NYKYAIKAINEN TUOTETIEDONHALLINTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NYKYAIKAINEN TUOTETIEDONHALLINTA"

Transkriptio

1 NYKYAIKAINEN TUOTETIEDONHALLINTA vuosikokous Minna Innala Nykyaikainen tuotetiedonhallinta / Minna Innala 1

2 Sisältö tuotetieto tuotetiedonhallinta saavutettavia hyötyjä ohjelmistojen tarjoamat mahdollisuudet tiedonhallintaprojektissa huomioon otettavia tekijöitä tietojen hyödynnettävyys Nykyaikainen tuotetiedonhallinta / Minna Innala 2

3 Tuote Tuotetieto Tuotetiedonhallinta Nykyaikainen tuotetiedonhallinta / Minna Innala 3

4 Tuote ja tuotetieto Tuote on suppeimmalta merkitykseltään, jokin fyysinen valmistettava esine, mutta laajasti ajateltuna tämän lisäksi "tuote" voisi olla vaikka koko yritys koneineen ja tuotantolinjoineen. Tuotetieto kaikki em. tuotteeseen, koko sen elinkaaren aikana, liittyvä informaatio. Nykyaikainen tuotetiedonhallinta / Minna Innala 4

5 Tuotetietoa ovat esimerkiksi: Tuoterakenteet 3D-mallit piirustukset osaluettelot tekniset kuvaukset laskelmat pöytäkirjat raportit ohjeet esitteet... Nykyaikainen tuotetiedonhallinta / Minna Innala 5

6 Tuotetiedon käyttökohteita Kuva: OPEL DUO-symposium Nykyaikainen tuotetiedonhallinta / Minna Innala 6

7 Tuotetiedonhallinta PDM Product Data Management Toisaalta PDM tarkoittaa tuotetiedonhallintajärjestelmää Toisaalta sitä voidaan tarkastella menetelmänä ja toimintatapana, eli kuinka tuotetietoa hallitaan ja miten sen kanssa toimitaan. Nykyaikainen tuotetiedonhallinta / Minna Innala 7

8 Tuotetiedonhallinnan termejä PLM Product Lifecycle Management (Tuotteen elinkaaren hallinta) PDM Product Data Management, (Tuotetiedonhallinta) EDM Electronic Data Management (Sähköisessä muodossa oleva tiedonhallinta), Engineering Data Management (Suunnittelutiedonhallinta), Engineering Document Management (Suunnitteluun liittyvien dokumenttien hallinta) PIM Product Information Management (Tuotetiedonhallinta) TDM Technical Data Mangement (Teknisen tiedon hallinta) Nykyaikainen tuotetiedonhallinta / Minna Innala 8

9 Miksi tuotetietoa hallitaan? Nykyaikainen tuotetiedonhallinta / Minna Innala 9

10 Tuotetietojen siirto prosessin mukaisesti osapuolelta toiselle on konsepti HISTORIAA tuotesuunnittelu tuotannollistaminen Tuotanto + jatkokehitys aika Nykyaikainen tuotetiedonhallinta / Minna Innala 10

11 Ajansäästöä rinnakkaissuunnittelulla konsepti tuotesuunnittelu tuotannollistaminen Tuotanto + jatkokehitys aika Nykyaikainen tuotetiedonhallinta / Minna Innala 11

12 Yhä kiristyvämmät vaatimukset Projekteissa vaaditaan yhä nopeampaa läpimenoaikaa, jota ei voida saavuttaa ilman rinnakkaissuunnittelua ja yhä suurempaa eri vaiheiden tekemistä samanaikaisesti => tietojen pitää olla kaikkien osapuolten saatavissa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa => tietojen pitää olla oikeita ja ajantasaisia Nykyaikainen tuotetiedonhallinta / Minna Innala 12

13 YHTEISTYÖ KUMPPANIN YHTEISTYÖPDM- KUMPPANIN JÄRJESTELMÄ PDM- JÄRJESTELMÄ ASIAKKAAN PDM- JÄRJESTELMÄ Tuotetiedonhallinnan tavoitetila TUOTEKEHITYS TUOTANTO KÄYTTÄJÄT TYÖKIERROT NÄKYMÄT TIEDONLUOKITUS CAD-MALLIT PDM MUUTOSHALLINTA SÄÄNNÖSTÖT TIEDONHAUT PIIRUSTUKSET TUOTERAKENNE OHJEET TULOKSET KUVAT MUISTIOT RAPORTIT OHJELMAT OSTO MARKKINOINTI Nykyaikainen tuotetiedonhallinta / Minna Innala 13

