TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t Aika torstai klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen Isotalo Seppo jäsen Kari Kirsti jäsen Knuts Lars-Runar jäsen Lahti Uolevi jäsen von Schöneman Arja jäsen Seppänen Teija jäsen Winter Leena jäsen Korhonen Pentti Pispanen Reino Hirvonen Martti Järvensivu Jukka Lehikoinen Jouni Mäntylä Heikki Rinne Heimo Sepponen Eero Vahtola Pirjo Viitanen Kauko kv:n pj kv:n vpj kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra, poistui klo Fager Mia Kaisti Aapo Kallio Hannu Kosola Seppo Laukkanen Osku lakimies, sihteeri talous- ja suunnittelujohtaja hallintojohtaja kiinteistöjohtaja tiedotuspäällikkö Poissa Hurme Hannu yhteisten työmuotojen johtaja 40 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen. 41 KOKOUKSEN LAILLISUUS

2 Kn toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 42 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kn toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kn valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Seppo Isotalo ja Kirsti Kari. 44 ILMOITUSASIAT 1. Henrikinseurakunnan seurakuntaneuvoston päätös S seurakuntaneuvosto on päätöksellään valinnut yksimielisesti Henrikinseurakunnan III kappalaisen virkaan pastori Eija Kallialan (pl H38). 2. Turun kaupungin kiitos Turun kaupunki kiittää kirjeellään Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymää Pietarin suomen kieltä opiskeleville lapsille ja inkeriläisille lapsille järjestetyn suomalaisen joulujuhlan tukemisesta. Turun kaupunki on ollut järjestämässä näitä perinteeksi muodostuneita suomalaisia joulujuhlia jo 13 vuoden ajan. 3. Kirkon keskusrahaston päätös Kirkon keskusrahasto on myöntänyt [...] alkaen. Kirkon keskusrahastolla on oikeus periä työnantajalta omavastuumaksu toistaiseksi myönnettävästä täysitehoisesta työkyvyttömyyseläkkeestä, johon sisältyy ns. tuleva aika (KiEL 8 ). Omavastuu peritään eläkkeensaajan viimeiseltä työnantajalta. [...] Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymälle määräytyvä työnantajan omavastuun kertamaksu on euroa. Kn merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

3 Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. Hallintojohtajan esittelemät asiat 45 NUORISOTYÖN TYÖALAJOHTAJUUDEN MÄÄRITTELEMINEN Kirkkoneuvosto asetti toimikunnan pohtimaan nuorisotyön työalajohtajuutta. Toimikuntaan nimettiin kirkkoherra Heikki Mäntylä, nuorisotyönohjaaja Arno Heinonen, nuorisopappi Jussi Laine, lakimies Mia Fager ja kasvatustoimen johtaja Hannu Hurme. Toimikunta päätyi selvityksissään siihen, että nuorisotyön työalajohtajuus on tarpeellinen nuorisotyön ja samalla koko kirkon tulevaisuuden kannalta. Työalajohtajuuden avulla seurakunnan nuorisotyön suunnittelu selkiytyy ja nuorisotyölle voidaan luoda selkeä jatkuvuus lapsuudesta nuoreen aikuisuuteen. Työalajohtajuus tarjoaa mahdollisuuden etenemiseen virkauralla ja työalajohtajien yhteisen suunnittelun avulla voidaan koko yhtymän nuorisotyön resurssit suunnata entistä tarkoituksenmukaisemmin. Toimikunnan käsityksen mukaan työalajohtajana voi, seurakunnan valinnan mukaan, toimia joko nuorisopappi tai nuorisotyönohjaaja. Toimikunta laati johtosääntömallin kumpaakin vaihtoehtoa varten. Toimikunta pitää tärkeänä paikallisseurakuntien ja yhtymän yhteistyön vahvistamista ja esittää yhtymätason nuorisotyön johtoryhmän (NUJO) perustamista ja nuorisotyössä mukana olevien työntekijöiden neuvottelukokouksen (ZOO) vakinaistamista ja kummankin toimielimen määrittelemistä niihin osallistuvien työntekijöiden virkatehtäväksi. Toimikunta on laatinut yhtymätason toimielinten johtosääntömallit. Toimikunta kantaa erityistä huolta siitä, että nuorisotyön vaativalle työsaralle voitaisiin tulevaisuudessa rekrytoida asialle omistautuneita pappeja ja nuorisotyönohjaajia. Toimikunnan yksimielisen käsityksen mukaan tämä on mahdollista palkkatason ja työn sisältöjen oikealla määrittelemisellä. Toimikunnan käsityksen mukaan palkkauskysymys voidaan ratkaista joko maksamalla nuorisopapille nykyistä huomattavasti parempaa palkkaa, kappalaisen palkka H37 ja työalajohtajuudesta vielä yksi palkkaluokka lisää. Johtavan nuorisotyönohjaajan minimipalkaksi ehdotetaan H30. Toimikunta kiinnittää seurakuntien erityistä huomiota siihen, että kirkkovaltuuston perustamien papin virkojen taustalla oli halu, kyseiset virat vakinaistamalla, jatkaa vuosina toteutettua nuorisopappiprojektia. Mikäli nuorisopappi nimitetään nuorisotyöstä vastaavaksi, tulee hänen palkkaansa nostaa yhdellä

4 palkkaluokalla. Jos seurakunta päättää nimittää työalavastaavaksi nuorisotyönohjaajan, tulee palkka määritellä vähintään H30 palkkaluokan mukaan. Työskentelyn tuloksena toimikunnan esitys yhteiselle kirkkoneuvostolle on seuraava: S S S Paikallisseurakuntiin perustetaan nuorisotyön työalavastaavan virat. Työalavastaavien mallijohtosäännöiksi vahvistetaan liitteiden mukaiset säännöt: Loppuraportin liitteet 1 ja 2 Seurakuntayhtymään perustetaan yhtymätason nuorisotyön johtoryhmä ja sen johtosäännöksi vahvistetaan liitteen mukainen johtosääntö: Loppuraportin liite 3 S S S S Nuorisotyön johtoryhmään (NUJO) ja nuorisotyössä mukana olevien neuvottelukokoukseen (ZOO) osallistuminen määritellään virkatehtäväksi. Nuorisotyön työalavastaava voi seurakunnan valinnan mukaan olla joko nuorisopappi tai nuorisotyönohjaaja. Nuorisopapin minimipalkkaukseksi suositellaan H37. Mikäli nuorisopappi toimii myös työalavastaavana. korotetaan hänen palkkaansa yhdellä palkkaluokalla. Nuorisotyönohjaajan minimipalkkaukseksi suositellaan hänen toimiessaan työalavastaavana H30. Toimikunnan loppuraportti on ollut esillä kirkkoneuvostossa , jolloin siitä on päätetty pyytää seurakuntaneuvostojen ja kasvatusasiain johtokunnan lausunnot. Loppuraportti kokonaisuudessaan kuuluu seuraavasti: Liite Pyydetyistä lausunnoista laadittu yhteenveto on seuraava: Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto ehdotus: Turun tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto yhtyy hyvin pitkälle nuorisotyön työalajohtajuutta selvitelleen toimikunnan loppuraporttiin ja esityksiin. Seurakuntaneuvosto ei pidä kuitenkaan tarpeellisena seurakuntayhtymään perustettavaksi ehdotetun yhtymätason nuorisotyön johtoryhmän muodostamista. Yhteydenpito toki on tärkeää, mutta ns. johtoryhmä ja sen johtosääntö tulisi ilmeisesti lisäämään turhaa byrokratiaa. :

5 Hyväksyttiin. Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvosto Mikaelinseurakunta toteaa, että sillä on ollut jo vuosia vastaava nuorisotyöntekijä ja toivottaa saman uudistuksen tervetulleeksi myös yhtymän muihin seurakuntiin. Ei muutoksenhakuoikeutta. Tiedoksi. Menetellään esityksen mukaisesti. Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto on pääpiirteissään hyvä. Se tukevoittaa nuorisotyön kokonaisuutta ja edistää seurakunnan mahdollisuutta kehittää nuorisotoimintaa siihen valittujen työntekijöiden tiiviin yhteistyön avulla. Toimikunnan ajatus paikallisseurakuntien ja yhtymän yhteistyön vahvistamisesta on periaatteessa kannatettava. Toimikunta on kuitenkin kirjannut esitykseensä liian tiukasti virkatehtäväksi ajateltuun yhtymätason nuorisotyön johtoryhmään (NUJO) ja nuorisotyössä mukana olevien työntekijöiden neuvottelukokoukseen (ZOO) osallistumisen. Tämä asia tulisi harkita uudelleen siitäkin syystä, että hallinto- ja virkarakennetoimikunnan työskentelyssä oli esillä lapsityön ja paikallisseurakuntien välinen yhteistyö. Tämän asian käsittely on vielä kesken. Vaikka näissä on periaatteessa kysymys kahdesta eri asiasta, kasvatusasiain keskus ja seurakunnat ovat osapuolina kummassakin kysymyksessä ja ne tulisi ratkaista yhtenäistä linjaa noudattaen. : Seurakuntaneuvoston käsityksen mukaan seurakunnissa tehtävän nuorisotyön organisaatio (kasvatusasian keskus, seurakunnat, rekisteröityinä yhdistyksinä toimivat partiolippukunnat) on nytkin turhan monimutkainen. Esitetty työalajohtajuus uusine kokouksineen (NUJO) tekee organisaatiosta yhä monimutkaisemman ja lisää organisaation monikerroksellisuutta. Seurakuntaneuvoston mielestä työntekijöiden vastuun tarkempi määrittely riittäisi. Tämä voitaisiin tehdä hallinto- ja virkarakennetoimikunnan työskentelyn yhteydessä esiin nostetuissa seurakuntien ja kasvatusasian keskuksen yhteisissä neuvotteluissa. Joka tapauksessa toimikunnan esityksen kohta 4 pitäisi muuttaa muotoon:

