Esiteltiin osakkaille etukäteen toimitettu tilinpäätös eli

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Esiteltiin osakkaille etukäteen toimitettu tilinpäätös eli"

Transkriptio

1 Pöytäkirja asunto-osakeyhtiö Iirisrannan varsinaisesta yhtiökokouksesta Rank Xeroxin tiloissa klo Osanottajat: Jouko Talvitie (huoneisto l), Christina auren ja ars Barnö (2), Marja-iisa ja Ismo Pursiainen ( S), Carl-Erik Fagerstrom (6), eo Poikela (9), Harto Helpinen (101, Kristiina Itkonen (ll), Jali Ruuskanen (12) ja Yrjö Tarkkonen (13 ja 4 valtakirjalla). 1 1 Kokouksen avaus ja kokousvirkailijoiden valinta Carl-Erik Fagerstrom avasi kokouksen. Avaaja valittiin kokouksen puheenjohtajaksi, sihteeriksi Jali Ruuskanen sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Harto Helpinen ja ars Barno. 2 1 aisnäolevien toteaminen Todettiin läsnäolevat yhtiön osakkaat. 3 1 Kokouksen laillisuuden ja paatösvaltaisuuden toteaminen Kokouksesta oli lähetetty osakkaille ennakkoilmoitus ja varsinainen kokouskutsu eo Poikela ei ollut saanut viimeksimainittua, mutta hän ilmoitti hyväksyvänsä kokouksen laillisuuden. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja yhtiojarjestyksen mukaan paatösvaltaiseksi. 4 t Kokouksessa käsiteltävät asiat Todettiin, että kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 15 pykälän mukaiset asiat sekä takuukorjauskysymykset ja yhtiökokoukselle kirjallisesti esitetyt asiat. 5 1 Tilinpäätös Esiteltiin osakkaille etukäteen toimitettu tilinpäätös eli 1- toimintakertomus vuodelta 1986 (pöytakirjan liite l), tuloslaskelma (liite 2) ja tase (liite 3). Tilinpaatoksesta keskusteltaessa todettiin, että yhtiön kiinteistövakuutus on syytä muuttaa kalenterivuosittaiseksi kirjanpidon helpottamiseksi. uettiin tilintarkastajien laatima tilintarkastuskertomris (liite 4). Todettiin tilintarkastaja Favorinin esittämät erilliset huomautukset, ja velvoitettiin uusi hallitus huolehtimaan siita, että laskelmat tulevat Favorinin ehdottamaan tilaan. Taseissa todetut vuokrasaamiset todettiin maksetuiksi. Velvoitettiin osakkaat huolehtimaan siita, että vuokrat maksetaan aikaisemmin paätettyyn ajankohtaan eli asianomaisen kuukauden 10. päivään mennessä. Vahvistettiin tuloslaskelma ja tase. Myönnettiin hallitukselle ja isannoitsijälle vastuuvapaus. Päätettiin siirtää tilikauden voitto 6,52 mk hallituksen ehdotuksen mukaisesti voitto- ja tappiotilille. 6 1 Vuoden 1987 taaalousarvio ja yhtiövastikkeen suuruus.

2 Hyväksyttiin hallituksen talousarvioehdotus vuodeksi 1987 (liite 51, ja samalla yhtiövastikkeen suuruudeksi 5,-/m2. Paatettiin, että mikali talousarviossa lämmityskustannuksiin varatut rahat eivät riitä, hallitus voi ylittää talousarvion tältä osin. 7 1 Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot Paatettiin, että hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille ei makseta palkkiota lukuunottamatta mahdollista yhtion ulkopuolelta valittua tilintarkastajaa, jolle maksetaan laskun mukaan. 8 t Hallituksen jäsenet 1987 Valittiin yhtion hallitukseen vuodeksi 1987 Carl-Erik Fageström, Christina auren, Ismo Pursiainen ja Heikki Väisänen. 9 1 Tilintarkastajat 1987 Valittiin yhtion tilintarkastajiksi vuodeksi 1987 Kaarlo Favorin ja Jali Ruuskanen Rautalahtien kirje (liite 6) eila ja Pentti Rautalahden yhtiökokoukselle lähettämä kirje käsiteltiin kohta kohdalta: 1. Tonttijako Asia pantiin pöydälle seuraavaan yhtiökokoukseen, johon mennessä hallituksen on selvitettävä, mitä lainsäädäntö sanoo asunto-osakeyhtiön yksittäistä taloa ympäröivästä maa-alueesta. 2. Venepaikat Todettiin, että venepaikan kayttöoikeus on talokohtainen eikä paikkaa voi luovuttaa kenenkään muun käyttöön ilman asukkaan suostumusta. Edelleen todettiin, että ulkopuolisten venepaikkakäyttö voidaan sallia ainoastaan tilapäisesti ja tällöinkin vain ko. paikan haltijan suostumuksella. Todettiin kuitenkin, että venepaikkoja voidaan talokohtaisesti vaihtaa Asunto Oy Iirislahden asukkaiden kanssa. 3. Autojen talvilämmitys Yhtiokokous totesi, että paikkakohtaiseen laskutukseen ei voida kustannussyistä mennä. Näin ollen - koska sähkökustannukset ovat w nousseet ja on todettu, että autoja on lämmitetty tarpeettomasti - päätettiin, että autopaikkojen lämmitys järjestetään tulevana talvikautena siten, että autopaikoissa on virta kytkettynä klo 6-10 aamulla. 4. ämpö- ja sähkokeskus Todettiin, että sähkökeskuksen saa lukkoon, heiluriovia ei. Velvoitettiin hallitus järjestämään lämpö- ja sähkökeskuksen lukitus tavalla tai toisella. 5. Televisioantenni Todettiin, että taloyhtiön keskusantennin paikka on merkitty yhtion piirustuksiin, joihin itsekukin voi taloa ostaessaan halutessaan tutustua. Todettiin myos, että antenni ei nykyisellään tarvitse huoltotoimia Rautalahtien asunnon sisältä..6. Jätehuollon hoito Todettiin, että jatesailiöiden maisemointi on tehty vähintäänkin tyydyttävästi. Velvoitettiin hallitus valistamaan asukkaita jätesäiliöalueen siisteydestä ja hoitamaan myos - mikali mahdollista - että sailiöt tyhjennetään nykyistä useammin, Yhtiokokous toivoo, että Rautalahdet tyytyisivät kokouksen antamiin vastauksiin. 12 /- Asuntojen A3 ja Dl1 vakuuksien vapauttaminen