14 PDM-järjestelmän liitynnät muihin järjestelmiin CAD Katselu Osto Dokumenttien hallinta Raportointi Intranet PDM Taloushallinto Extranet Asiakkuuksien hallinta Sähköposti PDM - ERP Nykyaikainen tuotetiedonhallinta / Minna Innala 14

15 Tuotetiedonhallinnasta saatavia hyötyjä suunnitteluprosessin nopeutuminen suunnitteluvirheiden väheneminen parempi muutosten hallinta kerran luodun tiedon parempi hyödynnettävyys yhteistyön lisääntyminen eri toimintojen välillä kaikki PDM:n hallitsema tuotetieto on käytettävissä esim. WWW-teknologiaa hyväksi käyttäen kaikkialla tuotetiedon etsiminen, katseleminen ja päivittäminen on entistä helpompaa, nopeampaa projektin etenemisen seuranta parempi tietoturva tuotteen yksilöseurattavuus Nykyaikainen tuotetiedonhallinta / Minna Innala 15

16 Hyödyt pähkinänkuoressa Tarkoituksenmukainen tuotetiedonhallinta on ehdoton edellytys rinnakkaissuunnittelulle ja sähköiselle liiketoiminnalle. Parempi lopputulos = aika + laatu + raha Nykyaikainen tuotetiedonhallinta / Minna Innala 16

17 Ohjelmistojen tarjoamat mahdollisuudet Nykyaikainen tuotetiedonhallinta / Minna Innala 17

18 Tietojenhallintajärjestelmä Tuotetietojen hallintajärjestelmä on tietokoneohjelma, jonka avulla käyttäjät löytävät tarvitsemansa tiedon. Tietojen luonti ja muutokset hoidetaan kuhunkin tarkoitukseen sopivalla työkalulla, joita ovat esimerkiksi CAD-ohjelmistot, toimistosovellukset, projektinhallintaohjelmistot,... Nykyaikainen tuotetiedonhallinta / Minna Innala 18

19 PDM-järjestelmässä hallittavaa tietoa Nimikkeet, jotka ovat peruselementtejä määriteltäessä tuoterakennetta PDM-järjestelmään Tuoterakenteet, jotka ovat hierarkisia kuvauksia tuotteista ja niiden eri konfiguraatioista Dokumentit, jotka edustavat todellisia tuotetietotiedostoja PDMjärjestelmässä Versiot ja muutokset Työkierrot (Workflow), jotka ovat ennalta ohjelmoituja tapahtumasarjoja nimikkeiden, dokumenttien ja tuoterakenteiden hallintaan Käyttäjät, jotka ovat ryhmitelty roolien mukaan ryhmiin, joilla on tarkoituksenmukaiset käyttöoikeudet tuotetiedon hallintaan PDM-järjestelmässä Tilaukset Projektit Nykyaikainen tuotetiedonhallinta / Minna Innala 19

20 Tiedonhallintaprojektissa huomioon otettavia tekijöitä Nykyaikainen tuotetiedonhallinta / Minna Innala 20

21 Huomioon otettavia tekijöitä Tarvittavien ohjelmistotyökalujen määrittely hankinta ja käyttöönotto on suuri ja useita kuukausia kestävä prosessi. Toimintatavan muutokseen ja henkilöiden kouluttamiseen tulee varata riittävästi aikaa. Asiaa on syytä alkaa harjoitella ja ottaa tiedot hallintaan järjestelmä kerrallaan. Käyttöönotto ei ole mahdollista suuren projektin aikana. Nykyaikainen tuotetiedonhallinta / Minna Innala 21

22 PDM-järjestelmää varten tehtäviä määrittelyjä Toimintatavat ja prosessit Hallittavat tiedot Tiedon tuottamiseen ja katseluun käytettävät työkalut Yhteydet muihin järjestelmiin Käyttäjät Lisäksi on varmistuttava siitä, että kaikilla osapuolilla on asioita ja termeistä yhtenäinen käsitys. Nykyaikainen tuotetiedonhallinta / Minna Innala 22

23 Hallittavista tiedoista tulee päättää mitä tietoa halutaan hallita miten tiedot liittyvät toisiinsa kuka tiedon tuottaa millä sovellusohjelmistoilla tiedot luodaan ketkä tietoa tarvitsevat missä tietoja käytetään sekä millä järjestelmillä tietoa hallitaan Nykyaikainen tuotetiedonhallinta / Minna Innala 23

24 Järjestelmälle asetettavia vaatimuksia soveltuvuus käyttökohteeseen varsinaiset tuotetietojenhallintaominaisuudet käytettävyys (käyttöliittymä) lisämoduulitarve räätälöintitarve tiedonsiirto ja liitynnät muihin järjestelmiin laitevaatimukset ylläpito koulutus ja tuki hinta Nykyaikainen tuotetiedonhallinta / Minna Innala 24

25 Tietojen hyödynnettävyys Nykyaikainen tuotetiedonhallinta / Minna Innala 25

26 Tuotetiedonhallintajärjestelmän hyödyntäjiä Tuotekehitys (muotoilijat ja suunnittelijat) Projektiryhmä (projektipäällikkö, suunnittelijat, asentajat ja asiakas) Tuotanto Tuotannon suunnittelu Osto Myynti, tarjoussuunnittelu ja markkinointi Palvelutoiminnot (esim. varaosapalvelu) Nykyaikainen tuotetiedonhallinta / Minna Innala 26

27 Esimerkki eri käyttäjille näkyvästä tuotetiedosta (iman) Change Order Requirements & Specifications FFBDiagrams Drawings & Documents Item Revision Product Structures File System in OS NC-programs Analysis Models 3-D CAD Models Software Document Management Discipline Specific View Unigraphics Solutions / Per Stedfeldt Configuration Management Workspace Workflow Design Process Life Cycle Change Order Nykyaikainen tuotetiedonhallinta / Minna Innala 27

28 ID PDM-toimintoja NIMIKKEIDEN HALLINTA HAKUJEN HALLINTA TUOTE- RAKENTEEN HALLINTA KÄYTTÖ- OIKEUKSIEN HALLINTA PDM- KÄYTTÄJÄ DOKUMENTTIEN HALLINTA ECO MUUTOSTEN HALLINTA TYÖNKULUN HALLINTA Metso Paper Oy / Jukka Kallioinen Nykyaikainen tuotetiedonhallinta / Minna Innala 28

29 Lopuksi Tarkoituksenmukaisessa tiedonhallinnassa tavoitteena on koko tuotteen elinkaaren hallinta, joka koskee kaikkea siihen liittyvää informaatiota. Lähtökohta on se, että kaikkeen tietoon päästään käsiksi yhden järjestelmän kautta. Mahdollisuuksia tiedonhallinnan toteuttamiseen on useita, eikä niistä mikään ole täydellinen. Tuotetietojen hallintaa järjestettäessä on ensiarvoisen tärkeää kartoittaa yrityksen tarpeet ja miettiä sopivimmat ratkaisut juuri oman yrityksen tarpeisiin. Nykyaikainen tuotetiedonhallinta / Minna Innala 29

30 Lisätietoja Nykyaikainen tuotetiedonhallinta / Minna Innala 30

31 CAD-lähtöisen datan tuotetiedon- ja dokumenttienhallintaohjelmistoja sekä -palvelua Bentley Oy: ProjectWise on tehokkaan tiedonhallinnan ydinjärjestelmä teknisiä tietoja käyttävässä organisaatiossa. cadon Oy: Asiakasvarioituvia tuotteita tukevaan 3D-suunnitteluun (SolidWorks) ja sen hallintaan (SolidPDM). Caemec Oy: IBM:n liiketoimintakumppani, SmarTeam- ohjelmisto. Econocap Engineering Oy: EcE-PDM, Project and Product Data Manager, on dokumentin- ja tuotetiedonhallintaohjelma, joka on integroitu MicroStation CAD-ohjelmaan (voidaan integroida myös muihin CAD-ohjelmiin). Rand: Tuotetiedonhallintajärjestelmien käyttöönotto ja räätälöinti. SmarTeam-tuoteperhe; PDM-ohjelmisto, joka toimii yleisimpien CAD-ohjelmien kanssa. Myös PTC:n tuotteiden edustus Suomessa. Vertex Systems Oy: Tiedonhallinnan ja -jakelun nykyaikainen kokonaisratkaisu: Vertex DM - Dokumenttien hallinta, Vertex PDM - Tuotetiedon hallinta Nykyaikainen tuotetiedonhallinta / Minna Innala 31

32 CAD- ja muilla sovelluksilla tuotetun tuotetiedon- ja dokumenttienhallintaohjelmistoja sekä -palveluja eri aloille Ideal Product Data Oy: EDS PLM Solutionsin kumppani Suomessa. Teamcenter-tuoteperhe (ent. Metaphase). Modultek Oy: Aton PLM-sovellukset. Modultek kehittää tekniikkaa ja ratkaisuja, joiden avulla asiakkaat pystyvät tuomaan lisäarvoa omille asiakkailleen käyttämällä informaatiota (tietämystä) kaikkialla, kaikkina aikoina ja eri kommunikointivälineiden avulla. Oy International Business Machines Ab (IBM): (http://www-5.ibm.com/fi/solutions/plm/info/enovia/) Enovia- ja SmarTeam-tuotteet. Domino.Doc-dokumenttienhallintajärjestelmä. Parametric Technology Inc.: Windchill-, Optegra- ja EPD-tuoteperheet (kts. Myös Rand) Ravalik Oy: Auric Data Manager on helppokäyttöinen, korkean tietoturvatason tarjoava järjestelmäratkaisu dokumentaation ja nimikkeistön hallintaan. Dassault Systems'n PLM tuoteperhe: CATIA tuotesuunnittelun ohjelmistosta ja SmarTeam PDM ja Enovia tiedonhallinnan ohjelmistoista Technia: ematrix Global Collaboration Platform: The Supplier Relationship Management, Global Program Management, Collaborative Product Development, Enterprise Interoperability Products TietoEnator Oyj: Tuotetiedon hallinta läpi koko arvoketjun ja delivery-prosessin; mm. ematrix - ja Aton-tuotteet. Dokumenttienhallintaohjelmisto: Documentum Nykyaikainen tuotetiedonhallinta / Minna Innala 32

33 Muilla kuin CAD-sovelluksilla tuotetun tuotetiedon- ja dokumenttienhallintaohjelmistoja sekä palveluja eri aloille Agile Software Corporation: Agile Software delivers solutions that enable companies to work with their customers and suppliers to efficiently build better, more profitable products faster, and at less cost. The Agile Product Lifecycle Management solution suite is comprised of Agile Program Execution, Agile Product Collaboration, Agile Product Cost Management, Agile Product Service & Improvement, and Agile Engineering. Canter Oy: WebCatalogic-arkkitehtuuriin pohjautuvia sähköisiä palvelujärjestelmiä, tuotetiedonhallinta- ja monikanavajulkaisujärjestelmia kokonaisvaltaiseen julkaisuun Novo Group Oyj: Gerber WebPDM: tuotetiedonhallinnan kokonaisratkaisu tekstiili-, vaatetus- ja huonekalutoimialoille Smilehouse Oy: Tuotetiedon koko informaatioketju hallintaan Nykyaikainen tuotetiedonhallinta / Minna Innala 33

34 Dokumenttienhallintaohjelmistoja ja -palveluja eri aloille Affecto Oy: Asian ja asiakirjanhallinta Hummingbird DM (ent. PC DOCS/CyberDocs) CAD-Quality Finland Oy: AutoManager TeamWork dokumenttien hallintaratkaisu työryhmäkäyttöön (AutoCAD ja Autodesk Inventor ohjelmistoihin) Focuspro Oy: FocusDOC ja AutoManager Meridian -ohjelmat on ratkaisu asiapapereiden ja piirustusten arkistointiin ja hallintaan. FutureCAD Oy: AutoManager TeamWork on suunnittelijatyöryhmille tarkoitettu dokumenttienhallintaohjelmisto. Kronodoc Oy: Kronodoc dokumenttien hallinta ja projektikommunikaatio hajautetussa ympäristössä. Microsoft Oy: SharePoint Portal Server portaaliratkaisu NSD Products Oy: EDMUND-dokumenttien hallintajärjestelmä, tapa hallita kaikenlaista dokumentaatiota. Ramse Consulting Oy: TietoEnator Technologyn edustaman Documentum -dokumenttienhallintajärjestelmän käyttöönottopartneri. Ravenholm Computing Oy: Novell - GroupWise työryhmäohjelma Nykyaikainen tuotetiedonhallinta / Minna Innala 34

35 Tuotetiedonhallinnan konsultteja, opetusta ja tutkimusta (ohjelmistoriippumattomia) KTHK Consulting: FiloProcess AB: Industrial ITC Oy: IIR Finland Oy: Kontakti.net Oy: TTKK SoberIT: CIMdata: Gartner: Nykyaikainen tuotetiedonhallinta / Minna Innala 35

36 Kirjallisuutta Antti Sääksvuori, Anselmi Immonen: TUOTETIEDONHALLINTA PDM 2002, sid., 201 s., ISBN : , Suomen ATK-kustannus kts. Asko Martio, Hannu Peltonen, Reijo Sulonen: PDM - Tuotetiedon hallinta 2002, 200 s., ISBN: , IT Press kts. Juha Anttila: DOKUMENTTIEN HALLINTA 2001, Sivuja: 250 s., ISBN: , IT Press Kts. Nykyaikainen tuotetiedonhallinta / Minna Innala 36

37 Kysymyksiä? - vastauksia Minna Innala sihteeri CAD/CAM -yhdistys ry. PL Tampere Puh Fax Nykyaikainen tuotetiedonhallinta / Minna Innala 37