1. Taustaa. 2. Toimintavalmiuden ylläpito

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Taustaa. 2. Toimintavalmiuden ylläpito"

Transkriptio

1 Yksikönjohtajan ohje 1. Taustaa Tämän ohjeen tavoitteena on selkeyttää ja yhtenäistää ryhmä- ja yksikkölähtöjen johtamistoimintaa ja ohjeistaa pelastus- ja tukiyksiköille käytettävä toimintamalli joukkue- ja komppanialähdöissä. Lisäksi ohjeessa on päivittäisen toimintavalmiuden ylläpitämiseen liittyviä menettelytapoja ja viestiliikenteen perusteita. Tämä ohje keskittyy pelastustoiminnan johtamiseen ryhmä- ja yksikkölähdöissä sekä pelastusyksikköjen ja tukiyksikköjen toimintaan joukkue- ja komppanialähdöissä. Edellä mainituissa tilanteissa tulee huomioida, mitä pelastus- ja muussa lainsäädännössä sekä niiden perusteella annetuissa määräyksissä ja ohjeissa, Pirkanmaan pelastuslaitoksen päätöspöytäkirjoissa, toimintaohjeissa ja työnjohdollisissa määräyksissä on määrätty ja ohjeistettu sekä mitä Pirkanmaan pelastuslaitos on yhteistyöviranomaisten ja muiden yhteistyötahojen kanssa sopinut. 2. Toimintavalmiuden ylläpito 2.1 Vakinaisesti miehitetty paloasema RPI31 ja RPI32, vakinaisten pelastusyksiköiden johtajat ja tukiyksiköiden kuljettajat ja Tampereen keskuspaloaseman asemapäivystäjä kuuntelevat päivystysvuorollaan jatkuvasti käytössään olevaa gsm-puhelinta ja seuraavia puheryhmiä: PIPEANTO (skannauksessa) PIPEINFO (skannauksessa) PIPEKUTSU (skannauksessa ja valittuna) RPI20:n tai TikeP3:n määräämät puheryhmät Virve päätelaitteen skannaustila päällä Näppäinlukko: kaikki näppäimet lukittu asennossa Pelastusyksikön ja tukiyksikön ja muun asemalla olevan erityiskaluston päivittäisestä toimintavalmiudesta vastaa paloaseman pelastusyksikön yksikönjohtaja ja keskuspaloasemalla myös asemapäivystäjä sekä vuoroesimies. Pelastustoimintatilanteessa käytettävät puheryhmät on esitetty tämän liitteen kohdissa ryhmä/yksikkölähtö, joukkuelähtö ja komppanialähtö. 1

2 2.2. Sopimuspalokunta ja sivutoiminen henkilöstö Sopimuspalokuntien toimintavalmiudesta on sovittu Pirkanmaan pelastuslaitoksen ja jokaisen sopimuspalokunnan kanssa tehdyssä sopimuksessa. Sivutoimisen henkilöstön toimintavalmiudesta on määrätty työsopimuksessa. Sivutoimisen henkilöstön lähtöaika on viisi minuuttia. Tässä ohjeessa pelastustoimintaan osallistuva sivutoiminen henkilöstö rinnastetaan sopimuspalokuntaan. 2.3 Pohjoisen pelastusalueen päivystävät yksikönjohtajat Päivystävät yksikönjohtajat ovat vapaamuotoisessa varallaolossa ja tavoitettavissa Virve-päätelaitteella sekä gsm-puhelimella Ilmoitusvelvoite: vakinainen paloasema, sopimuspalokunta ja toimenpidepalkkainen henkilöstö Keskuspaloaseman asemapäivystäjän ja vuoroesimiehen sekä pelastusyksiköiden yksikönjohtajien tulee ilmoittaa PIPEKUTSUpuheryhmässä välittömästi TikeP3:lle, jos pelastusyksikön, tukiyksikön tai asemalla olevan erityiskaluston toimintavalmius muuttuu (katso liite 6: ilmoitusohje). TikeP3 tekee päätöksen toimintavalmiuden muutoksista ja korvaavista toimenpiteistä. Pelastusyksikön johtajien ja tukiyksiköiden kuljettajien pitää ilmoittaa TikeP3:lle, jos yksikkö poistuu omalta yksikkölähtöalueeltaan. Esimerkkejä päivittäiseen toimintavalmiuteen liittyvistä ilmoituksista: Yksikkö lähtee oman asemansa yksikkölähtöalueen ulkopuolelle Yksikkö palaa omalle yksikkölähtöalueelleen Yksikkö ei ole hälytettävissä. Hälytyslähdössä on tai saattaa olla viiveitä (esim. harjoitukset). Yksikön henkilöstömäärä on alle minimin (liite 6; Ilmoitusohje) Otetaan varayksikkö käyttöön. Varsinaiseen pelastustoimintaan liittyvät ilmoitukset on määritelty pelastustoiminnan johtamisohjeen liitteessä 6: Ilmoitusohje. 2

3 3. Ryhmälähtö (yksikkölähtö) Pirkanmaan pelastuslaitoksella on käytössä yksikkölähtö ja ryhmälähtö. Yksikkölähdössä lähdön vahvuus voi olla pienempi kuin Ryhmälähtö koostuu yhdestä tai kahdesta pelastusyksiköstä, joiden yhteen laskettu henkilöstömäärä on vähintään Tämän lisäksi ryhmälähdössä voi olla mukana tukiyksikkö (0+0+1). 3.1 Yksikkö-/ryhmälähdön johtaminen Ryhmä/yksikkölähdön johtamisvastuussa oleva vakinaisen pelastusyksikön johtaja toimii ryhmä/yksikkölähdössä pelastustoiminnan johtajana. Myös pohjoisen pelastusalueen päivystävät yksikönjohtajat toimivat vastaavassa tilanteessa pelastustoiminnan johtajana. Ryhmä/yksikkölähdön johtamisvastuussa oleva sopimuspalokunnan pelastusyksikön johtajana toimiva toimii lähdössä tilannepaikan johtajana. Johtamisvastuu tilannepaikan johtajana alkaa välittömästi sen jälkeen kun yksikönjohtaja on tehnyt lähtöilmoituksen. Ensisijaisesti TikeP3 tai hänen määräämänsä kenttäp3 toimii sopimuspalokuntien yksikkö/ryhmälähdöissä pelastustoiminnan johtajana. Tukiyksikön johtaja ei toimi pelastustoiminnan johtajana eikä tilannepaikan johtajana ellei TikeP3 anna siitä määräystä. Jos ryhmälähdössä on kaksi pelastusyksikköä, niin johtamisjärjestys (johtamisvastuu) määräytyy seuraavassa järjestyksessä: Johtamisjärjestyksen (johtamisvastuun) ensisijainen määräytyminen ryhmälähdössä Johtamisjärjestyksen (johtamisvastuun) tarkennus, jos lähdössä statukseltaan kaksi samanarvoista pelastusyksikön johtajaa 1 Paloesimies tai vs. paloesimies Lähimmän yksikön paloesimies tai vs. paloesimies 2 Ylipalomies (palomies) Lähimmän yksikön ylipalomies (palomies) 3* Sopimuspalokunnan yksikönjohtaja Lähimmän yksikön yksikönjohtaja * Kohdassa 3 pelastustoiminnan johtajana on TikeP3. Yksikkö /ryhmälähdössä pelastustoiminnan johtajan tai tilannepaikan johtajan tulee tarvittaessa ilmoittaa TikeP3:lle, jos tilanteen johtaminen vaatii johtamistason nostoa. 3

4 Jos ryhmälähdön pelastus- ja tukiyksiköiden määrä on yhteensä suurempi kuin 3 yksikköä, niin silloin TikeP3 tekee päätöksen johtotason mahdollisesta nostosta. 3.2 Toiminta ryhmä/yksikkölähdössä 1. Yksikön lähtiessä liikkeelle pelastusyksikön johtaja ja tukiyksikön kuljettaja lähettävät statuksen matkalla vahvuustietoineen johtamisjärjestelmän avulla; ellei johtamisjärjestelmää ole, silloin käytetään erillistä statuslaitetta. Jos yksikössä ei ole statuslaitetta, niin silloin lähtöilmoitus hätäkeskukseen PIPEINFO -puheryhmässä. TikeP3:n toimiessa pelastustoiminnan johtajana yksiköt tekevät lähtöilmoituksen hätäkeskukselle; TikeP3 seuraa lähtöilmoituksia / statuksia. 2. Pelastusyksikön ja tukiyksikön Virve päätelaite asetukset hälytysajon aikana: Yksikön kiinteän Virve-päätelaitteen skannaustila päällä asennossa. Puheryhmät PIPEANTO, PIPEINFO ja MOVI1 skannauksessa. Puheryhmä PIPEKUTSU skannauksessa ja valittuna. Pelastusyksikön johtajan ja tukiyksikön kuljettajan kannettavat Virvepäätelaitteet ovat skannaustila pois päältä asennossa ja valittuna puheryhmänä pelastustoiminnan johtajan määräämä johtamispuheryhmä (PIPEJOUKKUE1-9). 3. Johtamisvastuussa oleva pelastusyksikön yksikönjohtaja varmistaa hätäkeskukselta kohteen osoitteen ja kysyy lisätiedot. Perustellusta syystä ryhmälähdön toisen pelastusyksikön johtaja ja/tai tukiyksikön kuljettaja voivat kysyä osoitetarkennusta tai lisätietoja hätäkeskukselta 4. Ryhmälähdön toisen pelastusyksikön yksikönjohtaja ja tukiyksikön kuljettaja ilmoittautuvat toimintaa johtavalle pelastusyksikön johtajalle PIPEKUTSU puheryhmässä. 5. Johtamisvastuussa oleva pelastusyksikön johtaja ilmoittaa muille lähdön yksiköille käytettävän johtamispuheryhmän (PIPEJOUKKUE1-9). 6. Johtamisvastuussa oleva pelastusyksikön johtaja määrittelee tilannekuvan perusteella resurssitarpeet ja tekee tarvittaessa lisähälytykset. 7. Johtamisvastuussa oleva pelastusyksikön johtaja kertoo tarvittaessa aikomuksensa ja antaa esikäskyn muille yksiköille. 4

5 8. Kohteeseen saavuttuaan pelastusyksikön johtaja(t) ja tukiyksikön kuljettaja lähettävät aina statusviestin kohteessa. Toisen pelastusyksikön johtaja ja tukiyksikön kuljettaja tekevät kohteeseen saapumisilmoituksen toimintaa johtavalle pelastusyksikön johtajalle johtamispuheryhmässä noin 2 minuuttia ennen kohteeseen saapumista. Jos johtamispuheryhmää ei ole määrätty, niin ilmoitus tehdään PIPEKUTSU ryhmässä Kohteeseen saavuttuaan, poistuessaan yksiköstään johtamisvastuussa oleva pelastusyksikön johtaja asettaa kannettavan Virve-päätelaitteen skannaustilan päälle (tarkista, että kuuntelussa PIPEANTO, PIPEINFO, PIPEKUTSU, MOVI1 ja valittuna määräämäsi johtamispuheryhmä sekä näppäinlukko: kaikki näppäimet lukittu asennossa). Kohteeseen saavuttuaan, poistuessaan yksiköstään, toisen pelastusyksikön johtaja ja tukiyksikön kuljettaja kuuntelevat ainoastaan johtamispuheryhmää; kannettavan Virve-päätelaitteen skannaustila edelleen pois päältä-asennossa ja valittuna määrätty johtamispuheryhmä (näppäinlukko: kaikki näppäimet lukittu asennossa). 9. Kohteessa toimitaan johtamisvastuussa oleva pelastusyksikön johtajan määräysten, tilannekuvan ja tilanteen vaatimusten mukaisesti. johtamisvastuussa oleva pelastusyksikön johtaja antaa muille yksiköille tehtäviä (muista kertoa aikomus). Johtamisvastuussa oleva pelastusyksikön johtaja tekee tarvittaessa tilanneilmoituksia ja -selvityksiä sekä liitteessä 6 luetellut ilmoitukset TikeP3:lle. Yksikön sisäisessä toiminnassa käytetään ensisijaisesti VHFpuhelinta. Johtamisvastuussa oleva pelastusyksikön johtaja vastaa tilanteesta. Huomioi mahdollinen tilanteen paheneminen ja tee tarvittaessa lisähälytykset hätäkeskukseen ja pyydä tarvittaessa TikeP3:lta johtamistason nostoa. Jatkuva tiedustelu, tilannekuvan ylläpito. Varaudu yllättäviin muutoksiin. Pidä tarvittaessa tilanne- ja johtokeskus keskus ajan tasalla. Huolehdi työturvallisuudesta. Huomioi kaikki onnettomuustilanteen osapuolet ja tilanteessa mukana olevat yhteistyötahot 10. Toimintaa johtavan pelastusyksikön johtajan tukihenkilönä toimii TikeP3. TikeP3 voi tarvittaessa ilmoittaa ottavansa johtovastuun. Jos 5

6 sopimuspalokunnan pelastusyksikön johtaja on johtamisvastuussa, niin TikeP3 toimii pelastustoiminnan johtajana. Yksikkö- / ryhmälähdössä onnettomuustiedottamisesta vastaa TikeP3. Johtamisvastuussa oleva pelastusyksikön johtaja voi tiedottaa TikeP3:n luvalla. 11. Kun pelastustehtävä on suoritettu, niin johtamisvastuussa oleva pelastusyksikön johtaja ilmoittaa siitä kaikille osapuolille ja vapauttaa yksiköt. Yksiköt lähettävät statusviestin vapaa. 12. Yksikössä matkalla asemalle: Johtamisvastuussa olevan pelastusyksikön johtaja asettaa kannettavan Virve-päätelaitteen skannaustilan pois päältä. Toisen yksikön ja tukiyksikön kuljettaja eivät tee Virve-päätelaitteen asetuksiin muutoksia. Toimintaa johtavan pelastusyksikön johtaja antaa TikeP3:lle tilanneraportin, jos oletetaan tapahtuneen kiinnostavan mediaa ja aina, jos tehtävää ei saada kokonaan suoritettua (katso liitteestä 6 muut tilannetta koskevat ilmoitukset). Esimerkkejä raportoitavista tilanteista: Rakennuspalo, -vaara Tulipalo muu Ilmaliikenneonnettomuus Vesipelastus Ihmisen pelastaminen ylhäältä/alhaalta Eläinten pelastaminen Liikenneonnettomuus 13. Yksiköiden toiminta paloasemalla pelastustoimintatehtävän jälkeen: Pelastusyksikön johtaja ja tukiyksikön kuljettaja lähettävät statusviestin asemalla. Vakinainen pelastusyksikön johtaja ja tukiyksikön kuljettaja asettavat kannettavan Virve-päätelaitteen skannaustilan päälle ja asemavalmiuden puheryhmät skannaukseen (näppäinlukko: kaikki näppäimet lukittu asennossa). Sopimuspalokuntien yksikönjohtajan kannettavassa Virvepäätelaitteessa skannaustila on pois päältä asennossa ja valittuna oman alueen todennäköisin johtamispuheryhmä (näppäinlukko: kaikki näppäimet lukittu asennossa). Kaluston ja varusteiden huoltaminen toimintavalmiuteen. Onnettomuusselosteen täyttö tehdään heti asemalle saavuttua. Muut toimintavalmiuden palauttamiseen liittyvät tehtävät 6

7 3.3 Ryhmälähdön (yksikkölähdön) viestiliikennekaavio 4. Pelastusyksikkö joukkuelähdössä 4.1 Joukkuelähdön johtamisvastuu KenttäP3 (RPI31, RPI32, RPI30) johtaa joukkuelähtöä hälytyksen saatuaan. Vastuu toiminnan käynnistämisestä ja itse toiminnasta siirtyy hätäkeskukselta KenttäP3:lle, kun hän on vastaanottanut hälytyksen. KenttäP3 vahvistaa vastuunoton Virve-puheyhteydellä hätäkeskukseen tai painalla johtoyksikön statuspainiketta. TikeP3 vastaa siitä, että jokaisella joukkuelähdöllä on johtaja. TikeP3 voi tarvittaessa määrätä pelastustoiminnan johtajan. 7

8 4.2 Pelastusyksikön toiminta joukkuelähdössä 1. Paina status matkalla ja vahvuus-status. Yksikön lähtiessä liikkeelle pelastusyksikön johtaja ja tukiyksikön kuljettaja lähettävät statuksen matkalla vahvuustietoineen johtamisjärjestelmän avulla; ellei johtamisjärjestelmää ole, silloin käytetään erillistä statuslaitetta. Jos yksikössä ei ole statuslaitetta, niin silloin lähtöilmoitus pelastustoiminnan johtajalle ja Häkelle PIPEINFO - puheryhmässä. 2. Pelastusyksikön ja tukiyksikön Virve päätelaite asetukset hälytysajon aikana: Yksikön kiinteän Virve-päätelaitteen skannaustila tulee olla päällä - asennossa ja puheryhmät PIPEANTO, PIPEINFO ja MOVI 1 skannauksessa sekä PIPEKUTSU skannauksessa ja valittuna. Yksikönjohtajan tukiyksikön kuljettajan kannettavan Virve-päätelaitteen skannaustila pitää olla pois päältä asennossa ja valittuna lähdön johtajan määräämä johtamispuheryhmä (PIPEJOUKKUE1-9). Pelastusyksikön kuljettajan Virve äänen voimakkuus pienimmällä tai kaiutin pois päältä. Miehistöautot ja muut vastaavat yksiköt, joita ei hälytetty ilmoittautuvat TikeP3:lle. 3. Kysy tarvittaessa lisätiedot pelastustoiminnan johtajalta. Pelastustoiminnan johtaja kysyy lisätiedot hätäkeskukselta. Vältä tarpeetonta kyselyä, varsinkin jos yksikkösi ei ole ensimmäisenä kohteessa. Erityistilanteissa kohdetta lähin pelastusyksikkö voi tehdä suoraan hätäkeskukseen osoitetta tarkentavan kyselyn (PIPEINFO) 4. Pelastustoiminnan johtaja määrää käytettävän johtamispuheryhmän (PIPEJOUKKUE1-9). Aseta johtamispuheryhmä valituksi ja näppäinlukko kaikki näppäimet lukittu asentoon. Pelastustoiminnan johtajan ja pelastus- ja tukiyksiköiden välillä kaikki viestiliikenne tapahtuu tämän jälkeen johtamispuheryhmässä. 5. Ilmoittaudu pelastustoiminnan johtajalle noin 2 minuuttia ennen kuin saavut kohteeseen tai määrätylle tulokynnykselle. Ilmoittautuminen tapahtuu johtamispuheryhmässä, jos johtamispuheryhmää ei ole tiedossa, niin silloin PIPEKUTSU-ryhmässä 6. Ensimmäisenä kohteeseen saapuneen yksikön tulee antaa tilannetiedote heti kohteeseen saavuttuaan pelastustoiminnan johtajalle. Täydentävä tilannetiedote annetaan heti tiedustelun jälkeen 8

9 7. Toimi pelastustoiminnan johtajan antamien tehtävien mukaisesti. Jos pelastustoiminnan johtaja ei ole antanut tehtävää, niin tiedota aikomuksistasi (tilanteen vaatimat toimenpiteet). pelastustoiminnan johtajalle. Tiedota aina pelastustoiminnan johtajaa tekemistäsi havainnoista, toiminnastasi ja kun saamasi tehtävä on suoritettu. 8. Jos pelastustoiminnan johtaja nimeää tilannepaikan johtajan kohteeseen, niin silloin tilannepaikan johtaja johtaa toimintaa kohteessa pelastustoiminnanjohtajan ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Pelastustoiminnan johtaja määrää tarvittaessa yksiköitä käyttöösi. Jos yksikölläsi ei ole tehtävää, niin pidä yksikkösi välittömässä toimintavalmiudessa. 9. Vain pelastustoiminnan johtaja voi vapauttaa yksikkösi tehtävästä. Paina vapautuksen jälkeen vapaana -status. 10. Yksiköiden toiminta paloasemalla pelastustoimintatehtävän jälkeen Paina asemalla -status Täytä heti osuutesi Pronto-onnettomuusselosteesta. Täytä Pronto-selosteen kohta Käytetyt ajoneuvot (kiireellisyys, kaikki ajat, ja vahvuus) oman yksikkösi osalta. Täytä Pronto-selosteen kohta Selvitys pelastuslaitoksen toiminnasta ja tuloksellisuudesta (klikkaa yksikkösi tunnusta ja täytä käytetyt toimenpiteet ja menetelmät). Pronto-selosteessa merkitse ruksi kohtaan pelastusryhmän tai yksikön johtaja ja tarvittaessa kohtaan tilannepaikanjohtaja. Kirjoita oma nimesi ja, jos toimit tilannepaikan johtajana, niin myös kellon aika, kyseisen kohdan tekstikenttään. Yksikönjohtaja vastaa yksikön toimintavalmiuden palauttamisesta Kaluston huolto ja toimintavalmiuden palauttaminen 4.3 Virve-viestintä ja radioiden asetukset joukkuelähdössä (perusmalli): Matkalla kohteeseen Ajoneuvon kiinteä Virve-päätelaite: Virve-päätelaitteen skannaustilan pitää olla päällä asennossa Puheryhmät PIPEANTO, PIPEINFO,PIPEKUTSU, MOVI1 skannauksessa. Puheryhmä PIPEKUTSU valittuna ja skannauksessa. Pelastusyksikön johtajan ja tukiyksikön kuljettajan kannettava Virvepäätelaite: 9

10 Kannettavan Virve-päätelaitteen skannaustila pitää olla ei-päällä asennossa. Pelastustoiminnan johtajan määräämä johtamispuheryhmä (PIPEJOUKKUE1-9) valittuna. Aseta johtamispuheryhmän valinnan jälkeen näppäinlukko kaikki näppäimet lukittu asentoon. Kohteessa Kannettavaan Virve-päätelaitteeseen ei tehdä muutoksia ellei pelastustoiminnan johtaja määrää, kun edellä esitetyt muutokset kohdassa matkalla kohteeseen on tehty. Paluu paloasemalle Kannettavaan Virve-päätelaitteeseen ei tehdä muutoksia. Paloasemalla Aseta kannettava Virve-päätelaite toimintavalmiuden edellyttämiin asetuksiin 10

11 4.4 Joukkuelähdön viestiliikennekaavio Kenttäyksiköiden osuus on kuvattuna harmaalla alueella. 5. Pelastusyksikkö komppanialähdössä 5.1 Pelastuskomppanian johtamisvastuu Komppanialähtöä johtaa TikeP3 siihen asti, kunnes RPI20 ilmoittaa ottavansa johtovastuun. TikeP3 nimeää kohteeseen tilannepaikan johtajan (TPJ). Komppanialähdössä hälytetyt yksiköt toimivat tilannepaikan johtajan alaisuudessa ellei pelastustoiminnan johtaja toisin määrää. Tilannepaikan johtaja johtaa toimintaa kohteessa pelastustoiminnan johtajan ohjeiden ja määräysten sekä tilanteen vaatimusten mukaisesti. Pelastus- ja tuki yksiköt ilmoittautuvat tilannepaikan johtajalle PIPEKUTSU ryhmässä noin 2 minuuttia ennen saapumistaan kohteeseen tai nimetylle 11

12 tulokynnykselle. Komppanialähdössä tilannepaikan johtaja määrää pelastusjoukkueiden johtajat, määrittelee joukkueiden vastuualueet ja puheryhmät sekä alistaa pelastusyksiköt joukkueenjohtajien alaisuuteen. Lisähälytetyt yksiköt tekevät lähtöilmoituksen TikeP3:lle, jolta saavat viestiliikenteeseen liittyvät ohjeet. 5.2 Pelastusyksikön toiminta komppanialähdössä 1. Pelastusyksiköt ja tukiyksiköt tekevät lähtöilmoituksen. Yksikön lähtiessä liikkeelle pelastusyksikön johtaja ja tukiyksikön kuljettaja lähettävät statuksen matkalla vahvuustietoineen johtamisjärjestelmän avulla; ellei johtamisjärjestelmää ole, silloin käytetään erillistä statuslaitetta. Jos yksikössä ei ole statuslaitetta, niin silloin lähtöilmoitus pelastustoiminnan johtajalle ja Häkelle PIPEINFO - puheryhmässä. 2. Pelastustoiminnan johtaja (alkuvaiheessa TikeP3) nimeää kenttäpalomestareista tilannepaikan johtajan. Tilannepaikan johtaja käyttää omaa kutsutunnustaan (RPI31/32/30) ellei toisin määrätä. Tilannepaikan johtaja toimii pelastustoiminnan johtajan määräysten ja ohjeiden sekä tilanteen ja tilannekuvan mukaisesti. 3. Virve-viestinnän kuuntelu samoin kuin joukkuelähdössä siihen asti kunnes tilannepaikan johtaja toisin määrää. Pelastusyksikkö ei oma-aloitteisesti aloita puheviestintää Virvepäätelaitteella hälytysajon aikana ellei siihen ole erityisen tärkeää perustetta. 4. Komppanialähdössä hälytetyt yksiköt ilmoittautuvat tilannepaikan johtajalle PIPEKUTSU-puheryhmässä noin 2 minuuttia ennen kohteeseen tai tulokynnykselle saapumista. 5. Tilannepaikan johtaja jakaa toiminta-alueen vastuualueisiin (joukkueisiin) ja nimeää niille johtajat (pelastusjoukkueen johtajat). Tilannepaikan johtaja määrää vastuualueen tehtävät. Tilannepaikan johtaja määrää vastuualueella käytettävät puheryhmät (katso kohta viestintä komppanialähdössä). 6. Tilannepaikan johtaja määrää yksiköt vastuualueille (joukkueisiin). Yksikkö saa tilannepaikan johtajalta puheryhmän ja joukkueenjohtajan, jolle yksikkö ilmoittautuu. 7. Joukkueen johtaja johtaa vastuualueensa yksiköiden toimintaa. Toiminta vastuualueella tapahtuu samoin periaattein kuin joukkuelähdössä. 12

13 Vastuualueen johtaja raportoi tilannepaikan johtajalle tehtävän edistymisestä ja tilanteeseen liittyvistä havainnoistaan. 8. Toiminta jatkuu kohteessa johtotasojen tilannepaikan johtaja (toimita-alue), joukkueen johtaja (joukkueen vastuualue), pelastusyksikön johtaja (yksikön vastuualue/tehtävä) mukaisesti, siihen asti kunnes tilannepaikan johtaja toisin määrää. 5.3 Viestintään ja johtamiseen liittyviä keskeisiä asioita komppanialähdössä 1. Joukkueen johtajaksi nimetty yksikönjohtaja: Joukkueen johtajalla (vastuualueen johtajalla) tulee olla kaksi kannettavaa Virve-päätelaitetta, joissa molemmissa päätelaitteen skannaustila on pois päältä asennossa. Toisen kannettavan Virve-päätelaitteen saa tarvittaessa johtoyksiköstä. Muista nimetä pelastusyksiköllesi uusi johtaja. Toisessa Virve-päätelaitteessa tulee olla valittuna tilannepaikan johtajan määräämä puheryhmä PIPETOJE1-3 ja toisessa PIPEJOUKKUE Esimerkki kutsuista ja puheryhmistä: Joukkue1:n johtajan kutsu on PIPEJoukkue1 ja johtamispuheryhmä PIPEJoukkue1. Joukkue 2:den johtajan kutsu on PIPEJoukkue2 ja johtamispuheryhmä PIPEJoukkue2. Joukkue 3:n johtajan kutsu on PIPEJoukkue3 ja johtamispuheryhmä PIPEJoukkue3. 3. Muut pelastusyksiköt ja tukiyksiköt Tilannepaikan johtaja antaa pelastusyksikön johtajalle ja tukiyksikölle PIPEKUTSU-puheryhmässä käskyn siirtyä joukkueenjohtajan (vastuualueen johtajan) alaisuuteen ja ilmoittaa käytettävän puheryhmän PIPEJOUKKUE1-9. Pelastusyksikön johtajan ja tukiyksikön kuljettajan kannettavan Virvepäätelaitteen skannaustila pitää olla pois päältä asennossa. Valittuna määrätty johtamispuheryhmä PIPEJOUKKUE Ilmoittaudu joukkueen johtajalle tilannepaikan johtajan määräämässä johtamispuheryhmässä. Toimi joukkueen johtajan määräysten mukaisesti. 5. Yksikön sisäisessä viestinnässä käytetään määrättyä VHF- kanava. Joukkueella 1 VHF1, ellei tilannepaikan johtajan toisin määrää. Joukkueella 2 VHF2, ellei tilannepaikan johtajan toisin määrää. Joukkueella 3 VHF3, ellei tilannepaikan johtajan toisin määrää. 13

14 5.4 Viestiliikennekaavio komppanialähdössä Noin 2 minuuttia ennen kohteeseen tai tulokynnykselle saapumista pelastusyksiköiden pitää ilmoittautua PIPEKUTSU-puheryhmässä, ellei aiemmin toisin ole määrätty ja sen jälkeen annettujen määräysten mukaisesti siirrytään alla olevan viestiliikennekaavion mukaisiin Virve-puheryhmiin. Kenttäyksiköiden osuus on kuvattuna harmaalla alueella. 14

15 6 Huomioi viestiliikenteessä Kun Virve-päätelaitteiden perusasetukset ovat päivittäisessä toimintavalmiusasennossa, niin silloin siirtyminen tilanteen mukaisiin asetuksiin ei vaadi monimutkaisia ja useita painalluksia vaan onnistuu helposti. Varmista ennen kuin puhut, että puheryhmä on oikea ja vapaana. Varmistu, että et puhu ns. häntään väärässä puheryhmässä, jos Virve päätelaitteen skannaustila on päällä. Puhu lyhyesti ja selkeästi. Virve-päätelaite pystyasennossa, noin 20cm suun edessä (ellei ole erillisiä mikrofoneja). Toista viestin pääkohdat, jos olet epävarma viestin sisällöstä tai viesti on pitkä. Huomioi Virve päätelaitteen kaiuttimen asetus ja äänen voimakkuus. 15

KEMPPILÄNKATU 1 17.3.2014 VSP2, Päivystävän päällikön toiminta

KEMPPILÄNKATU 1 17.3.2014 VSP2, Päivystävän päällikön toiminta KEMPPILÄNKATU 1 17.3.2014 VSP2, Päivystävän päällikön toiminta 1 12.2.2015 PELASTUSTOIMINNAN JOHTAMISMALLI P2 Koko maakunta LänsiP30 Joki P3 Länsi P3 ItäP30 Itä P3 Toimintamallin pääperiaatteet maakunnan

Lisätiedot

PELASTUSTOIMINNAN JOHTAMINEN -OHJE

PELASTUSTOIMINNAN JOHTAMINEN -OHJE 19.6.2007 1(10) PELASTUSTOIMINNAN JOHTAMINEN -OHJE 19.6.2007 2(10) SISÄLLYS 1 Ohje ja sen tarkoitus...3 2 Satakunnan pelastustoimen operatiivinen johtamisjärjestelmä...3 2.1 Johtovastuun ottaminen ja siirtäminen...4

Lisätiedot

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 7/2015 1 (1) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta 50 08.09.2015. 50 Asianro 4351/09.05.01.

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 7/2015 1 (1) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta 50 08.09.2015. 50 Asianro 4351/09.05.01. Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 7/2015 1 (1) 50 Asianro 4351/09.05.01.02/2015 Pelastustoiminnan johtamisen muuttaminen Päätöshistoria 11.6.2015 34 Pelastuspäällikkö Erkki Asikainen 31.5.2015: teki

Lisätiedot

Pelastuspäällikkö Terho Pylkkänen

Pelastuspäällikkö Terho Pylkkänen KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOS MELLERSTA ÖSTERBOTTENS OCH JAKOBSTADSOMRÅDETS RÄDDNINGSVERK Viranomaiset kriisissä -seminaari 1.9.2016 Pelastuspäällikkö Terho Pylkkänen Pelastustoiminnan

Lisätiedot

Pelastustoiminnan käsitteitä

Pelastustoiminnan käsitteitä 22.4.2013 Pelastustoiminnan käsitteitä Pelastustoiminnan käsitteiden hyväksyminen Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto asetti keväällä 2012 työryhmän, johon kuuluivat Mika Haverinen, Matti Honkanen ja

Lisätiedot

Maanalaiset tilat pelastustoiminnan kannalta

Maanalaiset tilat pelastustoiminnan kannalta Maanalaiset tilat pelastustoiminnan kannalta MAANALAINEN LIIKENNE PELASTUSTOIMINNAN HAASTEENA -SEMINAARI 17.5.2016 Vantaa Tommi Luhtaniemi, paloesimies insinööri (YAMK) Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Kuntia

Lisätiedot

Pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohje. Sisäinen turvallisuus

Pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohje. Sisäinen turvallisuus Pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohje Sisäinen turvallisuus SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 21/2012 SISÄASIAINMINISTERIÖ Sisäinen turvallisuus Pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohje

Lisätiedot

Pelastusyksikön alkuselvityksiin kohteessa kuluva aika eri vahvuuksilla

Pelastusyksikön alkuselvityksiin kohteessa kuluva aika eri vahvuuksilla Pelastusyksikön alkuselvityksiin kohteessa kuluva aika eri vahvuuksilla Jarkko Jäntti, Pelastusopisto Kati Tillander, VTT 1 7.9.2009 Käsitteistä Pelastusyksikön alkuselvityksiin kohteessa kuluva aika eri

Lisätiedot

Koulutusten järjestäminen pelastuslaitoksessa. Osaamisen kehittämisen vuorovaikutustyöpaja pelastuslaitoksille 26.1.2016 Vantaa Tommi Luhtaniemi

Koulutusten järjestäminen pelastuslaitoksessa. Osaamisen kehittämisen vuorovaikutustyöpaja pelastuslaitoksille 26.1.2016 Vantaa Tommi Luhtaniemi Koulutusten järjestäminen pelastuslaitoksessa Osaamisen kehittämisen vuorovaikutustyöpaja pelastuslaitoksille 26.1.2016 Vantaa Tommi Luhtaniemi Kiinnostukseni osaamisen kehittämiseen Alipäällystökurssin

Lisätiedot

PELASTUSLAITOS ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA. Itä-Suomen Huoltorykmentti Koivujärven varasto

PELASTUSLAITOS ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA. Itä-Suomen Huoltorykmentti Koivujärven varasto PELASTUSLAITOS ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA Itä-Suomen Huoltorykmentti Koivujärven varasto HYVÄKSYNTÄ: Päiväys Nimi Virka-asema Päivitystiedot Päiväys Asia Nimi ja virka-asema Sisältö 1 YLEISTÄ 1.1 Suunnitelman

Lisätiedot

Tilannekuva pelastustoiminnan johtamisessa. Paul Nyberg Palomestari Helsingin kaupungin pelastuslaitos

Tilannekuva pelastustoiminnan johtamisessa. Paul Nyberg Palomestari Helsingin kaupungin pelastuslaitos Tilannekuva pelastustoiminnan johtamisessa Paul Nyberg Palomestari Helsingin kaupungin pelastuslaitos Tilannekuva terminä Tilannekuva herättää paljon ajatuksia Lukuisia tuotteita ja palveluita myydään

Lisätiedot

Visio: Varsinais-Suomen pelastuslaitos on valtakunnallinen suunnannäyttäjä ja positiivinen esimerkki laadukkaasta ja tehokkaasta pelastuslaitoksesta.

Visio: Varsinais-Suomen pelastuslaitos on valtakunnallinen suunnannäyttäjä ja positiivinen esimerkki laadukkaasta ja tehokkaasta pelastuslaitoksesta. Visio: Varsinais-Suomen pelastuslaitos on valtakunnallinen suunnannäyttäjä ja positiivinen esimerkki laadukkaasta ja tehokkaasta pelastuslaitoksesta. V-S aluepelastuslaitos lyhyesti Toimintavalmiudessa

Lisätiedot

TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOS

TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOS TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOS VARAUTUMISEN VALTAKUNNALLISET OPINTOPÄIVÄT 19.-20.10.2011 PIRKANMAAN KUNTIEN VALMIUSTOIMINTA JA PELASTUSTOIMI PELASTUSLAKIUUDISTUS 2011 YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA 2010

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS ÖSTRA NYLANDS RÄDDNINGSVERK

ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS ÖSTRA NYLANDS RÄDDNINGSVERK VIRVE -VIESTIOHJE 2 Voimaantulopäivä 1.12.2005 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Alla olevaan taulukkoon merkitään ohjeessa tapahtuneet muutokset ja lisäykset Päivämäärä Muutettu / lisätty kohta Sisältö Muutoksen

Lisätiedot

Pelastuslaitosten varautumis ja väestönsuojelutoiminta. Varautumisseminaari 19.3.2014

Pelastuslaitosten varautumis ja väestönsuojelutoiminta. Varautumisseminaari 19.3.2014 Pelastuslaitosten varautumis ja väestönsuojelutoiminta Varautumisseminaari 19.3.2014 Taustaa Väestönsuojelujaoston johtokunnan seminaari 14. 15.1.2014 Kyselyt pelastuslaitoksille 13.2. 16 laitosta vastasi

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN PALOKUNTANUORET

PÄIJÄT-HÄMEEN PALOKUNTANUORET PÄIJÄT-HÄMEEN PALOKUNTANUORET Alueellinen 24h-päivystysharjoitus 17.6.-18.6.2017 Sisällys: Esittely Aikataulut Alueet Potilaat Turvallisuus Toimintaohjeet Harjoitusryhmille Maalirymille Yhteystiedot 3

Lisätiedot

Palokuntalaisen tehtäväprofiilit. Mitä tuli tehtyä Kai Horelli Ahtialan VPK

Palokuntalaisen tehtäväprofiilit. Mitä tuli tehtyä Kai Horelli Ahtialan VPK Palokuntalaisen tehtäväprofiilit Mitä tuli tehtyä Kai Horelli Ahtialan VPK Sopimuspalokuntalaiset Suomessa SOPIMUSPALOKUNTIA 709, joista VPK-sopimuspalokuntia 491 henkilökohtaisen sopimuksen sopimuspalokuntia

Lisätiedot

Pohjanmaan pelastuslaitos tänään Österbottens räddningsverk i dag. Pelastusjohtaja Räddningsdirektör Tero Mäki

Pohjanmaan pelastuslaitos tänään Österbottens räddningsverk i dag. Pelastusjohtaja Räddningsdirektör Tero Mäki Pohjanmaan pelastuslaitos tänään Österbottens räddningsverk i dag Pelastusjohtaja Räddningsdirektör Tero Mäki Pelastuslaitokset (kunnat) Hätäkeskukset (Valtio) Valtion hallinnoimia Hätäkeskusalueita

Lisätiedot

Hälytysilmoitus A403 rakennuspalosuuri Kouvola yhteiskoulu klo 11:48:52

Hälytysilmoitus A403 rakennuspalosuuri Kouvola yhteiskoulu klo 11:48:52 Hälytysilmoitus A403 rakennuspalosuuri Kouvola yhteiskoulu klo 11:48:52 Pelastustoimen resurssit A403 Hätäpuhelun kytkeytymisaika (1) Kuopion hätäkeskus 11:46:58 Hälytysvaste A403 klo 11:48:52 johtoyksiköt:

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos. Toiminta Pelastusjohtaja Jaakko Pukkinen

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos. Toiminta Pelastusjohtaja Jaakko Pukkinen Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos Toiminta 2015 Pelastusjohtaja Jaakko Pukkinen 1 PELASTUSTOIMEN ALUE 2 HALLINTO JA TALOUS Pelastusalue muodostuu 11 peruskunnasta Pelastuslaitoksen

Lisätiedot

ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA RAUMAN SATAMA

ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA RAUMAN SATAMA ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA RAUMAN SATAMA HYVÄKSYNTÄ: Päiväys Nimi Virka-asema Päivitystiedot Päiväys Asia Nimi ja virka-asema 30.4.2013 Tehty uusi JS Sisältö 1 YLEISTÄ 1.1 Suunnitelman tarkoitus 1.2

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Pelastuslaitos

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Pelastuslaitos Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 12 ten sivutoimisen ja vapaaehtoisen henkilöstön koulutusjärjestelmän kehittäminen, lausunto koulutuksen kehittämistyöryhmän esityksestä HEL 2016-004710 T 01 03 00 00

Lisätiedot

ÖLJYVAHINKO. Sisältö

ÖLJYVAHINKO. Sisältö 1 (83) Sisältö I. Öljyvahinko... I-1 I.1 Hälytysseloste... I-2 I.1.1 Tunnistetiedot... I-3 I.1.1.1 Hätäkeskus... I-3 I.1.1.2 Tapahtumakunta... I-3 I.1.1.3 Vastaanottopaikka ja äänitallenteen kohta... I-3

Lisätiedot

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 5/ (15) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 5/ (15) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 5/2015 1 (15) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 16:00-16:45 Paikka m/s AHTI 219, Kuopion matkustajasatama Saapuvilla olleet jäsenet Ilmari Hartikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kohteessa täydentyvät pelastusryhmät Esko Kaukonen

Kohteessa täydentyvät pelastusryhmät Esko Kaukonen Kohteessa täydentyvät pelastusryhmät Esko Kaukonen (esko.kaukonen@pp.inet.fi) Hankkeen lähtökohdat (1) Pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohjeen mukaan Pelastustoiminnan aloittaminen on suunniteltava

Lisätiedot

Osaamisvaateet ja osaamisen johtaminen Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen sopimuspalokunnat

Osaamisvaateet ja osaamisen johtaminen Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen sopimuspalokunnat Osaamisvaateet ja osaamisen johtaminen Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen sopimuspalokunnat Mika Mäkelä Palomestari Insinööri (YAMK), NTM, AmO 1 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos (LUP) Asukkaita alueella 443

Lisätiedot

ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA PORIN SATAMA

ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA PORIN SATAMA ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA PORIN SATAMA HYVÄKSYNTÄ: Päiväys Nimi Virka-asema Päivitystiedot Päiväys Asia Nimi ja virka-asema 5.4.2013 Päivitys MR 18.8.2013 Täydennys MR 10.9.2013 Täydennys MR 11.9.2013

Lisätiedot

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Ajoneuvon alkuperäinen kaukosäädinavain Asetusopas - Finnish Arvoisa asiakas Tässä oppaassa on tietoja ja ohjeita siitä, miten eräitä toimintoja otetaan

Lisätiedot

PRONTO pelastustoimen resurssi- ja onnettomuus tilastojärjestelmä

PRONTO pelastustoimen resurssi- ja onnettomuus tilastojärjestelmä PRONTO pelastustoimen resurssi- ja onnettomuus tilastojärjestelmä www.pelastusopisto.fi/suomi/pronto https://prontonet.fi 9.10.2014 Esa Kokki tutkimusjohtaja, FT Pelastusopisto esa.kokki@pelastusopisto.fi

Lisätiedot

Pelastuslautakunta 13.12.2012 SOPIMUS ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN JA ALLEKIRJOITTANEEN SOPIMUSPALOKUNNAN VÄLILLÄ

Pelastuslautakunta 13.12.2012 SOPIMUS ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN JA ALLEKIRJOITTANEEN SOPIMUSPALOKUNNAN VÄLILLÄ 1 Pelastuslautakunta 13.12.2012 SOPIMUS ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN JA ALLEKIRJOITTANEEN SOPIMUSPALOKUNNAN VÄLILLÄ 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA Etelä-Karjalan pelastuslaitos: y-tunnus:

Lisätiedot

AUTOMAATTISEN PALOILMOITTIMEN TARKASTUS- /VARMISTUSTEHTÄVÄ Sisältö

AUTOMAATTISEN PALOILMOITTIMEN TARKASTUS- /VARMISTUSTEHTÄVÄ Sisältö 1 (68) AUTOMAATTISEN PALOILMOITTIMEN TARKASTUS- /VARMISTUSTEHTÄVÄ Sisältö N. Autom. paloilmoittimen tarkastus-/varmistustehtävä... N-1 N.1 Hälytysseloste... N-2 N.1.1 Tunnistetiedot... N-3 N.1.1.1 Hätäkeskus...

Lisätiedot

VIESTINTÄ RAUTATIEJÄRJESTELMÄSSÄ

VIESTINTÄ RAUTATIEJÄRJESTELMÄSSÄ 1(6) MÄÄRÄYS Antopäivä Diaaritunniste 28.12.2009. RVI/1090/412/2009 Voimassaoloaika 31.12.2009 alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28 2 momentti. Kumoaa Rautatieviraston rautatiejärjestelmän

Lisätiedot

PALVELUTASO PÄIJÄT-HÄMEESSÄ 2014 -

PALVELUTASO PÄIJÄT-HÄMEESSÄ 2014 - PALVELUTASO PÄIJÄT-HÄMEESSÄ 2014 - Lahdessa 13.09.2013 Jari Hyvärinen Sivu 2 / 42 PALVELUTASOPÄÄTÖS 2014 2017 TAUSTAMATERIAALIA Palvelutasopäätöksen 2014 2017 valmistelu on aloitettu tehtävää varten perustetun

Lisätiedot

Palon tai muun onnettomuuden havainnut valvoja varmistaa, että pelastuslaitos on hälytetty kohteeseen, hälytys numerosta 112.

Palon tai muun onnettomuuden havainnut valvoja varmistaa, että pelastuslaitos on hälytetty kohteeseen, hälytys numerosta 112. Pelastustiet ja pysäköinti Valvojat ohjeistetaan seuraamaan pysäköintiä niin, ettei pysäköinti estä pelastusajoneuvojen toimintaa ja niin että pelastustiet pidetään avoinna. Hallin edessä on selkeät parkkipaikat,

Lisätiedot

Hälytysilmoitus A403 rakennuspalosuuri Kouvola yhteiskoulu klo 11:48:52

Hälytysilmoitus A403 rakennuspalosuuri Kouvola yhteiskoulu klo 11:48:52 Hälytysilmoitus A403 rakennuspalosuuri Kouvola yhteiskoulu klo 11:48:52 Pelastustoimen resurssit A403 Hätäpuhelun kytkeytymisaika (1) Kuopion hätäkeskus 11:46:58 Hälytysvaste A403 klo 11:48:52 = RAKENNUSPALO

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4 07.06.2012 Sivu 1 / 1 24/00.02.02/2011 4 Pelastustoimen rakennushankkeet vuosina 2013-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Lindholm Stefan, puh. (09) 816 83061 Pietikäinen Olli, puh. (09) 816 26820 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Hälytysjärjestelmän kauko-ohjain Asetusopas - Finnish Arvoisa asiakas Tässä oppaassa on tietoja ja ohjeita siitä, miten eräitä toimintoja otetaan käyttöön

Lisätiedot

Pelastustoiminnan ja ensihoidon johtaminen viranomaisyhteistyötä edistävänä tekijänä. Opinnäytetyö

Pelastustoiminnan ja ensihoidon johtaminen viranomaisyhteistyötä edistävänä tekijänä. Opinnäytetyö 2 SAVONIA AMMATTIKORKEAKOULU - TEKNIIKKA, KUOPIO Koulutusohjelma Palopäällystön koulutusohjelma Tekijä Jonna Ala-Kuusisto Työn nimi Pelastustoiminnan ja ensihoidon johtaminen viranomaisyhteistyötä edistävänä

Lisätiedot

Viranomaiset kriisissä seminaari. Ensihoitokeskuksen operatiivinen toimintaohje Kj. Pekka Kainu

Viranomaiset kriisissä seminaari. Ensihoitokeskuksen operatiivinen toimintaohje Kj. Pekka Kainu Viranomaiset kriisissä seminaari 1.9.2016 Kokkolan kaupungintalo, Kaarlelasali Ensihoitokeskuksen operatiivinen toimintaohje 25.8.2016 Kj. Pekka Kainu 1 Lisää otsikko napsauttamalla 2 Johtosuhteet 4. Yleisjohto

Lisätiedot

Sisältö. PRONTO Dynaaminen koulutuskansio MUU TARKASTUS- JA VARMISTUSTEHTÄVÄ

Sisältö. PRONTO Dynaaminen koulutuskansio MUU TARKASTUS- JA VARMISTUSTEHTÄVÄ 1 (61) Sisältö P. Muu tarkastus-/varmistustehtävä... P-1 P.1 Hälytysseloste... P-3 P.1.1 Tunnistetiedot... P-4 P.1.1.1 Hätäkeskus... P-4 P.1.1.2 Tapahtumakunta... P-4 P.1.1.3 Vastaanottopaikka ja äänitallenteen

Lisätiedot

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 2/ (1) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta Asianro 7424/01.00.

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 2/ (1) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta Asianro 7424/01.00. Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 2/2016 1 (1) 15 Asianro 7424/01.00.02/2015 Kehittämisaloite / pelastustoimen viranhaltijat pienissä kunnissa Joona Pellikan kehittämisaloite Mitä palvelua kehittämisaloite

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTATEHTÄVÄ. Sisältö

YHTEISTOIMINTATEHTÄVÄ. Sisältö 1 (60) Sisältö W. Yhteistoimintatehtävä...W-1 W.1 Hälytysseloste...W-2 W.1.1 Tunnistetiedot...W-3 W.1.1.1 Hätäkeskus...W-3 W.1.1.2 Tapahtumakunta...W-3 W.1.1.3 Vastaanottopaikka ja äänitallenteen kohta...w-3

Lisätiedot

OULUN VPK:N HÄLYTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

OULUN VPK:N HÄLYTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ OULUN VPK:N HÄLYTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ OULUN VPK:n HÄLYTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1. TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 1.1 Hälytysosaston ensisijainen tarkoitus on huolehtia sammutus- ja pelastustehtävien hoitamisesta

Lisätiedot

Käyttöohje Contact WP Poca

Käyttöohje Contact WP Poca Käyttöohje Contact WP Poca 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 2 Tilausvälityssovelluksen käynnistäminen...3 3 Poca-laitteen aktivoiminen...4 3.1 Toiminnon aktivoiminen:...4 4 Tilauksen vastaanottaminen...6

Lisätiedot

Keski-Suomen pelastuslaitos - SPPL / yritysturvallisuus

Keski-Suomen pelastuslaitos - SPPL / yritysturvallisuus Keski-Suomen pelastuslaitos - SPPL / yritysturvallisuus 29.0.205 Simo Tarvainen pelastusjohtaja .Helsinki 2.Länsi-Uusimaa 3.Keski-Uusimaa 4.Itä-Uusimaa 5.Varsinais-Suomi 6.Kanta-Häme 7.Päijät-Häme 8.Kymenlaakso

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS TILASTOKIRJA 2014

LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS TILASTOKIRJA 2014 LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS TILASTOKIRJA 214 Sisällysluettelo Tehtävämäärien kehitys... 3 Henkilövahingot... 5 Onnettomuuksien ehkäisy... 7 Alkusammutuksen vaikutus... 8 Erheelliset paloilmoitukset

Lisätiedot

Sisältö. PRONTO Dynaaminen koulutuskansio AVUNANTOTEHTÄVÄ

Sisältö. PRONTO Dynaaminen koulutuskansio AVUNANTOTEHTÄVÄ 1 (62) Sisältö U. Avunantotehtävä... U-1 U.1 Hälytysseloste... U-2 U.1.1 Tunnistetiedot... U-3 U.1.1.1 Hätäkeskus... U-3 U.1.1.2 Tapahtumakunta... U-3 U.1.1.3 Vastaanottopaikka ja äänitallenteen kohta...

Lisätiedot

PELASTUSTOIMEN PALVELUTASOPÄÄTÖS 2013-2016 Lapin pelastuslaitos

PELASTUSTOIMEN PALVELUTASOPÄÄTÖS 2013-2016 Lapin pelastuslaitos PELASTUSTOIMEN PALVELUTASOPÄÄTÖS 2013-2016 Lapin pelastuslaitos 2 Pelastuslautakunta 14.9.2012 / 59, liite nro 9 Pelastuslautakunta xx.12.2012 / x, liite nro x PTP 2013-2016 Sisällysluettelo Pelastustoimen

Lisätiedot

Lapin pelastuslaitos Tehtävät, vastuu ja varautuminen. Lapin alueellinen maanpuolustuskurssi nro 51 Sodankylä

Lapin pelastuslaitos Tehtävät, vastuu ja varautuminen. Lapin alueellinen maanpuolustuskurssi nro 51 Sodankylä Lapin pelastuslaitos Tehtävät, vastuu ja varautuminen Lapin alueellinen maanpuolustuskurssi nro 51 Sodankylä 1.2.2017 Martti Soudunsaari Pelastusjohtaja Yksi maamme 22 pelastuslaitoksesta. Lapin liiton

Lisätiedot

Palotutkimuksen päivät Hanasaari. Matti Honkanen

Palotutkimuksen päivät Hanasaari. Matti Honkanen Pelastustoimen yhteinen osaamisenkartoitusmalli Päivystävän päällikön ja päivystävän palomestarin tasoille sekä tilannekeskushenkilöstölle Palotutkimuksen päivät 30.8.2017 Hanasaari Matti Honkanen OSAAMISENKARTOITUS

Lisätiedot

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi Doro Secure 580IUP Käyttöopas Suomi 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Huomaa! Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä täysin vastaa todellista tuotetta. Suomi 1. Virta päälle/pois

Lisätiedot

IHMISEN PELASTAMINEN. Sisältö

IHMISEN PELASTAMINEN. Sisältö 1 (64) Sisältö R. Ihmisen pelastaminen... R-1 R.1 Hälytysseloste... R-3 R.1.1 Tunnistetiedot... R-3 R.1.1.1 Hätäkeskus... R-4 R.1.1.2 Tapahtumakunta... R-4 R.1.1.3 Vastaanottopaikka ja äänitallenteen kohta...

Lisätiedot

Sisältö. PRONTO Dynaaminen koulutuskansio VAARALLISTEN AINEIDEN ONNETTOMUUS

Sisältö. PRONTO Dynaaminen koulutuskansio VAARALLISTEN AINEIDEN ONNETTOMUUS 1 (72) Sisältö J. Vaarallisten aineiden onnettomus... J-1 J.1 Hälytysseloste... J-2 J.1.1 Tunnistetiedot... J-3 J.1.1.1 Hätäkeskus... J-3 J.1.1.2 Tapahtumakunta... J-3 J.1.1.3 Vastaanottopaikka ja äänitallenteen

Lisätiedot

ENSIVASTETEHTÄVÄ Sisältö

ENSIVASTETEHTÄVÄ Sisältö 1 (53) Sisältö Q. Ensivastetehtävä... Q-1 Q.1 Hälytysseloste... Q-2 Q.1.1 Tunnistetiedot... Q-3 Q.1.1.1 Hätäkeskus... Q-3 Q.1.1.2 Tapahtumakunta... Q-3 Q.1.1.3 Vastaanottopaikka ja äänitallenteen kohta...

Lisätiedot

Kohteessa täydentyvät pelastusryhmät PTK-seminaari Esko Kaukonen puh

Kohteessa täydentyvät pelastusryhmät PTK-seminaari Esko Kaukonen puh Kohteessa täydentyvät pelastusryhmät PTK-seminaari 26.4.2016 Esko Kaukonen esko.kaukonen@pp.inet.fi puh 0295 453 407 Hankkeen lähtökohdat (1) Pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohjeen mukaan Pelastustoiminnan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2013 1 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 1 HALLINTO- JA TUKIPALVELUT... 2 HALLINTOPALVELUT... 2 TYÖSUOJELUTOIMINTA... 2 VIESTINTÄ... 2 KEHITTÄMISRYHMÄ...

Lisätiedot

THR880 KÄSIRADIO. 147x57x35/245g 1880Li-Ion 25-40h 2-4,5h 11-25h 1300 24 255 on on 1W 60 on on 200 on

THR880 KÄSIRADIO. 147x57x35/245g 1880Li-Ion 25-40h 2-4,5h 11-25h 1300 24 255 on on 1W 60 on on 200 on THR880 KÄSIRADIO Koko ja paino Akku Valmiusaika Puheaika Käyttöaika Ryhmiä DGNA-ryhmiä Puhelinluettelo Värinäyttö WAP-selain Lähetysteho Suorakanavia Pakettidata Puhepalaute Kansiot Pikavalikkopainike

Lisätiedot

PELASTUSTOIMINNAN TILASTOKATSAUS VUOSILTA

PELASTUSTOIMINNAN TILASTOKATSAUS VUOSILTA Riskianalyysityöryhmä 2/2016 PELASTUSTOIMINNAN TILASTOKATSAUS VUOSILTA 2011-2015 Jussi Rahikainen Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Aineiston rajaukset... 4 3 Tehtävämäärät kuukausittain, viikonpäivittäin ja

Lisätiedot

Tekniikka. Palopäällystön OPINNA YTETYO PÄIVYSTÄVÄN PÄÄLLIKÖN VALMIUDET OPERATIIVISEN PELASTUSTOIMINNAN JOHTAJANA !::_;...

Tekniikka. Palopäällystön OPINNA YTETYO PÄIVYSTÄVÄN PÄÄLLIKÖN VALMIUDET OPERATIIVISEN PELASTUSTOIMINNAN JOHTAJANA !::_;... Tekniikka Palopäällystön koulutus.... OPINNA YTETYO PÄIVYSTÄVÄN PÄÄLLIKÖN VALMIUDET OPERATIIVISEN PELASTUSTOIMINNAN JOHTAJANA Aaro Lampinenja Toni Jurmu _ (. /1..;2?LJ ~ --00111!::_;... - 2 SAVONIA AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Toimintasääntö

Toimintasääntö Toimintasääntö 1.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. PELASTUSLAITOKSEN TOIMINNAN OHJAUS 1 2. PELASTUSTOIMEN TOIMIALA 1 3. JOHTAMINEN 2 3.1. Johtamistapa 2 3.2. Johtajan tehtävät 2 3.3. Johto- ja yhteistoimintaryhmät

Lisätiedot

Lausunto Länsi-Uudenmaan pelastustoimen palvelutasopäätösluonnoksesta

Lausunto Länsi-Uudenmaan pelastustoimen palvelutasopäätösluonnoksesta Yhdyskuntalautakunta 133 15.10.2013 Kaupunginhallitus 278 23.10.2013 Lausunto Länsi-Uudenmaan pelastustoimen palvelutasopäätösluonnoksesta 2014-2017 235/991/2013 YLK 133 Pelastuslain 29 mukaan alueen pelastustoimi

Lisätiedot

Palvelutasopäätös Palvelutasopäätösluonnoksen käsittelyn tueksi

Palvelutasopäätös Palvelutasopäätösluonnoksen käsittelyn tueksi Palvelutasopäätös 2014-2017 Palvelutasopäätösluonnoksen käsittelyn tueksi Palvelutasopäätös Pelastuslain mukaan pelastuslaitoksen johtokunta päättää pelastustoimen palvelutasosta kuntia kuultuaan. Päätöksessä

Lisätiedot

Mittalaite ja puhelin on laitettu toimimaan automaattisesti yhdessä, sinun tulee seurata puhelimen antamia ohjeita mittauksen suorittamiseen.

Mittalaite ja puhelin on laitettu toimimaan automaattisesti yhdessä, sinun tulee seurata puhelimen antamia ohjeita mittauksen suorittamiseen. TIETOA MITTAUKSESTA VERENPAINE Olet saanut käyttöösi Beurer-mittalaitteen ja puhelimen. Mittalaitteella mitataan verenpaine ja syke. Mittauksen jälkeen puhelin lähettää mitatut arvot hoitajalle. Käsittele

Lisätiedot

Irman käyttöohje Tunturisuunnistajille

Irman käyttöohje Tunturisuunnistajille Irman käyttöohje Tunturisuunnistajille Tämä ohje on tarkoitettu niille suunnistajille joilla ei ole koskaan ollut nk. lisenssiä. Mikäli sinulla on joskus ollut lisenssi, niin ohjeet Irman käyttöön löytyvät

Lisätiedot

LUP Tulvantorjunta

LUP Tulvantorjunta LUP Tulvantorjunta 7.11.2017 Antti Lallukka Palopäällikkö 20.11.2017 1 Suomessa 22 alueellista pelastuslaitosta ja LUP vastaa koko Länsi-Uudenmaan alueesta (10 kuntaa) Asukkaita alueella 450 555 Työntekijöitä

Lisätiedot

PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN

PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 1 PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (2004 8 ja 9 ) ja pelastustoimesta

Lisätiedot

Suojautumisen haasteet tehtävän jälkeen ja kaluston huollossa

Suojautumisen haasteet tehtävän jälkeen ja kaluston huollossa JVT- ja kuivauspäivät 5-6.3.2015 Suojautumisen haasteet tehtävän jälkeen ja kaluston huollossa Paloesimies Jarkke Lahti Puhdas paloasema-malli Mallin lähtökohtana on vähentää altistumista tehtävässä ja

Lisätiedot

KALUSTOHANKEAVUSTUSPÄÄTÖKSET Etelä-Suomen aluehallintoviraston hankkeet

KALUSTOHANKEAVUSTUSPÄÄTÖKSET Etelä-Suomen aluehallintoviraston hankkeet KALUSTOHANKEAVUSTUSPÄÄTÖKSET 17.5.2017 Hakemuksia yhteensä 83 kpl, joista 17 kpl on sopimuspalokuntien hankkeita Etelä-Suomen aluehallintoviraston hankkeet Hankkeita yht. 38 kpl, joista 28 on ten ja 10

Lisätiedot

Etelä Suomen Maanpuolustuspiiri Helsingin Koulutus- ja Tukiyksikkö KILPAILUKUTSU 1 (6) Ase- ja Ampumakoulutuksen toimiala 18.2.

Etelä Suomen Maanpuolustuspiiri Helsingin Koulutus- ja Tukiyksikkö KILPAILUKUTSU 1 (6) Ase- ja Ampumakoulutuksen toimiala 18.2. Etelä Suomen Maanpuolustuspiiri Helsingin Koulutus- ja Tukiyksikkö KILPAILUKUTSU 1 (6) Ase- ja Ampumakoulutuksen toimiala Toimintakäsky II / 2011 18.2.2011 HELSINGIN AVOIN PERINNEKIVÄÄRI KEVÄTKILPAILUN

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois-Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois-Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois-Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä Noljakantie 4 80140 Joensuu Ydintietoja pelastuslaitoksesta Asukkaita 165 673 Pinta-ala 21 584

Lisätiedot

Perusmaksu (sisältää 2h työtä)

Perusmaksu (sisältää 2h työtä) A. VALVONTASUUNNITELMAN MUKAISTEN VALVONTA- JA TARKASTUSTEHTÄVIEN MAKSUT Asuinrakennusten palotarkastukset, veloitukset Perusmaksu Tuntiveloitus (alv. 0%) Yleinen palotarkastus - - Jälkipalotarkastus -

Lisätiedot

Sopimuspalokuntalaisten työturvallisuus kuka vastaa ja mistä? Vantaa Erityisasiantuntija Jouni Pousi

Sopimuspalokuntalaisten työturvallisuus kuka vastaa ja mistä? Vantaa Erityisasiantuntija Jouni Pousi Sopimuspalokuntalaisten työturvallisuus kuka vastaa ja mistä? Vantaa 2.11.2017 Erityisasiantuntija Jouni Pousi Twitter @PousiJouni Työturvallisuus mitä käsitetään? Työturvallisuuden käsitekartta (Tampereen

Lisätiedot

Palosuojelurahaston avustukset palokunnille. Erityisasiantuntija Artsi Alanne

Palosuojelurahaston avustukset palokunnille. Erityisasiantuntija Artsi Alanne Palosuojelurahaston avustukset palokunnille Erityisasiantuntija Artsi Alanne 1 Palosuojelurahasto Palosuojelurahasto on valtion budjetin ulkopuolinen rahasto, joka toimii sisäministeriön valvonnassa Palosuojelurahasto

Lisätiedot

Pelastustoimi. Maantieteen laitos, Helsingin yliopisto: Geoinformatiikka elämässä luentosarja, :

Pelastustoimi. Maantieteen laitos, Helsingin yliopisto: Geoinformatiikka elämässä luentosarja, : Maantieteen laitos, Helsingin yliopisto: Geoinformatiikka työel elämässä luentosarja, 20.9.2005: Pelastustoimi Veli-Pekka Ihamäki Aluepalopäällikkö (Espoon toimialue) Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos veli-pekka.ihamaki@espoo.fi

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelma 2013 1 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 1 HALLINTO- JA TUKIPALVELUT... 2 HALLINTOPALVELUT... 2 TYÖSUOJELUTOIMINTA... 2 VIESTINTÄ... 2 KEHITTÄMISRYHMÄ...

Lisätiedot

VARAUTUMISSEMINAARI VARAUTUMINEN ALUEHALLINNON UUDISTUKSESSA

VARAUTUMISSEMINAARI VARAUTUMINEN ALUEHALLINNON UUDISTUKSESSA VARAUTUMISSEMINAARI 4.12.2008 VARAUTUMINEN ALUEHALLINNON UUDISTUKSESSA Pelastusylijohtaja Pentti Partanen VARAUTUMINEN Tarkoitetaan kaikkia niitä hallinnon ja elinkeinoelämän, tai jopa yksittäisen

Lisätiedot

XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA

XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA 1 Yleistä Tämä pelastussuunnitelma perustuu Pelastuslain ja pelastusasetuksen vaatimuksiin laatia tällaisesta tapahtumasta Pelastussuunnitelma.

Lisätiedot

1. Perusvalmius on valmiustila, jossa toimitaan normaaliaikana.

1. Perusvalmius on valmiustila, jossa toimitaan normaaliaikana. ROVANIEMEN KAUPUNGIN POIKKEUSOLOJEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginhallituksessa 27.3.2013 130 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.5.2013 78 1 SOVELTAMINEN Tätä johtosääntöä sovelletaan Rovaniemen kaupungissa

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan aluepelastuslautakunta ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOKSEN TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUS /13.

Itä-Uudenmaan aluepelastuslautakunta ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOKSEN TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUS /13. Itä-Uudenmaan aluepelastuslautakunta 8 17.10.2017 ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOKSEN TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUS 2018-2020 76/13.130/2017 IUALPEL 17.10.2017 8 Valmistelu: Olavi Liljemark Pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Tulosyksikköohje 4 03 15.01.2014

Tulosyksikköohje 4 03 15.01.2014 Vahvistus pvm 17.02.2006 Sivu 1(6) Tämä ohje kumoaa aikaisemmat paloilmoitusjärjestelmän liittämisestä hätäkeskukseen annetut ohjeet ja ohje astuu voimaan välittömästi. PALOILMOITINLAITTEEN LIITTÄMINEN

Lisätiedot

Pelastusjoukkueen johtamisen nykytila. pääkaupunkiseudun pelastuslaitosten alueella

Pelastusjoukkueen johtamisen nykytila. pääkaupunkiseudun pelastuslaitosten alueella Pelastusjoukkueen johtamisen nykytila pääkaupunkiseudun pelastuslaitosten alueella Koivu, Ari 2016 Laurea 2 Laurea-ammattikorkeakoulu Pelastusjoukkueen johtamisen nykytila pääkaupunkiseudun pelastuslaitosten

Lisätiedot

1. Savusukellustaitoa ylläpidetään harjoittelulla. Riittäväksi harjoitteluksi katsotaan (Pelastussukellusohje, s.11)

1. Savusukellustaitoa ylläpidetään harjoittelulla. Riittäväksi harjoitteluksi katsotaan (Pelastussukellusohje, s.11) 1. Savusukellustaitoa ylläpidetään harjoittelulla. Riittäväksi harjoitteluksi katsotaan (Pelastussukellusohje, s.11) a. kolme kylmää savusukellusharjoitusta b. kolme kuumaa savusukellusharjoitusta c. kolme

Lisätiedot

Yleistä. Probyte GSM-PLUG PROBYTE OY

Yleistä. Probyte GSM-PLUG PROBYTE OY Probyte GSM-PLUG PROBYTE OY Yleistä PROBYTE GSM PLUG on reaaliaikainen ja interaktiivinen GSM-ohjauslaite, jolla käyttäjä voi helposti ohjata puhelimen välityksellä verkkokäyttöistä laittetta. Käyttäjä

Lisätiedot

Pelastustoimi ja pelastuslaitos

Pelastustoimi ja pelastuslaitos Pelastustoimi ja pelastuslaitos Päijät-Hämeen pelastuslaitos Marjo Oksanen marjo.oksanen@phpela.fi Pelastustoimen tehtävänjako Sisäasiainministeriö johtaa, ohjaa ja valvoo pelastustointa ja sen palvelujen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois- Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois- Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois- Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä Noljakantie 4 80140 Joensuu Ydintietoja pelastuslaitoksesta Ylimpänä päättävänä elimenä toimii

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1.1.2012 Vahvistetaan otettavaksi käyttöön 1.1.2012 Pelastuslautakunta 5.10.2011 Pelastuslautakunnan toimintasäännön muuttaminen, luku 10, Pelastuslautakunta

Lisätiedot

PELASTUSTOIMEN PALVELUTASOPÄÄTÖS Lapin pelastuslaitos

PELASTUSTOIMEN PALVELUTASOPÄÄTÖS Lapin pelastuslaitos PELASTUSTOIMEN PALVELUTASOPÄÄTÖS 2013-2016 Lapin pelastuslaitos Pelastuslautakunta 5.12.2012 / 90, liite nro 8 / lopullinen versio 2 PTP 2013-2016 Sisällysluettelo Pelastustoimen palvelutaso 2013 2016

Lisätiedot

27 Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunnan järjestäytyminen. 28 Pirkanmaan pelastuslaitoksen vastuualueiden esittäytyminen

27 Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunnan järjestäytyminen. 28 Pirkanmaan pelastuslaitoksen vastuualueiden esittäytyminen Tampere Kokouskutsu 1 (14) Aika 08.09.2017, klo 11:00 Paikka Tampereen keskuspaloasema Käsiteltävät asiat 23 Kokouksen avaaminen 24 Läsnäolijoiden toteaminen 25 Pöytäkirjan tarkastajan valinta 26 Kokouksen

Lisätiedot

PERA HANKE. PERA turvallisuusjohtamisen tietojärjestelmä osaksi pelastuslaitosten päivittäistä turvallisuustoimintaa

PERA HANKE. PERA turvallisuusjohtamisen tietojärjestelmä osaksi pelastuslaitosten päivittäistä turvallisuustoimintaa PERA HANKE PERA turvallisuusjohtamisen tietojärjestelmä osaksi pelastuslaitosten päivittäistä turvallisuustoimintaa 1.6.2014-31.8.2015 PERA II jatkohanke 1.9.2015-30.4.2016 10.5.2016 1 HANKKEEN TAVOITTEET

Lisätiedot

KAINUUN PELASTUSLAITOS

KAINUUN PELASTUSLAITOS KAINUUN PELASTUSLAITOS MUUTOSINFOT ke 22.3. Suomussalmi ke 29.3. Ristijärvi ti 4.4. Paltamo ti 25.4. Puolanka ke 3.5. Sotkamo ke 10.5. Kajaani ke 17.5. Kuhmo to 18.5. Hyrynsalmi KAINUUN PELASTUSLAITOS

Lisätiedot

Savonlinnan kaupungin valmiustoiminta Kaupunginjohtaja Janne Laine

Savonlinnan kaupungin valmiustoiminta Kaupunginjohtaja Janne Laine Savonlinnan kaupungin valmiustoiminta 15.11.2017 Kaupunginjohtaja Janne Laine 1 2 Savonlinna saaristoinen silta- ja lossiyhteyksiin perustuva kuntarakenne Varautumisen perusteet Kunnan varautumisen tarkoitus

Lisätiedot

Yhteistyöstrategia 2012

Yhteistyöstrategia 2012 Yhteistyöstrategia 2012 Suunnitelma yhteistyön parantamiselle Länsi- Uudenmaan Pelastuslaitoksen ja alueen sopimuspalokuntien välillä Projekti Tavoitteet: Tämän kehittämisprojektin tavoitteena oli luoda

Lisätiedot

ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA JULKINEN. Logistiikkalaitos 2. Logistiikkarykmentti Länsi-Suomen varasto-osasto Parkanon varasto

ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA JULKINEN. Logistiikkalaitos 2. Logistiikkarykmentti Länsi-Suomen varasto-osasto Parkanon varasto ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA JULKINEN Logistiikkalaitos 2. Logistiikkarykmentti Länsi-Suomen varasto-osasto Parkanon varasto HYVÄKSYNTÄ: Päiväys Nimi Virka-asema 2 Päivitystiedot Päiväys Asia Nimi ja virka-asema

Lisätiedot

Koulutuspäivä paloilmoittimista TUKES 14.4.2010. Mikael Siitonen

Koulutuspäivä paloilmoittimista TUKES 14.4.2010. Mikael Siitonen Koulutuspäivä paloilmoittimista TUKES 14.4.2010 Mikael Siitonen Paloilmoitin prosessi Helsingin pelastuslaitoksen ydinprosesseja Vähentää erheellisiä paloilmoituksia Säilyttää toimintavalmiusaika esim.

Lisätiedot

Koko ja paino 147x57x35x247

Koko ja paino 147x57x35x247 Puheryhmäkansioita 200 Ryhmiä 1300 DGNA-ryhmiä 24 Taajuusväli 380 400 MHz Koko ja paino 147x57x35x247 Aktiivinen TFTvärinäyttö Puhelinluettelo 255 Pikavalikkopainike Puhepalautteet Sisäinen GPS- vastaanotin

Lisätiedot

Tekniikka. Palopäällystön koulutus ... OPINNA YTETYO PELASTUSTOIMEN JA ENSIHOIDON YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN KESKI-KARJALAN ALUEELLA.

Tekniikka. Palopäällystön koulutus ... OPINNA YTETYO PELASTUSTOIMEN JA ENSIHOIDON YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN KESKI-KARJALAN ALUEELLA. Tekniikka Palopäällystön koulutus.... OPINNA YTETYO PELASTUSTOIMEN JA ENSIHOIDON YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN KESKI-KARJALAN ALUEELLA Markus Laukkanen 2 SAVONIA AMMATTIKORKEAKOULU - TEKNIIKKA, KUOPIO Koulutusohjelma

Lisätiedot

ELÄIMEN PELASTAMINEN. Sisältö

ELÄIMEN PELASTAMINEN. Sisältö 1 (63) Sisältö S. Eläimen pelastaminen... S-1 S.1 Hälytysseloste... S-3 S.1.1 Tunnistetiedot... S-4 S.1.1.1 Hätäkeskus... S-4 S.1.1.2 Tapahtumakunta... S-4 S.1.1.3 Vastaanottopaikka ja äänitallenteen kohta...

Lisätiedot

Vakka-Suomen sosiaalitoimien valmiussuunnittelun käynnistäminen. Valmiussuunnitelman päivitys aloitetaan sosiaalijaoston työkokouksessa

Vakka-Suomen sosiaalitoimien valmiussuunnittelun käynnistäminen. Valmiussuunnitelman päivitys aloitetaan sosiaalijaoston työkokouksessa Sosiaalijaosto 6 27.08.2009 Sosiaalijaosto 34 28.10.2009 Sosiaalijaosto 57 18.12.2009 Sosiaalijaosto 6 29.01.2010 Sosiaalijaosto 30 06.05.2010 Sosiaalijaosto 43 16.06.2010 Sosiaalijaosto 60 11.08.2010

Lisätiedot