UTSJOEN KIRKONKYLAN YHTEISEN KALAVEDEN OSAKASKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS. 1 KOKOUKSEN AVAUS, hoitokunnan puheenjohtaja Mika Aikio.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UTSJOEN KIRKONKYLAN YHTEISEN KALAVEDEN OSAKASKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS. 1 KOKOUKSEN AVAUS, hoitokunnan puheenjohtaja Mika Aikio."

Transkriptio

1 UTSJOEN KIRKONKYLAN YHTEISEN KALAVEDEN OSAKASKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS POYTAKIRJA Paikka: Utsjoen kunnantalo, valtuustosali Aika: klo 12:00-15:15 1 KOKOUKSEN AVAUS, hoitokunnan puheenjohtaja Mika Aikio. Hoitokunnan puheenjohtaja Mika Aikio avasi kokouksen. 2 KOKOUKSEN JARJESTAYTYMINEN: puheenjohtajan ja sihteerin valinta poytakirjan tarkastajien ja aantenlaskijoiden valinta Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Aulis Nordberg, kokouksen sihteeriksi valittiin Esko Aikio ja poytakirjantarkastajiksi valittiin Birit Vuolab ja Urho Pieski, jotka toimivat tarvittaessa aantenlaskijoina. 3 KOKOUKSEN TYOJARJESTYKSEN HYVAKSYMINEN Hyvaksyttiin tyqjarjestys. 4 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PAATOSVALTAISUUS ilmoitustapa valtakirjat osanottaja- ja aanimaaraluettelo kokouksen laillisuuden ja paatosvaltaisuuden toteaminen Kokouksesta on ilmoitettu ilmestyneessa Inarilaisessa ja ilmestyneessa Virallisessa lehdessa, liitteet 1 ja 2. Hyvaksyttiin valtakirjat, osanottajaluettelo ja aanimaaraluettelo, liite 3. Kokouksen kokonaisaanimaara oli 12305,326792, josta osakaskohtainen enimmaisaanimaara oli 30 % eli 3691, Valtakirjoja oli yhteensa 71 kpl. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja paatosvaltaiseksi. 5 ESITETAAN JA HYVAKSYTAAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Esiteltiin ja hyvaksyttiin toimintakertomus vuodelta 2014, liite 4.

2 6 ESITETAAN TILINPAATOS JA TOIMINNANTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2014 Esitettiin tilinpaatos ja toiminnantarkastuskertomus vuodelta 2014, liite 5 ja 6. 7 PAATETAAN TILINPAATOKSEN VAHVISTAMISESTA JA VASTUUVAPAUDEN MYONTAMISESTA HOITOKUNNALLE JA MUILLE VASTUULLISILLE TOIMIHENKILOILLE Esko Aikio jaavasi itsensa taman pykalan ajaksi ja poistui kokouksesta 13:36. Taman pykalan kasittelyn ajaksi sihteeriksi valittiin Sauli Sarre. Tilinpaatos vahvistettiin seka myonnettiin vastuuvapaus hoitokunnalle ja muille vastuullisille. Esko Aikio saapui kokoukseen 13:41. 8 HOITOKUNNAN JASENTEN, TOIMINNANTARKASTAJAIN SEKA MUIDEN TOIMIHENKILOIDEN PALKKIOIDEN VAHVISTAMINEN Hoitokunnan esitys varsinaiselle kokoukselle: - hoitokunnan puheenjohtajalle 2600, - hoitokunnan sihteerille tehdyn tyomaaran mukaan, - hoitokunnan jasenille ja muille luottamushenkiloille maksetaan 60 kokoukselta. - matka- ym. korvaukset maksetaan valtion matkustussaannbn mukaan, - toiminnantarkastajille maksetaan laskutuksen mukaan. 9 OSAKASKUNNAN PYYDYSYKSIKKOJEN KOKONAISMAARA, NIIDEN JAKAUTUMINEN JA ERILAISTEN PYYDYSTEN YKSIKKdARVOT Hoitokunnan esitys varsinaiselle kokoukselle liitteena 7. Antti S. Lansman ja Juhani Taivalaho saapuivat kokoukseen taman pykalan aikana. Todettiin, etta aanimaaraluettelo on vahvistettu, mutta heilla on puheoikeus kokouksessa. Tuomo Kokkoniemi ehdotti, etta pysytetaan vuoden 2014 pyydysyksikkopaatos. Urho Pieski ehdotti, etta pienosakkaiden lupamyyntiehdoissa todetaan, etta "Useamman kalastusvuorokauden kalastusoikeutta ei voi jakaa useaksi yhtaaikaiseksi erilliseksi jaksoksi." Aulis Nordberg kannatti Urho Pieskin ehdotusta.

3 Paatettiin yksimielisesti hyvaksya pyydysyksikkoliite Urho Pieskin ehdottamalla lisayksella, liite YHTEISEN VESIALUEEN KALASTUKSEN JARJESTAMINEN, HOITOTOIMENPITEET SEKA ERIKOISLUPIEN MYONTAMINEN Esitetaan vuosikokoukselle etta verkkomerkkeina kaytetaan v uusittuja merkkeja, kalavesia hoidetaan siirtoistutuksin, saalistilastoina kaytetaan RKTLn laatimia tilastoja. Muun kalan pyyntiin mybnnetaan enintaan 10 kpl erityisverkkolupia. Aarne Sujala ja Matti Hakala poistuivat kokouksesta taman pykalan jalkeen. Kahvitauko 15 minuuttia. 11 RAUHOITUSESITYKSET Vapapyynnin rauhoitus pidetaan samana kuin edellisina vuosina eli sunnuntai klo tiistai klo (2vrk) ja etta osakaskunta suosittaa lohen kalastuksen lopettamista osakaskunnan vesialueella elokuun 20. paiva alkaen. 12 KALASTUSLUPIEN HINNAT OSAKKAILTA JA MUILTA, MM. "KYLASSA ASUVILTA" Kalastuslupamaksun hinta 15 euroa/vuosi osakastilalle, jonka pyydysyksikkoluku on vahintaan 84. Pyydysyksikkoluvun ollessa alle 84 kalastuslupamaksu on 20 euroa/vuosi. Niin sanotulle kylassa asuvalle kalastuslupamaksu on 100 euroa. Osakaskunta myy ns. tyolupia, joiden hinta on 100. Verkkomerkkien merkitsemiskerralta ja kalastusluvan kirjoittamisesta peritaan palkkio, jonka hoitokunnan puheenjohtaja paattaa neuvoteltuaan kalastusluvan myyjan kanssa. Vaino Guttorm ehdotti ns. kylassa asuvalle ja tybluvan kalastuslupamaksu on 80. Urho Pieski kannatti Vaino Guttormin ehdotusta.

4 Hyvaksyttiin yksimielisesti hoitokunnan esitys Vaino Guttormin ehdottamalla muutoksella. 13 PYYDYSTEN MERKITSEMINEN Hoitokunnan ehdotus: Pyydykset merkitaan vanhan kaytannon mukaan tupulein ja pyydysmerkein siten kuin Tenojoen kalastussaannon (SoPS 93-93/1989) 20.1 ja Tenojoen kalastuspiirin sivuvesisaanto (asetus Tenojoen kalastuspiirin sivuvesistbjen kalastussaannosta) maaraavat. 14 HOITOKUNNAN EROVUOROISTEN JASENTEN JA VARAJASENTEN VALINTA Hoitokunnan esitys Valitaan erovuoroisten (Esko Aikio, Niilo H. Aikio ja Maria Sofia Aikio seka varajasenet Sami Aikio, Kaisa Valle ja Birit Vuolab) tilalle seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi, seka paatetaan kuka valituista hoitokunnan jasenista kutsuu koolle hoitokunnan ensimmaisen kerran. Mika Aikio ehdotti hoitokuntaan varsinaiseksi jaseneksi seuraavat henkilot: Niilo Heikki Aikio (varalle Nilla Tapiola), Marja Sofia Aikio (varalle Birit Vuolab), Sami Aikio (varalle Esko Aikio), jotka valittiin yksimielisesti. Paatettiin, etta Mika Aikio kutsuu koolle hoitokunnan ensimmaisen kerran. 15 METSASTYS Hoitokunta esittaa minkin tapporahaksi 20 euroa. 16 YLIJAAMAN JAKO Hoitokunta esittaa ettei ylijaamaa jaeta vuodelta 2014, vaan tehdaan varaus siita seuraavalle vuodelle. 17 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO V Hyvaksytaan hoitokunnan laatima toimintasuunnitelma seka talousarvio vuodelle 2015, liite 9 ja 10.