3 Polara Oy on Postipankin lakimiehen ehdotuksesta pyytänyt, että yhtiökokous vapauttaisi asuntojen A3 ja Dl1 työaikaiset vakuudet, jottei Polaran tarvitsi maksaa pankille turhaan provisiota ko. vakuuksista. Todettiin, että asiaan liittyy ko. asuntojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden haltijain ja rakentajan välisiä epäselvyyksiä, jotka on selvitettävä ennen vakuuksien vapauttamista. Toisaalta todettiin, että mikäli asiat osakkaan ja rakentajan välillä ovat kunnossa, vapautuu rakentaja vakuuksista osakkaan allekirjoituksella. 13 t Takuukor jaukset Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jussi Itkonen oli laatinut asukkaiden ilmoitusten pohjalta yhteenvedon eri asunnoissa havaituista puutteista (liite 7). Hallitus kasitteli ko. yhteenvetoa kokouksessaan ja teki ehdotuksensa puutteiden korjaamiseksi. Yhtiokokous totesi, että jo aikaisemmin on päätetty, että jossakin asunnossa havaittu takuukorjausta vaativa vika kuuluu korjattavaksi myos toisessa asunnossa, vaikkei sitä olisi erikseen ilmoitettukaan, Todettiin myos, että perustajaosakkaiden - asuntojen 5, 7, 9, 10 ja 13 tulee sopia takuukorjauksensa suoraan rakentajan kanssa. Asunnon 5 osalta Yrjö Tarkkonen ilmoitti, että ko. asunnon takuukorjauksista vastaa alkuperäinen omistaja. Yhtiokokous kasitteli takuukorjausvikoja em. yhteenvedon pohjalta: Perustusten painuminen ja ulkoseinien halkeaminen (asunto 11)- Hallitus ehdottaa, että samalla, kun talo 11 pinnoitetaan, hoidetaan mahdolliset samat viat muissakin taloissa. Todettiin, että talo 11 on jo pinnoitettu. Hallitus ilmoitti myos seuraavansa Itkosen ja Polaran kesken sovittua talon 11 perustusten korjausta. Yhtiokokous toivoo, että Polara hoitaa pinnoituskorjaukset kuntoon ja tarkistaa mahdolliset perustusviat kaikissa taloissa. Mikäli aihetta ilmenee, on perustukset korjattava. Joka tapauksessa tällaiset viat kuuluvat myos 18 vuoden takuun piiriin- Alapohjan halkeaminen liikuntasaumasta (2, 11 ja 12). Hallitus toteaa, että vika kuuluu rakentajan 10 vuoden takuun u piiriin. Yhtiökokous yhtyi tähän ja edellytti, että Polara korjaa viat. Viallinen ulko-ovi (3, 6 ja 8). Hallitus ehdottaa, että isännöitsijä valtuutetaan tilaamaan uudet ovet karmeineen ja teettämään ne rakenteelliset muutokset, jotka ovat tarpeen vesivaurioiden välttämiseksi tulevaisuudessa. Paatettiin hallituksen ehdotuksen mukaan. Velvoitettiin isännöitsijä kuitenkin ennen tilaamista neuvottelemaan ovista arkkitehdin kanssa. Vuotava parvekkeen oven tiivistys ja parvekkeen edustan parkettivauriot (1, 2, 6 ja 12)- Hallitus ehdottaa, että parvekkeen ovet tiivistetäan ja parkettivauriot korjautetaan asiantuntevalla parkettiliikkeella. Yhtiokokous päätti, että parvekkeen oven pellin alusta tiivistetään Polara Oyzn toimesta valittomasti ja että kukin asukas neuvottelee Polara Oy:n kanssa tavasta, miten hänen parkettivaurionsa korjataan ja että Polara korjaa vauriot tulevan elokuun aikana. Vuotava vesikatto (1,2,3, (11) ja 12). Hallitus ehdottaa, että pyydetään emminkäisen asiantuntija tarkastamaan vauriot syyssateiden alettua. Paatettiin hallituksen ehdotusta taydentäen, että havaitut vauriot korjataan valittomasti sopivalla sadeilmalla tehdyn tarkastuksen (r

4 jälkeen tarkastajan ehdottamalla tavalla. Jo sitä ennen, viimeistaan elokuussa, Polara hoitaa talon 3 ullakon tuuletuksen laittamalla venttiilit ullakon päatyikkunoihin. Tuulikaapin ja saunan katon puutteellinen eristys (1, 2, 4, 8 ja 12) * Hallitus ehdottaa, että tuulikaapin putket eristetään. Paatettiin, että ko. ja muutkin vesijohtojen jäätymisen estämiseksi tarpeelliset eristystyöt tehdään Polara Oy:n toimesta elokuussa. Ongelmat lämmityksen säädössä (useissa taloissa). Todettiin, että ongelmia on erityisesti peräpään talojen lattialämmityksessä ja kodinhoito- ja suihkuhuoneiden lämmityksessa. Hallitus ehdottaa, että hankitaan syksyllä huoltomies/putkimies tarkastamaan/säätamään patterit ja lattialämmitykset. Paatettiin hallituksen ehdotuksen mukaan. Saunankiuas- ja huippuimuriongelmia (4 ja 12). Todettiin, että kiuas kuuluu kunkin asunnon irtaimistoon ja siten asukkaan kustannuksella hoidettavaksi. Sen sijaan huippuimuri on koneellisen ilmanvaihtojärjestelman olennainen osa ja kuuluu yhtiön vastuulla oleviin kiinteisiin rakenteisiin. Paatettiin, että hallitus hankkii huippuimurin valmistajan tai ilmastoinnin toimittajan huoltomiehen tarkastamaan ilmanvaihto kaikissa taloissa ja suorittamaan tarpeelliset säädöt ja korjaukset. Maalauspuutteita (2 ja 12). Hallitus ehdottaa, että hankitaan maalari korjaamaan havaitut puutteet. Paatettiin, että Polaran maalari tekee korjausmaalaukset viimeistaan elokuussa. Kaukol2imp6- ja vesikiertovuodot (2 ja 8). Paatettiin, että em. putkimies tarkastaa, säätää ja korjaa tarvittaessa. b attiapäällystepuutteet (3). Hallitus ehdottaa, että asunnon 3 asukas korjaa havaitut puutteet itse. Yhdyttiin paätösehdotukseen. Putkiläpivientien puutteet (12). Putkimies korjaa. Kaluste- ja tarvikepuutteet (1,6 ja 8). Hallitus ehdottaa, että asukkaat hankkivat puuttuvat kalusteet ja tarvikkeet neuvoteltuaan asiasta isännöitsijän kanssa. Paatettiin ehdotuksen mukaisesti kuitenkin niin, että asunnon 2 varaston oven lukko korjataan välittömästi. Venesataman puutteet ja viat. Hallituksen toteamat ongelmat ovat: - laiturin takareuna on painunut - reunaluiskat eivät ole piirustusten ja työselostuksen mukaisia - laituri on pari metriä lyhyempi kuin suunnitelmassa - veneiden kiinnitys on järjestämättä Hallitus ehdottaa, että painuma oikaistaan ja laiturin alusluiska vahvisteta, naapuriyhtiön rajalla olevat luiskat oikaistaan naapuriyhtiön kustannuksella (pyydetään maanmittari tarkistamaan yhtiöiden välinen raja), rakennetaan satama-altaan sivussa olevien tolppien päälle laituri tai tolpat poistetaan, puuttuva laiturinosa jätetään rakentamatta ja siihen tarvittava puutavara käytetään

5 i mahdolliseen sivulaituriin sekä hankitaan 6 kpl Byratekin veneenkiinnitysaisaa ja asennetaan ne ensi talvena, Päätettiin, että puuttuva laiturinosa rakennetaan. Fagerström ja 5 Tarkkonen ilmoittivat rakentavansa sivulaiturin omalla kustannuksellaan. Fagerstom ilmoitti, että aikaisemmin hankittuja peräpoijuja ei olekaan myyty, vaan ne asennetaan lähiaikoina, joten aisaratkaisut tulevat tarpeettomiksi. Velvoitettiin hallitus selvittamaan ja korjaamaan laiturin puutteet ja viat kesän aikana ja käyttämään tässä työssä tarvittaessa ulkopuolista asiantuntemusta, Autokatoksen ja roskasäilioiden puutteet b Hallitus ehdottaa, että mahdollisimman pian tilataan peltimies korjaamaan autokatoksen pellitys ts. siistimään leikatut pinnat ja kolaroidun kohdan ja että roskasailioiden aitaus maalataan. Hallitus ilmoittaa, että YTV ei hyväksy roskasäilioihin heiluriovia. Hyväksyttiin hallituksen ehdotus. Velvoitettiin hallitus selvittamaan mahdollisimman pian, miten "pergolaan" saataisiin kasvavaa kasvillisuutta. Roskasailioiden harjaan kiinnitetään suojalista. Velvoitettiin hallitus tutkimaan, millaiset ovet roskasailioiden sijoituspaikkaan on mahdollista rakentaa. Istutusten, ulkoilualueiden ja -kalusteiden puutteet Hallitus toteaa toimenpiteistä sovitun jo aikaisemmin. Penkkejä hankitaan arkkitehtia kuulleen, huvimajaa ei hankita, pyykinkuivausteline pystytetään- 14 /- Polara Oy:n puheenvuoro Johtaja Poikela käytti kokouksen lopuksi Polara Oy:n puheenvuoron. Hän valitti havaittuja puutteita ja korjausten myöhästymistä todeten niiden johtuvan pitkälti siitä, että tieto ei ole kulkenut hänelle saakka riittävän hyvin. Hän toivoi vastaisuudessa saavansa tiedot suoraan eikä paikalla olevan edustajansa kautta. Poikela vakuutti, --, että takuukorjaukset saadaan kuntoon elokuun loppuun mennessä, - 15 Kokouksen päättäminen. Puheenjohtaja päätti kokouksen, - Pöytäkirjan vakuudeksi puheenjohtaja sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty \ r &? ars Barnö Y-

6 Toimintakertomus v Yleistä Kausi oli yhtiön kolmas varsinainen toimi.ntavuosi. Osakkeet jotka oikeuttavat asunnon A 3 hallintaan vaihtoivat omistajaa siirtven Oy Uoonoor Ab:n nimiin, sekä osakkeet flrl,jotka oikeuttavat asunnon C 8 hallintaan vaihtoivat omista.jaa siirtven Heikki Väisäsen nimiin. Tervetuloa. Yhtiökokous Ylimääräinen yhtiökokous oidettiin 21. l? 1986 ravintola Hai karan~esässä. Kokouksessa käsiteltiin tqkuukorjausasioita. Hallitus Juhani Itkonen oyh. joht C-E Farerström isänn. M- Pursiainen siht. A Ruuskanen varajäs. Hallitus on kuluneena kautene kokoontunut kolme kertaa. Tilintark. Kaarlo Favorin Tili-Favorinit Jali Ruuskanen Tilinpäätös Tilinoaätös osoittaa mk 6,52 voittoa, joka esitetään siirrettäväksi voitto ja tapoiotilille. Poistoja on suoritettu yhteensä 4.779,3" Korjaukset Takuukorjaukset ovat vielä.joiltakin osin keskeneräisiä. Tästä tarkemmin hallituksen esitvslistassa. Vastike Yhtiövastike mk 5 / rn' Yhtiöllä on voimassa oleva vastuuvakuutus

Puheenjohtajan nuotit yhtiökokouksen johtamiseen

Puheenjohtajan nuotit yhtiökokouksen johtamiseen Puheenjohtajan nuotit 1 (7) Puheenjohtajan nuotit yhtiökokouksen johtamiseen 1. KOKOUKSEN AVAAMINEN Koollekutsujan nimeämä henkilö, normaalisti hallituksen pj, avaa kokouksen ja toivottaa osallistujat

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiölaki

Asunto-osakeyhtiölaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Asunto-osakeyhtiölaki Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 I OSA YLEISET PERIAATTEET, OSAKKEET JA YHTIÖVASTIKE 1 luku Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

PL 49 (Itatuulentie 2 A)

PL 49 (Itatuulentie 2 A) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri j arj estelmä Sivu 1 29-08.2005 Yritys- ja yhteisötunnus: 0550094-4 Kaupparekisterinumero: 323.573 Yhtiö: Asunto Oy Iirisranta Käsittelevä toimisto: Espoon

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHTIÖN TOIMINNANTARKASTUS

ASUNTO-OSAKEHTIÖN TOIMINNANTARKASTUS ASUNTO-OSAKEHTIÖN TOIMINNANTARKASTUS Pekka Luoto, toiminnanjohtaja, KTM - Mitä laki ja sen perustelut sanoo toiminnantarkastajasta ja toiminnantarkastuksesta? Asunto-osakeyhtiölain mukaan on tarkistettava

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUS HUOLTO- JA KUNNOSSAPITOSUUNNITTELUUN

ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUS HUOLTO- JA KUNNOSSAPITOSUUNNITTELUUN Opinnäytetyö (AMK) Rakennustekniikka Kiinteistöjohtaminen 2 Emma Peltola ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUS HUOLTO- JA KUNNOSSAPITOSUUNNITTELUUN OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Omataloyhtiö.fi. Syksy 2011. Julkisivuremontin monet kasvot. Matalaenergiatalot ovat asumisen tulevaisuus. Voiko taloyhtiössäsi olla radonongelma?

Omataloyhtiö.fi. Syksy 2011. Julkisivuremontin monet kasvot. Matalaenergiatalot ovat asumisen tulevaisuus. Voiko taloyhtiössäsi olla radonongelma? Opastaa remontoinnin toteutukseen ja taloyhtiön toimintojen hallintaan. Omataloyhtiö.fi Syksy 2011 Julkisivuremontin monet kasvot Matalaenergiatalot ovat asumisen tulevaisuus Voiko taloyhtiössäsi olla

Lisätiedot

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen YHTIÖKOKOUSKUTSU Aspo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 9. huhtikuuta 2015 klo 14.00 Pörssitalon pörssisalissa osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki.

Lisätiedot

HTM-TUTKINTO 4.9.2005

HTM-TUTKINTO 4.9.2005 KESKUSKAUPPAKAMARI 1(15) Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 4.9.2005 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 4) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

Sisällys. Johdanto. Luonnos: Viestintäsuositus taloyhtiöille

Sisällys. Johdanto. Luonnos: Viestintäsuositus taloyhtiöille Luonnos: Viestintäsuositus taloyhtiöille Sisällys Johdanto... 1 I: Viestintäpalveluista sopiminen... 3 II: Hallituksen ja isännöinnin välinen viestintä... 3 III: Tilikauden aikainen viestintä osakkaille

Lisätiedot

Kiinteistön siivous vastuut ja velvoitteet huomioiden. ELEMENTTI saumaukset. PALOKATKO eristykset. BETONI rakenteiden injektoinnit- ja korjaukset

Kiinteistön siivous vastuut ja velvoitteet huomioiden. ELEMENTTI saumaukset. PALOKATKO eristykset. BETONI rakenteiden injektoinnit- ja korjaukset 2/2011 Energian käyttö ja säästötoimet taloyhtiössä Vuoden 2011 korjaus- ja energia-avustusten hakuaika päättyy 8.4.2011 Kotitalousvähennys Kuka maksaa vian selvittämiskustannukset? Käännetty arvonlisävero

Lisätiedot

Kantavien rakenteiden muutokset (mm. erikokoiset aukot ja läpiviennit)

Kantavien rakenteiden muutokset (mm. erikokoiset aukot ja läpiviennit) 1(13) Remontointiohje Ohjeen tarkoitus on selventää työn teettäjälle tai tekijällä, mitä kaikkea tulee ottaa huomioon ryhtyessä korjaustyöhön asuinhuoneistossa. Alla olevien asioiden huomioon ottamisella

Lisätiedot

KATINKULLAN 5 -VUOTISSUUNNITELMAT 30.11.2010

KATINKULLAN 5 -VUOTISSUUNNITELMAT 30.11.2010 KATINKULLAN 5 -VUOTISSUUNNITELMAT 30.11.2010 Saimme tänä vuonna olennaisesti muutetun asunto-osakeyhtiölain, joka tuo niiden hallituksille ja isännöitsijöille huomattavan määrän lisätöitä ja tehtäviä ja

Lisätiedot

Näytesivut. AOYL 24 lukuun on koottu säännökset asunto-osakeyhtiöoikeudellisesta vahingonkorvausvastuusta.

Näytesivut. AOYL 24 lukuun on koottu säännökset asunto-osakeyhtiöoikeudellisesta vahingonkorvausvastuusta. 24 luku. Vahingonkorvaus 24 VAHINGONKORVaus AOYL 24 lukuun on koottu säännökset asunto-osakeyhtiöoikeudellisesta vahingonkorvausvastuusta. Luvussa on määritelty lähtökohtaisesti kaikki asunto-osakeyhtiölakiin

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄ Mökki nro ASUKASOPAS

KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄ Mökki nro ASUKASOPAS KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄ Mökki nro ASUKASOPAS SISÄLLYSLUETTELO HAKUSANATAULUKKO... 1 KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄN JÄRJESTYSMÄÄRÄYKSET... 9 1 Yleistä... 9 2 Yleiset alueet... 10 3 Jätehuolto... 10 4 Vesihuolto...

Lisätiedot

Asuntovaunuja, peräkärryjä yms. ei yleensä saa säilyttää taloyhtiön pysäköintialueilla.

Asuntovaunuja, peräkärryjä yms. ei yleensä saa säilyttää taloyhtiön pysäköintialueilla. AUTOPAIKAT Taloyhtiön vapaita autopaikkoja voit tiedustella toimistostamme. Yhtiön omistamista pylväspaikoista, katoksista ja talleista peritään pääsääntöisesti vuokraa ja niille pysäköinti ilman varausta

Lisätiedot

Yhtiojarjestyksen 20 :n talle kokoukselle maaraamat asiat

Yhtiojarjestyksen 20 :n talle kokoukselle maaraamat asiat Y-tunnus 0480996-6 KOKOUSKUTSU 2.4.2014 VARSINAINEN YHTIOKOKOUS Aika: Keskiviikko 16.4.2014 alkaen klo 18.00- Paikka: Suutarilan ylaaste, Ruokasali, Vaskiniitynkuja 2, 00740 Helsinki Yhtiokokouksessa kasitellaan

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

Aluekokousten kysymykset ja vastaukset

Aluekokousten kysymykset ja vastaukset Aluekokousten kysymykset ja vastaukset Nämä ovat kysymyksiä, joita asukkaat ovat esittäneet syyskuun aikana pidetyissä kahdeksassa aluekokouksessa. Kysymykset pohjautuvat kokouksissa esitettyihin materiaaleihin.

Lisätiedot

SSH Communications Security Oyj

SSH Communications Security Oyj SSH Communications Security Oyj YHTIÖKOKOUSKUTSU SSH Communications Security Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 25. maaliskuuta 2015 klo 10.00 alkaen

Lisätiedot

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat Sisällysluettelo Pääset valitsemaasi aihealueeseen otsikkoa klikkaamalla. Johdanto 2 Ostajalle: Asunnon etsiminen 2 Mitkä ovat asuntokaupan eri vaiheet? 3 Hyvä muistaa ennen ostotarjouksen tekemistä 3

Lisätiedot

Menettelytapaohjeet asuntojen tupakansavuongelmia käsiteltäessä

Menettelytapaohjeet asuntojen tupakansavuongelmia käsiteltäessä Menettelytapaohjeet asuntojen tupakansavuongelmia käsiteltäessä 1. Johdanto Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus on tupakkalakia valvovana sekä tupakkalain ja terveydensuojelulain mukaista

Lisätiedot

Omataloyhtiö.fi. onnistuneen korjaushankkeen edellytykset? Perusparannusavustus ARAlta

Omataloyhtiö.fi. onnistuneen korjaushankkeen edellytykset? Perusparannusavustus ARAlta Syksy 2013 Omataloyhtiö.fi Tiesitkö tämän tilaajavastuulaista? onnistuneen korjaushankkeen edellytykset? Autotalleille uusi ilme Perusparannusavustus ARAlta Poppelipolku >> >> >> energiapihiksi Ratkaisut

Lisätiedot

Turun Messu- ja Kongressikeskus, Messukentänkatu 9-13, Turku

Turun Messu- ja Kongressikeskus, Messukentänkatu 9-13, Turku HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2015 HKSCAN OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 14.4.2015 klo 11.00 12.45 Paikka: Läsnä: Turun Messu- ja Kongressikeskus, Messukentänkatu 9-13, Turku Kokouksessa olivat edustettuina

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN

YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN 1/5 YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN Enfo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 22. päivänä maaliskuuta 2012 kello 15.00 alkaen osoitteessa

Lisätiedot

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Osakkeenomistajan remontit Osakkeenomistajan remontit voivat olla joko kunnossapito- tai muutostöitä. Kunnossapitotöissä ei rakenneta uutta, eikä tasoa olennaisesti lisätä.

Lisätiedot

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 1 HYVÄN VÄLITYSTAVAN OHJE Hyvän välitystavan ohje julkaistaan 16.9.2008 pidettävässä lehdistötilaisuudessa, jolloin se astuu voimaan. Ohjeen työstämiseen ovat osallistuneet

Lisätiedot

KHT-TUTKINTO 30.8.2014

KHT-TUTKINTO 30.8.2014 1(27) Tilintarkastuslautakunta KHT-TUTKINTO 30.8.2014 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (8 tuntia), 100 pistettä Ratkaise seuraavat tehtävät (1 4) voimassa olevien säädösten sekä hyvän

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 6.3.2006klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 16 37 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot