o ~z.. KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA VUODELTA HELSINKI 1929

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "o ~z.. KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA VUODELTA HELSINKI 1929"

Transkriptio

1 o ~z.. KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA VUODELTA 1928 '. / HELSINKI 1929

2 KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA VUODELTA 1928 JOHDANTO Kertomusvuoden aikana 011 liiton toiminta ollut entistään menestyksellisempää. Todisteena tästä on jäsenmäärän huomattava lisääntyminen ja,kurssi- ja kilpailutoiminnan vilkastuminen. Tosin on vuoden varrella sattunut Jäsenistön keskuudessa erimielisyyksiä ja kurittomuusilmiöi~ä, jotka OVM haitanneet seurojen keskinäisiä suhteita ja joihin Iiitlotoimikunnankin on ollut pakko puuttua rankaisutoimin, mutta liiton toimintaa kokonaiusudessaan ne eivät ole sanouavasti hsäirinneet. HELSINKI K.K:n KIRJAPAINO 1929 VÄI ö MIKKOLA. Monet vuodet useissa tehtävissä liittomme ensimmäisenä miehenä toiminut toveri poistui joukostamme 1928 heinäkuun 29 päivänä ankaran keuhkokuumeen murrettua hänen vankan terveytensä. Syntyneenä 18 päivänä joulukuuta 1888 oli toveri Mikkola kuollessaan vasta 39 vuoden ikäinen. Väinö Mikkola valittiin liitlotoimikunnan varapuheenjohtajaksi vuoden 1921 liittokokouksessa ja puheenjohtajaksi vuoden 1927 liittokokouksessa. Internatsionaalimme Helsingin kongressissa 1927 tuli hänen osakseen kunnia astua liittomme ensimmäisenä edustajana kansainväliseen toimistoon. Toveri Mikkolan muista kaikkein huomattavimmista luoltamustoimistaan Iiitossamme mainittakoon jäsenyys olympiakomiteassa ja puheenjohtajan toimi liittojuhlan päätoimikunnassa. Niinikään toimi hän frankfurtin kisoissa käyneen olympialaisjoukkueemme pääjohtajana.

3 4 Väinö Mikkolan hautajaisista muodostui valtava suruj uhla, johon useat seurat ja piirikunnat olivat lähettäneet edustajansa. Väinö Mikkolan muiston säilyttämiseksi päätti liittotoimikunta heti muodostaa hänen nimelleen rahaston, jonka korkovaroilla kusllannetaan urheilijaimme ulkomaisia kilpailu- ja opintomatkoja. Työläisurheilijat muistelevat toveri Mikkolaa syvällä kaipauksella, tietäen ja tuntien hänessä menettäneensä joukkonsa ensimmäisen miehen. JÄSENISTö. Vuoden aikana hyväksyttiin liittoon 63 uutta seuraa, jakaantuen eri piirikuntien kesken seuraavasti: Lahden, Kymin ja Etelä-Savon kukin 1, Etelä-Saimaan ja Pohjois- ja Itä-Karjalan 2, Perä-Pohjolan, Keski-Suomen ja Viipurin 3, Oulun ja Uudenmaan 4, Helsingin, Hämeen, Tampereen ja Satakunnan 5, Pohjois-Savon ja Kainuun 9 ja Turun 10. Helmikuun loppuun saakka 1929 pidennetyn liitloverotilitysajan kuluessa olivat liitloveronsa suorittaneet allamainitussa tauiukossa esiintyvät 440 seuraa, joitten yhteinen jäsenmäärä teki 29,735. Tästä määrästä oli naisia Naisten lukumäärä samoin kuin poikien ja tyltöjenkin on laskettu tilastokaavakkeista, joita on palauttanut 402 seuraa. Piirikunta Etelä-Saimaa.... Etelä-Savo.... Helsinki.... Häme.... Keski-Suomi \"4 :~ "e ~ ::s 'ii Jl ~ Kyminlaakso Lahti Oulu Perä-Pohjola Pohjois- ja Itä Karjala I 1 Pohjois-Savo ja Kainuu Porvoo Satakunta Tampere Turku Uusimaa '" Vaasa Viipuri Yhteensä LIITON JOHTO. Liittotoimikunnan kokoonpano on ollut sama kuin edellisenäkin vuonna, nimitäin: puheenjohtaja Väinö Mikkola, varapuheenjohtaja T. H. Vilppula, jäsenet V. Laherma, U. Rinne, V. J. Kostiainen, T. Tanner, Lydia Vainio, V. Lähteinen, ja ruotsinkielisten edustaja O. fager, varajäsenet U. Harjanne, Helmi Rossi, A. Valkama, T. Salonen, P. Niininen, V. Kalervo, Y. Tähtinen ja ruotsinkielisten varajäsen N. Kristoffersson. Liiton puheenjohtajan, toveri Väinö Mikkolan,?oltua 29/7 on liiltotoimikunnan puheenjohtajaksi astunut varapuheenjohtaja T. H. Vilppula. Tultuaan valituksi liiton sihteeriksi on liitlotoimikunnasta joutunut eroamaan V. J. Kostiainen. Hänen tilalleen on astunut vuorossa oleva varajäsen Helmi Rossi. Vuoden kuluessa on liittotoimikunta pitänyt 68 kokousta. Liittotoimikunnan eri jäsenet ovat olleet kokouksissa mukana seuraavasti: V. Mikkola 27, T. H. Vilppula 52, V. Lähteinen 54, U. Rinne 46, A. ~alkama 45, T. Salonen 44, Lydia Vainio 41, T. Tanner 39, V. Laherma 32, N. Kristoffersson 27, Helmi Rossi 25, l.!. Harjanne 23, K. Niininen 17, O. fager 16, V. Kalervo 5, V. J. Kostiainen 2 ja Y. Tähtinen 1. Liiton puheenjohtajan palkkio on ollut 12 mk. kokoukselta ja jäsenten 8 mk. kokoukselta tehden kokouspalkkiot koko vuodelta yhteensä 3,896 mk., jonka summan liittotoimikunnan jäsenet ovat vuoden loputtua lahjoittaneet Väinö Mikkolan rahastoon. 5

