.-- '7'f. PvV.. u: /, ?t{m,zz ~ ~' ~~, 'Yy,?..'I. (jim:, ~. H:~, H'aA, ry~~ ~t('!l-e/! ~ 1~~ At7. ("UA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ".-- '7'f. PvV.. u: /, ?t{m,zz ~ ~' ~~, 'Yy,?..'I. (jim:, ~. H:~, H'aA, ry~~ ~t('!l-e/! ~ 1~~ At7. ("UA"

Transkriptio

1 -- - ~ CI'f.//,,.....,,, ~' ~~, ~ I II_~~ ~- ~~ 1 ~- ~. H:~, '7'f. PvV.. u: /,.-- ry~~ ~ ~U1,J LA~I Ik~a'h~ ~t('!l-e/! ~ 1~~ At7. ("UA /711.< ~t/u(m..li-d-- ~ ~. - ~ ~Af~ 1I(~~ r ~ ~ ~,. C?t,~- ~ -( I t-t.c. ~ 1-tA t et.. ~ /t.. 0. vll"v~t t t.j d ~'" 1~. - ~'?t{m,zz ~ H'aA, 'Yy,?..'I. (jim:,

2 tehty TUL:n Liittoto~ikunnan kokouksessa 14/4-24. Saapuvilla olivat: E.Pekkala, V. Mikkola, T.Tanner, U.Rinne, H.Paasonen, O.Paananen, V.Visa, V. Varelius, K.Niininen ja F.Mikkola. 1. Hyväksyttiin kahden edellisen kokouksen pöytäkirjat. 2. Merkitään pöytäkirjaan, että H:gin Jyryn jäsen K.Nousiainen on liittynyt S.V.-ja U.-liittoon. 3 Tsekko-Slovakiasta tullut kirjelmä jätettiin seuraavaan kokoukseen ja päätettiin vasttedes pyytää heitä käyttämään saksaa kirjeenvaihtokielenä. 4. W Saksasta Neundorf'ista saapuneeseen kirjelmään,joss pyydetään avustusta voimistelutaion rakentamista varten, ilmoitetaan,ettei tällä kerralla voida avustusta lähettää Liiton huonon taloudellisen aseman vuoksi. 5. Päätettiin hankkia Liitolle puheenjohtajan nuija, jonka hankkiminen jätettiin Vareliuksen huoleksi. 6. Merkitään pöytäkirjaan Kansainväliseltä Liitolta saaduksi kirjelmä,jossa ilmoitetaan kongressipäivistä. 7. Luettiin Norjan Työväen Urheiluoppositionilta saapunut kirjelmä, jossa ilmoitetaan,että Fagforeningernes Idraetsforening on liittynyt sanottuun oppositioniin. Samassa kirjelmässä esitettyyn anomukseen painijaimme tuottaman tappion korvaamiseksi ilmoitetaan,että Liittomme on kärsinyt mainitun matkan johdosta 15,000 mk:n tappion ja sentähden ei Liittomme voi antaa avustusta. MYÖSkin ilmoitetaan Oppositionille Jyryn tulevista kansainvälisistä painikilpailuista. 8. Jyväskylän piirin johtokunta ehdotti JyväSkylän Veikkojen jäsentä K.E.Heinosta rangaistavaksi 3 kk kilpakelvottomuudella osanoton

3 vuoksi liikeidenvälisiin hiihtokilpailuihin. Liittotoimikunta päätti häntä rangaistavaksi 2 kk. kilpakelvottomuudella katsoen siihen, että häntä on liikkeen puolesta pw{oitettu.rangaistus alkaa maaliskuun 9 päivästä. Päätös merkitään kurinpitorekisteriin. 9. Nyrkkeilykilpailuluvan myöntäminen H:gin Jyrylle heinäkuun 5-7 p:k p:ksi tai viikkoa myöhemmin jätettiin siksi kunnes kenttäurheilukilpailujen luvat on myönnetty,koska kesäurheiluilla on vain rajoitettu aika vuodessa käytettävänä. 10 Voimistelujaoston ehdotus kunniakirjojen painattamisesta voimistelumerkkitilaisuuksissa jaettavaksi hylättiin. 11. Jaostoihin määrättiin entiset edustajat liittotoimikunnasta. Samassa yhteydessä huomautettiin, ettei liittotoimikunnan päätöksiä,. jotka koskevat jaostojen sille esittämiä asioita,ole aina esitetty jaostoille takaisin. Sihteerit velvoitettiin pitämään asiasta huolta tarkemmin. 12. Liittoneuvoston kokouksessa valitulle OlympiakomitealIe päätettiin antaa täydet valtuudet mikäli se koskeen varojen keräystä,jossa liitto toimikunnan edustajan tehtäväksi annettiin viedä liittotoimikunnan evästykset komitealle. Komitean lopullinen työsuunnitelma jätetään tulevan liittotoimikunnan ~,liittoneuvoston ja komitean yhteisesti tehtäväksi. 13. Liittotoimikunnan kantana liittokokousalustuksissa mainitaan, että liittotoimikunta kannattaa talviurheilupäivän vietettäväksi toisena sunnuntaina maaliskuuta. 14. Viro joen Toverien erään jäsenen esiintymisestä suojeluskuntapuvussa ja hänen kuulumisestaan s.kuntaan otetaan selvää lähemmin asianomaiselta seuralta enneruruin päätös asiasta tehdään. 15. Naisten jaostoille annettiin oikeus kutsua Saksasta 2 naisvoimistelijaa seurojen kustannuksella. Liitto vastaa menoista mikäli ne nousevat yli 10,000 mk. 16. Turun Piirikunnalle myönnettiin Smk. 1,000:- käytettäväksi järjestäjän palkkaukseen. P.-ja l.-karjalan Fiirikunnalta pyydetään sel-

4 vää,mihihn tarkoitukseen Piirikunnalla on aikomus käyttää pyy tämäns ä avus tus 17. Päätettiin liittotqimikunta valokuvauttaa lähitulevaisuudessa. 18. Järjestönuorten Liiton edustajakokoukseen valittiin Liiton edustajaksi T.Tanner ja varalle H.Paasonen. 19. Edustajille S.Raittiusliiton edustajakokoukseen evästyksenä on! päätettiin, että heidän koetettava saada mainitun liiton liittotoimikuntaan urheilua tuntevia ja Liittoamme lähellä olevia henkilöitä. 20. Liittotoimikunnan seuraava kokous päätettiin pitää ensi perjantaina tk:n 18 p:nä klo 1 päivällä. Vakirudeksi

5 PÖilläki.!:i~ tehty TUL: n Liitt otoimikunnan kokouksessa 18/4-24. Saapuvilla olivat: E.Pekkala, V. Mikkola, T. Tanner, U. Rinne, H. ~aasonen, O. Paananen, V. Visa, V.Isola, V. Varelius, K. Niininen ja F.llikkola. 1. Luettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 2. Luettiin Tsekko-Slovakiasta saapunut kirjelmä,jossa kutsutaan osaa ottamaan mx:tx Karlsbadissa toimenpantaviin Tsekko- Slovakian saksalaisen liiton järjestämiin juhliin. Asiasta julkaista~~utinen urheilulehdissä. 3. Merkitään pöytäkirjaan Itävallasta saaduksi kirjelmä,jos ~/ilmoitetnan ettei Itävallan Työväen Voimailuliitto huonon taloudellisen asemansa vuoksi voi lähettää painijoita Liittomme kilpailuihin enenkuin korkeintaan tulevana vuonna. 4. Luettiin T.Järjestönuorten Liiton toimikunnan lähettämä kirjelmä, jonka mukana seurasi mainitun toimikunnan laatima alustus T. Järjestönuorten liiton liittokokoukselle mainitun liiton liittymisestä TUL : n jäseneksi. Vastaukseksi viitataan Liittotoimikunnan TUL:n liittokokoukselle laatimaan esitykseen lastenkasvatuksen järjestelystä. 5. Käsiteltiin Frankfurt am Mainin kongressissa esille tulevia asioita ja evästettiin edustajåa. Jäsenmaksuihin puolletaan aina 100 %:iin nousevaa koroitusta. Puolletaan PUI:n kutsumista Olympialaisiin kisoihin. Puolletaan kansainvälisen järjestön tiedonantolehden julkaisemista. Puolletaan verojen yhtäläistyttämistä Esitetään hankittavaksi LUI :lle vakinainen toimitsija. Ehdotetaan,että mahdollisesti valittavaan kansainväliseen olympiakomiteaan saa kukin maa määrätä edustajansa kongressin jälkeen. n/ Ehdotetaan v 1926 pidettävä kongressin paikaksi Helsinkiä. Hyväksyttiin voimistelujaoston ehdotus voimistelukilpailuista esitettäväksi kongressille.

6 Ehdotetaan,että painikilpailuista poistettaisiin nuorten sarja. Ehdotetaan lisättäväksi kisojen ohjelmaan 400 m. aitajuoksu. Olympialaisten kisojen teknillisen ehdote~ taan,että kukin maa saa keskuudestaan valita edustajansa mainittuun klmiteaan. 6. Käytiin lopullisesti lävitse liittokokoukselle teijtävät esitykset alustuksineen ja hyväksyttiin ne eräillä korjauksilla liittotoimikunnan lausuntoihin. 7. Naisten jaostojen puolesta esitettäisiin, että liittotoimikunta myöbtäisi etukäteen 18,000 mk naisten voimistelun-leikin-ja urheilun ohjaajakursseja varten. Liittotoimikunta ei voinut suostua tehtyyn esitykseen,koska ei ole vielä varmuutta valtioavun saannista ja koska Liittotoimikunnan täyt~j valtioavun jakosuunnitelma lähettää eluruan sen käytäntöön panoa liittoneuvoston jäsenille hyväksyttäväksi. Vakuudeksi,- (

7 tehty TUL:n Liittotoimikunnan kokouksessa 25/4-24. Saapuvilla olivat: V.Mikkola,T. Tanner, U.Rinne,H.Paasonen, V.Varelius ja F.Mikkola. 1. V.Mikkola selosti valtion voimistelu-ja urheilulautakunnan puheenjohtajan ilmoitusta,että Liitolle on myönnetty Smk. 140,000:-- suuruinen valtioapu täksi vuodeksi. Yksimielisesti päätettiin nostaa valtioavun ens~ma~nen neljännes Smk. _35,OOO:-,~_~~ d{;.;--~ -;~~ -~1,::~;tj~0'3v;. ~rij,l4ammj ~'II!kt; ~ /f}-~ ~--d4-~-u4vu~ r-'-~ul ~, 2. Naisten jaostoille annettiin oikeus etukäteen tehdä sopimus opettajien kanssa naisten voimistelun-,leikin-ja urheilunohjaajakursseja varten. 3. Sihteerin tehtäväksi jätettiin valtioavun jakoehdotuksen teko seuraavaan kokoukseen silmällä pitäen jaostojen tekemiä ehdotuksia. Vakuudeks i. -~~

8 Kokouksessaan 28/4-24 hyväksyi Liittotoimikunta seuraavat kilpailuluvat: ~ampereen Painikilpailuja: Veikot 31/5-1/6 Porin!?yrintö 5-6/7 Pietarsaaren Voima 12-13/7 Malmin Veikot 19-20/7 Kuopion Riento 30-31/8 Talikkalan Toverit kansainväliset 14-15/6 Nyrkkeilykilpailuja: Helsingin Jyry kansainväliset 12-13/7 Yleisurheilukilpailuja: Viipurin Jyry murtomaamest.kilpailut 25/5 molemmat sarjat. H:gin Kull ervo 10-ottelu-ja viest.mest. 5-6/7 Iisalmen Vesa 12-13/7 Kymin Veikot 12-13/7 Talikkalan Toverit 19-20/7 Kotkan Riento 19-20/7 Lauritsalan Teräs 2-3/8 Maarian Pyrkivä pyöräilykilpailut 19-20/7 Yleisurheilumestaruuskilpailuja tarjotaan H:gin Jyryn järjestettäviksi, kos niitä kenttä ja aika vaikeuksien tähden ei voida antaa niiden ainoalle hakijalle Turun Veikoille. Porin Pyrintö 19-20/7.

