Rovaniemen Myrsky Oulun ja Feräpohjolan piirikunnasta lr jäs., ja Helsingin Kotkat Helsingin piirikunnasta 24 jäsentä, hyväksyttiin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rovaniemen Myrsky Oulun ja Feräpohjolan piirikunnasta lr jäs., ja Helsingin Kotkat Helsingin piirikunnasta 24 jäsentä, hyväksyttiin"

Transkriptio

1 Työväem Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 2 p:nä marraskuuta 1931 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat T.H.Vilppula, V. Lähteinen, J.Ethol~n, Taimi Taisto, Elina Jääskeläinen, V. Laherma, T. Salonen, M._Leskinen, V.Vainio, J.Klami, O.Helenius ja V. J.Kostiainen. 1. Luettiin ja hyväksyttiin 26/10 pidetyn kokouksen pöytäkirja. 2 Rovaniemen Myrsky Oulun ja Feräpohjolan piirikunnasta lr jäs., ja Helsingin Kotkat Helsingin piirikunnasta 24 jäsentä, hyväksyttiin jäseniksi liittoon. 3. Kotkan Kisailijat oikeutettiin ottamaan jäsenekseen Yrjö Lapveteläisen. Toiset hakijat lähetettiin Palloilujaostoon. 4. Otettiin käsiteltäväksi Helsingin Ty:n Voimistelu- ja Urheiluseuran jäseneksipyrkimishakemus. Sen jälkeen kun seuran jäseneksihakemus viimeksi hyljättiin, on seuraan yhtynyt Työväen VOimailuliitto, ja seuran johtokunta uud~stettu. Päätettiin 6 äänellä 2 vastaan, että asia ratkaistaan tässä kokouksessa. Keskustelun k,jluessa poistuivat kokouksesta Vainio, Ethol~n ja Lähteinen ollen asian siirtämisen kannalla sekä lisäksi Elina Jääskeläinen jättäen viimeksimainittu kuitenkin puheenjohtajalle kirjallisen ilmoituksen, että hän kannattaa seuran hyväksymistä liittoon. Seura päätettiin nyt yksimielisesti hyväksyä jäseneksi liittoon, paitsi seuran 2 johtokunnan jäsentä: K.V.Jokinen ja V.Liljegvist, Joiden on haettava liiton jäseniksi henkilökohtaisesti samassa järjestyksessä kuin muidenkin liitosta erotettujen. 5. Myönnettiin seuraavat kilpailuluvat: 14-15/11 kansalliset painikilpailut Uuraan Vilpas, (siirto) 5-6/12 kansainväliset nyrkkeilykilpailut Turun Toverit, samalla oikeutettiin seura tilaamaan kilpailuihinsa 2 norjalaista, 7-8/11 Kotkan Kisailijain kansalliset painikilpaiilut muutettiin kansainvälisiksi. Vakuudeksi: 17,;:~.

2 Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 9 p:nä marraskuuta 1931 pidetyn kokouksen pöytäki - ja. Läsnä olivat V.Lähteinen, U.Rinne, Taimi Taisto, Elina Jääskeläinen, V.Laherma, T.Salonen, V.Vainio, J.Klami ja V.J.Kostiainen. 1 Luettiin ja hyväksyttiin edellisen 2/11 kokouksen pöytäkirja'. K.V.Jokisen suhteen päätettiin merkitä, että hän on kuulunut liittoon jatkuvasti HTa:n kautta. 2. HyVäksyttiin liittoon seuraavat uudet seurat: Leppävaaran Sisu, Länsåuudenmaan piirikunnasta 14 jäs. ja Kerkkoon ESkot,,Porvoon piirikunnasta 38 jäa. kautta. 3 Sakari Peltomäki oikeutettiin liittymään liittoon Elannon Iskun 4. Vaajakosken Kuohun kansalliset painikilpailut 14-15/11 päätettiin pyynnöstä muttaa kansainvälisiksi. Kilpailuihin ottaa osaa saksalainen Wittwer, samoin Elannon Iskun 21-22/11 pidettävät.kilt pailut, joihin tulee myöskin Wittwer osanottajaksi. invä1i Tampereen Kilpaveljille myönnettiin lupa toimeenpanna kansaxixset nyrkkeilykilpailut 13-14/12, osanottajiksi tulee norjalaisia. I. K.Pitkäse11e ja E.Lammi11e myönnettiin jatkettua aikaa kilpailemiseen Norjassa pariksi viikoksi. 6. Painijaoston esitys painimaaotte1un toimeenpanemisesta Saksan kanssa palautettiin takaisin jaostoon laskelmien tekemistä varten vastavuoroisuusperiaatteen pohjalla. 7 Myönnettiin sihteerille oikeus puhujamatkan tekoon Lappeenrantaan 14/11. Kulut suorittaa seura. 8 Sen Johdosta että liiton jäseniä on erotettu valtion työmailta päätettiin asettua yhteyteen SAK:n ja Sos.dem. eduskuntaryhmän km s sa sekä ryhtyä keräämään yksityiskohtaisia tietoja asiaan kuuluvista

3 seikoista mahdoll ista Välikyselyä varten. 9. Kuultiin O.Heleniuksen matkakertomus Oulun piiristä. 10 Kuultiin internats10naalin puheenjohtajan selitys olympialaisru ten takuurahaston jakamisjutussa.'j/~~ u ',~. ~.. "'~~~. 11 Kuultiin ilmoitus, että kansainvälinen kasvatusvaliokunta pitää kokouksensa Leipzigissä 28-29/11 ja että internatsionaali maksaa puolet matkakuluista. Kokoukseen päätettiin liiton puolesta lähettää valiokunnan jäsen O.Paananen. Tulkiksi hänelle päätettiin tiedustella K. Kosoa Berliinistä. 12. Kuultiin ilmoitus, että Eestin toveriliitto lähettää edustajakseen liittokokoukseemme E.Joonaan sekä Eestin liiton kutsu heidän kokoukseensa 22/11. Liiton edustajaksi mainittuun kokoukseen päätettiin lähettää 6 äänellä 2 vastaan V.Lähteinen vähemmistön kannattaessa T.H.Vilppulan lähettämistä. 13 Kuultiin Naisten vaalipiirin vaalin tulos. Seuraa liitt eenä. 14 Liput Helsingin Ty:n torvisoittokunnan 25-vuotisjuhlaan 15/11 annettiin toimiston käytettäväksi. 15. Käsiteltiin Palloilujaoston liittokokoukselle esittämä alustus pallm~lumes;aruuskilpailujen vastaisesta järjestelystä ja päätettiin yhtyä kannattamaan jaoston esitystä. 16 Kuultiin ja hyväksyttiin lehtivaliokunnan esitys, että TUL-lehdessä ei ensi vuonna julkaista säännöllisesti nuorten s.vua, vaan sitävastoin nuorten toimintaa koskettelevia kirjoituksia julkaistaan tarpeen mukaan ja että lehti että jää vuoden al~sta yhden.vakinaisen to i mittajan varaan. 17 Valtuutettiin liiton taloudenhoitaja J. Klami avustamaan PaSilan tovereita seuraa vastaan nostetussa oik eusjutussa 14/ Vakuudeksi:

4 Naisten liittokokousedustajat. Ääntä 1. Ester Kontio,Taipereenn Yritys Selma Nieminen,Porin Pyrintö Ida Koivisto,Kotkan Kisailijat Suoma Vilen, Tampereen Kilpaveljet Helvi Hakala,Taåpereen Kis~tovet~t Elvi Lahti,Sunniemenrannan Mahti Lempi Uusitalo,Tampereen Toive Salli Virtanen,f!jJ Riihimäen Kiistaveikot Alma Toivio,Tampereen Yritys Vieno Leinonen,Kymin Veikot Impi Puukko,Jyväskylän T. ~aisvoimistelijat Kerttu Vehviläinen,Lappeenrannan T.Urheilijat Saima Hemmilä,Kouvolan Pojat Helmi Ketonen,Turun Toverit f empi Kuparinen,Sorvalin Veikot martta Alanko Helsingin Isku Ilmi Lindell,~elsingln T. Naisvoimistelijat Eeva Savolainen, Kuopion Kisaveikot Elma Mehtonen~Tapanllan Tarmo Ida Suometsä, vaasan Toverit Elsa Autio,Kokkolan Jymy Lyyli Ho~ponen Joensuun Yritys Annikki Rlnne~Rämeenlinnan Klsa Helmi Rossi,IINV Anna Kiljunen,Lahden Kaleva Irja Pihkanen,Talikkalan Toverit Martta Oksanen~Helsingin Kisatoverit Elna Seppänen,uavonlinnan Jyry Ada VeiJalainen,Rantasalemen Nousu Els~ Salonen l TaQanilan Tarmo Alll Paasivirtal.Hgin Visa Laura Selin,Lohian Louhi. AIli Villing, Vaasan Toverit Helmi Tuominen~Ka a rinan Kisa Lilli MatssonJ~eravan Säde Hilma Juntunen~Iisalmen T.Urheilijat Sanni Mantere,iVlaarian Pyrkivä Edustajat Edustus piirikunnittain Pi i rit TamperE! Kymlnlaakso Satakunta Eteläsaimaa Häme Aeskisuomi Turku ÄänestäJoiä ~ - - -

5 Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 16 p:nä marraskuuta 1931 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat T.H.Vilppula, U.Rinne, V.Laherma, J.Ethol~n, T.Salonen, Taimi Taisto, Elina Jääskeläinen, M.Leskinen ja V.Vainio sekä liiton toimihenkilöt Helmi Paasonen, J.Klami ja V.J.Kostiainen. 1 Luettiin ja hyväksyttiin 9/11 pidetyn kokouksen pöytäkirja. 2 Tampereen Kilpaveljet oikeutettiin ottamaan jäsenekseen Otto Högrenin ehdoitta, Helsingin Kullervo V.Virtasen 6 kuukauden kilpakelvottomuudella ja sen jälkeen 1 vuoden kelvottomuudella liiton edustus joukkueeseen, Helsingin Vesa K.Lehdon 6 kuukauden kilpakelt vottomuudella ja E.Virtasen ja A.Tuomisen ehdoitta. l ähetettiin Palloilujaostoon~ H.Harjun juttu Valtosen Helsingin piirikuntaan. 3 n. Kuultiin ja hyväksyttiin tilitys liiton nyrkkeilymestaruuskilpailuista, tappio 695:70. 4 Kuultiin SAK:n työväen keskusjärjestöjen yhteistyötä koskeva kirjelmä ja valittiin liiton puolesta asiasta neuvottelemaan taloudenhoitaja Klami ja sihteeri Kostiainen. 5. Edustajain valinta Stadion-säätiön eiustajistoon jätettiin liittokokouksen jälkeen toimitettavaksi. 6 n. Liiton edustajaksi Helsingin piirikunnan ylimääräiseen kokoukseen 22/11 valittiin U.Rinne, ja JyVäskylän Työväen Naisvoimistelijain 5-vuotisjuhlaan 22/11 rouva Helmi Paasonen. 7 '. Puhujan hankkiminen Mäntsälään jätettiin toimiston huoleksi. 8 Hel singin Isku oikeutettiin tilaamaan painijoita Virosta. 9. Helsingin Ty:n voimistel u- ja urheiluseuran jäsenlista pantiin eri jaostoihin lausunnon antamista varten paitsi Savolainen ja Kinnu-

6 nen, jotka nyt jo hyväksyttiin ehdolla, ettei jaostolla ole heitä vastaan muistuttamista. 10. Jätettiin sihteerin tehtäväksi ottaa selkoa liiton valtionavun saantimahdollisuuksista opetusministeriöstä. Vakuudeksi:

7 Työväen Urhei1ulii1Dn lii tto1mimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 23 p:nä marraskuuta 1931 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat T.H.Vilppula, V.Lähteinen, J. Etholen, Taimi Taisto, Elina Jääskeläinen, V.Laherma, T.Salonen, M.Leskinen, V.Vainio, naissihteeri Helmi Paasonen, taloudenhoitaja J.K1ami ja sihteeri V.J.Kostiainen. 1. Luettiin ja hyväksyttiin 16/11 pidetyn kokouksen pöytäkirja. 2 ~. Talikkalan Toverien ~-6/ll pidettäväksi aiotut painikilpai1ut siiruettiin pyynnöstä 12-13/12 pidettäviksi. v'~,(.(a~ Vuoksenniska~~mtOnnettiin lupa toimeenpanna kansalliset pai nikilpailut 5-6/1-32, Mäntän ValolIe 5-6/1-32 Ja Lappeenrannan Työväen Urheilijoille 16-17/ Hyväksyttiin liittoon seuraavat yksityiset pyrkijät: Helsingin Visan kautta T.Hedman, Helsingin Ty:n seuran kautta O.Kutvonen, Herajoen ~Yrityksen kautta A.Kais1a, V.Pajunen, L.Järvinen, E.Saarinen, S.Tamminen, V.Koivunen, K.Nieminen, H.Vikström, A.Lahti, K.Jokinen, E.Luukkonen, O.Helle, Y.Hakala ja A.Lindroos. Muuta hakijat pantiin pöydälle. 4 Pitkäselle ja Lammille myönnettiin jatkettua kilpailuaikaa Norjassa pari viikkoa. 5. Painijaoston esitys painimaaottelusta Saksan kanssa ja Nyrkkeilyjaoston esitys nyrkkeilyliitto-otte1usta Norjan kanssa pantiin pöydälle. 6. Päätettiin, että Vienin kisojen elokuvasta otetaan vuokraa 100 mk kerralta ja esittäjän kulut. 7. Vaasan piirikunnan jutussa päätettiin kääntyä Sisäministeriön puoleen ja pyytää piirikunnalle v.ä1iaikaista toimintaoikeutta siksi kunnes asia lopullisesti ratkeaa.

8 --~~ Kuultiin ja hyväksyttiin sihteerin selostus käynnistä Opetusministeri Kukkosen puheilla valtionapuasiassa. Valtuutettiin Vilppula, Klami ja Kostiainen olemaan asian johdosta yhteydessä eduskunnan jäsenten kanssa. 9. Kuultiin ja hyväksyttiin selostus O.Paanasen Leipziginmatkan järjestelystä. 10. Popinniemen Toverien liitolle langennut omaisuus päätettiin l~ovuttaa mainitun seuran tilalle perustetulle Popinniemen Ponnistukselle. Juurikorven Korvenpoikien omaisuus juttu pantiin pöydälle. 11 Kuultiin ja hyväksyttiin sihteerin selostus Stadion-Säätiön kassan ja Sijoitusten tarkastuksesta. 12. Edustamaan liittoa ja ~usumaan liiton onnittelut Rantasalmen Nousun 20-v.juhlassa 6/12 valtuutettiin U.Kostiainen. 13. Lii ttokokousedustajain valtakirjojen tarkastajiksi JBäärti. ttiin Klami ja Kostiainen. 14. Kuultiin liiton tilintarkkailijain lausunto. Seuraa liitteenä tätä pöytäkirjaa Kuultiin ja hyväå~ttiin V.Lähteisen selostus e4ustusmatkasta Eestin toverilii~ )n 1iittokoköukseen 22/ Liit~kokousta varten hyväksyttiin seuraava työ ikasuunnitelma; kokoustyötä 10-13, ruokaloma 13-16, kokoustyötä 16-19, toisena päivänä: kokoustyötä 9-13, ruokaloma 13-15, kokoustyötä Ulkolaisten ja kutsuvieraiden tervehdysten jälkeen ~arjotaan edustajilje ja vieraille kahvit suuressa ravintolasalissa. U1oka1aisille vieraille päätettiin tarjota vaatimaton ateria Elannon hallintoneuvoston entisessä huomeessa ensimmäisen kokouspäivän iltana. Tilaisuuteen kutsutaan paitsi vieraita myös liittotmimikunnan jäsenet.

9 17. Liittokokouksen puheenjohtajiksi päätettiin ehdottaa Kivimäki, Kääntönen ja Suvikas; ylisihteeriksi Kostiainen ja apulaisålhteereiksi Helenius ja joku pika~kirjoitustaitoinen henkilö; pöytäkirjantarkastaliksi Kasurinen ja Tuhkunen, va~le Kohtanen ja Altti. 18. Valiokuntien jäsenehdokaslistan laatiminen jätettiin Klamin ja Kostiaisen tehtäväksi. 19. Liittokokousta varten hyväksyttiin liitteenä seuraavat järjestyssäännöt. 20. Kuultiin ja pienin korjauksin hyväksyttiin täydennyszoimintakertomus kuluvalta vuodelta. 21. Kokoska sihteerin toimiaika päättyy liittokokouksessa, päätettiin sihteeriä kehoittaa hoitamaan tointa siihen saakka kunnes toimi liittokokouksen päätöksen perusteella tulee järjestetyksi. Vakuudeksi:

10 Toukokuun 15 p:nä kuluvaa vuotta, toimittivat allekirjoittaneet Työväen Urheiluliiton r.y. tilientarkailun, käsittäen tulotodisteet N:ot 1-36 sekä menotodisteet N:ot 1-456, todeten ettei kirjaustapaan, enempää kuin tulo- ja menoerien laatuunkaan nähden ollut aihetta huomautuksiin. Helsingissä,

11 Lokakuun 10 päivänä kuluvaa vuotta suorittivat allekirjoittaneet Työväen Urheilulii t on r.y. tilientarkkailun, käsittäen tulotodisteet N:ot sekä menotodisteet N:ot , todeten tällöin ettei kirjaustapaan, enempää kuin tuloja menoerien laatuunkaan nähden ollut aihetta huomautuksiin. Kassa jonka sainalla laskimme. vastasi rahatilin eroitusta. Helsingissä, 23 päivänä 1931.

12 Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 7 p:nä joulukuuta 1931 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat kaikki liittokokouk~9/11-1/12 valitsemat vakinaiset ja vara jäsenet: puhemies T.H.Vilppula, varapuhemies U.Rinne, jäsenet M.Leskinen, E.A.Pulli, T.Salonen, Elina Jääskeläinen, K.Vuori, varajäsenet V. Laherma, V.Vainio, K.Altti, J.Edelman ja Y. Lehto sekä liiton toimihenkilöt naissihteeri Helmi Paasonen, taloudenhoitaja J.Klami ja sihteeri V.J.Kostiainen. 1 Puhemies Vilppula lausui uudet jäsenet tervetulleiksi ja toivoi menestyksellistä yhteltstyötä lii ton hyväksi,. 2 '. Luettiin ja hyväksyttiin 23/11 pidetyn kokouksen Pöytäkirja. 3 Päätettiin, että liittotoimikunnan varajäsenistä kutsutaan kokouksiin säännöllisesti 2 ensimmäistä, muilla on oikeus olla kokouksissa läsnä, jos halauavat. 4 Vahvistettiin edelleen voimaan liittotoimikunnan kokoussäännöt lukuunottamatta 7 kohtaa, mikä poistettiin. 5 Liiton nimenkirjoittajiksi määrättiin T.H.Vilppula, U.Rinne, M.Leskinen ja J.Klami 2 yhdessä. 6. Liiton sihteeriksi valittiin V.J. Kostiainen 3,150 markan kuukausipalkalla ja 1 kuukauden irtisanomisajalla. Samalla vahvistettiin sihteeri Helmi Paasonen 1980:-, kirjanpitäjä Siiri Vuorinen 1620:-, toimistoppulainen Aili Heinonen 1000:- ja asiapoika Fr.Nuotio 500:- kuukausipalkalla. Toimittajan, taloudenhoitajan, naissihteerin ja jaos tosihteerin' irtisanomisaika on 1 kuukausi, muiden 14 vuorokautta.

13 Jaostosihteerin toimen jatkaminen otetaan uudelleen esille hyvissä ajoin ennen järjestämismatkoihin määrätyn ajan päättymistä. 7 '. Koska sihteerin kesälomasta on vielä 2/3 käyttämättä, päätettiin tämä loma sovittaa kansainvälisen toimiston Pariisissa 28-30/12 pidettävän kokouksen jälkeen käytettäväksi. Loman ajaksi otetaan toimistoon sihteerin töitä hoitamaan järjestäjä O.Helenius. 8. Juurikorven Kaiku Kyminlaakson piirikunnmsta 14 jäs. ja Koskenpään Yritys Keskisuomen piirikunnmsta 15 jäs. hyväksyttiin Jäseniksi liittoon. 9 Vaajakosken Kuohu oikeutettiin ottamaan jäsenekseen V.Hokkasen. Viinikan' Jyry päätettiin 4 äänellä 3 vastaan oikeuttaa ottamaan jäsenikseen Toini Laakson 1 vuoden toimitsijakelvottomuudella ja Toini Lindroosin ja Aada Vapaaliiton ehdoitta. Helsingin Työväenyhdistyksen Voimistelu- ja Urheiluseura oikeutettiin ottamaan jäsenikseen seuraavat toverit: K.Pietikäinen, R.Jokinen, K.Savela, L.Salmi, T.Niemi, J.A.Salonen, Hilja Airaksinen, J.Väre, N.Alanko, N.Helinen, Hj.Numminen, E.Huttunen, Y.Myrsky, J. Satukangas, Impi Satukangas, A.Luostarinen, A.Hild~n, Fr.Valta, A. Linko, kaikki ehdoi~ta, samoin 4 äänellä 2 vastaan V.V.Liljegvist ehdoitta, O.Ruusula 1 vuoden toimitsijakelvottomuudella, &. Lehtevä 6 kuukauden kilpakelvottomuudella ja 1 vuoden toimitsijakelvottomuudella alkaen kaikki rangaistukset 7/12. S.Andersinin jäseneksipääsypyyntö hyljättiin. Oulun Kiskoon pyrkijöistä päätettiin pyytää lausuntoa oululaiselta komitealta, johon valittiin E.Suonperä, A.Törmä ja A.Vinell. Tämän komitean toiminta kestää niin kauan kuin Oulun ja Peräpohjolan piirikunnan toiminta on keskeytettynä. 10. Kuultiin Helsingin Vesam kirjelmä Lehdon ja Juutilaisen rangais ö tusten erilaisuuden johdosta. 11. Myönnettiin seuraavat kilpailuluvat: 3/1 kansalliset nyrkkeilykilpailut Kymintehtaan Kisa, 23-24/1 " "Kotkan Kisailijat, 30-31/1 " painikilpailut Kymintehtaan Kisa,

14 /2 kansalliset nyrkkeilpkilpailut Tiutisen Pyrintö, 20-21/2 " " Tampereen Palloveikot, 20-21/2 " painikilpailut Popinniemen Ponnistus (siirto), 5-6/3 " " Tiutisen Pyrintö. 12. V.Lähteisen kirjeen johdosta päätettiin hänet vapauttaa kansainvälisen voimailuvaliokunnan jäsenyydestä ja pyytää Painijaostolta ehdokkaita hänen tilalleen. 13 Liiton edustajiksi Stadion-Säätiön edustajistoon valitt&~n T.H. Vilppula, V.J.Kostiainen, V.Koivula, N.Kristoffersson, A.Åhl, V.Laherma, U. Rinne, E.Simula, U.Harjanne, Lyydia Vainio, Helmi Paasonen, Taimi Taisto, K.Siltanen, E.A.Pulli. V.Lähteinen päätettiin pitää (3-1) myöskin edelleen listalla, mutta lopullisen päätöksen teko hänen suhteensa lykättiin kunnes saadaan häneltä tiedustelluksi, ottaako hän tehtävän vastaan. 14. Käsiteltiin Stadion-Säätiön edustajiston kokouksessa 17/12 esille tulevat kysymykset. Halli~sen Jäseniksi vuodeksi 1932 ehdotetaan Vilppula ja Laherma, edustaj~ston va~apuheenjohtajaksi Rinne, tilintarkastajaksi Klami, kassantarkastajiksi Kostiainen ja Siltanen. Esitykseen Stadion-Säätiön varojen lainaamisesta kaupungille suostutaan. 15. Lehtivaliokuntaan valittiin Laherma, Vuori, Rinne, KIami, Koivula, Vilppula; toimitusneuvostoon Laherma, Pulli ja Koivula. 16 Liiton tilintarkkailijoiksi vuodeksi 1932 valittiin Vilppula ja Leskinen. 17. Liittotoimikunnan edustajat eri jaostoihin määrättiin seuraavasti: Nuortenjaostoon Lehto, Nyrkkeilyjaostoon Pulli, Opintojaostoon Jääskeläinen, Painijaostoon Vuori, Palloilujaos;oon Rinne, Purjehdusjaostoon Altti, Pyöräilyjaostoon Kostiainen, Hiihtojaostoon Edelman, Uintijaostoon Kostiainen, Voimistelujaostoon Laherma, Yleisurheilujaostoon Vainio, Luistelujaostoon Koivula, Pesäpalloilujaostoon T.Salonen. 18. Lakkaut etun Juurikorven Korvenpoikain omaisuus päätettiin l~ovuttaa seuran tilalle perustetulle Kaiku seuralle, paitsi ei kahta vel-

15 kakirjaa, joista päätetään myöhemmin. Lakkautetun Popinnimen Tovereitten omaisuus päätettiin luovuttaa uudelle Ponnistus seuralle. Käteisvarojen suhteen huomautetaan seuralle yhdistyksen lausumasta toivomuksesta, että käteisvarat luovutettaisiin phdistykselle korvaukseksi entiselle seuralle rakennetusta painihuoneustosta, jota nykyinenkin seura käyttää. 19. Kuultiin ilmoitus, että liiton edustaja O.Paananen sair$stui matkallaan kansainvälisen kasvatusvaliokunnan kokoukseen Leipzigiin ja kääntyi takaisin Riiasta, minkä johdosta tulkiksi tilattu Koso matkusti yksin Berliinistä Leipzigiin esittäen nyt laskun matkastaan Rmk. 36:20, mikä hyväksyttiin. 20. Kuultiin Varsinaissuomen piirikunnan nuortenjasaton esitys, että poikaurheilupäivät toimeenpantaisiin ensi vuonna Turussa. Esitykseen suostuttiin periaatteessa ja päätettiin piirikunnalta pyytää tarkempaa suunnitelmaa ja talousarviota päivistä, mikä menoarvio sitten otetaan" tarkastettavaksi liiton talousarvion yhteydessä. 21. Päätettiin kääntyä liitosta suoraan hyvinkääläisen E.Heikkilän puoleen tarkoituksella saada hänet luovuttamaan hallussaan olevat entisen Uudenmaan piirikunnan Hyvinkään aluejärjestön rahavarat Länsiuudenmaan piirikunnalle. 22 '. Painijaoston eslltys painimaaottelusta Saksan kanssa ja Nyrkkeilyjaoston ehdotus nyrkkeilymaaottelusta Norjan kanssa pantiin pöydälle. 23. Kuultiin se~mstus valtionavun saantimahdollisuuk~sta ensi vuonna. 24 Valtuuiettiin taloudenhoitaja myymään miesvoimistelijatn olympiapuv t Oulun Jyrylle tai jollekin muulle seuralle 1000 markalla. 25. Hyväks~ttiin sthteerin toimebpiteet liiton edustuksen järjestämisessä Lohjan Louhen 30-v.juhlaan 5/ Kuultiin Sveitsin toveriliiton kirjelmä olympialaisten takuurahastoasiassa. Päätettiin edelleenkin pysy! sillä kannalla, että rahasto on säilytettävä vastaisten tarpeitten varalle ja että internatsionaalin

16 johdon on säilytettävä varat sillä tavoin, ettai ainakaan huomattavampia kurssi tappioita pääse syntymään. 27 Palestiinan toveriliiton liittokokoukseen 12-14/12 päätettiin lähettää onnittelusähkösanoma. 28 Pulli ja Leskinen valtuutettiin ottamaan selkoa ennen liittoko ~fil~~ kousta liikkeelläolleiden jäfjeste1ykirjelmien alkuperästä. Vakuudeksi : P,1~

17 Liiton henkilökunta ihteeri. Kostiainen 3.160:- kk 1.M oimittaja. Koivula 2.700:- II -" - " Laherma 1.080:- " f T[;Z /, 'Jz... aoetosihteeri. Helenius 2.476:- " aissihteeri Paasonen 1.980:- ff aloudenhoi taja. Klami 2.700:- " / irjanpitäjä. Vuorinen 1.620:- 1f oimistoapulainen. Heinonen 1.000:- ilmoi- 1moi tushankk:ija. Surakka. 20 tustuloista. siapoika. Nuotio 600: :- " ) 1 Erikseen sovittua irtisanomisaikaa ei ole kenelläkään

18 ~ Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 14 p;nä joulukuuta 1931 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat T.H.Vilppula, U.Rinne, M. Leskinen, E.A.Pulli, T.Salonen, Elina Jääskeläinen ja K.Vuori sekä vadrojäsenet V.Vainio, K.Altti ja Y.Lehto, naissihteeri Helmi Paasonen, taloud~oitaja J.Kland ja sihteeri V.J.Kostiainen. mysnnettiin lupa toimeenpanna kansalliset painikilp~ilut 1 Luettiin ja hyväksyttiin 7/12 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Inhan Ta~melle 2. ensi huhtikuun 9-10 p:nä. 3. Tiutisten Pyrinnön tiedustelu ottelun järjestämisestä porvariurheilijain kanssa työttömien hyväksi lähetettiin piirikunnalle lausunnon antamista varten. 4 Painijaoston esitys painimaaottelun järjestämisestä Saksan kanssa lähetettiin valmisteltavaksi komiteaan, johon valittiin Klami,Rinne ja Pull1. 5. Päätettiin periaatteessa tehdä norjalaisille esitys nyrkkeilymaaottelun järjestämisestä Norjan kanssa siten, että ensimmäinen ottelu pidettäisiin Norjassa v ja seuraava Suomessa v. 1~33 elleivät voittamaitomat esteet pakota sitä siirtämään myöhemmäksi, mistä mahdollisuudesta jo nyt norjalsille ilmoitetaan. 6 Yhtymälle Talikkalan Toverit, Helsingin Työväen Voimistelijat ja Tampereen piirikunnan voimistelujaosto myönnettiin oikeus tilata kilpailuihinsa saksalainen mestarivoimistelija Rödel. Hyväksyttiin painijaos~on 7. esitys painimestaruuskilpailujen järjestämisestä kahdessa erässä siten, että A-ryhmään kuuluvat sarjat 53, 62, 75, raskas ja ikämiessarjat 62 ja 75 kg; B-sarjaan 58, 67*, 821 ja ikämiess~jat 67i ja 82i kg. Jos myöhemmin ta18~ä811ibqr ti- 4-ftå lanne Hl~Q~i;'\ioli: 8jp'lils'lS't't8718mm8}[iili, on jaostolla oikeus määrätä kilpai-

19 lut pidettäväksi yhdessä paikassa. 8. Jäseneksi kansainväliseen voimailuvaliokuntaan V.Lähteisen tilalle määrättiin Painijaoston esityksestä S.Koskinen. 9. Kuultua, että V.Lähteinen on ilmoittanut suostuvansa edelleenkin jäämään Stadion-Säätiön edustajiston jäseneksi, valittiin hänet mainittuun edustajistoon, v Leskineru ja Pulli kannattivat valittavaksi T.Salosen Lähteisen tilalle. 10 Luettiin Helsingin Työväen Hiihtäjien kirjelmä, jossa vaadittiin L.Surakan erottamista liiton toimista sen perusteella, että hän on levittänyt vääriä huhuja HTH:n liittokokousedustajain vaalitoimituksesta. Liittotoimikunta tutkittuaan asiaa havaitsi tosin Surakan esittämät syytökset perusteettomiksi, mutta' katsoi, että esitys niiden johdosta piirikunnassa on tapr-htunut tx~ekt.mxi tiedus lut8rkoituksessa ja pyrkimyksessä saada väärät huhut loppumaan, minkä johdosta Surakan erottamisvaatimus jätettiin huomioono6t"atta. 11. Kuultiin kansainvälisen Shakkijaoston puheenjohtajan ilmoitus jaoston toiminnan aloittamisesta SUI:n yhteydessä. Tämän johdosta 1~y päätettiin antaa sihteerin tehtäväksi~ansainvälisen toimiston kokbkouksessa huomautus tällaisten alojen ottamisesta internatsionaalin ohjelmaan ilman kongressin päätöstä. 12. Lehtivaliokunnan jäsenten palkkiot 8 mk kokoukselta miestä koh ~,~...(.U..,~::..::-:> ti(päätettiin pysyttää ennallaan. Vakuudeks i: Z7.1.7~

20 Työväen Urheiluliiton Liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 21 päivänä Joulukuuta 1931 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat U. Rinne, M. Leskinen, E. Al Pulli, T. Salonen, Elina Jääskeläinen ja K Vuori sekä asiasta 12 lähtien myös puhemies~. H. Vilppula, 1ar a jäsenet V. Laherma, V. Vainio, K. Altti ja Y. Lehto, ja naissihteeri Helmi Paasonen, taloudenl hoitaja J. Klami ja sihteeri V. J. Kos - tiainen. Puhetta johti 12 asiaan s aakka U. Rinne, senjälkeen Vilppula. 1. pöytäkirja. Luettiin ja hyväksyttiin pidetyn kokouksen 2 Viinikan Jyrylle myönnettiin oikeus ottaa jäsenikseen tove Kalle Vahlroos, Leevi Sillman ja Sigrid O"ala, kaikki ehdoitta. Tampereen Palloveikkoihin pyrkineen Heikki W,l mwyy Harjun hakemus piiri toimikunnan lausuntoon nojaten hyljättiin Myönnettiin seuraavat kilpailuluvat : kansalliset hiihtokililailut Haminan Pon~eva, 7. 2 kansalliset hiihtokilpailut Jääsken Toive, tt painikilpailut Voikkaan Viesti, " mäenlaskukilpailut Vahvialan Kilpaveikot liiton luistelumestaruuskilpailut Tampereen Kisatoverit, liiton hiihtomestaruuskililailut Kotkan Kisailijat, kansalliset painikililailut Tainionkosken Tähti, hiihtokililailut Kotkan isailijat, Päätettiin, että 13. 3, joka on liiton talviurheilupäivä, ~åuhoitetaan talvikilpailu"en suhteen.

21 4. Kuultiin Urheilu-Propaganda-Idrottin kirjelmä propagandahiihtojen järjestämisestä 6.3. Kirjelmä ei antanut aihetta toimenpiteisiin. 5. Kuultiin tilitys liiton ja1kapal10ilumestaruuskilpai1ujen Kotkassa s~oritetusta erästä 30.8, tappio 1703:-. Tilitys hyyäksyttiill. 6 Uimari A. Paanaselle myönnettiin oikeus tehdä kilpailumatka Osloon 7.2 Norjan toveriliiton kutsusta. 7. Liiton arvopostin vastaanottajaksi vuo~eksi 1932 valtuutettiin taloudenhoitaja Julius Klami. 8. Kuultiin Opintojaoston kirjelmä Koska jaoston jäsenet A. Sumu, J. Railo ja E. Huovinen eivät ole käyneet jasston kokouksissa, päätettiin heidät vapauttaa jaoston jäsenyydestä ja valita heidän tilalleen O. Haini, AIli Paasivirta te yksimielisesti ja Rafael Paasio 4 äänellä 2 vastaan, jos hän on liiton jäsen, ellei, on hänen liityttävä. Jaoston sihteeriksi määrättiin Opin~ojaoston esityksestä sihteeri V.J. Kgstiain~. 9. Tutustuttiin taloudenhoitajan TWW&vtTR XXtt2t J. Klamin laatimaan liiton vuoden 1932 ta18usarvioendotukseen. Se lähetettiin komitean Vilppula, Rinne, Leskinen valmisteltavaksi. 10. Kuultiin taloudenhoitajan selitys Littoisten Toimen lakkauttamisjutusta. Pesänselvityskulut 9 6:75 päätettiin" suorittaa. Seuran omaisuus jää liitolle ja tulee se luovutettavaksi uudelle seuralle edellämainittua summaa vastaan. 11. Päätettiin lähettää onnittelukirjelmä Jamsän työväenyhdistyksen 30-vuotisjuhlaan Päätettiin antaa uudenvuodenjulistus. Päätettiin 3 äänellä 3 vastaan puheenjohtaja Rinteen ratkaistessa, että julistukseen ei oteta kannanmerkintää kielto1akiääneatyksessä kos-

22

23 kevaa kohtaa. Päätöstä vastaan ilmoitti Salonen Jättävänsä vastalauseen, mihin ilmoittivat yhtyvänsä Pulli ja Jääskeläin~. Otettiin kahviloma. Tällä välin oli puhemies Vilppula saapunut kokoukseen. Päätettiin 4 äänellä 3 vastaan, että julistuksen. sisällysjuttu otetaan uudelleen käsiteltäväksi. Päätettiin, että kieltolakiäänestykseen otetaan kanta. Päätettiin, että. uudenvuoden~ ulistus annetaan erillisenä TUL-lehden ilmestyvässä numerossa ja kieltolakiäänestystä koskeva julistus annetaan erillisenä ilmestyvässä TULlehdessä. Päätöstä vastaan jätti Leskinen oheisen liitteen mukaisen vastalauseen. Myös Rinne ilmoitti eriävän mielipiteensä. Julistuksen samamuotoa laatimaan valittiin komitea Pulli, Salonen, Ko~vula, Kostiainen täysin valtuuksin antaa julistus liittotoimikunnan nimissä. 13. Kuultiin ja hyväksyttiin Fainijaoston uudenvuode~julistusehdotus. ulistus hyväksyttiin muuten, paitsi että nimikkeenä ei saa käyttää uudenvuodenjulistus nimikettä, koska litttotoimikunta antaa myös uudenvuoden julistuksen. 14 Kuultiin sihteerin selitys liittokokouksen pöytäkirjan valmistamisesta. Koska pikakirjoituspöytäkirja ei ole vielä valmistunut, päätettiin pöytäkirjan painatus jättää sihteerin lomalta palaamisen jälkeen. Sillä välin voivat kuitenkin jaostot ryhtyä toimenpiteisiin liittokokouksen hyväksymien s ääntömuutosten käytäntöönottamiseen ja painattamiseen. 15 Op etusministeriöltä päätettiin anoa luottokuljetuslippuja. valtionrau tateillä sama määrä kuin aikaisemminkin, 8000 markan kokonaisarvosta. 16 Tampereella ilmestyneen porvarillisen. Julkaisun "Los Ange-

24 les" sisällyksen suhteen päätettiin Tampereen piiritoimikunnalta tiedustella, tunteeko se sitä seikkaa, että muutamat liittomme jäsenet ovat julkaisuun kirjoittaneet, mihin toimenpiteisiin piiritoimikunta on asian johdosta ryhtynyt ja mitä h e ehdottavat asian suhteen tehtäväksi? 17 ~. Liiton toimisto päätettiin pitää suljettuna jouluaattona. 18 Käsiteltiin kansainvälisen toimiston kokouksessa esille tulevia kysymyksiä. Todettiin, että erinäiset toimintakertomusosat eivät olleet vielä liitolle saapuneet, mink~ johdosta liiton edustajan tehtäväksi annettiin huomauttaa, että ne on lähetettävä niin hyvissä ajoin, että kansainvälisen järjestön Jäsenliittojen johdot voivat niihin tutustua. Seuraaviexn olympialaisten suhteen oltiin edelleenkin sillä kannall että niitä ei voida ottaa Helsingissä järjestettäviksi, varsinkin, kun on todennäköistä, että Vienin olym~ialaisia varten koottu takuurahasto, jota tosin ei nyt tarvittu, tulee jaettavaksi takaisin liitoille. Tutustuttua yksityiskohtaisemmin takuurahaston muodo~tumi seen ja eri liittojen suorituksiin päätettiin liiton edustajan tehtäväksi antaa sellaisen ehdotuksen tekeminen ~ että takuurahasto säilytettäisiin 50 % määräisenä alkuperäisestä summastaan ja niille liitoille, jotka ovat suorittaneet koko summan jaettaisiin liikasuoritus takaisin. sekä niiltä liitoilt ta, jotka eivät ole vielä suorittaneet täyttä 50 % puuttuva määrä karhuttaisiin. Koska useimmista kokouksessa esille tulevista asioista ei ollut saapunut vielä kirjallisia esityksiä, jätettiin kannanotto niissä edustajan harkintaan. Vakuudeksi : 7.7 7'~

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2011 Paikka: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 8.11.2011 kello 19.15. 1. KOKOUKSEN AVAUS Ursan puheenjohtaja

Lisätiedot

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 )

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Paloinsinööriyhdistys ry, ruotsiksi Brandingenjörsföreningen i Finland r.f., ja kotipaikka on

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on. KIEKKO-LASER JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Kiekko-Laser Juniorit ry. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä K-Laser. Yhdistys

Lisätiedot

. v. C\i. Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan

. v. C\i. Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan kokouksesta 7.11.1969 kello 16.30 alkaen Rautatievirkamiesliitossa. Läsnä: Hannus puheenjohtajana. Mallinen, Santaranta, Hovi, Hiltunen ja Laine sekä Väänänen,

Lisätiedot

31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA

31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA 31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Saimaan Viitoset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta. Yhdistys, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä kerho,

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 ProUnioni SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. TARKOITUS JA TOIMINNAN MUODOT

Lisätiedot

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT säännöt 1(5) PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Porin Lyseon Seniorit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on suomi. II Yhdistyksen

Lisätiedot

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 21. -22.10.1950, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 1. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 2. Aarre Nieminen Popinniemen Ponnistus 3. Aukusti Hakola Hallan Visa

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous

Varsinainen liittokokous Hallitus 8 / 16 LIITTOKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1 (6) Varsinainen liittokokous Aika 11.6.2016 klo 10.00-15.00. Paikka Porin Yliopistokeskus, Pohjoisranta 11, 28101 Pori 1. Liittokokouksen avaus Kuurojen Liitto

Lisätiedot

YLEINEN TEOLLISUUSLIITTO ry SÄÄNNÖT

YLEINEN TEOLLISUUSLIITTO ry SÄÄNNÖT YLEINEN TEOLLISUUSLIITTO ry SÄÄNNÖT Liitto merkitty yhdistysrekisteriin 23.11.1956 Sääntömuutos 11.2.2014 1 Liiton nimi ja kotipaikka Yleinen Teollisuusliitto ry, jota näissä säännöissä kutsutaan Liitoksi,

Lisätiedot

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi, tarkoitus ja toiminta Helsingin opettajien ammattiyhdistys ry:n SÄÄNNÖT

Lisätiedot

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry Espoon Palloseuran Jääkiekko ry:n vuosikokous Aika: 31. elokuuta 2009 klo 18:00 Paikka: Espoonlahden Omnian auditorio 1. Kokouksen avaus Olli Koskimies avasi kokouksen klo 18:00. 2. Valitaan kokoukselle

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Käppärän koulun Seniorit - KäpySet ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on Suomi.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto.

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. 1 Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry 1 NIMI, KOTIPIKK J KILI Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. Liiton

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt 1 Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Äänekoski ja toiminta-alueena

Lisätiedot

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Liittoa koskevia kirjallisia kyselyjä osoitetaan: Suomen Rauhanliitto Helsinki, Kapteenik. 3, C, 27. TAMPEREELLA

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

Aika Keskiviikkona26.8.2o15 klo 18.00 Paikka. Osallistujat. Valtakirjat. 1 Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Päivi Kopra avasi kokouksen.

Aika Keskiviikkona26.8.2o15 klo 18.00 Paikka. Osallistujat. Valtakirjat. 1 Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Päivi Kopra avasi kokouksen. NUMMIMAEN VESIOSUUSKUNTA 1 (5) PÖYTAKIRJA Ylimääräinen osu uskuntakokous Aika Keskiviikkona26.8.2o15 klo 18.00 Paikka Metsäkylän koulu Osallistujat Valtakirjat Ahonen llkka, puheenjohtaja Huupponen Markku

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT 1 (5) PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pioneeriaselajin Liitto ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alue on koko

Lisätiedot

, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki.

, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki. Hallituksen kokous 1 (5) Aika 24.9.2016, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki. Läsnä Hallituksen puheen ja jäsenet poissa Aaltonen Jaana Ahonen Outi Blundin Elina Hanhikoski Cecilia Lähteenmäki

Lisätiedot

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa.

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa. 1 Yhdistyksen nimi on Kaarinan Veneseura ja kotipaikka Kaarinan kunta. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Työväen Urheiluliitto TUL ry:n jäsenseurana. 2 Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

Kymin Nikkarit säännöt

Kymin Nikkarit säännöt Kymin Nikkarit SÄÄNNÖT 1(6) Kymin Nikkarit säännöt Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Yhdistyksen toiminta Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: Paikka: Läsnä: Tiistaina 8.4.2014 klo 13.00 alkaen Satamakaari 24, 00980 Helsinki Pöytäkirjan liitteenä 1 olevan ääniluettelon

Lisätiedot

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Ma 6.2.2017 klo 17.00 Paikka: Marttaliiton kokoustila, Malminrinne 1 B, 7 krs. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Aika: Keskiviikko klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. 143 Kokouksen avaus. 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Aika: Keskiviikko klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. 143 Kokouksen avaus. 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 10.12.2014 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 143 Kokouksen avaus 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 145 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

TUL:n Lapin piiri ry puh: P Nahkurinkatu Kemi

TUL:n Lapin piiri ry puh: P Nahkurinkatu Kemi TUL:n Lapin piiri ry:n sääntömääräinen PIIRIKOKOUS Pidetään Kemissä os. Kemin Cumulus, Hahtisaarenkatu 3,, lauantaina 16.4.2016 alkaen klo.12:00. Valtakirjojen tarkastus aloitetaan klo.11:00. Kokouksessa

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 6.-7.6.2015 Paikka Valkea Talo, Ilkantie 4, 00400 Helsinki Lauantai 6.6. Lounas klo 11.30-12.30 Kahvi klo 15.00-15.30 8.30 9.30 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

28.4.1945 Valkeakoski, Haka

28.4.1945 Valkeakoski, Haka 28.4.1945 Valkeakoski, Haka 56 kg 1. Erkki Johansson Sunilan Sisu 2. Kauko Kiisseli Valkeakosken Haka 3. Torsti Kiisseli Tainionkosken Urheilijat 61 kg 1. Martti Laine Hallan Visa 2. Aarne Lanne Valkeakosken

Lisätiedot

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimenä on Suomen Röntgenhoitajaliitto ry, Finlands Röntgenskötarförbund rf. Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään epävirallista nimeä The Society of Radiographers

Lisätiedot

SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI

SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI Myllykylän Erä ry:n SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI Yhdistyksen nimi: Myllykylän Erä ry Kotipaikka (= kotikunta): Pyhtää Yhdistys on perustettu helmikuun 11. päivänä, 1960

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

Donelaitis Turun seudun Liettuan ystävät ry SÄÄNNÖT

Donelaitis Turun seudun Liettuan ystävät ry SÄÄNNÖT Donelaitis Turun seudun Liettuan ystävät ry SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Donelaitis Turun seudun Liettuan ystävät ry ja sen kotipaikka on Turku. Yhdistyksestä voidaan epävirallisissa

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

Tässä on seurallenne Hevosjalostusliiton kevätkokouksen materiaali.

Tässä on seurallenne Hevosjalostusliiton kevätkokouksen materiaali. Pohjois-Karjalan 13.4.2010 Hevosjalostusliitto ry Tervehdys! Tässä on seurallenne Hevosjalostusliiton kevätkokouksen materiaali. Kokous pidetään Joensuun raviradalla pääkatsomossa tiistaina 4.5. Kokous

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö. KYRÖSKOSKEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KOSKEN KOPLA RY Säännöt 22.9.2014 (vuosikokous) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf Nämä sääännöt on hyväksytty piirin syyskokouksessa 28.10.2006 ja rekisteröity yhdistysreksiteriin 28.12.2006. SÄÄNNÖT Yhdistys ja sen tarkoitus

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 Aika 10.4.2016 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 23 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. - valvoo kunnallistekniikkaa ja palvelujen järjestämistä sekä tekee niitä koskevia ehdotuksia

SÄÄNNÖT. - valvoo kunnallistekniikkaa ja palvelujen järjestämistä sekä tekee niitä koskevia ehdotuksia SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vaasan Purolan kyläyhdistys ry Vasa Bobäck byaförening rf ja kotipaikka Vaasan kaupunki. Yhdistyksen toimialue on Purolan kaupunginosa Vaasassa. 2 Tarkoitus

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus Filha ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yleishyödyllisen yhdistyksen tarkoituksena on edistää kansanterveyttä

Lisätiedot

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY SÄÄNNÖT 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset)

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) SÄÄNNÖT Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) 1 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Lahden Seudun Insinöörit ry. Yhdistys on Insinööriliitto IL ry:n

Lisätiedot

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop)

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop) KÄSIKIRJOITUS Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen vuosikokoukseen AIKA 11.06.2010, PAIKKA Hyvinkää, ASIALISTA: 1. Kokouksen avaus (kop, kop, kop) Hyvät ystävät. Tervetuloa Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen

Lisätiedot

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 UOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE r.p. UOLUETOIMI KUNTA KOKOUS 15.10.1981 Ы'* M CKOUSPAIKKA SIVA JA AIKA Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 3K0UKSEN

Lisätiedot

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY Hyväksytty TUL:n 25. liittokokouksessa 24. 25.5.2003 Tampereella Hyväksytty Turun Jyryn Vuosikokouksessa 10.2.2004 2 SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL RY:N J ÄSENSEURAN

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

RAKENTAJA-RASTIT RY TOIMINTASÄÄNNÖT

RAKENTAJA-RASTIT RY TOIMINTASÄÄNNÖT 1 RAKENTAJA-RASTIT RY TOIMINTASÄÄNNÖT I. Nimi, kotipaikka, perustamisaika, toiminta-alue ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Rakentaja-Rastit ry, josta voidaan käyttää epävirallista lyhennettä RakRas. Yhdistyksen

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

3 Osakunnan kanta-alueita ovat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat.

3 Osakunnan kanta-alueita ovat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat. OULUN ETELÄ- JA KESKIPOHJALAINEN OSAKUNTA RY:n SÄÄNNÖT I LUKU YHDISTYKSEN KOTIPAIKKA, TARKOITUS JA ALUE 1 Yhdistyksen, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä osakunta, nimi on Oulun Etelä- ja Keskipohjalainen

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 26.3.2013 KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 26.3.2013 klo 14 Paikka: Läsnä: Kuntarahoitus Oyj:n toimitilat, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS. Aika: Torstai klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. Kokouksen avaaminen

EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS. Aika: Torstai klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. Kokouksen avaaminen Sivu 1 / 5 EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS Aika: Torstai 3.12.2015 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 1 Kokouksen avaaminen 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kutsu edustajiston

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö r.y., Västra Nylands vatten och miljö r.f. ja sen kotipaikka on Lohja.

Yhdistyksen nimi on Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö r.y., Västra Nylands vatten och miljö r.f. ja sen kotipaikka on Lohja. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö r.y., Västra Nylands vatten och miljö r.f. ja sen kotipaikka on Lohja. 2 Toiminta-alue Yhdistyksen pääasiallinen toiminta-alue

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNTÖ - MENETTELYTAPAOHJE. RESERVILÄISLIITTO Menettelytapavaliokunta

JÄRJESTYSSÄÄNTÖ - MENETTELYTAPAOHJE. RESERVILÄISLIITTO Menettelytapavaliokunta SOVELTAMISALA JÄRJESTYSSÄÄNTÖ - MENETTELYTAPAOHJE RESERVILÄISLIITTO Menettelytapavaliokunta Reserviläisliitto r.y:n varsinaisissa kokouksissa noudatetaan tätä menettelytapaohjetta ja vakiintunutta kokouskäytäntöä

Lisätiedot

Kytäjä Golf ry. 1 Nimi, kotipaikka ja kieli. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu. Toimintasäännöt

Kytäjä Golf ry. 1 Nimi, kotipaikka ja kieli. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu. Toimintasäännöt Kytäjä Golf ry Toimintasäännöt 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Kytäjä Golf ry ja sen kotipaikka on Hyvinkää. Yhdistyksen kieli on suomi. Yhdistys on Suomen Golfliitto ry:n jäsen. 2 Tarkoitus

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 26.1.2007 1(5) HALLITUKSEN KOKOUS 21.1.2007 Läsnä: Peter Remahl, Kalevi Ala-Karjanmaa,, Kerttu Ojajärvi, Annikki Lindfors, Heikki Niemi, Juha Saranpää, Kari Meriläinen, Sari Söderman, Jari Kaivolahti.

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY SÄÄNNÖT 1/5

KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY SÄÄNNÖT 1/5 KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY SÄÄNNÖT 1/5 1 Yhdistyksen nimi KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY 2 Kotipaikka Jyväskylä 3 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on herättää pelastuskoiratoimintaa Keski- Suomen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

Piiri kuuluu jäsenenä Suomen jousiampujain Liitto ry:een ja toimii sen liittokokouksen määräämällä alueella.

Piiri kuuluu jäsenenä Suomen jousiampujain Liitto ry:een ja toimii sen liittokokouksen määräämällä alueella. Helsingin Jousiammuntapiiri Helsingfors Bågskyttedistrikt r.y. SÄÄNNÖT NIMI, KOTIPAIKKA, ALUE JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään piiriksi, nimi on Helsingin Jousiammuntapiiri

Lisätiedot

URHEILUSEUROJEN JA VAPAIDEN LIIKUNTARYHMIEN AVUSTUKSET 2014. 29.1.2014 Valmistelija: Vs. nuoriso- ja liikuntasihteeri Minni Kuisma 040 710 4681

URHEILUSEUROJEN JA VAPAIDEN LIIKUNTARYHMIEN AVUSTUKSET 2014. 29.1.2014 Valmistelija: Vs. nuoriso- ja liikuntasihteeri Minni Kuisma 040 710 4681 Sivistyslautakunta 6 29.01.2014 Sivistyslautakunta 27 23.04.2014 Sivistyslautakunta 73 04.12.2014 URHEILUSEUROJEN JA VAPAIDEN LIIKUNTARYHMIEN AVUSTUKSET 2014 85/02.05.01/2013 Sivltk 29.01.2014 6 29.1.2014

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna.

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. Aulangon Golfklubi ry SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää golfpelin

Lisätiedot

Kokoukselle valitaan kolme (3) puheenjohtajaa, kolme (3) sihteeriä sekä kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa.

Kokoukselle valitaan kolme (3) puheenjohtajaa, kolme (3) sihteeriä sekä kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa. Kokouksen järjestyssääntö Edustajakokouksen esityslistan 4. kohdassa tehdyn päätöksen mukaisesti kokouksessa noudatetaan järjestäytymismuotojen ja menettelytapojen osalta seuraavaa järjestyssääntöä: 1

Lisätiedot

SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY

SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY VUOSIKOKOUS 16.3. 2013 klo 14.00 Tampereella, Hotelli Rosendahlissa, Pyynikintie 13 PÖYTÄKIRJA 1 24 1. KOKOUKSEN AVAUS Suomen Pystykorvajärjestön puheenjohtaja

Lisätiedot

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta.

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta. 1 (7) V9.12.2008 PRH:n hyväksymät FINPRO RY:N SÄÄNNÖT Sääntöjen muutos rekisteröity 18.9.2009. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Finpro ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN PUHALLINORKESTERI RY SÄÄNNÖT

JYVÄSKYLÄN PUHALLINORKESTERI RY SÄÄNNÖT JYVÄSKYLÄN PUHALLINORKESTERI RY SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Puhallinorkesteri. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki Keski-Suomen läänissä. Yhdistys on perustettu

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina 25.04.2013 klo 18.00-19.41 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Kutsutut: 8 osuuskunnan

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta.

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on

Lisätiedot

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (4) SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Lammasyhdistys r.y., ruotsiksi Finlands Fårförening r.f. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää maamme

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

NAISTEN FINAALIT 2014

NAISTEN FINAALIT 2014 NAISTEN FINAALIT 2014 Otteluohjelma la 06.09. klo 13.00 Lapuan Virkiä Kirittäret, Jyväskylä su 07.09. klo 13.00 Kirittäret, Jyväskylä Lapuan Virkiä la 13.09. klo 16.30 Lapuan Virkiä Kirittäret, Jyväskylä

Lisätiedot

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 12. - 13.3.1955, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 1. Reijo Nykänen Varkauden Tarmo 2. Kauko Tolvanen Tainiokosken Tähti 3. Heikki Hakola Kotkan Painimiehet 1. Matti Rantala Vaasan

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Real Inferno Club de Fútbol ry 1 / 5 Yhdistyksen Säännöt

Real Inferno Club de Fútbol ry 1 / 5 Yhdistyksen Säännöt Real Inferno Club de Fútbol ry 1 / 5 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään seuraksi, nimi on Real Inferno Club de Fútbol ry. Seuran kotipaikka on Helsinki ja sen kielenä

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

Säätiön nimi on Kuortaneen Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Kuortane.

Säätiön nimi on Kuortaneen Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Kuortane. 1 (6) KUORTANEEN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka 2 Säätiön tarkoitus Säätiön nimi on Kuortaneen Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Kuortane. Säätiön tarkoituksena on säästäväisyyden

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Helsingin

Lisätiedot

Nuorisovaltuuston johtosääntö (päivitetty )

Nuorisovaltuuston johtosääntö (päivitetty ) Nuorisovaltuuston johtosääntö (päivitetty 9.1.2017) 1 Nuorisovaltuuston tarkoitus Siilinjärven Nuorisovaltuusto on siilinjärveläisistä nuorista koostuva kunnanhallituksen alainen nuoria koskevien asioiden

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimenä on Porin Erotuomarit -53 ja sen kotipaikkana on Porin kaupunki.

1 Yhdistyksen nimenä on Porin Erotuomarit -53 ja sen kotipaikkana on Porin kaupunki. Sopimuskirja 1 Yhdistyksen nimenä on Porin Erotuomarit -53 ja sen kotipaikkana on Porin kaupunki. 2 Yhdistyksen jäseneksi pääsevät kaikki jalkapallo- ja futsalerotuomarit. Yhdistyksen kannattajajäseneksi

Lisätiedot

Talous- ja matkustusohjesääntö

Talous- ja matkustusohjesääntö Talous- ja matkustusohjesääntö Yleistä 1 Opiskelijakunnan taloudenhoidossa on noudatettava kirjanpitolain ja -asetuksen, tilintarkastuslain, opiskelijakunnan sääntöjen, muiden opiskelijakuntaa koskevien

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot