Mitä hoidamme, kun hoidamme depressiota? Jouko Lönnqvist Kansanterveyslaitos/MAO HY:n ja HYKS:n Psykiatrian klinikka

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mitä hoidamme, kun hoidamme depressiota? Jouko Lönnqvist Kansanterveyslaitos/MAO HY:n ja HYKS:n Psykiatrian klinikka"

Transkriptio

1 Mitä hoidamme, kun hoidamme depressiota? Jouko Lönnqvist Kansanterveyslaitos/MAO HY:n ja HYKS:n Psykiatrian klinikka

2

3 Peter F. Drucker Organizations are no longer built on force but on trust

4 MIELENTERVEYS

5 MENTAL HEALTH (WHO 2001) A state of wellbeing in which the individual realizes his or her abilities, can cope with the normal stresses of life, can work productively and fruitfully, and is able to make a contribution to his or her community

6 EU:n valmisteilla oleva mielenterveysstrategia (1) Koko väestön mielenterveyden edistäminen (2) Mielenterveyden häiriöiden ehkäisy (depressio, päihteet ja itsemurhat) (3) Mielenterveyspotilaiden elämänlaadun ja toimintakyvyn parantaminen ja heidän oikeuksiensa ja ihmisarvonsa turvaaminen (social inclusion, health promoting hospitals ) (4) Mielenterveyttä koskevan tiedon, tutkimuksen ja tietojärjestelmien kehittäminen

7 Autonomia Itsetunto Mielenterveyttä suojaavat psyykkiset tekijät Kyky käsitellä ongelmatilanteita, ristiriitoja ja vastoinkäymisiä Sopeutumiskyky Kyky hallita stressiä Kognitiivisten toimintojen varhainen stimulointi Luku- ja kirjoitustaito, älykkyys Harjoittelu Hallinnan ja kontrollin tunne Varhaiset myönteiset ihmissuhteet Turvallisuuden tunne Sosiaalistumista edistävä kasvatus ja käyttäytyminen Oppiminen ja kypsyminen sosiaalisissa ja emotionaalisissa suhteissa Elämänkokemus ja -taito sekä päivittäisistä toiminnoista selviytyminen

8 Mielenterveyttä edistävät sosiaaliset tekijät Äitiyden tukeminen raskauden aikana Hyvä vanhemmuus Myönteinen vanhempi-lapsi vuorovaikutus Lapsiperheiden tukeminen Mielenterveyden edistäminen kouluissa Mielenterveyden edistäminen työpaikoilla Turvallinen ja tukeva yhteisö

9 Preventio Primaaripreventio: Toimet ennen häiriötä (mielialaan myönteisesti vaikuttavat toimet depression ehkäisemiseksi) Sekundaaripreventio: Häiriöiden määrän vähentäminen varhaisen havaitsemisen ja hoidon avulla (depression havaitsminen, diagnostiikan ja hoidon aloittamisen edistäminen) Tettiääripreventio: Hoitotoimet, joilla vähennetään sairauden aiheuttamaa haittaa, sekä kuntoutus ja relapsien ja uusien sairausjaksojen ehkäiseminen (Depression Käyvän Hoidon juurruttaminen)

10 Primaariprevention muodot Universaalinen preventio: Kohdistuu koko väestöön (äitiysneuvolan depressioseulonnat) Valikoiva (selektiivinen) preventio: Kohdistuu korkean riskin omaavaan väestön osaan (depressiivisten äitien lapset) Kohdennettu (indikoitu) preventio: Kohdistuu sellaiseen korkean riskin ryhmään, jolla on lieviä, mutta jo selvästi havaittavissa olevia ehkäistävän mielenterveyden häiriön oireita (depressiivisten äitien oirehtivat lapset)

11 MASENNUKSEN EHKÄISY Uusimman meta-analyysin (Jane -Llopis ym. 2003) mukaan preventiolla saadaan aikaan 11% parempi tulos kuin verrokkiryhmässä (yht. 69 ohjelmaa) Tarvitaan sekä koko väestöön että riskiryhmiin kohdistuvia toimenpiteitä Interventioiden intensiivisyys (yli 8x) sekä ammatillisen tieto-taidon yhdistäminen Maallikkojakin voidaan käyttää, mutta vain yhdessä asiantuntijoiden kanssa

