Rovaniemen Myrsky Oulun ja Feräpohjolan piirikunnasta lr jäs., ja Helsingin Kotkat Helsingin piirikunnasta 24 jäsentä, hyväksyttiin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rovaniemen Myrsky Oulun ja Feräpohjolan piirikunnasta lr jäs., ja Helsingin Kotkat Helsingin piirikunnasta 24 jäsentä, hyväksyttiin"

Transkriptio

1 Työväem Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 2 p:nä marraskuuta 1931 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat T.H.Vilppula, V. Lähteinen, J.Ethol~n, Taimi Taisto, Elina Jääskeläinen, V. Laherma, T. Salonen, M._Leskinen, V.Vainio, J.Klami, O.Helenius ja V. J.Kostiainen. 1. Luettiin ja hyväksyttiin 26/10 pidetyn kokouksen pöytäkirja. 2 Rovaniemen Myrsky Oulun ja Feräpohjolan piirikunnasta lr jäs., ja Helsingin Kotkat Helsingin piirikunnasta 24 jäsentä, hyväksyttiin jäseniksi liittoon. 3. Kotkan Kisailijat oikeutettiin ottamaan jäsenekseen Yrjö Lapveteläisen. Toiset hakijat lähetettiin Palloilujaostoon. 4. Otettiin käsiteltäväksi Helsingin Ty:n Voimistelu- ja Urheiluseuran jäseneksipyrkimishakemus. Sen jälkeen kun seuran jäseneksihakemus viimeksi hyljättiin, on seuraan yhtynyt Työväen VOimailuliitto, ja seuran johtokunta uud~stettu. Päätettiin 6 äänellä 2 vastaan, että asia ratkaistaan tässä kokouksessa. Keskustelun k,jluessa poistuivat kokouksesta Vainio, Ethol~n ja Lähteinen ollen asian siirtämisen kannalla sekä lisäksi Elina Jääskeläinen jättäen viimeksimainittu kuitenkin puheenjohtajalle kirjallisen ilmoituksen, että hän kannattaa seuran hyväksymistä liittoon. Seura päätettiin nyt yksimielisesti hyväksyä jäseneksi liittoon, paitsi seuran 2 johtokunnan jäsentä: K.V.Jokinen ja V.Liljegvist, Joiden on haettava liiton jäseniksi henkilökohtaisesti samassa järjestyksessä kuin muidenkin liitosta erotettujen. 5. Myönnettiin seuraavat kilpailuluvat: 14-15/11 kansalliset painikilpailut Uuraan Vilpas, (siirto) 5-6/12 kansainväliset nyrkkeilykilpailut Turun Toverit, samalla oikeutettiin seura tilaamaan kilpailuihinsa 2 norjalaista, 7-8/11 Kotkan Kisailijain kansalliset painikilpaiilut muutettiin kansainvälisiksi. Vakuudeksi: 17,;:~.

2 Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 9 p:nä marraskuuta 1931 pidetyn kokouksen pöytäki - ja. Läsnä olivat V.Lähteinen, U.Rinne, Taimi Taisto, Elina Jääskeläinen, V.Laherma, T.Salonen, V.Vainio, J.Klami ja V.J.Kostiainen. 1 Luettiin ja hyväksyttiin edellisen 2/11 kokouksen pöytäkirja'. K.V.Jokisen suhteen päätettiin merkitä, että hän on kuulunut liittoon jatkuvasti HTa:n kautta. 2. HyVäksyttiin liittoon seuraavat uudet seurat: Leppävaaran Sisu, Länsåuudenmaan piirikunnasta 14 jäs. ja Kerkkoon ESkot,,Porvoon piirikunnasta 38 jäa. kautta. 3 Sakari Peltomäki oikeutettiin liittymään liittoon Elannon Iskun 4. Vaajakosken Kuohun kansalliset painikilpailut 14-15/11 päätettiin pyynnöstä muttaa kansainvälisiksi. Kilpailuihin ottaa osaa saksalainen Wittwer, samoin Elannon Iskun 21-22/11 pidettävät.kilt pailut, joihin tulee myöskin Wittwer osanottajaksi. invä1i Tampereen Kilpaveljille myönnettiin lupa toimeenpanna kansaxixset nyrkkeilykilpailut 13-14/12, osanottajiksi tulee norjalaisia. I. K.Pitkäse11e ja E.Lammi11e myönnettiin jatkettua aikaa kilpailemiseen Norjassa pariksi viikoksi. 6. Painijaoston esitys painimaaotte1un toimeenpanemisesta Saksan kanssa palautettiin takaisin jaostoon laskelmien tekemistä varten vastavuoroisuusperiaatteen pohjalla. 7 Myönnettiin sihteerille oikeus puhujamatkan tekoon Lappeenrantaan 14/11. Kulut suorittaa seura. 8 Sen Johdosta että liiton jäseniä on erotettu valtion työmailta päätettiin asettua yhteyteen SAK:n ja Sos.dem. eduskuntaryhmän km s sa sekä ryhtyä keräämään yksityiskohtaisia tietoja asiaan kuuluvista

3 seikoista mahdoll ista Välikyselyä varten. 9. Kuultiin O.Heleniuksen matkakertomus Oulun piiristä. 10 Kuultiin internats10naalin puheenjohtajan selitys olympialaisru ten takuurahaston jakamisjutussa.'j/~~ u ',~. ~.. "'~~~. 11 Kuultiin ilmoitus, että kansainvälinen kasvatusvaliokunta pitää kokouksensa Leipzigissä 28-29/11 ja että internatsionaali maksaa puolet matkakuluista. Kokoukseen päätettiin liiton puolesta lähettää valiokunnan jäsen O.Paananen. Tulkiksi hänelle päätettiin tiedustella K. Kosoa Berliinistä. 12. Kuultiin ilmoitus, että Eestin toveriliitto lähettää edustajakseen liittokokoukseemme E.Joonaan sekä Eestin liiton kutsu heidän kokoukseensa 22/11. Liiton edustajaksi mainittuun kokoukseen päätettiin lähettää 6 äänellä 2 vastaan V.Lähteinen vähemmistön kannattaessa T.H.Vilppulan lähettämistä. 13 Kuultiin Naisten vaalipiirin vaalin tulos. Seuraa liitt eenä. 14 Liput Helsingin Ty:n torvisoittokunnan 25-vuotisjuhlaan 15/11 annettiin toimiston käytettäväksi. 15. Käsiteltiin Palloilujaoston liittokokoukselle esittämä alustus pallm~lumes;aruuskilpailujen vastaisesta järjestelystä ja päätettiin yhtyä kannattamaan jaoston esitystä. 16 Kuultiin ja hyväksyttiin lehtivaliokunnan esitys, että TUL-lehdessä ei ensi vuonna julkaista säännöllisesti nuorten s.vua, vaan sitävastoin nuorten toimintaa koskettelevia kirjoituksia julkaistaan tarpeen mukaan ja että lehti että jää vuoden al~sta yhden.vakinaisen to i mittajan varaan. 17 Valtuutettiin liiton taloudenhoitaja J. Klami avustamaan PaSilan tovereita seuraa vastaan nostetussa oik eusjutussa 14/ Vakuudeksi:

4 Naisten liittokokousedustajat. Ääntä 1. Ester Kontio,Taipereenn Yritys Selma Nieminen,Porin Pyrintö Ida Koivisto,Kotkan Kisailijat Suoma Vilen, Tampereen Kilpaveljet Helvi Hakala,Taåpereen Kis~tovet~t Elvi Lahti,Sunniemenrannan Mahti Lempi Uusitalo,Tampereen Toive Salli Virtanen,f!jJ Riihimäen Kiistaveikot Alma Toivio,Tampereen Yritys Vieno Leinonen,Kymin Veikot Impi Puukko,Jyväskylän T. ~aisvoimistelijat Kerttu Vehviläinen,Lappeenrannan T.Urheilijat Saima Hemmilä,Kouvolan Pojat Helmi Ketonen,Turun Toverit f empi Kuparinen,Sorvalin Veikot martta Alanko Helsingin Isku Ilmi Lindell,~elsingln T. Naisvoimistelijat Eeva Savolainen, Kuopion Kisaveikot Elma Mehtonen~Tapanllan Tarmo Ida Suometsä, vaasan Toverit Elsa Autio,Kokkolan Jymy Lyyli Ho~ponen Joensuun Yritys Annikki Rlnne~Rämeenlinnan Klsa Helmi Rossi,IINV Anna Kiljunen,Lahden Kaleva Irja Pihkanen,Talikkalan Toverit Martta Oksanen~Helsingin Kisatoverit Elna Seppänen,uavonlinnan Jyry Ada VeiJalainen,Rantasalemen Nousu Els~ Salonen l TaQanilan Tarmo Alll Paasivirtal.Hgin Visa Laura Selin,Lohian Louhi. AIli Villing, Vaasan Toverit Helmi Tuominen~Ka a rinan Kisa Lilli MatssonJ~eravan Säde Hilma Juntunen~Iisalmen T.Urheilijat Sanni Mantere,iVlaarian Pyrkivä Edustajat Edustus piirikunnittain Pi i rit TamperE! Kymlnlaakso Satakunta Eteläsaimaa Häme Aeskisuomi Turku ÄänestäJoiä ~ - - -

5 Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 16 p:nä marraskuuta 1931 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat T.H.Vilppula, U.Rinne, V.Laherma, J.Ethol~n, T.Salonen, Taimi Taisto, Elina Jääskeläinen, M.Leskinen ja V.Vainio sekä liiton toimihenkilöt Helmi Paasonen, J.Klami ja V.J.Kostiainen. 1 Luettiin ja hyväksyttiin 9/11 pidetyn kokouksen pöytäkirja. 2 Tampereen Kilpaveljet oikeutettiin ottamaan jäsenekseen Otto Högrenin ehdoitta, Helsingin Kullervo V.Virtasen 6 kuukauden kilpakelvottomuudella ja sen jälkeen 1 vuoden kelvottomuudella liiton edustus joukkueeseen, Helsingin Vesa K.Lehdon 6 kuukauden kilpakelt vottomuudella ja E.Virtasen ja A.Tuomisen ehdoitta. l ähetettiin Palloilujaostoon~ H.Harjun juttu Valtosen Helsingin piirikuntaan. 3 n. Kuultiin ja hyväksyttiin tilitys liiton nyrkkeilymestaruuskilpailuista, tappio 695:70. 4 Kuultiin SAK:n työväen keskusjärjestöjen yhteistyötä koskeva kirjelmä ja valittiin liiton puolesta asiasta neuvottelemaan taloudenhoitaja Klami ja sihteeri Kostiainen. 5. Edustajain valinta Stadion-säätiön eiustajistoon jätettiin liittokokouksen jälkeen toimitettavaksi. 6 n. Liiton edustajaksi Helsingin piirikunnan ylimääräiseen kokoukseen 22/11 valittiin U.Rinne, ja JyVäskylän Työväen Naisvoimistelijain 5-vuotisjuhlaan 22/11 rouva Helmi Paasonen. 7 '. Puhujan hankkiminen Mäntsälään jätettiin toimiston huoleksi. 8 Hel singin Isku oikeutettiin tilaamaan painijoita Virosta. 9. Helsingin Ty:n voimistel u- ja urheiluseuran jäsenlista pantiin eri jaostoihin lausunnon antamista varten paitsi Savolainen ja Kinnu-

6 nen, jotka nyt jo hyväksyttiin ehdolla, ettei jaostolla ole heitä vastaan muistuttamista. 10. Jätettiin sihteerin tehtäväksi ottaa selkoa liiton valtionavun saantimahdollisuuksista opetusministeriöstä. Vakuudeksi:

7 Työväen Urhei1ulii1Dn lii tto1mimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 23 p:nä marraskuuta 1931 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat T.H.Vilppula, V.Lähteinen, J. Etholen, Taimi Taisto, Elina Jääskeläinen, V.Laherma, T.Salonen, M.Leskinen, V.Vainio, naissihteeri Helmi Paasonen, taloudenhoitaja J.K1ami ja sihteeri V.J.Kostiainen. 1. Luettiin ja hyväksyttiin 16/11 pidetyn kokouksen pöytäkirja. 2 ~. Talikkalan Toverien ~-6/ll pidettäväksi aiotut painikilpai1ut siiruettiin pyynnöstä 12-13/12 pidettäviksi. v'~,(.(a~ Vuoksenniska~~mtOnnettiin lupa toimeenpanna kansalliset pai nikilpailut 5-6/1-32, Mäntän ValolIe 5-6/1-32 Ja Lappeenrannan Työväen Urheilijoille 16-17/ Hyväksyttiin liittoon seuraavat yksityiset pyrkijät: Helsingin Visan kautta T.Hedman, Helsingin Ty:n seuran kautta O.Kutvonen, Herajoen ~Yrityksen kautta A.Kais1a, V.Pajunen, L.Järvinen, E.Saarinen, S.Tamminen, V.Koivunen, K.Nieminen, H.Vikström, A.Lahti, K.Jokinen, E.Luukkonen, O.Helle, Y.Hakala ja A.Lindroos. Muuta hakijat pantiin pöydälle. 4 Pitkäselle ja Lammille myönnettiin jatkettua kilpailuaikaa Norjassa pari viikkoa. 5. Painijaoston esitys painimaaottelusta Saksan kanssa ja Nyrkkeilyjaoston esitys nyrkkeilyliitto-otte1usta Norjan kanssa pantiin pöydälle. 6. Päätettiin, että Vienin kisojen elokuvasta otetaan vuokraa 100 mk kerralta ja esittäjän kulut. 7. Vaasan piirikunnan jutussa päätettiin kääntyä Sisäministeriön puoleen ja pyytää piirikunnalle v.ä1iaikaista toimintaoikeutta siksi kunnes asia lopullisesti ratkeaa.

8 --~~ Kuultiin ja hyväksyttiin sihteerin selostus käynnistä Opetusministeri Kukkosen puheilla valtionapuasiassa. Valtuutettiin Vilppula, Klami ja Kostiainen olemaan asian johdosta yhteydessä eduskunnan jäsenten kanssa. 9. Kuultiin ja hyväksyttiin selostus O.Paanasen Leipziginmatkan järjestelystä. 10. Popinniemen Toverien liitolle langennut omaisuus päätettiin l~ovuttaa mainitun seuran tilalle perustetulle Popinniemen Ponnistukselle. Juurikorven Korvenpoikien omaisuus juttu pantiin pöydälle. 11 Kuultiin ja hyväksyttiin sihteerin selostus Stadion-Säätiön kassan ja Sijoitusten tarkastuksesta. 12. Edustamaan liittoa ja ~usumaan liiton onnittelut Rantasalmen Nousun 20-v.juhlassa 6/12 valtuutettiin U.Kostiainen. 13. Lii ttokokousedustajain valtakirjojen tarkastajiksi JBäärti. ttiin Klami ja Kostiainen. 14. Kuultiin liiton tilintarkkailijain lausunto. Seuraa liitteenä tätä pöytäkirjaa Kuultiin ja hyväå~ttiin V.Lähteisen selostus e4ustusmatkasta Eestin toverilii~ )n 1iittokoköukseen 22/ Liit~kokousta varten hyväksyttiin seuraava työ ikasuunnitelma; kokoustyötä 10-13, ruokaloma 13-16, kokoustyötä 16-19, toisena päivänä: kokoustyötä 9-13, ruokaloma 13-15, kokoustyötä Ulkolaisten ja kutsuvieraiden tervehdysten jälkeen ~arjotaan edustajilje ja vieraille kahvit suuressa ravintolasalissa. U1oka1aisille vieraille päätettiin tarjota vaatimaton ateria Elannon hallintoneuvoston entisessä huomeessa ensimmäisen kokouspäivän iltana. Tilaisuuteen kutsutaan paitsi vieraita myös liittotmimikunnan jäsenet.

9 17. Liittokokouksen puheenjohtajiksi päätettiin ehdottaa Kivimäki, Kääntönen ja Suvikas; ylisihteeriksi Kostiainen ja apulaisålhteereiksi Helenius ja joku pika~kirjoitustaitoinen henkilö; pöytäkirjantarkastaliksi Kasurinen ja Tuhkunen, va~le Kohtanen ja Altti. 18. Valiokuntien jäsenehdokaslistan laatiminen jätettiin Klamin ja Kostiaisen tehtäväksi. 19. Liittokokousta varten hyväksyttiin liitteenä seuraavat järjestyssäännöt. 20. Kuultiin ja pienin korjauksin hyväksyttiin täydennyszoimintakertomus kuluvalta vuodelta. 21. Kokoska sihteerin toimiaika päättyy liittokokouksessa, päätettiin sihteeriä kehoittaa hoitamaan tointa siihen saakka kunnes toimi liittokokouksen päätöksen perusteella tulee järjestetyksi. Vakuudeksi:

10 Toukokuun 15 p:nä kuluvaa vuotta, toimittivat allekirjoittaneet Työväen Urheiluliiton r.y. tilientarkailun, käsittäen tulotodisteet N:ot 1-36 sekä menotodisteet N:ot 1-456, todeten ettei kirjaustapaan, enempää kuin tulo- ja menoerien laatuunkaan nähden ollut aihetta huomautuksiin. Helsingissä,

11 Lokakuun 10 päivänä kuluvaa vuotta suorittivat allekirjoittaneet Työväen Urheilulii t on r.y. tilientarkkailun, käsittäen tulotodisteet N:ot sekä menotodisteet N:ot , todeten tällöin ettei kirjaustapaan, enempää kuin tuloja menoerien laatuunkaan nähden ollut aihetta huomautuksiin. Kassa jonka sainalla laskimme. vastasi rahatilin eroitusta. Helsingissä, 23 päivänä 1931.

12 Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 7 p:nä joulukuuta 1931 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat kaikki liittokokouk~9/11-1/12 valitsemat vakinaiset ja vara jäsenet: puhemies T.H.Vilppula, varapuhemies U.Rinne, jäsenet M.Leskinen, E.A.Pulli, T.Salonen, Elina Jääskeläinen, K.Vuori, varajäsenet V. Laherma, V.Vainio, K.Altti, J.Edelman ja Y. Lehto sekä liiton toimihenkilöt naissihteeri Helmi Paasonen, taloudenhoitaja J.Klami ja sihteeri V.J.Kostiainen. 1 Puhemies Vilppula lausui uudet jäsenet tervetulleiksi ja toivoi menestyksellistä yhteltstyötä lii ton hyväksi,. 2 '. Luettiin ja hyväksyttiin 23/11 pidetyn kokouksen Pöytäkirja. 3 Päätettiin, että liittotoimikunnan varajäsenistä kutsutaan kokouksiin säännöllisesti 2 ensimmäistä, muilla on oikeus olla kokouksissa läsnä, jos halauavat. 4 Vahvistettiin edelleen voimaan liittotoimikunnan kokoussäännöt lukuunottamatta 7 kohtaa, mikä poistettiin. 5 Liiton nimenkirjoittajiksi määrättiin T.H.Vilppula, U.Rinne, M.Leskinen ja J.Klami 2 yhdessä. 6. Liiton sihteeriksi valittiin V.J. Kostiainen 3,150 markan kuukausipalkalla ja 1 kuukauden irtisanomisajalla. Samalla vahvistettiin sihteeri Helmi Paasonen 1980:-, kirjanpitäjä Siiri Vuorinen 1620:-, toimistoppulainen Aili Heinonen 1000:- ja asiapoika Fr.Nuotio 500:- kuukausipalkalla. Toimittajan, taloudenhoitajan, naissihteerin ja jaos tosihteerin' irtisanomisaika on 1 kuukausi, muiden 14 vuorokautta.

13 Jaostosihteerin toimen jatkaminen otetaan uudelleen esille hyvissä ajoin ennen järjestämismatkoihin määrätyn ajan päättymistä. 7 '. Koska sihteerin kesälomasta on vielä 2/3 käyttämättä, päätettiin tämä loma sovittaa kansainvälisen toimiston Pariisissa 28-30/12 pidettävän kokouksen jälkeen käytettäväksi. Loman ajaksi otetaan toimistoon sihteerin töitä hoitamaan järjestäjä O.Helenius. 8. Juurikorven Kaiku Kyminlaakson piirikunnmsta 14 jäs. ja Koskenpään Yritys Keskisuomen piirikunnmsta 15 jäs. hyväksyttiin Jäseniksi liittoon. 9 Vaajakosken Kuohu oikeutettiin ottamaan jäsenekseen V.Hokkasen. Viinikan' Jyry päätettiin 4 äänellä 3 vastaan oikeuttaa ottamaan jäsenikseen Toini Laakson 1 vuoden toimitsijakelvottomuudella ja Toini Lindroosin ja Aada Vapaaliiton ehdoitta. Helsingin Työväenyhdistyksen Voimistelu- ja Urheiluseura oikeutettiin ottamaan jäsenikseen seuraavat toverit: K.Pietikäinen, R.Jokinen, K.Savela, L.Salmi, T.Niemi, J.A.Salonen, Hilja Airaksinen, J.Väre, N.Alanko, N.Helinen, Hj.Numminen, E.Huttunen, Y.Myrsky, J. Satukangas, Impi Satukangas, A.Luostarinen, A.Hild~n, Fr.Valta, A. Linko, kaikki ehdoi~ta, samoin 4 äänellä 2 vastaan V.V.Liljegvist ehdoitta, O.Ruusula 1 vuoden toimitsijakelvottomuudella, &. Lehtevä 6 kuukauden kilpakelvottomuudella ja 1 vuoden toimitsijakelvottomuudella alkaen kaikki rangaistukset 7/12. S.Andersinin jäseneksipääsypyyntö hyljättiin. Oulun Kiskoon pyrkijöistä päätettiin pyytää lausuntoa oululaiselta komitealta, johon valittiin E.Suonperä, A.Törmä ja A.Vinell. Tämän komitean toiminta kestää niin kauan kuin Oulun ja Peräpohjolan piirikunnan toiminta on keskeytettynä. 10. Kuultiin Helsingin Vesam kirjelmä Lehdon ja Juutilaisen rangais ö tusten erilaisuuden johdosta. 11. Myönnettiin seuraavat kilpailuluvat: 3/1 kansalliset nyrkkeilykilpailut Kymintehtaan Kisa, 23-24/1 " "Kotkan Kisailijat, 30-31/1 " painikilpailut Kymintehtaan Kisa,

14 /2 kansalliset nyrkkeilpkilpailut Tiutisen Pyrintö, 20-21/2 " " Tampereen Palloveikot, 20-21/2 " painikilpailut Popinniemen Ponnistus (siirto), 5-6/3 " " Tiutisen Pyrintö. 12. V.Lähteisen kirjeen johdosta päätettiin hänet vapauttaa kansainvälisen voimailuvaliokunnan jäsenyydestä ja pyytää Painijaostolta ehdokkaita hänen tilalleen. 13 Liiton edustajiksi Stadion-Säätiön edustajistoon valitt&~n T.H. Vilppula, V.J.Kostiainen, V.Koivula, N.Kristoffersson, A.Åhl, V.Laherma, U. Rinne, E.Simula, U.Harjanne, Lyydia Vainio, Helmi Paasonen, Taimi Taisto, K.Siltanen, E.A.Pulli. V.Lähteinen päätettiin pitää (3-1) myöskin edelleen listalla, mutta lopullisen päätöksen teko hänen suhteensa lykättiin kunnes saadaan häneltä tiedustelluksi, ottaako hän tehtävän vastaan. 14. Käsiteltiin Stadion-Säätiön edustajiston kokouksessa 17/12 esille tulevat kysymykset. Halli~sen Jäseniksi vuodeksi 1932 ehdotetaan Vilppula ja Laherma, edustaj~ston va~apuheenjohtajaksi Rinne, tilintarkastajaksi Klami, kassantarkastajiksi Kostiainen ja Siltanen. Esitykseen Stadion-Säätiön varojen lainaamisesta kaupungille suostutaan. 15. Lehtivaliokuntaan valittiin Laherma, Vuori, Rinne, KIami, Koivula, Vilppula; toimitusneuvostoon Laherma, Pulli ja Koivula. 16 Liiton tilintarkkailijoiksi vuodeksi 1932 valittiin Vilppula ja Leskinen. 17. Liittotoimikunnan edustajat eri jaostoihin määrättiin seuraavasti: Nuortenjaostoon Lehto, Nyrkkeilyjaostoon Pulli, Opintojaostoon Jääskeläinen, Painijaostoon Vuori, Palloilujaos;oon Rinne, Purjehdusjaostoon Altti, Pyöräilyjaostoon Kostiainen, Hiihtojaostoon Edelman, Uintijaostoon Kostiainen, Voimistelujaostoon Laherma, Yleisurheilujaostoon Vainio, Luistelujaostoon Koivula, Pesäpalloilujaostoon T.Salonen. 18. Lakkaut etun Juurikorven Korvenpoikain omaisuus päätettiin l~ovuttaa seuran tilalle perustetulle Kaiku seuralle, paitsi ei kahta vel-

15 kakirjaa, joista päätetään myöhemmin. Lakkautetun Popinnimen Tovereitten omaisuus päätettiin luovuttaa uudelle Ponnistus seuralle. Käteisvarojen suhteen huomautetaan seuralle yhdistyksen lausumasta toivomuksesta, että käteisvarat luovutettaisiin phdistykselle korvaukseksi entiselle seuralle rakennetusta painihuoneustosta, jota nykyinenkin seura käyttää. 19. Kuultiin ilmoitus, että liiton edustaja O.Paananen sair$stui matkallaan kansainvälisen kasvatusvaliokunnan kokoukseen Leipzigiin ja kääntyi takaisin Riiasta, minkä johdosta tulkiksi tilattu Koso matkusti yksin Berliinistä Leipzigiin esittäen nyt laskun matkastaan Rmk. 36:20, mikä hyväksyttiin. 20. Kuultiin Varsinaissuomen piirikunnan nuortenjasaton esitys, että poikaurheilupäivät toimeenpantaisiin ensi vuonna Turussa. Esitykseen suostuttiin periaatteessa ja päätettiin piirikunnalta pyytää tarkempaa suunnitelmaa ja talousarviota päivistä, mikä menoarvio sitten otetaan" tarkastettavaksi liiton talousarvion yhteydessä. 21. Päätettiin kääntyä liitosta suoraan hyvinkääläisen E.Heikkilän puoleen tarkoituksella saada hänet luovuttamaan hallussaan olevat entisen Uudenmaan piirikunnan Hyvinkään aluejärjestön rahavarat Länsiuudenmaan piirikunnalle. 22 '. Painijaoston eslltys painimaaottelusta Saksan kanssa ja Nyrkkeilyjaoston ehdotus nyrkkeilymaaottelusta Norjan kanssa pantiin pöydälle. 23. Kuultiin se~mstus valtionavun saantimahdollisuuk~sta ensi vuonna. 24 Valtuuiettiin taloudenhoitaja myymään miesvoimistelijatn olympiapuv t Oulun Jyrylle tai jollekin muulle seuralle 1000 markalla. 25. Hyväks~ttiin sthteerin toimebpiteet liiton edustuksen järjestämisessä Lohjan Louhen 30-v.juhlaan 5/ Kuultiin Sveitsin toveriliiton kirjelmä olympialaisten takuurahastoasiassa. Päätettiin edelleenkin pysy! sillä kannalla, että rahasto on säilytettävä vastaisten tarpeitten varalle ja että internatsionaalin

16 johdon on säilytettävä varat sillä tavoin, ettai ainakaan huomattavampia kurssi tappioita pääse syntymään. 27 Palestiinan toveriliiton liittokokoukseen 12-14/12 päätettiin lähettää onnittelusähkösanoma. 28 Pulli ja Leskinen valtuutettiin ottamaan selkoa ennen liittoko ~fil~~ kousta liikkeelläolleiden jäfjeste1ykirjelmien alkuperästä. Vakuudeksi : P,1~

17 Liiton henkilökunta ihteeri. Kostiainen 3.160:- kk 1.M oimittaja. Koivula 2.700:- II -" - " Laherma 1.080:- " f T[;Z /, 'Jz... aoetosihteeri. Helenius 2.476:- " aissihteeri Paasonen 1.980:- ff aloudenhoi taja. Klami 2.700:- " / irjanpitäjä. Vuorinen 1.620:- 1f oimistoapulainen. Heinonen 1.000:- ilmoi- 1moi tushankk:ija. Surakka. 20 tustuloista. siapoika. Nuotio 600: :- " ) 1 Erikseen sovittua irtisanomisaikaa ei ole kenelläkään

18 ~ Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 14 p;nä joulukuuta 1931 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat T.H.Vilppula, U.Rinne, M. Leskinen, E.A.Pulli, T.Salonen, Elina Jääskeläinen ja K.Vuori sekä vadrojäsenet V.Vainio, K.Altti ja Y.Lehto, naissihteeri Helmi Paasonen, taloud~oitaja J.Kland ja sihteeri V.J.Kostiainen. mysnnettiin lupa toimeenpanna kansalliset painikilp~ilut 1 Luettiin ja hyväksyttiin 7/12 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Inhan Ta~melle 2. ensi huhtikuun 9-10 p:nä. 3. Tiutisten Pyrinnön tiedustelu ottelun järjestämisestä porvariurheilijain kanssa työttömien hyväksi lähetettiin piirikunnalle lausunnon antamista varten. 4 Painijaoston esitys painimaaottelun järjestämisestä Saksan kanssa lähetettiin valmisteltavaksi komiteaan, johon valittiin Klami,Rinne ja Pull1. 5. Päätettiin periaatteessa tehdä norjalaisille esitys nyrkkeilymaaottelun järjestämisestä Norjan kanssa siten, että ensimmäinen ottelu pidettäisiin Norjassa v ja seuraava Suomessa v. 1~33 elleivät voittamaitomat esteet pakota sitä siirtämään myöhemmäksi, mistä mahdollisuudesta jo nyt norjalsille ilmoitetaan. 6 Yhtymälle Talikkalan Toverit, Helsingin Työväen Voimistelijat ja Tampereen piirikunnan voimistelujaosto myönnettiin oikeus tilata kilpailuihinsa saksalainen mestarivoimistelija Rödel. Hyväksyttiin painijaos~on 7. esitys painimestaruuskilpailujen järjestämisestä kahdessa erässä siten, että A-ryhmään kuuluvat sarjat 53, 62, 75, raskas ja ikämiessarjat 62 ja 75 kg; B-sarjaan 58, 67*, 821 ja ikämiess~jat 67i ja 82i kg. Jos myöhemmin ta18~ä811ibqr ti- 4-ftå lanne Hl~Q~i;'\ioli: 8jp'lils'lS't't8718mm8}[iili, on jaostolla oikeus määrätä kilpai-

19 lut pidettäväksi yhdessä paikassa. 8. Jäseneksi kansainväliseen voimailuvaliokuntaan V.Lähteisen tilalle määrättiin Painijaoston esityksestä S.Koskinen. 9. Kuultua, että V.Lähteinen on ilmoittanut suostuvansa edelleenkin jäämään Stadion-Säätiön edustajiston jäseneksi, valittiin hänet mainittuun edustajistoon, v Leskineru ja Pulli kannattivat valittavaksi T.Salosen Lähteisen tilalle. 10 Luettiin Helsingin Työväen Hiihtäjien kirjelmä, jossa vaadittiin L.Surakan erottamista liiton toimista sen perusteella, että hän on levittänyt vääriä huhuja HTH:n liittokokousedustajain vaalitoimituksesta. Liittotoimikunta tutkittuaan asiaa havaitsi tosin Surakan esittämät syytökset perusteettomiksi, mutta' katsoi, että esitys niiden johdosta piirikunnassa on tapr-htunut tx~ekt.mxi tiedus lut8rkoituksessa ja pyrkimyksessä saada väärät huhut loppumaan, minkä johdosta Surakan erottamisvaatimus jätettiin huomioono6t"atta. 11. Kuultiin kansainvälisen Shakkijaoston puheenjohtajan ilmoitus jaoston toiminnan aloittamisesta SUI:n yhteydessä. Tämän johdosta 1~y päätettiin antaa sihteerin tehtäväksi~ansainvälisen toimiston kokbkouksessa huomautus tällaisten alojen ottamisesta internatsionaalin ohjelmaan ilman kongressin päätöstä. 12. Lehtivaliokunnan jäsenten palkkiot 8 mk kokoukselta miestä koh ~,~...(.U..,~::..::-:> ti(päätettiin pysyttää ennallaan. Vakuudeks i: Z7.1.7~

20 Työväen Urheiluliiton Liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 21 päivänä Joulukuuta 1931 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat U. Rinne, M. Leskinen, E. Al Pulli, T. Salonen, Elina Jääskeläinen ja K Vuori sekä asiasta 12 lähtien myös puhemies~. H. Vilppula, 1ar a jäsenet V. Laherma, V. Vainio, K. Altti ja Y. Lehto, ja naissihteeri Helmi Paasonen, taloudenl hoitaja J. Klami ja sihteeri V. J. Kos - tiainen. Puhetta johti 12 asiaan s aakka U. Rinne, senjälkeen Vilppula. 1. pöytäkirja. Luettiin ja hyväksyttiin pidetyn kokouksen 2 Viinikan Jyrylle myönnettiin oikeus ottaa jäsenikseen tove Kalle Vahlroos, Leevi Sillman ja Sigrid O"ala, kaikki ehdoitta. Tampereen Palloveikkoihin pyrkineen Heikki W,l mwyy Harjun hakemus piiri toimikunnan lausuntoon nojaten hyljättiin Myönnettiin seuraavat kilpailuluvat : kansalliset hiihtokililailut Haminan Pon~eva, 7. 2 kansalliset hiihtokilpailut Jääsken Toive, tt painikilpailut Voikkaan Viesti, " mäenlaskukilpailut Vahvialan Kilpaveikot liiton luistelumestaruuskilpailut Tampereen Kisatoverit, liiton hiihtomestaruuskililailut Kotkan Kisailijat, kansalliset painikililailut Tainionkosken Tähti, hiihtokililailut Kotkan isailijat, Päätettiin, että 13. 3, joka on liiton talviurheilupäivä, ~åuhoitetaan talvikilpailu"en suhteen.

21 4. Kuultiin Urheilu-Propaganda-Idrottin kirjelmä propagandahiihtojen järjestämisestä 6.3. Kirjelmä ei antanut aihetta toimenpiteisiin. 5. Kuultiin tilitys liiton ja1kapal10ilumestaruuskilpai1ujen Kotkassa s~oritetusta erästä 30.8, tappio 1703:-. Tilitys hyyäksyttiill. 6 Uimari A. Paanaselle myönnettiin oikeus tehdä kilpailumatka Osloon 7.2 Norjan toveriliiton kutsusta. 7. Liiton arvopostin vastaanottajaksi vuo~eksi 1932 valtuutettiin taloudenhoitaja Julius Klami. 8. Kuultiin Opintojaoston kirjelmä Koska jaoston jäsenet A. Sumu, J. Railo ja E. Huovinen eivät ole käyneet jasston kokouksissa, päätettiin heidät vapauttaa jaoston jäsenyydestä ja valita heidän tilalleen O. Haini, AIli Paasivirta te yksimielisesti ja Rafael Paasio 4 äänellä 2 vastaan, jos hän on liiton jäsen, ellei, on hänen liityttävä. Jaoston sihteeriksi määrättiin Opin~ojaoston esityksestä sihteeri V.J. Kgstiain~. 9. Tutustuttiin taloudenhoitajan TWW&vtTR XXtt2t J. Klamin laatimaan liiton vuoden 1932 ta18usarvioendotukseen. Se lähetettiin komitean Vilppula, Rinne, Leskinen valmisteltavaksi. 10. Kuultiin taloudenhoitajan selitys Littoisten Toimen lakkauttamisjutusta. Pesänselvityskulut 9 6:75 päätettiin" suorittaa. Seuran omaisuus jää liitolle ja tulee se luovutettavaksi uudelle seuralle edellämainittua summaa vastaan. 11. Päätettiin lähettää onnittelukirjelmä Jamsän työväenyhdistyksen 30-vuotisjuhlaan Päätettiin antaa uudenvuodenjulistus. Päätettiin 3 äänellä 3 vastaan puheenjohtaja Rinteen ratkaistessa, että julistukseen ei oteta kannanmerkintää kielto1akiääneatyksessä kos-

22

23 kevaa kohtaa. Päätöstä vastaan ilmoitti Salonen Jättävänsä vastalauseen, mihin ilmoittivat yhtyvänsä Pulli ja Jääskeläin~. Otettiin kahviloma. Tällä välin oli puhemies Vilppula saapunut kokoukseen. Päätettiin 4 äänellä 3 vastaan, että julistuksen. sisällysjuttu otetaan uudelleen käsiteltäväksi. Päätettiin, että kieltolakiäänestykseen otetaan kanta. Päätettiin, että. uudenvuoden~ ulistus annetaan erillisenä TUL-lehden ilmestyvässä numerossa ja kieltolakiäänestystä koskeva julistus annetaan erillisenä ilmestyvässä TULlehdessä. Päätöstä vastaan jätti Leskinen oheisen liitteen mukaisen vastalauseen. Myös Rinne ilmoitti eriävän mielipiteensä. Julistuksen samamuotoa laatimaan valittiin komitea Pulli, Salonen, Ko~vula, Kostiainen täysin valtuuksin antaa julistus liittotoimikunnan nimissä. 13. Kuultiin ja hyväksyttiin Fainijaoston uudenvuode~julistusehdotus. ulistus hyväksyttiin muuten, paitsi että nimikkeenä ei saa käyttää uudenvuodenjulistus nimikettä, koska litttotoimikunta antaa myös uudenvuoden julistuksen. 14 Kuultiin sihteerin selitys liittokokouksen pöytäkirjan valmistamisesta. Koska pikakirjoituspöytäkirja ei ole vielä valmistunut, päätettiin pöytäkirjan painatus jättää sihteerin lomalta palaamisen jälkeen. Sillä välin voivat kuitenkin jaostot ryhtyä toimenpiteisiin liittokokouksen hyväksymien s ääntömuutosten käytäntöönottamiseen ja painattamiseen. 15 Op etusministeriöltä päätettiin anoa luottokuljetuslippuja. valtionrau tateillä sama määrä kuin aikaisemminkin, 8000 markan kokonaisarvosta. 16 Tampereella ilmestyneen porvarillisen. Julkaisun "Los Ange-

24 les" sisällyksen suhteen päätettiin Tampereen piiritoimikunnalta tiedustella, tunteeko se sitä seikkaa, että muutamat liittomme jäsenet ovat julkaisuun kirjoittaneet, mihin toimenpiteisiin piiritoimikunta on asian johdosta ryhtynyt ja mitä h e ehdottavat asian suhteen tehtäväksi? 17 ~. Liiton toimisto päätettiin pitää suljettuna jouluaattona. 18 Käsiteltiin kansainvälisen toimiston kokouksessa esille tulevia kysymyksiä. Todettiin, että erinäiset toimintakertomusosat eivät olleet vielä liitolle saapuneet, mink~ johdosta liiton edustajan tehtäväksi annettiin huomauttaa, että ne on lähetettävä niin hyvissä ajoin, että kansainvälisen järjestön Jäsenliittojen johdot voivat niihin tutustua. Seuraaviexn olympialaisten suhteen oltiin edelleenkin sillä kannall että niitä ei voida ottaa Helsingissä järjestettäviksi, varsinkin, kun on todennäköistä, että Vienin olym~ialaisia varten koottu takuurahasto, jota tosin ei nyt tarvittu, tulee jaettavaksi takaisin liitoille. Tutustuttua yksityiskohtaisemmin takuurahaston muodo~tumi seen ja eri liittojen suorituksiin päätettiin liiton edustajan tehtäväksi antaa sellaisen ehdotuksen tekeminen ~ että takuurahasto säilytettäisiin 50 % määräisenä alkuperäisestä summastaan ja niille liitoille, jotka ovat suorittaneet koko summan jaettaisiin liikasuoritus takaisin. sekä niiltä liitoilt ta, jotka eivät ole vielä suorittaneet täyttä 50 % puuttuva määrä karhuttaisiin. Koska useimmista kokouksessa esille tulevista asioista ei ollut saapunut vielä kirjallisia esityksiä, jätettiin kannanotto niissä edustajan harkintaan. Vakuudeksi : 7.7 7'~

Nyrnbergin joukkueen jäsenille myönnettiin oikeus kilpailla tulomatkalla myös Stettinissä. Ehdot: asunto ynnä 100 mk päiväraha kilpailijl oille

Nyrnbergin joukkueen jäsenille myönnettiin oikeus kilpailla tulomatkalla myös Stettinissä. Ehdot: asunto ynnä 100 mk päiväraha kilpailijl oille alle 67t kg, Lammi alle 75 kg, Gerdt alle 82i ja Mäkelä yli 82i, voimistelijoita Onni Mäki ja Kalle Lehtinen, uimareita A. Kaivola ja Irja Henriksson, yleisurheilijoita K.Vall, L.Virtanen, N.Both~s, V.Takkinen,

Lisätiedot

esitykset liittoneuvosto::'l kokoukselle j a hyväksyttiin ne muk ne seurauvan

esitykset liittoneuvosto::'l kokoukselle j a hyväksyttiin ne muk ne seurauvan öytttkirja teh ty 'D:n..,i i tto toimi leu.nnan ::0 ~ouk esta 10/.3-28.... uapuvil1a olivut-:. ikkola, ri1)~ ulo., "'han c., Rinne, "lainio, J..ähteinen,.J!'... ger, Harj o.n11e, Ro svi jo. Ua1kanw. 1

Lisätiedot

f) Liittokokousedustajain päiväraha päätettiin ehdottaa 100 markaksi

f) Liittokokousedustajain päiväraha päätettiin ehdottaa 100 markaksi Pöytäkirja 50,jatkoa 1. e) Liittokokoukselle päätettiin ehdottaa,että Pöytäkirja painatetaan ja että se laaditaan suunnilleen samanlaajuiseksi kuin aikalsemmistakin liittokokouksista. f) Liittokokousedustajain

Lisätiedot

ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten

ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten Honkanen huomautti, että uuden piirjn perustaminen vaatii taloudellista takea. Kyminlaakson piiri saä on mm. yleisön seuroille ja piirille antama tuki ollut hyväaa, Lahdessa se tyyst1h puuttuu. Pohjois-Kymissä

Lisätiedot

13.,. 124. oimistelurestaruuskiluailut. Voimistelujaosto ehdotti, että koska mika"n seura ei ole ottanut

13.,. 124. oimistelurestaruuskiluailut. Voimistelujaosto ehdotti, että koska mikan seura ei ole ottanut tain 20 mk, Teostoll e korvauksena~ kaikista niistå maksulli s i sta juhlista y. m. tilaisuuksista, joi ssa esi tetäan musiikkia, jonka esittämisoikeudet kuuluvat s

Lisätiedot

TyöväEN URHEILULIITTO. TOIMINTl\KERTOMUS. YY. 1921, 1922, 1923 ja 1924. HELSiNKI 1924 TYÖVJ\EN KIRJRPRINO

TyöväEN URHEILULIITTO. TOIMINTl\KERTOMUS. YY. 1921, 1922, 1923 ja 1924. HELSiNKI 1924 TYÖVJ\EN KIRJRPRINO D TyöväEN URHEILULIITTO TOIMINTl\KERTOMUS YY. 1921, 1922, 1923 ja 1924 HELSiNKI 1924 TYÖVJ\EN KIRJRPRINO Työväen tomus v. Urheiluliiton toimintaker... 1921, 1922, 1923 ja 1924. Kuopiossa pidetty liittokokous

Lisätiedot

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä Liit~ m 1 lt~:n pk:an 12/49. "Koko kansan ki~at" 0 200.000:- 1 0 350.000:- UTT:n asettama massakilpailutoimikunta esittää, et ~ä liiton 30-vuotisjuhlan merkeissii järjestettäisiin 1 0 7-30.9.49 välisenä

Lisätiedot

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan...

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan... Kokous 14/50-4. jestiijicn suorittaa. _'iiritoi... i:jtoihin ko e ajoiksi otettaisiin tilapäi e työnt dd jl:. taikka piirisiht eerin tehtävän pall~ :iotoimena hoitaisi j oku piiri toimikunnan j äse!1istb;..

Lisätiedot

ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan.

ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan. Kokous 7/49-8. 136. - 23. (. - Nuorten liitto- ottelu luistelussa. Työvaliokunta puolsi esitystä, jonka liittotoimikunta hyväksyi. 137. - 24 - K~sipalloilijain kilpailumatka. Työvaliokunta puolsi esitystä,

Lisätiedot

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o - 2-3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o dota liittotoimikuntaan. b) Valiokunta ei ole oikeutettu tekemään päätöstä, joka on selvässä ristiriidassa' liittoto imikunnan

Lisätiedot

13. pöytäkirjaan, että Saksan Työväen VOimistelu-ja Urheilu= liitolta on tullut 2 kirjelmää voimistelijain matkan johdosta Suome«n. 14.

13. pöytäkirjaan, että Saksan Työväen VOimistelu-ja Urheilu= liitolta on tullut 2 kirjelmää voimistelijain matkan johdosta Suome«n. 14. senjälkeen kun hän on sopinut asiansa tulee hänen olla 6 kk. kilpa: kelvoton. Jaoston ehdotus on seuraava: Pietarsaaren Vo~alle ~ ei anneta muistutusta siitä,että se antanut Valon kilpailla kilpailuissaan,koska

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 19"7. sekä vuoden 1948 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN. asialuettelo.

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 197. sekä vuoden 1948 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN. asialuettelo. TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 1" sekä vuoden 1 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN asialuettelo ja esityslista HELSINGISSÄ 1 / TYOVÄEN URHEILULIITTO J TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y.. TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

I ' 30.8. klo 11-13. 14-15". 16-18. 10-11 13-15 15-17 19-21 2.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-16 16-17 19-21 3.9.. klo 8-10 10-11 13-15 15-17

I ' 30.8. klo 11-13. 14-15. 16-18. 10-11 13-15 15-17 19-21 2.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-16 16-17 19-21 3.9.. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 I ' 30.8. klo 11-13. 14-15". 16-18 31~8. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 19-21 1.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 19-21 2.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-16 16-17 19-21 3.9.. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 4.9. klo 8-10

Lisätiedot

4. - 4... - ~ans' nhiihtojen laln~takuu.

4. - 4... - ~ans' nhiihtojen laln~takuu. 01 Ci us 1/51-1. työvuen Grheilulii~~o =. :n lii t te.. toir.. L.. unnan liito:. u ::. ":'s tossa tarl.f~ ikuun 4 :pio:i v;i.n;' 1 S:J 1 p::',e uyn kokouksen.'>oytukirja. E s i t y s 1 i s ta. pä~itosv'11

Lisätiedot

Yleisurheiluj ~ osto

Yleisurheiluj ~ osto 1. I t 24.8. 25.8. 25.8. 25.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 1.9. 7.9. 7.9. 8.9. 14.9. 21.9. 28.9. 12.10. - 2 - Porvoon Veikot, k2ns, TKV ja TY, k :ms 0 lcouvol~n Pojat, kcj.ns.väl. Turun

Lisätiedot

589 0 6 o Kutsuja. Tampereen Visan 30-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää sähkösanomaonnitteluo

589 0 6 o Kutsuja. Tampereen Visan 30-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää sähkösanomaonnitteluo TUL:n Liittotoimikunta,kokous 48/49-80 589 0 6 o Kutsuja. Tampereen Visan 30-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää sähkösanomaonnitteluo Juhlan aika 22.110 40o Lahden Kal!van 15-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää

Lisätiedot

Urheiluliiflo r. A r.u:! s toi.,.. y. "C!Ppale. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1952

Urheiluliiflo r. A r.u:! s toi.,.. y. C!Ppale. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1952 t.. YOVä~~ Urheiluliiflo r A r.u:! s toi.,.. y. "C!Ppale TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1951 HELSINGISSÄ 1952 T Y 0 V Ä E N U R HEI L U L I I T TOR. Y. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n

Lisätiedot

, 99. ESITYS N:o 27. TUL-Iehden toimitustapa ja sisältö. H elsingi n Kotkien es itys.

, 99. ESITYS N:o 27. TUL-Iehden toimitustapa ja sisältö. H elsingi n Kotkien es itys. että vuoden 1941 liittokokouksessa hyväksyttyä, liiton periaateohjelmaa selvennetään Yhtenä käytännöllisenä, toimenpiteenä on, että kaikille TUL:n kursseille on sisällytettävä myös sosialismia ia iiiriestödemokratiaa

Lisätiedot

SOSIAALIDEMOKRAATTISEN TYÖLÄIS* NAISLIITON XIX EDUSTAJAKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA. KOKOUS PIDETTIIN HELSINGISSÄ MARRASKUUN 4. ja 5. p:nä 1950.

SOSIAALIDEMOKRAATTISEN TYÖLÄIS* NAISLIITON XIX EDUSTAJAKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA. KOKOUS PIDETTIIN HELSINGISSÄ MARRASKUUN 4. ja 5. p:nä 1950. SOSIAALIDEMOKRAATTISEN TYÖLÄIS* NAISLIITON XIX EDUSTAJAKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA KOKOUS PIDETTIIN HELSINGISSÄ MARRASKUUN 4. ja 5. p:nä 1950. Liitteenä: Liiton toimintakertomukset vv. 1947 1949 ja kokoukselle

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITON

TYÖVÄEN URHEILULIITON TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIM I T S I J A OPAS Toinen uudistettu laitos. HELSINKI 1937. TYÖVÄEN URHEILULIITTO 2 LUKIJALLE. TUL:n toimitsijaoppaan ensimmäinen painos ilmestyi vuonna 1928. Kirjanen, joka oli

Lisätiedot

SOS.-DEM. PUOLUETOIMIKUNNAN JA PIIRITOIMIKUNTIEN KERTOMUKSET. vv. 1925-1929 HELSINKI 1929 TYÖVÄEN KIRJAPAINO

SOS.-DEM. PUOLUETOIMIKUNNAN JA PIIRITOIMIKUNTIEN KERTOMUKSET. vv. 1925-1929 HELSINKI 1929 TYÖVÄEN KIRJAPAINO SOS.-DEM. PUOLUETOIMIKUNNAN JA PIIRITOIMIKUNTIEN KERTOMUKSET vv. 1925-1929 HELSINKI 1929 TYÖVÄEN KIRJAPAINO KERTOMUS Sosialidemokraattisen Puoluetoimikunnan toiminnasta marraskuun 1 päivästä 1925 heinäkuun

Lisätiedot

~.. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta. HELSINGISSÄ 1960 TYOVÄEN URHEILULIITTO r.y.

~.. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta. HELSINGISSÄ 1960 TYOVÄEN URHEILULIITTO r.y. ~.. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 1959 HELSINGISSÄ 1960 TYOVÄEN URHEILULIITTO r.y. I Hämeenlinna 1960 - Kirjapaino Jaarli SISÄLTÖ Sivu Johdanto 5 Liiton hallinto elimet..............................

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0 .. SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 + HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0 Suomen Voimistelu -ja Urheiluliitto vuonna 1936. Olyrnpialaisvuosi 1936 oli

Lisätiedot

Siirto 572,759:23 Agil- ja Matkakustannusta tili 8,687: 75 Puolueneuvoston tili 9,196:60 Poistojen tili 68,568:98 Pääomatili ' 52,112:78.

Siirto 572,759:23 Agil- ja Matkakustannusta tili 8,687: 75 Puolueneuvoston tili 9,196:60 Poistojen tili 68,568:98 Pääomatili ' 52,112:78. 63 Siirto 572,759:23 Agil- ja Matkakustannusta tili 8,687: 75 Puolueneuvoston tili 9,196:60 Poistojen tili 68,568:98 Pääomatili ' 52,112:78 Tulot: Smk. 711,325:34 Saksan hätääkärsivien avustustili 1,945:

Lisätiedot

Satakuntalainen Osakunta

Satakuntalainen Osakunta Satakuntalaisen Osakunnan säännöt. Satakuntalainen Osakunta I Luku. T a r k o i t u s. 1. Satakuntalaisen Osakunnan tarkoituksena on edistää sivistystä, siveellistä kuntoa ja hyvää järjestystä jäsentensä

Lisätiedot

työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä

työ:;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... 'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta 1950 sekä vuoden 1951 sään tömääräisen LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO HELSINGISSÄ 1951

Lisätiedot

OS UUSKASSA. Vellervon I{irjasto N:o 9 MITEN PERUSTETAAN JA HOIDETAAN. LISÄVIHKO JULAISTU PELLERVO-SEURAN TOIMESTA. PELLERVO-SEURA (LISÄVIHKO)

OS UUSKASSA. Vellervon I{irjasto N:o 9 MITEN PERUSTETAAN JA HOIDETAAN. LISÄVIHKO JULAISTU PELLERVO-SEURAN TOIMESTA. PELLERVO-SEURA (LISÄVIHKO) Vellervon I{irjasto N:o 9 (LISÄVIHKO) MITEN OS UUSKASSA PERUSTETAAN JA HOIDETAAN. LISÄVIHKO JULAISTU PELLERVO-SEURAN TOIMESTA. HELSINKI 1904 PELLERVO-SEURA Senssuurin hyväksymä, p. marraskuula :[9 4, Helsingissä

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0 SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 + HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton toiminta vuonna 1931. HelSinki 1932. Kauppalehti Oy:n Kirjapaino.

Lisätiedot

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat.

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat. 1876. 137 takein työn kelvollisuudesta kuin mihin yhtiö oli sitoutunut vesijohdonkin suhteen ensi tilassa rakennuttaa Vanhankaupungin putouksen alapuolella olevan vesijohtolaitoksen konehuoneen ohi siellä

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINT AK.ERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1955

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINT AK.ERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1955 TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINT AK.ERTOMUS VUODELTA 1954 HELSINGISSÄ 1955 TYOVÄE... URHEILULIITTO R.Y. Liittoneuvoston sääntömääräisen kokouksen ASIALUETTELO l. Kokouksen avaus - Liittoneuvoston puheenjohtaja.

Lisätiedot