1. Avaus Hallituksen puheenjohtaja Jukka Hillo avasi kokouksen ja toivotti osanottajat, erityisesti uudet osakkaat, tervetulleiksi.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Avaus Hallituksen puheenjohtaja Jukka Hillo avasi kokouksen ja toivotti osanottajat, erityisesti uudet osakkaat, tervetulleiksi."

Transkriptio

1 ASUNTO OY IIRISRANTA VARSINAINEN YHTIOKOKOUS 2004 Aika: klo Paikka: Hotelli Matinlahti, Espoo 1. Avaus Hallituksen puheenjohtaja Jukka Hillo avasi kokouksen ja toivotti osanottajat, erityisesti uudet osakkaat, tervetulleiksi. 2. Puheeniohtaia ia sihteerin valinta Valittiin Jukka Hillo puheenjohtajaksi ja Jali Ruuskanen sihteeriksi. 3. Pöytakirian tarkastaiien ia aantenlaskiioiden valinta Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Olli Saura ja Riikka Schmidt seka äantenlaskijoiksi Cliristii~a 1, ~II~CII i;ttolni Pi~i~t~il;~. 4. Lfisnfioliioiden toteaminen 'I'orlciiiiii IAsiiiiolijai ja 1icid:lii osakciiiiiiii3iisii: Olli Saura, huoneisto Al, 135 osaketta; Christina Lauren, A2, 135 (osakkaiden valtakirjat); Kari Huittinen, A3, 1 15; Leila ja Pentti Rautalahti, B4, 135 (osakkaiden valtakirjat); Tomi Paatsila, B5, 135; Kurt Fager, B6, 1 1 5; Harto Helpinen, B7, 1 15 Annika ja Kare Rautio, C8, 11 5 (Jali Ruuskanen valtakirjalla, saapuivat paikalle kolidassa 7 klo 18.24); Riikka Schmidt, C10, 135; Sanna Kaitue, Dl 1, 135; Jali Ruuskanen, D12, 135 ja Jukka Hillo, D13, Kokouksen laillisuus ia paatösvaltaisuus Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja paatösvaltaiseksi. 6. Esityslistan hyväksyminen Hyväksyttiin kokouskutsun mukana Iahetetty ehdotus kokouksen esityslistaksi 7. Tilinpaatös: toimintakertomus, tuloslaskelma, tase ia tilintarkastuskertomus Kolme ensin mainittua (liitteet 1-3) oli lähetetty kokouskutsun mukana. Hallituksen puheenjohtaja Jukka ~ill6 kertasi lyhyesti toimintavuoden tärkeimmät tapahtumat ja esitteli tilinpäätösasiakirjat, joista keskusteltiin. Hallituksen jäsenet vastasivat osakkaiden kysymyksiin. Tilintarkastuskertomus (liite 4) jaettiin kokoiiksessa ja luettiin ääneen. 8. Tuloslaskelman ia taseen vahvistaminen Vahvistettiin yksimielisesti.

2 9. Vastuuvapauden mvöntaminen Myönnettiin yksimielisesti hallituksen jäsenille ja isannöitsijälle vastuuvapaus päätiyneelta tilikaudelta. 10. Vahvistetun taseen mukaisen vliiaaman käwö Paatettiin siirtää tilikauden ylijäämä ,74 voitto- ja tappiotilille. 11. Hallitusten iasenten ia tilintarkastaian palkkiot Paatettiin, että hallituksen jasenille ja varatilintarkastajalle ei makseta palkkiota. Varsinaiselle tilintarkastajalle maksetaan laskun mukaan. 12. Talousarvio vuodelle 2004, yhtiövastike Hallituksen esitys vuoden 2004 talousarvioksi (liite 5) oli lähetetty kokouskutsun mukana. Jukka Hillo esitteli ehdotuksen. Talousarvioehdotus ja hallituksen esitys yhtiövastikkeiksi hyväksyttiin yksimielisesti. Hoitovastike vuonna 2004 on siten 2,30 /osake ja rahoitusvastike 0,67 /osake. 13. Lisävaltuutus hallitukselle Päätettiin, että hallitus voi tarvittaessa periä osakkailta kaksi (2) ylimääräistä vastiketta. 14. Hallituksen iasenten ia varaiäsenen valitseminen Valittiin yhtiön hallitukseen varsinaisiksi jäseniksi Kurt Fager, Jukka Hilloja Tomi Paatsila seka varajäseneksi Sanna Kaitue. 15. Tilintarkastaiain valinta Valittiin yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi HTM-tilintarkastaja TTM Seppo K. Salovaara ja varatilintarkastajaksi Kare Rautio. 16. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja Jukka Hillo totesi, että varsinaisen kokouksen jälkeen hallitus toivoo evastyksia erinaisiin asioihin (liite 6) ja päätti varsinaisen kokouksen. Espoossa, toukokuun 3 1. päivänä i"i/l ' ~ukka Hillo L&i Ruuskanen Pw"- Olernmetadcastaneet pöytakirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi: Olli Saura Ep7- Riikka Schmidt sa--4

3 LIITE 6 ASUNTO OY IIRISRANTA VARSINAINEN YHTIOKOKOUS 2004 KESKUSTELUASIOITA 1.Isannöinti Isännöintisopimus Isännöitsijätoimisto Jokinen Ky:n kanssa päättyy ja uutena isännöitsijäiä aloittaa ~estin Ky alkaen. Uuden yhtiön kanssa on tehty nykyistä kattavampi sopimus. Isännöitsijä Jussi Rissanen kävi esittäytymässä kokouksessa ja ilmoitti tiedottavansa osakkaille tarkemmin työstään ja yhteyksistään lahiaikoina. 2. Arkistointi Yhtiön piirustukset, pöytäkirjat ja muu tarpeellinen kirjallinen aineisto pyritään kokoamaan ja säilyttämään osakkaiden saatavilla. Piirustuksia on tiettävästi ainakin yhtiön talot suunnitelleella osakkaallarnme, arkkitehti Harto Helpisellä, EON Oy:llä, Jokisella ja yhtiön sähkökaapissa. Asiaa alkaa hoitaa Jali Ruuskanen. 3. Parkkipaikan korjaaminen laiturin kohdalta Parkkipaikkamme on rikkoutunut laiturin puoleiselta sivultaan laiturin vajoamisen vuoksi. Helpinen on hankkinut korjauksesta alustavan tarjouksen. Asfaltoinnista on syytä pyytää eri tarjous. Evastettiin hallitusta korjauksen hoitamisessa. 4. Pvsäköintiongelmat Keskusteltiin vaikeasta pysäköintitilanteesta. Todettiin, että jokaista asuntoa kohden on yksi vakiopaikka. Niitä voidaan tietenkin vaihdella osakkaiden kesken. Kolmeen haukilahden puoleiseen paikkaan on syytä pysäköidä niin, että niihin todellakin sopii kolme autoa. Vieraille on syytä kertoa, että Iirislahdentiellä yhtiöstä katsottuna oikealla puolella saa pysäköidä. Pihaluiskaan ei saa pysaköidä, se on turvatie! 5. Aionopeus rampissa ia pihalla Sisääntulo- ja ulosmenorampissa samoin kuin keskipihan tiellä on ajettava hyvin hiljaa - viime aikoina on sattunut joitakin läheltä piti -tilanteita nimenomaan portilla ka pihalla puskien luona. Jollei ajokuri parane, roskiksien kohdalle ja parkkialueen alkuun saattaa olla tarpeen hankkia töyssyjä. 6. Roskisten käyttö ia täyttö Näyttää siltä, että hallituksen on edelleenkin valistettava asukkaita siitk, että jätteet lajitellaan oikein ja laatikoihin ei panna niin paljon tavaraa, että ne jäävät auki eläinten ryöstelylle alttiiksi. 7. Vinttikerrosten turvallisuus, paloturvallisuus Suunnittelija totesi, että asuntojen kolrnansiin kerroksiin rakennetut tilat ovat askartelutiloja, joissa on sallittu vain tilapäinen oleskelu. Yhtiö ei ole vastuussa siitä, jos tiloissa yövytään. Näin tekevien olisi syytä hankkia tilaan poistumistikkaat. Yhtiölle on hankittu eräs tikasmalli kokeiltavaksi. Edelleen on syytä muistaa, että tiloissa, joissa nukutaan, tulee olla toimiva palovaroitin. Voi olla, että yhtiön suojelupäällikkö Kurt Fager joutuu lahiaikoina tarkistamaan asian.

