TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t Aika torstai klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen Isotalo Seppo jäsen Kari Kirsti jäsen Knuts Lars-Runar jäsen Lahti Uolevi jäsen von Schöneman Arja jäsen Seppänen Teija jäsen Winter Leena jäsen Korhonen Pentti Pispanen Reino Hirvonen Martti Järvensivu Jukka Lehikoinen Jouni Mäntylä Heikki Rinne Heimo Sepponen Eero Vahtola Pirjo Viitanen Kauko kv:n pj kv:n vpj kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra, poistui klo Fager Mia Kaisti Aapo Kallio Hannu Kosola Seppo Laukkanen Osku lakimies, sihteeri talous- ja suunnittelujohtaja hallintojohtaja kiinteistöjohtaja tiedotuspäällikkö Poissa Hurme Hannu yhteisten työmuotojen johtaja 40 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen. 41 KOKOUKSEN LAILLISUUS

2 Kn toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 42 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kn toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kn valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Seppo Isotalo ja Kirsti Kari. 44 ILMOITUSASIAT 1. Henrikinseurakunnan seurakuntaneuvoston päätös S seurakuntaneuvosto on päätöksellään valinnut yksimielisesti Henrikinseurakunnan III kappalaisen virkaan pastori Eija Kallialan (pl H38). 2. Turun kaupungin kiitos Turun kaupunki kiittää kirjeellään Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymää Pietarin suomen kieltä opiskeleville lapsille ja inkeriläisille lapsille järjestetyn suomalaisen joulujuhlan tukemisesta. Turun kaupunki on ollut järjestämässä näitä perinteeksi muodostuneita suomalaisia joulujuhlia jo 13 vuoden ajan. 3. Kirkon keskusrahaston päätös Kirkon keskusrahasto on myöntänyt [...] alkaen. Kirkon keskusrahastolla on oikeus periä työnantajalta omavastuumaksu toistaiseksi myönnettävästä täysitehoisesta työkyvyttömyyseläkkeestä, johon sisältyy ns. tuleva aika (KiEL 8 ). Omavastuu peritään eläkkeensaajan viimeiseltä työnantajalta. [...] Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymälle määräytyvä työnantajan omavastuun kertamaksu on euroa. Kn merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

3 Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. Hallintojohtajan esittelemät asiat 45 NUORISOTYÖN TYÖALAJOHTAJUUDEN MÄÄRITTELEMINEN Kirkkoneuvosto asetti toimikunnan pohtimaan nuorisotyön työalajohtajuutta. Toimikuntaan nimettiin kirkkoherra Heikki Mäntylä, nuorisotyönohjaaja Arno Heinonen, nuorisopappi Jussi Laine, lakimies Mia Fager ja kasvatustoimen johtaja Hannu Hurme. Toimikunta päätyi selvityksissään siihen, että nuorisotyön työalajohtajuus on tarpeellinen nuorisotyön ja samalla koko kirkon tulevaisuuden kannalta. Työalajohtajuuden avulla seurakunnan nuorisotyön suunnittelu selkiytyy ja nuorisotyölle voidaan luoda selkeä jatkuvuus lapsuudesta nuoreen aikuisuuteen. Työalajohtajuus tarjoaa mahdollisuuden etenemiseen virkauralla ja työalajohtajien yhteisen suunnittelun avulla voidaan koko yhtymän nuorisotyön resurssit suunnata entistä tarkoituksenmukaisemmin. Toimikunnan käsityksen mukaan työalajohtajana voi, seurakunnan valinnan mukaan, toimia joko nuorisopappi tai nuorisotyönohjaaja. Toimikunta laati johtosääntömallin kumpaakin vaihtoehtoa varten. Toimikunta pitää tärkeänä paikallisseurakuntien ja yhtymän yhteistyön vahvistamista ja esittää yhtymätason nuorisotyön johtoryhmän (NUJO) perustamista ja nuorisotyössä mukana olevien työntekijöiden neuvottelukokouksen (ZOO) vakinaistamista ja kummankin toimielimen määrittelemistä niihin osallistuvien työntekijöiden virkatehtäväksi. Toimikunta on laatinut yhtymätason toimielinten johtosääntömallit. Toimikunta kantaa erityistä huolta siitä, että nuorisotyön vaativalle työsaralle voitaisiin tulevaisuudessa rekrytoida asialle omistautuneita pappeja ja nuorisotyönohjaajia. Toimikunnan yksimielisen käsityksen mukaan tämä on mahdollista palkkatason ja työn sisältöjen oikealla määrittelemisellä. Toimikunnan käsityksen mukaan palkkauskysymys voidaan ratkaista joko maksamalla nuorisopapille nykyistä huomattavasti parempaa palkkaa, kappalaisen palkka H37 ja työalajohtajuudesta vielä yksi palkkaluokka lisää. Johtavan nuorisotyönohjaajan minimipalkaksi ehdotetaan H30. Toimikunta kiinnittää seurakuntien erityistä huomiota siihen, että kirkkovaltuuston perustamien papin virkojen taustalla oli halu, kyseiset virat vakinaistamalla, jatkaa vuosina toteutettua nuorisopappiprojektia. Mikäli nuorisopappi nimitetään nuorisotyöstä vastaavaksi, tulee hänen palkkaansa nostaa yhdellä

4 palkkaluokalla. Jos seurakunta päättää nimittää työalavastaavaksi nuorisotyönohjaajan, tulee palkka määritellä vähintään H30 palkkaluokan mukaan. Työskentelyn tuloksena toimikunnan esitys yhteiselle kirkkoneuvostolle on seuraava: S S S Paikallisseurakuntiin perustetaan nuorisotyön työalavastaavan virat. Työalavastaavien mallijohtosäännöiksi vahvistetaan liitteiden mukaiset säännöt: Loppuraportin liitteet 1 ja 2 Seurakuntayhtymään perustetaan yhtymätason nuorisotyön johtoryhmä ja sen johtosäännöksi vahvistetaan liitteen mukainen johtosääntö: Loppuraportin liite 3 S S S S Nuorisotyön johtoryhmään (NUJO) ja nuorisotyössä mukana olevien neuvottelukokoukseen (ZOO) osallistuminen määritellään virkatehtäväksi. Nuorisotyön työalavastaava voi seurakunnan valinnan mukaan olla joko nuorisopappi tai nuorisotyönohjaaja. Nuorisopapin minimipalkkaukseksi suositellaan H37. Mikäli nuorisopappi toimii myös työalavastaavana. korotetaan hänen palkkaansa yhdellä palkkaluokalla. Nuorisotyönohjaajan minimipalkkaukseksi suositellaan hänen toimiessaan työalavastaavana H30. Toimikunnan loppuraportti on ollut esillä kirkkoneuvostossa , jolloin siitä on päätetty pyytää seurakuntaneuvostojen ja kasvatusasiain johtokunnan lausunnot. Loppuraportti kokonaisuudessaan kuuluu seuraavasti: Liite Pyydetyistä lausunnoista laadittu yhteenveto on seuraava: Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto ehdotus: Turun tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto yhtyy hyvin pitkälle nuorisotyön työalajohtajuutta selvitelleen toimikunnan loppuraporttiin ja esityksiin. Seurakuntaneuvosto ei pidä kuitenkaan tarpeellisena seurakuntayhtymään perustettavaksi ehdotetun yhtymätason nuorisotyön johtoryhmän muodostamista. Yhteydenpito toki on tärkeää, mutta ns. johtoryhmä ja sen johtosääntö tulisi ilmeisesti lisäämään turhaa byrokratiaa. :

5 Hyväksyttiin. Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvosto Mikaelinseurakunta toteaa, että sillä on ollut jo vuosia vastaava nuorisotyöntekijä ja toivottaa saman uudistuksen tervetulleeksi myös yhtymän muihin seurakuntiin. Ei muutoksenhakuoikeutta. Tiedoksi. Menetellään esityksen mukaisesti. Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto on pääpiirteissään hyvä. Se tukevoittaa nuorisotyön kokonaisuutta ja edistää seurakunnan mahdollisuutta kehittää nuorisotoimintaa siihen valittujen työntekijöiden tiiviin yhteistyön avulla. Toimikunnan ajatus paikallisseurakuntien ja yhtymän yhteistyön vahvistamisesta on periaatteessa kannatettava. Toimikunta on kuitenkin kirjannut esitykseensä liian tiukasti virkatehtäväksi ajateltuun yhtymätason nuorisotyön johtoryhmään (NUJO) ja nuorisotyössä mukana olevien työntekijöiden neuvottelukokoukseen (ZOO) osallistumisen. Tämä asia tulisi harkita uudelleen siitäkin syystä, että hallinto- ja virkarakennetoimikunnan työskentelyssä oli esillä lapsityön ja paikallisseurakuntien välinen yhteistyö. Tämän asian käsittely on vielä kesken. Vaikka näissä on periaatteessa kysymys kahdesta eri asiasta, kasvatusasiain keskus ja seurakunnat ovat osapuolina kummassakin kysymyksessä ja ne tulisi ratkaista yhtenäistä linjaa noudattaen. : Seurakuntaneuvoston käsityksen mukaan seurakunnissa tehtävän nuorisotyön organisaatio (kasvatusasian keskus, seurakunnat, rekisteröityinä yhdistyksinä toimivat partiolippukunnat) on nytkin turhan monimutkainen. Esitetty työalajohtajuus uusine kokouksineen (NUJO) tekee organisaatiosta yhä monimutkaisemman ja lisää organisaation monikerroksellisuutta. Seurakuntaneuvoston mielestä työntekijöiden vastuun tarkempi määrittely riittäisi. Tämä voitaisiin tehdä hallinto- ja virkarakennetoimikunnan työskentelyn yhteydessä esiin nostetuissa seurakuntien ja kasvatusasian keskuksen yhteisissä neuvotteluissa. Joka tapauksessa toimikunnan esityksen kohta 4 pitäisi muuttaa muotoon:

6 Seurakunnat sitoutuvat toimimaan niin, että nuorisotyön johtoryhmään kuuluvat työntekijät sekä nuorisotyössä mukana olevat työntekijät osallistuvat sovittuihin kasvatusasiain keskuksen koolle kutsumiin kokouksiin. Ilmoitus yhteiselle kirkkoneuvostolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. : Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto päätti lausuntonaan esittää seuraavaa: Seurakuntaneuvoston käsityksen mukaan seurakunnissa tehtävän nuorisotyön organisaatio (kasvatusasian keskus, seurakunnat, rekisteröityinä yhdistyksinä toimivat partiolippukunnat) on nytkin turhan monimutkainen. Esitetty työalajohtajuus uusine kokouksineen (NUJO) tekee organisaatiosta yhä monimutkaisemman ja lisää organisaation monikerroksellisuutta. Seurakuntaneuvoston mielestä työntekijöiden vastuun tarkempi määrittely riittäisi. Tämä voitaisiin tehdä hallinto- ja virkarakennetoimikunnan työskentelyn yhteydessä esiin nostetuissa seurakuntien ja kasvatusasian keskuksen yhteisissä neuvotteluissa. Joka tapauksessa toimikunnan esityksen kohta 4 pitäisi muuttaa muotoon: Seurakunnat sitoutuvat toimimaan niin, että nuorisotyön johtoryhmään kuuluvat työntekijät sekä nuorisotyössä mukana olevat työntekijät osallistuvat sovittuihin kasvatusasiain keskuksen koolle kutsumiin kokouksiin. Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvosto : Seurakuntaneuvosto päättänee keskustella esityksen pohjalta ja antaa seuraavan lausunnon yhteiselle kirkkoneuvostolle: Katariinanseurakunta yhtyy pääsääntöisesti toimikunnan mietintöön ja pitää perusteltuna esityksen 1-7 kohtia sekä mahdollisena nuorisotyön työalavastaavan tehtävien antamista nuorisopapille tai nuorisotyönohjaajalle. Seurakuntamme nykytilanteessa olisi syytä harkita jälkimmäisen vaihtoehdon toteuttamista, jolloin yksi nuorisotyönohjaaja toimisi työalavastaavana esityksen mukaisin palkkaeduin. : Päätettiin antaa esityksen mukainen lausunto yhteiselle kirkkoneuvostolle. Pöytäkirjanote yhteiselle kirkkoneuvostolle. Maarian seurakunnan seurakuntaneuvosto Maarian seurakunnan nuorisotyöntekijät ovat käsitelleet toimikunnan ehdotusta kokouksissaan ja He ovat

7 asettuneet kannattamaan johtavan nuorisotyönohjaajan viran perustamista. Lisäksi he esittävät, että johtavan nuorisotyönohjaaja viran tehtäväkuvasta jäisi pois seurakunnan rippikouluvastaavan tehtävät. Sitä hoitamaan tulisi saada teologi, joka toimisi nuorisotyön tiimissä asiantuntijana. Näiden lisäksi nuorisotyönohjaajat esittävät tiimiin toista teologia muun kasvatuksen asiantuntijajäseneksi. Esille tuotu resurssitarve nousee selkeästi Maarian seurakunnan rippikoulujen suuresta määrästä, joita vuosittain on Erityisen kriittisiä nuorisotyönohjaajat ovat lausunnossaan olleet toimikunnan kaavaileman seurakuntayhtymätason nuorisotyön johtoryhmän (NUJO) suhteen, jonka toimintaan osallistuminen tulisi ehdotuksen mukaan kuulumaan nuorisotyöstä vastaavien työntekijöiden virkatehtäviin. Tämä paketti tuntuu liian isolta, koska esim. Maariasta NUJO:n kokouksiin tulisi osallistua ainakin kasvatuksen teologi, rippikouluteologi ja vastaava nuorisotyönohjaaja. Yhtymätason hallinnointi veisi liian suuren osuuden Maarian seurakunnan nuorisotyön kenttätyöstä. Maarian seurakunta lausuu toimikunnan ehdotuksesta seuraavaa: Maarian seurakunnan seurakuntaneuvosto katsoo, että nuorisotyön työalajohtajuutta selvitellyt toimikunta on löytänyt työalaa selkeyttäviä linjauksia. Tärkeänä lähtökohtana on se, että paikallisseurakuntiin perustetaan nuorisotyön työalavastaavan virat. Seurakuntaneuvosto pitää arvokkaana, että toimikunta on valmistellut selkeät johtosääntömallit sekä johtavalle nuorisopapille että johtavalle nuorisotyönohjaajalle ja että esityksessä seurakunnalle annetaan mahdollisuus valita jompi kumpi nuorisotyön työalavastaavaksi. Heidän palkkaustaan koskevaan ehdotukseen seurakuntaneuvostolla ei ole huomautettavaa. Sen sijaan seurakuntaneuvosto ei sellaisenaan voi yhtyä toimikunnan ehdotukseen yhtymätason nuorisotyön johtoryhmän (NUJO) perustamisesta. Nuorisotyön johtoryhmään osallistuminen kuuluisi esityksen mukaan nuorisotyöstä vastaavien työntekijöiden virkatehtäviin. Näin laajan hallintoelimen perustaminen ei ole tarkoituksenmukaista. Nuorisotyön johtoryhmän kokouksiin tulee voida osallistua vain yksi nuorisotyöstä vastaava työntekijä kustakin seurakunnasta. Maarian seurakunnan seurakuntaneuvosto toivoo, että työryhmän linjaukset voitaisiin pääosin ottaa käyttöön seurakunnissa mahdollisimman pian. : Maarian seurakunnan seurakuntaneuvosto antaa yhteiselle kirkkoneuvostolle esittelystä ilmenevän lausunnon nuorisotyön työ-

8 : Esityksen mukaan. Henrikinseurakunnan seurakuntaneuvosto alajohtajuutta selvitelleen toimikunnan loppuraportista. Henrikinseurakunnan seurakuntaneuvosto päätti ( 83), että yksi nuorisotyönohjaajista nimetään myöhemmin hyväksyttävällä nuorisotyönohjaajien työnjakokirjalla vastaavaksi nuorisotyönohjaajaksi. Henrikinseurakunnan nuorisotyönohjaajien työnjakokirja, jolla yksi nuorisotyönohjaajista nimettiin vastaavaksi nuorisotyönohjaajaksi, hyväksyttiin seurakuntaneuvoston kokouksessa ( 86). Edellä kuvatuilla toimenpiteillä Henrikinseurakunnan seurakuntaneuvosto halusi omalta osaltaan olla vauhdittamassa kehitystä, jossa kiinnitetään huomiota työalajohtajuuteen ja erityisesti siihen, että nuorisotyönohjaajat nykyistä enemmän ottaisivat vastuuta työalansa kehittämisestä ja johtajuudesta. Yhteisen kirkkoneuvoston asettama nuorisotyön työalajohtajuutta pohtineen toimikunnan sihteeri hahmottelee selkeästi niitä syitä, miksi työalajohtajuus ylipäänsä on tärkeää. Samat perusteet korostuvat, jos nuorisotyön työalajohtaminen liitetään nimenomaan nuorisotyönohjaajan työhön. Nuorisotyön työalajohtajuus yleensä ja erityisesti se, että työalajohtajina toimivat ammattiin koulutetut nuorisotyönohjaajat on tärkeää, koska S S S S työalajohtajuus on tarpeellinen nuorisotyön ja samalla koko kirkon tulevaisuuden kannalta, työalajohtajuuden avulla seurakunnan nuorisotyön suunnittelu selkiytyy ja nuorisotyölle voidaan luoda selkeä jatkuvuus lapsesta nuoreen aikuiseen, työalajohtajuus tarjoaa mahdollisuuden etenemiseen virkauralla, työalajohtajien yhteisen suunnittelun avulla voidaan koko yhtymän nuorisotyön resurssit suunnata entistä tarkoituksenmukaisemmin Se miksi Henrikinseurakunta on valinnut tien, jossa työalajohtajana toimii nuorisotyönohjaaja eikä pappi, johtuu toisaalta siitä, että juuri nuorisotyönohjaajilla on ammattikoulutus nuorisotyöhön ja toisaalta siitä, että nuorisotyönohjaajien vaihtuvuus on pienempää nuorisopappien vaihtuvuuteen verrattuna. Jos papin opinnoissa olisi mahdollista erikoistua nuorisotyöhön, olisi ilman muuta yksi varteenotettava vaihtoehto, että pappi johtaisi nuorisotyötä. Mutta näin ei ole. Tietyllä tavalla onkin ristiriitaista, että toimikunta esittää nuorisopapille palkkaluokkaa H37, vaikka papilta yleensä puuttuu

9 nuorisotyön tarvittava (erikoistumis)koulutus. Juuri korkeampi koulutus on yleensä peruste korkeammalle palkalle. Seurakuntien erilaiset tilanteet huomioiden lienee kuitenkin perusteltua, että toimikunta on laatinut mallijohtosäännön sekä nuorisotyönohjaajaa että nuorisopappia varten. Myöskin papin korkeampaa palkkaa (H37) voidaan perustella sillä, että ilman palkankorotusta ei pappien rekrytointi nuorisotyöhön välttämättä tulevaisuudessa enää onnistu. Syy lienee siinä, että nuorisotyöstä innostuneet henkilöt hakeutuvat jo opintojensa alusta lähtien nimenomaan nuorisotyönohjaajan (ammattikorkeakoulututkinto: sosionomi) koulutukseen eikä papin koulutukseen. Jos näin on, niin on myöskin luonnollista, että pappien joukosta ei enää myöhemmin löydy kovin paljon nuorisotyöstä innostuneita. Nuorisotyönohjaajien (työalavastaavat) palkkauksessa on tärkeää, että nuorisotyön työalavastaavien palkkaus suhteessa muihin nuorisotyönohjaajiin rinnastuu diakoniaviranhaltijoiden ja johtavan diakoniaviranhaltijan palkan suhteeseen tai mahdollisesti myöhemmin kanttorin ja johtavan kanttorin palkan suhteeseen (minimissään 2 palkkaluokkaa). : Henrikinseurakunnan seurakuntaneuvosto yhtyy toimikunnan esityksiin (kohdat 1-7). Ei muutoksenhakuoikeutta : Seurakuntaneuvosto yhtyy nuorisotyön työalajohtajuutta tutkineen toimikunnan esityksen kohtiin 1,2, 4,5, 6, 7. Esityksen kohdasta 3 seurakuntaneuvosto toteaa, että nuorisotyön johtoryhmän johtosääntö pitää vielä valmistella uudelleen. Paattisten seurakunnan seurakuntaneuvosto Kirkkoneuvosto on pyytänyt lausuntoa nuorisotyön työalajohtajuutta pohtineen toimikunnan selvityksestä. Seurakuntaneuvosto toteaa toimikunnan tehneen hyvää työtä. Seurakuntaneuvosto näkee toimikunnan tavoin nuorisotyön tärkeäksi työalaksi, johon tulee panostaa. Seurakuntaneuvosto kannattaa toimikunnan esittämiä ehdotuksia. Erityisesti seurakuntaneuvosto kiittää toimikuntaa nuorisopappien aseman huomioimisesta. On tärkeää, että myös papit tekisivät nuorisotyötä. Seurakuntaneuvosto toteaa, että esitetyt ehdotukset koskevat muiden seurakuntayhtymän seurakuntien tavoin myös Paattisten seurakuntaa. Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvosto

10 Kaarinan seurakunnan nuorisotyöntiimi on tutustunut raporttiin, ja sitä on käsitelty työjaoston kokouksessa. Nuorisotyön tiimin kokouksessa pidettiin hyvänä, että nuorisotyön kokonaisvastuu voi olla joko nuorisotyönohjaajalla tai papilla, ja että vastuu näkyy esitetyllä tavalla myös palkassa. Työjaosto oli kaikkiaan tyytyväinen siihen, että nuorisotyön työalajohtajuuteen on seurakuntayhtymässä aktiivisesti paneuduttu ja piti toimikunnan linjauksia pääosin hyvinä. Nuorisotyön tiimissä herätti kysymyksiä työalavastuun sitominen virkaan, joidenkin mielestä kiertävä vastuu voisi olla perusteltu. Raportissa ehdotetussa johtavan työntekijän johtosääntömallissa johtavan työntekijän tehtävät ovat samat riippumatta siitä, onko hän nuorisotyönohjaaja vai pappi. Muilta osin tämä toiminee, mutta ei esimerkiksi Kaarinan seurakunnassa edelleen toivotussa työnjakomallissa, jossa nuorisotyönohjaaja olisi johtava työntekijä rippikouluvastuun pysyessä nuorisopapilla. Työjaosto kiinnitti käsittelyssään huomiota samaan asiaan siitä näkökulmasta, että rippikouluvastuun ollessa nuorisopapilla johtava työntekijä kuitenkin osallistuu mm. rippikouluasioista päättävän NUJOn työskentelyyn. Edelleen työjaosto ei pitänyt hyvänä johtavan työntekijän työnkuvauksessa kohtaa, jossa ko. työntekijän todetaan toimivan työalansa esittelijänä seurakuntaneuvoston kokouksessa. Toimikunta esittää, että seurakuntiin perustetaan nuorisotyön työalavastaavien virat. Asiassa on syytä ottaa huomioon, ettei kenenkään työntekijän eläke- tai muut edut vaarannu ko. virkojen perustamisen tähden. : Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvoston lausunto nuorisotyön työalajohtajuutta selvitelleen toimikunnan loppuraportista 1. Kaarinan seurakunta pitää hyvänä, että Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä on aktiivisesti selvitetty nuorisotyön työalajohtajuutta. Toimikunnan päätösesityksiä pidetään kaikkiaan hyvinä ja oikeansuuntaisina. 2. Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvosto pitää hyvänä, että seurakuntiin perustetaan nuorisotyön työalavastaavan virat. Kyseisiä virkoja perustettaessa on varmistettava, ettei kenenkään työntekijän eläke- tai muut edut heikkene. Seurakunnalla tulee olla mahdollisuus tarvittaessa esimerkiksi työntekijävaihdoksen yhteydessä lakkauttaa johtavan nuorisotyönohjaajan virka ja perustaa johtavan nuorisopapin virka tai päinvastoin. Ehdotettuja palkkaratkaisuja kannatetaan. 3. Työalavastaavien mallijohtosäännöt ja NUJO:n tehtävien kuvaukset vaativat muokkaamista. Kaarinan seurakuntaneuvoston mielestä rippikouluvastuu tulee voida säilyttää nuorisopapilla, vaikka työalavastaava on nuorisotyönohjaaja. Nuorisotyön työalavastaavalle ei tule ohjesäännössä osoittaa esittelijän vastuuta seurakuntaneuvoston kokouksessa. Kaarinan seurakunnan osalta johtokuntaan liittyvät viittaukset ovat tarpeettomia, johtokunnan sijasta tulee voida viitata kirkkoherraan ja / tai seurakuntaneuvostoon. Yhtymätason nuorisotyön johtoryhmän osalta tulee varmistaa rippikoulutyön vuotuinen koordinointi tilanteessa, jossa työalavastaava on eri henkilö kuin rippikoulutyöstä vastaava.

11 Ei muutoksenhakuoikeutta. : Esityksen mukaan. Ruotsalaisen seurakunnan seurakuntaneuvosto Seurakuntaneuvosto ei ole antanut asiasta lausuntoa. Kasvatusasiain johtokunta Kasvatusasiain johtokunta päätti antaa nuorisotyön työalajohtajuutta pohtineen toimikunnan loppuraportista seuraavan lausunnon: Kasvatusasiain johtokunta pitää raporttia perusteellisesti laadittuna ja riittävän laajana sekä sen esityksiä oikean suuntaisina. Toimikunta on perehtynyt nuorisotyön työalajohtamisen ongelmiin monipuolisesti. Johtokunnan käsityksen mukaan toimikunnan esitys antaa riittävästi vaihtoehtoja paikallisseurakuntien nuorisotyön organisointiin ja selkiyttää työn ja vastuun jakoa myös yhtymätason toiminnassa. Johtokunta pitää tärkeänä, että nuorisotyöhön palkatut henkilöt, erityisesti nuorisopapit, voivat suunnata koko työpanoksensa nuorisotyöhön. Toimikunnan laatimat johtosääntömallit tukevat hyvin tätä tavoitetta. Niissä esitetyt työnkuvat ovat selkeitä ja niin laajoja, ettei niitä voida menestyksellisesti suorittaa muun työn ohessa. Johtokunnan käsityksen mukaan työn palkkauksen tulee olla linjassa työn vaatimusten kanssa. Koska nuorisotyö tulee nähdä eräänä kirkon keskeisimmistä ja vaativimmista erityistehtävistä, on raportissa esitetty ajatus nuorisopappien ja vastaavien nuorisotyönohjaajien palkkauksen perusteista perusteltu. Mikäli kirkon uusi palkkausjärjestelmä (UPJ) astuu suunnitelmien mukaan voimaan kesäkuun alussa vuonna 2006, saattaa se antaa hyvän työkalun nuorisotyön ja siitä maksettavan palkan nykyistä palkkaluokkaajattelua perusteellisempaan ja tarkempaan määrittelyyn. Kasvatusasiain johtokunta esittää nuorisotyön työalajohtajuutta Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä kehitettäväksi toimikunnan raportin esittämällä tavalla *** Toimikunnan mietinnöstä saatujen lausuntojen perusteella seurakunnat ovat pääosin tyytyväisiä raportin sisältämiin esityksiin. Jonkin verran kritiikkiä on esitetty malliohjesääntöjen esityksiin rippikoulutyön vastuun jakamisesta

12 silloin, kun työalavastaavana on nuorisotyönohjaaja. Laajinta palautetta on kuitenkin esitetty mietinnön esittämän Nuorisotyön johtoryhmän (NUJO) johtosäännöstä. RIPPIKOULUTYÖ Mallijohtosääntöjä laatiessaan toimikunta tiedosti sekä koko nuorisotyön hajanaisuuden että aivan erityisesti rippikoulutyön erityisluonteen aiheuttamat työnjaolliset ja -johdolliset ongelmat. Toimikunta katsoi, että nuorisotyön kokonaissuunnitteluvastuun tulee muutoksen jälkeen olla osoitettuna yhdelle työntekijälle eli työalavastaavalle, joka seurakunnan valinnan mukaan voi olla joko nuorisopappi tai nuorisotyönohjaaja. Käytännön ongelmia ei synny, mikäli seurakunta nimeää työalavastaavaksi nuorisopapin. Tällöin kokonaisvastuu rippikoulusta on yksi työalavastaavaksi nimetyn nuorisopapin keskeisistä papillisista tehtävistä. Työnjaollinen ongelma syntyy, mikäli seurakunta nimeää työalavastaavaksi nuorisotyönohjaajan. Koska työalavastaavia voi olla vain yksi, kuuluu toimikunnan käsityksen mukaan hänelle myös kokonaisvastuu rippikoulusta. Koska vastuu rippikoulun sisällöstä (teologinen vastuu) kuitenkin kuuluu papille, päätti toimikunta kirjata työnjaon mallijohtosääntöön niin, että johtava nuorisotyönohjaaja toimii seurakunnan rippikouluvastaavana ja nuorisopappi rippikoulutyön sisällön koordinaattorina. Konkreettisesti esitys tarkoittaa sitä, että työalavastaavana johtava nuorisotyönohjaaja vastaa yhdessä kasvatusasiain keskuksen kanssa tehtävistä ja muista rippikoulun edellyttämistä käytännön järjestelyistä, kuten leirivuorojen varauksista, ilmoittautumisprosessista ja nuorisopapin kanssa neuvoteltuaan rippikoulumateriaalin tilaamisesta. Nuorisopapille työalan teologisena asiantuntijana jää tällöin vastuu rippikoulujen teologisen sisällön suunnittelusta. Seurakuntien erilaiset resurssit, perinteet ja tarpeet tiedostaen toimikunta ei halunnut laatia ja hyväksyttää täysin yhdenmukaisia kaikkia seurakuntia sellaisenaan sitovia johtosääntöjä, vaan päätyi esittämään kaksi erilaista johtosääntömallia, joiden pohjalta kukin seurakunta voi räätälöidä yksilöllisen sovellutuksensa, kuitenkin niin, että kussakin seurakunnassa voi muutoksen jälkeen nuorisotyön sektorilla olla vain yksi johtava viranhaltija. NUORISOTYÖN JOHTORYHMÄ Nuorisotyön johtoryhmän (NUJO) perustamista esittäessään toimikunnan tavoitteena oli jäntevöittää ja yksinkertaistaa kasvatusasiain keskuksen ja seurakuntien nuorisotyön suhteita niin, että kasvatusasiain keskus nykyistä selkeämmin voisi palvella seurakuntia niiden toivomalla tavalla. Saatujen lausuntojen perusteella toimikunta ei kuitenkaan täysin ole onnistunut kirjaamaan ajatustaan raportin liitteenä olevaan johtosääntöön. Seurakuntien esittämässä kritiikissä NUJOn on yksinkertaistamien sijaan nähty lisäävän

13 byrokratiaa ja turhia kokouksia. Erityistä kritiikkiä on kohdistettu ajatukseen, jonka mukaan nuorisotyön johtoryhmään ja nuorisotyön työntekijöiden neuvottelukokoukseen osallistuminen olisi katsottava virkatehtäväksi. Kasvatusasiain keskuksen ja seurakuntien nuorisotyön suhteet ovat viime vuosien aikana kehittyneet suotuisaan suuntaan. Niinpä esimerkiksi varhaisja varttuneiden nuorten parissa työskentelevät nuorisotyönohjaajat ja rippikoulutyöstä vastaavat kokoontuvat yhdessä kasvatusasiain keskuksen henkilökunnan kanssa säännöllisiin kokouksiinsa suunnittelemaan ja toteuttamaan yhteisiä tapahtumia, kuten kymppisynttäreitä, kymppileiriä, villi tusina-leiriä, yhteistä isoiskoulutusta ja toteuttamaan rippikoulutyön käytännön järjestelyjä. Myös suuret yhteiset haasteet, kuten juuri onnistuneesti toteutetut Kirkon lapsi- ja nuorisotyön neuvottelupäivät, kesällä 2006 toteutettava ekumeeninen Urbaani Unelma-tapahtuma tai toukokuun 2007 kirkkopäivien nuoriso-osuus on mahdollista toteuttaa vain kasvatusasiain keskuksen koordinoimalla seurakuntien yhteistyöllä. Raportin esittelemä nuorisotyön johtoryhmän (NUJO) tärkeimpänä tehtävänä on suunnitella ja päättää siitä, mitä yhteisiä hankkeita kunkin vuoden aikana seurakunnat haluavat toteuttaa ja valvoa niiden toteuttamista. NUJOn ajatuksena on ohjata yhteisyötä seurakuntien toiveista käsin, ei olla ylhäältä ohjaamassa seurakuntien toimintaa. Tämä alhaalta ohjautuvuus on johtosääntöön myös kirjattu maininnalla seurakuntien NUJOn päätöksiä koskevasta ottooikeudesta. Seurakuntien työalavastaavista ja kasvatusasiain keskuksen henkilökunnasta muodostuvan NUJOn päättämien tapahtumien käytännön toteuttamisesta vastaavat tulevaisuudessakin erilliset työryhmät nykyisen käytännön mukaisesti. Saatujen lausuntojen pohjalta on mietinnön liitettä 3 Tehtävät yhtymätason suunnittelussa muokattu se alkuperäistä esitystä selkeämmin toisi esille toimikunnan ajatuksen NUJOsta välineenä, jonka avulla seurakunnat pystyvät entistä paremmin tuomaan esille toiveensa siitä, millaista nuorisotyön yhteistä toimintaa tulisi toteuttaa ja miten ja millä resursseilla se toteutetaan. Edelleen on syytä korostaa, että NUJOon osallistuminen ei sinällään sido seurakuntaa mihinkään toimintaan, vaan se voi vapaasti valita mihin toimintoihin se kulloinkin haluaa sitoutua. Saatujen lausuntojen perusteella esitetään esityksen kohta 4 muutettavaksi muotoon: Seurakunnat sitoutuvat toimimaan niin, että nuorisotyön johtoryhmään kuuluvat työntekijät sekä nuorisotyössä mukana olevat työntekijät osallistuvat yhteisesti sovittuihin kasvatusasiain keskuksen koolle kutsumiin kokouksiin. Toimikunta on esittänyt, että paikallisseurakuntiin perustetaan nuorisotyön työalavastaavan virat. Virka voisi olla kunkin seurakunnan harkinnan mukaan

14 joko nuorisopapin tai nuorisotyönohjaajan virka. Virkojen perustamisen ja lakkauttamisen osalta asia tulee viedä kirkkovaltuuston käsittelyyn. Muilta osin toimikunnan esittämät toimenpiteet kuuluvat kirkkoneuvoston päätettäviin. Johtoryhmä yhtyy toimikunnan raportissaan esittämään. Kn merkitsee nuorisotyön työalajohtajuutta pohtineen toimikunnan loppuraportin ja siitä saadut lausunnot tiedoksi. Kirkkoneuvosto päättää perustaa jokaiseen seurakuntaan nuorisotyön työalavastaavan palkkiotoimisen tehtävän, johon kukin seurakunta nimeää yhden nykyisistään nuorisotyönohjaajistaan tai papeistaan. Tehtävästä suoritetaan korvauksena papille yhden palkkaluokan lisä, ja tehtävään siirtyvän nuorisotyönohjaajan kokonaispalkka on H30. Työalavastaavien ohjesäännöt vahvistetaan loppuraportin liitteiden 1 ja 2 mukaisina. Lisäksi kirkkoneuvosto päättää perustaa toimikunnan esittämän yhtymätason johtoryhmän, ja vahvistaa yhtymätason johtoryhmän johtosäännön liitteen 3 mukaisena. Samalla kirkkoneuvosto edellyttää, että nuorisotyön johtoryhmään kuuluvat työntekijät sekä nuorisotyössä mukana olevat työntekijät osallistuvat yhteisesti sovittuihin kasvatusasiain keskuksen koolle kutsumiin kokouksiin. Ilmoitus kirkkoherroille, yhteisten työmuotojen johtajalle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Käsittely Jäsen Lars-Runar Knuts pohti, meneekö esitys liikaa seurakuntien reviirille yhteisen kirkkoneuvoston päättäessä palkkiotoimisen tehtävän perustamisesta jokaiseen seurakuntaan. Samoin pohdittiin, miten esitys toimii niiden seurakuntien kohdalla, joissa on vain yksi nuorisotyönohjaaja. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja teki esityksen, että asia palautetaan uuteen valmisteluun. Puheenjohtajan esitys sai yksimielisen kannatuksen. päätti palauttaa asian yksimielisesti uuteen valmisteluun. Ei muutoksenhakuoikeutta. 46 VAHTIMESTARI-SIIVOOJA [...] VUOROTTELUVAPAA-ANOMUS [...] on esittänyt seuraavaa: Anon vuorotteluvapaata ajalle

15 Olen työskennellyt seurakuntayhtymässä vuodesta 1990 lähtien enkä ole aikaisemmin pitänyt kuin vuosilomaa. [...] Vuorotteluvapaa on kalenteripäivän vapaajakso, jonka aikana työntekijän palvelussuhde on lepotilassa. Tältä ajalta työntekijälle maksetaan vuorottelukorvausta. Työnantajan tulee palkata vuorotteluvapaan ajaksi työvoimatoimistosta työttömänä työnhakijana oleva henkilö. Vuorotteluvapaasta sopivat työnantaja ja työntekijä. Vuorottelusopimus, jossa työnantaja sitoutuu palkkaamaan työvoimatoimistossa työttömänä työnhakijana olevan henkilön, tehdään kirjallisesti. Työtöntä ei tarvitse palkata samoihin tehtäviin, joita vapaalle siirtyvä on hoitanut. Vuorotteluvapaan aikana henkilö ei voi olla töissä. Koska vuorotteluvapaata voidaan siis myöntää enintään 359 kalenteripäivää, on [...] kanssa sovittu vuorotteluvapaa-ajaksi Kiinteistöjohtaja puoltaa anomusta. Kn päättää myöntää vahtimestari-siivooja [...] palkatonta virkavapautta ajalle vuorotteluvapaata varten. Samalla hallintojohtaja oikeutetaan seurakuntayhtymän puolesta allekirjoittamaan tarvittavat hakemukset. Ilmoitus [...], kiinteistöjohtajalle, isännöitsijä Läntiselle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin.

16 [...] ANOMUS TYÖPAIKKATERVEYDENHUOLLON PALVELUJEN KÄYTTÖOIKEUDESTA [...] on esittänyt kirkkoneuvostolle seuraavaa: Olen siirtymässä alkaen osa-aikalisälle, joka jatkuu asti. Olen toiminut seurakuntayhtymän vaihteenhoitajana vuodesta Pyydän yhteiseltä kirkkoneuvostolta lupaa käyttää hyväkseni työpaikkaterveydenhuollon palveluja kuten päätoiminen työntekijä, vaikka työmääräni ei osa-aikalisän vuoksi täytä päätoimisuuden rajana olevaa 19 tuntia. [...] työaika tulee olemaan 50 prosenttia 36 tunnin 15 minuutin virastotyötä tekevien viikkotyöajasta. Työaika jää näin ollen 19 tunnin päätoimisuusrajan alle ( 15) tekemänsä päätöksen mukaan kirkkoneuvosto voi yksittäistapauksissa oikeuttaa päätoimisesta tehtävästä osa-aikaeläkkeelle siirtyvän käyttämään työpaikkaterveydenhuollon palveluja kuten päätoiminen työntekijä. [...] tapauksessa ei ole kyse osa-aikaeläkkeestä vaan osa-aikatyöhön siirtymisestä. Hallintojohtaja kuitenkin katsoo, että kirkkoneuvoston päätöstä on kohtuullista soveltaa myös tässä tapauksessa ja suhtautua myönteisesti esitykseen. Kn päättää, että [...] on oikeutettu osa-aikatyöjaksonsa välisenä aikana käyttämään Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän työpaikkaterveydenhuollon palveluja kuten päätoiminen työntekijä. Ilmoitus anojalle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 48 ANU AARNIVALAN JA HANNELE LUNDIN OSALLISTUMINEN TURUN KRIISIRYHMIEN 10- VUOTISJUHLASEMINAARIIN Anu Aarnivalan ja Hannele Lundin anomus kuuluu seuraavasti: Lupa osallistua Turun kriisiryhmien 10-vuotisjuhlaseminaariin Seminaarissa on tarkoitus tutustua Helsingin merimieskirkon keskustoimistoon, Tukholman hätäkeskukseen sekä osallistua kriisikoulutukseen laivalla. Esimiehiltämme olemme saaneet luvan osallistua ko. matkalle. Olemme olleet useita vuosia mukana ryhmien toiminnassa (Anu Aarnivala vuodesta -97 ja Hannele Lund vuodesta 2000) ja jatkuva koulutus on tämän työn tekemisen edellytys.

17 Matkan kustantaa valtioneuvosto. Seminaarin ohjelma on nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. Anomus on tuotu kirkkoneuvostoon, koska ulkomaille suuntautuviin matkoihin tulee saada kirkkoneuvoston lupa. Kn oikeuttaa Anu Aarnivalan ja Hannele Lundin osallistumaan työaikanaan Turun kriisiryhmien 10-vuotisjuhlasaminaariin Tukholmassa. Ilmoitus anojille, kirkkoherra Pirjo Vahtolalle, kirkkoherra Martti Hirvoselle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 49 TURUN SINIKOTKIEN KOULUTUSALUSPROJEKTI Kirkkovaltuusto on hyväksynyt Turun Sinikotkien koulutusalusprojektiin liittyvät rahoitusjärjestelyt, ja päättänyt tukea hanketta eurolla sekä myöntämällä euron lainan. Huolimatta siitä, että tukimääräraha otetaan vasta vuoden 2007 talousarvioon, kirkkovaltuust on ilmoittanut lippukunnalle, että se voi jatkaa hankkeen eteenpäin viemistä. Turun Sinikotkat on ilmoittanut hankkeen etenemisestä seuraavaa: Turun Sinikotkat on edennyt koulutusalusprojektissaan kirkkovaltuuston lokakuussa hyväksymän projektisuunnitelman mukaisesti. Lippukunta teki vuosikokouksessaan päätöksen rakennuttaa TSK 47 -tyyppisen one off - purjevene. Alus korvaa lippukunnan nykyisen koulutusaluksen s/y Rhean. Vuosikokous valtuutti lippukunnan hallituksen käynnistämään toimenpiteet Rhean myymiseksi. Uusi alus on suunniteltu alusta alkaen nimenomaan lippukunnan käyttöön. Suunnittelun kantavia periaatteita ovat olleet turvallisuus, kestävyys sekä helppokäyttöisyys. Aluksen on suunnitellut naantalilainen Pekka Eivola. Alus on 14 metriä pitkä lasikuiturunkoinen avomeripurjevene. Lippukunta on aloittanut välittömästi päätöksen tehtyään projektin tarkemman suunnittelun sekä nimennyt projektille vastuullisen projektiryhmän. Projektipäällikkönä toimii partiojohtaja, diplomi-insinööri Oskari Huiskala. Projekti julkistettiin lippukunnan meripartio-osasto Sextantin 50-vuotisjuhlissa Aluksen rakentaminen aloitetaan Turun seudulla helmikuun 2006 aikana. Valmis alus lasketaan vesille kesällä Lippukunta informoi seurakuntayhtymää ja toimittaa lisää materiaalia projektin edetessä.

18 Kn merkitsee tiedoksi Turun Sinikotkien selvityksen koulutusalusprojektin vaiheista. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 50 PYHÄN HENRIKIN SÄÄTIÖN MYÖNTÄMÄ AVUSTUS VALON KANTAJAT -NÄYTELMÄESI- TYKSEN KULUIHIN Pyhän Henrikin säätiö on myöntänyt 5500 euron avustuksen Valon kantajat - näytelmäesityksen kuluihin. toteutettiin Tuomiokirkon portailla, ja se liittyi Kirkko Suomessa 850 vuotta juhlavuoden tapahtumiin. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä maksoi Turun kristilliselle opistolle esityksen tuottamisesta 7500 euron palkkion. Pyhän Henrikin säätiölle on ilmoitettu kiitoksen kera tili, jolle avustus pyydetään maksamaan. Kn merkitsee saaduksi ilmoituksen Pyhän Henrikin säätiön myöntämästä avustuksesta Valon kantajat -näytelmäesityksen kuluihin. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 51 TIEDOTTAJAN MÄÄRÄAIKAISEN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN Kirkkovaltuusto oikeutti ( 45) virkapaketin käsittelyn yhteydessä palkkaamaan tiedotustoimistoon määräaikaisen tiedottajan väliseksi ajaksi. Kokouksessaan kirkkoneuvosto asetti valintatyöryhmän valmistelemaan määräaikaisen tiedottajan toimen (erityisalana verkkoviestintä) täyttämistä ja tekemään valittavasta esityksen kirkkoneuvostolle. Työryhmään kuuluvat verkkoviestinnän ohjausryhmän puheenjohtaja Jarkko Elo, tiedotustoimikunnan puheenjohtaja Leena Winter ja tiedotuspäällikkö Osku Laukkanen. Ilmoitus määräaikaisesta verkkotiedottajan toimesta julkaistiin Turun Sanomissa, Journalisti-lehdessä, Kotimaa-lehdessä, seurakuntayhtymän verkkosivuilla, kirkon rekrytointisivuilla sekä verkkopalvelun työpaikat-sivuilla joulukuun puolessa välissä Hakuajan päättyessä

19 seurakuntayhtymän kirjaamoon saapui 37 hakukriteerit täyttävää hakemusta. Tiedotustoimistossa laadittu yhteenveto hakijoista kuuluu seuraavasti: Liite Hakemukset liitteineen ovat nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. Valintatyöryhmä kokoontui ja kävi läpi hakemukset. Tavoitteena oli löytää hakijoiden joukosta papereiden perusteella 5-8 tehtävään sopivinta henkilökohtaisia haastatteluja varten. Haastatteluun valinnassa työryhmä kiinnitti huomiota varsinkin hakijoiden journalistiseen osaamiseen sekä tiedotus- ja viestintäalan työkokemukseen. Lisäksi edellytettiin haastatteluun pyydetyiltä verkkoviestinnän sisällöllistä ja teknistä osaamista sekä seurakuntaelämän tuntemusta. Työryhmä valitsi haastatteluja varten kuusi hakijaa: Dahlqvist Riikka, Jyräkoski Pertti, Leka Minna, Savolainen Päivi, Suhonen Rita ja Vainio Suvi. Haastattelut pidettiin Kullekin kutsutulle varattiin haastatteluaikaa puoli tuntia. Haastatteluissa työryhmä kiinnitti huomiota papereiden perusteella muodostuneen mielikuvan vahvistumiseen tai kumoutumiseen. Lisäksi haluttiin varmistua hakijoiden osaamisesta tiedotustyön, viestinnän ja varsinkin verkkoviestinnän ammattilaisina sekä kouluttamisvalmiuksista yhteistyökyvyistä ja luontevasta seurakuntaelämän tuntemuksesta. Työryhmä päätyi haastattelupäivän päätteeksi yksimielisesti siihen, että kaksi hakijaa on pätevyydeltään, monipuoliselta osaamiseltaan, tehtävään sopivuudeltaan ja persoonallisilta ominaisuuksiltaan muiden yläpuolella. Riikka Dahlqvistilta ja Rita Suhoselta päätettiin pyytää työnäytteet. Heille annettiin maanantaina verkkoviestinnän teknisiin taitoihin ja sisällön tuottamisen taitoihin perustuva tehtävä, joka piti palauttaa sähköpostilla kello 15 mennessä. Molemmat hakijat palauttivat tehtävät määräaikaan mennessä. Työnäytteiden pohjalta valintatyöryhmä teki yksimielisen päätöksen esittää määräaikaisen tiedottajan (erityisalana verkkoviestintä) toimeen Rita Suhosta. [...] Verkkoviestinnän ohjausryhmä käsitteli valintaryhmän esitystä kokouksessaan ja puolsi yksimielisesti valintatyöryhmän esitystä valita toimeen Rita Suhonen. Myös tiedotustoimikunta on yksimielisesti yhtynyt valintaryhmän kantaan ja päättänyt esittää kirkkoneuvostolle, että tiedottajan määräaikaiseen toimeen valittaisiin Rita Suhonen. Kn päättää valita tiedottajan määräaikaiseen toimeen vuoden 2006 loppuun asti Rita Suhosen edellytyksellä, että hän esittää ennen työn aloittamista hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan.

20 Koulutukseen ja työkokemukseen perustuen Rita Suhosen palkkaluokaksi vahvistetaan R26. Ilmoitus tehtävään valitulle, tiedotustoimistolle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 52 VERKKOTIEDOTTAJAN JA VERKKOVIESTINNÄN VASTAAVAN TOIMITTAJAN LAAJAKAIS- TAYHTEYDET Hallintojohtaja poisti asian listalta. 53 KIRKKOPÄIVIEN PROJEKTISIHTEERIN TEHTÄVIEN HOITAMINEN Kirkkoneuvosto on kutsunut kappalainen Tapani Rantalan Turun kirkkopäivien projektisihteeriksi ajaksi siten, että hänelle maksetaan tästä ovo-korvauksena 35 prosenttia R28a palkkaluokan peruspalkasta. Toimen täyttöä valmisteleva työryhmä esittää, että Tapani Rantala palkataan edelleen hoitamaan pääsihteerin tehtäviä 35 prosentin ovokorvauksella palkkaluokan R28a peruspalkasta. Päätoimisen pääsihteerin palkkaamiseen palataan syksyllä. Kn päättää palkata kappalainen Tapani Rantalan edelleen väliseksi ajaksi hoitamaan kirkkopäivien projektisihteerin tehtäviä 35 prosentin ovo-korvauksella R28a palkkaluokan peruspalkasta. Ilmoitus Tapani Rantalalle, kirkkoherra Rauno Heikolalle, työryhmän jäsenille ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 54 VAALIKONEEN HANKKIMINEN SYKSYN SEURAKUNTAVAALEJA VARTEN Suurten seurakuntayhtymien viestintäjohtajat ovat suunnitelleet yhteishankintana vaalikoneen hankkimista syksyn seurakuntavaaleja varten. Vaalikonesovellus toimii internetpohjaisena sovelluksena, ja se antaa mahdollisuuden äänestäjille tutustua ehdokkaisiin ja heidän ajatuksiinsa verkossa. Vaalikonesovellus on suunniteltu helposti asiakkaan toiveiden mukaan räätälöitä-

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 22.1.2004 klo 18.00-18.38 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 4.5.2006 217 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 245-265 Aika torstai 4.5.2006 klo 16.00-17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari Isotalo

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.03.2007 15. Aika: Torstaina 22.3.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.03.2007 15. Aika: Torstaina 22.3.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 22.03.2007 15 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 22.3.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai klo 18.30 20.10 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka Marjut

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 10.4.2013 klo 16.00-19.30 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 60 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 61 SIHTEERIN VALINTA

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 (9) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 26.11.2014 klo 16.39-19.34, tauko klo 18.50-19.00 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 136 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 4/2015 Sivu 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 9.4.2015 klo 17.00-19.12 Paikka Inkeroisten seurakuntatalo Läsnä et Heinonen Heikki kirkkoherra, pj.

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 15.10.2013 klo 18.00 19.09. Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa neljätoista päivää to. 22.9.2011alkaen.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa neljätoista päivää to. 22.9.2011alkaen. Seurakuntaneuvosto 20.9. klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen sihteerin valinta 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 5. Pöytäkirjan

Lisätiedot

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO Hallintoelin Kokouspäivä 6.4.2009 Sivu 1 Paikka ja aika Veikkolan seurakuntatalo 6.4. klo 17.30 19.50 Läsnäolevat jäsenet Posti, Timo pj Erkkilä, Pentti jäsen Haukijärvi, Eino jäsen Leinonen, Anja jäsen

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 16.2.2016 1 Kokousaika Tiistai 16.2.2016, klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen Kari Kannisto Heli Suoranta Kirsti Syyrakki Sara

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.7.2005 361. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.7.2005 361. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 20.7.2005 361 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 356 373 Aika keskiviikko 20.7.2005 klo 16.00 16.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87.

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87. 107 Aika: 15.10.2015 klo 18.15-19.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 2.3.2016 1 Kokousaika Keskiviikko 2.3.2016, klo 16.30 17.30 (virkaan liittyvät haastattelu klo 11.00 16.30) Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To. 13.11.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkoneuvosto Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Veisattiin virsi 484:1.

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkoneuvosto Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Veisattiin virsi 484:1. Kirkkoneuvosto 11.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.12. Veisattiin virsi 484:1. Kirkkoneuvosto 11.1.2017 2 4 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkojärjestyksen

Lisätiedot

Ritva Kivisaari Pentti Lemettinen Anne Marjamäki puheenjohtaja 1-7 puheenjohtaja 8-13 pöytäkirjanpitäjä

Ritva Kivisaari Pentti Lemettinen Anne Marjamäki puheenjohtaja 1-7 puheenjohtaja 8-13 pöytäkirjanpitäjä 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 6.1.2015 klo 12.00-13.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä: Annala Tarja Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Holma Jaana Härsilä Maria Ikola Simo Jänikselä

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 15. päivä helmikuuta klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali 19 Kokouksen avaus 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Seurakuntaneuvosto 22.5.2014 sivu 1 (6) HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.5.2014 klo 18.00 Paikka Hakunilan kirkon kokoustila Hakunilantie 48, Vantaa Osallistujat: Jäsenet

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 1(8) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 1(8) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 1(8) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. Aaltonen Pirjo jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla. Yhteinen kirkkovaltuusto 30.9.2004 42 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 30.9.2004 klo 18.00-18.53 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop)

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop) KÄSIKIRJOITUS Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen vuosikokoukseen AIKA 11.06.2010, PAIKKA Hyvinkää, ASIALISTA: 1. Kokouksen avaus (kop, kop, kop) Hyvät ystävät. Tervetuloa Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen

Lisätiedot

Pöytäkirja on ollut nähtävänä Ylivieskan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 4.12.2014 klo 9-12

Pöytäkirja on ollut nähtävänä Ylivieskan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 4.12.2014 klo 9-12 YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKKIRJA 12/2014 59 Aika Keskiviikko 26.11.2014 klo 18-20.05 Paikka Läsnä Kokoushuone Lagus Timo Määttä, puheenjohtaja Tuomo Haikola, poissa tilalla Juhani Isotalo Marja

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika klo 18.00 19.55 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalon 3. krs kokoushuone, Rauhankatu 14 Läsnä Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Leena Murtonen Paula Paavola

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 7/2016 Kirkkoneuvosto

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 7/2016 Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto Kokousaika Tiistai 26.4.2016, klo 18.46-19.45 Kokouspaikka Lempoisten seurakuntatalo Käsiteltävät asia 66 KOKOUKSEN AVAUS 67 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 68 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (8) Kirkkovaltuusto Kokous Maanantai klo

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (8) Kirkkovaltuusto Kokous Maanantai klo NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 4.1.2010 klo 17.00-17.27 Paikka Seurakuntakeskus KÄSITELTÄVÄT ASIAT KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 KV 2 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11 Aika 31.1.2017 kello 18.30 18.50 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif Ahvenjärvi Seppo Nurminen-Pulkkinen Enni Elo Irmeli Pihkala Isto Elo Joonas Poutiainen Upe

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti klo Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti klo Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti 29.11.2016 klo 19.30 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

Kangasalan seurakunta Esityslista 1/2015 1/2

Kangasalan seurakunta Esityslista 1/2015 1/2 Kangasalan seurakunta Esityslista 1/2015 1/2 Aika 07.01.2015 klo 19:00 Paikka Suoraman seurakuntakeskus Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvallan toteaminen

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 Aika: ti 24.2.2015 klo 16 18.25 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja, 14-25 ajan,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 5/2016 Kirkkoneuvosto 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 50 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALINTA

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 5/2016 Kirkkoneuvosto 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 50 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto Kokousaika Tiistai 12.04.2016, klo 17.45-19.00 Kokouspaikka Lempoisten seurakuntatalo Käsiteltävät asia 48 KOKOUKSEN AVAUS 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 50 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Torstai klo Neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10 Lappeenranta. Paikka

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Torstai klo Neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10 Lappeenranta. Paikka Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Kirkkokatu 10 A, 3. krs. / PL 45 53101 Lappeenranta 040 3126 301 lappeenranta.seurakunta@evl.fi Aika Torstai 14.1.2016 klo 17.00 18.30 Paikka Neuvotteluhuone,

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Torstaina klo 18.00, kahvit klo Lehtonen, Mirkka jäsen

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Torstaina klo 18.00, kahvit klo Lehtonen, Mirkka jäsen 12 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 17.3.2016 klo 18.00, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Niittynen, Ville puheenjohtaja, poistui :n 32 käsittelyn ajaksi Ainasoja,

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 Kirkkoneuvosto Laatimispäivämäärä 02.07.2015 KOKOUSTIEDOT Aika 09.07.2015 kello 16.30 (kahvi 16.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 10/2011

SEURAKUNTANEUVOSTO 10/2011 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 10/2011 Kokousaika 14.12.2011 klo 17.30 19.17 Kokouspaikka Ravintola Nygårds, Vantaan Sotungissa Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergström

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto 116-125 Aika Tiistai 30.11.2016 kello 17.30 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poistui kokouksesta 122

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4)

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) Aika tiistaina 29.11.2016 klo 18.30 21.40 Paikka seurakuntatalo Läsnä: Jyrki Koivisto kirkkoherra pj. Sanni Junnila agronomi,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:40-20:00 Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, Helsinki

PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:40-20:00 Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, Helsinki PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto Aika 30.11.2015 klo 18:40-20:00 Paikka Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, 00910 Helsinki Saapuvilla olleet jäsenet Martti Häkkänen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2010-07 1 / 5 18.11.2010

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2010-07 1 / 5 18.11.2010 1 / 5 Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina klo 18.00 20.45 Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa Osanottajat Ylikangas Kimmo, pj. Rikala Tuula, varapj., kokouksen pj. Huuskonen

Lisätiedot

Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 2. krs, 00120 Helsinki. Hietaranta Miikka jäsen Honkala Sanna-Mari jäsen

Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 2. krs, 00120 Helsinki. Hietaranta Miikka jäsen Honkala Sanna-Mari jäsen 1 (5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 8 /2014 Aika: maanantai 3.11.2014 klo 18 18.55, 19.00 19.28 Paikka: Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 2. krs, 00120 Helsinki Läsnä: Poutiainen Matti puheenjohtaja

Lisätiedot

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Tiistai 20.9.2016 klo 16.30 18.47 Paikka Alavan seurakuntasalissa, Keihäskatu 5 Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Upi Heinonen jäsen läsnä Sakari Kainulainen jäsen poissa

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 5.6.2012 klo 17.30-19.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Eero varajäsen Elo Veijo jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Nummela Leif varajäsen Selinummi

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 14.11.2016 klo 17.30 18.23 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 11.2.2014 klo 17.30-18.30 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

Aika: Tiistai 1.11.2011 klo 17.00 Paikka: Nurmijärven seurakuntakeskus, Kirstaantie 5-7, 01900 Nurmijärvi.

Aika: Tiistai 1.11.2011 klo 17.00 Paikka: Nurmijärven seurakuntakeskus, Kirstaantie 5-7, 01900 Nurmijärvi. Sivu 1 / 9 Aika: Tiistai 1.11.2011 klo 17.00 Paikka: Nurmijärven seurakuntakeskus, Kirstaantie 5-7, 01900 Nurmijärvi. Sisältö Kokouksen osallistujat... 2 KN 175 Kokouksen avaaminen... 3 KN 176 Kokouksen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011

SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011 Kokousaika 1.11.2011 klo 18.00 21.18 Kokouspaikka Seurakuntatalo Läsnä: Tuomas Alaterä Juha Ilonen, puheenjohtaja (puheenjohtajana

Lisätiedot

Pöytäkirja Lappeenrannan kirkon alasali, Mannerheiminkatu 1, Lappeenranta (HUOM! PAIKKA)

Pöytäkirja Lappeenrannan kirkon alasali, Mannerheiminkatu 1, Lappeenranta (HUOM! PAIKKA) 5-2016 Aika Torstai 26.5.2016 klo 17.00 (kahvit klo 16.45) Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Paikka Lappeenrannan kirkon alasali, Mannerheiminkatu 1, Lappeenranta (HUOM! PAIKKA) ASIALISTA

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit. Kirkkoneuvosto 26.10.2016 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 26.10.2016 klo 16.30-17.50 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ SUOMUSSALMEN KUNTA Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 9.12.2014 62 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 2 3 Yli kolme tuntia kestävät ja samana päivänä pidettävät kokoukset

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma 29.8.2016 klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Aika tiistaina 27.4.2016 kello 16.00 17.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

Aika klo (kahvi klo 17.00) Paikka

Aika klo (kahvi klo 17.00) Paikka ESITYSLISTA 6 / 2014 Aika 2.9.2014 klo 17.30 (kahvi klo 17.00) Paikka Olarin kirkon kerhosiiven kokoushuone Läsnä Viitapohja, Salla-Maria puheenjohtaja Tapanainen, Riikka varapuheenjohtaja Finskas, Matti

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2016 1 (5) KOKOUSAIKA 10.8.2016 klo 17-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (6) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (6) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (6) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 9.1.2013 klo 16.00-19.50 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 1 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. kappalainen, sihteeri Samuel Mäkinen pj. kohdat 1-6

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. kappalainen, sihteeri Samuel Mäkinen pj. kohdat 1-6 Sivu 1 / 7 UUDENKAUPUNGIN KAPPELINEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 Aika: tiistai 17.2.2015 klo 17.30-19.06 Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6 OSALLISTUJAT: Päätöksentekijät:

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (7) A S I A L U E T T E L O: 17 Kokouksen avaus 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 20 Ääntenlaskijoiden valinta 21 Työjärjestyksen

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 7/2016 Seurakuntaneuvosto 22.9.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.9.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto Maanantai 12.10.2015 klo 18.00 Teljän kirkon Koivula-sali

Seurakuntaneuvosto Maanantai 12.10.2015 klo 18.00 Teljän kirkon Koivula-sali 1 Porin Teljän seurakunta Pöytäkirja 8/2015 Seurakuntaneuvosto Aika ja paikka Maanantai 12.10.2015 klo 18.00 Teljän kirkon Koivula-sali Huhtala, Kaisa Haanpää, Liisa Halonen, Erkki Harju, Aulikki Ihalainen,

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät 76 Aika: 27.8.2015 klo 19 20.50 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Marttila Raija Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.30 20.40 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Hannu Luostarinen Auli Pääkkönen Marjo Ruokolainen

Lisätiedot

Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, 00120 Helsinki. Grönlund Henrietta jäsen. Honkala Sanna-Mari jäsen

Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, 00120 Helsinki. Grönlund Henrietta jäsen. Honkala Sanna-Mari jäsen 1 (1) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 8 /2013 Aika: maanantai 7.10.2013 klo 18 19.03 Paikka: Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, 00120 Helsinki Läsnä: Heltelä Marja puheenjohtaja Ahlström Martti

Lisätiedot

Irja Kivistö, sihteeri

Irja Kivistö, sihteeri Seurakuntaneuvosto 26.5.2010 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16.

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16. Seurakuntaneuvosto I/2016 Ke 20.1.2016 klo 18 Seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Niemelä Heikki puheenjohtaja x Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto Eeva-Liisa jäsen x

Lisätiedot

MERIMASKUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 Seurakuntaneuvosto 28.3.2011 1(6)

MERIMASKUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 Seurakuntaneuvosto 28.3.2011 1(6) Seurakuntaneuvosto 1(6) KOKOUSTIEDOT: AIKA: maanantaina 28.maaliskuuta 2011 klo 17.30 PAIKKA: Merimaskun seurakuntakoti PYKÄLÄT: 27 43 KOKOUKSEEN KUTSUTUT: lista läsnä Huovinen Matti kirkkoherra, pj x

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011 30.3.2011 29 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011 KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Kaitila-Juntunen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kirkkoneuvosto 17.4.2012. Kiukkonen Sirpa jäsen Lintumäki Aki varajäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kirkkoneuvosto 17.4.2012. Kiukkonen Sirpa jäsen Lintumäki Aki varajäsen Aika 17.4.2012 klo 17.30 18.30 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Heikki Haapala jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lintumäki Aki varajäsen Pihkala Isto jäsen

Lisätiedot

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Aika: 28.1.2016 klo 18.15 20.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Maria-Anne Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 13/2015 67 KIRKKONEUVOSTO 27.11.2015. Perjantaina 27.11.2015 klo 15-19.25 (alkaen puurolla Mariassa)

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 13/2015 67 KIRKKONEUVOSTO 27.11.2015. Perjantaina 27.11.2015 klo 15-19.25 (alkaen puurolla Mariassa) YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 13/2015 67 Aika Perjantaina 27.11.2015 klo 15-19.25 (alkaen puurolla Mariassa) Paikka Läsnä Kirkko ja Maria Timo Määttä, puheenjohtaja Juhani Alaranta, poissa tilalla

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

varajäsen jäsen jäsen

varajäsen jäsen jäsen 120 Aika: 19.11.2015 klo 18.15-20.45 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Subtil Duarte

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT. 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 3 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

KÄSITELTÄVÄT ASIAT. 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 3 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 / 2015 KOKOUSAIKA 17.2.2015 klo 19 KOKOUSPAIKKA Nurmon seurakuntakoti KÄSITELTÄVÄT ASIAT LIITE nro 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 14/5. 2012 Vesilahti 14/5. 2012

Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 14/5. 2012 Vesilahti 14/5. 2012 Aika: 10.5.2012 klo 19.00 20.50 Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 14/5. 2012 Vesilahti 14/5. 2012 Heikki Eronen Maria Forsman Vesilahden

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 21.10.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 21.10.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 21.10.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 27.10.2014-28.11.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA K O K O U S K U T S U Kirkkovaltuuston kokous pidetään 2.6.2016 klo 18.00 seurakuntakodilla, Askolantie 23 ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 19.00 20.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Raimo Hoffren Pauli

Lisätiedot

12 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.42, jonka jälkeen alkuhartaus.

12 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.42, jonka jälkeen alkuhartaus. Noormarkun seurakuntaneuvoston esityslistapöytäkirja 2/2016 Seurakuntaneuvoston kokous ti 9.2.2016 Noormarkun pappilassa klo 17.30-18.53 Kari Penttinen Kristiina Huhtanen Pirkko Isosaari Leena Kallionsivu

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka YHTEINEN Asialista Aika Keskiviikko 4.2.2015 klo 17.30 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen seurakuntatalo,

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 Kirkkoneuvosto Aika 1.12.2016 klo 17.30 18:45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja 163-166, 168-181 Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, pj 167 Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen, 163-172

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 (6) KIRKKONEUVOSTO 1/

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 (6) KIRKKONEUVOSTO 1/ SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 (6) Aika Keskiviikko 15.1.2014 klo 10.00-11.25 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Hannu

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 15.10.2015 klo 18:00-19.28 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti 7.4.2015 klo 18 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan

Lisätiedot

KUOPION ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017

KUOPION ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 KUOPION ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 SEURAKUNNANNEUVOSTON KOKOUS AIKA Torstai 26.1.2017 klo 17.30 19.05 PAIKKA PAIKALLA Neuvostila, Snellmaninkatu 8, Kuopio Honkaselkä Timo, khra, puheenjohtaja

Lisätiedot

KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 1(5) Kellolahdentie 8, 70460 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 3/2016 p. 040 4848 379 SEURAKUNTANEUVOSTO 21.4.

KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 1(5) Kellolahdentie 8, 70460 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 3/2016 p. 040 4848 379 SEURAKUNTANEUVOSTO 21.4. KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 1(5) Aika 19.4.2016 klo 16.30-17.05 (tarjoilu 16.00) Paikka Pyhän Johanneksen kirkon takkahuone, Kellolahdentie 8 Kokoonpano ja läsnäolo Mäkinen Aulikki

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse AIKA 04.02.2016 klo 18.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3/14 Työjärjestyksen hyväksyminen 3/15

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT. 58 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 60 Työjärjestyksen vahvistaminen kokoukselle

KÄSITELTÄVÄT ASIAT. 58 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 60 Työjärjestyksen vahvistaminen kokoukselle ESITYSLISTA /PÖYTÄKIRJA 6 / 2015 KOKOUSAIKA 15.9.2015 klo 18 KOKOUSPAIKKA Nurmon seurakuntakoti KÄSITELTÄVÄT ASIAT LIITE nro 57 Kokouksen avaus 58 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalo 3. krs kokoushuone, Rauhankatu 14 Läsnä Jarmo Vainio Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Sanna Manelius-

Lisätiedot

Esityslista. Klo 17 varainhoidosta puhumassa Arto Virtanen ja Lea Rajamäki Nordeasta

Esityslista. Klo 17 varainhoidosta puhumassa Arto Virtanen ja Lea Rajamäki Nordeasta KIRKKONEUVOSTO 3/2016 1 (7) Aika Keskiviikko 4.5.2016 n. klo 17:20 - Kahvitarjoilu klo 16:45- Klo 17 varainhoidosta puhumassa Arto Virtanen ja Lea Rajamäki Nordeasta Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 20.2.2017 klo 17.30 18.18 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/2013 39 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 10-10.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA keskiviikkona 22. päivä kesäkuuta 2016 klo 18.00 alkaen tarjoilua klo 17.30 18.00 Seurakuntatalo/takasali ESITYSLISTA 42 Kokouksen avaus 43 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 12/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 12/2016 Kokouskutsu/esityslista 1 (12) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 12/2016 Aika 15.11.2016 kello 18:00 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolijat Vasama Juha Lehtonen Harri Heino Oili

Lisätiedot