nro 1/2014 viestintätoimisto vca:n asiakaslehti lehti markkinointiviestinnästä innostuneille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "nro 1/2014 viestintätoimisto vca:n asiakaslehti lehti markkinointiviestinnästä innostuneille"

Transkriptio

1 nro 1/2014 viestintätoimisto vca:n asiakaslehti lehti markkinointiviestinnästä innostuneille

2 pääväittämä Visuaalisuus viehättää Keuruulaispoikien maaseudun uusyrittäjyydestä kertova video keräsi hetkessä parituhatta katsomiskertaa YouTubessa. Maaseutuvirasto, maa- ja metsätalousministeriö ja VCA toteuttivat yhteistyössä Manner-Suomen kehittämisohjelman tuloksista kertovan monikanavaprojektin. Sen ytimenä oli Helsingin Sanomien, Keskisuomalaisen ja Kalevan välissä jaettu liitelehti. Lehteä täydennettiin ja sille hankittiin lisää huomiota viestinnällä Twitterissä, mainonnalla ja viestinnällä Facebookissa ja YouTubessa julkaistuilla videoilla. Viestinnän kuvallistuminen ja tätä kehitystä tukevien sosiaalisen median kanavien suosion nousu on yksi viestinnän trendejä. Kuvallisella esittämisellä ja videoilla on itsenäinen merkitys sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä, mutta niillä on rooli myös painettujen julkaisujen ja verkkolehtien kohderyhmien laajentajana. Ne tekevät viesteistä elävämpiä, tuovat henkilöt lähemmäksi ja teemat entistä havainnollisemmin esille. Videon kiinnostavuudesta kertoo, että ne keräävät muita asioiden esittämistapoja enemmän klikkauksia sosiaalisessa mediassa. Ne voivat toimia myös tiisereinä, jotka lisäävät perinteisen median kiinnostavuutta ja vetävät lukijan sisään. Toimivien monikanavapakettien aikaansaanti edellyttää suunnitelmallisuutta, mutta myös halua tehdä asioita eri tavalla kuin ennen. Yritys- ja yhteisöviestinnän vastuuhenkilöille monikanavaisuus on väline välittää viesti kohderyhmille entistä tehokkaammin. Hyvin suunnitelluissa hankkeissa tuotannot tukevat toisiaan, jolloin kokonaisuus syntyy kustannustehokkaasti verrattuna eri elementtien erilliseen toteutukseen. Ei joko tai, vaan sekä että. SHUTTERSTOCK 2 LEHTI MARKKINOINTIVIESTINNÄSTÄ INNOSTUNEILLE 1/2014

3 Sisältö SHUTTERSTOCK kuva: shutterstock nro 1/2014 VCA AJATUKSESTA TEKOIHIN 4 Tekniikka vs. kuluttaja 7 Spokesperson viestinnän ulkoistaminen 8 Monikanavainen Maavara-lehti 10 Seurantaa seurannan vuoksi? 12 Arvioi viestintää ja paranna mittareita 14 SoMe uhmaa trendejä 16 Printti ja verkko sulassa sovussa 18 Älä unohda työnantajakuvaa 20 Visuaalisen identiteetin kartoitus aarnio jukka viestintäkonsultti, toimitusjohtaja appelgren anita talous- ja hallintopäällikko berisa marja mediatuottaja karttunen marko tutkimusjohtaja, viestintäkonsultti knuuttila pertti neuvonantaja, hall. pj. lindqvist virpi AD nieminen jukka AD, kuvasuunnittelija, digitaalinen tuotanto savela kati viestintäkonsultti verkasalo antti AV-suunnittelija, digitaalinen tuotanto walldén hanna viestintäassistentti viestintätoimisto vca Pursimiehenkatu 26 C, Helsinki Puh. (09) OLEMME MYÖS FACEBOOKISSA! osoitelähde VCA:n osoiterekisteri painopaikka Savion Kirjapaino 3

4 asiantuntija Tekniikka on muuttunut enemmän kuin kuluttajan käyttäytyminen teksti: jukka aarnio kuvat: markku ojala Word-of-mouth-viestinnällä on aina ollut keskeinen osa kuluttajien tuote- ja palveluvalinnoissa, muistuttaa professori Jaakko Aspara Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun markkinoinnin laitokselta. Internetin ja sosiaalisen median käyttöön tuomat tekniikat tekevät siitä reaaliaikaisempaa ja laajemmat massat tavoittavaa. Aspara kuitenkin uskoo, että myös perinteinen mainonta ja mediaviestintä säilyvät tärkeässä roolissa sosiaalisen median rynnistyksessä. Joulukuussa 2013 Jaakko Aspara sai Mainostajien Liiton palkinnon tulevaisuuteen suuntautuneesta markkinoinnin tutkimuksesta. Asparan tutkimuksien kohteena ovat olleet muun muassa markkinointiviestinnän uudet muodot ja vaikutusmallit sijoittajamarkkinoilla sekä sosiaalisessa mediassa. Internetin verkkokaupan juuret ovat 1970-luvun katalogikaupassa, joka nyt on saatettu sähköiseen muotoon. Median muutosta voi kuitenkin tarkastella myös yrityksen brändin- ja maineenhallinnan kautta, jossa muutos näkyy dramaattisempana. Pienetkin asiat voivat saada isoja merkityksiä sosiaalisen median julkisuudessa, Aspara huomauttaa. Uusissa nopeatempoisissa medioissa viestit leviävät nopeammin ja hallitsemattomammin. Vaikka sosiaalinen media ei olisi keskeisessä osassa yrityksen viestinnässä, niiltä edellytetään valppautta ja some-ymmärrystä. Moitittaviksi koetut toimet leviävät reaaliaikaisina laajoille kohderyhmille. Perinteinen markkinointiviestintä säilyttää roolinsa Usein puhutaan sisältömarkkinoinnista. Keskustelussa ammutaan mielestäni jo yli. Ajatellaan, että kuluttajan kiinnostus yrityksen blogeihin, white paper -kirjoituksiin ja YouTube-kanaviin on liki rajaton ja niillä voitaisiin korvata perinteisemmät maksetun ja ansaitun viestinnän keinot. Aspara kehottaa ottamaan huomioon kuluttajan informaatio- ja mainosähkyn. Kuluttajan kapasiteetti ja halu tutkia ja omaksua uutta informaatiota on rajallinen myös kiinnostavien sisältöjen kohdalla. Perinteinen mainonta tai mediaviestintä ei kuole, vaan pitää roolinsa tärkeimpänä markkinointiviestinnän kanavana, Aspara vakuuttaa. Mediapaketin hallinta haasteellisempaa Sosiaalinen media ja verkkomarkkinointi tulevat ottamaan osansa ja kasvattavat rooliaan yritysten markkinointiviestinnän painotuksissa. Optimaalisen paketin pohtiminen ja oikean markkinointiviestinnän kombinaation löytäminen entistä pirstaleisemmassa mediaympäristössä on haasteellisempaa: esimerkiksi miten allokoida panostus perinteisten kanavien, mobiilin, verkkosivujen ja raja-aidaltaan yhä häilyvämmän tv:n ja netti-tv:n välillä. Tämä ei ole helppoa, kokemusta ei ole ja yhteneväisten mittareiden löytäminenkin on haasteellista. Tulee hyväksyä, että emme tiedä optimiratkaisuja. Markkinoinnissa 4 LEHTI MARKKINOINTIVIESTINNÄSTÄ INNOSTUNEILLE 1/2014

5 »Markkinointiviestinnän asiantuntija Jaakko Asparan mukaan perinteinen mainonta jatkaa vahvana. 5

6 asiantuntija "Nettimaailmassa on kyse edelleen mouth-to-mouth -viestinnästä."»tulee hyväksyä, että emme tiedä optimiratkaisuja. Markkinoinnissa tullaan kokeilemaan eri variaatioita, tekemään yhä useammin testejä markkinoilla, ja etsitään tällä tavalla parhaita ratkaisuja. Professori Jaakko Aspara, Aalto-yliopisto tullaan kokeilemaan eri variaatioita, tekemään yhä useammin testejä markkinoilla, ja etsitään tällä tavalla parhaita ratkaisuja. Kuluttajan medialukutaito kasvaa Jaakko Aspara huomauttaa, että kuluttajien medialukutaito myös sosiaalisessa mediassa paranee koko ajan. Ymmärretään, että blogistit voivat olla maksettuja, ja muiden kuluttajien tykkäykset ja diilien ostot voivat olla monilla eri tavoilla motivoituja. Aspara on tutkinut muun muassa Groupon-tyyppisiä kuponkeja tai diilejä välittäviä palveluita. Erityisesti Yhdysvalloissa kuponkikulttuuri on vahvaa. Tieto diilin suosiosta lisäsi ostotodennäköisyyttä erityisesti sosiaalisesti aktiivisten kuluttajien ja ravintolapalveluiden kaltaisten sosiaalisesti kulutettavien palveluiden kohdalta. Kun diilejä tarjotaan jatkuvalla syötöllä, pitää kuluttajien jollain tavalla arvottaa ne. Tässä hän luottaa muiden kuluttajien apuun. Perinteinen word-of-mouth-kommunikaatio levisi ennen muuta sukulaisten ja ystävien kautta, siis henkilöiden, jotka kuluttaja tunsi. Nettimaailmassa on kyse edelleen word-of-mouth-viestinnästä. Kyseessä on tavallaan hybridimuoto wordof-mouth-viestinnän ja yrityksen oman mainonnan välillä. Vaikutteita tulee edelleen muilta kuluttajilta, mutta entistä laajemmalta joukolta ihmisiä, paljolti myös sellaisilta, joita ostoa harkitseva kuluttaja ei tunne. Eri kuluttajat suhtautuvat tällaiseen informaatioon eri tavalla. Osa pitää sitä luotettavampana, osa tulkitsee markkinoinniksi ja suhtautuu varauksellisesti. Perinteiset toimintamallit säilyttävät asemansa b-to-b-markkinoinnissa Sosiaalinen media ei välttämättä istu keskeisenä elementtinä markkinointiviestinnän palettiin, kun tavoitteena on myynnin lisääminen b-to-b-kohderyhmille. Toki sosiaalinen media kehittyy entistä enemmän myös b-to-b-tarpeet huomioivaksi. Esimerkkinä palvelut, joissa yritykset jakavat toistensa käyttöön referenssejä. Mitä suuremmasta kertaostosta on kysymys, sen oleellisempaa on, niin b-to-c- kuin b-to-bsektoreilla, kuinka paljon anonyymiin tietoon voi luottaa, professori Jaakko Aspara arvioi. 6 LEHTI MARKKINOINTIVIESTINNÄSTÄ INNOSTUNEILLE 1/2014

7 ajankohtaista Spokesperson viestinnän ulkoistaminen teksti: marja berisa kuva: creative commons Lentoyhtiö Norwegianin ja VCA:n yhteistyö laajennettiin normaaleja toimeksiantaja-viestintätoimistosuhteen rajoja kattavammmaksi. Kumppanuus ulotettiin myös Norwegianin mediapuhemiehenä, spokespersonina, toimimiseen. Toiminnassa mediaa palvellaan, siihen pidetään yhteyttä ja sen kysymyksiin vastataan Norwegianin nimissä ja väreissä. Ratkaisu oli luonteva, sillä Norweginilla ei ollut omaa viestintäorganisaatiota Suomessa. Toimittuamme muutaman vuoden perinteisellä mallilla havaitsimme selvästi, että suomalaisten journalistien on helpompi ottaa yhteyttä, kun sen tavoitettavissa on kotimainen yhteyspiste, sanoo spokesmanina toiminut Jukka Aarnio VCA:sta. Yhteydenottojen aiheet ulottuvat laidasta laitaan, sillä kaupallisessa lentoliikenteessä tapahtuu kiivaassa rytmissä. Enimmäkseen kysymys oli aivan arkisista asioista, uusista reiteistä, koneiden aikataulussa pysymisistä tai lippujen hinnoitteluun liittyvistä asioista. Meillä oli selvä työnjako Norwegianin viestinnän kanssa teemoista, joista viestimme paikallisesti ja niistä aiheista, joissa ohjeistimme kysyjät eteenpäin tai hankimme vastauksen heille. Käytämme maalaisjärkeä; se vastaa, jolla on riittävävästi median kaipaamaa tietoa. Suomessa ulkoistettu spokesperson on harvoin käytetty Esiintyminen asiakkaan nimissä ja väreissä sen puhemiehenä on hyvin harvinaista viestintätoimiston palvelua Suomessa, vaikka muualla se on luontevampi käytäntö. Viestintätoimistolla on kuitenkin vahva organisaatio, mikä varmistaa viestinnän infrastruktuurin, mediatiedon ja sen, että median palvelupyyntöihin ollaan aina vastaamassa. Keskeinen haaste on omata tieto asiasta, mutta tässäkin aika ja kokemus opettavat. Lisäksi pidimme periaatteena, että hankimme tiedon, ellei sitä itsellämme ollut. Medialta saamamme palaute oli erittäin myönteistä. VCA piti palvelurimaa korkealla. Palvelu ei rajoittunut virkaaikaan, vaan puheluihin vastattiin 24/7-periaatteella. Viestinnän ulkoistaminen sopisi monelle Viestinnän ulkoistaminen voisi sopia useille yrityksille tai yhteisöille. Yrityksillä tai laajempien konsernien osilla kysymys on usein jopa omien resurssien vähäisyydestä. Pienemmillä toimijoilla viestintään erikoistunutta henkilöstöä ei monesti ole. Suuri huomio saattaa suuntautua esimerkiksi lakisääteiseen sijoittajasuhdeviestinnän hoitamiseen, jolloin markkinointiviestinnän puolella koetaan resurssivajetta. Ulkopuolisen katsomana yrityksestä löytyy kerrottavaa uusista kulmista. Toiseksi viestintätoimiston ammattilaiset tietävät kehen ja millä tavalla kannattaa olla yhteydessä, jotta sanoma saadaan näkymään oikeissa kanavissa. Toki järjestely vaatii tiivistä yhteistyötä ja selkeitä toimintaperiaatteita toimeksiantajan ja viestintätoimiston välillä, mutta niiden luominen on kuitenkin verrattain helppoa. Suurin hyöty järjestelystä on se, että viestintä muuttuisi proaktiiviseksi ja mediaa myös palveltaisiin paremmin kuin monesti tapahtuu. Sosiaalisen median haaste Sosiaalisen median tulo viestinnän kanavaksi tuo oman haasteensa yritysten viestinnälle. Se vaatii aktiivisuutta ja siten myös voimavaroja, joita organisaatiossa ei välttämättä ole. Facebook- ja Twitter-päivitykset ja vastaukset keskusteluissa esitettyihin kysymyksiin ovat kaikki toimintaa, joihin ulkoistettu spokesperson-toiminta voi olla kätevin ja tehokkain ratkaisu. 7

8 multimedia Maavara-lehti muuttui monikanavaiseksi teksti: kati savela kuva: shutterstock ja vca Monikanavaisen viestinnän merkitys on kasvanut vuosi vuodelta. Verkko- ja printtiviestinnän yhdistäminen ovat tehokas keino tavoittaa sekä tietty kohdeyleisö laajasti että useita eri kohderyhmiä. 8 LEHTI MARKKINOINTIVIESTINNÄSTÄ INNOSTUNEILLE 1/2014

9 Alkuvuodesta 2014 Helsingin Sanomien, Keskisuomalaisen ja Kalevan liitteenä julkaistu Maavara-lehti sai seurakseen videoita ja sosiaalisen median kanavilla tapahtuvia päivityksiä. Lehdelle rakennettiin Facebook- ja bannerimainontana kumppanisivustoilla toteutettu näkyvyyden edistämiskampanja. Kampanjoinnilla haluttiin laajentaa lehden kohdeyleisöä erityisesti nuorempiin ikäluokkiin. Lehti oli aiemmin julkaistu pelkästään printtiversiona. VCA voitti syksyllä 2013 kilpailutuksen ja teki sopimuksen lehden tuotannosta Maaseutuviraston maaseutuverkostoyksikön kanssa. Myös maa- ja metsätalousministeriön maaseudun kehittämisyksikkö oli mukana hankkeessa. Maavara-lehti esitteli Manner-Suomen kehittämisohjelman tuloksia. Viesti suunnattiin niille, joille maaseudun elämä ja kehittämistoimet eivät olleet entuudestaan tuttuja. Lisäksi lehti kertoi moderneista maaseutuelinkeinoista, uusiutuvan energian hyödyntämisestä ja yritysinnovaatioista. Videoilla säpinää sähköiseen kampanjaan VCA suunnitteli lehden uuden ilmeen ja tuotti sen sisällön. Väljyyttä aikataulussa ei ollut, mutta parinkymmenen vuoden kokemus asiakas- ja sidosryhmälehtien prosesseista ja kokeneet lehdenteon ammattilaiset varmistivat asioiden sujumisen ajallaan. Tuotannon sujuvuutta helpotti oma valokuvaaja. Pelkästään verkkosivujen digipaperlehdellä ei uskottu tavoitettavan tarpeeksi suurta näkyvyyttä internetissä, joten lehteä täydennettiin kolmeen lehden artikkeliin liittyvällä videolla. Valokuvausten yhteydessä tuotettu videoaineisto oli kustannustehokas ratkaisu. Maaseutuaiheet tavoittivat kaupunkilaisetkin Maavara-lehden lukijapalautetta hankittiin lukijatutkimuksella. Liitteen huomioarvo 72 prosenttia ylitti selvästi vastaavien tuotteiden luvun. Liki kolmannes lukijoista otti liitteen talteen myöhempää tutustumista varten.» Maavara-lehden lukijapalautetta hankittiin lukijatutkimuksella. Liitteen huomioarvo 72 prosenttia ylitti selvästi vastaavien tuotteiden luvun. Vapaata palautetta tuli nopeasti runsain mitoin, ja yleisesti lehden lukeneet pitivät sen ilmeestä, jutuista ja rakenteesta. Erityisesti perinteisistä maaseutuelinkeinoista poikkeavat aiheet saivat kiitosta. Palautetta sateli myös päätoimittaja Annukka Lyralle. Enemmistö palautteesta oli innostunutta ja kiittelevää, mutta toki myös kriittistä arviointia saatiin. Ilahduttavaa oli, että suuri joukko maaseutua ja sen kehittämistä vain vähän tai ei lainkaan tuntevia tarttui lehteen ja antoi siitä arvionsa. Stunt-videosta menestys YouTubessa Keski-Suomen nuorten miesten stuntyrityksestä kertova video pääsi lähes heti julkaisemisensa jälkeen pariin tuhanteen klikkaukseen maaseutuverkoston YouTubekanavalla. Aihe poikkesi ilmeeltään ja sisällöltään perinteisestä maaseututeemojen kavalkadista ja päätyi osittain siksi myös lehden kansikuvaksi. Tämä aiheutti sekä ihastusta että ihmetystä: miten prätkät ja maaseutuimago sopivat yhteen? Vastaus löytyi jutusta, jonka vinjettinä oli Innovaatiosta yritystoiminnaksi. Maavara saavutti näin ainakin yhden tavoitteensa: mielikuva peltojen reunustamasta, hiljaisesta kylätienoosta sai haasteen ensi silmäyksellä. Lehden toimituskunta päätti valjastaa eri sosiaalisen median kanavat saattamaan Maavaran mahdollisimman suuren yleisön ulottuville. Some-kampanjaan valittiin sekä olemassa olevia kanavia että luotiin uusia. Maaseudun ystäviä houkuteltiin lukemaan digipaperia esimerkiksi maaseutuverkoston Facebook-sivuilla useilla lehdestä poimituilla nostoilla. Lehden omalla Twitter-profiililla puolestaan haluttiin innostaa myös niitä, joille maaseudun kehittämisen aihepiiri ei ole entuudestaan tuttu. Twitterin seuraajia haettiin muun muassa yleisesti käytetyillä avainsanoilla ja maaseutuverkoston sidosryhmien joukosta. Sosiaalisen median kampanjan alku on ollut lupaava. Facebook, Twitter ja YouTube ovat täydentäneet lehteä ja vieneet viestiä maaseutuelinkeinojen kirjosta tuhansille henkilöille. Maavara-lehti, lukijatutkimus (auki asti) ja videot osoitteessa 9

10 ajankohtaista Seurantaa seurannan vuoksi? teksti: marja berisa kuva: shutterstock Strateginen mediaseuranta on arvokas työkalu sanan kaikissa merkityksissä: fiksu käyttäjä saa rahalleen vastinetta, seurantaa seurannan vuoksi tilaava maksaa kalliisti tyhjästä. Miten mediaseurannasta saadaan sitä oikeaa ja jatkojalostukseen sopivaa dataa? Startti on selkeä: määritellään, mihin tietoa tarvitaan ja kuka sitä yrityksessä tarvitsee. Tarve voi olla operatiivinen, taktinen tai strateginen. Olipa kyseessä sitten päivittäinen markkinaseurannan tai johdon strategisen päätöksenteon työkalu, tärkeintä on ymmärtää, että seuranta on alkupiste. Seurannan kautta saadaan tietoa, johon joko osataan reagoida tai ei. Informaatio sinällään ei tee autuaaksi. Tekniseltä kannalta seurannan välineet ovat periaatteessa samanlaisia: ne tuottavat yksinkertaista hakusanoihin perustuvaa dataa, joka on yleensä luokiteltu joko negatiiviseksi, neutraaliksi tai positiiviseksi. Saadaan selville, menikö asia läpi, kuinka paljon palstatilaa se sai, mikä oli se sävy, jolla asiaa käsiteltiin. Kun mennään syvemmälle, arvioinnin kohteina voivat olla esimerkiksi julkisuuden syy- ja seuraussuhteet, yrityksen kilpailuasema eri medioissa ja erilaisten viestintätoimenpiteiden tehokkuus sekä kilpailijoiden viestinnän painotukset. Kun seurantaa jaksetaan hyödyntää ja tarkastella medianäkyvyyttä mieluummin kuukausien kuin viikkojen ajalta, alkavat vaikutukset olla mitattavissa. Voidaan tarkastella esimerkiksi tuotteen lanseerauksen jälkeen, onko myynti lisääntynyt, mitä markkinaosuus sanoo, entäpäs työntekijöiden pysyvyys? Kotimainen yritys pääsee helpommalla? Ulkomaalainen logistiikkayritys aloitti toimintansa Suomessa. Se tarjosi uutta palvelua uuteen hintaan. Asiakkaat riemastuivat. Kotimainen kilpailija ei. Ulkomaalainen yritys sai nopeasti ja ilmaiseksi hyvää mainosta, lupasihan se laatua ja halvempia hintoja. Ensimmäisten ongelmien koittaessa lastit jumissa satamissa tai tulleissa tiedotusvälineet olivat innolla seuraamassa tilannetta. Samalla myös kotimainen yritys töpeksii henkilöstöasioissaan, jotka pääsevät myös julkisuuteen. Tuleeko ulkomaalaiselle yritykselle kuraa niskaan ja nouseeko kotimaisuus taas arvoon arvaamattomaan? Arvioidaan lehtikirjoitusten, yleisöosastojen ja some-kanavien tuottamaa julkisuutta, sekä päivittäin että pidemmällä aikavälillä. Tulokset ovat mielenkiintoisia: kotimaisen yrityksen töppäilyistä kyllä kirjoitettiin, mutta sävy oli ymmärtäväinen: olihan kyseessä lähes instituutioksi noussut firma. Samalla ulkomaalaisyritys joutui koville aikatauluongelmiensa kanssa ja sai päivälehdissä runsaasti negatiivista palstatilaa. Selvää pässinlihaa? Ei sentään. Ulkomaalaisyrityksen tuottavuus ja kannattavuus nousivat kritiikistä huolimatta ja jopa niin paljon, että analyytikot hieraisivat silmiään. Mistä tämä johtui? Mahdollisesti siitä, että yrityksen tuotteen hinta-laatusuhde oli suhmurointienkin jälkeen ylivertainen, tai siitä, että yritys jaksoi vastata negatiivisiin kirjoituksiin, luoda suhteita niiden kirjoittajiin ja käytti negatiivista julkisuutta astinlautana omille viestinnän jatkotoimilleen. Jätämme vastauskentän avoimeksi tältä erää. 10 LEHTI MARKKINOINTIVIESTINNÄSTÄ INNOSTUNEILLE 1/2014

11 MEDIASEURANNAN KOHTEET maineen tai brändin hallinta myynnin lisääminen kilpailija- tai toimintaympäristön seuranta tiedotteiden läpimenon seuranta trendien ja hiljaisten signaalien seuranta markkinointitoimenpiteiden seuranta 11

12 tutkimus» Viestintätutkimukset antavat olennaisia vastauksia, palvelevat strategiaa ja tuovat esiin konkreettisia suosituksia jatkotoimenpiteille. 12 LEHTI MARKKINOINTIVIESTINNÄSTÄ INNOSTUNEILLE 1/2014

13 Arvioi ja paranna viestintää teksti: marko karttunen kuva: shutterstock Viestintätoimisto VCA tarjoaa asiakkailleen viestinnän arviointiin ja parantamiseen keskittyviä tutkimuspalveluja. Asiakaskuntaan kuuluu yrityksiä ja julkisen sektorin edustajia sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Viimeisen vuoden aikana tutkimuspalveluiden kysyntä on kasvanut vahvasti, koska viestintä on siirtynyt tukiprosessista yhdeksi ydinprosessiksi. Kasvua ruokkii myös trendi, että haastavassa talousympäristössä ylin johto haluaa nyt arvioida myös viestintätoiminnon ja -toiminnan kannattavuutta ensisijaisesti numeroiden mukaan eikä mutu-tuntuman pohjalta. VCA:n tutkimuspalveluilla voidaan nähdä kolme päätehtävää. Esimerkiksi selvittää viestintästrategian onnistumista sidosryhmätutkimusten avulla. Tästä voidaan nostaa esimerkkinä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), joka valitsi VCA:n valtakunnallisen sidosryhmätutkimuksensa toteuttajaksi. Tavoitteena oli kerätä ja analysoida tietoa THL:n sidosryhmien mielikuvista, kokemuksista, asiantuntemuksesta, kanavista, painopistealueista ja odotuksista strategiatyön taustaksi. Samalla tuloksia vertailtiin pari vuotta aiemmin tehtyyn tutkimukseen. Sidosryhmätutkimus jakaantui kahteen osaan: laajaan valtakunnalliseen verkkokyselyyn ja sitä täydentäviin haastatteluihin. Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) hallinnonalalla toimiva tutkimus- ja kehittämislaitos THL määritteli tutkimuksen sisällölliset teemat ja VCA vastasi kysymysten yksityiskohtien muokkaamisesta. Kyselyyn vastasi päättäjiä ja asiantuntijoita valtionhallinnosta, medioista, järjestöistä, elinkeinoelämästä, tiedeyhteisöstä, oppilaitoksista ja palvelun tuottajista. Tuloksia vertailtiin myös samalla THL:n henkilöstön mielikuvakyselyyn, jolla oli samat tavoitteet kuin sidosryhmätutkimuksella. Tutkimusprojekti sisälsi raportoinnin ja suositukset jatkotoimenpiteille. Mittaa vaikuttavuutta Toisena päätehtävänä on mitata eri viestintäkanavien vaikuttavuutta ja tarjota suuntaviivoja edelleen kehittämiseksi. Keväällä 2013 THL ja STM päättivät lehtiuudistuksen ja Tesso-lehden ulkoistamisen jälkeen tehdä kehitystyön peilaajaksi tavoittavuus- ja lukijatutkimuksen, jonka toteuttajaksi valikoitui VCA. Tutkimuskokonaisuus jakaantui kahteen osaan: Tesso-lehden tavoittavuusselvitykseen ja lehden lukijatutkimukseen. Tutkimuskokonaisuus eteni vaiheittain: ensin selvitettiin lehden tunnettuus puhelinhaastatteluilla alan työpaikkoihin toukokuussa 2013, sitten kartoitettiin lukijoiden mielipiteitä laajan verkkokyselyn avulla touko-kesäkuussa. Vastaajat verkkokyselyyn rekrytoitiin puhelinhaastatteluiden avulla. Kohderyhmänä oli sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöstö, yli henkeä. Kohderyhmät jaettiin viiteryhmiin, joille määriteltiin ositettu otos ja sen perusteet. Kehitä mittareita Kolmantena päätehtävänä on neuvoa asiakkaita viestintämittariston kehittämisessä. Tämä on näkynyt VCA:n toteuttamissa selvityksissä, jotka ovat liittyneet asiakastyytyväisyysselvityksiin ja painettujen sekä sähköisten julkaisujen lukijatutkimuksiin. Mittariston kehittämisessä avainasemaan nousevat tavoitteen asettaminen ja sen sitominen strategiaan. Viestintäselvitysten tuloksia ja tavoitteita on peilattava toisiinsa. Olennaista mittareiden kehittämisessä on se, että niiden pitää näyttää tuloksia vaikutuksista ja saavutuksista. Mittarit pitää valita huolella, koska niiden on annettava olennaisia vastauksia. Mittariston kehittämisessä pitää muistaa myös se, että eri aikajänteelle on valittava eri mittari. Unohtaa ei pidä myös muita mittareita, kuten myyntiä ja markkinaosuutta. Mittareiden pitäisi antaa olennaisia vastauksia, palvella strategiaa ja analysoida seurantatietoa tarkasti sekä tuoda esiin konkreettisia suosituksia jatkotoimenpiteille. 13

14 sosiaalinen media Viestinnän some ei keiku trendien mukana teksti: kati savela kuva: shutterstock Reilu enemmistö markkinointiammattilaisista tunnustaa sosiaalisen median roolin yhtenä liiketoimintansa korvaamattomana osa-alueena. Trendejä on hyvä seurata, mutta sokeasti niiden mukaan ei toimintaansa kannata suunnitella, olipa kyse b-to-c-yrityksestä tai julkisen hallinnon toimijasta. Parhaat käytännöt löytyvät kokeilemalla välillä jotakin uutta sosiaalisessa mediassa, mutta säilyttämällä hyväksi todettu some-kanava ja -viestintä. Vanhanaikaiseksi ei leimaudu vielä, vaikka käytössä olisi vain Facebook. Nuoret ovat usein uusien kanavien koekäyttäjiä. Kymmenen prosenttia FACEBOOK-profiilin omaavista yrityksistä on INSTAGRAMISSA, mutta lisäävät vain vähän kuvia ja niillä on niukasti seuraajia (Kurio Digital Marketing Think Tank). Yksittäisten kuvien voimaan ei ehkä luoteta tai suhteellisen vähäinen käyttäjämäärä ei houkuta näkemään vaivaa. YOUTUBE kasvaa yhä, rinnalle tulee Instagram, mutta yrityselämässä sitä käytetään vielä vähän. VIDEO- NIKKARIN TAIDOT HAUSSA? Uskaltaako videoita tehdä ja julkaista YouTubessa, ellei ole huippuosaaja? Onko kännykkäkuvaus naurettavaa ja tekeekö kotikutoisuus hallaa yritysimagolle? ONKO FACEBOOK JO MENNEEN TALVEN SOMEA? KYLLÄ VIDEOLLE, KUN: AIHE ON PERSOONALLINEN, KONKREETTINEN JA ANTAA ESIMERKIKSI OHJEITA SELKOKIELELLÄ AVAINSANAT OVAT KOHDALLAAN, JOTTA LÖYTYY MYÖS GOOGLESTA ITSENSÄ NÄKÖINEN, EI EURON KUVAT SILMISSÄ TEHTY, VAAN KOSKA AIHE INSPIROI ITSEÄ ASIA ON ILMAISTAVISSA VÄHIN SANOIN JA SELITYKSIN: KUVITUS PÄÄOSASSA OLET VALMIS PISTÄMÄÄN ITSESI LIKOON, VAIKKA VIDEO SAISI KÄRKEVÄÄKIN PALAUTETTA Videon voimasta markkinoinnissa kertoo esimerkiksi Online Video Marketing Survey & Business Video Trends Report vuodelta Yhdysvalloissa jopa 93 prosenttia markkinoinnin ammattilaisista käyttää videoita, ja yli 80 heistä vakuuttaa, että niistä on hyötyä bisnekselle. Viestinnän ja markkinoinnin suuntaukset tulevat meille pienellä viiveellä, mutta emme lopulta ole niin erilaisia kuin amerikkalaiset. Uskokaa pois. EI OLE. Nuoret ovat siellä ehkä passiivisempia, koska tahtovat kokeilla uutta. Yritysmaailmassa on kuitenkin vielä potentiaalia käyttämättä. Verkostoituminen kestää, vaatii pitkäjänteisyyttä ja luottamuksen syntymistä, jotta Facebookista tulee aidosti luonteva viestintäkanava asiakkaisiin ja sidosryhmiin. 14 LEHTI MARKKINOINTIVIESTINNÄSTÄ INNOSTUNEILLE 1/2014

15 Twitterissä tapahtui SUURTA KASVUA VUONNA 2013, vaikka yleisesti kuvalliset kanavat kasvavat eikä Twitter ole kuvapainotteinen. Mutta KOMPAKTIUS HOUKUTTAA: olennaista viestiä ei tarvitse etsiä pitkästä infotulvasta. Twiitti-kanavalla on myös HELPPO OLLA ANONYYMI, kaverikontakteja ei haeta eikä päivitysvelvollisuutta koeta samalla tavoin kuin esimerkiksi Facebookissa. Sosiaaliseen mediaan on muotoutunut myös uusia vuorovaikutuksen tapoja. Esimerkiksi WIKIalustoilla jaetaan tietoa ilmaiseksi ja kasvatetaan samalla omaa asiantuntijaroolia. Samantapainen merkitys on TWITTERILLÄ. TWITTERISSÄ KANNATTAA panostaa harvempaan ja painavampaan asiaan, ei suoltaa postauksia jatkuvalla syötöllä. MUISTA VIELÄ: Suuren yhtiön viestinnän vastaava voi käyttää tunninkin päivässä someen, mutta useimmille se menee yli resurssien. Puolikin tuntia tehokkaasti riittää. Käytä sosiaalisen median palveluita asiakkaan ja kohderyhmien mukaan. Jaa aika esimerkiksi aluksi minuuttia kolmeen kanavaan. Kun olet rutinoitunut, riittää 3 x 7 minuuttia tai 4 x 7, jos haluat ottaa käyttöön uuden kanavan. Sosiaalisessa mediassa vallitsee ENNUSTAMATTOMUUDEN laki: yksikin aktiivinen ja seurattu jakaja riittää, jotta asiasi saa näkyvyyttä. Keskity siis miettimään kohderyhmät tarkasti! 15

16 printtimaailma Kohderyhmä vaikuttaa printin painoarvoon teksti: kati savela kuva: shutterstock Panostaako painettuun vai sähköiseen viestintään? Tilanne on viestinnän ammattilaisillekin haastava, kun vastaus on yhä useammin sekä että. Miten hyödyntää eri kanavia kohderyhmien tavoittamisessa, miten jakaa rajallinen budjetti, miten arvioida saavutettuja tuloksia. Viestinnän mahdollisuudet saavuttaa kohderyhmänsä ovat periaatteessa runsaammat kuin koskaan, kiitos internetin. Suurta näkyvyyttä tavoittelevien määrä on pilvissä niin myös vaisuihin vaikutuksiin jäävien, sinänsä mainioiden viestintätempausten lukumäärä. Verkosta menestystä kalasteleva voi osua apajaan tai jäädä saaliitta. Silkkaan arpapeliin ei silti kannata tyytyä. Kohderyhmän määrittelyllä pääsee hyvään alkuun. Yhä useammin sähköinen viestintä ei ole printatun syrjäyttäjä, vaan kumppani. Taloudellisissa paineissa moni yritys päätyy joko tai -tilanteeseen, jossa verkko usein voittaa. Ratkaisu ei välttämättä ole helppo. Silti jopa yhdysvaltalaisen Newsweekin tapainen laajalevikkinen sanomalehti antoi jonkin aikaa pelkkää verkkolehteä julkaistuaan taas painokoneiden laulaa. Printti on sähköistä hidasliikkeisempi ja paino- ja jakelukustannusten vuoksi hintavampi. Toisaalta sen huomio- ja lukuarvot ovat usein paremmat ja käyttöliittymä koetaan mukavammaksi. Sähköinen viestintä on nopeaa ja kustannustehokasta, mutta sen ongelmaksi koetaan tukkoiset sähköpostit, joiden molokin kitaan hyvinkin laadittu viesti monesti häviää. Optimivälineen voi määritellä myös ammattiryhmä tai ikä. On ammatteja, joille kohderyhmänä paras ratkaisu on mobiiliviestintä tai printti. Ei siis kannata ensimmäiseksi kysyä, luovutaanko painetusta sidosryhmä- tai asiakaslehdestä vai sähköisestä uutiskirjeestä, vaan millaisella yhdistelmällä viesti saadaan parhaiten perille. MIHIN MAINONNASSA SATSATAAN? Mainontaan käytetty euromäärä laski vuonna 2013 lähes kaikissa mediaryhmissä. Verkkomainonta kuitenkin kasvoi lähes 7 prosenttia, radiomainonta jopa yli 30 prosenttia. Painettuun mainontaan satsattu rahallinen panostus laski noin 16 prosenttia. Sähköisen mainonnan osuus koko mediamainonnan määrästä oli miltei puolet. Sosiaalisen median suosio näkyy mainonnassa, sillä hakusanamainonta kasvoi 5,5 prosenttia. Lähde: radiomedia.fi 16 LEHTI MARKKINOINTIVIESTINNÄSTÄ INNOSTUNEILLE 1/2014

17 Verkossa voi luoda asiantuntijaroolia Aluksi kannattaa määritellä oman yhteisön viestinnän tavoitteet ja kohderyhmät. Seuraavaksi voi pohtia sisältöjä ja viestit kohderyhmille parhaiten vieviä kanavia. Riittäisikö printtilehdestä verkkoversio vai onko asiakkaita, joita sähköinen julkaisu ei tavoita? Jos sähköinen uutiskirje on päämedia, pitäisikö siitä tuottaa printtiversio osalle vastaanottajia? Olisiko mobiili ratkaisu? Toimisiko sosiaalinen media? Onko kanavien tavoittavuutta mitattu sähköisellä kyselyllä? Jos tavoitteeksi ottaa vain myynnin kasvattamisen, viestinnän kokonaisuus kärsii. Maine joutuu herkästi koetukselle, ellei yritys anna mitään ilmaiseksi eli viesti kohderyhmiensä kanssa: osallistu keskusteluihin, vastaa uutiskirjeen saajien jatkokysymyksiin, jaa viestinnän onnistumis- ja floppauskokemuksiaan potentiaalisille kilpailijoilleen ole siis asiakkaidensa ja muiden sidosryhmiensä tavoitettavissa. Sähköiset kanavat tulee ymmärtää myös keskusteluyhteyksinä sidosryhmien ja mahdollisten tulevien asiakkaiden suuntaan. Samalla voi päästä asiantuntijan maineeseen ja saada myös bisnekseen vauhtia. Tämä vaatii kärsivällisyyttä. Kanavakokeiluille ja verkoston rakentamiselle tulee antaa aikaa vähintään kuukausia. Seuranta viestinnän kehittämisen pohjana Julkishallinnossa ja järjestöissä tavoite voi olla se, että oma viesti tavoittaa laajasti halutun yleisön. Silloin mitattavuus eli avattujen viestien tai nettisivujutun klikkausten määrä kertoo onnistumisprosentin. Sen antama tieto on kuitenkin vajavaista, sillä klikattu ei tarkoita luettua, ja luettu ei ole yhtä kuin ymmärretty. Verkkoviestinnän tarjoama seurannan mahdollisuus kiehtoo viestinnän suunnittelijoita. Useissa uutiskirjesovelluksissa voi tarkistaa sähköpostin avanneiden määrän ja jopa osoitteet. Toinen tapa on seurata nettisivuille ohjattujen linkkien klikkauksia. Yhdessä nämä ovat melko tehokas keino kartoittaa vastaanottajien aktiivisuutta. Jotta seurannasta olisi hyötyä, viestintää tulisi kehittää haluttuun suuntaan tulosten perusteella. Kun jokin linkki toimii selvästi paremmin kuin toinen, miksi niin on, ja miten suosiota voi soveltaa seuraavissa uutiskirjeissä? Samalla voi kysyä toiveita printtiaineistosta, jolloin viestinnän muistakin osa-alueista saadaan palautetta ja kehitysehdotuksia. Mekaaninen tieto ei kuitenkaan riitä, vaan tarvitaan myös laadullista informaatiota: miten viesteihin ja itse viestintävälineeseen suhtaudutaan, miten sitä haluttaisiin kehitettävän. Opetusvirasto pitää kiinni myös printistä Helsingin kaupungin opetusviraston viestintäpäällikkö Liisa Suoninen kertoo, että opetusvirasto julkaisee verkossa kaiken keskeisen tiedon, kuten perusopetukseen ja oppilaitoksien hakuprosessiin liittyvät asiat. Tietylle kohderyhmälle tehdään yhä painettua materiaalia. Esimerkiksi 1. luokalle ilmoittautumisesta lähtee kirje lasten vanhemmille. Aiemmin tehtiin lukio- ja ammatillisen koulutuksen yhteinen laaja opas printtiversiona, mutta tästä on luovuttu. Samoin henkilöstölehti lähetetään nykyisin sähköpostiin. Tähän päädyttiin henkilökunnalle tehdyn kyselyn perusteella. Painettuna tuotetaan yhä flyereita, joita jaetaan eri kohderyhmille. Osa julkaisuista tehdään kouluille tulostettaviksi eri kielillä, kuten somaliksi. Kotimaisten kielten lisäksi perustietoa palveluista tarvitaan printtinä myös muilla kielillä, Suoninen sanoo. Viestintää suunnitellaan lukuvuosi kerrallaan, mutta verkkomateriaalia voidaan tuottaa myös nopealla aikataululla tarpeen ilmetessä. Kanava välittää myös mielikuvaa Isoille yhtiöille tai yhteisöille oma lehti on myös imago- ja brändikysymys. Halutaan antaa mielikuva laadukasta jälkeä tekevästä ja asiakkaitaan tai kumppaneitaan muistavasta yhteisöstä. Hurjinta palautetta lehdestä saattaa tulla, kun sen julkaiseminen lopetetaan, koska siihen on totuttu. Tarvetta kritiikkiin tai kiitoksiin on harvoin. Printtilehti edustaa kuitenkin jotakin jatkuvaa mediamaailmassa, jossa vuoden takaisia trendejä ei juuri muisteta ja jossa pitäisi mennä koko ajan eteenpäin, keksiä uutta ja kasvattaa näkyvyyttä. Start up -yritykset puolestaan tavoittelevat usein mielikuvaa innovatiivisesta, rohkeasta ja aikaansa seuraavasta toimijasta, ja se näkyy kanavien valinnassa. Ei printille, ehdottomasti kyllä verkkoaineistolle, jolle luodaan mobiili- ja tablettiversiot ja jotka sovitetaan sosiaalisen median eri kanaviin. Silloin viestin varsinainen sisältö ei ole siinä, mitä sanotaan, vaan tavassa kertoa: vastaanottajalle jää mielikuva nuorekkaasta, asiantuntevasta tai massasta erottuvasta yhtiöstä, mutta itse sisällöstä ei ehkä sanaakaan. 17

18 asiantuntija Yritys, älä unohda työna teksti: marja berisa kuva: antti verkasalo Google, Kone, Apple, Fazer, Ferrari, Rovio, VTT, Hermes, Fazer, Microsoft. Mitä yhteistä näillä yrityksillä on? No ainakin se, että vuosi toisensa jälkeen ne ovat Suomen (ja maailman) suosituimpia työpaikkoja. Todennäköistä on myös se, että kaikilla on selkeä tapa markkinoida itseään huippuosaajia houkuttelevalla tavalla. Toisaalta, kyllähän sitä Ferrarille työskentelisi vaikka minimipalkalla? Alkuhuuman jälkeen vuokran tai lainan lyhentämisen kanssa voisi kyllä tulla haastetta. Ei silti ole ihme, että alojensa johtavilla yrityksillä on no, alan parhaat työntekijät. Rekrytoinnin ja työnantajamielikuvan kannalta on tosin samantekevää, oliko ensin muna vai kana. Esimerkiksi suomalaisyrityksistä Fazer on aina ollut olemassa, ja sillä on aina ollut huippulaadukkaat tuotteet ja tätä kautta vahva brändi. Kun yrityksestä tulee instituutio, voi sanoa, että brändinrakennus on kaikilta osa-alueiltaan osunut nappiin. Lama ei poista huippuosaajien tarvetta Entäs nyt, kun lama nipistelee kantapäitä ja yt:t ovat enemmän sääntö kuin poikkeus? Työnantajan markkinoilla ei liene niin väliä, onko vähemmän vai enemmän houkutteleva kuin Fazer. Kyllä meille väkeä riittää, tuhahtaa lyhytnäköinen HR-johtaja. Voi olla, mutta onko se syy palkata se ensimmäinen ovesta sisään kävelevä? Ei tietenkään. Epäonnistunut rekrytointi maksaa, olivatpa ajat hyvät tai huonot. Ja harvalla on varaa tehdä huonoja sijoituksia taloudellisesti epävakaana aikana, muistuttaa SOURCE Executive Finland Oy:n maajohtaja Mona- Maria Ilola. Ilolan mukaan monelle yritykselle työnantajakuvan rakentaminen on muusta brändinrakentamisesta erillään olevaa työtä, sikäli kun sitä tehdään ollenkaan. Sinänsä työnantajakuvan rakentaminen ei vaadi yritykseltä ylettömiä: se rakentuu tai sen tulisi rakentua johdonmukaisesti samaan suuntaan kuin kokonaisbrändinkin. On tärkeää, että sisäisesti HR, viestintä ja johto ovat vetämässä yhtä köyttä. Työnantajakuva ei rakennu yhden mainoskampanjan tai yritysvideon kautta, vaan se vaatii monen vuoden tavoitteellista työskentelyä. Hyvä yrityskuva sitouttaa Työnantajakuvan rakentamisessa voi olla hyödyksi, jos yritys käyttää ulkopuolisia viestintä- tai mainostoimistopartnereita avukseen. Ilola sanoo, että on itsekin usein törmännyt tilanteeseen, jossa yrityksen oma näkemys houkuttelevuudestaan on täysin erilainen kuin sidosryhmien. Työnantajakuva syntyy mielikuvien, median ja puskaradion kautta. Mitä positiivisempi kuva, sen enemmän potentiaalisia rekrytoitavia ja mikä tärkeintä, sitä lujempi taloon hankittujen talenttien sitoutuneisuus. Sitouttamisen välineitä ovat muun muassa palkka, työn jatkuvuus, miellyttävä työympäristö sekä mielenkiintoiset omat työtehtävät. Tosin tässä on huomattava, että luvuilla syntyneet painottavat eri asioita kuin luvulla syntyneet. Ilola sanoo, että z-sukupolvi on haaste työnantajalle. Nuoret käyttävät suvereenisti tietotekniikkaa, verkostoituvat, tekevät montaa asiaa samanaikaisesti, pitkästyvät helposti ja kaipaavat entistä suurempaa joustavuutta. Arvomaailmat ovat erilaisia. Perinteisesti on arvostettu vakaata ja vakituista työtä, mutta nykynuori voi haluta matkustaa osan vuodesta ja tehdä töitä pätkissä. Myös yrityksen eettisyys ja yhteiskunnallinen vastuu painavat aidosti vaakakupissa, kun valintoja tehdään. Eipä siis ihme, että moni yritys tuskailee jämähtäneen työnantajakuvansa kanssa. Harva yritys edes haluaa ottaa huippuasiantuntijan töihin projektiluonteisesti. Tähän ollaan kuitenkin menossa. Rakennemuutos on käynnissä. Olisi osattava muuttua sen mukana. Osa maailman suosituimmista yrityksistä toki tarjoaa joustavia työtehtäviä ja -aikoja. Esimerkiksi Google tarjoaa ilmaisia aterioita ja työntekijöiden lapsille päivähoitoa. Tässä joustosta hyötyy eniten yritys: työntekijälle työpaikka on kakkoskoti, ja hänet tavoittaa aina. Tämä on toisaalta vähän huolestuttavaa. Työt seuraavat mukana kaikkialle, eikä tarvittavaa akkujen lataamista välttämättä pääse tekemään. Tämä on erityisesti IT-alan suuryritysten ongelma. Ruotsin Liikennevirasto, "seksikäs" työpaikka? Perinteisimmät alat tuskin muuttuvat reppureissaajan pätkätyöparatiisiksi, mutta toisaalta lääkäreiksi, juristeiksi ja analyytikoiksi hakeutuvatkin ihmiset, jotka arvostavat enemmän työn tuomaa statusta, elintasoa ja kehittymismahdollisuuksia. Toisaalta pankki- ja finanssisektori on jo nytkähtänyt suuntaan, jossa verkko ja verkon hyödyntäminen asiakaspalvelussa ovat yhä tärkeämmässä roolissa. Verkkohan ei tunnetusti tiedä aikaa tai paikkaa. Ferrari ja Apple sikseen, työnantajakuva ei välttämättä rakennu toimialan houkuttelevuuden mukaan. Ilolan mukaan esimerkiksi palvelualan yritys SOL on tehnyt hyvää työtä imagonsa nostamisessa. Yllättäen tutkimukset paljastavat, että myös kaupungit ja valtio ovat suosittuja työnantajia Suomessa. Ruotsin Liikennevirasto etsi työntekijöitä niin kutsuttuun TULEVAISUUS-ohjelmaan. 18 LEHTI MARKKINOINTIVIESTINNÄSTÄ INNOSTUNEILLE 1/2014

19 ntajakuvaa Ohjelmassa viisi ahkeraa valittua talenthenkilöä sai mahdollisuuden työskennellä vuoden ajan suoraan toimitusjohtajan alaisuudessa kehittämässä strategiatyötä Ruotsin infrastruktuurin parissa. SOURCE Creative -osasto valitsi 200 potentiaalista hakijaa LinkedInistä ja he saivat sähköpostia Tulevaisuuden Minältä, Ilola pohjustaa. Sähköposti sisälsi heidän muutetun CV:nsä, joka näyttää, mitä heille voi tapahtua kymmenen vuoden kuluttua, jos kandidaatti hyväksytään ohjelmaan. Samassa sähköpostissa vastaanottajaa kehotettiin myös hakemaan ohjelmaan. SOURCE Creative on sen lisäksi Ruotsin Liikenneviraston kanssa kehittänyt kampanjasivuston nimellä Valoisampi tulevaisuus, En ljusare framtid. Samaa lähestymistapaa SOURCE aikoo soveltuvilta osin käyttää myös suomalaisten asiakkaidensa kanssa.» Z-sukupolvi on rekrytoijille ja yrityksille iso haaste", sanoo Mona-Maria Ilola. 19

20 tutkimus Visuaalista identiteettiä kartoittamassa teksti: marja berisa kuvat: shutterstock Menestyneen yrityksen pohjana on kokonaisvaltainen yrityskuva, joka muodostuu yrityksen tuotteista, viestinnästä, fyysisestä ja henkisestä ympäristöstä. VCA ja Heikki Nuutinen Design toteuttivat vuonna 2013 yhteisen tutkimuksen, jossa kartoitettiin visuaalista identiteettiä. Yrityskuvaan liittyy läheisesti identiteetti, johon kuuluvat yrityksen "persoonallisuus", tunnistettavuus, perusarvot, tapa toimia sekä asemointi suhteessa ympäristöön. Toisaalta yritykset ja niiden tuotteet muuttuvat. Valitettavan usein visuaalinen puoli kuitataan uusilla käyntikorteilla ja yritysesitteillä. Unohdetaan, että tuotepakkaukset, tuotantotilat, toimistot, kyltit, opasteet, värit ja verkkosivut ovat kaikki asioita, jotka kertovat johdonmukaisesta visuaalisesta identiteetistä tai sen puutteesta. VIDEX in ovat kehittäneet Heikki Nuutinen ja Mia Muurimäki opiskellessaan ja työskennellessään eri tutkimustehtävissä Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa. Jokainen VIDEX -projekti toteutetaan kuitenkin yliopiston ulkopuolisena projektina Heikki Nuutinen Designin johdolla. 20 LEHTI MARKKINOINTIVIESTINNÄSTÄ INNOSTUNEILLE 1/2014

Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa

Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa Verkkokyselyn tulosyhteenveto RYM Oy 2013 Sosiaalisen median ammatillinen hyötykäyttö vielä vähäistä Neljä viidestä rakennetun ympäristön kehityksestä kiinnostuneesta

Lisätiedot

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio 27.9.2012 Oskari Uotinen Intosome Oy on yhteisöllisen bisneskehityksen asiantuntijayritys. Autamme asiakkaitamme ymmärtämään ja hyödyntämään yhteisöllisiä

Lisätiedot

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media -kyselyn tausta Kyselyssä selvitettiin, miten suomalaiset

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Mediaseuranta & tiedotejakelu:! PR kolikon kääntöpuolet? Copyright @ Koodiviidakko Oy

Mediaseuranta & tiedotejakelu:! PR kolikon kääntöpuolet? Copyright @ Koodiviidakko Oy Mediaseuranta & tiedotejakelu:! PR kolikon kääntöpuolet? Webnewsmonitor verkkomedian seuranta Keitä me olemme? Kotimainen, pitkä 10+v historia Konsernissa yli 100 työntekijää ja kaikki toiminnot saman

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla @MeltwaterFIN Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla Maria Sundström Managing Director Meltwater Group 0 Agenda @MeltwaterFIN MELTWATER I. SOSIAALISEN MEDIAN SEURANTA JA RAPORTOINTI Sosiaalisen

Lisätiedot

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa 7.5 2014 Anu Korkiakangas Myynninmaailma Oy www.myynninmaailma.fi Miksi sähköinen markkinointi? Tukemaan myyntiä Tavoitat oikeat kohderyhmät

Lisätiedot

Sosiaalinen media muuttaa maailman. Nyt! Heti! Nopeasti!

Sosiaalinen media muuttaa maailman. Nyt! Heti! Nopeasti! Sosiaalinen media muuttaa maailman Nyt! Heti! Nopeasti! Sara-Maria Forsberg Syyskuu 2014: 2 elokuvaa ja kansainvälinen levytys-sopimus Maaliskuu 2014: Kassaneiti Sosiaalinen Media YouTube Tuotetaan sisältöä

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Sisältö Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Mediaviestintä Kriisiviestintä Seuraviestintä sisäinen viestintä Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Hyvä sisäinen viestintä

Lisätiedot

Kuinka mittaan mediatiedotteen vaikuttavuuden? 24.9.2015 Sanelma Helkearo M-Brain

Kuinka mittaan mediatiedotteen vaikuttavuuden? 24.9.2015 Sanelma Helkearo M-Brain Kuinka mittaan mediatiedotteen vaikuttavuuden? 24.9.2015 Sanelma Helkearo M-Brain M-Brain on globaalisti toimiva tietopalvelu-, teknologia- ja konsultointiyritys Palvelumme ja ratkaisumme on räätälöity

Lisätiedot

Visit Finland -markkinointi matkailuyritysten tukena

Visit Finland -markkinointi matkailuyritysten tukena Visit Finland -markkinointi matkailuyritysten tukena Mervi Holmén Johtaja, maakuva ja markkinointi 15.9.2014 2 Visit Finland -markkinointi Visit Finland -kohderyhmät kokonaisuudessaan Visit Finland -markkinointi,

Lisätiedot

Kuinka mittaan lehdistötiedotteen vaikuttavuuden?

Kuinka mittaan lehdistötiedotteen vaikuttavuuden? Kuinka mittaan lehdistötiedotteen vaikuttavuuden? 11.2.2015 Sanelma Helkearo M-Brain 1 M-Brain Mitä me teemme? M-Brain on globaalisti toimiva tietopalveluyritys, jolla on toimistot seitsemässä maassa.

Lisätiedot

Sosiaalinen media tuli työpaikalle - kenen säännöillä toimitaan? Copyright 2010 H&K and MPS

Sosiaalinen media tuli työpaikalle - kenen säännöillä toimitaan? Copyright 2010 H&K and MPS Sosiaalinen media tuli työpaikalle - kenen säännöillä toimitaan? Copyright 2010 H&K and MPS Lähtökohta tutkimukselle Halusimme vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin: Millaisia viestinnällisiä haasteita

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2015

Viestintäsuunnitelma 2015 Viestintäsuunnitelma 2015 OAJ Varsinais-Suomen viestintää toteutetaan vuosittaisen viestintäsuunnitelman mukaisesti. Se noudattaa aina voimassa olevaa OAJ V-S:n viestintästrategian linjauksia. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Yleistä tutkimuksesta 2 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

Sosiaalinen media työnhaussa

Sosiaalinen media työnhaussa Sosiaalinen media työnhaussa Sosiaalisen rekrytoinnin kanavat Englantilaisen yrityksen Provide vuonna 2012 luoma sosiaalisen rekrytoinnin kompassi (inhunt.fi) Some sopii kaikille ei vain viestintä- ja

Lisätiedot

Natiivimainonta uutismedioissa: Suomen parhaat työkalut tuloksekkaan natiivimainonnan tekemiseen. Santtu Kottila & Sanna Valkeejärvi 3.6.

Natiivimainonta uutismedioissa: Suomen parhaat työkalut tuloksekkaan natiivimainonnan tekemiseen. Santtu Kottila & Sanna Valkeejärvi 3.6. Natiivimainonta uutismedioissa: Suomen parhaat työkalut tuloksekkaan natiivimainonnan tekemiseen Santtu Kottila & Sanna Valkeejärvi 3.6.2015 1 4 June 2015 Kaupallinen sisältöyhteistyö Natiivimainonta?

Lisätiedot

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Cocomms lyhyesti Vahvuuksiamme ovat yritys-, talous-, terveys- ja lääke-

Lisätiedot

Sosiaalinen media markkinointivälineenä

Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media on hyvä apuväline brändin kannatuksen kasvattamiseksi ja tietoisuuden levittämiseksi. B2B-yrityksessä, jossa sosiaalista mediaa edelleen vain ihmetellään

Lisätiedot

Monilla aloilla myös pukeutuminen ja käyttäytyminen ovat yrityksen visuaalisen linjan mukaista.

Monilla aloilla myös pukeutuminen ja käyttäytyminen ovat yrityksen visuaalisen linjan mukaista. PROFILOINNIN TYÖKALUT Yrityksen kaikilla merkeillä täytyy olla yhtenäinen linja. Visuaalinen kokonaisuus: symbolit, merkit, tunnukset, tunnusvärit, typografia muodostavat yhden eheän erottuvan linjan,

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella! Kampanjakuvaus on tuomareiden tärkein

Lisätiedot

Videotuotantojen kilpailutuksen käsikirja. MASSIVE Helsinki / TrueStory 11.9.2014

Videotuotantojen kilpailutuksen käsikirja. MASSIVE Helsinki / TrueStory 11.9.2014 Videotuotantojen kilpailutuksen käsikirja MASSIVE Helsinki / TrueStory 11.9.2014 Ja kaikki alkoi suunnittelusta... Ennen kilpailutusta mieti tarkkaan, että mihin tarkoitukseen videotuotanto tulee ja mitä

Lisätiedot

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA Markkinatehdas on ryhmä nuoria markkinoijia, joiden tavoitteena on parantaa Keski-Suomen yritysten markkinoinnin suunnitelmallisuutta ja auttaa käytännön toteutuksessa.

Lisätiedot

14.5.2010 Rian Oy, Annika Fock ja Riitta Siikaranta

14.5.2010 Rian Oy, Annika Fock ja Riitta Siikaranta 14.5.2010 Rian Oy, Annika Fock ja Riitta Siikaranta Tavoitteena oli selvittää: Asiakaslehtien liikevaihto Suomessa, BtoC ja BtoB Nimikkeiden määrä ja volyymi Asiakaslehtien mainostulot sekä toimialat,

Lisätiedot

Mittaa, kohdenna ja optimoi näkyvyytesi verkossa. Janne Stude Tuotepäällikkö, Omakaupunki.fi Oma Yritys-tapahtuma 27.3.

Mittaa, kohdenna ja optimoi näkyvyytesi verkossa. Janne Stude Tuotepäällikkö, Omakaupunki.fi Oma Yritys-tapahtuma 27.3. Mittaa, kohdenna ja optimoi näkyvyytesi verkossa Janne Stude Tuotepäällikkö, Omakaupunki.fi Oma Yritys-tapahtuma 27.3.2012, Wanha Satama Ennen kuin aloitat mieti seuraavia: Kohderyhmä Tavoitteet Mitä on

Lisätiedot

MARKKINOINNIN MUUTTUMINEN SISÄLTÖ- OHJAUTUVAKSI

MARKKINOINNIN MUUTTUMINEN SISÄLTÖ- OHJAUTUVAKSI MARKKINOINNIN MUUTTUMINEN SISÄLTÖ- OHJAUTUVAKSI CASE: SOCIAL HERO & MICROSOFT JAANA VUORI MICROSOFT OY SATU YRJÄNEN SEK LOYAL OY PÄIVÄN SISÄLTÖ 1 2 3 4 5 6 Markkinoinnin ja ostokäyttäytymisen muutos Sisältöohjautuva

Lisätiedot

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalista mediaa hyödynnetään yrityksessäni tällä hetkellä Vastaus Lukumäärä Prosentti

Lisätiedot

Onnistu sisällöissä ja somessa Differo Oy. Riikka Seppälä @seppalar1 Riikka.Seppala@Differo.fi 11.3.2015

Onnistu sisällöissä ja somessa Differo Oy. Riikka Seppälä @seppalar1 Riikka.Seppala@Differo.fi 11.3.2015 Onnistu sisällöissä ja somessa Differo Oy Riikka Seppälä @seppalar1 Riikka.Seppala@Differo.fi 11.3.2015 Differosta Autamme yrityksiä jalkauttamaan kohderyhmää kiinnostavaa puhetta verkkoon sisältöstrategian

Lisätiedot

Tuloksellinen somemarkkinointi. Kristiina Pääkkönen 10.11.2015

Tuloksellinen somemarkkinointi. Kristiina Pääkkönen 10.11.2015 Tuloksellinen somemarkkinointi Kristiina Pääkkönen 10.11.2015 Valmentajaesittely Yhteiskuntatieteiden maisteri, MBA, Johdon ja esimiesten työnohjaaja MIF, Certified Progress Coach ja tiedottaja MTi Kristiina

Lisätiedot

Tiedotejakelun trendit 2014!

Tiedotejakelun trendit 2014! Tiedotejakelun trendit 2014 Riina Vasala Toimitusjohtaja epressi.com epressi.com epressi.com on kotimainen yksityisesti omistettu yritys. Tarjoaa yritysviestinnän ammattilaisille työkalun mediajulkisuuden

Lisätiedot

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia.

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. OSALLISTUJATIEDOT Kilpailutyön nimi* Mainostoimisto* Mainostava yritys / yhteisö* Mediatoimisto* Muut KILPAILULUOKKA* Vuoden paras lanseeraus

Lisätiedot

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015 REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ Tero Lausala, 24.9.2015 TYÖN MUUTOS JA MURROS TYÖPAIKOISTA TYÖTEHTÄVIIN: MONIMUOTOISET TAVAT TEHDÄ TYÖTÄ TYÖN TARJONNAN JA KYSYNNÄN KOHTAANTO-ONGELMA

Lisätiedot

Sosiaalinen media matkailusektorilla Koodiviidakko Oy Pekka Huttunen Liiketoimintajohtaja, KTM

Sosiaalinen media matkailusektorilla Koodiviidakko Oy Pekka Huttunen Liiketoimintajohtaja, KTM Sosiaalinen media matkailusektorilla Koodiviidakko Oy Pekka Huttunen Liiketoimintajohtaja, KTM - Ohjelmistoja digitaaliseen viestintään Koodiviidakko Oy Koodiviidakko Oy on digitaaliseen viestintään ja

Lisätiedot

Mikä ihmeen hakukonemarkkinointi?

Mikä ihmeen hakukonemarkkinointi? Mikä ihmeen hakukonemarkkinointi? Mitä teet ensimmäiseksi, kun etsit tietoa jostain asiasta? Luultavimmin Google- haun, etkä ole ainut: ihmiset ovat siirtyneet yhä enemmän nettiin käyttämään sähköisiä

Lisätiedot

Markkinointia, joka tuottaa myyntimahdollisuuksia!"#$%&'%(()*+,-'.#%/0

Markkinointia, joka tuottaa myyntimahdollisuuksia!#$%&'%(()*+,-'.#%/0 Markkinointia, joka tuottaa myyntimahdollisuuksia!"#$%&'%(()*+,-'.#%/0 Markkinoinnin tehtävät 1. Liidien tuottaminen 2. Liidien laadullistaminen 3. Tuotteiden ja palveluiden tunnettuuden kehittäminen

Lisätiedot

Mitä mediassa tapahtuu?

Mitä mediassa tapahtuu? Mitä mediassa tapahtuu? 12 maakuntalehden yhteistä valtakunnallista toimitusta rakentava päätoimittaja Matti Posio Lännen Media Oy Northern Glow, Oulu 29.8.2014 Tulevaisuus on jo täällä. Se on vain jakautunut

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

Yrityskuvan hoito on johdon ja ammattilaisten tehtävä.

Yrityskuvan hoito on johdon ja ammattilaisten tehtävä. MIELIKUVAT JA DESIGN MANAGEMENT Psykologisia perusteita Ihmiselle on ainoa totuus se, jonka hän uskoo todeksi eli siis mielikuva asiasta, eikä ole merkitystä pitääkö tämä asia paikkansa vai ei. Ostopäätöstilanteessa

Lisätiedot

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Mikael Alatalo, palvelutuotantojohtaja, Fonecta

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Mikael Alatalo, palvelutuotantojohtaja, Fonecta Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten Mikael Alatalo, palvelutuotantojohtaja, Fonecta Asunnonvälitys Autokauppa Matka-ala Vaatekauppa Mitä verkossa ympärillämme Logistiset palvelut Pankki- ja vakuuttaminen

Lisätiedot

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Aleksi Issakainen, tarjoamapäällikkö, Fonecta

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Aleksi Issakainen, tarjoamapäällikkö, Fonecta Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten Aleksi Issakainen, tarjoamapäällikkö, Fonecta Asunnonvälitys Autokauppa Matka-ala Vaatekauppa Pankki- ja vakuuttaminen Autonvuokraus Mitä verkossa ympärillämme tapahtuu

Lisätiedot

Verkkoviestintäkartoitus

Verkkoviestintäkartoitus Verkkoviestintäkartoitus 9.2.2015 Minna Helynen minna.helynen@tampere.fi http://www.tyollisyysportti.fi/seutunuotta https://www.facebook.com/seutunuotta @seutunuotta http://takuullatekemista.blogspot.fi/

Lisätiedot

Click to edit Master title style

Click to edit Master title style Click to edit Master title style Agenda Kampanjan eteneminen ja tulokset kesän toimista Paikallisen markkinoinnin ja vies7nnän ak7voin7 Kampanja aikajana Tavoitteet, strateginen viesti, visuaalisuus, mediasuunnitelma

Lisätiedot

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Sisältö Sosiaalinen media järjestöissä Twitter Blogit Instagram Lähteet: Sosiaalinen media koulutus Oulussa 2.9.2015 sekä oma

Lisätiedot

Social Media Newsroom Olet jo sosiaalisessa mediassa, halusit tai et. Ota keskustelun ohjat omiin käsiisi.

Social Media Newsroom Olet jo sosiaalisessa mediassa, halusit tai et. Ota keskustelun ohjat omiin käsiisi. Social Media Newsroom Olet jo sosiaalisessa mediassa, halusit tai et. Ota keskustelun ohjat omiin käsiisi. MAINEENHALLINTA KUNTOON SOSIAALISESSA MEDIASSA. OSALLISTU JA JOHDA KESKUSTELUA BRÄNDISI YMPÄRILLÄ.

Lisätiedot

PUSKARADIO. toimii verkossa. - tutkittua tietoa suosittelusta

PUSKARADIO. toimii verkossa. - tutkittua tietoa suosittelusta PUSKARADIO toimii verkossa - tutkittua tietoa suosittelusta Näin pääset alkuun: 1 2 3 +1 PALVELE ASIAKKAITASI suosittelemisen arvoisesti PYYDÄ ASIAKKAITASI KERTOMAAN saamastaan palvelusta hyväksi havaittuun

Lisätiedot

Brändäystä lyhyesti. Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit

Brändäystä lyhyesti. Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit Brändäystä lyhyesti Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit BRÄNDÄYSTÄ HELPOSTI -KURSSIN SISÄLTÖ Päivä 1 Päivä 2 PERUSTEET Mitä kurssi sisältää? Mitä on luova ajattelu brändäyksessä? Brändi-aakkoset

Lisätiedot

Sähköisen markkinoinnin viisi kultaista sääntöä eurooppalaisten operaattoreiden silmin

Sähköisen markkinoinnin viisi kultaista sääntöä eurooppalaisten operaattoreiden silmin Sähköisen markkinoinnin viisi kultaista sääntöä eurooppalaisten operaattoreiden silmin 26.10.2011 Otto Söderlund Partner Magenta Advisory on suomalainen sähköisen liiketoiminnan asiantuntija jolla on vahva

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Poolia Suomi Oy / ProCountor International Oy REKRYTOINTIOHJELMA TILITOIMISTOILLE

Poolia Suomi Oy / ProCountor International Oy REKRYTOINTIOHJELMA TILITOIMISTOILLE Poolia Suomi Oy / ProCountor International Oy REKRYTOINTIOHJELMA TILITOIMISTOILLE Poolia Suomi Oy - Rekrytointiohjelma ProCountor International Oy:n tilitoimistokumppaneille Poolia on toiminut ProCountorin

Lisätiedot

Suomi 100 juhlavuoden yritysyhteistyö

Suomi 100 juhlavuoden yritysyhteistyö Suomi 100 juhlavuoden yritysyhteistyö Kiinnostunut hakemaan Suomi 100 kumppaniyritykseksi? Suomi 100 kumppaniyritykseksi voi hakea tuotteella tai palvelulla, joka toteuttaa juhlavuoden yhdessä-teemaa Yhdessä-teema

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ MYYNNIN TUKENA www.liiketoiminta.info/lumo

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ MYYNNIN TUKENA www.liiketoiminta.info/lumo SIVU 1 SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ MYYNNIN TUKENA www.liiketoiminta.info/lumo SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ MYYNNIN TUKENA 3. Päivä / Kirsi Mikkola Koulutuspäivän tavoite Osallistuja ymmärtää sosiaalisen median

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

SISÄLTÖMARKKINOINTI. Viestintää uusissa vaatteissa vai markkinointia vanhoissa vaatteissa? @MinnaPerila

SISÄLTÖMARKKINOINTI. Viestintää uusissa vaatteissa vai markkinointia vanhoissa vaatteissa? @MinnaPerila SISÄLTÖMARKKINOINTI Viestintää uusissa vaatteissa vai markkinointia vanhoissa vaatteissa? @MinnaPerila SISÄLTÖMARKKINOINTI JA NATIIVIMAINONTA OVAT NYT IN. MIKSI? Digitaalinen maailma antaa uusia reviirejä

Lisätiedot

Kampanjan toimenpiteet 2010 Insinöörit Uusi sukupolvi Insinooriksi.fi Ingenjor.fi. Vesa Vilenius Markkinointiviestinnän suunnittelija HAMK

Kampanjan toimenpiteet 2010 Insinöörit Uusi sukupolvi Insinooriksi.fi Ingenjor.fi. Vesa Vilenius Markkinointiviestinnän suunnittelija HAMK Kampanjan toimenpiteet 2010 Insinöörit Uusi sukupolvi Insinooriksi.fi Ingenjor.fi Vesa Vilenius Markkinointiviestinnän suunnittelija HAMK Tutkimuksessa u haastateltiin t City Cty lehden säännöllisiä 15

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

MATKAILUPALVELUJEN SÄHKÖINEN MYYNTI JA MARKKINOINTI. Pia Behm, CEO/Owner

MATKAILUPALVELUJEN SÄHKÖINEN MYYNTI JA MARKKINOINTI. Pia Behm, CEO/Owner MATKAILUPALVELUJEN SÄHKÖINEN MYYNTI JA MARKKINOINTI Pia Behm, CEO/Owner Kuka puhuu? - erusway Oy 10/13: Auttaa yrityksiä saamaan lisää asiakkaita Venäjältä - Google Partner - Tärkeimmät asiakkaat matkailun

Lisätiedot

Esittely Oikotie.fi Työpaikat 2011. a Sanoma company

Esittely Oikotie.fi Työpaikat 2011. a Sanoma company Esittely Oikotie.fi Työpaikat 2011 Suomen johtava kaupallinen verkon työpaikkapalvelu Ilmoittajalle Oikea mediaympäristö tavoittaa parhaimmat työnhakijat. Yhteistyöverkostomme kautta tavoitat monipuolisesti

Lisätiedot

Raportti: Viestinnän nykytilan selvitys. Pauliina Juhola / Katja Nieminen

Raportti: Viestinnän nykytilan selvitys. Pauliina Juhola / Katja Nieminen Raportti: Viestinnän nykytilan selvitys Pauliina Juhola / Katja Nieminen Kyselyn toteuttaminen Kohderyhmänä ekspertit (EuroSkills 2012, WorldSkills 2013) lajipäälliköt valmentajat lajivastaavat yhteensä

Lisätiedot

LIPPUPALVELUN KAUTTA LIPUT TAPAHTUMIIN TURVALLISESTI LUOTETTAVASTI KATTAVASTI HELPOSTI

LIPPUPALVELUN KAUTTA LIPUT TAPAHTUMIIN TURVALLISESTI LUOTETTAVASTI KATTAVASTI HELPOSTI LIPPUPALVELUN KAUTTA LIPUT TAPAHTUMIIN TURVALLISESTI LUOTETTAVASTI KATTAVASTI HELPOSTI We get fans! Käytössämme ovat markkinoiden monipuolisimmat ja tehokkaimmat lipunmyyntiä tukevat markkinointiratkaisut.

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

Verkkoviestintäsuunnitelma

Verkkoviestintäsuunnitelma Mikko Hernesmaa & Tuomas Lahtomäki L801SNA Verkkoviestintäsuunnitelma Raportti Liiketalous Huhtikuu 2012 SISÄLTÖ 1 ENERGY GYM... 1 2 ASIAKASKOHDERYHMÄT... 1 3 SUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE... 2 4 VÄLINEET,

Lisätiedot

Elämäsi valinnat Viestintää potilaan valinnanvapaudesta. Viestintäpäällikkö Elina Kinnunen, PSHP

Elämäsi valinnat Viestintää potilaan valinnanvapaudesta. Viestintäpäällikkö Elina Kinnunen, PSHP Elämäsi valinnat Viestintää potilaan valinnanvapaudesta Viestintäpäällikkö Elina Kinnunen, PSHP Taustaa kampanjalle Yhteiskunnallisen muutoksen näkökulmat: - valinnanvapaus poliittisena tahtotilana ja

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma, ideoita paikalliseen markkinointiin ja viestintään

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma, ideoita paikalliseen markkinointiin ja viestintään PÄIvItÄ MaAsEuTuSi Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma, ideoita paikalliseen markkinointiin ja viestintään Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin 1.

Lisätiedot

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Matkailutoimialan aamu 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Asiakaskäyttäytyminen internetissä asiakkaan tietotarpeet ja ostopäätökseen vaikuttavat tekijät Internet on noussut vallitsevaksi viestintävälineeksi.

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

Mediaseurannan monet kasvot - Mittarista koko talon strategiseksi työkaluksi Lauri Sainio Asiakkuuspäällikkö News Engine Oy

Mediaseurannan monet kasvot - Mittarista koko talon strategiseksi työkaluksi Lauri Sainio Asiakkuuspäällikkö News Engine Oy Mediaseurannan monet kasvot - Mittarista koko talon strategiseksi työkaluksi Lauri Sainio Asiakkuuspäällikkö News Engine Oy Twiittaa: @somemonitor #MVV2014 Webnewsmonitor verkkomedian seuranta Mediaseuranta

Lisätiedot

Sosiaalinen media. Katri Lietsala, Gemilo Oy Toimitusjohtaja, perustaja

Sosiaalinen media. Katri Lietsala, Gemilo Oy Toimitusjohtaja, perustaja 1 Sosiaalinen media Katri Lietsala, Gemilo Oy Toimitusjohtaja, perustaja Puhelin 040-7499072, sähköposti katri.lietsala@gemilo.com Gemilo Oy. Rautatienkatu 21 A, Tampere Katri on konsultoinut lukuisia

Lisätiedot

ordica on Suomeen erikoistunut matkailun myynti ja arkkinointiagentuuri. Tänään neljä vakituista työntekijää ja kv. artneriverkosto.

ordica on Suomeen erikoistunut matkailun myynti ja arkkinointiagentuuri. Tänään neljä vakituista työntekijää ja kv. artneriverkosto. Jyrki Oksanen 9 vuotta maailmalla ja 16 v Suomessa. semat: Helsinki, Lontoo, Turku, Salo, Tukholma, Helsinki, ampuri, Frankfurt, Heidelberg, Amsterdam, Mainz, Berliini. atkailualalla vuodesta 1988 jatkuvasti

Lisätiedot

8 tapaa hyödyntää sosiaalista mediaa

8 tapaa hyödyntää sosiaalista mediaa 8 tapaa hyödyntää sosiaalista mediaa Liinamaaria Hakola Tekesin Liideri Aktivaattori Mkhmarketing CC BY 2.0 Asiakasrajapinnassa Yrityskuvan rakentaminen Sisäinen hyödyntäminen Fiksumpaa kommunikointia

Lisätiedot

Poolian hakijatutkimus 2012

Poolian hakijatutkimus 2012 Poolian hakijatutkimus 2012 Hakijatutkimuksen taustoja ja tietoja Pooliasta Tämän hakijatutkimuksen tarkoituksena on täydentää vuosittaisen palkkatutkimuksemme antamaa kuvaa työnhakijoidemme toiveista

Lisätiedot

Sosiaalinen media Valion viestinnässä

Sosiaalinen media Valion viestinnässä Sosiaalinen media Valion viestinnässä Pia Kontunen, viestintäjohtaja 28.3.2011 Sosiaalinen media uudistaa liiketoimintaa Esityksen sisältö Pia Kontunen Minkälainen yritys on Valio ja mitä se haluaa viestiä?

Lisätiedot

SOME-INFO 16.11.2015. Sosiaalinen media tutuksi ja mitä hyötyä siitä on kylätoiminnalle?

SOME-INFO 16.11.2015. Sosiaalinen media tutuksi ja mitä hyötyä siitä on kylätoiminnalle? SOME-INFO 16.11.2015 Sosiaalinen media tutuksi ja mitä hyötyä siitä on kylätoiminnalle? TOIVEET PÄIVÄN TILAISUUDESTA! Maaseutukuriirin SOME-kyselyyn tuli yhteensä 20 vastausta. Kaikilla vastanneilla organisaatiolla

Lisätiedot

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Riikka Laaninen 8.1.015 Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Sisällys 1. Tutkimuksen esittely.... Tutkimukseen vastanneet.... Somen nykyinen käyttö.... Miten tutkijat käyttävät somea

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen?

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? 1 Olet päättänyt perustaa yrityksen tai olet sen jo perustanut. Kertoaksesi potentiaalisille asiakkaillesi, että olet olemassa,

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved.

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved. YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 1 Teleste lyhyesti 2 Vuosi 2014 keskeiset

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry. Brändityöryhmä

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry. Brändityöryhmä Brändityöryhmä Kaarina Johansson, liiton varapj., pj. Merja Salanko-Vuorela, toiminnanjohtaja Merja Kaivolainen, koulutus- ja kehittämispäällikkö Marianne Lind, liiton hallituksen jäsen, Hiidenseudun Omaish.

Lisätiedot

Viestintä Ilmatieteen laitoksessa Avoin hallinto 27.3.2015. Nina Kukkurainen viestintäjohtaja

Viestintä Ilmatieteen laitoksessa Avoin hallinto 27.3.2015. Nina Kukkurainen viestintäjohtaja Viestintä Ilmatieteen laitoksessa Avoin hallinto 27.3.2015 Nina Kukkurainen viestintäjohtaja Ilmatieteen laitos - talo täynnä tarinoita Aihealueemme ihmislähtöisiä, siis jatkuvasti mediaa kiinnostavia

Lisätiedot

Tiedekirjojen markkinointi sosiaalisessa mediassa. Ajankohtaista julkaisemisessa 6.3.2015 Mandi Vermilä

Tiedekirjojen markkinointi sosiaalisessa mediassa. Ajankohtaista julkaisemisessa 6.3.2015 Mandi Vermilä Tiedekirjojen markkinointi sosiaalisessa mediassa Ajankohtaista julkaisemisessa 6.3.2015 Mitä sosiaaliset mediat ovat? Miksi sosiaalisia medioita käytetään markkinointikanavina? Koska sosiaalisen median

Lisätiedot

VIESTINTÄ MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA. Finas-päivä 26.1.2015 Kirsi Norros Viestintäjohtaja, SYKE @KirsiNorros www.facebook.fi/kirsi.

VIESTINTÄ MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA. Finas-päivä 26.1.2015 Kirsi Norros Viestintäjohtaja, SYKE @KirsiNorros www.facebook.fi/kirsi. VIESTINTÄ MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA Finas-päivä 26.1.2015 Kirsi Norros Viestintäjohtaja, SYKE @KirsiNorros www.facebook.fi/kirsi.norros Mikään ei ole niin varmaa kuin muutos Ihmisen soluja uusiutuu

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kesä 2014 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon tutkimuksen

Lisätiedot

Sosiaalisen median hyödyntämisestä tutkimuksessa ja sitä kautta liiketoiminnassa

Sosiaalisen median hyödyntämisestä tutkimuksessa ja sitä kautta liiketoiminnassa Sosiaalisen median hyödyntämisestä tutkimuksessa ja sitä kautta liiketoiminnassa Suomen markkinointitutkimusseuran Sosiaalinen Suomen markkinointitutkimusseuran Sosiaalinen media & web-analytiikka osana

Lisätiedot

Design yrityksen viestintäfunktiona

Design yrityksen viestintäfunktiona Design yrityksen viestintäfunktiona Hanna Päivärinta VTM Pro gradun esittely Tutkimuksen taustaa Design on ollut pitkään puhutteleva ilmiö Designia tuntuu olevan kaikkialla Helsinki World Design Capital

Lisätiedot

UUDESSA ASIAKKUUDESSA ALOITTAMINEN MARKKINOINNIN ALKEET

UUDESSA ASIAKKUUDESSA ALOITTAMINEN MARKKINOINNIN ALKEET UUDESSA ASIAKKUUDESSA ALOITTAMINEN MARKKINOINNIN ALKEET Tomi Grönfors THE GROENFORS METHOD 27/04/15 Brandfors Markkinointiosasto palveluna CHECK-LIST Hyvissä ajoin ennen aloittamista Ennen tapaamista Ensimmäisen

Lisätiedot

Mainosbarometri 2007 ennakoi mainonnan kasvua

Mainosbarometri 2007 ennakoi mainonnan kasvua Mainosbarometri 2007 ennakoi mainonnan kasvua TIEDOTUSVÄLINEILLE JULKAISTAVISSA 20.9.2006 KLO 9.00 Markkinointiviestinnän panostusaikeita selvittävä Mainosbarometri 2007 -tutkimus ennakoi mainonnan lisääntyvän

Lisätiedot

Vertailua: Kaleva.fi, Facebook, Google kuinka markkinointi toimii eri alustoilla?

Vertailua: Kaleva.fi, Facebook, Google kuinka markkinointi toimii eri alustoilla? Vertailua: Kaleva.fi, Facebook, Google kuinka markkinointi toimii eri alustoilla? 29.10.2014 Digiaamiainen Markkinointi lukijan näkökulmasta Lukija seuraa itseään kiinnostavia aiheita eri kanavista joukkoon

Lisätiedot

Sisältömarkkinoinnilla vauhtia pkyritysten. Katri Tanni / Differo Oy Maaliskuu 2014

Sisältömarkkinoinnilla vauhtia pkyritysten. Katri Tanni / Differo Oy Maaliskuu 2014 Sisältömarkkinoinnilla vauhtia pkyritysten kaupan käyntiin Katri Tanni / Differo Oy Maaliskuu 2014 Differosta Autamme yrityksiä jalkauttamaan myynnin puhetta verkkoon sisältöstrategian avulla Differosta

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain

Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain Data liikkuu ja asiakas käy pyydykseen lisää liiketoimintaa verkosta 02.11.2015 Maija Korhonen Digipuntari yhteistyössä Etelä-Savon yrittäjien

Lisätiedot

Vakuuta vastapuoli Vinkkejä oman työn esittelemiseen ja markkinointiin

Vakuuta vastapuoli Vinkkejä oman työn esittelemiseen ja markkinointiin Vakuuta vastapuoli Vinkkejä oman työn esittelemiseen ja markkinointiin Heljä Franssila Kulttuuriyrittäjyysluento: Kuvataiteilijat ja tuottajat kohtaavat. 27.10.2014 Frame vahvistaa suomalaisen nykytaiteen

Lisätiedot

MONIPUOLISTA SISÄLTÖMARKKINOINTIA ITSENÄISISSÄ BLOGEISSA

MONIPUOLISTA SISÄLTÖMARKKINOINTIA ITSENÄISISSÄ BLOGEISSA MONIPUOLISTA SISÄLTÖMARKKINOINTIA ITSENÄISISSÄ BLOGEISSA BLOGIRINKI MEDIA KOKOAA BLOGIT YHDEKSI KANAVAKSI Blogirinki Media kokoaa maan parhaat itsenäiset blogit yhdeksi markkinointikanavaksi > Blogirinki

Lisätiedot

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen 28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen Monikulttuurinen työpaikka? Mitä se merkitsee? Onko työyhteisömme valmis siihen? Olenko minä esimiehenä valmis siihen?

Lisätiedot

Hankeviestintä Liikennevirastossa

Hankeviestintä Liikennevirastossa Hankeviestintä Liikennevirastossa Hanna Ackley 29.10.2015 Mahdollistamme uudenlaisia liikkumisen palveluja Kehitämme liikkumista ja kuljettamista helpottavia palveluja ja edistämme näin suomalaisen yhteiskunnan

Lisätiedot

Asiakasrajapinnasta kasvu - ja kehitysvoimaa. Antti Karjula Tulevaisuuden Kasvupolut Oy 27.3.2012 Oma Yritys 2012

Asiakasrajapinnasta kasvu - ja kehitysvoimaa. Antti Karjula Tulevaisuuden Kasvupolut Oy 27.3.2012 Oma Yritys 2012 Asiakasrajapinnasta kasvu - ja kehitysvoimaa Antti Karjula Tulevaisuuden Kasvupolut Oy 27.3.2012 Oma Yritys 2012 Omat kokemukset reilun 15 vuoden ajalta Olen toiminut käytännön myyntityön parissa ja hoitanut

Lisätiedot

Lisää asiakkaita. - Näin ohjaat kävijävirtoja -

Lisää asiakkaita. - Näin ohjaat kävijävirtoja - Lisää asiakkaita - Näin ohjaat kävijävirtoja - Theodor Arhio Sisältöjohtaja, TBWA\Helsinki Pari sanaa dinosauruksista MUUTOS. (on hyväksi jos sen hyödyntää) Tietokoneet Sisällön organisointi Uutiset

Lisätiedot

TWITTER. itsmf aamiaisseminaari 4.9.2014. Marika Siniaalto Grapevine Media Oy

TWITTER. itsmf aamiaisseminaari 4.9.2014. Marika Siniaalto Grapevine Media Oy TWITTER itsmf aamiaisseminaari 4.9.2014 Marika Siniaalto Grapevine Media Oy TERVETULOA! YHTEYSTIEDOT Marika Siniaalto Grapevine Media Oy p. 045 674 4768 marika.siniaalto@grapevine.fi @MarikaSiniaalto Grapevine

Lisätiedot

Ellimaija Ahonen Kouluttaja

Ellimaija Ahonen Kouluttaja LinkedInin käyttö työnhaussa Ellimaija Ahonen Kouluttaja Spring House Oy Kanssanne tänään Ellimaija Ahonen ü Koulutus- ja palveluliiketoiminta ü Kahlattuna Suomi ja Iso-Britannia Matkan varrella Työnhaku-

Lisätiedot