4 () Liiton aistoimikuntaan ovat 1927 liittokokouksen valitsemina kuuluneet puheenjohtajana Eliisa Ahlgren, jäseninä Taimi Taisto, Irja Rainio, Elsa Virtanen, lida Kallio, Lempi Aberg, Vieno Kallio, Hilkka Soutala, Aino Kirvesniemi ja Helmi Paasonen sekä liiftotoimikunnan edustajana Lyydia Vainio. Aino Kirvesniemi joutui kuitenkin eroamaan toimikunnasta huhtikuussa tultuaan vangiluksi valtiollisista syistä. aistoimikunta on kokoontunut vuoden kuluessa 27 kertaa. Lehtivaliokunta, joka asetettiin syksyllä 1927 ja jonka tehtävänä on ollut hoitaa lehtien talousasioita ja valvoa toimitustyötä, on kokoontunut vuoden 1928 aikana 16 kertaa. ValiokuntalI1 ovat kuuluneet V. Mikkola, T. H. Vilppula, V. Laherma, V. Koivula, V. Lähteinen ja J. Klami. Mikkolan kuoleman jälkeen ei hänen tilalleen ole valittu uutta jäsentä. JAOSTOT. V liittoneuvoston valitsemina on eri jaostojen kokoonpano ollut seuraava, ensinmainittu puheenjohtajana, toinen varapuheenjohtajana: Palloilujaosto: E. Simula, M. A. Kohtanen, V. Halme, K. Altti ja I. Vihavainen, varajäseninä E. Lilja ja E. Vuorimaa, sekä liiltotoimikunnan edustajana T. Tanner. Painijaosto: S. Koskinen, A. Tuhkunen, P. Tiihonen, P. Pahlsten ja 1(. Vuori, varajäseninä A. Alanne ja J. Haanpää sekä liittotoimikunnan edustajana V. Lähteinen. Yleisurheilujaosto: N. Kristoffersson, V. Koivula, V. Vainio, 1(. Niininen ja J. Edelman, varajäseninä A. Ahl ja K. Ursin sekä liittotoimikunnan edustajana N. Kristoffersson. Talviurheilujaosto: H. Helenius, A. Manninen, E. Katajisto, O. Sulkunen ja Y. Pirhonen, varajäseninä Th. Arenius ja V. Harjunen sekä liittotoimikunnan edustajana U. Harjanne. Pyöräily jaosto: S. Kanerva, S. Vuorilaakso, A. Päivärinta, M. Lehtinen ja E. Piirala, vara jäseninä 1(. Vaittinen sekä liitlotoimikunnan edustajana V. J. Kostiainen. Voimistelu jaosto: V. Lanerma, T. Salonen, K. Mulli, A. vouti- I lainen ja Hj. Ojala, varajäseninä Y. Ahtio ja V. Kasurinen sekä liittotoimikunnan edustajana V. Laherma. Purjehdusjaosto: R. Peterssohn, E. Olans, P. forsman, L. forsten ja R. Glans, vara jäseninä H. Uksila ja A. Paasonen sekä liittotoimikunnan edustajana K. Niininen. Nyrkkeily jaosto: V. Paajanen, E. A. Pulli, H. Laxström, S. Andersin ja S. Seppänen, varajäseninä O. Backa ja M. Hokkanen sekä liittotoimikunnan edustajana Urho Rinne. Uintijaosto: V. Varelius, V. Lähteinen, H. Nieminen, V. Reilander ja A. Koskinen, varajäseninä A. Pakarinen ja Lyydia Vainio oden viimeksimainittu myös liittotoimikunnan edustajana. Nuortenjaosto: J. Etholen, Saima Heino, Aino Kirvesniemi, A. Merilä ja Ida Kallio, varajäseninä O. Michelsson ja K. Luoma sekä liittotoimikunnan edustajana V. Laherma. Opintojaosto: O. Paananen, Helmi Paasonen, A. Heiskanen, J. Klami ja Tyyne Leivo, varajäseninä V. Koivula ja Y. Enne sekä liiftotoimikunnan edustajana A. Valkama. Nuorten jaostosta on joutunut eroamaan Aino Kirvesniemi ylempänä mainituista syistä, opintojaostosta Y. Enne samasta syystä, nyrkikeilyjaostosta S. Andersin ja palloilujaostosta V. Halme myöhemmin mainittavan spartakiaadijutun johdosta. Eri jaostot ovat kokoontuneet seuraavasti : Palloilujaosto 27, nyrkkeily jaosto 27, painijaosto 19, yleisurheilujaosto 18, talviurheilujaosto 13, voimistelujaosto 12, uintijaosto 10, purjehdusjaosto 7, nuortenjaosto 5, opintojaosto' 4 ja pyöräily jaosto 3 kertaa. J-IENKILOKUNTA. Liiton sihteerinä on toiminut huhtikuun 18 palvaan saakka v liittoneuvoston valitsema Y. Enne ja v Iii ttoneuvoston valitsemana huhtikuun 20 päivästä V. J. Kostiainen. Naissihteerinä ja Työläinaisten Urheilulehden toimitiajana on toiminut Helmi Paasonen, jaostosihteerinä toukokuun 15 päivään V. Anttila ja kesäkuun 12 päivästä O. Helenius. Taloudenhoitajana on toiminut J. Klami, kirjanpitäjänä Siiri Vuorinen, toimistoapulaisina Anni](lki Piitulainen, Dagny Blomqvist ja ylimääräisenä marraskuun 15 p:stä Olga Nurminen, asiapoikana toukokuun 30 p:ään Jorma 7

5 8 Valli, siitä lähtien elokuun 30 p:ään Esko Nykänen ja senjälkeen Eemil Lehtonen. Liiton pää-äänenkannattajan TUL-Iehden toimittajana on työskennellyt V. Koivula ja Nousevan Voiman toimittajana V. Laherma. KILP AILUTOIMINT A. Kilpailutoiminta, joka kohosi v erittäin vilkkaaksi, on vuoden 1928 aikana edelleenkin lisääntynyt kuten allaoleva taulukko osoittaa:, Kilpailun laatu ~.~ "" " Painikilpailuja Yleisurheilukilpailuja Palloilukilpailuja Nyrkkeilykilpailuja Hiihtokilpailuja Uintikilpailuja Mäeulaskukilpailuja Voimistelukilpailuja Luistelukilpailuja Pyöräilykilpailuja Purjehduskilpailuja Yhteensä Piiri kunnallisten kilpailujen lukumäärä selviää taulukosta: allaolevasta Kyminlaakson piirikun!a Satakunnan piirikunta Tampereen piirikunta Keski-Suomen piirikunta Turun piiri kunta Lahden piiri kunta Viipurin piirikunta Porvoon piirikunta Oulun piirikun!a Uudenmaan piirikunta Etelä-Saimaan piirikunta Etelä-Savon piirikunta Vaasan piirikunta Hämeen piirikunta... 9 Perä-Pohjolan piirikunta P.-Savon ja Kainuun piirikunta... 5 P.- ja Itä-Karjalan piirikunta... 5 Helsingin piiri kunta..., Ylrleensä 265 Tiedot piirikunnallisis!a kilpailuista on' saatu tilastokaavakkeista, mutta koska useat seurat eivä! ole ilmoittaneet toimeenpanemiensa kilpailujen lukumäärää, on piirikunnallisia kilpailuja todellisuudessa toimeenpantu huomattavasti enemmän kuin edelläoleva tilasto osoittaa. LIITTOMME KILPAILIJOITTEN ULKOMAANMATKOJA. Tammikuun lopulla kävi liittomme jääpalloilujoukkue kilpailumatkalla Leningradissa. Samaan aikaan kilpaili myöskin Leningradissa joukko luistelijoitamme ja Moskovassa hiihtäjiämme. Maaliskuussa kävi 3 nyrkkeilijäämme kilpailumatkaila Sveitissä, saman suuruinen joukko kävi toukokuussa Moskovassa, toukokuussa kävi niinikään 1 nyrkkeilijämme Riiassa ja lokakuussa 1 nyrkkeilijämme Sveitsissä, syksyllä kävi 6-miehinen nyrkkeilijäjoukkueemme kilpailumatkalla Saksassa, Sveitsissä ja Latviassa sekä 2-miehinen joukkue Latviassa, sekä 2-miehinen Joukkue Oslossa. Oslossa pidettyihin talvispar!akiadeihin lähetti Helsingin JYlY 5-miehisen joukkueen vastoin liiton kieltoa. Tämän johdosta antoi liittotoimikunta Helsingin jyrylle ja joukkueen jäsenille ankaran varoituksen. Kesäkuussa kävi suurehko turkulainen uimarijoukkue kilpailumatkalla Leningradissa. Heinäkuussa kävi 2 uimariamme kilpailumatkalla Saksassa. l)

6 10 11 Kesäkuussa kävi myöskin Tallinnassa kilpailumatkalla noin 20-miehinen palloilu-' ja yleis urheilujoukkue. Elo-syyskuussa kävi liittomme yleisurheijijoita kilpailumatkalla Latviassa, jossa suoritettiin voitokas liitto-ottelu, jatkaen sieltä matkaa Saksaan, jossa kilpailtiin useammilla paikkakunnilla. ULKOLAISIA KILPAILIJOITA SUOMESSA. Tammikuussa vieraili Helsingissä 7-miehinen venäläinen luistelijajoukkue ja helmikuussa 6-miehinen venäläinen ja 2-miehinen norjalainen joukkue. Maaliskuussa vieraili Helsingissä venäläinen jääpalloilujoukkue. Samoin kilpaili Helsingissä ja Turussa 3 venäläistä painijaa; Helsingissä vieraili yksi saksalainen painija, lokakuussa kilpaili 2 latvialaista painijaa ja marraskuussa 1 norjalainen ja 4 venäläistä painijaa. Maaliskuussa kilpaili Helsingissä 2 saksalaista nyrkkeilijää. Samaan aikaan kilpaili Helsingissä venäläinen jääpallojoukkue ja 3 venäläistä painijaa Helsingissä ja Turussa sekä vähän myöhemmin yksi saksalainen ja yksi venäläinen painija. KeväälIä, yleisurheilukauden alussa vieraili useilla paikkakun- ' nilla 2 etevää saksalaista yleisurheilijaa. Heinäkuussa suoritettiin Helsingissä liitto-ottelu jalkapalloilussa saksalaisten kanssa; samalla matkalla kilpailivat sa.ksalaiset palloilijat myös Kotkassa. Lokakuussa suoritettiin samanlainen liitto-otlelu venäläisten kanssa Helsingissä. Syyskuussa vieraili Helsingissä 5_henkinen venäläinen urheilijajoukkue. VALISTUS- JA NEUVONTATYö. Valistus- ja neuvnotatyöhön on vuoden kuluessa kiinnitetty entistä suurempaa huomiota. Edellisenä syksynä liiton palvelukseen otettu järjestäjä V. J. Kostiainen on tammi-huhtikuun aikana kiertänyt Turun, Kyminlaakson ja Satakunnan piirikunnissa. Maaliskuun kuluessa toimeenpantiin erikoinen valistusviikko, minkä aikana seurat järjestivät valistustilaisuuksia ja illanviettoja. Viikkoa varten lähetettiin liiton puolesta seuroille puhe ja runo. Kevättalvella toimi liiton palveluksessa myös voimisteluneuvoja Y. Ahtio. Kesällä työskenteli liiton palveluksessa palloiluneuvoja käyder. useilla paikkakunnilla, ja samoin heinäkuussa kak.si uinninneuvojaa, huhtkuussa nyrkkelyneuvoja Keski-Suomen piirikunnassa, ja kesä-heinäkuussa yleisurheiluneuvoja. Liiton toimihenkilöt ja liittotoimkunnan. jäsenet ovat kuten ennenkin tehneet lukuisia puhujamatkoja seurojen järjestämiin juhlatilaisuuksiin. Mihin puhujia ei ole voitu lähettää, on liiton toimistosta lähetetty postitse tarkoitukseen soveltuva kirjoitettu puhe. KURSSITYÖ. Myöskin kurssit yö on kertomusvuoden aikana ollut entistään vilkkaampaa. Kesä-heinäkuussa toimeenpantiin Turussa naisten 4-viikkoiset voimis telunjohta,jakurs sit. Osanottajia oli näillä kursseilla enemmän kuin koskaan aikaisemmin nim. 60 eri osista maata. Liittoneuvoston tekemän päätöksen mukaan järjestettiin miesten voimis.telunjohtajakurssit piirikunnallisina. Täten voitiin piirikuntien avulla toimeenpanna viidet eri kurssit, nimittäin Kemissä, Seinäjoella, Savonlinnassa, Kymissä ja Viipurissa. N uortenohjaaj akurssit toimeenpantiin Oulussa tammikuussa. Nyr.kkeilytuomari- ja toimitsrjakurssi.t järjestettiin Helsingissä kesäkuussa. Kertomusvuoden aikana on kurssit yö ulotettu aivan uudellekin alalle. Liittoneuvoston valitsema opintojaosto, jonka erikoistehtävänä on henkisen kasvatus.työn järjestelystä huolehtiminen Jiitossamme suunnitteli järjestettäväksi erikoisia opintojohtajakursseja, ja onnistuikin Opintojaoston yhdessä Työväen Sivistysliiton kanssa toimeenpanna ensimmäiset viikon kestäneet liittomme opintojohtajakurssit Helsingissä marras-joulukuun vaihteessa. Osanottajia oli näillä kursseilla 25 eri osista maata.,

7 12 Edellisenä vuonna alettua toimitsijakurssityötä jatkettiin myöskin kertomusvuoden. kuluessa, mutta sillä eroituksella, että kurssiaika lyhennettiin yhdeksi viikoksi ja kurssien ohjelmaa vastaavasti keskitettiin tarkoituksella muodostaa näistä kursseista erikoiskursseja eri toimihenkilöryhmille. Näiden periaatteiden mukaan toimeenpantiin Helsingissä joulukuun alkupuolella viikon kestäneet toimitsijakurssit puheenjohtajille ja sihteereille. Näillä kursseilla oli 39 osanottajaa eri osista maata. Tavanmukaisia urheilupäivää vietettiin kesäkuun 17 p:nä. Urheilupäivän vietossa on kokemuksen perusteella vähitellen tapahtumassa sellainen muutos, että useissa piirikunnissa on päivä ollut järjestetty erittäin onnistuneesti piirijuhlan muotoon yhteisvoimisteluesityksineen ja joukkuekilpailuineen. VUOSIKIRJ A 1. Aikaisemmin ilmestyneen työväen urheilukalenterin tilalle julkaistiin vuoden alussa liiton ensimäinen vuosikirja. Kirjan sisältöön on lyönyt leimansa edellisenä vuonna toimeenpantu suuremmoinen liittojuhla, jota on vuosikirjassa selostettu sekä sanoin että kuvin. Paitsi tätä on kirjassa selostavia kirjoituksia kansainvälisestä toiminnasta, liittokokouksen päätöksistä, kasvatustyöstä, liiton julkaisutoiminnasta, kilpailuista y. m. TOIMITSI J AOP AS. Syystoimintakauden alkaessa saatiin valmiiksi pitemmän ajan valmistei11a ollut liiton toimitsijaopas. Kirjassa on yksityiskohtaisia ohjeita niin seura- kuin kilpailutoimitsjoijlekin, joten se poistaa tällä alalla. kauan vallinneen puutteen. KANSAINV ÄLINEN EDUSTUS. Vuoden kuluessa on kansainvälisessä edustuksessamme tapahtunut sellainen muutos, että liiton palveluksesta eronneen V. Anttilan tilalle on kansainväliseen talviurheiluvaliokuntaan valittu liiton jaostosihteeri O. Helenius ja Väinö Mikkolan tilalle \ I 1 1 kansainväliseen toimistoon hänen varamiehensä V. J. Kostiainen. Toimiston kokouksia on vuoden kuluessa pidetty kaksi: ensimmäinen Leipzigissä tammikuun alussa ja toinen Brysselissä heinäkuun lopulla. Leipzigin kokouksessa edusti liittoamme Väinö Mikkola ja Brysselin kokouksessa V. J. Kostiainen. Molempien kokouksien ohjelmassa olivat tärkeimpinä kysymyksinä seuraavien työläisolympialaisten valmistelut yöt. Tammikuun alussa pidettiin Leipzigissä myös kansainvälisen tekni11isen päävaliokunnan ja yleisurheiluvaliokunnan kokoukset pääasiassa tulevien olympialaisten ohjelman suunnittelua varten. Tässä kokquksessa. edusti liittoamme toimittaja V. Koivula kansainvälisen yleisurheiluvaliokunnan puheenjohtajan ominaisuudessa. Helsiugin kongressin päättämät kansainväliset voimistelukurssit toimeenpantiin kansainvälisen liiton toimesta Leipzigissä heinäkuussa. Näi11ä kursseilla oli liitostamme osanottajana voimistelujaostomme puheenjohtaja V. Laherma. SP ART AKAADI JUTTU Punaisen Urheiluinternatsionaalin Sosialistista Urheiluinternatsionaalia ja siihen kuuluvia jäsenliittoja vastaan harjoittaman häväistys ja hajoitustyön johdosta kielsi Helsingissä 1927 pidetty kansainvälinen,kongressi urheilullisen osanoton Moskovassa 1928 järjes1ettäviin spartakiadeihin, jotka olivat tähdätyt Sosialistisen Urheiluinternatsionaalin toimesta järjestettävien työläisolympialaisten merkityksen heikentämiseksi. Tähän internationaalin pämökseen johdosta päätti 1928 liitton!!.uvoston kokous kieltää liittomme jäseniltä osanoton Moskovan spartakiadeihin ja velvoitti liittotoimikunnan rankaisemaan kiellon rikkojia. Edellämainitun liittoneuvoston päätöksen perus~eella antoi liittotoimikunta 9 p:nä heinäkuuta 1928 liiton jäseni11e j ulistuksen, jonka loppuponnessa liittotoimikunta ilmoitti, että jokainen liittomme jäsen, joka urheilullisesti ottaa osaa spartakiadeihin tai yllyttää toisia niihin osaa ottamaan, katsmaan liitosta eronneeksi. Tästä kiellosta huolimatta matkusti eräiden seurojen jäseniä Moskovan Spartakiadeihin, minkä johdosta liittotoimi-! 13

8 15 kunta 6/8 ja 3/9-28 määräsi liitosta eroitettavaksi 48 osanottokiellon rikkonutta jäsentä. SUHTEET VENÄJÄÄN Urheilullisista suhteista Venäjän kanssa on v tehty n.s. P,ariisin sopimus, jossa määritellään, millä ehdoilla urheilukilpailuja venäläisten kanssa on toimeenpantava. Moskovan urheiluinternatsionaalin edustajat ovat olleet mukana sopimusta laatimllssa ja allekirjoittaneet sen. Siitä huolimatta rikkoivat venäläiset mainittua sopimusta pelaamalla hämäräperäisen jalkapallo-ottelun Helsingissä Tukholmasta palattuaan 10/8. Tämän johdosta tehtiin Moskovaan huomautus. Venäläiset myönsivätkin rikkomuksen tapahtuneeksi ja ilmoittivat tapahtuman johdosta antaneensa huomautuksen joukkueen johtajalle. Helsingissä lokakuussa pelatun Liitto-ottelun jälkeen jatkoivat venäläiset edelleenkin rikkomuksiaan pelaten liiton selvästä kannanilmaisusta huolimatta I]jjtosta erotettujen spartakiadimiesten kanssa Helsingissä 21 /10. Tämän rikkomuksen johdosta päätti liittotoimikunta pidttäytyä kilpailullisista suhteista venäläisten kanssa siksi kunnes he jällen osoi~tavat haluavansa noudattaa solmiamiaan sopimuksia. Liittomme toimesta lähetettiin venäläisille joulukuun 12 p:nä Pariisiin sopimukseen perustuva liittomme puolesta valmiiksi allekirjoitettu seuraavansisähöinen sopimus: 1. Kilpailuista, olkootpa ne mitä laatua tahansa, on sovittava liittojen kesken. Myöskin seura-, kaupunki-, y.m. ottelut on liittojen välitettävä. Liitoilla ymmärretään tässä sopimuksessa fyysillisen Kulttuurin Korkeinta Neuvostoa (BCfK) Moskovassa ja Työväen Urheiluliittoa (TUL) Helsingissä. 2. Jouktkueet ovat yksinomaan järjestävän liiton vieraita. Niiden on pidä1täydyttävä virallisesti kaikista urheilullisista ja poliittisista mielenilmaisuista kuin myös virallisista suhteista poliittisten puolueitten kanssa, mikäli niistä ei ole sovittu molempien liittoj en kesken. 3. Kilpaileminen allekirjoittaneiden järjestöjen ulkopuolella olevien kanssa, olkootpa ne mitä laatua tahansa, eivät ole sallittuja kummassakaan maassa. 4. Tämä sopimus on voimassa kalenterivuoden kerrallaan, ellei sitä jommalta kummalta puolen irti sanota ennen lokakuun 1 päivää. Ylläolevasta sopimuksesta ovat venäläiset ilmoittaneet hyväksyvänsä pienin muutoksin kaikki muut kohdat paitsi ei kolmatta, sillä se lopettaisi heidän mahdollisuutensa liittoamme vahingoi1tavaan hajoitustyöhön. Vuoden loppuun mennessä eivät venäläiset olleet palauttaneet sopimusta. LIITON KIRJEENVAIHTO. Liiton toimistoon on kertomusvuoden aikana saapunut 11,373 postilähetystä ja lähetetty 14,302 postilähetystä. Seurojen rekisteri-ilmoitus asioita on liiton toimiston kautta vuoden kuluessa hoidettu 72. VOlMISTELU- JA URHEILUMERKIT. Naisten voimistelumerkkiä on jaettu vuoden aikana 128 merkkivaatimukset ensimmäisen kerran suorittaneille ja 19 kultamerkkiä viitenä eri vuotena suorittaneille. Naisten urheilumerkkiä on jaettu 130 ensimmäisen kerran suorittaneijie ja 13 kultamerkkiä viitenä eri vuotena suorittaneiile. Tyttöjen urheilumerkkiä on vuoden kuluessa jaettu 58.. Miesten 1 luokan urheilumerkkiä on jaettu 6, II luokan 22 Ja 1 II luokan 12 kpl. Poikain 1 luokan merkkiä 20, II luokan 45 ja III luokan 35 kpl. Miesten voimistelumerkkivaatimuksia ei vuoden kul uessa ole suoritettu yhtään. LUOTTOKULJETUSLIPUT Liittomme on saanut kertomusvuonnakin käytettäväkseen opetusministeriön luottokuljetuslippuja 4,000 markan arvosta.

9 16 V AL no AVUSTUS. Kuten edellisenäkin vuonna on liittomme saanut nauttia vuonna 1928 neljännesmiljoonan markan suuruista valtionavustusia kurssi- ja neuvontatyöiään varten. Selostus valtionavun käytöstä on alempana. LIITTOMME TALOUS JA KUSTA! :\'USTOIMINTA. Liittomme vuoden 1928 taloudelle varsinaisen le:man antajana on pidettävä vuoden alussa aloitettua kustannustoimintaa. Vaikka kustannustoiminta jouduttiinkin alkamaan perin vaikeissa olosuhteissa, - olihan päätöskin siitä syntynyt monivaiheisen erimielisyyden jälkeen - niin siitä huolimatta jaksoi ensimmäinen vuosi antaa melko tyydyttävän tuloksen. Liittomme pää-äänenkannattaja TUL-Iehti ei tosin vielä ensimmäisen3. ilmestymisvuotenaan jaksanut saavuttaa parhainta mahdollista menestystä. Olisihan liittomme laajoissa jäsenjoll. koissa varaa hyvinkin laajalle ulottuvalle lehtemme levikilk Olosuhteet huomioon ottaen, voimme kuitenkin tässäkin suhtces a ol;a varsin tyytyväisiä. Päälehteämme luetaan jo laajalti jokaisella maan kulmalla ja osoittaa levikki edelleenkin huomattavaa edistymistä. TUL-Iehden taloudellinen tulos päättyi viime vuonna vähäiseen tappioon, vaikuttaen tähän huomattavalta osaltaan ensimmäistä vuotta rasittavat n. s. perustamiskustannukset. Työläisnaisten Urheilulehti ja Nouseva Voima, jotka vuoden alusta joutuivat myöskin liiton huostaan, ovat säilyttäneet asemansa niin levikkinsä kuin taloudellisiin tuloksiinsakin nähden. Liittomme sisäinen rikkinäisyys ei siis ole ainakaan huomattavammin häirinnyt lehtiemme toimintaa. Tässä yhteydessä on syytä huomauttaa, että seuråmme kiinnittävät vielä aivan liian vähän huomiota nuorten lehden Nousevan Voiman levitykseen. Tähän lienee kyllä syy etsittävissä siitä, että nuorten toiminta yleensäkin on liitossamme vielä heikolla asteella. Enemmän huomiota toimintamme tähän puoleen! Se on liikkeemme tulevaisuuden kannalta välttämätöntä. Vasta sitten voimme olla tyytyväisiä kun Nousevaa Voimaa luetaan ja levitetään jokaisessa liittomme seurassa. Vain sitä tietä lehden talouskin voidaan saada kannattavaksi. Mitä muuhun kustannustoimintaamme tulee, niin on se kauttaaltaan antanut hyviä taloudellisia tuloksia. Tilinpäätös osoittaa kustannustuotteiden tililtä ylijäämää 87,232: 05. Tälle tilille kuuluvat kaikki säännöt, jäsenkirjat, kilpailupäytäkirjat, mestaruusmitalit y. m., sekä liiton kustantamat TUL:n Vuosikirja ja TUL:n Toimitsijaopas. Lii110merkki esiintyy kuitenkin vähäisine voittoineen omalla tilillään. Viime vuoden huomattavimmaksi taloudelliseksi yritykseksi muodostuivat liittoarpajaiset. Täytynee pitää kerrassaan loistavana tuloksena 300,000 kpl. kahden markan hintaisen arvan myymistä vajaassa kahdeksassa kuukaudessa. Seurat ja yksityiset toverit kaikkialla maassa antautuivat arpajaispuuhaanime harvinaisella auliudella ja juuri tähän seikkaan nojasi arpajaistemme loistava menestys. Arpajaisten tuottaman ylijäämän Smk. 244,687: 15 on liittotoimikunta päättänyt sijoittaa ja käyttää seuraavalla tavalla: liittotalon pohjarahastoon 60 %, tehden 146,812: -, naisten voimistelukatirahastoon 15 %, tehden 36,703:-, piirikuntien valistustyöhön 10 %, tehden 24,468: - ja liiton tarpeisiin 15 %, tehden 36,704: 15. Arpajaistemme ansiosta olemme siis vihdoinkin voineet laskea pohjan kauan kaipaamallemme liittotalorahastolle. Valtioavustuksen käyttöä koskevan liittoneuvoston vahvistaman suunnitelman on liittotoimikunta pannut kokonaisuudessaan täytäntöön. Tämän lisäksi. ~n toi~ee~p~ntu m.u~tamia piene~piä kursseja ja neuvontatilaisuuksia, JOista kaikista tarkemmm kohdassa "kurssitoiminta". Kilpailutilimme rasittaa edelleenkin liiaksi talouttamme. Ottamalla huomioon mainitun tilin tuottamat voitot ja tappiot jää lopulliseksi kokonaistappioksi tilinpäätökseen Smk. 31,596 mll 97 pel!niä. Tämän tilin huomattavimman menoerän k~sitt.ää kesällä toimeenpantu saksalaisen jalkapallojoukkueen Vierailu massamme, joka antoi tappiota Smk. 33,354: 55. KilpailutiIiin on kirjattu myöskin yleisurheilijain Latvian ja Saksan matkaa varten viime kesänä valtiolta saatu apuraha Smk. 15,000:-. 17

10 18 Vähitellen olisi päästävä siihen, että seurat entistä enemmän u kaltautuvat solmiamaan kilpailuyhteyksiä myö kin ulkomaisten veljesjärjestöjen kanssa. Tämä ei suinkaan ole suuremmille ja vauraammille seuroillemme mahdotonta. Saattaisipa se olla taloudellisestikin kannattavaa, sillä ulkomainen edustushan voitaisiin täten supistaa mahdollisuuksien mukaiseksi. Liiton järjestettäviksi voisi jäädä vain liitto-ottelut ja niistä johtuvat vastaverailut. Kaikki edellä mainitsemamme seikat huomioon ottaen, voimme taloutemme kokonaistulosta pitää erittäin kohtuullisena. Tilinpäätös osoittaa säästöä Smk. 57,833: 21. Tähän tulokseen ei kuitenkaan ole laskettu arpajaisten tuottamaa voittoa, joka esiintyy kokonaisuudessaan velkojen puolella varattuna omaisuuseränä. Naisten voimistelukotirahasto on myöskin huomattavasti kasvanut. Vuoden alussa se oli Smk. 10,704: 38, mutta vuoden kuluessa tehdyistä lahjoituksista ja ennenkaikkea Smk 50,000: valtioavusta johtuen esiintyy se tilinpäätöksessä jo Smk. 73,635:20 suuruisena. Uutena rahastona esiintyy tilinpäätöksessä edesmenneen liittomme puheenjohtajan muistoksi perustettu V. Mikkolan rahasto. Rahastojen varat ovat kokonaisuudessaan talletetut Helsingin Työväen Säästöpankkiin. Ottamalla huomioon tilinpäätöksen jälkeen arpajaisten voittovaroista rahastoihin siirretyt erät, tulevat rahastomme olemaan seuraavanlaiset: Liittotalorahasto Smk. 146,812: -, naisten voimistelukotirahasto Smk : 20 ja V. Mikkolan rahasto Smk. 7,273: 30. Kuluvanakin vuotena on naisten voimitselukotirahastolle myönnetty SO,OOO: - markan suuruinen valtioapu, joten mainittu rahasto on jo huomattava. Liittomme taloudellinen tila selvinnee muilta osiltaan tarkemmin varsinaisesta tilinpäätöksestä, joten viittaamme siihen. TYöVÄE URHEILULIITO TILIASEMA 31 / Rahatili Rahaa kassassa V a r a t: Pankki tili J uoksevalla tilillä 11: ,606 : 83 Arpajaistentilillä ,754: 70 Työläisnaist. Voim. Kotirah. säästötilillä ,635: 20 V. Mikkolan rahaston säästötilillä 7,273: ,270: ,622: 13 KlIstannllst/lotteiden tili Kustannus- ja tavaravarasto ,412: 50 Saatavia säännöistä y. m ,526: - 53,938: 50 Arpajaisten tili Tilitlämättömiä arpoja TV L-lehden tili Saatavia ilmoituksista.... Velallisten tili Lehtien tilausmaksuja ,644: 75 irtonumerois ta... 22,027: 35 " Liitloverotili Perimättömiä liittoveroja Liittomerkkitili Liittomerkkivarasto ja saatavat 5,910: - 6,827: 85 34,672: 10 2,000: - 10,495: - Osakkeiden tili Luettelon mukaan v:n 1927 tilinpäätöksessä ,800: - Poistoa.... 5,600: - 30,200:- Kalllslotili Kalustoa eri luettelon mukaan... 60,988: 34 Aikaisempi poisto... 4,177: 34 Poistoa... 6,098: 83 10,276: : 17 Kirjasto : -

11 23 VALTIOAVUN KÄYTTö V Miesjärjestäjäin palkkaukseen Voimisteluneuvontaan Uinninneuvontaan Yleisurheiluneuvontaan Palloiluneuvontaan Mäenlaskuneuvontaan.... Nuortenohjaajain kurssit Naisten voimistelujohtajakurssit.... N yrkkeilytuomarikurssit Viidet miesten voimistelunjohtajakurss. Opintojohtajakurssit Toimitsijakurssit ,339: - 9,713: 50 8,138: - 7,096: 50 9,804: 10 5,000: - 4,270: - 22,484: - 9,228: 50 15,768: 50 13,037: 50 17,953: 05 54,091: 10 82,741: 55 Vuosikirjan kustantamiseen ,000: - Toimitsijaoppaan kustantamiseen... 10,000: - Poikain lehden Nousevan Voiman kust. 18,617: - 34,617: - Suulliseen ja Kirjalliseen valistustyöhöll ,550: 35 Piirikunnille kurssi- ja valistustyöhön ,000: - Sihteerin palkkaukseen ,000: - Smk. 250,000: - 4. Tilivelat todettiin asiaomaisilta hankituilla tiliotteilla. 5. "Nousevan Voiman" tuottama tappio Smk. 20,731: 70 on otettu tilinpäätökseen varoina, joten liiton todellinen voitto vuodelta 1928 on sen verran pienempi. 6. Liiton palveluksessa olevien toimihenkilöiden nostamista kirjoituspalkkioista TUL-lehteen, Vuosikirjaan y. m. julkaisuihin olisi vastaisuudessa saatava liittoneuvoston päätös siitä, missä määrin ja minkäluontoisista kirjoituksista he saavat nostaa erikoispalkkioita. 7. Saamamme käsityksen mukaan on liiton rahavaroja hoidettu huolella ja asianharrastuksella, joskin hyväksytyistä menoarvioista on olosuhteiden pakosta jossakin määrin poikettu. Tarkastuksen perusteella ehdotamme, että tilinpäätös vahvistettaisiin ja asianomaisille tilivelvollisille myönnettäisiin vastuuvapaus vuodelta Helsingissä maaliskuun 1 p:nä Leo Junttila V. J. Nuutinen. K. K:n määräämät tilintarkastajat. Yrjö Lehtinen. TlLlNT ARKASTUSLAUSUNTO Valittuina tarkastamaan Työväen Urheiluliiton tilejä ja toimintaa tilikaudelta tammikuun 1 p:stä 1928 joulukuun 31 p:ään 1928, olemme tämän tehtävän suorittaneet ja saamme tarkastuksemme tuloksena esittää seuraavaa: 1. Käteiset raha varat vastasivat tarkastuspäiväll rahatilin eroitusta. 2. Liiton tulo- ja menoerät olivat asialliset ja todisteiden mukaan oikein kirjatut. 3. Kustannustuotteiden varasto, kalusto, arvopaperit ja muut varaerät vastaavat mielestämme niille tilinpäätökseen merkittyjä arvoja.

TYOVAEN URHEILULIITTO. R,y, TO IMINTAKERTOMUS. Helsinki 1')30. Työviien kirjapaino

TYOVAEN URHEILULIITTO. R,y, TO IMINTAKERTOMUS. Helsinki 1')30. Työviien kirjapaino D TYOVAEN URHEILULIITTO R,y, TO IMINTAKERTOMUS Helsinki 1')30 Työviien kirjapaino KERTOMUS T YÖVÄEN URHEILULIITON TOIMIN ASTA V. 1929. 1. Johdanto. Tapahtumien lukuisuudessa ja tärkeydessä voittaa v. 1929

Lisätiedot

TyöväEN URHEILULIITTO. TOIMINTl\KERTOMUS. YY. 1921, 1922, 1923 ja 1924. HELSiNKI 1924 TYÖVJ\EN KIRJRPRINO

TyöväEN URHEILULIITTO. TOIMINTl\KERTOMUS. YY. 1921, 1922, 1923 ja 1924. HELSiNKI 1924 TYÖVJ\EN KIRJRPRINO D TyöväEN URHEILULIITTO TOIMINTl\KERTOMUS YY. 1921, 1922, 1923 ja 1924 HELSiNKI 1924 TYÖVJ\EN KIRJRPRINO Työväen tomus v. Urheiluliiton toimintaker... 1921, 1922, 1923 ja 1924. Kuopiossa pidetty liittokokous

Lisätiedot

Urheiluliiflo r. A r.u:! s toi.,.. y. "C!Ppale. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1952

Urheiluliiflo r. A r.u:! s toi.,.. y. C!Ppale. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1952 t.. YOVä~~ Urheiluliiflo r A r.u:! s toi.,.. y. "C!Ppale TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1951 HELSINGISSÄ 1952 T Y 0 V Ä E N U R HEI L U L I I T TOR. Y. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n

Lisätiedot

Rovaniemen Myrsky Oulun ja Feräpohjolan piirikunnasta lr jäs., ja Helsingin Kotkat Helsingin piirikunnasta 24 jäsentä, hyväksyttiin

Rovaniemen Myrsky Oulun ja Feräpohjolan piirikunnasta lr jäs., ja Helsingin Kotkat Helsingin piirikunnasta 24 jäsentä, hyväksyttiin Työväem Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 2 p:nä marraskuuta 1931 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat T.H.Vilppula, V. Lähteinen, J.Ethol~n, Taimi Taisto, Elina Jääskeläinen,

Lisätiedot

--------------------- --------------------------- Oy. Kuvat yön laskut. Työläisnaisten Urheilulehden tili vo1928. Tulot:

--------------------- --------------------------- Oy. Kuvat yön laskut. Työläisnaisten Urheilulehden tili vo1928. Tulot: Työläisnaisten Urheilulehden tili vo1928. Tulot: Tilausmaksuja Irtonumeromaksuja Ilmoituksista 28.224:75 68.112:75 10.771:70 Smk. 78.884:45 --------------------------- Menot: Painatuskulut Oy. Kuvat yön

Lisätiedot

23,891 40,675 5,008 4,230 4,748 290: mk 105,293:30. mk 105,293:30

23,891 40,675 5,008 4,230 4,748 290: mk 105,293:30. mk 105,293:30 Menot: Puolueveroja 21,356: 50 Palkat 40,050: Matkakulut 3,772: 50 Vuokra, lämpö ja valo 4,230: Kulungit 10,957: 10 Vaalimenot.-.. 19,034:45 Muut menot 5,602:75 Poistot 290: Voitot mk 105,293:30 mk 105,293:30

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA SEKA VUODEN 19"5 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO. ESITYSLISTA

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA SEKA VUODEN 195 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO. ESITYSLISTA TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA SEKA VUODEN 19"5 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO. JA ESITYSLISTA HELSINGISSÄ I9U TYÖVÄEN URHEILULIITTO TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. i~ TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

Siirto 572,759:23 Agil- ja Matkakustannusta tili 8,687: 75 Puolueneuvoston tili 9,196:60 Poistojen tili 68,568:98 Pääomatili ' 52,112:78.

Siirto 572,759:23 Agil- ja Matkakustannusta tili 8,687: 75 Puolueneuvoston tili 9,196:60 Poistojen tili 68,568:98 Pääomatili ' 52,112:78. 63 Siirto 572,759:23 Agil- ja Matkakustannusta tili 8,687: 75 Puolueneuvoston tili 9,196:60 Poistojen tili 68,568:98 Pääomatili ' 52,112:78 Tulot: Smk. 711,325:34 Saksan hätääkärsivien avustustili 1,945:

Lisätiedot

Tili-asema 31. 12. 1943. Varat: Varoja yhteensä 86,762: 35 mk 86,762: 35. Velat: Puhdas omaisuus 86,762: 35 mk 86,762: 35

Tili-asema 31. 12. 1943. Varat: Varoja yhteensä 86,762: 35 mk 86,762: 35. Velat: Puhdas omaisuus 86,762: 35 mk 86,762: 35 Naisten toiminnasta on huolehtinut piiritoimikunnan naisjaosto. Jaoston toimesta on pidetty joka vuosi runsaasti naisten erikoiskursseja, joihin on saatu tehokasta ohjaavaa apua Sos.-dem.Työläisnaisliitosta.

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 19"7. sekä vuoden 1948 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN. asialuettelo.

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 197. sekä vuoden 1948 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN. asialuettelo. TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 1" sekä vuoden 1 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN asialuettelo ja esityslista HELSINGISSÄ 1 / TYOVÄEN URHEILULIITTO J TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y.. TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

ALUSTUSVIHKO. Sos.-dem. Työläisnaisliiton XIII edustajakokoukselle. Kokous pidetään 28 31 p:nä lokakuuta 1932 Helsingin Työväentalolla

ALUSTUSVIHKO. Sos.-dem. Työläisnaisliiton XIII edustajakokoukselle. Kokous pidetään 28 31 p:nä lokakuuta 1932 Helsingin Työväentalolla ALUSTUSVIHKO Sos.-dem. Työläisnaisliiton XIII edustajakokoukselle Kokous pidetään 28 31 p:nä lokakuuta 1932 Helsingin Työväentalolla KERTOMUS S. Sos.sdem. Työläisnaisliiton toiminnasta 1/6 1929 1/9 1932.

Lisätiedot

esitykset liittoneuvosto::'l kokoukselle j a hyväksyttiin ne muk ne seurauvan

esitykset liittoneuvosto::'l kokoukselle j a hyväksyttiin ne muk ne seurauvan öytttkirja teh ty 'D:n..,i i tto toimi leu.nnan ::0 ~ouk esta 10/.3-28.... uapuvil1a olivut-:. ikkola, ri1)~ ulo., "'han c., Rinne, "lainio, J..ähteinen,.J!'... ger, Harj o.n11e, Ro svi jo. Ua1kanw. 1

Lisätiedot

Kalajoen Työväen Urheilijat Oulun ja Peräpohjolan pii rikunnasta 10 jäs. hyväksyttiin uutena seurana liittoon.

Kalajoen Työväen Urheilijat Oulun ja Peräpohjolan pii rikunnasta 10 jäs. hyväksyttiin uutena seurana liittoon. Luettiin ja hyväksyttiin Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan Hels i ngissä lii ton toimi stossa 2 p ;nä syyskuuta 1935 pidetyn (37) kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat Vilppula (25), Laherma (26), Leskinen(32),

Lisätiedot

työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä

työ:;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... 'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta 1950 sekä vuoden 1951 sään tömääräisen LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO HELSINGISSÄ 1951

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITON

TYÖVÄEN URHEILULIITON TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIM I T S I J A OPAS Toinen uudistettu laitos. HELSINKI 1937. TYÖVÄEN URHEILULIITTO 2 LUKIJALLE. TUL:n toimitsijaoppaan ensimmäinen painos ilmestyi vuonna 1928. Kirjanen, joka oli

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0 .. SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 + HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0 Suomen Voimistelu -ja Urheiluliitto vuonna 1936. Olyrnpialaisvuosi 1936 oli

Lisätiedot

t i! 5AK = n PÖYTÄKIRJA

t i! 5AK = n PÖYTÄKIRJA I t i r I >! 5AK = n PÖYTÄKIRJA! f?' ^...^^0'0 f S o:... ;^' s t/5 SUOMEN AMMATTIYHDISTYSTEN KESKUSLIITON R.Y Helsingissä nuntikuun aa., a3. ja»4- päivinä ig34 pidetyn ensimäisen varsinaisen edustajakokouksen

Lisätiedot

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan...

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan... Kokous 14/50-4. jestiijicn suorittaa. _'iiritoi... i:jtoihin ko e ajoiksi otettaisiin tilapäi e työnt dd jl:. taikka piirisiht eerin tehtävän pall~ :iotoimena hoitaisi j oku piiri toimikunnan j äse!1istb;..

Lisätiedot

SOSIAALIDEMOKRAATTISEN TYÖLÄIS* NAISLIITON XIX EDUSTAJAKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA. KOKOUS PIDETTIIN HELSINGISSÄ MARRASKUUN 4. ja 5. p:nä 1950.

SOSIAALIDEMOKRAATTISEN TYÖLÄIS* NAISLIITON XIX EDUSTAJAKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA. KOKOUS PIDETTIIN HELSINGISSÄ MARRASKUUN 4. ja 5. p:nä 1950. SOSIAALIDEMOKRAATTISEN TYÖLÄIS* NAISLIITON XIX EDUSTAJAKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA KOKOUS PIDETTIIN HELSINGISSÄ MARRASKUUN 4. ja 5. p:nä 1950. Liitteenä: Liiton toimintakertomukset vv. 1947 1949 ja kokoukselle

Lisätiedot

, 99. ESITYS N:o 27. TUL-Iehden toimitustapa ja sisältö. H elsingi n Kotkien es itys.

, 99. ESITYS N:o 27. TUL-Iehden toimitustapa ja sisältö. H elsingi n Kotkien es itys. että vuoden 1941 liittokokouksessa hyväksyttyä, liiton periaateohjelmaa selvennetään Yhtenä käytännöllisenä, toimenpiteenä on, että kaikille TUL:n kursseille on sisällytettävä myös sosialismia ia iiiriestödemokratiaa

Lisätiedot

Elina Jäå.skeläinen~ markan kokonaisarvosta vuotta 1931 varten.

Elina Jäå.skeläinen~ markan kokonaisarvosta vuotta 1931 varten. Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 7 :p ;nä tammikuuta 1931. Läsnä olivat V.Lohteinen, U. Rinne~ V.Laherma~ J. Etholen~ Taimi Taisto: Elina Jäå.skeläinen~ U. Salokannel,

Lisätiedot

4. Toimihenkilöt: 2. Kaup.os.hoitajs 3. Kiint.os.hoitaja 4. Rak.mestari 5. Kassanhoitaj a 6. Kirjanpitäjä

4. Toimihenkilöt: 2. Kaup.os.hoitajs 3. Kiint.os.hoitaja 4. Rak.mestari 5. Kassanhoitaj a 6. Kirjanpitäjä 1949 1. Toim.johtaja 2. Kaup.os.hoitaja 3. Kassanhoitaja 4. Toimihenkilöt: 1950 1. Toim.johtaja 2. Kaup.os.hoitajs 3. Kiint.os.hoitaja 4. Rak.mestari 5. Kassanhoitaj a 6. Kirjanpitäjä 1951 1. Toimjohtaja

Lisätiedot

SVUL:n Liittohallinto v. 1929.

SVUL:n Liittohallinto v. 1929. 17 SVUL:n Liittohallinto v. 1929. Liittohallintoon ovat kuuluneet seuraavat henkilöt: Etelä-Pohjanmaan piiri: K. G. R. Ahlbäck, varajäsen M. E. Niemi,. Etelä-Saimaan piiri: E. A. Manninen, varajäsen J.

Lisätiedot

Suomen Painonnostoliitto v. 1939.

Suomen Painonnostoliitto v. 1939. 205 Liittojohtokunnan jäsenet osallistuivat liittojo~tokunnan ja sen työvaliokunnan kokouksiin seuraavash: Suomen Painonnostoliitto v. 1939. Liittojohtokunta. Suomen Painonnostoliiton liittojohtokuntaan

Lisätiedot

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä Liit~ m 1 lt~:n pk:an 12/49. "Koko kansan ki~at" 0 200.000:- 1 0 350.000:- UTT:n asettama massakilpailutoimikunta esittää, et ~ä liiton 30-vuotisjuhlan merkeissii järjestettäisiin 1 0 7-30.9.49 välisenä

Lisätiedot

ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten

ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten Honkanen huomautti, että uuden piirjn perustaminen vaatii taloudellista takea. Kyminlaakson piiri saä on mm. yleisön seuroille ja piirille antama tuki ollut hyväaa, Lahdessa se tyyst1h puuttuu. Pohjois-Kymissä

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINT AK.ERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1955

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINT AK.ERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1955 TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINT AK.ERTOMUS VUODELTA 1954 HELSINGISSÄ 1955 TYOVÄE... URHEILULIITTO R.Y. Liittoneuvoston sääntömääräisen kokouksen ASIALUETTELO l. Kokouksen avaus - Liittoneuvoston puheenjohtaja.

Lisätiedot

KERTOMUS SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTISEN PUOLUETOIMIKUNNAN TOIMINNASTA

KERTOMUS SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTISEN PUOLUETOIMIKUNNAN TOIMINNASTA KERTOMUS SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTISEN PUOLUETOIMIKUNNAN TOIMINNASTA 1 P:STÄ TAMMIKUUTA 1919-30 P:ÄÄN SYYSK. 1919 PAINETTU 1919 TYÖVÄEN KIRJAPAINOSSA TAMPEREELLA Kertomus Suomen sosialidemokraattisen Puoluetoimikunnan

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951 SUOMEN VOMSTELU JA URHELULTON TOMNTAKERTOMUS V. 1945 * HELSNK 1951 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto vuonna 1945. Helsinki 1951 Kauppalehti Oy:n Kirjapaino Kun aikaansaadun välirauhan jälkeen yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Helmi Paasonen. Luettiin 29/3 ja 2/4 pidettyjen liittotoimikunnan kokousten pöttäkirjat.edellinen

Helmi Paasonen. Luettiin 29/3 ja 2/4 pidettyjen liittotoimikunnan kokousten pöttäkirjat.edellinen ö'ytäkirj'a TUL:n liittotoimikunnan kokouksesta 12/4 1926.Saapuvilla olivat: V.Mikkola,T.H. Vilppula,V.J.Kostiainen,U.Rinne,U.Harjanne,V.Silius,U.Nurminen,1.Tanner ja Helmi Paasonen. 1., Luettiin 29/3

Lisätiedot