4 8, Antenni- ia digitointiasiat Viime vuonna vhtiöön kaapeloitiin digi-valmius. On esitetty toiveita, että asukkaiden kayttöön saataisiin lisää &-kanavia, mutta edelléenkin on epäselvää, millä tekniikalla ja kustannuksilla se olisi mahdollista. Vaihtoehtoja lienevät ainakin: vanhaan lautaseen "lisäpää", uusi iso lautanen tai jokaiseen asuntoon oma pieni lautanen. Työryhmä Paatsila, Helpinen ja Sanna Kaitue jatkaa selvitystyötä. 9. Postilaatikot ovat käyneet pieniksi ja posti usein kastuu. Hallitus tutkii, millaisin kustannuksin saataisiin uudet, esimerkiksi s~manlaiset laatikot kuin mitä naapuriyhtiöllä on. 10. Vesirannien kattaminen Sovittiin, että hallitus hoitaa työn ennen seuraavaa lehtien putoamista. 11. Vastuuniakokvsymykset Valittiin työryhmä Lauren, Hillo ja Paatsela pohtimaan, millä tavoin yhtiöjhrjestystä olisi muutettava, jotta vastuukysymykset saataisiin nykytilannetta vastaavaksi. Hallitus tuo ehdotuksen seuraavalle yhtiökokoukselle. 12. Vesimaksu Sanna Kaitue selvittää, olisiko mahdollista ottaa käyttöön asukasmäärän mukainen vesimaksu, jolloin yhtiön vesilaskun jakaminen osakkaiden kesken tulisi nykyistä oikeudenmukaisemmaksi. Hallitus tekee ehdotuksen yhtiökokoukselle. 13. Pvöravaia Työryhmä Helpinen, Lauren ja Olli Saura tutkivat mahdollisuutta rakentaa yhtiölle pyörien, leikkija urheiluvälineiden yrns. säilyttämistä varten vaja sisääntulotien varteen naapuriyhtiön puolelle. Helpinen on selvittänyt asiaa alustavasti. 14. Yhteisten alueiden hoito Todettiin, että voimassa ollut talokohtainen hoitovastuu ei ole toiminut, vaan yhteisiii alueita, roskiksia, pihaa, parkkipaikkaa ym. ovat pitäneet kunnossa vain muutamat asukkaat. Hallitus tekee uuden vastuujaon, jossa tehtävistä vastaavat kuukausittain taloryhmät A, B, C ja D. Myös liputuksesta ja lipun säilytyksestä siirretään vastuu taloryhmille. 15. Ilmoitustaulu Sovittiin, että hallitus hankkia asukkaita varten ilmoitustaulun, jossa asukkaille tarkoitetut tiedotteet ja ohjeet ovat jatkuvasti nähtävissä sen lisaksi, että ne toimitetaan asukkaille sähköpostilla, postilaatikoihin tai ki jeillä. Muistiin merkitsi Jali Ruuskanen

5 As Oy lirisranta Y-tunnus: TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 Hallitus Tilintarkastaja Varatilintarkastaja Jukka Hillo Sanna Kaitue Jali Ruuskanen Kurt Fager Seppo K. Salovaara Christina Lauren puheenjohtaja jäsen jäsen varajäsen Kirjanpito Kokoukset Isannöitsijatoimisto Jokinen Ky puhelin: tai faksi: sähköposti: Varsinainen yhtiökokous pidettiin Ylimääräinen yhtiökokous pidettiin Talous Yhtiön perimat maksut ajalla 1.l Hoitovastike 1,70 /m2/kk ajalla 1.l Hoitovastike 2,30 /m2/kk ajalla Rahoitusvastike 0,67 /rn2/kk Poistot ja varaukset Korjaukset Poistoja tai varauksia ei kertomusvuoden aikana tehty. Kertomusvuoden aikana on tehty tavanomaisia vuosikorjauksia yhteensä eurolla. Kustannuksista on erittely tuloslaskelman liitetiedoissa. Lisäksi on kunnostettu taloyhtiön antennijärjestelmä ja uusittu jatekatoksen laudoitus seka pinnoitettu vesikourut. Edellä mainitut korjaukset maksoivat yhteensa ,15 euroa. Palkat ja palkkiot Vakuutukset Kertomusvuoden aikana on maksettu kirjanpito- ja tilintarkastuspalkkioita yhteensa 2 021,OO. Yhtiöllä on täysarvovakuutus IF Vahinkovakuutusyhtiössa. Osakesiirrot Huoneisto Uusi omistaja Paatsila Tomi Rautio Kare ja Annika Tulos Tilinpäätös osoittaa ylijaamaa 5 119,74 E. Hallitus esittää, etta tilinpäätöksen osoittama ylijäämä siirretään oman pääoman lisäykseksi. Hallitus

Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Jukka Hillo avasi kokouksen klo 18.00.

Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Jukka Hillo avasi kokouksen klo 18.00. Asunto Oy lirisranta Varsinainen yhtiökokous 2005 Pöytä kirja l(3) Aika 3.5.2005 klo 18.00 Paikka Hotelli Matinlahti, Espoo Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Jukka Hillo avasi kokouksen klo 18.00.

Lisätiedot

Esiteltiin osakkaille etukäteen toimitettu tilinpäätös eli

Esiteltiin osakkaille etukäteen toimitettu tilinpäätös eli Pöytäkirja asunto-osakeyhtiö Iirisrannan varsinaisesta yhtiökokouksesta Rank Xeroxin tiloissa 11.6.87 klo 18.00-22.00 Osanottajat: Jouko Talvitie (huoneisto l), Christina auren ja ars Barnö (2), Marja-iisa

Lisätiedot

Puheenjohtajan nuotit yhtiökokouksen johtamiseen

Puheenjohtajan nuotit yhtiökokouksen johtamiseen Puheenjohtajan nuotit 1 (7) Puheenjohtajan nuotit yhtiökokouksen johtamiseen 1. KOKOUKSEN AVAAMINEN Koollekutsujan nimeämä henkilö, normaalisti hallituksen pj, avaa kokouksen ja toivottaa osallistujat

Lisätiedot

Ehdotus: Hallituksen puheenjohtaja Risto Jormalainen avaa kokouksen. Päätös:Risto Jormalainen avasi kokouksen.

Ehdotus: Hallituksen puheenjohtaja Risto Jormalainen avaa kokouksen. Päätös:Risto Jormalainen avasi kokouksen. SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA 05.04.2009 Kokousaika Tiistaina 31.03.2009 klo 18.00-20.10 Kokouspaikka Suolahtisali Läsnä: Osuuskunnan jäsenet ( 43 ) liitteen nro 1. mukaisesti

Lisätiedot

KATINKULLAN OSAKASKLUBI RY

KATINKULLAN OSAKASKLUBI RY KATINKULLAN OSAKASKLUBI RY Varsinainen kokous Aika: 3.4.2013 klo 18.00 Paikka: Hotelli Arthur, Helsinki 1. Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Seppo Sirviö avasi kokouksen klo 18.08. Seppo Sirviö

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYSMALLI- JA OHJE

YHTIÖJÄRJESTYSMALLI- JA OHJE Toiminnanjohtaja Pekka Luoto YHTIÖJÄRJESTYSMALLI- JA OHJE 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Petäjäkunnas ja kotipaikka Oulu. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Oulun kaupungin Mäntylän

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Paikalla: Jouni Komulainen puheenjohtaja

Paikalla: Jouni Komulainen puheenjohtaja 1 (6) AS. OY JUHANNUSRINNE HALLITUKSEN KOKOUS Aika: 28.2.2012 klo 08.00 9.40 Paikka: Taloyhtiössä, Tapio Penkkalan luona as. J 20 Kutsuttu: Jouni Komulainen puheenjohtaja Janne Maksimainen Tapio Penkkala

Lisätiedot

Matinkylän Huolto Oy, Matinkatu 22, 02230 Espoo

Matinkylän Huolto Oy, Matinkatu 22, 02230 Espoo 1 (7) ASUNTO OY JUHANNUSRINNE HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Tiistaina 26.02.2013 kello 17:00-18:55 Paikka: Matinkylän Huolto Oy, Matinkatu 22, 02230 Espoo Kutsuttu: Jouni Komulainen puheenjohtaja Tapio Penkkala

Lisätiedot

Yhtiojarjestyksen 20 :n talle kokoukselle maaraamat asiat

Yhtiojarjestyksen 20 :n talle kokoukselle maaraamat asiat Y-tunnus 0480996-6 KOKOUSKUTSU 2.4.2014 VARSINAINEN YHTIOKOKOUS Aika: Keskiviikko 16.4.2014 alkaen klo 18.00- Paikka: Suutarilan ylaaste, Ruokasali, Vaskiniitynkuja 2, 00740 Helsinki Yhtiokokouksessa kasitellaan

Lisätiedot

Tieto Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2015-01

Tieto Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2015-01 Tieto Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2015-01 Aika 19.3.2015, klo 15.00 16.27 Paikka Scandic Park, Mannerheimintie 46, Helsinki Läsnä Kokouksessa oli läsnä tai edustettuna 602 osakkeenomistajaa, jotka edustivat

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 2/2014 Kirkkovaltuusto 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 2/2014 Kirkkovaltuusto 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA perjantaina 30. päivänä toukokuuta 2014 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Suutarilan ylaaste, Ruokasali, Vasklniitynkuja 2, 00740 Helsinki

Suutarilan ylaaste, Ruokasali, Vasklniitynkuja 2, 00740 Helsinki ASUNTO OY SILTAKYLANTIE 2 KOKOUSKUTSU Y-tunnus 0480996-6 8.4.2015 VARSINAINEN YHTIOKOKOUS Aika: Maanantaina 27.4.2015 alkaen klo 18.00- Paikka: Suutarilan ylaaste, Ruokasali, Vasklniitynkuja 2, 00740 Helsinki

Lisätiedot

Finlandia-talon Finlandia-sali, Mannerheimintie 13 e, Helsinki

Finlandia-talon Finlandia-sali, Mannerheimintie 13 e, Helsinki Pöytäkirja 1/2014 1 (8) FORTUM OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2014 Aika: 8.4.2014 klo 14:00 17:11 Paikka: Läsnä: Finlandia-talon Finlandia-sali, Mannerheimintie 13 e, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJAMALLI VARSINAISIA YHTIÖKOKOUKSIA VARTEN

PÖYTÄKIRJAMALLI VARSINAISIA YHTIÖKOKOUKSIA VARTEN 17.12.2010 PÖYTÄKIRJAMALLI VARSINAISIA YHTIÖKOKOUKSIA VARTEN Elinkeinoelämän keskusliiton ja Keskuskauppakamarin listayhtiöiden neuvottelukunta (LYNK) on laatinut oheisen varsinaisten yhtiökokousten pöytäkirjaa

Lisätiedot

Yhdistyksen vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokous LOUNAIS-SUOMEN KIIPEILYKERHO KRUXI RY Yhdistyksen vuosikokous Aika: 16.4.2009 klo 18.00 Paikka: Bouldertila, Turku Paikalla: Matti Joensuu, Emilia Venäläinen, Perttu Ollila, Kaisa Rajala, Juha Jonsson,

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Antti Pankakoski avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Antti Pankakoski avasi kokouksen. CERTEUM OY Pöytäkirja 1/2015 Y-tunnus: 2617068-1 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 24.4.2015, klo 13.00 Paikka Ravintola Bank Meeting Point neuvotteluhuoneet 8-9, Unioninkatu 22, Helsinki. Läsnä Liitteessä

Lisätiedot

Aika 4.12.2014 kello 18.00

Aika 4.12.2014 kello 18.00 1/4 Asunto Oy Unikkoketo YLlMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS KOKOUSKUTSU 18.11.2014 Asunto Oy Unikkokedon osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Aika 4.12.2014 kello 18.00 IImoittautuminen alkaa

Lisätiedot

JHTT-TUTKINTO 2014 OSA II. Tilintarkastuskertomus ja tilintarkastukseen liittyvät muut raportit

JHTT-TUTKINTO 2014 OSA II. Tilintarkastuskertomus ja tilintarkastukseen liittyvät muut raportit JHTT-TUTKINTO 2014 OSA II Tilintarkastuskertomus ja tilintarkastukseen liittyvät muut raportit 21.9.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTATIEDOT 2. TEHTÄVÄNANTO 2.1. TEHTÄVÄ 1 2.2. TEHTÄVÄ 2 2.3. TEHTÄVÄ 3

Lisätiedot

Sisällys. Johdanto. Luonnos: Viestintäsuositus taloyhtiöille

Sisällys. Johdanto. Luonnos: Viestintäsuositus taloyhtiöille Luonnos: Viestintäsuositus taloyhtiöille Sisällys Johdanto... 1 I: Viestintäpalveluista sopiminen... 3 II: Hallituksen ja isännöinnin välinen viestintä... 3 III: Tilikauden aikainen viestintä osakkaille

Lisätiedot

Mahdollisuus ruokailuun ruokasalissa. Erityishuoltopiirin johtajan toimintakatsaus johtaja Seija Aaltonen, juhlasali

Mahdollisuus ruokailuun ruokasalissa. Erityishuoltopiirin johtajan toimintakatsaus johtaja Seija Aaltonen, juhlasali KOKOUSKUTSU Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuuston kokous pidetään torstaina, 24. päivänä huhtikuuta 2014 klo 13.00 alkaen KTO kehitysvamma-alan tuki -ja osaamiskeskuksen toimintakeskuksen

Lisätiedot

Esipuhe edessä hallitusvuosi

Esipuhe edessä hallitusvuosi Alayhdistysopas Uudistettu painos Elokuu 2012 Julkaisija: Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta () Toimittanut: Kaisa Immonen, tiedotus- ja järjestösihteeri www.ttyy.fi i ALAYHDISTYSOPAS Esipuhe

Lisätiedot

Hallinto Toimiva lippukunta

Hallinto Toimiva lippukunta Hallinto Lippukunta yhdistyksenä 1. Lippuku nta toimintayksikkönä Lippukunnan toiminnasta ja koko lippukunnan olemassaolosta vastaavat sen kaikki johtajat yhdessä. Viime kädessä vastuussa on lippukunnanjohtaja,

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkovaltuusto Pvm 28.04.2015 2/2015

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkovaltuusto Pvm 28.04.2015 2/2015 ESITYSLISTA N:o Kirkkovaltuusto Pvm 28.04.2015 2/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 28.04.2015 1 Aika 28.04.2015 klo 18.00 19.04 OSALLISTUJAT Jäsenet Buska Matti jäsen Raappana Tauno jäsen Gammelin Pertti jäsen

Lisätiedot

1 (5) osoitteessa kuun päivänä 200 alkaen klo. Hoitokunnan puheenjohtaja/toimitsijamies avasi kokouksen.

1 (5) osoitteessa kuun päivänä 200 alkaen klo. Hoitokunnan puheenjohtaja/toimitsijamies avasi kokouksen. 1 (5) PÖYTÄKIRJA yksityisen tien tiekunnan vuosikokouksesta/ylimääräisestä kokouksesta Paikka ja Aika Someron kaupungin kylässä luona osoitteessa kuun _päivänä 200 alkaen klo _. Kokouksen avaus Kokouksen

Lisätiedot

TOIMINNANTARKASTUS ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ

TOIMINNANTARKASTUS ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ TOIMINNANTARKASTUS ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ Pekka Luoto toiminnanjohtaja, KTM Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys TOIMINNANTARKASTUS ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ Yleistä toiminnantarkastuksesta Asunto-osakeyhtiölaki

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 26.5.2015 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 12.6.2015 klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus,

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2 /2013. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2 /2013. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 Aika tiistai 11.6.2013 klo 18-20.20 Paikka Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja valtuutetut Kokouksen

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHTIÖN TOIMINNANTARKASTUS

ASUNTO-OSAKEHTIÖN TOIMINNANTARKASTUS ASUNTO-OSAKEHTIÖN TOIMINNANTARKASTUS Pekka Luoto, toiminnanjohtaja, KTM - Mitä laki ja sen perustelut sanoo toiminnantarkastajasta ja toiminnantarkastuksesta? Asunto-osakeyhtiölain mukaan on tarkistettava

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstai 2.10.2008 klo 18.00-19.40 Paikka Seurakuntatalo Läsnä: Vähä-Piikkiö Antti pj II Eskola Reima vpj I Hurme-Kouki Päivi jäsen

Lisätiedot