12 Mielenterveys Suomessa: Terveys 2000 Väestön oiretaso ei ole kasvanut vuodesta 1980 vuoteen %:lla väestöstä on edelleen runsaasti psyykkisiä oireita Diagnosoitavia mielenterveyden häiriöitä on meillä samassa määrin kuin muissakin läntisissä väestöissä: depressio 6%, alkoholiriippuvuutta 5%, ahdistuneisuushäiriöitä 3-5%, psykooseja 3% Vakavaa työuupumusta on vähän (2.5%), mutta lievää on runsaasti (25%)

13 Ahdistuneisuushäiriö BDI summapistemäärä Alkoholiriippuvuus Depressio Skitsofrenia Väestö

14 8 Subjektiivinen elämänlaatu Subj QoL eri häiriöissä 7,5 Itsearvioitu 0-10 asteikko 7 6,5 6 5,5 5 Väestö Skitsofrenia Alkoholiriippuvuus Depressio Ahdistuneisuushäiriö

15 15D menetykset väestötasolla - graafi

16 DEPRESSIOLLE ALTISTUMINEN Elämäntapahtumien summavaikutus ja pitkittynyt stressi estää aivojen luontaisen palautumis- ja uudistumiskyvyn Muutokset ja stressi altistavat depressiolle, etenkin jos olemme geneettisesti tai kehityksellisesti erityisen haavoittuvia Depressio vastaa 10% ei-tarttuvien tautien aiheuttamasta tautitaakasta (DALYs) koko maailmassa (WHO 2005)

17

18 TUMMA - SYNTYMÄSSÄ SÄIKÄHTÄNYT Eino Leino (1903) Tuo oli tumma maammon marja syntymässä säikähtänyt, näki kauhut kaikkialla, haltiat pahat havaitsi, ei hyviä ensinnäkänä Säikkyivät isätkin ennen, toki aikansa elivät Niin eli ikänsä kaiken, ei iloiten eikä surren, pannen päivät päälletyksin, niin tulevat kuin menevät, niin paremmat kuin pahemmat; päällimmäiseksi paremmat

19

20 GENEETTISET TEKIJÄT YMPÄRISTÖN MUOVAAJINA Geneettiset tekijät luovat haavoittuvuusalttiutta riskiympäristöille Riskiympäristöjen vaikutus on vähäinen ilman geneettistä alttiutta Lasten huono kohtelu johtaa nuorten asosiaalisuuteen, erityisesti hitaan MAOA alleelin omaavilla nuorilla (Caspi ym. 2002, Foley ym. 2004) Stressaavat elämäntapahtumat johtavat depressioon erityisesti sellaisilla nuorilla, joilla on serotoniinitransporterin hitaampi alleeli (Caspi ym. 2003, Eley ym. 2004)

21

22 Caspi et al. Nature Reviews Neuroscience 7, (July 2006) doi: /nrn1925

23 Caspi et al. Nature Reviews Neuroscience 7, (July 2006) doi: /nrn1925

24

25 GENEETTINEN EPIDEMIOLOGIA: Prevalenssi, Ilmaantuvuusriski, Heritabiliteetti Autismi: 0.05%, , 90% Skitsofrenia: 1%, 10, 80% Bipolaaritauti: <1%, 7-10, 75% ADHD: 3-5%, 4-6, 60% OCD: 1-3%, 4-6, 60% Paniikkihäiriö: 2-4%, 5-10, 40% Alkoholismi: 7-12%, 3, 40% Vakava masennustila: 5-15%, 3, 30-40%

26 Geneettiset, yleiset ja yksilöspesifiset ympäristötekijät Älykkyys: Extroversio: Uskonnollisuus: Bipolaaritauti: MDD: Neuroottinen depr.: Skitsofrenia: Alzheimer:

27 Depression vaaratekijöitä Perinnöllinen alttius Persoonallisuus Tunne-elämän epävakaisuus Itsetuntovaikeudet Elämänmuutokset Pitkäaikainen stressi Erot, menetykset, loukkaukset, ristiriidat ja ihmissuhteiden puute sosiaalisen tuen puute vähäinen koulutus alhainen tulotaso tupakointi ja päihteet fyysiset sairaudet muut psyykkiset häiriöt (komorbiditeetti) vaaratekijöiden ketjuuntuminen johtaa vaikeasti hallittavaan prosessiin

28

29 NORMAALI SURU VAI VAKAVA MASENNUSTILA? Onko surumielisyyden aste ja kesto oikeassa suhteessa elämäntilanteen muutoksiin? Vakava masennustila (Major depressive disorder, MDD) diagnosoidaan 5-8%:lla väestöstä viimeisen vuoden ajalta, elämän aikainen ilmaantuvuus nousee 15%:iin Masennusjakson keskimääräinen kesto on 3-6kk ja se toistuu puolella henkilöistä seuraavan kahden vuoden sisällä

30 The Global Burden of Disease Maailman Pankki 1990: Depressio aiheuttaa 4. suurimman sairaustaakan (DALYn) maailman väestölle ja nousee 2. suurimmaksi vuoteen 2020 mennessä Havainto toistettiin myöhemmin useissa maissa Vuonna 2000 depression tärkeä merkitys on edelleen sama (Ustun ym. 2004) Ruotsi: Depressio on 6.6% miesten ja 10.9% naisten kokonaissairaustaakasta korostuen ammattitaidottomilla naisilla (18.5%)

31

32 DEPRESSIO JA TYÖKYKY Stewart et al. JAMA 2003 Depressiivinen työntekijä tekee yhden työpäivän viikossa vähemmän kuin eidepressiivinen ilman että sairauspoissaoloja on lainkaan huomioitu (5.6t vs. 1.5t /viikko) Kustannukset syntyvät alentuneesta toimintakyvystä (lost productive time) Vakavan masennustilan osuus on puolet Vain alle 30% saanut hoitoa masennukseen Suomen oloissa tämä merkitsisi 600 milj euron menetystä tuottavuudessa

33 HOITAMATON DEPRESSIO TULEE KALLIIKSI Elämänlaadun menetys on depression osalta Suomessa Terveys2000 tutkimuksen ennakkotietojen mukaan noin 10% ja ahdistuneisuushäiriöiden osalta noin 5% kaikkien kroonisten sairauksien aiheuttamasta menetyksestä (QALY) Sairauspäivistä depressioperusteisia 15% Eläkkeistä depressiosta johtuvia yli 20%

34 Depressio ja eläkkeet Työkyvyttömyyseläke mielenterveyden häiriön perusteella (41.2%) Uusia työkyvyttömyyseläkkeitä mielenterveyssyistä (32.4%) Mielialahäiriöiden osuus (18%) Alkaneita sairausjaksoja mielenterveyden perusteella (14.7%) Korvattuja sairauspäiviä mielialahäiriöiden vuoksi (14.7%)

35 Kansliapäällikkötyöryhmän suositukset (Lehto ym. 2005) Ongelmien ehkäiseminen tukiohjelmien avulla Varhainen puuttuminen työpaikan ongelmiin Sairauslomalta palaamista edistävän vaihemallin rakentaminen Pitkittyneen (yli 3kk) sairausloman jälkeen tarvittavat erityistutkimukset ja toimenpiteet hoitotakuun mukaisesti Käypä Hoidon periaatteiden juurruttaminen sairaanhoitopiireissä Jatkotoimenpiteet erillisessä työryhmässä Ministeri Hyssälän tuore depressiota koskeva aloite

36 Psychological ill health and sickness absence Long hours worked Work overload and pressure The effects of these on personal lives Lack of control over work Lack of participation in decision making Poor social support, Unclear management and work role Poor management style (?) (S Michie and S Williams: Occup Environ Med 2003;60:3-9)