6 Seurakunnat sitoutuvat toimimaan niin, että nuorisotyön johtoryhmään kuuluvat työntekijät sekä nuorisotyössä mukana olevat työntekijät osallistuvat sovittuihin kasvatusasiain keskuksen koolle kutsumiin kokouksiin. Ilmoitus yhteiselle kirkkoneuvostolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. : Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto päätti lausuntonaan esittää seuraavaa: Seurakuntaneuvoston käsityksen mukaan seurakunnissa tehtävän nuorisotyön organisaatio (kasvatusasian keskus, seurakunnat, rekisteröityinä yhdistyksinä toimivat partiolippukunnat) on nytkin turhan monimutkainen. Esitetty työalajohtajuus uusine kokouksineen (NUJO) tekee organisaatiosta yhä monimutkaisemman ja lisää organisaation monikerroksellisuutta. Seurakuntaneuvoston mielestä työntekijöiden vastuun tarkempi määrittely riittäisi. Tämä voitaisiin tehdä hallinto- ja virkarakennetoimikunnan työskentelyn yhteydessä esiin nostetuissa seurakuntien ja kasvatusasian keskuksen yhteisissä neuvotteluissa. Joka tapauksessa toimikunnan esityksen kohta 4 pitäisi muuttaa muotoon: Seurakunnat sitoutuvat toimimaan niin, että nuorisotyön johtoryhmään kuuluvat työntekijät sekä nuorisotyössä mukana olevat työntekijät osallistuvat sovittuihin kasvatusasiain keskuksen koolle kutsumiin kokouksiin. Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvosto : Seurakuntaneuvosto päättänee keskustella esityksen pohjalta ja antaa seuraavan lausunnon yhteiselle kirkkoneuvostolle: Katariinanseurakunta yhtyy pääsääntöisesti toimikunnan mietintöön ja pitää perusteltuna esityksen 1-7 kohtia sekä mahdollisena nuorisotyön työalavastaavan tehtävien antamista nuorisopapille tai nuorisotyönohjaajalle. Seurakuntamme nykytilanteessa olisi syytä harkita jälkimmäisen vaihtoehdon toteuttamista, jolloin yksi nuorisotyönohjaaja toimisi työalavastaavana esityksen mukaisin palkkaeduin. : Päätettiin antaa esityksen mukainen lausunto yhteiselle kirkkoneuvostolle. Pöytäkirjanote yhteiselle kirkkoneuvostolle. Maarian seurakunnan seurakuntaneuvosto Maarian seurakunnan nuorisotyöntekijät ovat käsitelleet toimikunnan ehdotusta kokouksissaan ja He ovat

7 asettuneet kannattamaan johtavan nuorisotyönohjaajan viran perustamista. Lisäksi he esittävät, että johtavan nuorisotyönohjaaja viran tehtäväkuvasta jäisi pois seurakunnan rippikouluvastaavan tehtävät. Sitä hoitamaan tulisi saada teologi, joka toimisi nuorisotyön tiimissä asiantuntijana. Näiden lisäksi nuorisotyönohjaajat esittävät tiimiin toista teologia muun kasvatuksen asiantuntijajäseneksi. Esille tuotu resurssitarve nousee selkeästi Maarian seurakunnan rippikoulujen suuresta määrästä, joita vuosittain on Erityisen kriittisiä nuorisotyönohjaajat ovat lausunnossaan olleet toimikunnan kaavaileman seurakuntayhtymätason nuorisotyön johtoryhmän (NUJO) suhteen, jonka toimintaan osallistuminen tulisi ehdotuksen mukaan kuulumaan nuorisotyöstä vastaavien työntekijöiden virkatehtäviin. Tämä paketti tuntuu liian isolta, koska esim. Maariasta NUJO:n kokouksiin tulisi osallistua ainakin kasvatuksen teologi, rippikouluteologi ja vastaava nuorisotyönohjaaja. Yhtymätason hallinnointi veisi liian suuren osuuden Maarian seurakunnan nuorisotyön kenttätyöstä. Maarian seurakunta lausuu toimikunnan ehdotuksesta seuraavaa: Maarian seurakunnan seurakuntaneuvosto katsoo, että nuorisotyön työalajohtajuutta selvitellyt toimikunta on löytänyt työalaa selkeyttäviä linjauksia. Tärkeänä lähtökohtana on se, että paikallisseurakuntiin perustetaan nuorisotyön työalavastaavan virat. Seurakuntaneuvosto pitää arvokkaana, että toimikunta on valmistellut selkeät johtosääntömallit sekä johtavalle nuorisopapille että johtavalle nuorisotyönohjaajalle ja että esityksessä seurakunnalle annetaan mahdollisuus valita jompi kumpi nuorisotyön työalavastaavaksi. Heidän palkkaustaan koskevaan ehdotukseen seurakuntaneuvostolla ei ole huomautettavaa. Sen sijaan seurakuntaneuvosto ei sellaisenaan voi yhtyä toimikunnan ehdotukseen yhtymätason nuorisotyön johtoryhmän (NUJO) perustamisesta. Nuorisotyön johtoryhmään osallistuminen kuuluisi esityksen mukaan nuorisotyöstä vastaavien työntekijöiden virkatehtäviin. Näin laajan hallintoelimen perustaminen ei ole tarkoituksenmukaista. Nuorisotyön johtoryhmän kokouksiin tulee voida osallistua vain yksi nuorisotyöstä vastaava työntekijä kustakin seurakunnasta. Maarian seurakunnan seurakuntaneuvosto toivoo, että työryhmän linjaukset voitaisiin pääosin ottaa käyttöön seurakunnissa mahdollisimman pian. : Maarian seurakunnan seurakuntaneuvosto antaa yhteiselle kirkkoneuvostolle esittelystä ilmenevän lausunnon nuorisotyön työ-

8 : Esityksen mukaan. Henrikinseurakunnan seurakuntaneuvosto alajohtajuutta selvitelleen toimikunnan loppuraportista. Henrikinseurakunnan seurakuntaneuvosto päätti ( 83), että yksi nuorisotyönohjaajista nimetään myöhemmin hyväksyttävällä nuorisotyönohjaajien työnjakokirjalla vastaavaksi nuorisotyönohjaajaksi. Henrikinseurakunnan nuorisotyönohjaajien työnjakokirja, jolla yksi nuorisotyönohjaajista nimettiin vastaavaksi nuorisotyönohjaajaksi, hyväksyttiin seurakuntaneuvoston kokouksessa ( 86). Edellä kuvatuilla toimenpiteillä Henrikinseurakunnan seurakuntaneuvosto halusi omalta osaltaan olla vauhdittamassa kehitystä, jossa kiinnitetään huomiota työalajohtajuuteen ja erityisesti siihen, että nuorisotyönohjaajat nykyistä enemmän ottaisivat vastuuta työalansa kehittämisestä ja johtajuudesta. Yhteisen kirkkoneuvoston asettama nuorisotyön työalajohtajuutta pohtineen toimikunnan sihteeri hahmottelee selkeästi niitä syitä, miksi työalajohtajuus ylipäänsä on tärkeää. Samat perusteet korostuvat, jos nuorisotyön työalajohtaminen liitetään nimenomaan nuorisotyönohjaajan työhön. Nuorisotyön työalajohtajuus yleensä ja erityisesti se, että työalajohtajina toimivat ammattiin koulutetut nuorisotyönohjaajat on tärkeää, koska S S S S työalajohtajuus on tarpeellinen nuorisotyön ja samalla koko kirkon tulevaisuuden kannalta, työalajohtajuuden avulla seurakunnan nuorisotyön suunnittelu selkiytyy ja nuorisotyölle voidaan luoda selkeä jatkuvuus lapsesta nuoreen aikuiseen, työalajohtajuus tarjoaa mahdollisuuden etenemiseen virkauralla, työalajohtajien yhteisen suunnittelun avulla voidaan koko yhtymän nuorisotyön resurssit suunnata entistä tarkoituksenmukaisemmin Se miksi Henrikinseurakunta on valinnut tien, jossa työalajohtajana toimii nuorisotyönohjaaja eikä pappi, johtuu toisaalta siitä, että juuri nuorisotyönohjaajilla on ammattikoulutus nuorisotyöhön ja toisaalta siitä, että nuorisotyönohjaajien vaihtuvuus on pienempää nuorisopappien vaihtuvuuteen verrattuna. Jos papin opinnoissa olisi mahdollista erikoistua nuorisotyöhön, olisi ilman muuta yksi varteenotettava vaihtoehto, että pappi johtaisi nuorisotyötä. Mutta näin ei ole. Tietyllä tavalla onkin ristiriitaista, että toimikunta esittää nuorisopapille palkkaluokkaa H37, vaikka papilta yleensä puuttuu

9 nuorisotyön tarvittava (erikoistumis)koulutus. Juuri korkeampi koulutus on yleensä peruste korkeammalle palkalle. Seurakuntien erilaiset tilanteet huomioiden lienee kuitenkin perusteltua, että toimikunta on laatinut mallijohtosäännön sekä nuorisotyönohjaajaa että nuorisopappia varten. Myöskin papin korkeampaa palkkaa (H37) voidaan perustella sillä, että ilman palkankorotusta ei pappien rekrytointi nuorisotyöhön välttämättä tulevaisuudessa enää onnistu. Syy lienee siinä, että nuorisotyöstä innostuneet henkilöt hakeutuvat jo opintojensa alusta lähtien nimenomaan nuorisotyönohjaajan (ammattikorkeakoulututkinto: sosionomi) koulutukseen eikä papin koulutukseen. Jos näin on, niin on myöskin luonnollista, että pappien joukosta ei enää myöhemmin löydy kovin paljon nuorisotyöstä innostuneita. Nuorisotyönohjaajien (työalavastaavat) palkkauksessa on tärkeää, että nuorisotyön työalavastaavien palkkaus suhteessa muihin nuorisotyönohjaajiin rinnastuu diakoniaviranhaltijoiden ja johtavan diakoniaviranhaltijan palkan suhteeseen tai mahdollisesti myöhemmin kanttorin ja johtavan kanttorin palkan suhteeseen (minimissään 2 palkkaluokkaa). : Henrikinseurakunnan seurakuntaneuvosto yhtyy toimikunnan esityksiin (kohdat 1-7). Ei muutoksenhakuoikeutta : Seurakuntaneuvosto yhtyy nuorisotyön työalajohtajuutta tutkineen toimikunnan esityksen kohtiin 1,2, 4,5, 6, 7. Esityksen kohdasta 3 seurakuntaneuvosto toteaa, että nuorisotyön johtoryhmän johtosääntö pitää vielä valmistella uudelleen. Paattisten seurakunnan seurakuntaneuvosto Kirkkoneuvosto on pyytänyt lausuntoa nuorisotyön työalajohtajuutta pohtineen toimikunnan selvityksestä. Seurakuntaneuvosto toteaa toimikunnan tehneen hyvää työtä. Seurakuntaneuvosto näkee toimikunnan tavoin nuorisotyön tärkeäksi työalaksi, johon tulee panostaa. Seurakuntaneuvosto kannattaa toimikunnan esittämiä ehdotuksia. Erityisesti seurakuntaneuvosto kiittää toimikuntaa nuorisopappien aseman huomioimisesta. On tärkeää, että myös papit tekisivät nuorisotyötä. Seurakuntaneuvosto toteaa, että esitetyt ehdotukset koskevat muiden seurakuntayhtymän seurakuntien tavoin myös Paattisten seurakuntaa. Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvosto

10 Kaarinan seurakunnan nuorisotyöntiimi on tutustunut raporttiin, ja sitä on käsitelty työjaoston kokouksessa. Nuorisotyön tiimin kokouksessa pidettiin hyvänä, että nuorisotyön kokonaisvastuu voi olla joko nuorisotyönohjaajalla tai papilla, ja että vastuu näkyy esitetyllä tavalla myös palkassa. Työjaosto oli kaikkiaan tyytyväinen siihen, että nuorisotyön työalajohtajuuteen on seurakuntayhtymässä aktiivisesti paneuduttu ja piti toimikunnan linjauksia pääosin hyvinä. Nuorisotyön tiimissä herätti kysymyksiä työalavastuun sitominen virkaan, joidenkin mielestä kiertävä vastuu voisi olla perusteltu. Raportissa ehdotetussa johtavan työntekijän johtosääntömallissa johtavan työntekijän tehtävät ovat samat riippumatta siitä, onko hän nuorisotyönohjaaja vai pappi. Muilta osin tämä toiminee, mutta ei esimerkiksi Kaarinan seurakunnassa edelleen toivotussa työnjakomallissa, jossa nuorisotyönohjaaja olisi johtava työntekijä rippikouluvastuun pysyessä nuorisopapilla. Työjaosto kiinnitti käsittelyssään huomiota samaan asiaan siitä näkökulmasta, että rippikouluvastuun ollessa nuorisopapilla johtava työntekijä kuitenkin osallistuu mm. rippikouluasioista päättävän NUJOn työskentelyyn. Edelleen työjaosto ei pitänyt hyvänä johtavan työntekijän työnkuvauksessa kohtaa, jossa ko. työntekijän todetaan toimivan työalansa esittelijänä seurakuntaneuvoston kokouksessa. Toimikunta esittää, että seurakuntiin perustetaan nuorisotyön työalavastaavien virat. Asiassa on syytä ottaa huomioon, ettei kenenkään työntekijän eläke- tai muut edut vaarannu ko. virkojen perustamisen tähden. : Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvoston lausunto nuorisotyön työalajohtajuutta selvitelleen toimikunnan loppuraportista 1. Kaarinan seurakunta pitää hyvänä, että Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä on aktiivisesti selvitetty nuorisotyön työalajohtajuutta. Toimikunnan päätösesityksiä pidetään kaikkiaan hyvinä ja oikeansuuntaisina. 2. Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvosto pitää hyvänä, että seurakuntiin perustetaan nuorisotyön työalavastaavan virat. Kyseisiä virkoja perustettaessa on varmistettava, ettei kenenkään työntekijän eläke- tai muut edut heikkene. Seurakunnalla tulee olla mahdollisuus tarvittaessa esimerkiksi työntekijävaihdoksen yhteydessä lakkauttaa johtavan nuorisotyönohjaajan virka ja perustaa johtavan nuorisopapin virka tai päinvastoin. Ehdotettuja palkkaratkaisuja kannatetaan. 3. Työalavastaavien mallijohtosäännöt ja NUJO:n tehtävien kuvaukset vaativat muokkaamista. Kaarinan seurakuntaneuvoston mielestä rippikouluvastuu tulee voida säilyttää nuorisopapilla, vaikka työalavastaava on nuorisotyönohjaaja. Nuorisotyön työalavastaavalle ei tule ohjesäännössä osoittaa esittelijän vastuuta seurakuntaneuvoston kokouksessa. Kaarinan seurakunnan osalta johtokuntaan liittyvät viittaukset ovat tarpeettomia, johtokunnan sijasta tulee voida viitata kirkkoherraan ja / tai seurakuntaneuvostoon. Yhtymätason nuorisotyön johtoryhmän osalta tulee varmistaa rippikoulutyön vuotuinen koordinointi tilanteessa, jossa työalavastaava on eri henkilö kuin rippikoulutyöstä vastaava.

11 Ei muutoksenhakuoikeutta. : Esityksen mukaan. Ruotsalaisen seurakunnan seurakuntaneuvosto Seurakuntaneuvosto ei ole antanut asiasta lausuntoa. Kasvatusasiain johtokunta Kasvatusasiain johtokunta päätti antaa nuorisotyön työalajohtajuutta pohtineen toimikunnan loppuraportista seuraavan lausunnon: Kasvatusasiain johtokunta pitää raporttia perusteellisesti laadittuna ja riittävän laajana sekä sen esityksiä oikean suuntaisina. Toimikunta on perehtynyt nuorisotyön työalajohtamisen ongelmiin monipuolisesti. Johtokunnan käsityksen mukaan toimikunnan esitys antaa riittävästi vaihtoehtoja paikallisseurakuntien nuorisotyön organisointiin ja selkiyttää työn ja vastuun jakoa myös yhtymätason toiminnassa. Johtokunta pitää tärkeänä, että nuorisotyöhön palkatut henkilöt, erityisesti nuorisopapit, voivat suunnata koko työpanoksensa nuorisotyöhön. Toimikunnan laatimat johtosääntömallit tukevat hyvin tätä tavoitetta. Niissä esitetyt työnkuvat ovat selkeitä ja niin laajoja, ettei niitä voida menestyksellisesti suorittaa muun työn ohessa. Johtokunnan käsityksen mukaan työn palkkauksen tulee olla linjassa työn vaatimusten kanssa. Koska nuorisotyö tulee nähdä eräänä kirkon keskeisimmistä ja vaativimmista erityistehtävistä, on raportissa esitetty ajatus nuorisopappien ja vastaavien nuorisotyönohjaajien palkkauksen perusteista perusteltu. Mikäli kirkon uusi palkkausjärjestelmä (UPJ) astuu suunnitelmien mukaan voimaan kesäkuun alussa vuonna 2006, saattaa se antaa hyvän työkalun nuorisotyön ja siitä maksettavan palkan nykyistä palkkaluokkaajattelua perusteellisempaan ja tarkempaan määrittelyyn. Kasvatusasiain johtokunta esittää nuorisotyön työalajohtajuutta Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä kehitettäväksi toimikunnan raportin esittämällä tavalla *** Toimikunnan mietinnöstä saatujen lausuntojen perusteella seurakunnat ovat pääosin tyytyväisiä raportin sisältämiin esityksiin. Jonkin verran kritiikkiä on esitetty malliohjesääntöjen esityksiin rippikoulutyön vastuun jakamisesta

12 silloin, kun työalavastaavana on nuorisotyönohjaaja. Laajinta palautetta on kuitenkin esitetty mietinnön esittämän Nuorisotyön johtoryhmän (NUJO) johtosäännöstä. RIPPIKOULUTYÖ Mallijohtosääntöjä laatiessaan toimikunta tiedosti sekä koko nuorisotyön hajanaisuuden että aivan erityisesti rippikoulutyön erityisluonteen aiheuttamat työnjaolliset ja -johdolliset ongelmat. Toimikunta katsoi, että nuorisotyön kokonaissuunnitteluvastuun tulee muutoksen jälkeen olla osoitettuna yhdelle työntekijälle eli työalavastaavalle, joka seurakunnan valinnan mukaan voi olla joko nuorisopappi tai nuorisotyönohjaaja. Käytännön ongelmia ei synny, mikäli seurakunta nimeää työalavastaavaksi nuorisopapin. Tällöin kokonaisvastuu rippikoulusta on yksi työalavastaavaksi nimetyn nuorisopapin keskeisistä papillisista tehtävistä. Työnjaollinen ongelma syntyy, mikäli seurakunta nimeää työalavastaavaksi nuorisotyönohjaajan. Koska työalavastaavia voi olla vain yksi, kuuluu toimikunnan käsityksen mukaan hänelle myös kokonaisvastuu rippikoulusta. Koska vastuu rippikoulun sisällöstä (teologinen vastuu) kuitenkin kuuluu papille, päätti toimikunta kirjata työnjaon mallijohtosääntöön niin, että johtava nuorisotyönohjaaja toimii seurakunnan rippikouluvastaavana ja nuorisopappi rippikoulutyön sisällön koordinaattorina. Konkreettisesti esitys tarkoittaa sitä, että työalavastaavana johtava nuorisotyönohjaaja vastaa yhdessä kasvatusasiain keskuksen kanssa tehtävistä ja muista rippikoulun edellyttämistä käytännön järjestelyistä, kuten leirivuorojen varauksista, ilmoittautumisprosessista ja nuorisopapin kanssa neuvoteltuaan rippikoulumateriaalin tilaamisesta. Nuorisopapille työalan teologisena asiantuntijana jää tällöin vastuu rippikoulujen teologisen sisällön suunnittelusta. Seurakuntien erilaiset resurssit, perinteet ja tarpeet tiedostaen toimikunta ei halunnut laatia ja hyväksyttää täysin yhdenmukaisia kaikkia seurakuntia sellaisenaan sitovia johtosääntöjä, vaan päätyi esittämään kaksi erilaista johtosääntömallia, joiden pohjalta kukin seurakunta voi räätälöidä yksilöllisen sovellutuksensa, kuitenkin niin, että kussakin seurakunnassa voi muutoksen jälkeen nuorisotyön sektorilla olla vain yksi johtava viranhaltija. NUORISOTYÖN JOHTORYHMÄ Nuorisotyön johtoryhmän (NUJO) perustamista esittäessään toimikunnan tavoitteena oli jäntevöittää ja yksinkertaistaa kasvatusasiain keskuksen ja seurakuntien nuorisotyön suhteita niin, että kasvatusasiain keskus nykyistä selkeämmin voisi palvella seurakuntia niiden toivomalla tavalla. Saatujen lausuntojen perusteella toimikunta ei kuitenkaan täysin ole onnistunut kirjaamaan ajatustaan raportin liitteenä olevaan johtosääntöön. Seurakuntien esittämässä kritiikissä NUJOn on yksinkertaistamien sijaan nähty lisäävän

13 byrokratiaa ja turhia kokouksia. Erityistä kritiikkiä on kohdistettu ajatukseen, jonka mukaan nuorisotyön johtoryhmään ja nuorisotyön työntekijöiden neuvottelukokoukseen osallistuminen olisi katsottava virkatehtäväksi. Kasvatusasiain keskuksen ja seurakuntien nuorisotyön suhteet ovat viime vuosien aikana kehittyneet suotuisaan suuntaan. Niinpä esimerkiksi varhaisja varttuneiden nuorten parissa työskentelevät nuorisotyönohjaajat ja rippikoulutyöstä vastaavat kokoontuvat yhdessä kasvatusasiain keskuksen henkilökunnan kanssa säännöllisiin kokouksiinsa suunnittelemaan ja toteuttamaan yhteisiä tapahtumia, kuten kymppisynttäreitä, kymppileiriä, villi tusina-leiriä, yhteistä isoiskoulutusta ja toteuttamaan rippikoulutyön käytännön järjestelyjä. Myös suuret yhteiset haasteet, kuten juuri onnistuneesti toteutetut Kirkon lapsi- ja nuorisotyön neuvottelupäivät, kesällä 2006 toteutettava ekumeeninen Urbaani Unelma-tapahtuma tai toukokuun 2007 kirkkopäivien nuoriso-osuus on mahdollista toteuttaa vain kasvatusasiain keskuksen koordinoimalla seurakuntien yhteistyöllä. Raportin esittelemä nuorisotyön johtoryhmän (NUJO) tärkeimpänä tehtävänä on suunnitella ja päättää siitä, mitä yhteisiä hankkeita kunkin vuoden aikana seurakunnat haluavat toteuttaa ja valvoa niiden toteuttamista. NUJOn ajatuksena on ohjata yhteisyötä seurakuntien toiveista käsin, ei olla ylhäältä ohjaamassa seurakuntien toimintaa. Tämä alhaalta ohjautuvuus on johtosääntöön myös kirjattu maininnalla seurakuntien NUJOn päätöksiä koskevasta ottooikeudesta. Seurakuntien työalavastaavista ja kasvatusasiain keskuksen henkilökunnasta muodostuvan NUJOn päättämien tapahtumien käytännön toteuttamisesta vastaavat tulevaisuudessakin erilliset työryhmät nykyisen käytännön mukaisesti. Saatujen lausuntojen pohjalta on mietinnön liitettä 3 Tehtävät yhtymätason suunnittelussa muokattu se alkuperäistä esitystä selkeämmin toisi esille toimikunnan ajatuksen NUJOsta välineenä, jonka avulla seurakunnat pystyvät entistä paremmin tuomaan esille toiveensa siitä, millaista nuorisotyön yhteistä toimintaa tulisi toteuttaa ja miten ja millä resursseilla se toteutetaan. Edelleen on syytä korostaa, että NUJOon osallistuminen ei sinällään sido seurakuntaa mihinkään toimintaan, vaan se voi vapaasti valita mihin toimintoihin se kulloinkin haluaa sitoutua. Saatujen lausuntojen perusteella esitetään esityksen kohta 4 muutettavaksi muotoon: Seurakunnat sitoutuvat toimimaan niin, että nuorisotyön johtoryhmään kuuluvat työntekijät sekä nuorisotyössä mukana olevat työntekijät osallistuvat yhteisesti sovittuihin kasvatusasiain keskuksen koolle kutsumiin kokouksiin. Toimikunta on esittänyt, että paikallisseurakuntiin perustetaan nuorisotyön työalavastaavan virat. Virka voisi olla kunkin seurakunnan harkinnan mukaan

14 joko nuorisopapin tai nuorisotyönohjaajan virka. Virkojen perustamisen ja lakkauttamisen osalta asia tulee viedä kirkkovaltuuston käsittelyyn. Muilta osin toimikunnan esittämät toimenpiteet kuuluvat kirkkoneuvoston päätettäviin. Johtoryhmä yhtyy toimikunnan raportissaan esittämään. Kn merkitsee nuorisotyön työalajohtajuutta pohtineen toimikunnan loppuraportin ja siitä saadut lausunnot tiedoksi. Kirkkoneuvosto päättää perustaa jokaiseen seurakuntaan nuorisotyön työalavastaavan palkkiotoimisen tehtävän, johon kukin seurakunta nimeää yhden nykyisistään nuorisotyönohjaajistaan tai papeistaan. Tehtävästä suoritetaan korvauksena papille yhden palkkaluokan lisä, ja tehtävään siirtyvän nuorisotyönohjaajan kokonaispalkka on H30. Työalavastaavien ohjesäännöt vahvistetaan loppuraportin liitteiden 1 ja 2 mukaisina. Lisäksi kirkkoneuvosto päättää perustaa toimikunnan esittämän yhtymätason johtoryhmän, ja vahvistaa yhtymätason johtoryhmän johtosäännön liitteen 3 mukaisena. Samalla kirkkoneuvosto edellyttää, että nuorisotyön johtoryhmään kuuluvat työntekijät sekä nuorisotyössä mukana olevat työntekijät osallistuvat yhteisesti sovittuihin kasvatusasiain keskuksen koolle kutsumiin kokouksiin. Ilmoitus kirkkoherroille, yhteisten työmuotojen johtajalle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Käsittely Jäsen Lars-Runar Knuts pohti, meneekö esitys liikaa seurakuntien reviirille yhteisen kirkkoneuvoston päättäessä palkkiotoimisen tehtävän perustamisesta jokaiseen seurakuntaan. Samoin pohdittiin, miten esitys toimii niiden seurakuntien kohdalla, joissa on vain yksi nuorisotyönohjaaja. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja teki esityksen, että asia palautetaan uuteen valmisteluun. Puheenjohtajan esitys sai yksimielisen kannatuksen. päätti palauttaa asian yksimielisesti uuteen valmisteluun. Ei muutoksenhakuoikeutta. 46 VAHTIMESTARI-SIIVOOJA [...] VUOROTTELUVAPAA-ANOMUS [...] on esittänyt seuraavaa: Anon vuorotteluvapaata ajalle

15 Olen työskennellyt seurakuntayhtymässä vuodesta 1990 lähtien enkä ole aikaisemmin pitänyt kuin vuosilomaa. [...] Vuorotteluvapaa on kalenteripäivän vapaajakso, jonka aikana työntekijän palvelussuhde on lepotilassa. Tältä ajalta työntekijälle maksetaan vuorottelukorvausta. Työnantajan tulee palkata vuorotteluvapaan ajaksi työvoimatoimistosta työttömänä työnhakijana oleva henkilö. Vuorotteluvapaasta sopivat työnantaja ja työntekijä. Vuorottelusopimus, jossa työnantaja sitoutuu palkkaamaan työvoimatoimistossa työttömänä työnhakijana olevan henkilön, tehdään kirjallisesti. Työtöntä ei tarvitse palkata samoihin tehtäviin, joita vapaalle siirtyvä on hoitanut. Vuorotteluvapaan aikana henkilö ei voi olla töissä. Koska vuorotteluvapaata voidaan siis myöntää enintään 359 kalenteripäivää, on [...] kanssa sovittu vuorotteluvapaa-ajaksi Kiinteistöjohtaja puoltaa anomusta. Kn päättää myöntää vahtimestari-siivooja [...] palkatonta virkavapautta ajalle vuorotteluvapaata varten. Samalla hallintojohtaja oikeutetaan seurakuntayhtymän puolesta allekirjoittamaan tarvittavat hakemukset. Ilmoitus [...], kiinteistöjohtajalle, isännöitsijä Läntiselle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin.

16 [...] ANOMUS TYÖPAIKKATERVEYDENHUOLLON PALVELUJEN KÄYTTÖOIKEUDESTA [...] on esittänyt kirkkoneuvostolle seuraavaa: Olen siirtymässä alkaen osa-aikalisälle, joka jatkuu asti. Olen toiminut seurakuntayhtymän vaihteenhoitajana vuodesta Pyydän yhteiseltä kirkkoneuvostolta lupaa käyttää hyväkseni työpaikkaterveydenhuollon palveluja kuten päätoiminen työntekijä, vaikka työmääräni ei osa-aikalisän vuoksi täytä päätoimisuuden rajana olevaa 19 tuntia. [...] työaika tulee olemaan 50 prosenttia 36 tunnin 15 minuutin virastotyötä tekevien viikkotyöajasta. Työaika jää näin ollen 19 tunnin päätoimisuusrajan alle ( 15) tekemänsä päätöksen mukaan kirkkoneuvosto voi yksittäistapauksissa oikeuttaa päätoimisesta tehtävästä osa-aikaeläkkeelle siirtyvän käyttämään työpaikkaterveydenhuollon palveluja kuten päätoiminen työntekijä. [...] tapauksessa ei ole kyse osa-aikaeläkkeestä vaan osa-aikatyöhön siirtymisestä. Hallintojohtaja kuitenkin katsoo, että kirkkoneuvoston päätöstä on kohtuullista soveltaa myös tässä tapauksessa ja suhtautua myönteisesti esitykseen. Kn päättää, että [...] on oikeutettu osa-aikatyöjaksonsa välisenä aikana käyttämään Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän työpaikkaterveydenhuollon palveluja kuten päätoiminen työntekijä. Ilmoitus anojalle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 48 ANU AARNIVALAN JA HANNELE LUNDIN OSALLISTUMINEN TURUN KRIISIRYHMIEN 10- VUOTISJUHLASEMINAARIIN Anu Aarnivalan ja Hannele Lundin anomus kuuluu seuraavasti: Lupa osallistua Turun kriisiryhmien 10-vuotisjuhlaseminaariin Seminaarissa on tarkoitus tutustua Helsingin merimieskirkon keskustoimistoon, Tukholman hätäkeskukseen sekä osallistua kriisikoulutukseen laivalla. Esimiehiltämme olemme saaneet luvan osallistua ko. matkalle. Olemme olleet useita vuosia mukana ryhmien toiminnassa (Anu Aarnivala vuodesta -97 ja Hannele Lund vuodesta 2000) ja jatkuva koulutus on tämän työn tekemisen edellytys.

17 Matkan kustantaa valtioneuvosto. Seminaarin ohjelma on nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. Anomus on tuotu kirkkoneuvostoon, koska ulkomaille suuntautuviin matkoihin tulee saada kirkkoneuvoston lupa. Kn oikeuttaa Anu Aarnivalan ja Hannele Lundin osallistumaan työaikanaan Turun kriisiryhmien 10-vuotisjuhlasaminaariin Tukholmassa. Ilmoitus anojille, kirkkoherra Pirjo Vahtolalle, kirkkoherra Martti Hirvoselle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 49 TURUN SINIKOTKIEN KOULUTUSALUSPROJEKTI Kirkkovaltuusto on hyväksynyt Turun Sinikotkien koulutusalusprojektiin liittyvät rahoitusjärjestelyt, ja päättänyt tukea hanketta eurolla sekä myöntämällä euron lainan. Huolimatta siitä, että tukimääräraha otetaan vasta vuoden 2007 talousarvioon, kirkkovaltuust on ilmoittanut lippukunnalle, että se voi jatkaa hankkeen eteenpäin viemistä. Turun Sinikotkat on ilmoittanut hankkeen etenemisestä seuraavaa: Turun Sinikotkat on edennyt koulutusalusprojektissaan kirkkovaltuuston lokakuussa hyväksymän projektisuunnitelman mukaisesti. Lippukunta teki vuosikokouksessaan päätöksen rakennuttaa TSK 47 -tyyppisen one off - purjevene. Alus korvaa lippukunnan nykyisen koulutusaluksen s/y Rhean. Vuosikokous valtuutti lippukunnan hallituksen käynnistämään toimenpiteet Rhean myymiseksi. Uusi alus on suunniteltu alusta alkaen nimenomaan lippukunnan käyttöön. Suunnittelun kantavia periaatteita ovat olleet turvallisuus, kestävyys sekä helppokäyttöisyys. Aluksen on suunnitellut naantalilainen Pekka Eivola. Alus on 14 metriä pitkä lasikuiturunkoinen avomeripurjevene. Lippukunta on aloittanut välittömästi päätöksen tehtyään projektin tarkemman suunnittelun sekä nimennyt projektille vastuullisen projektiryhmän. Projektipäällikkönä toimii partiojohtaja, diplomi-insinööri Oskari Huiskala. Projekti julkistettiin lippukunnan meripartio-osasto Sextantin 50-vuotisjuhlissa Aluksen rakentaminen aloitetaan Turun seudulla helmikuun 2006 aikana. Valmis alus lasketaan vesille kesällä Lippukunta informoi seurakuntayhtymää ja toimittaa lisää materiaalia projektin edetessä.

18 Kn merkitsee tiedoksi Turun Sinikotkien selvityksen koulutusalusprojektin vaiheista. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 50 PYHÄN HENRIKIN SÄÄTIÖN MYÖNTÄMÄ AVUSTUS VALON KANTAJAT -NÄYTELMÄESI- TYKSEN KULUIHIN Pyhän Henrikin säätiö on myöntänyt 5500 euron avustuksen Valon kantajat - näytelmäesityksen kuluihin. toteutettiin Tuomiokirkon portailla, ja se liittyi Kirkko Suomessa 850 vuotta juhlavuoden tapahtumiin. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä maksoi Turun kristilliselle opistolle esityksen tuottamisesta 7500 euron palkkion. Pyhän Henrikin säätiölle on ilmoitettu kiitoksen kera tili, jolle avustus pyydetään maksamaan. Kn merkitsee saaduksi ilmoituksen Pyhän Henrikin säätiön myöntämästä avustuksesta Valon kantajat -näytelmäesityksen kuluihin. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 51 TIEDOTTAJAN MÄÄRÄAIKAISEN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN Kirkkovaltuusto oikeutti ( 45) virkapaketin käsittelyn yhteydessä palkkaamaan tiedotustoimistoon määräaikaisen tiedottajan väliseksi ajaksi. Kokouksessaan kirkkoneuvosto asetti valintatyöryhmän valmistelemaan määräaikaisen tiedottajan toimen (erityisalana verkkoviestintä) täyttämistä ja tekemään valittavasta esityksen kirkkoneuvostolle. Työryhmään kuuluvat verkkoviestinnän ohjausryhmän puheenjohtaja Jarkko Elo, tiedotustoimikunnan puheenjohtaja Leena Winter ja tiedotuspäällikkö Osku Laukkanen. Ilmoitus määräaikaisesta verkkotiedottajan toimesta julkaistiin Turun Sanomissa, Journalisti-lehdessä, Kotimaa-lehdessä, seurakuntayhtymän verkkosivuilla, kirkon rekrytointisivuilla sekä verkkopalvelun työpaikat-sivuilla joulukuun puolessa välissä Hakuajan päättyessä

19 seurakuntayhtymän kirjaamoon saapui 37 hakukriteerit täyttävää hakemusta. Tiedotustoimistossa laadittu yhteenveto hakijoista kuuluu seuraavasti: Liite Hakemukset liitteineen ovat nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. Valintatyöryhmä kokoontui ja kävi läpi hakemukset. Tavoitteena oli löytää hakijoiden joukosta papereiden perusteella 5-8 tehtävään sopivinta henkilökohtaisia haastatteluja varten. Haastatteluun valinnassa työryhmä kiinnitti huomiota varsinkin hakijoiden journalistiseen osaamiseen sekä tiedotus- ja viestintäalan työkokemukseen. Lisäksi edellytettiin haastatteluun pyydetyiltä verkkoviestinnän sisällöllistä ja teknistä osaamista sekä seurakuntaelämän tuntemusta. Työryhmä valitsi haastatteluja varten kuusi hakijaa: Dahlqvist Riikka, Jyräkoski Pertti, Leka Minna, Savolainen Päivi, Suhonen Rita ja Vainio Suvi. Haastattelut pidettiin Kullekin kutsutulle varattiin haastatteluaikaa puoli tuntia. Haastatteluissa työryhmä kiinnitti huomiota papereiden perusteella muodostuneen mielikuvan vahvistumiseen tai kumoutumiseen. Lisäksi haluttiin varmistua hakijoiden osaamisesta tiedotustyön, viestinnän ja varsinkin verkkoviestinnän ammattilaisina sekä kouluttamisvalmiuksista yhteistyökyvyistä ja luontevasta seurakuntaelämän tuntemuksesta. Työryhmä päätyi haastattelupäivän päätteeksi yksimielisesti siihen, että kaksi hakijaa on pätevyydeltään, monipuoliselta osaamiseltaan, tehtävään sopivuudeltaan ja persoonallisilta ominaisuuksiltaan muiden yläpuolella. Riikka Dahlqvistilta ja Rita Suhoselta päätettiin pyytää työnäytteet. Heille annettiin maanantaina verkkoviestinnän teknisiin taitoihin ja sisällön tuottamisen taitoihin perustuva tehtävä, joka piti palauttaa sähköpostilla kello 15 mennessä. Molemmat hakijat palauttivat tehtävät määräaikaan mennessä. Työnäytteiden pohjalta valintatyöryhmä teki yksimielisen päätöksen esittää määräaikaisen tiedottajan (erityisalana verkkoviestintä) toimeen Rita Suhosta. [...] Verkkoviestinnän ohjausryhmä käsitteli valintaryhmän esitystä kokouksessaan ja puolsi yksimielisesti valintatyöryhmän esitystä valita toimeen Rita Suhonen. Myös tiedotustoimikunta on yksimielisesti yhtynyt valintaryhmän kantaan ja päättänyt esittää kirkkoneuvostolle, että tiedottajan määräaikaiseen toimeen valittaisiin Rita Suhonen. Kn päättää valita tiedottajan määräaikaiseen toimeen vuoden 2006 loppuun asti Rita Suhosen edellytyksellä, että hän esittää ennen työn aloittamista hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan.

20 Koulutukseen ja työkokemukseen perustuen Rita Suhosen palkkaluokaksi vahvistetaan R26. Ilmoitus tehtävään valitulle, tiedotustoimistolle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 52 VERKKOTIEDOTTAJAN JA VERKKOVIESTINNÄN VASTAAVAN TOIMITTAJAN LAAJAKAIS- TAYHTEYDET Hallintojohtaja poisti asian listalta. 53 KIRKKOPÄIVIEN PROJEKTISIHTEERIN TEHTÄVIEN HOITAMINEN Kirkkoneuvosto on kutsunut kappalainen Tapani Rantalan Turun kirkkopäivien projektisihteeriksi ajaksi siten, että hänelle maksetaan tästä ovo-korvauksena 35 prosenttia R28a palkkaluokan peruspalkasta. Toimen täyttöä valmisteleva työryhmä esittää, että Tapani Rantala palkataan edelleen hoitamaan pääsihteerin tehtäviä 35 prosentin ovokorvauksella palkkaluokan R28a peruspalkasta. Päätoimisen pääsihteerin palkkaamiseen palataan syksyllä. Kn päättää palkata kappalainen Tapani Rantalan edelleen väliseksi ajaksi hoitamaan kirkkopäivien projektisihteerin tehtäviä 35 prosentin ovo-korvauksella R28a palkkaluokan peruspalkasta. Ilmoitus Tapani Rantalalle, kirkkoherra Rauno Heikolalle, työryhmän jäsenille ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 54 VAALIKONEEN HANKKIMINEN SYKSYN SEURAKUNTAVAALEJA VARTEN Suurten seurakuntayhtymien viestintäjohtajat ovat suunnitelleet yhteishankintana vaalikoneen hankkimista syksyn seurakuntavaaleja varten. Vaalikonesovellus toimii internetpohjaisena sovelluksena, ja se antaa mahdollisuuden äänestäjille tutustua ehdokkaisiin ja heidän ajatuksiinsa verkossa. Vaalikonesovellus on suunniteltu helposti asiakkaan toiveiden mukaan räätälöitä-

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 22.1.2004 klo 18.00-18.38 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 4.5.2006 217 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 245-265 Aika torstai 4.5.2006 klo 16.00-17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari Isotalo

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma 1.12.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.10.2005 459. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.10.2005 459. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.10.2005 459 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 463 472 Aika torstai 6.10.2005 klo 16.10 17.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Tark: Seurakuntaneuvosto

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Tark: Seurakuntaneuvosto 8 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 15.2.2017 klo 18.00. Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Niittynen, Ville puheenjohtaja Ainasoja, Merja jäsen Andersson, Jari jäsen Gustafsson, Irja

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.03.2007 15. Aika: Torstaina 22.3.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.03.2007 15. Aika: Torstaina 22.3.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 22.03.2007 15 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 22.3.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.16 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67 Aika Tiistai 16.5.2017 kello 16.00 17.05 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.4.2006 206. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.4.2006 206. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 20.4.2006 206 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 230-244 Aika torstai 20.4.2006 klo 16.00-17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika klo 18.00 19.10 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalo, Rauhan sali, Rauhankatu 14 Läsnä Jarmo Vainio Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Leena Murtonen Paula

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

NUORISOTYÖN TYÖALAJOHTAJUUTTA SELVITELLEEN TOIMIKUNNAN LOPPURAPORTTI

NUORISOTYÖN TYÖALAJOHTAJUUTTA SELVITELLEEN TOIMIKUNNAN LOPPURAPORTTI Kirkkoneuvoston 1.4.2004 asettaman NUORIOTYÖN TYÖALAJOHTAJUUTTA ELVITELLEEN TOIMIKUNNAN LOPPURAPORTTI TOIMIKUNNAN AETTAMINEN JA TEHTÄVÄ Yhteinen kirkkoneuvosto asetti 20.2.2003 työryhmän, jonka tehtävänä

Lisätiedot

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika maanantai 7.11.2011 klo 17.30 Paikka Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1, Helsinki Läsnä Poissa Häkkänen Martti, puh.johtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.7.2005 361. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.7.2005 361. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 20.7.2005 361 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 356 373 Aika keskiviikko 20.7.2005 klo 16.00 16.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) KOKOUSTIEDOT Aika 1.3.2012 klo 17-19.10 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 16.4.2014 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2014 Sivu 2 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 21.6.2010 klo 18.00 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esitys: Kokouskutsu lähetetty Esityslista on lähetetty Todetaan läsnäolijat.

58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esitys: Kokouskutsu lähetetty Esityslista on lähetetty Todetaan läsnäolijat. Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto 5/2017 Keskiviikkona 4.10.2017 klo 18.00 Paikka: Seurakuntakoti PÖYTÄKIRJA Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto Eeva-Liisa jäsen

Lisätiedot

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Aika: 9.2.2016 klo 19.00 19.30 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla. Yhteinen kirkkovaltuusto 4.3.2004 10 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 4.3.2004 klo 18.00-20.50 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Aika Keskiviikko klo Cafe Mikael, Hyrköistentie 26, Hövelin palvelutalo. Läsnä Lehikoinen Jouni puheenjohtaja

Aika Keskiviikko klo Cafe Mikael, Hyrköistentie 26, Hövelin palvelutalo. Läsnä Lehikoinen Jouni puheenjohtaja Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvosto 15.3.2017 1 MIKAELINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 15.3.2017 klo 18.10-20.05 Paikka Cafe Mikael, Hyrköistentie 26, Hövelin palvelutalo 17

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Poikluoman seurakuntatalo, Poikluomantie 9 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Airio, Mirja Andersson,

Lisätiedot

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] SEURAKUNTANEUVOSTO

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] SEURAKUNTANEUVOSTO TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] Aika 4.6.2014 Paikka Läsnä Seurakuntakoti, Runeberginkatu 39 A Naukkarinen Auvo, puheenjohtaja Akaan-Penttilä Aulikki Hirvonen-Nurmi Katri Kiviluoto Hilkka

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet:

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokouskutsu Seurakuntaneuvosto 13.2.2012 klo 18.00 Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokoonnumme ma. 13.2.2012 toimittamaan kirkolliskokouksen-

Lisätiedot

ESITYSLISTA 9/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: maanantai klo 18, kahvitarjoilu alkaa klo 17.30

ESITYSLISTA 9/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: maanantai klo 18, kahvitarjoilu alkaa klo 17.30 1 (5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 9/2012 Aika: maanantai 3.12.2012 klo 18, kahvitarjoilu alkaa klo 17.30 Paikka: Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, 00120 Helsinki Läsnä: Poutiainen Matti

Lisätiedot

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 7/ klo

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 7/2017 Aika ja paikka Ahlaisten seurakuntakoti 17.10.2017 klo 18.00-18.49 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, pj Gustafsson Tarja Grönblom

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai klo 18.30 20.10 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka Marjut

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 (9) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 26.11.2014 klo 16.39-19.34, tauko klo 18.50-19.00 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 136 KOKOUKSEN

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 8 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 8 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 6.10.2016 1 Kokousaika Torstai 6.10.2016, klo 17.00 18.45 Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen Kari Eskelinen Jarmo Kannisto Heli Suoranta Kirsti

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 4/2015 Sivu 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 9.4.2015 klo 17.00-19.12 Paikka Inkeroisten seurakuntatalo Läsnä et Heinonen Heikki kirkkoherra, pj.

Lisätiedot

Irja Kivistö, sihteeri

Irja Kivistö, sihteeri Seurakuntaneuvosto 15.3.2010 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(6) Kirkkoneuvosto 4/2011 10.5.2011. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(6) Kirkkoneuvosto 4/2011 10.5.2011. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(6) KOKOUSTIEDOT Aika 10.5.2011 klo 17-17.52 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Vähäsarja Vilho vs. kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj.

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 10.4.2013 klo 16.00-19.30 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 60 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 61 SIHTEERIN VALINTA

Lisätiedot

Aika 4. syyskuuta 2017 klo Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, Helsinki

Aika 4. syyskuuta 2017 klo Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, Helsinki PÖYTÄKIRJA 1 (9) PÖYTÄKIRJA Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto Aika 4. syyskuuta 2017 klo 18 20.05 Paikka Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 00120 Helsinki Läsnä Matti Poutiainen,

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa neljätoista päivää to. 22.9.2011alkaen.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa neljätoista päivää to. 22.9.2011alkaen. Seurakuntaneuvosto 20.9. klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen sihteerin valinta 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 5. Pöytäkirjan

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 15.10.2013 klo 18.00 19.09. Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo

Lisätiedot

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa 13.9.2006/36 Vahvistettu Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulissa 15.11.2006 1 LUKU Kokoonpano 1 Yhteiseen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla. Yhteinen kirkkovaltuusto 30.9.2004 42 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 30.9.2004 klo 18.00-18.53 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Mikäli varsinainen jäsen on estynyt, tulee hänen ilmoittaa siitä varajäsenelleen.

Mikäli varsinainen jäsen on estynyt, tulee hänen ilmoittaa siitä varajäsenelleen. JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2017 1 / 6 AIKA to klo 17 (kahvit klo 16.45) PAIKKA Sivu / Korpilahden seurakuntatalo Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66 LAURITSALAN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 (6) Hallituskatu 15, PL 1018 53301 LAPPEENRANTA PUH. 05 6126401, 6126406 Aika Keskiviikkona 16.4.2008 klo 17.30 18.25 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Keskuskatu 1.

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 2 / Läsnä Viitapohja, Salla-Maria puheenjohtaja. Järvenpää, Pertti Kotiranta, Pirjo

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 2 / Läsnä Viitapohja, Salla-Maria puheenjohtaja. Järvenpää, Pertti Kotiranta, Pirjo Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 2 / 2012 Aika Paikka 28.2.2012 klo 19.00 Klo 17.30 Espoon kaupungin Kaupunkikehitysyksikön tutkimusjohtaja Teuvo Savikko kertoo seurakunnan alueesta tilastojen valossa. Klo

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 27.5.2014 2.6.2014. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A. varajäsen (Simo Rahtu)

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 27.5.2014 2.6.2014. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A. varajäsen (Simo Rahtu) Kirkkoneuvosto 2752014 262014 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 2752014 klo 1700-1850 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Läsnä jäsenet: Jouni Riipinen Terttu Lehtola Hannu Erola Leena Järventie

Lisätiedot

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO TÖÖLÖN SEURAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: 9.2.2011 kello 18.15-22.00 Paikka: Läsnä. Seurakuntakoti, Runeberginkatu 39 A Naukkarinen Auvo, puheenjohtaja Ahokas Lari Akaan-Penttilä Aulikki

Lisätiedot

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 1 RYMÄTTYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 Seurakuntaneuvosto 20.1.2010 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 20.1.2010 klo 17-18.20 Paikka: Seurakuntakoti Läsnä: Sirén Petri puheenjohtaja Heino,

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkoneuvosto Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Veisattiin virsi 484:1.

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkoneuvosto Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Veisattiin virsi 484:1. Kirkkoneuvosto 11.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.12. Veisattiin virsi 484:1. Kirkkoneuvosto 11.1.2017 2 4 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkojärjestyksen

Lisätiedot

2/2017 KIRKKONEUVOSTO Aika torstaina klo Paikka Ämmänsaaren srk-keskus, Kirkkokuja 1

2/2017 KIRKKONEUVOSTO Aika torstaina klo Paikka Ämmänsaaren srk-keskus, Kirkkokuja 1 KIRKKONEUVOSTO 30.3.2017 1 Aika torstaina 30.3.2017 klo 17.00 Paikka Ämmänsaaren srk-keskus, Kirkkokuja 1 Käsiteltävät asiat n:o sivu n:o 15 4 NUORISOTYÖNOHJAAJA JUKKA-PEKKA SVANBERG IRTISANOUTUMINEN 1.5.2017

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 16.2.2016 1 Kokousaika Tiistai 16.2.2016, klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen Kari Kannisto Heli Suoranta Kirsti Syyrakki Sara

Lisätiedot

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 7/2017 Kirkkoneuvosto 1 (9)

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 7/2017 Kirkkoneuvosto 1 (9) Kirkkoneuvosto 1 (9) Aika: Keskiviikko 27.9.2017 kello 16.30-17.38 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Kaisa Rönkä puheenjohtaja Seppo Eerola jäsen Onni Hämäläinen Jukka Lemmetyinen Ville

Lisätiedot

Aika 3. huhtikuuta 2017 klo 18 Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, Helsinki

Aika 3. huhtikuuta 2017 klo 18 Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, Helsinki ESITYSLISTA 1 (9) KOKOUSKUTSU Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto Aika 3. huhtikuuta 2017 klo 18 Paikka Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 00120 Helsinki Läsnä Matti Poutiainen,

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To. 13.11.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 15. päivä helmikuuta klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali 19 Kokouksen avaus 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

18.3.2013 Kokous 2 /2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 18.3.2013 klo 18.00 19.45

18.3.2013 Kokous 2 /2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 18.3.2013 klo 18.00 19.45 18.3.2013 Kokous 2 /2013 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 18.3.2013 klo 18.00 19.45 Jäsenet Poissaolosta ilmoittaneiden tilalle kutsutut varajäsenet Posti Timo pj Elonsalo Raimo

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kappelineuvosto 18.5.2015

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kappelineuvosto 18.5.2015 1 KAPPELINEUVOSTON KOKOUS AIKA maanantai 18.5.2015 klo 18.00 20.25 PAIKKA Seurakuntakoti, Pappilankuja 3 läsnä/poissa OSALLISTUJAT Astola, Matti kappalainen, puheenjohtaja ( x ) Kaitainen, Markku kappelineuvoston

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 11.10.2017 klo 17-18.15 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Huostila Anja, jäsen Huostila Mari, jäsen Kanerva Esa, varajäsen

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 2.3.2016 1 Kokousaika Keskiviikko 2.3.2016, klo 16.30 17.30 (virkaan liittyvät haastattelu klo 11.00 16.30) Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen

Lisätiedot

SAARELA Veronica. SYRJÄLÄ Marjaana

SAARELA Veronica. SYRJÄLÄ Marjaana SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2014 Aika 8.4.2014 klo 18.30-20.01 Paikka Jakomäen kirkko Läsnä SIMOLA Pertti puheenjohtaja HUOVIO Anna Elina VUORINEN Tuulikki vara KOSKELAINEN Laura vara VESAMÄKI Aarne

Lisätiedot

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87.

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87. 107 Aika: 15.10.2015 klo 18.15-19.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 65 Kirkkoneuvosto 6/2010 21.10.2010

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 65 Kirkkoneuvosto 6/2010 21.10.2010 65 63 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 21.10.2010 63 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO Hallintoelin Kokouspäivä 6.4.2009 Sivu 1 Paikka ja aika Veikkolan seurakuntatalo 6.4. klo 17.30 19.50 Läsnäolevat jäsenet Posti, Timo pj Erkkilä, Pentti jäsen Haukijärvi, Eino jäsen Leinonen, Anja jäsen

Lisätiedot

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 3

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 3 Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 9/2012 Aika Paikka 11.12.2012 klo 16.30 Tapiolan kirkon seurakuntasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT: KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ritva Kivisaari Pentti Lemettinen Anne Marjamäki puheenjohtaja 1-7 puheenjohtaja 8-13 pöytäkirjanpitäjä

Ritva Kivisaari Pentti Lemettinen Anne Marjamäki puheenjohtaja 1-7 puheenjohtaja 8-13 pöytäkirjanpitäjä 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 6.1.2015 klo 12.00-13.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä: Annala Tarja Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Holma Jaana Härsilä Maria Ikola Simo Jänikselä

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto V/2015 Ma klo 18 Seurakuntakoti. Asia/esityslista

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto V/2015 Ma klo 18 Seurakuntakoti. Asia/esityslista Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto V/2015 Ma 26.10.2015 klo 18 Seurakuntakoti Asia/esityslista 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 3/ 2017 Kirkkoneuvosto 24-34

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 3/ 2017 Kirkkoneuvosto 24-34 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 3/ 2017 Kirkkoneuvosto 24-34 Aika Torstai 28.2.2017 kello 16.00 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 150 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 13/2014 KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Karppinen Ellen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 4/2011

SEURAKUNTANEUVOSTO 4/2011 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 4/2011 Kokousaika 24.3.2011 klo 18.00 20.17 Kokouspaikka Seurakuntatalo Läsnä: Tuomas Alaterä Raila Degerholm Juha Gustafsson Harry Hänninen

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Torstaina klo 18.00, kahvit klo Lehtonen, Mirkka jäsen

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Torstaina klo 18.00, kahvit klo Lehtonen, Mirkka jäsen 12 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 17.3.2016 klo 18.00, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Niittynen, Ville puheenjohtaja, poistui :n 32 käsittelyn ajaksi Ainasoja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.10.2006 415. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.10.2006 415. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 5.10.2006 415 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 497 518 Aika torstai 5.10.2006 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 1(8) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 1(8) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 1(8) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. Aaltonen Pirjo jäsen

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kirkkoneuvosto 74-87 13.10.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kirkkoneuvosto 74-87 13.10.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 13.10.2015 kello 18.00 19.33 Paikka: Ruskon seurakuntakeskus, kokoustila (Vanhatie 7 21290 Rusko) Kirkkoneuvoston jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 1.4.2004 asettaman NUORISOTYÖN TYÖALAJOHTAJUUTTA SELVITELLEEN TOIMIKUNNAN LOPPURAPORTTI

Kirkkoneuvoston 1.4.2004 asettaman NUORISOTYÖN TYÖALAJOHTAJUUTTA SELVITELLEEN TOIMIKUNNAN LOPPURAPORTTI Kirkkoneuvoston 1.4.2004 asettaman NUORISOTYÖN TYÖALAJOHTAJUUTTA SELVITELLEEN TOIMIKUNNAN LOPPURAPORTTI TOIMIKUNNAN ASETTAMINEN JA TEHTÄVÄ Yhteinen kirkkoneuvosto asetti 20.2.2003 työryhmän, jonka tehtävänä

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS RUSK SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 KIRKKEUVOST KOKOUS Aika: Torstai 19.01.2017 kello 18.00 19.37 Paikka: Ruskon seurakuntakeskus ( Vanhatie 7 Rusko) Kirkkoneuvoston jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 13.3.2017 klo 17.30 18.07 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA 3/2017 Sivu 1 / 8 Korpilahden alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA 3/2017 Sivu 1 / 8 Korpilahden alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA 3/2017 Sivu 1 / 8 AIKA To 27.4.2017 klo 17 (kahvit klo 16.45) PAIKKA Seurakuntatalo, Kirkonmäentie 1 Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3/26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika klo 18.00 19.55 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalon 3. krs kokoushuone, Rauhankatu 14 Läsnä Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Leena Murtonen Paula Paavola

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.00 20.40 Paikka Kirkko, hautausmaa ja virastotalo Läsnä Petteri Hämäläinen vt. kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 02/2017 Rantasalmen kappeliseurakunnan PÖYTÄKIRJA SIVU 1 kappelineuvosto

SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 02/2017 Rantasalmen kappeliseurakunnan PÖYTÄKIRJA SIVU 1 kappelineuvosto Rantasalmen kappeliseurakunnan PÖYTÄKIRJA SIVU 1 Kokousaika Maanantai 27.03.2017 kello 17.00 19.20 Kokouspaikka Rantasalmen seurakuntatalo Kirkkorinne Läsnä Eronen Juha Härmälä Irja Julkunen Pia Hynninen

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 01/2017 Rantasalmen kappeliseurakunnan PÖYTÄKIRJA SIVU 1 kappelineuvosto

SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 01/2017 Rantasalmen kappeliseurakunnan PÖYTÄKIRJA SIVU 1 kappelineuvosto Rantasalmen kappeliseurakunnan PÖYTÄKIRJA SIVU 1 Kokousaika Tiistai 24.01.2017 kello 16.00-17.35 Kokouspaikka Rantasalmen seurakuntatalo Kirkkorinne Läsnä Härmälä Irja Julkunen Pia Korhonen Suvi Lankinen

Lisätiedot

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Seurakuntaneuvosto 22.5.2014 sivu 1 (6) HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.5.2014 klo 18.00 Paikka Hakunilan kirkon kokoustila Hakunilantie 48, Vantaa Osallistujat: Jäsenet

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 Aika: ti 24.2.2015 klo 16 18.25 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja, 14-25 ajan,

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 36 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kuusiston kanttorila, Linnanrauniontie 157 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Andersson, Jari

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalo 3.krs kokoushuone, Rauhankatu 14 Läsnä Jarmo Vainio Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Leena Murtonen Paula

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/ KIRKKONEUVOSTO

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/ KIRKKONEUVOSTO YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2015 20 Aika Maanantaina 9.3.2015 klo 16.30 Paikka Läsnä Lagus Timo Määttä, puheenjohtaja Juhani Alaranta Jukka Hautala, saapui klo 16.57 ja poistui klo 18.35 46

Lisätiedot

ROIHUVUOREN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Tulisuontie 2 00820 HELSINKI. Tammisalon kirkko, Väylänrinne 1, 00830 Helsinki

ROIHUVUOREN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Tulisuontie 2 00820 HELSINKI. Tammisalon kirkko, Väylänrinne 1, 00830 Helsinki 1 ROIHUVUOREN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Tulisuontie 2 00820 HELSINKI Kokousaika Keskiviikkona 21.8.2013 kello 18.00 Kokouspaikka Tammisalon kirkko, Väylänrinne 1, 00830 Helsinki Osanottajat

Lisätiedot

Kiuruveden seurakunta Esityslista/pöytäkirja 9/2017 Kirkkoneuvosto

Kiuruveden seurakunta Esityslista/pöytäkirja 9/2017 Kirkkoneuvosto Esityslista/pöytäkirja 9/2017 Kirkkoneuvosto Kokousaika Maanantai 28.8.2017 klo 16 17.18 Kokouspaikka Seurakuntatalon monitoimisali, Kirkkokatu 8 A 74700 Kiuruvesi Saapuvilla olleet jäsenet Häyrynen Mirita

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.55 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Talola Pirkko. Pentti Lemettinen 1-6 Jaana Holma 7-11 Anne Marjamäki puheenjohtaja puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä

Talola Pirkko. Pentti Lemettinen 1-6 Jaana Holma 7-11 Anne Marjamäki puheenjohtaja puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 3.1.2017 klo 19.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, alasali Läsnä: Annala Tarja Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Holma Jaana Ikola Simo Jänikselä Leena Kallio

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto /6

Seurakuntaneuvosto /6 Seurakuntaneuvosto 99-109 30.10.2014 1/6 KORSON SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 30.10.2014 Paikka: Korson seurakuntakeskus, kokoustila Osallistujat: Pirkko Yrjölä puheenjohtaja

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 5/2017 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 5/2017 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA torstaina 15. päivä kesäkuuta klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali 61 Kokouksen avaus 62 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 63 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Hallinto- ja talousjohtajan viran haettavaksi julistaminen ja viran täyttäminen

Hallinto- ja talousjohtajan viran haettavaksi julistaminen ja viran täyttäminen Kunnanhallitus 219 28.11.2016 Kunnanhallitus 235 19.12.2016 Kunnanhallitus 10 23.01.2017 Kunnanvaltuusto 1 30.01.2017 Hallinto- ja talousjohtajan viran haettavaksi julistaminen ja viran täyttäminen 776/01.01.04/2016

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto II/ klo

Seurakuntaneuvosto II/ klo Seurakuntaneuvosto II/2014 26.2.2014 klo 18.00-1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA 9/2014 Kirkkoneuvosto 2.12.2014

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA 9/2014 Kirkkoneuvosto 2.12.2014 KIRKKONEUVOSTO Kokous 9/2014 Aika Tiistaina 2.12.2014 klo 17.30 22.30 Paikka Seurakuntakeskuksessa Läsnä Poissa Jäsenet Puheenjohtaja Ann-Maarit Joenperä Juha Koivula Maiju Kokkonen Sari Lantta, vpj Jukka

Lisätiedot

Pöytäkirja on ollut nähtävänä Ylivieskan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 4.12.2014 klo 9-12

Pöytäkirja on ollut nähtävänä Ylivieskan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 4.12.2014 klo 9-12 YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKKIRJA 12/2014 59 Aika Keskiviikko 26.11.2014 klo 18-20.05 Paikka Läsnä Kokoushuone Lagus Timo Määttä, puheenjohtaja Tuomo Haikola, poissa tilalla Juhani Isotalo Marja

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5 1/5 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai 12.2.2013 klo 18.00 Paikka Läsnä Auran seurakunnan virastotalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Lindholm Minna

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/ Aika Ti 6.6.2017 klo 18.00 19.17 Paikka Mäntyharjun seurakuntakeskus Läsnä Jäsenet: Kristiina Häkkänen Miia Hämäläinen Panu Karjalainen Matti Kemppainen Liisa Kuoksa Pertti Lahti Sari Lantta Jukka Lehtonen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77 Aika Tiistai 30.5.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot