1 ~. Luettiin ja hyväksyttiin edellisen 19/3 pidetyn kokouksen pöytäkirja. 2 '.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 ~. Luettiin ja hyväksyttiin edellisen 19/3 pidetyn kokouksen pöytäkirja. 2 '."

Transkriptio

1 TUL:n liittotmimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 26/3-~4 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat Vilppula, Laherma, Leskinen, Jääskeläinen, Edelman, Vainio, Heiskanen, Lehto, Siltanen, Kalervo, Katajisto, naissihteeri Helmi Paasonen, taloudenhoi~a J.Klami ja sihteeri Kostiainen. 1 ~. Luettiin ja hyväksyttiin edellisen 19/3 pidetyn kokouksen pöytäkirja. 2 '. Nokian Pyry oikeutettiin ottamaan jäsenekseen Arvo Mattilan, 2 kk kilpake lvot tomuudella ja 1 vuoden to imi tsi jakel vo t to rnuu della 3 ~. Myönnettiin seuraavat kilpailuluvat: 30/3 kaupunkiottelu nyrkkeilyssä Helsinki-Kyminlaakso, 7-8/4 kansalliset painikilpailut Säynätsalon Riento. 4.,. Oy.Pallox$ntän purkamista ja alueen siirtämistä kaupungin haltuun koskeva kysymys pantiin Palloilujaostoon lausunnon antamista varten. 5. Hangon nyrkkeily tapaus pantiin vielä pöydälle odottamaan Nyrkkeilyjaos;on lausuntoa. 6 Pitkärannan Tenhon 10-v.juhlaan 1/4 päätettiin lähettää kirjallinen onnittelu. 7 Sisäasiainministeriöltä päätettiin pyytä~ lupa myydä koko valtakunnan alueella vuoden 1934 ai'kana 50,000 kappaletta yhden markan hintai sta neliapilasmerkkiä naisten urheilu- ja voimistelukoti Pajulahden voimistelusalirakennusrahaston hyväksi. Tämä pykäld. tarkistettiin heti. 8 o:j. Päätettiin seuraavat liittojuhla-asiat: 1/ Patjoja 2-hengen nukuttavia päätettiin liiton toimesta hankkia vuokrattavien patjojen lisäksi 1,000 kpl. 2/ Majoitus aletaan 28/6 aamulla Ja päätetään 2/7 illalla. 3/ Hajoitusvartjj)ita otetaan 3 kuhunkin majapaikkaan ja heille suobitetaan 50 mk kullekin työvuorma kohti. 4/ Soittosopimus tehdään Helsingin Ty:n torvisoittokunnan kanssa 5-seitsikkoisesta soittokunnasta. Kustannukset nousevat 14,000 markkaan mukaan lii te tyn yksi tyiskohtaisemman s oi perusteella. 5/ Liittojuhlan juhlakirjan toimittaminen annettiin sihteeri Kostiais~ tehtäväksi. Kirja on kotettava saada valmiiksi kesäkuun alkuun mennessä. Ilmoitushankinta juhlakirjaan on jo käynnissä. 6/ Käsiohjelmat päätettiin tällä kertaa yhdistää kaikki yhdeksi vihkoseksi. Vihkon siäällöstä huolehtii kunkin alan jaosto ja kokoonpmoata toimittaja Koivula. Ilmoitusten hankinta aloitetaan heti. 7/ Yleisurheilijain pukeutumispaikoiksi päätettiin pyytää seurojen pukeutumishuoneita EläintarÖDa urheilukentällä. Ne koetetaan saada vuokravapaasti. Lisäksi hankitaan puolustuslaitokselta 12 kpl kenttätelttoja Pallokentälle, sirkusrakennus sekä mahdollisesti stadionin työmaan miesten ruokailurakennus. 8/ Pääsyliput koetetaan saada painatetuksi liiton toimesta tai ainakin leirnautetuksi liiton merkillä. 9/ Liittojuhlatilit päätettiin hoitaa samoissa kirjoissa liiton muiden tilien kanssa, mutta erikoisena liittojuhlatilinä.

2 10/ Liitojuhlan juhlakulkueen kulkureitti päätettiin seuraavakm: Kallion urheilukentältä Helsinginkatua Hämeentielle, Siltasaarenkadulle, Kaisaniemenkadulle, Kaivokadulle ja Turuntietä pitkin Pallokentälle. 11/ Luvan hankkiminen viranomaisilta liittojuhlatilaisuuksia varten annettiin taloudenhoitajan tegtäväksi. 12/ Liittojuhlan ohjelmavihko kutsuineen päätettiin lähettää kaikille SUI:n jäsenjärjestöille ja Norjan ja Ruotsin toveriliitoille. 13/ HyVäksyttiin muistomitaliluonnos. Mitali tehdään 30 kokoiseksi 14/ Litttojuhlan valokuvausta päätettiin tarjota eri liikkeille korvausta vastaan yksinoikeudella. 15/ Liittojuhlan elokuvaussuunnitelman laatiminen annettiin toimittaja Koivul&n tehtäväksi. 16/ Liittojuhlan tapah tumieb radioselostusjuttu pantiin pöydälle. 17/ LiittJjuhlan ravintolanpito-oikeus luovutetaan osuusliike Ela!1t1011e orvauksetta. 18/ Sairasvaunujen ja ens iapu tarpeiden hankkimis esta liittojuhlaan päätettiin ryhtyä neuvotteluihin eräiden lääkärien kanssa ja ellei siinä onnistuta, co etaan niitä saada puoluslai toksel ta. 19/ Esitys jalkapalloilijain viestinjuoksukilpmlujen järjestämisestä lii ttojuhlaan palautettiin takaisin Palloilujaos toon kehoi tu.k3 ella harkita l yhyiden noin i. estävien ottelujen järjeetämismahdollisuuksia., 20/ Yh teis voimisteluesi tys ten joh taj iks i hyväks3itti in; miesten V. Laherna, naisten Hilja Glumerus, nuorten Ahtio ja kansantanhut une Salo. 21/ Juhlakantaatiksi hyväksytt~i~.kirjailija Häikki Välisalmen HTMK:lle kirjoittama ja Pesolan säveltämä "Elämän virta". Sen torville sovittamiseen ja esittämiskustannuksiin arvioitiin menevän noin 3,000 mk. 9 Merkittii, että ensimmäisen neljänneksen aikana kilpailumatkoihin käytetty seuraa~ t rahamäärät: Hiihtäjien Tshekkoslovakianma tka Talviurheilijain Latvianmatka Nyrkkeilijäin Norjan ma tka Painija in Norjanma tka 9.436: : : Yhteensä Smk.2~029:05 ===================== 1934 on ulkomaisiin 10 Norjalaisten tovereitten Trygve Lien ja Rolf Hofmon kanssa 27/3~34 neuvottelemaan Venäjän asioista valittiin molemmat puhemiehet ja sihteeri. 11 Päätettiin 5 äänellä 2 vastaan hyljätä Ponsenin liittoon pyrkiminen. Vakuudeksi:

3 L' kaima =="":====== = Soi ttokunnan lmstan... ulcsista liittojuhlassa Torstaina, avajaiset 5 seitsilrl:::oa, 2 tuutia er jantaina,har j 3 " lnaaot telu 3 Lauantaina har j. ti illalla SWlnuntaina, kulkua If 4,5 " 2 " 4,5 2 T. 3 " juhlaesitykset 5 seits.3 " " l' n It : : : : : : :- Työaikakorvauksia: Harjoitussoitoista p3rjantaina ja l auantaina noin 25 miehelle 9 t Ul~ilta a ' 0 :- Varausta oahdol lisiin satunnaisiin menoihin : : : :- ::::============= ===,. ~ ~lj-(tof - ~ ~.:HT rv a~_ J u-rro, tv I - bj-u

4 Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissa liiton toimistossa 9 p:nä huhtikuuta 1934 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat T.H.Vilppula, V. aherma, M.Leskinen, Elina Jääskeläi~ nen, J.~delman, V. Vainio, Y.Lehto, K. Siltanen, E. Kalervo, E.Katajisto, naissihteeri Helmi Paasonen, taloudenhoitaja J.Y~ami ja sihteeri V. J.Kostiainen. 1 ". Luettiin ja hyväksyttiin edellisen 3/4 pidetyn kokouksen pöytäkirja. 2.:s. Ojakkalan Yritys L~siuusmaan piirikunnasta hyväksyttiin jäseneksi liittoon. Seurassa~6 jäsentä. 3 <i. kuu Helsingin Kullervo oikeutettiin otta aan jäsenejcseen A.R.Ader~6 kauden kilpakelvottomuudella. 4 ~. Myönnettiin seuraavat kilpailuluvat: 28-2~/4 kansalliset painikilpailut Sippolan Toverit, "Suojärven Toverit, 21-22/7" "Napialan Pyrkivä. '''-16/5'' 5 n. Vahvistettiin liittojuhlan so ittosopimus lisäten siihen harjoitussoito~ ohjaajille. Yhteiskustannukset 15,000 mk. 6 ", Vahvistettiin liittojuhlan uusi najoitussopimus Suomen Voimisteluliiton kanssa. 7 Asetettiin komitea : taloudenhoitaja, joimittaja ja sihteeri tekemään ehdotusta liittojuhlaan hankittavista ulkomaalaisista osanottajista ja liiton osanotosta ulkomaeten veljesjärjestöjen liitto juhliin. 8 '. Liittojuhlaan saapuvaa norjalaista jalkapallojoukkue~ta päätettiin 5000 markan korvausta vastaan tarjota Tampereelle ja Turkuun ottelemam liittrvuhlan jälkeen. 9. Kuultiin Tampereen ~ilpaveljien vastala'dsekir'elmä liitt"'juhlan ::...~ cttomaksun johdosta. Vastauksen lähettäminen jätettiin taloudenhoi tajan teh t ä väks '. Hyväksyttiin?ajulahdm voimistelukodin kevätkorjaussuunnitelmn. Kus tcnnukset nousevat noin 5000 markkaan. 11 ;. Kuultiin selostus norjalaisten Venäjänmatkasta. Päätettiin, ettei,eidän liittomme aseta esteitä borjalaisille tehdä kilpailusopimus venäläisten kanssa. 12 ~. I'ilpailusopimusesityksen tekeminen venäläisille siirrettiin kunnes saadaan Oslosta norjalais-venäläisten neuvottelujen pöytäkirjat, minkä jälkeen asia otetaan harkittavaksi ja päätettäväksi Kuultiin Palloilujaost on lausunto Pallokentän hoidon siirtunisestä kaupungin haltuun. Yhdyttiin jaoston mielipiteeseen siinä, ettei asia kuulu liitolle, vaan Helsingin piirikunnalle ja helsinkiläisille seuroille. 14 ~. Kuul ti in Pesäpallo jaos ton vabapuheen iioh ta jan Virta sen ilmoi tus, että hän eroaa jaoston var~ uheenjohtajan toimsesta ja jaoston jäsenyydestä. 15 ~. Pääte tiin kaikilta jaostoi1ta tiedustella, ovatko ne valmiit jatkamaan

5 nykyisessä kokoonpanossaan seuraavan liittoneuvost0on saakka 1935 millaista täydennystä ne Mahdollisesti kaipaavat. 16 ~. HT1V:n lippu voimistelunäytökseen ~oitossa 15/4 pdäte.tiin antaa Jatti Leskiselle. ~äntän Valon 30 - V.juhlaan 14/4 ja Valkon Visan lo-v.juhlaan 15/4 päätettiin lähettää onnittelukirjelmät. Vakuudeksi: 7-

6 ae /4 Työvä~n Urheiluliiton Helsingissä liiton toimistossa 3 p:nä huhtikuuta 1934 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat LH.Vilppula, V.Laherma, :'~.Leskinen, Elina J~äskeläinen, J.~Qelman, V.Vainio,.Heiskanen, Y.Lehto,.. ~.Siltanen, ~.i\.atajisto, ~.~alervo, naissihteeri Helmi Paasonen, taloudenhoitaja.klami ja sihte er i V. J.,h.ostiainen. 1 ". Luettiin ja hyväksyttiin edellisen 26/3 pidetyn kokouksen pöytäkirja. 2 ". Orimattilan Toive Lahden piirikunm sta ja Jäppilän Jänne Eteläsavon pil"'ikunnasta hyväksytti in jäseniks i lii tto on. ~,~olemmissa seuroissa on 15 jäsentä. 3 ~. Pohjanmaar piirikunnan lausunnon perusteella päätettiin Lapuan Työväen Urheilijat oikeuttaa ottamaan jäsenekseen ~.TervaSmäen 2 vuoden toimitsijakelvottomuudella. Samoin myönnettiln lavuuden ipindlle oikeus ottaa jäsenekseen pahoinpitelystä rangaistuksen kärsinyt henkilö. 4 ~.! yönnettiir seuraava t kilpailuluvat : 21-22/4 kansalliset painikilpailut Khkisalmen Tuisku, 7/4 seuraottelu painissa larkkilan Sisu-Forssan Alku. 5 ~. Hyväksyttiin liitteenä oleva Pajulahden kurssisuunnitelma kesäksi 1934 paitsi nuorten ohjaajain kurssia ja myönnettiin tarkoitukseen 4 äänellä 3 vastaan liiton varoista 15,000 mk. Nuorten kurssiasia pantiin pöydälle siks i kunnes saadaan tieto val tionavun saannista. 6 Liiton edusta'aksi SAK edootajakokoukseen 22/4 valittiin puhemies T.H. Vilppula. 7 J. Oulun ja Peräpo h:olan piirikunnalle myörlnettiin oikeuskulujen korvaukseksi kerta kaikkiaan 800 mk. Vastaperustetulle 500 mk. 8 ~. ohjanmaan piirikunnalle myönnettiin käyttövaroiksi 9 J' HYVäksyttiin puhemiesten norjalaisneuvotteluissa 27/3 ottama kanta, minkä mukaan liitto asettuu solidaariseksi Norjan toveriliiton kanssa venä,läisten mahdollisiin ehtoihin nälj.den kilpailusuhteiden solmiamisessa. 10. Kuultiin Tampereen piirikunnan kirjelmä valtionapuasiassa. 11 Kuult iin ja hyväksyttiin kansainvälisen sihteeristön toimenpiteet Itävallan toveriliiton omaisuuden haltuunottamisessa. 12 ~. Liittojuhlan radioyleisselostajaksi hyväksyttiin toimittaja E.A.Pulli. Erikoisalojen selostajat nimitetään myöhemmin. Selostusaikoja koetetaan saada kaikiksi juhlapäiviksi. 13 J. Ilmoitettiin, että majoitussopimus Voimisteluliiton kanssa on rauennut sen johdosta, että mainittu. liittokllti ei ole saanut laskemiaan alennuksia majoitustarpeista. Voimisteluliiton kanssa päätettiin tehdä uusi sopimus siten, että kustannukset majoitusterpeiden hankinnasta suoritetaan tasan kummankin osalta Ilmoitettiin, että liitto on hävinnyt raas~tuvanoikeudessa testamenttijutun. Päätettiin ettei vedota. Lindforssin ~akuu<leks i: 7"{ ~

7 Pajulahden tämän kesän kurssi suunnitelma kustannusarvioineen. ~~~~== lomanviettäjille 1/6.' Naisten kurssit: -============== l-viikkoinen pesäpalloilunohjaajakurssi 10-17/6 Apurahat a 150 mk 20 henkilölle 3000: opettaja-y.m. kulut 1000:~ 4000:""* l-viikkoinen yleisurheilunohjaajakurssi 17-24/6 10 apurahaa a 150 mk 1500:- opettaja y.m. kulut 1000:- 2500:... L 1 1 t t 0 j u h 1 a ' v i i k k 0 n a on koti auki Iomalalsllle,mutta kurssia ei ole. virkistysvoimistelukurssi 2-15/7 1500:... 2~viikkoinen ohjaajain jatkokurssi 15 R 29/7 10 apurahaa seuroille a 300:~ opettaja -y.m. kulut 3000:~ 4000: 3-viikkoinen ohjaajain alkeiskurssi 2ge7-19/8 1~ apurahaa a 400:- 6800:8 opettajakulut, 5000: Pajulahden y~eiskuluja: Kenttien,siltojen ja veneide~ Korj auksiin 'ja maalauksiin Matkoihin y.m. satunnaisiin menoihin Uuteen kalustoon kunnostamiseen 3500: 4000: 2000: : opetta~akulut 1500:- 7000: :- _====s=====_ 9500: 1500: 11000:... Menot yhteensä 37, 00:-. _== s:======= Nuorten ohjaajakurss~varten varataan Paju+ant1 2 vllkon a'äksl,jos sllhen tarkoitukseen varoja myönnetään. Kursslen kustannusarvlo on: Apurahat 17 kpl a 300: 5100: opettajakulut 3000:- 8100: ~änä keväänä ei ehdoteta suoritettavaksi muita uudistuksia kuin välttämättömät maalaukset ja korjaukset)joiden kusiannukset on jo mainittu.

8 Pajulahden toiminnan rahoitussuunnitelma: =~=~=~=~=~=~=-=-= =~=~=~=~=~=-=~=~=~=~=~=~ Eduskunnan myöntämä valtionavustus Liiton myöntämä osuus Ylijäämää ravintolasta : : 4.00Q: :... Liittotoimikunta myöntänee =~_~=~=~=~=~=_=-=_=~=~e_=_ = nuorten toimintaa varten jonkun summan.jos siitä tyttöjen osalle tulee joku summa,järjestää naistoimikunta Fajulahdessa tyttö jen ohjaajakur ssit,joista kustannusarvio on toisessa pa.perissa.

9 Työväen Urheilulii ton lii ttotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 16 p :nä huhtikuuta 1934 pidet yn kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat Vilppula, Laherma, Leskinen, Jääskeläinen, Edelman, Vainio, Heiskanen, Lehto, Siltanen, Kalervo, Katajisto, naissihteeri Helmi Paasonen, taloudenhoitaja Klami ja sihteeri Kostiainen. 1 ~. Luettiin ja hyväksyttiin 9/4 pidetyn kokouksen pöytäkirja. 2 ~. Hovinmaan Into 1iipurin piirikunnasta hyväksyttiin j~seneksi Seurassa on 56 jäsentä. 3 ~. Myönnettiin seuraavat kilpailuluvat: 28-29/4 kansainväliset nyrkkeilykilpatlut Kymin Veikot, 5-6/5 kansalliset painikilp~lut Joensuun Yrmtys, 9-10/5 kansalliset painikilpailut Lieksan Into, 21-22/7 kansalliset yleisurheilukilpailut Nokian Pyry. liittoon. 4 ~. Liiton murtomaajuoksumestaruuskilpailujen toimeenpano annettiin Maarian Pyrkivälle. 5 J'. Liiton yleisurheilumestaruuskilpailujen B-sarja annettiin 3 äänellä 2 vastaan Helsingin Kullervon ~ Kisat0verien yhdessä järjestettäväksi. 6 ~. uolueen kasvatustoimikunnan julkaisemia ohjevihkosia päätettiin tilata lähetettäväksi 1 kappie kullekin seuralle. 7 :. Nuortenjaoston esityksestä päätettiin poikaurheilupäivät pitää 4-5/8 ja hyväksyttiin niid~ ohjelmaan myöskin pesäpallokilpa~lut piirikuntien välisin ~oukkuein. 8. Naistoimikunnan esityksestä hyväksyttiin naisten sta aarien jako liittojuhlassa niille seuroille, jotka lähettävät e~ i p en osanottajia. Pitkämatkaiset saavat hyvitystä erikoisen asteikön,~ka prosenttimääriä päätettiin esitetyistä määristä korottaa, se jätettiin naistoimikunnan tehtäväksi. I ) Liittojuhla-asioita hyväksyttiin osanottomerkkiluonnos. 2/ hyväksyttiin ~uisto mitaliluonnos. 31 päätettiin, että joukkuekilpailuissa annetaan kunniakirja voittavalle joukkueelle sekä kolmen paruaan joukkueen jäsenille muistomi tali. 4/ liittojuhlan majoituspäälliköksi hyväksyttiin U.Harjanne kahden viikon ajaksi 1200 markan korvausta v~mt aan. 5/ sanomalehtipaikat päätettiin antaa kaikille päivälehdille paitsi ei II~: n, lisäksi annetaan sanomaleh tipa ikka myöskin a ikaka uslehdil~ ja kuva lehdille erikoisen vahvistetun luettelon mukaan. 6/ päätettiin, ettei 'liitt juhlan ~ulkaisuihin oteta ~kijuomailmoituksia. 7/ turkulaisten esittämä tulkkit~ jous pantiin pöydälle. 8; Riihimä en Kiistaveikko jen soi tto kunta tarjouksesta pää te ttiin ryhtyä neuvotteluihin. Jo nyt päätettiin, että maaseudulta mahdolli sesti tuleville so i tio kunnille annetaan vapaa iimjoi tus ja OS8.uottomerkki. 10 ". Paitsi norjalaista jalkapallojoukkuetta päätettiin liittojuhlaan koettaa saada joko osittain tai kokonaan liiton kustannuksella 6 eestiläistä miestä sekä vasmvuoroisesti Latviasta talviurheilijoita ja ~atvian SS:n liittojuhlaan lähetettävää 4 urheilijaa vastaan 6 latvialaista. Muut esitykset pantiin pöydälle.

10 11 :. Norjan, Tanskan, Ruotsin ja Suomen liittojbb välinen n.k. Skandinaavinen yhteistyökonferenssm päätettiin pitää liittojuhlan jälkeisinä päivinä s.o. 2-3/7. 12 ~. DTJ:n Tshekkoslovakiasta liittojuhlaan mahdollisesti saapuv~dustajille päätettiin antaa vapaa asunto ja vapaa osanott~ liittojuhlan til~suuksiin. 13 ". Käsiteltiin Stadion-säätiön 27/4 pidettävässä kokouksessa esille tu ~vat asiat. Hallituksen varapuheenjohtajaksi päätettiin edelleen ehdottaa Vilppulaa. Työjärjestyksen 9 kohdassa on edustajain kiinnitettävä huomiota stadionin rakennustöissä suoritettaviin pal~koihin ja muihin epäkohtiin. ) 14 ~. Vihdin Iskun pyyntö saada kä~ ttäväkseen entisen Vihdin Pyrinnön liittoon talletettu jäämistö, pantiin pöydälle kunnes uusi seura on lii ttyuyt jäsenek si lii ttoon. 15 '. Sen johdosta että Kuppion Kisaveikot on saanut haasteen lauantaina 14/4 pidetyssä iltamassa esiint~een ne,isvaliojoukkueen pukujen värmn perusteella, päätettiin lähettää puhemies ja sihteeri asian johdosta oikeus- ja sisäministerien puheille.asiaa hoidetaan myös julkisesti sanemalehdistön Välityksellä. Juttuun 2ä/4 päätettiin ottaa asia na ja ja. 16, Lii ton edus ta j aksi SCE. dem. nuorisolii ton edus ta jakokoukseen Lahdessa 20-21/5 päätettiin lähettää Y.Lehto. 17 0:/ ' Kuultiin kansainvälisiä uutisia. Vakuudeksi:

11 Työväen Urheilu iii:r-n liittotoimikunnan Helsingissä liiton toi istossa 23 p:nä huhtikuuta lq34 pide~n kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat V.Laherma, V.Vainio, Elina JäÄ.skeläinen, J.~delman, A. ~eiskanen, Y.Lehto, b.i~81ervo, naissihteeri HelrJ.i aasonen, taloudenhoitaja J.Klani ja sihteeri V.J.Lostiainen. 1.:s. uettiin ja hyväksyttiin edellisen 16/4 idetyj'1 '-')'{ouysen öyt "-.:._ ~. an ereen \.ullervo oikeu tet tiin 0 t tamaan jäs enekseen 1 kuukauden koeajalla. lavi.erland Vuoren 2 ~. ~IJör.nettiin seuraavat kilpailuluvat: 22/4 kaupunkiottelu painissa ' ori- ampere, järjestää orin iyrintö, 14-15/7 kansalliset ainililpail~t Larpilan,ousu, " pesäpallokilpailut Helsingin -otlcat, 26-27/5 " " Vuoks~nniskBn Vesa, 27/5 kaupunkiottelu yleisurheilussa Helsinki-Tampere, E:gin piirikunta, 15/7 kansalliset yleisurheilukil ailut Jämsän Tarmo, 9/9 " " }-lden Kaleva, 26-27/5 Kyminaj 0, Helsingin Työväen Eoo ttoripyöräili jä t. Yleisurheilumestaruuskilapilujen A-snrjan järjest~mistä pantiin pöydälle. koskeva asia 3 J. Kuultiin helsin iläisen yhtymän - sku,:-otkat,'~unto,tarmo,teräs - vastalause liiton yleisurheilumestaruuskilpailujen B-sarjan kilpail ~~ n myöntämist ä Äosk,van liittotoimikunnan päätöksen johdoeta. Päätettiin, että kirj eeseen ei vas ta ta. Va Ii t ti in komi tea: Heiskanen, Vainio, Laherma tu tkimaan kirjeessä mainittujen tietojen lähtökohtaa. 4 ~. Tampereen piirikunnan esityksestä päätettiin poikaurheilupäivät muuttaa idettäväksi elokuun p:nä. 5 uolueen kasvatustoirnikunnan kiejasta "1 esän juhlat ja retkeilyt" päätettiin tilata 1 kpl kullekin seuralle lähetettäväksi. 6 ' Hangossa sattuneen kuolemantapauksen johdosta nyrkkeilykilpailuissa hyväksyttiin Nyrkkei1yjaost on esi tyksestä seuraava päätös: jos nyrkkei lykilpailuissa kilpailija tulee kehätuomarin toimesta lasketuksi ulos, hänen on keskeytettävä kilpailunsa, ja koskee kilpailun keskeytys myöskin n. 3. foul-iskuista sattuneita tyrmäyksiä. Jos kilpailujen lääkäri pitää tarpeellisena, voi hän määrätä uloslasketun kilpailijan myös määräajaksi lepäämään ja ei ~äten lepäämään mäurätyllä ole oikeutta ottaa osaa kilpailuihin ennen kuin määräaika on päättynyt.. äätöksestä pannaan tiedotus liiton palstaan. 7 Merkittiin kuulluksi seuraavat arpajaisasiat~ 1/ arpoja on myyty kaikkiaan vähän yli 27,000 kpl, 21. rahaa on saatu sisään arvoista kaikkiaan 1,217,820:20, 3[ saatavia on kaikkiaan 11,752:25, 4/ voittoihin menee kaikkiaan 656,500:-, 5[ plilhtaaksi vo itoksi jää kaikkiaan vähän yli 400,000:-, 6/ seuroille ja etaan voi tto-osuutena 12 mk jokaisesta myydys tä arvasta, 7/ seuroille suori tettavista eris tä vähennetään päältä pois lii to n Saatavat lukuunottamatta liittokokouskuluja, 8/ arpajaistoirnikunnalle myönnetään palkkiolja sama summa kuin edellise~läkin kerralla s. o mk toimikunnan jäsenten kesken jaettavaksi, 9/ taloudenhoitajalle suoritetaan palkkiota arpajaisista, minkä summan määrää arppajaistoimlkunta, 10/artpaja1stoim unan työ katsotaan päättyneeksi, 11/ helluntaina tehdään retki Pajulahteen arpajaisten lukuun.!.iukaan tulee liittotoimikunta perheineen ja liiton henkilökunta ~~ j

12 8 ~. Kerki tti in kuu.lluksi li i ttok0kouspöytti,kir jan ta rka s ta j ai n lausunto. '~ oska sitä seuranneessa kirjeess~ on esitetty umpimähkäisiä syytöksiä sihteeriä vastaan, päi:i.tettiin pö~tti:i.kirjant8rkastaj i* tarkerunin perustelenaan syytöksensä, jotta lii tt0toimikunnalle kävisi mah ollis~ksi tut~ia niiden aiheellisuutta. Li i t to J'u..hla - as ioi ta. 9 j. Avajaisjuhlan ohj3lma hyvi:i.ksyttiin j ll hlat0imikunnan 8 :::: it:t lr c:esta seuraavaks'. / ~UL ; r marssi, 1 -miehinen torvisoittokunta, 2/ juhlan avaus, kansainvälinen torvin, avauspuheen itää li.iton puhemies Vilppula, minkä puheen ajaksi marssitetaan kentälle kaikki sii.en mennessä liittojillllaan saapune t osanottajat rivistöir.in, joukko~en poismarssin aikana esittää yhdlitynyt mieskuoro muutamia laulunumeroita Ajan aallot, Taas leivoset ilmassa, Vapaudenlaulu), 3/ ulkomaisten ja kotimaisten kutsuvieraiden tervehdykset, kulle~in puhujalle vaihdetaan noin loo-henkilön suuruinen li puvartio, jotka koko~npannaan voimistelijoista, 4/ juhlakantaatti, Valisalmi-Pesola, yhdistetty mieskuoro ja torvis0ittokunta, 5/ juhlapuhe, Hauno Pekkala, 6/ voimisteluesityksiä, joita suorittavat mies- ja naisvaliojoukkueet samanaikaisesti eri puolilla kenttää, 7/ lausuntakuoroesitys, Tu~ ; n marssi, Tampereen piirikunnan noin 200- henkinen kuoro, 8/ Loppusoitto, työväenmarssi, torvisoittokunta ja yhdistetty kuoro. Avajaisjuhlan järjestelystä ja ohjelman henkisen puolen suorituksesta on vastuussa slhteeri Kostiainen, marsseista ja voimistel lm sesta puolesta Laherma ja Paasonen. PäättäJäisjuhlallisuudet. Kentälle marssivat nai8- ja miesvoimistelijat rivistöihin ja liiton puhemies Vilppula kiittää joukkoja suoritetusta työstä ja julistaa juhlan päättyneeksi. 10 <'. Painijaoston kyselyyn, saako liittojuhlan painikilpailuissa käyttää arvost ~ lutuomareima liittoon kuulumattomia, annettiin epäävä vastaus ja kehoitettiin jaosto kääntymään maaseutuseurojen puol een. 11 '. Voimiste lujaoston esi tys Y. Ahtion palkaamisesta liittojuhlaan saa}cka liittojuhlaohjelman neuvojaksi pantiin 4 äänellä 3 vastaan pöydälle. 12'. Uerkittiin kuulluksi selostus, puserolain aiheuttami.sta selkkauksista seurojen voimistelunäytöksissä sekä puhemiehen ja sihteerin käynnistä oikeus- ja sisäministerin luona asian johdosta. 13 ~. Merkittiin kuulluksi, että Torjan toveriliitto on hyväcsynyt puolestaan urheilullisen yhteistyösopimuksen Ve~än fyysillisen kulttuurin korkeimman neuvoston kanssa. 14 '. Hyväksyttiin toimiston toimenpide onnittelusähkösanoman lähettämisestä N.R. av Ursinille hänen 80- vuotissyntymäpäivänsä johdosta ja Ursinin kiitos onnittelusta. 15 ". Kuultiin kansainvälisiä uutisia. Vakuudeksi: 1J~ '

13 T,yöväen Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 30 p :nä huhtikuuta 1934 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat T. H.Vilppula, V.Laherma, H.Leskinen, Elina J8.äskel~inen, V. Va inio, A. Hei s:ka nen, Y. Leh to, K. Sil tanen, E.Kalervo, E.Katajisto, naissihteeri Helmi Paasonen, talouden hoi taja J.Klami ja sihteeri V.:.Kostiainen. 1. Luettiin ja hyväksyttiin edellisen 23/4 pidetyn kokouksen Pöytäkirja. 2.l' Kannuksen Kiisto oh"anmaan piirikunnasta hyväksyttiin jäseneksi liittoon. Seurassa on 20 jäsentä. 3 Matittiin, että Nokian Pyry on erottanut jäseny./destään Olavi Cygnaeuksen porvareitten kilpailuihin osanoton vuoksi. 4.s. ltyönnettiin seuraavat kilpailuluvat : 28/4 seuraottelu painissa Hamarin Elo-Helsingin Visa. Samalla päätettiin seuralle huomauttaa, että lupahakemukseen on liitettävä piiritoimikunnan lausunto ja hakemus jätettävä hyvissä ajoin. 20/5 kansalliset kutsuntayleisurheilukilpailut lhkkelin Vauhti, pisin juoksumatka 800 m /5 kansalliset painikilpailut Forssan lku, 3/6 seuraottelu yleisurheilussa Tampereen Kisatoveri t-turun Toveri t, 3/6 " " Maarian PyrkiVä-Tampereen Kullervo, 16-17/6 liiton A-sanjan yleisurheilumestaruuskilpmlut Kotkan ~ isailijat, 15/7 kansalliset yleisurheilukilpm lut Kymin Veikot, 21-22/7" " " Nokian Pyry, 2/9 " "1 otkan -~ isailijat, 8-9/9" painikilpailut Pitkärannnan Tenho. Forssan lun 2-3/6 yleisurheilukilpailut evättiin, koska silloin on piirikunnan A-sarjan mestaruuskilpaqut. Liiton C-sarjan mestaruuskilpmlujuttu ja Kymin Urheilijain kansallisten yleisurheilukilpailujen luvanpyynnöt panmiin pöydälle. 5 '. Hyväksyttiin tilitykset painimestaruuskilpa~uista. Tam~ereelta on puhdas voitto 120 mk, liitonm osuås 30 mk, ja Vuoksenn1skalta 5979 mk, josta liiton osuus 1494:75. 6 Merkittiin, että Suonenjoen Vilppaan pöytäkirjat, tilit ja jäsenluettelon on poliisi takavarikoinut. 7 u. Latvian toverilii ton lii ttojuhlaedustusjoukkeen kokoonpan oa koske va kirjelmä pantiin liittojuhlan järjestely toimikuntaan. 8 ;y. ~ erkittiin Eestin Toveriliiton ilmoitus, että mainittu liitto aikoo lähettää TUL:n liittrrjuhlaan noin 100 osanottajaa. 9 Liittojuhla-asioita. II Pää te t tiin, että ainoastaan kulkueeseen osanottajil ta kanr:etaan osanottomaksu 10 mk kuten muiltakin. 2/ yöräilijät oikeutettiin muodostamaan kulkueessa oman ryhmänsä, joka liittyy kulkueen loppuun. Toottoripyöräilijät voivat liittyä pyöräilijäin jälkeen kulkueeseen, jos se ajoteknillisesti on mahdollista. 3/ Herki ttiin, etti:i. Tampere ja Turku ovat ilmoi ttaneet olevansa halukkaita ottamaan norjalaisen jalkapallojoukkueen liittojuhlan j ä lkeen. Näiden lisäksi on joukkuetta kysytty myöskin Viipuriin. ä ihin lisä otteluihin on tiedusteltu Norjan suostumusta. 4/ l.1erkittiin, että on saatu lisää radioharjoi tus tunteja seuraava sti: nuoret 21/5, naiset 3/6, miehet 10/6, kaikki klo / HYVäksyttiin valmistettavaks i 10 koristelupylvästä ja hankittavalcsi köynnöstä tarpeen mukaan. ylväät edellyttäen, että viranomaist.en lupa saadaan niiden pystyttämiseen. 6/ Valittiin komitea: varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja ja sihteeri ottamaan ennakkovarmuus poliisikomentajalta seurojen pukujen käyttämismahdollisuudesta liittojuhlan eri tila1suuksissa.

14 7/.i!idellisessä kohdassa mainitun Jomitean tehtäväksi annettiin hankkia sisä asiamnministeriöstä lu~a seurojen ja liiton lip~ujen käyttöön liitto juhla ssa. 8/ Hyväksyttiin talousvaliokunnan ehdotus, että liiton ~uolesta otetaan osaa seuraavien rakenteitten kustannuksiin yhdessä SVL:n kanssa: kirjoitusvaja, soitto~arveke, sanomalehtimiesten kirjoitus- ja ~uhelinhuone ja komentotormi. Viimeksimainittuun ehdollisesti ~aihlca an ~a korkeuteen nähden. 9/ Liittojuhlan elokuvaus ~äätettiin antaa Yrjö Kallisen suoritettavaksi edellyttäen, että kuvaukseen hankitaan ainakin 2 kameraa. Kustannukset noin 15,000 mk. 10/ HyVäksyttiin kantaattiso~imus seuraavasti: torvisovitus ja harjoitusten ja esitysten johtaminbn maisteri Y.Pesola 2000 mk., HTMK ja ~irjaltajain kuoro esitysmaksu 1500 mk. Torvisoittokunnan 3-kertaisen semtsikon säestys kuuluu soittoso~imukseen. 11/ Eestin toveriliiton esitys jalka~allo-liitto-ottelun suorittamisesta liitto juhlassa ~antiin teknilliseen valiokuntaan. 12/ Y.Ahtio ~äätettiin ~alkata liit~ juhlatoimitsijaksi 15/5-31/7 väliseksi ajaksi. Hänen tehtäviinsä kuuluu liittojuhlaohjelmien neuvonta tar~een mukaan ja jaostotäitä toimistossa. Palkka 2500 mk kuukaudelta. 13/ Kutsuvierasluettelo ~antiin ~öydälle. 10 Pohjolan ~iirikundan ~yyntö saada ylimäärä istä avustusta" osanotta jain lähettämiselcs i lii ttojuh1aan ~antiin talousvaliokuntaan. 11 '. Hy1jättiin 4 äänellä 2 vastaan taloudenhoitajan esitys ar~ajaisten seuroille tulevan määrää alentamisesta 11 markkaan ar~aa kohti, jotta ~llrikunnil1e olisi voitu myöntää vuotuinen ~iirikunnallinen avustus siten säästyneistä varoista. 12 Liiton vara~uhemies V.Laherma valtuutettiin edustamaan liittoamme Helsingin Ylio~iston 100-vuotisjuhla1lisuuksissa 7/5. Vakuudeksi: t;

15 TUL:n lii ttotoirikunnan Helsingissä liiton toimistossa 7 p:nä toukokuuta 1934 pidetyn kokouksen pöytakirja. Läsnä olivat Vilppula, Laherma, Leskinen, Ja~skeläinen, Edelman, Vainio, Heis~ kare n, Lehto, Siltanen, Kalervo, Katajisto, taloudenhoitaja J.Klami ja sihte er i Kostia inen. 1.~. Luettiin ja hyväksyttiin edellisen 30/4 pidetyn kokouksen Pöytäkirja. 2 01' Hyväksyttiin liittoon seuraavat uudet seurat: Korson Veto Länsiuusmaan piirikunm sta 34 jäs. Vihdin Isku" "44 " Hartolan Toverit Eteläsavon piirikunnasta 11 ~äs. Ryttylän Kiri Hämeen piiri kunnes ta 20 jäs Helsingin Vesa oikeutettiin ottamaan jäsenekseen Voitto Tiilikaisen (5 äänellä 3 vastaan) 4 kuukauden kilpakelvottomuudella ja Erkki Tiilikaisen 2 kuukauden kilpakelvottomuudella. 4 u. ~yönnettiin seuraavat kilpailuluvat: 10/5 jalkapalloystävyysmttelu Helsingin Vesa-Tampereen Kisatoverit, 3/6 pesäpalloystävyysottelu Maarian Pyrkivä-Tampereen Kullervo, ehdolla ettei kummassakaan piirikunnassa silloin ole pesäpallomestaruuskilpa iluihin kuuluvia otteluja, joi ta tämä kilpailu häiri tsisi. 20/5 seuraottelu yleisurheilussa Kotkan Kisailijat-H:gin Kisatoverit, 16-17/6 seuraottelu ylesiurheilussa Karjaan Ura-Lohjan Louhi-Pohjan Sport, 25/7 kansalliset yleisurhe±lukilpailut Helsingin Kisatoverit, pis.5000 m /7 Liiton C-sarjan mest~uuskilpailut m, Lohjan Louhi, 29/7 kansalliset yleisurheilukilpm lut Ky~in Urheilijat, pisin 5000 m. 2/9 piirikuntaottelu yleisurheilussa Eteläsavon-Iuopion-Keskisuomen piilfk. 5,J. Kuultiin Latvian toveriliiton pyyntö saada kilpailuihinsa 29/5 8 nyrkkeilijää ja johtaja. Ehdot: matkat 111 luokassa, ruoka ja asunto ja 50 mk päivältä 5 päivän aikana. Joulckueen kokoonpanoa varten pantiin asia nyrkkeily ja ostoon. Seuro jen on kus tannettava mies tensä maeka t Helsinkiin ja takaisin, koska latvialaiset maksavat vain Helsinki Riiga-Helsinki matkat. 6 Teknillisen valiokunnan ja Palloilujaoston esityksestä päätettiin liittojuhlan o~lmaan sovittaa vielä lauantm-illaksi klo 20 liittoottelu jalkapalloilussa Eestin kanssa. Ottelu suori te taan kolmosjcentällä. Hyväksyttiin jaoston esitys, että eestiläisten ottelu Vesan kanssa on jätettävä liittojuhlan jälkeen suobitettavaksi. ~iittojuhla-as. 7 Teknillisen valiokunnan ja palloilujaoston eshtyksestä päätettiin hyljätä aja tus pa lloilijai n viestinjuoksukilpm lujen järjestämisestä lii t tojuhlassa ja ottaa jalkapalloililoille liittojuhlan ohjelmaan piirikuntien välinen jalkapallokilpailusarja, siten että joukkue joutuu po is yhdestä häviöstä. Ottelut suoritetaan kmlmoskentällä ja tarpeen vaati es sa takaken tiliä. Teknillisen valiokunnan ehdotuksesta päätettiin palkata 2 liittojuhlatoimitsijaa: V.Laherma 1/6 lähtien aluksi lehden toinittajana Ko ivmlan kesäloman aikana huolehtien myös samalla liittojuhlavalmisteluista Y. Ahtion avustamana, ja U.Rinne 15/6 lähtien tai tarvittaessa jo aikaisemmin. Rinteellä on työnsä takia mahdollisuus työskennellä lii ttojuhlatöissä 2t päivää viikossa. Päätettiin 5 äänellä 2 vastaan, että seurojen ni~ikilvet teetetä~n liiton to imes ta. Päätettiin, että liittojuhlan kulkueessa ei kukaan saa esiintyä siviilipuvussa. Keskusteltiin liiton johdon juhlakulkuepuvusta. Päätettiin tiedustella hintoja erinäisistä pukuyhdistelmistä ja pantiin asia pöydälle seuraavaan kokoukseen. Samalla päätettiin, että liiton johdolla ymmärretään

16 liittotoimikuntaa, naistoimikuntaa ja liiton toimitsijoita. Naistoimikunta valtuutettiin itse ratkaisemaan pukeutumisasiansa juhlakulkuetm silmälläpitäen. Koska tamperelaiset eivät olleet halukkaita esittämään liiwn marssia kuorolausuntanumerona liittojuhlan avajamsjuhlassa, oike'ettiin heidät esittämään "Seppä" niminen runo. Kutsuvierasluettelo pantiin komiteaan: Vilppula, Laherma,Leskinen. 8 '. Liittokokouksen antaman vallan nojalla nioo ttiin Viipurin ja Tampereen piirikunnat tällä kertaa niiksi piirikunniksi, joilla on oikeus valita yksi jäsen kumpasellakin valintakomiteaan, minkä tehtävänä liit~kokouksen päätöksen mukaan tulee olemaan ehdotuksen tekeninen edustusjoukkuees.~ n valittavista jäsenistä ja johtajista. 9 Porvoon piirikunta pyysi piirijuhlaansa p~ujaksi lmiton puhemiestä tove ~ilppulaa, mutta hän ilmoitti ole~n laillisen esteen. 10 ". Sos.dem. RaLttiusliitolle päätettiin vuokrata liito~ patjoja ehdolla, että liitto saa patjansa takaisin turmeltumattomina ja käytettäväkseen lisäksi saman määrän raittiuslii~n patjoja. 11 Kuultiin Eestin toveriliiton kirjelmä, jossa mainittt liitto ilmoittaa, ettei se rahallisten vaikeuksien vuoksi voi järjestää Suomi - Eesti maaottelua painissa. Sitävastoin tulevat Eestin painijatkin ottamaan osaa TUL:n liittojuhlaan. 12 Helsingin Vesen vastalausekirjelmän johdosta H:gin Kullervon jalkapallojoukkueen kokoonpanoa vastaan siihen kuuluneiden rangai$ujen pelaajien vuoksi päätettiin vaatia Kullervolta se1~ystä, minkä jälkeen juttu menee Palloilujaostoon. 13 ". Koska erinäiset seurat ja piirikunnat ovat pyytäneet ylimääräistä avustusta osanottajain lähettämiseksi liittojuhlaan, päätettiin ettei liit~lla ole mahdollisuuksia avustuksien myöntämiseen seuroille. Piirikuntien avustamiskysymys otetaan käsiteltäväksi erikseen myöhemmin Pöytäkirjantarkastajain kirjelmä pantiin 7 :n viimeisessä kohdassa mainittuun komiteaan. 15 l). Kutsu antifascistiseen (PUI:n) urhålujuhlaan Pariisissa 11-15/8-34 ei antanut aihetta toimenpiteisiin. 16 Henkilökunnan kesälomat myönnettiin seuraavasti: Koivula 1-15/6, 15/7-31/7, Vuorinen 1-31/8, Klami. 16/7-l5/8, Kakkonen 9/7-3117, Nuotio 1/7-15/7, Kostiainen syys-lokakuussa SUI:b toimiston kokousmatkan yhteydessä, Surakka 2 viikkoa sopimuksen mukaan, Lampila 2 viikkoa sopimuksen mukaan, Paasosen loman aika jätettiin Naistoimikunnan järjestettäväksi. Vakuudeksi:

17 TyÖVäen Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 14 p:nå toukokuuta 1934 pidetyn kokouksen pöyt~kirja. Läsnä olivat Vilppula, Laherma, Jååskeläinen, ~delman, Vainio, Heiskanen,.. eh to, alervo,: a ta jis to, talouden hoitaja Klami ~a sihteeri lostiainen. 1.:J ' Luettiin ja hyväksyttiin edellisen 7/5 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Jl:~~ """ ~ 2 J. 13jE jalkapalioystäv~jsottelu Tampereen alloveikot-talikkalan Toverit, 20/5 pesäpa lloys tä vyysottelu..l:ymin Veiko t-hels ingin Työväen l~a ilapo ja t, 21/5 leansalliset kutsuntapesäpallokilpailut Lahden Kaleva, 27/5 kansalliset yleisurheilukilpailut Jyväskylän Veikot, 27/ ~ kansalliset painikilpailut Tiutisen Pyrintö, 27/5 jalkapalloystä~jysottelu Tiutisen Pyrintö-Tainionkosken Tähti, 2-3/6 kansalliset pesäpallokilpailut Helsin~in ~ullervo, 16-17/6 kansalliset p i. ilpailut Sortavalan Pon istw, 20/7 kansalliset ~~e*1 ailut Tainionkosken Tähti, 29/7 kansalliset yleisurheilukilpailut Varkauden Tarmo, 11-12/'8 kansallise t pe säpallokilpai lut Helsingin 1 isa toveri t, 26-27/8 kansainväliset yleisurheilukilpailut Turun Toverit, 2/9 kansalliset yleisurheilukilpailut Lahden l~leva (siirto 9/9 ). 3.:i. Palloilujaoston kyselyn johdosta pådtettiin, ett~ palloimumestaruuskilpailujen mestaruusmitaleja. liitto ei kustanna 4.:J. Nyrkkeily jaoston esityksestä pd~tettiin valita nyrkkeilykilpailumatkalle La tviaan lii ton mestari t pai tsi ei tosen tilalle L. ITäki ja Volffin tilalle S.Linden. Johtajaksi Topo urmi, varalle Lauri Nurmi. 5 ij. Puhujan han kiminen piiri juhlaan PorvooseEn ja tettiin toimiston huoleksi. 6.:J. - Vahvistettiin Viipurin piirikunnan mäår~ä 3 kk kilpakelvottomuusrangaistus porvariliitosta takaisin Viipurin Ryhtiin muuttavalie ~. Sarkiojalle. Ryhdin valitus rangaistuksen johdosta jätettiin huomioonottama tta. 7 oy, Luettiin helsinkilaisten painijain kirjelmä onsenin takaisin ottamisesta liittoon. Yoska kirjelmässä esitettiin uhkavaatimus måäräaikoineen, hyväksyttiin kirjelmän johdosta seuraava päätöslauselma: Katsoen siihen, että kirjelmään on sisällytetty uhkavaatimus, ei liittotoimikunta katso voivansa ottaa asiaa käsiteltäväkseen. :~ikc:ili uhkavaatimus poistetaan, tulee liittotoimikunta myöhemmin ottamaan asian uudelleen harkittavaksi. Päätös ilmoitetaan kirjelmän lähettajille. 8 u. Joutsenon Ka~an iltamassa sattuneesta jarjestyshäiriötapauksesta päätettiin ottaa tarkempaa selkoa seuralta ja jos syytä ilmenee, avustetaan kärsimään joutunutta seuran puheenjohtajaa 200 markan suuruisella oikeusavustuksella. 9,$0 Pyöräilyjaos ton es i tys pyöräilykuntoisuusmerl:ki vaa timusten hyväksymisestä valiaikaiseen käytän;öön pantiin pöydälle siksi kunnes kaikkien alojen tätä koskevat esitykset ovat valmistuneet. 10 r Hyväksyttiin seuraavat jaostot muuttumattomina jatkamaan toimintaansa seuraavaan liittoneuvoston kokoukseen saakka 1935: 1/ PurjehdUSjaosto, 2/ Pyöräily jaosto, 3/ Painijaosto, 4/ Yleisurheilujaosto, 5/ Luistelujaosto, 6/ Nyrkkeily jaosto, 7/ Voimistelujaosto. Mahdollisesti ~uuttuvien jäsenten tilalle näissä jaostoissa kutsutaan varajäsenet. 8/ Pesäpallojaostoon hyväksyttiin uusiksi jäseniksi Väinö Soininen ja Aarne Saarinen eronneiden Virtasen ja Efraimssonnin tlialle.

18 11 ~. L~ittojuhla-asioita. l( Uintija'Jston :esitys uintihyppyohjelman uusimisesta pantiin uudelleen ja os ton harki tt&rvaksi. 2/ Merkittiin kuulluksi Helsingin poliisilaitoksen suullinen ilmoitus, että liittojuhlapuvut eivät eivät ole puserolain alaisfu, mutta että "kansainvälinen sosialidemokraattinen verenpuna inen väri" on kielletty pukimissa tai puvunosissa, mikä kielto koskee myöskin ulkomaisw joukkueita. Ilmoitus päätettiin saattaa seurojen tietoon. Yikäli asia ~os.ke" ulkomaisia joukkueita, annettiin tove Heis};asen tehtäväksi ottaa selkoa asiaa koskevista kansainvälisistä säännöksistä. 3/ Vahvistettiin kunnmåkmrjaluonnos. 4/ Vahvistettiin toimihenkilömerkkiluonnos. 5/ Pallokentälle sij oitettavan tietotoimiston hoitajaksi sanomalehtipal velusta varten päätet tiin ottaa lii ttojuhlan ajaksi toimi ttaja E. ~eriluo to. 6/ Nyrkkeilylavojen rakentamiskysymys pantiin vielä pöydälle asiaan tarkemmin perehtymistä varten kilpailupaikalla. 7/ Päätettiin, että liiton johto esiintyy juhlakulkueessa valkoisissa housuissa ja verkkopallo~lupaidassa. 8/ Hyväksyttiin OTK:n housutarjous Mk.17l:- valkoisista sheviothousuista. 9/ Hyljättiin esitys kukkakiehkuroiden käyttämisestä lippujen asemesta. 10/ J ätettiin taloudenhoitajan tehtäväksi huomauttaa soittajille, että heidänkin on esiinnyttävä yhtenäisissä pukimissa. 12 ~. Kuul tiin selostus komitean tutkimuksista koskeva tietojen vuotamista liittotoimikunnan päätöksistä. Koska tällaista ei ollut tapahtunut, ei asw antanut aihetta enempiin toimenpi teisiin. 13 i:f. l uulti i n liiton tietoon saatettu tapaus, että joku liiton j äsenistä on lainannut rahaa eestiläiseltä '.Oinakselta. Osoitettiin, että laina on maksettu takaisin. Asia ei antanut aihetta enempiin toi ~ enpietsiin. Vakuudeksi: ~-~~~

19 Työv~en Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 22 p:nä toukoluuta 1934 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat Vilppula, Laherma, Leskinen, Jaäskel~inen, Vainio, Lehto, Siltanen, alervo, Kataji to, talouden :tj,oi taja Klami ja sihteeri Yostiai nen. 1 :i. Luettiin ja hyväksyttiin edellisen 14/5 pidetyn kokouksen pöytäkirja. 2. KOEven Voima Länsiulismaan piirikunnasta hyvaksyttiin jäseneksi liittoon. Seurassa on 15 jäsentä. 3 ~. Myönnettiin weuraavat kilpa iluluva t: 2-3/6 kam alliset painikilpailut Outokummun Vesa, 8/6 kansalliset yleisurheilukilpailut Helsingin l~ullervo, ehdolla ettei jaostolla ole mitään muistuttamista, 16-17/6 kansalliset rata- ja maantiepyöräilykilpailut Helsingin Työväen Pyörä ve iko t. 4 ~. esäpallomestaruuskilpailujen mitalien lukum~äräksi hyväksyttiin 9. mestaruusjoukkueelle 5 ~. l.~erki ttiin, että Jiipurin piirikunta on valinnut Vilho Palosen ja Tampere en pi irikun ta Eino :Mikkolan li i ton edus tus jouklcuei den valintakomiteaan. Asia lähetettiin pall oilujaostoon kolmannen jäsenen valitse~is - ta v-arten. 6 ~. ~Dmpereen piirikunnan tiedustelun johdosta, mistä päivästä alkaen edustusoikeus lasketaan urheilijan muuttaessa selilraa, päätettiin, et tä se on laskettava siitä kun urheilija on saanut entiseltä seuraltaan merkinnän muutosesteettömyydestä jäsenkirjaansa. 7,). Kuul ti in Helsingin Lullervon selitys Helsingin Vesan kaj telun johdos ta. Päätettiin että asia ei anna aihetta toinenpiteisiin liittotoi""qikunnan taholta. Samalla vahvistettiin piirikunnm rangaistusmäamys. 8.,. Matti Rukkilan tiedusteluun puqkonmyyntioikeudesta liittojuhlassa påätet tiin va s ta ta kie ljbei se sti. 9 Merkittii~, että Tsekkoslovakian saksalainen liittooo on ilmoittanut edus ta ja kseen liitto juhlaamme Fri eda 11 tlllerin. 10 d. Käsiteltiin Työväen Sivistysliiton edustajciston kokouksessa 29/5 esille tulevat asiat. TUL:n puo~sta päätettiin ehdottaa toimikuntaan valittavaksi sihteeri Kos tiainen. 11 ~erkittiin kuulluksi Latviasta saapunut kirjelmä, että siellä toimeenpantavaksi suunni tel tuja kansainvälisiä nyrkkeilykilpailuja ei v'oida pitää, joten TUL :n nyrkkeilijäin Latvianmatka peruutuu. 12 ". P2110ilujaus~ OD n N.Lindbergin tilalle valittiin Simula, minkä jälkeen jaosto jatkaa toimintaansa nykyisessä kokoo~panossaan seuraavaan liittoneuvoston kokoukseen 1935 saakka. 13 ~. Käsiteltiin Yuo ~ion Kisaveikkojen voiristelupukuselkkausjuttua ja p~ätettiin liiton puolestaa antaa oikeusavustusta seuralle. Vakuudeksi:

20 Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan. Helsingissä liiton toimistossa 28 p;nä toukokuuta 1934 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat Vilppula, Lesy~nen, J~askeläinen, Edelman, Vainio, Lehtm, Siltanen, naissihteeri Paasonen, talouden Doitaja Klami ja sihteeri Kostiainen. 1 u. Luettiin ja hyväksyttiin edellisen 22/5-34 pidetyn kokouksen pöytäkirja. 2 u. otettiin vastaan hels inkiläisten painija in lähetystö : Härrnä, Melkko ja Salmi. Lähetys tön puolesta seli tti Härmä, et tä pa ini ja t ova t pää ttänee t poistaa. esityksestään uhkavaatimuksen j a pyysi, että liittotmimikunta hyväksyisi Ponsenin jo tärnäniltaisessa kokouksessaan liittoon ilman kilpakelvottomuutta, vakuuttaen vielä, että onsenin liittoon liittyminen tapahtuu puhtaasti urheilullisista vaikutteista. Lähet~tön poistuttua otettiin asia uudelleen kä~.~ ~l1~väksi ja perusteellisen keskustelun jälkeen 4 äänellä 2 vastaa~~ffiittaa Hel~ngin Kotkat ottamaan jäsenekseen Ponsen 2 vuoden toinitsijakelvottomuudella. Vähemmistö kannatti toimitsijakelvottomuuden lisäksi 3 kuukauden kilpakelvottomuutta. Lehto ja ~ääskeläinen ilmoittivat pöytäkirjaan merkittäväksi, että olivat vähemmistön ehdotuksen kannalla. 3 ~. Hyväksyttiin liittoon seuraavat uudet liiäntyhar jun Anetun Yri tys, telasavon Iisveden Kisatoverit, ohjoissavon ja uopion Työväen Palloilijat, " Pasilan Vire, Helsingin piirikunnasta seura t: piirikunnasta 16 jäs.... :ainuun piirikunnasta 28 " " jäsantä. jäs. jäs. 4 ~. Hyönnettiin seuraavat kilpai luluva t: 27/5 piirikuntien välinen painiottelu Keskisuomen ja Tampereen piirik. 26/8 ka~ alliset yleisurheilukilpailut Lahden Kaleva (siirto), 28/8 piirikuntaottelu yleisurheilussa Hämeen ja Länsiuusmaan. piirikunnat. 5 ". Uintija0sto ja Hiihtojaosto valtuutettiin jatkamaan toimintaama ensi liittoneuvoston kokoukseen 1~35 saakka nykyisessä kokoonpanossaan. Kasvatusjaoston Uusi Misasia pantiin toist aiseksi pöydälle. 6 ". l~er k it t iin, etta alloilujaosto on valinnut valintakomiteaan puheenjohtajansa. Altin. Samalla kuultiin jaoston esitys, että piirikuntien olisi valittava komiteaan sellaisia jäseniä, jotka voisivat toimia erotuomareina otteluissa ja siten olisivat vali ttaessa. Jaoston esi tys ei antanut aihetta toimet) pi teisiin. Valintakomitea kokoontuu Helsingissä. alloilujaoston tehtäväksi annettiin esityksen tekeminen siitä, milloin komitean on kokoonnnutt~a. 7 ". Liitt?juhlan kutsuvierasluettelo pantiin vielä pöydälle. 8 u. Liitto"uhla-asioit. 1 Liitto"uhlan sadevakuuiusasia pantiin talousvaliokuntaan. 2/ Sateen sattuessa pääte t tiin painikilpallut pitää sirkuksessa ja voimistelukilpailut työväentalon voinis telusalissa. I'yrkkei lykilpailut tapahtuvat sateenkin sattuessa omalla paikallaan Pallokentällä samalla sivulla kuin paini- ja voimistelukimpailut.. 3/ Uerkittiin, että puolusministeriö on luvannut liittojuhlaan käytettäväksi 12 telttaa. 4/ Kuultiin piirikuntien arvonnan tulos juhlakulkuetta varten. 5/ Hyväksyttiin periaattessa valokuvaussopimus Kuvakeskuksen kanssa. 6/ Liittojuhlan ylilääkäriksi hyväksyttiin tri V.Jdäskeläinen. Hänen johdollaan tulee järjestettäväksi sairasvaunut, ensiapuasemat j.ne. 7/ Juhlakulkueen johtajaksi hyväksyttiin.iqami. 8/ Liittojuhlatoimisto päatettiin avata 10/6 ~y;b kerhohui neustossa. Juhlan ajaksi järjestetään vieraiden vastaanotto ja asioiden toimitus työväentalon eteisaulaan. 9/ Hyväksyttiin talousvaliokunnan esitys, että juhlaoppaasta otetaan 12001) painos. Kartan oppaaseen valr:1istaa Osl.Elanto omalla kustannulcsellaan. 10/Kuultiin selostus muista liittojuhlan valmistelua koskevysta toinen-

21 piteistä. 9 ~. Kuultiin tri Helon laatima vastine Kuå>pion raastuvanoikeudelle }~uopion Kisaveikkoja vastaan nostetussa voimistelupukujutussa. 10 ~. Uerkittiin, että opetusministeriö on 23/5 e~ännyt liiton valtionavun. Päätettiin, ettei asian johdosta järjestetä vastalausekokouksia. 11..,. luultiin Lapr eenrannan Työväen Urheilijain avoin kysymys jalkapallosarjaan pääsemiskysymyksessä. 12 ~. Hyväksyttiin Naistoimikunnan esitys apurahojen jakamisesta Pajulahden yleisurheilu- ja pesäpallokursseille. 13 ;::. Tri Taipaleen esitys urheilijain tutkimuslaitoksen selostamistilaisuuden aikaansaamisesta päätettiin saattaa Helsingin piirikunnan tietoon. Vakuudeksi:

22 ' 11..

23 Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnm Helsingissä liiton toimistossa 4 p:nä kesäkuuta 1934 pidetyn kokouksen pöytakirja. Läsnä olivat T.H.Vilppula, 11l".Leskinen, Elina Jaäskeläinen, J.~delman, V.Vainio, A. Heiskanen, Y.Lehto, E.}~lervo, ~.latajisto, taloudenho;aja J. Klami ja sihteer1 V.J.Kostiainen. 1 S. Luettiin ja hyväksyttiin edellisen 28/5 pidetyn kokouksen pöytäkirja. 2 '. Hiitolan Vesa Viipurin piirikunmsta 25 ~äs. hyvaksyttiin liittoon. 3. Ki~~ailuluPia; 17/ seuraotfelu yleisurheilussa Forssan lku-porin Pyrintö, 17/6" ". Toijalan Valpas-Jokioisten ~oetus. Edellämainitut kilpailuluvat myönnettiin 4 äänellä 2 vasjiaan poikkeuksellis esti tänä monna lii ttojt-:hlan takia, mikä seikka on myös kilpailulhpekmnjeessä mainittava /7 kansalliset yle~urheilukilpailut Porin Pyrintö, ei yli 5000 m. 15 tai 22/7 B-sarjan uintimestaruuskilpailut Viipurin Työväen Uimarit, 28-29/7 A-sarjan uintimestaruuskilpailut otkan Kisailijat, samalla myös kansalliset kilpailut, 4-5/8 C-sarjan uintimestaruuskilpailut HelSingin Työväen Uimarit, 1 4~!8 seuraottelu yleisurheilussa lilipylän }~~nto-oulunkylän Tähti. "~r'j6 ~...,... ~".~t.r~wvr ~V~ ~\A j. Merkittiin kuulluksi norjalaisen Skotterudin seuran kutsu kansainvälisiin pyöräilykilpailuihin 24/6. Liiton puolesta ei asia antanut aihetta to ime npi teis iin. 5 f. 0) Kuultiin Lutsu Suomen Naisten Liikuntakasvatusliiion juhlaan Turussa 16-17/6. Naistoimikunta oikeutett iin lähettämään edustajansa juhlaan. 6 ". Kuultiin tov.heiskasen selostus I ~uopion jutussa. Asiassa p~ätettiin valittaa korkeampaan oikeusasteeseen ja jätettiin jutun fuoitaminen edelleenkin tri Helon asianajotoimiston hoidettavaksi. 7 ". Kurkifilmin lihkkihiiri tarjous ~i antanut aihetta toimenpi teisiin. 8 ' 1. erki ttiin, että kan sainvälis en to imiston kokous tulee pidet -l.:äväksi mahdollisesti 9/7 Prahassa. 9 Liittojuhla:a pääj:1i1h.)laåilw.e..m Pallo]tentällå päätettiin JBsten ja sotilaiden lippujen hinnaksi määrätä 3 mk. muihin Pallokentän tilaisuuksiin 2 mk. 10 ". Liittojuhla-asioita. 1/ Päätettiin, että sadevakuutusta ei oteta. 2/ HyVäksyttiin patjojen vastaanotto SVL:lta. 3/ Hyväksyttiin Sarlin ~ C:n tarjous äänenvahvistuslaitteiden ja puhelimien järjestämisestä Pallokentälle ja n.läinta han urheilukentälle. 4/ Kutsuvierasluettelo päi:itettiin komitean ehdotuksesta hyvälcsyä seuraava ssa muodossa: T I d h 1. Eduskunna n puhe mi ehe t, a OU en ollalan 2. Eduskuntaryhmät paitsi ei IKL ja Kokoomus, 3. HTY:n ja Ry.Koiton johtokunnat, toimi 4. Amma tilli se t keskusj är j es töt, Työväen Urheilu.liitossa julistetaan 5. Puolue toimikunta, puolueen pää toimihen kilö haettavaksi.. trt STN Tehtäviin kuuluu liiton talouden- 6. flsl, SdI'tL, Sd.T1TL, Sd.NL, SdT L, S'Thl.IJ, L, hoito sekä jaostotöitä. Toimeen on 7. KK, OTK, ja Elannon j oh tokunna t, astuttava sopimuksen mukaan. 8 SVL ' a SNLL Hakemukset palkkava~timuksineen J 9 L" h t t ' d t. t.. t. t on lähetettävä kuluvan kesäkuun 20 a e YS ojen e us aja n11s i:.l. ma1s a, J01S päivään mennessä osoitteella: Työ- 10.Yksityisiä: Elna Ta mminen,hil'"t1a J a lkanen,...!. väen. ~rhe.iluliiton Liittotoimikunta. ja Aarne Pesola F2nni Uikkola Eino Pe":kala IIelsll1~I. SI~~USkat':l ' r _ ' ". ', HelsmgIssa. 4 pna kesakllllta Onn1 arte, Valkama, A.LLOSk1maa, T. 1. Vuoren 12 '. Taloudenhontaja J.Klani irtisanoutui toimestaan 15 julistaa haettavaksi. "'-~. t;;;~. Työväen Urheiluliiton Liittotoimikunta.

24 övtien Urheiluliiton liittntoimikunnan I-Iels.lngisså Ii i t on toi lis tossa 11 p:n" kesäkuuta 1934 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Lasnd olivat Vilppula, Leskinen,.. ~cis~~eläinen,?d.elman, Vainio, Heiskanen, Lehto, Lalervo, llatajisto, taloudenhoitaja Klami ja sihteeri,-ostiåinen. 1 ". Luettiin a hyväksyttiin edellisen 4/b pidetyn kokouksen pöytäkirja. 2 ~. Kuusankosken Puhdille myönnettiin lupa toimeenpanna kansallis et kutsuntapesäpallokilpailut 16-17/6. Porvoon Veikoille myönnettiin lupa toimeenpanna liiton pyöräilymestaruuskilpailut. Seuran on ilmoitettava jaostolle kilpailupäivä hyvissä ajoin. 3 ~. ~erkittiin, etta meriikan työväen urheiluliitto on lähettänyt liittojuhlaamme 5 parasta urheilijaansa, j"otka jo ~/6 ovat lähteneet matkalle. Vieraat saapuvat Helsinkiin ~. Kuul tiin l\or jan toverili i ton ilmoi tus, että se on haluka s lähe ttämään liittojuhlaan paitsi jalkapallojoukkuetta myöskin 20 eri alojen urheilijaa ja pyytää taloudellista tukea osanottajain lähettämiseksi joko matka -avustuksen tai täysihoidon muodossa. Päätettiin, että mai nituille urheilmjoille annetaan liiton puolesta vapaa asunto yhteisasunnos~a ja ruoka. 5, Merkittiin, ett ~ Norjan toveriliitto lähettciä Pajulahden voimistelunohjaajakursseille tanä vuonna 4 osanottajaa. 6 ". Oslon Rollo tilaa kansainvälisiin kilpailuihinsa 22-23/6 kolme miestä, pikajuoksijan, heittäjän ja keskimatkurin. Annettiin Yleisurheilujaoston tehtäväksi miesten valitseminen mainittuihin kilpailuihin. J:atka tapahtuu norjalaisten kustannuksella sovituin ehdoin. 7 ". Tsekkoslovakian toveriliitto tiedustelee, lähetetäänkö osanottajia heidän liittojuhlaansa heinäkuun alussa. äätettiin vastata, että meidän liittomme on lähettänyt heille jo kolme kertaa, mutta saanut vain kerran, minkä johdosta velka on heidän puolellaan. Osanottajia ei Tsekkoslovakiaan tällä kertaa lähetetä. 8 ". Kuultiin sisäasm inministeriön pdätös liittojuhlan liputusta kokkevaan pyyntöön. äätettiin, että juhlapaiklca koristetaan lipuin pai:i.töksen puitteissa, samoin työvaentalo ja mrrl kilpailupaikat. Kulkueessa käytetädn Suomen lippua ja ulkomaiden lippuja, mutta ei semrojen eika piirikuntien lippuja, koska punaiset liput on kielletty. 9 ~. Jyväskyläläisen V. I~urasen tiliä päätettiin hyvittäu summalla, joka vastaa 40 kpl Frankfurtin merkkiä. 10 u. Liiton edustus Sd.Laittiusliiton lastenpäivillä 16-17/6 jätettiin toimiston huollettavaksi. 11 ~. Hyväksyttiin Viipurin piiri 1 unnan toimenpide Viipurin yhdin jalkapallojoukkueen rankaisemisessa 1 kk kilpakelvottomuudella rangaistul1 pelaajan peliin osanoton takia. 12 u. Hyljdttiin Helsingin piirikunnan ps~~tö saada vapautusta osanottamaksuista lii ttojuhlaan ilnoi tetuistcl piii'l kunta joukkue ista. 13 ". Helsingin Tarmo oikeute ttiin ottamaan ji:i.senekseen 1:a tti aari1 osken.

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913.

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913. .. - K E R TOM U S Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton Pyörä~ly-, luistelu- ja hiihtojaostohallinnon toiminnasta v. 1913. Pyöräily-, luistelu-ja hiihtojaostohallinnon jäseni~si valit tiin LIiton VUOSiKoKouKsessa

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: -----

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: ----- Suomen Urheiluliiton piirien mallisäännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on: Hyvinkää 3. Yhdistyksemme toiminta-alue,

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY Hyväksytty TUL:n 25. liittokokouksessa 24. 25.5.2003 Tampereella Hyväksytty Turun Jyryn Vuosikokouksessa 10.2.2004 2 SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL RY:N J ÄSENSEURAN

Lisätiedot

1 ~. 3 :i. . ~rkittiin, että Helsingin otkat on erott nu jäsenyydestään Reino Tamr.lisalon, Pauli Andersinin ja,1asa Hyvärisen. 5 ~.

1 ~. 3 :i. . ~rkittiin, että Helsingin otkat on erott nu jäsenyydestään Reino Tamr.lisalon, Pauli Andersinin ja,1asa Hyvärisen. 5 ~. TUL (c 11- Työväen Urheiluliiton liitto~imikunnan Helsingissä liiton toimistossa 7 p:nä tammikuuta 1936. Läsnä olivat Laherma, Jääskeläinen, Erjama, Vainio, Heiskanen, Lehto, Kalervo, Vuori, Eatajisto,

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

Aika: :00 16:14 Kaapelitehdas, Kokoustila Watti, Tallberginkatu 1D, Helsinki Valtakirjojen tarkastus: Klo 11:30 12:00

Aika: :00 16:14 Kaapelitehdas, Kokoustila Watti, Tallberginkatu 1D, Helsinki Valtakirjojen tarkastus: Klo 11:30 12:00 SIVU 1/5 SYYSKOKOUS Aika: 21.10.2017 12:00 16:14 Paikka: Kaapelitehdas, Kokoustila Watti, Tallberginkatu 1D, Helsinki Valtakirjojen tarkastus: Klo 11:30 12:00 Läsnä: 33 jäsenseuraa ASIALISTA 1. Kokouksen

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit 1. Urho Tikander Kotkan Kisailijat 1. Erkki Jokinen Tampereen Yritys 2. Veikko Heikkilä Turun Toverit 2. Reino Hiltunen Kymin Veikot 3. Yrjö

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot 17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot kärpässarja 56 kg 1. Antti Halonen Viipurin Voimailijat 2. Erkki Johansson Sunilan Sisu 3. Esko Heinonen Lapuan Työväen

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 AIKA 09.02.2018 klo 09:00 PAIKKA Pöytyän kunnan Kyrön toimipiste ASIAT Käsitellyt asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

797. 1:37 ;05 0./8 ;- 5. 1Jo :- Arpajai sten vo itot 343. 500 :- 462. 490 : 85

797. 1:37 ;05 0./8 ;- 5. 1Jo :- Arpajai sten vo itot 343. 500 :- 462. 490 : 85 Väli a ikainen 2'1/3-30 797. 1:37 ;05 0./8 ;-,--,rvo:l, -G(i ~ ~ Jnt ~ luet~eioi ~ tr 5. 1Jo :- 79t3.30~ : 2J5 6. 606 : 25 ==== == ==~=========~,i, e 11 0 t Arpajaislupa -170:- Arpojen painatus ~. 836

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

M 4 x 100 m M 4 x 400 m

M 4 x 100 m M 4 x 400 m M 4 x 100 m SB 1 Tampereen Pyrintö 1 41,38 2 Helsingin Kisa-Veikot 1 42,39 3 Borgå Akilles 1 42,59 4 If Sibbo-Vargarna 1 42,94 5 Esbo IF 1 43,74 6 Kenttäurheilijat -58 1 44,01 7 Tampereen Urheilijat -38

Lisätiedot

Kalajoen Työväen Urheilijat Oulun ja Peräpohjolan pii rikunnasta 10 jäs. hyväksyttiin uutena seurana liittoon.

Kalajoen Työväen Urheilijat Oulun ja Peräpohjolan pii rikunnasta 10 jäs. hyväksyttiin uutena seurana liittoon. Luettiin ja hyväksyttiin Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan Hels i ngissä lii ton toimi stossa 2 p ;nä syyskuuta 1935 pidetyn (37) kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat Vilppula (25), Laherma (26), Leskinen(32),

Lisätiedot

Rovaniemen Myrsky Oulun ja Feräpohjolan piirikunnasta lr jäs., ja Helsingin Kotkat Helsingin piirikunnasta 24 jäsentä, hyväksyttiin

Rovaniemen Myrsky Oulun ja Feräpohjolan piirikunnasta lr jäs., ja Helsingin Kotkat Helsingin piirikunnasta 24 jäsentä, hyväksyttiin Työväem Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 2 p:nä marraskuuta 1931 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat T.H.Vilppula, V. Lähteinen, J.Ethol~n, Taimi Taisto, Elina Jääskeläinen,

Lisätiedot

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 KAUPAN ESIMIESVETERAANIT RY VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Aika 1.9.2015 kello 18.30 Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 Läsnä Liitteessä 6 mainitut 43 henkilöä 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTON SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Kansan Sivistysrahasto, ruotsiksi käännettynä Folkets Kulturfond. Sen kotipaikka on Helsinki.

KANSAN SIVISTYSRAHASTON SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Kansan Sivistysrahasto, ruotsiksi käännettynä Folkets Kulturfond. Sen kotipaikka on Helsinki. KANSAN SIVISTYSRAHASTON SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi on Kansan Sivistysrahasto, ruotsiksi käännettynä Folkets Kulturfond. Sen kotipaikka on Helsinki. 2 Säätiön tarkoituksena on tukea maamme työväen ja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Tampereen Naisyhdistyksen

Tampereen Naisyhdistyksen Tampereen Naisyhdistyksen Säännöt. i. Tampereen Naisyhdistyksen tarkoitus on työskennellä naisen kohottamiseksi tiedollisessa ja siveellisessä suhteessa sekä hänen taloudellisen ja yhteiskunnallisen asemansa

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 192 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 35 19.06.2017 Teknisen lautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 192 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten kokoon pa

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY KAAKKOIS - SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois - Suomen Pelastusalanliitto. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä liitoksi. Liiton toiminta-alue on Kymenlaakson ja Etelä

Lisätiedot

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt (s. 1/6) Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt I 1 Yhdistyksen nimi on Osakuntien Yhteisvaltuuskunta Nationernas Samdelegation ry, ja sen tarkoituksena on toimia

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset)

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) SÄÄNNÖT Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) 1 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Lahden Seudun Insinöörit ry. Yhdistys on Insinööriliitto IL ry:n

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA PÄÄTÖS Nro 1/1991 Annettu Helsingissä 31.7.1991 Diaarinro 1/1991

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA PÄÄTÖS Nro 1/1991 Annettu Helsingissä 31.7.1991 Diaarinro 1/1991 URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA PÄÄTÖS Nro 1/1991 Annettu Helsingissä 31.7.1991 Diaarinro 1/1991 URHEI LUN OIKEUSTURVALAUTM(TJNNAN KOKOONPANO Erkki-Juhani Taipale, puheenjohtaja, Heikki Halila, Markku Pohjola,

Lisätiedot

LAHDEN PYÖRÄILIJÄIN SÄÄNNÖT

LAHDEN PYÖRÄILIJÄIN SÄÄNNÖT LAHDEN PYÖRÄILIJÄIN SÄÄNNÖT LAHDEN PYÖRÄILIJÄIN SÄÄNNÖT LAHTI 1928 Aug. Kanervan Kirjapaino. LAHDEN PYÖRÄILIJÄIN SÄÄNNÖT. 1. Seuran nimi on Lahden Pyöräilijät ja on sen kotipaikka Lahden kaupunki. Seura

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

PORIN VENEILIJÄT R.Y. 1

PORIN VENEILIJÄT R.Y. 1 PORIN VENEILIJÄT R.Y. 1 1. Nimi ja kotipaikka S Ä Ä N N Ö T Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Porin Veneilijät ry. Seuran kotipaikka on Porin kaupunki. 2. Seuran tarkoitus ja toiminnan

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY SÄÄNNÖT 1/5

KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY SÄÄNNÖT 1/5 KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY SÄÄNNÖT 1/5 1 Yhdistyksen nimi KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY 2 Kotipaikka Jyväskylä 3 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on herättää pelastuskoiratoimintaa Keski- Suomen

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 24 19.05.2016 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 19.05.2016 24 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 198 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 40 19.06.2017 Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 198 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten

Lisätiedot

Terveyskeskus Perhekeskus kokoustila Koski, Mikkolantie Ylöjärvi

Terveyskeskus Perhekeskus kokoustila Koski, Mikkolantie Ylöjärvi Ylöjärven kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 Mielenterveysneuvosto 07.11.2017 Aika 17:00-18:59 Paikka Terveyskeskus Perhekeskus kokoustila Koski, Mikkolantie 10 33470 Ylöjärvi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 246 29.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy 652/61/616/2011 STLTK 246 HES Sairaankuljetus Oy on pyytänyt Sosi aali- ja terveysalan

Lisätiedot

Luettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

Luettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan kokouksen pöytäkirja, pidetty Helsingissä liiton toimistossa 14 p:nä toukokuuta 1928. Saapvilla olivat V. Mikkola, T.H.Vilppula, V.Laherma, V.Lähteinen, T.Tanner,

Lisätiedot

PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT

PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT 1 PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT 1. YLEINEN PÄÄTÖKSENTEKO 1 Osakaskunnan nimi Pyötsaaren maaosakaskunta 2 Kotipaikka Haminan Kaupunki 3 Yhteinen alue Haminan kaupungissa sijaitsevan Vepsun saaren ja

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus Filha ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yleishyödyllisen yhdistyksen tarkoituksena on edistää kansanterveyttä

Lisätiedot

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT 1 (5) PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pioneeriaselajin Liitto ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alue on koko

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 )

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Paloinsinööriyhdistys ry, ruotsiksi Brandingenjörsföreningen i Finland r.f., ja kotipaikka on

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 3/11 1 (5)

SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 3/11 1 (5) SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 3/11 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS Aika Tiistai 19.4.2011 klo 18.00 Paikka Liiton keskustoimisto, Helsinki Osanottajat Sirpa Paatero (3) puheenjohtaja Kari Uotila

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa.

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 1(3) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 2. Yhdistyksen tarkoituksen on toimia omaishoitajien

Lisätiedot

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Liittoa koskevia kirjallisia kyselyjä osoitetaan: Suomen Rauhanliitto Helsinki, Kapteenik. 3, C, 27. TAMPEREELLA

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 21. -22.10.1950, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 1. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 2. Aarre Nieminen Popinniemen Ponnistus 3. Aukusti Hakola Hallan Visa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 208 18.08.2010 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy 604/61/616/2010 640/61/616/2010 STLTK 208 Invalidiliiton Asumispalvelut

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

FORSSAN VENESEURA. «RIENNON" r. y. SÄÄNNÖT. K. Aurasen Kirjapaino, Forssa 1931.

FORSSAN VENESEURA. «RIENNON r. y. SÄÄNNÖT. K. Aurasen Kirjapaino, Forssa 1931. FORSSAN VENESEURA «RIENNON" r. y. SÄÄNNÖT w K. Aurasen Kirjapaino, Forssa 1931. Forssan Veneseura ~RIENNON" SÄÄNNÖT. 1 Seuran nimenä on Forssan Vene* seura "Riento" r. y. Seuran kotipaiks kana on Forssan

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

PYÖRÄILYLIITTO r.y:n

PYÖRÄILYLIITTO r.y:n SUOMEN PYÖRÄILYLIITTO r.y:n Propaganda' ja retkeilymerkin saannot Pyöräilijäin rekisteröimis* määräykset Muutokset pyöråilykilpailusaantoinin f HELSINKI 1937 KAUPPALEHTI Oy:n KIRJAPAINO HELSINKI 1936 PROPAGANDA-

Lisätiedot

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13 Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous torstaina 28.2.2013 klo 17-19:30. Paikka: Uudenmaan Marttojen 6.krs Sali, Lapinlahdenkatu 3, Helsinki. VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 4/11 1 (5)

SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 4/11 1 (5) SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 4/11 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS Aika Sunnuntai 15.5.2011 klo 10.00 Paikka Liiton keskustoimisto, Helsinki Osanottajat Sirpa Paatero (4) puheenjohtaja Kari Uotila

Lisätiedot

Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. Kokemäki. (Rekisterinumero ) SÄÄNNÖT

Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. Kokemäki. (Rekisterinumero ) SÄÄNNÖT Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. Kokemäki (Rekisterinumero 135.917) SÄÄNNÖT 1. Kerhon nimi on Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. ja sen kotipaikka on Kokemäen kaupunki. 2. Kerhon tarkoituksena on järjestää

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 193 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 36 19.06.2017 Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 193 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten

Lisätiedot

RL Nuorisojaoston avoin kokous 1/11

RL Nuorisojaoston avoin kokous 1/11 Aika 16.01.10 klo: 10:00 Paikka Siikaranta. Naruportintie 68, Espoo Käsiteltävät asiat Asia Otsikko 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 2. Työjärjestyksen hyväksyminen 3. Vpj. valinta 4. Raksanuoret

Lisätiedot

Pöytäkirja 15/ (10)

Pöytäkirja 15/ (10) Pöytäkirja 15/2016 1 (10) Am mat ti korkea kou lu Oy, hallitus 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:30-12:00 Paikka Videokokous: Kotkassa rehtorin työhuone B1014 Kouvolassa neuvotteluhuone 150 Mikkelissä

Lisätiedot

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys 1 Yhdistyksen nimi on OULUN RAJAKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry ja se toimii Rajakylän koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Oulu. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto.

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. 1 Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry 1 NIMI, KOTIPIKK J KILI Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. Liiton

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on herättää harrastusta paikkakunnalla ja sen ympäristössä

Yhdistyksen tarkoituksena on herättää harrastusta paikkakunnalla ja sen ympäristössä KESKI-SUOMEN PALVELUSKOIRAYHDISTYS RY 1 Yhdistyksen nimi KESKI-SUOMEN PALVELUSKOIRAYHDISTYS RY 2 Kotipaikka Jyväskylän kaupunki 3 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on herättää harrastusta paikkakunnalla

Lisätiedot

Varsinaissuomen piirikunnan lausunnon perusteella hyväksyttiin. liitosta aikaisemmin erodettu Turun Työväen Moottoripyöräilijät

Varsinaissuomen piirikunnan lausunnon perusteella hyväksyttiin. liitosta aikaisemmin erodettu Turun Työväen Moottoripyöräilijät seninä olevista seuroista. 6. Varsinaissuomen piirikunnan lausunnon perusteella hyväksyttiin liitosta aikaisemmin erodettu Turun Työväen Moottoripyöräilijät jäsenelcsi vanhana seurana, ehdolla e t tä seura

Lisätiedot

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 (5) SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS Aika Lauantai 24.4.2010 klo 9.30-11.35 Paikka Sokos Hotel Lappee, kokoustila Saimaa, Brahenkatu 1, Lappeenranta Läsnä Liitteen mukaan

Lisätiedot

Rantapohja-alueen hirvikoirayhdistys ry:n Vuosikokous 12.3.2008 Kiimingin Reposelässä.

Rantapohja-alueen hirvikoirayhdistys ry:n Vuosikokous 12.3.2008 Kiimingin Reposelässä. Rantapohja-alueen hirvikoirayhdistys ry:n Vuosikokous 12.3.2008 Kiimingin Reposelässä. KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1. Kokouksen avaus. - kokouksen avauksen suoritti Timo Tiiro 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja,

Lisätiedot

NAISTEN FINAALIT 2014

NAISTEN FINAALIT 2014 NAISTEN FINAALIT 2014 Otteluohjelma la 06.09. klo 13.00 Lapuan Virkiä Kirittäret, Jyväskylä su 07.09. klo 13.00 Kirittäret, Jyväskylä Lapuan Virkiä la 13.09. klo 16.30 Lapuan Virkiä Kirittäret, Jyväskylä

Lisätiedot

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 20 29.04.2014 Kunnanhallitus 105 12.05.2014 Kunnanhallitus 124 26.05.2014 TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 29.04.2014

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

URHEILUN OIKEUSTURVAIJAUTAKUNTA PÄÄTÖS Nro 3/ Diaarinro 1/2001

URHEILUN OIKEUSTURVAIJAUTAKUNTA PÄÄTÖS Nro 3/ Diaarinro 1/2001 URHEILUN OIKEUSTURVAIJAUTAKUNTA PÄÄTÖS Nro 3/2001 10.9.2001 Diaarinro 1/2001 RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA Suomen Nyrkkeilyliitto r.y:n johtokunnan 15.5.2001 tekemä päätös, jolla Karl Helenius on

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot