KERTOMUS. v TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA. Hei 5 i n k i Työ V ä e n k i r ja p a i 11 Q.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KERTOMUS. v. 1930 TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA. Hei 5 i n k i 1 93 1. Työ V ä e n k i r ja p a i 11 Q."

Transkriptio

1 KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA v Hei 5 i n k i Työ V ä e n k i r ja p a i 11 Q.

2 KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA V Johdanto. Leimaa-an tavana piirteenä liiton toiminnalle kertomusvuoden aikana on edellisenä vuonna aloitetun järjestökurin palauttaminen ja sisäisen järjestelytyön loppuun saattaminen, minkä jälkeen liitto on saanut kauan kaivatun työrauhan ja voi ryhtyä täysin voimin työskentelemään tarkoitusperiensä toteuttamiseksi.. Mutta Suomen kansan ei ole suotu rauhassa työskennellä sivistystasonsa kohottamiseksi. Vasemmistometelöitsijöistä jo miltei päästyä on valtaan pyrkivä oikeistotaantumukseuinen liike alkanut järkyttää yhteiskuntaa. Tämä on monella tavoin sekä suoranaisesti että välilji.sesti v;jjikeuttanujt myöskin liiton toimintaa. N~inpä joutui liiton toimisto Helsingin työväentalon sulkemi,sen johdosta työskentelemään väliaikaisessa huoneustossa yli ~uolen vuoden ajan. Sama seikka ja järjestysviranomaisten rettelöinti on monin pai"koin maaseudullakin tehnyt urheiluseurojemme toiminnan erittä1n vaikeaksi. Liiton järjestölliseen kasvuun on paitsi edellämainittuja ilmiöitä vaikuttanut ehkäisevästi myöskin maassa vallitseva ankara pulakausi ja siitä johtuva suuri työttömyys, mikä ilmenee jäsenmäärän ja kilpailujen lukumäärän vähennyksenä Helsingin, Varsinais Suomen ja Pohjolan piirikunnissa, 2. Seurojen luku. Vuoden alussa oli jäsenseuroja 477, uusia seuroja hyväksyttiin vuoden kuluessa 60. Kurinpidollisesti erotettiin 53 seuraa ja erotetuista hyväksyttiin vuoden lopulla takaisin 13 seuraa. Piir; kuntien uudelleen järjestelyssä, liittoveronsa laiminlyöneinä ja kuolleina pyyhittiin liiton kirjoista pois 78 seuraa. Jäsenseurojen lukumäärä vuoden lopussa on 419, Erotettujen seurojen samoin kuin yksityisten jäsentenkin takaisin ottaminen on tapahtunut Helsingissä elokuun 24 p :nä pidetyn piirikuntien edu tajain neuvotteluko.kouksen määräämin ehdoin.

3 4 3. Jäsenistö. Vuoden alussa oli liiton kokonaisjäsenmäärä 33,431 ja vuoden lopussa 30,257, mikä osoittaa 3,174 jäsenen vähennystä edelliseen vuoteen verraten. Jäsenkunnan kokoonpano piirikunnittain käy ilmi allaolevasta taulukosta. P iir ikunta Miehiä Naisia Yht. 1. Eteläsaimaa Eteläsavo Helsinki Häme Keskisuomi Kyminlaakso 26 7 Lahti Länsiuusimaa Oulu ja Peräpohjola Pohjois- ja Itäkarjala II. Pohjoissavo ,505 1,083 1,245 1, ja Kainuu , Porvoo Satakunta , Tampere , Vaasa Varsinaissuomi 21 I,II9 17 Viipuri 38 1, , ,019 3So 1, , ,263 II , , , ,295 1,043 3, , , ,983 Poikia Ty ttöjä Yh t ISo lio IO So 10 ISo 110 3So 400 1, , I,I03 8go 2, , , ,II IO 1, ,215 1, ,675 4, , , , ,870 5,527 23,397 4,7So 2,080 6,860 30, Liittotoimikunta. Vuonna 1929 kesäkuun p :nä pidetyssä liittokokouksessa valittuina ovat liittotoimikuntaan kuuluneet: puheenjohtajana T. H. Vilppula, varapuheenjohtajana V. K. Lähtei nen, jäseninä J. Etholen, U. Rinne, Taimi Taisto, Elina Jääskeläinen, V. Laherma, T. Salonen, M. Salokannel ja ruotsinkielisten edustajana O. Fager; varajäseninä M. Leskinen, A. Voutilainen, Irja Rainio, V. Vainio, K. Niininen, K. Etholcn, Lyydia Vainio ja ruotsinkielisten varaedustajana K. A. Fagerholm. J. Etholenin toimiessa liiton järjestäjänä, on hänen tilallaan ollut ensimmäinen varajäsen M. Leskinen. Liittotoimikunta on PltaJ/1yt 53 kokousta Ja käsitellyt niissä 810 asiaa, s.o kokousta koh ti. Kokouksissa ovat jäsenet olleet läsnä seuraavasti: Vilppula 45, Lähteinen 50, Taisto 50, Salokannel 49, Jääskeläinen 46, Rinne 41, Salonen 33, Laherma 22. Etholcn 18 ja Fager 17 kokouksessa; varajäsenistä ovat olleet läsnä V. Vainio 38, Leskinen 35, Niininen 4, Lyydia Vainio 3 ja. Voutilainen 1 kokouksessa. Lehtivaliokunta on pitänyt 9 kokousta ja sen jäsenet ottaneet niihin osaa seuraavasti: Vilppula 6, LäJhteinen 9, Koivula 9, Klami 9, Laherma 4 ja Etholen 1. Pykäliä on merkitty pöytäkirjaan Naistoimikunta. Liittokokouksessa 10-13/6-29 valittuina ovat naistoimikuntaan kuuluneet: puheenjohtajana Taimi Taisto, varapuheenjohtajana Jida Kallio, jäseninä Elina Jääskeläinen, Irja Rainio, Siiri Lahtinen, Sanni Sa.lmi ja Elna Huovinen ; varajäseninä Saimi Hartell, Aune Salo ja H elmi Paasonen. Toimikunta on pitänyt 27 kokousta, joista on merkitty pyötäkirjaan 170 pykälää. Toimikunnan jäsen Sanni Salmi on muuttanut kesällä Kanadaan. 6. Olympiakomitea. Liittokokouksen 10-13/6-29 valitsemina ovat komiteaan kuuluneet puheenjohtajana U. Rinne, varapuheenjohtajana K. Siltanen, jäseninä T. H. Vilppula, V. Lähteinen, Lyydia Vainio, Lyyli Pirhonen, P. Siimes, M. Salokannel, A. Valkama ja V. Koivula; varajäsenjnä M. L eskinen, K. Niininen ja T. Salonen. Komitea on kokoontunut 13 kertaa ja pöytäkirjoihin on merkitty 108 pykälää. Alkupuolen vuotta on komitean rahastonhoitajana toiminut A. Valkama ja sihteerinä V. Koivula, toukokuusta lähtien rahastonh oitajana J. Klami ja sihteerinä V. J. Kostiainen. 5

4 6 7. jaostol Liittoneuvoston 18/4-30 valitsemina ovat jaostoihin kuuluneet allamainitut toverit, joista ensinmainittu on puheenjohtaja, toinen varapuheenjohtaja, seuraavat kolme ovat Jasema, seuraavat kaksi varajäseniä ja viimeinen liittotoimikunnan edustaja jaostossa. Numeroluku osoittaa kunkin jaoston vuoden 1930 aikana pitämien kokousten lukumäärän. Paillijaosto: P. Tiihonen, A. Tuhkunen, S. Koskinen, L. Surakka, K. Vuori, E. Härmä, T. Gerdt, V. Lähteinen. 30. Palloilt4aosto: E. Simula, K. Altti, V. Vuorinen, M. Lampila, L. Posti, E. Kortelainen, Hj. Tillgren, O. Fager. 26. Yleimrheil!tjaosto: V. Koivula, V. Vainio, K. Niininen, V. Kalervo, H. Kangas, U. Siivonen, J. Ethol!!n. 22. Nyrkkeily jaosto: S. Seppänen (muuttanut pois paikkakunnalta), E. A. PuJli, O. Backa, O. Louhimo, P. Ronkanen, A. Karh unen, T. Salonen. 19. Hiihtojaosto: E. Katajisto, V. Harjunen, U. Harjanne, Ester Korholin, K.. Streng, R Salminen, J. Edelman, U. Rinne.. II. Uilltijaosto: H. Nieminen, S. Salminen, L. Lamminpää, Irja Henriksson, A. Voutilainen, Aune Veck, F. Salakari, M. Salokannel. II. Voimistelttjaosto: V. Laherma, T. Salonen, V. Kasurinen, S. Salmi, L. Grönlund, R Kaaja, A. Salonen, (V. Laherma). 6. L!tistelujaosto: :\1. A. Kohtanen, V. Pihl, O. Larsen, O. AIhIgren, S. Kaikusalo, R Tirkkonen,. Lehtoranta, V. Koivula. 6. Pesäpalloilujaosto: A. Heiskanen, S. Virtanen, A. Karhunen, V. Palo maa, E. E. Lampila, V. Kasurinen, E. Vuorinen, V. Laherma. 1 I. Pyöräily jaosto : K. Vaittinen, R Johansson, T. Ahokas, J. Salminen, A. Päivärinta, U. Suomalainen, B. Hauska, V. J. Kostiainen.., 5. Pttrjehdttsjaosto: R Peterssohn, L. Forsten, R Glans, P. Forsman, A. Sund, E. Glans, T. Eloheimo. 4. Qpintojaosto: O. Paananen, A. Heiskanen, J. Railo, A. Hautamäki, A. Metsämäki, Helmi Paasonen, Tyyne Leivo, Eliina Jääskeläinen. 4. Nltorte1!jaosto: R Hurme, K. Luoma, U. Aalto, P. Halme, K. Löfberg, Aili Salomaa, E. Laitiala, T. H. Vilppula. I. Yhteensä ovat jaostot pitäneet vuoden kuluessa 156 kokousta. 8. Henkilökunta. Asiapoikana on toiminut Frans Nuotio, toimistoapulaisina Dagny Blomqvist (vapautui toimestaan 30/4) ja Annikki Piitulainen (erosi 31/12), kirjanpitäjänä Siiri Vuorinen, taloudenhoitajana J. Klami, naissihteerinä, Työläisnaisten Urheilulehden toimittajana ja Pajulahden voimistrlukodin hoitajana Helmi Paasonen, TUL-Iehden toimihajana V. Koivula, Nousevan Voiman toimittajana V. Laherma, jaostosihteerinä O. Helenius ja sihteerinä V. J. Kostiainen. Kilpailun laatu. 9. Kilpailutoiminta. Mestaruusk. Kansallisia. Kansainvälisiä. Yht. Paini Yleisurheilu Jalkapalloilu Nyrkkeily Hiihto Jääpalloilu.'.. " Uinti Pesäpalloilu Voimistelu 4 5 Mäenlasku.. -,.,. 2 3 Pyöräily Luistelu..,... 2 Purjehdus 2 2 Moottoripyöräily Piirikunnallisia kilpailuja on pidetty npin 250. Huomattavin kansainvälinen kilpailutapahtuma oli Itävaltalaisen jalkapalloilujoukkueen vierailu Helsingissä elokuun alussa. Vieraat pelasivat 2 ottelua voittaen molemmat. 7

5 8 10. Liittotovereita ulkomailla. Helmikuun alussa telki 3 hiihtäjäämrne menestyksellisen kilpai,lumatkan Itävallan alpeille. Heinäkuun alussa kävi yksi painijamme voittoisalla kilpailumatkalla Saksassa. Heinä-elokuun vaimeessa vieraili painijan, nyrk'keilijän, yleisurheilijan ja uimarin käsittävä joukkue Latvian toveriliiton li'ittojuhlassa Riiassa.. Elokuun lopulla suoritti 25-henkinen j<[lkapalloilu- ja yleisurheilujoukkue vaativan kilpailumatkan Saksaan vaihtelevalla menestyksellä Poikaurheilupäivät. 12. Talviurheilupäivä. Vähälu Liiton talviurheilupäivää vietettiin maaliskuun 9 p :nä. mll1en talvi vaiikeutti koko talviurheilutoimintaa. 13. Kesäurheilupäivä. Elokuun p :nä toimeenpantiin Helsingissä liiton ensimmäiset poikaurheilupälvät joihin otti osaa 278 poikaa 13 eri piirikunnasta. Kesäurhei,lupäivä toimeenpanti,in kesäkuun 15 p :nä. Useat piirikunnat pitivät silloin piirijuhlansa yhteisvoimisteluesityksineen ja joukkuekilpailuineen saavuttaen suuren menesty1ksen. 14. Valistus. ja neuvontatyö. Liiton järjestäjänä toimi vuoden alusta toukokuun puoliväliin liittotoimikunnan. jäsen tov. J. Etholen käyden Pohjoissavon ja Kainuun, Lahden, Vaasan ja Varsinaissuomen piirikunnissa. Tilaisuuksia oli yhteensä 84 ja kuulijoita 5,240. Lisäksi ovat liittotoimikunnan jäsenet, sihteerit ja eri jaostojen lähettämät asiantuntijat harjoittaneet aatteeijista ja urheilutaidollista neuvontatyötä pitkin vuotta. 15. Kerhotoiminta. Kertomusvuonna on opintokerhotyö ollut jossain muodossa käynnissä Satakunnan Ja TallIlJpereen piirikunnissa 5 seurassa, Helsingin, KeSkisuomen, LänsLuudenmaan, ja VarsinaLssuomen piirikunnissa 3 seurassa kussakin, Viipurin piiriikunnassa 2 seurassa ja Eteläsaimaan, Lahden,j avaasan piiriikunnussa yhdessä seurassa k uss<likin. Kerhojen yhteinen luku nousee 30 ; een. 16. Kurssit yö. Kertomusvuonna toimeenpantiin miesten 2-viikkoiset v9imistelunjohtajakurssit vasta-al'kaville ja leiripäivät toimiville johtajille Työväen A1katemiassa. Kursseilla oli 39 osanottajaa, 34 kurssilaiseije jaettiin 250 markan,suuruinen apuraha. Kurssien ja leiripäi'vien johtajina toimivat V. Laherma ja T. S::tlonen. Uinninohjaajille toimeenpantiin' 2-viikkoiset uintikurssit Helsinglssa. Osanottajia oli 16, apurahoina,j aettiin 15 kurssilaiselle 250 mk kullekin. Joht<IJjana toimi H. Nieminen. Erotuomal"'ien kouluuttamiseiksi toimeenpantiin HelsingiJssä 1- viikkoiset palloilutuomarilkurssit. Osanottajia oli 16. Apurahoina jaettiin 15 kurssilaiselle 150 mk kullekin. Johtajana toimi O. Fager. 17. Pajulahden kurssit. Naisten voimistelukodissa Pajulahdessa toimeenpantiin kolmet 2-viiikkoiset peruskurssit vasta-alk<lijille. Näillä kursseilla oli yhteensä 75 osanottajaa. Apurahoja ei jaettu. Naisten 'Voimistelunjoht<lJjain kouluuttamise.ksi toimeenpantiin 3-viikikoiset voimistelunjohtaj<llkurssit, joilla oli 37 osanottajaa. 15 kurssilaiselje jaettiin 400 markan suuruisia apur<lihoja. Tyttöj en ohjaajien kasvattamiseksi järjestettiin 2-viikikoiset kur,ssit, joilla oli 27 osanottajaa. Apurahoja jaettiin 19 kurssilaiselle kul,lekin 200 mk. J at!kokouluutukseiksi toclniville,johtaj ille toimeenpantiin 2-viikkoiset ja1!kokunssit, joilja täydensi taitoaan 29 johtajaa. 18 osanott<ljjalle jaettiin kullekin 200 markan suuruinen apuraha., Varsinaisten johtajakurssien ohella pidettiin myöskin virkistys- 9

6 10 11 kurssien luontoiset peruskurssit vasta-alkajille. Näihin kursseihin otti osaa 26 harjoittelijaa. Apurahoja ei jaettu. Pajulahden voimistelukodin johtajana toimi koko kesäkauden liiton naissihteeri Helmi Paasonen ja kurssien opettajina voimistelunopettajat Elna Tamminen ja Aune Mäkelä avustajinaan erikoisaineissa useita alan tai taj ia. 22. Liittoneuvosto. Huhtikuun 18 p :nä pidetty <liittoneuvoston kokous sujui häiriöittä sääntöjen mukaisesti. 23. Kansainvälinen edustus. 18. PiirikunnalIiset kurssit. Liitolta saamansa apurahan turvin ovat Tampereen, Kyminlaakson, Satakunnan ja Eteläsaimaan piirikunnat toimeenpanneet piirikunnalliset miesten voimistelunjo'htajakurssit, Viipurin ja Keski~ suomen piirikunnat järjestäneet yleisurhei,lunetlnontaa ja Hämeen, Länsillusimaan ja Lahden piirikunnat toimeenpanneet piirikunnalliset toimitsijakurssit. 19. Voimistelu- ja urheilumerkit. liiesten urheilumerikkiä on suoritettu 2 ensimmäisen luokan, 14 toisen ja 7 kolmannen 'luokan. Poikien vastaavat luvut ovat 25, 45 ja 49. Naisten voimistelumepkkiä on suoritettu 318 ja urheilumerkkiä 147 Naisten kultaisen voimistelumerkin on saanut 35 ja kultaisen urheilumerkin 17. Tyttöjen llr'heilumerkkiä on suoritettu 3D. 20. Liiton äänenkannattajat. Pää-äänenkannattaja TUL-Iehti Dn ilmestynyt edelleenkin sanomalehtimuotoisena :kerran viikossa, paitsi kesäkuukausina kal1desti. Työläisnaisten Urheilulehti ja Nouseva Voima ovat Hmestyneet kumpikin kerran kuussa aikakallslehtimudtoisina. 21. Vuosikirja. Liiton IV:s vuosikirja ilmestyi jo jouluksi sisältäen myöskin ajantieto-osaston. Vuosikirjassa on selostettu yksityiskohtaisesti liiton eri toiminta-alojen kehitystä ja vuoden varrella sattuneita huomattavampia urheilutapahtumia. I Miirzzusohlagissa tammikuussa pidetyssä kansainvälisen liiton talviurheiluvaliokunnan kokouksessa edusti liittoamme U. Rinne, Wienissä elokuussa pidetyssä urheilutaidollisen päävaliokunnan kokouksessa V. Koivula ja Luzernissa syyskuussa pidetyssä kansainvälisen liiton johtdkunnan kokouksessa V. J. Kostiainen. 24. Urheilutarvikkeiden välitys. Työväen Urheiluvälineosakeyhtiön sammuttua on liitto harjoittanut pienoiskaavassa myöskin urheilutarvikkeiden hankintaa liiton seuroille ja jäsenille. 25. Luotlolippujen käyttö. LiLtolle myönnetystä 8,000 markan suuruisesta luottolippumäärästä on käytetty esitelmämatkoillin 2,586: -, järjestelymatkoihin 2,516: -, kurssityömat:koihin 1,30'4: -, piirikokousmatkoihin 872: - ja kilpailutuomarimatfi<oihin 722:-. Saapuneita via kirjeitä II,580 kpl. 26. Liiton kirjeenvaihto. kirjeitä 2,816, arvopostia 3,564, lehti tilauksia kosken. 3,200, tarviketilauskirjeitä n. 2,000, yhteensä Lähetettyjä kirjeitä 9,16g, ristisiteitä 3,812, kiertokirjeitä 6,950', postiennakkolähetyksiä 1,296, yhteensä 21,227 kpl. Seurojen rekisteröimisjuttuja hoidettiin 136. II I

7 Talous. Pula-ajasta huolimatta on liiton talous kehittynyt kertomusvuonna edelleen suotuisaan suuntaan. Niinpä on liiton omaisuuden määrä, rahastot' mukaan luettuina, joka v lopussa oli 357,918: 70 noussut v tilinpäätöksessä 398,770: 41 mk :aan. Muutenkin on,tilinpäätös saa.tettu vakavalle pohjalle tekemä,llä huomattavia poi'sltoja osakkeista, kalustosta ja epävarmoiksi katsotu~sta Slaatavista. Yksityiskohtaisesti selviää liiton taloudellinen asema allaolevista taulukoista. Työväen Urheiluliiton tiliasema 31/ Varat: Rahatili: rahaa kassassa 1.876: 50 Pankkitili: Naisten voimistelu-kotirahasto : 20 Väinö Mikkolan rahasto : 90 Liittotalorahasto : 80 Arpajaistentili (197:- J uoksevatili... 1 II : : 43 KlIstamlUstttotleidelltili: varasto : _ TU L-Iehdentili: ilmoitussaatavat : 40 Velallistentili: lehtien tilaussaatavat : 95 irtonumerosaatavat 7 0..(4: : 80 Liittoveroj entili: perimättömiä liittoveroja v:lta :- Edustajakoko!tstentili: liittoneuvoston kulut v IO.383: 50 Siirto: : Siirto: : 63 Olympia-arpajaistentili: saatavat asiamiehiltä :25 Y leisktdt'i entili: postikassa : - N Ot,sevan Voiman tili: tappio v (täytetään valtioavustuksesta) : 20 Osakkeidentili: osakkeita eri yhtiöissä luettelon mukaan Kii1tteistö- ja kalustotili: "Pajulahti"-niminen palstatila rakennuks. Kalustoa Pajulahdessa : : : 05 Kalustoa liiton toimist : 34 Aikaisemmat poistot :- Poistoa 31/ % : : : : :- Kirjasto :- Velkojailltili: Velat: Olympiakomiteall e korkoa 7 %.... Osuusliike Kultaseppä Eri velkojille Velallistentili: Smk : : : 95 II7 194: : - 1.6g5 : : 35 lehtien tilausmaksuja v:lie : 80 Siirto: : 15

8 14 Voitto. ja tappiotili. Valtioavustttkslmtili Liittoverojelltili Kttstammstltotteidentili.... Olympia-arpajaistentili (arpajaisten toimeenpano)... Rahastojentili: liittotalorahastosta tai. arvo muk..... K ilpailtttili: Kilpailuluvista..... Jalkapalloilijain Saksan matkasta I929.. Mestaruuskilpailuista.... Sekalaisia tuloja Srnk : OI Siirto: : 15 Olympia-arpajaistentili: lunastamattomia voittoja I07.973:- maksamattomia laskuja : - II5-473:- Arpajaisten tulos... IIO 744: : 45 V alisths tili: nostamattomia piirikuntien apurahoja 4 200:- Rahastojentili: Naisten voimistelukotirahasto : 25 Väinö Mikkolan rahasto : 90 Liittotalorahasto : : 95 Pääomatili: puhdas omaisuus 1/ : 40 omaisuuden,lisäys : :- 3 I36: : : 05 V älityst en tili Sekalaisten thlojentili : : J5 31.4I3: : : : : 05 8I4: 90 Smk : 02 Almot: Valistus tili : - y leiskttlt~je1ltili: yleiskulujen kokonaismäärä... II7 193: 70 vähennetään Olympiakomitealta saatu erä : : 70 TUL-lehdentili: tappio : IO T).öläisnaistm Urheilulehdentili: tappio 4 155: 95 Edustajak okottstentili: perimättä jääneitä liittokokouskuluja poistetaan.... Kilpailutili : Itävalta-TUL jalkapallossa :40 Urheilijain Latvian matka : 85 Jalkapalloilijain Saksan matka : 95 Pyöräilymestaruuskilpailut : 95 Korkot ili Osakkeiden tili: poistoa Kiinteistö- ja kalt~stotili: kaluston poistoa OmaisuHden lisäys Valtioavun käyttö v Järjestäjä J. Ethoh!n Miesten voimistelunj ohtajakurssit Pajulahdcn kurssit Pain.i tuomarikurssit Uinninohjaajain kurssit Piirikunnallinen kul'ssi- ja yalistustyö.... Palloilutuomarikur~. sit : : IO 8.179: :-, : : 06 Smk : II4: 50 I8.847: : 75 II.700: : : :- Poikaurheilupäivien järjestämiseen : 05 Siirto : 70

9 16 Nousevan Voiman lukemiseen Jalkapalloilun edistämiseen Jääpalloilun edistämiseen.. : Pyöräilyn ejistämiseen.... Suulliseen ja kirjalliseen valistustyöhön Sihteereiden palkkaukseen Tilintarkastuslausunto. Siirto I30,537: 70 22,100: - 6,032: 60 4,357: 20 1,500: : 50 56,000: - Smk. 250,000:- Valittuina tarkastamaan TYÖVÄEN URHEILULIITON tilejä ja toimintaa vuodelta 1930, olemme tämän tehtävän suorittaneet. Tarkastuksen tuloksena saamme esittää seuraavaa: 1. Tilinavaus tilikauden alussa oli oikea. 2. Liittotoimikunnan valitsemat tilien tarkkailijat ovat tarkas,taneet kassan tulo- ja menotodisteet eivätkä ole havainneet niissä muistuttamisen aihetta. Tilintarkastuksessa tarkastetut kassatodisteet olivat myöskin asialliset ja rahatilille oikein merkityt. 3 Rahavarat, jotka laskettiin maaliskuun 6 p :nä ja joita oli mk : 90, vastasivat päivän rahatilin erotus ta. 4 Kustannustuotteiden varasto, irtaimisto, arvopaperit ja muut varaerät vastasivat mielestämme niille tilinpäätökseen merkittyjä arvoja. 5 Tilivelat oli oikein otettu huomioon tilinpäätöksessä. 6. "Nousevan Voiman" tuottama tappio mk : 20 oli otettu tilinpäätökseen varoina. 7 Liittotalon pohjarahastosta on siirretty voitto- ja tappiotilille mk : -. Vaikkakin edellä mainittu tilisiirto on hyväksytyssä talou arviossa huomioitu, katsomme, ettei tappion peittäminen ol e tapahtunut oikeassa järjestyksessä. _ Liittotalon pohjarahastolle ja Naisten voimistelukotirahastolle ehdotammekin vahvistettavaksi säännöt, joissa tarkemmin määriteltäisiin rahastojen kartuttamisesta ja niiden käytöstä. 8. Tarkastuksen kuluessa olemme aanect sen vakaumuksen. että liiton asioita on hoidettu saäntöjcn ja liittokokouksen antamien ohjeiden mukaan. vaikkakin hyväksytystä menoarviosta on jossakin määrin poikcttu. Edellä esitetyn perusteella ehdotamme, ctlå tilinpäätös vahvistettaisiin ja että tili- ja vastuuvelvollisijle myönnettäisiin vastuuvapaus vuodelta H elsingissä maaliskuun 6 p :nä Matti CajaJlder. KK:n määräämät tilintarkastajat. Aatt' Halme. Arttt,ri Saarimaa. TUL:n Olympiakomitean tiiiasema 31 / Varat: Rahaa Työväen Säästöpankissa : I3 Saatavat Työväen Urheiluliitolta :- Korkoa 7 % : : 95 Velat: 17 Smk : 08 Puhdas omaisuus I/I I80 344: 63 Omaisuuden väh : 55 I45.600: 08 Smk : 08

10 18 Voitto- ja tappiotili. Tttlot: Lahjoitttksia: Osuustukkukauppa :- Vihdin Työväen Osuusk :- Osl. Kataja Mäntyharju :- Helsingnn Työväen Hiihtäjät.. : : - Killinkosken Myrsky : - Imatran Tähti : - Lieksan Into :- Lohjan Louhi : - Veljekset Harjunpää U.S.A : :- Omaimuden vähennys : : 55 Smk : 30 Menot: Kltlunkeja: Työväen Urheiluliitolle :- Muita kulunkeja : :- Kilpailumatkoja: kolmen hiihtäjän matka Murzzuchlagiin talvella : 60 o Ij 1 mpialaistelttili: Vienin olympialaisten takuumaksusta marksettu 2/3 osaa : 70 Tilintarkastuslausunto. Valittuina tarkastamaan TYÖVÄEN URHEILULIITO J OLYMPIAKOMITEAN tilejä vuodelta 1930 olemme tämän tehtävän suorittaneet. Tarkastuksen tuloksena esitämme seuraavan laus\mnon: 1. Tulo- ja menoerät olivat kirjatut rahatilille todisteiden mukaisina. 2. Tilinpäätös oli oikein laadi ttu. 3. Komitean hallussa olevat varat olivat sijoitetut hyväksyttävällä tavalla. Tarkastuksen perusteella ehdotamme, että tilinpäätös vahvistettaisiin ja tilivelvollisille myönnettäisiin vastuuvapaus kysymyksessä olevalta tilikaudelta. Helsingissä maaliskuun 6 päivätnä Matti Cajander. K.K:n määräämät tilintarkastajat. Aatu Ralme. Arttltri Saarimaa. Tili TUL:n Olympia-arpajaisista. Tulot: kpl. arpoja ä. 2: :- Korkotulot : 50 Mel~ot: Arpajaisten voitot Arvontakuluja Arpojen painatus Toimistotarpeita ~1ainoskulut (ilmoitukset, taulut, y.m.) Palkkiot: kioskimyyjille :- 19 Smk : : : : : : 40 asiamiehille % palkkioita : : 50 Asiamiesten palkinnot :- Kioskien vuokrat : 45 Postimaksuja : 50 Sekalaisia kuluja : 30 Palautettuja arpoja :- Poistoja Liitolle arpajaisten toimeenpanosta Ylijäämä : : - Ilo 744: 45 Smk : 50

TYOVAEN URHEILULIITTO. R,y, TO IMINTAKERTOMUS. Helsinki 1')30. Työviien kirjapaino

TYOVAEN URHEILULIITTO. R,y, TO IMINTAKERTOMUS. Helsinki 1')30. Työviien kirjapaino D TYOVAEN URHEILULIITTO R,y, TO IMINTAKERTOMUS Helsinki 1')30 Työviien kirjapaino KERTOMUS T YÖVÄEN URHEILULIITON TOIMIN ASTA V. 1929. 1. Johdanto. Tapahtumien lukuisuudessa ja tärkeydessä voittaa v. 1929

Lisätiedot

D 0"" KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA. v. 1932. Helsinki '933. Työväen kirjapaino.

D 0 KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA. v. 1932. Helsinki '933. Työväen kirjapaino. D 0"" KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA v. 1932 Helsinki '933. Työväen kirjapaino. KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA V. 1932. 1. Johdanto. Kertomusvuoden toiminnalle 0;, ollut leimaa-antavina

Lisätiedot

o ~z.. KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA VUODELTA HELSINKI 1929

o ~z.. KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA VUODELTA HELSINKI 1929 o ~z.. KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA VUODELTA 1928 '. / HELSINKI 1929 KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA VUODELTA 1928 JOHDANTO Kertomusvuoden aikana 011 liiton toiminta ollut entistään

Lisätiedot

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. PÖYTÄKIRJA 1(6) VARSINAINEN KOKOUS V. 2011 Aika 24.5.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

KERTOMUS. Työväen Sanomalehti-Osakeyhtiön toiminnasta v Yhtiökokouksia pidettiin tilivuoden aikana kaksi. Varsinaisessa

KERTOMUS. Työväen Sanomalehti-Osakeyhtiön toiminnasta v Yhtiökokouksia pidettiin tilivuoden aikana kaksi. Varsinaisessa KERTOMUS Työväen Sanomalehti-Osakeyhtiön toiminnasta v. 1917. Yhtiökokouksia pidettiin tilivuoden aikana kaksi. Varsinaisessa yhtiökokouksessa huhtikuun 29 päivänä oli läsnä 190 osakasta, jotka omistivat

Lisätiedot

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913.

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913. .. - K E R TOM U S Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton Pyörä~ly-, luistelu- ja hiihtojaostohallinnon toiminnasta v. 1913. Pyöräily-, luistelu-ja hiihtojaostohallinnon jäseni~si valit tiin LIiton VUOSiKoKouKsessa

Lisätiedot

SANTALAHTI-LINTULUOTO VESIOSUUSKUNTA Kuivarauma Pyhämaa y-tunnus /5

SANTALAHTI-LINTULUOTO VESIOSUUSKUNTA Kuivarauma Pyhämaa y-tunnus /5 1/5 Aika 9.6.2013 klo 17:00 Paikka Pyhämaan paloasema, Lyökintie 7 23930 PYHÄMAA 1. Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Olle Kari avasi kokouksen ja toivotti osakkaat tervetulleeksi kokoukseen. 2

Lisätiedot

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa.

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa. 1 Yhdistyksen nimi on Kaarinan Veneseura ja kotipaikka Kaarinan kunta. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Työväen Urheiluliitto TUL ry:n jäsenseurana. 2 Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

3 Tilivuoden ylijäämän käyttö Päätettiin esittää, että tilivuoden ylijäämä 57,37 mk siirrettäisiin voitto- ja tappiotilille.

3 Tilivuoden ylijäämän käyttö Päätettiin esittää, että tilivuoden ylijäämä 57,37 mk siirrettäisiin voitto- ja tappiotilille. Pöytäkirja Rautatieliikenne-lehden toimituskunnan kokouksesta Helsingissä 10.4.1973. Läsnä: Apulaisjohtaja Elomaa, apulaisjohtaja Alava, johtaja Miettinen, johtaja Lamminpää, mainospäällikkö Ahvenlahti,

Lisätiedot

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1 16.8.03 INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1. PIIRIN NIMI on Piiri Inner Wheel, Suomi. Nimen vahvistaa International Inner Wheelin hallitus, joka myös vahvistaa piirin rajat. Piirin jäseniä ovat kaikki piirissä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN YLEINEN PERUSTURVA TAMMIKUUSSA 2001

TYÖTTÖMIEN YLEINEN PERUSTURVA TAMMIKUUSSA 2001 Tiedustelut Anne Laakkonen, puh. 00 9 9..00 TYÖTTÖMIEN YLEINEN PERUSTURVA TAMMIKUUSSA 00 Tammi- Muutos Muutos Vuonna kuussa edell. tammikuusta 000 Etuudet, milj. mk 5, 9,5 0, 5 708, Peruspäivärahat 6,

Lisätiedot

1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja (edellinen puheenjohtaja) 1.2. Kokouksen puheenjohtajan valinta Kokouksen sihteerin valinta

1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja (edellinen puheenjohtaja) 1.2. Kokouksen puheenjohtajan valinta Kokouksen sihteerin valinta 1(5) VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA (yhdistyksen nimi) ESITYSLISTA RANTAMÄEN MARTTAYHDISTYS RY:N VUOSIKOKOUS Aika: Paikka: KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1. KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN 1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja

Lisätiedot

JSA-Tekniset ry:n säännöt

JSA-Tekniset ry:n säännöt JSA-Tekniset ry:n säännöt Vuosikokouksen 23.03.2001 hyväksymät säännöt. Säännöt on merkitty yhdistysrekisteriin 06.09.2001 numerolla 138924. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on JSA-tekniset ry, josta

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13 Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous torstaina 28.2.2013 klo 17-19:30. Paikka: Uudenmaan Marttojen 6.krs Sali, Lapinlahdenkatu 3, Helsinki. VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

Lisätiedot

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Tarkoituksen toteuttaminen 4 Toiminnan tukeminen Yhdistyksen nimi on Oulun Insinööriopiskelijat

Lisätiedot

TyövAEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. VUODELTA 19lt3 SEKA. VUODEN 19ltlt saantömäaraisen LIITTO NEUVOSTON KOKOUKSEN ASIALUETTELO ESITYSLIST A

TyövAEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. VUODELTA 19lt3 SEKA. VUODEN 19ltlt saantömäaraisen LIITTO NEUVOSTON KOKOUKSEN ASIALUETTELO ESITYSLIST A TyövAEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 19lt3 SEKA VUODEN 19ltlt saantömäaraisen LIITTO NEUVOSTON KOKOUKSEN ASIALUETTELO JA ESITYSLIST A HELSINGISSA 1944 TYOvAEN URHEILULIITTO Y. TYÖVÄEN URHEILULIITON

Lisätiedot

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1 INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT Hyväksytty 26.8.2017, Kansallinen Neuvosto 1 PIIRIN NIMI... 2 2 PIIRIKOKOUS... 2 3 PIIRIHALLITUKSEN JÄSENTEN EHDOLLE ASETTAMINEN... 2 4 PIIRIHALLITUKSEN JÄSENTEN VAALIT...

Lisätiedot

PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT

PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT 1 PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT 1. YLEINEN PÄÄTÖKSENTEKO 1 Osakaskunnan nimi Pyötsaaren maaosakaskunta 2 Kotipaikka Haminan Kaupunki 3 Yhteinen alue Haminan kaupungissa sijaitsevan Vepsun saaren ja

Lisätiedot

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus)

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus) 1/5 Vuosikokouksen 2014 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet ja suvun toiminnasta kiinnostuneet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Römer Tuurna. Elomaa Puntari Lojamo, sihteeri

Römer Tuurna. Elomaa Puntari Lojamo, sihteeri RAUTATIELIIKENNE-LEHTI Helsinki 24.3.1976 Toimituskunta Läsnä: Alava, puheenjohtaja Ahvenlahti Auvinen Haapala Häkkinen Lamminpää Miettinen Rantala Römer Tuurna Elomaa Puntari Lojamo, sihteeri Pöytäkirja

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt 1 Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Äänekoski ja toiminta-alueena

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

1 Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

1 Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. toimituskunta 1961 Pöytäkirja Rautatieliikenne-lehden toimituskunnan kokouksesta Helsingissä Vaakunassa 11.4.1961 klo 19.00. Läsnä olivat puheenjohtajana aj T P Elomaa, aj E Hirvikallio, metsänhoitaja

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

SANTALAHTI LINTULUOTO VESIOSUUSKUNTA Kuivarauma Pyhämaa y-tunnus /6. Pyhämaan paloasema kokoustilat, Lyökintie PYHÄMAA

SANTALAHTI LINTULUOTO VESIOSUUSKUNTA Kuivarauma Pyhämaa y-tunnus /6. Pyhämaan paloasema kokoustilat, Lyökintie PYHÄMAA 1/6 Aika 28.6.2014 klo 16:00 Paikka Pyhämaan paloasema kokoustilat, Lyökintie 7 23930 PYHÄMAA 1. Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Olle Kari avasi kokouksen ja toivotti osakkaat tervetulleeksi

Lisätiedot

o 0., TOIMINTAKERTOMUS v. V. 1924,, 1925, 1926 JA TYOVAEN URHEILULIITON 1/1.-1/519?7. HELSINKI 1927 TYOVA.EN KIRJAPAINO ... ~

o 0., TOIMINTAKERTOMUS v. V. 1924,, 1925, 1926 JA TYOVAEN URHEILULIITON 1/1.-1/519?7. HELSINKI 1927 TYOVA.EN KIRJAPAINO ... ~ o 0., TYOVAEN URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS v. V. 1924,, 1925, 1926 JA.... ~ 1/1.-1/519?7. \ I HELSINKI 1927 TYOVA.EN KIRJAPAINO SISÄLLYSLUETTELO. Liiton toiminta 1). 1924. Tärkeimmät asiat: V:n 1924

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

Oulun Keilailuliitto r.y.

Oulun Keilailuliitto r.y. Oulun Keilailuliitto r.y. Säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Oulun Keilailuliitto r.y., kotipaikka on Oulun kaupunki sekä virallisena kielenä suomi. 2 Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

UAZ FINLANDin säännöt. UAZ FINLAND on nimenä yhdistyksellä, jonka kotipaikka on Oulun kaupunki ja jonka kielenä on suomi.

UAZ FINLANDin säännöt. UAZ FINLAND on nimenä yhdistyksellä, jonka kotipaikka on Oulun kaupunki ja jonka kielenä on suomi. UAZ FINLANDin säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja kieli UAZ FINLAND on nimenä yhdistyksellä, jonka kotipaikka on Oulun kaupunki ja jonka kielenä on suomi. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA

Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA 1.1. 31.12.2014 1 Toimintakertomus 1.1. 31.12.2014 Toiminnan tarkoitus Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry:n (HYSK) sääntöjen mukaan yhdistyksen toiminta

Lisätiedot

PYÖRÄILYLIITTO r.y:n

PYÖRÄILYLIITTO r.y:n SUOMEN PYÖRÄILYLIITTO r.y:n Propaganda' ja retkeilymerkin saannot Pyöräilijäin rekisteröimis* määräykset Muutokset pyöråilykilpailusaantoinin f HELSINKI 1937 KAUPPALEHTI Oy:n KIRJAPAINO HELSINKI 1936 PROPAGANDA-

Lisätiedot

Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt

Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Gynekologiyhdistys - Finlands Gynekologförening ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen virallinen

Lisätiedot

Tornio, Urheilukatu 6, Koulutuskuntayhtymä Lappian valtuustosali

Tornio, Urheilukatu 6, Koulutuskuntayhtymä Lappian valtuustosali PÖYTÄKIRJA LAPPIAHALLI OY YHTIÖKOKOUS Aika: 26.4.2017 klo 17.00 Paikka: Tornio, Urheilukatu 6, Koulutuskuntayhtymä Lappian valtuustosali 1 Kokouksen avaus LAPPIAHALLI Oy:n hallituksen puheenjohtaja Erkki

Lisätiedot

OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO ry. CENTRALFÖRBUNDET FÖR STUDIEVERKSAMHET rf SÄÄNNÖT

OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO ry. CENTRALFÖRBUNDET FÖR STUDIEVERKSAMHET rf SÄÄNNÖT OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO ry CENTRALFÖRBUNDET FÖR STUDIEVERKSAMHET rf SÄÄNNÖT ------- Nämä säännöt on hyväksytty Opintotoiminnan Keskusliitto OK ry:n sääntömääräisessä kevätkokouksessa 21.5.2003 ja

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina 25.04.2013 klo 18.00-19.41 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Kutsutut: 8 osuuskunnan

Lisätiedot

SÄÄNNÖT PRH vahvistanut Yhdistyksen nimi on Skills Finland ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

SÄÄNNÖT PRH vahvistanut Yhdistyksen nimi on Skills Finland ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Skills Finland ry SÄÄNNÖT PRH vahvistanut 25.3.2013 I LUKU Yhdistyksen nimi, toimiala ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Skills Finland ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen kieli on suomi.

Lisätiedot

'&féw /m^w VUOSIKERTOMUS JOULUKUUN 31 P.NA 1931 PÄÄTTYNEELTÄ. >np ÄTEN ILMOITETAAN, että yllämainitun VUODELTA

'&féw /m^w VUOSIKERTOMUS JOULUKUUN 31 P.NA 1931 PÄÄTTYNEELTÄ. >np ÄTEN ILMOITETAAN, että yllämainitun VUODELTA '&féw /m^w VUOSIKERTOMUS JOULUKUUN 31 P.NA 1931 PÄÄTTYNEELTÄ VUODELTA >np ÄTEN ILMOITETAAN, että yllämainitun yhtiön *- varsinainen yhtiökokous pidetään Helsingissä Hotelli Seurahuoneella keskiviikkona

Lisätiedot

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Liittoa koskevia kirjallisia kyselyjä osoitetaan: Suomen Rauhanliitto Helsinki, Kapteenik. 3, C, 27. TAMPEREELLA

Lisätiedot

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 Sisällys Esityslista...1 Toimintakertomus 1.8.2013 31.7.2014...2 Esitys toimintasuunnitelmaksi 2014 2015...4 Tilinpäätös 31.7.2014...5 Talousarvio toimikaudelle 1.8.2014

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. IMATRAN KETTERÄ JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 1 SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF YLEISTÄ Liiton kotisivu: www.shk.fi Y-tunnus: 1480117-5 LIITTOKOKOUS

Lisätiedot

Zürichin Suomi-koulun säännöt

Zürichin Suomi-koulun säännöt Zürichin Suomi-koulun säännöt I NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Zürichin Suomi-koulu (Finnische Schule Zürich) ja sen kotipaikka on Zürich, Sveitsi.

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT 1 (5) PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pioneeriaselajin Liitto ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alue on koko

Lisätiedot

Säännöt. 1. Yhdistyksen nimi oti Suomen. Paneuropalainen. Helsingin kaupunki.

Säännöt. 1. Yhdistyksen nimi oti Suomen. Paneuropalainen. Helsingin kaupunki. Paneuropeiska Suomen Paneuropalaisen Yhdistyksen r. y. Föreningen i Finland r. f. Säännöt. 1. Yhdistyksen nimi oti Suomen. Paneuropalainen Yhdistys r. y. - Paneuropeiska Föreningen i Finland I', f. ja

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

Toimintasäännöt, päivitetty 2013 Syyskokoukselle ja kevätkokoukselle hyväksyttäväksi Säätiörekisteriin hyväksyttäväksi

Toimintasäännöt, päivitetty 2013 Syyskokoukselle ja kevätkokoukselle hyväksyttäväksi Säätiörekisteriin hyväksyttäväksi Toimintasäännöt, päivitetty 2013 Syyskokoukselle ja kevätkokoukselle hyväksyttäväksi Säätiörekisteriin hyväksyttäväksi Säätiön nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Säätiön nimi on Tampereen Urheilun Edistämissäätiö

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. Kokemäki. (Rekisterinumero ) SÄÄNNÖT

Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. Kokemäki. (Rekisterinumero ) SÄÄNNÖT Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. Kokemäki (Rekisterinumero 135.917) SÄÄNNÖT 1. Kerhon nimi on Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. ja sen kotipaikka on Kokemäen kaupunki. 2. Kerhon tarkoituksena on järjestää

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA PÖYTÄKIRJA Osuuskuntakokous 29.03.2012 Kokousaika Keskiviikkona 28.03.2012 klo 18.00-19.50 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Läsnä:

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue.

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. Lahden Formula K-kerhon säännöt Lahden Formula K-kerho r.y. 1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 28.9.2011 PÖYTÄKIRJA. 4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys Työjärjestys hyväksyttiin muutoksitta.

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 28.9.2011 PÖYTÄKIRJA. 4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys Työjärjestys hyväksyttiin muutoksitta. F.C. Barcelona Fan Club Finland n:o 1426 www.fcbarcelonafinland.com PÖYTÄKIRJA VUOSIKOKOUS 2011 1(3) YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 28.9.2011 PÖYTÄKIRJA 1 Kokouksen avaus Jari Pekkola toivotti jäsenet tervetulleeksi

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 I VALTAKIRJOJEN TARKASTUS klo 11:30 12:00 II LOUNAS klo 12:00 13:00 III LIITON SYYSKOKOUS klo 13:00 sääntöjen 12 :n mukaisten asioiden käsittely: 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto

Lisätiedot

OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT:

OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT: OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT: 1. Yhdistyksen nimenä on Oulun Lentopalloerotuomarikerho r.y., ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on lentopalloerotuomareiden

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala. SÄÄNNÖT HÄMEEN LASKUVARJOURHEILIJAT RY ASIKKALA 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala. 2 TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 )

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Paloinsinööriyhdistys ry, ruotsiksi Brandingenjörsföreningen i Finland r.f., ja kotipaikka on

Lisätiedot

POLIISIOPINTOJEN EDISTÄMISSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016

POLIISIOPINTOJEN EDISTÄMISSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 POLIISIOPINTOJEN EDISTÄMISSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 Poliisiopintojen Edistämissäätiön Hallitukselle Vuosi 2016 oli Poliisiopintojen Edistämissäätiön viideskymmenestoinen toimintavuosi. Säätiön

Lisätiedot

LAHDEN PYÖRÄILIJÄIN SÄÄNNÖT

LAHDEN PYÖRÄILIJÄIN SÄÄNNÖT LAHDEN PYÖRÄILIJÄIN SÄÄNNÖT LAHDEN PYÖRÄILIJÄIN SÄÄNNÖT LAHTI 1928 Aug. Kanervan Kirjapaino. LAHDEN PYÖRÄILIJÄIN SÄÄNNÖT. 1. Seuran nimi on Lahden Pyöräilijät ja on sen kotipaikka Lahden kaupunki. Seura

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Kokoustiedot Aika Torstai 22.5.2014 klo 10.07 10.10 Perjantai 23.5.2014 klo 9.02 10.06 ja 13.31 14.39 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kumiteollisuus ry Gummiindustrin rf ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kumiteollisuus ry Gummiindustrin rf ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. KUMITEOLLISUUS RY:N SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 20.9.1961 Sääntöjen muutokset 15.1.2002, 29.4.2004 ja 14.1.2008 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kumiteollisuus ry Gummiindustrin rf ja

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan JÄTTEIDENKÄSITTELY OY

Pohjois-Satakunnan JÄTTEIDENKÄSITTELY OY Pohjois-Satakunnan jätteiden käsittely Oy:n varsinainen yhtiökokous Aika 29.6.2017 alkaen klo 12.00 Paikka Kankaanpään kaupungintalo, kaupunginjohtajan huone, Kuninkaanlähteenkatu 12. Kutsutut / Läsnä

Lisätiedot

3.3. järjestämällä ja ohjaamalla koulutus-, kilpailu- ja muuta vastaavaa toimintaa

3.3. järjestämällä ja ohjaamalla koulutus-, kilpailu- ja muuta vastaavaa toimintaa 1 SUOMEN VALTAKUNNAN URHEILULIITON HÄMEEN PIIRI RY TOIMINTASÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Valtakunnan Urheiluliitto Hämeen piiri ry ja kotipaikka Tampereen

Lisätiedot

Henkilö ei saa osallistua sellaisten sopimusten tai asioiden käsittelyyn, joista hänellä on odotettavissa olennaista henkilökohtaista etua.

Henkilö ei saa osallistua sellaisten sopimusten tai asioiden käsittelyyn, joista hänellä on odotettavissa olennaista henkilökohtaista etua. HÄMEENLINNAN ELÄKKEENSAAJAT RY Taloussääntö Yleisiä määräyksiä 1 Yhdistyksen hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöstä tehtäessä on noudatettava yhdistyslain, kirjanpitolain ja -asetuksen

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2010 vahvistettavan taseen perusteella ei makseta osinkoa. Hallituksen ehdotus koskien

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf Nämä sääännöt on hyväksytty piirin syyskokouksessa 28.10.2006 ja rekisteröity yhdistysreksiteriin 28.12.2006. SÄÄNNÖT Yhdistys ja sen tarkoitus

Lisätiedot

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys 1 Yhdistyksen nimi on OULUN RAJAKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry ja se toimii Rajakylän koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Oulu. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

SÄÄNNÖT 1(6) 1 Yhdistyksen nimi on Puistolan Omakotiyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

SÄÄNNÖT 1(6) 1 Yhdistyksen nimi on Puistolan Omakotiyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. SÄÄNNÖT 1(6) NIMI JA KOTIPAIKKA PUISTOLAN OMAKOTIYHDISTYS RY 1 Yhdistyksen nimi on Puistolan Omakotiyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. TARKOITUS JA TOIMINTA 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

SOUTUMIEHET r.y. GoutumicM. oaannot. Seura perustettu lokakuun. 25 p:nä 1938

SOUTUMIEHET r.y. GoutumicM. oaannot. Seura perustettu lokakuun. 25 p:nä 1938 SOUTUMIEHET r.y. oaannot GoutumicM Seura perustettu lokakuun 25 p:nä 1938 SOUTUMIEHET r.y Säännöt 6outumicl)et Seura perustettu lokakuun 25 p:nä 1938 Soutumiehet r.y. Säännöt i Yhdistyksen nimenä on

Lisätiedot

HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY SÄÄNNÖT. Hyväksytty oikeusministeriössä 3.5.1994 NIMI JA KOTIPAIKKA

HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY SÄÄNNÖT. Hyväksytty oikeusministeriössä 3.5.1994 NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY SÄÄNNÖT Hyväksytty oikeusministeriössä 3.5.1994 NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Hämeen Pelastusliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä pelastusliitoksi. Pelastusliiton

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (4) SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Lammasyhdistys r.y., ruotsiksi Finlands Fårförening r.f. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää maamme

Lisätiedot

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS ESITYSLISTA Aika: 19.2.2014 klo 18.00 Paikka: Kahvila Nanda Wanha Talo, Savilahdenkatu 12, Mikkeli 1. VUOSIKOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen puheenjohtaja Kirsi-Maaria

Lisätiedot

Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta.

Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta. SÄÄNTÖMUUTOSMUISTIO 23.09.2009 Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta. Muistiossa on kirjattuna ensin nykyinen sääntökohta ja sen perään esitetty muutos perusteluineen.

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry LYHENNETTY TASEKIRJA 1.1. 31.12.2013

Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry LYHENNETTY TASEKIRJA 1.1. 31.12.2013 Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry LYHENNETTY TASEKIRJA 1.1. 31.12.2013 1 Toimintakertomus 1.1. 31.12.2013 Toiminnan tarkoitus Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry:n (HYSK) sääntöjen mukaan yhdistyksen

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous

Varsinainen liittokokous Hallitus 8 / 16 LIITTOKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1 (6) Varsinainen liittokokous Aika 11.6.2016 klo 10.00-15.00. Paikka Porin Yliopistokeskus, Pohjoisranta 11, 28101 Pori 1. Liittokokouksen avaus Kuurojen Liitto

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

Säätiön nimi on Espoon Taide- ja Tietotekniikkasäätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki.

Säätiön nimi on Espoon Taide- ja Tietotekniikkasäätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi on Espoon Taide- ja Tietotekniikkasäätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. 2 Säätiön tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää uutta tietotekniikkaa ja teknologiaa soveltavan taiteen

Lisätiedot