9 ~Q~~~ki~i~ tehty TUL:n Liittotoimikunnan kokouksessa 28/4-24. Saapuvilla olivat: V.Mikkola,T.Tan ner, U.Rinne, H.Paasonen,V.Visa, V.Varelius K. Niininen ja F.Mikkola. 1. Hyväksyttiin 2 edellisen kokouksen pöytäkirjat. 2. V.Mikkola ilmoitti nostaneensa Liitolle tulevan valtioavun ensimäisen neljänneksen Smk. 35,000: Luettiin Amerikasta W. P.S.J. V.& U.Liitolta saapunut kirjelmä,jos S8 selostetaan urheiluoloja suomalaisten keskuudessa. Kirjelmä annetaan Työ~äen Urheilulehden toimitukselle,koska siinä tehdään eräitä kyselyjä lehden toimitukselle. 4. Tampereen piirin johtokunta ilmoitti,että piirin entinen puheenjohtaja P.Hjelt~ ei ole piirin johtokunnan esittämän määräajan kuluessa tehnyt esitystä omien jäsentensä valinnasta liittotoimikunnan määräämään sovintolautakuntaan. Päätettiin ilmoittaa Hjeltille,että hänen on 10 päivän kuluessa tehtävä ilmoitus valitsemistaan smvintolautakunnan jäsenistä Tampereen piirin johtokunnalla tai muussa tapauksessa asian ratkaiseex liittotoimikunta. 5. Luettiin LUI:lta saapunut kirjelmä,jossa ilmoitetaan,että he eivät voi ottaa osaa Liittomme urheilijajoukkueen matkakustannuksiin,vaan voivat ainoastaan varata vapaat asunnot. Ilmoitetaan heille O.T.K:n osoite ja pyydetään heitä painostamaan mainittua liikettä osuustoiminnallisena liikkeenä ottamaan osaa joukkueemme matkakustannuksiin. 6. Myönnettiin Vaasan piirikunnalle avustukseksi Smk. 1,000:-- yleisurheiluneuvojan paikkaamista varten. 7. Vaasan piirikunnalta saapunut alustus Liiton kansainvälisistä suhteista ja samoin Tampereen piirikunnalta saapunut alustus muutoksiksi piirikuntien sääntöihin esitetään liittokokoukselle mainittujen kysy-

10 ( mysten tullessa siellä esille. 8. Luettiin Kyminlaakson piirikunnalta saapunut selostus Popinniemen Toverien järjestämissä painikilpailuissa sattuneista kieltolakirikkomuksista,samoin edellä mainitun seuran suorittaman tutkimuksen tulokset joista kävi selville, että kieltolakia olivat rikkoneet toimeenpanevan seuran jäsen K. Turkkila ja Kuopion Riennon jäsen T. Rautiainen. Turkkila on saanut seuransa taholta viimeisen varoituksen,joten Bs ien häneen nähden ei antanut enempään aihetta. T. Rautiaisen suhteen ilmoitetaan asiasta Kuopion RiennolIe sen ryhtymiseksi asianvaatimiin toimenpiteisiin. 9. Merkitää pöytäkirjaan H: gin Kullervon ilmoitus siitä,että mainitt u seura aikoo järjestää ystävyysotteluita venäläisen jalkapallojoukkueen kanssa. 10. Hyv.äksyttiin~ sihtee~in c laatimax ehdotus tämän vuoden valtioavun jaosta eri tarkoituksiin sillä muutoksella, että miesten ja naisten voimistelunohjaakurssien menoerästä vähennetään molemmista ~,000 ja käytetään niistä saatu summa 4,000 mk nuorten oppaan kustantamiseen. 11. Hyväksyttiin eri jaostojen ehdottamat kilpailuluvat,jotka seuraavat liitteenä pöytäkirjaa. 12. Luettiin N-Venäjältä saapunut kutsu lähettää jalkapallojoukkue kilpailemaan N-Venäjän täkäläisen lähetystön lahjoittamasta kiertopalkinnosta toukokuun 11 p:nä Moskovassa. Jaoston ehdotuksen mukaisesti ilmoitetaan,että joukkueemme voi saapua vasta kesäkuun viimeisenä sunnuntaina tai heinäkuun ensimäisenä sunnuntaina. 13. Päätettiin huomauttaa taloudenhoitajalle,että hän ensi tilassa tilaa Liitolle liittojo~kkuetta varten palloilupaidat. 14. Naisten jaostoille annettiin oikeus itse määrätä eri menoerät kurst/ seja varten silmällä piäen sitä,että menot eivät nouse 18,000 ~r suuremmaksi ja että stipendejä jaetaan. 15. mk Naisten voimistelupulaunallib hankkiminen Liitolle jätetään liittokokouksen jälkeen,koska asia lopullisesti ratkaistaan liittokokouksessao

11 16. Naisten jaoston puolesta pyydettiin,että Liiton kustannuksella alettaisiin painattaa naisten pallopelien sään11.ö1:ä yhdeksi kirjaksi. Naisten jaostot velvoitettiin laatimaan kirjasta kustannusarvio,jonka saatuaan liittoto~ikunta lopullisesti päättää asiasta. 17. Kirjoituksien laatiminen valtioavun puolueellisesta jaosta jätettiin seuraavaan kokoukseen. 18. Taloudenhoitaja velvoitettiin tekemään seuraavaan kokoukseen tuloja menoarvio ehdotus silmällä pitäen verojen mahdollista koroitusta. Vakuudeksi!

12 PöxtäkiKiJ! tehty TUL:n Lii ttoto imikunnan kokouksessa. 5/5-24. Saapuvilla olivat : E.Pekkala,V.Mikkola,T.Tanner, U.Rinne, H. Paasonen, V.Visa, V.Varelius, K.Niininen ja V.J. Kostiainen. 1. Luettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 2. E.Pekkala selosti Frankfurtin kongressin kulkua ja asioiden käsittelyä siellä.lähempi selostus Työväen Urheilule~dessä. 3. Työväen Urheilulehden toimituskunnalle päätettin huomauttaa,että lehden toimituksen on entistä enerr~än kirjoitettava päivän tapauksista Erikoisesti olisi kiinnitettävä huomiota valtioavun puolueelliseen jakoon. Liittommex valtioa~ujen 4. suhteen asetutaan yhteyteen molempien työväen eduskuntaryhmien kanssa.kuitenkaan ei ensi vuoden vakinaisesta valtioavusta jätetä erikoista anomusta eduskunnalle,koska valtion v. ~a u.-lautakunta jättää sen kaikkien urheilujär jestöjen puolesta. 5. V. Mikkola selosti viimeisen valtion v.-ja u.-iautakunnan kokousta ja ilmoitti samalla,että lautakunta on myöntänyt TUL:lle 5,000 mk. nuorten oppaan kustantamista varten, joka summa on nostettavxissa ~ppaan valmistuttua. Ilmo i tetaan V. IJahermalle, että hän vo i ryhtyä kirjasen valmistarnisee Ehdotetaan Työväen Urheilulehti O/Y:n johtokunnalle,että se kustantaisi kirjan ja saisi sitä varten Liitolle myönnetyn summan 5,000 mk. Mahdolliset voitot tai tappiot tulisivat tasan Työväen Urheilulehti O/Y:n ja Liiton kesken. 6. Luettiin eri maista työväen urheiluliitoilta saapuneet kirjelmät, joissa ne lähettävät onnittelut Liitolle ja sen liittokokoukselle. Kirjelmät luetaan tulevassa Liittokokouksessa. 7. Luettiin kirjelmä Amerikasta S. P.S.J. V-ja U-seurain liittohallinnolta. Kirjeessä on selostusta Amerikan suomalaisten työläisten urheilu järjestöistä.kirjeen johdosta tehdään selostusta liittokokouksessa

13 Amerikan työläisurheilijain järjestöistä. Päätettiin samassa yhteydessä,että tulevalle liittotoimikunnalle jätetään evästyksenä julistuksen laatiminen Amerikan suomalaisille työläisurheilijoille. 8. Tsekko-Slovakian saksalaisen Liiton lähettämä kirjelmä jätettiin seuraavaan kokoukseen. 9. Salmin Tuleman V.-ja U.-seura Pyryn kyselyn johdosta,hyväksytäänkö heidät uutena seurana Liittoon tai maksavatko he entisen kuolleen seuransa verorästit,ilmoi~etaan,että koska seura on sama,joka ai~aisemmin on ollut Liitossa on heidän maksettava liittoverorästinsää. 10 H:gin Spartacus -seuran ilmoituksen johdosta,että mainittuun seu~ raan on liittynyt SVUL:sta Edvard Hollmen ja Einar Lindholm,päätettiin ilmoittaa seuralle,että liittotoimikunnalla eu ole mitään heidän jäseneksi ottamistaan vastaan ja saavat he edustaa seuraa,koska he katsottiinx suorittaneen koejäsenyyden. 11. Hyväksyttiin Äänekosken Huiman lähettämä tilitys TUL:n sisämestaruuskilpailuista, joka osoitti voittoa Smk. 263:40,josta liitolle tulee Smk. 65:85. Koska seura on,peittääkseen kilpailuista johtuneen tappion,luovuttanut tappion peittämiseksi tulot iltamastaan,päätettiin lähettää seuran lähettämä- summa Smk. 65:85 takaisin seuralle,jottei seura joutuisi kärsimään tappiota kilpailuista. 12. Hyväksyttiin seuraavat yleisurheilukilpailuluvat: Lahden Taimi 31/5-1/6 H:gin Kullervo 36-31/8 Jyväsokylän Veikot 12-13/7 Oulun Jyry 19-20/7 H:gin Jyry 13-14/9 + maraton-juoksu. 13. Hyväksyttiin seuraavat painikilpailuluvat: Jyväskylän Veikot 21-22/6 kansainväliset Kögforssin Väkä 5-6/7 Ihme,Kemi,Karjalahti 5-6/7 Tenho,Kemi, Karihaara 26-27/7 14. Turun Veikkojen jäsen Onni Pellinen päätettiin julistaa kilpakel-

14 vottomaksi 1 päivään tammikuuta 1921,koska hän on vastomn liittotoimikunnan kieltoa ollut kilpailemassa Ruotsissa. Painijaosto ehdotti hänet julistettavaksi kilpakelvottomaksi 3 kk ajaksi. 15. Painijaoston kyselyn johdosta,minkä suuruiseksi liittotoimikunta määrää painisäännöissä esiintyvän osanottomaksun Liiton painimestaf ruuskilpailuihin,päätettiin ilmoittaa jaostolle,että Kuopiossa pidetyn liittokokouksen päätöksen mukaisesti ei osanottomaksua kanneta. 16. kokoustilien/ Päätettiin painijaoston kyselyn johdosta, että ~xx«x kustannuksella lähetetään liittokokoukseen 1 edustaja kustakin jaostosta,jonka jaostot saavat määrätä. 17. Sihteerin ja taloudenhoitajan huoleksi jätettiin pikakirjoittajan hankkiminen liittokokoukseen. 18. Liittovero ehdotetaan liittokokoukse~le koroitettavaksi 3 markkaan vuodessa jäsentä kohti. 19. Sihteerin tehtäväksi jätettiin liittokokousta varten pyydetyn rautatiealennuksen kiirehtiminen. Päätettiin,ettei liittokokouksen väliajaksi hankita mitään esitelmää antaisi julistuksen liit- n±a=exqa~isuuk- ~. Liittotoimikunta päätti;että julistuksen antaminen jätetään toistaiseksi,koska sen julkaisemista ei katsottu vielä tarpeelliseksi. Kostiainen pyysi pöytäkirjaan merk,ittäväksi eriävän mieli:pi teensä, ~. koska hänen mielestään juuri nyt oli paras aika antaa julistus työläis urhe il ijo ille as iasta. 22. Talviurheilujaoston ehdotuksesta hyväksyttiin H:gin Jyryn tekemä tilitys TUL :n yhdistetyn mäenlaskun ja murtomaahiihdon mestaruuskilpailuista. Tilitys osoitti tappiota 210 mk. Saman jaoston ehdotuksesta hylättiin H:gin Jyryn tekemä tilitys

15 TUL:n mäenlaskumestaruuskilpailuista ja jätettiinx asia jaostoon toimenpiteitä varten,koska tileihin oli liitetty päättäjäisistä johtunut tappio 318:60 ja näinollen voitto supistunut 481:15 markkaan, josta Liitolle tuleva osa on 120:30.mk. 23. Naisten voimistelujaoston selostus Porissa järjestetyistä naisten voimistelukursseista hyväksyttiin,samoin kursseista Liitolle johtuneet kulut hyväksyttiin maksettavaksi Liiton kassastao 24. Naisteb jaostojen kyselyn johdosta päätettiin,että jaostojen on esitettävä niille saapuneet puhujapyynnöt liittotoimikunnan ratkaistavaksi. 25. Liiton puoles talähetetään puhuja Seinäjoen Kiivaan iltamaan ja samoin Kyminlaakson Piirikunnan naisjaoston julliin.toimeenpanijoiden on maksettava matkakulut ja Liiton puolesta maksetaan päivärahat. Naissihteerille annettiin lupa påiketa Jyväskylään järjestämään naisten kursseja käydessään Seinäjoella. 26. Naisten jaostolle annettiin oikeus anoa alennusta rautate~llä naisten kursseja varten Jyväskylässä. Liiton nimenkirjoittajat kirjoittavat anomuksen alle. Vakuudeksi

16 .Elil:.täkiria tehty TUL: n Liittotoimikunnan kokouksessa 11/5-24. Saapuvilla olivat: V. Mikkol a, O. Paananen,V. J. Kostiainen,V. Visa,V. Varelius ja K. Niininen. 1. Liiton edustajaksi Työväen Akatemian Kannatusyhtiön kokoukseen valittiin O. Paananen. Hänelle evästykseksi päätettiin,että yhtiön hallintoneuvostoon on koetettava saada V. J.Kostiainen ja varalle O. Paananen. Tilintarkastajiksi on koetettava saada T. H. Vilppula ja Eino Jalava. Vakuudeksi

17 tehty TU~:n P ö Y t ä k i r j a Liittotoimikunnan kokouksesta Helsingif sä 12/5-24. Saapuvilla olivat: E.Pekkala, V.Mikkola, T.Tanner, U.Rinne, V.Visa, V.J.Kostiainen, H.Paasonen, V.Varelius, K.Niininen ja F. Mikkola. 1. Hyväksyttiin kahden edellisen kokouksen pöytäkirjat Kostiaisen ehdottartlalla muutoksella 5/5 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 21 pykälään. 2. Maarian Kisatoverien kyselyn johdosta päätettiin, että heidän järjestg.m.1ssään kesäjuhlissa saadaan myydä paikallisen V.P.K:n ar- 1"0 ja. 3. Pekkala jatkoi selostustaan Frankfurtissa pidetystä kongressista ja hyväksyttiin hänen menettelynsä siellä esilläolle~ssa eri kysymyksissä. 4. Liitolle myönnetyn valtioavun ~i ako : ätettiin seuraavaan kokoukseen, johon mennessä sihteerin on kiirehdittävä kaikilta liittoneuvoston jäseniltä lausunto asiasta ja tehtävä Liittotoimikunnan seuraavawl kokoukseen yhteenveto lausurilloi~ta. 5. Merkitään kurinpitorekisteriin, että Helsingin. Työväen Uimarien jäsen Y.Lampila on liittynyt SVUL:oon. 6. Ki:iRiteltiin T;)TC)väen Urheilulehti O/Y:n johtokunnan tekemä alustus urheilulehtien levityksestä ja päätettiin yhtyä alustusta kannattamaan. Alustus esitetään tulevaan liittokokoukseen. Toe~oen 7. Toverien vuosi juhlaan 18/5 ei voida lähettää puhujaa, vaan jätettiin sihteerin tehtäväksi lähettää seuralle kirjoitettu puhe. 8. Hyväksyttiin Liittoon seuraavat uudet seurat: Tempaus, Veitsiluoto, Oulun ja Perä-Pohjolan piii"ikunnan kautta ja Äifräpään Ty:i'i V.- ja U.-seura Kipinä,Viipurin piirikunnan kautta.

18 9. Luettiin Ruotsista Työväen Urheilukomitean lähettämä kirjelmä, jossa he ilmoittavat ettei heidän puolestaan ole mitään vastaan painija Vestergrenin kutsundseen II: gili Jyryn kiliailuihi n. Lii ttoto imikunta päätti, ettei mainitun henkilön kutsumiselle Liittotoimikumlan taholta aseteta esteitä. Kostiainen pyysi merkittäväksi pöytäkirjaan mielipiteenään, että mainittua henk~löä ei saisi kutsua tänne kilpailuihin koska hän ruotsalaisten toverien kirjelmän mukaan on poliittisesti alamittainen. 10. Luettiin Norjasta Työväen Urheiluoppositio~nilta saapunut kirjelmä, jossak he toivovat, että tänne edellisessä pykälässä mainittuihin kilpailuihin olisi kutsuttu useampia Norjan työläispainijoita. Ilmoitetaan Oppositionille, että kilpailut järjestää yksityinen saa~ ra ja että siinä tapauksessa, jos Liitto järjestää kilrailut tullaan kutsumaan useampia osano"tta,~ ia Norjasta. 11. Kostiainen esitti välikysymyksen, ~iksi Liiton asioita annetaan ~lolueellisesti sanomalehtiin. Erikoisesti hän huo~autti Liiton puheenjohtajan selostuksesta ulkomaanmatkoistaan. Asian johdosta xxkx* Si:xkRXk syntynyt keslc'vlstelt:. pidettiin Y~<:3t~'lksena 12. kysyr!lykset!le. P~~tettiin merkitä pöytäkirjaan Työväen Sivistysliiton ilrroitus, että Sosiaaliministeriö ei ole hyväksynyt Liiton edistajiston 20/5-23 ja 25/11-23 vahvistaman päätöksen Liiton sääntöjen 3 pykälän muutoksesta jäsenmaksun henkilökohtaisen erän koroittamiseen nähden. Samassa yhteydessä ilmoittaa Työväen Sivistysliitto, että Liiton edustajaksi TUL :n liittokokoukseen saapuu Arvi Hautamäki. 13. Päätettiin kutsua Liiton valitsemat vakinaiset Työväen Sivistysliiton edustaj iston jäsenet keskustelerr,aan Työväen ~ivistyslii ton vuo sikoko ".1.ksessR. esiintyvistä asioista ja tekemä än niistä ehdotuksia Liitte to irnikunnalle. 14. Naisten Voimist elujaoston ehdotuksesta päätettiin rr.yöntäb Raksi 400 markan suuruista stirendiä ruotsikielisille Liittoonkuuluville seuroille FFF:n järjestämille voimistelunjohtajakursseille sillä ehdolla, että stipeni in saajat, jotka Jaosto ottaa kirjeellisesti sel- Ville, hakevat vain persoonallisesti kursseillepääsyoikeutta.

19 15. Neissihteeri ilmoitti Naisten Voill1istelujaoston puolesta, että koska näyttää epävarmalta saksalaisten naisvoimistelijain sa.anti tänne vierailulle elokuussa, on se pakoitettu luopul!laan koko hankkeesta. Jaostoa kehoitetaan vielä kirjeellisesti tiedust~aan asiasta Saksan Liitolta, jos olisi mahdollisuuksia saada voimisteli~at tänne vierailulle elokuun ajaksi. 16. Naissihteeri ilmoitti, että naisten V.- ja U.-jaostot yhteisessä kokouksessaan ovat hyväksyneet vastalauseen Liittotoimikunnalle sen tekemän päätöksen johdosta, jolla päätettiin ehdottaa liittoneuvostolle valittavaksi erikoiset naisten voimistelu- ja urheilujaostot. 17. Painijaoston ehdotuksesta myönnettiin seuraavat kilpailuluvat: Käpylän Urheilijat kansalliset painikilpailut 31/5-1/6-24; Alku, Forssa, Vesa, Helsinki '1 II Vesan anomus hyväk~ttiin kuitenkin sillä II " 9-10/8-24; 26-27/7-24 mahdollisesti kansainväliset. ehdolla, että sopivat piirinjohtokunnan kanssa kilpailujen alkamisajasta mahdollisen yhteen: sattumisen välttämiseksi piirin yleisurheilumestaruuskilpailujen kanssao 18. Nyrkkeily jaoston ehdotuksesta hyväksyttiin seuraavat kilpailuluvat: Jyry, Oulu, kansalliset nyrkkeilykilpailut 7-10/6 tai 15/6-24; Voima, Pietarsaari, " " 5-6/7-24; Jyry, Helsinki, kansainväliset II 12-13/7-24 tai 19-20/ Hyväksyttiin nyrkkeily jaoston ehdotus, että tämän vuoden valtioavusta myönnetty summa Smk 8000:- käytetään 2~viikkois~en nyrkkeilynohjaajakurssien järjesttirliseen. Kurssit tulisi pidettäväksi elokuun vii!ileisellä ja syyskuun "ensimäisellä viikolla Helsi:r:.gissä. Opettajana kursseilla toimisi nyrkkeilytreenari Koch ja järjestettäisiin kurssit hänen huoneistossaan. Jaosto ehdotti stipendejä jaettavaksi 10 kpl. R 350:-. Katsoen kurssien lyhyeen aikaan hyväksyi Liittotoimikunta stipendien suuruudeksi 250:- markkaa. Jaostolta pyydetään seikkaperäistä selostusta kurssien ohjelmasta,!ilahdollisesta osanottajamäärästä, kurssien tulkista y.m.ja myöskin seikkaperäinen kustannusarvio kurssien menoista. 20.

20 20. Yleisurheilujaoston ehdotuksesta hyväksyttiin seuraavat kansallisten yleisurheilukilpailujen järjestämisoikeudet: Vesa, Vuoksenniska Vesa, Lappeenranta Veikot, Turku Visa, Helsinki 21. Sihteerin laatima p~irijakokartta hyväksyttäväksi /6-24; ~~. t 12-13/7-24; 23-24/8-24; I 21-22/6-24. päätettiin esittää liittokokouksen Frankfurt am Mainissa pidettävien Olympialaisten kisojen yleiset säännökset käännetään suomeksi. Liittomme esittämä ohjelma esitetään uudestaan kokonaisuudessaan Saksan mul:n valitsemalie teknilliselle komitealle tai komiteoille. Jaostoilta pyydetään lausuntoa niiden erikoisaloista. 23. Päätettiin lähettää Kansainvälisen Liiton toimistolle ja Saksaan tovereille Gellertille ja Willdungille kirjelmä, jossa vielä kerran tehostetaan Liittomme kantaa eri kansallisuuksien kutsumiseksi tuleviin Olympialaisiin. Kirjelmässä huomautetaan siitä suuresta merkityksestä, mikä tulisi Olympialaisissa kisoissa varsinkin urheilukilpailuissa näkyviin Norjan Työväen Urheiluoppasitionin, Ruotsin Työväen Urheiluoppositionin ja PUI:n kuts~isella kisoihin olemaan. 24. Keskusteltiin alotteista, mitä olisi huomioonotettava Työväen Urheilulehden toimitustavassa ja päätettiin keskustelu pitää evästjksenä Työväen Urheilulehden toimituskunnalle. 25. Rinne ehdotti, että täkäläiselle Spartacusseuralle ilmoitettaisiin, että se ryhtyisi toimenpiteisiin ruotsinkielisten seurojen edustajan liittotoimikuntaan/ ehdottamiseksi liittokokouksen valittavaksi. uihteeri iln.oitti asiesta keskustelleensa mainitun seuran puheenjohtajan kanssa, joten asia ei antanut enempään aihetta. 26. Keskusteltiin Kansainvälisen Liiton Tiedonantolehden julkaisemisesta. Kostiainen ehdotti, että Liittomme olisi sillä kannalla, että Kansainvälinen Liitto kustantaa lehden vain esperantoksi ja ne kansat, jotka

21 haluavat saada julkaisun omalla kielellään kustantavat julkaisun itse. Päätös asiasta jätetään siksi, kunnes nähdään lehden ilmestymisestä mitenkä se vastaa tarkoitustaan ja vasta sen jälkeen. otetaan asia uudestaan esille. 27. Päätettiin liittokokouskulujen tilille kustantaa myöskin Liittotoimikunnan varajäsenet liittokokoukseen /5 pidetyssä kokouksessa esilläolevan julistuksen antaminen päät ettiin jättää seuraavassa kokouksessa ratkais~avaksi. V akuudeks i : I#~'

22 1. P ö Y t ä k i r j a =========-========= tehty TUL:n Liittotoimikunnan kokouksessa Helsingissä 19/5-24. Saapuvilla olivat: E.Pekkela, V.Mikkola, T.T~~er, U.Rinne, H.Paasor.en, V. J.Kostiainen, V. Visa, V.Isola, V.Varelius, K.Niininen ja F.Mikkole. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja korjauksella 21 : ään. 2. Koska liittoneuvoston jäsenet ovat hyväksyneet Liittotoimilmnnan tekemän ehdotuksen valtioavun jaosta eri' tarkoituksiin, katsottiin se tulleen hyväksytyksi. 3. Päätettiin ottaa vastaan TUL:n Helsingin piirin johtokunnan haaste jalkapalloystävyysotteluun, mutta päätettiin ehdottaa piirin johtokunnalle, että ottelu pelattaisiin sunnuntaina t.k. 25 p:nä klo 8 aamulla a/ Haapaniemen urheiluk~ntällä. Samssa yhteydessä hyväksyttiin Liittotoimikunnan joukkueen kokoonpano. 4. Naisten pallopelisääntöjä päätettiln painattaa 500 kappaletta Oy. Hämeen Kansan kirjapainossa. 5. Pariisin kisojen karsintakilpailuihin osaaottaneiden rankaiseminen jätettiin seuraavaan kokoukseen. Seuroilta tiedustellaan henkilöistä, ~otka ovat ottaneet osaa tai ilmoittautuneet karsintakilpailuihi~. 6. Hyväksyttiin Uintijaoston tekemä ehdotus kakasiviikkoisten uintiblrs sien järjestämisestä Helsinkiin. Kurssien alkamisajaksi hyväksyttiin kes~kuun 30 päivä. Jaoston ehdottaman stipendin suuruuden 300 mk. katsoi Liittotoimikunta liian suureksi ja päätti, että stipendien suuruudeksi tulee 250 mk. ja jaetaan niitä 18 kpl. Koska Jaosto oli päättänyt kurssien opettajien toi~esta ilmottaa myöskin Helsingin Sanomissa, päätti LiittotoimikuntR, että porvarillisiss a lehdissä ei ilmoiteta a- siasta. 7. Vaajakosken Jyskeelle myönnetti i n kansallisten painikilpailu~en järjestämisoikeus 8-9/6.

23 8. Koska Tampereen piirin johtokunnan entinen puheenjohtaja Paavo Hjelt ei ollut Liittotoimikunnan määräämän ajan kuluessa uudistetusta kehoituksesta huolimatta asettanut ehdokkaitaan sovintolautakuntaan hänen ja Tampereen piirikunnan välistä juttua ratkaisemaan, päätti Liittotoimikunta ratkaista kysymyksen kokouksessaan ja päätti seuraavaa: ka.tsoen siihen, että Hjelt on tilittäessään TUL:n Tampereen piirin seurojen littoveroja menet~llyt Liiton sääntöjen vastaisesti, sekä siihen, että Hjelt on jättänyt huomioonottarnatta Liittotoimikunnan ohjeen sovintolautakunnrul valitsemisesta ja siten osoittaen puuttuvaa halua sovi~~on aikaansaamiseksi piirin johtoku~~an kanssa, päättää Liittotoimikunta kieltää Hjeltiltä oikeuden olla Liiton luottamustehtävissä, lulruunottamatta omaa seuraansa, vuoden 1924 aikana. 9. Helsingin Jyry ilmoitti Liittotoimikunnalle kansainvälisiin painikilpailuihinsa lähettäneen kutsun Norjaan Birger Nielssenille ja Trygve Olsenille, Ruotsiin C.Vestergrenille ja Unkariin M.Maturalle. Liittotoimikurmalla ei ole mitään näiden henkilöiden kutsumista vastaan. Liittotoimikunnalle jäsenille,liiton virkailijoille ja jaostojen edustajille päätettiin varata yhteinen asunto Tampereelta liittokokouksen ajaksi. Liittotoimikunnalla ei ollut mitään niiden tilaisuuksien järjestämi stä vastaan,joita liittokokousta va l rr'isteleva toicli1dlnta on päätt änyt ~~rjestää liittokokouksen aikana. 10. Toejoen ToveriBB kirjelmän johdosta, jossa he ilmoittavat siirtäneensä vuosijuhlansa t.k. 25 p:ään ja johon he pyytävät puhujaa, ilmo i tetaan, ettei Liittotoimilrunta voi puhujaa heidän juhlaansa lähettää. II. ~erkitään pöytäkirjaan, että Norjan fyöväen Urheiluoppositioonilta on saapunut kirjelmä, jossa he ilmoittavat ryhtyneensä oman liiton perustamispuuhiin ja sitä varten pyytävät Lii ttoc'jme sääntöjä. 12. Veitsiluodon Tempauksen kyselyn johdosta päätettiin, että Liiton sääntöjen mukaan mainittu seura on oikeutettu lähettämä än edustajansa tulevaan liittokokoukseen..l,. '...~ '

24 l~. Valkeakosken Jyryn kyselyn johqosta miten he menettelevät niiden jäseniensä ka.nssa, jotka liittyvät tehtaan palokunnan keskuud.dssa lilj: muodostettuun puolueettomaan urheiluseuraan, johon kuuluu myöskin suojeluskuntalaisia, vastataan, että seuran jäsenet voivat kyllä kuulua palol~taan mutta ei palokunnan alaiseen voimistelu- ja urheiluseuraan paitsi siinä tapauksessa, että mainittu seura liittyy Työväen Urheilulii ttoon. 15. Latvian TUL:n kutsu mainitun Liiton liittojuhliin elokuun 2-3 p:nä jätettiin pöydälle seuraavaan kokoukseen. 16. Tampereen Raittiusseuran 1ähettämä keräyslista arpajaisvoittoja varten päätettiin :palauttah takaisin. 17. Helsingin Ammatillinen Keskus-Np.uvoston lähettämä kirjelmä poliittisten vankien prrheiden avustamisesta jätettiin seuraavaan kokoukseen, johon rr.ennessä otetaan sel"s.e onko keräys koko me.ata käsittävä ja onko entinen avustustoimikunta, 'ota perustamassa myöskin Liittomme on ollut, vielä toiminnassa. lexits:kb:k 18. Evästettiin Liiton edustajia Työväen Sivistysliiton kokoukseen 25/5-24. Evästyksistä päätettiin seuraavaa: ruumiillista kulttuuria koskevia esitelmiä kursseilla olisi saatava enempi; Liiton puolesta koetetaan saada U.Ampuja ja V.J. Kostiainen vakinaiseksi jäseniksi,- Liiton toimikuntaan; varaj äs~!lil~qi joko Ampuja tai Kostiainen, jos heistä toinen tai toinen ei pääse vakinaiseksi; sääntöjen 19 koetet aan pysyttää entisellään. 19. Lisäosakkeiden merkinnätyöväen Akatemiasta jätettiin uuden Liittotoimikunnan päätettäväksi. 2Q. Päätettiin, ettei mitään julistusta anneta työläisurheilijoille liittokokouksen johdosta ainoastaan avauspuheessa huomautetaan Liiton yhteni-j.isenä säilyttämisestä, joka avauspuheen kohta tarkastetaan seuraavassa kokouksessa. 21. Päätettiin, että Liittotoimikunt8 valokuvataan perjantaina t.k.

25 ~3 p:nä kello i 6 i.p. 22. Päätettiin ha~kkia liittokokoukseen blokkeja edustajia varten. 23. Urheiluwerkkien tekijästä päättäminen jätettiin seuraavaan kokoukseen eli siksi kunnes saadaan lupa merkkien myynnille. 24. Urheilupäviäksi päätettiin tilata P. Salmenojalna runo. Puheen urheilupäivää varten laatii V. J. Kostiainen. Vakuudeks i :

26 ~Q~~~k~~1a tehty TUL:n Liittotoimikunnan kokouksessa 26/5-24. Saapuvilla olivat: Eino Pekkala, Väinö Mikkola,!.Tanner, U.Rinne, V.J.KOstiainen, V.Isola, V.Visa, V.Varelius, K. 1. Niininen, F. ikkola. Luettiin j~ hyväkayttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 2., Liittokokousta järjestävän toimikunnan järjestämään edustajien vastaanottojuhlaan velvoitettiin puhujaksi T.Tanner. 3. : Liittokokouksen edustajain valtakirjain tarkastijiksi valittiin Isola, taloudenhoitaja ja sihteeri. 4. Pikakirjoittajaksi liittokokoukseen päätettiin ottaa toveri Puputtie Samassa yhteydessä päätettiin, että vain puhujapaikalta pidetyt puheenvuorot otetaan ylös pikakirjoituksella. 5. Liittokokoukselle ehdotetaan valittavaksi 3 puheenjohtajaa, joista yhdeksi ehdotetaan J.Kivimäkeä, ja toiset kaksi määrätään Tampereella. Sihteereiksi päätettiin ehdottaa A. Rintala, 1. Huttunen ja Liiton sihteeri. 6. Liittotoimikunnan puolesta valtuutettiin esiintymään kokouksessa Pekkala, Mikkola ja Rinne. I 7. Koska useat seurat ovat suorittaneet liittoveroa Liitolle, mutta niitä ei ole hyväksytty Liiton jäseniksi, päätettiin ne seurat merkitä Liiton jäsenrekisteriin yhtyneiksi Liittoon siitä päivästä alkaen, jolloin ovat liittoveroa alkaneet suorittaa. Yllämainitun päätöksen mukaan hyväksyttiin seuraavat seurat: Pyrintö, Viipur~; Suonpojat, Tammisuo; Salonpojat, Suurperoj Pyrintö, Enso; Yritys, Hiitolaj Työn ~6~~,Sukeva; Putikko ja Nousu, Saarela. Vesa, Iisvesij Voima, Mäntsälä; Vilpas, Uuraa; Panna, a. Päätettiin lähettää Liiton taloudenhoitaja ottamaan selvää Uudenmaan piirin verotilityksestä ja samalla päätettiin ilmoittaa Uudenmaan piiriin kuuluville seuroille, että seurajen edustajat varaavat

27 7 liittokokoukseen mukaansa kuitit liittoverojen suorituksesta. 9. Hyväksyttiin Liiton jäseneksi V.- ja U.-seura Yritys, Ojakkala Uuienmaan piirikunnan kautta. Piirikunnalta pyydetään suositusta ensi tilassa. 10. Luettiin Työväen Raittiusliiton lähettämä kiertokirje. Liittotoimikunta ei katsonut voivansa kirjelmässä mainittuja juhlia järjestää. 11. Jos liittokokouksessa tulee esille Työväen Urheiluliiton kuuluminen Työväen Raittiusliittoon niin päätettiin liittotoimikunnan kantana esittää, että jos 2 raittiusliittoa syntyy ei Liitto kuulu kumpaankaan vaan sa.aat jäsenet kuulua kumpaan järjestöön haluavat. Siinä tapauksessa eroaa Liitto myöskin Kieltolakiliitosta. Jäsenistölle päätettiin teroittaa siinäkin tapauksessa, että Liitto järjestää ulkopuolelle raittiusjärjestöä Liiton raittiuskysymyksessä tehtyjä päätöksiä. 12. Luettiin Liitto~okousta varten saapuneet onnittelukirjelmät Ranskasta Tsekko-Slovakiasta ja Saksasta. Päätettiin lähettää tervehdyssähkösanoma Saksaan Saksan Työväen Urheiluliiton liittopäivien johdosta, koska Liittomme ei ole tilaisuudessa taloudellisten syitten takia lähettämään edustajaansa. 13. O.Staaf'in kirjelmän johdosta päätettiin lähettää sihteeri Koskelle (H.L.) herättämään henkiin siellä aikaisemmin toiminneen seuran, jolta on kirjelmän mukaan jäänyt jokunen määrä varoja. 14. Viime talvisiin propagandakilpailuihin osaaottaneiden t. rankaiseminen jätettiin siksi, kunnes saadaan selvyys kaikista osanottajista. 15. Pariisin kisojen karsintakilpailuihin osaaottaneiden asian tutkiminen jätettiin toistaiseksi. 16. Hyväksyttiin Yleisurheilujaoston ehdotus, että Liiton puolesta järjestettäisiin 3 viikon kestävät yleisurheilukurssit. Kurssit järjestää Viipurin, Savonlinnan ja Vaasan piirikunnat. Kurssien pääopettajaksi,

28 /.. hyväksyttiin V.:taherma.., 17. Päätettiin esittää liittotoimikunnan puolesta liittokokoukselle Helsingin Spartacusseuran ehdottamat ruotsinkieliset liittotoimikuntaan, joiksi seura oli valinnut O.Fagerin ja varalle V.Vesterholmin. 18. Hyväksyttiin Palloilujaoston tekemä ehdotus valtiaavun käytöstä nimittäin, että palkattaisiin palloiluneuvoja kolmen kuukauden ajaksi ja kiertäisi hän Satakunnan, Turun ja Pohjois-Savon ja Kainuun piirikunnissa. Palloiluneuvojaksi kysytään Willy Borgia. 19. Merkitään pöytäkirjaan, että Kulkulaitosten ja Yleisten töiden Ministeriö on myöntänyt liittokokouksen osanottajille 25 ~ rautatiealennuksen. 20. Hyväksyttiin Nyrkkeily jaoston tekemä ehdotus nyrkkeilykurssien järjestämisestä. Kurssit järjestetään nyrkkeilynopettaja Koch'in huoneustossa ja hänen johdollaan. Kurssien kustannusarvio on seuraava: opetus ja huoneuston vuokra 4,500:- lq kpl stipendejä a 250:- 2,500:- tulkille 1~0:~ yhteensä 8000:-. Cj;;;;t?ota;\~ ~~, /~~~- - ~ vu/d~ ~/~ 21.. Nyrkkeily jaoston ehddjtuksesta myönnettiin Liiton nyrkkeilymestaruuskilpailujen järjestämisoikeus Helsingin Työväen Nyrkkeilyklubille. 22. Hyväksyttiin Tampereen Veikkojen tekemä tilitys järjestämistään TUL:n paini~estaruuskilpailuista. 23. Sihteerin huoleksi jätettiin puhujan hankkiminen Köklasin Pyrinnön iltamaan 8/ Hyväksyttiin TUL.:n talviurheilujuhlien tilit, jotka osoittivat tappiota 5,227: Valiokuntien asettaminen liittokokouksessa päätettiin ehdottaa Suuren valiokunnan tehtäväksi. 26. Hyväksyttiin Pekkalan tekemä luonnos avauspuheeksi liittokokouksessa. Vakuydekkl: oj~.

29 ! Koska liittotoimikurulan jäsenten ilmoituksen mukaan omassa liitossall1.me on rtiteviu nyrlrkeilynoj;:ettajia,katson liiton varojen haaskaamiseksi ja omien kykyjen halveksimiseksi edellämainitussa phätöksessä mainitun toimenpiteen. H: lci 26/ V. J. Kostiainen. x~ ~:HI' ~'- {'~ ~,,~.,. ~~ ttn ~. t'7 -'" Ij{'~ ~.~ 14- ~ ~~ ~~(~~ ~~ ~, ~- I

30 r j a p ö y t ä k i tehty TUL:n L1ittotoimikunnan kokouksessa '/6-24. Saapuvi~la olivat: E.Pekkala, V.~1kkola, T.Tsnner, V.J.Kostiainen, T.H.V1Ippula, V.Silius, V.Visa ja O.Fager, U.Nur.minen. l. Helsingin Jyryn kirjelmän johdosta, jossa he tiedustavat saavatko kutsua virolaisen Kalev-seuran jäsentä Ptitsepin kansainvälisiin painikilpailuihin 7-8-9/6 ilmoitetaan Jyrylle, että T~pereen liittokokokouksexn päätökseen nojautuen on liittotoimikunta Ptitsepin kutsumiseen nähden kielteisellä kannalla, paitsi jos seura saa suositukset Tal11nan Spartacus-seuralta. 2. Huoneuston järjestely Työväen Säästöpankin kanssa jätettiin taloudenhoitajan tehtäväksi. 3. R.Kanon valtuutetaan L1iton edu~tajaksi S.Työväen Näyytämöiden Liiton edustajakokoukseen. 4. Työväen Urheilupäiväjuhlien puhujaksi Kotkaan lähetetään E.Pekkala ja Helsink1in V.Mikkola. Puhujan hankkiminen Vihdin Pyrinnön juhlaan 8/6 jätettiin sihteerin tehtäväksi. 5. Päätettiin lähettää sähkösanoma Mart1nniemen Sarastuksen 5-vuotisjuhlaan. 6. Liittotoimikunnan kokoukset päätettiin pitää maanamtaisin paitsi maanantain ollessa juhlapäivän tai juhlapäimän aatto pidetään kokoukset seuraavana arkipäivänä. 7. Li1ttotoimikunnan edustajiksi jaostoihin valittiin seuraavat: Naisten V.- ja U.-jaostoihin E.Pekkala, Pallo11ujaostoon O.Fager, Painijaostoon T.H.V11ppula, Uintijaostoon V.Mikkola, Yleisurheilujaostoon V.Sil1us, Nyrkkyil~jaostoon U.Nuradnen, Voimistelujaostoon T.Tanner, Talv1urheilujaostoon V.Lähteinen, Nuorten jaostoon V.J.Kostiainen. 8. Saksasta saapuneen kirjeen johdosta päätettiin kääntää Sieltä S86- : :

31 punut artikkeli suomeksi julkaistavaksi Kansainvälisessä Tiedonantoleh- : dessä. Samaa lehteä varten lähetetlän artikkeli Liittomme toiminnasta e ja myöskin kuvia Liittomme urheilutapahtumista. 9. Liiton nimen kirjoittajiksi hyväksyttiin Väinö Mikkola, Eino Pekkala ja T.H.Vilppula, joista 2 yhdessä kirjoittaa Liiton nimen. 10. Liiton henkilökunnalle päätettiin myöntää kuukauden kesäloma jääden kesälowien järje~tely toimitsijain huoleksi. 11. Hyväksyttiin Palloilujaoston toimenpide karsintakilpailujen toimeenpanosta 7/6 joukkueen v~litsemista varten Neuvosto-Venäjälle. 12. Helsingin piirin kirjelmän johdosta päätettiin, ettei Liitt&toimikunta ota osaa juhlakulkuee4een urheilupäivänä erikoisenä ryhmänä, koska llittotoimikunnan jäsenet tulevat kulkueeseen seurojensa riveissä. 13. Helsingin piirin johtokunnan antama haaste jalkapalloystävyysotteluun otettiin vastaan, mutta päätettiin ehdottaa piirin johtokunnalle, että ottelu järjestettäisiin vasta syksyllä. 14. Ne henkilöt, jotka ovat ottaneet osaa Pariisin kisojen karsintakilpailuinin tai ilmoittautuneet niihin tai suoraan menevät Pariisin kisoihin ja ovat vielä tähän asti olleet Liitto~e jäseniä, juliste~. taan kilpakelvottomiksi siksi kunnes asia on lopullisesti ratkaistu ja tämä päätös tiedoitetaan asianomaisille seuroille ja kysytään mihin toimenpiteisiin seurat on ryhtyneet heidän suhteensa. Seurojen on ilmoitettava päätöksensä Liittotoimikunnalle tämän kuun kuluessa. 15. Sihteerin tehtäväksi jätettiin hankkia tiedot ulkomailta ja niiden perusteella laatia luettelo niistä seuroiita, jotka katsotaan työväen seuroiksi ja joita koskee liittokokouksen päätös kansainvälisistä kilpailusuhteista. :,

32 P ö Y t ä k i r j a =================== TUL:n Liittotoimikunnan kokouksesta Helsingissä kesäkuun 10 p:nä Saapuvilla olivat: E.Pek kala, T.H.Vilppula, V.J.Kostiainen, V.Lähteinen V.Visa, O.Fager. 1. Luettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 2. Merkitään pöytäkirjaan, että toimitsijain taholta on järjestetty kesälomat ja siinä yhteydessä otettu huomioon sihteerin aikaisempi loma 10 päivää. 3. Luettiin Tampereen piirin johtokunnan kirjelmä, jossa he pyytävät Liittotoimikunta tarkistamaan päätöksensä piirin entisen puheenjohtajan P.Hjeltin rankaisusta. Päätettiin pysyttää entinen päätös voimassa katsoen Siihen, että Hjelt on saanut tarpeeksi ankaran rangaistuksen. 4. Latgian työväen Urheiluliitolta saapuneen voimistelu- ja urheilukilpailukutsun johdosta päätti Liittotoimikunta, ettei Liiton varoilla voida lähettää kilpailijoita vaan ilmoitetaan Latvian Liitolle, että olemme halukkaat lähettämään urheilijoita jos mainittu Liitto suostuu maksamaan urheilijain kustannukset. 5. Neuvosto-Venäjän Fyysillisen Kulttuurin Korke~an Neuvoston pyynnön johdosta saada 3 yleisurheilijaa palloilijain mukana kilpailemaan N-Venäjälle päätettiin ilmoittaa eri urheiluseuroille, että ne voivat lähettää miehiänsä NTVenäjälle. Liiton kustannuksella ei m,öskään sinne miehiä lähetetä. 6. Luettiin toveri Wildungin Saksaatå lähettämä kirjelmä, jossa hän selostaa kantaansa Punaisen Urheiluinternationaalen kutsumisesta Frankfurtin kisoihin ja jossa hän toivoo, että täältä tehtäisiin työtä muihin pohjoismaihin. Liiton kantana päätettiin tpveri Wildungille ilmoittaa, että kaikki sekä LUI:n että PUI:n urheilujärjestöt on kut-.. suttava Frankfurtin kisoihin. Lisäksi painostetaan erikoisesti Liiton kantana, että Skandinaaviaa urheiluoppositioonit on kutsuttava kisoihin ja myöskin selostetaan toimintaamme Skandinaavian maissa. 7.! I = : :

33 7. Yleisurbeilujaoston ehdotuksesta myönnettiin seuraavat kansallisten yleisurheilukilpailujen järjestäwisoikeudet: Tampereen yhtymä ~~34.8 Into, Laihia 30-31/8 Into, Kemi 12-13/7 Visa, Helsinki 11-12/10 Tähti, Imatra 23-24/8 8. Päätettiin, että tärkeimmissä kysymyksissä lähetettävän vastauksen tarkistamisesta päättää Liittotoimikunta käsitellessään kysymystä. 9. Palloilujaoston anomukseen, että Liiton varoilla lähetettäisiin jalkapallojoukkue Latvian TUL:n kansainvälisiin kilpailuihin 2-3/8 vastataan kielteisesti huonon taloudellisen aseman takia. 10. Puhujaksi Helsingin Innon juhlaan 20/6 valittiin Pekkala. Sorvalin Veikkojen juhlaan 13/6 valittiin sihteeri. 11. Päätettiin kehoittaa Painijaostoa ryhtymään maaottelun tai kansainvälisten kilpailujen järjestelyyn niin Iiwl, että kilpailut voidaan järjestää ulkoilmassa. Vakuudeksi:

34 P ö y t ä k i r j a tehty TUL:n Liittotoimikunnan kokouksessa 16/6-24. Saapuvilla olivat: E.Pekkala, V.Mikkola, T.Tanner, V.Lähteinen, V.J.KOstiainen, V.Visa, = e I V.Silius, sekä O.Fager. 1. Luettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 2. Käsiteltiin Emil Mattilan Tiutisistä lähettämä kirjelmä, joka oli saapunut TUL=n Kyminlaakson piirin kautta ja jossa tiedustellaan on- = ko luvallista, että kuur~mykkäurheilija kuuluu jäsenenä sekä TUL:oon että kuuromykkäin urheiluliittoon. Päätettiin ilmoittaa asianomaiselle Kymilaakson piirin johtokunnan kautta, että kuuromykkäurheilija saa kuulua sekä KUL:oon että TUL:oon, mutta ei saa kilpailla ulkopuolella kuuromykkäin kilpailuja porvariurheilijain kanssa. 3. Luettiin sihteerin laatima vasta~s : toveri Vildungille Saksaan. Kirjelmää lopullisesti tarkastamaan valittiin Pekkala, Lähteinen ja Kostiainen. 4. Nummen Yrityksen juhliin puhujaksi t.k. 29 p:nä lähetetään sihteeri. 5. E = Työväen Raittuisliiton kirjelmä, joka oli sosoitettu kaikille työväen järjestöille, ei antanut aihetta mihinkään toimenpiteisiin. 6. Liittokokouksen päätöksen nojalla katsoi Liittotoimikunta, että uuden raittiusliiton tultua perustetuksi Liitto eroaa Työväen Raittiusliitosta. Asiasta ilmoitetaan Työväen Raittiusliitolle. 7. Painijaoston ehdotuksesta myönnettiin seuraavat kansallisten painikilpailujen luvat: Kontio, Riih~äki, 12-13/7; Myrsky,Tornio,KUusiluoto 19-20/7 ja Pyrkivä, Napiala 30-31/8. 8. Hyväksyttiin Painijaoston tekemä ehdotus kansainvälisten painikilpailujen järjestämisestä elokuulla Helsingissä, Tampereella ja Turussa. 9. Hyväksyttiin Painijaoston toimenpit eet paininneuvojan hankkimiseksi r Liitolle.

35 10. Koska Uintijaoston ehdotuksesta uintikilpailujen järjestelyssä on yhteensattumia yleisurheilukilpailujen kanssa jätettiin kilpailujen järjestely uudestaan jaostolie ja annettiin jaostolie oikeus ajan voittamiseksi päättää lopullisesti kilpailuista ja ilmoittaa asianomaisille seuroille. 11..e Hyväksyttiin Uintijaoston ehdotuksesta uint~estaruuskilpailujen järjestämisoikeudet seuraaville seuroille: Kotkan Riento, T:reen Työväen Uimarit, Turun Työväen Uimarit ja Helsingin Jyry. Kilpailujen ajoista saa päättää jaosto. 12. Uintijaoston puolejta ilmoitettiin, että jaosto on hankkeissa kkakx kutsua 2 saksalaista uimari~, jotka kilpailisivat eri paikoilla ja joiden kulut suorittaisivat asianomaiset seurat ja 4aosto suorittaisi vain alkutehtävät. Jaoston ilmoitusta vastaan ei ollut Liittotoimikunnalla mitään huomautettavaa. 13. Työväen Urheilulehden toimituskuntaan Liittotoimikunnan edustajiksi hyväksyttiin entiset edustajat paitsi O.Paanasen tilalle O.Fager. wtxxx 14. Liittotoimikunnan edustajaksi Olympiakomiteaan valittiin V.Mikkola. 15. Keskusteltiin Työväen Urheilulehdessä olleesta Jyryn kansainvälisten kilpailujen kilpailuselostuksesta, jossa katsottiin olleen sellaista, = =, = joka ei sovellu TUL:n äänenkannattajaan, mutta keska lehden toimituskun- ) ta jo aikaisemmin on tehnyt päätöksen mainitunlaisista kirjoituksista pidettiin keskustelu vain evästyksenä toimituskunnalle. Vakuudeksi:

36 tehty TUL:n Liittotoimikunnan kokouksessa 30/6-24. Saapuvilla olivat: E.Pekkala,V.MikkOla,T.Tanner,T.H.Vilppula,V,Lähteinen,V.J. Kostiainen, Uno Nurlminen ja U.Rinne. Lisäksi oli saapuvilla naisten toimikunnan edustaja Lyyli IIvonen. = e I. Luettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 2. Nuorten jaosto esitti,että Liiton puolesta järjestettäisiin 4 viikkoiset nuortenohjaajakurssit syys-lokakuulla. Liittotoimikunta ei katsonut voivansa suostua tällä kertaa nuorten jaoston esitykseen rahavarojen puutteen takia. 3. Naisten toimikunnan puolesta esitettiin, että Liiton varoista myönk/ nettäisiin 1,500 mk. 2-viikoisia naisten voimistelunohjaajakursseja varten Pohjois-Savon ja Kainuun piirikunnalle.liittotoimikunta päätti Jyväskylääsä pidettävien naisten voimistelunjohtajakurssien mahdollisesta säästöstä varata mainitun summan tarkoitukseen,mutta jos varoja jää Jyväskylän kursseista vähemmän kuin 1500 mk,luovutetaan puuttuva erä Liiton kassasta. 4. Liittotoimikunnalla ei ollut mitään sitä vastaan,että naisten toimikunta oli valinnut edustajakseen liittotoimikunnan kokouksiin Lyyli IIvosen ja varalle Elli Kaarttiaen ja myönnettiin edustajalle läsnäolooikeus ja puheoikeus naisia koskevissa asioissa. 5. Koska naisten toimikunta kokouksessaan 17/6 oli tehnyt ' päätöksen, ettei toimikunnan kokouksissa tarvita Liittotoimikunnan edustajaa,koska toimikunta ei tarvitse holhoojaa,päätti Liittotoimikunta,että kiinteän vuorovaikutuksen aikaansaamiseksi naisten toimikunnan ja Liittotoimikokouksissa! kunnan välille on naisten to 1mikunnaJUDI oltava myöskin Lii ttotolmikunnan edustaja saapuvilla Liitt~toimikunnan mukaan. 6. aikaisemmin tekemän päätöksen Nuorten jaoston ehdotukseaxa johdosta, että yleisurheilukurssien = = = opettaja V.Laherma velvoitettaisiin kursseilla luennoimaan nuorten

37 ruumiillisesta kasvatuksesta ja ohjaamaan poikien urheiluharjoituksia, päätti Liittotoimikunta hyljätä nuorten jaoston ehdotuksen tässä muodossaan ja päätti tiedoitettavaksi Lahermalle,että hän järjestäisi nuorten opastustyön siten,että kurssien oppilaat johtaisivat nuorten = e opastustyötä Laherman antamien ohjeiden mukaisesti ja näin ollen saisivat jo kursseilla käytännöllistä opetusta ja harjoittelua nuorten opastamisessa. 7. Saksan Työväen Voimailuliitolta saapuneen kirjelmän johdosta,missä kutsutaan Liittoamme lähettämään edustajansa mainitun liiton kongressiin p:ksi heinäkuuta,päätettiin vastata,ettei Liitollamme ole = mahdollisuutta varojen vähyyden takia lähettää edustajaansa, joten kiit. : täen kutsusta tiedoitamme heille wwwt**-im tervehdyksemme. 8. FrankfUrt sm Mainissa pidettävien olympialaisten kisojen yleiset ja kilpailusäännöt päätettiin lähettää kunkin jaoston tarkastettavaksi ja lisäksi valittiin kolmihenkinen komitea,rinne,lähteinen ja Tanner, tar ~astamaan sääntöjä ja antamaan niistä.lausuntonsa Liittotoimikunnalle. Komitean kokoonkutsujaksi määrättiin Rinne. 9. Inkilästä V.-ja U.-seura Työn~oitolta saapuneen kirjelmän johdosta, jossa he pyytä~ät 1iittotoimikuntaa lähettämään jonkun henkilön selvittämään seuran ja paikkakunnan työväenyhdistyksen välistä ristiriitaa, päätettiin ilmoittaa asia asianomaiselle piirin johtokunnalle, joka huolehtijdoon selvittäjän lähettämisestä paikkakunnalle'. 10. : Päätettiin,ettei Oulun Tarmon kirjelmä, jossa he pyytävät Liittoa kus- ) tantamaan jäsenensä K.KOrven urheilukilpailuihin Latviaan,anna aihetta toimenpiteisiin Liittotoimikunnan aikaisemmin tekemän päätöksen mukaisesti. 11. Merkitään pöytäkirjaan,että Oulun Tarmolta on saapunut kirjelmä, jossa ilmoitetaan,että huhut ja kirjoitukset porvarillisissa lehdissä heidän seuramsa jäsenen K.KOrven menosta Lahden valmennusleirille ja mahdollisesti Parisiin ovat kokonaan perättömiä. 12. Yleisurheilujaoston ehdotuksesta hyväksyttiin K.KOrpi Liiton yleisurheilukurssien toiseksi opettajaksi ehdoilla:vapaat matkat ja asunto ja 75 mk päivärahaa päivässä.

13. pöytäkirjaan, että Saksan Työväen VOimistelu-ja Urheilu= liitolta on tullut 2 kirjelmää voimistelijain matkan johdosta Suome«n. 14.

13. pöytäkirjaan, että Saksan Työväen VOimistelu-ja Urheilu= liitolta on tullut 2 kirjelmää voimistelijain matkan johdosta Suome«n. 14. senjälkeen kun hän on sopinut asiansa tulee hänen olla 6 kk. kilpa: kelvoton. Jaoston ehdotus on seuraava: Pietarsaaren Vo~alle ~ ei anneta muistutusta siitä,että se antanut Valon kilpailla kilpailuissaan,koska

Lisätiedot

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913.

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913. .. - K E R TOM U S Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton Pyörä~ly-, luistelu- ja hiihtojaostohallinnon toiminnasta v. 1913. Pyöräily-, luistelu-ja hiihtojaostohallinnon jäseni~si valit tiin LIiton VUOSiKoKouKsessa

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY Hyväksytty TUL:n 25. liittokokouksessa 24. 25.5.2003 Tampereella Hyväksytty Turun Jyryn Vuosikokouksessa 10.2.2004 2 SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL RY:N J ÄSENSEURAN

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAISEN NAISKLUBIN SÄÄNNÖT. Vaasa 1931 Vaasan Kirjapaino

VAASAN SUOMALAISEN NAISKLUBIN SÄÄNNÖT. Vaasa 1931 Vaasan Kirjapaino VAASAN SUOMALAISEN NAISKLUBIN SÄÄNNÖT.»«Vaasa 1931 Vaasan Kirjapaino 'Vaasan Suomalaisen SYaisklubin Säännöt. 1. Yhdistyksen, jonka nimenä on "Vaasan Suomalainen Naisklubi", kotipaikkana 'on Vaasan kaupunki

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on. KIEKKO-LASER JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Kiekko-Laser Juniorit ry. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä K-Laser. Yhdistys

Lisätiedot

LAHDEN PYÖRÄILIJÄIN SÄÄNNÖT

LAHDEN PYÖRÄILIJÄIN SÄÄNNÖT LAHDEN PYÖRÄILIJÄIN SÄÄNNÖT LAHDEN PYÖRÄILIJÄIN SÄÄNNÖT LAHTI 1928 Aug. Kanervan Kirjapaino. LAHDEN PYÖRÄILIJÄIN SÄÄNNÖT. 1. Seuran nimi on Lahden Pyöräilijät ja on sen kotipaikka Lahden kaupunki. Seura

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf Nämä sääännöt on hyväksytty piirin syyskokouksessa 28.10.2006 ja rekisteröity yhdistysreksiteriin 28.12.2006. SÄÄNNÖT Yhdistys ja sen tarkoitus

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

SOUTUMIEHET r.y. GoutumicM. oaannot. Seura perustettu lokakuun. 25 p:nä 1938

SOUTUMIEHET r.y. GoutumicM. oaannot. Seura perustettu lokakuun. 25 p:nä 1938 SOUTUMIEHET r.y. oaannot GoutumicM Seura perustettu lokakuun 25 p:nä 1938 SOUTUMIEHET r.y Säännöt 6outumicl)et Seura perustettu lokakuun 25 p:nä 1938 Soutumiehet r.y. Säännöt i Yhdistyksen nimenä on

Lisätiedot

Tampereen Naisyhdistyksen

Tampereen Naisyhdistyksen Tampereen Naisyhdistyksen Säännöt. i. Tampereen Naisyhdistyksen tarkoitus on työskennellä naisen kohottamiseksi tiedollisessa ja siveellisessä suhteessa sekä hänen taloudellisen ja yhteiskunnallisen asemansa

Lisätiedot

Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. Kokemäki. (Rekisterinumero ) SÄÄNNÖT

Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. Kokemäki. (Rekisterinumero ) SÄÄNNÖT Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. Kokemäki (Rekisterinumero 135.917) SÄÄNNÖT 1. Kerhon nimi on Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. ja sen kotipaikka on Kokemäen kaupunki. 2. Kerhon tarkoituksena on järjestää

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSEURAN 0.-Y. HÄMEENLINNAN UUSI KIRJAPAINO HÄMEENLÄÄNIN KUVERNÖÖRIN VAHVISTAMAT HELMIKUUN 17 P:NÄ 1914.

SÄÄNNÖT. HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSEURAN 0.-Y. HÄMEENLINNAN UUSI KIRJAPAINO HÄMEENLÄÄNIN KUVERNÖÖRIN VAHVISTAMAT HELMIKUUN 17 P:NÄ 1914. HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSEURAN SÄÄNNÖT. HÄMEENLÄÄNIN KUVERNÖÖRIN VAHVISTAMAT HELMIKUUN 17 P:NÄ 1914. HÄMEENLINNA 1914 0.-Y. HÄMEENLINNAN UUSI KIRJAPAINO HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSELRAN SÄÄNNÖT HÄMEENLINNA

Lisätiedot

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1 16.8.03 INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1. PIIRIN NIMI on Piiri Inner Wheel, Suomi. Nimen vahvistaa International Inner Wheelin hallitus, joka myös vahvistaa piirin rajat. Piirin jäseniä ovat kaikki piirissä

Lisätiedot

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1 INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT Hyväksytty 26.8.2017, Kansallinen Neuvosto 1 PIIRIN NIMI... 2 2 PIIRIKOKOUS... 2 3 PIIRIHALLITUKSEN JÄSENTEN EHDOLLE ASETTAMINEN... 2 4 PIIRIHALLITUKSEN JÄSENTEN VAALIT...

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

PORIN VENEILIJÄT R.Y. 1

PORIN VENEILIJÄT R.Y. 1 PORIN VENEILIJÄT R.Y. 1 1. Nimi ja kotipaikka S Ä Ä N N Ö T Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Porin Veneilijät ry. Seuran kotipaikka on Porin kaupunki. 2. Seuran tarkoitus ja toiminnan

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: -----

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: ----- Suomen Urheiluliiton piirien mallisäännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on: Hyvinkää 3. Yhdistyksemme toiminta-alue,

Lisätiedot

Isku, .. ~l',. os nottsjpt; 1.hlr ren, Archelin, kelinen, IbmnelI, LisDtoverit. eikot, i. :. :. v. yi-...j~!t1~il ', .ueppänen. Lindroos. V1.

Isku, .. ~l',. os nottsjpt; 1.hlr ren, Archelin, kelinen, IbmnelI, LisDtoverit. eikot, i. :. :. v. yi-...j~!t1~il ', .ueppänen. Lindroos. V1. nu 1.hlr ren, Archelin,...-oren, kelinen, IbmnelI, ~cmi'!lilä, Iuovinen, yv~'rinen, o {1nen, c- rrv9inen, ~llio,.. 9u:,... dl J: 1 3 t.. tilo, :oi vis to,... uronen,. h...jo 1..0, yi-...j~!t1~il ',.u htinen,.ueppänen

Lisätiedot

P ö Y t ä k i r j a. tehty TUTJ: 11 Lii ttot" imikunnan kokonksersa l? /1-25. SP.,8l:11VillA 0 1 i,rat : T.H. Vilppula, V,Lähteinen, janne.

P ö Y t ä k i r j a. tehty TUTJ: 11 Lii ttot imikunnan kokonksersa l? /1-25. SP.,8l:11VillA 0 1 i,rat : T.H. Vilppula, V,Lähteinen, janne. tl J \t ( / ; V (; P ö Y t ä k i r j a tehty TUTJ: 11 Lii ttot" imikunnan kokonksersa l? /1-25. SP.,8l:11VillA 0 1 i,rat : T.H. Vilppula, V,Lähteinen, r.j.kostiainan, V.Silius, O.Fager,U.Ri~ne ja U.H janne.

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt

Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Jyväskylän historiallisen miekkailun seura ja siitä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä JHMS. Yhdistyksen

Lisätiedot

Miirkitäfu;.-~egisteriin.

Miirkitäfu;.-~egisteriin. työväen urheilulehtiin,joille Työväen Urheilulehtikin lähettää nume roitaan. Lehden ulkomaille lähettämisen tarkistus jätettiin lehden toi mituksen huoleksi. 7. Luettiin Ruotsista tovereilta Kilbom ja

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue.

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. Lahden Formula K-kerhon säännöt Lahden Formula K-kerho r.y. 1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen.

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen. SUOMEN PALLOLIITON KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI RY:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piiri ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta 2. Näissä säännöissä yhdistystä

Lisätiedot

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Liittoa koskevia kirjallisia kyselyjä osoitetaan: Suomen Rauhanliitto Helsinki, Kapteenik. 3, C, 27. TAMPEREELLA

Lisätiedot

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt.

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. 1. Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Kameraseura ry, ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. Seura toimii Hämeenlinnassa. 2. Seuran tarkoituksena on edistää ja kohottaa

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

Suomalaisen Naisliiton Jaakkiman osasto r. y. säännöt. Kaakkois-Karjalan Kirjapaino O. Y. :

Suomalaisen Naisliiton Jaakkiman osasto r. y. säännöt. Kaakkois-Karjalan Kirjapaino O. Y. : » Suomalaisen Naisliiton Jaakkiman osasto r. y. säännöt. Käkisaimi 1923 Kaakkois-Karjalan Kirjapaino O. Y. : suomalaisen Naisliiton "Jaakkiman osasto R. Y. säännöt i Yhdistyksen nimi on Suomalaisen Naisliiton

Lisätiedot

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT 1 Yhdistyksen nimi on Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry, ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Partiolippukunta Kulman Kiertäjät ry PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Hyväksytty perustavassa kokouksessa 13.12.1982 Muutokset hyväksytty lpk:n kokouksessa 22.10.1985, 28.2.1986

Lisätiedot

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt EMO Espoon musiikkiopisto Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt 2 ESPOON MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys Esbo

Lisätiedot

PYÖRÄILYLIITTO r.y:n

PYÖRÄILYLIITTO r.y:n SUOMEN PYÖRÄILYLIITTO r.y:n Propaganda' ja retkeilymerkin saannot Pyöräilijäin rekisteröimis* määräykset Muutokset pyöråilykilpailusaantoinin f HELSINKI 1937 KAUPPALEHTI Oy:n KIRJAPAINO HELSINKI 1936 PROPAGANDA-

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry Espoon Palloseuran Jääkiekko ry:n vuosikokous Aika: 31. elokuuta 2009 klo 18:00 Paikka: Espoonlahden Omnian auditorio 1. Kokouksen avaus Olli Koskimies avasi kokouksen klo 18:00. 2. Valitaan kokoukselle

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Nordic Power ja seuran kotipaikka on Kokkola.

Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Nordic Power ja seuran kotipaikka on Kokkola. SÄÄNNÖT Nordic Power ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Nordic Power ja seuran kotipaikka on Kokkola. 2 Seuran tarkoitus ja toiminnan laatu Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

Hyväksyttiin kokoukselle jaettu työjärjestys noudatettavaksi.

Hyväksyttiin kokoukselle jaettu työjärjestys noudatettavaksi. KOTILAISTEN SUKUSEURA R.Y. PÖYTÄKIRJA VUOSISUKUKOKOUS 2013 Aika Lauantai 15.6.2013 kello 14.00 16.15 Paikka Kokoushotelli Gustavelund Kirkkotie 36, 01430 Tuusula Osanottajat Läsnäololuettelo liitteenä,

Lisätiedot

Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt

Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Gynekologiyhdistys - Finlands Gynekologförening ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen virallinen

Lisätiedot

1/3 Syyskokous 8.12.2013. Willimiehen Discgolf ry Osoite: Nettisivut: www.willimiehendiscgolf.com

1/3 Syyskokous 8.12.2013. Willimiehen Discgolf ry Osoite: Nettisivut: www.willimiehendiscgolf.com Willimiehen Discgolf ry Osoite: Nettisivut: www.willimiehendiscgolf.com 1/3 Willimiehen Disc Golf ry:n sääntömääräinen syyskokous 2013 Aika:!! klo 17.00 Paikka:! Skinnarilankatu 34, huone 7531, Lappeenranta

Lisätiedot

31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA

31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA 31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Saimaan Viitoset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta. Yhdistys, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä kerho,

Lisätiedot

JOHTOSÄÄNTÖ 26.11.2013. 1 Meri-Lapin kehittämiskeskus ry

JOHTOSÄÄNTÖ 26.11.2013. 1 Meri-Lapin kehittämiskeskus ry MERI-LAPIN KEHITTÄMISKESKUS RY 1 (4) JOHTOSÄÄNTÖ 26.11.2013 1 Meri-Lapin kehittämiskeskus ry Meri-Lapin kehittämiskeskus ry (jäljempänä kehittämiskeskus) on Kemin ja Tornion kaupunkien sekä Keminmaan,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna.

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. Aulangon Golfklubi ry SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää golfpelin

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimenä on Suomen Röntgenhoitajaliitto ry, Finlands Röntgenskötarförbund rf. Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään epävirallista nimeä The Society of Radiographers

Lisätiedot

LIITON TOIMINTASÄÄNNÖT

LIITON TOIMINTASÄÄNNÖT SUOMEN LIITOKIEKKOLIITTO r.y. 13.4.2013 LIITON TOIMINTASÄÄNNÖT 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Liitokiekkoliitto. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimeä liitto. Kansainvälisissä

Lisätiedot

Suomen Varsijousiampujat ry. TOIMINTASÄÄNNÖT

Suomen Varsijousiampujat ry. TOIMINTASÄÄNNÖT Suomen Varsijousiampujat ry. 1 TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Varsijousiampujat ry. Yhdistyksestä voidaan epävirallisesti käyttää kansainvälisissä yhteyksissä nimitystä Finnish Crossbowmen.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. IMATRAN KETTERÄ JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

7 LIITOSTA EROAMINEN JA EROTTAMINEN SEKÄ MUUT KURINPITOTOIMET

7 LIITOSTA EROAMINEN JA EROTTAMINEN SEKÄ MUUT KURINPITOTOIMET Suomen Käsipalloliitto ry. 11.11.2009 SUOMEN KÄSIPALLOLIITTO RY SÄÄNNÖT 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Käsipalloliitto ry. Yhdistyksen nimi ruotsiksi on Finlands Handbollförbund

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Reserviupseerit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT:

OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT: OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT: 1. Yhdistyksen nimenä on Oulun Lentopalloerotuomarikerho r.y., ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on lentopalloerotuomareiden

Lisätiedot

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Tarkoituksen toteuttaminen 4 Toiminnan tukeminen Yhdistyksen nimi on Oulun Insinööriopiskelijat

Lisätiedot

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT säännöt 1(5) PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Porin Lyseon Seniorit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on suomi. II Yhdistyksen

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho.

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. 2. Kerhon kotipaikka on Helsinki. 3. Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot

Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta.

Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta. SÄÄNTÖMUUTOSMUISTIO 23.09.2009 Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta. Muistiossa on kirjattuna ensin nykyinen sääntökohta ja sen perään esitetty muutos perusteluineen.

Lisätiedot

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. SUOMEN HITSAUSTEKNILLINEN YHDISTYS r.y. FINLANDS SVETSTEKNISKA FÖRENING r.f. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

. v. C\i. Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan

. v. C\i. Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan kokouksesta 7.11.1969 kello 16.30 alkaen Rautatievirkamiesliitossa. Läsnä: Hannus puheenjohtajana. Mallinen, Santaranta, Hovi, Hiltunen ja Laine sekä Väänänen,

Lisätiedot

YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT

YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT KäPa Fanit ry Hyväksytty 6.6.2008 YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on KäPa Fanit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue on Käpylän

Lisätiedot

S ÄÄ N N ÖT. Kalastuskunnan osakkaalla on valta luovuttaa toiselle henkilölle oikeutensa kalastaa

S ÄÄ N N ÖT. Kalastuskunnan osakkaalla on valta luovuttaa toiselle henkilölle oikeutensa kalastaa Heinolan maalaiskunnan Siltasen kalastuskunnan S ÄÄ N N ÖT Siltasen jakokunnan yhteinen kalavesi sijaitsee Ala-Rääveli ja Imjärvi-nimisissä järvissä ja on pinta-alaltaan noin 170 hehtaaria. Sanotun kalaveden

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt (s. 1/6) Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt I 1 Yhdistyksen nimi on Osakuntien Yhteisvaltuuskunta Nationernas Samdelegation ry, ja sen tarkoituksena on toimia

Lisätiedot

Suomen Rauhanliiton. Tampereen Osaston r.y. Säännöt.

Suomen Rauhanliiton. Tampereen Osaston r.y. Säännöt. Suomen Rauhanliiton Tampereen Osaston r.y. Säännöt. Suomen Rauhanliiton Tampereen Osaston r. y. Säännöt Yhdistyksen nimi: Suomen Rauhanliiton Tampereen osasto r.y. Kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot

Pietarsaaren lukion oppilaskunnan säännöt. Sisällysluettelo. Sivu 1

Pietarsaaren lukion oppilaskunnan säännöt. Sisällysluettelo. Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Nimi, kotipaikka ja kieli... 2 2. Tarkoitus... 2 3. Toiminnan laatu... 2 4. Jäsenet... 2 5. Oppilaskunnan johto... 2 6. Oppilaskunnan yleiskokouksen aika, koollekutsuminen sekä laillisuus

Lisätiedot

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 (5) SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS Aika Lauantai 24.4.2010 klo 9.30-11.35 Paikka Sokos Hotel Lappee, kokoustila Saimaa, Brahenkatu 1, Lappeenranta Läsnä Liitteen mukaan

Lisätiedot

JSA-Tekniset ry:n säännöt

JSA-Tekniset ry:n säännöt JSA-Tekniset ry:n säännöt Vuosikokouksen 23.03.2001 hyväksymät säännöt. Säännöt on merkitty yhdistysrekisteriin 06.09.2001 numerolla 138924. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on JSA-tekniset ry, josta

Lisätiedot

PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT

PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT 1 PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT 1. YLEINEN PÄÄTÖKSENTEKO 1 Osakaskunnan nimi Pyötsaaren maaosakaskunta 2 Kotipaikka Haminan Kaupunki 3 Yhteinen alue Haminan kaupungissa sijaitsevan Vepsun saaren ja

Lisätiedot

Piiri kuuluu jäsenenä Suomen jousiampujain Liitto ry:een ja toimii sen liittokokouksen määräämällä alueella.

Piiri kuuluu jäsenenä Suomen jousiampujain Liitto ry:een ja toimii sen liittokokouksen määräämällä alueella. Helsingin Jousiammuntapiiri Helsingfors Bågskyttedistrikt r.y. SÄÄNNÖT NIMI, KOTIPAIKKA, ALUE JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään piiriksi, nimi on Helsingin Jousiammuntapiiri

Lisätiedot

o 0., TOIMINTAKERTOMUS v. V. 1924,, 1925, 1926 JA TYOVAEN URHEILULIITON 1/1.-1/519?7. HELSINKI 1927 TYOVA.EN KIRJAPAINO ... ~

o 0., TOIMINTAKERTOMUS v. V. 1924,, 1925, 1926 JA TYOVAEN URHEILULIITON 1/1.-1/519?7. HELSINKI 1927 TYOVA.EN KIRJAPAINO ... ~ o 0., TYOVAEN URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS v. V. 1924,, 1925, 1926 JA.... ~ 1/1.-1/519?7. \ I HELSINKI 1927 TYOVA.EN KIRJAPAINO SISÄLLYSLUETTELO. Liiton toiminta 1). 1924. Tärkeimmät asiat: V:n 1924

Lisätiedot

Oulun Keilailuliitto r.y.

Oulun Keilailuliitto r.y. Oulun Keilailuliitto r.y. Säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Oulun Keilailuliitto r.y., kotipaikka on Oulun kaupunki sekä virallisena kielenä suomi. 2 Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Helsingin

Lisätiedot

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys 1 Yhdistyksen nimi on OULUN RAJAKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry ja se toimii Rajakylän koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Oulu. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. PÖYTÄKIRJA 1(6) VARSINAINEN KOKOUS V. 2011 Aika 24.5.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖ SÄÄNNÖT

TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖ SÄÄNNÖT TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖ SÄÄNNÖT O i k e u s m i n i s t e r i ö n päätös hakemukseen, jossa Turun Yliopisto niminen säätiö on sen valtuuskunnan kokouksissa 14 päivänä joulukuuta 1973 ja 25 päivänä helmikuuta

Lisätiedot

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistyksen julkaisuja n:o 9 Tampere 1997 Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Hyväksytty vuosikokouksessa 15.3.1991 Oikeusministeriön

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry Hallituksen esitys kevätkokoukselle 14.4.2016 Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry Säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

Hyväksyttiin Palloilujaoston esityksestä Liiton jalkapallomesta- 3 ruuskilpailuihin matkustaville erotuoma~ille päivärahaksi Smk 40:-.

Hyväksyttiin Palloilujaoston esityksestä Liiton jalkapallomesta- 3 ruuskilpailuihin matkustaville erotuoma~ille päivärahaksi Smk 40:-. P ö Y t ä k i r j a -------------------- ------------------- tehty TUL:n Liittotoimikunnan kokouksessa 8/9-24. Saapuvilla olivat: E.Pekkala, V.Mikkola, T. Tanner, T.H.Vilppula, V.Lähteinen, V.fJ.,F-Ostiainen,

Lisätiedot

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 )

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Paloinsinööriyhdistys ry, ruotsiksi Brandingenjörsföreningen i Finland r.f., ja kotipaikka on

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa.

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa. 1 Yhdistyksen nimi on Kaarinan Veneseura ja kotipaikka Kaarinan kunta. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Työväen Urheiluliitto TUL ry:n jäsenseurana. 2 Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

FORSSAN VENESEURA. «RIENNON" r. y. SÄÄNNÖT. K. Aurasen Kirjapaino, Forssa 1931.

FORSSAN VENESEURA. «RIENNON r. y. SÄÄNNÖT. K. Aurasen Kirjapaino, Forssa 1931. FORSSAN VENESEURA «RIENNON" r. y. SÄÄNNÖT w K. Aurasen Kirjapaino, Forssa 1931. Forssan Veneseura ~RIENNON" SÄÄNNÖT. 1 Seuran nimenä on Forssan Vene* seura "Riento" r. y. Seuran kotipaiks kana on Forssan

Lisätiedot

Suunnistusliiton säännöt

Suunnistusliiton säännöt Suunnistusliiton säännöt SUOMEN SUUNNISTUSLIITTO ry Suomen Suunnistusliiton säännöt (Rekisteröity 19.9.2008) 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Suunnistusliitto ry. ja sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Huoltoupseeriyhdistys ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toimintaalueeseen kuuluu Suomen

Lisätiedot

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 26.3.2013 KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 26.3.2013 klo 14 Paikka: Läsnä: Kuntarahoitus Oyj:n toimitilat, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) KOKOUSTIEDOT Aika 28.5.2012 klo 17 19.10 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen Jukka

Lisätiedot

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2011 Paikka: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 8.11.2011 kello 19.15. 1. KOKOUKSEN AVAUS Ursan puheenjohtaja

Lisätiedot

Suomen Kettuterrierit ry 1.10.1984 1(5)

Suomen Kettuterrierit ry 1.10.1984 1(5) 1(5) SUOMEN KETTUTERRIERIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Kettuterrierit ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Yhdistys on Suomen Kennelliitto Finska Kennelklubben ry:n jäsen ja

Lisätiedot

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. 1 SÄÄNNÖT 11.8.2010 NAISTEN VALMIUSLIITTO RY Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Naisten Valmiusliitto ry, Kvinnornas Beredskapsförbund rf, josta jäljempänä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Mauno Rahikainen 2009-09-29

Mauno Rahikainen 2009-09-29 SISÄLTÖ - Alustus - Tutustutaan toisiimme - Omat odotukset (mitä minä haluan tietää) - Vaalivaliokunnan tehtävät (sääntöjen vaatimat) - Miksi vaalivaliokunta on tärkein vaikuttaja järjestöissä? - Järjestön

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot 17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot kärpässarja 56 kg 1. Antti Halonen Viipurin Voimailijat 2. Erkki Johansson Sunilan Sisu 3. Esko Heinonen Lapuan Työväen

Lisätiedot