AREX. Tavaroiden saapumisen ja poistumisen ilmoitusjärjestelmä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AREX. Tavaroiden saapumisen ja poistumisen ilmoitusjärjestelmä"

Transkriptio

1 AREX /77 AREX Tavaroiden saapumisen ja poistumisen ilmoitusjärjestelmä Periaatteita Tullausyksikkö Raili Sonninen Antti Hästbacka Heli Isometsä Markku Laine Pia Linsén Olli Tuomisto

2 AREX /77 SISÄLLYSLUETTELO LUETTELO TAULUKOISTA JA KUVISTA...5 MUUTOSHISTORIA...6 KÄSITEMÄÄRITELMIÄ ALKUSANAT UUDEN VERSION ALKUSANAT VERSION 2.0 ALKUSANAT VERSION 3.0 ALKUSANAT YLEISTÄ Lainsäädännön voimaan tulosta AREX-hankkeen kuvaus AREXin käyttöönotto AREXin ominaisuuksista Muiden käyttöönotettavien toimintojen ja/tai järjestelmien rooli AREXissa Tullitarkastustoimet Asiakasrekisteri EORI-rekisteri, AEO-todistus EORI AEO Suoritemaksujärjestelmä ITU -tuonti-ilmoitusjärjestelmä ja passitusjärjestelmä (saapuminen) ELEX -vientijärjestelmä ja passitusjärjestelmä (poistuminen) Tullin muut tietojärjestelmät ja rekisterit SAAPUMINEN TULLIALUEELLE: PERIAATTEET Saapumisen yleisilmoitus Ilmoitus diversiosta (poikkeama aiotusta saapumistoimipaikasta) Ilmoitus kuljetusvälineen saapumisesta Yleisilmoitus tavaroiden väliaikaista varastointia varten Tavaroiden esittäminen Tullille Yhteisötavaroiden esittäminen Yhteisötavarat Meri- ja lentoliikenteen yksinkertaistetut passitusmenettelyt Purkauslupa VÄLIAIKAINEN VARASTOINTI Yleistä Väliaikaisen varaston kirjanpito Tavaroiden purkaminen Tavaran yhteisöaseman todistaminen Tulliselvitysmuodon osoittaminen Tavarantarkastus Väliaikaisen varastoinnin päättäminen transshipment -tapauksissa Asettaminen tuonnin tullimenettelyyn VIENTI JA POISTUMINEN TULLIALUEELTA; PERIAATTEET Vientikuljetuksen alkaminen, vientimenettelyyn asettaminen Yhteisötavaran vienti-ilmoitukset ja kolmannen maan tavaran jälleenvienti-ilmoitukset Määräajat ilmoituksen antamiselle Mitä vientejä turvatietovaatimukset ja määräajat eivät koske? Vientikuljetuksen poistuminen yhteisön alueelta Maantiekuljetukset Lento-, meri- tai junaliikenne Saapuminen suomalaiselle poistumistoimipaikalle ja lastauslupa...34

3 AREX / Saapuminen poistumispaikalle -ilmoituksen voi jättää antamatta vain tietyin edellytyksin Ilmoituksen antamiseksi erilaisia vaihtoehtoja Poistumisen esittämisilmoitus Vientitavarat poistuvat suoraan kolmanteen maahan Syöttökuljetukset: Tavarat matkalla toiselle yhteisön toimipaikalle, jossa siirtolastaus ja lopullinen poistuminen Kolmannen maan tavarat poistuvat suoraan kolmanteen maahan Kolmannen maan tavarat poistuvat suoraan kolmanteen maahan Syöttökuljetukset: Tavarat matkalla toiselle yhteisön toimipaikalle, jossa siirtolastaus ja lopullinen poistuminen Vientitavarat poistuvat suoraan kolmanteen maahan Vientierien osittaminen Poistumisilmoitus Poistumisen yleisilmoitus Mikä on poistumisen yleisilmoitus? Kenen velvollisuutena on poistumisen yleisilmoituksen antaminen? Millä hetkellä ja mille tullille poistumisen yleisilmoitus on annettava? Milloin poistumisen yleisilmoitusta ei tarvitse antaa? Poistumisen yleisilmoitus kauttakuljetuksissa Poistumisen yleisilmoitus, kun tavaraa kuljetetaan ensin EU:n sisäliikenteessä (syöttökuljetukset) Kauttakuljetukset Suomesta toisen EU-maan kautta kolmanteen maahan Kauttakuljetukset toisesta EU-maasta Suomen kautta kolmanteen maahan Ns. vientitransitot...41 Toisessa EU-maassa vientimenettelyyn asetetut ja Suomessa päätettävät ECS- viennit...41 Toisessa EU-maassa jo päätetyt viennit...41 Toisessa EU-maassa vientimenettelyyn asetetut ja Suomessa päätettävät ECS- viennit ERÄISTÄ ERITYISTILANTEISTA Tyhjät kontit Sveitsin ja Norjan sopimukset ILMOITUKSIEN KÄSITTELYPAIKKA JA SIIHEN LIITTYVÄ VASTUU Ensimmäinen saapumistoimipaikka Seuraava toimipaikka Tuontitullitoimipaikka Vientitoimipaikka Poistumistoimipaikka ILMOITUSMENETTELY Sanomamuotoiset saapumiseen liittyvät ilmoitukset Saapumisen yleisilmoitus ENS (Entry Summary Declaration, IE315) Yleisilmoitus Ilmoitus diversiosta DIV (Diversion Request Import, IE323) Ilmoitus kuljetusvälineen saapumisesta (Arrival notification IE3470) Saapumisen esittämisilmoitus ARN (Arrival notification and presentation, IE347) Väliaikaisen varaston ilmoitukset Sanomamuotoiset viennin ja poistumisen ilmoitukset Vienti-ilmoitus (Export declaration, IE 515) Saapuminen poistumispaikalle - ilmoitus (Arrival at exit IE507) Poistumisen yleisilmoitus (Exit Summary Declaration IE615 ) Poistumisen yleisilmoituksen määräajat Poistumisen esittämisilmoitus (Exit manifest presentation IE547) Poistumisilmoitus (Exit Notification IE590)...54

4 AREX / Netti-ilmoitukset Poikkeava ilmoitusmenettely Dokumenttimuotoinen yleisilmoitus sekä saapumisen tai poistumisen yleisilmoitus Dokumenttimuotoinen kuljetusvälineen saapumisilmoitus Dokumenttimuotoinen esittämisilmoitus Väliaikaisen varaston ilmoituksia ei voi tehdä dokumenttimuotoisina Poistumisilmoitusta ei voi tehdä dokumenttimuotoisena Ilmoituksen hylkäys tai hyväksyminen Hyväksymisen merkitys Hyväksyminen sähköisessä ilmoitusmenettelyssä Hyväksyminen manuaalimenettelyssä Tullin Internet-palvelujen kautta jätetyn ilmoituksen hyväksyminen ILMOITUKSEN KORJAAMINEN Saapumisen yleisilmoituksen korjaaminen Tullin havaitsema virhe ja virhetila Ilmoittajan havaitsema virhe Yleisilmoituksen korjaaminen Kuljetusvälineen saapumisilmoituksen (IE 3470) korjaaminen Esittämisilmoituksen (IE 347) korjaaminen Väliaikaisen varastonpitäjän purkausraportin korjaaminen Diversioilmoituksen korjaaminen Poistumisen yleisilmoituksen korjaaminen Poistumisen esittämisilmoituksen korjaaminen Poistumisilmoituksen korjaaminen LINJAVALINTAKRITEERIT Automaattisesti käsiteltävät ilmoitukset Inhimilliseen käsittelyyn ohjatut ilmoitukset Tarkastustoimet SANKTIOINTI Huomautus Virhemaksun kantaminen EDUSTAJAT SAAPUMINEN TIIVISTETTYNÄ KUVAUKSENA Saapumisen yleisilmoitus / Yleisilmoitus Esittämisilmoitus Saa tuoda / ei saa tuoda / kontrollitoimet Väliaikaisen varaston pitäjän ilmoitusmenettely POISTUMINEN TIIVISTETTYNÄ KUVAUKSENA Vienti-ilmoitus Saapuminen poistumistoimipaikalle Kauttakuljetustavarat Poistumisen esittämisilmoitus Poistumisilmoituksen käsittely...71 LIITE 1: Luettelo AREXin asiakassanomista...76

5 AREX /77 LUETTELO TAULUKOISTA JA KUVISTA Taulukko 1: Saapumisen yleisilmoituksen määräajat saavuttaessa...48 Taulukko 2. Yleisilmoituksen määräajat saavuttaessa toisesta yhteisösatamasta tai yhteisölentoasemalta...49 Taulukko 3. Vienti-ilmoituksen ja poistumisen yleisilmoituksen määräajat...52 Taulukko 4: Määräajat, kun tehdään dokumenttimuotoinen saapumisen yleisilmoitus...57 Taulukko 5: Määräajat, kun tehdään dokumenttimuotoinen vienti-ilmoitus tai poistumisen yleisilmoitus...58 Kuva 1: Saapumisen yleisilmoituksen / Yleisilmoituksen käsittely meri-, lento- ja rautatieliikenteessä...70 Kuva 2. Poistuminen meri-, lento- ja rautatiekuljetuksissa...72 Kuva 3. Poistumisen yleisilmoituksen käsittely...73 Kuva 4. Kauttakuljetus alle 14 vuorokauden väliaikaisen varastoinnin jälkeen...74

6 AREX /77 MUUTOSHISTORIA Versio Muutoksen Pvm Muutos tekijä Alkuperäinen 1.1 RSo ja AH Korjattu kirjoitusvirheitä. Täsmennetty kohtia , Tullin sisäisiä versioita RSo, AH, HI, OT Huomioitu lainsäädännön muutokset (SovA, Liite30A, Siirtymäsäädös), sopimukset muiden maiden kanssa (Eu Norja ja Sveitsi sopimukset) ja suunniteltu lainsäädännön kehitys 2.0 RSo, AH, HI, PL (Eurooppalainen merialue) Lisätty taulukko sanomien nimistä eri dokumenteissa, huomioitu lainsäädännön muutokset (SovA), täsmennetty väliaikaista varastointia koskevaa osuutta ja täydennetty poistumista koskevien ilmoituksien korjaaminen. Lisäksi kirjoitusvirheiden korjauksia. 2.1 RSo Korjattu kirjoitusvirheitä; Täydennetty käsiteluetteloa; Lisätty Notification of Arrival 2.3 RSo Päivitetty lainsäädännössä kuvatut muutokset 3.0 RSo OT, HI, ML, PL, AV, AK Päivitetty lainsäädännön muutokset ja kansalliset määräykset

7 AREX /77 Tiettyjen sanomien nimien muuttaminen Sanomien englanninkielisissä nimissä on esiintynyt vaihtelua eri dokumenteissa, minkä vuoksi Suomessa on nimetty tiettyjä sanomia uudestaan. Jatkossa kaikissa kansallisissa julkaisuissa käytetään sanomista tässä taulukossa ilmoitettua nimeä AREX tiettyjen sanomien Uusi nimi Aikaisemmin eri julkaisuissa esiintynyt nimi nimivertailu Sanoma Tietosisältö Arexkuvaus Sanomaliikenneopas IE007 Vastaanottoilmoitus Arrival Notification Arrival Arrival notification notification of arrival notification (for temporary storage) Kv. määritykset NCTS: Arrival notification (E_ARR_NOT) IE100 Lisäselvityspyyntö Request for additional information Ask for documents Ask for documents Request for additional information NCTS: Ask for documents (E_ASK_DOC) IE344 Yleisilmoitus (väliaikaista varastointia varten) Summary declaration for temporary storage Subsequent arrival notification Subsequent arrival notification Summary declaration ICS: Subsequent Arrival Notification (E_SAN_ENT) IE347 Saapumisen esittämisilmoitus Arrival notification and presentation Arrival notification Arrival notification Manifest presentation ICS : Arrival notification (E_ARN_ENT) IE547 Poistumisen esittämisilmoitus Exit manifest presentation Export manifest presentation Export manifest presentation Manifest presentation ECS: Manifest presentation (E_MAN_PRE) IE615 Poistumisen yleisilmoitus Exit summary declaration Exit summary declaration export Exit summary declaration export Exit summary declaration ECS: Exit Summary Declaration (E_EXS_DAT)

8 AREX /77 KÄSITEMÄÄRITELMIÄ Tässä esityksessä käytetään seuraavia käsitteitä: Käsite AREX Arrival Notification AN Audit-trail periaate Export accompanying Document EAD Export Control System ECS EDI Electronical Data Interchange EDIFACT-standardi EDI- ilmoittaja EDI-käsittely EDI- lähettäjä EDI- tekninen toimittaja ELEX Entry Key -tiedot Selite Tullin tietojärjestelmä, jossa käsitellään tavaran tullialueelle saapumiseen ja tullialueelta poistumiseen liittyviä ilmoituksia. Järjestelmällä on yhteydet mm. tullin passitus-, tuonti- ja vientijärjestelmiin. Ks. kuljetusvälineen saapumisilmoitus Maahan saapuneen / maasta poistuvan tavaran liikkeitä voidaan seurata jälkikäteen ilmoitusmenettelyn eri vaiheissa tietojärjestelmään jääneen jäljen perusteella. Viennin saateasiakirja, joka kulkee tavaran mukana poistumistoimipaikalle. Viennin poistumisen valvontajärjestelmä. Sähköisen tiedonsiirron tapa, jonka nimi suomeksi on organisaatioiden välinen tiedonsiirto OVT. Siinä tietoa siirretään sähköisesti standardimuodossa kahden eri tietojärjestelmän välillä, jotka voivat sijaita kaukana toisistaan. EDI rakentuu kolmesta moduulista: tietosisällöstä, esitystavasta ja tiedonsiirrosta. YK:n vahvistama, standardoitu EDIFACT sanomakielioppi, jonka mukaan on määritetty mm. tullin ITU- ja passitussovelluksen EDI sanomaliikenteen sanomat. Ilmoittaja, jolla on tullin myöntämä oikeus antaa tulliilmoituksensa tullille tullin määrityksen mukaisena sanomana. EDI-sanomien automaattinen käsittely tietojärjestelmässä. Lähettäjä, jolle tulli on testausten jälkeen antanut EDIlähetysoikeuden. Toimittaja, joka teknisesti muuttaa EDI- ilmoittajan tulliilmoitustiedot EDI-sanomiksi tekemättä niihin mitään muita muutoksia. Toimittajalla tulee olla tullin myöntämä oikeus toimia EDI-lähettäjänä. Tullin vienti-ilmoituksia käsittelevä tietojärjestelmä. ELEX-järjestelmällä on liittymä EU:n ECSjärjestelmään. Tiedot, joiden perusteella tulli voi tunnistaa kaikki tavaroista annetut saapumisen yleisilmoitukset. Entry Key tietoja voidaan käyttää MRN-numeroluettelon sijasta meri- tai lentokuljetuksissa kuljetusvälineen saapumisilmoituksella tai reittipoikkeamailmoituksella (Diversio). Entry Key -tiedot ovat - kuljetusmuoto rajalla (koodi) - arvioitu saapumispäivä ja aika - kuljetusvälineen tunnus rajalla (vain

9 AREX /77 Entry Summary Declaration ENS EORI-tunnus (numero) ICS merikuljetuksissa: IMO tai ENI numero) - kuljetuksen viitenumero (vain lentokuljetuksissa: IATA lennon numero) Ks. Saapumisen yleisilmoitus EORI = Economic Operators Registration and Identification number. Jäsenvaltion tullin tai muun/muiden viranomais(t)en myöntämä EU:n alueella ainutlaatuinen taloudellisen toimijan tunnus. Import Control System Jäsenvaltion tullin tietojärjestelmä, joka käsittelee saapumisen turvatietoilmoituksia (ilmoituksen jättäminen ja käsittely, ilmoituksiin liittyvien riskitietojen välittäminen jäsenmaasta toiseen, diversioilmoituksien käsittely). Kansallisesti toteutettavia ovat kuljetusvälineen saapumisilmoitus (AN), tavaroiden esittäminen ja yleisilmoitus tavaroiden väliaikaista varastointia varten. Ilmoittaja ITU Jättötoimipaikka Suomessa sovelluksessa käsitellään myös poistumista koskevia ilmoituksia. Ks AREX Ilmoittaja, jonka nimissä tulli-ilmoitus annetaan. Voimassa olevassa koodeksinkäännöksessä ilmoittaja (engl. declarant) on suomennettu tavaranhaltijaksi. Turvallisuusuudistusta koskevassa soveltamisasetuksen (EY) N:o 1875/2006 liitteessä 30A puhutaan yleisilmoituksen jättävästä henkilöstä. Tullin tuonnin tulli-ilmoituksia käsittelevä tietojärjestelmä. Toimipaikka, johon saapumisen yleisilmoitus voidaan jättää sen sijaan, että se jätettäisiin sähköisesti saapumistoimipaikkaan. Jättötoimipaikan käyttäminen edellyttää aina kahden jäsenmaan tulliviranomaisten lupaa (jäsenmaat ovat hyväksyneet toisaalta sanomien välittämisen toiseen jäsenmaahan ja toisaalta sanomien vastaanottamisen toisesta jäsenmaasta). Suomen tulli ei välitä saapumisen yleisilmoituksia muiden jäsenmaiden tulleille eikä ota vastaan muiden jäsenmaiden kautta lähetettäviä saapumisen yleisilmoituksia. (Kuljetusvälineen) saapumisilmoitus Komissio julkaisee nettisivuillaan luettelon maista, jotka ovat hyväksyneet jättötoimipaikkatoiminnallisuuden. Yhteisön tullialueelle kolmannesta maasta saapuvan aktiivisen kuljetusvälineen käyttäjän tai tämän edustajan laatima ilmoitus kuljetusvälineen saapumisesta. Ilmoitus on tehtävä ensimmäiseen yhteisöalueella

10 AREX /77 sijaitsevaan meri-, lento- tai rautatieliikenteen saapumistoimipaikkaan heti kuljetusvälineen saavuttua. Ilmoituksen on sisällettävä tiedot, joilla tulli voi tunnistaa kaikista tavaroista annetut saapumisen yleisilmoitukset (ns. Entry Key tiedot tai luettelo MRN:stä). Suomessa ilmoitus tehdään sähköisesti sanomalla IE Kuljetusvälineestä purettavista tavaroista tehdään lisäksi esittämisilmoitus IE 347. Vaihtoehtoisesti saapumisilmoituksen voi tehdä esittämällä kaikki tavarat sanomalla IE 347 joko purettaviksi tai jääväksi kuljetusvälineeseen. Suomessa saapumisilmoitus toimii myös purkauslupapyyntönä. Tullin lähettämä hyväksymissanoma toimii purkauslupana. Käsittelijä LRN Local Reference Number Manuaali-ilmoittaja Movement Reference Number MRN Tullin henkilö, joka käsittelee ilmoituksia ja tekee vaadittavat toimepiteet. Lähetyksen ainutkertainen viitenumero Ilmoittaja, joka antaa ilmoituksia tullille dokumenttimuotoisina Tullin antama ilmoituksen yksilöivä viitenumero. Viitenumeroita annetaan tullin AREX-, passitus- ja vientijärjestelmistä. MRN muodostuu neljästä osasta: Osa 1: kaksi viimeistä numeroa ilmoituksen hyväksymisvuodesta, esim. 09, kun ilmoitus on hyväksytty Osa 2: sen maan maakoodi, joka hyväksyi ilmoituksen, esim. FI, kun ilmoitus hyväksyttiin Suomessa. Osa 4: kunkin jäsenmaan kansallisesti päätettävissä oleva osuus, 13 alfanumerista merkkiä. Suomessa tämän osuuden viimeinen merkki kertoo sen, minkä tullin sovelluksen antamasta MRN:stä on kyse (E = ELEX eli vienti, I = AREX, T = passitus), esim I. Osa 4: tarkistemerkki, esim. 5. Poistumisen esittämisilmoitus Edellä kuvatun mukaiseksi MRN:ksi muodostuisi siis 09FI I5 Tullin määräysten mukainen sähköinen ilmoitus tavaroista, jotka aiotaan lastata tai on lastattu kuljetusvälineeseen. Ilmoitus on tehtävä ennen kuljetusvälineen lähtöä kuljetusvälineen poistuessa suoraan kolmanteen maahan.

11 AREX /77 Poistumisen yleisilmoitus Ks. myös poistumisen yleisilmoitus väliaikaisen varastoinnin sähköistä päättämistä varten Ilmoituksen tarkoituksena on varmistaa, että Yhteisön tullialueelta vietävät tavarat on tulliselvitetty ja niistä on annettu ns. turvailmoitukset. Tullin määräysten mukainen ilmoitus tavaroista, jotka aiotaan viedä tullialueen ulkopuolelle ja joista ei ole annettava tulli-ilmoitusta. Poistumisen yleisilmoitus väliaikaisen Poistumisen yleisilmoituksen kaltainen ilmoitus, joka varastoinnin sähköistä päättämistä voidaan Suomessa antaa alle 14 vrk väliaikaisesti varten varastoiduista tavaroista väliaikaisen varastoinnin sähköistä päättämistä varten. Poistumisilmoitus Tullin määräysten mukainen ilmoitus siitä, että poistumisen esittämisilmoituksella esitetyt tavarat ovat poistuneet yhteisöalueelta. Poistumisilmoituksen tiedot siirtyvät vientijärjestelmään (ELEX), joka lähettää poistumisvahvistuksen sähköisesti vienti-ilmoituksen antajalle. Poistumistoimipaikka Tulliviranomaisten tullisäännösten mukaisesti määräämä tullitoimipaikka, jossa tavarat on esitettävä, ennen kuin ne poistuvat yhteisön tullialueelta, ja jossa niille tehdään poistumismuodollisuuksien suorittamiseen liittyvä tullitarkastus sekä asianmukainen riskiin perustuva tarkastus. Saapuminen poistumistoimipaikalleilmoitus vientimenettelyyn asetetuista tavaroista, jotka saapuvat Tullin määräysten mukainen sähköinen ilmoitus poistumispaikalle. Tullin vientijärjestelmän (ELEX) hyväksymissanoma ilmoitukseen on samalla lastauslupa satamassa, lentokentällä ja junarahtiterminaalissa. Saapumisen yleisilmoitus Tullin määräysten mukainen ilmoitus kaikista (myös tavaroista, joita ei aiota purkaa yhteisöalueelle) yhteisön tullialueelle tuotavista tavaroista. Ilmoitus on tehtävä ensimmäiseen yhteisön saapumistoimipaikkaan sähköisesti ja määräajassa ennen tavaroiden saapumista yhteisöalueelle. Saapumisen esittämisilmoitus Tullin määräysten mukainen sähköinen ilmoitus (IE 347). Ilmoituksen tarkoituksena on esittää aluksesta purettavat tavarat tullille. Jos erillistä kuljetusvälineen saapumista koskevaa ilmoitusta (Saapumisilmoitus, AN eli IE 3470) ei tehdä, ilmoitus toimii myös kuljetusvälineen saapumisilmoituksena ja purkauslupapyyntönä. Saapumisilmoitus Ks. (Kuljetusvälineen) saapumisilmoitus Saapumistoimipaikka Tulliviranomaisten tullisäännösten mukaisesti määräämä tullitoimipaikka, johon yhteisön tullialueelle tuodut tavarat on viipymättä kuljetettava ja jossa niille suoritetaan asianmukainen riskiin perustuva saapumistarkastus. Soveltamisasetus (SovA) Tullikoodeksin soveltamisasetus, (EY) N:o 2454/1993 myöhempine muutoksineen Soveltamisasetuksen osittaisuudistus Asetus (EY) 1875/2006, julkaistu Euroopan unionin

12 AREX /77 virallisessa lehdessä L Suora edustaja Sähköinen asiakirja Sähköinen palvelukeskus Tavarantarkastus Transhipment Tuonnin tulli-ilmoitussanoma Tullikoodeksi (TK) Tullikoodeksin osittaisuudistus Tullitarkastus Turvatiedot Vienti-ilmoitus Osittaisuudistusta on täydennetty asetuksilla - (EY) 273/ (EY) 312/ (EY) 414/ (EU) 430/2010 Edustaja, joka antaa tulli-ilmoituksia päämiehensä nimissä ja puolesta. Edustajan päämies on ilmoittaja. AREXissa ainoa käytössä oleva edustusmuoto. PDF-muodossa oleva tullin lähettämä päätösasiakirja, jonka asiakas tulostaa tietojärjestelmästään. Sisältää vain tullin lähettämää tietoa. Tullitoimipaikka, johon on keskitetty sähköisten ilmoituksien käsittely tullissa. Tavaran yksityiskohtainen tarkastus kokonaan tai osittain, ks. myös tullitarkastus. Kolmannesta maasta saapuvan tavaran kuljetus ja purkaminen väliaikaisesti esim. satamaan tai lentoasemalle väliaikaiseen varastoon ja tavaran lastaaminen saman toimipaikan alueella toiseen kuljetusvälineeseen ja tavaran kuljettaminen edelleen toisella kuljetusvälineellä kolmanteen maahan. EDI-sanoma, jolla luovutusta ja/tai tullausta pyydetään Tullikoodeksi, (EY) N:o 2913/1992 myöhempine muutoksineen Asetus (EY) N:o 648/2005, julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä L Erityistoimet, joita tulliviranomaiset toteuttavat tullisäännösten ja muun sellaisen lainsäädännön moitteettoman soveltamisen varmistamiseksi, joka koskee yhteisön tullialueen ja kolmansien maiden välillä liikkuvien tavaroiden saapumista, poistumista, passitusta, siirtoa ja käyttötarkoitusta sekä tavaroiden, joilla ei ole yhteisöasemaa, alueella oloa; tällaisiin toimiin voivat kuulua tavaroiden tarkastaminen, ilmoitukseen sisältyvien tietojen tarkistaminen, sähköisten tai kirjallisten asiakirjojen olemassaolon ja oikeellisuuden varmistaminen, yritysten kirjanpidon ja muiden asiakirjojen tarkastaminen, kuljetusvälineen tarkastaminen, matkatavaroiden ja henkilöiden mukanaan tai yllään kuljettamien muiden tavaroiden tarkastaminen, virallisten selvitysten tekeminen sekä muut vastaavat toimet. Soveltamisasetuksessa kuvatut tavaroiden vaarattomuuden ja turvallisuuden varmistamiseen käytettävät tiedot. Tullin määräysten mukainen sähköinen ilmoitus yhteisötavaroiden asettamisesta vientimenettelyyn tai kolmannen maan tavaroiden ilmoittamisesta

13 AREX /77 Vientipaikka Vientitoimipaikka, vientitullitoimipaikka Vientitavaran esittämispaikka XML Extensible Markup Language Yleisilmoitus Yleisilmoituksen jättävä henkilö Yleisilmoitus tavaroiden väliaikaista varastointia varten jälleenvietäviksi. Ilmoituksen antaa viejä, tavaranhaltija tai jommankumman edustaja. Perinteisesti vientipaikalla on tarkoitettu sitä tavaroiden sijaintipaikkaa, jossa tavarat ovat vienti-ilmoituksen jättöhetkellä. Tämän käsitteen käyttämisestä on pyrittävä eroon, koska sille on vakiintunut erilaisia merkityksiä; toisinaan sillä tarkoitetaan vientitoimipaikka eli vientitullitoimipaikkaa. Vientipaikan sijasta on syytä käyttää termiä vientitavaran esittämispaikka. Se tullitoimipaikka, joka käsittelee vienti-ilmoituksen. Koska vienti-ilmoitukset tulee tehdä sähköisesti ja sähköisten ilmoitusten käsittely keskitetään Sähköiseen palvelukeskukseen, ilmoitussanomaa käsittelevä vientitullitoimipaikka on suomalaisessa viennissä aina sama toimipaikka. Tavaroiden sijaintipaikka vienti-ilmoituksen jättöhetkellä Wide Web Consortiumin kehittämä suositus sähköisten dokumenttien siirtoon. XML-kieli on merkintäkieli, jolla tiedon merkitys on kuvattavissa tiedon sekaan. XMLkieltä käytetään sekä formaattina tiedonvälitykseen järjestelmien välillä että formaattina dokumenttien tallentamiseen. Ks. Yleisilmoitus tavaroiden väliaikaista varastointia varten Ks. ilmoittaja. Tullin määräysten mukainen sähköinen ilmoitus kuljetusvälineesta purettavista ja väliaikaisesti varastoitavista tavaroista. Kuljetusvälineen saapuessa suoraan kolmannesta maasta ei erillistä yleisilmoitusta tavaroiden väliaikaista varastointia varten tarvitse antaa. Suoraan kolmansista maista saapuneista tavaroista annettu saapumisen yleisilmoitus muuttuu yleisilmoitukseksi tavaroiden väliaikaista varastointia varten, kun tavarat on esitetty Tullille ja riskianalyysin mukaiset kontrollitoimet on tehty. Kuljetusvälineen saapuessa toisesta yhteisömaasta, on muista kuin yhteisötavaroista annettava sähköinen ilmoitus nimeltään yleisilmoitus tavaroiden väliaikaista varastointia varten (IE 344). Lisäksi annetaan erillinen esittämisilmoitus, johon on merkitty purettavat tavarat. Varsinaisessa tekstiosuudessa käytetään pääsääntöisesti termiä yleisilmoitus.

14 AREX /77 0. ALKUSANAT Tämä dokumentti perustuu voimassa olevaan tullikoodeksiin ja sen soveltamisasetukseen ja siinä on huomioitu näihin liittyvän osittaismuutoksen (EY N:o 648/2005 ja EY N:o 1875/2006) vaatimukset 1. Lisäksi on huomioitu soveltamisasetukseen liittyvä muutosehdotus sellaisena, kun se on kirjoitushetkellä tiedossa. Muita huomioituja dokumentteja ovat komission laatimat saapumisen ja poistumisen tietojärjestelmäkuvaukset ja muut työryhmäasiakirjat. Dokumentti on tarkoitettu erityisesti kuljetusliikkeille ja niiden edustajille sekä rajatoimipaikoissa sijaitseville väliaikaisten varastojen pitäjille, sillä jäljempänä kuvatut velvoitteet koskevat suurelta osin heitä, mutta lainsäädännöllä on vaikutuksia kuitenkin myös huolintaliikkeille, viejille ja maahantuojille. Dokumentin tarkoituksena on kuvata yleiskielellä tavaroiden saapumiseen ja poistumiseen liittyviä periaatteita ja ilmoitusmenettelyjä. 2 Kuvauksessa kuitenkin oletetaan, että lukijalla on jo aikaisemman kokemuksen perusteella perustieto Tullin kanssa asioimisesta. Vaikka kuvauksessa pyritään yleiskielen käyttämiseen, käsitteinä on käytetty asiaan liittyvien asetuksien käsitteitä asiayhteyden säilyttämiseksi. Käsitteet on kuitenkin selitetty erillisessä Käsitemääritelmät taulukossa. Lukijan tulee huomioida se, että turvallisuusuudistus koskee vain Tullille tehtäviä ilmoituksia eikä siihen liittyvä ilmoitusmenettely korvaa muille viranomaisille tehtäviä ilmoituksia, esim. PortNet -järjestelmään tehtäväksi määrättyjä merikuljetuksia koskevia ilmoituksia. Dokumentin kirjoittamiseen ovat osallistuneet poistumisen osalta Antti Hästbacka ja Pia Linsén ja saapumisen osalta Raili Sonninen. Sisältöön liittyviä kommentteja on saatu useilta tullihallituksen ja tullipiirien asiantuntijoilta. Dokumentti täydentyy tietyiltä osiltaan vielä syksyllä Dokumenttia koskevia kysymyksiä voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen 0.1 UUDEN VERSION ALKUSANAT Versioon 1.6 on päivitetty soveltamisasetuksen osittaismuutokseen (EY N:o 1875/2006) tehdyt saapumista ja poistumista koskevat lisäykset ja muutokset. Näitä muutoksia ovat seuraavat: 1) Lisäys soveltamisasetukseen (EY N:o 312/2009) - soveltamisasetuksen liitteen 30A muutokset - EORI:a koskevien artikloiden lisääminen soveltamisasetukseen - tiettyjen soveltamisasetuksen artikloiden muuttaminen 1 Nämä asetustekstit ovat nähtävissä esimerkiksi Euroopan unionin virallisissa lehdissä L ja L Passituksen, tuonnin ja viennin sanomiin ja toimintatapoihin liittyvä aineisto julkaistaan Tullin Internet-sivuilla (http://www.tulli.fi).

15 AREX /77 2) Siirtymäsäädös (EY N:o 273/2009) - mahdollisuus taloudellisille toimijoille siirtää pakollisen ilmoitusmenettelyn käyttöönotto 3) Poikkeustilanteissa käytettäviä lomakkeita koskeva säädös - Jos turvatiedot sisältäviä muita lomakkeita tai asiakirjoja ei ole, tulee turvatiedot antaa määrämuotoisella lomakkeella. Säädös sisältää kuvauksen lomakkeista ja niiden täyttöohjeet. Päivityksessä on myös huomioitu yhteisötasolla suunnitellut varamenettelyprosessit sekä Sveitsiä ja Norjaa koskevat sopimukset. Lisäksi on täydennetty alkuperäistä väliaikaisen varastoinnin tekstiä. Vientiä ja poistumista koskevat soveltamisasetuksen artiklat kehittyvät edelleen. Näiltä osin dokumenttia päivitetään, kun mahdollinen muutos on tiedossa Komissio julkaisee turvatietouudistukseen liittyvät Guidelines dokumentit sekä saapumisesta että poistumisesta. Tulli julkaisee dokumentit omilla sivuillaan, kun ne ovat valmistuneet. 0.2 VERSION 2.0 ALKUSANAT Versiossa 2.0 on huomioitu osittain soveltamisasetukseen tehty uusi lakimuutos. Muutos koskee tavaroiden fyysiseen poistumiseen liittyviä menettelyjä ja velvoitteita. Lakimuutos hyväksyttiin ja julkaistaan arviomme mukaan toukokuussa 2010 EY:n virallisessa lehdessä. Muutos tulee kokonaisuudessaan voimaan Lakimuutos on pyritty huomioimaan kappaleissa mahdollisimman kattavasti. Kappaleeseen 4.3 (poistumisen yleisilmoitus) täydennetään puuttuvat osat kesäkuussa julkaistavassa uudessa AREX-kuvauksen versiossa: tässä versiossa kappaleeseen 4.3 on tehty vain joitakin pieniä korjauksia ja täsmennyksiä osioihin Muilta osin teksti on sama kuin edellisessä versiossa. Tullihallituksen päätökset 184/010/09 Tullihallituksen päätös yhteisöön saapuvia ja yhteisöstä poistuvia tavaroita koskevan sähköisen ilmoitusmenettelyn käyttöönotosta alkaen vapaaehtoisena ja viimeistään pakollisena, 022/010/10 Päätös Tullihallituksen päätöksen 184/010/2009 muuttamisesta sekä 023/010/10 Tullihallituksen päätös velvollisuudesta antaa saapuminen poistumispaikalle ilmoitus ja ilmoittamisen edellyttämästä luvasta. eräitä muita muutoksia o on määrätty ilmoitusmenettelyn käyttöönoton aikataulut o on täydennetty luetteloa niistä tavaroista, joista ei tarvitse tehdä / tulee tehdä saapumisen yleisilmoitus tai antaa/ei antaa turvatiedot joko vienti-ilmoituksella tai poistumisen yleisilmoituksella o lisätty toimijoiden velvoite siirtää tietoa toisilleen 0.3. VERSION 3.0 ALKUSANAT Versiossa 3 on huomioitu - soveltamisasetuksen muutoksen (Komission asetus No 430/2010) lisäksi - EU-laajuiset tulkintaohjeet

16 AREX /77 - Guidelines on entry and summary declarations in the context of Regulation (EC) No 648/2005 (TAXUD/2010/0051) ja - Guidelines on export and exit in the context of Regulation (EC) No 648/2005 (TAXUD/A3/0034/2010). Päivityksessä on myös huomioitu kansallisesti annettu Tullihallituksen päätös 204/010/10, Komissio on julkaissut edellä mainitut tulkintaohjeet vain englanninkielisinä komission informaatioportaalissa, URL: Nämä ohjeet sisältävät turvauudistuksen ohjeistuksen lisäksi myös mm. vientimenettelyihin liittyviä ohjeita. Tulkintaohjeet eivät kuitenkaan ole oikeudellisesti sitovia.

17 AREX /77 1. YLEISTÄ 1.1 Lainsäädännön voimaan tulosta Tässä dokumentissa kuvattu ilmoitusmenettely perustuu tullikoodeksin ja sen soveltamisasetuksen osittaisuudistukseen (EY N:o 648/2005 ja EY N:o 1875/2006). Tämä uusi ilmoitusmenettely tarkoittaa sitä, että soveltamisasetuksen liitteessä 30A luetellut turvatiedot annetaan tullille aina sähköisesti ennen tavaroiden saapumista tai poistumista yhteisöalueelta. Ilmoitusmenettely tulee voimaan soveltamisasetuksessa säädetyn mukaisesti alkaen. Osittaisuudistusta on myöhemmin täsmennetty asetuksilla EY N:o 312/2009 ja N:o 430/2010 lisäksi julkaistiin poikkeusmenettelyissä käytettävät asiakirjamallit asetuksessa 414/2009. Koska taloudellisilla toimijoilla on suuria vaikeuksia tehdä muutokset jo olemassa oleviin sovelluksiin (vienti ja passitus) ja samaan aikaan toteuttaa uusi ilmoitussovellus (ICS), komission asetuksella (EY N:o 273/2009) annettiin toteutukselle siirtymäaika. Siirtymäaikana, , taloudellinen toimija saapumisen ja poistumisen yleisilmoituksen tekeminen ei ole pakollista, mutta se on suositeltavaa. Siirtymäaika ei koske sähköistä vienti-ilmoittamista. Siirtymäaikana, jos turvatietoilmoituksia ei tehdä etukäteen sähköisesti, riskianalyysi tehdään nykyisin käytössä olevien ilmoituksien perusteella. Siirtymäajan päätteeksi komissio ja jäsenmaat sopivat, että vaikka ilmoittamisvelvollisuus on alkanut, ellei taloudellinen toimija pysty antamaan asetuksessa määritettyjä ilmoituksia sähköisesti vielä alkaenkaan, tiedot tulee toimittaa ao. jäsenmaalle muulla tavoin. Sopimuksen mukaan jäsenmaat eivät sanktioi sähköisen ilmoituksen puuttumista erikseen määritettävänä aikana ns. grace periodin aikana. Tämä grace period päättyy kaikissa jäsenmaissa saapumisen yleisilmoituksen osalta viimeistään ja poistumisen yleisilmoituksen osalta viimeistään Saapumisen ja poistumisen yleisilmoituksien antaminen sähköisesti on siis pakollista viimeistään Koska valtameriliikenteessä kontteja koskeva saapumisen yleisilmoitus tulee antaa viimeistään 24 tuntia ennen konttien lastausta alukseen, vaatimus saapumisen yleisilmoituksen antamisesta koskee tilanteita, joissa aluksen matka ao. satamasta alkaa vasta Lisätietoja sähköisestä asioinnista löytyy Tullin Internet-sivuilta osoitteesta: Lisätietoja sanomapohjaisesta asioinnista löytyy Tullin Internet-sivuilta osoitteesta: Lisätietoja Internet-asioinnista löytyy osoitteesta: Lisätietoja Internet-asiointiin liittyvästä Katso-tunnistautumisesta löytyy osoitteesta: 3 Esimerkiksi, jos aluksen reitti on Singapore Colombo Rotterdam ja alus lähtee Singaporesta ennen , aluksesta ei laadita lainkaan saapumisen yleisilmoituksia. Jos alus lähtee Singaporesta jälkeen, kaikista alukseen lastattavista konteista tulee laatia asianmukaiset ilmoitukset.

18 AREX / AREX-hankkeen kuvaus AREX -hanke on osa EU:n tullikoodeksin uudistukseen tähtäävää kehitystyötä Suomessa. Hankkeen tavoitteena on määritellä, toteuttaa ja ottaa käyttöön tullikoodeksin osittaisuudistuksen (ns. turvauudistuksen) vaatimusten mukainen uusi tietojärjestelmä AREX, jolla käsitellään maahan saapuvia ja maasta poistuvia tavaroita koskevia ilmoituksia. Hankkeen nimi muodostuu yhteisössä käytettävistä käsitteistä saapuminen (Arrival) ja poistuminen (Exit). Kehitettävään sovellukseen annetaan ilmoituksia Suomeen saapuvista kolmansien maiden ja yhteisötavaroista sekä Suomesta poistuvista yhteisötavaroista ja uudelleen lastattavista kolmansien maiden tavaroista, ns. transhipment-tavaroista. 4 Sovellukseen annettujen ilmoitustietojen perusteella tehdään sähköinen riskianalyysi. Sovelluksen liittymien avulla varmistetaan, että tavarat on esitetty Tullille ennen tulliselvitysmuodon osoittamista ja sitä, että tavarat saa tuoda yhteisöalueelle tai viedä yhteisöalueelta. Viennissä välitetään tieto tavaran fyysisestä poistumisesta vientijärjestelmään. Tietojärjestelmään liittyy sanomaliikennettä muiden jäsenmaiden tietojärjestelmien kanssa. AREX -tietojärjestelmän käyttöönoton yhteydessä yhdenmukaistetaan yleisilmoitusmenettelyyn liittyvät toimintamallit liikennemuodoissa ja riippumatta siitä saapuuko tavara yhteisön ulkopuolelta vai yhteisöstä. Sovelluksen käyttöönotto tehostaa Tullin toimintaa ja parantaa tullityön laatua. 1.3 AREXin käyttöönotto Tullikoodeksin ja sen soveltamisasetuksen osittaisuudistuksen ns. turvallisuusuudistuksen mukainen toimintamalli ja sitä tukeva tietojärjestelmä (AREX, joka sisältää EU sovellukset ICS ja ns. ECS 2. vaihe) tulee ottaa käyttöön viimeistään Turvatiedot voidaan antaa alkaen sekä vienti- että passitussovelluksiin tehtävien tulli-ilmoituksien osana. Lisäksi ITUun toteutetaan toiminnallisuus, joka mahdollistaa ennalta lähetettyjen tulli-ilmoitusten vastaanoton ja käsittelyn, kun edeltävänä menettelynä on passitus. AREX-sovellus otetaan käyttöön kolmessa vaiheessa. Vaiheessa 1 (marras-joulukuu 2009) toteutetaan yleisilmoituksien, esittämisilmoituksien sekä poistumisilmoituksen käsittely. Lisäksi toteutetaan Tullin tietojärjestelmien välisiä liittymiä. Tässä vaiheessa toteutetaan mm. ITUn ja AREXin välinen liittymä, mikä mahdollistaa ennalta lähetettyjen tulli-ilmoitusten vastaanoton ja käsittelyn, kun edeltävänä ilmoituksena on yleisilmoitus tavaroiden väliaikaista varastointia varten tai saapumisen yleisilmoitus. Keväällä 2010 toteutetaan väliaikaiseen varastointiin liittyvät ilmoitukset ja asiakkaille tarjottava mahdollisuus antaa ilmoitukset Tullin nettisivujen kautta. Muilta osin vaiheet 2 ja 3 vv ja 2011 ovat Tullin sisäisiä teknisiä ja toiminnallisuutta parantavia versioita. Tässä yhteydessä toteutetaan myös yhteyksiä muiden viranomaisten tietojärjestelmiin. Erikseen toteutetaan toiminnallisuudet, joilla ns. turvatiedot voidaan ilmoittaa tuonnin tulliilmoituksella. Samalla syvennetään Tullin tietojärjestelmien välistä integraatiota. Tämän vaiheen käyttöönotosta päätetään myöhemmin. 4 Tähän uudistukseen liittyviä sanomia ovat saavuttaessa yhteisöalueelle: saapumisen yleisilmoitus, kuljetusvälineen saapumisilmoitus, yleisilmoitus, saapumisen esittämisilmoitus, diversioilmoitus; poistuttaessa yhteisöalueelta: poistumisen esittämisilmoitus, poistumisilmoitus, poistumisen yleisilmoitus

19 AREX / AREXin ominaisuuksista AREXia käytetään ns. turvallisuusuudistukseen liittyvien ilmoituksien käsittelyyn mutta myös yhteisötoimipaikkojen välillä liikkuvien kuljetusvälineiden yleisilmoituksien antamiseen 5. Uudella yleisilmoitusjärjestelmällä liittymineen voidaan siis hallita niitä tavaroiden kuljettamiseen liittyviä tietoja, joita ei käsitellä passitus-, tuonti- ja vientijärjestelmissä. Tietojärjestelmän avulla voidaan valvoa myös väliaikaista varastointia ja sitä, että tavaroille osoitetaan tulliselvitysmuoto määräajassa. 1.5 Muiden käyttöönotettavien toimintojen ja/tai järjestelmien rooli AREXissa Tullitarkastustoimet Tullikoodeksin ja soveltamisasetuksen osittaisuudistukseen on sisällytetty myös riskienhallintaa koskevia määräyksiä. Tulliviranomaiset voivat tehdä (saapumisen) yleisilmoituksiin tullitarkastuksia, joiden on satunnaistarkastuksia lukuun ottamatta perustuttava riskianalyysiin, jonka vaarattomuutta ja turvallisuutta koskevat kriteerit määritetään yhteisötasolla. Riskianalyysiä voidaan tehdä myös kansallisilla ja paikallisilla kriteereillä. Ilmoituksia pysäytetään jatkotoimenpiteitä varten riskianalyysin ja satunnaisotannan avulla. Tieto riskianalyysin perusteella pysähtyneestä ilmoituksesta ja tämän perusteella mahdollisesti edellytettävistä saapuviin tavaroihin liittyvistä kontrollitoimenpiteistä ilmoitetaan AREXjärjestelmästä tarvittaessa edelleen muihin jäsenmaihin. AREX ilmoittaa saapuviin tavaroihin tai poistumisen yleisilmoitukseen liittyvistä kontrollitoimista myös asiakkaille: Kontrollitoimista ilmoitetaan kaikille toimijoille tavaroiden esittämisen jälkeen, mutta AEO:lle asiasta voidaan ilmoittaa tietyin edellytyksin jo ennen tavaran esittämistä. Tulli voi tosin tehdä myös ns. yllätystarkastuksia, joista ei ilmoiteta etukäteen. Vientitavaroihin liittyvät kontrollitoimet käsitellään vienti-ilmoituksen yhteydessä Asiakasrekisteri Sähköinen ilmoitusmenettely edellyttää AREX-järjestelmältä mahdollisimman sujuvaa ilmoitustietojen käsittelyä. Koska yleisilmoitusmenettelyyn ja muihin menettelyihin liittyvien lupien yms. asiakirjojen fyysisen esittämisen korvaamiseksi ei ole olemassa erillistä luparekisteriä, tallennetaan osa lupiin liittyvistä tiedoista käytettäväksi tullin asiakasrekisteristä. Asiakasrekisterissä täytyy olla vähintään tieto siitä, millä asiakkailla on oikeus toimittaa AREXin ilmoituksia sanomamuodossa. Muita mahdollisia asiakasrekisteriin rekisteröitäviä asiakkaita saattavat olla tietyt nettipalveluita käyttävät asiakkaat. Sähköiseen asiointiin liittyvä lupaprosessi kuvataan erillisessä dokumentissa. Tullin asiakkuuksia ja palvelurakennetta, asiakasyhteistyömuotoja, Tullin kumppanuusohjelmaa, asiakaskoulutusta sekä asiakastyytyväisyyttä esitellään Tullin Internet-sivuilla kohdassa 5 AREX:iin annetaan myös yhteisötavaroita koskeva yleisilmoitus, joka sisältää yhteisöaseman osoittamisen tuonnissa. Lisäksi ilmoitetaan tavaroiden saapuminen (esittämisilmoitus). Tätä ilmoitustyyppiä käytetään myös lento- ja meriliikenteen yksinkertaistettujen passitusilmoitusten päättämiseen.

20 AREX / EORI-rekisteri, AEO-todistus EORI EORI (Economic Operators Registration and Identification) on EU:n laajuinen järjestelmä taloudellisten toimijoiden rekisteröintiä ja tunnistamista varten. Sen käyttöönotto kaikissa EUjäsenmaissa pohjautuu osana turvauudistuskokonaisuutta komission asetukseen, jota sovelletaan kaikissa EU-jäsenmaissa alkaen. Taloudellisten toimijoiden rekisteröimisestä on säädetty Euroopan komission asetuksessa N:o 312/2009 (julkaistu EUVL L 98/ ). EORI -rekisteröinti tarkoittaa sitä, että valtuutettu viranomainen myöntää taloudelliselle toimijalle luvan käyttää yhtä tunnistetta asioidessaan minkä tahansa EU-jäsenmaan tulliviranomaisen kanssa. EORI -numeroa käytetään koko yhteisön tullialueella sellaisten asiakkaiden yksilöintitietona, jotka liiketoimintansa puolesta harjoittavat yhteisön tullialueen rajat ylittävää tavaroiden vientiä, tuontia tai passitusta alkaen kaikkien sähköistä ilmoittamista tekevien Tullin asiakkaiden tulee käyttää ilmoitusmenettelyissä Tullin myöntämää EORI -numeroa. EORI -rekisteröinti tulee siitä lähtien myös olemaan edellytys AEO -todistuksen myöntämiselle. Rekisteröintikäytäntö ei ole EU-alueella yhtenäistetty, vaan jokainen EU-jäsenmaa toimii rekisteröidessään omien suunnitelmiensa mukaisesti. Suomessa Tulli on EORI-rekisteröinnistä vastaava viranomainen ja suomalaisten yritysten tulee rekisteröityä Suomessa. AREXiin ilmoitettava suomalaisen asiakkaan EORI -numero liittyy Tullin myöntämään EDI-lähettäjän AREX -asiakastunnukseen, joten ilmoitukselle ei tarvita muita numeroita. Netti-ilmoittajien tulee hakea EORI-tunnus erikseen. EORI-tunnus tulee olla henkilöllä, joka tekee AREX-sovellukseen - saapumisen yleisilmoituksia, - yleisilmoituksia tavaroiden väliaikaista varastointia varten, - saapumisilmoituksia - saapumisen esittämisilmoituksia - diversioilmoituksia - poistumisen yleisilmoituksia - poistumisen esittämisilmoituksia - poistumisilmoituksia tai - väliaikaista varastointia koskevia ilmoituksia EORI-tunnus tulee pääsääntöisesti olla myös kuljetusliikkeellä tai muulla toimijalla, jonka puolesta AREX-sovellukseen tehtävä ilmoitus tehdään. Yritys tai yhteisö voi hakea EORI -rekisteröintiä Tullilta täyttämällä Tullin Internet-sivuilta löytyvän lomakkeen. Lomake toimitetaan sähköisesti täytettynä liitetiedostona osoitteeseen Tullissa ennen rekisteröidyiltä vientiä, tuontia tai passitusta harjoittavilta toimijoilta sekä väliaikaisen varaston pitäjiltä ei vaadita toimenpiteitä, koska Tulli on jo rekisteröinyt nämä toimijat automaattisesti. Suomalaisille toimijoille tarkoitettu hakemuslomake ja täyttöohjeet löytyvät alla olevan linkin kautta: Yhteisön tullialueen ulkopuolelle sijoittautuneille toimijoille tarkoitettu hakemuslomake ja täyttöohjeet löytyvät alla olevan linkin kautta:

EU:hun saapuvan tavaran AREX-ilmoitusten varamenettelyohje

EU:hun saapuvan tavaran AREX-ilmoitusten varamenettelyohje AREX asiakasohje 7 Varamenettelyohje saapuva liikenne www.tulli.fi 27.3.2013 EU:hun saapuvan tavaran AREX-ilmoitusten varamenettelyohje 1 Soveltamisala Tätä ohjetta sovelletaan EU:hun saapuvasta tavarasta

Lisätiedot

Vientitavaran poistumisvaiheen ilmoitukset: varamenettelyohje

Vientitavaran poistumisvaiheen ilmoitukset: varamenettelyohje Tullihallitus AREX-ilmoitusten asiakasohje 1 www.tulli.fi 14.4.2010 Vientitavaran poistumisvaiheen ilmoitukset: varamenettelyohje 1. Soveltamisala Tämä ohje on laadittu vientijärjestelmään ilmoitetun tavaran

Lisätiedot

Kauttakuljetustavara ja poistumiseen liittyvät ilmoitukset meri- ja lentoliikenteessä. Liite 2/ ThP 204/010/

Kauttakuljetustavara ja poistumiseen liittyvät ilmoitukset meri- ja lentoliikenteessä. Liite 2/ ThP 204/010/ Kauttakuljetustavara ja poistumiseen liittyvät ilmoitukset meri- ja lentoliikenteessä Liite 2/ ThP 204/010/10 30.12.2010 Yleiset huomautukset 1. Tässä esityksessä kuvataan ilmoitusketjuja satamassa tai

Lisätiedot

Poistuvan tavaran netti-ilmoittaminen

Poistuvan tavaran netti-ilmoittaminen Poistuvan tavaran netti-ilmoittaminen Netti-ilmoituksen täyttö Tullin netti-ilmoituspalvelu löytyy tulli.fi sivuilta: Sähköiset palvelut Tee ilmoitus Tee turvatietoilmoitus Siirry palveluun Saapuminen

Lisätiedot

AREX- ilmoitusten korjaaminen ja mitätöinti

AREX- ilmoitusten korjaaminen ja mitätöinti AREX asiakasohje 14 Ilmoitusten korjaaminen ja mitätöinti www.tulli.fi versio 1.1, 4.4.2012 korvaa version 1.0, 24.10.2011 AREX- ilmoitusten korjaaminen ja mitätöinti Sisältö 1 Ilmoituksen korjaaminen

Lisätiedot

Saapumisen ja poistumisen ilmoitukset: Ajankohtaiset usein kysytyt kysymykset (UKK eli FAQ)

Saapumisen ja poistumisen ilmoitukset: Ajankohtaiset usein kysytyt kysymykset (UKK eli FAQ) 1 Laatija ja ylläpitäjä: Turvatietojen asiakasprojekti Päivitetty 23.1.2012 Saapumisen ja poistumisen ilmoitukset: Ajankohtaiset usein kysytyt kysymykset (UKK eli FAQ) Tässä dokumentissa on kerätty Tullilta

Lisätiedot

Poistumisen yleisilmoitus nettipalvelussa

Poistumisen yleisilmoitus nettipalvelussa Poistumisen yleisilmoitus nettipalvelussa Netti-ilmoituksen täyttö Tullin netti-ilmoituspalvelu löytyy tulli.fi sivuilta: Sähköiset palvelut Tee ilmoitus Tee turvatietoilmoitus Siirry palveluun Poistumisen

Lisätiedot

Saapumisen esittämisilmoitus nettipalvelussa

Saapumisen esittämisilmoitus nettipalvelussa Saapumisen esittämisilmoitus nettipalvelussa Netti-ilmoituksen täyttö Tullin netti-ilmoituspalvelu löytyy tulli.fi sivuilta: Sähköiset palvelut Tee ilmoitus Tee turvatietoilmoitus Siirry palveluun Saapumisen

Lisätiedot

Saapumisen yleisilmoitus nettipalvelussa

Saapumisen yleisilmoitus nettipalvelussa Saapumisen yleisilmoitus nettipalvelussa Netti-ilmoituksen täyttö Tullin netti-ilmoituspalvelu löytyy tulli.fi sivuilta: Sähköiset palvelut Tee ilmoitus Tee turvatietoilmoitus Siirry palveluun Saapumisen

Lisätiedot

Yleisilmoitus nettipalvelussa

Yleisilmoitus nettipalvelussa Yleisilmoitus nettipalvelussa Netti-ilmoituksen täyttö Tullin netti-ilmoituspalvelu löytyy tulli.fi sivuilta: Sähköiset palvelut Tee ilmoitus Tee turvatietoilmoitus Siirry palveluun Yleisilmoitus tehdään

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin tullikoodeksista annetun asetuksen (EU) N:o 952/2013 muuttamisesta meri-

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 1.12.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0229 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 1. joulukuuta 2016 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Tullin määräys Suomen satamiin saapuvia ja Suomen satamista lähteviä aluksia koskevasta ilmoitusmenettelystä

Tullin määräys Suomen satamiin saapuvia ja Suomen satamista lähteviä aluksia koskevasta ilmoitusmenettelystä 1 Tulli Määräys Dnro Antopäivä 49/2015 29.5.2015 Säädösperusta Alusliikennepalvelulaki (623/2005) 20 a (225/2012), 22 a (225/2012), 22 b (225/2012), 22 c (791/2013) ja 22 g (791/2013) Väylämaksulaki (1122/2005)

Lisätiedot

Saapumisen ja poistumisen ilmoitukset: Ajankohtaiset usein kysytyt kysymykset (UKK eli FAQ)

Saapumisen ja poistumisen ilmoitukset: Ajankohtaiset usein kysytyt kysymykset (UKK eli FAQ) 1 Laatija ja ylläpitäjä: Turvatietojen asiakasprojekti Päivitetty 23.1.2012 Saapumisen ja poistumisen ilmoitukset: Ajankohtaiset usein kysytyt kysymykset (UKK eli FAQ) Tässä dokumentissa on kerätty Tullilta

Lisätiedot

Alustoimituksesta annettava vienti-ilmoitus

Alustoimituksesta annettava vienti-ilmoitus Viennin asiakasohje 33 www.tulli.fi versio 1.1, 27.2.2014 korvaa version 1.0 14.12.2010 Alustoimituksesta annettava vienti-ilmoitus Asiakasohjeen 33 versio 1.0 on kokonaisuudessaan päivitetty. 1 Alustoimituksesta

Lisätiedot

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja 24.11.2016 A8-0329/2016/err01 LISÄYS mietintöön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin tullikoodeksista annetun asetuksen (EU)

Lisätiedot

Tullilainsäädännön uudistuminen ja AEO AEO-toimijapäivä 3.9.2014

Tullilainsäädännön uudistuminen ja AEO AEO-toimijapäivä 3.9.2014 Tullilainsäädännön uudistuminen ja AEO AEO-toimijapäivä 3.9.2014 3.9.2014 Lupakeskus / Kapanen 1 AEO ja uusi tullikoodeksi ja soveltamissäädökset 31.12.2020 30.10.2013 Union tullikoodeksi voimaan. Valtuutussäännöksiä

Lisätiedot

AREX EDI-ASIAKASTESTAUS

AREX EDI-ASIAKASTESTAUS 09.04.2013 ASIAKASOHJE AREX EDI-ASIAKASTESTAUS arex.testaus(at)tulli.fi 2/11 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 EORI-ASIAKKUUS EDELLYTYKSENÄ... 3 3 TESTAUKSEN VAIHEET JA AIKATAULU... 3 4 TEKNINEN TESTAUS...

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

Vienti-ilmoitussanoman ja saapuminen poistumispaikalle sanoman. edi-sanomaopas

Vienti-ilmoitussanoman ja saapuminen poistumispaikalle sanoman. edi-sanomaopas Vienti-ilmoitussanoman ja saapuminen poistumispaikalle sanoman edi-sanomaopas 1 VIENTI-ILMOITUS SANOMAOPAS 4 1 YLEISTÄ 5 2 SANOMAT 6 2.1 Ilmoittajan lähettämät sanomat 6 2.2 Tullin vastaussanomat 8 3 KÄYTTÖTAPAUKSET

Lisätiedot

Mikä muuttuu tulliselvityksessä ? Verkkoseminaari UTK UTU Asiakasprojekti

Mikä muuttuu tulliselvityksessä ? Verkkoseminaari UTK UTU Asiakasprojekti Mikä muuttuu tulliselvityksessä 2017-2020? Verkkoseminaari 17.5.2017 UTK UTU Asiakasprojekti Uudistettu unionin tullikoodeksi, UTK Tavoitteet: SSS: Simplicity, Service, Speed Lainsäädännön muutoksia tullimenettelyihin,

Lisätiedot

Purkaustulos-ilmoitus nettipalvelussa

Purkaustulos-ilmoitus nettipalvelussa Purkaustulos-ilmoitus nettipalvelussa Netti-ilmoituksen täyttö Tullin netti-ilmoituspalvelu löytyy tulli.fi sivuilta: Sähköiset palvelut Tee ilmoitus Tee turvatietoilmoitus Siirry palveluun Purkaustulos-ilmoitus

Lisätiedot

Varastointi. Webinaari

Varastointi. Webinaari Varastointi Webinaari 17.5.2017 Menettelyyn asettaminen; nykytila Vakiomuotoinen tulli-ilmoitus Toimipaikalle / Spakelle Yksivaiheinen menettely Toimijan kirjanpitoon tehtävä merkintä EIR Tavarat katsotaan

Lisätiedot

Ohje yksinkertaistetun ilmoitusmenettelyn luvanhaltijalle

Ohje yksinkertaistetun ilmoitusmenettelyn luvanhaltijalle Lupaohje Yksinkertaistetun ilmoituksen lupa tulli.fi 9.5.2017 Uusi ohje Ohje yksinkertaistetun ilmoitusmenettelyn luvanhaltijalle Tulli voi hakemuksesta myöntää luvan yksinkertaistettuun ilmoitusmenettelyyn,

Lisätiedot

Esimerkki 3: Alustoimitusilmoitus

Esimerkki 3: Alustoimitusilmoitus 1 Esimerkki 3: Alustoimitusilmoitus Lisätietoja: www.tulli.fi Viennin asiakasohje 33 Alustoimituksesta annettava vienti-ilmoitus Alustoimitusilmoituksen voi tehdä Nettiviennissä tunnistautumattomana, Katso-tunnistautuneena

Lisätiedot

EU:n tullilainsäädäntö uudistuu Mikä muuttuu - erityismenettelyt - erityiskäyttö - jalostus Päivitetty versio

EU:n tullilainsäädäntö uudistuu Mikä muuttuu - erityismenettelyt - erityiskäyttö - jalostus Päivitetty versio EU:n tullilainsäädäntö uudistuu Mikä muuttuu - erityismenettelyt - erityiskäyttö - jalostus Päivitetty versio 12.4.2016 Muutokset mahdollisia 1 Erityismenettelyt 1.5.2016 alkaen - Erityiskäyttö Väliaikainen

Lisätiedot

Tullihallituksen päätöksen 204/010/2010 liite 1

Tullihallituksen päätöksen 204/010/2010 liite 1 Tullihallituksen päätöksen 204/010/2010 liite 1 Sisällysluettelo 1. YHTEISÖÖN MERITSE JA LENTOTEITSE SAAPUVAT TAVARAT...2 1. 1. Alus saapuu suoraan kolmannesta maasta...2 1.2 Alus saapuu yhteisömaasta

Lisätiedot

Portnetin kehittäminen kohti kansallista Single Windowkonseptia

Portnetin kehittäminen kohti kansallista Single Windowkonseptia Portnetin kehittäminen kohti kansallista Single Windowkonseptia 23.1.2012 - Taustaa Ilmoitusmuodollisuusdirektiivi 2010/65/EU ->lokakuu 2010 Direktiivi on implementoitava kansallisesti 19.5.2012 mennessä

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. komission delegoitu asetus

LIITTEET. asiakirjaan. komission delegoitu asetus EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.4.2016 C(2016) 2002 final ANNEXES 1 to 2 LIITTEET asiakirjaan komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 952/2013 täydentämisestä unionin tullikoodeksin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11435/17 AGRILEG 141 DENLEG 57 VETER 64 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

Passitusmenettelyn soveltaminen Venäjän federaatiossa

Passitusmenettelyn soveltaminen Venäjän federaatiossa Passitusmenettelyn soveltaminen Venäjän federaatiossa Passitusmenettelyn soveltamisesta Venäjän federaatiossa säädetään Tulliliiton tullilainsäädännössä ja Venäjän federaation tullitoiminnasta annetussa

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Ajankohtaista Tullista. 23.5.2012 Päivi Maunuksela-Malinen, Tulli Sanoma-asioinnin tuki/eteläinen tullipiiri

Ajankohtaista Tullista. 23.5.2012 Päivi Maunuksela-Malinen, Tulli Sanoma-asioinnin tuki/eteläinen tullipiiri Ajankohtaista Tullista 23.5.2012 Päivi Maunuksela-Malinen, Tulli Sanoma-asioinnin tuki/eteläinen tullipiiri Tulli-ilmoitusten määrät 2011 Ilmoituslaji Kappalemäärä Sähköisten osuus % (suluissa 2010) Ilmoituskanavan

Lisätiedot

WebService rajapinnan vaatimukset huomioitu, tarkennettu lennon tietojen ilmoittamista 1.4 muutos 3 Tarkennus lisäkoodien ilmoittamiseen

WebService rajapinnan vaatimukset huomioitu, tarkennettu lennon tietojen ilmoittamista 1.4 muutos 3 Tarkennus lisäkoodien ilmoittamiseen TULLIN VIENTIJÄRJESTELMÄN ILMOITUSSANOMIEN JA TULLIN VASTAUSSANOMIEN VERSIO 2.1 MUUTOS 4 Tullin siirtyessä uuteen viennin tullausjärjestelmään on otettu käyttöön XML-muotoiset sähköiset sanomat. Sanomakuvaukset

Lisätiedot

1.1. Passituksesta vastaava

1.1. Passituksesta vastaava Passituksesta vastaavan tiedot on tallennettu Toimijan luonne R - EORI Y-tunnus / Henkilötunnus FIRU1234567890123 TIR Haltijan tunnus RUS/0123/123456 Yrityksen nimi / Nimi ZAO Ekspeditor Nevskij Prospekt

Lisätiedot

Tullin Nettivienti-palvelu yrityksille. 11.5.2015 Asiakaspalvelut 1

Tullin Nettivienti-palvelu yrityksille. 11.5.2015 Asiakaspalvelut 1 Tullin Nettivienti-palvelu yrityksille 11.5.2015 Asiakaspalvelut 1 Nettivienti-palvelu https://asiointi.tulli.fi/nettivienti/anonymous/frontpage.html?locale=fi Käytettävissä 24/7 Ei yleensä käyntiä Tullissa

Lisätiedot

Viennin yritysneuvonta Päivitetty 3.7.2015

Viennin yritysneuvonta Päivitetty 3.7.2015 1. Vientitullauspaikka ja viejä... 2 Suomalainen yritys on ostanut tavaraa saksalaiselta yritykseltä ja tavarat viedään suoraan Saksasta EU:n ulkopuolelle. Voidaanko vientitullaus tehdä Suomessa ja tarvitaanko

Lisätiedot

Tullihallituksen päätös sähköisen tuontitullauksen menettelystä integroidussa tullausjärjestelmässä ITU:ssa

Tullihallituksen päätös sähköisen tuontitullauksen menettelystä integroidussa tullausjärjestelmässä ITU:ssa THT N:o 274/2003 Tullihallitus Määräys Dnro Antopäivä 218/010/03 12.12.2003 Säädösperusta Tullikoodeksi 61 artikla b kohta Tullikoodeksin soveltamisasetus 222-224 artikla Tullilaki 4 2 momentti Voimassaoloaika

Lisätiedot

... 4... 6... 6... 6... 6... 7... 7... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12... 12... 13... 13... 13... 14... 14... 14... 14... 15... 16... 16... 16... 20... 20... 20 ... 21... 21... 23... 25

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa,

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa, Avis juridique important 31993R0752 Komission asetus (ETY) N:o 752/93, annettu 30 päivänä maaliskuuta 1993, kulttuuriesineiden viennistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3911/92 soveltamista koskevista

Lisätiedot

1 Artikla. Sopimuksen tarkoitus

1 Artikla. Sopimuksen tarkoitus Liite Sopimusteksti SUOMEN TASAVALLAN JA RUOTSIN KUNINGASKUNNAN VÄLINEN SOPIMUS TIETTYIHIN JÄTEVIRTOIHIN KUULUVIEN JÄTTEIDEN SIIRROISTA MAIDEN RA- JA-ALUEILLA 1 Artikla Sopimuksen tarkoitus Tämän sopimuksen

Lisätiedot

Vientituellisten maataloustuotteiden valvonta

Vientituellisten maataloustuotteiden valvonta Feoga-viennin yleisohje Fe8 www.tulli.fi versio 1.1, 31.5.2013 Korvaa feoga-viennin asiakasohjeen Fe8/2012 versio 1.0, 23.3.2012 Vientituellisten maataloustuotteiden valvonta 1. Yleistä vientitukiviennistä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0008 (NLE) 9666/17 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ENV 544 COMER 73 MI 452 ONU 72 SAN 221 IND 138 NEUVOSTON

Lisätiedot

Viennin tulli-ilmoitus Internetissä Esittely

Viennin tulli-ilmoitus Internetissä Esittely Viennin tulli-ilmoitus Internetissä Esittely 10.8.2009 10.8.2009 1 Viennin netti-ilmoittaminen 1. Kaikkien käyttäjien sivut ja toiminnot Tunnistamattomana käyttäjänä ilmoituksen tekijä saa ilmoituskohtaisen

Lisätiedot

AEO. Authorised Economic Operator. Vastavuoroisen tunnustaminen tilannekatsaus. AEO-toimijapäivä 3.9.2014 1

AEO. Authorised Economic Operator. Vastavuoroisen tunnustaminen tilannekatsaus. AEO-toimijapäivä 3.9.2014 1 T AEO Authorised Economic Operator Vastavuoroisen tunnustaminen tilannekatsaus AEO-toimijapäivä 1 1) AEO-ohjelmien vertailu teoriassa TUNNUSTAMISEN VAIHEET - hakemus-, arviointiprosessi, kriteerit ja edut

Lisätiedot

Vaarallisten kemikaalien vienti ja tuonti

Vaarallisten kemikaalien vienti ja tuonti Vaaralliset kemikaalit 1 Vaarallisten kemikaalien vienti ja tuonti Taustaa Vaarallisten kemikaalien kansainvälistä kauppaa säädellään kahdella kansainvälisellä sopimuksella: Rotterdamin sopimuksella ja

Lisätiedot

Feoga-tavaroiden vienti-ilmoittaminen

Feoga-tavaroiden vienti-ilmoittaminen ELEX: Feoga-viennin asiakasohje Fe1 Menettelyohje versio 1.3, 31.05.2013 www.tulli.fi Korvaa feoga-viennin asiakasohjeen Fe1/2009, versio,1.2, 01.09.2013 Feoga-tavaroiden vienti-ilmoittaminen 1 Ohjeen

Lisätiedot

MAKSUTAULUKKO. 3178 N:o 1193. Liite TULLITOIMENPITEET

MAKSUTAULUKKO. 3178 N:o 1193. Liite TULLITOIMENPITEET 3178 N:o 1193 Liite MAKSUTAULUKKO tullilaitoksen maksullisista julkisoikeudellisista suoritteista I TULLITOIMENPITEET 1. Kulkuneuvoselvitys Lentoliikenne Kaupallisessa ulkomaanliikenteessä olevan ilma-aluksen

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta Luonnos 1.12.2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti. (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

Euroopan unionin virallinen lehti. (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 4.1.2017 L 1/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/1, annettu 3 päivänä tammikuuta 2017, menettelyistä vesikulkuneuvojen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. helmikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. helmikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0383 (NLE) 5530/17 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: AGRI 31 AGRILEG 16 COMER 9 NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan

Lisätiedot

Kansainvälisten jätesiirtojen valvonta. Jätehuoltopäivät 2012

Kansainvälisten jätesiirtojen valvonta. Jätehuoltopäivät 2012 Kansainvälisten jätesiirtojen valvonta Jätehuoltopäivät 2012 Jätteiden siirtoja maasta toiseen valvotaan, koska jätteet saattavat sisältää aineita, jotka ovat haitallisia ihmisten terveydelle ja ympäristölle

Lisätiedot

Tietty käyttötarkoitus (end-use)

Tietty käyttötarkoitus (end-use) (end-use) luvat; kts. Sisäinen jalostus menettelystä siirtymäsäädökset 1 1.5.2016 alkaen erityismenettely Tietty käyttötarkoitus Muutamia huomioita menettelystä UTK-lainsäädännön mukaisesti myönnetyn luvan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Ohjeet asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista 1 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä asiakirja

Lisätiedot

Hakemukset, luvat ja vakuudet

Hakemukset, luvat ja vakuudet EU:n tullilainsäädäntö uudistuu Mikä muuttuu? Hakemukset, luvat ja vakuudet Helmikuu 2016 Päivitetty versio 13.5.2016 13.5.2016 Tulli Asiakaspalvelut 1 Muutosten soveltaminen Uutta lainsäädäntöä sovelletaan

Lisätiedot

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 29.1.2014 A7-0467/2013/err01 LISÄYS mietintöön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 2368/2002 muuttamisesta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.6.2013 COM(2013) 427 final 2013/0198 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS neuvoston asetuksen (EY) N:o 2368/2002 muuttamisesta Grönlannin ottamiseksi mukaan

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO EUROOPAN UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 14.4.2014 JOIN(2014) 16 final 2014/0127 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS Libyan tilanteen johdosta

Lisätiedot

Puolustustarvikkeiden vienti, siirto ja kauttakuljetus

Puolustustarvikkeiden vienti, siirto ja kauttakuljetus Puolustustarvikkeet 1 Puolustustarvikkeiden vienti, siirto ja kauttakuljetus Yleistä Puolustustarvikkeiden viennistä annettu laki (282/2012) sisältää säännökset puolustustarvikkeiksi määriteltävän materiaalin

Lisätiedot

Täyttöohje Poikkeustilannelomakkeet v 1.1 Ulkomaankauppa ja verotus 16.12.2013 Yritysneuvonta. Poikkeustilannelomakkeiden (SSD / ESS) täyttöohjeet

Täyttöohje Poikkeustilannelomakkeet v 1.1 Ulkomaankauppa ja verotus 16.12.2013 Yritysneuvonta. Poikkeustilannelomakkeiden (SSD / ESS) täyttöohjeet Täyttöohje Poikkeustilannelomakkeet v 1.1 Ulkomaankauppa ja verotus Yritysneuvonta Poikkeustilannelomakkeiden (SSD / ESS) täyttöohjeet Täyttöohje Poikkeustilannelomakkeet Sisällysluettelo 1 Varamenettelylomakkeen

Lisätiedot

TERMIS Satamaterminaalin ilmoitustietojen sähköinen toimittaminen Pekka Rautiainen EP-Logistics Oy FITS-syystapaaminen, Helsinki

TERMIS Satamaterminaalin ilmoitustietojen sähköinen toimittaminen Pekka Rautiainen EP-Logistics Oy FITS-syystapaaminen, Helsinki TERMIS Satamaterminaalin ilmoitustietojen sähköinen toimittaminen Pekka Rautiainen EP-Logistics Oy FITS-syystapaaminen, Helsinki 28.10.2003 Pekka Rautiainen, EP-Logistics Oy 28.10.2003 # 1 FITS TERMIS

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. helmikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. helmikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0328 (NLE) 5882/17 UD 17 SPG 8 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Sveitsin,

Lisätiedot

EVIRAN OHJE KOSKIEN KOLMANNESTA MAASTA PALAUTETTAVIEN TUONTIERIEN ELÄINLÄÄKINNÄLLISTÄ RAJATARKASTUSTA JA MUITA VAATIMUKSIA - OSA A

EVIRAN OHJE KOSKIEN KOLMANNESTA MAASTA PALAUTETTAVIEN TUONTIERIEN ELÄINLÄÄKINNÄLLISTÄ RAJATARKASTUSTA JA MUITA VAATIMUKSIA - OSA A Vastuuhenkilö Sivu/sivut 1 / 5 Ohje löytyy: https://www.evira.fi/elintarvikkeet/tuonti-ja-vienti/tuonti-eun-ulkopuolelta/ohjeitatuonnista-kauttakulusta-ja-muonituksesta2/ohjeet-toimijoille-tullille-ja-rajaelainlaakareille/

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 31.3.2006 KOM(2006) 147 lopullinen 2006/0051 (ACC) 2006/0052 (ACC) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja Taiwanin, Penghun, Kinmenin ja Matsun erillisen tullialueen

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.7.2015 COM(2015) 362 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tavaroiden ja matkustajien merikuljetuksia koskevista tilastoista annetun direktiivin 2009/42/EY

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0040 (NLE) 6396/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: COEST 48 UD 33 WTO 40 NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin,

Lisätiedot

AREX SANOMA-ASIAKKUUS

AREX SANOMA-ASIAKKUUS versio 2.0 ASIAKASOHJE AREX SANOMA-ASIAKKUUS OPAS YLEISILMOITTAMISEN SANOMA-ASIAKKAAKSI HAKEUTUVALLE 2/15 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISILMOITTAMISEN (AREX) SANOMAILMOITTAJA... 3 1.1 AREX-sanomaliikenteessä

Lisätiedot

Vaarallisten kemikaalien vienti ja tuonti

Vaarallisten kemikaalien vienti ja tuonti Vaaralliset kemikaalit 1 Vaarallisten kemikaalien vienti ja tuonti Taustaa Vaarallisten kemikaalien kansainvälistä kauppaa säädellään kahdella kansainvälisellä sopimuksella: Rotterdamin sopimuksella ja

Lisätiedot

Luonnos 1.12.2015. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

Luonnos 1.12.2015. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti Luonnos 1.12.2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen

Lisätiedot

CVA Lupa tavaroiden tullausarvon yksinkertaistamiseen CCL Lupa keskitettyyn tulliselvitykseen

CVA Lupa tavaroiden tullausarvon yksinkertaistamiseen CCL Lupa keskitettyyn tulliselvitykseen HAKEMUS 1 (5) Tulliviranomainen täyttää CVA Lupa tavaroiden tullausarvon yksinkertaistamiseen CCL Lupa keskitettyyn tulliselvitykseen ACP Lupa valtuutetun antajan asemaan SAS Lupa oma-aloittseen määräämiseen

Lisätiedot

Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat

Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Tarjouspyynnön asettaminen tarjoajien saataville Hankintayksikön on asetettava tarjouspyyntö, neuvottelukutsu ja niiden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11435/17 ADD 1 AGRILEG 141 DENLEG 57 VETER 64 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.5.2015 COM(2015) 197 final 2015/0102 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2012 COM(2012) 641 final 2012/0304 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona Euroopan unionin ja Kiinan kansantasavallan välillä vuoden 1994 tullitariffeja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.10.2015 COM(2015) 512 final 2015/0241 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta TIR-yleissopimuksen hallinnollisessa komiteassa esitettävästä kannasta TIR-carnet

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel, XXX C KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Seychellien

Lisätiedot

Incoterms 2000. Finnish. www.if.fi

Incoterms 2000. Finnish. www.if.fi Incoterms 2000 Finnish www.if.fi KANSAINVÄLISEN KAUPPAKAMARIN TOIMITUSLAUSEKKEET MIKÄ ON? Toimituslauseke on kirjain- tai sanayhdistelmä, jolla sovitaan eräistä kauppasopimuksen ehdoista. MITÄ TOIMITUS-

Lisätiedot

9332/15 ADD 1 vp/pm/hmu 1 DG D 2A

9332/15 ADD 1 vp/pm/hmu 1 DG D 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. kesäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0119 (COD) 9332/15 ADD 1 JUSTCIV 135 FREMP 121 CODEC 793 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2017 COM(2017) 384 final 2017/0162 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

Painolastivesiyleissopimus - pääpiirteet ja voimaansaattaminen Suomessa

Painolastivesiyleissopimus - pääpiirteet ja voimaansaattaminen Suomessa Painolastivesiyleissopimus - pääpiirteet ja voimaansaattaminen Suomessa Lolan Eriksson Hallitusneuvos 25.2.2015 Yleissopimuksen tausta Torjutaan alusten painolastivesien ja sedimenttien mukana leviäviä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42.

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 21. helmikuuta 2014 Vastaanottaja: MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42 Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Ahvenanmaan veroraja valmisteverotus

Ahvenanmaan veroraja valmisteverotus Ahvenanmaan veroraja Valmisteverotus www.tulli.fi Syyskuu 2012 Ahvenanmaan veroraja valmisteverotus 1 Ahvenanmaan erityisasema Tämä ohje korvaa Ahvenanmaan valmisteverotusta koskevasta verorajaverotuksesta

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) / LIITTEET. asiakirjaan. Komission delegoitu asetus

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) / LIITTEET. asiakirjaan. Komission delegoitu asetus EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.12.2015 C(2015) 9248 final ANNEXES 1 to 13 KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) / LIITTEET asiakirjaan Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU)

Lisätiedot

HAKEMUS 1 (6) sanoma-asiointiin Tullissa SALASSA PIDETTÄVÄ Suojaustaso IV JulkL (621/1999) 24.1 :n 20 k

HAKEMUS 1 (6) sanoma-asiointiin Tullissa SALASSA PIDETTÄVÄ Suojaustaso IV JulkL (621/1999) 24.1 :n 20 k HAKEMUS 1 (6) Uusi hakemus Muutoshakemus Tulli täyttää Hakemuksen päivämäärä ja diaarinumero A. YRITYKSEN PERUSTIEDOT Hakijan Suomen tullilta saamat toimipisteiden jatko-osanumerot VAT -numero EORI -numero

Lisätiedot

Kohteena Skandinavian markkinat

Kohteena Skandinavian markkinat Kohteena Skandinavian markkinat Ruotsi ja Norja: Lähellä ja erilaista! 1 PNP 25 vuotta: 2000 koulutus ja konsultointiprojektia Pohjoismaat & Eurooppa & PohjoisAmerikka Ruotsi / Norja ß à Kielitaitoa Sisältö

Lisätiedot

VALTUUTETUT TALOUDEN TOIMIJAT SUUNTAVIIVAT

VALTUUTETUT TALOUDEN TOIMIJAT SUUNTAVIIVAT EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Vaarattomuus ja turvallisuus, kaupan helpottaminen ja kansainvälisten asioiden koordinointi Riskinhallinta ja turvallisuus Bryssel 28. toukokuuta 2014

Lisätiedot

Huolinta ja toimitusehdot

Huolinta ja toimitusehdot Huolinta ja toimitusehdot tietoisku 20.1.2020 VETOS- vetovoimaa toimitusketjujen osaamisella -hanke TL 2, Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen 29.4.2009

Lisätiedot

Täydentävässä ilmoituksessa ilmoitetaan Tullin antama tullausnumero. Kotitullauksessa ilmoitetaan kirjanpitoon merkitsemisen päivä (luovutuspäivä).

Täydentävässä ilmoituksessa ilmoitetaan Tullin antama tullausnumero. Kotitullauksessa ilmoitetaan kirjanpitoon merkitsemisen päivä (luovutuspäivä). 6 SARAKKEET, JOTKA -ILMOITTAJA TÄYTTÄÄ Päälomakkeella käytössä olevat sarakkeet ovat: 1-3, 5-8, 14-15, 18-22, 24-26, 29-42, 44-49 ja 54. Saraketta A käytetään erikseen mainituissa tapauksissa. Lisälehdillä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.1.2013 COM(2013) 15 final 2013/0010 (COD) C7-0021/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan yhteisöön suuntautuvaa puutavaran tuontia koskevan FLEGTlupajärjestelmän

Lisätiedot

VA-järjestelmän käyttöohje https://imdg.portofhelsinki.fi

VA-järjestelmän käyttöohje https://imdg.portofhelsinki.fi VA-järjestelmän käyttöohje https://imdg.portofhelsinki.fi VA-järjestelmän käyttöohje Käyttäjän kirjauduttua Va-järjestelmään palvelun etusivulla näkyy oman yrityksen ilmoitukset 14 vuorokauden ajalta.

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 VEROHALLINTO 15.02.2017 1.0 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA... 2 4 TIETOJEN

Lisätiedot

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokaupan arvonlisäverotus Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokauppa Kotimaankauppaa vai ulkomaankauppaa? Tavara vai palvelu? Asiakas verovelvollinen vai ei-verovelvollinen? 2 Ulkomaankaupan käsitteitä...

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.8.2015 COM(2015) 409 final 2015/0182 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU)

KOMISSION ASETUS (EU) FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o /.. annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta

Lisätiedot