ERP, PDM, PLM. AS Teollisuuden tietojärjestelmät Ilkka Seilonen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ERP, PDM, PLM. AS-116.3110 Teollisuuden tietojärjestelmät Ilkka Seilonen"

Transkriptio

1 ERP, PDM, PLM AS Teollisuuden tietojärjestelmät Ilkka Seilonen

2 Luennon sisältö Toiminnanohjaus (ERP) Toiminnanohjauksen liiketoimintaprosessit Toiminnanohjausjärjestelmä (ERP-järjestelmä) Tuotetiedon hallinta (PDM) Tuotteen elinkaaren hallinta (PLM) Tuotetieto Tuotetiedon hallintajärjestelmät (PDM-järjestelmä) AS

3 Toiminnanohjaus (ERP) Toiminnanohjauksella tarkoitetaan yrityksen (tai muun organisaation) keskeisimpien toimintaprosessien koordinoitua suunnittelua, suorittamista ja seurantaa sekä näihin liittyvien tietojen tallentamista ja välittämistä Toiminnanohjauksen piiriin kuuluvat sekä logistiset että taloushallinnolliset toimintaprosessit Lyhenteellä ERP (Enterprise Resource Planning) viitataan usein sekä toiminnanohjaukseen toimintana että sitä tukevaan tietojärjestelmään AS

4 ERP-järjestelmän tarkoitus Yrityksen toiminnanohjaukseen liittyvien liiketoimintaprosessien yhdenmukaistaminen ja integrointi Erityisesti logistiikan ja taloushallinnon liiketoimintaprosessien integroiminen Toiminta yrityksen sisäisten organisatoristen ja maantieteellisten rajojen ylitse Toiminnanohjauksessa tarvittavien tietojen integroiminen yhteiseen tietokantaan Erityisesti ns. perustietojen (master data) yhdenmukaistaminen Yrityksen ajantasaista logistista ja taloudellista tilannetta kuvaavan tiedon ylläpitäminen AS

5 ERP:n moduuleja PP Production Planning QM Quality Management MM Materials Mgmt. PM SD Sales & Distribution Plant Maintenance HR Human Resources R/3 Client / Server ABAP/4 FI Financial Accounting CO Controlling TR Treasury WF Workflow IS Industry Solutions PS Project System IM Investment Mgmt Lähde: SAP AS

6 Logistiikan ja taloushallinnon integroiminen C O N T R O L L I N G Finances Balance sheet Capital Costs Procurement Production Sales Purchasing market Sales market Machines Operative resources Personell Logistics (resources) Lähde: SAP AS

7 Logistiikan ja taloushallinnon integroiminen Controlling Purchase requisition open item (Cctr,int ord.) Purchase order open item (Cctr,int ord.) Actual (prelimininary) Actual Logistic Purchase req. Purchase order Goods rec. Invoice rec. (preliminary posting) Accounting G/L Payable G/L Payment Release Confirmation Treasury Cash forecast Cash forecast Cash management Electr. bank Lähde: SAP AS

8 Tilaus-toimitus prosessi ERP:ssä Basic data Customers Vendors Material Bill of material, CAD Work plan, plant maintenance plan, inspection plan, CAP Work center Production resources and tools Rough-cut planning profile Equipment Document Classification SD Customer order processing Customer requirements PP Demand management Materials planning Rough-cut capacity planning Planned orders Opening period Order: - Creation - Release - Confirmation Shop floor control Capacity leveling CAP SD Shipping, billing, transport Sales planning Profit planning SOP Planned requirements Forecasts QM MM PM Inspection lot Inspection order Direct requisition Purchasin Inventory g management Goods receipt Material valuation Invoice verification Repair Maintenance Project system Network Projects Warehouse management Lähde: SAP AS

9 ERP:n keskitetty tietokanta AS

10 ERP:n 3-tasoinen arkkitehtuuri Käyttöliittymä Usein vain ns. esityskerros Selain tai vastaava toiminnallisuus Sovelluspalvelimet Liiketoiminnan säännöt (ns. business rules) Kuormituksen tasaaminen Liittymät muihin järjestelmiin Tietokantapalvelin Yhteinen, varmistettu tietokanta AS

11 ERP:ejä eri tarkoituksiin Number of functional areas in the same IT system Local ERP Global ERP Systems Local Department Systems IT system supporting global business process (also e.g. R/3 FI/CO module) Number of sites in the same IT system AS

12 ERP laajemmassa kokonaisuudessa SAP for <Industry> SAP Packaged Solutions SAP for Aerospace & Defense SAP for Automotive Service Management for <Industry> Financial Insights for <Industry> mysap ERP is a solution located in mysap Business Suite SAP xapps SAP xapp Resource & Program Mgmt SAP xapp Product Definition SAP xapp Mergers & Acquisition mysap SRM mysap Business Suite mysap PLM mysap ERP Analytics Financials Human Resources Corporate Services Operations mysap SCM mysap CRM SAP Smart Business Solutions mysap All-in-One SAP Business One SAP NetWeaver SAP Enterprise Portal SAP Master Data Mgmt SAP Business Intelligence SAP Exchange Infrastructure SAP Business One Server Lähde: SAP AS

13 ERP:n liittymä MES:iin ERP:in ja MES:in välinen liittymä muodostuu tyypillisesti erityisesti tilaustiedon välittämisestä ERP:stä MES:iin ja toteutumatiedon välittämisestä takaisin AS

14 ERP:n liittymä B2B-tiedonsiirtoon Buyer Purchase Order ORDERS idoc Purchase Order XML message SAP R/3 ORDRSP idoc Order Confirmation XML message Internet E.g SAP PI, Webmethods, MS BizTalk Order Confirmation Purchase Order Seller AS

15 ERP:n mahdollistamia hyötyjä ERP-järjestelmän avulla saavutettavia hyötyjä voivat olla mm. Yrityksen toiminnan yhtenäistyminen sekä sisäisesti että yhteyksissä ulkoisiin toimijoihin (asiakkaat, alihankkijat) Tarkempi ja tosiaikaisempi käsitys yrityksen tilanteesta sekä parempien tietojen että yhtenäisemmän mittariston avulla Yrityksen toiminnan tehdostuminen ns. parhaiden käytäntöjen (best practicess) hyödyntämisen avulla Tuottamattoman työn vähenemisestä seuraavat kustannussäästöt Toiminnan nopeutumisesta seuraava liiketoiminnallinen etu ERP:stä saatavien hyötyjen mittaaminen on melko hankalaa! AS

16 ERP:hen liittyviä haasteita ERP-järjestelmän käyttöön liittyviä haasteita voivat olla mm. ERP:n käyttöönoton ja käytön kustannukset voivat olla huomattavat ERP:n käyttöönottoprojektissa on olemassa riski, aikataulujen viivästymisestä, kustannusten ylittymisestä ja tavoitteiden jäämisestä saavuttamattomiksi ERP-järjestelmän muuttaminen voi olla hankalaa mistä voi seurata toiminnan joustamattomuutta ERP-järjestelmän käytettävyyteen voi liittyä ongelmia ERP-järjestelmä luo riippuvuuden järjestelmätoimittajasta (ns. vendor lock-in) AS

17 Yhteenveto Toiminnanohjauksella tarkoitetaan yrityksen keskeisimpien, erityisesti logistiikkaan ja taloushallintoon liittyvien toimintaprosessien koordinoitua suunnittelua, suorittamista ja seurantaa sekä näihin liittyvien tietojen tallentamista ja välittämistä ERP-järjestelmän tarkoituksena on toiminnanohjaukseen liittyvien liiketoimintaprosessien yhdenmukaistaminen ja integrointi sekä toiminnanohjauksessa tarvittavien tietojen integroiminen yhteiseen tietokantaan ERP:n käyttöönotto voi olla haastava, kallis ja riskialtis projekti, joka edellyttää toimintaprosessien mallintamista, tietojärjestelmien integrointia ja organisaation muutosprosessin läpi viemistä Myös ERP:n käytön aikana voi ilmetä esim. käytettävyyteen ja toiminnan joustamattomuuteen liittyviä ongelmia. Toisaalta ERP on nykyisin yrityksille välttämätön. AS

18 Viitteitä Sheldon, D. H. Class A ERP Implementation: Integrating Lean and Six Sigma, J. Ross Publishing, SAP Business Suite. Oracle E-Business Suite. Microsoft Dynamics. AS

19 Tuotetiedon hallinta Product Data Management (PDM) Tuotetiedon hallinta (suppeammasta näkökulmasta) Product Life-Cycle Management (PLM) Tuotteen elinkaaren aikainen tiedonhallinta Strateginen liiketoiminnallinen lähestymistapa jossa käytetään yhdenmukaisia ratkaisuja tuotetiedon yhteistoiminnalliseen luomiseen, hallintaan ja hyödyntämiseen Alkaen tuotteen konseptista aina tuotteen tai laitoksen elinkaaren loppuun asti Yhdistäen ihmiset, prosessit, tietojärjestelmät ja tiedot Koko toimitusketjun laajuudessa Collaborative Product Definition Management (cpdm) Innovaatiota ja verkostotoimintaa korostava, uusi käsite. 19

20 Tuotetiedon hallinnan yhteydet yrityksen muihin toimintoihin Lähde: CIMdata 20

21 Tuotetiedon hallinnan toiminnot Tärkeimmät toiminnot: Nimikkeistön hallinta Tuoterakenteiden hallinta Versioiden hallinta Työnkulun hallinta Dokumenttien hallinta Muita toimintoja: Saatavuuden hallinta Tiedonsiirto, yhteistoiminta 21

22 Tuote Huomattavan monimerkityksinen sana! Teollisen toiminnan tulos (yleiskäsite) Tuoteperhe, brändi, malli, tyyppi, tuoteluokka, konfiguroitava tuote (ei voida valmistaa) Tuotekonfiguraatio, kiinteä tuote (voidaan valmistaa) Tuoteyksilö (fyysinen kappale, palvelusuorite) 22

23 Tuotetieto Kaikki tuotteisiin liittyvä tieto, kuten Paperidokumentit Sähköiset tiedostot Dokumentit kuten spesifikaatiot CAD-piirustukset CAE-analyysit, NC-ohjelmat, simulointimallit Tietokantaan talletetut tiedot Tieto tuotteen koko elinkaaren varrelta Tuotetyypin elinkaari: Tuotekehitys Hyväksynnät ja muutokset Tuotannon käynnistys, tuotanto ja lopetus Alihankinta Kunnonvalvonnan ja kunnossapidon palvelut Tuoteyksilön elinkaari: Suunnittelu tai konfigurointi Tuotanto, alihankinta Kunnonvalvonta, kunnossapito, romutus tai kierrätys 23

24 Nimikkeet Tuotetiedon hallinnan perusta Tuotteisiin liittyvä elementti, johon toistuvasti viitataan, esim. tuote, komponentti, materiaali, dokumentti, aktiviteetti, jne. Systemaattinen tai standardin mukainen nimikkeistö yksinkertaistaa tuotetiedon hallinnan toimintoja Nimikkeistön ryhmittely on usein kompromissi yrityksen eri tarpeista, esim. tuotesuunnittelu, tuotanto ja hankinta Nimikkeistö on yleensä erilainen eri yrityksissä 24

25 Nimiketiedot Identifikaatio Yleensä noin 8 merkkiä, mahdollisesti ryhmittelevä Paikallinen, yrityksen laajuinen, standardiin perustuva Kuvaus Selväkielistä tekstiä Ryhmittely Hierarkkinen luokittelu, joka helpottaa nimikkeen löytämistä Revisiot Variantit Väri, koko, jne. Tilat Valmistajat, toimittajat Muut tiedot Jopa muutama sata kenttää nimikettä kohden 25

26 Nimikkeen näkymät Luokittelunäkymä Luokitteluhierarkia eri periaatteiden mukaan Tuoteperheet Variantit Ominaisuuksien mukaan Elinkaarinäkymä Revisiot Tilanäkymä Hyväksynnät Kielinäkymä Rakennehierarkia Fyysinen rakenne Toiminnallinen rakenne Rakenne elinkaaren eri toimintojen kannalta: myynti, suunnittelu, tuotanto, pakkaus, asennus, kunnossapito 26

27 Tuoterakenteet Tuoterakenne kuvaa kuinka tuote koostuu osista, jotka puolestaan koostuvat toisista osista, jne. Komponentti muodostuu tai kootaan osakomponenteista (has part) Komponentti valmistetaan jostakin materiaalista (made of) Osaluettelo (Bill of Material, BOM) hankintaa ja tuotantoa varten 27

28 Versiot Revisio Edeltäjänsä kanssa yhteensopiva, sen korvaava uusi nimike Variantti Tuote joka eroaa vähän toisesta samantapaisesta tuotteesta Uusi nimike Ei yhteyttä toiseen nimikkeeseen, jonka pohjalta mahdollisesti luotu 28

29 Hyväksyntätilat Kuvaa nimikkeen käytettävyyttä jokin toimintaprosessin kannalta Tuotekehitys Suunnittelussa, valmis tarkastettavaksi, tarkastettu, hyväksytty, muutos tekeillä, poistettu käytöstä, jne. Hankinta Suunnittelussa, valmis tarkastettavaksi, tarkastettu, hyväksytty tuotantoon, standardinimike, korvattu toisella nimikkeellä, varaosa, ei saatavilla, jne. 29

30 Dokumenttien hallinta Mitkä dokumentit mukaan PDM:ään? Dokumenttien identifiointi mukaanlukien versiot ja variantit Osadokumentit Dokumenttien elinkaari: Laadinnan integrointi PDM:ään Hyväksyntä Arkistointi Erilaiset esitysmuodot 30

31 Tuotetiedon hallintajärjestelmät Käytännön PDM-järjestelmien toiminnot ovat osajoukko PDM:n toiminnoista PDM-järjestelmät tukevat puutteellisesti tuotteisiin liittyvää kaupallishallinnollista tietoa PDM-järjestelmien päähuomio on suunnittelutoiminnassa, ei tuotantotoiminnassa Useimmat PDM-järjestelmät tukevat huonosti konfiguroitavia tuotteita ja tuotteiden elinkaaren hallintaa Joistakin PDM-järjestelmistä on laajempia PLM-versioita. Ainakin osa PLM:n toiminnallisuudesta voidaan toteuttaa myös muiden järjestelmien kuten ERP:n (erityisesti näiden PDM/PLMmoduulien) tai CAE:n avulla Kaupallina toimittajina mm. Modultek (Aton), Variantum (VariPDM), Dassault Systems (Enovia), jne. 31

32 PDM-järjestelmän arkkitehtuuri 32

33 PDM:n merkitys? Tuotetiedon löytäminen ja jakaminen hajautetussa ympäristössä Tuotetietoa käsittelevien toimintaprosessien parantaminen ja yhtenäistäminen Tuotetiedon siirtäminen paperilta sähköiseen muotoon Tuotetiedon mahdollinen siirtäminen dokumenteista tietokantaan Parempi prosessien seuranta ja hallinta Tiedon uudelleensyötön poistaminen Muutosten parempi hallinta Tiedon löytämisen ja siirron helpottuminen Virheiden välttäminen Sähläyksen ja tuottamattoman työn vähentäminen 33

34 PDM:n merkitys tuotekehityksen kannalta PDM:llä on perinteisesti ajateltu olevan erityisen suuri merkitys juuri tuotekehityksen kannalta Kustannusten vähentäminen Rinnakkaisen suunnittelun (concurrent engineering) mahdollistaminen Suunnitteluun käytetyn ajan lyhentäminen (time to market) Suunnitelmien uudelleenkäytön tehostaminen Nopeampi ja tehokkaampi viestintä erikoisesti silloin kun työryhmät ja tuotetieto ovat maantieteellisesti hajautuneet Tuotekehitykseen liittyvien järjestelmien integrointi Eri suunnitteluympäristöt Suunnittelu ja valmistus, after sales -palvelut Laadun parantuminen ISO 9000 Tuotereklamaatiot, jäljitettävyys 34

35 PDM:n tulevaisuus Toiminnallisuuden kehittyminen Tuotemallien hallinta Tuoteominaisuuksien hallinta Konfiguroitavien tuotteiden hallinta Toimintojen laajeneminen PDM:stä PLM:ään Järjestelmien käyttäjäystävällisyyden ja joustavuuden paraneminen Standardointihankkeet sen mukaan kuin ne tulevat hyväksytyiksi, esim. STEP (ISO 10303) PDML (Product Data Markup Language) IEC komponenttien luokittelustandardi ISO prosessiteollisuuden laitetietojen standardi PDM yritysverkostossa Sopivien integraatiotyökalujen käyttäminen Nimikkeistöjen ja tuoterakenteiden erilaisuuden käsittely 35

36 Yhteenveto Tuotetiedon hallinnalla tarkoitetaan liiketoiminnallista lähestymistapaa jossa käytetään yhdenmukaisia ratkaisuja tuotetiedon yhteistoiminnalliseen luomiseen, hallintaan ja hyödyntämiseen (ml. tietojärjestelmät) Tuotetiedon hallinta on kehittymässä tuotekehityksen tukemisesta tuotteen elinkaaren muiden toimintojen tukemisen kautta verkostotoiminnan tukemiseen PDM PLM cpdm Tuotetiedonhallinnan keskeisimpiä toimintoja ovat nimikkeiden, tuoterakenteiden, versioiden, työnkulkujen ja dokumenttien hallinta Varsinaisten PDM-järjestelmien lisäksi tuotetiedonhallinnan tukemiseen voidaan käyttää myös muita yrityksen tietojärjestelmiä tai vähintäänkin niihin on tarve integroitua 36

37 Viitteitä Sääksvuori, A., Immonen, A. Product Lifecycle Management, Springer, Starck, J. Product Lifecycle Management, Paradigm for 21st century Product realisation, Springer Sääksvuori, A., Immonen, A. Tuotetiedonhallinta PDM, Talentum Media, Peltonen, H., Martio, A., Sulonen, R. PDM Tuotetiedon hallinta, IT Press,

SAP ERP. Toiminnanohjausjärjestelmän laajentamismahdollisuuksien tarkastelua. Arto Jormanainen 31.5.2008

SAP ERP. Toiminnanohjausjärjestelmän laajentamismahdollisuuksien tarkastelua. Arto Jormanainen 31.5.2008 SAP ERP Toiminnanohjausjärjestelmän laajentamismahdollisuuksien tarkastelua Arto Jormanainen 31.5.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Toiminnanohjaus- eli ERP-järjestelmät

Lisätiedot

1 Tietojärjestelmä 1 1.1 Katso myös... 1

1 Tietojärjestelmä 1 1.1 Katso myös... 1 Sisältö 1 Tietojärjestelmä 1 1.1 Katso myös.............................................. 1 2 Tuotannonohjaus 2 2.1 Tietojärjestelmien tukema tuotannonohjaus.............................. 2 2.2 Pullonkaulat

Lisätiedot

YHDISTÄ. Liiketoimintaratkaisuja ilman rajoja

YHDISTÄ. Liiketoimintaratkaisuja ilman rajoja YHDISTÄ Liiketoimintaratkaisuja ilman rajoja NOPEUTA Liiketoimintaa ilman rajoja Talouselämän, teollisuudenalojen, yksittäisten yritysten ja liikesuhteiden rajat ovat katoamassa. Markkinakentällä ei olla

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI TTE1-2002-21

TUTKIMUSRAPORTTI TTE1-2002-21 VTT TIETOTEKNIIKKA TUTKIMUSRAPORTTI TTE1-2002-21 Toiminnanohjausjärjestelmät -tuoteselvitys Versio 1.1 12.6.2002 Yhteystiedot Tuula Käpylä VTT Tietotekniikka PL 1201, FIN-02044 VTT Katuosoite: Tekniikantie

Lisätiedot

MIKKO AHO KONFIGURAATIONHALLINTA AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ- PROJEKTEISSA Diplomityö

MIKKO AHO KONFIGURAATIONHALLINTA AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ- PROJEKTEISSA Diplomityö MIKKO AHO KONFIGURAATIONHALLINTA AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ- PROJEKTEISSA Diplomityö Tarkastaja: Professori Hannu Koivisto Tarkastaja ja aihe hyväksytty tiedekuntaneuvoston kokouksessa 8.4.2009 II TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Open ERP -tietojärjestelmän soveltuvuus yksityisen sektorin tarpeisiin Suomessa

Open ERP -tietojärjestelmän soveltuvuus yksityisen sektorin tarpeisiin Suomessa KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU TEKNIIKKA Aho Jukka Open ERP -tietojärjestelmän soveltuvuus yksityisen sektorin tarpeisiin Suomessa Tuotantotalouden koulutusohjelma Sähkö- ja automaatiotekniikka Kemi 2009

Lisätiedot

Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin. Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011

Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin. Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011 Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry Tervetuloa luentoaineiston käyttäjäksi! Tämän luentoaineiston on laatinut Markku Pitko

Lisätiedot

LAURI LIUKKONEN OSTOLASKUJEN KÄSITTELYN TEHOSTAMINEN. Diplomityö

LAURI LIUKKONEN OSTOLASKUJEN KÄSITTELYN TEHOSTAMINEN. Diplomityö LAURI LIUKKONEN OSTOLASKUJEN KÄSITTELYN TEHOSTAMINEN Diplomityö Tarkastaja: professori Samuli Pekkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tuotantotalouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston kokouksessa 06.03.2013

Lisätiedot

Älykkäät palvelut -teknologiatiekartta. Olli Ventä ESPOO 2004 VTT TIEDOTTEITA 2243. Tuotekehitys Diagnostiikka Mittaukset Päivitykset Huoltotarve

Älykkäät palvelut -teknologiatiekartta. Olli Ventä ESPOO 2004 VTT TIEDOTTEITA 2243. Tuotekehitys Diagnostiikka Mittaukset Päivitykset Huoltotarve ESPOO 2004 VTT TIEDOTTEITA 2243 Tuotekehitys Diagnostiikka Mittaukset Päivitykset Huoltotarve Operaattori -Palvelualusta -Tietoliikenne Teollisuuslaitos Testaustieto Huolto Diagnostiikka Mittaukset Päivitykset

Lisätiedot

ERP-JÄRJESTELMÄ SAVON AMMATTI- JA AIKUISOPISTON RFID-HANKKEESEEN

ERP-JÄRJESTELMÄ SAVON AMMATTI- JA AIKUISOPISTON RFID-HANKKEESEEN ERP-JÄRJESTELMÄ SAVON AMMATTI- JA AIKUISOPISTON RFID-HANKKEESEEN Petri Huovinen Opinnäytetyö Ammattikorkeakoulututkinto SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Koulutusala Tekniikan ja liikenteen ala Koulutusohjelma

Lisätiedot

IT-palvelujohtamisen kehittyminen Suomessa vuosina 2003 2013

IT-palvelujohtamisen kehittyminen Suomessa vuosina 2003 2013 Ville Mäkynen, Pietari Pöntinen IT-palvelujohtamisen kehittyminen Suomessa vuosina 2003 2013 Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Tuotantotalous Insinöörityö 15.1.2014 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko

Lisätiedot

Toimittajat ja palvelut

Toimittajat ja palvelut Yritysesittelyt Toimittajat ja palvelut Seuraavilla sivuilla Suomen merkittävät CAD/CAM/CAE/PLM/ BIM-alan toimittajat ja palveluntarjoajat esittelevät lyhyesti yritystään, tuotteitaan ja palveluitaan.

Lisätiedot

Logistiikan sähköinen tietopaketti

Logistiikan sähköinen tietopaketti Logistiikan sähköinen tietopaketti 1 KUVA Rami Salle TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 3 Logistiikan sähköisen tiedonsiirron tietopaketti 4 Nykytilanne tietojärjestelmien

Lisätiedot

Kasvinviljelyn asianhallintajärjestelmän käyttäjäkeskeinen kehittäminen

Kasvinviljelyn asianhallintajärjestelmän käyttäjäkeskeinen kehittäminen Maa- ja elintarviketalous 97 Kasvinviljelyn asianhallintajärjestelmän käyttäjäkeskeinen kehittäminen Liisa Pesonen, Piia Nurkka, Leena Norros, Terhi Taulavuori, Vesa Virolainen, Jere Kaivosoja, Timo Mattila,

Lisätiedot

VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA. Diplomityö

VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA. Diplomityö VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA Diplomityö Tarkastajat: professori Jarmo Laitinen Tarkastajat ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön

Lisätiedot

CRM-järjestelmän hyödyntäminen liiketoiminnassa

CRM-järjestelmän hyödyntäminen liiketoiminnassa CRM-järjestelmän hyödyntäminen liiketoiminnassa Sillman, Laura 2011 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara CRM-järjestelmän hyödyntäminen liiketoiminnassa Laura Sillman Tietojenkäsittelyn

Lisätiedot

LIIKKUVAN TYÖN TOIMINTOANALYYSI Ohjekirja

LIIKKUVAN TYÖN TOIMINTOANALYYSI Ohjekirja LIIKKUVAN TYÖN TOIMINTOANALYYSI Ohjekirja INSINÖÖRITYÖ Mika Huurre Tietotekniikan koulutusohjelma Tiedonhallintatekniikka Hyväksytty.. SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU TEKNIIKKA KUOPIO Koulutusohjelma Tietotekniikan

Lisätiedot

Konstruktio suorituskyvyn johtamisen kypsyyden arviointiin

Konstruktio suorituskyvyn johtamisen kypsyyden arviointiin Tampereen teknillinen yliopisto. Julkaisu 1000 Tampere University of Technology. Publication 1000 Mika Aho Konstruktio suorituskyvyn johtamisen kypsyyden arviointiin Tekniikan tohtorin arvon saavuttamiseksi

Lisätiedot

Unified Process for EDUcation [UPEDU]

Unified Process for EDUcation [UPEDU] Unified Process for EDUcation [UPEDU] Sami Pietinen Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytieteen ja tilastotieteen laitos 30.8.2007 Sisällys 1. Johdanto...3 2. Konseptuaalinen malli taustalla...4 3. UPEDU-prosessi...5

Lisätiedot

Logistiikan sähköisten tieto- ja viestintäteknologioiden hyödyntäminen Kokemuksia suomalaisista yrityksistä

Logistiikan sähköisten tieto- ja viestintäteknologioiden hyödyntäminen Kokemuksia suomalaisista yrityksistä Logistiikan sähköisten tieto- ja viestintäteknologioiden hyödyntäminen Kokemuksia suomalaisista yrityksistä Jouni Kauremaa, Jaana Auramo Teknologiakatsaus 154/2004 Logistiikan sähköisten tieto- ja viestintäteknologioiden

Lisätiedot

Yrityksen tietojärjestelmät

Yrityksen tietojärjestelmät University of Vaasa, Department of Computer Science, Yrityksen tietojärjestelmät TITE 2060 Timo Mantere LUENTO 3: Business intelligence, Tietohallinto, Big data Kurssin vanha Moodle sivu: 175 Expert systems(töyli)

Lisätiedot

Hannu Peltola Palvelusuuntautunut arkkitehtuuri ja xmlverkkopalvelut

Hannu Peltola Palvelusuuntautunut arkkitehtuuri ja xmlverkkopalvelut EVTEK-ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma Hannu Peltola Palvelusuuntautunut arkkitehtuuri ja xmlverkkopalvelut Insinöörityö 12.4.2007 Ohjaaja: toimitusjohtaja Jukka Kuikanvirta Ohjaava opettaja:

Lisätiedot

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Tekijät Päiväys 31.8.2007 Juha Mykkänen, Heli Luostarinen, Assi Pöyhölä, Esa Paakkanen, Marko

Lisätiedot

Liikenneviraston innovaatiotoiminnan kehittäminen

Liikenneviraston innovaatiotoiminnan kehittäminen Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Esa Hartman Liikenneviraston innovaatiotoiminnan kehittäminen Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomiinsinöörin tutkintoa varten

Lisätiedot

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista VTT WORKING PAPERS 137 Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista ISBN 978-951-38-7476-6 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp) ISSN 1459-7683

Lisätiedot

Ympäristöalan miniklustereiden rakentaminen ja kehittäminen

Ympäristöalan miniklustereiden rakentaminen ja kehittäminen ESPOO 2004 VTT TIEDOTTEITA 2233 Raimo Hyötyläinen, Tapani Ryynänen & Markku Mikkola Ympäristöalan miniklustereiden rakentaminen ja kehittäminen InnoEnvi-hanke VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2233 Ympäristöalan

Lisätiedot

SITÄ SAA MITÄ TILAA. hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen. Oksanen, Marja-Leena. 2011 Leppävaara

SITÄ SAA MITÄ TILAA. hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen. Oksanen, Marja-Leena. 2011 Leppävaara SITÄ SAA MITÄ TILAA hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen Oksanen, Marja-Leena 2011 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Sitä saa mitä tilaa hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen

Lisätiedot

SÄHKÖINEN ARKISTOINTI JA PITKÄAIKAISSÄILYTYS SUOMESSA VALMISOHJELMISTOILLA

SÄHKÖINEN ARKISTOINTI JA PITKÄAIKAISSÄILYTYS SUOMESSA VALMISOHJELMISTOILLA Sami Poikonen SÄHKÖINEN ARKISTOINTI JA PITKÄAIKAISSÄILYTYS SUOMESSA VALMISOHJELMISTOILLA Tietotekniikan pro gradu -tutkielma Ohjelmistotekniiikan linja 24.1.2012 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos

Lisätiedot

TUUKKA KÄRNÄ DOKUMENTINHALLINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU. Diplomityö

TUUKKA KÄRNÄ DOKUMENTINHALLINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU. Diplomityö TUUKKA KÄRNÄ DOKUMENTINHALLINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU Diplomityö Tarkastaja: professori Kaisa Väänänen- Vainio-Mattila Ohjaajat: DI Jarmo Palviainen, KTM Matti Myllymäki Tarkastaja

Lisätiedot

Tuotantotalouden koulutusohjelma. Harjoitustyöesite Lukuvuosi 2007 2008

Tuotantotalouden koulutusohjelma. Harjoitustyöesite Lukuvuosi 2007 2008 Tuotantotalouden koulutusohjelma esite Lukuvuosi 2007 2008 Arvoisa vastaanottaja Tämän esitteen tarkoituksena on tarjota Teille mahdollisuus säästää yrityksenne tai yhteisönne voimavaroja ja resursseja.

Lisätiedot