCOL1[1. ~~n en II l:ilp2.il a3.000: ; : : ; : : :- 600 :- 500 :- edustus ledustus K01couspal};:ldot J a o st on pa12:1ci 0 t J 8. 0 enmaj: '-u t Kor ~::o j Et S:UJ:/- J. ehc1811 painatu.s <\-(;:;. 0 Dui ~Tt.1] :::" e1:1(:1en painettus :- 26,000 ;- ~~ 0118 S "- ::'::1. Vo ';'m.. c..'1 p 8, ina tus ~~2.~.j (j :. t 'l::p::'.lll.:k:i.ot 1eh t ic:r.. :::1: v i ~"J. j n. pi ;.:nro}r.set c. p,:;.,:al2.in:la :~_Llll. j 8. l'::k. :r Mosta.L''"'J.u.skilpailuista I~il na Hill uvisti::. l:ii ~to T~TOsia jäs. a 0/ l:ustannl13tuottc ig..0n t:i:li L:.i"ctoaY'pa j a:i.sten voi ttovaroista '13.1t~.cap'Q a ~ sihteerin pal1dcl:l:ql:seen. "y ::::':r j a:::"1 iseen ja suul1 0 vai. ' : :T ~.ehc.i: l0 T.'tTL-:J.. 3~ d,,;r t i..l8.1j.['l'1lc. ' CSl.l t G ~~o ru~ aro~ j a ilmoit~~ set Ty\51. n :Jj. ;;.;~ U. 1 eha..:;11 t iln:'..crr:uj::::m t ;1 irtoti1.1j!l < Ja ilm. 1 (m ~..,ey "'l ~.1. IJo ~.:11 :J.':'1 t n.8.\j.s L1,",::;: S'u.t H, :1..i..:r-lrOTIlJJ.:l.,~.. -<i f." - Umo ~_ :t;1lk AC-t == '-"=:=::: 1I :1 1 Z 6.G00~ ; ; - 33uOOO: ; : : : : ; : : : : : J : : : ; : : : (,0: ; - 2J_8. 200;- 26. ~CJ8; : - '15. OCQ: : - 1: Lii tcm 0 l' ; ----_.!.,., I, I :Z6.0JO:-i I 1 I i :. ~ 0 ~ 0 ; - I 30 G O'JO: : :- I : -, : - I 3.000:- 115,000: - I :, 6.000;- I :- I ;- I ;- : : -! 2~OOO :- I I :- I! 5 0 GOO :- L'3htie~ : : : :- 1.0.SGO :- 4.t100: ; ; : : ; : : ; : : :- I 40000; : - 10B.ooo :. I : - I I ; I :50 ooe:! 1:5.000:- '"' _ I 4~, 000 :- 2::3,,700;- Go8ll0;-, 1/. 900; - osalle , ---- =~=~=:=:=I!=~:~~~~:~:=J~~: :::=~:l~~::.:~:~:=:== '. --. I.. I :- 5,,000 :-! I 8. 0JO:- 8. 0JG:-!?5.I)OO:- ' ; ;- 60, 000: ; ; : : : : : - ~Xgj52f ~~l 24(,. 000; JOO: I :-, : -! 12.CCC:- i I 3" eoo :- 1 i -l,' i, j ' 20,,000: : =' ; IJO; 42. ')00 : ; - 3,002 ;- S r:n. 1- I 7'76 4 l' O'" I 2~9 ur, r). L 5':' '7 400,,- ~.. ~.L_ Q 1. ' 0 ' G : ~ ~ fi,,,... ~:... LJ,,.,. =:= ==r= ::::::= :::~.= =':::;==r=== ===::0:::::: p======= == === = ::::::=::: I. I 1 I I

6 T~öväen Urheiluli ton ennl1tykset. Luistelu. 500 m 46.1 Paavo Virtanen, Tampereen KT, Tampereella ,500 m 2.31,9 P. Virtanen, Tampereen KT, Oulussa ,000 m 9.14,9 P. Vir1;anen, Tampereen KT, Oulussa ,000 m L. Lindell, villi, Tampere, Oulussa Nuor(Jt. 500 m 48,9 V. Pihl, H:gin Kull rvo, H;.gi.ssä m 4.25,3 V. Pihl. H:gin Kullervo. H:gissä Pyöräily. 1 km Eino Holmberg. Stockforsin Valo, Stockforsissa km 5.00,9 Hj. Mäkelä. Turun Veikot, Turussa km Hj. Mäkelä. Turun Veikot. Turussa km Mäkelä. Turun Veikot. Turussa km E. Mäkelä, Maarian KT. Turussa km O. Nieminen. Turun Veikot, Turussa km E. Karlsson, Helsingin Vesa. Turussa km ,3 E. Varjonen, Maarian Pyrkivä, Turussa km E. Mäkelä. Maarian KT, Tampereella km (Turku-Salo-Turku) O.Lampinen. Helsingin Vesa, Nuoret (alle 20 v.). 20 km radalla 34.37,9 V. Nyman, Hamarin Elo, Tampereella Uinti. 50 m 31.0 A. Hoskell, HTU, Kotkassa Dl 1.12,8 L. Lamminpää. Kotkan Riento, Kotkassa m L. Lamminpää. Kotkan lliento. Kotkassa m A. Hoskell. HTU. Tampereella m L. Lamminpää, Kotkan lliento. Kotkassa m 17.18,8 V. Reilander, Helsingin Jyry, Helsingissä m rintauinti 1.27,5 K. Palonen, Voikan Viesti, Tampereella m rintauinti K. Palonen, Voikan Viesti, Turussa m rintauinti K. Palonen, Voikau Viesti, Turussa m selkäuinti 1.32,5 E. Lindholm. Kotkan lliento, Kotkassa m hengenpelastusuinti O. Kinnunen. HTU. Voikassa X 50 m viesti 2.12,5 Kotkan lliento (E. Lindholm, H. Vitikainen, P. Leppänen. L. Lamminpää) Turussa X 100 m viesti Kotkan Riento (E. Lamminpää. E. Lindholm. H. Vitikainen, L. Lamminpää) Kotkassa N 'uoret. 50 m 33.6 O. Kaasinen. Kotkan lliento, Kotkassa m 1.19,8 O. Kaasinen, Kotkan Riento, Kotkassa m P. Saarinen, Turun TU, Tampereella m rintauinti R. Airo, Turun TU. Turussa m rintauinti 3.20,3 R. Airo. Turun TU. Turussa Naiset. 50 m 36,1 Irma Lumivuokko. Helsingin Jyry, Helsingissä m 1,29.5 Irma Lumivuokko. Hell'ingin Jyry. Helsingissä m 3.30,1 Irma Lumivuokko. Helsingin Jyry, Helsingissä m rintauinti 1.37,8 Irja Henriksson. Helsingin. Jyry, Turussa selliliuinti 1.52,9 Hjördis Ojala, Kotkan Riento. Tampereella x 50 m viesti Helsingin Jyry (Irja Henriksson, Helena Vormula. Alice Aalto. Irma Lumivuokko) Helsingissä 1927.

7 - z- Yleisurheilu. Juoksut. 60 m 7,0 J. Etholen, Helsingin Kullervo, Helsingissä m 10,9 J. Etholen, Helsingin Kullervo, ja V. Mankki, Helsingin Jyry, Tampereella ISO m 17,1 E. Elo, Helsingin Jyry, Turussa m 22,5 J. Etholen, Helsingin Kullervo, Helsingissä m 36,0 N. Mattila, Helsingin Kullervo, Helsingissä m 49,9 E. Virta, Maarian Kisatoverit, Helsingissä m 1.07,1 P. Salojärvi, Helsingin Kullervo, Kotkassa m 1.25,1 N. Bothas, villi, Helsinki, Helsingissä m 1.55,6 E. Borg, Kymin Veikot, Tampereella ,000 m 2.32,5 E. Borg, Kymin Veikot, Helsingissä ,500 m 3.55,8 E. Borg, Kymin Veikot, Helsingissä ]926. 1,609 m 4.18,8 E. Borg, Kymin Veikot, Jyväskylässä ,000 m 5.40,4 N. Bothas, Helsingin Visa, Helsingissä ,000 m 8.37,7 L. Virtanen, Turun Veikot, Tampereella ,000 m 14.53,6 L. Virtanen, Turun Veikot, Helsingissä ,000 m 31.51,5 Y. Jokela, Tampereen Veikot, Helsingissä ,000 m 48.49,3 1. Rötkö, Helsint,rin Jyry, Helsingissä ,000 m ,9 1. Rötkö, Helsingin Jyry, Helsingissä ,000 m ,01. Rötkö, Helsingin Jyry, Helsingissä ,000 m ,4 1. Rötkö, Helsingin Jyry, Kuopiossa ,000 m maantiellä ,4 F. Lahti, Helsingin Jyry, Helsingissä ,200 m ,6 1. Rötkö, Helsingin Jyry, Helsingissä ,194 m ,3 1. Rötkö, Helsingin Jyry, Helsingissä Tunninjuoksu 17,907 m 1. Rötkö, Helsingin Jyry, Helsingissä maitajuoksu (91.4 sm aidat) 15,2 L. Karimo, Helsingin Jyry, Helsingissä m aitajuolisu (106 sm aidat) 16,1 L. Karimo, Helsingin Jyry, Helsingissä maitajuoksu 55,2 N. l\'[attila, Helsingin Kullervo, Helsingissä Viestinjuoksut. 4 X 100 m 43,7 IIelsingin Kullervo (]. Etholen, V. Mattila, N. Mattila, K. Wall) Helsingissä X 100 m 1.54,1 Helsingin Jyry (Erkki Elo, L. KumIander, M. Karhunen, L. Nummelin, L. Andersson, L. Salminen, H. Tapola, M. Lehto, Emil Elo, V. Mankki) Helsingis ä X 200 m 1.59,2 Helsingin Kullen:o (G. Gustafsson, O. Pehkonen, V. Mattila, J. Etholen,. Mattila) Helsingissä X 400 m 3.27,9 Helsingin Kullervo (V. Mattila, P. Salojärvi, N. Mattila, K. Wall) Helsingissä X 200 m 3.39,0 H:gin Kullervo H:gissä X 400 m 4.25,6 Helsingin Kullervo (V. Mattila, V. Mankki, G. Gustafsson, J. Etholen, N. Mattila) Helsingissä X 400 m 9.04,7 Helsingin Kullervo (V. Mattila, V. Mankki, G. Gu~jatsson, J. Etholen, N. Mattila, J. Oksanen, G. Rönnholm, S. Pörhönen, U. Vi!i:anen, K. Wall) Helsingissä X 1,000 m 8.02,9 Helsingin Visa (F. Mikonsaari, O. Sohlman, N. Bothas) Helsingissä X 800 m 8.03,9 Tampereen Veikot (F. Laine, Y. Halen, Y. Järvinen, Y. Jokela) Tampereella X 1,500 m 16.49,5 Tampereen Veikot (H. Saarinen, Y. Halen, Y. Järvinen, Y. Jokela), Tampereella X 2,CnO m 29,32,2 Tampereen Veikot (]. Jokela, H. Saarinen, Y. Halen, Y. Järvinen, Y. Jokela) Tampereella X 1,000 m 13.43,4 Helsingin Kullervo (V. Kalervo, J. Rajala, A. Vallcnil:s, Gustafsson, M. Rutanen) H:gissä Hypyt. Pituushyppy 696 J. Etholen, Helsingin Kullervo, Helsingissä Kor keushyppy 186 J. Etholen, Helsingin Kullervo, Helsingissä ~ Seiväshyppy 361 K. Flinck, Tampereen Yritys, Tampereella Kolmiloikkaus 14,71 V. Rainio, Turun Veikot, Helsingissä Vauhditon pituushyppy 327 V. Vuorenpää, Turun Veikot, Turussa Vaubditon korkeushyppy 153 V. l\1utikainen, Helsingin Jyry, Raumalla Vauhditon kolmiloikkaus 968 V. Vuoren pää, Turun Veikot, Turussa 1925.

8 -;)- Heitoi. Keihäänheitto 61,21 A. Wiren, Imatran Korvenveikot, Viipurissa Keihäänheitto molemmin käsin 55, ,28 = 98,09 J. Leino, Turun Veikot, Helsingissä Kiekonheitto 43,66 O. Lindborg, Pietarsaaren Stjärnan, Oulussa Kiekonheitto molemmin käsin 72,28 A. Nordström, Porin Pyrintö, Turussa Linkopallonheitto 50,20 S. Kymen, Kymin Veikot, Kotkassa Moukarinbeitto 46,41 J. Laiho, Turun Veikot, Helsingissä Moukarinheitto (5,44 kg moukari) 52,62 J. Laibo, Turun Veikot, Helsingissä Painonheitto 940 V. Silius, Helsingin Kullervo, Riihimäellä Painonheitto (17 kg) 12,89 V. Laine" Turun Veikot, Helsingissä Kuu1ant~öntö 14,29 A. Franzen, Kaarinan Jyry, Helsingissä Kuulantyöntö molemmin käsin 24,31 J. Laiho, Turun Veikot, Turussa Moniottelut. 5-ottelu 389,03 pistettä (651; 59,41; 24,8; 37,11 ja 4.58,6 V. Takkinen, Helsingin Kullervo, Turussa ottelu 777,15 pistettä (12,0; 653; 13,10; 165; 52,2; 17,0; 39,23; 290; 46,48; 4.59,4) K. Wall, Helsingin Kullervo, Helsingissä Jkäm i ehet, 60 m 7,2 E. Salminen, Helsingin Jyry, Turussa m 11,75 E. Salminen, Helsingin Jyry, Helsingissä m 24,2 E. Salminen, Helsingin Jyry, Helsingissä ,500 m 4.24,6 J. Kuoppala, Mäntän Valo, Helsingissä ,000 m 15.56,7 1. Rötkö, Helsingin Jyry, Ensossa ,000 m 35.16,0 V. Natunen, Viipurin Jyry, Viipurissa ,000 m l.07,11,9 1. Rötkö, Helsingin Jyry, Helsingissä ,000 m ,0 1. Rötkö, Helsingin Jyry, HelsingisSä Pituusbyppy 606 E. Salminen, Helsingin Jyry, Helsingissä Korkeusbyppy 166 A. Laine, Tampereen Yritys, Kauhavalla Seiväsbyppy 290 A. Laine, Tampereen Yritys, Tampereella Keibäänheitto 51,10 R. Posti, Helsingin Visa, Helsingissä Kiekonbeitto 34,96 V. Silius, Helsingin Kullervo, Helsingissä Kuulantyöntö 11,35 E. Sillanpää, Laibian Into, Tampereella Moukarinbeitto 42,33 V. Silius, Helsingin Kullervo, Helsingi. sä Pait.onheitto 940 V. Silius, Helsingin Kullervo, Riihimäellä J924. Painonheitto (17 kg) 12,73 V. Silius, Helsingin Kullervo, Tampereella ottelu 211,87 pistettä (100 m 11,7, pituus 560, kuula 942) E. Salminen, Helsingin Jyry, Turussa Naiset. 60 m 8,0 Toini Granath, Kauhavan Vesa, Kauhavalla Dl 13,0 Tyyne Virtanen, Riihimäen Kontio, Turussa m 27,S Tyyne Virtanen, Riihimäen Kontio, Helsingissä m l.06,8 Selma H elenius, Lahden Taimi, Lahdessa X JOO m 54,2 Riihimäen Kontio Helsingissä Pituushyppy 489 Sally Virtanen, Riihimäen Kontio, Helsin. gissä Korkeusbyppy 140 Toini Granath, Kauhavan Vesa, Helsingissä Vauhditon pituushyfpy 23;,5 T oini Granatb, Kauhavan Vesa, Helsingissä Keihäänbeitto 33,60 EliI:a J ii.il kcläinen, Helsingin Jyry, Helsingissä Kiekonheitto 26.24,5 Maiju Pettersson, Vihdin Pyrintö, Helsingissä Kuulantyöntö 951 Elin Koskinen, Rajamäen Kehitys, Hyvinkäällä ottelu 254,28 pistettä (100 m 13,7, pituushyppy 466, kuulantyöntö 952) Sally Virtanen, Riihimäen Kontio, Helsingissä ottelu 237,55 pistettä (100 m 14,1, korkeushyppy 120, keihäänheitto 31,42) Elina Jääskeläinen, Helsingin Jyr;, Helsingissä Nuore t. 5 X 100 m alle 18 v.: l.00,8 Helsingin Jyry Helsingissä X JOO m alle 16 v.: 1,0(0 Helsingin Jyry Helsingissä X 100 m alle 16 v.: 2.13,1 Helsingin Jyry Helsingissä 1926.

9 Luettiin ja hyväks~ttiin Työväen Urheiluliiton liittow'imikunnan HelsingisSä 1 p:nä heinäkuuta 1929 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat T.Vilppula, V.Lähteinen, M.Salokannel, M.Leskinen, Elina X.. /V~"i",t,""J Jääskeläinen/ja Vihteeri V.J.Kostiainen /6 pidetyn kokouksen pöytäkirja. 2. Hyväksyttiin jäseneksi liittoon Helsingin Kisatoverit Helsingin piirikunnasta 58 jäsenellä. 3. Myönnettiin seuraavat kilpailuluvat: 6/7 pyöräilykilpailut Enson Pyrintö-Helylän Voima, 13/7 kansalliset purjehduskilpailut H:gin Työväen Pursiseura, 14/7 seuraottelu ~ur~ehduksessa H:gin ja Turun työväen pursiseurat. Turun Veikkojen pyyntö saada toimeenpanna kansalliset yleisurheilukilpailut 10/7 lykättiin yleisurheilujaostoon lausunnon antamista varten. Koska liitt~toimikunnan 4. lietoon on tullut, että Viipurin piirikunta aikoo toimeenpanna piirikunnan yleisurheilumestaruuskilpailut liiton mestaruuskilpailupäivänä 13-14/7, päätettiin piirikunnaale huomauttaa, että sellainen toimenpide. on vastoin sääntöjä, minkä vuoksi yrityksestä on luovuttava. 5. Koska Nyrnbergiin lähtijät joutuvat liiton mestaruuskilp,ilujen takia matkustamaan kahtena joukkona, päätettiin, että ne jot ~ eivät ota osaa mestaruuskilpailuihin, matkustavat lauantaina ~3 p:nä heinäkuuta Stettinin kautta Koivulan johdolla ja mestaruuskilpailuihin osaaottaneet maanantaina Turun - Tukholman kautta Etholånin johdolla. Molemmat joukkueet yhtyvät Berlinissä ja matkustavat sieltä edelleen Nyrnbergiin yhdessä. Jos painijat joutuvat kilpailemaan muillakin paikk&unnilla kuin Nyrnbergissä, huolehtii heistä Koivula, muiden jäädessä Etholenin johtoon. 6. Turun piirikunnalle myönnettiin oikeus pitää piir.ikunnan mestaruuskilpailut kentän saanti vaikeuksien vuoksi A-ryhåä 5/7 ja B-ryhmä 9/8.

10 7. Miesten voimistelunjohtajakurssien paikaksi hyväksyttiin Elannon Sompasaari, joka on myönnetty tarkoitukseen käytettäväksi. Kurssien ajaksi hyväksyttiin 4-24/8. Yksityiskohtainen kurssisuunnitelma jätettiin voimistelujaoston tehtäväksi. 8. Edustuskortin käytäntöönottamiskysymys ja n.s. Haar~n patenttijuttu pantiin pöydälle. 9. Turun piirikunnan pyynnön johdosta saada liitolta 2000 markan suuruinen avåstus yleisurheilutoimitsijakursseja varten päätettiin mainittua piirikuntaa kehoittaa esittämään yksityiskohtainen kurssisuunnitelma ennen kuin avustusta voidaan myöntää. Samalla jätettiin yleisurheilujaoston tehtäväksi laatia suunnitelma yleisurheilutoimitsijakursseja varten varatun määrärahan mk käyttämisestä. 10. Keski-Suomen piirikunnalle päätettiin myöntää 1000 mk:n piitikunnallinen avås~us ja 1350 mk liittoarpajaisten voitto-osuutta käytettäväksi piirikunnallisten voimistelunjohtajakurssien toimeenpanosta aiheutuvien kustannusten suorittamiseen. 11. Helsingin Jyryn tie~usteluun palloilijain Friin ja Halmeen liitton hyväksymisestä sekä seuran osanottajain hygäksymisestä. vastaaminen,j naisten voimistelunjohtajakursseille Oul~jätettiin sihteerin t eh tä väks Merkittiin saapuneeksi viipurj laisten A.Huhtalan ja V.Riihisen mielenilmaisukirjelmä n.b. arttellijutubsa. Vakuudeksi:

11 Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 8 p:nä heinäkuuta 1929 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat T.H.Vilppula, M.salo~~1 A.Voutilainen, V.Lähteinen, K.A. Fagerholm, M.Leskinen, J.Ethol~n, V.Vainio, Lyydia Vainio, taloudenhoitaja J.Klami ja sihteeri V.J.Kostiainen. 1. Luettiin ja hyväksyttiin 1/7 pidetyn kokouksen pöytäkirja. 2. Hyväksyttiin jäseneksi liittoon Yarjalahden Ihme Peräpohjolan P i ir ikun!jb. s ta. 3 MYönnettiin seuraavat kilpailuluvat: Palloilukilpailuja. 7/7 palloiluystävyysottelu Tampereen Yritys-Piet~saaren Stjärn~ 21/7 14/7 Yleisurheilukilpiluja. " Porvoon Veikot-Kotkan TYöväen Palloil. Helsingin Ponnistus-Tampereen Yritys. 10/7 kansalliset yleisurheilukilpailut Turun Veikot. 19/7 n " Oulun Tarmo. 7-8/9 " " Kymintehtaan Kisa. 31/8-1/9 " " Nokian Pyry. 28/7 " " Taipaleen Työnvoima /8 " 14-15/9 n n Joensuun Yritys. " Kauhavan Vesa. PainikilEailuJa /7 kansalliset painikilpailut Varkauden Tarmo. 11/8 seuraottelu Lahden Taimi-Voikaan Viesti. 7-8/9 Isonkyrön Voitto. 19 el/is " " IIell!!lti'tl!i!t Visa. Pyöräilykilpailuja. 4/8 kansalliset pyöräilykilpailut Tampereen Veikot. Nyrkkeilykilpailuja /8 kansalliset nyrkkeilykilpailut muutetaan kansainvälisiksi, Oulun Tarmo, samalla oik e~tetaan seura ottamaan osanottajia

12 Ruotsin Malmivaarasta. Uintikilpailuja /8 uintimestaruuskilpailujen B-sarja, Vaasan Työv.Uimarit /7 uintimestaruuskilpailujen C-ryhmä, Helsingin Työv.Uim. 4. Helsingin Työväen Voimistelijoille, Helsingin Työväen NaisvOimistelmjoille, Työväen Palloilijoille ja Elannon Iskulle myönnettiin oikeus tehdä näytös- ja kilpailumatka Tallinnaan 27-28/7. Kysymys samalla suoritettavasta palloiluliitto-ottelusta virolaisten kanssa jätettiin jaoston harkittavaksi. 5. Liitto~ottelu Latvia - Suomi päätettiin Yleisurheilujaoston ehdotuksesta toimeenpanna 7-8/9 KYmissä. 6. Virtasen ja Perkonajan tilalle Nyrnbergin joukkueeseen määrättiin Yleisurheilujaoston ehdotuksesta Torikka ja hänelle varamieneksi Majuri Helsingistä. 7. Palloilijain Saksanmatkan toimeenpano lykättiin Palloilujaostoon. 8 Merkittiin saapuneeksi kutsu Tsekkosloväkian saksalaisen liiton liittojuhlaan v Nyrnbergin joukkueelle päätettiin varata perillä yhteismajoitus. Joukkueen johtaja oikeutettiin käyttämään apunaan tulkkina Fritz Lehmannia, joka saapuu juhlaan omin kustannuksinsa, ja suorittamaan hänelle palkkion niiltä päiviltä, jotka hän on joukkueen käytettävissä. 10. Vaasan piirikunnan esityksen johdosta, että liiton palloiluneuvojan työaikaa piirikunnassa jatkettaisiin yhdellä viikolla, päätettiin mainitulie piirikunnalle ehdottaa, että he11lä on tarkoitukseen käytettävissään 750 mk piirikunnallimiin yleisurheilutoimitsijakursseihin varattuja varoja, jos tahtovat sen käyttää palloiluneuvojan palkkaamiseen yli sen ajan, minkä liitto neuvojaa kustantaa. 11. Miesten voimistelunjohtajakurssit Helsingism 4-24/8 päätettiin

13 toimeenpanna täydennyskurssin luontoisina jo ennen kurssin käyneille. Kurssien osanottajaille päätettiin julistaa haettavaksi 20 kpl 400 markan suuruisia apurahoja. 12. Kuultiin ja hyväksyttiin Tampereen Veikkojen 20/5 toimeenpanemien liiton murtomaajuoksumestaruuskilpailujen tilitys, joka osoi~taa sappiota 330 mk. 13. Tyttöjen ja poikain urheilumerkkien maksuttomasti jakamisesta aiheutuva; kulut päätettiin panna Nousevan Voiman tilille. Samalla päätettiin koulutkin oikeuttaa vastaanottamaan merkkisuorituksia ja jakamaan merkkejä. 14. Naisten voimistelukotiin Pajulahteen päätettiin hankkia vauvat välttämättömät voimisteluvälineet: ~ojapuut, rauta tanko, 2 kiipeemisköyttä ja punnerruspuupe~ki. 15. Lauri Backlund oikeutettiin liittymään jälleen Puistolan Yritykseen ilman rankaisuaikaa. 16. Leipzigissä v tehdyn päätöksen mukaan päätettiin kansainväliselle liitolle suorittaa jäsenmaksu myös liiton alaikäisistä jäsenistä 17 Doll. 17. Kuultiin Helsingin piirikunnan ilmoitus propagandakilpailuihin osaaottaneiden rankaisemisesta. 18 Vaasan piirikunnan kysely vaalintulosten julkaisemisesta ei antanaut aihetta toimenpiteisiin. 19. Koska Luolajan Kaiku on ilmoittanut katkaisseensa välinsä Hämeenlinnan Kisan kanssa, päätettiin seuralta vaatia selitys tä toimeenpiteensä perusteista. 20. Helsingin Jyryn liiton äänenkannattajaan TUL-lehteen lähettämä mielenosoituksel1inen ilmoitus päätettiin palauttaa ja kehotttaa seuraa laatimaan ilmoituksensa asialliseen muotoon.

14 21. Luvattomalla kilpailumatkalla Berlinissä 29-30/6-29 käyneitä liiton j ä s eniä V.Mankkia, H.Tapolaa, A.Ilmarista ja V.Virtasta päätettiin rangaista 1 vuoden kilpakelvottomuudella tästä päivästä lukien. Päätös tehtiin 4 äänellä 2 vastaan, vähemmistön kannattaessa 6 kuukauden rankaisua. 22 Käsiteltiin n.k. Haarlan patemttijuttu. Katsottiin, ettei se kaipaa erikoisia toimenpiteitä liitto toimikunnan taholta, vaan seurat saavat siihen vapaasti määritellä kantansa Bpartakiadijutun johdosta liitos~än Urheilijain entinwn jäsen K.Pons~ hyväksyttiin jälleen jäseneksi liitonalaiseen seuraan. 24. Piirikunnilta päätettiin tied~staa, haluavatko ne järjestää 3-päiväisiä yleisurheil~toimitsijakursseja kuluvan vuoden piirikunnallisten mestaruuskilpailujen aikana, voisivatko ne käyttää tarkoitukseen omia varojaan ja olisiko niillä käytettävissään opettajavoimia. Nämä tiedot saatuaan, ottaa liittotoimikunta asian uude~ lljlm esille. 25. Nouaevan Voiman lähetys seuroille mainostarkoituksessa päätettiin lakkauttaa puolelta vuodelta. 26. Palloilumestaruuskilpailujen tappioidenkorvaamisky~s päätettiin ottaa käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa, mihin mennes-.sa taloudenhoitajan on laalittava asiasta esitys. Vakuudeks i :

15 Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä 15 p:nä heinäkuuta 1929 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat T.H.Vilppula, V.Lähteinen, Elina Jääskeläinen, V.Laherma, M.Salokannel, M.Leskinen, A.Voutilainen, taloudenhoitaja J.Klami ja sihteeri V.J.Kostiainen. 1. Luettiin ja hyväksyttiin edellisen S/7 pidetyn kokouksen pöytäkirja. 2. Hyväksyttiin jäseneksi liittoon Maaveden Säde, Etelä-Savon piirikunnasta ls jäsenellä. 3. Viipurin piirikunnalle myönnettiin oikeus toimeenpanna jalkapalloiluystävyysottelu Tampereen piirikunnan kanssa ll/s. 4. Hämeen piirikunnan mestaruuskilpailujen ajan siirtokysymys lähetettiin Yleisurheilujaoston harkittavaksi. 5. Tampereen piirikunnan palloiluneuvojan pyynnön johdosta päätettiin piirikunnalle ilmoittaa, että se voi käyttää tarkoitukseen piirikunnallisen avustwcsen 1000 mk ynnä piirikunnallisia yleisurheilutoimitsijakursseja varten varatun 750 mk. 6. Liiton jalkapalloilumestaruuskilpailujen mahdollisesti tuottamat tappiot päätettiin tästedes korvata seuraavan suunnitelman mukaan: järjestävä piirikunta suorittaa tappiosta toisen puolen ja liitto toisen puolen, mahdollinen voitto jaetaan samojen - perusteiden mukaan; matkarahat edestakaisin suor~ttaa kilpailut järjestävä piirtkunta; päivärahat suorittaa asianomainen se~a, joka lähettää joukkueen; mestaruuskilpailujen järjestelyssä on luovuttava arvonnasta ja pelautettava karsinnat kunkin paikkakunnan tai piirikunnan joukkueoden kesken, niin että matkat toisille paikkaennmille tulevat kysymykseen enintään vain väli- ja loppuerissä. Tämä suunnitelma päätettiin lähettää vielä palloilujaostoon lausunnon antamista varten.

16 7 Sosialistisen Urheiluinternatsionaalin kongressille 11-13/10 päätettiin tehdä seuraavat esitykset: 1/ että kansainvälisten valiokuntien kokouskustannukset suoritettaisiin internatsionaalin rahastosta, 2/ että Skandinavian alasihteerin tehtävät siirrettäisiin Suomen TUL:lle, 3/ naisten toiminnan järjestäminen internatsionaalissa. 8. Köpenhaminalaisen Ursus seuran tiedustelu päätettiin lähettää SVUL:lle, jolle se osmi~~ ja sisältönsä mukaan kuuluu. 9 Hämeenlinnalaisen Alaagon jutussa päätettiin pyytää selostusta S.Metallityöntekijäin liitolta. 10 lläntyharjun Jäntevän tiedusteluun päätettiin vastata, että TUL:n alaisten seurojen jäsenet eivät saa kilpailla maamiesseuran kilpa~luissa, jos niihin ottaa osaa SVUL:n jäseniä. Vakuudeks i : I/.l~

17 TYOVÄ E HE L LIIT o POSTIOSOITE : Helainki, Sirkuakatu 5 SÄHKÖOSOITE : Helsingissä 9 };) : ' :.ä heinär:u'j.ta TUL Helsinki PUHELIMET : Helsingissä... p:nä,..lluuta 192 Toimiato 5346 Sihteerit 6947 ~vo i 8a pi i r i j ohto:::ll.y1 ta. Kosl::a lii tdm 1cäytettävi ssä on tänä 7uonna pienehkö mä2>räraha yleisurheilu to imi ts i ja};:ul"ssi en Y r j e s tämistä varten, pyyclärlme Tei t~ heti ilmotttamaal1, on~;:o piiri};:ul1nassanne tarpeon tällaiste n Jcurssien to i L1ecnpano, haluai s i tteleo sell a:iset jär ' estää.elo]~l1.u.n 9-11 :p :nä ja olisil::o Teillä ::äytettävissänne kursseilla t arvi'gtavia opetta ja voir.lia, mitä 3 - ".9äi väinen kurs si pi irilrunnas scume tulisi mnksamaan ja };:uin1m. suur n summan voistte niid.en toir:1eenpanoon käyt t ää piir ikul1t anne vz.roja Ii' toi ta saatavan avustu1::s oyl li sä1csi c P i kaista vastaustanne od.ottaen merl:itsemme toverillisin urheilutervehdyks in TUJJ : ~1 YLeisurheiluja osto V. J. Kosti ainen.

18 Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 22 p:nä heinäkuuta 1929 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat T.H.Vilppula, V.Lähteinen, A.Voutilainen, V.Laherma, Elina Jääskeläinen. M. Leskinen, M.Salokannel, T.Salonen, O. Fager ja sihteeri V.J.Kostiainen. 1. Luettiin ja hyväksyttiin edellisen 15/7 pidetyn kokouksen pöytäkirja. / Myönnettiin seuraavat kilpailuluvat: 2 24/7 jalkapalloiluottelu Porvoon Veikot-Helsingin Isku. 28/7 yleisurheiluottelu Kyminlaakson-Viipurin-Eteläsaimaan piirikunn. 31/7 kansalliset yleisurheilukilpailut Helsingin Kisatoverit. 2/8" " Tampereen Yritxs. ),V-~~5' ' " ~ 1/~ 11/8 yleisurheiluottelu Oitin Vesa-Lappilan Nousu /8 kansalliset uintikilpailut Helsingin Jyry / /8 " " yleisurheilukilpailut Tainionkosken Tähti. ~~ elsingin Työväen Uimarit, sekä samalla liiton uintimestaruuskilpailujen C-sarja. Turun Työväen Uimareille myönnettiin lupa toimeenpanna liiton uintimestaruuskilpailujen yhteydessä 100 m kansallinen uintikilpailu. Yleisurheilujaoston esityksestä myönnettiin Hämeen piirikunnalle oikeus toimeenpanna piirikunnan yleisurheilumestaruuskilpailut 24-25/E ja 31/8-1/9. Helsingin Kisatovereille päätettiin ki~pailuluvan yhte~dessä antaa toveril1inen huomautus siitä, että se on julkaissut kilpailukutsun ennen virallisen kilpailuluvan saantia. Helsingin Jyryn uintikilpailulupaan liittyy ehto, että kilpailut saavat alkaa lauantaina aikaisintaan 1 tunti jälkeen liiton mestaruuskilpailujen alkamisajan ja sunnuntaina ei ennen kello 17. Itse kilpailulupa myönnettiin 5 äänellä 2 vastaan ja LäUteinen pyysi pöytäkirjaar merkittäväksi äänestämeensä vastaan, koska katsoi sopimattomaksi myöntää kilpailulupaa liiton mestaruuskilpailupäiväksi. 3. Tarkistettiin edellisessä kokouksessa tehty päätös liiton jalkapalloilumestaruuskilpailujen mahdollisten tappioiden korvaamisesta

19 ja hyyäksyttiin edellisen kokouksen päätös sillä muutoksella, että mestaruuskilpailut järjestää Helsingin piirikunnassa liitto Palloilujaoston avulla kuten tähänkin asti. 4. Hyljättiin Eteläsavon piirikunnan pyyntö saada lisäavustusta 600 mk naisten voimis;elunjohtajakurssien aiheuttamien tappioiden korvaamiseksi, koska ltito11a ei ole käytettävissään määrärahaa tarkoitukseen. 5. Hyväksyttiin naisten toimintaa kansainvälisessä liitossa koskeva SUI:n kongressille tarkoitettu alustus. I,'lienin olympialaisten taloussuunnitelmaa koskeva juttu lykättiin seuraavaan kokoukseen. 6 $, u Puhujaksi Uuraan Vilppaan 10-vuotisjuhlaan 1/9 päätettiin lä- " hettää sihteeri V.J. Kostiainen, Savonlinnaan ~telä-savon piirtkunnan naisten juhlaan 18/8 1~tti Leskinen ja Vehmaisiin 11 tai 18/8 päätettiin koettaa saada puhuja Tampereelta. 7. ~ Kuul tiin Orima t t ilan 8!yHi~ ilmoi tus toimintansa lakkaamisesta. Päätettiin kehoittaa Lahden Kalevaa tekemään paikkakunnalle voimisteluretki seuran toiminnan virkistyttämistarkoituksessa. 8. Liittokokouspäätösten ja liiton sääntöjen perusteella päätettiin erottaa liitosta seuraavat t.k. 19 p:nä venäläisten kanssa Helsingissä 1uvattomastm osaaottaneet ja)kapa110i1ijat: V.Leskinen, V.Lehto, K.Lehto, L.Präktig, S.Pesonen, G.Therman ja linjatuomari Å.H~blom Helsingin Jyrystä ja palloilijat V.Forst~n, B.Veckström, T.Speeti, erotuomarina toiminut E.Tuomi ja linjatuomari ~MÖrSkY Helsingin Innosta. Asiasta pannaan tiedonanto liiton pa1staan ja ilmoitetaan seuroille liiton sääntöjen 24 ;n 2 kohdan mukaan. Vakuudeksi: r./.~.

20 Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa t9 p:nä heinäkuuta 1929 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat V.Lähteinen, V.Laherma, J. Ethol~n, "- M.Salokannel, LlfYdia Vaimio, A.Voutila inen, toimittaja V.Koivula ja- sihteeri V.J.Kostiainen. 1. Luettiin ja hyväksyttiin 22/7 pidetyn kokouksen pöytäkirja. 2 Myönnettiin seuraavat kilpailuluvat; ls/s jalkapalloiluottelu Turun Veikot - Tampereen Veikot, 17-lS/S kansalliset painikilpailut Enson Pyrintö, ehdolla ettei jaostolja ole mitään kilpai. luluvan myöntämista vastaan, Viipurin Työväen Uimarien pyyntöön saada toimeenpanna kansallis~ uinti- ja hyppymilpailut 10-11/S ei voitu suostua, minkä vuoksi päätettiin seuralle ehdottaa 17-lS/S, jos päivän muutos tehdään ja jaosto siihen suostuu, voidaan asia pitää loppuun käsiteltynä ja kilpailulupa myönnettynä. 3 Helsingissä 4-24/S toimeenpantawaksi aiotut voimistelunjohtajakurssit päätettiin peruuttaa osanottajain vähäl~uisuuden takia. Samalla jätettiin voimistelujaoston harkittavaksi, millä tavoin tarkoitukseen varattu määräraha on käytettävä ja tehtäväksi siitä esutys lii ttotoimikunm lie. 4. Hyväksyttiin Opintojaoston ehdotus 6-viikkoisten toimitsijakurssien toimeenpanosta yhteisvoimin Työväen Akatemian kanssa siten, että Työväen Akatemia kustantaa opetuksen kursseja varten saatavalla erikoisavustuksella ja TUL hankkii oppilaat. Kurssit toimeenpannaan Työväen Akatemiassa Kauniaisissa. Päätettiin lausua voimistelu3aostolle toivomus, että se suostuisi myöntämään näitä kursseja varten 12,000 mk nyt pitämättä jääneiden kurssien määrärahasta, jotta kurssilaisille voitaisiin jakaa 30 kpl 400 markan suuruista apurahaa. Jos Voimistelujaosto hyväksyy esityksen, voidaan asia katsoa loppuun käsitellyksi ja julistaa apurahat haettavaksi perjantaisessa TUL:n numerossa. Akatemialle päätettiin samalla lausua toivomus, että ' ällaisten kurssien suunnittelu olisi vastaisuudessa suoritettava aikaisemmin.

21 5. Merkittiin saapuneeksi Helsingin piirikunnan ilmoitus propagandakilpailuihin osaaottaneiden rankaisemisesta. 7 Luettiin Enson Pyrinnön kantelu Enson Koittoa vastaan urheilukentän käyttöasiassa. Päätettiin lähettää Xirje Enson Koitolle ja ~.~~~ kehoittaa järjestämään harjoitusvu~~]~~ fbväs{i~ 8. Merkittiin saapuneeksi Helsingin Ponnistuksen ilmoitus 16 jo toisiin liiton alaisiin seuroihin kuuluvien jäsenien jäseneksi ottsmisen eväämisestä Ponniåtpksessa, koska mainitut henkilöt ovat liittyneet seu~a~ ei urheilullisessa tarjoituksessa ja antaneet itsestään vääriä tietoja. 9. Kuultiin Kotkan Työväen Falloilijain ilmoitus venäläispeliin osaaotteneista seuran jäsenistä. 10. Päätettiin tiedustella asianomaisilta piirijohtokunnilta, niisää piirikunnissa, joissa venäläinen jalkapalloilujoukkue on vieraillut, ketkä liiton jäsenet ovat ottaneet osaa peliin venäläisiä vastaan. 11. Kuultiin Porin Pyrinnön kirjelmä vainotoimenpiteistä Porin Pyrintöä vastaan. Päätettiin kehoittaa Pyrintöä tiedustelemaan asiaa vie1ä Tampereen Veikoilta kirjatussa kirjeessä ja ellei siihen saada vastausta, tekemään siitä ilmoituksen liittotoimikunnalle toimenpiteisiin ryhtymistä vartem. 12. Pajulahden naisten voimistelukodin johtajaa rva Paasos;a päätettiin kehoittaa toimituttamaan ammattimiehellä voimistelukotirakennuksen kesikaton tarkastus ja ottamaan kustannusarvion katon kor4aamisesta, minkä jälkeen asia otetaan harkittavaksi liittotoimikunnassa. 13. otettiin käsiteltäväksi edellisestä kokouksesta siirtynyt Wienin Olympialaisten rahoittamiskysymys. Keskustelun jälkeen asetuttiin sille kannalle, että toimeenpanevan maan liiton on vastattava olympialaisten taloudellisesta puolesta, ja kansainvälinen liitto vastaa mahdollises-

22 ta tappiosta ainoastaan olympialaisia varten kerätyllä takuurahastolla, mikä kyseessäolevia Wienin olympialaisia varten on suunniteltu noin 1 miljoonaksi S.:ksi. Mahdollisen voiton saisi pitää järjestävän maan liitto. Jos tappiota ei tule. jää takuurahasto kansainvälisea liiton huostaan tulevia olympialaisia varten. 'åtdf'~ ~'a. Edelläolevan perusteella.. LiAli! i. Ii].M.t seuraavaan kokoukseen, -?7"L,: s -1 i1.. 42/. 3a'1 E!!S,. j h"n I kl..."o8.taan lopullisesti päätettäväk- si. Tämän jälkeen tarkastettiin Wienin olympialaisten taloussuunnitelman yksityis~ohtia niin tulojen kuin menojenkin kohdalta, mutta ei havaittu olevan aihetta muutosehdotusten tekoon. Vakuudeksi;

23 Reun~muistutuksia NUrnbergin matkan johdosta. ================================================ Sen l i s 'kai ~ itä sanomalehtikirjoituksista ilmenee, tuotakoon osanotostamme NUrbergin juhlaan liittotoimikunnan tietoon seuraavat se lkat: Asunto oli joukkueellemme varattu erään koulun voimisteiu= salissa aivan näinvastai sella puolella kauounkia kuin missä ur= heilupuisto sijaitsee. Sgmaan sallin meidän. joukkueemme kanssa oli vielä sijoitettu belgialaisten ja puolalaisten joukkueet. alsll1em~e annettiin majapaikka er~ässä yk ityisasunnossa aivan lr 13hellä kyseessä olevaa koulua. Matka aaunnoltamme urheilupuistoon kesti autobussia ja raitiotiet " käyttäen noin tunnin. Juhlakulkue. Sunnuntai-iltana oli meidän mistelijoita lukuunottamatta kaikki tärkeimmät edustajillamme voi= kilpailunsa j "ljella. Tämän vuoksi pidin luonnollisena vapauttaa kulkueeseen osanotosta saman aa~u~a kaikki - ne, joilla vielä myöhemmin olisi kilpailuja. Kun meille e1 lauant~i-iltaan lliannessä oltu annettu mitdan tietoja osanotostamme kulkueeseen, kdvi allekirjoittanut tatu seik= ka nimenomaisesti tiedustam sta ' jwllan korkeimmasta osastosta. 1~~t~ lä sama t overi, joka oli ollut meitä keskiviikkoilt&na opast~as asemalta a~ u I"1 I"1 011e, i ott a huol~. tjakseen oeistd. ja saapua 3unnuntaiaamun8 klo 7 meit~ nouta a n. Juh1akulkueeseen v 1.-., a,t L" VL "1t ~ n.' _1 j a o 1'0 6. ~ eic."m l i 81' E:::1lle 011 v ' s lron... n 1 r:wk t:. n. Yun a niu:" j o ~ an 1 k ~rs i ab ~ un [i m 1 el,. :-u n El 3 i a l! t m 1P. on illltt"" e i.lle nny t.,tinen 0..;.;...:. Sd. T u-oän hvi n lpe..., ot - n... ne.."r:l ~: ' ".. t ul 0 n a 1 ""n ie1e... L;'~n 'htisl... rs8 inoe:ria nt:':'se. a.. _1. - n m "nt_ e i lunut vi 1_

24 k lky _ en. Vir doln klo 7 '"'.)V k re S ~....J.n,... tae n ~ ti. S 0 n u. t = volvc;;l1 en:":'';;' p ru ~t 1 3 j ot~ jc ttan : 1a oli td 1 1n to: ena ~nt ~ jo sa onu 1 ~n 0 "stku o avc 1~ Ta' k selle 1a1 -;:: klo 7, t D ctt..j. e!:l: e 0 _ nn, odot (, Un 18 on nyt en,:;l.j. mahdotontr s8ad A~denk~~ntae~~~ koloon n i take.:"in he rvoj a tovel... 1 C[.,.0 ks Q 19 V" t olleet til 1 suuoe asa tta:'1aa aa kulkueesee. yöhe::ni!li lal18 icdus eli J ~i "'0 hl kulklle~st~. VDsta 1n t""htin 1 ss i, ett~ us immil18 :r olla v:i 011 _t t_la suuc. ssa ot G-JlaC'n 0 &:l h.ul u.eeseen, o_ivat kylli val i~t sovittuna aikok klo 7,.lut 5 ett...l. mei t..j. tlll tiin nou.ta.aasn vaflta l 1/2 ::'untic ::r.y.:.:>lle r in. L 5i.l..si!.ilo " nit ln, ettei ~in~lla ollut m1t~~n tietoa ilta, olti nko meille edes v~r&ttu ~itään viirihk~ln. ry kuul ~ n, Gtt~ viiri oli vbr8ttu. Aa sata lupasi tover dnt lun liit oto lkur~a11. VJ.l ko ta s seno al htitoi istossa. Yleisu.rb.e lu.tuloa.tcn sö.:mtlia\./ o in yksinomaan ehdin ki:nnitta~ huom oni, ei m nulld ole mit ~j Uluiotut ttavaa. "" nvb stoin. Bllhren n antamalla kilpailu.toluitsij G1nau= h 1 a p""~8in kulkeill c' n kentällä vapaasti ja jos halusin voln jc 8iell~ 8 &da ka kki ulokset. _y skin tuloakansliassa oltiin inul- 1 0 eiv~n ylen m:..iärin 8vuliCiit~. H nlkti' n sanomalehtitledot oli",(ct j drj estyk 0 SS" Jc aaksålainen tiedonantolehden nuori toiillitt~ja ass teki minulle kaikki ne palv~luk8et, mitä han suinkin toi. ut a samoin kuin wrankfurtisca ei valokuvia nytkään tahto= nut saada ede s n "hdti.. un jo kaksi päiv' " olin j uossut v~u.n på~8tä kysymässä kuvia tov rl Krvzburgilta, jolta niitä oli illä~r~ milloin m nkin minuuttimääran jålk6en saada, alkoi minua jo kyl= li8 vtt "ä ja siksi en enaj hellitt~nyt, Vban ryhdyin a8i~~ta ~ heis n oikein juurta jaksain. 5",n01n, kun Kreuzburgilla oli edas= S... ~" n 80 J. ~ B 0 p no kuvia, joit~ "'... hwn ej." dnt~nut minun edes k~t... o~, selitt "en niiden olevan yksinomaan heid"n 0.1i5 lehti..j. n vbrten, e't" t/ t ":illi harjoiteta n L1ataionalismia ll Ja jatkoin: "mu.tta minun

25 ielest.ni timä juhl~, samalla kun se on saksalaisten toverien llit ojuhla, on myös koko lnternatsionaalin Juhla", johon sain astaukseks,etta " oik~astaa.n td..1lä on meidän j uhlarnlne ". Selitin, keikes a yståvyydessa, kuten sanoin, mill~ tavoin atsoillille. Kerroin miten t~rke < n~ pidåru e saada t.ällaisis a j uhlista v~lokuvia lenti" me v3rten muistoksi ouka== naolostamme ja propagandak i yleis ~m e v&rten. Kysyin miksi me kerran toisensa jdlkeen t~le me Saksaan tällaisiin!l uhliin suurin uhrauksin emi!lek :' saa siita Vå stapal== velukseksi sanomalehdistöllemme niin tärk~lt~ kuvia. Vihdoin, kun mikään ei 8uttanut, tein viimeisen vedon, lupa== sln maksaa mit" vaan, kunhan saan kuvia. Osasipa silloin valoku== ~r v~ajakin olla paikalla: kuv <t työnnettiin heti eteeni ja ne olivovl nyt, jqs halusin, kaikkj minun. "8 Saksanmarkkaa, olkba hyval " TalLi.":: 1sta nylk -rlhintaa en ollut voinut kuvitella ja siksi vastasin, että "tulkaa Suomeen, siellä s aatte juhlista kuvia 30 phenning) J J.c... _ Se a uttoi Den verran, että sanomalohti~ varten otett&vien kuvien hinnak 8i tul i 5 Sak amnari<"ka a, j otapaitsi yks i ty istarkoi t uksiin tu= le~at kuvat sqi 60 phenni~gillå. Joukkueen käytö oli matkan alusta loppuun yhtå ta austa lukuunottamat a tyydyttävä, jopa hyv:okin. Painijat ovat usein sab= neet matkoistaan moitteita, mutta tällä kertaa aienee " _heille an: nettava ainakin se tunnustus, että p. ulkona. yhtään painijajoukku, joka tuskinpa eillä on olisi käyttäytynyt Rikkomustapa.ustakin lieventää se, että asianomainen vielä niinkin ollut - " hyvim-.. toveri tunnu~~i blila!1 ~ heikkoutensa ja pyysi käytöstooän anteeksi koko joukkueelta.

26 (. '.... "..., ~..., to.j \, \

27 Työväen Urheiluliiton Liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 5 p:nä elokuuta 1929 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat T.H.Yilppula, V.Lähteinen, M.Salokannel, T.Salonen, J.Ethol~n, V.Laherma, A.Voutilainen, M.Leskinen, jaostosihteeri O.Helenius ja sihteeri V.J.Kostiainen. 1. Luettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen 29/7 pöytäkirja. 2 työnnettiin seuraavat kilpailuluvat : vo, 4/8 jalkapalloystävyysottelu Kotkan Työväen Palloilijat-Helsingin Kuller 10/S 11/8 ls/s s :n s:n s :n Mäntän VaJLo-Valkeakosken Jyry, Tiutisen Pyrintö-Helsingin Toive, Turun Veikkojen-Helsingin Jyryn nuoret, 7-S/9 kansalliset painikilpailut 1mrtinniemen Sarastus. Varkauden Tarmon kansalliset painikilpailut siirrettiin pyynnöstä p:stä p:ään elokuuta, ehdolla ettei piirijohtokunnalla ole mitään sitä vastaan. Vaasan Työväen Uimarit oikeutettiin toimeenpanemaan viestinuintikilpailuh Vaasa-Tampere liiton uintimestaruuskilpailujen yhteydessä 10-11/S. Peruutettiin pyynnöstä Lahden Taimelle 24-25/8 myönnetty lupa toimeenpanna kansalliset yleisurheilukilpailut. 3 Saksaan kilpailumatkalle lähtevälle palloilujoukkueelle myännet- Palloilujaoston esityksestä 300 markan määaäraha hierontarahoiksi. Muuten hyväksyttiin joukkueen kokoonpano johtajineen Palloilujaoston suorittamaam valinnan mukaan. Päätettiin merkitä päytäkirjaan, että liittotoimikunta olisi p~tänyt kutsua ylimääräiseen kokoukseen vahvistamaan Palloilujaoston toimittama joukkueen valinta heti jaoston suorittaman vaalin jälkeen. Lähteinen tahtoi pöytäkirjaan merkittäväksi, että hän ei kannata A.Rantasen valitsemista joukkueeseen. 4 Sulo Kokon pyyntö saada harrastelijaoikeutensa takaisin vaj:lkilasta päästyään pantiin ~öydälle sixsi kunnes Kokko on päässyt vapaaksi. 5. Helsingin Jyry oikeutettiin ottamaan jäsenekseen Y.Tirkkosen 6 kuu-

28 kauden koeajall a 1/8-29 lukien. 6 Tampereen piirikunnalle myönnettii n 1000 markan piirikunnallinen avustussumma ja 750 markan suuruinen yleisurheilutmimitsijakursseja varten varattu määräraha käytettäväksi palloiluneuvontaan piirikunnassa. Palloilujaoston esitys 2000 markan myöntämisestä pallmilumäärärahasta samaan tarkoitukseen hyljättiin. 7. Turun Kall ionpoikain ilmoijuksen johdosta, että piirijohtokunta karhuaa seuroilta liittoneuvos ton edustajaru kokouskuluja, päätettii n panna tiedonanto liiton palstaan, että sellainen toimenpide on sääntöjenvas;aisena peruutetta a. Asiasta ilmontetaan kirjeellä myös piirikunnalle. 8 Luettiin Aleksi Linnamaan Lapualta selostus Lapuan Ponnistuksen päätöksestä koskeva Tapolan ja Mankin kilpailukiåutoa Lapualla. 9 Vahvistettiin edellisen kokouksen päätös Wienin olympialaisten rahoitussuunnitelma s~å. 10 Sen johdosta, että Viron työväen urheiluliitto ei ole noudattanut SUI :n määräyksiä kilpailusuhte'ssa Venäjän kanssa, päätettiin TUL :n miesten Viroon kilpailumatkalle lähtemisen ehdmksi samoin kuin virolaisten Suomeen kilpailumatkalle tulon ehdoksi asettaa mainittujen kansainvälisten määräysten noudattamiben. Samalla vaaditaan peruutettavaksi virolaisen Tasuja seuran Suomeen ilman liiton lupaa. ehtäväksi aiottu kilpailumalka. 11. Annettiin toimiston tehtäväksi seurata, noudattavatko kaikki kilpailuja toimeenpanevat seurat liittokokouksen määräyksiä TULlehäessä ilmoittamisesta. Poikkeamisis'a on tehtävä esitys liittotoimikunna1.1e 12. Liiton sääntöjen 24 :n perusteella päätettiin määrätä liit mata erotettavaksi seuraavat palloilijat OSEnottonsa vuoksi luvattomaan venäläisotteluun 31/7-29 : Helsingin Innosta K.Oksanen, O. Rantanen, A.Savolainen, S.Häggblom, K. Hedberg, T.Nyström, Helsingin Hyrystä S.Präktig, Niemelä, T.rekkonen ja Taipale. Valcuudeksi:

29 Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä 12 p:nä elokuuta 1929 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat T.H.Vilppula, V.Lähteinen, T.Salonen, M. Salokannel, A.Voutilainen, U.Leskinen, J. Etholen, jaostosihteeri O.Helenius ja sihteeri V.J.Kostiainen. 1 Luettiin ja hyväksyttiin 5/8 pidetyn kokouksen pöytäkirja. 2 Hyväksyttiin jäseneksi liittoon Teiskon Urheilijat Tampereen piirikunnasta 16 jäsenellä ja Pölläkkälän Veikot Viipurin piirikunnasta 116 jäsenellä. 1wönnettiin seuraavat kilpailuluvat: 3 11/8 yleisurheiluottelu Forssan Alku-l~arian Pyrkivä, huomauttaen samalla, että vastaisuudessa on kilpailulupa haettava ajoissa, 14/8 yleisurheiluottelu Imatran Voima, Tainionkosken Tähti ja Enson g{ Koitto, ehdolla ettei jaostolla ja piirijohtokunnalla muistuttamista. 18/8 jalkapalloiluottelu Porvoon Veikot-Tampereen Yritys. 18/8 " Hämeenlinnan Kisa-Tampe~een Kisatoverit. 18/8 vesipalloiluottelu Turun Työväen Uimarit-H:gin Työv.Uimarit. 18/8 uintiottelu Tampereen Työväen Uimarit-Vaasan Työväen Uimarit. 1/9 yleisurheiluottelu lllintän Valo-Jämsän Tarmo. 5-6/10 kansalliset nyrkkeilykilpailut Riihimäen Kontio /10 ft rr Enson Pyrintö. 4. Päätettiin suostua seuraaviin kilpailujen siirtoihin: Kuopion Kisaveikkojen kansalliset yleisurheilukilpailut elo-syyskuun vaihteesta syyskuun 7-8 päivään, ja liitto-ottelu Latvian kanssa syyskuun 7-8 p:stä p:ään. 5, Yleisurheilujaoston ehdotuksesta päätettiin Latvia-Suomi liitto-ottelu antaa Kymin Veikkojen järjestettäväksi seuraavin ehdoin: liitto vastaa k~lpailujen rahas1isesta puolesta kokonaisuudessaan, mahdollisesta voitosta saa toimeenpanija 25 % ja liitto 75 %. Laskelmaa tehtäessä on huomioonotettava kaikki ottelun aiheuttamat kulut.

30 Liiton joukkueen kokoonpano määrätään mestaruuskilpailujen jälkeen. 6. Kemin Into ja Oulun Tarmo oikeutettiin lähettämään kilpailijoita Ruotsin Malmivaaraan 23-26/8. 7 Tutustuttiin Turun piirikunnan mestaruuskilpailuselkkaukseen, mutta koska asianoma[set olivat sopineet jutun, ei liittotoimikunta katsonut olevan aihetta puuttua asiaan. 8,. Koska Helsingin Jyry on Saksan työväen poimailuliitolta saapuneen ilmoituksen mukaan -kutsunut painikilpailuihinsa 24-26/8 kilpailijoita, joilla internatsionaalimme elimien päätöksen mukaan ei ole kilpailuoikeutta liittomme alaisten seurojen kilpailuissa, päätettiin JyrYä varoittaa moisen toimenpiteen toteuttamisesta ja Pyytää ensi maanantaihin mennessä ilmoitusta asiasta liittotoimikunnalle. 9 Kyminlaakson piirikunnalta päätettiin vielä tiedustella venäläisottelussa toimineitten linjatuomareiden ja erotuomarin nimeä. Samoin velvoitettiin Turun piirikunta ottamaan selon, onko liiton jäseniä ottanut osaa venäläisotteluun Turuss~ tai muina toimihenkilöinä 23/7. joko pelaajina 10. Merkittiin saapuåeeksi Turun piirikunnan vastaus liittoneuvoston edustajan kokouskulujen perimisasiassa. 11. Tutustuttiin Enson Pyrinnön kenttäjuttuun ja hämeenlinnalaisen Alangon juttuun, mutta siirrettiin molempien tarkempi käsittely seuraavaan kokouksean, jotta ehditään saada tarpeelliset lisäselvitykset. 12. Kuultiin Lahden piirikunnan kysely osanottajain valitsemisesta naisten voimistelunjohtajak~sseille jätettiin sihteerin tehtäväksi. Ouluun. Kirjeeseen vastaaminen 13. Entinen Helsingin Kalervon jäsen Kaarlo Hotakainen oikeutettiin uudelleen liittymään mainittuun seuraan 6 kuukauden koeajalla. 14 Päätettiin tehdä eduskunnan sos.dem. jäsenten avustuksella ra-

31 ha-asiallinen aloite 500,000 markan saamiseksi liiton voimisteluja urheiluopistohankkeen toteuttamiseksi. Samalla päätettiin kehoittaa työläisedustajia toimimaan siihen suuntaan, että urheilutarkoituksiin varattava määräraha korotettaisiin vähintään miljoonaan madkkaan ja että siitä määrättäisiin suoritettavaksi Työväen Urheiluliitolle suhteellisesti suurempi osuus kuin tähän saakka. 15. Sen johdosta että Helsingin Jyryn jäsen L.Andersson on kilpaillut liiton luvatta ~allinnassa 10-11/8 määrättiin hänet 6 kuukaudeksi kilpakelvottomaksi. 16. Jaettiin liittotoimikunnan jäsenille jalka- ja jääpalloilun yleiset kilpailumääräykset tutustumista varten ensi kokoukseen mennessä. 17 Nimetön kysely liiton mestaruuskilpailujen lajeista ei antanut aihetta toimenpiteisiin. 18 Koska Viron toveriliitto ei ole noudattanut kilpailutoiminnassaan internatsionaalimme elimien antamia määräyksiä päätettiin lä- 1 hettää sihteeri Kostiainen Tallinnaan ottamaan selkoa tilanteesta ja ilmoittamaan virolaisille tovereille, että elleivät he alistu noudattamaan yhteistä kansainvälistä menettelytapaa kilpailutoiminnassaan, tulee liittomme katkaisemaan välinsä viron toveriliiton

32 Työväen Urheiluliiton liittow imikunnan Helsingissä liiton toimistossa 19 p ;nä elokuuta 1929 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat V. Lähteinen, T. Salonen, J. Etholen, M.Salokannel, A.Voutilainen, O. Fager, jaostosihteeri O.Helenius ja sihteeri V.J. Kostiainen. 1. Luettiin ja hyväksyttiin 12/8 pidetyn kokouksen pöytäkirja. HYVäksyttiin liittoon seuraavat uudet seurat: 2 Outokummun Vesa, Pohjois- Itä-Karjalan piirikunnasta 16 jäsenellä ja Killinkosken Myrsky, Keski-Suomen piirikunnasta 25 jäsenellä. 3 Myönnettiin seuraavat kilpailuluvat: 24-25/8 liiton pyöräilymestar~uskilpailut, Kouvolan Pojat, 24/8 jalkapalloystävyysottelu Helsingin Toive-Tiutisen Pyrintö, 12-13/10 kansalliset nyrkkeilykilpailut Lahden Taimi, 20-21/10 " " Kotkan Riento, 16-17/11 " " Vaasan Kiisto. Rauman Toiveen kansalliset nyrkkeilykilpailut siirrettiin pyyn_ nöstä elokuun 9-10 p:stä lokakuun p:ään. 4. Kuultiin selostus Jyryn kansallisista uintikilpailuista 17-18/8, joissa ulkopuolella kilpailun oli uitettu norjalaisia osanottajia. Asia ei antanut aihetta toimenpiteisiin. Hyväksyttiin sihteer istön toimenpiteet Iisalmen Vesan kilpailuasiassa Luettiin Helsingin Jyryn vastauskirjelmä liiton tiedusteluun mainitun seuran kilpailuihin aiotuista ulkolaisista osanottajis~a. Seuralle päätettiin ilmoittaa, että kilpailuihin ei sallittava ottaa sellaisten kilpailijain, joilla liittomme ja internatsionaalimme päätösten mukaan ei ole kilpa iluoikeut ta liittomme alaisten seur.njen kilpailuissa. Samoin luettiin Helsingin Jyryn ilmoitus, ettei se erota jäseämiä. nyydestään liiton erotettavaksi määrät~ palloilijoita. Tämän asian

33 k~sit t ely päätettii n siirtää toiseen kertaan. 7. Kuultii n selostus sihteerin Vironmatkasta ja hyväksyttiin liittoimikunnan edellisen kokouksen päätöksen perusteella sihteerin toimeenpanemat järjestely toimenpiteet V,iron liittoon nähden. Selostus sepraa liitteenä tätä pöytäkirjaa. 8 Otettiin käsiteltäväksi hämeenlinnalaisen Reino Alangon juttu. Tutustuttua jutussa kertyneisiin asiapapereihin ja kuultua asianomaista henkilökohtaisesti havait tiin Luolajan Kaiun tekemä aloite Alankoon nähden aiheettomaksi, minkä Johdosta seura määrättiin heti peruuttamaan Hämeenlinnan Kisaan kohdistamansa vainotoimenpmteet. Tämän lisäksi päätettiin seuralle antaa muist utus aiheettomasta rettelöinnistä. 9. Kuultiin sos. dem. edustajain avulla tehdyt edus~unta-aloitteet urheilumäärärahan korott amisesta miljoonaan markkaan, josta Työväen Urheiluliitolle olisi määrättävä suoritettavaksi 400,000 markkaa, sekä 500,000 markan myöntämisestä suunniteltua voimistelu- ja urheiluopistoa varten. Samalla päätettiin sos. dem. eduskuntaryhmälle lähettää kirjelmä, että se kokonaisuudessaan asett~isi mainittujen aloitteiden taakse. n 10 Kuultiin Suomen Työväen Mua i i kkiliiton kirjelmä ensi kesänä Turussa (22-24/6-30 ) toimeenpantavasta laulujuhlasta. 11 Kuultiin ilmoitus Tyrvääläisen Pekka Hakalan eroamisesta liitosta. 12 Kuultiin Saksan TUL :n lähettämä kiitoskirjelmä osano; on johdosta Nyrnbergin juhlaan. 13 Kuultiin selostus palloilijain Saksanmatkasta. Johtajan selostuksesta kävi ilmi, että saksalaiset ovat jääneet velkaa joukkueen päivärahoja 10, 560 mk, mikä summa päätettiin joukkueen jäsenille suorittaa liiton p~olesta ja viipymättä karhuta takaisin Saksan toveriliitolta.

34 14 ~. Pohjois- ja Itä-Karjalan piirikunnalle myönnettiin piirikunnallinen 1000 markan avustus käytettäväksi piirilkunnallisista voimistelunjohtajakursseista aiheutuneiden menojen korvaamiseen. 15 Jalka- ja jääpalloilukilpailumääräysten tarkistus siirret ~- tiin johonkin seuraavaan kokoukseen, samoin järjestäjän palkkaamiskysymys, 16. Päätettiin syksyn kuluessa lähettää kirjelmä kunnanvaltuustoille urheilukenttäasiasta ja työväenyhdistyksille urheiluosastojen perustamiskysymyksestä. Jätettiin sihteerin huoleksi laatia kirj elmäluonnokset, minkä jälkeen ne otetaan liittotoimikunnassa tarkastettavalcsi. 17 Kuultiin selostus naiskansanedustajain retkestä Pajulahden voimistelukotiin t.k. 13 p:nä. 18 Päätettiin kiirehtiä Lindforssin testamenttijutun loppuunsaattamista. Vakuudeksi: n

35 Selostus Tallinnanmatkasta 16-17/ Saavuttuani Tallinnaan kello 16 nurkilla koetin päästä yhteyteen työväen urheiluliiton, nuorisoliiton ja puolueen johtavien mies -If.~"/ ten ~ja onnistuinkin saada illaksi koolle neuvottelemaan työväen urheiluliiton johtokunnan ~äsenet Naaritsin, Sonntagin ja tarkastuskomitean jäsenen Offenbachin sekä nuorisoliiton sihteerin Andersenin ja puolueen keskuskomiteäh jäsenen, urheilutalon rakennuttajan tri I s PliUmanin. Toiset johtokunnan jäsenet olivat poissa kaupungista. Kokouksessa kävi selville, että ETL:n puheenjohtaja Antson on menetellyt kilpailuasioissa omaval~aisesti salaten liitolle saapuneiden kirjeiden sisällön ja johtaen harhaan johtokunnan nuorempia jäseniä, jotka eivät ole niin hyvin perillä asioista. Neuvotteluissa sovittiin siitä, että kilpailulliset suhteet toistaiseksi katkaistaan kunnes johtokunta on pitänyt kokouksen, jossa Antson pidätetään puheenjohtajan tehtävistä ja kutsutaan koolle sääntöjen mukaan ylimääräinen liittokokous, jossa valitaan liitolle uusi puheenjohtaja ja johtokuntaa muutenkin vahvistetaan. Niin pian kuin Antson on syrjäytetty ja liiton toiminta saatettu säännöllisiin uomiinsa sekä tästä kaikesta tehty kirjallinen ilmoitus liitoliemme, aletaan kilpailulli re~i yhteistoiminta uudelleen. Edellämainitun lisäksi sovittiin kokouksessa vielä siitä, että kirjoittatsin Rahva Sönaan selventävän kirjoituksen kansainvälisistä suhteista sekä tilanteesta meidän liitossamme. Teinkin sen vielä samana il taha ja seuraavaha aamuna se käännettiin viron lcielelle painatettavaksi jossain lähipäivänä ilmestyvässä Rahva Sönan numerossa. Helsingissä 17/8 1929

36 TyöVäen Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 26 p:nä e~okuuta 1929 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat V.Lähteinen, J.Etholen, Taimi Taisto, Elina Jääskeläinen, T.Salonen, M. Salokannel, O.Fager, U.Leskinen, A.Voutilainen, V.Vainio,.Niininen, K.Etholen, K.A.Fagerholm, taloudenhoitaja J.K1ami ja sihteeri V.J.Kostiainen. 1. s- Luettiin ja hyväksyttiin 19/8 pidetyn liittotoimikunnan kokouksen pöytäkirja. 2 HyVäksyttiin jäseneksi liittoon Keljon Työväenyhdistyksen Voimistelu- ja Urheiluseura Murto Keski-Suomen piirikunnasta 16 jäsenellä. 3 Myönnettiin seuraavat kilpailuluvat : Pal1oilukilpai1uja. 25/8 Helsingin Isku - Tiutisen Pyrintö. 25/8 Tampereen Veikot - Valkeakosken Jyry. 1/9 Tampereen Veikot - Hämeenlinan Kisa. 1/9 Porvoon Veikot - Töölöh Vesa II. 15/9 Tampereen Yritys 1 ja 11- Helsingin Ponnistus 1 ja II. Kansallisia painikilpailuja /9 Lapuan Ponnistus. 28f29/9 Joensuun Yritys. 5-6/1.0 Seinäjoen Kiivas /10 Vaasan Kiisto /10 Lieksan Into /10 Suolahden Urho. 9-10/11 Kouvolan Pojat. 9-10/11 Riihimäen Kontio. 9-10/11 Vaajakosken Jyske.. 1~-17/~1 Kotkan Riento /11 Lappeenrannan Vesa /11 Kuusankosken Puhti.

37 Kansainvälisiä painikilpailuja /10 Jyväskylän Veikot /10 Koiton Visa. Kansallisia yleisurheilukilpailuja. 8/9 Yhtymä Sorvalin Veikot, Tammisuon Suonpojat. 4 otettiin käsiteltäväksi edellisestä kokouksesta siirtynyt Helsingin Jyryn juttu ja tehtiin siitä seuraava yksimielinen päätös; Koska Helsingin Jyry on jo pitemmän ajan rikkonut liiton sääntöjä ja liittokokousten päätöksiä ja ilmoittanut kirjeessään 17/8, ettei se katso velvollisuudekseen ryhtyä minkäänlaisiin toimenpiteisiin liittotoimikunnan määräysten toimeenpanemiseksi luvattomiin kilpailuihin osaaottaneiden jäsentensä rankaisemiseksi ja edelleen kirjeessään 21/8 ilmoittanut vastoin liittotoimikunnan nimenomaista kieltoa ottavansa kilpailuihinsa sellaisia osanottajia, joilla liittomme sääntöjen ja kansainvälisten päätösten mukaan ei ole kilpailuoikeutta liittomme alaisten seurojen kilpailuissa, erot~aan Helsingin Jyry liiton sääntöjen 24 ja 25 :n perusteella Työväen Urheiluliiton jäsenyydestä. Päätös julkaistaan 27/8 ilmestyvässä TUL-lehdessä sekä kaikissa työväen päivälehdmssä. Samalla päätettiin, että Helsingin Jyryltä velotaan viipymättä....., I I'_~"A ' ~ ~.c..... ~~u _ ~ Cliittovero- ja liittokokouskulusaatavat. 5. Tutustuttiin Enson Pyrinnön ja Koiton väliseen kenttäjuttuun. Kuultua liittotoimikunnan jäsenen H.Leskisen Ensossa suorittaman tutkimuksen tuloksista antama selostus, päätettiin, ettei juttu anna aihetta liittotoimikunnalle siihen puuttua, vaan se jätetään mainittujen seurojen keskinäiseksi asiaksi. s- :m 6 Emsolaisen H.Cedergvistin Enson pyrinnöstä erottamisjuttu ei antanut aihetta toimenpiteisiin. 7 Helsingin raastuvanoikeuden päätöksestä V.Anttilan jutussa päätettiin valittaa hovioikeuteen. 1- g- Lindforssin testamenttijut~ssa 8 päätettiin odottaa kuluvan elokuun loppuun, ja ellei suoritusta tapahdu, annetaan perillisille haaste liiton saatavasta.

38 9 Tri Saxenin huoneuston ostopuuhasta päätettiin luopua, mutta jätettiin aikaisemmin valitun toimikunnan tehtäväksi kuulustella liitolle sopivaa Joko vuokra- tai osakehumneustoa. 10 Koska liittokokouskulujaan ovat suorittaneet vasta harvalukuiset seurat, päätettiin maksunsa laiminlyöneitä seuroja kiireellisesti karhuta. s- 11 PRätettiin käyttää arkkitehtia Pajulahden voimistelukodissa lisärakennussuunnitelman laatimistarkoituksessa. 12 Liitto-ottelun Latvia-Suomi yksityiskohtainen järjestely kilpailu)aikan ja kilpailijmn suhteen jätettiin Yleisurheilujaoston huoleksi. 13 Kuultiin tilitys liiton yleisurheilumestaruuskilpailujen A-sarjan ki~pailuista JyVäSkylässä 13-14/7. Tilit osoittivat tappiota 14 Hyväksyttii n sihteeristön toimenpiteet Karihaaran Tenhon kilpailijain Ruotsiin lähettämisjutussa. n 15 Kuul tiin Tampereen piirikunnan kir j elmä /kahden\!::.i tyks~ yleisurheilijan rankaisemisesta 6 kk kilpakelvottomuudella. 16 Liiton tervehdysten lausuminen Uuraan Vilppaan 10-vuotisjuhlassa 1/9 jätettiin sihteerin tehtäväksi juhlapuheensa yhteydessä mainitus- '1 sa juhlassa. 17 Jalka- ja jääpalloilumestaruuskilpailujen yleiset kilpailumääräykset lykättiin takaisin Palloilujaostoon, jossa liittotoimikunnan 1- evästykset esittää tove O.Fager. 18 Koska Kuopion Riento on sallinut kilpailuissaan 24-25/8 kilpailla kilpakelvottomuudella rangaistujen Tapolan ja Virtasen ja Oulun a- Tarmo samoina päivinä V.Mankin, julistettiin molemmat seurat liiton yleisten kilpailusääntöjen 13 :n toisen kohdan perusteella ki~pakelvottomaksi 6 kuukaudeksi tästä päivästä lulcien. 11'.1/1 Vakuudeksi:v. ~~~.

39 Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingiss~ liiton toimistossa 2 p ;nä syyskuuta 1929 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Eäsnä olivat T. H. Vilppula, V. Lähteinen, J. Etholen, Taimi Taisto, Elina Jääskeläinen, T. Salonen, O. Fager, M. Leskinen,.Voutilainen, V.Vai~io, K. Niininen, K.A. Fagerholm, jaostosihteeri O.Hel~ius ja sihteeri V.J.Kostiainen. s - 1 Luettiin ja hyväksyttiin edellisen 26/ S pidetyn liittotoimikunnan kokouksen pöytäkirja. 2 Myönnettiin seuraavat kilpai~uluvat: 14-15/9 kansalliset pesäpalloilukilpailut, Kuusarucosken Puhti / 11 kansahliset painikilpailut, Imatran Tähti /9 kansainväliset nyrkke~lykilpailut, Helsingin Into. 30/11-1/12 kansalliset painikilpailut, Enson Pyrintö. 3 Luettiin Juorten Purjehdusseuran liittokokouskulujen suoritusta koskeva kirjelmä. Seuralle päätettiin i l moittaa, että sen syytökset ovat perättömiä ja että sen~ri te ttava sääntöjen perusteella. osaltaan liittokokouskulut en 4 ". Luettiin Reposaaren isan pyyntö saada lykkäystä liittokokouskulu jen suorituksessa vuoden lopulle. Asian käsittely siirrettiin tuonnemmaksi. 5 Sen johdosta, että Kotkan Riento on sallinut kilpailuissaan 1/9 kilpailla liitt oon kuulumattomien Tapolan ja ICarhusen, päätettmin seura julistaa yleisten kilpailusääntöjen 13 :n 2 kohdan perusteella kilpakel vottomaksi 6 kuukauden ajaksi tästä päivästä lukien. 6 Luvattomiin venäläisjalkapallo-otteluihin osanottonsa vuoksi n :1-3 - päätettiin asianomaiset seurat liiton S.ääntöjen 24 ja 25 :n määrätä erottamaan seuraavat jäsenensi : Eino Laine1fl T. Inkeroinen, Toivo Hikkola, Vilhelm Lehto, Onni :unnari, Birger Lehto,

40 A.Outinen ja Sulo Ristola Kotkan Riennosta ; Arvi, Kalle ja Eino Hiironen Kotkan Työväen Palloilijoista; A.Herranen Yuopion KisaveikOista, Kalle Närhi, I.Tiitinen, I. Auvinen, Aaro Heikkinen, V.Laukkanen, Kuopion Riennosta; Onni Heikkinen, Väinö Hirvonen, Hake Hartikainen, ntti Liettinen ja Armas Kröger Kuopion Elosta gale? ifj- Rii i~ta _ Turun, vaasan~ietarsaaren ottaa selkoa. 7 otteluihin osaajottaneista päätettiin Kuul tiin Kullervon ilmoitus Virtasen ja Häggblomin erottamisesi:a1. seurasta. 8 V.Anttilalta päätettiin ryhtyä perimään velkakirjan suorittamatta olevaa noin 6000 markan erää. 9 Kuultiin Norjan toveriliiton kirjelmä pohjoismaisen yhteistyön järjestämisestä Norjan. Tanskan, Ruotsin ja Suomen työväen urheiluliittojen kesken. Ehdotett~un neuvottelukokoukseen päätettiin ottaa osaa ja ehdottaa kokous pidettäväksi Oslossa mahdollisesti 22/9. Lii- :8- ton edustajiksi tähän kokoukseen valittiin T.H.Vilppula ja K.A.Fa- gerholm, varalle V.J. Kostiainen. Kokouksessa esille tulevat kysymykset ot etaan käsiteltäväksi myöhemmin. en 10 Kuultiin tilitys Nyrnberginmatkasta, josta liitolle aiheutunut tappio 17,918:30 päätettiin karhuta Olymp~akomitealta. 11 Liiton edustajaksi Kajaanin isan 20-vuotisjuhlaan 14/9 päätet~ tiin pyytää K.Jääskeläistä Kuopiosta. n 12 Toimitsijakurssien suhteen päätettiin, että ellei niille ilmoit-. taudu tiistaihin mennessä riittävästi osanottajia, peruutetaan ne. h- 13.i. Liiton jalka- ja jääpalloilunestaruuski lpailujen yleiset kilpai- s- lumtiäräykset päätettiin ottaa lopulliseen käsittelyyn seuraavassa kokouksessa. 14 :. I~os ka Helsingin Jyryn liitosta erottamisen johdosta muutamia

41 eri jaostojen jäsenen paikkoja on jäänyt avoimiksi, päätettiin mainitut jaostot kutsua kokoon nykyisessä kokoonpanossaan ja tiedustella Jyryyn kuuluneilta jäseniltä aikovat he liittyä johonkin toiseen liittoon kuuluvaan seuraan, missä tapauksessa he jäävät edelleen jaoston jäseniksi. 15 Esiin tulleesta syystä päätettiin, että ne jäsenet, jotka liittyvät Liitosta erotetusta Jyrystä toisiin liiton alaisiin )- Vakuudeks i : (/.l~ seuroihin saavat heti edustaa uuttaa seuraansa. 16 Päätettiin, että Pajulahden vo i mistelukotiin ei toistaiseksi gteta vartijaa, vaan paikkakunnalla asuva tymies P.Virtanen velvoitetaan käymään voimistelukodin piirissä pari kertaa viikossa tarkastuskäynnillä. :;- 3Sen n h- s-

42 Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 9 p:nä syyskuuta 1929 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat T.H.Vilppula, V.Lähteinen, J.Ethot )- len, U.Rinne, Taimi Taisto, Eliha Jääskeläinen, T.Salonen, U.Salokannel, Voutilainen, 3- K Fagerholm, taloudenhoitaja J.Klami, jaos- 1 3S - tosihteeri O.Helenius ja sihteeri V.J.Kostiainen. 1 Luettiin ja hyväksyttiin edellisen 2/9-29 pidetyn kokouksen pöytäkirja. 2 Myönnettiin seuraavat kilpailuluvat: 8/9 palloiluottelu Tampreen Kisatoverit-Helsingin Isku, 15/9 " Porvoon Veikot-Puistolan Yritys, 14-15/9 Hämeen piirikunnan A-sarjan yleisurheilumestaruuskilpailut, 22/9 iansalliset yleisurheilukilpailut Forssan lku, 12-13/10 kansalliset ny~kkeilykikpåil~t Pietarsa~ren Voima, 26-28/10 " painildlpailut Turun Veikot, 7-8/12 " nyrkkeilykilpailut Turun Veikot ;en pöydälle. Järjestäjän palkkaamiskysymys päätettiin panna toissaiseksi 4 Kuultiin asessori Ylösen maanmyyntitarjous. Alhaisten tilaa koskeva suotarjous päätettiin hyljätä. Pajulahden voimistelukotiin tar vittava lisäalue päätettiin sitävastoin ostaa enintään 2 mk ja. valtuutettiin taloudenhoitaja J. Klami k1ymään neuvotteluja alueen ostosta. 2 n 5 Kuultiin O~lun piirikunnan määrärahapyyntö yleisurheilutoimitsi -.hjakursseja varten. Päätettiin, ettei myöhäisen ajan vuoksi tänä kesänä enää toimeenpanna yleisurheilutoimitsijakursseja, minkä perusteel- s- la avustuspyyntö hyljä ttiin. 6 I:uopion Kisaveikkojen valituksen johdmsta ja palloilujaoston lausuntoon nojaten päätettiin Pohjois-Savon ja Kainuun piirikunta

43 7 3- Sen jmhdosta, että Maarian Kisatoverien 7-8/9-29 toimeenpane- )- miin kansallisiin yleisurheilukilpailuihin on sallittu ottaa osaa G liitosta erotettujen urheilijain, päätettiin Maarian Kisatoverit 9 - julistaa kilpakelvottomaksi 6 kuukauden ajaksi 9/9 lukien. velvoittaa järjestämääm uudelleen piirikunn~ palloilumestaruuskilpailut. es- 8 Kuultiin taloudenhoitajan ilmoitus, että liiton entisen taloudenhoitajan V.Anttilan kanssa on aikaansaatu kirjallinen sopimus, minkä mukaan Anttilan palkasta peritään n.650 mk kuwcaudessa liiton saatavan suoritukseksi. 9. Päätettiin murtovakuuttaa Pajulahden voimistelukoti mk :sta uultiin Joensuun Yrityksen kysely, voivatjco kilpakelvottomal;;:si julistetut tai liitosta erotetut seurat lähettää edustajiaan seuran kilpailuihin. Vastawcseksi päätettiin ilmoittaa, ettei sellainen ole mahdollista. 11. Sippolan Veljien jäsenen tiedusteluun päätettiin ilmoittaa, että toimeenpaneva seura jo~tuu,en rangaistavaksi, jos se sallii kilpakelvottomiksi julistettujen ottaa osaa kilpailuihinsa. 12 Pantiin pöydälle Belgian toveriliiton lcutsu Liegessä 14-18/8-30 pidettävään urheilujuhlaan. 13 ~. Hyväksyttiin Sos dem. Puolueen opastuskursseilla 10/9 esitettä-.n väksi seuraava päätöslauselmaehdötus: ~tsoen siihen merkitykseen, mikä urheilutoiminnalla on nuorison pelastamisessa yhä voimistuvan huliganismin pauloista, päättää kokous, että h- 1/ puoluelehdistön on edelleenkin kiinnitettävä huomiota työlaisurheilun periaatteellisen puolen selostamiseen ja tehostettmra sen s - kasvattavaa merkitystä, 2/ piirisihteerien on liitettävä työohjelmaansa myöskin urheilukysymys ja puhujamatkoillaan ja kirjoituksissaan vailcutettava asian hyväksi,

44 3/ ~okaiseen yhdistykseen on perustettava urheiluosasto ja tuettava sen toimintaa yhdistyksen taholta, 4/ kommunististen ponsiseurojen, missä sellaisia meikäläisillä taloilla majailee, tilalle on perustettava todellisia urheiluseuroja. 14 ~. Liiton jalka- ja j ääpalloilumestaruuskilpailujen yleisten kilpailumääräysten tarkastus siirrettiin seuraavaan kcbkoukseen. )8 - ~o - tt Ls - ~ es - l - r. 15 TUL :n seuraavassa numerossa ja päivälehd~ssä päatettiin julkaista periaatteellinen kirjoitus sääntöjen ja päätösten noudattamisen Välttämätt ömyydestä ja rikkomwcsia seuraavista rangaistuksista. 16 Liittokokouspäytäkirjasta päätettiin ottaa 600 kpl painos. n- Vakuudeks i : Onni Helenius. ten l- m :1.-.hs -

45 Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 16 p:nä syyskuuta 1929 pidetyn kokowcsen pöytäkirja. Läsnä olivat T.H.Vilppula, V.Lähteinen, U. Rinne, Taimi Taisto, Elina Jääskeläinen, T. Salonen, u.salokannel, 1.!.LeEkinen, A. Voutilainen, V.Vainio, :.Niininen, K.A.Fagerholm, Haissihteeri Helmi Paasonen, taloudenhoitaja J. ~lami, jaostosihteeri O.Helenius ja sihteeri V.. Kostiainen. LS - l - r. 1 Luettiin ja hyväksyttiin 9/9 pidetyn kokouksen pöytäkirla. 2.). Hyväksyttiin jäseneksi liittoon seuraavåt uudet seurat: IS- :0-.t :1- Kurun Reipas, Tampereen piirikunta, Säkylän Yritys, Satalrunnan piirikunta, 27 jäsentä, Ylivieskan Alku, Oulun piiri kunta, 45 jäsentä, 1 - Turun Työväen Moottoripyöräilijät, Turun piirikunta. 3 Asianomaisen pyynnöstä oikeutettiin Helsingin Vesa ottamaan jäsenekseen jälleen Sulo A.Salinin, joka on aikoinaan eronnut TUL :stä ten ja liittynyt porvarilittmmn. Koeajaksi määrättiin 6 kk. Osmo Rantasen liittoonliittymishakemus pantiin Palloilujaostoon L- lausunnon antamista varten. 4 ",a.:"'; K ~ Uaarian Pyrkivä oikeutettiin lisäämään~llisten yleisurheilukilpailujensa 15/9 ohjelmaan pesäpallo-ottelun. 3.n kilpailutoiminnassaah kansainvälisen järjestämme päätöksiä ja ryhty- 5 Myönnettiin Hämeenlinnan KisalIe lupa suorittaa palloiluottelu Tampereen Veikkojen kanssa 22/ lli- Koska Viron toveriliitto on ilmoittanut jälleen noudattavansa l- ISnyt kurinpidollisiin toimenpiteisiin rikkoneisiin nähden, päutettiin kilpailulliset suhteet palauttaa ennalleen mainitun liiton kanssa. 7. Koska mukaan liitetyssä luettelossa mainitut toverit ovat toinit-

46 sijoina ja kilpailijoina ottaneet osaa Mi i tosta erotetun Helsingin Jyryn kilpailuihin 14-15/ 9-29 päätettiin heidät liiton sääntöjen 24 ja 25 :n perusteella erottaa liiton jäsenyydestä, mistä annetaan määräys asianomaisille seuroille. Kts. Liite. Lisäksm päätettiin kurinpidollisista asioista lähettal seuroille ja piirikunnille kiertokirj 8 Koska liitosta erotetun Helsingin Jyryn kilpailuihin l4-l5/9 on ottanut osaa myöskin seurajoukkueita Käpylän Urheil~joista, Kaarinan Iskusta ja Tampereen Veikoista, päätettiin mainituilta seuroilta vaatia selit ystä ensi lauantaihin mennessä, minkä perusteella asia otetaan uudelleen esille ensi maanantaina pidettävässä kokouksessa. 9 Koska Helsingin Toive on pelannut 10/9 jalkapallo-ottelun Miitosta erotetun Helsingin Jyryn kanssa, päätettiin Toive erott aa liitosta. Samoin päätettiin liitosta erottaa ~itost a Helsingin Into sen johdosta, että seura on kieltäytyn;t toimeenpanemasta liittotoimikunnan määräyksiä. 10 Luettiir Nuorten Pursiseuran liittokokouskulujen suoritusta koskeva kirjelmä. Asia pantiin toistaiseksi pöydälle. 11 ajulahden voimistelukodin kenttää päätettiin ryhtyä laajennuttamaan rakennukseen päin noin 6 m ja järveen päin noin 4 m, minkä lisäksi rantaan rakennutetaan 100 m suora juoksurata. Työ päätettiin antaa urakalla paikallisten miesten suoritettavaksi 8000 markan hinnasta, mihin tulee lisäksi noin pari tuhatta markkaa sannan ajosta. Voimisteluhallirakennusta varten päätettiin hankkia piiråstukset ja seikkaperäinen kustannusarvio. Asian huoltamin en jätettiin komitealle, johon valittiin Vilppula, Klarri ja rva Paasonen 12 Päätettiin ottaa selkoa eräissä kunnissa suunnitelluista poikaurheilutoimikunnista ja niiden työohjelmista. 13 Vaasan piirikunnan raha-avustuspyyntö päätettiin hyljätä vastauskirjeessä tarkemmin mmnituilla perusteilla. 14 Lindforssin testamenttijutusta päätettiin hankkia lainoppineen lausunto, minkä jälkeen asia otetaan uudelleen käsiteltäväksi. 15 Liiton entisen taloudenhoitajan V.Anttilan vaatimus erinäisten korvausten suorittamisesta hänelle siirrettiin seuraavaan kokouk-

47 seen, mihin mennessä on hankittava selvyys mainittujen vaatimusten oikeutuksesta. 16 Ilmoitusasiamies Onni Pehkoselle päätettiin hankkia vuokrapuhelin hänen kotiinsa, koeca toimistossa vallitsee tilanahtaus. 17. Liiton jalka- ja jääpalloilumestaruuskilpailujen yleiset kilpailumääräykset hyväksyttiin sinänsä jaoston esittämässä muodossa. 18 Helsingin Jyryltä päätettiin periä liittokokouskulut oikeudellista tietä. 19 Saksan toveriliitolta päätettiin karhuta palloilijoille Mectlenburgissa kilpailumatkalla s~prittamatta jäänyt noin markan erä. 20 Olympiakomitea päätettiin kutsua koolle ensi tiistaiksi 24/9 kello 19 liiton toimistoon. Vakuudeksi:

48 Helsingin Jyryn 14-15/9 kansainvälisten yleisurheilukilpailujen erotetut osanottajat: vparaisten Ryhti : Laihian Into: H. Ahlroos, A.Aaltonen.,L.Iipponen. Kaarinan Kisa L.Söderblom. Helsingin Kullervo V.Laine POdech1valo'f. V.Visa, L.Lindqvist. O.Niemi. Sorvalin Veikot : H.Poutanen. Halmin Veikot Helmi Laine. H.Ståhlström, V.Hanninen. v lfaarian Kisatoveri t P. Virtanen, Linnea A!l..onen. ][. Alhonen. Hyvinkään Ponteva,V. Vuokko. Ykspihlajan Reima Dagmar Nieminen Kemin Into : E. Hartonen Popinniemen Toverit T. Viik Kotkan Riento L. istola,.tatu Uosikkinen. Tampereen Veikot : Turun Veiko t: A. Paananen, J. Kanerva, Y. Järvinen, Toini Laakso. L. Virtanen, V. Kiviniemi, E. Paasi, S. Lehtinen. H.T.pyöräilijät : P.Alving,Y.Karttunen, T.Alhonen, r. ' Lahden Taimi : P.Bohm, nni Kivi, Aku Mantere. Enson Pyrintö: Kaarinan Jyry : Kaarinan Isku: Viipurin Jyry : V. enna, V. Eroman, E.Lehtonen, Impi Saar inen, A.ili Kinnunen. Helmi Jalo, Rauha Lindroos. E.Elmstedt. NUDrten urjehdusseura: Kaarina Salonen, Irene Vahlman. 1faasan I:iisto; V. Luoma. K. Tuo rio H. T.N.K. V. Paajanen. llelsingin Visa: T.Tanner. (myöv.voimistelijat). H. T. U. V. Varelius., Teikkarit :, E. Li13a. Helsingin Ponnistus :E.Markkanen. Oulun Tarmo Hakkarainen. Tampereen Veikot. Salakoski, J.Jokela, E.Laine. Hels. Nuorten Purj ehdusseura. O.Duncker, O. Ahokanto, K. Kivilahti, E.tundahl.

49 täkirja. Työväen Ur heiluliiton lii ttoto i mikunnan Helsingissä liiton toimistossa 23 ~ : nä syyskuuta 1929 ~idetyn kokouksen ~öytäkirja. Läsnä ol ivat T. H. Vil~~ula, V. Lähtei nen, J. Ethol~n, U. Rinne, Taimi Taisto, lina Jääskeläinen, V. Laherma, {.Salokannel, M. Leskinen, V. Vainio, ~. Niininen, K. A. Fagerholm, taloudenhoitaja J. {lami, naissihteeri Helt rni Paasonen ja sihteeri V. J. ~stiainen. 1 Luettiin ja hyväksyttiin edellisen 16/9 ~idetyn kokouksen ~öy - 2 Hyväksyttiin jäseneksi liittoon Tirvan Toiv e vahhana seurana, koska seura on suorittanut liittoverorästinsä v :lta Myönnettiin seuraavat kil~ailuluvat : 3 kell o /9 ~alloiluottelu Helsingin Työväen Palloilijat-Tam~ereen Kisatoverit. llttelu saa alkaa viimeistään kello 11 tai aikaisintaan 13/10 kansalliset yleisurheilukil~ailut Helsingin _isatoverit /10 kansall iset ~ainikil~ailut Kymin;ehtaan Kisa /10 tai 2-3/ 11 kansalliset ~ainikil~ailut Imatran Voima / 11 kansalliset ~ainikil~ailut Varkauden Tarmo /11 " " Paraist en Ryhti. 30/11-1/12 ff" fj Kajaanin Kisa. 7-8/12 1/12 kansalliset voimistelukil~ailut " TalikJcalan Toverit. Finlayson & C: o V.- ja U.-s eura. 2-3/11 kansalliset nyrkkellykil~ailut, Talikkalan Toverit. 7-8/ 12 tf " Tam~ereen Yritys. Tam~ereen Veikkojen ~yyntöön saada toimeen~anna ~alloiluottelu Helsingin Kalervon kanssa 29/9 ei voitu suostua, koska seura ei ol e vastannut liittotoimikunnan tiedusteluun seuran viestinjuoksujoukkueen osanotosta H:gin Jyryn kilpailuihin 14-15/9. 4 Hyväksyttiin Suolahden Urhon tilitys liiton ~ainimestaruuskilpailujen B-sarjan kil~ailuista. Tilitys osoittaa voittaa liiton osuu-

50 deksi 525 :32. 5 :. Internatsionaalin kongressiin Prhaan 11-14/ 10 päätettiin lähettää ainoastaan yksi varsinainen edustaja. Edell een päätettiin 7 äänellä 2 vastaan lähettää edustajaksi naissihteeri Helmi aasonen, toisena m±eeedustajana ja tulkkina valtuutettiin toimimaan sihteeri V. J. Kos - tiainen, joka matkustaa samalla kertaa pidettä~ään Rinne kannatti kahden varsinaisen edustajan lähettämistä. 6. toimiston kokoukseen Päätettiin 5 äänellä 3 vastaan tiedustella jaostoilta ehdokkaita kansainvälisiin teknillisiin valiokuntiin. 7 Jäseneksi Pall oilujaostoon Helsingin Jyryn mukana erotetuksi tulleen E. Liljan tilal le päätettiin valita joiu Helsingin I Skun jäsen. Henkilön nimeäminen jätettiin seuraavassa kokowcsessa tehtä- Väksi. 8 Pall oilujaoston esitys jääpall oiluottelun toimeenpanosta Latvian toveriliiton kanssa pantiin pöydäll e. 9 Työväen Akatemiassa parhaill aan pidettäviä toimitsijakursseja varten päätettiin myöntää l isäksi 3 kpl 400 markan suuruisia apurahoja sekä retkeilyyn käyt ettäväksi 800 mk. Yhteensä 2000 mk., mikä s~a otetaan pitämättä jääneiden yleisurheilutoimitsijal~ssien tililtä. 10 T. Tannerin liitosta erottamisen perusteita koskeva kirjelmä ei antanut aihetta toimenpiteisiin aikaisemman päätöksen muutta~iseks i. 11 '. Liiton entisen taloudenhoitajan V. Anttilan vaatimus kesälomay. m. korvauksien suorittamisesta hyljättiin. Jutun hoitaminen jätettiin taloudenhoitaja J.Klamin huoleksi. 12 Hyväksyttiin jäseneksi liittoon Töölön Vesan kautta aikaisemmin liitosta erotettu Osmo Rantanen. Palloilujaoston esityksestä päätettiin hänelle heti myöntää kil pailuoikeus, mutta annetaan varoitus aikaisemmasta kurittom~udesta.

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 21. -22.10.1950, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 1. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 2. Aarre Nieminen Popinniemen Ponnistus 3. Aukusti Hakola Hallan Visa

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 12. - 13.3.1955, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 1. Reijo Nykänen Varkauden Tarmo 2. Kauko Tolvanen Tainiokosken Tähti 3. Heikki Hakola Kotkan Painimiehet 1. Matti Rantala Vaasan

Lisätiedot

28.4.1945 Valkeakoski, Haka

28.4.1945 Valkeakoski, Haka 28.4.1945 Valkeakoski, Haka 56 kg 1. Erkki Johansson Sunilan Sisu 2. Kauko Kiisseli Valkeakosken Haka 3. Torsti Kiisseli Tainionkosken Urheilijat 61 kg 1. Martti Laine Hallan Visa 2. Aarne Lanne Valkeakosken

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

, PORI, Painimiehet

, PORI, Painimiehet 13. - 15.11.1970, PORI, Painimiehet 1. Raimo Hirvonen Viipurin Voimailijat 2. Esko Pakarinen Joensuun Voimailu-Kerho 3. Erkki Huhtala Lapuan Virkiä 1. Tuomo Kallijärvi Kemin Into 2. Hannu Järvinen Oulun

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os.

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. 1. Kari Toivonen Helsingin Tarmo 2. Kari Keskinen Tampereen Voimailijat 3. Pekka Laakso Rauman Voimailijat

Lisätiedot

. v. C\i. Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan

. v. C\i. Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan kokouksesta 7.11.1969 kello 16.30 alkaen Rautatievirkamiesliitossa. Läsnä: Hannus puheenjohtajana. Mallinen, Santaranta, Hovi, Hiltunen ja Laine sekä Väänänen,

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa.

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa. 1 Yhdistyksen nimi on Kaarinan Veneseura ja kotipaikka Kaarinan kunta. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Työväen Urheiluliitto TUL ry:n jäsenseurana. 2 Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY Hyväksytty TUL:n 25. liittokokouksessa 24. 25.5.2003 Tampereella Hyväksytty Turun Jyryn Vuosikokouksessa 10.2.2004 2 SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL RY:N J ÄSENSEURAN

Lisätiedot

OLYMPIALAISEN VIISI. JA KYMMEN* OTTELUN PISTETAULUKKO

OLYMPIALAISEN VIISI. JA KYMMEN* OTTELUN PISTETAULUKKO OLYMPIALAISEN VIISI. JA KYMMEN* OTTELUN PISTETAULUKKO SUOMEN VOIMISTELU* JA URHEILULIITTO HELSINKI 1929 OLYMPIALAISEN VIISI* JA KYMMENOTTELUN PISTETAULUKKO I SUOMEN VOIMISTELU» JA URHEILULIITTO HELSINKI

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Liitteessä mainitut PÄÄTÖS 17.12.2014 Dnro 842/520/2014 ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt myöntää valtion erityisavustusta

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA PÄÄTÖS Nro 1/1991 Annettu Helsingissä 31.7.1991 Diaarinro 1/1991

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA PÄÄTÖS Nro 1/1991 Annettu Helsingissä 31.7.1991 Diaarinro 1/1991 URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA PÄÄTÖS Nro 1/1991 Annettu Helsingissä 31.7.1991 Diaarinro 1/1991 URHEI LUN OIKEUSTURVALAUTM(TJNNAN KOKOONPANO Erkki-Juhani Taipale, puheenjohtaja, Heikki Halila, Markku Pohjola,

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 15.-16.10.1966, Sunila ja Nurmo 1. Ilmari Huhtala Lapuan Virkiä 2. Jorma Kujanne Tampereen Painimiehet 3. Matti Huhtala Lapuan Virkiä 1. Eino Juusela Nurmon Jymy 2.

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt 1 Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Äänekoski ja toiminta-alueena

Lisätiedot

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, , Lapinlahti ja Oulu

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, , Lapinlahti ja Oulu Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.10.1956, Lapinlahti ja Oulu 1. T. Toivonen Voikkaan Viesti 2. Yrjö Kuismin Heinolan Isku 3. T. Kinnunen Vaasan Voima-Veikot 1. M. Ukkola Haukiputaan Heitto

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

, HELSINKI, Jyry

, HELSINKI, Jyry 14. - 16.2.1975, HELSINKI, Jyry 1. Raimo Hirvonen Helsingin Paini-Miehet 3. Raimo Rasinkangas Lapin Kaira 1. Kari Toivonen Viipurin Voimailijat 2. Martti Pykäläinen Outokummun Vesa 3. Kari Väliaho Muhoksen

Lisätiedot

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on. KIEKKO-LASER JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Kiekko-Laser Juniorit ry. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä K-Laser. Yhdistys

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

URHEILUN OIKEUSTURVAIJAUTAKUNTA PÄÄTÖS Nro 3/ Diaarinro 1/2001

URHEILUN OIKEUSTURVAIJAUTAKUNTA PÄÄTÖS Nro 3/ Diaarinro 1/2001 URHEILUN OIKEUSTURVAIJAUTAKUNTA PÄÄTÖS Nro 3/2001 10.9.2001 Diaarinro 1/2001 RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA Suomen Nyrkkeilyliitto r.y:n johtokunnan 15.5.2001 tekemä päätös, jolla Karl Helenius on

Lisätiedot

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry Espoon Palloseuran Jääkiekko ry:n vuosikokous Aika: 31. elokuuta 2009 klo 18:00 Paikka: Espoonlahden Omnian auditorio 1. Kokouksen avaus Olli Koskimies avasi kokouksen klo 18:00. 2. Valitaan kokoukselle

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 ProUnioni SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. TARKOITUS JA TOIMINNAN MUODOT

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT säännöt 1(5) PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Porin Lyseon Seniorit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on suomi. II Yhdistyksen

Lisätiedot

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 1. Soini Kauppinen Suolahden Urho 2. Matti Laitinen Viipurin Voimailijat 3. Jaakko Piutunen Varkauden Urheilijat 1. Reino Salimäki Seinäjoen

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT 1 (5) PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pioneeriaselajin Liitto ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alue on koko

Lisätiedot

Aika klo Paikka Seuran paviljongi Läsnä 22 seuranjäsentä liitteenä olevan luettelon mukaisesti.

Aika klo Paikka Seuran paviljongi Läsnä 22 seuranjäsentä liitteenä olevan luettelon mukaisesti. LAPIN METSÄSTYSHOITO- JA AMPUMASEURA 1 LAPIN METSÄSTYSHOITO- JA AMPUMASEURA RY. VUOSIKOKOUS 2016 pöytäkirja Aika 19.2.2016 klo 18.00 19.00 Paikka Seuran paviljongi Läsnä 22 seuranjäsentä liitteenä olevan

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

NAISTEN FINAALIT 2014

NAISTEN FINAALIT 2014 NAISTEN FINAALIT 2014 Otteluohjelma la 06.09. klo 13.00 Lapuan Virkiä Kirittäret, Jyväskylä su 07.09. klo 13.00 Kirittäret, Jyväskylä Lapuan Virkiä la 13.09. klo 16.30 Lapuan Virkiä Kirittäret, Jyväskylä

Lisätiedot

Kaakon Beagle ry:n säännöt 1.

Kaakon Beagle ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Kaakon Beagle ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi on Kaakon Beagle ry (entinen Etelä-Suomen Beagleyhdistys ry) ja sen kotipaikka on Kouvolan kaupunki. Yhdistys on Suomen kennelliitto-finska

Lisätiedot

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on

Lisätiedot

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008 Sisällysluettelo Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Tarkoitus ja sen toteuttaminen 2 Jäsenyyttä koskevat

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Selvitys Kysely toteutettiin huhtikuussa 2008 Luonteeltaan selvitys:

Lisätiedot

PORIN VENEILIJÄT R.Y. 1

PORIN VENEILIJÄT R.Y. 1 PORIN VENEILIJÄT R.Y. 1 1. Nimi ja kotipaikka S Ä Ä N N Ö T Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Porin Veneilijät ry. Seuran kotipaikka on Porin kaupunki. 2. Seuran tarkoitus ja toiminnan

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Käppärän koulun Seniorit - KäpySet ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on Suomi.

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

Tyttöjen (17v.) vapaapainin SM-kilpailut 2.-3.12.2006 VAASA (VVV)

Tyttöjen (17v.) vapaapainin SM-kilpailut 2.-3.12.2006 VAASA (VVV) Tyttöjen (17v.) vapaapainin SM-kilpailut 2.-3.12.2006 VAASA (VVV) 1. Katarina Varteva Espoon Urheilijat 3. Emilia Haapoja Lapuan Virkiä 4. Solja Ala-Korpi Muuramen Yritys 1. Nathalie Nurminen Espoon Urheilijat

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. KAAKKOIS-SUOMEN VEROVIRKAILIJAT R.Y:N SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 23.11.2011 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. Tarkoitus 2.

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kemijärven Palvelukeskus ry.n lainalle/hoitokoti-koivulan laajennushanke/muutos takauspäätökseen

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kemijärven Palvelukeskus ry.n lainalle/hoitokoti-koivulan laajennushanke/muutos takauspäätökseen Kaupunginhallitus 334 28.10.2013 Kaupunginvaltuusto 110 04.11.2013 Kaupunginhallitus 398 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 95 13.10.2014 Kaupunginhallitus 62 22.02.2016 Kaupunginvaltuusto 18 29.02.2016 Omavelkaisen

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Copyright year ABB - 1. NokianUrheilijat, Yleisurheilu 2011-2012

Copyright year ABB - 1. NokianUrheilijat, Yleisurheilu 2011-2012 Copyright year ABB - 1 NokianUrheilijat, Yleisurheilu 2011-2012 Copyright year ABB - 2 Tilanne: -Nokian Urheilijoilla on tällä hetkellä yleisurheilujoukkueessaan iso joukko erinomaisia nuoria huippu-urheilijoita.

Lisätiedot

, KURIKKA, Ilmajoen Kisailijat

, KURIKKA, Ilmajoen Kisailijat 9. - 11.3.1990, KURIKKA, Ilmajoen Kisailijat 1. Tero Katajisto Ilmajoen Kisailijat 2. Hannu Vaskelainen Vaajakosken Kuohu 3. Paavo Paananen Kemin Into 1. Ismo Kamesaki Voikkaan Viesti 2. Vesa Mäki-Turja

Lisätiedot

Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet

Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet 14. - 16.10.1955 Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet 1. Kauno Laitila Nokian Urheilijat 2. Lenni Viitala Vaajakosken Terä 3. Niilo Kinnunen Vaasan Voima-Veikot 1. Rauno Mäkinen Tampereen Poliisi-Urheilijat

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

2.1 joka rikkoo liiton voimassa olevia sääntöjä, määräyksiä tai päätöksiä, joita liiton sääntöjen nojalla on annettu ja annetaan;

2.1 joka rikkoo liiton voimassa olevia sääntöjä, määräyksiä tai päätöksiä, joita liiton sääntöjen nojalla on annettu ja annetaan; Esitys liittokokoukselle 9.4.2016 Suomen Sulkapalloliiton kurinpitosäännöt 1 Soveltamisalaan kuuluvat henkilöt ja yhteisöt: Suomen Sulkapalloliiton (jatkossa liiton) kurinpitosääntöjen alaisia ovat: 1.1

Lisätiedot

Vuoden 2011 Khn talousarviovalmistelua

Vuoden 2011 Khn talousarviovalmistelua Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 5072-2010 (059) Vuoden 2011 Khn talousarviovalmistelua Tiivistelmä: - Avustk 202 Toimikunta keskusteli sille tulleista avustusanomuksista ja avustamisen linjauksista. Joidenkin

Lisätiedot

Karoliina Autio, synt. 24.1.1996, karate SM 3. kata naiset. Tiia-Liina Aavisto, synt. 23.11995, karate SM 1. kata naiset MM 2.

Karoliina Autio, synt. 24.1.1996, karate SM 3. kata naiset. Tiia-Liina Aavisto, synt. 23.11995, karate SM 1. kata naiset MM 2. Vapaa-ajan lautakunta 46 18.12.2014 Liikuntatoimen stipendit vuodelta 2014 644/12.04.03/2014 Vapaa-ajan lautakunta 46 Valmistelija: vapaa-aikatoimenjohtaja Seppo Virta, puh. 014 2675 720 Laukaan kunta

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf Nämä sääännöt on hyväksytty piirin syyskokouksessa 28.10.2006 ja rekisteröity yhdistysreksiteriin 28.12.2006. SÄÄNNÖT Yhdistys ja sen tarkoitus

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimenä on Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry, ja sen kotipaikkana on Vilppulan kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun, auton

Lisätiedot

RESÄMÄTKOJÄ SUOMESSA. matkasuunnitelmia. 1925. SUOMEN MATKAILIJAYHDISTYKSEN laatimia

RESÄMÄTKOJÄ SUOMESSA. matkasuunnitelmia. 1925. SUOMEN MATKAILIJAYHDISTYKSEN laatimia Imatra Savonlinna Punkaharju SUOMEN MATKAILIJAYHDISTYKSEN laatimia matkasuunnitelmia. RESÄMÄTKOJÄ SUOMESSA 1925. Allaviitotut matkasuunnitelmat ovat aiotut ohjeiksi kesämatkoja suunniteltaessa ja voidaan

Lisätiedot

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset)

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) 15.2.2005/MK Lääni, Saapuneet asiat, kpl Käsitellyt asiat,kpl Käsitellyt tiedoksiantoasiat, kpl Avoinna ulosottoasioita kpl Henkilökunta,

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lappi kodiksi maahanmuutto- ja kotouttamistyön ajankohtaisseminaari Rovaniemi 5.10.2016 Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2015

Lisätiedot

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimenä on Suomen Röntgenhoitajaliitto ry, Finlands Röntgenskötarförbund rf. Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään epävirallista nimeä The Society of Radiographers

Lisätiedot

3 Keskusjärjestön kielinä ovat suomi ja ruotsi. Rekisteröimis- ja pöytäkirjakielenä on suomi.

3 Keskusjärjestön kielinä ovat suomi ja ruotsi. Rekisteröimis- ja pöytäkirjakielenä on suomi. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n säännöt Hyväksytty STTK:n liittokokouksessa 5.-6.11.2009 Nimi, kotipaikka ja kieli 1 1 Yhdistyksen nimi on Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry ruotsiksi Tjänstemannacentralorganisationen

Lisätiedot

JOENSUU. Joensuun Musllkkijuhlat ry. hakijana. Saapunut 1 1 L/ Käsitelty. Maksettu. Ii litetty. Raportoitu. Diaarinumero. Kulttuuri sihteeri

JOENSUU. Joensuun Musllkkijuhlat ry. hakijana. Saapunut 1 1 L/ Käsitelty. Maksettu. Ii litetty. Raportoitu. Diaarinumero. Kulttuuri sihteeri JOENSUU Joensuun kaupunki AVUSTUSHAKEMUS 2015 Kulttuuri palvelut Tarkoi 1 Kohdeavustus Taiteilijan työskentelyavustus /i ranomai sen tus IJ Kiihtelysvaaran kulttuurirahaston avustus merkintäjä (hdistys

Lisätiedot

SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset

SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset 1(5) SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset Rullaluistelu 300m, miehet 1)Tommi Lahti If Femman 50,7 1) Jukka Korpi Kristiinan Urheilijat 31,2 1) Urmas Leirost Lahden

Lisätiedot

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 UOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE r.p. UOLUETOIMI KUNTA KOKOUS 15.10.1981 Ы'* M CKOUSPAIKKA SIVA JA AIKA Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 3K0UKSEN

Lisätiedot

KIERTO KIRJE KO KO ELMA

KIERTO KIRJE KO KO ELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KO KO ELMA 1965 No 130 Posti- ja lennätinhallitus julistaa haettaviksi seuraavat virat ja toimet: Posti- ja lennnätinhallit uksen kansliaosastossa yksi apulaisasianvalvojan

Lisätiedot

SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI

SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI Myllykylän Erä ry:n SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI Yhdistyksen nimi: Myllykylän Erä ry Kotipaikka (= kotikunta): Pyhtää Yhdistys on perustettu helmikuun 11. päivänä, 1960

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2011 Paikka: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 8.11.2011 kello 19.15. 1. KOKOUKSEN AVAUS Ursan puheenjohtaja

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Nordic Power ja seuran kotipaikka on Kokkola.

Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Nordic Power ja seuran kotipaikka on Kokkola. SÄÄNNÖT Nordic Power ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Nordic Power ja seuran kotipaikka on Kokkola. 2 Seuran tarkoitus ja toiminnan laatu Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan järjestöksi, nimi on. Järjestön kotipaikka on Helsinki. Järjestön toimialueena on koko maa.

Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan järjestöksi, nimi on. Järjestön kotipaikka on Helsinki. Järjestön toimialueena on koko maa. TUL:N PAININ TUKI RY SÄÄNNÖT 28.10.1996 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan järjestöksi, nimi on TUL:n Painin Tuki ry Järjestön kotipaikka on Helsinki. Järjestön toimialueena on

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEUDUN RI ISTANHOITOYHDISTYS, (lyhennet tynä rliy) SAARENKYLÄN NUORI SOSEURAN TOIMI TALO

ROVANIEMEN SEUDUN RI ISTANHOITOYHDISTYS, (lyhennet tynä rliy) SAARENKYLÄN NUORI SOSEURAN TOIMI TALO Rhy pöytiikirja. Sivu 1. ( 5) ROVANIEMEN SEUDUN RI ISTANHOITOYHDISTYS, (lyhennet tynä rliy) KOKOUS PÖYTÄKIRJA AIKA: 26.02.2005 kello 12.10-15.20 PA 1 KKA : SAARENKYLÄN NUORI SOSEURAN TOIMI TALO LÄSNÄ:

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: -----

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: ----- Suomen Urheiluliiton piirien mallisäännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on: Hyvinkää 3. Yhdistyksemme toiminta-alue,

Lisätiedot

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä. Kunnanhallitus 162 26.05.2016 Kunnanvaltuusto 40 20.06.2016 Kunnanhallitus 237 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 54 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden tiedoksianto kunnanvaltuustolle Anna Mäkelän ja Inkeri

Lisätiedot

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 3/2016 1 Revontuli-Opiston jaosto Aika 28.11.2016 klo 17:00 Paikka Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie 28 99100 Kittilä Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot