Rovaniemen Myrsky Oulun ja Feräpohjolan piirikunnasta lr jäs., ja Helsingin Kotkat Helsingin piirikunnasta 24 jäsentä, hyväksyttiin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rovaniemen Myrsky Oulun ja Feräpohjolan piirikunnasta lr jäs., ja Helsingin Kotkat Helsingin piirikunnasta 24 jäsentä, hyväksyttiin"

Transkriptio

1 Työväem Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 2 p:nä marraskuuta 1931 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat T.H.Vilppula, V. Lähteinen, J.Ethol~n, Taimi Taisto, Elina Jääskeläinen, V. Laherma, T. Salonen, M._Leskinen, V.Vainio, J.Klami, O.Helenius ja V. J.Kostiainen. 1. Luettiin ja hyväksyttiin 26/10 pidetyn kokouksen pöytäkirja. 2 Rovaniemen Myrsky Oulun ja Feräpohjolan piirikunnasta lr jäs., ja Helsingin Kotkat Helsingin piirikunnasta 24 jäsentä, hyväksyttiin jäseniksi liittoon. 3. Kotkan Kisailijat oikeutettiin ottamaan jäsenekseen Yrjö Lapveteläisen. Toiset hakijat lähetettiin Palloilujaostoon. 4. Otettiin käsiteltäväksi Helsingin Ty:n Voimistelu- ja Urheiluseuran jäseneksipyrkimishakemus. Sen jälkeen kun seuran jäseneksihakemus viimeksi hyljättiin, on seuraan yhtynyt Työväen VOimailuliitto, ja seuran johtokunta uud~stettu. Päätettiin 6 äänellä 2 vastaan, että asia ratkaistaan tässä kokouksessa. Keskustelun k,jluessa poistuivat kokouksesta Vainio, Ethol~n ja Lähteinen ollen asian siirtämisen kannalla sekä lisäksi Elina Jääskeläinen jättäen viimeksimainittu kuitenkin puheenjohtajalle kirjallisen ilmoituksen, että hän kannattaa seuran hyväksymistä liittoon. Seura päätettiin nyt yksimielisesti hyväksyä jäseneksi liittoon, paitsi seuran 2 johtokunnan jäsentä: K.V.Jokinen ja V.Liljegvist, Joiden on haettava liiton jäseniksi henkilökohtaisesti samassa järjestyksessä kuin muidenkin liitosta erotettujen. 5. Myönnettiin seuraavat kilpailuluvat: 14-15/11 kansalliset painikilpailut Uuraan Vilpas, (siirto) 5-6/12 kansainväliset nyrkkeilykilpailut Turun Toverit, samalla oikeutettiin seura tilaamaan kilpailuihinsa 2 norjalaista, 7-8/11 Kotkan Kisailijain kansalliset painikilpaiilut muutettiin kansainvälisiksi. Vakuudeksi: 17,;:~.

2 Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 9 p:nä marraskuuta 1931 pidetyn kokouksen pöytäki - ja. Läsnä olivat V.Lähteinen, U.Rinne, Taimi Taisto, Elina Jääskeläinen, V.Laherma, T.Salonen, V.Vainio, J.Klami ja V.J.Kostiainen. 1 Luettiin ja hyväksyttiin edellisen 2/11 kokouksen pöytäkirja'. K.V.Jokisen suhteen päätettiin merkitä, että hän on kuulunut liittoon jatkuvasti HTa:n kautta. 2. HyVäksyttiin liittoon seuraavat uudet seurat: Leppävaaran Sisu, Länsåuudenmaan piirikunnasta 14 jäs. ja Kerkkoon ESkot,,Porvoon piirikunnasta 38 jäa. kautta. 3 Sakari Peltomäki oikeutettiin liittymään liittoon Elannon Iskun 4. Vaajakosken Kuohun kansalliset painikilpailut 14-15/11 päätettiin pyynnöstä muttaa kansainvälisiksi. Kilpailuihin ottaa osaa saksalainen Wittwer, samoin Elannon Iskun 21-22/11 pidettävät.kilt pailut, joihin tulee myöskin Wittwer osanottajaksi. invä1i Tampereen Kilpaveljille myönnettiin lupa toimeenpanna kansaxixset nyrkkeilykilpailut 13-14/12, osanottajiksi tulee norjalaisia. I. K.Pitkäse11e ja E.Lammi11e myönnettiin jatkettua aikaa kilpailemiseen Norjassa pariksi viikoksi. 6. Painijaoston esitys painimaaotte1un toimeenpanemisesta Saksan kanssa palautettiin takaisin jaostoon laskelmien tekemistä varten vastavuoroisuusperiaatteen pohjalla. 7 Myönnettiin sihteerille oikeus puhujamatkan tekoon Lappeenrantaan 14/11. Kulut suorittaa seura. 8 Sen Johdosta että liiton jäseniä on erotettu valtion työmailta päätettiin asettua yhteyteen SAK:n ja Sos.dem. eduskuntaryhmän km s sa sekä ryhtyä keräämään yksityiskohtaisia tietoja asiaan kuuluvista

3 seikoista mahdoll ista Välikyselyä varten. 9. Kuultiin O.Heleniuksen matkakertomus Oulun piiristä. 10 Kuultiin internats10naalin puheenjohtajan selitys olympialaisru ten takuurahaston jakamisjutussa.'j/~~ u ',~. ~.. "'~~~. 11 Kuultiin ilmoitus, että kansainvälinen kasvatusvaliokunta pitää kokouksensa Leipzigissä 28-29/11 ja että internatsionaali maksaa puolet matkakuluista. Kokoukseen päätettiin liiton puolesta lähettää valiokunnan jäsen O.Paananen. Tulkiksi hänelle päätettiin tiedustella K. Kosoa Berliinistä. 12. Kuultiin ilmoitus, että Eestin toveriliitto lähettää edustajakseen liittokokoukseemme E.Joonaan sekä Eestin liiton kutsu heidän kokoukseensa 22/11. Liiton edustajaksi mainittuun kokoukseen päätettiin lähettää 6 äänellä 2 vastaan V.Lähteinen vähemmistön kannattaessa T.H.Vilppulan lähettämistä. 13 Kuultiin Naisten vaalipiirin vaalin tulos. Seuraa liitt eenä. 14 Liput Helsingin Ty:n torvisoittokunnan 25-vuotisjuhlaan 15/11 annettiin toimiston käytettäväksi. 15. Käsiteltiin Palloilujaoston liittokokoukselle esittämä alustus pallm~lumes;aruuskilpailujen vastaisesta järjestelystä ja päätettiin yhtyä kannattamaan jaoston esitystä. 16 Kuultiin ja hyväksyttiin lehtivaliokunnan esitys, että TUL-lehdessä ei ensi vuonna julkaista säännöllisesti nuorten s.vua, vaan sitävastoin nuorten toimintaa koskettelevia kirjoituksia julkaistaan tarpeen mukaan ja että lehti että jää vuoden al~sta yhden.vakinaisen to i mittajan varaan. 17 Valtuutettiin liiton taloudenhoitaja J. Klami avustamaan PaSilan tovereita seuraa vastaan nostetussa oik eusjutussa 14/ Vakuudeksi:

4 Naisten liittokokousedustajat. Ääntä 1. Ester Kontio,Taipereenn Yritys Selma Nieminen,Porin Pyrintö Ida Koivisto,Kotkan Kisailijat Suoma Vilen, Tampereen Kilpaveljet Helvi Hakala,Taåpereen Kis~tovet~t Elvi Lahti,Sunniemenrannan Mahti Lempi Uusitalo,Tampereen Toive Salli Virtanen,f!jJ Riihimäen Kiistaveikot Alma Toivio,Tampereen Yritys Vieno Leinonen,Kymin Veikot Impi Puukko,Jyväskylän T. ~aisvoimistelijat Kerttu Vehviläinen,Lappeenrannan T.Urheilijat Saima Hemmilä,Kouvolan Pojat Helmi Ketonen,Turun Toverit f empi Kuparinen,Sorvalin Veikot martta Alanko Helsingin Isku Ilmi Lindell,~elsingln T. Naisvoimistelijat Eeva Savolainen, Kuopion Kisaveikot Elma Mehtonen~Tapanllan Tarmo Ida Suometsä, vaasan Toverit Elsa Autio,Kokkolan Jymy Lyyli Ho~ponen Joensuun Yritys Annikki Rlnne~Rämeenlinnan Klsa Helmi Rossi,IINV Anna Kiljunen,Lahden Kaleva Irja Pihkanen,Talikkalan Toverit Martta Oksanen~Helsingin Kisatoverit Elna Seppänen,uavonlinnan Jyry Ada VeiJalainen,Rantasalemen Nousu Els~ Salonen l TaQanilan Tarmo Alll Paasivirtal.Hgin Visa Laura Selin,Lohian Louhi. AIli Villing, Vaasan Toverit Helmi Tuominen~Ka a rinan Kisa Lilli MatssonJ~eravan Säde Hilma Juntunen~Iisalmen T.Urheilijat Sanni Mantere,iVlaarian Pyrkivä Edustajat Edustus piirikunnittain Pi i rit TamperE! Kymlnlaakso Satakunta Eteläsaimaa Häme Aeskisuomi Turku ÄänestäJoiä ~ - - -

5 Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 16 p:nä marraskuuta 1931 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat T.H.Vilppula, U.Rinne, V.Laherma, J.Ethol~n, T.Salonen, Taimi Taisto, Elina Jääskeläinen, M.Leskinen ja V.Vainio sekä liiton toimihenkilöt Helmi Paasonen, J.Klami ja V.J.Kostiainen. 1 Luettiin ja hyväksyttiin 9/11 pidetyn kokouksen pöytäkirja. 2 Tampereen Kilpaveljet oikeutettiin ottamaan jäsenekseen Otto Högrenin ehdoitta, Helsingin Kullervo V.Virtasen 6 kuukauden kilpakelvottomuudella ja sen jälkeen 1 vuoden kelvottomuudella liiton edustus joukkueeseen, Helsingin Vesa K.Lehdon 6 kuukauden kilpakelt vottomuudella ja E.Virtasen ja A.Tuomisen ehdoitta. l ähetettiin Palloilujaostoon~ H.Harjun juttu Valtosen Helsingin piirikuntaan. 3 n. Kuultiin ja hyväksyttiin tilitys liiton nyrkkeilymestaruuskilpailuista, tappio 695:70. 4 Kuultiin SAK:n työväen keskusjärjestöjen yhteistyötä koskeva kirjelmä ja valittiin liiton puolesta asiasta neuvottelemaan taloudenhoitaja Klami ja sihteeri Kostiainen. 5. Edustajain valinta Stadion-säätiön eiustajistoon jätettiin liittokokouksen jälkeen toimitettavaksi. 6 n. Liiton edustajaksi Helsingin piirikunnan ylimääräiseen kokoukseen 22/11 valittiin U.Rinne, ja JyVäskylän Työväen Naisvoimistelijain 5-vuotisjuhlaan 22/11 rouva Helmi Paasonen. 7 '. Puhujan hankkiminen Mäntsälään jätettiin toimiston huoleksi. 8 Hel singin Isku oikeutettiin tilaamaan painijoita Virosta. 9. Helsingin Ty:n voimistel u- ja urheiluseuran jäsenlista pantiin eri jaostoihin lausunnon antamista varten paitsi Savolainen ja Kinnu-

6 nen, jotka nyt jo hyväksyttiin ehdolla, ettei jaostolla ole heitä vastaan muistuttamista. 10. Jätettiin sihteerin tehtäväksi ottaa selkoa liiton valtionavun saantimahdollisuuksista opetusministeriöstä. Vakuudeksi:

7 Työväen Urhei1ulii1Dn lii tto1mimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 23 p:nä marraskuuta 1931 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat T.H.Vilppula, V.Lähteinen, J. Etholen, Taimi Taisto, Elina Jääskeläinen, V.Laherma, T.Salonen, M.Leskinen, V.Vainio, naissihteeri Helmi Paasonen, taloudenhoitaja J.K1ami ja sihteeri V.J.Kostiainen. 1. Luettiin ja hyväksyttiin 16/11 pidetyn kokouksen pöytäkirja. 2 ~. Talikkalan Toverien ~-6/ll pidettäväksi aiotut painikilpai1ut siiruettiin pyynnöstä 12-13/12 pidettäviksi. v'~,(.(a~ Vuoksenniska~~mtOnnettiin lupa toimeenpanna kansalliset pai nikilpailut 5-6/1-32, Mäntän ValolIe 5-6/1-32 Ja Lappeenrannan Työväen Urheilijoille 16-17/ Hyväksyttiin liittoon seuraavat yksityiset pyrkijät: Helsingin Visan kautta T.Hedman, Helsingin Ty:n seuran kautta O.Kutvonen, Herajoen ~Yrityksen kautta A.Kais1a, V.Pajunen, L.Järvinen, E.Saarinen, S.Tamminen, V.Koivunen, K.Nieminen, H.Vikström, A.Lahti, K.Jokinen, E.Luukkonen, O.Helle, Y.Hakala ja A.Lindroos. Muuta hakijat pantiin pöydälle. 4 Pitkäselle ja Lammille myönnettiin jatkettua kilpailuaikaa Norjassa pari viikkoa. 5. Painijaoston esitys painimaaottelusta Saksan kanssa ja Nyrkkeilyjaoston esitys nyrkkeilyliitto-otte1usta Norjan kanssa pantiin pöydälle. 6. Päätettiin, että Vienin kisojen elokuvasta otetaan vuokraa 100 mk kerralta ja esittäjän kulut. 7. Vaasan piirikunnan jutussa päätettiin kääntyä Sisäministeriön puoleen ja pyytää piirikunnalle v.ä1iaikaista toimintaoikeutta siksi kunnes asia lopullisesti ratkeaa.

8 --~~ Kuultiin ja hyväksyttiin sihteerin selostus käynnistä Opetusministeri Kukkosen puheilla valtionapuasiassa. Valtuutettiin Vilppula, Klami ja Kostiainen olemaan asian johdosta yhteydessä eduskunnan jäsenten kanssa. 9. Kuultiin ja hyväksyttiin selostus O.Paanasen Leipziginmatkan järjestelystä. 10. Popinniemen Toverien liitolle langennut omaisuus päätettiin l~ovuttaa mainitun seuran tilalle perustetulle Popinniemen Ponnistukselle. Juurikorven Korvenpoikien omaisuus juttu pantiin pöydälle. 11 Kuultiin ja hyväksyttiin sihteerin selostus Stadion-Säätiön kassan ja Sijoitusten tarkastuksesta. 12. Edustamaan liittoa ja ~usumaan liiton onnittelut Rantasalmen Nousun 20-v.juhlassa 6/12 valtuutettiin U.Kostiainen. 13. Lii ttokokousedustajain valtakirjojen tarkastajiksi JBäärti. ttiin Klami ja Kostiainen. 14. Kuultiin liiton tilintarkkailijain lausunto. Seuraa liitteenä tätä pöytäkirjaa Kuultiin ja hyväå~ttiin V.Lähteisen selostus e4ustusmatkasta Eestin toverilii~ )n 1iittokoköukseen 22/ Liit~kokousta varten hyväksyttiin seuraava työ ikasuunnitelma; kokoustyötä 10-13, ruokaloma 13-16, kokoustyötä 16-19, toisena päivänä: kokoustyötä 9-13, ruokaloma 13-15, kokoustyötä Ulkolaisten ja kutsuvieraiden tervehdysten jälkeen ~arjotaan edustajilje ja vieraille kahvit suuressa ravintolasalissa. U1oka1aisille vieraille päätettiin tarjota vaatimaton ateria Elannon hallintoneuvoston entisessä huomeessa ensimmäisen kokouspäivän iltana. Tilaisuuteen kutsutaan paitsi vieraita myös liittotmimikunnan jäsenet.

9 17. Liittokokouksen puheenjohtajiksi päätettiin ehdottaa Kivimäki, Kääntönen ja Suvikas; ylisihteeriksi Kostiainen ja apulaisålhteereiksi Helenius ja joku pika~kirjoitustaitoinen henkilö; pöytäkirjantarkastaliksi Kasurinen ja Tuhkunen, va~le Kohtanen ja Altti. 18. Valiokuntien jäsenehdokaslistan laatiminen jätettiin Klamin ja Kostiaisen tehtäväksi. 19. Liittokokousta varten hyväksyttiin liitteenä seuraavat järjestyssäännöt. 20. Kuultiin ja pienin korjauksin hyväksyttiin täydennyszoimintakertomus kuluvalta vuodelta. 21. Kokoska sihteerin toimiaika päättyy liittokokouksessa, päätettiin sihteeriä kehoittaa hoitamaan tointa siihen saakka kunnes toimi liittokokouksen päätöksen perusteella tulee järjestetyksi. Vakuudeksi:

10 Toukokuun 15 p:nä kuluvaa vuotta, toimittivat allekirjoittaneet Työväen Urheiluliiton r.y. tilientarkailun, käsittäen tulotodisteet N:ot 1-36 sekä menotodisteet N:ot 1-456, todeten ettei kirjaustapaan, enempää kuin tulo- ja menoerien laatuunkaan nähden ollut aihetta huomautuksiin. Helsingissä,

11 Lokakuun 10 päivänä kuluvaa vuotta suorittivat allekirjoittaneet Työväen Urheilulii t on r.y. tilientarkkailun, käsittäen tulotodisteet N:ot sekä menotodisteet N:ot , todeten tällöin ettei kirjaustapaan, enempää kuin tuloja menoerien laatuunkaan nähden ollut aihetta huomautuksiin. Kassa jonka sainalla laskimme. vastasi rahatilin eroitusta. Helsingissä, 23 päivänä 1931.

12 Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 7 p:nä joulukuuta 1931 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat kaikki liittokokouk~9/11-1/12 valitsemat vakinaiset ja vara jäsenet: puhemies T.H.Vilppula, varapuhemies U.Rinne, jäsenet M.Leskinen, E.A.Pulli, T.Salonen, Elina Jääskeläinen, K.Vuori, varajäsenet V. Laherma, V.Vainio, K.Altti, J.Edelman ja Y. Lehto sekä liiton toimihenkilöt naissihteeri Helmi Paasonen, taloudenhoitaja J.Klami ja sihteeri V.J.Kostiainen. 1 Puhemies Vilppula lausui uudet jäsenet tervetulleiksi ja toivoi menestyksellistä yhteltstyötä lii ton hyväksi,. 2 '. Luettiin ja hyväksyttiin 23/11 pidetyn kokouksen Pöytäkirja. 3 Päätettiin, että liittotoimikunnan varajäsenistä kutsutaan kokouksiin säännöllisesti 2 ensimmäistä, muilla on oikeus olla kokouksissa läsnä, jos halauavat. 4 Vahvistettiin edelleen voimaan liittotoimikunnan kokoussäännöt lukuunottamatta 7 kohtaa, mikä poistettiin. 5 Liiton nimenkirjoittajiksi määrättiin T.H.Vilppula, U.Rinne, M.Leskinen ja J.Klami 2 yhdessä. 6. Liiton sihteeriksi valittiin V.J. Kostiainen 3,150 markan kuukausipalkalla ja 1 kuukauden irtisanomisajalla. Samalla vahvistettiin sihteeri Helmi Paasonen 1980:-, kirjanpitäjä Siiri Vuorinen 1620:-, toimistoppulainen Aili Heinonen 1000:- ja asiapoika Fr.Nuotio 500:- kuukausipalkalla. Toimittajan, taloudenhoitajan, naissihteerin ja jaos tosihteerin' irtisanomisaika on 1 kuukausi, muiden 14 vuorokautta.

13 Jaostosihteerin toimen jatkaminen otetaan uudelleen esille hyvissä ajoin ennen järjestämismatkoihin määrätyn ajan päättymistä. 7 '. Koska sihteerin kesälomasta on vielä 2/3 käyttämättä, päätettiin tämä loma sovittaa kansainvälisen toimiston Pariisissa 28-30/12 pidettävän kokouksen jälkeen käytettäväksi. Loman ajaksi otetaan toimistoon sihteerin töitä hoitamaan järjestäjä O.Helenius. 8. Juurikorven Kaiku Kyminlaakson piirikunnmsta 14 jäs. ja Koskenpään Yritys Keskisuomen piirikunnmsta 15 jäs. hyväksyttiin Jäseniksi liittoon. 9 Vaajakosken Kuohu oikeutettiin ottamaan jäsenekseen V.Hokkasen. Viinikan' Jyry päätettiin 4 äänellä 3 vastaan oikeuttaa ottamaan jäsenikseen Toini Laakson 1 vuoden toimitsijakelvottomuudella ja Toini Lindroosin ja Aada Vapaaliiton ehdoitta. Helsingin Työväenyhdistyksen Voimistelu- ja Urheiluseura oikeutettiin ottamaan jäsenikseen seuraavat toverit: K.Pietikäinen, R.Jokinen, K.Savela, L.Salmi, T.Niemi, J.A.Salonen, Hilja Airaksinen, J.Väre, N.Alanko, N.Helinen, Hj.Numminen, E.Huttunen, Y.Myrsky, J. Satukangas, Impi Satukangas, A.Luostarinen, A.Hild~n, Fr.Valta, A. Linko, kaikki ehdoi~ta, samoin 4 äänellä 2 vastaan V.V.Liljegvist ehdoitta, O.Ruusula 1 vuoden toimitsijakelvottomuudella, &. Lehtevä 6 kuukauden kilpakelvottomuudella ja 1 vuoden toimitsijakelvottomuudella alkaen kaikki rangaistukset 7/12. S.Andersinin jäseneksipääsypyyntö hyljättiin. Oulun Kiskoon pyrkijöistä päätettiin pyytää lausuntoa oululaiselta komitealta, johon valittiin E.Suonperä, A.Törmä ja A.Vinell. Tämän komitean toiminta kestää niin kauan kuin Oulun ja Peräpohjolan piirikunnan toiminta on keskeytettynä. 10. Kuultiin Helsingin Vesam kirjelmä Lehdon ja Juutilaisen rangais ö tusten erilaisuuden johdosta. 11. Myönnettiin seuraavat kilpailuluvat: 3/1 kansalliset nyrkkeilykilpailut Kymintehtaan Kisa, 23-24/1 " "Kotkan Kisailijat, 30-31/1 " painikilpailut Kymintehtaan Kisa,

14 /2 kansalliset nyrkkeilpkilpailut Tiutisen Pyrintö, 20-21/2 " " Tampereen Palloveikot, 20-21/2 " painikilpailut Popinniemen Ponnistus (siirto), 5-6/3 " " Tiutisen Pyrintö. 12. V.Lähteisen kirjeen johdosta päätettiin hänet vapauttaa kansainvälisen voimailuvaliokunnan jäsenyydestä ja pyytää Painijaostolta ehdokkaita hänen tilalleen. 13 Liiton edustajiksi Stadion-Säätiön edustajistoon valitt&~n T.H. Vilppula, V.J.Kostiainen, V.Koivula, N.Kristoffersson, A.Åhl, V.Laherma, U. Rinne, E.Simula, U.Harjanne, Lyydia Vainio, Helmi Paasonen, Taimi Taisto, K.Siltanen, E.A.Pulli. V.Lähteinen päätettiin pitää (3-1) myöskin edelleen listalla, mutta lopullisen päätöksen teko hänen suhteensa lykättiin kunnes saadaan häneltä tiedustelluksi, ottaako hän tehtävän vastaan. 14. Käsiteltiin Stadion-Säätiön edustajiston kokouksessa 17/12 esille tulevat kysymykset. Halli~sen Jäseniksi vuodeksi 1932 ehdotetaan Vilppula ja Laherma, edustaj~ston va~apuheenjohtajaksi Rinne, tilintarkastajaksi Klami, kassantarkastajiksi Kostiainen ja Siltanen. Esitykseen Stadion-Säätiön varojen lainaamisesta kaupungille suostutaan. 15. Lehtivaliokuntaan valittiin Laherma, Vuori, Rinne, KIami, Koivula, Vilppula; toimitusneuvostoon Laherma, Pulli ja Koivula. 16 Liiton tilintarkkailijoiksi vuodeksi 1932 valittiin Vilppula ja Leskinen. 17. Liittotoimikunnan edustajat eri jaostoihin määrättiin seuraavasti: Nuortenjaostoon Lehto, Nyrkkeilyjaostoon Pulli, Opintojaostoon Jääskeläinen, Painijaostoon Vuori, Palloilujaos;oon Rinne, Purjehdusjaostoon Altti, Pyöräilyjaostoon Kostiainen, Hiihtojaostoon Edelman, Uintijaostoon Kostiainen, Voimistelujaostoon Laherma, Yleisurheilujaostoon Vainio, Luistelujaostoon Koivula, Pesäpalloilujaostoon T.Salonen. 18. Lakkaut etun Juurikorven Korvenpoikain omaisuus päätettiin l~ovuttaa seuran tilalle perustetulle Kaiku seuralle, paitsi ei kahta vel-

15 kakirjaa, joista päätetään myöhemmin. Lakkautetun Popinnimen Tovereitten omaisuus päätettiin luovuttaa uudelle Ponnistus seuralle. Käteisvarojen suhteen huomautetaan seuralle yhdistyksen lausumasta toivomuksesta, että käteisvarat luovutettaisiin phdistykselle korvaukseksi entiselle seuralle rakennetusta painihuoneustosta, jota nykyinenkin seura käyttää. 19. Kuultiin ilmoitus, että liiton edustaja O.Paananen sair$stui matkallaan kansainvälisen kasvatusvaliokunnan kokoukseen Leipzigiin ja kääntyi takaisin Riiasta, minkä johdosta tulkiksi tilattu Koso matkusti yksin Berliinistä Leipzigiin esittäen nyt laskun matkastaan Rmk. 36:20, mikä hyväksyttiin. 20. Kuultiin Varsinaissuomen piirikunnan nuortenjasaton esitys, että poikaurheilupäivät toimeenpantaisiin ensi vuonna Turussa. Esitykseen suostuttiin periaatteessa ja päätettiin piirikunnalta pyytää tarkempaa suunnitelmaa ja talousarviota päivistä, mikä menoarvio sitten otetaan" tarkastettavaksi liiton talousarvion yhteydessä. 21. Päätettiin kääntyä liitosta suoraan hyvinkääläisen E.Heikkilän puoleen tarkoituksella saada hänet luovuttamaan hallussaan olevat entisen Uudenmaan piirikunnan Hyvinkään aluejärjestön rahavarat Länsiuudenmaan piirikunnalle. 22 '. Painijaoston eslltys painimaaottelusta Saksan kanssa ja Nyrkkeilyjaoston ehdotus nyrkkeilymaaottelusta Norjan kanssa pantiin pöydälle. 23. Kuultiin se~mstus valtionavun saantimahdollisuuk~sta ensi vuonna. 24 Valtuuiettiin taloudenhoitaja myymään miesvoimistelijatn olympiapuv t Oulun Jyrylle tai jollekin muulle seuralle 1000 markalla. 25. Hyväks~ttiin sthteerin toimebpiteet liiton edustuksen järjestämisessä Lohjan Louhen 30-v.juhlaan 5/ Kuultiin Sveitsin toveriliiton kirjelmä olympialaisten takuurahastoasiassa. Päätettiin edelleenkin pysy! sillä kannalla, että rahasto on säilytettävä vastaisten tarpeitten varalle ja että internatsionaalin

16 johdon on säilytettävä varat sillä tavoin, ettai ainakaan huomattavampia kurssi tappioita pääse syntymään. 27 Palestiinan toveriliiton liittokokoukseen 12-14/12 päätettiin lähettää onnittelusähkösanoma. 28 Pulli ja Leskinen valtuutettiin ottamaan selkoa ennen liittoko ~fil~~ kousta liikkeelläolleiden jäfjeste1ykirjelmien alkuperästä. Vakuudeksi : P,1~

17 Liiton henkilökunta ihteeri. Kostiainen 3.160:- kk 1.M oimittaja. Koivula 2.700:- II -" - " Laherma 1.080:- " f T[;Z /, 'Jz... aoetosihteeri. Helenius 2.476:- " aissihteeri Paasonen 1.980:- ff aloudenhoi taja. Klami 2.700:- " / irjanpitäjä. Vuorinen 1.620:- 1f oimistoapulainen. Heinonen 1.000:- ilmoi- 1moi tushankk:ija. Surakka. 20 tustuloista. siapoika. Nuotio 600: :- " ) 1 Erikseen sovittua irtisanomisaikaa ei ole kenelläkään

18 ~ Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 14 p;nä joulukuuta 1931 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat T.H.Vilppula, U.Rinne, M. Leskinen, E.A.Pulli, T.Salonen, Elina Jääskeläinen ja K.Vuori sekä vadrojäsenet V.Vainio, K.Altti ja Y.Lehto, naissihteeri Helmi Paasonen, taloud~oitaja J.Kland ja sihteeri V.J.Kostiainen. mysnnettiin lupa toimeenpanna kansalliset painikilp~ilut 1 Luettiin ja hyväksyttiin 7/12 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Inhan Ta~melle 2. ensi huhtikuun 9-10 p:nä. 3. Tiutisten Pyrinnön tiedustelu ottelun järjestämisestä porvariurheilijain kanssa työttömien hyväksi lähetettiin piirikunnalle lausunnon antamista varten. 4 Painijaoston esitys painimaaottelun järjestämisestä Saksan kanssa lähetettiin valmisteltavaksi komiteaan, johon valittiin Klami,Rinne ja Pull1. 5. Päätettiin periaatteessa tehdä norjalaisille esitys nyrkkeilymaaottelun järjestämisestä Norjan kanssa siten, että ensimmäinen ottelu pidettäisiin Norjassa v ja seuraava Suomessa v. 1~33 elleivät voittamaitomat esteet pakota sitä siirtämään myöhemmäksi, mistä mahdollisuudesta jo nyt norjalsille ilmoitetaan. 6 Yhtymälle Talikkalan Toverit, Helsingin Työväen Voimistelijat ja Tampereen piirikunnan voimistelujaosto myönnettiin oikeus tilata kilpailuihinsa saksalainen mestarivoimistelija Rödel. Hyväksyttiin painijaos~on 7. esitys painimestaruuskilpailujen järjestämisestä kahdessa erässä siten, että A-ryhmään kuuluvat sarjat 53, 62, 75, raskas ja ikämiessarjat 62 ja 75 kg; B-sarjaan 58, 67*, 821 ja ikämiess~jat 67i ja 82i kg. Jos myöhemmin ta18~ä811ibqr ti- 4-ftå lanne Hl~Q~i;'\ioli: 8jp'lils'lS't't8718mm8}[iili, on jaostolla oikeus määrätä kilpai-

19 lut pidettäväksi yhdessä paikassa. 8. Jäseneksi kansainväliseen voimailuvaliokuntaan V.Lähteisen tilalle määrättiin Painijaoston esityksestä S.Koskinen. 9. Kuultua, että V.Lähteinen on ilmoittanut suostuvansa edelleenkin jäämään Stadion-Säätiön edustajiston jäseneksi, valittiin hänet mainittuun edustajistoon, v Leskineru ja Pulli kannattivat valittavaksi T.Salosen Lähteisen tilalle. 10 Luettiin Helsingin Työväen Hiihtäjien kirjelmä, jossa vaadittiin L.Surakan erottamista liiton toimista sen perusteella, että hän on levittänyt vääriä huhuja HTH:n liittokokousedustajain vaalitoimituksesta. Liittotoimikunta tutkittuaan asiaa havaitsi tosin Surakan esittämät syytökset perusteettomiksi, mutta' katsoi, että esitys niiden johdosta piirikunnassa on tapr-htunut tx~ekt.mxi tiedus lut8rkoituksessa ja pyrkimyksessä saada väärät huhut loppumaan, minkä johdosta Surakan erottamisvaatimus jätettiin huomioono6t"atta. 11. Kuultiin kansainvälisen Shakkijaoston puheenjohtajan ilmoitus jaoston toiminnan aloittamisesta SUI:n yhteydessä. Tämän johdosta 1~y päätettiin antaa sihteerin tehtäväksi~ansainvälisen toimiston kokbkouksessa huomautus tällaisten alojen ottamisesta internatsionaalin ohjelmaan ilman kongressin päätöstä. 12. Lehtivaliokunnan jäsenten palkkiot 8 mk kokoukselta miestä koh ~,~...(.U..,~::..::-:> ti(päätettiin pysyttää ennallaan. Vakuudeks i: Z7.1.7~

20 Työväen Urheiluliiton Liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 21 päivänä Joulukuuta 1931 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat U. Rinne, M. Leskinen, E. Al Pulli, T. Salonen, Elina Jääskeläinen ja K Vuori sekä asiasta 12 lähtien myös puhemies~. H. Vilppula, 1ar a jäsenet V. Laherma, V. Vainio, K. Altti ja Y. Lehto, ja naissihteeri Helmi Paasonen, taloudenl hoitaja J. Klami ja sihteeri V. J. Kos - tiainen. Puhetta johti 12 asiaan s aakka U. Rinne, senjälkeen Vilppula. 1. pöytäkirja. Luettiin ja hyväksyttiin pidetyn kokouksen 2 Viinikan Jyrylle myönnettiin oikeus ottaa jäsenikseen tove Kalle Vahlroos, Leevi Sillman ja Sigrid O"ala, kaikki ehdoitta. Tampereen Palloveikkoihin pyrkineen Heikki W,l mwyy Harjun hakemus piiri toimikunnan lausuntoon nojaten hyljättiin Myönnettiin seuraavat kilpailuluvat : kansalliset hiihtokililailut Haminan Pon~eva, 7. 2 kansalliset hiihtokilpailut Jääsken Toive, tt painikilpailut Voikkaan Viesti, " mäenlaskukilpailut Vahvialan Kilpaveikot liiton luistelumestaruuskilpailut Tampereen Kisatoverit, liiton hiihtomestaruuskililailut Kotkan Kisailijat, kansalliset painikililailut Tainionkosken Tähti, hiihtokililailut Kotkan isailijat, Päätettiin, että 13. 3, joka on liiton talviurheilupäivä, ~åuhoitetaan talvikilpailu"en suhteen.

21 4. Kuultiin Urheilu-Propaganda-Idrottin kirjelmä propagandahiihtojen järjestämisestä 6.3. Kirjelmä ei antanut aihetta toimenpiteisiin. 5. Kuultiin tilitys liiton ja1kapal10ilumestaruuskilpai1ujen Kotkassa s~oritetusta erästä 30.8, tappio 1703:-. Tilitys hyyäksyttiill. 6 Uimari A. Paanaselle myönnettiin oikeus tehdä kilpailumatka Osloon 7.2 Norjan toveriliiton kutsusta. 7. Liiton arvopostin vastaanottajaksi vuo~eksi 1932 valtuutettiin taloudenhoitaja Julius Klami. 8. Kuultiin Opintojaoston kirjelmä Koska jaoston jäsenet A. Sumu, J. Railo ja E. Huovinen eivät ole käyneet jasston kokouksissa, päätettiin heidät vapauttaa jaoston jäsenyydestä ja valita heidän tilalleen O. Haini, AIli Paasivirta te yksimielisesti ja Rafael Paasio 4 äänellä 2 vastaan, jos hän on liiton jäsen, ellei, on hänen liityttävä. Jaoston sihteeriksi määrättiin Opin~ojaoston esityksestä sihteeri V.J. Kgstiain~. 9. Tutustuttiin taloudenhoitajan TWW&vtTR XXtt2t J. Klamin laatimaan liiton vuoden 1932 ta18usarvioendotukseen. Se lähetettiin komitean Vilppula, Rinne, Leskinen valmisteltavaksi. 10. Kuultiin taloudenhoitajan selitys Littoisten Toimen lakkauttamisjutusta. Pesänselvityskulut 9 6:75 päätettiin" suorittaa. Seuran omaisuus jää liitolle ja tulee se luovutettavaksi uudelle seuralle edellämainittua summaa vastaan. 11. Päätettiin lähettää onnittelukirjelmä Jamsän työväenyhdistyksen 30-vuotisjuhlaan Päätettiin antaa uudenvuodenjulistus. Päätettiin 3 äänellä 3 vastaan puheenjohtaja Rinteen ratkaistessa, että julistukseen ei oteta kannanmerkintää kielto1akiääneatyksessä kos-

22

23 kevaa kohtaa. Päätöstä vastaan ilmoitti Salonen Jättävänsä vastalauseen, mihin ilmoittivat yhtyvänsä Pulli ja Jääskeläin~. Otettiin kahviloma. Tällä välin oli puhemies Vilppula saapunut kokoukseen. Päätettiin 4 äänellä 3 vastaan, että julistuksen. sisällysjuttu otetaan uudelleen käsiteltäväksi. Päätettiin, että kieltolakiäänestykseen otetaan kanta. Päätettiin, että. uudenvuoden~ ulistus annetaan erillisenä TUL-lehden ilmestyvässä numerossa ja kieltolakiäänestystä koskeva julistus annetaan erillisenä ilmestyvässä TULlehdessä. Päätöstä vastaan jätti Leskinen oheisen liitteen mukaisen vastalauseen. Myös Rinne ilmoitti eriävän mielipiteensä. Julistuksen samamuotoa laatimaan valittiin komitea Pulli, Salonen, Ko~vula, Kostiainen täysin valtuuksin antaa julistus liittotoimikunnan nimissä. 13. Kuultiin ja hyväksyttiin Fainijaoston uudenvuode~julistusehdotus. ulistus hyväksyttiin muuten, paitsi että nimikkeenä ei saa käyttää uudenvuodenjulistus nimikettä, koska litttotoimikunta antaa myös uudenvuoden julistuksen. 14 Kuultiin sihteerin selitys liittokokouksen pöytäkirjan valmistamisesta. Koska pikakirjoituspöytäkirja ei ole vielä valmistunut, päätettiin pöytäkirjan painatus jättää sihteerin lomalta palaamisen jälkeen. Sillä välin voivat kuitenkin jaostot ryhtyä toimenpiteisiin liittokokouksen hyväksymien s ääntömuutosten käytäntöönottamiseen ja painattamiseen. 15 Op etusministeriöltä päätettiin anoa luottokuljetuslippuja. valtionrau tateillä sama määrä kuin aikaisemminkin, 8000 markan kokonaisarvosta. 16 Tampereella ilmestyneen porvarillisen. Julkaisun "Los Ange-

24 les" sisällyksen suhteen päätettiin Tampereen piiritoimikunnalta tiedustella, tunteeko se sitä seikkaa, että muutamat liittomme jäsenet ovat julkaisuun kirjoittaneet, mihin toimenpiteisiin piiritoimikunta on asian johdosta ryhtynyt ja mitä h e ehdottavat asian suhteen tehtäväksi? 17 ~. Liiton toimisto päätettiin pitää suljettuna jouluaattona. 18 Käsiteltiin kansainvälisen toimiston kokouksessa esille tulevia kysymyksiä. Todettiin, että erinäiset toimintakertomusosat eivät olleet vielä liitolle saapuneet, mink~ johdosta liiton edustajan tehtäväksi annettiin huomauttaa, että ne on lähetettävä niin hyvissä ajoin, että kansainvälisen järjestön Jäsenliittojen johdot voivat niihin tutustua. Seuraaviexn olympialaisten suhteen oltiin edelleenkin sillä kannall että niitä ei voida ottaa Helsingissä järjestettäviksi, varsinkin, kun on todennäköistä, että Vienin olym~ialaisia varten koottu takuurahasto, jota tosin ei nyt tarvittu, tulee jaettavaksi takaisin liitoille. Tutustuttua yksityiskohtaisemmin takuurahaston muodo~tumi seen ja eri liittojen suorituksiin päätettiin liiton edustajan tehtäväksi antaa sellaisen ehdotuksen tekeminen ~ että takuurahasto säilytettäisiin 50 % määräisenä alkuperäisestä summastaan ja niille liitoille, jotka ovat suorittaneet koko summan jaettaisiin liikasuoritus takaisin. sekä niiltä liitoilt ta, jotka eivät ole vielä suorittaneet täyttä 50 % puuttuva määrä karhuttaisiin. Koska useimmista kokouksessa esille tulevista asioista ei ollut saapunut vielä kirjallisia esityksiä, jätettiin kannanotto niissä edustajan harkintaan. Vakuudeksi : 7.7 7'~

Varsinaissuomen piirikunnan lausunnon perusteella hyväksyttiin. liitosta aikaisemmin erodettu Turun Työväen Moottoripyöräilijät

Varsinaissuomen piirikunnan lausunnon perusteella hyväksyttiin. liitosta aikaisemmin erodettu Turun Työväen Moottoripyöräilijät seninä olevista seuroista. 6. Varsinaissuomen piirikunnan lausunnon perusteella hyväksyttiin liitosta aikaisemmin erodettu Turun Työväen Moottoripyöräilijät jäsenelcsi vanhana seurana, ehdolla e t tä seura

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913.

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913. .. - K E R TOM U S Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton Pyörä~ly-, luistelu- ja hiihtojaostohallinnon toiminnasta v. 1913. Pyöräily-, luistelu-ja hiihtojaostohallinnon jäseni~si valit tiin LIiton VUOSiKoKouKsessa

Lisätiedot

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta 13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta kärpässarja 1. Alvar Vihersalo Popinniemen Ponnistus 2. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 3. Tapio Parkkinen Seinäjoen Sisu kärpässarja 1.

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. PÖYTÄKIRJA 1(6) VARSINAINEN KOKOUS V. 2011 Aika 24.5.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan.

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1(5) SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2010 Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 9.11.2010 kello 19.15. Läsnä: Luettelo liitteenä 1. KOKOUKSEN

Lisätiedot

1 ~. 3 :i. . ~rkittiin, että Helsingin otkat on erott nu jäsenyydestään Reino Tamr.lisalon, Pauli Andersinin ja,1asa Hyvärisen. 5 ~.

1 ~. 3 :i. . ~rkittiin, että Helsingin otkat on erott nu jäsenyydestään Reino Tamr.lisalon, Pauli Andersinin ja,1asa Hyvärisen. 5 ~. TUL (c 11- Työväen Urheiluliiton liitto~imikunnan Helsingissä liiton toimistossa 7 p:nä tammikuuta 1936. Läsnä olivat Laherma, Jääskeläinen, Erjama, Vainio, Heiskanen, Lehto, Kalervo, Vuori, Eatajisto,

Lisätiedot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot 17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot kärpässarja 56 kg 1. Antti Halonen Viipurin Voimailijat 2. Erkki Johansson Sunilan Sisu 3. Esko Heinonen Lapuan Työväen

Lisätiedot

Tampereen Naisyhdistyksen

Tampereen Naisyhdistyksen Tampereen Naisyhdistyksen Säännöt. i. Tampereen Naisyhdistyksen tarkoitus on työskennellä naisen kohottamiseksi tiedollisessa ja siveellisessä suhteessa sekä hänen taloudellisen ja yhteiskunnallisen asemansa

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 (5) SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS Aika Lauantai 24.4.2010 klo 9.30-11.35 Paikka Sokos Hotel Lappee, kokoustila Saimaa, Brahenkatu 1, Lappeenranta Läsnä Liitteen mukaan

Lisätiedot

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 21. -22.10.1950, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 1. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 2. Aarre Nieminen Popinniemen Ponnistus 3. Aukusti Hakola Hallan Visa

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

797. 1:37 ;05 0./8 ;- 5. 1Jo :- Arpajai sten vo itot 343. 500 :- 462. 490 : 85

797. 1:37 ;05 0./8 ;- 5. 1Jo :- Arpajai sten vo itot 343. 500 :- 462. 490 : 85 Väli a ikainen 2'1/3-30 797. 1:37 ;05 0./8 ;-,--,rvo:l, -G(i ~ ~ Jnt ~ luet~eioi ~ tr 5. 1Jo :- 79t3.30~ : 2J5 6. 606 : 25 ==== == ==~=========~,i, e 11 0 t Arpajaislupa -170:- Arpojen painatus ~. 836

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit 1. Urho Tikander Kotkan Kisailijat 1. Erkki Jokinen Tampereen Yritys 2. Veikko Heikkilä Turun Toverit 2. Reino Hiltunen Kymin Veikot 3. Yrjö

Lisätiedot

. v. C\i. Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan

. v. C\i. Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan kokouksesta 7.11.1969 kello 16.30 alkaen Rautatievirkamiesliitossa. Läsnä: Hannus puheenjohtajana. Mallinen, Santaranta, Hovi, Hiltunen ja Laine sekä Väänänen,

Lisätiedot

D 0"" KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA. v. 1932. Helsinki '933. Työväen kirjapaino.

D 0 KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA. v. 1932. Helsinki '933. Työväen kirjapaino. D 0"" KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA v. 1932 Helsinki '933. Työväen kirjapaino. KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA V. 1932. 1. Johdanto. Kertomusvuoden toiminnalle 0;, ollut leimaa-antavina

Lisätiedot

Hyväksyttiin kokoukselle jaettu työjärjestys noudatettavaksi.

Hyväksyttiin kokoukselle jaettu työjärjestys noudatettavaksi. KOTILAISTEN SUKUSEURA R.Y. PÖYTÄKIRJA VUOSISUKUKOKOUS 2013 Aika Lauantai 15.6.2013 kello 14.00 16.15 Paikka Kokoushotelli Gustavelund Kirkkotie 36, 01430 Tuusula Osanottajat Läsnäololuettelo liitteenä,

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. LUONNOS 17.11.2015 SAIMAAN LENTOASEMA -SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. 2 Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

Toimintasäännöt, päivitetty 2013 Syyskokoukselle ja kevätkokoukselle hyväksyttäväksi Säätiörekisteriin hyväksyttäväksi

Toimintasäännöt, päivitetty 2013 Syyskokoukselle ja kevätkokoukselle hyväksyttäväksi Säätiörekisteriin hyväksyttäväksi Toimintasäännöt, päivitetty 2013 Syyskokoukselle ja kevätkokoukselle hyväksyttäväksi Säätiörekisteriin hyväksyttäväksi Säätiön nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Säätiön nimi on Tampereen Urheilun Edistämissäätiö

Lisätiedot

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on. KIEKKO-LASER JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Kiekko-Laser Juniorit ry. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä K-Laser. Yhdistys

Lisätiedot

31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA

31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA 31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Saimaan Viitoset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta. Yhdistys, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä kerho,

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

TYOVAEN URHEILULIITTO. R,y, TO IMINTAKERTOMUS. Helsinki 1')30. Työviien kirjapaino

TYOVAEN URHEILULIITTO. R,y, TO IMINTAKERTOMUS. Helsinki 1')30. Työviien kirjapaino D TYOVAEN URHEILULIITTO R,y, TO IMINTAKERTOMUS Helsinki 1')30 Työviien kirjapaino KERTOMUS T YÖVÄEN URHEILULIITON TOIMIN ASTA V. 1929. 1. Johdanto. Tapahtumien lukuisuudessa ja tärkeydessä voittaa v. 1929

Lisätiedot

1 ~. Luettiin ja hyväksyttiin edellisen 19/3 pidetyn kokouksen pöytäkirja. 2 '.

1 ~. Luettiin ja hyväksyttiin edellisen 19/3 pidetyn kokouksen pöytäkirja. 2 '. TUL:n liittotmimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 26/3-~4 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat Vilppula, Laherma, Leskinen, Jääskeläinen, Edelman, Vainio, Heiskanen, Lehto, Siltanen, Kalervo,

Lisätiedot

KERTOMUS. v. 1930 TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA. Hei 5 i n k i 1 93 1. Työ V ä e n k i r ja p a i 11 Q.

KERTOMUS. v. 1930 TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA. Hei 5 i n k i 1 93 1. Työ V ä e n k i r ja p a i 11 Q. KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA v. 1930 Hei 5 i n k i 1 93 1. Työ V ä e n k i r ja p a i 11 Q. KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA V. 1930. 1. Johdanto. Leimaa-an tavana piirteenä liiton

Lisätiedot

Luettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

Luettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan kokouksen pöytäkirja, pidetty Helsingissä liiton toimistossa 14 p:nä toukokuuta 1928. Saapvilla olivat V. Mikkola, T.H.Vilppula, V.Laherma, V.Lähteinen, T.Tanner,

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 ProUnioni SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. TARKOITUS JA TOIMINNAN MUODOT

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13 Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous torstaina 28.2.2013 klo 17-19:30. Paikka: Uudenmaan Marttojen 6.krs Sali, Lapinlahdenkatu 3, Helsinki. VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

Lisätiedot

4 Jäsenen eroaminen Ilmoitus osuuskunnasta eroamisesta on tehtävä hallitukselle kirjallisesti.

4 Jäsenen eroaminen Ilmoitus osuuskunnasta eroamisesta on tehtävä hallitukselle kirjallisesti. 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osk ja sen kotipaikka on Tampere. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana on jäsentensä ammatin ja talouden tukemiseksi harjoittaa mainostoimistopalveluja.

Lisätiedot

PYÖRÄILYLIITTO r.y:n

PYÖRÄILYLIITTO r.y:n SUOMEN PYÖRÄILYLIITTO r.y:n Propaganda' ja retkeilymerkin saannot Pyöräilijäin rekisteröimis* määräykset Muutokset pyöråilykilpailusaantoinin f HELSINKI 1937 KAUPPALEHTI Oy:n KIRJAPAINO HELSINKI 1936 PROPAGANDA-

Lisätiedot

SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 3/11 1 (5)

SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 3/11 1 (5) SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 3/11 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS Aika Tiistai 19.4.2011 klo 18.00 Paikka Liiton keskustoimisto, Helsinki Osanottajat Sirpa Paatero (3) puheenjohtaja Kari Uotila

Lisätiedot

YLEINEN TEOLLISUUSLIITTO ry SÄÄNNÖT

YLEINEN TEOLLISUUSLIITTO ry SÄÄNNÖT YLEINEN TEOLLISUUSLIITTO ry SÄÄNNÖT Liitto merkitty yhdistysrekisteriin 23.11.1956 Sääntömuutos 11.2.2014 1 Liiton nimi ja kotipaikka Yleinen Teollisuusliitto ry, jota näissä säännöissä kutsutaan Liitoksi,

Lisätiedot

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 1. Jussi Hakola Vaasan Voima-Veikot 2. Kalervo Jutila Lapuan Virkiä 3. Kaino Laitila Nokian Urheilijat 1. Pentti Koskela Helsingin Paini-Miehet 2. Väinö

Lisätiedot

28.4.1945 Valkeakoski, Haka

28.4.1945 Valkeakoski, Haka 28.4.1945 Valkeakoski, Haka 56 kg 1. Erkki Johansson Sunilan Sisu 2. Kauko Kiisseli Valkeakosken Haka 3. Torsti Kiisseli Tainionkosken Urheilijat 61 kg 1. Martti Laine Hallan Visa 2. Aarne Lanne Valkeakosken

Lisätiedot

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT säännöt 1(5) PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Porin Lyseon Seniorit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on suomi. II Yhdistyksen

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa.

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 1(3) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 2. Yhdistyksen tarkoituksen on toimia omaishoitajien

Lisätiedot

1/3 Syyskokous 8.12.2013. Willimiehen Discgolf ry Osoite: Nettisivut: www.willimiehendiscgolf.com

1/3 Syyskokous 8.12.2013. Willimiehen Discgolf ry Osoite: Nettisivut: www.willimiehendiscgolf.com Willimiehen Discgolf ry Osoite: Nettisivut: www.willimiehendiscgolf.com 1/3 Willimiehen Disc Golf ry:n sääntömääräinen syyskokous 2013 Aika:!! klo 17.00 Paikka:! Skinnarilankatu 34, huone 7531, Lappeenranta

Lisätiedot

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 1. Reino Salimäki Kuortaneen Kunto 2. Veikko Järvelä TUL / Haukiputaan Heitto 3. Kaarlo Nykänen TUL / Koiton Riento 1. Raimo Taskinen TUL / Kemin Into 2. Jorma Virolainen

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt 1 Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Äänekoski ja toiminta-alueena

Lisätiedot

Elina Jäå.skeläinen~ markan kokonaisarvosta vuotta 1931 varten.

Elina Jäå.skeläinen~ markan kokonaisarvosta vuotta 1931 varten. Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 7 :p ;nä tammikuuta 1931. Läsnä olivat V.Lohteinen, U. Rinne~ V.Laherma~ J. Etholen~ Taimi Taisto: Elina Jäå.skeläinen~ U. Salokannel,

Lisätiedot

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi, tarkoitus ja toiminta Helsingin opettajien ammattiyhdistys ry:n SÄÄNNÖT

Lisätiedot

TUL:n Lapin piiri ry puh: P Nahkurinkatu Kemi

TUL:n Lapin piiri ry puh: P Nahkurinkatu Kemi TUL:n Lapin piiri ry:n sääntömääräinen PIIRIKOKOUS Pidetään Kemissä os. Kemin Cumulus, Hahtisaarenkatu 3,, lauantaina 16.4.2016 alkaen klo.12:00. Valtakirjojen tarkastus aloitetaan klo.11:00. Kokouksessa

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa.

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa. 1 Yhdistyksen nimi on Kaarinan Veneseura ja kotipaikka Kaarinan kunta. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Työväen Urheiluliitto TUL ry:n jäsenseurana. 2 Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

.-- '7'f. PvV.. u: /, ?t{m,zz ~ ~' ~~, 'Yy,?..'I. (jim:, ~. H:~, H'aA, ry~~ ~t('!l-e/! ~ 1~~ At7. ("UA

.-- '7'f. PvV.. u: /, ?t{m,zz ~ ~' ~~, 'Yy,?..'I. (jim:, ~. H:~, H'aA, ry~~ ~t('!l-e/! ~ 1~~ At7. (UA -- - ~ CI'f.//,,.....,,, ~' ~~, ~ I II_~~ ~- ~~ 1 ~- ~. H:~, '7'f. PvV.. u: /,.-- ry~~ ~ ~U1,J LA~I Ik~a'h~ ~t('!l-e/! ~ 1~~ At7. ("UA /711.< ~t/u(m..li-d-- ~ ~. - ~ ~Af~ 1I(~~ r ~ ~ ~,. C?t,~- ~ -( I

Lisätiedot

JSA-Tekniset ry:n säännöt

JSA-Tekniset ry:n säännöt JSA-Tekniset ry:n säännöt Vuosikokouksen 23.03.2001 hyväksymät säännöt. Säännöt on merkitty yhdistysrekisteriin 06.09.2001 numerolla 138924. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on JSA-tekniset ry, josta

Lisätiedot

o ~z.. KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA VUODELTA HELSINKI 1929

o ~z.. KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA VUODELTA HELSINKI 1929 o ~z.. KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA VUODELTA 1928 '. / HELSINKI 1929 KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA VUODELTA 1928 JOHDANTO Kertomusvuoden aikana 011 liiton toiminta ollut entistään

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSEURAN 0.-Y. HÄMEENLINNAN UUSI KIRJAPAINO HÄMEENLÄÄNIN KUVERNÖÖRIN VAHVISTAMAT HELMIKUUN 17 P:NÄ 1914.

SÄÄNNÖT. HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSEURAN 0.-Y. HÄMEENLINNAN UUSI KIRJAPAINO HÄMEENLÄÄNIN KUVERNÖÖRIN VAHVISTAMAT HELMIKUUN 17 P:NÄ 1914. HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSEURAN SÄÄNNÖT. HÄMEENLÄÄNIN KUVERNÖÖRIN VAHVISTAMAT HELMIKUUN 17 P:NÄ 1914. HÄMEENLINNA 1914 0.-Y. HÄMEENLINNAN UUSI KIRJAPAINO HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSELRAN SÄÄNNÖT HÄMEENLINNA

Lisätiedot

OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT:

OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT: OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT: 1. Yhdistyksen nimenä on Oulun Lentopalloerotuomarikerho r.y., ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on lentopalloerotuomareiden

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto.

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. 1 Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry 1 NIMI, KOTIPIKK J KILI Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. Liiton

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 6.-7.6.2015 Paikka Valkea Talo, Ilkantie 4, 00400 Helsinki Lauantai 6.6. Lounas klo 11.30-12.30 Kahvi klo 15.00-15.30 8.30 9.30 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT 1 (5) PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pioneeriaselajin Liitto ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alue on koko

Lisätiedot

poliittiseen työväenliikkeeseen työväen sivistysliikkeisiln työväen raitt iusliikkeesoen osuustoimintali1kkeeseen työllisnuorisoliikkeeseen.

poliittiseen työväenliikkeeseen työväen sivistysliikkeisiln työväen raitt iusliikkeesoen osuustoimintali1kkeeseen työllisnuorisoliikkeeseen. Liitto~oimDa]nnan kokouksen 17/9-28 hyväksymä opintojohtajakurssien 26/11-1/12-28 ohjelma. Opintotyöstä. (Pakolliset tunnit.) (TSL). Työväen sivistystyö ja henkinen kasvatus urheiluseuroissa 2 t. Opintokerhotyöstä...

Lisätiedot

Kymin Nikkarit säännöt

Kymin Nikkarit säännöt Kymin Nikkarit SÄÄNNÖT 1(6) Kymin Nikkarit säännöt Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Yhdistyksen toiminta Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 Aika 10.4.2016 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 23 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö. KYRÖSKOSKEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KOSKEN KOPLA RY Säännöt 22.9.2014 (vuosikokous) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Käppärän koulun Seniorit - KäpySet ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on Suomi.

Lisätiedot

KEVÄTLIITTOKOKOUS 2014

KEVÄTLIITTOKOKOUS 2014 2 (12) KEVÄTLIITTOKOKOUS 2014 Aika Perjantai 21.3.2014 klo 8.17 8.48 Paikka Läsnä Jyväskylän Paviljonki Simo Tarvainen, kokouksen puheenjohtaja Ari Keijonen, kokouksen sihteeri 40 muuta liiton jäsentä

Lisätiedot

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki PÖYTÄKIRJA 1(10) EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS AIKA Klo 17.00 PAIKKA Pasila, tila 2004 KUTSUTUT 1 Salla Korhonen paikalla 2 Juhani Sillanpää paikalla 3 Teemu Tiilikainen paikalla 4 Tiina Hiltunen paikalla

Lisätiedot

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 21.-22.1.1961, Sodankylä ja Tainionkoski 1. Tom Rutqvist Kouvolan Painijat 2. Veli Haarala Ylivieskan Kuula 3. Taisto Aikio Lapin Veikot 1. Väinö Rantala Lapuan Virkiä

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue.

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. Lahden Formula K-kerhon säännöt Lahden Formula K-kerho r.y. 1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimenä on Suomen Röntgenhoitajaliitto ry, Finlands Röntgenskötarförbund rf. Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään epävirallista nimeä The Society of Radiographers

Lisätiedot

Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt

Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Jyväskylän historiallisen miekkailun seura ja siitä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä JHMS. Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin ESITYSLISTA 6.10.2015 1(6) AMMATILLISET OPETTAJAT AO ry VUOSIKOKOUS Aika Sunnuntai 15.11.2015 kello 9.00. Paikka Kokoustila Snellman & Kallavedet, Scandic Hotelli, Satamakatu 1, 70100 Kuopio I KOKOUKSEN

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: POHJOIS-SUOMEN TYÖTERVEYSLÄÄKÄRIT r.y. FÖRETAGSLÄKARNA I NORRA FINLAND r.f. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna

Lisätiedot

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 UOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE r.p. UOLUETOIMI KUNTA KOKOUS 15.10.1981 Ы'* M CKOUSPAIKKA SIVA JA AIKA Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 3K0UKSEN

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. - valvoo kunnallistekniikkaa ja palvelujen järjestämistä sekä tekee niitä koskevia ehdotuksia

SÄÄNNÖT. - valvoo kunnallistekniikkaa ja palvelujen järjestämistä sekä tekee niitä koskevia ehdotuksia SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vaasan Purolan kyläyhdistys ry Vasa Bobäck byaförening rf ja kotipaikka Vaasan kaupunki. Yhdistyksen toimialue on Purolan kaupunginosa Vaasassa. 2 Tarkoitus

Lisätiedot

Tässä on seurallenne Hevosjalostusliiton kevätkokouksen materiaali.

Tässä on seurallenne Hevosjalostusliiton kevätkokouksen materiaali. Pohjois-Karjalan 13.4.2010 Hevosjalostusliitto ry Tervehdys! Tässä on seurallenne Hevosjalostusliiton kevätkokouksen materiaali. Kokous pidetään Joensuun raviradalla pääkatsomossa tiistaina 4.5. Kokous

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

Kalajoen Työväen Urheilijat Oulun ja Peräpohjolan pii rikunnasta 10 jäs. hyväksyttiin uutena seurana liittoon.

Kalajoen Työväen Urheilijat Oulun ja Peräpohjolan pii rikunnasta 10 jäs. hyväksyttiin uutena seurana liittoon. Luettiin ja hyväksyttiin Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan Hels i ngissä lii ton toimi stossa 2 p ;nä syyskuuta 1935 pidetyn (37) kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat Vilppula (25), Laherma (26), Leskinen(32),

Lisätiedot

13. pöytäkirjaan, että Saksan Työväen VOimistelu-ja Urheilu= liitolta on tullut 2 kirjelmää voimistelijain matkan johdosta Suome«n. 14.

13. pöytäkirjaan, että Saksan Työväen VOimistelu-ja Urheilu= liitolta on tullut 2 kirjelmää voimistelijain matkan johdosta Suome«n. 14. senjälkeen kun hän on sopinut asiansa tulee hänen olla 6 kk. kilpa: kelvoton. Jaoston ehdotus on seuraava: Pietarsaaren Vo~alle ~ ei anneta muistutusta siitä,että se antanut Valon kilpailla kilpailuissaan,koska

Lisätiedot

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 KAUPAN ESIMIESVETERAANIT RY VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Aika 1.9.2015 kello 18.30 Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 Läsnä Liitteessä 6 mainitut 43 henkilöä 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI

SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI Myllykylän Erä ry:n SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI Yhdistyksen nimi: Myllykylän Erä ry Kotipaikka (= kotikunta): Pyhtää Yhdistys on perustettu helmikuun 11. päivänä, 1960

Lisätiedot

S ÄÄ N N ÖT. Kalastuskunnan osakkaalla on valta luovuttaa toiselle henkilölle oikeutensa kalastaa

S ÄÄ N N ÖT. Kalastuskunnan osakkaalla on valta luovuttaa toiselle henkilölle oikeutensa kalastaa Heinolan maalaiskunnan Siltasen kalastuskunnan S ÄÄ N N ÖT Siltasen jakokunnan yhteinen kalavesi sijaitsee Ala-Rääveli ja Imjärvi-nimisissä järvissä ja on pinta-alaltaan noin 170 hehtaaria. Sanotun kalaveden

Lisätiedot

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 12. - 13.3.1955, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 1. Reijo Nykänen Varkauden Tarmo 2. Kauko Tolvanen Tainiokosken Tähti 3. Heikki Hakola Kotkan Painimiehet 1. Matti Rantala Vaasan

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti.

Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti. 1 SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toimialue 2 Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti. Yhdistyksen

Lisätiedot

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Tarkoituksen toteuttaminen 4 Toiminnan tukeminen Yhdistyksen nimi on Oulun Insinööriopiskelijat

Lisätiedot

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY Hyväksytty TUL:n 25. liittokokouksessa 24. 25.5.2003 Tampereella Hyväksytty Turun Jyryn Vuosikokouksessa 10.2.2004 2 SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL RY:N J ÄSENSEURAN

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

POHJOLA-NORDENIN HÄMEEN PIIRI RY:N SÄÄNNÖT

POHJOLA-NORDENIN HÄMEEN PIIRI RY:N SÄÄNNÖT POHJOLA-NORDENIN HÄMEEN PIIRI RY POHJOLA-NORDENS DISTRIKT I TAVASTLAND RF POHJOLA-NORDENIN HÄMEEN PIIRI RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Pohjola-Nordenin Hämeen piiri

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN PUHALLINORKESTERI RY SÄÄNNÖT

JYVÄSKYLÄN PUHALLINORKESTERI RY SÄÄNNÖT JYVÄSKYLÄN PUHALLINORKESTERI RY SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Puhallinorkesteri. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki Keski-Suomen läänissä. Yhdistys on perustettu

Lisätiedot

European Law Students Association ELSA Turku ry:n säännöt

European Law Students Association ELSA Turku ry:n säännöt European Law Students Association ELSA Turku ry:n säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on European Law Students Association ELSA Turku ry. 2 Kielet Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi, mutta rekisteröimis-

Lisätiedot

Aika Keskiviikkona26.8.2o15 klo 18.00 Paikka. Osallistujat. Valtakirjat. 1 Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Päivi Kopra avasi kokouksen.

Aika Keskiviikkona26.8.2o15 klo 18.00 Paikka. Osallistujat. Valtakirjat. 1 Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Päivi Kopra avasi kokouksen. NUMMIMAEN VESIOSUUSKUNTA 1 (5) PÖYTAKIRJA Ylimääräinen osu uskuntakokous Aika Keskiviikkona26.8.2o15 klo 18.00 Paikka Metsäkylän koulu Osallistujat Valtakirjat Ahonen llkka, puheenjohtaja Huupponen Markku

Lisätiedot

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry Pöytäkirja 1. 1. KOKOUKSEN AVAUS Ursan puheenjohtaja Hannu Karttunen avasi kokouksen klo 19.15.

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry Pöytäkirja 1. 1. KOKOUKSEN AVAUS Ursan puheenjohtaja Hannu Karttunen avasi kokouksen klo 19.15. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry Pöytäkirja 1 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2013 Paikka: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 5.11.2013 kello 19.15. Läsnä: Luettelo liitteenä 1

Lisätiedot

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY SÄÄNNÖT 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys 1 Yhdistyksen nimi on OULUN RAJAKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry ja se toimii Rajakylän koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Oulu. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 26.3.2013 KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 26.3.2013 klo 14 Paikka: Läsnä: Kuntarahoitus Oyj:n toimitilat, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Keskiviikkona 29.04.2015 klo 18.00-19.13 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Läsnä: Risto Jormalainen,

Lisätiedot

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop)

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop) KÄSIKIRJOITUS Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen vuosikokoukseen AIKA 11.06.2010, PAIKKA Hyvinkää, ASIALISTA: 1. Kokouksen avaus (kop, kop, kop) Hyvät ystävät. Tervetuloa Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 19.9.2010 PÖYTÄKIRJA

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 19.9.2010 PÖYTÄKIRJA F.C. Barcelona Fan Club Finland n:o 1426 www.fcbarcelonafinland.com PÖYTÄKIRJA VUOSIKOKOUS 2010 1(3) YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 19.9.2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokouksen avaus Jari Pekkola toivotti jäsenet tervetulleeksi

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kumiteollisuus ry Gummiindustrin rf ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kumiteollisuus ry Gummiindustrin rf ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. KUMITEOLLISUUS RY:N SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 20.9.1961 Sääntöjen muutokset 15.1.2002, 29.4.2004 ja 14.1.2008 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kumiteollisuus ry Gummiindustrin rf ja

Lisätiedot

RAKENTAJA-RASTIT RY TOIMINTASÄÄNNÖT

RAKENTAJA-RASTIT RY TOIMINTASÄÄNNÖT 1 RAKENTAJA-RASTIT RY TOIMINTASÄÄNNÖT I. Nimi, kotipaikka, perustamisaika, toiminta-alue ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Rakentaja-Rastit ry, josta voidaan käyttää epävirallista lyhennettä RakRas. Yhdistyksen

Lisätiedot