poliittiseen työväenliikkeeseen työväen sivistysliikkeisiln työväen raitt iusliikkeesoen osuustoimintali1kkeeseen työllisnuorisoliikkeeseen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "poliittiseen työväenliikkeeseen työväen sivistysliikkeisiln työväen raitt iusliikkeesoen osuustoimintali1kkeeseen työllisnuorisoliikkeeseen."

Transkriptio

1 Liitto~oimDa]nnan kokouksen 17/9-28 hyväksymä opintojohtajakurssien 26/11-1/12-28 ohjelma. Opintotyöstä. (Pakolliset tunnit.) (TSL). Työväen sivistystyö ja henkinen kasvatus urheiluseuroissa 2 t. Opintokerhotyöstä... Ia.lltkokous 2 " Nuorten opintotyöstä 2 " Keskustelukoko aiin: 6 " Ohjelmana: Työläisurhei11jain suhteet: aornn~illiseen työväenliikkeeseen poliittiseen työväenliikkeeseen työväen sivistysliikkeisiln työväen raitt iusliikkeesoen osuustoimintali1kkeeseen työllisnuorisoliikkeeseen. 4 n Qpiskeluaineista: Urheilu11ikkeen historia ja sen ppiskelu. (Työl.urheilun periaatteet Ja p ämllärä.) ~ erveysopista Ja sen opiskelusta perantost ja S,o, unokirjallisuudesta a s.o. Puhetaidon opiskelusta ~ y t nnöllinen puhetai to. ) Lausunnan opiskelusta 3 " -tuusta työväen sivistystyöst' urheiluseuroissa 2 " Järjes tötehtävien opiskelusta 3 " 3 t. Kansainvälinen työläisurheilu, lmternntsionaalin, liittokokousten ja liittoneuv.kokousten päätökset y.m. :3 " :3 " 2 " 2 ft 5 " Kurssien yhteinen tuntimääru 42 t.

2 Yleisurheilijain Latvian ja Saksan matkan tili. 20/8 Joukkueen matka- ja päivärahoja 22/8 Urheilupukujen pesu 27/8 Auto- y.m. kuluja Kilpailijain asunto Helsingissä Kahvit Latviasta palaaville Passikuluja (eri urheilijain) 28/8 Kurssitappiota Auto'makS\lja 7/9 Matka- ja päivärahoja Kahvit Saksasta palaaville Takkisen passikuluja Kurssitappiota TIlläämä 12,090:- 190:- 520:- 100:- 42:- 1,069:- 30:60 8,128:25 S m k 23,896:85 ===:============ 31/7 Valtionavustus 25/8 Rahaa (Flinok) 7/9 " t Takkinm) 16 :.- 20:- 1,470:- 21:- 200:- 15,000:- 3,576:&5 5,320:20 23,896:85 Smk =_=========_=_.a

3 Työväen Urheiluliiton Liittotoimikunnan kokouksen pöytäkirja pidetty Helsingissä liiton toimistossa syyskuun 24 päivänä Saapuvilla olivat T. H. Vilppula, A. Valkama,U. Rinne, V. Lähteinen, V.Laherma, N.Kristoffersson, T.Salonen, taloudenhoitaja J.Klami ja pö~täkirjan pitäjänä jaosto - sihteeri Onni Helenius. 1 Luettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen päytäkirja. 2. Luettiin opintojaos ton ehdotus opintojohtajakurssien kubtannusarviosta ja luennoitsijoista. ~~kustannusarvio muutettiin seur aa~si: Apurahoja 40 osanottajalle ~!atkaapurahoihin Huoneenvuokra 6 päiv. suhteellisesti å 150/- å 200/- Työväen SivistysliiDDO suorittaa avustuksena apurahoihin TUL:n osuudeksi jää Kurssivälineet, luennot ja opetuksen kustantaa TSL. Arvio edellämainittuihin SMK. 3200:-, Apurahoihin 2500:- 5700:- 6000:- 4000:- 1200: :- 2500:- 8700:- Luennoitsijat hyväksyttiin sellaisenaan muihin aineihin,paitsi että Terveysoppiin olisi saatava opettajaksi lääkäri J.I.Aalto. 3. Hyväksyttiin liittoon jäseneksi Keski-Suomen piirikunnan kautta Viitasaaren (Löytänän) Koitto. Seura toimii mallisäännöillä ja on s.iinä jäseniä 37, joista 34 miestä 2 naista ja 1 poika. 4. Myönnettiän Talikkalan Tovereille lupa kansallisten nyrlckeilykilpailuje3 järjestämiseen 3-4/ Hyväksyttiin J ämsän Tarmolle kiireellisenä myqnnetty yleisurheiluseura-ottelun lupa Jämsän Tarmo-Mäntän Valo otteluun 23/9-aff.

4 5. Luettiin Vaasan Kiiston ilmoitus painijainsa \jl,*jlllmi,i';&k a P.Toivian kil ailemisesta -28 Sundsvallin A I.F:n kilpmluissa. HyVäksyttiin 4.Reinin. I.I~marisen 1fuotsissa lb - ilmoitus, mutta seuralle päätettiin lähettää huomautus, että vastaisuudessa on ilmoitus osanotosta tehtävä siksi ajoissa, ett ~ liittotoimikunta ehtii antaa hyväksymisensä ennen kilpailuja. 6. Palloilujaoston ehdotuksesta päätettiin julistaa Helsingin Kalervo kilpailujen järjestämisoikeutensa menettäneeksi 1 vuoden a jaks~lukien 24/9-28/ koska seu±a 16/9 liiton palloilumestaruuskilpailujen edellä järjesti Pallokentällä palloilu-ottelun Tampereen Veikkoja vastaan. 7. Norjan liitto-ot telu. Nyrkkeily jaosto ehdotti, että liitto-ottelu siirretään tammikuulla suoritettavaksi huoneustovaikeuksien vuoksi ja ett ä HTNK:lle ja Helsingin Jyrylle tarjotaan nyrkkeilijöitä kohtuullista myöhemmin sovittavaa korvausta vastaan. Hyväksyttiin jaoston ehdotus liitt o-ottelun ajan siirtämisestä tammikuulle. Nyrkkeilijöitä päätettiin myös tarjota maaseudulle, jos siten voidaan saada kustannuksia takaisin mahdollisimman paljon. 8. Luettiin ja merkittiin pöytäkirjaan saapuneeksi v e nä~äisten vastaus palloilu-ottelusta 10/8 Venäjälle Fyysillisen Kulttuurin Korkeimmalle Neuvost olle tehtyyn tiedusteluun, jossa Fys.Kultt. ilmoittaa, että heillä ei ole tietoa ot telun järjestämisestä. 9. Luettiin V.Pesosen selitys spartakiadimatkastaan. Pesonen selittää olleensa mukana ainoastaan juhlavieraana.huomautettiin,että Pesosesta on ollut julkisuudessa uutisia, joissa malnitaan hänen olleen matkalla Suomen joukkueen toisena johtajana, myöhästyneen soutukilpailuista (s.o. siis menneen Venäjälle, kilpailijana.) ja Työväen Urheilulehdessä olleen valokuvan mukaan toimineen lipunkantajana spartakiadien juhlakulkueessa. Päätettiin Pesoselta vielä tiedustella hänen toiminnastaan ja osanotostaan m.m. juhlakulkueeseen, missä ominaisuudessa hän sen teki. Samalla toivotaan, että Pesonen saisi Työvä en Urheilulehden peruuttamaan hänestä julkaisemansa tiedoituksen joukkueen johtajana

5 toimimisestaan ja kilpailuihin ilmoittautumisestaan, jolloin juttu poistuu itsestään päiväjärjestyksestä. 10. Luettiin Suomen Metalliteollisuustyöntekijäin liiton r.y. kirje koskeva liittonsa- jäseniä ja TUL:n liittotoimikunnan toimittamia eroittamisia ja rangaistuksia 10/8 pelatun palloiluottelun ja spartakiadeihin osanoton johdosta. Metalliteollisuustyönlekijäin liiton liittotoimikunta selittää kieltävänsä liittonsa jäseniltä osanoton kaikkiin TUL:n kilpailuihin vuoden ajaksi, ellei TUL:n liittotoimikunta peruuta päätöksiään. Päätettiin laatia seuraavaan kokoukseen mennessä kokouksessa tarkistettavaksi vastauskirjelmä, Jonka puheenjohtaja tarkastaa ennen liittotoimikunnan kokousta. VastiBuessa mainitaan, että miksi 10/8 palloilu-ottelua ei alkujaan reklamoitu metåälityöntekijäin väliseksi, ja miksi Joukkueeseen otettiin mukaan ainakin yksi mies joka ei ollut heidän jäsenensä? Samalla tiedustellaan, että oliko venäläinen Joukkue myöskin metaalityöntek~jäin Joukkue kokonaisuudes saan. Kirjeessä lausutun uhkauksen Johdosta huomautetaan sävyisästi, että liittomme pitää edelleen oikeutemaan rangaista omia jäseniään, ja jos metallityöntekijäin liitto rankaisee omiaan, niin se on täydellisesti heidän asiansa johon liitwmme taholta ei tmlla puuttumaan, koska toivotaan, että Metalliteollisuustyöntekijäin liittokin pysyisi puuttumatta TUL:n HsiliK sisäisiin asioihin. Samalla vielä tiedustellaan, että onko oikein se, jos TUL:n taholta ei peruuteta heidän vääräksi selittämäänsä TUL:n jäsenten rankaisemista ja he tämän vääryydeksi Väittämänsä lisäksi rankaisevat omia jäseniään, joilla ei asiassa ole mitään syytä. 11. Merkittiin saapuneiksi Käpylän Urheil~jain ilmoitus L.H. Holopaisen eroamisesta seurasta 8/8-28 ja samoin Töölön Vesan ilmoitus kaikkien spartakiadeihin osaaottaneiden jäseniensä eroamisesta samana päivänä. (8/8-28). 12. Päätettiin että Reposaaren Kisa on 13. Edustajaksi Uimahalli Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 5/10-21

6 Yrjönkatu 21 b:ssä valittiin Julius Klami. 14. Päätettiin, että hukkaantuneena poistetaan luetteloista II luokan urheilumerkki n:o 115, ja sen omistajalle Hemmi Kohoselle,Jyväskylään lähetetään uusi merkki. 15. Luettiin Viipurin piirikunnan anomus valtioavustuksen saamisesta. Piirikunta selosti, että avustus on käytetty voimistelunjohtaja ja toimitsijakurssien järjestämiseen. Päätettiin pyytää piirikunnalta tarkempi selostus mainitun avustuksen käyttämisestä. Samalla huomautetaan, että anomus on tehtävä ennakolta, ja siinä esitetyn käyttösuunnitelman mukaisesti l i ittotoimikunta kulloinkin aina hyväksyy a, '. anomuksen myönnettäväksi. 16. Liiton äänenkannattajat vuonna Hyväksyttiin 5 äänellä kahta vastaan TUL:mehden ilmestyminen vuonna 1929 seuraavaksi: lehti ilmestyy kahdesti viikossa 4-sivuisena k esä- heinä- el08 ja syyskuulla, muina aikoina kerran viikossa 8 sivuisena, niinkuin tähänkin asti. Lehden tilaushinnat päätettiin koroittaa lehtivaliokunnan ehdotuksesta: 1/1 vk. 60:-,! vk. 45:-, t vk. 32:-, ja t vk. 17:-. Samoin hyväksyttiin lehtivalio~1nan ehdotus lehden ilmoitushintain koroituksesta, jotka astuvat voimaan heti: 1:30 palstamillimetriltä, määrätyillä paikoilla 1:50 pmm. Työläisnaisten Urheilulehden ilmestyminen, tilaus- ja ilmoi~ tushinnat hyväksyttiin pidettäviksi ennallaan. Nousevaa Voimaa päätettiin myöskin v.1929 julkaista ~ntiseen tapaan samalla hinnalla. Lehden lakkauttaminen alistetaan seuraavan liitt~~oe~o~ okouksen päätettäväksil 17.. Luettiin n.s. Hedber gin jutussa kerääntyneet asia paperit.katsottiin, että kun on kysymys seuran päätöksen muuttamisesta, ja kun seura on jo aikaisemman eroittamispäätöksensä tarkistanut ja hyväksynyt Hedbergin j äseneksi seuraan, niin liittotoimikunnalla ei ole valtuuksia puuttua asiaan, joka on kokonaan seuran sisäinen asia. 18 Laadittu julistusluonnos r i kkuriudesta jätettiin pöydäl~ ' seuraavaan kokoukseen, johoh mennessä ehdotus on lähetettävä kaikille liittotoimfkunnan jäsenille tarkastettavaksi.

7 19. Myönnetti i n taloudenhoi taja lle val tu det maksaa TyöVä en Ur' eilulehti Osakeyhtiölle yhtiön ~aatava heti kun yhtiö on luovuttanut liitolle kaikki fyöläisnaisten Urheilulehden ~a Nousevan Voiman hallu' ~aan olevat klisheet ja eidotut vuosikerrat. 20 j. Liiton nimen irjoittajaksi 7äinö 'ikkolan tilalle valittiin A. Va lkama O-vuo ti ~.juhlaa valmi s ta van toi mi kunnan 1 aa tima ehdo tue jäte t ti 1 n toimiston monistett val~si ja lii ttotoimi mnnan jäsenille lähetettäväksi seuraavaan kokoukseen mennessä. 22..Päätettiin, että "äivö r.iikkolan omaisilta ei kanneta ma:.sua Ki:t.:kolan he.uta,jaistilai:ouudes ;:;a lbtetuista valokuvidta. ri:enoerä uink. 140:- korvataan l iiton varoista. 23 ~. Hyväksyttiin taloudenhoi ta,jan esi tyksestä, että lii ton Toimi t- si ja01)as painetaan pahvi kansi in kluutti selällä. 24 J. ToimL.. tosta lähetettäv'avtä kirjeenvaihdosta päätettiin, että kaikki ulkjmaille lähetettävät kirjeet on puheen.johta,jan alleki r- joi talt$aläa varuvtettavat,ja..:ihteerin vannennettava, samoin myöskin kaikki kotimaiset kirjeet, jotka koskevat rangai~tuvasioita,sääntöjen tlltl kinto.ja j a mui ta tärkeämpib. periaatteellisia kysymykshl. 3ihteereitten huoleksi jätettiin voi assaolevaan ohjesääntöön te~tävien korjausten ja käytännöllisikai havaittujen parannusten ehdo ttuminen. akuudelcsi :

8 JI_.'-"'UI!of_... D L 2 2 b et. t ) 3t 1~1'CIA, 11 on 1 ( t. )

9 T U L - 1 den ass on,dellytetty lehd U- Jean ahdest ~ssa sivuisen, u1na s1vu1s& 14enoårv1o on 1 salt ttu 600 kpl. st1ar alle painos "äräll u.in tuloarvio. Ero1tuJrsen on edellytetty johtuvan vepaakqppele1sta,leht1en pa1autuks1st. ja arkistokap.pale1sta Kttt 1', on 1-8 alma melko ahda : esim. korkojienoih1n ei Ole varat tu it,8 oin lrton~eropa1autuks1tn ja vapaak$ppa1e1s11n varattu mäti on ri 1tt tune Laskelmassa on ko t tt ets1ä vain 1ehd pienin kannatt va1suu.tt Menot. Lehden pa1natus kpl. s. 32 n. ' 3~ 725;-.... ' tt '" : - ti ti Joulun -mero kp1. Kirjo1taspal kiet Kari ta j piirre e Lehd poat1ttls Uusi sott d 1atomin Reltlaami1n Post1kuluja toimi t06 Toimi ttaj P81kkoj n s11rtoj T01nl1.StotBrp e1.t Ki1r idä a1 Kä tinn.ts t {i 1 tä Vuo r t (0 0 ) 1na yli "$ 1a1' pa1kkamenoj a TQPp1c1ta Rautatie-i~jakaupan orikoi aolennuksista S a1a1s a ku la3 Mahdollisia t 11 tyetappioita 2 ~ koko hankinnasta o ;. ======= : : : ' : : : lo.ooot :- 36.ooo! : : : : :-.000 : : ~ :- T1l~ks ~os1kert a ( 60:- ) n tto : Irlon eroiet 1 00 kpl. kut km nwneroa af :20 1 Ilrlioitll a t: seurojm 11mo1tu.ks tf 11i eid ilmo;l. tllks t Joulun eroista irtonumeromyynti ja pol.1lm :- 84;'000: : o~ :- -~ ,., 5mk :- ==================_::l!======

10 Työväen Urheiluliiton liitto~imikunnan kokouksen pöytäkirja, pidetty Helsingissä liiton toimistossa 1 p:nä lokakuuta Läsnä olivat T. H. Vilppula, T. Tanner, N.Kristoffersson, A. Valkama, jaostosihteeri O. Helenius, naissihteeri Helmi Paasonen ja sihteeri V. J. Kostiainen. 1. Myönnettiin seuraavat kilpailuluvat; Palloilukilpailuja. 7/10 Tampereen Yritys I - Porvoon Veikot, 7/10 Tampereen Yritys II - Valkeakosken Jyry, 7/10 Tampereen Veikot II - Helsingin Jyryn nuorten joukkue, lupa myönnettiin ehdolla, että seura sopii asiasta Tampereen Yrityksen ja Tampereen piiri johtokunnan kanssa. 30/9 Porvoon Veikot - Kotkan Työväen Palloilijat II, ' 30/9 Hämeenlinnan Kisa - Tampereen Kisatoverit. VOimistelukilpailuja. 18/11 Talikkalan Toverit, kansalliset te~inevoimistelukilpailut. Painikilpailuja. %3/10 Oulun Tarmo - Kajaanin Kisa, seuraottelu, 13-14/10 Isonkyrö,n Voitto, kansalliset, 3-4/11 Tainionkosken Tähti, kansalliset, 3-4/11 Riihimäen Kontio, kansalliset, 3-4/11 Vaajakosken Jyske, kansalliset, 17-18/11 Oulun Tarmo, kansainväliset, 18-19/11 Lahden Taimi, kansalliset muutetaan kansainvälisiksi, 24-25/11 Inhan Taimi, kansalliset, 8-9J12 Ta1ikkalan Toverit, kansa11iset. 23/9 Inhan Taimi - Mäntän Valo, seuraottelu. Lupahakemuksen viip~isestä päätettiin ottaa se~ o ~piirijohtokunna1ta. 2. Viipurin piirikunnalle päätettiin suorittaa piirikunnallin~ 1000 markan avustus käytettäväksi Viipurissa viime kesäkuulla' toimeenpantujen 2-viikkoisten miesten voimistelunjohtajakurssien kustannusten suorittamiseen. 3. Päätettiin pitää seuraava kokous keskiviikkona 3/10 kello 19, johon kokoukseen kutsutaan myöskin varajäsenet. Vakuudeksi : p;:~.

11 Työväen Urheiluliiton liitmtoimikunnan kokouksen pöytäkirja, pidetty Helsingissä liiton toimistossa 3 p:nä lokakuuta Läsnä olivat T. H.Vilppula, V. Laherma, U.Rinne, T.Salonen, O.Fager, A. Valkama, Helmi Rossi, K.Niininen, V.Kalervo, taloudenhoitaja J.Klami, naissihteeri Helmi Paasonen ja sihteeri V.J.Kostiaimen. 1. Luettiin liittotoimikunnan kokousten 24/9 ja 1/10 pöytäkirjat ja hyväksyttiin ne. 2. Hyväksyttiin liittoon seuraavat uudet seurat: Oulunsalon Kirkonkylän fyöväen Voimistelu- ja Urheiluseura Kuohu, Oulun piirikunnasta, 30 jäa., Sonkajärven Työväen Voimistelu- ja Urheiluseura Oksa, Pohjois-Savon ja Kainuun piirikunnasta, 15 jäs. Outokummun Työväen Voimistelu- ja Urheiluseura Outokummun Poikäin liittoonliittymishakemus pantiin pöydälle ja kehoitetaan piirijohtokuntaa ottamaan selkoa seuran olemassaolosta, samalla kehoitetaan seuraa asettumaan yhteyteen piirijohtokunnan kanssa. 3. Opintojaoston ehdotuksesta päätettiin toimeenpanna y~it~mikkoiset toimitsijakurssit Helsingissä 3-8/12-28 seuraavan ohjelman mukaan: Periaatteellinen ja henkinen osa. Työläisurheilun periaatteet ja päämäärä V.J.Kostiainen 1 t. Kansainvälinen työläisurheilu V.J.Kostiainen 1 " Henkinen kasvatus ja kerhotoiminta A.Hautamäki 1 " Käytännöllinen puhetaito Y.Kallinen 4 " Inuernatsionaalin ja liittokok.päätök. V.J.KostiainEm 1 n Työl.urheil.suhde ammatilliseen työv.l. E.Huttunen 1 " " " työv.raittiusliikk. I.Nurminen Käytännöllinen osa. Liiton järjestörakenne ja säännöt Sihteerin tehtävät V.J.Kostiainen Z " V. J. Kostiainen 3 " Kirjeenvaihtajan tehtävät ja sihteerin tehtävät kilpailuja valmisteltaessa V.Koivula 3 " 1 n

12 Puheenjohtajan tehtävät Malli- ja harjoituskokoukset Muiden toimihenkilöiden tehtävät ja liiton äänenkannattajat Piirikunta- ja aluejärjestötoiminta. E. Härmä E. Härmä 8 tf J.1O.ami 2 " Säännöt ja johtokunt ien tehtävät V. J. Kostiainen 1 " Toimihenkilöiden tehtävät V. J. Kos tiainen 1 " Kilpailutoiminta, Ensiapu Yleiset kilpailusäännöt U. Rinm J. LAal to Naisten toiminta liitossa 'Helmi Paasonen 1 " Alkajaiset ja lopettajaiset J.nami " 3 tr 2 " Yhteensä 42 t. Lisäksi käyntejä Työväen Urheiluväline Oy:ssä ynnä muissa huomattavissa paikoissa sekä virkistysvoimistelua ja urheilua mahdollisuuksiem mukaan. Kurssien johtajaksi määrättiin J. Klami. Kursseja varten hyväksyttiin seuraava kustannusarvio: Kurssivälineet y.m Opettajain palkkiot Huoneen vuokrat Apurahoja 40 ~ Matka-avustuksiin Smk Kurssien osanottajille päätettiin hakea 25% alennus rautatielippujen hilhnoista. ~~ ~ I",A-~ 13;1; "",,,~~ '.,. Liiton 10-vuotisjuhlan viettämiseksi pyväksyttiin seuraava suunnitelma: 1/ Juhlapäiviksi hyväks11ttiin tammikuun p Juhlien toimeenpanijat saavat harkintansa mukaan järjestää juhlan jommaksikummaksi tai molemmiksi päiviks~. 2/ Helsingissä järjestää juhlan liitto itse, piirikuntien ke~uspaikoissa piirijohtokunnat ja muilla paikkakunilla seurat. 3/ Juhlien ohjelmissa tulee työläisurheilun periaatteellksen puolen selvittelylle eri muodoissaan varata ==B '. huomattavin tila, niin että niistä muodostuu valistavla ja arvokkaita tilaisuuksia. 1/ Vuonna 1929 ei vietetä liiton valistusviikkoa, vaan liiton 10- vuotisjuhlat muodostetaan valistusviikkoa vastaaviksi.

13 5/ ~uhlaa varten toimitetaan liiton puolesta ohjelmavihkonen, joka sisältää ohjeet juhlan järjestäjille, puheen, runon ja pakinan ynnä luonnoksen muuksi ohjelmaksi. 6/ Liiton II vuosikirja toimiteaan erikoiseksi lo-vuotisjuhlajulkaisuksi. Sen on oltava valmiina 1/ Lehtivaliokunnan on laadittava ehdotus vumsiki~~an sisällöstä ja toimittamisesta. 7/ Toimiston on ennen marraskuun loppua esitettävä liittotoimikunnalle yksityiskohtainen s uunnitelma taloudellisine laskeiminem. juhlien toimeenpanosta. 8/ Toimiston tehtäväksi jätettiin laatia kustannusarvio t~koitusta varten julkaistavan le~tolehtisen toimittamisesta. 9/ Sanomalehtiin toimitetaan kirjoituksia sekä kuvia juhla-aikoina, johon tarkoitukseen päätettiin varata 4000 mk. 10/ Ulkomaita ja internatsionaaleja varten toimitetaan lyhyt katsaus liiton vaiheisiin kuvitettuna kansainvälisellä kielellä, mihin tark.oi tukseen pääte ttiin vara ta 2000 mk. 11/ Juhlan ohjelma radioidaan tai järjestetään erikoinen raiioilta. 5. Suomen Metalliteollisuustyöntekijäin liitolle lähettetävän vastinekirjelmän ja rikkuriudenvastustamisjulistuksen tarkistusta varten päätettin asettaa komitea : Vilppula,Rinne,KostiaLnen. Komitea saa päättää lopullisesti kirjeen ja julistuksen muodosta ja jättää julkaistavaksi. 6. Turun Veikkojen jäsen V.Pesonen päätettiin erottaa liitosta aktiivisen osanottonsa takia Moskovan spartakiadeihin. 7. Wienissä helmikuulla 1929 pidettävään kansainvälisen talviurheiluvaliokunnan kokoukseen ei päätetty lähettää osanottajaa sen vuoksi kun kansainvälinen liitto ei suorita matkakustannuksia. 8. Palloilujaoston esityksestä päätettiin suorittaa liitto-ottelu, K4nU&1., kello 14 Eläintarhan urheilukentällä). Venäjän'Helsingissä 14~jaoston esittämän suunnitelman mukaan siten, että venäläiset 14 miestä vastaanotetaan 13 p:n aamuna, pidetään vieraana 3 päivän ajan ja palautetaan takaisin maanantaina 15 p:n iltana. l~tka suoritetaan liiton puolesta rajalta rajalle 111 luokan makuuvaunussa. Perillä varataan vapaa asunto ja ruoka sekä suoritetaan 50 mk päivää ja miestä kohti 3 päivän ajalta.

14 Liiton joukkueen kokoonpano hyväksyttiin muuten jaoston ehdottamassa muodossa (kts.palloilujaoston pöytäkirja 1/10) paitsi että V.Lehdon tilalle puolustajaksi asetetaan K.Oksanen HTP. Ottelun järjestäminen kokonaisuudessaan jätettiin Pal1oilujaoston huoleksi. 9. Nurjalais-suomalaisen nyrkkeilyliitto-ottelun päiväksi hyväksyttiin jaoston esityksestä 17/ Hyväksyttiin uintimestaruuskilpailujen tilitykset. Tampereen tilitys osoittaa tappiota 225:50 ja Turun samoin 151: Mäntän Valon kyselyn johdosta päätettiin hankkia seuralta tarkempia tietoja tapahtuneen kilpailun laadusta ennen kuin asia otetaan päätettäväksi. 12. Työvaliokunnan asettamiskysymys pantiin toistaisekm pöydälle. 13. Luettiin Sorsakosken Jäntevän tiedustelukirjelmä ja sihteerin siihen lähettämä vastaus. Asia ei an tanut aihetta enempiin toimenpiteisiin. 14. Liiton toimitsijaoppaasta päätettiin ottaa aluksi 1000 kpl painos.

15 Työväen Urheil1iLlii ton liitto 10 imikunnan kokouksen pöytäkirja, pidetty Helsingissä liiton toimist ossq 8 p :nä lokakuuta Läsnä olivat T. H.Vilppula, U. Rinne, T. Salonen, V. Laherma, A. Valkama, T.Tanner, taloudenhoitaja J. Klami, jaostosihteeri O. Helenius, naissihteeri Helmi Paasonen ja sihteeri V. J. Kostiainen. 1. Luettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 2. Myönnettiin lupa Porvoon Veikoille toimeenpanna ystävyysottelu jalkapalloilussa Helsingin Toiveen kanssa 14/ Tulkin hankkiminen venäläisille palloilijoille jätettiin toimiston huoleksi. Sen johdosta, että venäläisiä on ilmoitettu saapuvan kaikkiaan 21 miestä, päätettiin, että heitä avustetaan maahantuloluvan hankkimisessa, mutta siitä Johtuvat kustannukset vedetään pois joukkueen päivärahoista. Asunto-, ruoka- ja muut kustannukset suoritetaan ainoastaan 14 miehen osalta. 4. U ~:. "_J _r'- r-r'~ ~.---J Luettiin Sveitsin toverilliton(l~strömin sairaudesta ja hoidosta. Asian johdosta päätettiin sveitsiläisille lähettää kiitoskirjelmä. 5. Liitto-ottelu nyrlckeilyssä Norja-Suomi päätettiin järjestää 17/1-28 samoilla ehdoilla kuin aikaisemminkin nim. että joukkueen "lähettäjä suorittaa päivärahat koko ajalta ja ruokakustannukset matkalla ja vastaanottaja maksaa matkat edestakaisin sekä antaa ottelupaikkakunnalla asunnon ja ruoan. 6. Liiton lo-vuotisjuhla päätettiin pitää Helsingissä 27/1...;28 kello Helsingin työväentalon juhlasalissa. Ohjelma lähetetään kokonaisuudessaan myös yleisradion välityksellä ja kehoitetaan niitä seuroja, joilla on käytettävissään vastaanottaja järjestämään juhlan samaan aikaan. Juhla suunniteltiin toimeenpantavaksi seuraavan ohjelman mukaan: 1/ alkusoitto, 2/ avauspuhe, 3/ juhlaruno, 4/ soololaulua, 5/ juhla-

16 ~uhe, 6/ mieskudrolaulua, 7/ ~akina, 8/ laululeikkejä naiskuoron avustuksella, 9/ nais- ja miesvoimistelua musiikin mukaan, 10/ ~äättäjäissanat. Toimiston huoleksi jätettiin hankkia juhlaruno ja ~akina sekä asianomaisten jaostojen toimeksi laululeikki- ja voimisteluohjelmien laatimiaen. Muusta ohjelmasta ~äätet ään yksityiskohtaisemmin myähemmini 7. Lehtivaliokunnan ehdotuksesta ~äätettiin liiton II vuosikirja julkaista 160 siv. suuruisena ja 10 ja 15 markan hintaisena liitteenä seuraavan sisällyssuunnitelman mukaan. Vuosikirjan toimituskunnan muodostavat V.Laherma toimitussihteerinä ja V. Koivula jäsenenäe 8. Johtajaksi Kyminlaakson ~iirikunnan voimistelunjohtajakursseille 19/11-1/12 hyväksyttiin T.Salonen. Vaasah ~iirikunnan voimistelunjohtajakurssien 4-18/11 johtajakysymys jäi vielä avmimeksi. 9. Liiton edustajain lähettäminen Ry. Koiton 45-vuotisjuhlaan 15/10-28 j ätettiin toimiston huoleksi. 10. Saksan työväen urheiluliiton kanssa ~äätettiin ryhtyä neuvotteluihin osanoton ~erusteista mainitun liiton Nyrnbergissä 18-21/ ~idettävään liittojuhlaan. 11. Esitettiin liiton kolmannen neljänneksen tilika~saus. J 12. Liiton lehtien ~aino~aikoista ~äätettiin seuraavasti: TUL-leh.ti Helsingissä Kansanvallan kirja~ainossa, myöläisnaisten Urheilulehti ja Nouseva Voima Hämeenlinnassa Hämeen Kansan kirja~ainossa. 13. Päätettiin, että liitto ei vast'edes ilmoita ~orvarillisen urhei1u1iiton lehdissä. Vakuudeks:ii. : «~.

17 '1' JC! :n I:n VI 1. h tykt"een 1 )-vuot1. n r" t.on r e...., vu, 'Dh~o t~,j 0 t~l t, lrlkun~ rlet.. I 2 " 3. to 1 t... 2 II 4.1 -vuoti... 25, n elnv"llttn u 11.. J~ II / t. r... 1 ol'vu1~ '".... II )/n 1 t: c/nuor t:..,.... '); nn tyl lu tt # 'r " t...., '1 'L = VUfl. " er L. v 1. K U S T ANN U a L S K ~ L eno t T u 1 0 t Pa1netus... Smk : - K1rj01tusn?1 ~1 10t ".. 5. ') 0:- T01m1tuspal k1ot... ".. 2.'))0: - \{uva t O~ :- Relrlnpm tt :_ Ulhetyskulut " '): - Asiamies alb;:kiot.... ".. 8. ') :- yynti,2q 0 knl.a 15:-.. Smk :~ Yht.. ~,.,k.1~l. 0 0:- - " -, 10 0 " II 10: - " 10. O~: - V01 tto " : - Il 01 tuko if' ta... " r)oo: - =-===-:= =- =--==...::-= --=-:-=== Summa ~ k.48.0~0:-

18 iskulujenti1i stannusvqotteident. itt,omerklci~i ".s taj akokoust ent ili -Gr- LDebet ed-i-t' l:debetsald.o 11, 28f>, 58- '9-9; ,-285,940: :28 i 230,198: 60 4,722 :30 I ll 155,1.87:45 I 343, 698 ;- I i j I 1 30,551:50 I I 69,341 :60 i 161,971:60 I 22 ; 000:-, 87,882:00 I 35,8CO:- 50,887:- 192,300:- 151\398:- 35,800:- 8,551:50 I Kredinsalclo 6,184:l5 :n Näytenum.tili ittoverojenti1i istustil1 sevan Vo im2n t.ili tioaputi1i 212,934:32 i 3,309:50 I 3, 049 :50 I! 317, 043 : 80 1 I 237:>370:60 i 4,~~2:60!. \ I 128, 7\~8 : 10 II I I i \ 246,226:601 i 1 2 ~ 649 :40! 38, 263 :: ,772:? 5\ 209,640 :87! I &-5,234: 72 I \\ I 36,987!37 29~197:6t5 I 41~083:30 I 668:10 27,729: ~15 16,885:75 I lo~682:40 I 6,203: :BO! S5: 051 :881 L5. 483: 92 1,580:50 I 2,855:"761 I i ~5,675:30 II 65,S75:30 I 33,2~2:28 35,214:40 126,728:95 60,722.:12 36,987:37 ll,885:65 1,275:26 i 15~OCO:- I C:- I 187,500:- 1 32,2?12:- I 148,941:l!5' 1.16 ~ 669 ;15 tulojen till t;1 8,450:- I 8 450:-- S m lc 13,380,940;62,3~;80,940:62! M3:'J:.50:33 I ~43,450:33 =========t========= =====r============4=============r============..'

19 Työväen Urheiluliiton liitto toimikunnan kokouksen pöytäkirja, pidetty Helsingissä liiton toimistossa 9 p:nä lokakuuta Läsnä olivat T.H.Vilppula, U.Rinne, ;, A. Valkama, N. Kristoffersson, Lyydia Vainio, Helmi Rossi ja sihteeri V.J.Kostiainen. 1. Ilmoitettiin Helsingin Jyryn tänään päättyvissä nyrkkeilykilpailuissaan varsinaisten ottelujen jälkeen otteluttavan myös liitosta erotettavaksi määrättyjä nyrkkeili jöi tä. ' '"i81i8: leb:"kl!le"k"kiil!, e"e"eei J8:~ftB:ill8:~ "kajb:ft"k~v~~ rikkem~l!l"kb: v8iäa e&äär Q8tää, 1 ätettiin päätöksen teko asiassa 'ieil!l88!i kel?"ka8d'l~~4-.i ~&,,~. 2. Myönnettiin lupa Tampereen VeikoilIe toimeenpanna palloiluottelu Kotl~an Riennon kanssa 14/ Isonkyrön Voitolle myönnettiin oikeus siirtää kansalliset painikilpailunsa 13-14/10 pidettäväksi 27-28/10, 4. Johtajaksi Peräpohjolan piirikunnan toimitsijakursseille hyväksyttiin T.l[äättä Raumal ta. Vakuudeksi: j/././~.

20 Työväen Urheiluliiton Liittotoimikunnan kokouksen pöytäkirja, pidetty HeI ei ngi ssä li i ton toimi stossa lokakuun 15 päivänä Saapuvilla olivat Vi1ppula, Salonen, U. Rinne, A. Valkama, N. Kristoffersson, T. Tanner, Lydia Vainio, jaostosi h teeri 0. Heleni us, taloudenhoi - taja J. Klami, sihteeri V. J. Kostiainen. 1. Luettiin ja hyväksyttiin liittotoimikunnan kokoukeien 8/10 ja 9/10 pöytäkirjat. 2 Jätettiin Laherman ja Rinteen kesken keskenään sovittavaksi kumpi lähtee puhuja::.rsi Riihimäen Kontion 20- vuotisjuhlaan 25/11 klo 19. S.Maa työvä enli i ton edus taj akokoukseen 12-13/11 HeI si ngi ssä va Ii ttiin edustajaksi sihteeri Kostiainen. 3 HYVäksyttiin erä- ohjolan pii rlkunnan kautta piiri johtokunnan puol tamana Ii i ttoon jäseneksi Ki ttilän Kaukosen työväen voimis teluja Urheiluseura Känsäkourat. 4 Ilmoi msasioi ta: Ilmoi tettiin, että Norjaan on ilmoi tettu 20/1-29 täällä suori tettavan nyrkkeilymaaottelun ehdot. Hyväksyttiin. Koska Helsingin Jyryn kansainvälisissä nyrkkeilykilpailuissa ovat otelleet myös liitosta erotetut ja Andersin Käpylän Urheilijain järjestämissä TUL;n Helsingin piirlkunnan nyrkkeilymestaruuskilpailuissa, päätettiin tiedustella Helsingin Jyryltä ja kaikilta muilta seuroilta, jotka eivät ole mitään ilmoittaneet spartakiadeihin osanoton vuoksi eroi tettavaksi määrätyistä, onko i: iii;i;ei; ~ i~åj:q2~*lq,,* seuroi sso. toimeenpantu. erottamispäätös 5 äätettiin järjestää illanvietto uenäläisille palloilijoille tänään 15/10 kello 21 ja ti lai s udessa jakaa hei 11 e mui stoksi Suomen matk astaan lii ton merlci t. Latvialaisille painijoille ::;moler"ille ja Freibergille annetaan samoi n mui sto ksi matkastaan Ii i <hon merkit.

21 6 Ilmoitettiin, että S. ~;etalliteollis..lustyöntekijäin liitto r.y. on kieltänyt jäsentensä osanoton TUL:n kilpailuihin 1 vuoden aikana, koska liiton liittotoimikunta ei ole ~ruuttanut 10/8 venäläisotteluun osalli stuneille pelaajille annettua kilpakelvottomuusrangaistusta sekä spartakiadeihin osallistuneiden erotusmääräystä. Tanner ehdotti, että ~etalliteollisuusty ntekijäin liiton puoleen käännyttäi siin pyyt~en neuvo t teluja rauhan aikaansaamiseksi. äätettiin odottaa ll etalliteollisuustyöntekijäin liiton toimenpiteitä asiassa, ja annettiin Tannerin ehdotuksen raueta. Rinne oli valmis neuvottelufhin kohta, kun Metalliteollisuustyöntekijäin liitto tekee Työväen Urheiluliitolle ehdotu sen neuvottelujen alkamisesta. 7 Luettiin TUL:n erä-eohjolan piirikunnan uutinen Pohjan Voimassa 11/10 toimitsijakurssien apurahain jakamisesta Työväen Urheilulehden ~erä-pohjola~ piirinumeron lemityspalkkioina. äätettiin tiedustella maini tul ta pii Ii kunnai ta, mi tä tarkoi tetaan uutisessa esi tetyllä sanonnalla Jlmarraskuulla järjestettävien kur... sien apur ahoilla". jaetaanko "apurahoina maini tui lie kursseille 0 sanottoa varten u 8. Lue tti i n 'lul: n 'furun pi i ri kunnan julki lausuma. Tanner ehdo tt1, e t tä liittotoimikunta kääntyy julkilausuman johdosta tiedustelulla liittoneuvoston j~enten puoleen. Kysymyksen käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen. 9 Luettiin TUL:n Oulun piirikunnan uulun seudun seurojen johtokuntien ~ neuvottelukokouksen päätöslauselma. Merkittiin saapuneeksi ja katsottiin ei antavan aihetta mihinkään. Samoin luettiin ja merkit tiin saapuneeksi Vii rin Jyryn ilmoi tus jäsenensä Lyytikäisen eroamisesta ennen spartakiadeihin lähtöä. 10 Tanner esitti keskusteltavaksi kullervo la i sen Salinin liiton e dustuksesta viime sugnuntaisessa liitto-ottelussa, koska Salin on rangais tu ai kai se mmin ki ei tolaki ri kokeesta. Ti edust elu ei antanu t aihe t ta mihinlmän, koska katsottiin Salinin ~äste $ 8ään Kullervoon uudelleen jäseneksi sopineen seuran kanssa a$ioistaan, ja kärsineen yhteislmnnan hänelle tuomi tseman rangai s tu sen.

22 Pöytäkirja Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan kokouksesta, pidetty Helsingissä liiton toimistossa 22 p:nä lokakuuta Läsnä olivat T.H. Vilppula, U.Rinne, T.Tanner, A.Valkama, N.Kristoffersson, Lyydia Vainio, Helmi Rossi, T. Salonen, K.Niininen, taloudenhoitaja K.Klami, naissihteeri Helmi Paasonen, jaostosihteeri O.Helenius ja sihteeri V.J.Kostiainen. 1. Luettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 2. Hyväksyttiin liittotoimikunnan jäsenten -paitsi Tanneria-, jotka olivat läsnä viime maanantaisessa kokollicsessa mainitun kokouksen jälkeen venäläisille järjestetyssä illanvietossa venäläiselle jalkapallojoukkueelle tekemä näin kuuluva tiedonanto: "Liittotoimikunta pitää ensi sunnuntaina 21/10 Työväen Urheilulehtiosakeyhtiön toimesta kokoonpantavaa joukkuetta vastaan pelaamista Pariisin sop~muksenvastaisena ja näkisi mielellään, ettei ottelua suoritettaisi." Tanner ilmoitti vastalauseensa venäläisille tehdyn ilmoituksen johdosta. 3. Hyväksyttiin liittoon seuraavat uudet seurat: Jyväskylän Jokivarren Työväen Voimistelu- ja Urheiluseura Ryhti, Keski-Suomen piirikunnasta 33 jäs. Vallilan Veikot, Helsingin piirikunnasta, 14 jäs. Helsingin Työväen Moottoripyöräilijät, Helsingin piirikunnasta, 24 jäs. Koska viimemainittu seura ottaa myös kannatusjäseniä, päätettiin, että niiltä ei kanneta liittoveroja, mutta että niillä ei myöskään ole jäsenoikeuksia liitossa. 4. lwönnettiin seuraavat kilpailuluvat: kansalliset painikilpailut 24-25/11 Uuraan Vilpas; " " 1-2/12 Kemin Into, tr nyrkkeilykilp /12 Keravan Veikot. 5. Päätettiin hakea 6 kuukauden jatkoa arpajaisluvalle.

23 6. Valtuutettiin arpajaistoimikunta ostamaan arpajaisten voittonäyttelyä varten tarvittavat päävoitot. 7 n. Sen johdosta, että venäläiset palloilijat liiton vieraina ollen vastoin liittotoimikunnan kantaa ottelivat 21/10 Työväen Urheilulehtiosakeyhtiön järjestämässä kilpailussa liitosta järjestökurin rikkomuksen vuoksi erotettujen kanssa, päätettiin, että suhteista venäläisiin pidättäydytään siihen saakka kunnes venäläiset tyydyttävästi selvittävät 10/8 ja 21/ Helsingissä venäläisten palloilijain taholta tapahtuneet Pariisin sopimuksen rik9 komujcset. Päätös tehtiin ~ äänellä 4l vastaan. 8. S.Metalli teollisuustyöntekijäin liiton lii ttotoimilcu.nnan julistaman kilpailukiellon johdosta päätettiin 5 äänellä 3 vastaan kääntyä S.Ammattijärjestön toimeenpanevan valiolcu.nnan puoleen. 9 Kuultiin Helsingin Jyryn ilmoitus siitä, että liitosta erotettaviksi määrätyt ovat paitsi Saarelaa ja Nordlingia eronneet seurasta jo ennen spartakiadeihin lähtöä ja äskenmainitut myöhemmin. Jyryn tiedust eluun, miten erotettaviksi määrättyjen suhteen on meneteltävä heidän pyrkiessään uudelleen seuraan, päätettiin viitata liittotoimikunnan aikaisempaan päätökseen ja liiton sääntöjen asianomaiseen.pykälään. Tanner ehdotti, että heidät saataisiin ottaa takaisin seuraan ilman muuta. 10. Sen johdosta, että Helsingin Jyryn nyrkkeilykilpailuissa 9/10 esiintyivät myös liitosta erotetut kilpailijat, päätettiin Jyrylle huomauttaa, että liitto ei pidä suotavana, että yleisten kilpailujen yhteydessä antavat urheiluesityksiä liitosta järjestökurin rikkomuksen vuoksi erotetut henkilöt. Tanner ilmoitti eriävän mielipiteensä. 11. Helsingin Jyryn vaatimuksen johdosta, että Visan yleisurheilukilpailujen 9/10 hyppykilpailu olisi julistettava mitättömäksi sen vuoksi,ettei palkintotuomarineuvosto sallinut liitosta erotettavaksi määrätyn jyryläisen G.Saarelan kilpailla, päätettiin Jyrylle il-

24 moittaa, ettei esitys anna aihetta toimenpiteisiin. 12. Nyrkkeily jaoston esityksestä hyväksyttiin Saksaan ja Sveitsiin 27/11-7/12 kilpailumatkalle lähetettävän nyrkkeilijäjoukkueen kokoonpano seuraavaksi: höyhensarjaan Veikko Suhonen, kevyeeseen sarjaan A.Lehtevä ja U.Lindewall, välisarjaan Y.Peltonen ja keskisarjaan Hannes Hakkarainen, joukkueen johtajaksi E.A.Pulli. Matkan kustantavat saksalaiset ja sveitsiläiset. Kilpailuissa on noudatettava kansainvälisiä nyrkkeilysääntöjä. 13. H.Laxströmille päätettiin suorittaa Sveitsinmatkasta aiheutuneita kuluja 300 mk, josta summasta kuitenkin vähennetään pois liiton suorittamat passinhankitakulut. Samalla päätettiin, että sveitsiläisille suoritetaan Laxströmin sairaalassaolosta ja lääkärintarkastuksesta ZUrichissä aiheutuneet kulut laskun mukaan. 14. Jä~ ttiin toimiston tehtäväksi yksityiskohtaisen 10-vuotisjuhlasuunnitelman laatiminen ja liittotoimikunnan jäsenille lähettäminen. 15. Hyväksyttiin periaatteessa Yleisur~eilujaos~on c esitys liittoottelun toimeenpanemisesta Latvian kanssa Helsingissä elo-syyskuun vaihteessa tai 28-29/8-29 samoilla ehdoilla kuin elok.23 p:nä tänä vuonna Riigassa pidetty liitto-ottelu. Yleisurheilujaoston tehtäväksi jätettiin laatia yksityiskohtainen toimeenpanosuunnitelma ja talousarvio, mikä sitten käsitellään liittoneuvostossa liiton talo~rvion yhteydessä. 16. Oulun piirikunnalle päätettiin myöntää 1000 mk suuruinen piirikunnallinen avustus käytettäväksi neuvonta työhön piirijohtokunnan esittämällä tavalla. 17. Merkittiin saapuneeksi ICeski-Suomen piirijohtokunnan selitys Inhan Taimen painikilpailuluvan viipymisestä. 18. Turun piirijohtokunnan julkilausuman johdosta hyväksyttiin tämän pöytrucirjan liitteenä oleva päätöslauselma. Tanner ehdotti, että amnestia-asiasta kysyttäisiin liittoneuvoston jäsenten mielipidettä.

25 lii tto COiDi::unto., et ' bt~ fö!8 ~n 'tehnyt yarhaal1sa aäilyttläj.cseen cheyd.8y2. lii to sa ja ehl~äistäl\.sgen jäi' j estö}::utin ri~dcoimiksot niistä niheutuvinc seuraarrni!csineeno Valitettava ti 1ii ttotoimil:unta ei ratlcaisevina f'_etkinä :Ja2.nut tälle pyrlcimylcselleen vähintäkä~.l1 tuj~ea siltä taholta, jolta amr..egtiaj::ys;ymys nyt 0'..1 ved.etty esille. Liiton johd.ol t a ei ainoastaan }cielletty oijceutettu tujci, vaan s1.:.orastaai,l lcehoi tettiin liiton j i:.s en Ui, t~.ctclisesti rilc]::omaan j::lrjestöpt.ätö:?:- siä ja jär~estöl:ux'ia. Lii ttotoieli}8idtn e:i. ly.i te::.1l;::8,ä:'1 ha:iua vastustaa vilpi ttömu.ssä mielessä tehtyjä sovintoehdotu2csia, mutta kats80 viimeailcaisten tapausten 0 so i ttavay2.) että s:i'lart 8.}(i 8.e.i::.~i sti.riic.an aiheutta j ain tahol ta ei j;l-t:;.~i tii ell'3yttämä2j1, Va3.11 räi:;::et.tä hajoi tustoimintaa 8uori ttamalln }ctir j i stä1il.ä~.jl tilan~let'~a, :Sii ttoto imilrunta T;::a tsoo näin ollen (iärjestö~ru.r-i..n l~::'k;,or:j.usten ~(lh(losta erote,ttujen he~::i - löiden liiton je..senij::si h~r7äj::syr,1ise~ olevan ro.tl:aistavissa vain liiton sääntöjen od.el ly-ctämällä tavalla. rrul :n I,:'i ttotoimil~ul1ta.

26 Turun piirin johtokunnan liittotoimikunnall e osoittarnan kirj elmän johdosta ilmoi ttaa liittotoimikunta seuraavaa; Liittotoimikunta on tehnyt parhaansa säilyttääkseen eheyden lii tossa ja ehkäistäkseen jarjestökuririlckournukset niistä aiheutuvine seuraamuksineen. Valitettavasti liittotoiina mikunta ei ratkaiseva±xz hetkinä sa~nut tälle pyrkiroykselleen vähintäkåän tukea siltä taholta, jolta mys~edetty esille. Liiton johdolta ei nyt on amnestiakysyainoastaan kielletty oikeutettu tuki, vaan SN~XHNocXKR~ suorastaan kehoitettiin liiton jäsenia tietoisesti rikkoill8.cm järjestöpäätöksiä ja jarj estökuria. Liittotoimikunta ei mitenkään halua vastustaa vilpittö mässä mielessä tehtyjä smdjmid[x. sovintoehdoituksi, mutta. katse soo vi~meailffiisten tapausten osoittavan, että spartakiadiristiriidan aihetilttajain taholla ei pyritä eheyttämään, vaan räikeätä ~~lli~ /1!'1. tilannetta. ~ hajoitustoimintåa suorittamalla kärjistämään rc krtfroen liittotoimikunta ilmoittaa järjestokuri-rikkoumusten j ohdos ta ero! te t tuj e'n henkilö iden lii ton j äseniksi hyväksymisen olevan ratkaistavissa vain liiton saäatujen edellyttämällä tavalla.

27 19. Kuopion Riennosta erotetun Pekka Kempin valitusasiaa tutkikimaan asetettiin toimikunta:vilppula, Rinne ja Kostiainen. 20. Merkittiin saapuneeksi Suolahden Urhon mielenilmaisukirjelmä sparta1dadikysymy1csen johdosta. 21. Liiton edustus Merimiesten ja Lämmittäjäin Union 10-vuotisjuhlassa 29/10 jätettiin toimiston huostaan. 22. Ilmoitettiin, että voimistelu- ja urheiluseura Metsänpojat -Otalampi, Uudenmaan piirikunta- on lakkauttanut toimintansa ja h,~. luovuttanut varansa 2.546:40 liiton talletettavaksi. 23. Voimistelujaoston esitys voimistelumerkkivaatimusten uusimisesta ja poikain voimistelumerkkijärjestelmän käytäntöönottamisesta päätettiin alistaa liittoneuvoston ja liittokokouksen ratkaistavaksi. 24. Seuraavan liittokokouksen käsiteltäväksi päätettiin alistaa kysymys liiton mallisääntöjen muuttamisesta sikäli, että aika vapaajäseneksi pääsyyn korotetaan ainakin 15 vuodeksi. 25. Tannerin esityksestä päätettiin jättää Yleisurheilujaoston harkittavaksi, miten lähetys on järjestettävä sellaisissa kilpail kuissa, joissa juoksut ovat sarjakilpailuina. Vakuudeksi: /ll~'~'

28 Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan kokouksen pöytäkirja, pidetty Helsingissä liiton toimistossa 29 p:nä lokakuuta Läsnä olivat T.H.Vilppula, V.Lähteinen, V. Laherma, Lyydia Vainio, N. Kristoffersson, A.Valkama, T.Salonen, Helmi Rossi, K.Niininen, taloudenhoitaja J. Klami, jaostosihteeri O. Helenius ja sihteeri V.J.Kostiainen. 1 Luettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 2 Pohjois- ja Itäkarjalan piirikunnan avustuspyynnön johdosta päätettiin piirijohtokunnalta pyytää yksityiskohtaisempi suunnitelma avustusvarojen käytöstä. 3 Vaasan piirikunnan Seinäjoella 4-17/11 pidettävien voimistelunjohtajah~ssien johtajaksi hyväksyttiin otto Salonen Tampereelta ja hänen apulaisekseen O.läki samoin Tampereelta. Palkkion suorittamisessa ei ole ylitettdvä kurssien ]alstannusarviota. Liiton sihteeri päåtettiin lähettä~ mainituille k~sseille pitämään muutamia periaatteelisia luentoja. 4 Luettiin Peräpohjolan piirijmhtokunnan selitys palkkioiden jakamisesta lalrssi varoista. Koslca seli tyksestä lcäy ilmi, ettei palkkioihin käytetä liiton myöntämiä avus tusvar 0 ja, ei asia anna aihetta enempään. 5 c. Kuultiin Nuortenjaoston tiedustelu nuortenohjaajain lalrssien toimeenpanomahdollisuuksista vielä tänä vuonna. Koska tämän vuotinen määräraha jo on käytetty, päätettiin, ettei tänä vuonna voida enää kyseessäolevia kursseja toimeenpanna. 6 Kuultiin Talviurheilujaoston esitys mäenlaskutoimitsijalalrssien toimeenpanosta mar aan nousevine k-ustannusarvio een, mutta koska kuluvan talousarviossa on mäenlaskunneuvontaan varattu ainoastaan 5000 mar'kkaa, päätettiin jaostoa kehoi ttaa järjestämään mäenlakkunneuvontaa määrärahan edellyttämissä puitteissa.

29 7 Kuultiin I:eravan Veikkojen ilmoitus Iso-Hollon eroamisesta seurasta jo ennen spartakiadimatkaa. Samanlaisen ilmoituksen oli lähettänyt myös Helsingin Visan Naisosasto Anni Salmisen eroamisesta. Samoin kuuluiin ilmoitus Turun Veikkojen toimenpiteestä siirtää jäseniensä Pesosen ja Hellmannin erottamislcysymys sääntöjen perusteella seuran joulukuun kokoukseen. 8 Sen johdosta, että liitosta erotettavaksi määrätty Hellmann on esiintynyt näytösnyrkkeilijänä Turun piirin nyrkkeilymestruuskilpailuissa, päätettiin asianomaisille siitä huomauttaa, ettei sellaista pidetä suotavana. 9 Sen johdosta, että liitto on ollut pakotettu pidät~äytymään urheilullisista suhteista venäläisten kanssa siksi kunnes Pariisin sopimuksen rikkomukset ovat venäläisten taholta tulleet tyydyttävästi selvitetyiksi, päätettiin, että tämä välien toistaiseksi katkaiseminen koskee myöskin liiton alajärjestäjä, seuroja sekä yksityisiä jäseniä ja että tämän päätöksen rikkommsesta seuraa liitosta ermttaminen. Samalla hyväksyttiin päätöksestä julkisuuteen annettavan tiedonannon sanamuoto, joka seuraa liitteenä tätä pöytäkirjaa. 10 Liiton LO-vuotisjuhlaa varten 27/1 pyväksyttiin seuraava ohjelma: orkesterinsoittoa 51 min., tervehdyspuhe 10, juhlaruno 10, oololaulua 15, juhlapuhe 20, mieskuorolaulua 15, pakina 15, laululeikkejä 20, naisten voimistelua 20, miesten voimistelua 20, päättäjäissanat 5, loppumarssi 5 ja ohjelman vaihtoihin 10 minuuttia, yhteensä 180 minuuttia e11-3 tuntia. Juhlavalmisteluihin ryhtymisestä päätettiin seuroille antaa tiedonanto. Juhlapuheen laatiminen ohjelmavihkoseen jätettiin toimiston huoleksi. Samalla päätettiin, että Helsingissä pidettävään juhlaan voidaan juhlapuhuja ottaa myös liiton ulkopuolelta. 11. Elisenvaaran Yrityksen tiedustelun johdosta, miten sen on suh-

30 tauduttava nuorisoseuran ja suojeluskunnan kanssa yhteiseen kentänrakennuspuuhaan, päätettiin vasta, ettei sitä pidetä suotavana, mutta jos seura katsoo olevansa pakotettu ryhtymään osakkaaksi kentän rakentamiseen ja hoitoon, ei sitä siitä voida estää. 12. Talikkalan Toverien tiedustelun johdosta, miten seuran on suhtauduttava niihin jäseniinsä, jotka paikallinen taloudellinen yhdistys on häädön uhalla mährännyt seurasta erotettavaksi, päätettiin lähettää Viipuriin taloudenhoitaja Y~ami ottamaan asiasta yksityiskohtaisempaa selkoa ja neuvottelemaan asianomaisten kanssa. 13 Luettiin Osuus~iike Elannon kirjelmä, jossa liike ilmoittaa suorittavansa Laxströmille viikon palkan Sveitsissä sairastamisen ajalta. 14 ~. Esitettiin Jyväskylän Veikkojen 3-4/3-28 toimeenpanemien liiton hiihtomestaruuskilpailujen tilitys, mikä osoittaa tappiota 640 markkaa. 15 Talviurheilujaoston esitys kilpailuedustajan lähettämisestä Itävaltaan ensi helmikuussa pantiin pöydälle. 16. Painijaoston esityksen Johdosta päätettiin liiton puolesta antaa kaikkien jaostojen jäsenille paitsi liiton äänenkannattaa myös liiton muut julkaisut kuten vuosikirja, liittokokousten pöytäkirjat, toimitsijaopas j. n. e. 17 l!erkittiin saapuneeksi Painijaoston esitys määrärahan ottamisesta ensi vuoden talousarvioon painitoimitsijakurssien toimeenpanosta. 18. Kuultiin Helsingin Jyryn ilmoitus nyrkkeilijäin O.Suhosen ja T.Zidbäckin lähettämisestä kilpailumatkalle Osloon 3-5/l1~ Helsingin Jyryn ilmoituksen johdosta, että seura ottaa kansamnvälisiin painikilpailuihinsa 10-12/11 ruotsalaisen Ljungin ja venäläiset Gorinin, Sokolovin ja l1inajevin, päätettiin tiedustaa Jyryltä, mihin seuraan ruotsalainen Ljung kuuluu ja samalla ilmoit-

31 taa liittotoimikunnan aikaisempaan päätökseen ja tiedonantoon viitaten, ettei venäläisten ottaminen nykyisen tilanteen vallitessa voi tulla kysymykseen. 20 Turkulaisten pyynnön johdosta päätettiin sihteeri lähettää Tmlkuun 4/11 luennoimaan lcunnallisesta urheilutoiminnasta. 21 l!erkittiin saapuneeksi Rovaniemen Reippaan mielenilmaisu spartakiadikysymyksen johdosta. 22. Sen johdosta, että Sveitsiin ja Saksaan kålpailumatkalle valitut nyrkk~lijät ovat ilmoittaneet kieltäytyvänsä lähtemästä matkalle Nyrlucålyjaoston ja liittotoimikunnan yksimielisesti hyväksymän johtajan E.A.Pullin johdolla, päätettiin asia palauttaa Nyrkkeilyjaostoon uuden joukkueen valitsemista varten. 23 llintän Valon ilmoitus ja selostus seuran muutamien jäsenien osanotosta tehtaan järjestämiin kilpailuihin, ei antanut aihetta e~piin toimenpiteisiin. 24 Helsingin Jyryn ilmoitus spartakiadeihin osanoton johdosta erotetun nyrklceilijän U.Leskisen pyrkimisesiä takaisin liiton jäseneksi pantiin pöydälle. 25 Varkauden Tarmon pyynnön johdosta päätettiin sihteeri lähettää luennoimaan Varkauteen 2-3 p :nä joulukuuta. 26. Sen johdosta, että Anttilan juttu on viipynyt Helsingin poliisilaitoksen etsivässä osastossa luvattoman kauan, päätettiin asiasta tehdä valitus mainitun laitoksen etsivän osaston päällikö1le. Vakuudeksi :

32 lut pakotat tu toi std.i 8 cl;:si pi'::'ä-cti:..ytywd,äll UI'h8iJ~ul::'iE is te. s'1i.h. t eis ta Venä.jän 1mnssa. Tämä pidät-tä.ytyminen )::0 C1C?8!i1. tt0!l'lj18 2\:'-' L~Jei8. jäs'enj_ä. a alajär j estöjä ja merl:::i t s ee k5,yt~~i1öss 2, s:i,i:;3., että ~;.:a.il';:l~ inai.nen u.rhei ullinen kansaa:- J~äyreinen venäläisten k?ns83. toi:::; "cais e~~8i ta t}c2j.staa:':l, ldl"1.!les vonäläis et tyydyttävästi selvit"jäviit elojcl':clyj, 10 ja lck..'=>jru'l T)::nä t " y. tapahtuneet 2ar:i_isin sopimu1mell 10uJ.d:a '1~~8et, SelvyyCie:1. vuolcsi OD l;:ilpai:'uja jä:rjsstä-r:"en se\itojen pid.ettävä mielessään, että täinän ti:l.anteen yalli tessa 7anäjäl tä ei saa Jttaa lcillmilij oi ta eil:;], läh,ettää si::mc lii ttcmme ~äseniä kil::pailemaan. Samoin on piciett;";vä mi elessä, ett2. tämän Mä1'äyksen rildcom:":38sta seuraa rilekojan, ollcoon::pa se y1n~ityin en jäsen tai S8UI'a, liitosta erottamj.nen. Lii ttotoinil0illta on ollut r>akotettu ryl1tymä2,n tällaiseen käytännölliseon to i me:'lpi te es p.en, ko slm venäläiset t overi t t:e:rta lcaij8:iaan eivät näy antavan arvoa alleltir j oi ttanilleen scj):'..muj{sj_=-~_e, i-ict:>.. }CU!l. venäläisten tahol ta ~n tyy CLyttävästi selvi tetty s0~imus4;en ;,:-ilcwitl1.i!cs6t ja annettu ta1;:oot, ettei UU8 ia :r ikkon:ujcsia. s i ltä tah"l ta -'.;'..:Q s tapah turnaan, 8'Q~ teet v enäläisten l~angsa palautetaan Pariisin 30pirru;:sen pohjal:e, ~I -, ' ä... 9 Il 0 - c 28 IT'lJ-:T -,,... t t ',, t d'llllglös ~ I _ ,'. ~..u:n...,::..l ' 0,OJ.el.i>..'Lln a o _._ TUL :n l~,-vuotis jl1l11a.:.'l. y~1 ),'lif.1toj..ut. Työväen Urhe i luliijcto täyttät: 8ES i t 8.mmi ~;:u: :U1 26 -p :nä 10 vuotta, minleä johciosta tqimeenpannaan kau7.ta IJ.aall 2_iitc:!. 10-vuctisjuhl:ia. ~'~un 26/1 sattuu lauantai2\:si, jää seul"ojen 2.1.arkittaif::ksi, -tah4;ovatkd jä2' - estää 'ulllan lauantaiksi vailcc ~u:nnullta:ij~si 27 (i.. :?~2.jU:1.l2. ::;d.0.. E'lti:!..ä:l HelsingisSä sunnuntaina ; IDa lähetetään myö s yleisradion Y2.1i tyksellä, ;:,ii:: että se void..f;.a.n l~uulla 27 P :nä tammdruu. ta ke::i..lo 1t)-19 työväentalo~".~u...1.1a.sali. ssa. Juhlan k olw ohj el- 1'::0- lea maassi;l.. l~issä on 1':äytettäviGSä llyv2. vastao':1.ot"ga\ia 'a kaiuttaja., saadaan ohjelma suoraan }I~16ingiptä. Ju'"1lien j8,rj<;:st~.j::"ä ya:::ten.jujj'.:~ist e.an marraskuul1 kuluessa o:hjelnavil1jco:!len ta:r:9 ". ell:'..si~l'3 O~J. ~o::neel1. :Naisten voimistelusyyslruj.1.:l numerossa ja, r.. li~: 8t8 :':'l yoimistelui"l't_j-:'t2..!:la j2. laulul~i.kj(ien nimet jullcais-taan ;JiaJdr:oir.. :Er:i..koista ~r8.=u.:::tu.sv=-:l:~coa ei ansi l,t'1j.ol1.d.9. jä:..'jsstetä, vaan liiton lo-~~otisjuh~t mudqo~~etaan s~tä vasta~vi~si valistustilaisuulcsiksi. Lailckia piirijohto2;:untia ja urhe:'..:'u.seuroja ~"ej:oi tetaan aloittamaan lo-vuotisjuhlan valmistelut.

33 Työväen Urheiluliiton liittotoimilaxnnan kokouksen pöytäkirja, pidetty Helsingissä liiton toimistossa 5 p:nä marraskuuta Saapuvilla olivat T.H.Vilppula, V.Laherma, U.Rinne, V.Lähteinen, A. Valkama, T.Salonen, T.Tanner, Lyydia Vainio, N. Kristoffersson, K. Niininen, taloudenhoitaja J. Klami, naissihteeri Helmi Paasonen, jaostosihteeri O. Helenius, sihteeri V.J. Kostiainen. 1. Luettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirlja. 2 Kuultiin S.Naisten Liikuntakasvatusliiton kutsu ottaa osaa ensi kesänä Helsingissä pidettävään voimistelujuhlaan sekä TUL:n N1aisten toimikunnan lausunto kutsun johdosta. Päätettiin, että juhlaan ei oteta osaa. 3 Hyväksyttiin Nåmsten toimikunnan esitys näytösillan järjestämisestä Koitossa kesäkotirahaston hyväksi. 4 Taloudenhoitajan esitys arpajaisten arpomisjärjestelmästä pantiin PQydälle. Vilpilliset arpojenmyyntiasiamiehet päätettiin saattaa vastuuseen. 5 1\ i:j Hyväksyttiin NyrkkeL lyjaoston esityksestä uusi joukk-ue Sveitsinmatkalle kieltäytyneiden tilalle. JouJCkueen jäsenet ovat: 57~ kg.;., Hannes Kukkonen Oulun Jyrystä, 61-~ Urho Lindewall (peruuttanut kieltäytymisensä) Tampereen Veikoista ja E. Paavilainen ~alikkalan Tovereista, 66i kg Erkki Mela Talikkalan ~overeista, 72 ~ kg Hugo Nurmio Helsingin Työväen Nyrkkeiluklubista ja hänen varalleen A. Flinck Tampereen Yri tylcsestä. 6..J ~ l. 1. Tutustuttiin T. Tiedonantajan kirjoitukseen, jossa on vääristellen esitetty nyrkkeily joukkueen valitsemiskysymys, mutta katsottiin ettei siihen kannata lähettää vastinetta. 7 I:uultiin taloudenhoitajan selostus Viipurinmatkastaan ja

34 ~ädtettiin tiedustella kysymyksen vaiheita Kuljetustyöntekijäin liitolta. _:uuten ~antiin Talikkalan Toverien asiaa koskeva kysely toistaiseksi ~öydälle. 8 Päätettiin tiedustella Työväen Urhålulehtiosakeyhtiöltä, missä olosuhteissa on syntynyt ~äätös jalka~allo-ottelun 21/10 järjestämisestä venäläisten kanssa ja kutka johtokunnan jäsenet ovat ottaneet osaa ~äätöksen tekoon. 9. Koska Oslossa 3-4/11 ovat kil~ailleet nyrkkei1ijät Bärlund ja Paakki, ~äätettiin myös liitosta erotetut Oslosta tiedustaa, kuka heidät on kil~ailuihin ilmoits anut. Samalla ~äätettiin 5 äänellä 2 vastaan huomauttaa norjalaisille, että nämä henkilöt ovat liitosta erotetut eivätkä näin ollen Pariisin so~imuksen mukaan ole oikeutettuja ottamaan osaa kil~ailuihin. Tanner vastustn tiedustelua. 10. Helsingin Jyryn esityksen j~hdosta, että ukrainamainen Gorin saisi ottaa osaa seuran kansainvälisiin ~ainikil~ailuihin, ~äätettiin, ettei se ole mahdollista niin kauan kuin suhteet venälaisiin ovat katkaistut. Ruotsalaisesta Ljungista ~äätettiin tiedustella ~uotsin O~~ositsionilta, voivatko he suositella Ljungna. 11 Helsingin Jyryn esityksen johdosta liitosta erotetun U. Leskisen jäseneksi jälleen hyväksymisestä ~äätettiin asettaa toimikunta: Vil~~ula, Laherma, Salonen, laatimaan esitystä siitä, missä järjestyksessä liitosta erotettuja ryhdytään ottamaan takaisin liittoon. U. Leskisen jäseneksi~yrkiminen ~antiin ~öydålle kunnes toimikunta on saanut esityksensä valmiiki si. Tanner ehdotti, ett~ Leskinen otettaisiin takaisin heti täysin jäsenoikeuksin. 12 Vaasan Kiiston ilmoituksen johdosta siirtää nyrkkeilykilpailunsa e~ämä~räiseen aikaan ~äätettiin tiedustella siirron syytä, jotta voidaan ratkaista kysymys, saako seura järjestää kil~ailunsa jo suorittamansa kilpailumaksun ~erusteella. 13 Kuultiin Helsingin Työväen Uimarien ilmoitus erotettavaksi määrätyn T.Paavilaisen erottamisesta seurasta. 14 Lahden Kalevan ~yynnön johdosta päätettiin sihteeri lähettää

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

. v. C\i. Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan

. v. C\i. Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan kokouksesta 7.11.1969 kello 16.30 alkaen Rautatievirkamiesliitossa. Läsnä: Hannus puheenjohtajana. Mallinen, Santaranta, Hovi, Hiltunen ja Laine sekä Väänänen,

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Piiri kuuluu jäsenenä Suomen jousiampujain Liitto ry:een ja toimii sen liittokokouksen määräämällä alueella.

Piiri kuuluu jäsenenä Suomen jousiampujain Liitto ry:een ja toimii sen liittokokouksen määräämällä alueella. Helsingin Jousiammuntapiiri Helsingfors Bågskyttedistrikt r.y. SÄÄNNÖT NIMI, KOTIPAIKKA, ALUE JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään piiriksi, nimi on Helsingin Jousiammuntapiiri

Lisätiedot

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on. KIEKKO-LASER JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Kiekko-Laser Juniorit ry. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä K-Laser. Yhdistys

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY Hyväksytty TUL:n 25. liittokokouksessa 24. 25.5.2003 Tampereella Hyväksytty Turun Jyryn Vuosikokouksessa 10.2.2004 2 SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL RY:N J ÄSENSEURAN

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

o ~z.. KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA VUODELTA HELSINKI 1929

o ~z.. KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA VUODELTA HELSINKI 1929 o ~z.. KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA VUODELTA 1928 '. / HELSINKI 1929 KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA VUODELTA 1928 JOHDANTO Kertomusvuoden aikana 011 liiton toiminta ollut entistään

Lisätiedot

2.1 joka rikkoo liiton voimassa olevia sääntöjä, määräyksiä tai päätöksiä, joita liiton sääntöjen nojalla on annettu ja annetaan;

2.1 joka rikkoo liiton voimassa olevia sääntöjä, määräyksiä tai päätöksiä, joita liiton sääntöjen nojalla on annettu ja annetaan; Esitys liittokokoukselle 9.4.2016 Suomen Sulkapalloliiton kurinpitosäännöt 1 Soveltamisalaan kuuluvat henkilöt ja yhteisöt: Suomen Sulkapalloliiton (jatkossa liiton) kurinpitosääntöjen alaisia ovat: 1.1

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY SÄÄNNÖT 1/5

KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY SÄÄNNÖT 1/5 KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY SÄÄNNÖT 1/5 1 Yhdistyksen nimi KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY 2 Kotipaikka Jyväskylä 3 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on herättää pelastuskoiratoimintaa Keski- Suomen

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt 1 Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Äänekoski ja toiminta-alueena

Lisätiedot

PORIN VENEILIJÄT R.Y. 1

PORIN VENEILIJÄT R.Y. 1 PORIN VENEILIJÄT R.Y. 1 1. Nimi ja kotipaikka S Ä Ä N N Ö T Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Porin Veneilijät ry. Seuran kotipaikka on Porin kaupunki. 2. Seuran tarkoitus ja toiminnan

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Käppärän koulun Seniorit - KäpySet ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on Suomi.

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset)

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) SÄÄNNÖT Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) 1 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Lahden Seudun Insinöörit ry. Yhdistys on Insinööriliitto IL ry:n

Lisätiedot

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja Työsuojelu- ja 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 3 28.05.2015 yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus 10 21.09.2015 Työsuojelu- ja 3 26.11.2015

Lisätiedot

Kaakon Beagle ry:n säännöt 1.

Kaakon Beagle ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Kaakon Beagle ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi on Kaakon Beagle ry (entinen Etelä-Suomen Beagleyhdistys ry) ja sen kotipaikka on Kouvolan kaupunki. Yhdistys on Suomen kennelliitto-finska

Lisätiedot

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi, tarkoitus ja toiminta Helsingin opettajien ammattiyhdistys ry:n SÄÄNNÖT

Lisätiedot

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on

Lisätiedot

Luettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

Luettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan kokouksen pöytäkirja, pidetty Helsingissä liiton toimistossa 14 p:nä toukokuuta 1928. Saapvilla olivat V. Mikkola, T.H.Vilppula, V.Laherma, V.Lähteinen, T.Tanner,

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

7 LIITOSTA EROAMINEN JA EROTTAMINEN SEKÄ MUUT KURINPITOTOIMET

7 LIITOSTA EROAMINEN JA EROTTAMINEN SEKÄ MUUT KURINPITOTOIMET Suomen Käsipalloliitto ry. 11.11.2009 SUOMEN KÄSIPALLOLIITTO RY SÄÄNNÖT 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Käsipalloliitto ry. Yhdistyksen nimi ruotsiksi on Finlands Handbollförbund

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

Säännöt hyväksytty Kennelliitossa ja Patentti- ja Rekisterihallituksessa. Muutos voimaan 30.1.2015

Säännöt hyväksytty Kennelliitossa ja Patentti- ja Rekisterihallituksessa. Muutos voimaan 30.1.2015 SUOMEN MOPSIKERHO RY:N SÄÄNNÖT Säännöt hyväksytty Kennelliitossa ja Patentti- ja Rekisterihallituksessa. Muutos voimaan 30.1.2015 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Mopsikerho ry ja sen tarkoituksena on kaikin

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. - valvoo kunnallistekniikkaa ja palvelujen järjestämistä sekä tekee niitä koskevia ehdotuksia

SÄÄNNÖT. - valvoo kunnallistekniikkaa ja palvelujen järjestämistä sekä tekee niitä koskevia ehdotuksia SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vaasan Purolan kyläyhdistys ry Vasa Bobäck byaförening rf ja kotipaikka Vaasan kaupunki. Yhdistyksen toimialue on Purolan kaupunginosa Vaasassa. 2 Tarkoitus

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf Nämä sääännöt on hyväksytty piirin syyskokouksessa 28.10.2006 ja rekisteröity yhdistysreksiteriin 28.12.2006. SÄÄNNÖT Yhdistys ja sen tarkoitus

Lisätiedot

31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA

31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA 31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Saimaan Viitoset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta. Yhdistys, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä kerho,

Lisätiedot

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT 1 (5) PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pioneeriaselajin Liitto ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alue on koko

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

RESÄMÄTKOJÄ SUOMESSA. matkasuunnitelmia. 1925. SUOMEN MATKAILIJAYHDISTYKSEN laatimia

RESÄMÄTKOJÄ SUOMESSA. matkasuunnitelmia. 1925. SUOMEN MATKAILIJAYHDISTYKSEN laatimia Imatra Savonlinna Punkaharju SUOMEN MATKAILIJAYHDISTYKSEN laatimia matkasuunnitelmia. RESÄMÄTKOJÄ SUOMESSA 1925. Allaviitotut matkasuunnitelmat ovat aiotut ohjeiksi kesämatkoja suunniteltaessa ja voidaan

Lisätiedot

26 05.06.2013 25 16.04.2014 70 28.10.2014 17 19.02.2015 61 30.09.2015 27 20.04.2016 13 22.02.2017 Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten esteellisyyksien toteaminen TARLTK 05.06.2013 26 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimenä on Porin Erotuomarit -53 ja sen kotipaikkana on Porin kaupunki.

1 Yhdistyksen nimenä on Porin Erotuomarit -53 ja sen kotipaikkana on Porin kaupunki. Sopimuskirja 1 Yhdistyksen nimenä on Porin Erotuomarit -53 ja sen kotipaikkana on Porin kaupunki. 2 Yhdistyksen jäseneksi pääsevät kaikki jalkapallo- ja futsalerotuomarit. Yhdistyksen kannattajajäseneksi

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6. TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.2015) Yhdistyksen nimi on Tampereen teknillisen yliopiston henkilöstöyhdistys

Lisätiedot

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka):

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka): Kaupunginhallitus 114 25.04.2016 Kaupunginhallitus 135 23.05.2016 ELINVOIMAPÄÄLLIKÖN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN Kaupunginhallitus 25.04.2016 114 Oriveden kaupunginhallitus päätti 22.2.2016 44 hyväksyä elinvoiman

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki.

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. Lakeuden Noutajakoirayhdistys ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Etelä Pohjanmaan

Lisätiedot

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT säännöt 1(5) PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Porin Lyseon Seniorit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on suomi. II Yhdistyksen

Lisätiedot

VALTUUSTOALOITE SIIRTOLAPUUTARHATOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ

VALTUUSTOALOITE SIIRTOLAPUUTARHATOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ Kaupunginvaltuusto 92 01.07.2013 Kaupunginhallitus 275 19.08.2013 Kaupunginhallitus 88 16.03.2015 Tekninen lautakunta 94 28.10.2015 Kaupunginhallitus 80 29.03.2016 Kaupunginvaltuusto 18 25.04.2016 VALTUUSTOALOITE

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: -----

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: ----- Suomen Urheiluliiton piirien mallisäännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on: Hyvinkää 3. Yhdistyksemme toiminta-alue,

Lisätiedot

TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT

TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Tikkakosken Reserviläiset ry ja sen kotipaikka on Jyväskylän maalaiskunta. Yhdistyksen toiminta-alueena on

Lisätiedot

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913.

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913. .. - K E R TOM U S Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton Pyörä~ly-, luistelu- ja hiihtojaostohallinnon toiminnasta v. 1913. Pyöräily-, luistelu-ja hiihtojaostohallinnon jäseni~si valit tiin LIiton VUOSiKoKouKsessa

Lisätiedot

YLEINEN TEOLLISUUSLIITTO ry SÄÄNNÖT

YLEINEN TEOLLISUUSLIITTO ry SÄÄNNÖT YLEINEN TEOLLISUUSLIITTO ry SÄÄNNÖT Liitto merkitty yhdistysrekisteriin 23.11.1956 Sääntömuutos 11.2.2014 1 Liiton nimi ja kotipaikka Yleinen Teollisuusliitto ry, jota näissä säännöissä kutsutaan Liitoksi,

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Nordic Power ja seuran kotipaikka on Kokkola.

Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Nordic Power ja seuran kotipaikka on Kokkola. SÄÄNNÖT Nordic Power ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Nordic Power ja seuran kotipaikka on Kokkola. 2 Seuran tarkoitus ja toiminnan laatu Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 TELA / Toimitusjaosto 11.12.2012 AIKA 11.12.2012 klo 18:00 PAIKKA Mäntsälän kunnantalo, kokoushuone 4. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kytäjä Golf ry. 1 Nimi, kotipaikka ja kieli. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu. Toimintasäännöt

Kytäjä Golf ry. 1 Nimi, kotipaikka ja kieli. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu. Toimintasäännöt Kytäjä Golf ry Toimintasäännöt 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Kytäjä Golf ry ja sen kotipaikka on Hyvinkää. Yhdistyksen kieli on suomi. Yhdistys on Suomen Golfliitto ry:n jäsen. 2 Tarkoitus

Lisätiedot

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen.

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen. SUOMEN PALLOLIITON KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI RY:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piiri ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta 2. Näissä säännöissä yhdistystä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. SUOMEN HITSAUSTEKNILLINEN YHDISTYS r.y. FINLANDS SVETSTEKNISKA FÖRENING r.f. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Helsingin

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Yhdistys on perustettu tammikuun 30. päivänä 1995 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Yhdistys on perustettu tammikuun 30. päivänä 1995 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. YLIOPISTON TAIDO TOIMINTASÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Yliopiston Taido. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki Etelä-Suomen läänissä. Yhdistys on perustettu

Lisätiedot

Varsinaissuomen piirikunnan lausunnon perusteella hyväksyttiin. liitosta aikaisemmin erodettu Turun Työväen Moottoripyöräilijät

Varsinaissuomen piirikunnan lausunnon perusteella hyväksyttiin. liitosta aikaisemmin erodettu Turun Työväen Moottoripyöräilijät seninä olevista seuroista. 6. Varsinaissuomen piirikunnan lausunnon perusteella hyväksyttiin liitosta aikaisemmin erodettu Turun Työväen Moottoripyöräilijät jäsenelcsi vanhana seurana, ehdolla e t tä seura

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 7.3.2016 Voimaantulopäivä 1.4.2016 Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Golfkentänhoitajien Yhdistys - Finnish Greenkeepers Association r.y. ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. 2 Tarkoitus ja tehtävät Yhdistyksen

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Liittoa koskevia kirjallisia kyselyjä osoitetaan: Suomen Rauhanliitto Helsinki, Kapteenik. 3, C, 27. TAMPEREELLA

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Lohjan Kylät ry. ja sen kotipaikka on Lohjan kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Lohjan kaupunki ja siihen liittymispäätöksensä tehneet

Lisätiedot

KERTOMUS. v. 1930 TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA. Hei 5 i n k i 1 93 1. Työ V ä e n k i r ja p a i 11 Q.

KERTOMUS. v. 1930 TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA. Hei 5 i n k i 1 93 1. Työ V ä e n k i r ja p a i 11 Q. KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA v. 1930 Hei 5 i n k i 1 93 1. Työ V ä e n k i r ja p a i 11 Q. KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA V. 1930. 1. Johdanto. Leimaa-an tavana piirteenä liiton

Lisätiedot

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta 13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta kärpässarja 1. Alvar Vihersalo Popinniemen Ponnistus 2. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 3. Tapio Parkkinen Seinäjoen Sisu kärpässarja 1.

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

D 0"" KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA. v. 1932. Helsinki '933. Työväen kirjapaino.

D 0 KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA. v. 1932. Helsinki '933. Työväen kirjapaino. D 0"" KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA v. 1932 Helsinki '933. Työväen kirjapaino. KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA V. 1932. 1. Johdanto. Kertomusvuoden toiminnalle 0;, ollut leimaa-antavina

Lisätiedot

HELSINGIN TAKSIAUTOILIJAT r.y.:n SÄÄNNÖT

HELSINGIN TAKSIAUTOILIJAT r.y.:n SÄÄNNÖT HELSINGIN TAKSIAUTOILIJAT r.y.:n SÄÄNNÖT Vahvistettu 29.2.2012 Helsingin Taksiautoilijat r.y.:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin Taksiautoilijat r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistys

Lisätiedot

KUTSU. 19,50 /hlö (vain viralliselta edustajalta) Päiväkahvi

KUTSU. 19,50 /hlö (vain viralliselta edustajalta) Päiväkahvi 1 (7) KUTSU LIONSPIIRI 107-H:n VUOSIKOKOUKSEEN JA -JUHLAAN Paikka: Kummun koulu Kummunkatu 15, 83500 OUTOKUMPU Ohjelma: 09.30 10.00 Aamukahvi piirihallituksen osanottajille 10.00 12.00 Piirihallituksen

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY KAAKKOIS - SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois - Suomen Pelastusalanliitto. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä liitoksi. Liiton toiminta-alue on Kymenlaakson ja Etelä

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

1 ~. 3 :i. . ~rkittiin, että Helsingin otkat on erott nu jäsenyydestään Reino Tamr.lisalon, Pauli Andersinin ja,1asa Hyvärisen. 5 ~.

1 ~. 3 :i. . ~rkittiin, että Helsingin otkat on erott nu jäsenyydestään Reino Tamr.lisalon, Pauli Andersinin ja,1asa Hyvärisen. 5 ~. TUL (c 11- Työväen Urheiluliiton liitto~imikunnan Helsingissä liiton toimistossa 7 p:nä tammikuuta 1936. Läsnä olivat Laherma, Jääskeläinen, Erjama, Vainio, Heiskanen, Lehto, Kalervo, Vuori, Eatajisto,

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Perusturvan toimialan esitykset toimien perustamisesta ja muuttamisesta

Perusturvan toimialan esitykset toimien perustamisesta ja muuttamisesta Perusturvalautakunta 67 29.09.2010 Perusturvan toimialan esitykset toimien perustamisesta ja muuttamisesta PETUR 67 Vuoden 2011 talousarvion laatimisen yhteydessä on pyydetty toimialoja esittämään myös

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1(6) RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Raudanmaan maa- ja kotitalousnaiset, joka toimii rekisteröimättömänä yleishyödyllisenä yhdistyksenä osana valtakunnallista

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

PAPERILIITON OSASTOJEN TYÖHUONEKUNNAN SÄÄNNÖT

PAPERILIITON OSASTOJEN TYÖHUONEKUNNAN SÄÄNNÖT PAPERILIITON OSASTOJEN TYÖHUONEKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja muodostaminen Työhuonekunnan nimi on:... ja sen muodostavat... työskentelevät... kuuluvat jäsenet. 2 Työhuonekunnan perustaminen, tarkoitus ja toimintamuodot

Lisätiedot

Suomen Bridgeliitto Finlands Bridgeförbund r.y.

Suomen Bridgeliitto Finlands Bridgeförbund r.y. 1 Liiton nimi on Suomen Bridgeliitto Finlands Bridgeförbund r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Englanninkielisissä yhteyksissä käytetään nimeä 'Bridge League of Finland'. Viralliset lyhenteet

Lisätiedot

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y.

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 3 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta.

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta. 1 (7) V9.12.2008 PRH:n hyväksymät FINPRO RY:N SÄÄNNÖT Sääntöjen muutos rekisteröity 18.9.2009. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Finpro ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

KUUSAAN LATU ry. SÄÄNNÖT

KUUSAAN LATU ry. SÄÄNNÖT Kuusaan Latu ry / säännöt 1(5) KUUSAAN LATU ry. SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kuusaan Latu ry. ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena yhdistyksellä on Kouvolan kaupunki ympäristöineen. 2. Yhdistyksen

Lisätiedot

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja Virolahden kunnanhallitus 50 21.03.2016 Virolahden kunnanhallitus 64 25.04.2016 Kuntalaisaloite Asunto Oy Virolahden Sulkutie 1:n koko osakekannan ja rivitalojen tontin ostamiseksi, takauksen myöntämiseksi

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 ProUnioni SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. TARKOITUS JA TOIMINNAN MUODOT

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. KAAKKOIS-SUOMEN VEROVIRKAILIJAT R.Y:N SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 23.11.2011 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. Tarkoitus 2.

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSEURAN 0.-Y. HÄMEENLINNAN UUSI KIRJAPAINO HÄMEENLÄÄNIN KUVERNÖÖRIN VAHVISTAMAT HELMIKUUN 17 P:NÄ 1914.

SÄÄNNÖT. HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSEURAN 0.-Y. HÄMEENLINNAN UUSI KIRJAPAINO HÄMEENLÄÄNIN KUVERNÖÖRIN VAHVISTAMAT HELMIKUUN 17 P:NÄ 1914. HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSEURAN SÄÄNNÖT. HÄMEENLÄÄNIN KUVERNÖÖRIN VAHVISTAMAT HELMIKUUN 17 P:NÄ 1914. HÄMEENLINNA 1914 0.-Y. HÄMEENLINNAN UUSI KIRJAPAINO HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSELRAN SÄÄNNÖT HÄMEENLINNA

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT

YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT KäPa Fanit ry Hyväksytty 6.6.2008 YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on KäPa Fanit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue on Käpylän

Lisätiedot