AREX. Tavaroiden saapumisen ja poistumisen ilmoitusjärjestelmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AREX. Tavaroiden saapumisen ja poistumisen ilmoitusjärjestelmä"

Transkriptio

1 AREX /77 AREX Tavaroiden saapumisen ja poistumisen ilmoitusjärjestelmä Periaatteita Tullausyksikkö Raili Sonninen Antti Hästbacka Heli Isometsä Markku Laine Pia Linsén Olli Tuomisto

2 AREX /77 SISÄLLYSLUETTELO LUETTELO TAULUKOISTA JA KUVISTA...5 MUUTOSHISTORIA...6 KÄSITEMÄÄRITELMIÄ ALKUSANAT UUDEN VERSION ALKUSANAT VERSION 2.0 ALKUSANAT VERSION 3.0 ALKUSANAT YLEISTÄ Lainsäädännön voimaan tulosta AREX-hankkeen kuvaus AREXin käyttöönotto AREXin ominaisuuksista Muiden käyttöönotettavien toimintojen ja/tai järjestelmien rooli AREXissa Tullitarkastustoimet Asiakasrekisteri EORI-rekisteri, AEO-todistus EORI AEO Suoritemaksujärjestelmä ITU -tuonti-ilmoitusjärjestelmä ja passitusjärjestelmä (saapuminen) ELEX -vientijärjestelmä ja passitusjärjestelmä (poistuminen) Tullin muut tietojärjestelmät ja rekisterit SAAPUMINEN TULLIALUEELLE: PERIAATTEET Saapumisen yleisilmoitus Ilmoitus diversiosta (poikkeama aiotusta saapumistoimipaikasta) Ilmoitus kuljetusvälineen saapumisesta Yleisilmoitus tavaroiden väliaikaista varastointia varten Tavaroiden esittäminen Tullille Yhteisötavaroiden esittäminen Yhteisötavarat Meri- ja lentoliikenteen yksinkertaistetut passitusmenettelyt Purkauslupa VÄLIAIKAINEN VARASTOINTI Yleistä Väliaikaisen varaston kirjanpito Tavaroiden purkaminen Tavaran yhteisöaseman todistaminen Tulliselvitysmuodon osoittaminen Tavarantarkastus Väliaikaisen varastoinnin päättäminen transshipment -tapauksissa Asettaminen tuonnin tullimenettelyyn VIENTI JA POISTUMINEN TULLIALUEELTA; PERIAATTEET Vientikuljetuksen alkaminen, vientimenettelyyn asettaminen Yhteisötavaran vienti-ilmoitukset ja kolmannen maan tavaran jälleenvienti-ilmoitukset Määräajat ilmoituksen antamiselle Mitä vientejä turvatietovaatimukset ja määräajat eivät koske? Vientikuljetuksen poistuminen yhteisön alueelta Maantiekuljetukset Lento-, meri- tai junaliikenne Saapuminen suomalaiselle poistumistoimipaikalle ja lastauslupa...34

3 AREX / Saapuminen poistumispaikalle -ilmoituksen voi jättää antamatta vain tietyin edellytyksin Ilmoituksen antamiseksi erilaisia vaihtoehtoja Poistumisen esittämisilmoitus Vientitavarat poistuvat suoraan kolmanteen maahan Syöttökuljetukset: Tavarat matkalla toiselle yhteisön toimipaikalle, jossa siirtolastaus ja lopullinen poistuminen Kolmannen maan tavarat poistuvat suoraan kolmanteen maahan Kolmannen maan tavarat poistuvat suoraan kolmanteen maahan Syöttökuljetukset: Tavarat matkalla toiselle yhteisön toimipaikalle, jossa siirtolastaus ja lopullinen poistuminen Vientitavarat poistuvat suoraan kolmanteen maahan Vientierien osittaminen Poistumisilmoitus Poistumisen yleisilmoitus Mikä on poistumisen yleisilmoitus? Kenen velvollisuutena on poistumisen yleisilmoituksen antaminen? Millä hetkellä ja mille tullille poistumisen yleisilmoitus on annettava? Milloin poistumisen yleisilmoitusta ei tarvitse antaa? Poistumisen yleisilmoitus kauttakuljetuksissa Poistumisen yleisilmoitus, kun tavaraa kuljetetaan ensin EU:n sisäliikenteessä (syöttökuljetukset) Kauttakuljetukset Suomesta toisen EU-maan kautta kolmanteen maahan Kauttakuljetukset toisesta EU-maasta Suomen kautta kolmanteen maahan Ns. vientitransitot...41 Toisessa EU-maassa vientimenettelyyn asetetut ja Suomessa päätettävät ECS- viennit...41 Toisessa EU-maassa jo päätetyt viennit...41 Toisessa EU-maassa vientimenettelyyn asetetut ja Suomessa päätettävät ECS- viennit ERÄISTÄ ERITYISTILANTEISTA Tyhjät kontit Sveitsin ja Norjan sopimukset ILMOITUKSIEN KÄSITTELYPAIKKA JA SIIHEN LIITTYVÄ VASTUU Ensimmäinen saapumistoimipaikka Seuraava toimipaikka Tuontitullitoimipaikka Vientitoimipaikka Poistumistoimipaikka ILMOITUSMENETTELY Sanomamuotoiset saapumiseen liittyvät ilmoitukset Saapumisen yleisilmoitus ENS (Entry Summary Declaration, IE315) Yleisilmoitus Ilmoitus diversiosta DIV (Diversion Request Import, IE323) Ilmoitus kuljetusvälineen saapumisesta (Arrival notification IE3470) Saapumisen esittämisilmoitus ARN (Arrival notification and presentation, IE347) Väliaikaisen varaston ilmoitukset Sanomamuotoiset viennin ja poistumisen ilmoitukset Vienti-ilmoitus (Export declaration, IE 515) Saapuminen poistumispaikalle - ilmoitus (Arrival at exit IE507) Poistumisen yleisilmoitus (Exit Summary Declaration IE615 ) Poistumisen yleisilmoituksen määräajat Poistumisen esittämisilmoitus (Exit manifest presentation IE547) Poistumisilmoitus (Exit Notification IE590)...54

4 AREX / Netti-ilmoitukset Poikkeava ilmoitusmenettely Dokumenttimuotoinen yleisilmoitus sekä saapumisen tai poistumisen yleisilmoitus Dokumenttimuotoinen kuljetusvälineen saapumisilmoitus Dokumenttimuotoinen esittämisilmoitus Väliaikaisen varaston ilmoituksia ei voi tehdä dokumenttimuotoisina Poistumisilmoitusta ei voi tehdä dokumenttimuotoisena Ilmoituksen hylkäys tai hyväksyminen Hyväksymisen merkitys Hyväksyminen sähköisessä ilmoitusmenettelyssä Hyväksyminen manuaalimenettelyssä Tullin Internet-palvelujen kautta jätetyn ilmoituksen hyväksyminen ILMOITUKSEN KORJAAMINEN Saapumisen yleisilmoituksen korjaaminen Tullin havaitsema virhe ja virhetila Ilmoittajan havaitsema virhe Yleisilmoituksen korjaaminen Kuljetusvälineen saapumisilmoituksen (IE 3470) korjaaminen Esittämisilmoituksen (IE 347) korjaaminen Väliaikaisen varastonpitäjän purkausraportin korjaaminen Diversioilmoituksen korjaaminen Poistumisen yleisilmoituksen korjaaminen Poistumisen esittämisilmoituksen korjaaminen Poistumisilmoituksen korjaaminen LINJAVALINTAKRITEERIT Automaattisesti käsiteltävät ilmoitukset Inhimilliseen käsittelyyn ohjatut ilmoitukset Tarkastustoimet SANKTIOINTI Huomautus Virhemaksun kantaminen EDUSTAJAT SAAPUMINEN TIIVISTETTYNÄ KUVAUKSENA Saapumisen yleisilmoitus / Yleisilmoitus Esittämisilmoitus Saa tuoda / ei saa tuoda / kontrollitoimet Väliaikaisen varaston pitäjän ilmoitusmenettely POISTUMINEN TIIVISTETTYNÄ KUVAUKSENA Vienti-ilmoitus Saapuminen poistumistoimipaikalle Kauttakuljetustavarat Poistumisen esittämisilmoitus Poistumisilmoituksen käsittely...71 LIITE 1: Luettelo AREXin asiakassanomista...76

5 AREX /77 LUETTELO TAULUKOISTA JA KUVISTA Taulukko 1: Saapumisen yleisilmoituksen määräajat saavuttaessa...48 Taulukko 2. Yleisilmoituksen määräajat saavuttaessa toisesta yhteisösatamasta tai yhteisölentoasemalta...49 Taulukko 3. Vienti-ilmoituksen ja poistumisen yleisilmoituksen määräajat...52 Taulukko 4: Määräajat, kun tehdään dokumenttimuotoinen saapumisen yleisilmoitus...57 Taulukko 5: Määräajat, kun tehdään dokumenttimuotoinen vienti-ilmoitus tai poistumisen yleisilmoitus...58 Kuva 1: Saapumisen yleisilmoituksen / Yleisilmoituksen käsittely meri-, lento- ja rautatieliikenteessä...70 Kuva 2. Poistuminen meri-, lento- ja rautatiekuljetuksissa...72 Kuva 3. Poistumisen yleisilmoituksen käsittely...73 Kuva 4. Kauttakuljetus alle 14 vuorokauden väliaikaisen varastoinnin jälkeen...74

6 AREX /77 MUUTOSHISTORIA Versio Muutoksen Pvm Muutos tekijä Alkuperäinen 1.1 RSo ja AH Korjattu kirjoitusvirheitä. Täsmennetty kohtia , Tullin sisäisiä versioita RSo, AH, HI, OT Huomioitu lainsäädännön muutokset (SovA, Liite30A, Siirtymäsäädös), sopimukset muiden maiden kanssa (Eu Norja ja Sveitsi sopimukset) ja suunniteltu lainsäädännön kehitys 2.0 RSo, AH, HI, PL (Eurooppalainen merialue) Lisätty taulukko sanomien nimistä eri dokumenteissa, huomioitu lainsäädännön muutokset (SovA), täsmennetty väliaikaista varastointia koskevaa osuutta ja täydennetty poistumista koskevien ilmoituksien korjaaminen. Lisäksi kirjoitusvirheiden korjauksia. 2.1 RSo Korjattu kirjoitusvirheitä; Täydennetty käsiteluetteloa; Lisätty Notification of Arrival 2.3 RSo Päivitetty lainsäädännössä kuvatut muutokset 3.0 RSo OT, HI, ML, PL, AV, AK Päivitetty lainsäädännön muutokset ja kansalliset määräykset

7 AREX /77 Tiettyjen sanomien nimien muuttaminen Sanomien englanninkielisissä nimissä on esiintynyt vaihtelua eri dokumenteissa, minkä vuoksi Suomessa on nimetty tiettyjä sanomia uudestaan. Jatkossa kaikissa kansallisissa julkaisuissa käytetään sanomista tässä taulukossa ilmoitettua nimeä AREX tiettyjen sanomien Uusi nimi Aikaisemmin eri julkaisuissa esiintynyt nimi nimivertailu Sanoma Tietosisältö Arexkuvaus Sanomaliikenneopas IE007 Vastaanottoilmoitus Arrival Notification Arrival Arrival notification notification of arrival notification (for temporary storage) Kv. määritykset NCTS: Arrival notification (E_ARR_NOT) IE100 Lisäselvityspyyntö Request for additional information Ask for documents Ask for documents Request for additional information NCTS: Ask for documents (E_ASK_DOC) IE344 Yleisilmoitus (väliaikaista varastointia varten) Summary declaration for temporary storage Subsequent arrival notification Subsequent arrival notification Summary declaration ICS: Subsequent Arrival Notification (E_SAN_ENT) IE347 Saapumisen esittämisilmoitus Arrival notification and presentation Arrival notification Arrival notification Manifest presentation ICS : Arrival notification (E_ARN_ENT) IE547 Poistumisen esittämisilmoitus Exit manifest presentation Export manifest presentation Export manifest presentation Manifest presentation ECS: Manifest presentation (E_MAN_PRE) IE615 Poistumisen yleisilmoitus Exit summary declaration Exit summary declaration export Exit summary declaration export Exit summary declaration ECS: Exit Summary Declaration (E_EXS_DAT)

8 AREX /77 KÄSITEMÄÄRITELMIÄ Tässä esityksessä käytetään seuraavia käsitteitä: Käsite AREX Arrival Notification AN Audit-trail periaate Export accompanying Document EAD Export Control System ECS EDI Electronical Data Interchange EDIFACT-standardi EDI- ilmoittaja EDI-käsittely EDI- lähettäjä EDI- tekninen toimittaja ELEX Entry Key -tiedot Selite Tullin tietojärjestelmä, jossa käsitellään tavaran tullialueelle saapumiseen ja tullialueelta poistumiseen liittyviä ilmoituksia. Järjestelmällä on yhteydet mm. tullin passitus-, tuonti- ja vientijärjestelmiin. Ks. kuljetusvälineen saapumisilmoitus Maahan saapuneen / maasta poistuvan tavaran liikkeitä voidaan seurata jälkikäteen ilmoitusmenettelyn eri vaiheissa tietojärjestelmään jääneen jäljen perusteella. Viennin saateasiakirja, joka kulkee tavaran mukana poistumistoimipaikalle. Viennin poistumisen valvontajärjestelmä. Sähköisen tiedonsiirron tapa, jonka nimi suomeksi on organisaatioiden välinen tiedonsiirto OVT. Siinä tietoa siirretään sähköisesti standardimuodossa kahden eri tietojärjestelmän välillä, jotka voivat sijaita kaukana toisistaan. EDI rakentuu kolmesta moduulista: tietosisällöstä, esitystavasta ja tiedonsiirrosta. YK:n vahvistama, standardoitu EDIFACT sanomakielioppi, jonka mukaan on määritetty mm. tullin ITU- ja passitussovelluksen EDI sanomaliikenteen sanomat. Ilmoittaja, jolla on tullin myöntämä oikeus antaa tulliilmoituksensa tullille tullin määrityksen mukaisena sanomana. EDI-sanomien automaattinen käsittely tietojärjestelmässä. Lähettäjä, jolle tulli on testausten jälkeen antanut EDIlähetysoikeuden. Toimittaja, joka teknisesti muuttaa EDI- ilmoittajan tulliilmoitustiedot EDI-sanomiksi tekemättä niihin mitään muita muutoksia. Toimittajalla tulee olla tullin myöntämä oikeus toimia EDI-lähettäjänä. Tullin vienti-ilmoituksia käsittelevä tietojärjestelmä. ELEX-järjestelmällä on liittymä EU:n ECSjärjestelmään. Tiedot, joiden perusteella tulli voi tunnistaa kaikki tavaroista annetut saapumisen yleisilmoitukset. Entry Key tietoja voidaan käyttää MRN-numeroluettelon sijasta meri- tai lentokuljetuksissa kuljetusvälineen saapumisilmoituksella tai reittipoikkeamailmoituksella (Diversio). Entry Key -tiedot ovat - kuljetusmuoto rajalla (koodi) - arvioitu saapumispäivä ja aika - kuljetusvälineen tunnus rajalla (vain

9 AREX /77 Entry Summary Declaration ENS EORI-tunnus (numero) ICS merikuljetuksissa: IMO tai ENI numero) - kuljetuksen viitenumero (vain lentokuljetuksissa: IATA lennon numero) Ks. Saapumisen yleisilmoitus EORI = Economic Operators Registration and Identification number. Jäsenvaltion tullin tai muun/muiden viranomais(t)en myöntämä EU:n alueella ainutlaatuinen taloudellisen toimijan tunnus. Import Control System Jäsenvaltion tullin tietojärjestelmä, joka käsittelee saapumisen turvatietoilmoituksia (ilmoituksen jättäminen ja käsittely, ilmoituksiin liittyvien riskitietojen välittäminen jäsenmaasta toiseen, diversioilmoituksien käsittely). Kansallisesti toteutettavia ovat kuljetusvälineen saapumisilmoitus (AN), tavaroiden esittäminen ja yleisilmoitus tavaroiden väliaikaista varastointia varten. Ilmoittaja ITU Jättötoimipaikka Suomessa sovelluksessa käsitellään myös poistumista koskevia ilmoituksia. Ks AREX Ilmoittaja, jonka nimissä tulli-ilmoitus annetaan. Voimassa olevassa koodeksinkäännöksessä ilmoittaja (engl. declarant) on suomennettu tavaranhaltijaksi. Turvallisuusuudistusta koskevassa soveltamisasetuksen (EY) N:o 1875/2006 liitteessä 30A puhutaan yleisilmoituksen jättävästä henkilöstä. Tullin tuonnin tulli-ilmoituksia käsittelevä tietojärjestelmä. Toimipaikka, johon saapumisen yleisilmoitus voidaan jättää sen sijaan, että se jätettäisiin sähköisesti saapumistoimipaikkaan. Jättötoimipaikan käyttäminen edellyttää aina kahden jäsenmaan tulliviranomaisten lupaa (jäsenmaat ovat hyväksyneet toisaalta sanomien välittämisen toiseen jäsenmaahan ja toisaalta sanomien vastaanottamisen toisesta jäsenmaasta). Suomen tulli ei välitä saapumisen yleisilmoituksia muiden jäsenmaiden tulleille eikä ota vastaan muiden jäsenmaiden kautta lähetettäviä saapumisen yleisilmoituksia. (Kuljetusvälineen) saapumisilmoitus Komissio julkaisee nettisivuillaan luettelon maista, jotka ovat hyväksyneet jättötoimipaikkatoiminnallisuuden. Yhteisön tullialueelle kolmannesta maasta saapuvan aktiivisen kuljetusvälineen käyttäjän tai tämän edustajan laatima ilmoitus kuljetusvälineen saapumisesta. Ilmoitus on tehtävä ensimmäiseen yhteisöalueella

10 AREX /77 sijaitsevaan meri-, lento- tai rautatieliikenteen saapumistoimipaikkaan heti kuljetusvälineen saavuttua. Ilmoituksen on sisällettävä tiedot, joilla tulli voi tunnistaa kaikista tavaroista annetut saapumisen yleisilmoitukset (ns. Entry Key tiedot tai luettelo MRN:stä). Suomessa ilmoitus tehdään sähköisesti sanomalla IE Kuljetusvälineestä purettavista tavaroista tehdään lisäksi esittämisilmoitus IE 347. Vaihtoehtoisesti saapumisilmoituksen voi tehdä esittämällä kaikki tavarat sanomalla IE 347 joko purettaviksi tai jääväksi kuljetusvälineeseen. Suomessa saapumisilmoitus toimii myös purkauslupapyyntönä. Tullin lähettämä hyväksymissanoma toimii purkauslupana. Käsittelijä LRN Local Reference Number Manuaali-ilmoittaja Movement Reference Number MRN Tullin henkilö, joka käsittelee ilmoituksia ja tekee vaadittavat toimepiteet. Lähetyksen ainutkertainen viitenumero Ilmoittaja, joka antaa ilmoituksia tullille dokumenttimuotoisina Tullin antama ilmoituksen yksilöivä viitenumero. Viitenumeroita annetaan tullin AREX-, passitus- ja vientijärjestelmistä. MRN muodostuu neljästä osasta: Osa 1: kaksi viimeistä numeroa ilmoituksen hyväksymisvuodesta, esim. 09, kun ilmoitus on hyväksytty Osa 2: sen maan maakoodi, joka hyväksyi ilmoituksen, esim. FI, kun ilmoitus hyväksyttiin Suomessa. Osa 4: kunkin jäsenmaan kansallisesti päätettävissä oleva osuus, 13 alfanumerista merkkiä. Suomessa tämän osuuden viimeinen merkki kertoo sen, minkä tullin sovelluksen antamasta MRN:stä on kyse (E = ELEX eli vienti, I = AREX, T = passitus), esim I. Osa 4: tarkistemerkki, esim. 5. Poistumisen esittämisilmoitus Edellä kuvatun mukaiseksi MRN:ksi muodostuisi siis 09FI I5 Tullin määräysten mukainen sähköinen ilmoitus tavaroista, jotka aiotaan lastata tai on lastattu kuljetusvälineeseen. Ilmoitus on tehtävä ennen kuljetusvälineen lähtöä kuljetusvälineen poistuessa suoraan kolmanteen maahan.

11 AREX /77 Poistumisen yleisilmoitus Ks. myös poistumisen yleisilmoitus väliaikaisen varastoinnin sähköistä päättämistä varten Ilmoituksen tarkoituksena on varmistaa, että Yhteisön tullialueelta vietävät tavarat on tulliselvitetty ja niistä on annettu ns. turvailmoitukset. Tullin määräysten mukainen ilmoitus tavaroista, jotka aiotaan viedä tullialueen ulkopuolelle ja joista ei ole annettava tulli-ilmoitusta. Poistumisen yleisilmoitus väliaikaisen Poistumisen yleisilmoituksen kaltainen ilmoitus, joka varastoinnin sähköistä päättämistä voidaan Suomessa antaa alle 14 vrk väliaikaisesti varten varastoiduista tavaroista väliaikaisen varastoinnin sähköistä päättämistä varten. Poistumisilmoitus Tullin määräysten mukainen ilmoitus siitä, että poistumisen esittämisilmoituksella esitetyt tavarat ovat poistuneet yhteisöalueelta. Poistumisilmoituksen tiedot siirtyvät vientijärjestelmään (ELEX), joka lähettää poistumisvahvistuksen sähköisesti vienti-ilmoituksen antajalle. Poistumistoimipaikka Tulliviranomaisten tullisäännösten mukaisesti määräämä tullitoimipaikka, jossa tavarat on esitettävä, ennen kuin ne poistuvat yhteisön tullialueelta, ja jossa niille tehdään poistumismuodollisuuksien suorittamiseen liittyvä tullitarkastus sekä asianmukainen riskiin perustuva tarkastus. Saapuminen poistumistoimipaikalleilmoitus vientimenettelyyn asetetuista tavaroista, jotka saapuvat Tullin määräysten mukainen sähköinen ilmoitus poistumispaikalle. Tullin vientijärjestelmän (ELEX) hyväksymissanoma ilmoitukseen on samalla lastauslupa satamassa, lentokentällä ja junarahtiterminaalissa. Saapumisen yleisilmoitus Tullin määräysten mukainen ilmoitus kaikista (myös tavaroista, joita ei aiota purkaa yhteisöalueelle) yhteisön tullialueelle tuotavista tavaroista. Ilmoitus on tehtävä ensimmäiseen yhteisön saapumistoimipaikkaan sähköisesti ja määräajassa ennen tavaroiden saapumista yhteisöalueelle. Saapumisen esittämisilmoitus Tullin määräysten mukainen sähköinen ilmoitus (IE 347). Ilmoituksen tarkoituksena on esittää aluksesta purettavat tavarat tullille. Jos erillistä kuljetusvälineen saapumista koskevaa ilmoitusta (Saapumisilmoitus, AN eli IE 3470) ei tehdä, ilmoitus toimii myös kuljetusvälineen saapumisilmoituksena ja purkauslupapyyntönä. Saapumisilmoitus Ks. (Kuljetusvälineen) saapumisilmoitus Saapumistoimipaikka Tulliviranomaisten tullisäännösten mukaisesti määräämä tullitoimipaikka, johon yhteisön tullialueelle tuodut tavarat on viipymättä kuljetettava ja jossa niille suoritetaan asianmukainen riskiin perustuva saapumistarkastus. Soveltamisasetus (SovA) Tullikoodeksin soveltamisasetus, (EY) N:o 2454/1993 myöhempine muutoksineen Soveltamisasetuksen osittaisuudistus Asetus (EY) 1875/2006, julkaistu Euroopan unionin

12 AREX /77 virallisessa lehdessä L Suora edustaja Sähköinen asiakirja Sähköinen palvelukeskus Tavarantarkastus Transhipment Tuonnin tulli-ilmoitussanoma Tullikoodeksi (TK) Tullikoodeksin osittaisuudistus Tullitarkastus Turvatiedot Vienti-ilmoitus Osittaisuudistusta on täydennetty asetuksilla - (EY) 273/ (EY) 312/ (EY) 414/ (EU) 430/2010 Edustaja, joka antaa tulli-ilmoituksia päämiehensä nimissä ja puolesta. Edustajan päämies on ilmoittaja. AREXissa ainoa käytössä oleva edustusmuoto. PDF-muodossa oleva tullin lähettämä päätösasiakirja, jonka asiakas tulostaa tietojärjestelmästään. Sisältää vain tullin lähettämää tietoa. Tullitoimipaikka, johon on keskitetty sähköisten ilmoituksien käsittely tullissa. Tavaran yksityiskohtainen tarkastus kokonaan tai osittain, ks. myös tullitarkastus. Kolmannesta maasta saapuvan tavaran kuljetus ja purkaminen väliaikaisesti esim. satamaan tai lentoasemalle väliaikaiseen varastoon ja tavaran lastaaminen saman toimipaikan alueella toiseen kuljetusvälineeseen ja tavaran kuljettaminen edelleen toisella kuljetusvälineellä kolmanteen maahan. EDI-sanoma, jolla luovutusta ja/tai tullausta pyydetään Tullikoodeksi, (EY) N:o 2913/1992 myöhempine muutoksineen Asetus (EY) N:o 648/2005, julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä L Erityistoimet, joita tulliviranomaiset toteuttavat tullisäännösten ja muun sellaisen lainsäädännön moitteettoman soveltamisen varmistamiseksi, joka koskee yhteisön tullialueen ja kolmansien maiden välillä liikkuvien tavaroiden saapumista, poistumista, passitusta, siirtoa ja käyttötarkoitusta sekä tavaroiden, joilla ei ole yhteisöasemaa, alueella oloa; tällaisiin toimiin voivat kuulua tavaroiden tarkastaminen, ilmoitukseen sisältyvien tietojen tarkistaminen, sähköisten tai kirjallisten asiakirjojen olemassaolon ja oikeellisuuden varmistaminen, yritysten kirjanpidon ja muiden asiakirjojen tarkastaminen, kuljetusvälineen tarkastaminen, matkatavaroiden ja henkilöiden mukanaan tai yllään kuljettamien muiden tavaroiden tarkastaminen, virallisten selvitysten tekeminen sekä muut vastaavat toimet. Soveltamisasetuksessa kuvatut tavaroiden vaarattomuuden ja turvallisuuden varmistamiseen käytettävät tiedot. Tullin määräysten mukainen sähköinen ilmoitus yhteisötavaroiden asettamisesta vientimenettelyyn tai kolmannen maan tavaroiden ilmoittamisesta

13 AREX /77 Vientipaikka Vientitoimipaikka, vientitullitoimipaikka Vientitavaran esittämispaikka XML Extensible Markup Language Yleisilmoitus Yleisilmoituksen jättävä henkilö Yleisilmoitus tavaroiden väliaikaista varastointia varten jälleenvietäviksi. Ilmoituksen antaa viejä, tavaranhaltija tai jommankumman edustaja. Perinteisesti vientipaikalla on tarkoitettu sitä tavaroiden sijaintipaikkaa, jossa tavarat ovat vienti-ilmoituksen jättöhetkellä. Tämän käsitteen käyttämisestä on pyrittävä eroon, koska sille on vakiintunut erilaisia merkityksiä; toisinaan sillä tarkoitetaan vientitoimipaikka eli vientitullitoimipaikkaa. Vientipaikan sijasta on syytä käyttää termiä vientitavaran esittämispaikka. Se tullitoimipaikka, joka käsittelee vienti-ilmoituksen. Koska vienti-ilmoitukset tulee tehdä sähköisesti ja sähköisten ilmoitusten käsittely keskitetään Sähköiseen palvelukeskukseen, ilmoitussanomaa käsittelevä vientitullitoimipaikka on suomalaisessa viennissä aina sama toimipaikka. Tavaroiden sijaintipaikka vienti-ilmoituksen jättöhetkellä Wide Web Consortiumin kehittämä suositus sähköisten dokumenttien siirtoon. XML-kieli on merkintäkieli, jolla tiedon merkitys on kuvattavissa tiedon sekaan. XMLkieltä käytetään sekä formaattina tiedonvälitykseen järjestelmien välillä että formaattina dokumenttien tallentamiseen. Ks. Yleisilmoitus tavaroiden väliaikaista varastointia varten Ks. ilmoittaja. Tullin määräysten mukainen sähköinen ilmoitus kuljetusvälineesta purettavista ja väliaikaisesti varastoitavista tavaroista. Kuljetusvälineen saapuessa suoraan kolmannesta maasta ei erillistä yleisilmoitusta tavaroiden väliaikaista varastointia varten tarvitse antaa. Suoraan kolmansista maista saapuneista tavaroista annettu saapumisen yleisilmoitus muuttuu yleisilmoitukseksi tavaroiden väliaikaista varastointia varten, kun tavarat on esitetty Tullille ja riskianalyysin mukaiset kontrollitoimet on tehty. Kuljetusvälineen saapuessa toisesta yhteisömaasta, on muista kuin yhteisötavaroista annettava sähköinen ilmoitus nimeltään yleisilmoitus tavaroiden väliaikaista varastointia varten (IE 344). Lisäksi annetaan erillinen esittämisilmoitus, johon on merkitty purettavat tavarat. Varsinaisessa tekstiosuudessa käytetään pääsääntöisesti termiä yleisilmoitus.

14 AREX /77 0. ALKUSANAT Tämä dokumentti perustuu voimassa olevaan tullikoodeksiin ja sen soveltamisasetukseen ja siinä on huomioitu näihin liittyvän osittaismuutoksen (EY N:o 648/2005 ja EY N:o 1875/2006) vaatimukset 1. Lisäksi on huomioitu soveltamisasetukseen liittyvä muutosehdotus sellaisena, kun se on kirjoitushetkellä tiedossa. Muita huomioituja dokumentteja ovat komission laatimat saapumisen ja poistumisen tietojärjestelmäkuvaukset ja muut työryhmäasiakirjat. Dokumentti on tarkoitettu erityisesti kuljetusliikkeille ja niiden edustajille sekä rajatoimipaikoissa sijaitseville väliaikaisten varastojen pitäjille, sillä jäljempänä kuvatut velvoitteet koskevat suurelta osin heitä, mutta lainsäädännöllä on vaikutuksia kuitenkin myös huolintaliikkeille, viejille ja maahantuojille. Dokumentin tarkoituksena on kuvata yleiskielellä tavaroiden saapumiseen ja poistumiseen liittyviä periaatteita ja ilmoitusmenettelyjä. 2 Kuvauksessa kuitenkin oletetaan, että lukijalla on jo aikaisemman kokemuksen perusteella perustieto Tullin kanssa asioimisesta. Vaikka kuvauksessa pyritään yleiskielen käyttämiseen, käsitteinä on käytetty asiaan liittyvien asetuksien käsitteitä asiayhteyden säilyttämiseksi. Käsitteet on kuitenkin selitetty erillisessä Käsitemääritelmät taulukossa. Lukijan tulee huomioida se, että turvallisuusuudistus koskee vain Tullille tehtäviä ilmoituksia eikä siihen liittyvä ilmoitusmenettely korvaa muille viranomaisille tehtäviä ilmoituksia, esim. PortNet -järjestelmään tehtäväksi määrättyjä merikuljetuksia koskevia ilmoituksia. Dokumentin kirjoittamiseen ovat osallistuneet poistumisen osalta Antti Hästbacka ja Pia Linsén ja saapumisen osalta Raili Sonninen. Sisältöön liittyviä kommentteja on saatu useilta tullihallituksen ja tullipiirien asiantuntijoilta. Dokumentti täydentyy tietyiltä osiltaan vielä syksyllä Dokumenttia koskevia kysymyksiä voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen 0.1 UUDEN VERSION ALKUSANAT Versioon 1.6 on päivitetty soveltamisasetuksen osittaismuutokseen (EY N:o 1875/2006) tehdyt saapumista ja poistumista koskevat lisäykset ja muutokset. Näitä muutoksia ovat seuraavat: 1) Lisäys soveltamisasetukseen (EY N:o 312/2009) - soveltamisasetuksen liitteen 30A muutokset - EORI:a koskevien artikloiden lisääminen soveltamisasetukseen - tiettyjen soveltamisasetuksen artikloiden muuttaminen 1 Nämä asetustekstit ovat nähtävissä esimerkiksi Euroopan unionin virallisissa lehdissä L ja L Passituksen, tuonnin ja viennin sanomiin ja toimintatapoihin liittyvä aineisto julkaistaan Tullin Internet-sivuilla (http://www.tulli.fi).

15 AREX /77 2) Siirtymäsäädös (EY N:o 273/2009) - mahdollisuus taloudellisille toimijoille siirtää pakollisen ilmoitusmenettelyn käyttöönotto 3) Poikkeustilanteissa käytettäviä lomakkeita koskeva säädös - Jos turvatiedot sisältäviä muita lomakkeita tai asiakirjoja ei ole, tulee turvatiedot antaa määrämuotoisella lomakkeella. Säädös sisältää kuvauksen lomakkeista ja niiden täyttöohjeet. Päivityksessä on myös huomioitu yhteisötasolla suunnitellut varamenettelyprosessit sekä Sveitsiä ja Norjaa koskevat sopimukset. Lisäksi on täydennetty alkuperäistä väliaikaisen varastoinnin tekstiä. Vientiä ja poistumista koskevat soveltamisasetuksen artiklat kehittyvät edelleen. Näiltä osin dokumenttia päivitetään, kun mahdollinen muutos on tiedossa Komissio julkaisee turvatietouudistukseen liittyvät Guidelines dokumentit sekä saapumisesta että poistumisesta. Tulli julkaisee dokumentit omilla sivuillaan, kun ne ovat valmistuneet. 0.2 VERSION 2.0 ALKUSANAT Versiossa 2.0 on huomioitu osittain soveltamisasetukseen tehty uusi lakimuutos. Muutos koskee tavaroiden fyysiseen poistumiseen liittyviä menettelyjä ja velvoitteita. Lakimuutos hyväksyttiin ja julkaistaan arviomme mukaan toukokuussa 2010 EY:n virallisessa lehdessä. Muutos tulee kokonaisuudessaan voimaan Lakimuutos on pyritty huomioimaan kappaleissa mahdollisimman kattavasti. Kappaleeseen 4.3 (poistumisen yleisilmoitus) täydennetään puuttuvat osat kesäkuussa julkaistavassa uudessa AREX-kuvauksen versiossa: tässä versiossa kappaleeseen 4.3 on tehty vain joitakin pieniä korjauksia ja täsmennyksiä osioihin Muilta osin teksti on sama kuin edellisessä versiossa. Tullihallituksen päätökset 184/010/09 Tullihallituksen päätös yhteisöön saapuvia ja yhteisöstä poistuvia tavaroita koskevan sähköisen ilmoitusmenettelyn käyttöönotosta alkaen vapaaehtoisena ja viimeistään pakollisena, 022/010/10 Päätös Tullihallituksen päätöksen 184/010/2009 muuttamisesta sekä 023/010/10 Tullihallituksen päätös velvollisuudesta antaa saapuminen poistumispaikalle ilmoitus ja ilmoittamisen edellyttämästä luvasta. eräitä muita muutoksia o on määrätty ilmoitusmenettelyn käyttöönoton aikataulut o on täydennetty luetteloa niistä tavaroista, joista ei tarvitse tehdä / tulee tehdä saapumisen yleisilmoitus tai antaa/ei antaa turvatiedot joko vienti-ilmoituksella tai poistumisen yleisilmoituksella o lisätty toimijoiden velvoite siirtää tietoa toisilleen 0.3. VERSION 3.0 ALKUSANAT Versiossa 3 on huomioitu - soveltamisasetuksen muutoksen (Komission asetus No 430/2010) lisäksi - EU-laajuiset tulkintaohjeet

16 AREX /77 - Guidelines on entry and summary declarations in the context of Regulation (EC) No 648/2005 (TAXUD/2010/0051) ja - Guidelines on export and exit in the context of Regulation (EC) No 648/2005 (TAXUD/A3/0034/2010). Päivityksessä on myös huomioitu kansallisesti annettu Tullihallituksen päätös 204/010/10, Komissio on julkaissut edellä mainitut tulkintaohjeet vain englanninkielisinä komission informaatioportaalissa, URL: Nämä ohjeet sisältävät turvauudistuksen ohjeistuksen lisäksi myös mm. vientimenettelyihin liittyviä ohjeita. Tulkintaohjeet eivät kuitenkaan ole oikeudellisesti sitovia.

17 AREX /77 1. YLEISTÄ 1.1 Lainsäädännön voimaan tulosta Tässä dokumentissa kuvattu ilmoitusmenettely perustuu tullikoodeksin ja sen soveltamisasetuksen osittaisuudistukseen (EY N:o 648/2005 ja EY N:o 1875/2006). Tämä uusi ilmoitusmenettely tarkoittaa sitä, että soveltamisasetuksen liitteessä 30A luetellut turvatiedot annetaan tullille aina sähköisesti ennen tavaroiden saapumista tai poistumista yhteisöalueelta. Ilmoitusmenettely tulee voimaan soveltamisasetuksessa säädetyn mukaisesti alkaen. Osittaisuudistusta on myöhemmin täsmennetty asetuksilla EY N:o 312/2009 ja N:o 430/2010 lisäksi julkaistiin poikkeusmenettelyissä käytettävät asiakirjamallit asetuksessa 414/2009. Koska taloudellisilla toimijoilla on suuria vaikeuksia tehdä muutokset jo olemassa oleviin sovelluksiin (vienti ja passitus) ja samaan aikaan toteuttaa uusi ilmoitussovellus (ICS), komission asetuksella (EY N:o 273/2009) annettiin toteutukselle siirtymäaika. Siirtymäaikana, , taloudellinen toimija saapumisen ja poistumisen yleisilmoituksen tekeminen ei ole pakollista, mutta se on suositeltavaa. Siirtymäaika ei koske sähköistä vienti-ilmoittamista. Siirtymäaikana, jos turvatietoilmoituksia ei tehdä etukäteen sähköisesti, riskianalyysi tehdään nykyisin käytössä olevien ilmoituksien perusteella. Siirtymäajan päätteeksi komissio ja jäsenmaat sopivat, että vaikka ilmoittamisvelvollisuus on alkanut, ellei taloudellinen toimija pysty antamaan asetuksessa määritettyjä ilmoituksia sähköisesti vielä alkaenkaan, tiedot tulee toimittaa ao. jäsenmaalle muulla tavoin. Sopimuksen mukaan jäsenmaat eivät sanktioi sähköisen ilmoituksen puuttumista erikseen määritettävänä aikana ns. grace periodin aikana. Tämä grace period päättyy kaikissa jäsenmaissa saapumisen yleisilmoituksen osalta viimeistään ja poistumisen yleisilmoituksen osalta viimeistään Saapumisen ja poistumisen yleisilmoituksien antaminen sähköisesti on siis pakollista viimeistään Koska valtameriliikenteessä kontteja koskeva saapumisen yleisilmoitus tulee antaa viimeistään 24 tuntia ennen konttien lastausta alukseen, vaatimus saapumisen yleisilmoituksen antamisesta koskee tilanteita, joissa aluksen matka ao. satamasta alkaa vasta Lisätietoja sähköisestä asioinnista löytyy Tullin Internet-sivuilta osoitteesta: Lisätietoja sanomapohjaisesta asioinnista löytyy Tullin Internet-sivuilta osoitteesta: Lisätietoja Internet-asioinnista löytyy osoitteesta: Lisätietoja Internet-asiointiin liittyvästä Katso-tunnistautumisesta löytyy osoitteesta: 3 Esimerkiksi, jos aluksen reitti on Singapore Colombo Rotterdam ja alus lähtee Singaporesta ennen , aluksesta ei laadita lainkaan saapumisen yleisilmoituksia. Jos alus lähtee Singaporesta jälkeen, kaikista alukseen lastattavista konteista tulee laatia asianmukaiset ilmoitukset.

18 AREX / AREX-hankkeen kuvaus AREX -hanke on osa EU:n tullikoodeksin uudistukseen tähtäävää kehitystyötä Suomessa. Hankkeen tavoitteena on määritellä, toteuttaa ja ottaa käyttöön tullikoodeksin osittaisuudistuksen (ns. turvauudistuksen) vaatimusten mukainen uusi tietojärjestelmä AREX, jolla käsitellään maahan saapuvia ja maasta poistuvia tavaroita koskevia ilmoituksia. Hankkeen nimi muodostuu yhteisössä käytettävistä käsitteistä saapuminen (Arrival) ja poistuminen (Exit). Kehitettävään sovellukseen annetaan ilmoituksia Suomeen saapuvista kolmansien maiden ja yhteisötavaroista sekä Suomesta poistuvista yhteisötavaroista ja uudelleen lastattavista kolmansien maiden tavaroista, ns. transhipment-tavaroista. 4 Sovellukseen annettujen ilmoitustietojen perusteella tehdään sähköinen riskianalyysi. Sovelluksen liittymien avulla varmistetaan, että tavarat on esitetty Tullille ennen tulliselvitysmuodon osoittamista ja sitä, että tavarat saa tuoda yhteisöalueelle tai viedä yhteisöalueelta. Viennissä välitetään tieto tavaran fyysisestä poistumisesta vientijärjestelmään. Tietojärjestelmään liittyy sanomaliikennettä muiden jäsenmaiden tietojärjestelmien kanssa. AREX -tietojärjestelmän käyttöönoton yhteydessä yhdenmukaistetaan yleisilmoitusmenettelyyn liittyvät toimintamallit liikennemuodoissa ja riippumatta siitä saapuuko tavara yhteisön ulkopuolelta vai yhteisöstä. Sovelluksen käyttöönotto tehostaa Tullin toimintaa ja parantaa tullityön laatua. 1.3 AREXin käyttöönotto Tullikoodeksin ja sen soveltamisasetuksen osittaisuudistuksen ns. turvallisuusuudistuksen mukainen toimintamalli ja sitä tukeva tietojärjestelmä (AREX, joka sisältää EU sovellukset ICS ja ns. ECS 2. vaihe) tulee ottaa käyttöön viimeistään Turvatiedot voidaan antaa alkaen sekä vienti- että passitussovelluksiin tehtävien tulli-ilmoituksien osana. Lisäksi ITUun toteutetaan toiminnallisuus, joka mahdollistaa ennalta lähetettyjen tulli-ilmoitusten vastaanoton ja käsittelyn, kun edeltävänä menettelynä on passitus. AREX-sovellus otetaan käyttöön kolmessa vaiheessa. Vaiheessa 1 (marras-joulukuu 2009) toteutetaan yleisilmoituksien, esittämisilmoituksien sekä poistumisilmoituksen käsittely. Lisäksi toteutetaan Tullin tietojärjestelmien välisiä liittymiä. Tässä vaiheessa toteutetaan mm. ITUn ja AREXin välinen liittymä, mikä mahdollistaa ennalta lähetettyjen tulli-ilmoitusten vastaanoton ja käsittelyn, kun edeltävänä ilmoituksena on yleisilmoitus tavaroiden väliaikaista varastointia varten tai saapumisen yleisilmoitus. Keväällä 2010 toteutetaan väliaikaiseen varastointiin liittyvät ilmoitukset ja asiakkaille tarjottava mahdollisuus antaa ilmoitukset Tullin nettisivujen kautta. Muilta osin vaiheet 2 ja 3 vv ja 2011 ovat Tullin sisäisiä teknisiä ja toiminnallisuutta parantavia versioita. Tässä yhteydessä toteutetaan myös yhteyksiä muiden viranomaisten tietojärjestelmiin. Erikseen toteutetaan toiminnallisuudet, joilla ns. turvatiedot voidaan ilmoittaa tuonnin tulliilmoituksella. Samalla syvennetään Tullin tietojärjestelmien välistä integraatiota. Tämän vaiheen käyttöönotosta päätetään myöhemmin. 4 Tähän uudistukseen liittyviä sanomia ovat saavuttaessa yhteisöalueelle: saapumisen yleisilmoitus, kuljetusvälineen saapumisilmoitus, yleisilmoitus, saapumisen esittämisilmoitus, diversioilmoitus; poistuttaessa yhteisöalueelta: poistumisen esittämisilmoitus, poistumisilmoitus, poistumisen yleisilmoitus

19 AREX / AREXin ominaisuuksista AREXia käytetään ns. turvallisuusuudistukseen liittyvien ilmoituksien käsittelyyn mutta myös yhteisötoimipaikkojen välillä liikkuvien kuljetusvälineiden yleisilmoituksien antamiseen 5. Uudella yleisilmoitusjärjestelmällä liittymineen voidaan siis hallita niitä tavaroiden kuljettamiseen liittyviä tietoja, joita ei käsitellä passitus-, tuonti- ja vientijärjestelmissä. Tietojärjestelmän avulla voidaan valvoa myös väliaikaista varastointia ja sitä, että tavaroille osoitetaan tulliselvitysmuoto määräajassa. 1.5 Muiden käyttöönotettavien toimintojen ja/tai järjestelmien rooli AREXissa Tullitarkastustoimet Tullikoodeksin ja soveltamisasetuksen osittaisuudistukseen on sisällytetty myös riskienhallintaa koskevia määräyksiä. Tulliviranomaiset voivat tehdä (saapumisen) yleisilmoituksiin tullitarkastuksia, joiden on satunnaistarkastuksia lukuun ottamatta perustuttava riskianalyysiin, jonka vaarattomuutta ja turvallisuutta koskevat kriteerit määritetään yhteisötasolla. Riskianalyysiä voidaan tehdä myös kansallisilla ja paikallisilla kriteereillä. Ilmoituksia pysäytetään jatkotoimenpiteitä varten riskianalyysin ja satunnaisotannan avulla. Tieto riskianalyysin perusteella pysähtyneestä ilmoituksesta ja tämän perusteella mahdollisesti edellytettävistä saapuviin tavaroihin liittyvistä kontrollitoimenpiteistä ilmoitetaan AREXjärjestelmästä tarvittaessa edelleen muihin jäsenmaihin. AREX ilmoittaa saapuviin tavaroihin tai poistumisen yleisilmoitukseen liittyvistä kontrollitoimista myös asiakkaille: Kontrollitoimista ilmoitetaan kaikille toimijoille tavaroiden esittämisen jälkeen, mutta AEO:lle asiasta voidaan ilmoittaa tietyin edellytyksin jo ennen tavaran esittämistä. Tulli voi tosin tehdä myös ns. yllätystarkastuksia, joista ei ilmoiteta etukäteen. Vientitavaroihin liittyvät kontrollitoimet käsitellään vienti-ilmoituksen yhteydessä Asiakasrekisteri Sähköinen ilmoitusmenettely edellyttää AREX-järjestelmältä mahdollisimman sujuvaa ilmoitustietojen käsittelyä. Koska yleisilmoitusmenettelyyn ja muihin menettelyihin liittyvien lupien yms. asiakirjojen fyysisen esittämisen korvaamiseksi ei ole olemassa erillistä luparekisteriä, tallennetaan osa lupiin liittyvistä tiedoista käytettäväksi tullin asiakasrekisteristä. Asiakasrekisterissä täytyy olla vähintään tieto siitä, millä asiakkailla on oikeus toimittaa AREXin ilmoituksia sanomamuodossa. Muita mahdollisia asiakasrekisteriin rekisteröitäviä asiakkaita saattavat olla tietyt nettipalveluita käyttävät asiakkaat. Sähköiseen asiointiin liittyvä lupaprosessi kuvataan erillisessä dokumentissa. Tullin asiakkuuksia ja palvelurakennetta, asiakasyhteistyömuotoja, Tullin kumppanuusohjelmaa, asiakaskoulutusta sekä asiakastyytyväisyyttä esitellään Tullin Internet-sivuilla kohdassa 5 AREX:iin annetaan myös yhteisötavaroita koskeva yleisilmoitus, joka sisältää yhteisöaseman osoittamisen tuonnissa. Lisäksi ilmoitetaan tavaroiden saapuminen (esittämisilmoitus). Tätä ilmoitustyyppiä käytetään myös lento- ja meriliikenteen yksinkertaistettujen passitusilmoitusten päättämiseen.

20 AREX / EORI-rekisteri, AEO-todistus EORI EORI (Economic Operators Registration and Identification) on EU:n laajuinen järjestelmä taloudellisten toimijoiden rekisteröintiä ja tunnistamista varten. Sen käyttöönotto kaikissa EUjäsenmaissa pohjautuu osana turvauudistuskokonaisuutta komission asetukseen, jota sovelletaan kaikissa EU-jäsenmaissa alkaen. Taloudellisten toimijoiden rekisteröimisestä on säädetty Euroopan komission asetuksessa N:o 312/2009 (julkaistu EUVL L 98/ ). EORI -rekisteröinti tarkoittaa sitä, että valtuutettu viranomainen myöntää taloudelliselle toimijalle luvan käyttää yhtä tunnistetta asioidessaan minkä tahansa EU-jäsenmaan tulliviranomaisen kanssa. EORI -numeroa käytetään koko yhteisön tullialueella sellaisten asiakkaiden yksilöintitietona, jotka liiketoimintansa puolesta harjoittavat yhteisön tullialueen rajat ylittävää tavaroiden vientiä, tuontia tai passitusta alkaen kaikkien sähköistä ilmoittamista tekevien Tullin asiakkaiden tulee käyttää ilmoitusmenettelyissä Tullin myöntämää EORI -numeroa. EORI -rekisteröinti tulee siitä lähtien myös olemaan edellytys AEO -todistuksen myöntämiselle. Rekisteröintikäytäntö ei ole EU-alueella yhtenäistetty, vaan jokainen EU-jäsenmaa toimii rekisteröidessään omien suunnitelmiensa mukaisesti. Suomessa Tulli on EORI-rekisteröinnistä vastaava viranomainen ja suomalaisten yritysten tulee rekisteröityä Suomessa. AREXiin ilmoitettava suomalaisen asiakkaan EORI -numero liittyy Tullin myöntämään EDI-lähettäjän AREX -asiakastunnukseen, joten ilmoitukselle ei tarvita muita numeroita. Netti-ilmoittajien tulee hakea EORI-tunnus erikseen. EORI-tunnus tulee olla henkilöllä, joka tekee AREX-sovellukseen - saapumisen yleisilmoituksia, - yleisilmoituksia tavaroiden väliaikaista varastointia varten, - saapumisilmoituksia - saapumisen esittämisilmoituksia - diversioilmoituksia - poistumisen yleisilmoituksia - poistumisen esittämisilmoituksia - poistumisilmoituksia tai - väliaikaista varastointia koskevia ilmoituksia EORI-tunnus tulee pääsääntöisesti olla myös kuljetusliikkeellä tai muulla toimijalla, jonka puolesta AREX-sovellukseen tehtävä ilmoitus tehdään. Yritys tai yhteisö voi hakea EORI -rekisteröintiä Tullilta täyttämällä Tullin Internet-sivuilta löytyvän lomakkeen. Lomake toimitetaan sähköisesti täytettynä liitetiedostona osoitteeseen Tullissa ennen rekisteröidyiltä vientiä, tuontia tai passitusta harjoittavilta toimijoilta sekä väliaikaisen varaston pitäjiltä ei vaadita toimenpiteitä, koska Tulli on jo rekisteröinyt nämä toimijat automaattisesti. Suomalaisille toimijoille tarkoitettu hakemuslomake ja täyttöohjeet löytyvät alla olevan linkin kautta: Yhteisön tullialueen ulkopuolelle sijoittautuneille toimijoille tarkoitettu hakemuslomake ja täyttöohjeet löytyvät alla olevan linkin kautta:

Saapumisen ja poistumisen ilmoitukset: Ajankohtaiset usein kysytyt kysymykset (UKK eli FAQ)

Saapumisen ja poistumisen ilmoitukset: Ajankohtaiset usein kysytyt kysymykset (UKK eli FAQ) 1 Laatija ja ylläpitäjä: Turvatietojen asiakasprojekti Päivitetty 23.1.2012 Saapumisen ja poistumisen ilmoitukset: Ajankohtaiset usein kysytyt kysymykset (UKK eli FAQ) Tässä dokumentissa on kerätty Tullilta

Lisätiedot

Viennin yritysneuvonta Päivitetty 3.7.2015

Viennin yritysneuvonta Päivitetty 3.7.2015 1. Vientitullauspaikka ja viejä... 2 Suomalainen yritys on ostanut tavaraa saksalaiselta yritykseltä ja tavarat viedään suoraan Saksasta EU:n ulkopuolelle. Voidaanko vientitullaus tehdä Suomessa ja tarvitaanko

Lisätiedot

INTRASTAT. Suomessa v. 2015. EU-maiden välisen kaupan tilastointi

INTRASTAT. Suomessa v. 2015. EU-maiden välisen kaupan tilastointi INTRASTAT Suomessa v. 2015 EU-maiden välisen kaupan tilastointi SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Johdanto... 1 2. Mihin ulkomaankauppatilaston tietoja käytetään?... 1 3. Ketkä ovat tilastotietojen ilmoittajia?...

Lisätiedot

Tullihallitus/Tilastoyksikkö 7.12.2005 66/772/05

Tullihallitus/Tilastoyksikkö 7.12.2005 66/772/05 Tullihallitus/Tilastoyksikkö 7.12.2005 66/772/05 Arvoisa EU-sisäkaupan tiedonantaja SISÄKAUPAN TILASTOILMOITUKSET VUONNA 2006 Yrityksenne EU-sisäkaupan tilastotietojen ilmoittaminen säilyy toistaiseksi

Lisätiedot

Valmisteverotus. Valmisteverotuksen asiakasohje I6. Valmisteverotus. www.tulli.fi. Yhdenmukaistetut ja kansalliset valmisteverot

Valmisteverotus. Valmisteverotuksen asiakasohje I6. Valmisteverotus. www.tulli.fi. Yhdenmukaistetut ja kansalliset valmisteverot Valmisteverotuksen asiakasohje I6 Valmisteverotus www.tulli.fi 1.7.2015 Korvaa marraskuussa 2014 julkaistun ohjeen Valmisteverotus Yhdenmukaistetut ja kansalliset valmisteverot Veronalaisuus ja väliaikaisen

Lisätiedot

Logistiikan sähköinen tietopaketti

Logistiikan sähköinen tietopaketti Logistiikan sähköinen tietopaketti 1 KUVA Rami Salle TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 3 Logistiikan sähköisen tiedonsiirron tietopaketti 4 Nykytilanne tietojärjestelmien

Lisätiedot

Selittävät huomautukset

Selittävät huomautukset EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Välillinen verotus ja verohallinto Arvonlisävero Julkaistu 3. huhtikuuta 2014 Selittävät huomautukset Vuonna 2015 voimaan tulevat EU:n arvonlisäverotusta

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet

Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet T O I M I N T A O H J E E T Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet Versio 2.2 Joulukuu 2014 2 Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet Versio 2.2 - Joulukuu 2014 Versio

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakia. Lakiin tehtäisiin laskutusta koskevan Euroopan unionin direktiivin edellyttämät

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta L 197/38 Euroopan unionin virallinen lehti 24.7.2012 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (uudelleenlaadittu)

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000,

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, 10.7.2000 L 169/1 I (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, kasvien ja kasvituotteiden haitallisten organismien jäsenvaltioihin kulkeutumisen

Lisätiedot

HE 267/2014 vp. palautuksia matkailijoiden viedessä ostoksia Euroopan unionin alueen ulkopuolelle. Toimintaan

HE 267/2014 vp. palautuksia matkailijoiden viedessä ostoksia Euroopan unionin alueen ulkopuolelle. Toimintaan HE 267/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi matkailijamyynnistä suoritetun arvonlisäveron käteispalautustoimintaa harjoittavan velvollisuuksista sekä laiksi arvonlisäverolain 70 b ja 133 :n muuttamisesta

Lisätiedot

Julkisen hallinnon suositus JHS xxx

Julkisen hallinnon suositus JHS xxx 1 (35) LUONNOS Julkisen hallinnon suositus JHS xxx VERKKOLASKUJEN KÄYTTÖ JULKISHALLINNOSSA Luovutettu lausuntokierrokselle 01.07.2003 2 (35) LUONNOS Sisällysluettelo 0 Tiivistelmä... 3 1 Johdanto... 4

Lisätiedot

29 ARTIKLAN MUKAINEN TIETOSUOJATYÖRYHMÄ

29 ARTIKLAN MUKAINEN TIETOSUOJATYÖRYHMÄ 29 ARTIKLAN MUKAINEN TIETOSUOJATYÖRYHMÄ 5035/01/FI/lopullinen WP 56 Valmisteluasiakirja EU:n tietosuojalainsäädännön kansainvälisestä soveltamisesta EU:n ulkopuolisten www-sivustojen suorittamaan henkilötietojen

Lisätiedot

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

VAARALLISTEN AINEIDEN ILMAKULJETUS

VAARALLISTEN AINEIDEN ILMAKULJETUS 1 (20) Antopäivä: 8.11.2012 Voimaantulopäivä: 12.11.2012 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Tämä ilmailumääräys on annettu vaarallisten aineiden kuljetuksesta 2.8.1994 annetun lain (719/1994) nojalla

Lisätiedot

EU:N PUUTAVARA-ASETUKSEN OIKEUDELLISEEN KEHYKSEEN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ, JOIDEN OSALTA TARVITAAN OHJEISTUSTA JOHDANTO

EU:N PUUTAVARA-ASETUKSEN OIKEUDELLISEEN KEHYKSEEN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ, JOIDEN OSALTA TARVITAAN OHJEISTUSTA JOHDANTO EU:N PUUTAVARA-ASETUKSEN OIKEUDELLISEEN KEHYKSEEN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ, JOIDEN OSALTA TARVITAAN OHJEISTUSTA JOHDANTO Puutavaraa ja puutuotteita markkinoille saattavien toimijoiden velvollisuuksien vahvistamisesta

Lisätiedot

Vienti-ilmoitusjärjestelmä / Suomi 1/14 Sanomien tietosisältö

Vienti-ilmoitusjärjestelmä / Suomi 1/14 Sanomien tietosisältö Vienti-ilmoitusjärjestelmä / Suomi /4 Sanomien tietosisältö Sanoma Schema Sivu Tietomalli 2 Sanomaliikenne 3 Sanomat toimijalta Tullille IE55 Vienti-ilmoitussanoma FIExportDeclaration 4 IE507 Saapuminen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/357 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, tietyllä jännitealueella toimivien sähkölaitteiden asettamista

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/27/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/27/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, L 136/34 Euroopan unionin virallinen lehti 30.4.2004 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/27/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön

Lisätiedot

KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ

KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Laskentatoimi Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

- ohjekirja toimitusketjujen tehokkaaseen ja yksinkertaiseen kehittämiseen

- ohjekirja toimitusketjujen tehokkaaseen ja yksinkertaiseen kehittämiseen Toimitusketjun tehostaminen - pikaopas - ohjekirja toimitusketjujen tehokkaaseen ja yksinkertaiseen kehittämiseen Sivu/Page 1 / 50 Sisältö 1. JOHDANTO... 4 1.1 TOIMITUSKETJUN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN...

Lisätiedot

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen L 302/32 Euroopan unionin virallinen lehti 17.11.2009 DIREKTIIVIT EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa

Lisätiedot

Leluturvallisuusdirektiivi 2009/48/EY

Leluturvallisuusdirektiivi 2009/48/EY EUROOPAN KOMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO Tavaroiden sisämarkkinat Sisämarkkinat ja niiden kansainvälinen ulottuvuus Leluturvallisuusdirektiivi 2009/48/EY Soveltamisopas Rev 1.7 Päiväys:

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 12.11.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 295/35 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 996/2010, annettu 20 päivänä lokakuuta 2010, siviili-ilmailun onnettomuuksien ja vaaratilanteiden

Lisätiedot

Ensiaskeleet verkkolaskutukseen. Ohjeistus verkkolaskun käyttöönottoa suunnitteleville yrityksille. TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

Ensiaskeleet verkkolaskutukseen. Ohjeistus verkkolaskun käyttöönottoa suunnitteleville yrityksille. TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Ensiaskeleet verkkolaskutukseen Ohjeistus verkkolaskun käyttöönottoa suunnitteleville yrityksille TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry SISÄLLYSLUETTELO 1 VALMISTAUTUMINEN VERKKOLASKUTUKSEEN... 1

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

Jätteenkuljetuspalvelun hankinta Kuvaus kilpailutuksen hyvästä menettelytavasta

Jätteenkuljetuspalvelun hankinta Kuvaus kilpailutuksen hyvästä menettelytavasta Jätteenkuljetuspalvelun hankinta Kuvaus kilpailutuksen hyvästä menettelytavasta Sisältö 1. Johdanto... 4 2. Edeltävät viranomaistoimenpiteet (kunta tai jätelautakunta)... 4 2.1 Päätetään kunnan kilpailuttamasta

Lisätiedot

[FI]-Opinion 03/2004 - Explanatory Note. Related regulation(s): Regulation (EC) No 216/2008

[FI]-Opinion 03/2004 - Explanatory Note. Related regulation(s): Regulation (EC) No 216/2008 Opinion 03/2004 Description: Language: [FI]-Opinion 03/2004 - Explanatory Note Finnish Opinion number: 03/2004 Related regulation(s): Regulation (EC) No 216/2008 Related NPA(s): NPA 02-2004 European Aviation

Lisätiedot

Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003)

Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003) Verohallituksen ohje Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003) 1. Yleistä laskutussäännöksistä 2. Kirjanpito ja tositteet 3. Laskunantovelvollisuus 3.1 Myynnit, joista myyjän

Lisätiedot