37 TYÖN HALLINNAN LOPPUTULOS UUPUMINEN VAI ELPYMINEN? MUUTOKSEN UHRISTA MUUTOKSEN TEKIJÄKSI? VAHVUUKSIEN JA MAHDOLLISUUKSIEN VAI HEIKKOUKSIEN JA UHKIEN KANSSA TOIMIMINEN? VOISIKO TYÖ OLLA SEKÄ HAUSKAA ETTÄ HYÖDYLLISTÄ (FUN AND PROFIT)? TAVOITTEENA REILU PELI, JOSTA KAIKKI HYÖTYISIVÄT: WIN-WIN AND FAIR PLAY

38

39 Palveluiden tarve, kysyntä ja tarjonta Tarve nousee tapausten määrästä väestössä Kysyntä heijastaa tarvetta, mutta siihen vaikuttavat myös asenteet, tieto, huolestuneisuus, julkisuus jne... Tarjonta kuvaa yhteiskunnan valmiutta tarjota asiantuntijapalveluita tarpeen kohtaamiseen Ydinhaaste on tarpeenmukaisen kysynnän tyydyttäminen asiantuntevilla palveluilla Jos depression hoidon kattavuus olisi 25%, itsemurhista vähenisi 5%; 50%:ssa 10% ja 75%:n kattavuudella 15%

40 Continuous Quality Improvement CQI 10Cs Competence (tekninen pätevyys) Caring (empatia) Convenience (nopea hoitoon pääsy) Comfort (mielyttävä hoitoympäristö) Continuity (jatkuvuus) Conscientiousness (eettisyys) Communications (ohjaus, opetus, suostumus) Cordination (osatoimintojen yhteydet toisiinsa) Cooperativeness (sitoutuminen yhteistyöhön) Cost-effectiveness (kustannusvaikuttavuus)

41 Välttämättömän terveyshyödyn takaaminen palveluissa Kyettävä ongelman määrittelyyn Parannettava asiakkaan/potilaan tilaa ja toimintakykyä Noudatettava kansallisia palvelustandardeja ja kokeellista näyttöä vaikuttavuudesta Toteutettava kustannustehokkaasti

42 Miten tehokkaista hoidoista saadaan myös vaikuttavia? Tutkimus tuottaa jatkuvasti tieteelliseen näyttöön perustuvaa uutta tietoa Uuden tiedon käyttöön ottaminen on kuitenkin tarpeettoman hidasta Laadukas ammattiosaaminen merkitsee nykyistä pidemmälle menevää toimintojen keskittämistä ja erikoistumista keskeisten ydinprosessien osalta Hoidon tarve alkaa varhain ja hoitoon kiinnittyminen sekä hoidon jatkuvuus selittävät ennustetta

43 Itsemurhakuolleisuus Suomessa (>15 v) Miehet Itsemurhia / 100,000 asukasta Naiset Kaikki Lähde: Tilastokeskus

44

45 Antidepressants and the Risk of Suicide, Attempted Suicide and Overall Mortality in a Nationwide Cohort 15,390 subjects hospitalized due to a suicide attempt were followed up three years Tiihonen, Lonnqvist, Wahlbeck & al. Arch Gen Psychiat 2006;63:1358

46 Relative risk and 95% confidence interval of total mortality obtained by using medication as a time-dependent variable Tiihonen, J. et al. Arch Gen Psychiatry 2006;63: Copyright restrictions may apply.

47 The burden of MDD avoidable by longer-term treatment strategies Current episodic treatment: 9% Optimal episodic CBT treatment: 28% Optimal drug treatment of episode: 24% Treatment during the 5 years after an episode if adherence is 60%: current episodic treatment 13%, maintenance drug treatment 50%, maintenance CBT 52%,

48

Mielenterveyssyistä työkyvyttömien nuorten aikuisten tausta

Mielenterveyssyistä työkyvyttömien nuorten aikuisten tausta Julkaistu 4.12.2014 www.laakarilehti.fi Alkuperäistutkimus VERKOSSA ENSIN tieteessä Kirsi Ahola dosentti, tiimipäällikkö Työterveyslaitos, Mielenterveys ja kognitiivinen toimintakyky kirsi.ahola@ttl.fi

Lisätiedot

Nuorten hyvinja pahoinvointi

Nuorten hyvinja pahoinvointi Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Suomen Akatemia Nuorten hyvinja pahoinvointi Konsensuskokous 2010 1. 3.2.2010 Hanasaaren kulttuurikeskus, Espoo Nuorten hyvinja pahoinvointi Konsensuskokous 2010 Suomalainen

Lisätiedot

Liikunta ja mielen terveys osana hyvinvointia

Liikunta ja mielen terveys osana hyvinvointia Liikunta ja mielen terveys osana hyvinvointia Liikunta- ja mielenterveysalan kehittämislinjaukset Esipuhe Helsingin rautatieasemalla oli meneillään Maa ilman mielenterveys päivän vietto. Suomen Mielenterveysseuran

Lisätiedot

TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN

TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN Tutkimus nuorten omakohtaisista masennuskokemuksista Henna Heiskanen Eeva Laukkanen Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018

RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018 RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018 17.6.2014 1 Sisällysluettelo OSA 1. PERUSTELUOSA 1. JOHDANTO... 3 2. PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖN KEHITTÄMISTYÖN LÄHTÖKOHDAT... 4 3.

Lisätiedot

MÄ TULIN EHKÄ EVÄITÄ HAKEMAAN JATKOO AATELLEN

MÄ TULIN EHKÄ EVÄITÄ HAKEMAAN JATKOO AATELLEN MÄ TULIN EHKÄ EVÄITÄ HAKEMAAN JATKOO AATELLEN Kaksisuuntaisen mielialahäiriön hallintakurssille osallistuneiden mielenterveyskuntoutujien kokemuksia kurssista. Sanna Korhonen Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

Työ ja ihminen. 3 / 2005 19. vuosikerta. Kehittämisohjelmien vaikutuksia on tutkittava... 305 Anneli Leppänen

Työ ja ihminen. 3 / 2005 19. vuosikerta. Kehittämisohjelmien vaikutuksia on tutkittava... 305 Anneli Leppänen Työ ja ihminen 3 / 2005 19. vuosikerta Pääkirjoitus Kehittämisohjelmien vaikutuksia on tutkittava... 305 Anneli Leppänen Katsaukset Kohti hallittua työuraa ja eläkeprosessia... 307 Tiina Salokangas, Jukka

Lisätiedot

Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla

Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla Riikka Aho, Laura Blomberg Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla Metropolia Ammattikorkeakoulu Terveydenhoitaja (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma Opinnäytetyö 10.6.2014

Lisätiedot

Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION

Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION JÄLKEEN Anne-Mari Tuominiemi Terveyskasvatuksen pro gradu

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH 413

JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH 413 JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH 413 JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH 414 Pirkko Lehto-Salo Koulukotisijoitus - nuoren toinen mahdollisuus? Mielenterveyden

Lisätiedot

Mielen hyvinvoinnin hankkeet Raportti Skotlannin opintomatkasta 14.-17.4.2015

Mielen hyvinvoinnin hankkeet Raportti Skotlannin opintomatkasta 14.-17.4.2015 Mielellään Mielen hyvinvoinnin hankkeet Raportti Skotlannin opintomatkasta 14.-17.4.2015 Kuva: Säkkipillin ja kirkonkellojen soittoa Edinburghin vanhassa kaupungissa. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto

Lisätiedot

Diabetes ja lääkäri. diabetes.fi. 4 2010 Syyskuu 39. vuosikerta Suomen Diabetesliitto. Diabetes ja masennus TEEMANA Kuntoutus Diabeteskeskus 30 vuotta

Diabetes ja lääkäri. diabetes.fi. 4 2010 Syyskuu 39. vuosikerta Suomen Diabetesliitto. Diabetes ja masennus TEEMANA Kuntoutus Diabeteskeskus 30 vuotta Diabetes ja masennus TEEMANA Kuntoutus Diabeteskeskus 30 vuotta 4 2010 Syyskuu 39. vuosikerta Suomen Diabetesliitto Diabetes ja lääkäri diabetes.fi Kuva: Rodeo Tämä tapa teki diabeteksesta oppimisen hauskaksi.

Lisätiedot

TYÖ, HENKINEN HYVINVOINTI JA MIELENTERVEYS

TYÖ, HENKINEN HYVINVOINTI JA MIELENTERVEYS Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2008:33 Sirkku Kivistö, Eila Kallio, Greta Turunen TYÖ, HENKINEN HYVINVOINTI JA MIELENTERVEYS SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ TYÖTERVEYSLAITOS Julkaisutilaukset:

Lisätiedot

Masennuksen hoito Espoon terveysasemilla

Masennuksen hoito Espoon terveysasemilla Masennuksen hoito Espoon terveysasemilla Kristian Wahlbeck, Sirkka-Liisa Kuitunen 19.12.2014 Suomen Mielenterveysseura 2014 1 1 Raportin tausta... 3 2 Depressio ja sen laadukas hoito... 3 2.1. Depression

Lisätiedot

Anu Autio Pro gradu -tutkielma Erityispedagogiikka Opettajankoulutuslaitos syyskuu 2011 ohjaaja: Jarkko Hautamäki

Anu Autio Pro gradu -tutkielma Erityispedagogiikka Opettajankoulutuslaitos syyskuu 2011 ohjaaja: Jarkko Hautamäki "Oma entinen on palannut takaisin elämään" Kuntoutuksen vaikuttavuus aikuisena kuuroutuneiden henkilöiden elämänhallintaan ja psykososiaaliseen hyvinvointiin Anu Autio Pro gradu -tutkielma Erityispedagogiikka

Lisätiedot

Kymmenen viime vuoden aikana on laadittu runsaasti. Suomalainen astmaohjelma 10 vuotta suuri muutos parempaan. terveydenhuolto.

Kymmenen viime vuoden aikana on laadittu runsaasti. Suomalainen astmaohjelma 10 vuotta suuri muutos parempaan. terveydenhuolto. Tari Haahtela, Anne Pietinalho, Leena E. Tuomisto, Timo Klaukka, Marina Erhola, Minna Kaila, Markku M. Nieminen, Eva Kontula, Lauri A. Laitinen Suomalainen astmaohjelma 10 vuotta suuri muutos parempaan

Lisätiedot

YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA

YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA Kouluterveydenhoitajien kokemuksia nuoren syömishäiriöpotilaan tukemisesta ja tuen antamiseen liittyvistä voimavaroista Lapin sairaanhoitopiirissä Tuija Mikkonen Opinnäytetyö,

Lisätiedot

Pohjolan lapset Varhainen tuki lapsille ja perheille. Varhainen tuki perheille hankkeen -tulokset

Pohjolan lapset Varhainen tuki lapsille ja perheille. Varhainen tuki perheille hankkeen -tulokset Pohjolan lapset Varhainen tuki lapsille ja perheille Pohjoismainen hyvinvointikeskus Inspiraatio-opas Varhainen tuki perheille hankkeen -tulokset 1 Pohjolan lapset Varhainen tuki lapsille ja perheille

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyön strategioiden ja ohjelmien implementointi Hyviä käytäntöjä

Mielenterveys- ja päihdetyön strategioiden ja ohjelmien implementointi Hyviä käytäntöjä Tiia Järvinen Pohjanmaa-hanke Mielenterveys- ja päihdetyön strategioiden ja ohjelmien implementointi Hyviä käytäntöjä 1. JOHDANTO Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää mielenterveys- ja päihdestrategioiden

Lisätiedot

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä PROGRESS/APPLICATION FOR PROGRAMME VP/2007/005/371 RESTRUCTURING, WELL-BEING AT WORK AND FINANCIAL PARTICIPATION Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Depression hyvä hoito perusterveydenhuollossa

Depression hyvä hoito perusterveydenhuollossa Julkaistu 14.11.2014 www.laakarilehti.fi Katsaus verkossa ensin tieteessä Maria Vuorilehto LT, yleislääketieteen ja psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti HUS, Helsingin ja vanhuspsykiatrian tulosyksikkö

Lisätiedot

-mielenterveystyön kehittämishankkeen loppuraportti 30.4.2010 Työelämän kehittämisohjelma Tykes Projektinumero T80155

-mielenterveystyön kehittämishankkeen loppuraportti 30.4.2010 Työelämän kehittämisohjelma Tykes Projektinumero T80155 -mielenterveystyön kehittämishankkeen loppuraportti 30.4.2010 Työelämän kehittämisohjelma Tykes Projektinumero T80155 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto 2 2 Erityisestä edistävään mielenterveystyön kehittämishankkeen

Lisätiedot

LUKIOLAISTEN KOKEMUKSIA TERVEYSKASVATUKSESTA

LUKIOLAISTEN KOKEMUKSIA TERVEYSKASVATUKSESTA Opinnäytetyö LUKIOLAISTEN KOKEMUKSIA TERVEYSKASVATUKSESTA Johanna Tuominen Kirsi Ylikännö Hoitotyön koulutusohjelma Turun ammattikorkeakoulu: Opinnäytetyön tiivistelmä Terveysala, hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaaliala, Kuusankoski/Sosiaalialan koulutusohjelma/sosiaalinen kuntoutus

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaaliala, Kuusankoski/Sosiaalialan koulutusohjelma/sosiaalinen kuntoutus KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaaliala, Kuusankoski/Sosiaalialan koulutusohjelma/sosiaalinen kuntoutus Taru Lillberg TOIMIVAT LAITOSKATKAISUHOITOKÄYTÄNNÖT LAHDEN, KOUVOLAN JA KOTKAN KATKAISUHOITOASEMILLA

Lisätiedot

TUKEA MASENNUKSEN JÄLKEISEEN TYÖHÖN PALUUSEEN

TUKEA MASENNUKSEN JÄLKEISEEN TYÖHÖN PALUUSEEN Raija Tiainen, Marja Oivo, Jouni Puumalainen ja Johanna Korkeamäki Mielenterveysongelmien esiintyvyys ei ole väestössä lisääntynyt. viime vuosina. Erityisesti ovat lisääntyneet masennuksen perusteella

Lisätiedot

Särkyä ja alakuloa tuki- ja liikuntaelinten kivun ja masentuneisuuden yhteisesiintyvyys Suomessa. Helena Miranda, Leena Kaila-Kangas, Kirsi Ahola

Särkyä ja alakuloa tuki- ja liikuntaelinten kivun ja masentuneisuuden yhteisesiintyvyys Suomessa. Helena Miranda, Leena Kaila-Kangas, Kirsi Ahola Särkyä ja alakuloa tuki- ja liikuntaelinten kivun ja masentuneisuuden yhteisesiintyvyys Suomessa Helena Miranda, Leena Kaila-Kangas, Kirsi Ahola Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 a A 00250 Helsinki puh.

Lisätiedot

Neuropsykologinen kuntoutus suositus hyvistä käytännöistä aikuispotilailla

Neuropsykologinen kuntoutus suositus hyvistä käytännöistä aikuispotilailla PSYKOLOGIASSA TAPAHTUU Suomen Psykologiliiton ja Suomen psykologisen seuran Tieteellinen neuvottelukunta Neuropsykologinen kuntoutus suositus hyvistä käytännöistä aikuispotilailla Määritelmä Neuropsykologinen

Lisätiedot

UUSI TYÖTAPA NUORTEN MONI- MUOTOISIIN ONGELMIIN

UUSI TYÖTAPA NUORTEN MONI- MUOTOISIIN ONGELMIIN MULTIDIMENSIONAL FAMILY THERAPY UUSI TYÖTAPA NUORTEN MONI- MUOTOISIIN ONGELMIIN KOKEMUKSIA MDFT:N MAHDOLLISUUKSISTA Leena Ehrling ISBN 978-952-7022-06-1 Paintprinting, Helsinki 2014 MULTIDIMENSIONAL FAMILY

Lisätiedot

Terveyden oikeudenmukaisuuden lisääminen koko elinkaaren kattavilla toimilla Yhteenveto DRIVERS-projektin tuloksista ja suosituksista

Terveyden oikeudenmukaisuuden lisääminen koko elinkaaren kattavilla toimilla Yhteenveto DRIVERS-projektin tuloksista ja suosituksista Terveyden oikeudenmukaisuuden lisääminen koko elinkaaren kattavilla toimilla Yhteenveto DRIVERS-projektin tuloksista ja suosituksista DRIVERS on EuroHealthNetin koordinoima ja se on saanut rahoitusta Euroopan

Lisätiedot