5 18 VALITAAN KAKSI TOIMINNANTARKASTAJAA JA HEILLE HENKILOKOHTAISET VARAMIEHET TARKASTAMAAN VUODEN 2015 TILEJA JA HALLINTOA Valittiin toiminnantarkastajiksi Vaino Guttorm ja Olavi Aikio, seka varalle Raija Lehmonen ja Kirsti Guttorm. 19 VALITAAN EDUSTAJA JA HANELLE VARAHENKILO KALASTUSALUEEN KOKOUKSIIN VUODELLE 2016 Valittiin Esko Aikio edustajaksi kalastusalueen kokouksiin vuodelle 2016 ja varahenkiloksi Niilo Heikki Aikio. 20 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Ei ollut. 21 MUUT MAHDOLLISET ASIAT Ei ollut. 22 KOKOUKSEN PAATTAMINEN Puheenjohtaja paatti kokouksen kello 15:15. Utsjoella Sauli Sarre sihteeri 7 :n ajan Pbytakirjan tarkastus Utsjoella Urho Pieski

1 (5) osoitteessa kuun päivänä 200 alkaen klo. Hoitokunnan puheenjohtaja/toimitsijamies avasi kokouksen.

1 (5) osoitteessa kuun päivänä 200 alkaen klo. Hoitokunnan puheenjohtaja/toimitsijamies avasi kokouksen. 1 (5) PÖYTÄKIRJA yksityisen tien tiekunnan vuosikokouksesta/ylimääräisestä kokouksesta Paikka ja Aika Someron kaupungin kylässä luona osoitteessa kuun _päivänä 200 alkaen klo _. Kokouksen avaus Kokouksen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. 6. Hyväksytään kokouksen työjärjestys - hyväksyttiin kokouksen työjärjestys esitetyssä muodossa.

PÖYTÄKIRJA. 6. Hyväksytään kokouksen työjärjestys - hyväksyttiin kokouksen työjärjestys esitetyssä muodossa. Vanhanselän osakaskunnan kokous Aika: 15.4.2013 klo 13.00 Paikka: Kukkaismäki, Jämsä 1. Kokouksen avaus - Antti Hirvelä avasi kokouksen. PÖYTÄKIRJA 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri - puheenjohtajaksi

Lisätiedot

Ehdotus: Hallituksen puheenjohtaja Risto Jormalainen avaa kokouksen. Päätös:Risto Jormalainen avasi kokouksen.

Ehdotus: Hallituksen puheenjohtaja Risto Jormalainen avaa kokouksen. Päätös:Risto Jormalainen avasi kokouksen. SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA 05.04.2009 Kokousaika Tiistaina 31.03.2009 klo 18.00-20.10 Kokouspaikka Suolahtisali Läsnä: Osuuskunnan jäsenet ( 43 ) liitteen nro 1. mukaisesti

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous. Tiedotustilaisuuteen jatkorakentamisesta kiinnostuneet

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous. Tiedotustilaisuuteen jatkorakentamisesta kiinnostuneet SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Keskiviikkona 24.03.2010 klo 18.00-20.15 Kokouspaikka Suolahtisali Kutsutut: Osuuskunnan jäsenet Tiedotustilaisuuteen jatkorakentamisesta

Lisätiedot

2. VALITAAN KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJA JA SIHTEERI

2. VALITAAN KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJA JA SIHTEERI 1 Kutsu Vammalanseudun kalastusalueen vuosikokoukseen 20.11.2014 klo 18.00 Hotelli Ellivuori ESITYSLISTA 1. KOKOUKSEN AVAUS Kalastusalueen hallituksen puheenjohtaja Esko Piranen avaa kokouksen. Avauksen

Lisätiedot

Pohjois-Kirkkonummen yhteisten vesialueiden osakaskunnan sääntömääräinen vuosikokous 2012

Pohjois-Kirkkonummen yhteisten vesialueiden osakaskunnan sääntömääräinen vuosikokous 2012 Pohjois-Kirkkonummen yhteisten Pöytäkirja 1 (6) Pohjois-Kirkkonummen yhteisten vesialueiden osakaskunnan sääntömääräinen vuosikokous 2012 Aika: 9.4.2012 Paikka: Veikkola VPK:n kokoustila, Vanhatie 22,

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN RIISTANHOITOYHDISTYS

KEMIJÄRVEN RIISTANHOITOYHDISTYS PÖYTÄKIRJA 9.2.2012/28.2.2012 KEMIJÄRVEN RIISTANHOITOYHDISTYS Vuosikokous: 09.02.2012, klo 18.00 ja jatkokokous 28.02.2012 klo 18.00 Paikka: Kemijärven Kulttuurikeskus 1) Kokouksen avaaminen Riistahoitoyhdistyksen

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU JA ESITYSLISTA

KOKOUSKUTSU JA ESITYSLISTA Pohjois-Kirkkonummen yhteisten Kokouskutsu ja esityslista 1 (5) KOKOUSKUTSU JA ESITYSLISTA Pohjois-Kirkkonummen yhteisten vesialueiden osakaskunnan osakkaat kutsutaan vuoden 2015 sääntömääräiseen vuosikokouksen

Lisätiedot

ITÄ-PUULAN KORPIJÄRVEN OSAKASKUNNAN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS

ITÄ-PUULAN KORPIJÄRVEN OSAKASKUNNAN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS Etelä-Savo 23.04.2014 ITÄ-PUULAN KORPIJÄRVEN OSAKASKUNNAN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Seppo Lokka avasi kokouksen ja todettiin paikalla olijat. 2. ELY-keskuksen puheenvuoro osakaskunnan

Lisätiedot

Puheenjohtajan nuotit yhtiökokouksen johtamiseen

Puheenjohtajan nuotit yhtiökokouksen johtamiseen Puheenjohtajan nuotit 1 (7) Puheenjohtajan nuotit yhtiökokouksen johtamiseen 1. KOKOUKSEN AVAAMINEN Koollekutsujan nimeämä henkilö, normaalisti hallituksen pj, avaa kokouksen ja toivottaa osallistujat

Lisätiedot

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 25.3.2014. Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103)

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 25.3.2014. Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103) Esityslista 25.3.2014 Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103) Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden

Lisätiedot

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 19.3.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 19.3.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen Esityslista 19.3.2013 Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

2 Yhdistyksen tarkoituksena on Kuuloliiton jäsenyhdistyksenä:

2 Yhdistyksen tarkoituksena on Kuuloliiton jäsenyhdistyksenä: 1(8) VANTAAN KUULOYHDISTYKSEN ry:n SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Vantaan Kuuloyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Vantaan kaupunki. ja toiminta - alueena on

Lisätiedot

Pöytäkirja 1-2015. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Pöytäkirja 1-2015. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Keskiviikko 14.1.2015 klo 17.00 18.15 Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA 1

Lisätiedot

Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Jukka Hillo avasi kokouksen klo 18.00.

Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Jukka Hillo avasi kokouksen klo 18.00. Asunto Oy lirisranta Varsinainen yhtiökokous 2005 Pöytä kirja l(3) Aika 3.5.2005 klo 18.00 Paikka Hotelli Matinlahti, Espoo Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Jukka Hillo avasi kokouksen klo 18.00.

Lisätiedot

Pöytäkirja. Himalansaaren osakaskunnan vuosikokouksesta, joka pidettiin Himalansaaren seurojentalolla 2.5.2015 alkaen kello 13.00

Pöytäkirja. Himalansaaren osakaskunnan vuosikokouksesta, joka pidettiin Himalansaaren seurojentalolla 2.5.2015 alkaen kello 13.00 Pöytäkirja Himalansaaren osakaskunnan vuosikokouksesta, joka pidettiin Himalansaaren seurojentalolla 2.5.2015 alkaen kello 13.00 1 Kokouksen avasi hoitokunnan puheenjohtaja Reijo Himanen toivottaen osakkaat

Lisätiedot

Asikkala, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti ja Nastola

Asikkala, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti ja Nastola SÄÄNNÖT 1(7) S Ä Ä N N Ö T I LUKU YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on ja sen kotipaikka on ja toiminta - alueena on LAHTI Asikkala, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti

Lisätiedot

Sääntömääräinen syyskokous

Sääntömääräinen syyskokous Sääntömääräinen syyskokous La 1.11.2014 klo 17:00 Kartano Koskenranta, Voikkaa Esityslista 1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 2 Läsnä olevien toteaminen, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Esityslistan

Lisätiedot

ja toiminta - alueena on Tampere, Juupajoki,Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi

ja toiminta - alueena on Tampere, Juupajoki,Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi Patentti ja rekisterihallitus 5.10.2011 I LUKU YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Tampereen Kuloyhdistys ry ja sen kotipaikka on _Tampere ja toiminta - alueena on Tampere,

Lisätiedot

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki. PÖYTÄKIRJA 1(7) Edustajisto 6/12 16.4.2012 EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS. AIKA 16.4.2012 Klo 17.

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki. PÖYTÄKIRJA 1(7) Edustajisto 6/12 16.4.2012 EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS. AIKA 16.4.2012 Klo 17. PÖYTÄKIRJA 1(7) EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS AIKA Klo 17.00 PAIKKA Pasilan toimipiste, tila 1207 KUTSUTUT Varsinaiset edustajat: 1 Juho Karhumäki pj paikalla 2 Eetu Salminen vpj paikalla 3 Salla Korhonen paikalla

Lisätiedot

LÄNSIMETRO OY Hallitus 25.2.2015 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN. Espoossa 9. päivänä maaliskuuta 2015 Länsimetro Oy Hallitus

LÄNSIMETRO OY Hallitus 25.2.2015 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN. Espoossa 9. päivänä maaliskuuta 2015 Länsimetro Oy Hallitus LÄNSIMETRO OY, VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 31.3.2015 LÄNSIMETRO OY Hallitus 25.2.2015 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Länsimetro Oy:n osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkovaltuusto Pvm 28.04.2015 2/2015

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkovaltuusto Pvm 28.04.2015 2/2015 ESITYSLISTA N:o Kirkkovaltuusto Pvm 28.04.2015 2/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 28.04.2015 1 Aika 28.04.2015 klo 18.00 19.04 OSALLISTUJAT Jäsenet Buska Matti jäsen Raappana Tauno jäsen Gammelin Pertti jäsen

Lisätiedot

Kirkkovaltuutettu Raimo Sulonen avasi kokouksen.

Kirkkovaltuutettu Raimo Sulonen avasi kokouksen. 1(7) PÖYTÄKIRJA / KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 1/2015 Aika Keskiviikkona 7.1.2015 kello 18.00-19.54 Paikka Läsnä Seurakuntatalo Aaltonen Annika Alanen Hannele Allen Pipsa Arikka Heikki Vanto Jukka Haavisto

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16. Kirkkovaltuusto 21.5.2015. Aika: 21.5.2015 klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30)

VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16. Kirkkovaltuusto 21.5.2015. Aika: 21.5.2015 klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16 Aika: klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Seppo Parkkila puheenjohtaja Eija Nurmi pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus:

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1. 26.11.2010 klo. 10.00 12.48. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1. 26.11.2010 klo. 10.00 12.48. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja

Lisätiedot

Helsingin Kuuloyhdistys ry Säännöt 1/6

Helsingin Kuuloyhdistys ry Säännöt 1/6 Helsingin Kuuloyhdistys ry Säännöt 1/6 Nämä säännöt on hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 26.2.2011 Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt säännöt 21.2.2012 SÄÄNNÖT I LUKU YHDISTYKSEN NIMI,

Lisätiedot

Vapers Finland ry:n perustamiskokous

Vapers Finland ry:n perustamiskokous 1 Vapers Finland ry:n perustamiskokous Paikka: Mätäsperä 6 G 26, 33100 Tampere (etäosallistuminen Skypen välityksellä) Aika: 5.2.2015 klo 20:00 Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Leif Martin avasi kokouksen

Lisätiedot

Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. Yhdistyksen puheenjohtaja Ville Savoranta avasi kokouksen.

Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. Yhdistyksen puheenjohtaja Ville Savoranta avasi kokouksen. 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry Pöytäkirja Yhdistyksen vuosikokous Aika 12.10.2013 klo 12.00 12.30 Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden

Lisätiedot

2. Työjärjestys Ehdotus: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

2. Työjärjestys Ehdotus: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys. 1 (6) AS. OY ESPOON JUHANNUSRINNE HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Tiistaina 8.3.2011 kello 15.30-17.30 Paikka: Taloyhtiössä, Tapio Penkkalan luona as. J 20 Paikalla: Jouni Komulainen puheenjohtaja Janne Maksimainen

Lisätiedot

Pvm: 30.01.2015 klo 11.00-15.15 POYTÄKIRJA. Kokouksen avaus. Valitaan kokoukselle puheeniohtaja ja sihteeri

Pvm: 30.01.2015 klo 11.00-15.15 POYTÄKIRJA. Kokouksen avaus. Valitaan kokoukselle puheeniohtaja ja sihteeri H r RVE NsALM E N osakas KU N NAN JÄRJ EsrÄvrvrvl ls Ko Ko us Pvm: 30.01.2015 klo 11.00-15.15 POYTÄKIRJA 1. Kokouksen avaus Valmistelevan työryhmån puheenjohtaja Kalevi Puukko avasi kokouksen ja kertoi

Lisätiedot